Informatie van Pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie van Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer zijn waarde behoudt; niet omdat het zo leuk is. Jaap Groen wil het graag gezegd hebben voordat ter sprake komt hoe Pensioenfonds ANWB de 990 miljoen pensioenvermogen belegt. Een gesprek over de tweelingbroers rendement en risico. Tot 2011 was Jaap Groen directeur van de uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds; nu is hij bestuurslid. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie die het bestuur adviseert over het beleggingsbeleid. Dat beleid kiest het bestuur zorgvuldig en op maat voor het fonds. We kijken naar de situatie van het fonds. Met name naar de leeftijdsopbouw. Een fonds met alleen maar gepensioneerde deelnemers wil geen risico lopen, een fonds met jonge deelnemers kan wel enig risico lopen. Jongeren betalen immers nog lang pensioenpremie voordat het fonds gaat uitbetalen. In ,6 mln verdiend Ons fonds zit qua leeftijdsopbouw in het midden. Enig risico kunnen we dus nemen. Ons doel is om zo veel te verdienen met beleggen dat we de koopkracht van het pensioen op peil kunnen houden. Binnen die rendementsdoelstelling houden we het risico zo laag mogelijk. Vorig jaar verdiende het fonds 102,6 miljoen met beleggen. Meer dan werknemers en werkgevers samen aan premie betalen, maar minder dan vergelijkbare portefeuilles elders opbrachten. Dat kan en moet meer worden op basis van een opnieuw geformuleerd beleid dat in het teken staat van zorgvuldigheid en voorzichtigheid. Pensioenblik biedt meer informatie Vorig jaar startten we dit blad, omdat u aangaf graag meer en vaker van Pensioenfonds ANWB te willen horen. Intussen is pensioen een vrijwel dagelijks terugkerend onderwerp in het nieuws. Wettelijke wijzigingen zijn op komst en het financieel herstel blijft punt van aandacht. Er wordt uitgebreid gediscussieerd over hoe het verder moet met het pensioen in Nederland. Hoe gaat het verder met úw pensioen van Pensioenfonds ANWB? Daarover willen wij u de komende tijd graag net wat uitgebreider informeren, met meer pagina s én onder de nieuwe naam Pensioenblik. Ik wens u veel leesplezier! Frits van Bruggen, Voorzitter Pensioenfonds ANWB Lees verder op pagina 3. Verlaging in 2014? Scheiden en uw pensioen Hoeveel bepaalt uw werkgever? 5 7

2 Kans op verlaging pensioen in 2014 Nu de tweede helft van het jaar is aangebroken en de dekkingsgraad de 104,4% nog niet is bereikt, stijgt de kans dat we in 2014 de pensioenen opnieuw moeten verlagen. Hierover wordt definitief besloten in januari 2014, als de dekkingsgraad van 31 december 2013 bekend is. Deze dekkingsgraad is bepalend. Ook met hoeveel procent de pensioenen verlaagd worden, wordt dan besloten. Gaat de verlaging door, dan wordt deze per 1 april 2014 doorgevoerd. Vorige keer verlaagden we alleen de pensioenen van degenen die uiterlijk in 2011 met pensioen waren gegaan en van degenen die eerder uit dienst zijn gegaan en nog pensioen te goed hebben van Pensioenfonds ANWB. Degenen die in dienst waren, bouwden in 2012 en 2013 minder pensioen op. In 2014 gaat dat als volgt: Werkt u nog, dan wordt uw opgebouwd pensioen verlaagd. Bent u met pensioen, dan verlagen we het pensioen dat maandelijks aan u wordt uitbetaald. Ook het pensioen van degenen die eerder uit dienst zijn gegaan en nog pensioen te goed hebben van Pensioenfonds ANWB, wordt per 1 april 2014 verlaagd Hoe staat het met de financiën? Dekkingsgraad dec. mrt. juni sep ,7% 100,2% 96,1% 102,0% de gewenste dekkingsgraad de minimale dekkingsgraad die De Nederlandsche Bank van Pensioenfonds ANWB eist: 104,4% Rente en pensioen? De dekkingsgraad meet de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het is een percentage dat de verhouding toont tussen de pensioenverplichtingen en het vermogen. Zijn vermogen en verplichtingen precies gelijk dan is de dekkingsgraad 100%. Is de dekkingsgraad hoger dan 100% dan is er een buffer om tegenslagen op te vangen. Om de pensioenen te kunnen indexeren, is een dekkingsgraad nodig van minimaal 110%. Ik zet mijn premie liever op een spaarrekening Een pensioenfonds spaart niet, maar belegt. Dan lijkt de rente niets te maken te hebben met het pensioen. Toch is er een verband. De Nederlandsche Bank (DNB) wil namelijk dat pensioenfondsen aan de hand van de rente berekenen hoeveel geld er nu nodig is om op termijn alle pensioenen uit te kunnen betalen. Het te verwachten rendement op de beleggingen is te onzeker; DNB eist dat we bij deze berekening uitgaan van de risicovrije rente, als minimum rendement. Door de lage rente wordt er nu een groter bedrag aan verplichtingen berekend. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. Hoe hoger de verplichtingen, hoe lager de dekkingsgraad. In jaren van financiële tegenslag hebben veel mensen dit gevoel. Toch is beleggen voor het pensioenfonds nodig om alle pensioenen te kunnen betalen. Stond het vermogen van het pensioenfonds op een lange termijn-spaarrekening, dan zou dat veel minder opleveren, maximaal zo n 3% rente. Bij zo n lage opbrengst zouden de premies weer veel hoger moeten zijn. Met beleggen haalden we vorig jaar een rendement dat met 11,6% ver boven de spaarrente lag. Beleggen is noodzaak voor de pensioenen. Er zijn dan wel risico s. Beleggingen kunnen immers ook minder waard worden. Pensioenfonds ANWB beperkt die risico s zoveel mogelijk. 2

3 Jaap Groen, bestuurslid Pensioenfonds ANWB. Beleggen met bijna 1 miljard: zorgvuldig en voorzichtig Vervolg van voorpagina Zorgvuldig en voorzichtig zijn etiketten die passen bij het beleggingsbeleid van Pensioenfonds ANWB. Het wordt periodiek bepaald op basis van uitgebreide analyses door deskundigen. In 2012 en 2013 is dat opnieuw gebeurd. Jaap Groen: Ik lees in de media dat pensioenfondsen er met beleggen een zootje van hebben gemaakt. Dat raakt me, want ik voel als bestuurder verantwoordelijkheid naar mijn oud-collega s. Pensioenen op peil houden Belangrijkste doel van het beleggingsbeleid is de pensioenen in de toekomst op peil te houden. Jaap Groen: Zouden we niet beleggen, dan zouden de pensioenen 60% lager zijn. Door te beleggen voorzien we het fonds van heel belangrijke extra inkomsten. Aanleiding voor de nieuwe analyses waren de oplopende kosten van de pensioenregeling en de aankondiging van de werkgevers dat zij geen tekorten meer wilden aanvullen. De discussie over het beleggingsbeleid werd fundamenteel aangepakt. Het bestuur stelde uitgangspunten vast voor het beleid. Ook de beslis-structuur binnen het fonds werd aangepast en er kwam een nieuwe beheerder voor het vermogen. Nog zorgvuldiger Al die maatregelen moeten het beleggingsbeleid nog zorgvuldiger tot stand laten komen en uiteindelijk meer geld opleveren. Jaap Groen merkt op: We zagen dat de rendementen al enkele jaren achterbleven bij onze verwachtingen. We zitten nu op de goede weg. Aan de nieuwe vermogensbeheerder werd gevraagd hoe er bij een gelijk risico een hoger rendement gehaald kon worden. Daarop kwam het advies om 2 à 3% van het vermogen (tussen de 18 en 30 miljoen) te verschuiven van aandelen naar (staats)obligaties (vastrentende waarden). Dat is intussen gebeurd. Jaap Groen: We letten scherp op de verhouding tussen rendement en risico. Een hoger rendement moet mogelijk zijn, maar een hoger risico willen we niet lopen. De balans tussen rendement en risico is terug te zien in de verdeling van de beleggingen. Jaap Groen: Ongeveer 40% is belegd in aandelen, de rest in (staats)obligaties. Aandelen worden gezien als risicovolle beleggingen; obligaties, en zeker die in landen als Duitsland en Nederland, als aanzienlijk minder risicovol. Om de voorzichtigheid verder vorm te geven, heeft het fonds het risico van een lage rente voor 50% afgedekt. En nu de beurzen zijn hersteld van de klappen in 2008 is ook het risico van dalende aandelenkoersen voor 50% afgedekt. Belegd vermogen: 990 mln (eind 2012) Opbrengst beleggingen sinds ,6 mln 40,6 mln 72,8 mln 70,4 mln -129,2 mln Pensioenblik nr. 3 november

4 Pensioen meenemen: wel of niet? U dacht dat het eindelijk geregeld kon worden: pensioen dat u bij een ander pensioenfonds of verzekeraar had opgebouwd zou naar Pensioenfonds ANWB worden overgedragen. En toen ging het toch niet door. Vervelend. De dekkingsgraad van Pensioenfonds ANWB is de boosdoener. Die móet hiervoor wettelijk gezien 100% of hoger zijn, maar is dat niet altijd. Ook de dekkingsgraad van het andere betrokken pensioenfonds moet 100% of hoger zijn. Het goede nieuws is dat wij de overdracht van uw pensioen afhandelen zodra het kan. U hoeft de situatie niet zelf in de gaten te houden. U krijgt automatisch bericht. Hoge verwachtingen van pensioen Uit het risicobereidheidsonderzoek dat Pensioenfonds ANWB in het voorjaar heeft laten uitvoeren blijkt dat velen hoge verwachtingen hebben van het pensioen. Tegelijkertijd werkt men liever niet langer door. Hoewel slechts 9% van alle deelnemers de vragen heeft beantwoord, leverde het onderzoek nuttige inzichten op. Wat is pensioen? 36% van de respondenten vindt een pensioen van 70% van het huidige in komen normaal. Maar liefst 55% vindt dit laag tot zeer laag. Tegelijkertijd wil 37% nog vóór of op zijn 65ste stoppen met werken. 32% wil wel doorwerken tot zijn 67ste en 18% zelfs nog langer. Bijsparen Wie eerder stopt met werken, krijgt langer pensioen. Dat kost geld. Om dat te kunnen betalen wil 70% van de respondenten wel bijsparen. Andere opties die worden genoemd zijn bezuinigen op het partnerpensioen, genoegen nemen met een lager ouderdomspensioen, of meer risico aanvaarden. De waardering van deze opties is vrijwel gelijk. Risico s noodzakelijk Deelnemers willen dus een hoog pensioen zonder dat ze langer doorwerken. Dit is geen realistische toekomstverwachting. Risico nemen is noodzakelijk om een goed pensioen te behouden tegen kosten die de werkgever aanvaardbaar vindt. Zet het pensioenfonds het vermogen op een spaarrekening of belegt het alleen in veilige staatsobligaties, dan levert dat maar een paar procent rente op. Te weinig om de pensioenen betaalbaar te houden en te kunnen indexeren. Vorig jaar haalde Pensioenfonds ANWB een rendement van 11,6% door ook te beleggen in aandelen. De risico s die hieraan verbonden zijn beleggingen kunnen ook minder waard worden probeert het pensioenfonds zo veel mogelijk te beperken. Op de lange duur leveren aandelen meer op. U leest meer over de beleggingen in het interview met Jaap Groen. Pensioen is een verzamelnaam voor uw inkomen straks, als u niet meer werkt. Het is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat uit: 1. Pensioen van de overheid: Wettelijk is er een basisinkomen geregeld: een uitkering vanwege de Algemene Ouderdomswet (AOW) en een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (Anw). 2. Pensioen van uw werkgever: Via uw werkgever bouwt u aanvullend pensioen op. Dat kan zijn via ANWB, Unigarant of Logicx of via één van de andere aangesloten werkgevers. En misschien hebt u ook bij andere werkgevers pensioen opgebouwd. 3. Pensioen privé: Een extra pensioen, bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. 4

5 In gesprek met... Sytze Venema Scheiden betekent veel voor je pensioen Op een dag was onze conclusie dat het beter was dat mijn vrouw vertrok. Ik bleef achter met vier kinderen. De jongste was net een tiener. Sytze Venema, manager instore/retail vertelt over zijn scheiding, nu ruim tien jaar geleden. Ik heb haar bijna niet meer gesproken, maar er moesten wel afspraken gemaakt worden. Over pensioen bijvoorbeeld. De scheiding bleek een langdurig traject te worden, dat uiteindelijk met mediation afgerond werd. Een moeilijke periode, waarin Sytze op het werk niet altijd even volledig inzetbaar was. Thuis was het wel rustig: Ik was met mijn kinderen baas in eigen huis. Dat was ook wel een opluchting. Verdelen van pensioen Sytze en zijn vrouw waren 19 jaar daarvoor getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, maar de lijst met bezittingen hadden ze niet bijgehouden. Dat heeft veel extra gekost, zegt Sytze. Gelukkig hadden we de rest wel op orde; de pensioenoverzichten had ik ook bij de hand. Dat scheelde weer. Sytze is lid geweest van de Raad van Deelnemers van Pensioenfonds ANWB en later van het bestuur. Daardoor kende hij de regels. Ik wist dat je het pensioen dat je tijdens je huwelijk hebt opgebouwd, moet delen. Uiteindelijk bleek het om een heel groot bedrag te gaan. Afspraken in convenant Toen mijn vrouw vertrokken was, heb ik de scheiding meteen gemeld bij het pensioenfonds. Het is mij vervolgens gelukt om die datum als ijkpunt te nemen voor het convenant, vertelt Sytze. Het pensioen dat ik vanaf dat moment tot aan de definitieve uitspraak twee jaar! opbouwde, hoefde ik niet te delen met mijn ex. Sytze wijst ook graag op het Uniform Pensioenoverzicht en de pensioenplanner. Hij geeft aan dat deze nuttige informatie bieden vóórdat de scheiding officieel is: Hoewel de nieuwe pen sioenregeling er nog niet in verwerkt is, geeft de pensioenplanner een goede indicatie van het pensioen dat je hebt opgebouwd. Uitgevlogen Sytzes leven is alweer een poos in rustiger vaarwater. Zijn vier kinderen zijn intussen uitgevlogen. Letterlijk, vertelt Sytze. Ik heb hen in 2007 een tandemparachutesprong cadeau gedaan. Wat betekent scheiden voor mijn pensioen? Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. U kunt afspraken maken over een andere verdeling. Uw ex-partner heeft ook recht op een bijzonder partnerpensioen. Dat krijgt hij of zij na uw overlijden. Meer informatie? Kijk op Ga naar medewerker en kies voor veranderingen privé. Of scan de QR-code met uw smartphone. Pensioenblik nr. 3 november

6 De spelers in het pensioenveld Pensioenfonds ANWB heeft een bestuur. Daarnaast zijn er nog meer organen bij ons pensioenfonds betrokken. Wat doen die allemaal? En wie is waarvoor verantwoordelijk? Het bestuur In het bestuur zijn zowel de werkgever, de werknemers als de gepensioneerden vertegenwoordigd. Het bestuur voert de pensioenregeling uit op basis van een uitvoeringsovereenkomst met de werkgever. De pensioenregeling zelf is voor het bestuur een gegeven. De werkgever maakt daarover afspraken met de vakbonden of met de ondernemingsraad. Het bestuur toetst wel eerst of de afgesproken pensioenregeling uitvoerbaar is tegen de overeengekomen premie en of evenwichtig met de belangen van alle betrokkenen wordt om gegaan. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen in relatie tot de verplichtingen. Het bestuur streeft ernaar het vermogen op prudente (voorzichtige) wijze te beleggen tegen zo laag mogelijke kosten. Deelnemersraad adviseert De deelnemersraad telt twaalf leden, van wie drie gepensioneerden en één afgevaardigde van Unigarant. De deelnemersraad adviseert het bestuur over uiteenlopende zaken als statuten en reglementen en de aanpassing van de pensioenpremie. Verantwoordingsorgaan toetst beleid achteraf Het bestuur van ons pensioenfonds legt jaarlijks verantwoording af aan de mensen waarvoor het pensioenfonds is opgericht. Daarom is er een verantwoordingsorgaan dat uit zes mensen bestaat: twee namens de werkgever, twee namens de werknemers en twee namens de gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan bekijkt elk jaar achteraf wat het bestuur heeft gedaan en welk beleid er is gevoerd. De mening die het verantwoordingsorgaan daarover heeft, wordt elk jaar opgenomen in het jaarverslag van Pensioenfonds ANWB. Ook kan het verantwoordingsorgaan het bestuur (on) gevraagd adviseren. Auditcommissie toetst de processen De drie leden van de Auditcommissie beoordelen elk jaar of het bestuur de juiste werkzaamheden heeft uitgevoerd en of de processen daarbij goed verlopen zijn. Wat deden deelnemersraad, verantwoordingsorgaan en auditcommissie afgelopen jaar? Lees het in het jaarverslag van Pensioenfonds ANWB. U vindt het op nl. Kies voor Publicaties/ Jaarverslagen. Wat doen anderen voor uw pensioen? De administratie van uw pensioen wordt verzorgd door AZL in Heerlen. Bent u met pensioen, dan beantwoorden medewerkers van AZL graag al uw vragen over uw pensioen. Verder is er externe ondersteuning op het gebied van actuariaat, accountancy en vermogensbeheer. Meer weten? Op onze website vindt u meer informatie. Kies voor De Organisatie en u kunt lezen wie er lid zijn van het bestuur, de deelnemersraad en van andere organen. 6

7 Drie feiten over de rol van uw werkgever Als u informatie krijgt over uw pensioen, krijgt u die meestal van Pen sioenfonds ANWB. De werkgevers zijn minstens zo belangrijk. Drie vlakken waarop zij de hoofdrol spelen. 1. De werkgevers betalen leeuwendeel van de pensioenpremie In 2012 is 60,2 miljoen aan premie betaald voor het pensioen. Werkt u nog, dan betaalt u een deel hiervan. De werkgevers betalen samen 49,6 miljoen, ruim 80% van het totaal. De afgelopen jaren is de premie sterk gestegen. Onder andere doordat de overheid eist dat de premie alle kosten van het pensioen dekt en doordat het pensioen zelf duurder is geworden. Nu mensen gemiddeld genomen steeds langer leven, wordt pensioen langer uitbetaald. En dus is het duurder. U bent de laatste jaren niet meer gaan betalen voor uw pensioen; de werkgevers wel, doordat er een steeds hogere premie nodig is om de kosten te dekken. Zij stellen dat het maximum bereikt is. Alles wat aan pensioen betaald wordt, kan de werkgever niet aan andere zaken uitgeven. Denk aan loonsverhogingen of aan investeringen. 2. De werkgevers storten veel extra Bij Pensioenfonds ANWB ontstond enkele jaren geleden een tekort. Een derde deel daarvan hebt u weggewerkt: de pensioenen van gepensioneerden zijn verlaagd en de pensioenopbouw van de werkenden is tijdelijk verlaagd. De gezamenlijke werkgevers betaalden de rest. In 2012 betaalden zij 16,7 miljoen aan herstelpremie. Tot en met 2013 gaat het om maximaal 21,5 miljoen. De bijdrage die de werkgevers dit jaar mogelijk nog betalen is de allerlaatste. Zij willen niets extra s meer storten. 3. De werkgevers bepalen mede de pensioenregeling Pensioenregelingen in Nederland kunnen nogal verschillen. Doordat pensioen een arbeidsvoorwaarde is, maakt uw werkgever afspraken hierover. Net als over loon en vrije dagen. De werk gever ANWB maakt afspraken met de vakbonden in de CAO-onderhandelingen; de werkgevers Unigarant en Logicx maken afspraken met de Ondernemingsraad. Uw werkgever bepaalde dus mede dat u een pensioenregeling hebt die in ouderdomspensioen voorziet, in partner pensioen én in wezenpensioen. Neemt u deel in de pensioenregeling van ANWB of Logicx, dan omvat uw pensioenregeling ook arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook bepaalde uw werkgever uw pensioenleeftijd en dat uw pensioen wordt berekend met uw gemiddelde salaris. Op weg naar een nieuw pensioencontract De wettelijke regels voor uw pensioen gaan veranderen. Vanaf 2014 bijvoorbeeld mag u minder pensioen opbouwen per jaar. Het kabinet wil vanaf 2015 de pensioenopbouw verder verlagen. De Eerste Kamer is het hier nog niet mee eens. Vanaf 2015 verandert er meer. Hoe en wat precies, dat is niet duidelijk. Op dit terrein is de Tweede Kamer aan zet. Doel van de overheid is om pensioenen beter bestand te maken tegen de vergrijzing, de oplopende levensverwachting en economische schokken. De pensioenregelingen van ANWB, Unigarant en Logicx moeten straks aan de nieuwe wettelijke eisen voldoen. Belangrijke aanvullende criteria hierbij zijn: de regeling moet uitvoerbaar zijn; de kosten moeten aanvaardbaar zijn; niemand (jong of oud, nog werkend of gepensioneerd én de werkgevers) mag onder de nieuwe pensioenregeling onevenredig slechter uit zijn dan onder de huidige regeling. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de werkgever en het pensioenfonds oriënteert zich op de verschillende mogelijkheden. De komende tijd informeren wij u over de voortgang. Nieuwsbrief nr. 2 mei

8 Uw vraag, ons antwoord Vragen over pensioen? U vindt veel informatie op U kunt ons ook bellen of een sturen: Bouwt u nog pensioen op, dan belt u van maandag t/m donderdag naar: , of u stuurt een naar Bent u met pensioen, dan belt u op werkdagen naar , of u stuurt een naar Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald? Uw pensioen wordt op de 23ste van elke maand op uw rekening bijgeschreven. Dat gebeurt in de loop van de dag. Valt de 23ste in een weekend, dan is de betaling op de vrijdag ervoor. In de komende maanden is dat als volgt: 22 november januari maart december februari april 2014 Ontvangt u pensioen in het buitenland, dan duurt het langer voordat uw pensioen op uw rekening is bijgeschreven. De bedoeling is: vóór het einde van de maand. Hoe kan pensioen en AOW tegelijk ingaan? Is uw pensioenleeftijd 67 jaar? Drie maanden vóór de maand waarin uw AOW ingaat, laat u ons weten dat u dat u uw ouderdomspensioen wilt vervroegen, zodat het ingaat als ook de AOW ingaat. Is uw pensioenleeftijd 65 jaar? Drie maanden vóór de maand waarin u 65 jaar wordt, laat u ons weten dat u uw ouderdomspensioen wilt uitstellen, zodat het ingaat als ook de AOW ingaat. Bouwt u pensioen op in Pensioenregeling A van ANWB dan is uitstel helaas voor u niet mogelijk. Ik heb bij meer pensioenfondsen pensioen opgebouwd. Hoe krijg ik een totaaloverzicht? Als u wilt weten hoeveel pensioen er voor u is, kunt u inloggen op de website Daarvoor gebruikt u uw DigiD. U ziet hier een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers in een bruto en netto bedrag. U ziet ook hoeveel AOW u daarnaast kunt verwachten. Bel bijtijds naar: of stuur een naar Dan kunnen wij alles op tijd voor u regelen. Bespreek de datum waarop u met pensioen wilt gaan ook altijd met uw werkgever. Marina Goosen (bestuursbureau) 8 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Pensioenfonds ANWB. Aan de tekst kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van Pensioenfonds ANWB. Adres: Stichting Pensioenfonds ANWB, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag ANWB

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2014 Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in De kosten per deelnemer blijven stijgen. Een pensioenverhoging zit er de komende jaren

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 7 oktober 2015 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds Betaalbaar? Kunt u na uw pensionering blijven leven zoals u dat graag wil? Pensioen kan helpen uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer We zorgen ervoor dat u goed zit 2 Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken. U moet dan uw rekeningen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2014 Een verzekeraar garandeert uw pensioen Algemeen Mijnwerkersfonds Het gaat relatief goed met het AMF. Maar voor de lange termijn zijn er veel onzekerheden. Daarom loopt nu

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het personenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. Wat weet u over uw pensioen?

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. Wat weet u over uw pensioen? Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie Mei 2011 Flits Wat weet u over uw pensioen? Uw pensioen. Dat klinkt voor veel mensen nog heel ver weg. Toch is het belangrijk om daar nu al over na te denken.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18 2016 UW PENSIOEN BIJ PGB Doe de pensioencheck! Pagina 18 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen Pensioen in Nederland

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland

Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Sanoma pensioenregeling A. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedentregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn pensioen in het vervoer?

Hoe zit het met mijn pensioen in het vervoer? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn pensioen in het vervoer? Als u geboren bent vóór 1950 Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Veel mensen denken bij het woord pensioen aan het

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie