Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort"

Transcriptie

1 Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort

2

3 Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed geïnformeerd bent over uw pensioenregeling. Pensioen is er namelijk niet alleen voor uw oude dag, maar ook voor u als u arbeidsongeschikt wordt en voor uw nabestaande(n) als u komt te overlijden. Pensioen: een waardevolle arbeidsvoorwaarde U leest in deze brochure de hoofdlijnen van de flexibele pensioenregeling van Stichting Voorzieningsfonds Getronics (SVG). We gaan in deze brochure niet in op álle details van de regeling. U vindt het reglement dat voor u geldt op Getranet en op Uw pensioenregeling: een premieovereenkomst De flexibele pensioenregeling van SVG is een premieovereenkomst. Bij een premieovereenkomst stelt de werkgever periodiek premies beschikbaar, waarmee u, als deelnemer, een pensioenkapitaal kunt opbouwen. Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor de deelnemers aan de pensioenregeling van SVG. U bent een deelnemer aan de pensioenregeling van SVG als u een dienstverband heeft bij KPN Corporate Market BV en 21 jaar of ouder bent. Deze brochure beschrijft de pensioenregeling die geldt voor personen die op of ná 1 januari 1997 bij KPN Corporate Market BV in dienst zijn gekomen. Voor een aantal deelnemers gelden overgangsbepalingen. In deze brochure gaan we niet in op die overgangsbepalingen. Het pensioenreglement is ingegaan op 1 januari 1997 en is voor het laatst aangepast op 1 januari

4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uw pensioen bij SVG Wat is pensioen? Zo bouwt u pensioen op Belangrijke termen bij pensioenopbouw 7 2. Module beschikbare premie (ouderdomspensioen) Hoe hoog is de beschikbare premie? 8 3. Module risicodekkingen (nabestaandenpensioen) Partnerpensioen als u bij KPN CM werkt Partnerpensioen als u niet meer bij KPN CM werkt Wezenpensioen als u bij KPN CM werkt Module Risicodekking (bij arbeidsongeschiktheid) De WIA regeling Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschiktheid wordt? Een aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid Module beleggingsbeleid en rendementsgarantie (beleggen) Collectieve Portefeuille Vrij beleggen Zo verandert u uw beleggingskeuze Kosten 19 4

5 6. Module aanwending van het pensioenkapitaal op pensioendatum (als u met pensioen gaat) Met pensioen gaan De keuzemogelijkheden van uw pensioenregeling Als de prijzen stijgen, stijgt uw pensioen dan mee? Een nieuwe werkgever (waardeoverdracht) Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga? Uw keuzes als u van baan verandert Financiering Wie betaalt wat? Uitvoering pensioenovereenkomst Jaarlijkse storting door uw werkgever Deelnemersbijdrage Overige kosten Overige zaken Moet ik mijn partner laten registeren bij samenwonen? Pensioen en scheiding Kan mijn pensioen afgekocht worden? Hoe zit het met mijn pensioen tijdens onbetaald verlof? Wat kan ik doen als mijn pensioen niet goed is vastgesteld? Veranderingen in het pensioenreglement Extra ouderdomspensioen opbouwen 31 5

6 1. Uw pensioen bij Stichting Voorzieningsfonds Getronics (SVG) Pensioen is er voor uw oude dag, voor als u arbeidsongeschikt wordt, maar ook voor uw nabestaanden wanneer u komt te overlijden. Het is belangrijk om te weten wat uw inkomen is als één van deze situaties zich voordoet. Daarnaast zijn er nog vele andere situaties die invloed kunnen hebben op uw pensioen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe baan of als u gaat trouwen of scheiden. Bovendien biedt de pensioenregeling van SVG u diverse keuzemogelijkheden. Om de juiste keuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden én wat de gevolgen van de keuzes zijn. 1.1 Wat is pensioen? Een pensioen is een aanvullende uitkering die u krijgt bovenop de basisvoorzieningen die de overheid heeft geregeld, zoals een uitkering uit de Algemene Ouderdomswet (AOW) of een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). De AOW krijgt u van de overheid wanneer u zelf 65 jaar wordt. Werknemers die hebben deelgenomen aan de pensioenregeling krijgen naast de AOW een aanvullend inkomen, het ouderdomspensioen. De AOW-leeftijd gaat wijzigen vanaf Vanaf dat moment gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in Meer informatie hierover vindt u op en op Zo is de pensioenregeling bij SVG opgebouwd De flexibele pensioenregeling van SVG kent vier modules: 1. module beschikbare premie (ouderdomspensioen: hoofdstuk 2); 2. module risicodekkingen (pensioen als u overlijdt en pensioen als u arbeidsongeschikt wordt: hoofdstuk 3 en 4); 3. module beleggingsbeleid en rendementsgarantie (zo werkt beleggen: hoofdstuk 5); 4. module aanwending van het pensioenkapitaal op de pensioendatum (als u met pensioen gaat: hoofdstuk 6). 6

7 1.2 Zo bouwt u pensioen op Hieronder leggen we kort uit hoe de flexibele pensioenregeling bij SVG werkt. Voor elke deelnemer wordt een pensioenrekening geopend. Zolang u deelnemer bent, wordt er door de werkgever jaarlijks premie op deze rekening gestort. Het pensioenkapitaal op deze rekening belegt SVG in de zogeheten Collectieve Portefeuille. Het bestuur van SVG stelt de samenstelling van de Collectieve Portefeuille en de beleggingsmixen vast. Het beleggingsrendement wordt jaarlijks op de pensioenrekening bijgeschreven. Op deze manier bouwt u uw eigen pensioenkapitaal op. U kunt onder voorwaarden, ieder jaar kiezen voor een andere beleggingsmix dan de Collectieve Portefeuille. Als u altijd en ononderbroken heeft belegd in de Collectieve Portefeuille, dan is de garantieregeling van toepassing. De hoogte van het pensioenkapitaal staat van te voren niet vast. Deze is afhankelijk van de rendementen van de Collectieve Portefeuille of van de gekozen beleggingsmix. Als u met pensioen gaat, koopt u van het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering, tegen de (inkoop)tarieven die op dat moment gelden. De risico s die SVG loopt als deelnemers overlijden of arbeidsongeschikt raken, zijn afgedekt door middel van een verzekering. 1.3 Belangrijke termen bij pensioenopbouw Bij pensioenopbouw zijn de termen pensioengevend salaris, franchise en pensioenspaargrondslag belangrijk. Daarom leggen we deze begrippen hier uit. pensioen gevend salaris franchise pensioen spaar grondslag Dat is twaalf keer het bruto maandsalaris, inclusief de vaste structurele ploegentoeslag en de vakantietoeslag. Dat is een vast bedrag per jaar, waarover u geen pensioen opbouwt. Het bestuur stelt dit bedrag ieder jaar (op 1 januari) vast. De achterliggende gedachte van de franchise is dat iedereen op zijn 65 e een AOW-uitkering krijgt van de overheid. Het bedrag van de franchise wordt elk jaar aangepast aan de jaarlijkse procentuele wijziging van het bruto minimumjaarloon. De franchise in 2012 is Dat is het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Deze grondslag gebruiken we om de pensioenpremie te kunnen uitrekenen. De pensioenspaargrondslag wordt één keer per jaar vastgesteld. 7

8 2. Module beschikbare premie Voor ouderdomspensioen In dit hoofdstuk leest u hoe het ouderdomspensioen wordt opgebouwd. Ouderdomspensioen is een aanvullende uitkering (bovenop de AOW) die u krijgt als u met pensioen gaat. Voor elke deelnemer wordt een pensioenrekening geopend. Ieder jaar wordt op deze rekening door KPN Corporate Market BV een (beschikbare) premie gestort waarmee u een pensioenkapitaal opbouwt. Een deel van de premie wordt als eigen bijdrage ingehouden op uw bruto salaris. Het pensioenkapitaal op de pensioenrekening wordt belegd. De beleggingsmogelijkheden in de pensioenregeling van SVG leest u in hoofdstuk 5. De hoogte van uw pensioen Hoe hoog uw uiteindelijke pensioen wordt, staat van te voren niet vast. Dit hangt onder andere af van de rendementen van uw beleggingskeuzes en de inkooptarieven die gelden als u met pensioen gaat. 2.1 Hoe hoog is de beschikbare premie? De jaarlijkse premie wordt berekend aan de hand van een percentage van de zogeheten pensioenspaargrondslag. De pensioenspaargrondslag is het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Dit percentage is afhankelijk van de leeftijd die u in het voorafgaande jaar heeft bereikt. In de tabel op de volgende pagina staan de percentages. Om de pensioenspaargrondslag te bepalen, wordt rekening gehouden met de parttimefactor. Dus als u parttime (minder uren) werkt, wordt de pensioenspaargrondslag (naar rato) ook lager. 8 8

9 Tabel Beschikbare premie Leeftijd 21 t/m 67 jaar* Beschikbare premie als % van de pensioenspaargrondslag inclusief deelnemersbijdrage jaar 5, jaar 7, jaar 8, jaar 10, jaar 12, jaar 15, jaar 18, jaar 22, jaar 26, jaar 26,8 * In de tabel staan leeftijden. Men kijkt naar de leeftijd in het voorafgaande kalenderjaar (van januari tot en met december). Bijvoorbeeld, u bent op 4 april jaar. Dan wordt de premie van 2011 gebaseerd op het percentage van de leeftijdscategorie jaar. Rekenvoorbeeld beschikbare premie Een 33-jarige werknemer heeft een pensioengevend salaris van Zijn pensioenspaargrondslag in 2012 is dan: Pensioengevend salaris Franchise Pensioenspaargrondslag (= Pensioengevend salaris Franchise) Over deze grondslag wordt de pensioenpremie beschikbaar gesteld. De beschikbare premie van een 33 jarige deelnemer is in dit voorbeeld: Beschikbare premie (8,5% * ) Deze premie wordt op 1 januari van het kalenderjaar door de werkgever gestort op uw pensioenrekening. 9

10 3. Module risicodekkingen Het partnerpensioen en het wezenpensioen U wilt natuurlijk graag dat er goed gezorgd wordt voor uw familie als u overlijdt. Daarom is er nabestaandenpensioen. Dit pensioen bestaat uit: levenslang partnerpensioen; tijdelijk partnerpensioen; wezenpensioen. Om de hoogte van het nabestaandenpensioen te kunnen bepalen, is het van belang of u op het moment van overlijden in dienst was bij KPN Corporate Market BV (KPN CM). 3.1 Partnerpensioen als u bij KPN CM werkt Als u overlijdt tijdens het dienstverband bij KPN CM, heeft uw partner recht op een levenslang partnerpensioen en een tijdelijk partnerpensioen. Dit is het geval als: u getrouwd bent; of als u een geregistreerd partnerschap heeft; of als u ongehuwd samenwoont. Het partnerschap/huwelijk of het ongehuwd samenwonen moet minstens 12 maanden voor uw overlijden ingegaan zijn. Ook moet het partnerschap voorafgaand aan uw pensionering ingegaan zijn. Woont u samen? De ongehuwd samenwonende partner ontvangt, als voldaan is aan de voorwaarden, een partnerpensioen. Er moet een notariële akte zijn waaruit blijkt dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met enige vermogensrechtelijke aangelegenheden. Een bloed of aanverwant in de rechte lijn (vader, moeder, broer of zus) wordt door SVG niet als partner gezien. 10

11 Levenslang partnerpensioen Dit is een uitkering aan uw partner vanaf het moment dat u overlijdt tot aan het overlijden van de partner. De hoogte van het levenslang partnerpensioen Het opbouwpercentage van de het partnerpensioen is 1,25% van de pensioenspaargrondslag per deelnemersjaar. Het aantal deelnemersjaren is daarbij gelijk aan de som van de achterliggende en de toekomstige deelnemersjaren tot aan de pensioendatum van de overleden deelnemer. Rekenvoorbeeld levenslang partnerpensioen In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat een deelnemer (55 jaar) vanaf zijn 25ste deelneemt aan de pensioenregeling: Pensioengevend salaris Franchise Pensioenspaargrondslag (= Pensioengevend salaris Franchise) Vanaf het overlijden van de deelnemer ontvangt de achterblijvende partner levenslang: Partnerpensioen (40 jaar * 1,25 * )

12 Tijdelijk partnerpensioen Dit is een uitkering aan uw partner vanaf het moment dat u overlijdt tot aan het moment dat u 65 zou zijn geworden. De hoogte van het tijdelijk partnerpensioen Als u overlijdt tijdens uw dienstverband, krijgt uw partner naast een levenslang partnerpensioen ook een tijdelijk partnerpensioen. Dit is 75% van de Anw uitkering. Als u parttime werkt op het moment van overlijden, dan wordt het tijdelijk partnerpensioen lager, naar rato van het aantal uren dat u werkte. Deelnemers die vóór 1 januari 2008 deelnemer waren aan de pensioenregeling hebben eenmalig een afstandsverklaring voor deze module kunnen doen. Anw uitkering Misschien ontvangt uw partner naast een partnerpensioen ook een Anw uitkering van de overheid. Uw partner heeft recht op die uitkering als: uw partner geboren is vóór 1950; of voor zolang het jongste kind nog geen 18 jaar is; of als uw partner voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is. 3.2 Partnerpensioen als u niet meer bij KPN CM werkt Als u stopt met werken bij KPN CM en u niet langer meer een deelnemer bent aan de pensioenregeling van SVG, wordt u een zogeheten gewezen deelnemer, of slaper. Er wordt dan geen pensioenpremie meer gestort op uw pensioenrekening. Het pensioenkapitaal op de pensioenrekening rendeert door tot de pensioendatum. Als u uit dienst gaat wordt standaard een deel van uw pensioenkapitaal gebruikt om een aanspraak op partnerpensioen in te kopen. Dit pensioen wordt uitbetaald aan uw partner als u overlijdt. Het resterende deel van uw pensioenkapitaal rendeert door totdat u met pensioen gaat. En wordt dan gebruikt om een ouderdomspensioen in te kopen. U kunt van de inkoop van het partnerpensioen afzien. Heeft u een partner, dan moet hij/zij hiervoor ook tekenen. Bij uitdiensttreding ontvangt u hierover bericht van SVG. 12

13 3.3 Wezenpensioen als u bij KPN CM werkt Ook kinderen hebben recht op een uitkering als u overlijdt. Dat noemen we het wezenpensioen. Uw kind heeft recht op een wezenpensioen als: uw kind jonger is dan 18 jaar; uw kind studeert volgens de Wet Studiefinanciering en jonger is dan 27 jaar; uw kind meer dan 55% arbeidsongeschikt is en jonger is dan 27 jaar. De hoogte van het wezenpensioen Het jaarlijkse wezenpensioen is 0,28% van de laatst berekende pensioenspaargrondslag, vermenigvuldigd met het aantal deelnemersjaren. Het aantal deelnemersjaren is daarbij gelijk aan de som van de achterliggende en de toekomstige deelnemersjaren tot de pensioendatum van de overleden deelnemer met een maximum van 32,5 jaar. Ook hiervoor geldt, dat als u parttime werkt, het wezenpensioen naar rato wordt aangepast met de parttimefactor die geldt op het moment van overlijden. Maximale wezenpensioen Er is een maximum aan de hoogte van het wezenpensioen. Dat is voor alle kinderen samen, de pensioenspaargrondslag verminderd met het levenslange partnerpensioen dat aan de partner zou worden uitgekeerd. Het totale wezenpensioen wordt gelijk verdeeld onder alle kinderen die recht hebben op een wezenpensioen. Maximale volle wezenpensioen Voor volle wezen (iemand van wie beide ouders zijn overleden) wordt het wezenpensioen verdubbeld. 13

14 4. Module risicodekkingen Bij arbeidsongeschiktheid In dit hoofdstuk gaan we in op arbeidsongeschiktheid. Wat is het en wanneer komt u in aanmerking voor de risicodekkingen die de pensioenregeling van SVG in geval van arbeidsongeschiktheid kent? 4.1 De WIA-regeling Als u arbeidsongeschikt zou worden, heeft u recht op een uitkering van de overheid, de zogeheten WIA uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). U krijgt deze uitkering als u voldoet aan de voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard. De WIA kent meerdere uitkeringen, te weten: Een uitkering voor personen die volledig (meer dan 80%) arbeidsongeschikt zijn. Dit heet de IVA uitkering. Een uitkering voor personen die minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, maar wel minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Dit heet WGA uitkering. Ook kunt u een WGA uitkering krijgen als u wel 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt bent. Bijvoorbeeld als u tijdelijk niet kunt werken omdat u een gebroken been heeft. Als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard, dan krijgt u van de overheid géén uitkering op grond van de WIA. 4.2 Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word? Als u arbeidsongeschikt zou worden, dan hoeft dat niet te betekenen dat ook uw pensioenopbouw in de pensioenregeling van SVG stopt. Wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt in de zin van de WIA blijft u deelnemen aan de flexibele pensioenregeling. We noemen dat recht op voortzetting van pensioenopbouw. Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan heeft u recht op voortzetting van: de premie van het werkgeversdeel aan de pensioenregeling; en de dekking van het partner en wezenpensioen. Dit recht op voortzetting ontstaat op de dag waarop de WIA uitkering ingaat en duurt zolang de WIA uitkering voortduurt. Het recht eindigt uiterlijk op uw pensioendatum (65 jaar). 14

15 De hoogte van de bijdrage tijdens arbeidsongeschiktheid Het werkgeversdeel van de premie wordt, ook als u arbeidsongeschikt bent, gestort op de pensioenrekening. Om de hoogte van de premie te kunnen bepalen, zijn de volgende punten bepalend: de pensioenspaargrondslag; het parttimepercentage voordat u arbeidsongeschikt werd; en de mate van arbeidsongeschiktheid. U bouwt dus op een lager niveau een pensioenkapitaal op als u arbeidsongeschikt bent; u betaalt immers niet meer uw deelnemersbijdrage. 4.3 Een aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid De pensioenregeling van SVG kent een arbeidsongeschiktheidspensioen voor werknemers die meer verdienen dan bruto per jaar (bedrag 2012). Dit is het maximaal sociaal verzekeringsloon. Over het gedeelte van uw salaris boven dit bedrag, wordt een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u verzekerd. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is gekoppeld aan de mate van arbeidsongeschiktheid en de uitkering ervan eindigt uiterlijk als u 65 jaar wordt. Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt het percentage 70%. Als u meer of minder arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan moet u SVG hierover altijd informeren. 15

16 5. Module beleggingsbeleid en rendementsgarantie Hoe werkt beleggen bij SVG? In dit hoofdstuk leest u meer over beleggen en welke beleggingsmogelijkheden u bij SVG heeft. Het pensioenkapitaal op uw pensioenrekening wordt door SVG standaard belegd in de collectieve portefeuille. U hoeft dan zelf geen beleggingskeuzes te maken. Als u wilt, kunt u ook zelf de verantwoordelijkheid voor de beleggingen overnemen van SVG. In dat geval doet u niet meer mee in de Collectieve Portefeuille, maar belegt uzelf in één van de beleggingsmixen. Hieronder leggen we de twee mogelijkheden verder uit. 5.1 Collectieve Portefeuille De Collectieve Portefeuille wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld. Als u geen keuze maakt, wordt uw pensioenpremie belegd in een Collectieve Portefeuille. Deze portefeuille bestaat uit een mix van goed gespreide beleggingen in aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen. SVG is verantwoordelijk voor de beleggingen in de Collectieve Portefeuille en handelt daarbij volgens de prudent person regel. Dit betekent dat het pensioenfonds voldoet aan de algemene beginselen van veiligheid, kwaliteit en risicodiversificatie bij beleggingen, zoals bepaald in de Pensioenwet Garantieregeling Als u het pensioenkapitaal op de pensioenrekening gedurende uw gehele dienstverband tot aan de pensioendatum heeft belegd in de Collectieve Portefeuille, dan geldt de zogeheten garantieregeling. De garantieregeling houdt in dat op de pensioendatum het pensioenkapitaal gelijk is aan de som van: a) 100% van alle ingelegde premies tot en met 31 december 2008 en eventueel extra pensioenkapitaal dat is binnengekomen door waardeoverdracht, verhoogd met een samengestelde rente van 4% per kalenderjaar (voor gewezen deelnemers geldt een percentage van 3,25%); b) 75% van alle ingelegde premies vanaf 1 januari 2009 en de ingekomen waardeoverdrachten, verhoogd met een samengestelde rente van 4% per kalenderjaar (voor gewezen deelnemers geldt een percentage van 3,25%). 16

17 De garantieregeling geldt ook op enige datum voorafgaand aan de pensioendatum. Bij de vaststelling van de garantie wordt rekening gehouden met de actuele rentestanden. Waardeoverdracht = als u in het verleden via een andere werkgever pensioen heeft opgebouwd en u deze waarde heeft meegenomen naar SVG zie ook hoofdstuk Vrij beleggen De pensioenregeling bij SVG biedt u een zekere beleggingsvrijheid. In plaats van het beleggen in de Collectieve Portefeuille kunt u er ook voor kiezen om het pensioenkapitaal op de pensioenrekening te beleggen in één van de beleggingsmixen. De beleggingsmixen volgen het principe van de Life Cycle. Dat houdt in dat u minder risicovol belegt naar mate u ouder wordt. Let wel: als u kiest voor vrij beleggen in de Life Cycle dan vervalt uw garantieregeling én bent u zelf verantwoordelijk voor de beleggingen. Het principe van de Life Cycle: u belegt in een risicoprofiel waarbij de samenstelling (beleggingsmix) is afgestemd op het aantal jaren tot u 65 jaar wordt. Als u (tijdelijk) de premie belegt in één van de beleggingsmixen (vrij beleggen) dan vervalt de garantieregeling. U kunt ieder jaar (zonder kosten) in december uw beleggingskeuze veranderen. De verandering gaat in op 1 januari van het nieuwe jaar. Verandert u uw keuze? Dan geldt deze keuze voor uw totale pensioenkapitaal op de pensioenrekening. Houdt u er wel rekening mee dat de ontwikkeling van het pensioenkapitaal op uw pensioenrekening bepaald wordt door de ontwikkeling van de beleggingsmix waarvoor u gekozen heeft. Hoe werkt vrij beleggen? Kiest u voor vrij beleggen dan moet u verplicht de vragenlijst Profielbepaling Life Cycle invullen. Aan de hand van deze vragenlijst stelt het pensioenfonds uw risicoprofiel vast. Er zijn drie risicoprofielen: defensief risicoprofiel; neutraal risicoprofiel; offensief risicoprofiel. 17

18 5.2.1 Samenstelling van de beleggingsmixen Om te kunnen bepalen in welke beleggingsmix u gaat beleggen, is een aantal factoren van belang: uw risicoprofiel; en uw beleggingshorizon. De beleggingshorizon is het aantal jaren tot u 65 wordt. In tabel staat de beleggingsmix met een nummer erachter (0 t/m VI). In tabel kunt u de samenstelling van de diverse mixen lezen. Tabel Keuze vrij beleggen Beleggingshorizon in jaren Risicoprofiel >15 9 t/m 15 5 t/m 8 2 t/m 4 < 2 Defensief Mix IV Mix III Mix II Mix 0 Mix 0 Neutraal Mix V Mix IV Mix III Mix II Mix I Offensief Mix VI Mix V Mix IV Mix III Mix II Voorbeeld U bent 30 jaar. Uw beleggingshorizon is dan groter dan 15 jaar. Uit de vragenlijst kwam naar voren dat u een neutraal risicoprofiel heeft. U wordt dan ingedeeld in beleggingsmix V. Heeft u een defensief of offensief risicoprofiel, dan wordt u ingedeeld in mix IV (defensief) of mix VI (offensief). Hieronder ziet u de samenstelling van de beleggingsmixen. Het bestuur is bevoegd de samenstelling van de mixen aan te passen. Tabel De samenstelling van de beleggingsmixen (per ) Beleggings % % % % mix 0 Obligaties 0 Aandelen 0 Vastgoed 0 Geldmarkt 100 I II III IV 47,5 45 7,5 0 V 32,5 60 7,5 0 VI De rendementen van de beleggingsmixen worden gebaseerd op benchmark resultaten. 18

19 Als uw deelname aan de pensioenregeling stopt, dan wordt het pensioenkapitaal van de pensioenrekening altijd belegd in de Collectieve Portefeuille. Dit geldt ook voor de deelnemers die hebben gekozen voor vrij beleggen. 5.3 Zo verandert u uw beleggingskeuze U kunt uw beleggingskeuze één keer per jaar in december veranderen. Dit kunt u doen via het persoonlijke portaal op 5.4 Kosten De volgende kosten worden in rekening gebracht bij het beleggen van het pensioenkapitaal op de pensioenrekening: Aankoopkosten en verkoopkosten U hoeft geen aankoop of verkoopkosten te betalen als u belegt volgens de verschillende beleggingsmogelijkheden van SVG. Deze kosten neemt SVG voor zijn rekening. Ook als u verandert van beleggingsmogelijkheid betaalt u geen kosten. Overige beleggingskosten Het pensioenfonds belegt uw pensioenkapitaal in beleggingsfondsen. De kosten van het beleggen worden direct verrekend in het rendement. De kosten voor de Collectieve Portefeuille bedragen, op basis van het kalender jaar 2011, 0,57% Administratiekosten Jaarlijks worden administratiekosten in rekening gebracht. In verband hiermee wordt het beleggingsrendement in enig jaar verminderd met 0,75% punt. Zolang u in dienst bent bij KPN CM worden deze administratiekosten door de werkgever gecompenseerd. 19

20 6 Module aanwending van het pensioenkapitaal op de pensioendatum Als u met pensioen gaat U bouwt in de pensioenregeling van SVG een eigen pensioenkapitaal op de pensioenrekening op. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er gebeurt als u met pensioen gaat en welke keuzemogelijkheden u heeft. Een aantal maanden vóór de pensioendatum kunt u deze keuzes maken. Maar als u eenmaal heeft gekozen, kunt u uw keuze(s) niet meer veranderen. 6.1 Met pensioen gaan Op de pensioendatum wordt het pensioenkapitaal op de pensioenrekening aangewend voor een levenslang ouderdomspensioen dat direct ingaat. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele garantieregeling (paragraaf 5.1.1). En een bij overlijden van de gepensioneerde direct ingaand partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Het pensioen wordt gekocht tegen het inkooptarief dat geldt op de pensioendatum. Deze tarieven worden door het bestuur jaarlijks vastgesteld en zijn opgenomen in de bijlage van het pensioenreglement. Het bestuur is bevoegd om de inkooptarieven aan te passen. Hierbij kan het bestuur rekening houden met een opslag voor de vorming van de door DNB voorgeschreven solvabiliteitsbuffer Welke factoren beïnvloeden de inkooptarieven? Er zijn vier factoren die de inkooptarieven sterk beïnvloeden. 1) De vergrijzing (overlevingstafels, prognosetafels) De inkooptarieven worden jaarlijks aangepast aan de actuele prognosetafel. Overlevingstafels of prognosetafels worden door pensioenfondsen en verzekeraars gebruikt om de gemiddelde levensverwachting van deelnemers en pensioengerechtigden in te schatten. 2) De tariefrente Met deze rente wordt gerekend als de pensioenen ingekocht moeten worden. Hoe lager deze rente, hoe minder pensioen er ingekocht kan worden. Deze rente is verwerkt in de inkooptarieven. Ieder jaar wordt de tariefrente opnieuw vastgesteld, waarbij wordt gekeken naar de 20

21 hoogte van de marktrente. Voor 2012 is de tariefrente vastgesteld op 3,9%. 3) De solvabiliteitstoeslag Een bestuur kan besluiten om de inkooptarieven te verhogen met een zogeheten solvabiliteitstoeslag. Deze opslag is nodig om de solvabiliteitsbuffer te kunnen vormen. Deze buffer schrijft De Nederlandsche Bank voor. 4) De verhouding mannen en vouwen in het verzekeringsbestand De verhouding mannen en vrouwen in het verzekeringsbestand beïnvloedt de inkooptarieven, omdat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen. Het pensioenkapitaal op de pensioenrekening gebruiken bij SVG of bij een verzekeraar Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd een pensioen. Standaard gebeurt dat bij SVG, maar u mag het pensioenkapitaal van uw pensioenrekening ook gebruiken bij een verzekeraar. Het bestuur heeft hierbij twee verzekeraars geselecteerd: ASR; Nationale Nederlanden. Als u uw pensioenkapitaal gebruikt voor pensioen bij een verzekeraar, dan gebeurt dit op basis van de inkooptarieven en voorwaarden van de verzekeraar. Als u hiervoor kiest, dan heeft u geen recht meer op een pensioen bij SVG. Voorbeeld Stel het opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioenrekening is Het gecombineerde * tarief op 65 jaar voor de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen en levenslang partnerpensioen per 1 januari 2012 is **. Het levenslange ouderdomspensioen dat de deelnemer kan kopen, is: / = bruto per jaar. Het levenslange partnerpensioen dat de deelnemer kan kopen, is: 70% van = bruto per jaar. * Voor het gecombineerde tarief wordt een ouderdomspensioen én een partnerpensioen ter grootte van 70% van het ouderdomspensioen aangekocht. ** ouderdomspensioen bruto per jaar én een daarbij behorend partnerpensioen van 700 bruto per jaar kost

22 Het aanvragen van uw pensioen Officieel moet u uw pensioen schriftelijk aanvragen. Maar om het u gemakkelijk te maken, krijgt u ongeveer een half jaar vóór uw pensioendatum (de dag dat u 65 jaar wordt) een aanvraagformulier van SVG. Hiermee kunt u uw pensioen aanvragen. Als u eerder met pensioen gaat dan de 65 jarige leeftijd, moet u uw vervroegde pen sioendatum schriftelijk bij SVG melden. U moet dit minimaal drie maanden voor uw vervroegde pensioendatum doen. 6.2 De keuzemogelijkheden van uw pensioenregeling Als u met pensioen gaat, kunt u voor een aantal mogelijkheden kiezen. Wat uw mogelijkheden zijn, leest u in deze paragraaf. 1. Eerder of later dan de 65 jarige leeftijd met pensioen gaan. Het pensioen gaat uiterlijk op uw 67 e jaar in. 2. Deeltijd met pensioen gaan. U kunt met (vervroegd) pensioen en daarnaast gedeeltelijk blijven werken. 3. Uitruilen. Op de pensioendatum kunt u (een gedeelte van) het partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Ook het tegenovergestelde is mogelijk: een deel van het ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen. 4. U kunt het pensioen tussen 60 en 65 jaar variabel laten uitkeren: eerst een periode een hogere uitkering en daarna een lagere uitkering Eerder of later met pensioen De standaard pensioenleeftijd in deze regeling is 65 jaar. U kunt echter ook eerder of later met pensioen gaan. Op zijn laatst kunt u op uw 67 e met pensioen. Als u eerder of later met pensioen gaat, dan heeft dat gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Eerder met pensioen Als u eerder dan uw 65 e met pensioen gaat, wordt uw levenslang ouderdomspensioen lager. De reden hiervan is dat u minder jaren pensioen opbouwt en het pensioen langer moet worden uitgekeerd. Hoe hoog de verlaging van uw ouderdomspensioen uiteindelijk is, hangt af van het aantal jaren en maanden dat u eerder met pensioen gaat. Vervroegen van de pensioeningangsdatum is alleen mogelijk als u een verklaring ondertekent waarin staat dat u niet meer van plan bent om te gaan werken. 22

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie