Wedstrijd OCTA+ «Jackpot»

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wedstrijd OCTA+ «Jackpot»"

Transcriptie

1 Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Artikel 1 Organisatie De wedstrijd ʻOCTA+ Jackpotʼ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna ʻde wedstrijdʼ genoemd), georganiseerd door OCTA+, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 600, KBO nr BRUSSEL (hierna de Organisator genoemd). De Organisator kan voor de organisatie en de opvolging van de wedstrijd worden vertegenwoordigd door zijn communicatieagentschap, de NV THE MANIFEST met zetel te 1200 Brussel, 135 Sint Lambertsstraat, KBO n (hierna het Agentschap genoemd). De wedstrijd loopt van om 10h000 en eindigt op om 23h59. De wedstrijd vindt plaats op de volgende website: en enkel op Belgisch grondgebied. Dit reglement bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Artikel 2 Deelname Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen wonende te België, die ouder is dan 18 jaar op de dag van inschrijving, uitgezonderd personeelsleden van de Organisator of het Agentschap en anderen die hebben bijgedragen tot de organisatie van deze wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van deelname aan de wedstrijd, de familieleden van de personen vermeld in de eerste paragraaf, alsook personen die met hen onder het zelfde dak leven. De wedstrijd verloopt exclusief via de internet website De deelname aan de wedstrijd impliceert de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig reglement en elke beslissing die de Organisator neemt binnen het kader van deze wedstrijd. Er zal geen andere schriftelijke of telefonische communicatie over deze wedstrijd of de aanduiding van de winnaars gebeuren, zowel tijdens als na de wedstrijd, dan deze vermeld in onderhavig reglement. ARTIKEL 3 - PRIJS De aangeboden prijzen zijn: - 8 loten van 500 aan energie (Waardebon t.w.v. 500 btw incl. om te ruilen in één van de gecommercialiseerde energievormen: elektriciteit, gas, brandstof of mazout (Als OCTA+ mazout kan leveren in uw regio. De geleverde liters zullen gefactureerd worden aan de officiële prijs). In het geval van een ruil voor brandstof, zal OCTA+ een gratis kaart schenken met daarop een bedrag van 500 btw incl. Een domiciliëring via bankrekening is echter verplicht om iedere overstijging van deze aangeboden 500 te dekken. De liters brandstof zullen gefactureerd worden aan de officiële prijs op de dag waarop de brandstof afgenomen wordt. In het geval van een ruil van de 500 voor elektriciteit of gas, is een overzetting van energieleverancier ten gunste van de NV OCTA+ Energie verplicht. Eens de inschrijving is afgelopen, zal een kredietnota van 500 opgesteld worden en zal iedere bijkomende energieuitgave op normale wijze betaald moeten worden bij de volgende energielevering), - 40 loten van 25 ( 25 korting btw incl. op een volle tank brandstof van minstens 30 liter. Geldig t.e.m. 31/01/2014 in alle Octa+ tankstations uitgebaat door een gerant. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar en kan niet tegen zijn waarde in geld worden omgeruild. Ongeldig voor LPG), - en bonnen van 5 ( 5 korting btw incl. op een volle tank brandstof van minstens 30 liter. Geldig t.e.m. 31/01/2014 in alle Octa+ tankstations uitgebaat door een gerant. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar en kan niet tegen zijn waarde in geld worden omgeruild. Ongeldig voor LPG). Zullen uitgedeeld worden volgens de volgende verdeling: 1. Eerste week van de actie (van dinsdag 12 november 2013 tot zondag 17 november 2013) : 1 lot 2. Tweede week van de actie (van maandag 18 november 2013 tot zondag 24 november 2013) : 1 lot

2 3. Derde week van de actie (van maandag 25 november 2013 tot zondag 01 december 2013) : 1 lot 4. Vierde week van de actie (van maandag 2 december 2013 tot zondag 08 december 2013) : 1 lot 5. Vijfde week van de actie (van maandag 09 december 2013 tot zondag 15 december 2013) : 1 lot 6. Zesde week van de actie (van maandag 16 december 2013 tot zondag 22 december 2013) : 1 lot 7. Zevende week van de actie (van maandag 23 december 2013 tot zondag 29 december 2013) : 1 lot 8. Achtste week van de actie (van maandag 30 december 2013 tot zondag 05 januari 2013) : 1 lot van 500 aan energie, 5 loten van 25 en 125 van 5. Indien het aantal spelers kleiner blijkt te zijn dan 131 personen zal de prijs van 5 weggelaten worden. De winnaars zullen persoonlijk, via , op de hoogte gebracht worden van hun overwinning. De prijzen dienen te worden afgehaald in één van de deelnemende OCTA+ stations (cf Artikel 9). In de PDF, als bijlage aan de mail, zal het bedrag van de prijs, de naam, voornaam en telefoonnummer van de winnaar worden vermeld, alsook een uniek nummer. Eenzelfde deelnemer kan slechts éénmaal per week deelnemen (week gedefinieerd van dinsdag tot maandag, voor de eerste week van de actie en van maandag tot zondag, voor de andere weken van de actie). Eenzelfde deelnemer kan slechts 1 prijs per week winnen. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals toegekend. ARTIKEL 4 PARTICIPATIEWIJZE Deze wedstrijd wordt bekend gemaakt via de campagne «Win 500» en via een newsletter, die zal worden verstuurd op 14 november 2013, 21 november 2013 en 28 november De wedstrijd is toegankelijk via de homepage van volgende website : De deelnemers klikken op een overlayer, die zal verschijnen op de homepage, zij dienen hun mobiel telefoonnummer in te geven. Er zal hen vervolgens een SMS (gratis) worden verstuurd met een unieke code, die dient te worden ingegeven in het daarvoor bestemde veld. Hierna dienen zij een vraag te beantwoorden. Indien het gegeven antwoord niet juist, kan niet verder worden gespeeld. Indien het gegeven antwoord wel juist is, kan verder worden gespeeld, via een grafische animatie «jackpot». Het resultaat zal vervolgens worden weergegeven. De winnende deelnemer dient zijn/haar naam, voornaam, adres en een opt-in, die toestaat informatie te ontvangen ivm OCTA+, aan te vullen om zijn/haar prijs te kunnen ontvangen. De verliezende deelnemer kan zijn/haar adres invullen en een opt-in om informatie ivm OCTA+ te ontvangen. Iedere deelname aan de wedstrijd die niet compleet is, onleesbaar of verzonden is via een ander middel dan via het inschrijvingsformulier van de wedstrijd, zal niet als geldig worden beschouwd. Alle kosten voor deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen enkel geval kunnen de deelnemers aanspraak maken op terugbetaling van de kosten voor deelname. De Organisator en het Agentschap kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen van de internet website, van het systeem of van gelijk welke incompatibiliteit van de gebruikte technologie voor de wedstrijd en de configuraties van het materiaal en/of de gebruikte software door de deelnemer. Deelname is strikt persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van anderen spelen. Iedere deelnemer mag slechts 1 keer per week deelnemen, dus in totaal 8 keer.

3 Deelname, stemming of iedere andere manipulatie met behulp van een programma of andere, anders dan het programma van de site en iedere andere wijziging of aanpassing van het laatste, is verboden en zal bestraft worden met uitsluiting. De Organisator behoudt zich het recht om op elk gewenst moment diegenen te diskwalificeren die geprobeerd hebben vals te spelen, de werking van de wedstrijd in het gedrang hebben gebracht of zich niet aan de regels hebben gehouden. In deze gevallen zal de winnaar zijn recht op een prijs ontnomen worden. ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID De Organisator alsook het Agentschap en iedere andere onderaannemer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, buiten haar wil om, waardoor de wedstrijd of het verloop ervan gewijzigd dient te worden. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen, de risicoʼs die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risicoʼs op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Bijgevolg zal de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld, in geen geval, voor wat volgt (maar is niet beperkt tot) : - overdracht via het internet ; - de slechte werking van het internet en/of de gebruikte software, virussen, bugs, afwijkingen en technische beperkingen ; - elke technische beperking, van het toestel en software, van welke aard dan ook. De Organisator en het Agentschap doen afstand van elke verantwoordelijkheid en zullen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor elke schade direct of indirect in geval van annulatie, wijziging, onderbreking of uitstel van de wedstrijd in geval van overmacht en/of in geval er zich een gebeurtenis onafhankelijk van haar wil voordoet. De organisatie behoudt zich het recht om elke aangekondigde datum uit te stellen. De Organisator en/of het Agentschap, kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt door de connectie met de website. De connectie met de website en de deelname aan de wedstrijd valt onder de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de deelnemers. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogrammaʼs op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De Organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: - verliezen of vertragingen veroorzaakt door internet providers. - gevallen van technische problemen op de fanpage of website - gevallen van eventuele compatibiliteitsproblemen tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de geconfigureerde hardware en/of software gebruikt door de deelnemer. De Organisator verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke ongelukken of schade veroorzaakt direct of indirect door de gewonnen prijs. De Organisator neemt zich voor de actie en de website zo zorgvuldig mogelijk te beheren. Het is echter mogelijk dat hergebruikte en gegeven informatie onvolledig of niet correct is. Eventuele onvolledigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website van de Organisator of op ander (promotioneel) materiaal, verspreid door de Organisator, van welke aard dan ook, kunnen niet tegen de Organisator worden gebruikt of eender welke verplichting doen ontstaan vanwege de Organisator. De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of vertraging bij levering van de prijzen. De organisator doet afstand van elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk worden geacht in geval van informatica-problemen die tot gevolg kunnen hebben dat een hogere prijs wordt toegekend. Deze prijs wordt vervolgens geannuleerd en enkel de eerste winnaars van de week (onder de beperking van de in artikel 2 aangehaalde hoeveelheden) zullen hun prijs krijgen.

4 ARTIKEL 6 REGLEMENT Het reglement van de wedstrijd is goedgekeurd door CAIRN LEGAL Terhulpsesteenweg Watermaal-Bosvoorde en de Organisator. CAIRN LEGAL is titularis van dit reglement. Een exemplaar van dit reglement is beschikbaar in elektronisch vorm op of Er zal geen andere schriftelijke of telefonische communicatie over deze wedstrijd of de aanduiding van de winnaars gebeuren dan deze vermeld in onderhavig reglement. Er zal niet worden beantwoord Geen enkel geschil met betrekking tot het reglement zal in aanmerking worden genomen. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of door het doorgeven van de persoonsgegevens aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die de Organisator in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Indien zulks vereist is, kan de Organisator dit wedstrijdreglement ten allen tijde aanpassen door een simpele melding hiervan op de website of de Fanpagina. Deelnemers die reeds deelgenomen hebben aan de wedstrijd voor de uitvoering van een eventuele verandering van de voorwaarden van de promotiecampagne, zullen gebonden zijn aan de oude voorwaarden in het reglement en niet door de gewijzigde voorwaarden. ARTIKEL 7 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY Persoonsgegevens die worden verzameld, zullen enkel gebruikt worden door de Organisator. De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun naam, leeftijd en adres behouden en verwerkt zullen worden. Het gebruik van deze gegevens is beperkt tot het kader van interne statistieken over de bezoekers van de website. Via uitdrukkelijke toestemming (ʻopt-inʼ), mag de Organisator persoonsgegevens van de deelnemers gebruiken voor directe marketingdoeleinden. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het verstrekken van informatie over producten en diensten, direct merchandising acties of promoties, het uitvoeren van statistische analyses of voor het verbeteren van de producten en diensten van de Organisator. De persoonsgegevens van de deelnemers, verzameld door de Organisator ter gelegenheid van de inschrijving voor deze wedstrijd worden behandeld conform de richtlijnen van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privéleven. De deelnemer heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen of te laten verwijderen en kan zich, zonder rechtvaardiging en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden (conform de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privéleven) en dit op elk moment door het versturen van een aanvraag in die zin aan de Organisator. De Organisator neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de ontvangen gegevens te beschermen. Door op de knop te drukken, die de persoonsgegevens verzendt, erkent de gebruiker evenwel dat de overdracht van zijn gegevens op het internet nooit zonder risico is. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van persoonsgegevens van deelnemers door onbevoegden. ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT De informaticagegevens van de Organisator of zijn onderaannemers worden beschouwd door de partijen als zijnde bewijs van de communicatie en van haar inhoud. Het Belgische recht is van toepassing op dit reglement en deze wedstrijd. Elk geschil met betrekking tot de wedstrijd valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. ARTIKEL 9 DEELNEMENDE STATIONS U kan eveneens de deelnemende stations terugvinden in het reglement «Wedstrijd OCTA+ Win 500». BOULEVARD DU MIDI 1000 BRUSSEL

5 DREVE SAINTE-ANNE 1020 BRUSSEL AVENUE CHAZAL 1030 BRUSSEL CHAUSSEE DE LOUVAIN 1030 BRUSSEL AVENUE MARIE-JOSE 1200 BRUSSEL AVENUE HENRI CONSCIENCE 1140 BRUSSEL RUE DES COQUELICOTS 1040 BRUSSEL RUE DU TRONE 1050 BRUSSEL CHAUSSEE DE WAVRE 1160 BRUSSEL RUE DOCTEUR HUET 1070 BRUSSEL RUE VANDERSTICHELEN 1080 BRUSSEL PLACE DE BASTOGNE 1081 BRUSSEL BOULEVARD DE SMET DE NAEYER 1090 BRUSSEL AVENUE DES CROIX DE GUERRE 1120 BRUSSEL RUE THEOPHILE VANDER ELST 1170 BRUSSEL AVENUE DU DOMAINE 1190 BRUSSEL CHAUSSEE DE WATERLOO 1180 BRUSSEL CHAUSSEE DE BRUXELLES 1410 WATERLOO ROUTE DU LION 1420 BRAINE-L'ALLEUD BEUKENLAAN 1640 SINT-GENESIUS-RODE AVENUE AUGUSTE MATTAGNE 1300 WAVRE RUE DE L'ETOILE 1301 BIERGES AVENUE JOHN-FITZGERALD KENNEDY 1330 RIXENSART AVENUE WILMART 1360 PERWEZ CHAUSSEE DE TIRLEMONT 1370 SAINT-JEAN-GEEST CHAUSSEE DE LA LIBERATION 1390 GREZ-DOICEAU RUE DE BECLINES 1435 MONT-SAINT-GUIBERT CHAUSSEE DE CHARLEROI 1470 GENAPPE TERHULPSESTEENWEG 1560 HOEILAART BEUKENSTRAAT 1630 LINKEBEEK TRAMLAAN 1933 STERREBEEK DAMSTRAAT 1982 WEERDE PASTOOR COPLAAN 2070 ZWIJNDRECHT VENNEBORGLAAN 2100 DEURNE VRIJGEWEIDE 2140 BORGERHOUT HERENTALSESTEENWEG 2288 BOUWEL TURNHOUTSEBAAN 2480 DESSEL STEEGSTRAAT 2490 BALEN OVERSNESLAAN 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) PRINS BOUDEWIJNLAAN 2650 EDEGEM BATTELSESTEENWEG 2800 MECHELEN HINGENESTEENWEG 2880 BORNEM AARSCHOTSESTEENWEG 3012 WILSELE DORPSTRAAT 3060 BERTEM LEUVENSESTEENWEG 3200 AARSCHOT GRAVENSTRAAT 3220 KORTRIJK-DUTSEL DIESTSESTRAAT 3270 SCHERPENHEUVEL DIESTSEBAAN 3290 SCHAFFEN BERGEVEST 3300 TIENEN LEUVENSESTEENWEG 3370 BOUTERSEM DIESTSESTEENWEG 3390 TIELT (BT.)

6 GROTE BAAN MEYLANDTLAAN STEENSELBERGWEG SPILSTRAAT LEOPOLDLAAN HAMONTERWEG HULSTERWEG RUE D'AYWAILLE QUAI DU HALAGE CHAUSSEE ROOSEVELT RUE DE LA CLEF NEUTRALSTRASSE AVENUE NICOLAI CHAUSSEE DE LOUVAIN CHAUSSEE DE CHARLEROI ROUTE DE TAMINES CHAUSSEE DE CHARLEROI CHAUSSEE DE NIVELLES CHAUSSEE DE NAMUR CHAUSSEE DES ARDENNES CHAUSSEE DE MARCHE GRAND ROUTE RUE DE HANRET CHAUSSEE DE DINANT RUE MARCEL LESPAGNE RUE SANSEAU (N4) RUE DE NAMUR RUE DE FOSSES RUE DE FRANCE RUE SAINT-PIERRE RUE DE LA GARE 15 RUE DU SANATORIUM RUE ROBESSE CHAUSSEE DE CHARLEROI RUE DE NAMUR RUE DE TAILLIS PRE RUE DE MONCHERET CHAUSSEE DE MONS RUE DE SARTIAU ROUTE DE MONS CHAUSSEE DE BASTOGNE CHAUSSEE DE BERTRIX RUE DE GIVET AVENUE WILSON CHAUSSEE DE BRUXELLES AVENUE REINE ASTRID RUE DE VALENCIENNES GRAND'ROUTE CHAUSSEE D'ASSE CHAUSSEE DE LEUZE 3440 ZOUTLEEUW 3550 ZOLDER 3620 LANAKEN 3680 NEEROETEREN 3900 OVERPELT 3910 NEERPELT 3980 TESSENDERLO 4140 DOLEMBREUX 4400 FLEMALLE 4540 AMAY 4633 MELEN 4710 LONTZEN HERBESTHAL 4802 HEUSY 5020 CHAMPION 5070 LE ROUX 5070 FOSSES-LA-VILLE 5140 LIGNY 5140 SOMBREFFE 5310 EGHEZEE 5330 MAILLEN 5101 ERPENT 5380 HINGEON 5380 CORTIL-WODON 5537 ANHEE 5540 HASTIERE 5590 CINEY 5600 PHILIPPEVILLE 5640 METTET 5650 FRAIRE 5650 WALCOURT 5660 COUVIN 6001 MARCINELLE 6041 GOSSELIES 6150 ANDERLUES 6200 CHATELET 6200 CHATELINEAU 6280 ACOZ 6460 CHIMAY 6530 THUIN 6560 SOLRE-SUR-SAMBRE 6840 LONGLIER 6840 NEUFCHATEAU 6940 GRANDHAN 7012 JEMAPPES 7061 CASTEAU (SOIGNIES) 7180 SENEFFE 7301 HORNU 7530 GAURAIN-RAMECROIX 7850 PETIT-ENGHIEN 7911 HACQUEGNIES

7 RUE DE TOURNAI AUTOBAAN NATIENLAAN HEISTLAAN PATHOEKEWEG BARON RUZETTELAAN MAALSE STEENWEG KUSTLAAN DUDZEELSE STEENWEG SPOORWEGSTRAAT NIEUWE STEENWEG ZEDELGEMSESTEENWEG BURGEMEESTER GILLONLAAN MARKSESTEENWEG DUINKERKELAAN KONINKLIJKE BAAN IZEGEMSESTRAAT LICHTERVELDSESTRAAT ROESELAARSESTRAAT GERAARDSBERGSESTRAAT GUILLEMINLAAN BARON DE GIEYLAAN ASSENEDESTRAAT ERTVELDESTEENWEG RIJKSWEG RUE SAINT-NICOLAS LIERSESTEENWEG 7973 STAMBRUGES (BELOEIL) 8210 LOPPEM 8300 KNOKKE-HEIST 8301 RAMSKAPELLE(KNOKKE-HEIST) 8000 BRUGGE 8310 ASSEBROEK 8310 SINT-KRUIS (BRUGGE) 8380 ZEEBRUGGE (BRUGGE) 8380 DUDZELE 8200 SINT-MICHIELS 8420 DE HAAN 8480 EERNEGEM 8500 KORTRIJK 8500 KORTRIJK 8660 DE PANNE 8670 KOKSIJDE 8850 ARDOOIE 8851 KOOLSKAMP 8870 IZEGEM 9300 AALST 9500 GERAARDSBERGEN 9840 DE PINTE 9968 BASSEVELDE 9968 OOSTEEKLO 3650 DILSEN 4000 GLAIN 2547 LINT

8 OCTA+ Win 500 Wedstrijdreglement Artikel 1 De onderneming OCTA+ NV, met hoofdzetel op de Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer KBO (hierna de organisator genoemd), organiseert een gratis spelwedstrijd die begint op 12/11/2013 en eindigt op 31/12/2013. Artikel 2 De wedstrijd vindt plaats in België en is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die meerderjarig is, in eigen naam speelt en gedomicilieerd is in België, Groothertogdom Luxemburg of Frankrijk, met uitzondering van het personeel van de organisator en van de onderneming Tayo, de onderneming The Manifest, de onderaannemers, de personeelsleden en hun familieleden in de 1ste en de 2de graad. Artikel 3 De deelnemer die met de actie meespeelt in een tankstation: De deelnemer zal voorafgaand een Ontdek de OCTA+ Energybox en win 500 -leaflet / -deur-aandeur / -formulier ontvangen hebben. De deelnemer moet het formulier invullen en zich naar een aan de actie deelnemend OCTA+ tankstation begeven (lijst in bijlage) om er zijn formulier te overhandigen. In ruil zal hij een Energiepass-kaart ontvangen (of voorleggen als hij er al één bezit) met daarop het nummer dat op het formulier staat en een Kras & Win biljet. De deelnemer zal de gestelde vraag beantwoorden door het vak te krassen dat overeenstemt met het juiste antwoord. Als hij een ontdekt, dan mag hij het prijsvak krassen om zijn geschenk te ontdekken. Om zijn cadeau te ontvangen of te genieten van zijn energiecheque, zal de deelnemer de instructies moeten opvolgen die in het prijsvak vermeld staan. De deelnemer die al minstens één keer zijn formulier volledig heeft ingevuld en overhandigd in zijn OCTA+ tankstation, zal één keer per week opnieuw kunnen spelen door zijn Energiepass-kaart aan de kassa voor te leggen. Hij zal dan een nieuw Kras & Win biljet overhandigd krijgen. De deelnemer die op internet speelt moet het reglement Jackpot raadplegen. Artikel 4 De te winnen prijzen voor de wedstrijd in de tankstations bestaat uit energiecheques zoals hieronder beschreven (geen enkele van deze cheques is cumuleerbaar en kunnen niet tegen hun waarde in geld worden omgeruild) FR ex. & 4000 NL ex. van 5 5 korting btw incl. op een volle tank brandstof van minstens 30 liter. Geldig t.e.m. 31/01/2014 in alle Octa+ tankstations uitgebaat door een gerant. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar en kan niet tegen zijn waarde in geld worden omgeruild. Ongeldig voor LPG. 250 FR ex. & 150 NL ex. van korting btw incl. op een volle tank brandstof van minstens 30 liter. Geldig t.e.m. 31/01/2014 in alle Octa+ tankstations uitgebaat door een gerant. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar en kan niet tegen zijn waarde in geld worden omgeruild. Ongeldig voor LPG.

9 6 FR ex.& 4 NL ex. van 500 Waardebon t.w.v. 500 btw incl. om te ruilen in één van de gecommercialiseerde energievormen: elektriciteit, gas, brandstof of mazout (Als OCTA+ mazout kan leveren in uw regio. De geleverde liters zullen gefactureerd worden aan de officiële prijs). In het geval van een ruil voor brandstof, zal OCTA+ een gratis kaart schenken met daarop een bedrag van 500 btw incl. Een domiciliëring via bankrekening is echter verplicht om iedere overstijging van deze aangeboden 500 te dekken. De liters brandstof zullen gefactureerd worden aan de officiële prijs op de dag waarop de brandstof afgenomen wordt. In het geval van een ruil van de 500 voor elektriciteit of gas, is een overzetting van energieleverancier ten gunste van de NV OCTA+ Energie verplicht. Eens de inschrijving is afgelopen, zal een kredietnota van 500 opgesteld worden en zal iedere bijkomende energieuitgave op normale wijze betaald moeten worden bij de volgende energielevering FR & NL ex. van 30 korting op het Electriciteitscontract Aanbieding geldig voor elk contract afgesloten tussen 1/11/13 en 31/12/13. Enkel geldig voor residentiële klanten op ons elektriciteitsproduct OCTA+ ENERGYBOX. Deze korting zal slechts één keer toegekend worden een jaar na het start contract. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar, noch inruilbaar voor geld. De korting is een éénmalig bedrag van 30 euro dat afzonderlijk van uw facturen wordt gecrediteerd, na een periode van 12 maanden ( 1 jaar na de startdatum van de energielevering), op voorwaarde dat aan alle facturen voor beide energieën mits het respecteren van de vervaldag werd voldaan en dat er geen openstaande facturen zijn FR & NL ex. van 30 korting op het Gascontract Aanbieding geldig voor elk contract afgesloten tussen 1/11/13 en 31/12/13. Enkel geldig voor residentiële klanten op ons gasproduct OCTA+ ENERGYBOX. Deze korting zal slechts één keer toegekend worden een jaar na het start contract. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar, noch inruilbaar voor geld. De korting is een éénmalig bedrag van 30 euro dat afzonderlijk van uw facturen wordt gecrediteerd, na een periode van 12 maanden ( 1 jaar na de startdatum van de energielevering), op voorwaarde dat aan alle facturen voor beide energieën mits het respecteren van de vervaldag werd voldaan en dat er geen openstaande facturen zijn Artikel 5 De gewonnen prijzen zijn persoonlijk. Ze kunnen niet worden omgeruild noch tegen hun waarde in geld worden ingeruild. De prijzen/cheques zijn geldig tot en met 17/01/2014 en zullen opgeëist moeten worden voor deze datum. Er zal slechts één lot per persoon verdeeld worden (persoon die zich aandient met zijn biljet). Artikel 6 De winnaars moeten zich richten naar het wedstrijdreglement. Indien een winnaar niet aan de criteria van dit reglement voldoet, zal de prijs niet worden toegekend en blijft hij eigendom van de organisator. Er zal geen enkele communicatie gebeuren, noch schriftelijk, noch telefonisch, over de wedstrijd of over de bepaling van de winnaars. Er wordt geen enkele betwisting aanvaard over de formulering van dit reglement. Artikel 7 De winnaars aanvaarden zonder enige beperking dat hun namen gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zonder dat hen dit recht geeft op een vergoeding, een auteursrecht of een ander voordeel dan de prijs die hen is toegekend. Artikel 8 De deelnemers verlenen de toestemming om hun identiteit te laten controleren. Elke valse verklaring, identiteitsvermelding of vals adres leidt tot een onmiddellijke schrapping van de deelnemer. Artikel 9

10 Het volledige reglement van deze wedstrijd kan geraadpleegd worden op of door te schrijven naar OCTA+, Schaarbeeklei 600, 1800 Vilvoorde. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen, te verlengen of eenvoudigwegte annuleren om redenen buiten zijn wil om. Artikel 10 Iedere deelname aan de huidige wedstrijd impliceert dat de speler onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit reglement. Vilvoorde, 12 november 2013 Lijst met deelnemende tankstations: BOULEVARD DU MIDI 1000 BRUXELLES DREVE SAINTE-ANNE 1020 BRUXELLES AVENUE CHAZAL 1030 BRUXELLES CHAUSSEE DE LOUVAIN 1030 BRUXELLES AVENUE MARIE-JOSE 1200 BRUXELLES AVENUE HENRI CONSCIENCE 1140 BRUXELLES RUE DES COQUELICOTS 1040 BRUXELLES RUE DU TRONE 1050 BRUXELLES CHAUSSEE DE WAVRE 1160 BRUXELLES RUE DOCTEUR HUET 1070 ANDERLECHT RUE VANDERSTICHELEN 1080 BRUXELLES PLACE DE BASTOGNE 1081 BRUXELLES BOULEVARD DE SMET DE NAEYER 1090 BRUXELLES AVENUE DES CROIX DE GUERRE 1120 BRUXELLES RUE THEOPHILE VANDER ELST 1170 WATERMAEL-BOITSFORT AVENUE DU DOMAINE 1190 BRUXELLES CHAUSSEE DE WATERLOO 1180 BRUXELLES CHAUSSEE DE BRUXELLES 1410 WATERLOO ROUTE DU LION 1420 BRAINE-L'ALLEUD BEUKENLAAN 1640 RHODE-SAINT-GENESE AVENUE AUGUSTE MATTAGNE 1300 WAVRE RUE DE L'ETOILE 1301 BIERGES AVENUE JOHN-FITZGERALD KENNEDY 1330 RIXENSART AVENUE WILMART 1360 PERWEZ CHAUSSEE DE TIRLEMONT 1370 SAINT-JEAN-GEEST CHAUSSEE DE LA LIBERATION 1390 GREZ-DOICEAU RUE DE BECLINES 1435 MONT-SAINT-GUIBERT CHAUSSEE DE CHARLEROI 1470 GENAPPE TERHULPSESTEENWEG 1560 HOEILAART BEUKENSTRAAT 1630 LINKEBEEK TRAMLAAN 1933 STERREBEEK DAMSTRAAT 1982 WEERDE PASTOOR COPLAAN 2070 ZWIJNDRECHT VENNEBORGLAAN 2100 DEURNE VRIJGEWEIDE 2140 BORGERHOUT HERENTALSESTEENWEG 2288 BOUWEL TURNHOUTSEBAAN 2480 DESSEL STEEGSTRAAT 2490 BALEN

11 OVERSNESLAAN 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) PRINS BOUDEWIJNLAAN 2650 EDEGEM BATTELSESTEENWEG 2800 MECHELEN HINGENESTEENWEG 2880 BORNEM AARSCHOTSESTEENWEG 3012 WILSELE DORPSTRAAT 3060 BERTEM LEUVENSESTEENWEG 3200 AARSCHOT GRAVENSTRAAT 3220 KORTRIJK-DUTSEL DIESTSESTRAAT 3270 SCHERPENHEUVEL DIESTSEBAAN 3290 SCHAFFEN BERGEVEST 3300 TIENEN LEUVENSESTEENWEG 3370 BOUTERSEM DIESTSESTEENWEG 3390 TIELT (BT.) GROTE BAAN 3440 ZOUTLEEUW MEYLANDTLAAN 3550 ZOLDER STEENSELBERGWEG 3620 LANAKEN SPILSTRAAT 3680 NEEROETEREN LEOPOLDLAAN 3900 OVERPELT HAMONTERWEG 3910 NEERPELT HULSTERWEG 3980 TESSENDERLO RUE D'AYWAILLE 4140 DOLEMBREUX QUAI DU HALAGE 4400 FLEMALLE CHAUSSEE ROOSEVELT 4540 AMAY RUE DE LA CLEF 4633 MELEN NEUTRALSTRASSE 4710 LONTZEN HERBESTHAL AVENUE NICOLAI 4802 HEUSY CHAUSSEE DE LOUVAIN 5020 CHAMPION CHAUSSEE DE CHARLEROI 5070 LE ROUX ROUTE DE TAMINES 5070 FOSSES-LA-VILLE CHAUSSEE DE CHARLEROI 5140 LIGNY CHAUSSEE DE NIVELLES 5140 SOMBREFFE CHAUSSEE DE NAMUR 5310 EGHEZEE CHAUSSEE DES ARDENNES 5330 MAILLEN CHAUSSEE DE MARCHE 5101 ERPENT GRAND ROUTE 5380 HINGEON RUE DE HANRET 5380 CORTIL-WODON CHAUSSEE DE DINANT 5537 ANHEE RUE MARCEL LESPAGNE 5540 HASTIERE RUE SANSEAU (N4) 5590 CINEY RUE DE NAMUR 5600 PHILIPPEVILLE RUE DE FOSSES 5640 METTET RUE DE FRANCE 5650 FRAIRE RUE SAINT-PIERRE 5650 WALCOURT RUE DE LA GARE COUVIN RUE DU SANATORIUM 6001 MARCINELLE RUE ROBESSE 6041 GOSSELIES CHAUSSEE DE CHARLEROI 6150 ANDERLUES RUE DE NAMUR 6200 CHATELET RUE DE TAILLIS PRE 6200 CHATELINEAU RUE DE MONCHERET 6280 ACOZ

12 CHAUSSEE DE MONS 6460 CHIMAY RUE DE SARTIAU 6530 THUIN ROUTE DE MONS 6560 SOLRE-SUR-SAMBRE CHAUSSEE DE BASTOGNE 6840 LONGLIER CHAUSSEE DE BERTRIX 6840 NEUFCHATEAU RUE DE GIVET 6940 GRANDHAN AVENUE WILSON 7012 JEMAPPES CHAUSSEE DE BRUXELLES 7061 CASTEAU (SOIGNIES) AVENUE REINE ASTRID 7180 SENEFFE RUE DE VALENCIENNES 7301 HORNU GRAND'ROUTE 7530 GAURAIN-RAMECROIX CHAUSSEE D'ASSE 7850 PETIT-ENGHIEN CHAUSSEE DE LEUZE 7911 HACQUEGNIES RUE DE TOURNAI 7973 STAMBRUGES (BELOEIL) AUTOBAAN 8210 LOPPEM NATIENLAAN 8300 KNOKKE-HEIST HEISTLAAN 8301 RAMSKAPELLE(KNOKKE-HEIST) PATHOEKEWEG 8000 BRUGGE BARON RUZETTELAAN 8310 ASSEBROEK MAALSE STEENWEG 8310 SINT-KRUIS (BRUGGE) KUSTLAAN 8380 ZEEBRUGGE (BRUGGE) DUDZEELSE STEENWEG 8380 DUDZELE SPOORWEGSTRAAT 8200 SINT-MICHIELS NIEUWE STEENWEG 8420 DE HAAN ZEDELGEMSESTEENWEG 8480 EERNEGEM BURGEMEESTER GILLONLAAN 8500 KORTRIJK MARKSESTEENWEG 8500 KORTRIJK DUINKERKELAAN 8660 DE PANNE KONINKLIJKE BAAN 8670 KOKSIJDE IZEGEMSESTRAAT 8850 ARDOOIE LICHTERVELDSESTRAAT 8851 KOOLSKAMP ROESELAARSESTRAAT 8870 IZEGEM GERAARDSBERGSESTRAAT 9300 AALST GUILLEMINLAAN 9500 GERAARDSBERGEN BARON DE GIEYLAAN 9840 DE PINTE ASSENEDESTRAAT 9968 BASSEVELDE ERTVELDESTEENWEG 9968 OOSTEEKLO RIJKSWEG 3650 DILSEN RUE SAINT-NICOLAS 4000 GLAIN LIERSESTEENWEG 2547 LINT

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2009 SmOoThLy-DeSiGn, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn De klant ontvangt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie