Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1"

Transcriptie

1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

2 Inhoud 1. Wat is uw Footprint? Hoe gaat u te werk? Op welke wijze kunnen wij u helpen? Bijlage: Voorbeelden CO 2 -inventarisatie Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 2

3 1. Wat is uw Footprint? Doet u met ons mee! Het beleid van Beelen is gericht op het maximaal reduceren van haar CO 2 emissies. Wij onderzoeken hoe we de huidige CO 2 emissies kunnen terugbrengen en werken initiatieven uit om gezamenlijk met onze Partners (opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers) onze doelen te bereiken. De CO 2 -Prestatieladder en het GHG protocol Als bedrijf wordt het steeds belangrijker om een actieve invulling te geven aan het thema duurzaamheid. Het maatschappelijke belang om zuinig om te gaan met energie in het algemeen en het verminderen van de CO 2 -uitstoot in het bijzonder is groot. Aan de hand van het GHG (Greenhouse Gas, of broeikasgas) Protocol heeft ProRail de CO 2 -Prestatieladder opgesteld. De ladder wordt nu beheerd door SKAO, de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Bij ProRail en andere partijen die de CO 2 -Prestatieladder gebruiken zijn er duidelijke voordelen te behalen voor partijen die tijdens een aanbestedingstraject kunnen aantonen dat zij zijn gecertificeerd. Het voordeel kan oplopen tot 10% verdeeld over vijf niveaus t.o.v. een partij die nog geen trede heeft bereikt in de ladder. Dit geldt voor partijen die direct of in een samenwerkingsverband een aanbieding doen. De exacte spelregels zijn te vinden op de websites van ProRail en SKAO. Voor A-leveranciers van Beelen geldt dat zij een gecertificeerde administratie moeten kunnen overleggen van haar directe CO 2 -uitstoot. Dit kan tevens de basis vormen van energiemanagement binnen uw bedrijf. Aangezien de ladder nu breder wordt ingezet dan alleen voor ProRail, zullen er ook andere partijen zijn die hierom zullen gaan vragen. De extra werkzaamheden die de ladder met zich meebrengt bieden ook voordelen, zoals kansen voor kostenbesparingen. Door een beter inzicht in het energieverbruik kan er gestuurd worden om het verbruik omlaag te brengen. In zijn algemeenheid geldt dat indien een bedrijf zich bezighoudt met energiemanagement al snel 30% minder energie verbruikt wordt. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 3

4 Wat wordt er van u verwacht? De CO 2 -Prestatieladder heeft zich bij het onderdeel inzicht gebaseerd op het GHG protocol en de ISO norm. Uiteindelijk dient u de inventaris door een bevoegde certificeringinstantie eenmaal per jaar te laten verifiëren. Beelen heeft als 0-meting gekozen voor het jaar Nu is het tijd voor het rapportage moment over Daarom vraagt Beelen aan u om uw footprint over 2011 in kaart te brengen en aan te leveren. In de bijgeleverde handleiding wordt aangegeven welke gegevens gevraagd worden en hoe deze gegevens het beste geïnventariseerd kunnen worden. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 4

5 2. Hoe gaat u te werk? De aanpak om te komen tot een volledige en juiste CO 2 inventarisatie is in een aantal stappen onder te verdelen. 1. het vaststellen van de bedrijfsgrenzen. 2. het vaststellen van de energiestromen. 3. het borgen van de periodieke inventarisatie. 4. het extern laten verifiëren van een footprint. Stap 1 De eerste stap is het bepalen van de afbakening van het bedrijf. Voor kleine bedrijven zonder verschillende dochterondernemingen is dit eenvoudig. Bij grotere bedrijven moet er vastgesteld worden wat de organisatorische grenzen (organisational boundaries) zijn van het bedrijf volgens hoofdstuk 3 uit het GHG protocol. Dit betekent dat u op basis van de financiële of operationele wijze van consolideren de bedrijfsonderdelen in kaart brengt die direct onderdeel uitmaken van het bedrijf. Voorbeeld: Operationele controle Het bedrijf InfraBouw heeft een dochteronderneming RailBouw en PerronBouw. Tevens neemt het moederbedrijf deel in de tijdelijke joint venture SamenBrugBouw met een belang van 60%. InfraBouw heeft 100% financiële en operationele zeggenschap over RailBouw. InfraBouw heeft 50% van de aandelen in PerronBouw, maar geen financiële en operationele zeggenschap. SamenBrugBouw is opgezet als een operationeel en financieel zelfstandige VOF. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 5

6 InfraBouw telt de CO 2 -uitstoot van RailBouw op bij haar eigen uitstoot. PerronBouw is een zelfstandige onderneming en telt om die reden niet mee voor Infrabouw. SamenBrugBouw is ondanks dat het gaat om een tijdelijke onderneming operationeel en financieel zelfstandig en wordt niet meegerekend voor de totale CO 2- uitstoot van InfraBouw. Aangezien echter personeel en materieel door InfraBouw wordt geleverd aan SamenBrugBouw is automatisch het aandeel van de CO 2 -uitstoot voor scope 1 en 2 meegenomen bij de inventarisatie voor InfraBouw. Stap 2 De volgende stap is het inventariseren van directe energiestromen (conform scope 1 & 2 van het GHG-protocol) binnen de organisatie. In onderstaande afbeelding is de SKAO interpretatie opgenomen van de scope indeling conform het GHG-protocol. Scope 3 richt zich op indirect energieverbruik en is voor A-leveranciers van Beelen niet van toepassing. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 6

7 De energiestromen die geïnventariseerd dienen te worden zijn als volgt: Brandstofverbruik: Gasverbruik kantoren, brandstofverbruik machinepark en andere direct ingekochte en verbruikte brandstoffen. Koelgassen airco s: De hoeveelheid koelgassen van alle airconditioning apparatuur Brandstofverbruik van bedrijfsauto s en/of leaseauto s. Ingekochte elektriciteit: Het elektriciteitsverbruik van kantoren en op eigen bouwplaatsen indien significant. Zakelijke kilometers in privé-auto s: het aantal kilometers of liters brandstof die voor zakelijk gebruik met privé-auto s zijn gereden. Zakelijk gevlogen kilometers: Het aantal vliegtuigkilometers die gevlogen zijn voor zakelijke doeleinden. De conversiefactoren, die gebruikt worden om het energieverbruik om te rekenen naar CO 2 -uitstoot, zijn afhankelijk van de energiestroom. In Bijlage C van het Handboek staan de te gebruiken conversiefactoren benoemd. Hieronder zijn per energiestroom voorbeelden en mogelijkheden gegeven, hoe de gegevens geïnventariseerd kunnen worden. Brandstofverbruik: gasverbruik kantoren, brandstofverbruik machinepark en andere direct ingekochte en verbruikte brandstoffen. o Het gasverbruik voor verwarming over 2010 kan terug gevonden worden in de jaarrekening van de energieleverancier (Eneco, Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 7

8 Essent, etc.). Hierna is het maandelijks opnemen van de meterstand de beste manier om inzicht te krijgen in het gasverbruik (Zie figuur 1) o Het brandstofverbruik van machines is het beste te inventariseren door een overzicht bij te houden van het aantal liters brandstof dat per machine per maand gebruikt wordt. Als deze gegevens nu nog niet bijgehouden worden is het mogelijk om aan de hand van de totale kosten voor brandstof met een gemiddelde brandstofprijs een indicatie te krijgen van de hoeveelheid die is verbruikt. Verbruik bedrijfsauto s: het aantal liters brandstof verbruikt in bedrijfswagens zoals lease auto s. o Het verbruik van lease auto s is vaak eenvoudig te achterhalen en bestaat uit het opvragen van gegevens bij het lease bedrijf. Dit houdt in dat het lease bedrijf gegevens moet verstrekken over het verbruik per geleaste auto. Ingekochte elektriciteit: Het elektriciteitsverbruik van kantoren en op bouwplaatsen indien significant. o Deze gegevens kunnen, net zoals het gasverbruik van gebouwen, geïnventariseerd worden aan de hand van de jaarlijkse rekening van de elektriciteitsleverancier. Om in de toekomst deze gegevens maandelijks inzichtelijk te krijgen is het noodzakelijk om deze gegevens, gezamenlijk met de gasmeterstanden, maandelijks op te nemen. o Op grote (eigen) bouwprojecten waar een significant deel van het totale elektriciteit wordt verbruikt, is het ook noodzakelijk om op dezelfde manier gegevens te verzamelen van het verbruik. Zakelijke kilometers in privé auto s: het aantal kilometers of liters brandstof die voor zakelijk gebruik met privé auto s zijn gereden o Deze gegevens zijn vaak minder goed gedocumenteerd. Hier is het de bedoeling dat het aantal kilometers berekenend wordt. Meestal valt dit te achterhalen aan de hand van de financiële administratie waar kilometerdeclaraties een goed inzicht kunnen geven. Zakelijke gevlogen kilometers: Het aantal vliegtuigkilometers, die gevlogen zijn voor zakelijke doeleinden. o Meestal worden vluchten via externe dienstverleners geboekt en kunnen zij een overzicht geven van de afstanden die per persoon per vlucht zijn gevlogen. o Zo niet, dan is het de bedoeling om alle vlucht gegevens intern te verzamelen en de afstanden hiervan te berekenen. o Let op! Er zijn drie afstandscategorieën met een eigen CO 2 conversiefactor. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 8

9 VOORBEELD Figuur 1: voorbeeld gas en elektra verbruik Stap 3 Nadat de eerste inventarisatie van de nulsituatie in kaart is gebracht, moeten deze gegevens per jaar opnieuw worden aangeleverd bij Beelen. Dit houdt in dat er procedures moeten worden ingeregeld om periodiek het energieverbruik bij te houden. Om optimaal voordeel te kunnen behalen van de energie-inventarisatie is het aan te bevelen minimaal eens per kwartaal het energieverbruik in kaart te brengen. Op dat moment kan gekeken worden in hoeverre b.v. reductiemaatregelen ook daadwerkelijk effect hebben gehad. Uiteindelijk zal er iemand verantwoordelijk moeten zijn om alle gegevens te verzamelen om tot een totaaloverzicht van de CO 2 -uitstoot te komen. Tevens zullen de inventarisatieprocedures conform een algemeen kwaliteitssysteem (b.v. ISO 9001) moeten worden geborgd en periodiek worden getoetst op de mate waarin deze in de praktijk worden nageleefd. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 9

10 Stap 4 De laatste stap is om te zorgen dat er een goedkeuring komt voor de wijze waarop de inventarisatie wordt uitgevoerd d.m.v. een externe audit. Belangrijk hierbij is om actuele cijfers te kunnen tonen en inzicht te kunnen verstrekken op welke wijze de data is verzameld. Volledigheid en juistheid van de data kan aangetoond worden door gegevens te tonen van de basisadministratie. Denk hierbij aan aantal vestigingen, aantal personeelsleden (i.v.m. lease-auto s), facturen gas- en elektraverbruik. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 10

11 3. Op welke wijze kunnen wij u helpen? Wilt u ondersteuning bij het inregelen van het inventarisatieproces, de bijbehorende procedures of meetmethoden in het bijzonder? Ons intern adviesbureau, Primum kan u hierbij ondersteunen met een standaard aanpak. Deze is toegespitst op een pragmatische werkwijze, zodat het voor u in de praktijk zo min mogelijk inspanning vergt. Tevens kunnen wij ondersteunen bij het opstellen van een CO 2 -reductieplan of invulling geven aan het compenseren van uw huidige CO 2 -uitstoot. Reductie Het is geen eis van Beelen leveranciers om een CO 2 -reductiebeleid te ontwikkelen. De voordelen zijn echter groot om daar toch verdere invulling aan te geven. Directe voordelen zijn: Kostenbesparing, door het verkregen inzicht in het energieverbruik ontstaat er een goed beeld van de besparingsmogelijkheden. De eerste 10 à 20% reductie is vaak met eenvoudige maatregelen te realiseren. Uitstraling voor het bedrijf, het actief werken aan CO 2 -reductiemaatregelen in het algemeen wordt een steeds belangrijker verkoopargument. Eisen op het gebied van CO 2 management zullen door stakeholders eerder worden aangescherpt dan versoepeld. De CO 2 -Prestatieladder is hiervan een duidelijk voorbeeld. Op het moment van nieuwe investeringen kan door het inzicht in het bestaande energieverbruik van o.a. kantoren, auto s en machines betere keuzes worden gemaakt. Hierdoor kunnen de variabele kosten en de uiteindelijke exploitatiekosten tijdens het gebruik lager uitvallen en worden gestelde CO 2 -reductiedoelen invulling gegeven. Compensatie Als verdere reductie niet mogelijk is, bestaat er de mogelijkheid om CO 2 -uitstoot te compenseren. U kunt b.v. deelnemen in een CO 2 -reductieprogramma van derden of afhankelijk van de mate van compensatie kiezen voor een eigen project. Afhankelijk van de bedrijfsvoorkeur kan hiervoor een geschikt project gezocht worden. Vragen? U kunt kosteloos een CO 2 -footprint inventarisatietool downloaden van de Beelen internetsite. Daarin staan alle gangbare energiestromen vermeld met de daarbij Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 11

12 behorende eenheden en conversiefactoren om de totale CO 2 -uitstoot te kunnen bepalen. Wij helpen u bij het opstellen van een CO 2 -footprint. Verder kunnen wij u ondersteunen met de inventarisatie, het invulling geven aan een energiereductieprogramma of het compenseren van de CO 2 -uitstoot. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze CO 2 -expert Christine Wortmann +31 (0) ). Voor vragen over de afhandeling kunt u contact opnemen met Maarten Schutte, Eenvoudige vragen worden binnen 24 uur afgehandeld. Bij complexe vragen wordt de oplossingstermijn binnen deze 24 uur samen met u vastgesteld. Handige links SKAO Beelen Primum GHG protocol Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 12

13 Bijlage: Voorbeelden CO 2 -inventarisatie Bedrijf 1: Detacheringsbedrijf, PietPersoneel b.v. Het bedrijf PietPersoneel verhuurt personeel aan Beelen voor verschillende bouwprojecten. Het bedrijf heeft 12 werknemers in dienst en een kantoorruimte. Aangezien het bedrijf bestaat uit een enkele BV en er geen dochter ondernemingen zijn is het eenvoudig om de organisatorische grenzen aan te geven en die bevatten dan ook de hele BV Pietpersoneel. Aan de hand van de jaarrekening van de energieleverancier blijkt dat er 8214 kwh stroom en 2510 m3 gas zijn verbruikt door het kantoor in Op deze rekening staat ook de laatste opgenomen meterstand van december Door de huidige meterstand op te nemen kan uitgerekend worden hoeveel hij in 2010 al heeft gebruikt. Vanaf dat moment kan door het maandelijks opnemen van de meterstand een nauwkeurig beeld worden verkregen van het energieverbruik. Het stroom- en gasverbruik zijn nu inzichtelijk en aan het einde van het jaar kan hij zijn opgenomen meterstanden controleren met het jaaroverzicht van zijn energieleverancier en de bijbehorende factuur. Houd rekening met het feit dat de elektriciteitsmeter voor de meeste kantoren zowel een dag als een nachtstand kent. Het betekent dat er twee kwh-standen bijgehouden moeten worden. VOORBEELD : Figuur 2: Voorbeeld jaaroverzicht energie leverancier Binnen het bedrijf worden verder geen andere brandstoffen (voor b.v. machines) gebruikt. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van een airco. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 13

14 PietPersoneel heeft vier bedrijfswagens die allemaal gekoppeld zijn aan een tankpas. In de administratie is het totaaloverzicht van de kosten voor diesel in 2009 terug te vinden. Aan de hand van de gemiddelde dieselprijs wordt een berekening gemaakt van het aantal liters diesel in 2009 (5000 liter diesel). Vanaf 2010 is begonnen met het bijhouden van het aantal liters dat getankt wordt per auto. Met de gegevens van de tankpas kan nu maandelijks bijgehouden worden hoeveel diesel er per voertuig wordt verbruikt. Bij Pietpersoneel worden geen zakelijke kilometers gedeclareerd met privé auto s en ook geen vluchten geboekt door het personeel. Dit betekend dat het bedrijf PietPersoneel al zijn gegevens gereed heeft om zijn directe CO 2 -uitstoot te berekenen. De geïnventariseerde gegevens van 2009 worden ingevuld in een standaard template voor het omrekenen van het energieverbruik naar CO 2 -uitstoot. Uit de template is nu direct de totale directe CO 2 -uitstoot van het bedrijf inzichtelijk gemaakt. Figuur 3: Ingevuld template Pietpersoneel b.v. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 14

15 Bedrijf 2: Productiebedrijf, Stukstaal b.v. Het productiebedrijf Stukstaal b.v. produceert onderdelen die veelvuldig gebruikt worden door Beelen bij het aanleggen van kunstwerken. Dit bedrijf heeft een grote fabriek waar honderden verschillende stalen producten gefabriceerd worden. Hier zal de inventarisatie van de directe CO 2 -uitstoot een relatief grote klus zijn. Het begint wederom met het vaststellen van de organisatorische grenzen. De vraag is of de uitstoot meegenomen moet worden van de dochteronderneming StaalVervoer b.v. die volledig in handen is van StukStaal b.v.. Door de volledige financiële controle vanuit Stukstaal b.v. zal StaalVervoer b.v. volledig worden meegerekend. Bij de werkmaatschappij Staalverharding heeft stukstaal een meerderheids belang van 65%, maar geen financiële controle. De uitstoot wordt niet meegerekend bij Stukstaal. Staalverharding b.v. zal indien eveneens een A- leverancier van Beelen zelf een inventarisatie moeten aanleveren. StukStaal b.v. gaat elke energiestroom apart bekijken om tot een volledig overzicht te komen. Met betrekking tot elektriciteit verbruik zullen zij eerst een goed overzicht van hun vestigingen en kantoorpanden in kaart moeten brengen. Zij hebben een hoofdkantoor in Rotterdam en een fabriek in de haven. Aangezien er in de hoogovens veel kool wordt verbrand, moet dit gezien worden als brandstof verbruik en zal het aantal kilogram kool omgezet worden naar een hoeveelheid CO 2 -uitstoot. Om een overzicht te krijgen van de hoeveelheid broeikasgassen die in de airco s van de fabriek en het kantoorpand wordt er gekeken naar het model en aantal airco machines. Bij elk type airco staat het aantal kilogram gas vermeld, en de leverancier weet te melden dat het gas van het type R407c is. De conversie factor voor dit type gas is 1526 gram CO 2 per kilo van het betreffende gas. Met betrekking tot hun wagenpark bellen ze hun leasebedrijf en vragen een maandelijks overzicht van de gereden kilometers en hoeveelheid brandstof dat getankt is. Het leasebedrijf heeft deze informatie voorhanden en levert dit elke maand in de vorm van een Excel sheet met daarin de gegevens gespecificeerd per kenteken. Het management vliegt regelmatig naar het buitenland, en de tickets worden via een extern reisbureau geboekt. Net zoals de gegevens voor de leaseauto s, levert het reisbureau de gegevens van alle geboekte vluchten. Op basis van de afstand wordt de bijbehorende conversiefactor bepaald. Nadat door het bedrijf StukStaal een compleet overzicht van hun directe CO 2 - uitstoot en levert de informatie aan een auditeur om gecertificeerd te worden. Nadat de eerste audit van de nulmeting goedgekeurd is, blijft het bedrijf haar CO 2 -uitstoot meten en zet en aantal reductie maatregelen op. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 15

16 Bedrijf 3: Uitvoering van werkzaamheden/onderaannemer, Bodemgraaf b.v. Het bedrijf Bodemgraaf b.v. voert voor Beelen graafwerkzaamheden uit als onderdeel van projecten. Het bedrijf is onderdeel van een groter concern en er zal eerst gekeken moeten worden naar de afbakening van het bedrijf waarop de CO 2 -meting zal plaatsvinden. Aangezien Bodemgraaf b.v. een aparte onderneming is onder het grotere concern, en zijn eigen financiën en controle uitvoert zal alleen de CO 2 -uitstoot van het onderdeel BodemGraaf b.v. geïnventariseerd moeten worden. BodemGraaf heeft wel haar materiaal ondergebracht in een aparte onderneming (machine b.v.) waar zij 60% eigenaar van is, maar volledige controle uitoefent. Omdat Bodemraaf volledige controle uitoefent over het genoemde bedrijf zal de volledige uitstoot van dit bedrijf meegenomen worden in de totale uitstoot van Bodemgraaf b.v.. De volgende stap is het inventariseren van de energiestromen. Als eerste is dit al het brandstofverbruik van BodemGraaf. Hier bestaat een groot deel uit diesel dat gebruikt wordt in de graafmachines tijdens een bouw project. Uit de administratie blijkt dat er gegevens zijn voor het totale aantal liters diesel dat per kwartaal gebruikt is. Vanaf heden wordt er een procedure opgezet om dit per machine bij te houden en dit per kwartaal aan de hand van financiële gegevens te waarborgen. Vervolgens kijkt het bedrijf naar de rest van haar brandstof verbruik in de vorm van gas voor het verwarmen van de fabriek en het kantoor. Deze gegevens worden aan de hand van de meterstanden opgenomen en jaarlijks vergeleken met de jaarrekening van het energie bedrijf. Hier geld hetzelfde voor het elektriciteitsverbruik. Het aantal liters brandstof dat verbruikt wordt in alle bedrijfsauto s komt voornamelijk voor rekening van de de diverse werkbusjes waar BodemGraaf mee naar de projecten rijdt en gereedschap vervoert. Het verbruik hiervan wordt geïnventariseerd aan de hand van de brandstofdeclaraties. In de toekomst zullen deze gegevens duidelijk per maand bijgehouden moeten worden. Hiermee wordt het ook mogelijk om in de toekomst te kunnen zien of reductiemaatregelen daadwerkelijk tot vermindering van het brandstofverbruik leiden. De lease-auto s van Bodemgraaf zijn van een extern bedrijf en deze levert de gegevens aan in een duidelijk overzicht. Aangezien niemand van BodemGraaf zakelijk vliegt vervalt deze CO 2 bron uit de meting. Privé auto s worden wel gebruikt voor werk doeleinde en hier wordt en kilometer administratie van bijgehouden. Het aantal gereden kilometers kunnen omgezet worden in CO 2 -uitstoot waardoor ook deze post geïnventariseerd is. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 16

17 Nu dat BodemGraaf al zijn gegevens heeft verzameld kunnen de resultaten door een extern bedrijf worden gecertificeerd. De procedures omtrent het meetsysteem moeten hierbij duidelijk zijn vastgelegd. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 17

Van Hattum en Blankevoort, wat is uw Footprint?

Van Hattum en Blankevoort, wat is uw Footprint? Van Hattum en Blankevoort, wat is uw Footprint? Doet u met ons mee!! Het beleid van Van Hattum en Blankevoort is gericht op het maximaal reduceren van haar CO 2 emissies. Wij onderzoeken hoe we de huidige

Nadere informatie

VolkerRail gaat voor niveau 5 van de CO2 prestatieladder

VolkerRail gaat voor niveau 5 van de CO2 prestatieladder VolkerRail gaat voor niveau 5 van de CO2 prestatieladder Doet u met ons mee? VolkerRail heeft in samenwerking met Aveco de Bondt zich tot doel gesteld om voor 1 december gecertificeerd te zijn voor de

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Handboek Energiemanagement Peek BV

Handboek Energiemanagement Peek BV Handboek management Peek BV Juni 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 beleid 4 Beleidsverklaring 4 3 Methodiek 5 4 Vaststellen organizational boundaries 6 5 Bepalen energiestromen 7 6. Uitvoering van de

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 19 September 2013 Status: definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. September 2013 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Datum: 07 maart 2017 Status: concept Pagina 1 van 13 Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Axent Groen 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport

Emissie inventaris rapport Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport - Auteur: Annieke van Ast Datum: 08-12-2016 Versie: 1.0-1 - Inhoud 1 Inleiding en verantwoording...

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2013 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

Carbon Footprint 2015

Carbon Footprint 2015 Carbon Footprint 2015 Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Gebr. Griekspoor BV Bezoekadres: Venneperweg 905 Postcode

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 1 e halfjaar Van Raaijen Groep BV. Juli Pagina 1 van 14

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 1 e halfjaar Van Raaijen Groep BV. Juli Pagina 1 van 14 Carbon Footprint 1 e halfjaar 2016 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 14 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats:

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf van der Meer

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 17 september 2014. Status: Concept (1 e half jaar 2014)

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 17 september 2014. Status: Concept (1 e half jaar 2014) Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 17 september 2014 Status: Concept (1 e half jaar 2014) Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. Datum 9-3-2016 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting Milon Carbon Footprint 2013 0-meting Versie 2; 16 maart 2015 Inleiding Milon onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf. MVO is ook

Nadere informatie

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: 2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 november 2016 Definitief November 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020

3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020 3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020 Maastricht, 25-03-2016 Auteur: Kirsten Kuypers-Janssen KVGM-Coördinator Geaccordeerd door: Joshua Janssen Directeur Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Scope 1 emissies 5 3.2 Scope 2 emissies 7 4 Beheersing

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017)

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) 3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) Inhoudsopgave 1) Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beleidsverklaring... 2 1.3 Rapportage... 2 2) Aanpak en afbakening... 3 2.1 Aanpak... 3 2.2 Afbakening...

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint Van Raaijen Groep BV. Maart Pagina 1 van 14

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint Van Raaijen Groep BV. Maart Pagina 1 van 14 Carbon Footprint 2016 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 14 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

CO 2 -footprint rapportage 2014 Amfors Holding B.V.

CO 2 -footprint rapportage 2014 Amfors Holding B.V. CO 2 -footprint rapportage 2014 Amfors Holding B.V. Naam opdrachtgever: Amfors Holding B.V. Adres: Uraniumweg 15 Plaats: Amersfoort Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Meridiaan 61 Plaats Gouda Telefoon:

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Carbon footprint. Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016. Februari 2016. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Carbon footprint. Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016. Februari 2016. Pagina 1 van 13 Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016 Status: definitief Pagina 1 van 13 Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Maart 2016 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Habo Hoveniers B.V. Bezoekadres: Duinzoom

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 CO2-inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project 1000110 Datum 8 november 2010 Referentie 1000110-0162.2.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1)

CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1) Gebr. van der Lee CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Communicatiemanager: T. Hoebee KAM-Coördinator: A. Werkmeester Lelystad, september 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07..

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07.. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.1238.07..R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV t.a.v. de heer

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv 2015 B. van Lier 14 april 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ENERGIESTROMEN... 3 2.1. Kwantitatieve reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 CO 2 Emissie inventaris 2016 Auteurs Eindverantwoordelijk : S. van der Lubbe en J.K. Hoogendijk : J.J.M. van der Lubbe Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 IKZ

Nadere informatie