Wedstrijd OCTA+ «Jackpot»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wedstrijd OCTA+ «Jackpot»"

Transcriptie

1 Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Artikel 1 Organisatie De wedstrijd ʻOCTA+ Jackpotʼ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna ʻde wedstrijdʼ genoemd), georganiseerd door OCTA+, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 600, KBO nr BRUSSEL (hierna de Organisator genoemd). De Organisator kan voor de organisatie en de opvolging van de wedstrijd worden vertegenwoordigd door zijn communicatieagentschap, de NV THE MANIFEST met zetel te 1200 Brussel, 135 Sint Lambertsstraat, KBO n (hierna het Agentschap genoemd). De wedstrijd loopt van om 10h000 en eindigt op om 23h59. De wedstrijd vindt plaats op de volgende website: en enkel op Belgisch grondgebied. Dit reglement bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Artikel 2 Deelname Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen wonende te België, die ouder is dan 18 jaar op de dag van inschrijving, uitgezonderd personeelsleden van de Organisator of het Agentschap en anderen die hebben bijgedragen tot de organisatie van deze wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van deelname aan de wedstrijd, de familieleden van de personen vermeld in de eerste paragraaf, alsook personen die met hen onder het zelfde dak leven. De wedstrijd verloopt exclusief via de internet website De deelname aan de wedstrijd impliceert de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig reglement en elke beslissing die de Organisator neemt binnen het kader van deze wedstrijd. Er zal geen andere schriftelijke of telefonische communicatie over deze wedstrijd of de aanduiding van de winnaars gebeuren, zowel tijdens als na de wedstrijd, dan deze vermeld in onderhavig reglement. ARTIKEL 3 - PRIJS De aangeboden prijzen zijn: - 8 loten van 500 aan energie (Waardebon t.w.v. 500 btw incl. om te ruilen in één van de gecommercialiseerde energievormen: elektriciteit, gas, brandstof of mazout (Als OCTA+ mazout kan leveren in uw regio. De geleverde liters zullen gefactureerd worden aan de officiële prijs). In het geval van een ruil voor brandstof, zal OCTA+ een gratis kaart schenken met daarop een bedrag van 500 btw incl. Een domiciliëring via bankrekening is echter verplicht om iedere overstijging van deze aangeboden 500 te dekken. De liters brandstof zullen gefactureerd worden aan de officiële prijs op de dag waarop de brandstof afgenomen wordt. In het geval van een ruil van de 500 voor elektriciteit of gas, is een overzetting van energieleverancier ten gunste van de NV OCTA+ Energie verplicht. Eens de inschrijving is afgelopen, zal een kredietnota van 500 opgesteld worden en zal iedere bijkomende energieuitgave op normale wijze betaald moeten worden bij de volgende energielevering), - 40 loten van 25 ( 25 korting btw incl. op een volle tank brandstof van minstens 30 liter. Geldig t.e.m. 31/01/2014 in alle Octa+ tankstations uitgebaat door een gerant. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar en kan niet tegen zijn waarde in geld worden omgeruild. Ongeldig voor LPG), - en bonnen van 5 ( 5 korting btw incl. op een volle tank brandstof van minstens 30 liter. Geldig t.e.m. 31/01/2014 in alle Octa+ tankstations uitgebaat door een gerant. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar en kan niet tegen zijn waarde in geld worden omgeruild. Ongeldig voor LPG). Zullen uitgedeeld worden volgens de volgende verdeling: 1. Eerste week van de actie (van dinsdag 12 november 2013 tot zondag 17 november 2013) : 1 lot 2. Tweede week van de actie (van maandag 18 november 2013 tot zondag 24 november 2013) : 1 lot

2 3. Derde week van de actie (van maandag 25 november 2013 tot zondag 01 december 2013) : 1 lot 4. Vierde week van de actie (van maandag 2 december 2013 tot zondag 08 december 2013) : 1 lot 5. Vijfde week van de actie (van maandag 09 december 2013 tot zondag 15 december 2013) : 1 lot 6. Zesde week van de actie (van maandag 16 december 2013 tot zondag 22 december 2013) : 1 lot 7. Zevende week van de actie (van maandag 23 december 2013 tot zondag 29 december 2013) : 1 lot 8. Achtste week van de actie (van maandag 30 december 2013 tot zondag 05 januari 2013) : 1 lot van 500 aan energie, 5 loten van 25 en 125 van 5. Indien het aantal spelers kleiner blijkt te zijn dan 131 personen zal de prijs van 5 weggelaten worden. De winnaars zullen persoonlijk, via , op de hoogte gebracht worden van hun overwinning. De prijzen dienen te worden afgehaald in één van de deelnemende OCTA+ stations (cf Artikel 9). In de PDF, als bijlage aan de mail, zal het bedrag van de prijs, de naam, voornaam en telefoonnummer van de winnaar worden vermeld, alsook een uniek nummer. Eenzelfde deelnemer kan slechts éénmaal per week deelnemen (week gedefinieerd van dinsdag tot maandag, voor de eerste week van de actie en van maandag tot zondag, voor de andere weken van de actie). Eenzelfde deelnemer kan slechts 1 prijs per week winnen. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals toegekend. ARTIKEL 4 PARTICIPATIEWIJZE Deze wedstrijd wordt bekend gemaakt via de campagne «Win 500» en via een newsletter, die zal worden verstuurd op 14 november 2013, 21 november 2013 en 28 november De wedstrijd is toegankelijk via de homepage van volgende website : De deelnemers klikken op een overlayer, die zal verschijnen op de homepage, zij dienen hun mobiel telefoonnummer in te geven. Er zal hen vervolgens een SMS (gratis) worden verstuurd met een unieke code, die dient te worden ingegeven in het daarvoor bestemde veld. Hierna dienen zij een vraag te beantwoorden. Indien het gegeven antwoord niet juist, kan niet verder worden gespeeld. Indien het gegeven antwoord wel juist is, kan verder worden gespeeld, via een grafische animatie «jackpot». Het resultaat zal vervolgens worden weergegeven. De winnende deelnemer dient zijn/haar naam, voornaam, adres en een opt-in, die toestaat informatie te ontvangen ivm OCTA+, aan te vullen om zijn/haar prijs te kunnen ontvangen. De verliezende deelnemer kan zijn/haar adres invullen en een opt-in om informatie ivm OCTA+ te ontvangen. Iedere deelname aan de wedstrijd die niet compleet is, onleesbaar of verzonden is via een ander middel dan via het inschrijvingsformulier van de wedstrijd, zal niet als geldig worden beschouwd. Alle kosten voor deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen enkel geval kunnen de deelnemers aanspraak maken op terugbetaling van de kosten voor deelname. De Organisator en het Agentschap kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen van de internet website, van het systeem of van gelijk welke incompatibiliteit van de gebruikte technologie voor de wedstrijd en de configuraties van het materiaal en/of de gebruikte software door de deelnemer. Deelname is strikt persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van anderen spelen. Iedere deelnemer mag slechts 1 keer per week deelnemen, dus in totaal 8 keer.

3 Deelname, stemming of iedere andere manipulatie met behulp van een programma of andere, anders dan het programma van de site en iedere andere wijziging of aanpassing van het laatste, is verboden en zal bestraft worden met uitsluiting. De Organisator behoudt zich het recht om op elk gewenst moment diegenen te diskwalificeren die geprobeerd hebben vals te spelen, de werking van de wedstrijd in het gedrang hebben gebracht of zich niet aan de regels hebben gehouden. In deze gevallen zal de winnaar zijn recht op een prijs ontnomen worden. ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID De Organisator alsook het Agentschap en iedere andere onderaannemer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, buiten haar wil om, waardoor de wedstrijd of het verloop ervan gewijzigd dient te worden. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen, de risicoʼs die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risicoʼs op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Bijgevolg zal de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld, in geen geval, voor wat volgt (maar is niet beperkt tot) : - overdracht via het internet ; - de slechte werking van het internet en/of de gebruikte software, virussen, bugs, afwijkingen en technische beperkingen ; - elke technische beperking, van het toestel en software, van welke aard dan ook. De Organisator en het Agentschap doen afstand van elke verantwoordelijkheid en zullen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor elke schade direct of indirect in geval van annulatie, wijziging, onderbreking of uitstel van de wedstrijd in geval van overmacht en/of in geval er zich een gebeurtenis onafhankelijk van haar wil voordoet. De organisatie behoudt zich het recht om elke aangekondigde datum uit te stellen. De Organisator en/of het Agentschap, kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt door de connectie met de website. De connectie met de website en de deelname aan de wedstrijd valt onder de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de deelnemers. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogrammaʼs op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De Organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: - verliezen of vertragingen veroorzaakt door internet providers. - gevallen van technische problemen op de fanpage of website - gevallen van eventuele compatibiliteitsproblemen tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de geconfigureerde hardware en/of software gebruikt door de deelnemer. De Organisator verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke ongelukken of schade veroorzaakt direct of indirect door de gewonnen prijs. De Organisator neemt zich voor de actie en de website zo zorgvuldig mogelijk te beheren. Het is echter mogelijk dat hergebruikte en gegeven informatie onvolledig of niet correct is. Eventuele onvolledigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website van de Organisator of op ander (promotioneel) materiaal, verspreid door de Organisator, van welke aard dan ook, kunnen niet tegen de Organisator worden gebruikt of eender welke verplichting doen ontstaan vanwege de Organisator. De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of vertraging bij levering van de prijzen. De organisator doet afstand van elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk worden geacht in geval van informatica-problemen die tot gevolg kunnen hebben dat een hogere prijs wordt toegekend. Deze prijs wordt vervolgens geannuleerd en enkel de eerste winnaars van de week (onder de beperking van de in artikel 2 aangehaalde hoeveelheden) zullen hun prijs krijgen.

4 ARTIKEL 6 REGLEMENT Het reglement van de wedstrijd is goedgekeurd door CAIRN LEGAL Terhulpsesteenweg Watermaal-Bosvoorde en de Organisator. CAIRN LEGAL is titularis van dit reglement. Een exemplaar van dit reglement is beschikbaar in elektronisch vorm op of Er zal geen andere schriftelijke of telefonische communicatie over deze wedstrijd of de aanduiding van de winnaars gebeuren dan deze vermeld in onderhavig reglement. Er zal niet worden beantwoord Geen enkel geschil met betrekking tot het reglement zal in aanmerking worden genomen. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of door het doorgeven van de persoonsgegevens aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die de Organisator in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Indien zulks vereist is, kan de Organisator dit wedstrijdreglement ten allen tijde aanpassen door een simpele melding hiervan op de website of de Fanpagina. Deelnemers die reeds deelgenomen hebben aan de wedstrijd voor de uitvoering van een eventuele verandering van de voorwaarden van de promotiecampagne, zullen gebonden zijn aan de oude voorwaarden in het reglement en niet door de gewijzigde voorwaarden. ARTIKEL 7 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY Persoonsgegevens die worden verzameld, zullen enkel gebruikt worden door de Organisator. De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun naam, leeftijd en adres behouden en verwerkt zullen worden. Het gebruik van deze gegevens is beperkt tot het kader van interne statistieken over de bezoekers van de website. Via uitdrukkelijke toestemming (ʻopt-inʼ), mag de Organisator persoonsgegevens van de deelnemers gebruiken voor directe marketingdoeleinden. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het verstrekken van informatie over producten en diensten, direct merchandising acties of promoties, het uitvoeren van statistische analyses of voor het verbeteren van de producten en diensten van de Organisator. De persoonsgegevens van de deelnemers, verzameld door de Organisator ter gelegenheid van de inschrijving voor deze wedstrijd worden behandeld conform de richtlijnen van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privéleven. De deelnemer heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen of te laten verwijderen en kan zich, zonder rechtvaardiging en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden (conform de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privéleven) en dit op elk moment door het versturen van een aanvraag in die zin aan de Organisator. De Organisator neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de ontvangen gegevens te beschermen. Door op de knop te drukken, die de persoonsgegevens verzendt, erkent de gebruiker evenwel dat de overdracht van zijn gegevens op het internet nooit zonder risico is. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van persoonsgegevens van deelnemers door onbevoegden. ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT De informaticagegevens van de Organisator of zijn onderaannemers worden beschouwd door de partijen als zijnde bewijs van de communicatie en van haar inhoud. Het Belgische recht is van toepassing op dit reglement en deze wedstrijd. Elk geschil met betrekking tot de wedstrijd valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. ARTIKEL 9 DEELNEMENDE STATIONS U kan eveneens de deelnemende stations terugvinden in het reglement «Wedstrijd OCTA+ Win 500». BOULEVARD DU MIDI 1000 BRUSSEL

5 DREVE SAINTE-ANNE 1020 BRUSSEL AVENUE CHAZAL 1030 BRUSSEL CHAUSSEE DE LOUVAIN 1030 BRUSSEL AVENUE MARIE-JOSE 1200 BRUSSEL AVENUE HENRI CONSCIENCE 1140 BRUSSEL RUE DES COQUELICOTS 1040 BRUSSEL RUE DU TRONE 1050 BRUSSEL CHAUSSEE DE WAVRE 1160 BRUSSEL RUE DOCTEUR HUET 1070 BRUSSEL RUE VANDERSTICHELEN 1080 BRUSSEL PLACE DE BASTOGNE 1081 BRUSSEL BOULEVARD DE SMET DE NAEYER 1090 BRUSSEL AVENUE DES CROIX DE GUERRE 1120 BRUSSEL RUE THEOPHILE VANDER ELST 1170 BRUSSEL AVENUE DU DOMAINE 1190 BRUSSEL CHAUSSEE DE WATERLOO 1180 BRUSSEL CHAUSSEE DE BRUXELLES 1410 WATERLOO ROUTE DU LION 1420 BRAINE-L'ALLEUD BEUKENLAAN 1640 SINT-GENESIUS-RODE AVENUE AUGUSTE MATTAGNE 1300 WAVRE RUE DE L'ETOILE 1301 BIERGES AVENUE JOHN-FITZGERALD KENNEDY 1330 RIXENSART AVENUE WILMART 1360 PERWEZ CHAUSSEE DE TIRLEMONT 1370 SAINT-JEAN-GEEST CHAUSSEE DE LA LIBERATION 1390 GREZ-DOICEAU RUE DE BECLINES 1435 MONT-SAINT-GUIBERT CHAUSSEE DE CHARLEROI 1470 GENAPPE TERHULPSESTEENWEG 1560 HOEILAART BEUKENSTRAAT 1630 LINKEBEEK TRAMLAAN 1933 STERREBEEK DAMSTRAAT 1982 WEERDE PASTOOR COPLAAN 2070 ZWIJNDRECHT VENNEBORGLAAN 2100 DEURNE VRIJGEWEIDE 2140 BORGERHOUT HERENTALSESTEENWEG 2288 BOUWEL TURNHOUTSEBAAN 2480 DESSEL STEEGSTRAAT 2490 BALEN OVERSNESLAAN 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) PRINS BOUDEWIJNLAAN 2650 EDEGEM BATTELSESTEENWEG 2800 MECHELEN HINGENESTEENWEG 2880 BORNEM AARSCHOTSESTEENWEG 3012 WILSELE DORPSTRAAT 3060 BERTEM LEUVENSESTEENWEG 3200 AARSCHOT GRAVENSTRAAT 3220 KORTRIJK-DUTSEL DIESTSESTRAAT 3270 SCHERPENHEUVEL DIESTSEBAAN 3290 SCHAFFEN BERGEVEST 3300 TIENEN LEUVENSESTEENWEG 3370 BOUTERSEM DIESTSESTEENWEG 3390 TIELT (BT.)

6 GROTE BAAN MEYLANDTLAAN STEENSELBERGWEG SPILSTRAAT LEOPOLDLAAN HAMONTERWEG HULSTERWEG RUE D'AYWAILLE QUAI DU HALAGE CHAUSSEE ROOSEVELT RUE DE LA CLEF NEUTRALSTRASSE AVENUE NICOLAI CHAUSSEE DE LOUVAIN CHAUSSEE DE CHARLEROI ROUTE DE TAMINES CHAUSSEE DE CHARLEROI CHAUSSEE DE NIVELLES CHAUSSEE DE NAMUR CHAUSSEE DES ARDENNES CHAUSSEE DE MARCHE GRAND ROUTE RUE DE HANRET CHAUSSEE DE DINANT RUE MARCEL LESPAGNE RUE SANSEAU (N4) RUE DE NAMUR RUE DE FOSSES RUE DE FRANCE RUE SAINT-PIERRE RUE DE LA GARE 15 RUE DU SANATORIUM RUE ROBESSE CHAUSSEE DE CHARLEROI RUE DE NAMUR RUE DE TAILLIS PRE RUE DE MONCHERET CHAUSSEE DE MONS RUE DE SARTIAU ROUTE DE MONS CHAUSSEE DE BASTOGNE CHAUSSEE DE BERTRIX RUE DE GIVET AVENUE WILSON CHAUSSEE DE BRUXELLES AVENUE REINE ASTRID RUE DE VALENCIENNES GRAND'ROUTE CHAUSSEE D'ASSE CHAUSSEE DE LEUZE 3440 ZOUTLEEUW 3550 ZOLDER 3620 LANAKEN 3680 NEEROETEREN 3900 OVERPELT 3910 NEERPELT 3980 TESSENDERLO 4140 DOLEMBREUX 4400 FLEMALLE 4540 AMAY 4633 MELEN 4710 LONTZEN HERBESTHAL 4802 HEUSY 5020 CHAMPION 5070 LE ROUX 5070 FOSSES-LA-VILLE 5140 LIGNY 5140 SOMBREFFE 5310 EGHEZEE 5330 MAILLEN 5101 ERPENT 5380 HINGEON 5380 CORTIL-WODON 5537 ANHEE 5540 HASTIERE 5590 CINEY 5600 PHILIPPEVILLE 5640 METTET 5650 FRAIRE 5650 WALCOURT 5660 COUVIN 6001 MARCINELLE 6041 GOSSELIES 6150 ANDERLUES 6200 CHATELET 6200 CHATELINEAU 6280 ACOZ 6460 CHIMAY 6530 THUIN 6560 SOLRE-SUR-SAMBRE 6840 LONGLIER 6840 NEUFCHATEAU 6940 GRANDHAN 7012 JEMAPPES 7061 CASTEAU (SOIGNIES) 7180 SENEFFE 7301 HORNU 7530 GAURAIN-RAMECROIX 7850 PETIT-ENGHIEN 7911 HACQUEGNIES

7 RUE DE TOURNAI AUTOBAAN NATIENLAAN HEISTLAAN PATHOEKEWEG BARON RUZETTELAAN MAALSE STEENWEG KUSTLAAN DUDZEELSE STEENWEG SPOORWEGSTRAAT NIEUWE STEENWEG ZEDELGEMSESTEENWEG BURGEMEESTER GILLONLAAN MARKSESTEENWEG DUINKERKELAAN KONINKLIJKE BAAN IZEGEMSESTRAAT LICHTERVELDSESTRAAT ROESELAARSESTRAAT GERAARDSBERGSESTRAAT GUILLEMINLAAN BARON DE GIEYLAAN ASSENEDESTRAAT ERTVELDESTEENWEG RIJKSWEG RUE SAINT-NICOLAS LIERSESTEENWEG 7973 STAMBRUGES (BELOEIL) 8210 LOPPEM 8300 KNOKKE-HEIST 8301 RAMSKAPELLE(KNOKKE-HEIST) 8000 BRUGGE 8310 ASSEBROEK 8310 SINT-KRUIS (BRUGGE) 8380 ZEEBRUGGE (BRUGGE) 8380 DUDZELE 8200 SINT-MICHIELS 8420 DE HAAN 8480 EERNEGEM 8500 KORTRIJK 8500 KORTRIJK 8660 DE PANNE 8670 KOKSIJDE 8850 ARDOOIE 8851 KOOLSKAMP 8870 IZEGEM 9300 AALST 9500 GERAARDSBERGEN 9840 DE PINTE 9968 BASSEVELDE 9968 OOSTEEKLO 3650 DILSEN 4000 GLAIN 2547 LINT

8 OCTA+ Win 500 Wedstrijdreglement Artikel 1 De onderneming OCTA+ NV, met hoofdzetel op de Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer KBO (hierna de organisator genoemd), organiseert een gratis spelwedstrijd die begint op 12/11/2013 en eindigt op 31/12/2013. Artikel 2 De wedstrijd vindt plaats in België en is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die meerderjarig is, in eigen naam speelt en gedomicilieerd is in België, Groothertogdom Luxemburg of Frankrijk, met uitzondering van het personeel van de organisator en van de onderneming Tayo, de onderneming The Manifest, de onderaannemers, de personeelsleden en hun familieleden in de 1ste en de 2de graad. Artikel 3 De deelnemer die met de actie meespeelt in een tankstation: De deelnemer zal voorafgaand een Ontdek de OCTA+ Energybox en win 500 -leaflet / -deur-aandeur / -formulier ontvangen hebben. De deelnemer moet het formulier invullen en zich naar een aan de actie deelnemend OCTA+ tankstation begeven (lijst in bijlage) om er zijn formulier te overhandigen. In ruil zal hij een Energiepass-kaart ontvangen (of voorleggen als hij er al één bezit) met daarop het nummer dat op het formulier staat en een Kras & Win biljet. De deelnemer zal de gestelde vraag beantwoorden door het vak te krassen dat overeenstemt met het juiste antwoord. Als hij een ontdekt, dan mag hij het prijsvak krassen om zijn geschenk te ontdekken. Om zijn cadeau te ontvangen of te genieten van zijn energiecheque, zal de deelnemer de instructies moeten opvolgen die in het prijsvak vermeld staan. De deelnemer die al minstens één keer zijn formulier volledig heeft ingevuld en overhandigd in zijn OCTA+ tankstation, zal één keer per week opnieuw kunnen spelen door zijn Energiepass-kaart aan de kassa voor te leggen. Hij zal dan een nieuw Kras & Win biljet overhandigd krijgen. De deelnemer die op internet speelt moet het reglement Jackpot raadplegen. Artikel 4 De te winnen prijzen voor de wedstrijd in de tankstations bestaat uit energiecheques zoals hieronder beschreven (geen enkele van deze cheques is cumuleerbaar en kunnen niet tegen hun waarde in geld worden omgeruild) FR ex. & 4000 NL ex. van 5 5 korting btw incl. op een volle tank brandstof van minstens 30 liter. Geldig t.e.m. 31/01/2014 in alle Octa+ tankstations uitgebaat door een gerant. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar en kan niet tegen zijn waarde in geld worden omgeruild. Ongeldig voor LPG. 250 FR ex. & 150 NL ex. van korting btw incl. op een volle tank brandstof van minstens 30 liter. Geldig t.e.m. 31/01/2014 in alle Octa+ tankstations uitgebaat door een gerant. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar en kan niet tegen zijn waarde in geld worden omgeruild. Ongeldig voor LPG.

9 6 FR ex.& 4 NL ex. van 500 Waardebon t.w.v. 500 btw incl. om te ruilen in één van de gecommercialiseerde energievormen: elektriciteit, gas, brandstof of mazout (Als OCTA+ mazout kan leveren in uw regio. De geleverde liters zullen gefactureerd worden aan de officiële prijs). In het geval van een ruil voor brandstof, zal OCTA+ een gratis kaart schenken met daarop een bedrag van 500 btw incl. Een domiciliëring via bankrekening is echter verplicht om iedere overstijging van deze aangeboden 500 te dekken. De liters brandstof zullen gefactureerd worden aan de officiële prijs op de dag waarop de brandstof afgenomen wordt. In het geval van een ruil van de 500 voor elektriciteit of gas, is een overzetting van energieleverancier ten gunste van de NV OCTA+ Energie verplicht. Eens de inschrijving is afgelopen, zal een kredietnota van 500 opgesteld worden en zal iedere bijkomende energieuitgave op normale wijze betaald moeten worden bij de volgende energielevering FR & NL ex. van 30 korting op het Electriciteitscontract Aanbieding geldig voor elk contract afgesloten tussen 1/11/13 en 31/12/13. Enkel geldig voor residentiële klanten op ons elektriciteitsproduct OCTA+ ENERGYBOX. Deze korting zal slechts één keer toegekend worden een jaar na het start contract. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar, noch inruilbaar voor geld. De korting is een éénmalig bedrag van 30 euro dat afzonderlijk van uw facturen wordt gecrediteerd, na een periode van 12 maanden ( 1 jaar na de startdatum van de energielevering), op voorwaarde dat aan alle facturen voor beide energieën mits het respecteren van de vervaldag werd voldaan en dat er geen openstaande facturen zijn FR & NL ex. van 30 korting op het Gascontract Aanbieding geldig voor elk contract afgesloten tussen 1/11/13 en 31/12/13. Enkel geldig voor residentiële klanten op ons gasproduct OCTA+ ENERGYBOX. Deze korting zal slechts één keer toegekend worden een jaar na het start contract. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar, noch inruilbaar voor geld. De korting is een éénmalig bedrag van 30 euro dat afzonderlijk van uw facturen wordt gecrediteerd, na een periode van 12 maanden ( 1 jaar na de startdatum van de energielevering), op voorwaarde dat aan alle facturen voor beide energieën mits het respecteren van de vervaldag werd voldaan en dat er geen openstaande facturen zijn Artikel 5 De gewonnen prijzen zijn persoonlijk. Ze kunnen niet worden omgeruild noch tegen hun waarde in geld worden ingeruild. De prijzen/cheques zijn geldig tot en met 17/01/2014 en zullen opgeëist moeten worden voor deze datum. Er zal slechts één lot per persoon verdeeld worden (persoon die zich aandient met zijn biljet). Artikel 6 De winnaars moeten zich richten naar het wedstrijdreglement. Indien een winnaar niet aan de criteria van dit reglement voldoet, zal de prijs niet worden toegekend en blijft hij eigendom van de organisator. Er zal geen enkele communicatie gebeuren, noch schriftelijk, noch telefonisch, over de wedstrijd of over de bepaling van de winnaars. Er wordt geen enkele betwisting aanvaard over de formulering van dit reglement. Artikel 7 De winnaars aanvaarden zonder enige beperking dat hun namen gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zonder dat hen dit recht geeft op een vergoeding, een auteursrecht of een ander voordeel dan de prijs die hen is toegekend. Artikel 8 De deelnemers verlenen de toestemming om hun identiteit te laten controleren. Elke valse verklaring, identiteitsvermelding of vals adres leidt tot een onmiddellijke schrapping van de deelnemer. Artikel 9

10 Het volledige reglement van deze wedstrijd kan geraadpleegd worden op of door te schrijven naar OCTA+, Schaarbeeklei 600, 1800 Vilvoorde. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen, te verlengen of eenvoudigwegte annuleren om redenen buiten zijn wil om. Artikel 10 Iedere deelname aan de huidige wedstrijd impliceert dat de speler onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit reglement. Vilvoorde, 12 november 2013 Lijst met deelnemende tankstations: BOULEVARD DU MIDI 1000 BRUXELLES DREVE SAINTE-ANNE 1020 BRUXELLES AVENUE CHAZAL 1030 BRUXELLES CHAUSSEE DE LOUVAIN 1030 BRUXELLES AVENUE MARIE-JOSE 1200 BRUXELLES AVENUE HENRI CONSCIENCE 1140 BRUXELLES RUE DES COQUELICOTS 1040 BRUXELLES RUE DU TRONE 1050 BRUXELLES CHAUSSEE DE WAVRE 1160 BRUXELLES RUE DOCTEUR HUET 1070 ANDERLECHT RUE VANDERSTICHELEN 1080 BRUXELLES PLACE DE BASTOGNE 1081 BRUXELLES BOULEVARD DE SMET DE NAEYER 1090 BRUXELLES AVENUE DES CROIX DE GUERRE 1120 BRUXELLES RUE THEOPHILE VANDER ELST 1170 WATERMAEL-BOITSFORT AVENUE DU DOMAINE 1190 BRUXELLES CHAUSSEE DE WATERLOO 1180 BRUXELLES CHAUSSEE DE BRUXELLES 1410 WATERLOO ROUTE DU LION 1420 BRAINE-L'ALLEUD BEUKENLAAN 1640 RHODE-SAINT-GENESE AVENUE AUGUSTE MATTAGNE 1300 WAVRE RUE DE L'ETOILE 1301 BIERGES AVENUE JOHN-FITZGERALD KENNEDY 1330 RIXENSART AVENUE WILMART 1360 PERWEZ CHAUSSEE DE TIRLEMONT 1370 SAINT-JEAN-GEEST CHAUSSEE DE LA LIBERATION 1390 GREZ-DOICEAU RUE DE BECLINES 1435 MONT-SAINT-GUIBERT CHAUSSEE DE CHARLEROI 1470 GENAPPE TERHULPSESTEENWEG 1560 HOEILAART BEUKENSTRAAT 1630 LINKEBEEK TRAMLAAN 1933 STERREBEEK DAMSTRAAT 1982 WEERDE PASTOOR COPLAAN 2070 ZWIJNDRECHT VENNEBORGLAAN 2100 DEURNE VRIJGEWEIDE 2140 BORGERHOUT HERENTALSESTEENWEG 2288 BOUWEL TURNHOUTSEBAAN 2480 DESSEL STEEGSTRAAT 2490 BALEN

11 OVERSNESLAAN 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) PRINS BOUDEWIJNLAAN 2650 EDEGEM BATTELSESTEENWEG 2800 MECHELEN HINGENESTEENWEG 2880 BORNEM AARSCHOTSESTEENWEG 3012 WILSELE DORPSTRAAT 3060 BERTEM LEUVENSESTEENWEG 3200 AARSCHOT GRAVENSTRAAT 3220 KORTRIJK-DUTSEL DIESTSESTRAAT 3270 SCHERPENHEUVEL DIESTSEBAAN 3290 SCHAFFEN BERGEVEST 3300 TIENEN LEUVENSESTEENWEG 3370 BOUTERSEM DIESTSESTEENWEG 3390 TIELT (BT.) GROTE BAAN 3440 ZOUTLEEUW MEYLANDTLAAN 3550 ZOLDER STEENSELBERGWEG 3620 LANAKEN SPILSTRAAT 3680 NEEROETEREN LEOPOLDLAAN 3900 OVERPELT HAMONTERWEG 3910 NEERPELT HULSTERWEG 3980 TESSENDERLO RUE D'AYWAILLE 4140 DOLEMBREUX QUAI DU HALAGE 4400 FLEMALLE CHAUSSEE ROOSEVELT 4540 AMAY RUE DE LA CLEF 4633 MELEN NEUTRALSTRASSE 4710 LONTZEN HERBESTHAL AVENUE NICOLAI 4802 HEUSY CHAUSSEE DE LOUVAIN 5020 CHAMPION CHAUSSEE DE CHARLEROI 5070 LE ROUX ROUTE DE TAMINES 5070 FOSSES-LA-VILLE CHAUSSEE DE CHARLEROI 5140 LIGNY CHAUSSEE DE NIVELLES 5140 SOMBREFFE CHAUSSEE DE NAMUR 5310 EGHEZEE CHAUSSEE DES ARDENNES 5330 MAILLEN CHAUSSEE DE MARCHE 5101 ERPENT GRAND ROUTE 5380 HINGEON RUE DE HANRET 5380 CORTIL-WODON CHAUSSEE DE DINANT 5537 ANHEE RUE MARCEL LESPAGNE 5540 HASTIERE RUE SANSEAU (N4) 5590 CINEY RUE DE NAMUR 5600 PHILIPPEVILLE RUE DE FOSSES 5640 METTET RUE DE FRANCE 5650 FRAIRE RUE SAINT-PIERRE 5650 WALCOURT RUE DE LA GARE COUVIN RUE DU SANATORIUM 6001 MARCINELLE RUE ROBESSE 6041 GOSSELIES CHAUSSEE DE CHARLEROI 6150 ANDERLUES RUE DE NAMUR 6200 CHATELET RUE DE TAILLIS PRE 6200 CHATELINEAU RUE DE MONCHERET 6280 ACOZ

12 CHAUSSEE DE MONS 6460 CHIMAY RUE DE SARTIAU 6530 THUIN ROUTE DE MONS 6560 SOLRE-SUR-SAMBRE CHAUSSEE DE BASTOGNE 6840 LONGLIER CHAUSSEE DE BERTRIX 6840 NEUFCHATEAU RUE DE GIVET 6940 GRANDHAN AVENUE WILSON 7012 JEMAPPES CHAUSSEE DE BRUXELLES 7061 CASTEAU (SOIGNIES) AVENUE REINE ASTRID 7180 SENEFFE RUE DE VALENCIENNES 7301 HORNU GRAND'ROUTE 7530 GAURAIN-RAMECROIX CHAUSSEE D'ASSE 7850 PETIT-ENGHIEN CHAUSSEE DE LEUZE 7911 HACQUEGNIES RUE DE TOURNAI 7973 STAMBRUGES (BELOEIL) AUTOBAAN 8210 LOPPEM NATIENLAAN 8300 KNOKKE-HEIST HEISTLAAN 8301 RAMSKAPELLE(KNOKKE-HEIST) PATHOEKEWEG 8000 BRUGGE BARON RUZETTELAAN 8310 ASSEBROEK MAALSE STEENWEG 8310 SINT-KRUIS (BRUGGE) KUSTLAAN 8380 ZEEBRUGGE (BRUGGE) DUDZEELSE STEENWEG 8380 DUDZELE SPOORWEGSTRAAT 8200 SINT-MICHIELS NIEUWE STEENWEG 8420 DE HAAN ZEDELGEMSESTEENWEG 8480 EERNEGEM BURGEMEESTER GILLONLAAN 8500 KORTRIJK MARKSESTEENWEG 8500 KORTRIJK DUINKERKELAAN 8660 DE PANNE KONINKLIJKE BAAN 8670 KOKSIJDE IZEGEMSESTRAAT 8850 ARDOOIE LICHTERVELDSESTRAAT 8851 KOOLSKAMP ROESELAARSESTRAAT 8870 IZEGEM GERAARDSBERGSESTRAAT 9300 AALST GUILLEMINLAAN 9500 GERAARDSBERGEN BARON DE GIEYLAAN 9840 DE PINTE ASSENEDESTRAAT 9968 BASSEVELDE ERTVELDESTEENWEG 9968 OOSTEEKLO RIJKSWEG 3650 DILSEN RUE SAINT-NICOLAS 4000 GLAIN LIERSESTEENWEG 2547 LINT

LAEKEN ANNE DREVE SAINTE-ANNE BRUXELLES N.O.H. AVENUE DES CROIX DE GUERRE BRUXELLES SCHERPENHEUVEL DIESTSESTRAAT

LAEKEN ANNE DREVE SAINTE-ANNE BRUXELLES N.O.H. AVENUE DES CROIX DE GUERRE BRUXELLES SCHERPENHEUVEL DIESTSESTRAAT STATION ANDERLECHT RUE DOCTEUR HUET ADRESSE 6 1070 ANDERLECHT RIXENSART AVENUE JOHN-FITZGERALD KENNEDY 35 1330 RIXENSART AALST GERAARDSBERGSESTRAAT 131 9300 AALST MIDI BOULEVARD DU MIDI 25 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

LIJST DEELENEMENDE OCTA+ STATIONS ACTIE GROTTEN VAN HAN

LIJST DEELENEMENDE OCTA+ STATIONS ACTIE GROTTEN VAN HAN NAAM STATION STRAAT NUMMER POSTC GEMEENTE OCTA+ MIDI ZUIDLAAN 25 1000 BRUSSEL OCTA+ LAKEN SINT-ANNADREEF 10 1020 BRUSSEL OCTA+ CHAZAL CHAZALLAAN 114 1030 BRUSSEL OCTA+ SCHAARBEEK LEUVENSESTEENWEG 742 1030

Nadere informatie

SOC STATION ADRESSE MAISON POST LOCALITE OCTA+ MIDI BOULEVARD DU MIDI BRUXELLES OCTA+ LAEKEN ANNE DREVE SAINTE-ANNE BRUXELLES OCTA+

SOC STATION ADRESSE MAISON POST LOCALITE OCTA+ MIDI BOULEVARD DU MIDI BRUXELLES OCTA+ LAEKEN ANNE DREVE SAINTE-ANNE BRUXELLES OCTA+ SOC STATION ADRESSE MAISON POST LOCALITE OCTA+ MIDI BOULEVARD DU MIDI 25 1000 BRUXELLES OCTA+ LAEKEN ANNE DREVE SAINTE-ANNE 10 1020 BRUXELLES OCTA+ CHAZAL AVENUE CHAZAL 114 1030 BRUXELLES OCTA+ SCHAERBEEK

Nadere informatie

OCTA+ "LED" OFFLINE. Artikel 3

OCTA+ LED OFFLINE. Artikel 3 OCTA+ "LED" OFFLINE Artikel 1 De onderneming OCTA+ NV, met hoofdzetel op de Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer KBO 0466.634.138 (hierna de organisator

Nadere informatie

WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London»

WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London» WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London» ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De wedstrijd «SENSEO Weekend Shopping in London» is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna de wedstrijd genoemd), georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT SENSEO 1 PHILIPS koffiepadmachine personalisatie

WEDSTRIJDREGLEMENT SENSEO 1 PHILIPS koffiepadmachine personalisatie WEDSTRIJDREGLEMENT SENSEO 1 PHILIPS koffiepadmachine personalisatie ARTIKEL 1 ORGANISATIE De wedstrijd SENSEO PHILIPS koffiepadmachine personalisatie is een wedstrijd (hierna de Wedstrijd genoemd), georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier ARTIKEL 1 Prik&Tik cvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Gerard Mercatorstraat 85 in 3920 Lommel, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen:

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen: SPAWAKEUP WEDSTRIJDREGLEMENT ================================== ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap SPADEL, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1030 SCHAARBEEK, Kolonel Bourgstraat 103, organiseert

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer

Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer Art. 1 Organisatie Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd van Blan Win bed- en badlinnen van De Witte

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kwaremont

Wedstrijdreglement Kwaremont Wedstrijdreglement Kwaremont 1. De firma Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove (België) organiseert de Kwaremontbier wedstrijd (hierna de wedstrijd genoemd). Deze wedstrijd loopt van 22

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES - WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES ARTIKEL 1: ALGEMEEN Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Funny sandwich

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Van 15 oktober 2015 tot en met 18 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming

Nadere informatie

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel WEDSTRIJD Het Cécémel Spel ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap FrieslandCampina Belgium, hierna genaamd de Organisator, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9880 Aalter, Venecolaan 17, organiseert

Nadere informatie

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz De onderneming Alterfin cvba, waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel (hierna de organisator ), organiseert van 29

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel te Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL Artikel 1 ORGANISATIE ANDREAS STIHL NV, met maatschappelijke zetel te Veurtstraat 117, 2870 Puurs en met KBOnr. 0427.714.768 (hierna STIHL ) organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots -

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots - SCP GATIMEL ARMENGAUD-GATIMEL de MONTALEMBERT d ESSE Huissiers de Justice Associés 40, rue de Monceau 75008 PARIS 01.53.53.09.10 01.53.53.09.11 jeux@gatimel.com INDIENINGSATTEST 2012 - Uittreksel van het

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/12/2015

Wedstrijdreglement 01/12/2015 Wedstrijdreglement 01/12/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Gin memory games (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.bierenwijnhuis.be (hierna:

Nadere informatie

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen WEDSTRIJD Win een.vlaanderen ARTIKEL 1 De VZW DNS BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3001 Leuven, Ubicenter Philipssite, 5/13, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win 1000 euro shoptegoed Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Sleep een van onze energieke prijzen in de wacht (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Artikel 1 - Organisator De vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd Win jouw Ricard

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

Er kan deelgenomen worden aan de actie via de website www.facebook.com/vatananv. Stemmen worden opgeteld om de winnaar te bepalen.

Er kan deelgenomen worden aan de actie via de website www.facebook.com/vatananv. Stemmen worden opgeteld om de winnaar te bepalen. Wedstrijdreglement: Wie wordt Vatana s Prins & Prinses Carnaval? Artikel 1 VATANA NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3583 Paal-Beringen, Industrieweg 15, verder in dit document vermeld als Vatana

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 10/06/2016

Wedstrijdreglement 10/06/2016 Wedstrijdreglement 10/06/2016 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Win een gesigneerd T- shirt van de Rode Duivels (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win een Ecoview (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Lampiris Belgium NV (hierna

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN»

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd)

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS.

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS. INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Made by you wordt georganiseerd door Veritas nv, De Villermontstraat

Nadere informatie

Alleen de deelnames die conform zijn aan de termijnen van het huidige Reglement zullen worden geaccepteerd.

Alleen de deelnames die conform zijn aan de termijnen van het huidige Reglement zullen worden geaccepteerd. SPELREGELS «Durbuy Adventure» - QUICK BELUX Artikel 1 Organiserende Bedrijf Het bedrijf Quick restaurants N.V.., gezeteld op Louizalaan 65/B11 te Brussel, waarvan de administratieve zetel zich bevindt

Nadere informatie

Deze wedstrijd vangt aan op 01/06/2011 en loopt ten einde op 30/06/2011.

Deze wedstrijd vangt aan op 01/06/2011 en loopt ten einde op 30/06/2011. REGLEMENT VOOR DE WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY Artikel 1: Deze wedstrijd wordt georganiseerd door 2 partijen: de parfumerieën Ici Paris XL, Schaarbeeklei 499, 1800 Vilvoorde, Parfums Givenchy

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/07/2015

Wedstrijdreglement 01/07/2015 Wedstrijdreglement 01/07/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Tijd om te Winnen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op www.graceandglory.be/lanceringsactie

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour market, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 REGLEMENT VOOR NEDERLAND VANAF PAGINA 4 VAN DIT DOCUMENT WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 Deze regels zijn van toepassing op de Liefmans Vakantie Portugal wedstrijd

Nadere informatie

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA Artikel 1 De wedstrijd COMME CHEZ BADOIT wordt georganiseerd door NV Danone Waters Benelux SA met zetel te Jules

Nadere informatie

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Artikel 1: ORGANISATOR De vennootschap MAISONS DU MONDE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in de

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win your True Pleasure (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Mondelez Services Nederland b.v.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG De N.V. ICI PARIS XL (hierna: Organisator ), met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 499 (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook

Wedstrijdreglement The Love Game Facebook Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook ARTIKEL 1 ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem, België van Center

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Artikel 1 - organisator / organiserende maatschappij De actie post uw meest relevante

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub

WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles»

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» ARTIKEL 1 Het bedrijf INNO N.V., met maatschappelijke zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een gratis wedstrijd Cooking Battles

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul ARTIKEL 1: Organisator Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd georganiseerd ter gelegenheid van 30 jaar IKEA Hognoul ( de Wedstrijd ) door IKEA

Nadere informatie

REGLEMENT Unilever Food Solutions WEDSTRIJD

REGLEMENT Unilever Food Solutions WEDSTRIJD REGLEMENT Unilever Food Solutions WEDSTRIJD Artikel 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Waste zoek de 7 verschillen" hierna te noemen: actie, die wordt georganiseerd door Unilever Belgium

Nadere informatie

Reglement wedstrijden stad Antwerpen

Reglement wedstrijden stad Antwerpen Reglement wedstrijden stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden Artikel 1 De wedstrijd wordt georganiseerd door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (de organisator). Artikel 2 Over het

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles»

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» ARTIKEL 1 Het bedrijf INNO N.V., met maatschappelijke zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een gratis wedstrijd Cooking Battles

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Decoranda goes New York, New York (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.decoranda.be

Nadere informatie

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de online wedstrijd Alpro Pur Enjoy (hierna genoemd: de Wedstrijd ) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Reglement Gulden Draak-Ambassadeur 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd Gulden Draak-Ambassadeur

Nadere informatie

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]"

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. [Win een weekend in Toscane met Carapelli] TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]" Artikel 1: Algemeen 1.1 De BVBA Carapelli België, met maatschappelijke zetel te Carapelli Belgium Diamantstraat 8/210 B-2200

Nadere informatie

Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009

Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009 Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009 Het reglement van de Abonneer je gratis op Hello -wedstrijd beschrijft de regels en de voorwaarden die gelden voor enerzijds

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN Artikel 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING De Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA, Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te ZI 1ère

Nadere informatie

Reglement - VELUX Promotie platte daken

Reglement - VELUX Promotie platte daken Reglement - VELUX Promotie platte daken KOOP 1 VELUX ELEKTRISCH OPENEND PLATDAKVENSTER (TYPE CVP) TUSSEN 1 MEI 2015 EN 31 JULI 2015 EN KRIJG 80 TERUGBETAALD! 1. De firma VELUX N.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Artikel1 De Belgische vestiging van Fortuneo - dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Arkéa en kredietinstelling naar Frans recht in de vorm van een Naamloze

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE WEDSTRIJDREGLEMENT XIU actie schooljaar 2017-2018 THE FLUO CHALLENGE Inleiding THE FLUO CHALLENGE is een wedstrijd die georganiseerd wordt door de vzw XIU. Scholen die deelnemen aan deze wedstrijd proberen

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT

NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT ARTIKEL 1 Onderwerp 1.1. De naamloze vennootschap NISSAN BELUX, gevestigd te BIST 12, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 403.433

Nadere informatie

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm Wedstrijdreglement Visa en MasterCard Organisator: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 20 00 Duurtijd van de wedstrijd: De wedstrijd loopt

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Nederland Services B.V. Postbus 409 4900 AK Oosterhout hierna genoemd de organisator.

Nadere informatie