Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein"

Transcriptie

1 Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus RA AMERSFOORT Telefoon Fax

2 Inhoud Samenvatting en conclusie... 3 Inleiding Onderzoek naar behoefte aan Ad-opleidingen Vacatures ECABO domein Instroom en diploma s van Ad-opleidingen in het ECABO domein Bijlagen Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 2

3 Samenvatting en conclusie Vanwege de veronderstelde toename van de behoefte van werkgevers aan hoger (dan mbo-4) gekwalificeerde medewerkers, heeft ECABO in het najaar van 2010 hiernaar onderzoek gedaan. Vanuit een tweetal invalshoeken is gekeken naar de behoefte aan o.a. specifiek de Associate degree, te weten de behoefte aan Ad geschoolde medewerkers op bedrijfsvestigingsniveau en de behoefte aan een Adopleidingen voor zittend personeel. Beide benaderingen hebben een sectorale en regionale component die in de rapportage wordt uitgewerkt. De onderzoeksresultaten geven tevens antwoord op de vraag die is voorgelegd aan werkgevers over hun verwachtingen met betrekking tot de ontwikkelingen van het opleidingsniveau de komende drie jaar voor de huidige mbo-functies. Als aanvulling daarop is, binnen het ECABO domein, een analyse gemaakt van de opleidingseisen die in vacatures worden gesteld. De enquête onder ECABO leerbedrijven had een respons van ruim De leerbedrijven zijn ingedeeld naar de 6 districten en 5 ECABO sectoren (i.c. Secretariële beroepen, Financiële beroepen, Commercieel, ICT en Juridisch). Van de respondenten geeft 16% aan dat zij een grote tot heel grote behoefte hebben aan medewerkers in ECABO beroepen op Ad niveau. De behoefte is relatief het grootst aan medewerkers in de ICT (20%). Absoluut is de behoefte het grootst voor secretariële en financiële functies. In algemene zin is de behoefte aan medewerkers op Ad niveau in het ECABO domein het grootst in district Noordwest. Ruim 6% van de respondenten geeft aan dat zij een grote tot heel grote behoefte hebben aan een Ad-opleiding in het ECABO domein voor zittend personeel. Alle districten laten een zelfde beeld zien. Tussen en binnen de kwalificatierichtingen zijn de verschillen echter groter. Relatief veel respondenten geven aan een grote tot heel grote behoefte te hebben aan een Ad-opleiding voor medewerkers in een commerciële functie in district Zuidoost. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat de verwachtingen ten aanzien van het niveau van de huidige mbo-functies de komende jaren zal stijgen. Dit geldt in bijzonder voor de kwalificatie richtingen ICT, Juridisch en Commercieel. In het derde kwartaal van 2010 werd bij een derde van de geregistreerde vacatures in het ECABO-domein, het gevraagde opleidingsniveau vermeld. Een Ad niveau werd genoemd bij ruim vacatures. Dit betekent dat in één op de zes geregistreerde vacatures in het ECABO domein gevraagd wordt om een medewerker op Ad (mbo-hbo) niveau. Tenslotte is het interessant om de resultaten te leggen naast de huidige aantallen studenten en gediplomeerden aan de Ad opleidingen in het ECABO domein. Dan blijkt er sprake van een forse discrepantie. In het studiejaar zijn er 480 studenten ingeschreven aan één van deze Ad opleidingen. De instroom in de Ad blijft achter bij de vraag Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 3

4 Inleiding Het kenniscentrum ECABO doet continu onderzoek naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de ECABO beroepen. Dit zijn de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Daarnaast worden ontwikkelingen binnen het onderwijs op het gebied van deelname aan opleidingen, behaalde diploma s en de bestemming van schoolverlaters op de voet gevolgd. Met deze onderzoeksresultaten kan het kenniscentrum goede adviezen geven over opleidingen. In het najaar van 2010 heeft ECABO de behoefte aan medewerkers op Ad-niveau en de behoefte aan Ad-opleidingen voor zittende medewerkers in kaart gebracht. Het betreft hier medewerkers met een secretarieel, financieel, commercieel, ICT of juridisch beroep. Ook is aan de respondenten gevraagd een uitspraak te doen over de verwachte ontwikkeling van het gewenste opleidingsniveau voor de functies in het verlengde van de ECABO kwalificaties. In het eerste hoofdstuk van deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van deze vragen in de enquête. Daarnaast zijn gegevens opgenomen over de op internet gepubliceerde vacatures van vier kwartalen in de periode van Het tweede hoofdstuk geeft inzicht in het aantal vacatures met een gevraagd opleidingsniveau tussen mbo en hbo in het ECABO domein. In het laatste hoofdstuk geeft inzicht het aantal deelnemers en gediplomeerden van de Ad-opleidingen in het ECABO domein. Een bijlage met tabellen is toegevoegd Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 4

5 1 Onderzoek naar behoefte aan Ad-opleidingen Jaarlijks brengt ECABO de arbeidsmarkt van de beroepsgroepen binnen het ECABO domein in kaart. Dit zijn de richtingen Secretariële beroepen, Financiële beroepen, Commercieel (inclusief Bank- en verzekeringswezen), ICT, Juridisch, Orde en veiligheid en Informatiedienstverlening. Een van de belangrijkste bronnen die ten grondslag ligt aan dit onderzoek, is de enquête onder erkende leerbedrijven van ECABO. De meeste vragen in deze enquête zijn gericht op de werkgelegenheid voor en de vraag naar medewerkers met een ECABO beroep. Ook de verwachte ontwikkelingen van vraag en aanbod zijn onderwerp van onderzoek. In de laatste meting, in november 2010, zijn ook vragen opgenomen over de behoefte aan Ad-opleidingen. De antwoorden op deze vragen worden hieronder gepresenteerd. De beroepsgroepen Orde en veiligheid en Informatiedienstverlening zijn niet opgenomen in de enquête onder leerbedrijven. De behoefte aan Ad-opleidingen voor deze beroepsgroepen is niet onderzocht. Om de behoefte aan medewerkers met een Ad-opleiding en de behoefte aan een Ad-opleiding voor zittende medewerkers in kaart te brengen zijn twee vragen gesteld. Een korte introductie over de Ad ging vooraf aan de vragen. In de vragenlijst was het volgende opgenomen: De Associate degree (Ad) is een nieuwe tweejarige opleiding die wordt afgesloten met een diploma op het niveau tussen mbo-4 en hbo. De Ad-opleiding maakt deel uit van een hbo-studie en is vooral bedoeld voor leerlingen die na hun mbo-4 opleiding willen doorstuderen, maar niet voor een vierjarige hbo-opleiding willen kiezen. Maar ook mensen met werkervaring die, al dan niet naast hun baan, (weer) een studie willen pakken, kunnen een Ad volgen. Achterliggende gedachte van de Ad-opleiding is de toenemende behoefte van werkgevers aan hoger gekwalificeerde arbeidskrachten. In hoeverre is er binnen de vestiging van uw bedrijf / instelling behoefte aan medewerkers op Ad-niveau binnen de volgende beroepsrichting(en)? heel groot groot klein noch groot klein geen behoefte In hoeverre is er binnen de vestiging van uw bedrijf / instelling behoefte aan een Ad-opleiding voor zittend personeel binnen de volgende beroepsrichting(en)..? heel groot groot klein noch groot klein geen behoefte Ook is een vraag opgenomen over het gewenste opleidingsniveau. Verwacht u de komende drie jaar een verhoging van het gewenste opleidingsniveau voor de volgende mbo-functies..? Ja, hoger mbo-niveau Ja, mbo-niveau met extra instroomeisen Ja, niveau tussen mbo en hbo Ja, hbo-niveau Nee Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 5

6 De vragenlijsten zijn voorgelegd aan de contactpersoon voor de beroepspraktijkvorming (BPV) van erkende leerbedrijven. Het is mogelijk dat een bedrijf erkend is voor meerdere kwalificatierichtingen. De respondent beantwoordt alleen vragen voor de kwalificatierichtingen waarvoor het bedrijf is erkend. Aan het begin van de vragenlijst worden dan maximaal twee richtingen ad random geselecteerd. Dit betekent dat elke respondent deze vragen heeft beantwoord voor maximaal twee kwalificatierichtingen. Er zijn ruim vragenlijsten ingevuld. Tabel 1 toont de verdeling over de kwalificatierichtingen en districten. Tabel 1 Verdeling respondenten naar kwalificatierichting en district sec fb com ict jur totaal Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Totaal Vooral grote behoefte aan Ad-medewerkers met een secretarieel of financieel beroep Onderstaande figuur toont de behoefte aan medewerkers op Ad-niveau. Deze behoefte is (in absolute aantallen) vooral groot voor de Secretariële en Financiële beroepen. Hierbij moet worden opgemerkt de meeste respondenten de vragen voor deze kwalificatierichtingen hebben beantwoord. Relatief gezien is de behoefte aan medewerkers op Ad-niveau voor de kwalificatierichting ICT het grootst. Hier geeft 20 procent van de respondenten aan een grote tot heel grote behoefte te hebben aan medewerkers op Ad-niveau. Daarna volgen de kwalificatierichtingen Commercieel (inclusief de kwalificatie Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen) (19 procent) en Juridisch (16 procent). Bij Financiële beroepen is een grote behoefte gesignaleerd onder 15 procent van de respondenten en bij Secretariële beroepen onder 13 procent. Figuur 1 Behoefte aan medewerkers op Ad-niveau Juridisch (n=499) ICT (n=1.065) Commercieel (incl CMBV) (n=1.095) Financiële beroepen (n=1.873) groot / heel groot klein noch groot klein geen Secretariële beroepen (n=2.512) Bron: ECABO, Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 6

7 Al met al geven van de 7.042, ofwel 16 procent van de respondenten van leerbedrijven van ECABO aan een grote tot heel grote behoefte te hebben aan medewerkers in ECABO beroepen op Adniveau. Behoefte aan Ad-opleiding voor medewerkers met een secretariële of financiële functie De tweede vraag die is gesteld, betreft de behoefte aan een Ad-opleiding voor zittend personeel met een ECABO beroep. Dan blijkt dat de behoefte groot tot heel groot is voor medewerkers met een secretariële of financiële functie. Ruim van de respondenten geven aan behoefte te hebben aan een Ad-opleiding voor zittende medewerkers met een secretariële functie. Relatief gezien is deze behoefte het grootst voor zittende medewerkers in een ICT- of commerciële functie. Bij beide richtingen geeft 8 procent van de respondenten aan een grote tot heel grote behoefte te hebben. Figuur 2 Behoefte aan een Ad-opleiding voor zittend personeel Juridisch (n=499) ICT (n=1.063) Commercieel (incl CMBV) (n=1.094) Financiële beroepen (n=1.872) groot / heel groot klein noch groot klein geen Secretariële beroepen (n=2.511) Bron: ECABO, 2011 Behoefte aan medewerkers op Ad-niveau in district Noordwest het grootst Onderstaande tabel geeft inzicht in de behoefte aan medewerkers op Ad-niveau per district 1. Dan blijkt dat de grootste behoefte bestaat aan ICT-medewerkers op Ad-niveau in het district Noordwest en het kleinst in district Noord. In algemene zin is de behoefte aan medewerkers op Ad-niveau in het ECABO domein het grootst in district Noordwest. Tabel 2 Behoefte aan medewerkers op Ad-niveau naar district district sec fb com ict jur* totaal Noord 11% 14% 17% 16% 17% 14% Oost 12% 13% 19% 19% 19% 15% Middenwest 12% 14% 22% 20% 16% 16% Noordwest 15% 18% 16% 28% 24% 19% Zuidwest 13% 12% 14% 18% 14% 14% Zuidoost 13% 18% 23% 19% 11% 17% totaal NL 13% 15% 19% 20% 16% 16% * Bij de richting Juridisch was het aantal respondenten gering in de districten Noord en Noordwest Bron: ECABO, Voor de indeling in districten: zie bijlage Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 7

8 Behoefte aan Ad-opleiding voor medewerkers met een commerciële functie in Zuidoost relatief groot Tabel 2 is op dezelfde wijze samengesteld als tabel 1. De behoefte aan een Ad-opleiding voor zittende medewerkers in het ECABO domein is groter in de districten Middenwest en Noordwest dan in de andere districten. Deze percentages lopen weinig uiteen. Tussen en binnen de kwalificatierichtingen zijn de verschillen groter. Relatief veel respondenten geven aan een grote tot heel grote behoefte te hebben aan een Ad-opleiding voor medewerkers in een commerciële functie in Zuidoost. Tabel 3 Behoefte aan een Ad-opleiding voor zittende medewerkers naar district district sec fb com ict jur* totaal Noord 5% 8% 3% 7% 10% 6% Oost 5% 4% 8% 7% 6% 6% Middenwest 5% 8% 7% 8% 6% 7% Noordwest 6% 7% 9% 7% 10% 7% Zuidwest 5% 6% 7% 8% 4% 6% Zuidoost 5% 7% 12% 8% 6% 7% totaal NL 5% 7% 8% 8% 6% 6% * Bij de richting Juridisch was het aantal respondenten gering in de districten Noord en Noordwest Bron: ECABO, 2011 Verwachtingen ten aanzien van het opleidingsniveau Aan de respondenten is gevraagd een uitspraak te doen voor de verwachte ontwikkeling van het gewenste opleidingsniveau van de functie in het verlengde van de betreffende ECABO opleiding. Eén van de antwoordmogelijkheden is Ja, niveau tussen mbo en hbo. Dit antwoord komt over een met het Ad-niveau. Voor de volgende kwalificaties verwachten de meeste respondenten dat het niveau de komende drie jaar zal stijgen tot een niveau tussen mbo en hbo: Netwerkbeheerder (46 procent) Applicatieontwikkelaar (39 procent) Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening (38 procent) Juridisch medewerker personeel en arbeid, ICT beheerder (beide 33 procent) Marketing medewerker (30 procent) Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 8

9 Figuur 3 Verwachtingen t.a.v. verhoging gewenste opleidingsniveau in de komende 3 jaar naar kwalificatie telefoniste - receptioniste secretarieel medewerker secretaresse directiesecretaresse / management assistent bedrijfsadministratief medewerker financieel administratief medewerker bedrijfsbedrijfsadministrateur assistent accountant salarisbedrijfsadministrateur commercieel medewerker binnendienst contactcenter medewerker contactcenter teamleider marketing medewerker assistent communicatiemedewerker medewerker evenementen-organisatie junior accountmanager commercieel mdw bank- en verzekeringswezen medewerker ICT medwerker beheer ICT ICT beheerder applicatieontwikkelaar netwerkbeheerder juridisch juridisch mdw personeel en arbeid juridisch medwerker openbaar bestuur juridisch juridisch mdw sociale zekerheid juridisch medewerker zakelijke dienstverlening totaal gemiddeld 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, hoger mbo-niveau Ja, niveau tussen mbo en hbo Nee Ja, mbo-niveau met extra instroom Ja, hbo-niveau Bron: ECABO, Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 9

10 2. Vacatures ECABO domein Jobfeed is een database met actuele vacatures die zijn gepubliceerd op internet. Van de meeste bedrijfssectoren zijn praktisch alle vacatures opgenomen in deze database. Ze worden geclassificeerd op een vijftigtal items, waaronder functie, gevraagd opleidingsniveau, bedrijfssector en regio. In niet alle vacatureteksten wordt een gevraagd opleidingsniveau vermeld. In het derde kwartaal van 2010 zijn totaal ruim ontstane vacatures in het ECABO domein geregistreerd. Dit zijn unieke vacatures. Vacatures die op meerdere websites zijn geplaatst, worden slechts één keer geteld. Bij ongeveer een derde (52.000) van alle geregistreerde vacatures wordt een gevraagd opleidingsniveau vermeld. De categorie mbo/hbo wordt in deze periode in ruim geregistreerde vacatures genoemd. Deze categorie heeft dus een aandeel van één op de zes. Figuur 4 toont het aantal geregistreerde vacatures naar gevraagd opleidingsniveau in het ECABO domein vanaf het vierde kwartaal van 2009 tot en met het derde kwartaal van In deze periode is er sprake van een stijging van het aantal hbo, hbo/wo en wo vacatures en een daling van het aantal mbo en mbo/hbo vacatures. Figuur 4 Vacatures ECABO domein naar gevraagd opleidingsniveau Bron: Jobfeed, 2010 : In figuur 5 is de verdeling van het aantal In het derde kwartaal van 2010 per richting en gevraagd opleidingsniveau te zien. Er zijn vooral veel vacatures geregistreerd met als gevraagd opleidingsniveau mbo/hbo voor de kwalificatierichting Commercieel. Dit zijn er ongeveer Figuur 5 Vacatures naar kwalificatierichting en gevraagd opleidingsniveau, MBO MBO/HBO HBO HBO/WO WO Bron: Jobfeed, 2010 n Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 10

11 3. Instroom en diploma s van Ad-opleidingen in het ECABO domein Er zijn 13 Ad-opleidingen direct in het verlengde van de ECABO kwalificatierichtingen. Onderstaande figuur toont de nieuwe instroom per inschrijvingsjaar per Ad-opleiding. In totaal zijn er 483 studenten die zich hebben ingeschreven voor een Ad-opleiding in het ECABO domein in het studiejaar 2010/11. Bij negen van de dertien opleidingen hebben zich in dit jaar minder dan 50 studenten aangemeld. De Ad Small business en retail management heeft de grootste nieuwe instroom met 169 studenten. Daarna volgt de Ad Accountancy met 85 nieuwe studenten. Figuur 6 Instroom aan Ad opleidingen vanaf 2006/ / / / / /11 Bron: Hbo-raad, 2011 In het schooljaar 2009/10 behaalden in Nederland 155 studenten een diploma aan de Ad Small business en retailmanagement. Aan de Ad Personeel en arbeid werden 84 diploma s uitgereikt. Bij de meeste Ad-opleidingen in het ECABO domein is het aantal gediplomeerden 20 of minder. Figuur 7 Diploma s aan Ad opleidingen vanaf 2006/ / / / /10 Bron: Hbo-raad, Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 11

12 Bijlagen Tabel 1 Behoefte aan medewerkers op Ad-niveau naar richting/ Secretarieel Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Total Financiële beroepen Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Total Commercieel (incl. Bank- en verzekeringswezen) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Total ICT Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Total Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 12

13 Juridisch Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Total Tabel 2 Behoefte aan Ad-opleiding voor zittend personeel naar richting/ Secretarieel Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Total Financiële beroepen Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Total Commercieel (incl. Bank- en verzekeringswezen Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Total Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 13

14 ICT Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Total Juridisch Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Total Figuur 1 Indeling districten Bron: Colo, Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 14

15 Ja, hoger mbo-niveau* Ja, mbo-niveau met extra instroom Ja, niveau tussen mbo en hbo Ja, hbo-niveau Nee Tabel 3 Verwachtingen ten aanzien van verhoging gewenste opleidingsniveau in de komende 3 jaar naar kwalificatie kwalificatie juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker sociale zekerheid Juridisch medewerker openbaar bestuur Juridisch medewerker personeel en arbeid particulier digitaal onderzoeker netwerkbeheerder applicatieontwikkelaar ICT beheerder medewerker beheer ICT medewerker ICT commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen junior accountmanager medewerker evenementen-organisatie assistent communicatiemedewerker marketing medewerker contactcenter teamleider contactcenter medewerker commercieel medewerker binnendienst Salarisbedrijfsadministrateur assistent accountant Bedrijfsadministrateur financieel administratief medewerker bedrijfsadministratief medewerker directiesecretaresse / management assistent secretaresse secretarieel medewerker telefoniste - receptioniste totaal *niet n combinatie met mbo-niveau 4 Bron: ECABO, Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 15

16 Tabel 4 Vacatures ECABO domein naar gevraagd opleidingsniveau en periode gevraagd opleidingsniveau jaar/kwartaal Elementair VMBO MAVO/VMBO MAVO/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO VMBO/MBO MBO MBO/HBO HBO HBO/WO WO Post WO Onbekend totaal Bron: Jobfeed, 2010 Tabel 5 Vacatures naar kwalificatierichting en gevraagd opleidingsniveau, kwalificatierichting gevraagd opleidingsniveau MBO MBO/HBO HBO HBO/WO WO Secretarieel Financieel Commercieel Bank- en verz ICT Juridisch Bron: Jobfeed, Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 16

17 Tabel 6 Instromers Ad-opleidingen Ad opleiding studiejaar 2006/ / / / /11 Assistent marketeer Marketing management Bedrijfskundige informatica IT service management Crossmediale communicatie Accountancy Small business en retail management Financiële dienstverlening Intercedent Personeel en arbeid Informatiedienstverlening en - mgmt Bedrijfseconomie 3 Eventmanager totaal Bron: HBO-Raad, 2011 Tabel 7 Diploma s Ad-opleidingen Ad-opleiding studiejaar 2006/ / / /10 Assistent marketeer 2 21 Marketing management 8 13 Bedrijfskundige informatica IT service management 3 3 Crossmediale communicatie 2 39 Accountancy Small business en retail management Financiële dienstverlening Intercedent 2 1 Personeel en arbeid Informatiedienstverlening en -management Bedrijfseconomie Eventmanagement totaal Bron: HBO-Raad, Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO-domein 17

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Flevoland Nederland ECABO domein, mbo niveau Flevoland ECABO domein, mbo niveau Flevoland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Noord-Holland Noord Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Holland Noord ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuidoost-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuidoost-Brabant ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio HelmondDe Peel 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau Friesland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Helmond-De Peel Nederland ECABO domein, mbo niveau Helmond-De Peel ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Flevoland

Arbeidsmarktregio Flevoland Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein, mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Midden-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Haaglanden Nederland ECABO domein, mbo niveau Haaglanden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Twente Nederland ECABO domein, mbo niveau Twente ECABO domein, mbo niveau Twente:

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 West-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau West-Brabant ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio West-Brabant

Arbeidsmarktregio West-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio WestBrabant 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio WestBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m maart Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Gelderland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Noord-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Food Valley

Arbeidsmarktregio Food Valley Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio ZuidGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZuidGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Zuid-Holland-Centraal Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Drechtsteden

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Drechtsteden Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 213 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet REGIOSHEET Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 211 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Centraal Arbeidsmarktregio Centraal 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenBrabant 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidoost

Districtsrapportage. Zuidoost Districtsrapportage Zuidoost 213 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie