Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort"

Transcriptie

1 Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort

2

3 Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed geïnformeerd bent over uw pensioenregeling. Pensioen is er namelijk niet alleen voor uw oude dag, maar ook voor u als u arbeidsongeschikt wordt en voor uw nabestaande(n) als u komt te overlijden. Pensioen: een waardevolle arbeidsvoorwaarde U leest in deze brochure de hoofdlijnen van de flexibele pensioenregeling van Stichting Voorzieningsfonds Getronics (SVG). We gaan in deze brochure niet in op álle details van de regeling. U vindt het reglement dat voor u geldt op Getranet en op Uw pensioenregeling: een premieovereenkomst De flexibele pensioenregeling van SVG is een premieovereenkomst. Bij een premieovereenkomst stelt de werkgever periodiek premies beschikbaar, waarmee u, als deelnemer, een pensioenkapitaal kunt opbouwen. Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor de deelnemers aan de pensioenregeling van SVG. U bent een deelnemer aan de pensioenregeling van SVG als u een dienstverband heeft bij KPN Corporate Market BV en 21 jaar of ouder bent. Deze brochure beschrijft de pensioenregeling die geldt voor personen die op of ná 1 januari 1997 bij KPN Corporate Market BV in dienst zijn gekomen. Voor een aantal deelnemers gelden overgangsbepalingen. In deze brochure gaan we niet in op die overgangsbepalingen. Het pensioenreglement is ingegaan op 1 januari 1997 en is voor het laatst aangepast op 1 januari

4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uw pensioen bij SVG Wat is pensioen? Zo bouwt u pensioen op Belangrijke termen bij pensioenopbouw 7 2. Module beschikbare premie (ouderdomspensioen) Hoe hoog is de beschikbare premie? 8 3. Module risicodekkingen (nabestaandenpensioen) Partnerpensioen als u bij KPN CM werkt Partnerpensioen als u niet meer bij KPN CM werkt Wezenpensioen als u bij KPN CM werkt Module Risicodekking (bij arbeidsongeschiktheid) De WIA regeling Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschiktheid wordt? Een aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid Module beleggingsbeleid en rendementsgarantie (beleggen) Collectieve Portefeuille Vrij beleggen Zo verandert u uw beleggingskeuze Kosten 19 4

5 6. Module aanwending van het pensioenkapitaal op pensioendatum (als u met pensioen gaat) Met pensioen gaan De keuzemogelijkheden van uw pensioenregeling Als de prijzen stijgen, stijgt uw pensioen dan mee? Een nieuwe werkgever (waardeoverdracht) Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga? Uw keuzes als u van baan verandert Financiering Wie betaalt wat? Uitvoering pensioenovereenkomst Jaarlijkse storting door uw werkgever Deelnemersbijdrage Overige kosten Overige zaken Moet ik mijn partner laten registeren bij samenwonen? Pensioen en scheiding Kan mijn pensioen afgekocht worden? Hoe zit het met mijn pensioen tijdens onbetaald verlof? Wat kan ik doen als mijn pensioen niet goed is vastgesteld? Veranderingen in het pensioenreglement Extra ouderdomspensioen opbouwen 31 5

6 1. Uw pensioen bij Stichting Voorzieningsfonds Getronics (SVG) Pensioen is er voor uw oude dag, voor als u arbeidsongeschikt wordt, maar ook voor uw nabestaanden wanneer u komt te overlijden. Het is belangrijk om te weten wat uw inkomen is als één van deze situaties zich voordoet. Daarnaast zijn er nog vele andere situaties die invloed kunnen hebben op uw pensioen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe baan of als u gaat trouwen of scheiden. Bovendien biedt de pensioenregeling van SVG u diverse keuzemogelijkheden. Om de juiste keuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden én wat de gevolgen van de keuzes zijn. 1.1 Wat is pensioen? Een pensioen is een aanvullende uitkering die u krijgt bovenop de basisvoorzieningen die de overheid heeft geregeld, zoals een uitkering uit de Algemene Ouderdomswet (AOW) of een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). De AOW krijgt u van de overheid wanneer u zelf 65 jaar wordt. Werknemers die hebben deelgenomen aan de pensioenregeling krijgen naast de AOW een aanvullend inkomen, het ouderdomspensioen. De AOW-leeftijd gaat wijzigen vanaf Vanaf dat moment gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in Meer informatie hierover vindt u op en op Zo is de pensioenregeling bij SVG opgebouwd De flexibele pensioenregeling van SVG kent vier modules: 1. module beschikbare premie (ouderdomspensioen: hoofdstuk 2); 2. module risicodekkingen (pensioen als u overlijdt en pensioen als u arbeidsongeschikt wordt: hoofdstuk 3 en 4); 3. module beleggingsbeleid en rendementsgarantie (zo werkt beleggen: hoofdstuk 5); 4. module aanwending van het pensioenkapitaal op de pensioendatum (als u met pensioen gaat: hoofdstuk 6). 6

7 1.2 Zo bouwt u pensioen op Hieronder leggen we kort uit hoe de flexibele pensioenregeling bij SVG werkt. Voor elke deelnemer wordt een pensioenrekening geopend. Zolang u deelnemer bent, wordt er door de werkgever jaarlijks premie op deze rekening gestort. Het pensioenkapitaal op deze rekening belegt SVG in de zogeheten Collectieve Portefeuille. Het bestuur van SVG stelt de samenstelling van de Collectieve Portefeuille en de beleggingsmixen vast. Het beleggingsrendement wordt jaarlijks op de pensioenrekening bijgeschreven. Op deze manier bouwt u uw eigen pensioenkapitaal op. U kunt onder voorwaarden, ieder jaar kiezen voor een andere beleggingsmix dan de Collectieve Portefeuille. Als u altijd en ononderbroken heeft belegd in de Collectieve Portefeuille, dan is de garantieregeling van toepassing. De hoogte van het pensioenkapitaal staat van te voren niet vast. Deze is afhankelijk van de rendementen van de Collectieve Portefeuille of van de gekozen beleggingsmix. Als u met pensioen gaat, koopt u van het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering, tegen de (inkoop)tarieven die op dat moment gelden. De risico s die SVG loopt als deelnemers overlijden of arbeidsongeschikt raken, zijn afgedekt door middel van een verzekering. 1.3 Belangrijke termen bij pensioenopbouw Bij pensioenopbouw zijn de termen pensioengevend salaris, franchise en pensioenspaargrondslag belangrijk. Daarom leggen we deze begrippen hier uit. pensioen gevend salaris franchise pensioen spaar grondslag Dat is twaalf keer het bruto maandsalaris, inclusief de vaste structurele ploegentoeslag en de vakantietoeslag. Dat is een vast bedrag per jaar, waarover u geen pensioen opbouwt. Het bestuur stelt dit bedrag ieder jaar (op 1 januari) vast. De achterliggende gedachte van de franchise is dat iedereen op zijn 65 e een AOW-uitkering krijgt van de overheid. Het bedrag van de franchise wordt elk jaar aangepast aan de jaarlijkse procentuele wijziging van het bruto minimumjaarloon. De franchise in 2012 is Dat is het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Deze grondslag gebruiken we om de pensioenpremie te kunnen uitrekenen. De pensioenspaargrondslag wordt één keer per jaar vastgesteld. 7

8 2. Module beschikbare premie Voor ouderdomspensioen In dit hoofdstuk leest u hoe het ouderdomspensioen wordt opgebouwd. Ouderdomspensioen is een aanvullende uitkering (bovenop de AOW) die u krijgt als u met pensioen gaat. Voor elke deelnemer wordt een pensioenrekening geopend. Ieder jaar wordt op deze rekening door KPN Corporate Market BV een (beschikbare) premie gestort waarmee u een pensioenkapitaal opbouwt. Een deel van de premie wordt als eigen bijdrage ingehouden op uw bruto salaris. Het pensioenkapitaal op de pensioenrekening wordt belegd. De beleggingsmogelijkheden in de pensioenregeling van SVG leest u in hoofdstuk 5. De hoogte van uw pensioen Hoe hoog uw uiteindelijke pensioen wordt, staat van te voren niet vast. Dit hangt onder andere af van de rendementen van uw beleggingskeuzes en de inkooptarieven die gelden als u met pensioen gaat. 2.1 Hoe hoog is de beschikbare premie? De jaarlijkse premie wordt berekend aan de hand van een percentage van de zogeheten pensioenspaargrondslag. De pensioenspaargrondslag is het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Dit percentage is afhankelijk van de leeftijd die u in het voorafgaande jaar heeft bereikt. In de tabel op de volgende pagina staan de percentages. Om de pensioenspaargrondslag te bepalen, wordt rekening gehouden met de parttimefactor. Dus als u parttime (minder uren) werkt, wordt de pensioenspaargrondslag (naar rato) ook lager. 8 8

9 Tabel Beschikbare premie Leeftijd 21 t/m 67 jaar* Beschikbare premie als % van de pensioenspaargrondslag inclusief deelnemersbijdrage jaar 5, jaar 7, jaar 8, jaar 10, jaar 12, jaar 15, jaar 18, jaar 22, jaar 26, jaar 26,8 * In de tabel staan leeftijden. Men kijkt naar de leeftijd in het voorafgaande kalenderjaar (van januari tot en met december). Bijvoorbeeld, u bent op 4 april jaar. Dan wordt de premie van 2011 gebaseerd op het percentage van de leeftijdscategorie jaar. Rekenvoorbeeld beschikbare premie Een 33-jarige werknemer heeft een pensioengevend salaris van Zijn pensioenspaargrondslag in 2012 is dan: Pensioengevend salaris Franchise Pensioenspaargrondslag (= Pensioengevend salaris Franchise) Over deze grondslag wordt de pensioenpremie beschikbaar gesteld. De beschikbare premie van een 33 jarige deelnemer is in dit voorbeeld: Beschikbare premie (8,5% * ) Deze premie wordt op 1 januari van het kalenderjaar door de werkgever gestort op uw pensioenrekening. 9

10 3. Module risicodekkingen Het partnerpensioen en het wezenpensioen U wilt natuurlijk graag dat er goed gezorgd wordt voor uw familie als u overlijdt. Daarom is er nabestaandenpensioen. Dit pensioen bestaat uit: levenslang partnerpensioen; tijdelijk partnerpensioen; wezenpensioen. Om de hoogte van het nabestaandenpensioen te kunnen bepalen, is het van belang of u op het moment van overlijden in dienst was bij KPN Corporate Market BV (KPN CM). 3.1 Partnerpensioen als u bij KPN CM werkt Als u overlijdt tijdens het dienstverband bij KPN CM, heeft uw partner recht op een levenslang partnerpensioen en een tijdelijk partnerpensioen. Dit is het geval als: u getrouwd bent; of als u een geregistreerd partnerschap heeft; of als u ongehuwd samenwoont. Het partnerschap/huwelijk of het ongehuwd samenwonen moet minstens 12 maanden voor uw overlijden ingegaan zijn. Ook moet het partnerschap voorafgaand aan uw pensionering ingegaan zijn. Woont u samen? De ongehuwd samenwonende partner ontvangt, als voldaan is aan de voorwaarden, een partnerpensioen. Er moet een notariële akte zijn waaruit blijkt dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met enige vermogensrechtelijke aangelegenheden. Een bloed of aanverwant in de rechte lijn (vader, moeder, broer of zus) wordt door SVG niet als partner gezien. 10

11 Levenslang partnerpensioen Dit is een uitkering aan uw partner vanaf het moment dat u overlijdt tot aan het overlijden van de partner. De hoogte van het levenslang partnerpensioen Het opbouwpercentage van de het partnerpensioen is 1,25% van de pensioenspaargrondslag per deelnemersjaar. Het aantal deelnemersjaren is daarbij gelijk aan de som van de achterliggende en de toekomstige deelnemersjaren tot aan de pensioendatum van de overleden deelnemer. Rekenvoorbeeld levenslang partnerpensioen In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat een deelnemer (55 jaar) vanaf zijn 25ste deelneemt aan de pensioenregeling: Pensioengevend salaris Franchise Pensioenspaargrondslag (= Pensioengevend salaris Franchise) Vanaf het overlijden van de deelnemer ontvangt de achterblijvende partner levenslang: Partnerpensioen (40 jaar * 1,25 * )

12 Tijdelijk partnerpensioen Dit is een uitkering aan uw partner vanaf het moment dat u overlijdt tot aan het moment dat u 65 zou zijn geworden. De hoogte van het tijdelijk partnerpensioen Als u overlijdt tijdens uw dienstverband, krijgt uw partner naast een levenslang partnerpensioen ook een tijdelijk partnerpensioen. Dit is 75% van de Anw uitkering. Als u parttime werkt op het moment van overlijden, dan wordt het tijdelijk partnerpensioen lager, naar rato van het aantal uren dat u werkte. Deelnemers die vóór 1 januari 2008 deelnemer waren aan de pensioenregeling hebben eenmalig een afstandsverklaring voor deze module kunnen doen. Anw uitkering Misschien ontvangt uw partner naast een partnerpensioen ook een Anw uitkering van de overheid. Uw partner heeft recht op die uitkering als: uw partner geboren is vóór 1950; of voor zolang het jongste kind nog geen 18 jaar is; of als uw partner voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is. 3.2 Partnerpensioen als u niet meer bij KPN CM werkt Als u stopt met werken bij KPN CM en u niet langer meer een deelnemer bent aan de pensioenregeling van SVG, wordt u een zogeheten gewezen deelnemer, of slaper. Er wordt dan geen pensioenpremie meer gestort op uw pensioenrekening. Het pensioenkapitaal op de pensioenrekening rendeert door tot de pensioendatum. Als u uit dienst gaat wordt standaard een deel van uw pensioenkapitaal gebruikt om een aanspraak op partnerpensioen in te kopen. Dit pensioen wordt uitbetaald aan uw partner als u overlijdt. Het resterende deel van uw pensioenkapitaal rendeert door totdat u met pensioen gaat. En wordt dan gebruikt om een ouderdomspensioen in te kopen. U kunt van de inkoop van het partnerpensioen afzien. Heeft u een partner, dan moet hij/zij hiervoor ook tekenen. Bij uitdiensttreding ontvangt u hierover bericht van SVG. 12

13 3.3 Wezenpensioen als u bij KPN CM werkt Ook kinderen hebben recht op een uitkering als u overlijdt. Dat noemen we het wezenpensioen. Uw kind heeft recht op een wezenpensioen als: uw kind jonger is dan 18 jaar; uw kind studeert volgens de Wet Studiefinanciering en jonger is dan 27 jaar; uw kind meer dan 55% arbeidsongeschikt is en jonger is dan 27 jaar. De hoogte van het wezenpensioen Het jaarlijkse wezenpensioen is 0,28% van de laatst berekende pensioenspaargrondslag, vermenigvuldigd met het aantal deelnemersjaren. Het aantal deelnemersjaren is daarbij gelijk aan de som van de achterliggende en de toekomstige deelnemersjaren tot de pensioendatum van de overleden deelnemer met een maximum van 32,5 jaar. Ook hiervoor geldt, dat als u parttime werkt, het wezenpensioen naar rato wordt aangepast met de parttimefactor die geldt op het moment van overlijden. Maximale wezenpensioen Er is een maximum aan de hoogte van het wezenpensioen. Dat is voor alle kinderen samen, de pensioenspaargrondslag verminderd met het levenslange partnerpensioen dat aan de partner zou worden uitgekeerd. Het totale wezenpensioen wordt gelijk verdeeld onder alle kinderen die recht hebben op een wezenpensioen. Maximale volle wezenpensioen Voor volle wezen (iemand van wie beide ouders zijn overleden) wordt het wezenpensioen verdubbeld. 13

14 4. Module risicodekkingen Bij arbeidsongeschiktheid In dit hoofdstuk gaan we in op arbeidsongeschiktheid. Wat is het en wanneer komt u in aanmerking voor de risicodekkingen die de pensioenregeling van SVG in geval van arbeidsongeschiktheid kent? 4.1 De WIA-regeling Als u arbeidsongeschikt zou worden, heeft u recht op een uitkering van de overheid, de zogeheten WIA uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). U krijgt deze uitkering als u voldoet aan de voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard. De WIA kent meerdere uitkeringen, te weten: Een uitkering voor personen die volledig (meer dan 80%) arbeidsongeschikt zijn. Dit heet de IVA uitkering. Een uitkering voor personen die minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, maar wel minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Dit heet WGA uitkering. Ook kunt u een WGA uitkering krijgen als u wel 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt bent. Bijvoorbeeld als u tijdelijk niet kunt werken omdat u een gebroken been heeft. Als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard, dan krijgt u van de overheid géén uitkering op grond van de WIA. 4.2 Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word? Als u arbeidsongeschikt zou worden, dan hoeft dat niet te betekenen dat ook uw pensioenopbouw in de pensioenregeling van SVG stopt. Wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt in de zin van de WIA blijft u deelnemen aan de flexibele pensioenregeling. We noemen dat recht op voortzetting van pensioenopbouw. Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan heeft u recht op voortzetting van: de premie van het werkgeversdeel aan de pensioenregeling; en de dekking van het partner en wezenpensioen. Dit recht op voortzetting ontstaat op de dag waarop de WIA uitkering ingaat en duurt zolang de WIA uitkering voortduurt. Het recht eindigt uiterlijk op uw pensioendatum (65 jaar). 14

15 De hoogte van de bijdrage tijdens arbeidsongeschiktheid Het werkgeversdeel van de premie wordt, ook als u arbeidsongeschikt bent, gestort op de pensioenrekening. Om de hoogte van de premie te kunnen bepalen, zijn de volgende punten bepalend: de pensioenspaargrondslag; het parttimepercentage voordat u arbeidsongeschikt werd; en de mate van arbeidsongeschiktheid. U bouwt dus op een lager niveau een pensioenkapitaal op als u arbeidsongeschikt bent; u betaalt immers niet meer uw deelnemersbijdrage. 4.3 Een aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid De pensioenregeling van SVG kent een arbeidsongeschiktheidspensioen voor werknemers die meer verdienen dan bruto per jaar (bedrag 2012). Dit is het maximaal sociaal verzekeringsloon. Over het gedeelte van uw salaris boven dit bedrag, wordt een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u verzekerd. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is gekoppeld aan de mate van arbeidsongeschiktheid en de uitkering ervan eindigt uiterlijk als u 65 jaar wordt. Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt het percentage 70%. Als u meer of minder arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan moet u SVG hierover altijd informeren. 15

16 5. Module beleggingsbeleid en rendementsgarantie Hoe werkt beleggen bij SVG? In dit hoofdstuk leest u meer over beleggen en welke beleggingsmogelijkheden u bij SVG heeft. Het pensioenkapitaal op uw pensioenrekening wordt door SVG standaard belegd in de collectieve portefeuille. U hoeft dan zelf geen beleggingskeuzes te maken. Als u wilt, kunt u ook zelf de verantwoordelijkheid voor de beleggingen overnemen van SVG. In dat geval doet u niet meer mee in de Collectieve Portefeuille, maar belegt uzelf in één van de beleggingsmixen. Hieronder leggen we de twee mogelijkheden verder uit. 5.1 Collectieve Portefeuille De Collectieve Portefeuille wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld. Als u geen keuze maakt, wordt uw pensioenpremie belegd in een Collectieve Portefeuille. Deze portefeuille bestaat uit een mix van goed gespreide beleggingen in aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen. SVG is verantwoordelijk voor de beleggingen in de Collectieve Portefeuille en handelt daarbij volgens de prudent person regel. Dit betekent dat het pensioenfonds voldoet aan de algemene beginselen van veiligheid, kwaliteit en risicodiversificatie bij beleggingen, zoals bepaald in de Pensioenwet Garantieregeling Als u het pensioenkapitaal op de pensioenrekening gedurende uw gehele dienstverband tot aan de pensioendatum heeft belegd in de Collectieve Portefeuille, dan geldt de zogeheten garantieregeling. De garantieregeling houdt in dat op de pensioendatum het pensioenkapitaal gelijk is aan de som van: a) 100% van alle ingelegde premies tot en met 31 december 2008 en eventueel extra pensioenkapitaal dat is binnengekomen door waardeoverdracht, verhoogd met een samengestelde rente van 4% per kalenderjaar (voor gewezen deelnemers geldt een percentage van 3,25%); b) 75% van alle ingelegde premies vanaf 1 januari 2009 en de ingekomen waardeoverdrachten, verhoogd met een samengestelde rente van 4% per kalenderjaar (voor gewezen deelnemers geldt een percentage van 3,25%). 16

17 De garantieregeling geldt ook op enige datum voorafgaand aan de pensioendatum. Bij de vaststelling van de garantie wordt rekening gehouden met de actuele rentestanden. Waardeoverdracht = als u in het verleden via een andere werkgever pensioen heeft opgebouwd en u deze waarde heeft meegenomen naar SVG zie ook hoofdstuk Vrij beleggen De pensioenregeling bij SVG biedt u een zekere beleggingsvrijheid. In plaats van het beleggen in de Collectieve Portefeuille kunt u er ook voor kiezen om het pensioenkapitaal op de pensioenrekening te beleggen in één van de beleggingsmixen. De beleggingsmixen volgen het principe van de Life Cycle. Dat houdt in dat u minder risicovol belegt naar mate u ouder wordt. Let wel: als u kiest voor vrij beleggen in de Life Cycle dan vervalt uw garantieregeling én bent u zelf verantwoordelijk voor de beleggingen. Het principe van de Life Cycle: u belegt in een risicoprofiel waarbij de samenstelling (beleggingsmix) is afgestemd op het aantal jaren tot u 65 jaar wordt. Als u (tijdelijk) de premie belegt in één van de beleggingsmixen (vrij beleggen) dan vervalt de garantieregeling. U kunt ieder jaar (zonder kosten) in december uw beleggingskeuze veranderen. De verandering gaat in op 1 januari van het nieuwe jaar. Verandert u uw keuze? Dan geldt deze keuze voor uw totale pensioenkapitaal op de pensioenrekening. Houdt u er wel rekening mee dat de ontwikkeling van het pensioenkapitaal op uw pensioenrekening bepaald wordt door de ontwikkeling van de beleggingsmix waarvoor u gekozen heeft. Hoe werkt vrij beleggen? Kiest u voor vrij beleggen dan moet u verplicht de vragenlijst Profielbepaling Life Cycle invullen. Aan de hand van deze vragenlijst stelt het pensioenfonds uw risicoprofiel vast. Er zijn drie risicoprofielen: defensief risicoprofiel; neutraal risicoprofiel; offensief risicoprofiel. 17

18 5.2.1 Samenstelling van de beleggingsmixen Om te kunnen bepalen in welke beleggingsmix u gaat beleggen, is een aantal factoren van belang: uw risicoprofiel; en uw beleggingshorizon. De beleggingshorizon is het aantal jaren tot u 65 wordt. In tabel staat de beleggingsmix met een nummer erachter (0 t/m VI). In tabel kunt u de samenstelling van de diverse mixen lezen. Tabel Keuze vrij beleggen Beleggingshorizon in jaren Risicoprofiel >15 9 t/m 15 5 t/m 8 2 t/m 4 < 2 Defensief Mix IV Mix III Mix II Mix 0 Mix 0 Neutraal Mix V Mix IV Mix III Mix II Mix I Offensief Mix VI Mix V Mix IV Mix III Mix II Voorbeeld U bent 30 jaar. Uw beleggingshorizon is dan groter dan 15 jaar. Uit de vragenlijst kwam naar voren dat u een neutraal risicoprofiel heeft. U wordt dan ingedeeld in beleggingsmix V. Heeft u een defensief of offensief risicoprofiel, dan wordt u ingedeeld in mix IV (defensief) of mix VI (offensief). Hieronder ziet u de samenstelling van de beleggingsmixen. Het bestuur is bevoegd de samenstelling van de mixen aan te passen. Tabel De samenstelling van de beleggingsmixen (per ) Beleggings % % % % mix 0 Obligaties 0 Aandelen 0 Vastgoed 0 Geldmarkt 100 I II III IV 47,5 45 7,5 0 V 32,5 60 7,5 0 VI De rendementen van de beleggingsmixen worden gebaseerd op benchmark resultaten. 18

19 Als uw deelname aan de pensioenregeling stopt, dan wordt het pensioenkapitaal van de pensioenrekening altijd belegd in de Collectieve Portefeuille. Dit geldt ook voor de deelnemers die hebben gekozen voor vrij beleggen. 5.3 Zo verandert u uw beleggingskeuze U kunt uw beleggingskeuze één keer per jaar in december veranderen. Dit kunt u doen via het persoonlijke portaal op 5.4 Kosten De volgende kosten worden in rekening gebracht bij het beleggen van het pensioenkapitaal op de pensioenrekening: Aankoopkosten en verkoopkosten U hoeft geen aankoop of verkoopkosten te betalen als u belegt volgens de verschillende beleggingsmogelijkheden van SVG. Deze kosten neemt SVG voor zijn rekening. Ook als u verandert van beleggingsmogelijkheid betaalt u geen kosten. Overige beleggingskosten Het pensioenfonds belegt uw pensioenkapitaal in beleggingsfondsen. De kosten van het beleggen worden direct verrekend in het rendement. De kosten voor de Collectieve Portefeuille bedragen, op basis van het kalender jaar 2011, 0,57% Administratiekosten Jaarlijks worden administratiekosten in rekening gebracht. In verband hiermee wordt het beleggingsrendement in enig jaar verminderd met 0,75% punt. Zolang u in dienst bent bij KPN CM worden deze administratiekosten door de werkgever gecompenseerd. 19

20 6 Module aanwending van het pensioenkapitaal op de pensioendatum Als u met pensioen gaat U bouwt in de pensioenregeling van SVG een eigen pensioenkapitaal op de pensioenrekening op. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er gebeurt als u met pensioen gaat en welke keuzemogelijkheden u heeft. Een aantal maanden vóór de pensioendatum kunt u deze keuzes maken. Maar als u eenmaal heeft gekozen, kunt u uw keuze(s) niet meer veranderen. 6.1 Met pensioen gaan Op de pensioendatum wordt het pensioenkapitaal op de pensioenrekening aangewend voor een levenslang ouderdomspensioen dat direct ingaat. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele garantieregeling (paragraaf 5.1.1). En een bij overlijden van de gepensioneerde direct ingaand partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Het pensioen wordt gekocht tegen het inkooptarief dat geldt op de pensioendatum. Deze tarieven worden door het bestuur jaarlijks vastgesteld en zijn opgenomen in de bijlage van het pensioenreglement. Het bestuur is bevoegd om de inkooptarieven aan te passen. Hierbij kan het bestuur rekening houden met een opslag voor de vorming van de door DNB voorgeschreven solvabiliteitsbuffer Welke factoren beïnvloeden de inkooptarieven? Er zijn vier factoren die de inkooptarieven sterk beïnvloeden. 1) De vergrijzing (overlevingstafels, prognosetafels) De inkooptarieven worden jaarlijks aangepast aan de actuele prognosetafel. Overlevingstafels of prognosetafels worden door pensioenfondsen en verzekeraars gebruikt om de gemiddelde levensverwachting van deelnemers en pensioengerechtigden in te schatten. 2) De tariefrente Met deze rente wordt gerekend als de pensioenen ingekocht moeten worden. Hoe lager deze rente, hoe minder pensioen er ingekocht kan worden. Deze rente is verwerkt in de inkooptarieven. Ieder jaar wordt de tariefrente opnieuw vastgesteld, waarbij wordt gekeken naar de 20

21 hoogte van de marktrente. Voor 2012 is de tariefrente vastgesteld op 3,9%. 3) De solvabiliteitstoeslag Een bestuur kan besluiten om de inkooptarieven te verhogen met een zogeheten solvabiliteitstoeslag. Deze opslag is nodig om de solvabiliteitsbuffer te kunnen vormen. Deze buffer schrijft De Nederlandsche Bank voor. 4) De verhouding mannen en vouwen in het verzekeringsbestand De verhouding mannen en vrouwen in het verzekeringsbestand beïnvloedt de inkooptarieven, omdat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen. Het pensioenkapitaal op de pensioenrekening gebruiken bij SVG of bij een verzekeraar Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd een pensioen. Standaard gebeurt dat bij SVG, maar u mag het pensioenkapitaal van uw pensioenrekening ook gebruiken bij een verzekeraar. Het bestuur heeft hierbij twee verzekeraars geselecteerd: ASR; Nationale Nederlanden. Als u uw pensioenkapitaal gebruikt voor pensioen bij een verzekeraar, dan gebeurt dit op basis van de inkooptarieven en voorwaarden van de verzekeraar. Als u hiervoor kiest, dan heeft u geen recht meer op een pensioen bij SVG. Voorbeeld Stel het opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioenrekening is Het gecombineerde * tarief op 65 jaar voor de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen en levenslang partnerpensioen per 1 januari 2012 is **. Het levenslange ouderdomspensioen dat de deelnemer kan kopen, is: / = bruto per jaar. Het levenslange partnerpensioen dat de deelnemer kan kopen, is: 70% van = bruto per jaar. * Voor het gecombineerde tarief wordt een ouderdomspensioen én een partnerpensioen ter grootte van 70% van het ouderdomspensioen aangekocht. ** ouderdomspensioen bruto per jaar én een daarbij behorend partnerpensioen van 700 bruto per jaar kost

22 Het aanvragen van uw pensioen Officieel moet u uw pensioen schriftelijk aanvragen. Maar om het u gemakkelijk te maken, krijgt u ongeveer een half jaar vóór uw pensioendatum (de dag dat u 65 jaar wordt) een aanvraagformulier van SVG. Hiermee kunt u uw pensioen aanvragen. Als u eerder met pensioen gaat dan de 65 jarige leeftijd, moet u uw vervroegde pen sioendatum schriftelijk bij SVG melden. U moet dit minimaal drie maanden voor uw vervroegde pensioendatum doen. 6.2 De keuzemogelijkheden van uw pensioenregeling Als u met pensioen gaat, kunt u voor een aantal mogelijkheden kiezen. Wat uw mogelijkheden zijn, leest u in deze paragraaf. 1. Eerder of later dan de 65 jarige leeftijd met pensioen gaan. Het pensioen gaat uiterlijk op uw 67 e jaar in. 2. Deeltijd met pensioen gaan. U kunt met (vervroegd) pensioen en daarnaast gedeeltelijk blijven werken. 3. Uitruilen. Op de pensioendatum kunt u (een gedeelte van) het partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Ook het tegenovergestelde is mogelijk: een deel van het ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen. 4. U kunt het pensioen tussen 60 en 65 jaar variabel laten uitkeren: eerst een periode een hogere uitkering en daarna een lagere uitkering Eerder of later met pensioen De standaard pensioenleeftijd in deze regeling is 65 jaar. U kunt echter ook eerder of later met pensioen gaan. Op zijn laatst kunt u op uw 67 e met pensioen. Als u eerder of later met pensioen gaat, dan heeft dat gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Eerder met pensioen Als u eerder dan uw 65 e met pensioen gaat, wordt uw levenslang ouderdomspensioen lager. De reden hiervan is dat u minder jaren pensioen opbouwt en het pensioen langer moet worden uitgekeerd. Hoe hoog de verlaging van uw ouderdomspensioen uiteindelijk is, hangt af van het aantal jaren en maanden dat u eerder met pensioen gaat. Vervroegen van de pensioeningangsdatum is alleen mogelijk als u een verklaring ondertekent waarin staat dat u niet meer van plan bent om te gaan werken. 22

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Uw pensioen. Trouwen of samenwonen. Een nieuwe baan. Pensioen op maat. Getronics Pensioen. Ik ga uit dienst. gaan. Met pensioen

Uw pensioen. Trouwen of samenwonen. Een nieuwe baan. Pensioen op maat. Getronics Pensioen. Ik ga uit dienst. gaan. Met pensioen Uw pensioen Meer weten? www.getronicspensioen.nl Getronics Pensioen Trouwen of samenwonen 24 Met pensioen Ik ga uit dienst. gaan Wat gebeurt er met mijn pensioen? 20 Wat is pensioen? Gaat u scheiden? Mijn

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie