Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting"

Transcriptie

1 Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête Enquêtevragen digitale ontsluiting Beleidsnotitie Bereidheid per straat Brochure duurzame energie Kansenkaart zonnepanelen

2 Bijlage I Kansenkaart windmolens

3 Bijlage II Samenvattingen interviews De Volmacht Dit interview is gehouden met Jaap Boekholt, directeur van woningstichting De Volmacht. Het interview is afgenomen door twee studenten geassisteerd door de voorzitter van VDGO, Hilbert Stel. Het doel van dit interview was inzicht krijgen in de duurzame projecten van De Volmacht en de mogelijkheid van een eventueel aansluiten bij een duurzame energie of energiebesparingsproject in Grolloo en omstreken. Uit dit doel is een hoofdvraag opgesteld: Kan het huizenbestand van De Volmacht duurzamer gemaakt worden, zo ja hoe kan dit bewerkstelligd worden? Kan daarbij ingehaakt worden op eventuele projecten in het dorp? Uit het interview bleek dat De Volmacht al een zeer duurzaam huizenbestand heeft. De meeste energielabels van de huizen zitten tussen de A++ en C. Het aantal huizen van de De Volmacht in Grolloo en Schoonloo is ongeveer 47. Deze huizen variëren in bouwjaar. Boekholt geeft ook aan dat het verder verduurzamen van het huizenbestand bemoeilijkt wordt doordat verhuurders geen gebruik meer kunnen maken van de subsidie die is bedoeld om huizen duurzamer te maken. Dit wordt veroorzaakt doordat deze subsidie alleen aangevraagd kan worden bij het maken van drie labelstappen, dit gegeven is meegenomen in de beleidsnotitie Duurzame energie. De Volmacht heeft ieder jaar een bedrag beschikbaar voor het opzetten van pilots op het gebied van duurzaamheid, dit kan mogelijk aangevraagd worden voor een eventuele pilot in Grolloo en omstreken. Boekholt geeft verder als advies eerst te kijken naar de besparing van energie, voordat gekeken kan worden naar opwekking van duurzame energie. De Volmacht hanteert deze methode met succes (Boekholt, Interview 'De Volmacht', 2015). Aa en Hunze Bij de gemeente Aa en Hunze is een interview gehouden met Peter van der Veen, strategisch beleidsadviseur Ruimtelijke ontwikkeling bij deze gemeente. Dit interview werd afgenomen door twee studenten en Hilbert Stel. Van der Veen volgt daarom ontwikkelingen rondom beleid over duurzaamheid, bijvoorbeeld duurzame energie. Vervolgens vertaalt hij dit in beleid voor de gemeente. Van der Veen geeft aan dat de gemeente zich op het moment bezig houd met een door de regering besloten plan om een windpark met vijftig windmolens te plaatsen. Verder geeft hij aan dat zonnepanelen een goede mogelijkheid zijn om lokaal duurzame energie op te wekken. Daarnaast geef hij aan dat de verdeling van het gebruik van energie efficiënter kan. De gemeente Aa en Hunze staat volgens Van der Veen positief tegenover lokale duurzame energie projecten. De gemeente heeft voor het implementeren van duurzame energie een leningsregeling, maar geen subsidie. Een andere regeling betreffende duurzame energie is asbest eraf en zonnepanelen erop, deze regeling is ontwikkeld voor agrariërs. Een ander fonds die van toepassing kan zijn op een project binnen Grolloo is het Leefbaarheidsfonds van de gemeente. Tenslotte geeft Van der Veen aan dat bij het onderzoek eerst gekeken moet worden naar energiebesparing en bewustwording, daarnaast moeten de bewoners overtuigd worden met concrete rekenmodellen een rendabele investeringen (Veen van der, 2015). NLD & Drentse Kei De Drentse Koepel Energie- initiatieven is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigd voor duurzame energie- initiatieven in Drenthe. Samen met Ús koperaasje en GrEK (Groninger energiekoepel) zit Drentse Kei in het overkoepelende energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam, de NLD. De Drentse kei zet zich vooral in en deelt kennis over energie besparing, lokale duurzame energie projecten en het starten van een duurzame energiecoöperatie (Drentse, 2015).

4 Tijdens het interview gaf Ger Nobels uitleg over het tot stand komen van Duurzaam Balinge, een project ontstaan in Duurzaam Balinge zijn verschillende duurzame projecten in de omgeving van Balinge, bij deze uitleg werd het belang van bewustwording en inzicht in het energieverbruik aangehaald. Vanuit bewustwording kan er naar duurzame initiatieven gewerkt worden. Nobels vatte dit samen in begin klein en breid daarna uit. Verder geeft Nobels aan dat de kennis en ervaring van andere projecten gebruikt moeten worden, wanneer er een projecten in Grolloo worden gestart.

5 Bijlage III Samenvatting Brainstormavond Samenvatting brainstormavond Grolloo 30 maart 2015

6 1. Brainstormavond Dit verslag is een terugkoppeling van de brainstormavond. De resultaten van de ideeënronde, de tekenronde en de rekenronde zullen worden besproken. Op het eind van de avond zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen waarvan het de bedoeling is dat hier een aantal werkgroep verder mee zullen gaan. 2. Ideeënronde Tijdens de ideeënronde kwamen de volgende vragen aan bod: Wat kunt u doen in uw eigen huishouden om energie te besparen? Wat kan er in Grolloo en omstreken gedaan worden om gezamenlijk energie te besparen? Wat kunt u doen in uw eigen huishouden om energie op te wekken? Wat kan er in Grolloo en omstreken gedaan worden om energie op te wekken? Deze vragen zijn beantwoord op korte termijn (groen) en op lange termijn (rood). 2.1 Resultaten 1. Wat kunt u doen in uw eigen huishouden om energie te besparen? Korte termijn - Gedrag van de mensen veranderen (bewustwording) - Tochtstrippen langs deuren en ramen - Letten op energieverbruik in huis - LED/Spaarlampen - Elektrische apparatuur vervangen - Gasboiler vervangen - Slimme meter gebruiken - Oude elektrische apparaten vervangen door A + - label apparaten - Pellet kachel/houtkachel - Verwarming een graad lager - Verwarming eerder uit doen in de avond - Waslijn/was rekje gebruiken i.p.v. de droger - Controleren van de warmtepompen - Energieslurpers vinden - Stekkers uit het stopcontact halen (bijvoorbeeld opladers van mobiele telefoon) als die niet worden gebruikt Lange termijn - Slimme meters - Campagne duurzaamheidswedstrijd - Gebruik maken van grijs water (regenwater/grondwater) - Isoleren in huis - Passieve zonne- energie: ramen op het zuiden, zodat meer zonlicht het huis kan verwarmen.

7 2. Wat kan er in Grolloo en omstreken gedaan worden om gezamenlijk energie te besparen? Korte termijn - Collectief isolatiemateriaal inkopen - Straatverlichting aanpassen (bijvoorbeeld LED- verlichting, minder lang de verlichting aan) - Deel- auto - Elektrische oplaadpunten voor elektrische auto s - Besparingswedstrijd: wedstrijd waarbij het doel is om zoveel mogelijk energie te besparen Lange termijn - Staatverlichting aanpassen met sensoren. - Straatlantaarns zelf energie opwekken d.m.v. zonnepanelen. - Wegen in het buitengebied lichtgevende verf aanbrengen, zal opgeladen worden door de zon. - Smart grids (energiegebruik op elkaar afstemmen) 3. Wat kunt u doen in uw eigen huishouden om duurzaam energie op te wekken? Korte termijn - Zonnepanelen op daken - Zonneboiler op daken Lange termijn - Gebruik maken van een warmte terugwininstallatie. - Gebruik maken van aardwarmte - Bij de nieuwbouw zongunstig bouwen (daken naar het zuiden, veel ramen naar het zuiden) 4. Wat kan er in Grolloo en omstreken gedaan worden om duurzaam energie op te wekken? Korte termijn - Houtsnippers en snoeiafval verzamelen om biovergisters te voeden Lange termijn - Collectieve aardwarmte inkopen en gebruiken - Collectief zonnepanelen inkopen en gebruiken - Rendabele kleine windmolens plaatsen - Windmolens - Gezamenlijke aanschaf van een biovergister gebruiken (daarbij gebruik maken van houtsnippers, snoeiafval). - Gasputten hergebruiken, wanneer de gasputten leeg zijn, kunnen deze gebruikt worden om aardwarmte uit te halen - Gezamenlijke zonneweide aanleggen - Samen gebruik maken van zonnepanelen op grote daken of boerenschuren. - Afval gebruiken om duurzame energie op te wekken Aanbeveling Tijdens deze ronde zijn veel ideeën naar voren gekomen. Een aantal van deze ideeën zijn direct toepasbaar, andere ideeën zijn voor langere termijnen. Aan te bevelen is de oprichting van een aantal werkroepen, waarin zowel inwoners als bedrijven zijn vertegenwoordigd, die bezig gaan met de verschillende ideeën die naar voren zijn gekomen.

8 3. Tekenronde Bij de tekenronde was het de bedoeling dat de wensen van de inwoners van Grolloo en omstreken in kaart werden gebracht. Tijdens deze ronde is een kaart van het totale gebied beschikbaar gesteld en een kaart van alleen Grolloo. Op deze kaarten zijn verschillende vormen van duurzame energie door de bewoners ingetekend op plekken waar zij vormen van duurzame energie wel graag willen zien en waar niet. 3.1 Resultaten De resultaten waar wel duurzame energie zou toegepast kunnen worden zijn als volgt: - Windmolen(s) in het bos. Mogelijke plaatsten daarvoor zijn in het bos achter het klimpark of het bos tussen Grolloo en Schoonloo - Zonneweides op de oude vuilstortplaats. Dit is een voorbeeld van een zonneweide op een braakliggend terrein. - Drijvende zonnepanelen op De Moere. - Warmte gebruiken die bij de wegen wordt opgewekt. - Door middel van drukverschillen in de wegen energie opwekken. - Olifantengras in een biovergister (levert geen hoog rendement op) - Snoeihout kan worden gebruikt voor in een biovergister. Deze methode gebruikt Staatsbosbeheer. - Lege gasputten gebruiken voor aardwarmte. - In De Moere verticaal energie opwekken. - De grote daken van Grolloo kunnen worden gebruikt om zonnepanelen op te plaatsen. Hierbij is wel een eis dat het donkere panelen zijn met donkere randen, zodat de panelen niet opvallen. - De ijsbaan kan worden gebruikt voor een (tijdelijke) zonneweide. - Kleine windmolens aan de achterkant van de Berenkuil. - Windmolens op landbouwgrond ten oosten van Grolloo (achter het bos) De resultaten waar geen duurzame energie opgewekt zou kunnen worden volgens de inwoners zijn: - Geen windmolens in het bewoonde gebied. - Geen zonneweide in het grasland of op landbouwgrond. 4. Rekenronde Bij de rekenronde was het de bedoeling dat de inwoners van Grolloo en omstreken gingen rekenen met verschillende manieren om duurzame energie op te wekken. 4.1 Resultaten De resultaten zijn als volgt: - Een neveneffect van duurzame energie kan zijn: De prijs van niet duurzaam opgewekte energie zou kunnen dalen, terwijl de prijs van duurzame energie zou kunnen stijgen. - De pellet kachel lijkt heel duurzaam, maar toch brengt het nadelen met zich mee: de luchtvervuiling. Daarnaast is het veel werk om het schoon te maken. - Volgens woonstichting Volmacht is bewustwording zeer belangrijk. Door bewustwording alleen kan al veel energie bespaard kunnen worden. Daarnaast kan woonstichting Volmacht als voorbeeld worden gezien voor het opwekken van duurzame energie op huishoudelijk niveau.

9 5. Werkgroepen Bij de afsluiting zijn een aantal interessante onderwerpen aan bod gekomen waarbij werkgroepen kunnen worden opgericht om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Collectieve opwekking - Zonneweide - Windmolen - Zonnepanelen op grote gebouwen of (landbouw)schuren Aardwarmte/geothermie - Oude gasputten gebruiken om energie op te wekken. - Warmte van de wegen gebruiken om energie op te wekken. Bewustwording - Gebruik maken van al bestaande initiatieven (zoals voorbeelden bij woonstichting Volmacht of ander duurzame dorpen). - Het meten van verschillende wijken. Hierbij kan een wedstrijd mee worden gehouden wie het meeste energie bespaart. Daarnaast kan worden gemeten in welke wijken de meeste energie verbruiken. Deel- auto - Een auto/busje voor mensen die werken in de stad (Groningen of Assen). - Een auto/busje inzetten voor het vervoer van ouderen. - Een auto/busje inzetten voor het vervoer van (middelbare) schoolkinderen

10 Bijlage IV: Enquête Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken KvK nr Rabobank rek. nr. NL21RABO Secretariaat: Zuiderstraat 21 Enquête instructie Deze enquête gaat over duurzame energie en wordt uitgevoerd door studenten van de opleiding Toegepaste aardrijkskunde aan Hogeschool van Hall Larenstein, in opdracht van Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO). Deze enquête is bestemd voor de inwoners van Grolloo, Schoonloo, Papenvoort, Vredenheim, Nooitgedacht en Marwijksoord. Voor het invullen van de enquête heeft u ongeveer minuten nodig. Vul bij iedere vraag één antwoord in tenzij anders is aangegeven. Graag het antwoord invullen wat voor u van toepassing is. Heeft u het verkeerde antwoord ingevuld verbeter het dan als volgt: Bijvoorbeeld: 2. Woont u binnen of buiten de bebouwde kom van Grolloo of Schoonloo? o Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom 2. Woont u binnen of buiten de bebouwde kom van Grolloo of Schoonloo? Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Alvast bedankt voor het invullen van deze enquête.

11 1. Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken. o Helemaal oneens (3; 1,4%) o Oneens (1; 0,5%) o Neutraal (43; 20,4%) o Eens (116; 55%) o Helemaal eens (48; 22,7%) (Totaal: 211) 2. Ik heb belangstelling voor projecten die Grolloo en omstreken duurzamer kunnen maken. o Nee (12; 5,8%) o Ja (150; 72,5%) o Weet ik niet (45; 21,7%) (Totaal: 207) 3. Ik heb een dak (schuur en/of huis) van...m 2, dat geschikt is voor zonnepanelen (een geschikt dak is een dak met dakpannen op het zuiden). (Totaal: 124, gemiddeld: 143,5) 4. Ik ben bereid om mijn dak beschikbaar te stellen voor het opwekken van duurzame energie. o Nee (93; 49,2%) o Ja (43; 22,8%) o Ja, tegen een vergoeding (53; 28%) (Totaal: 189) 5. Stelling: De verantwoordelijkheid om duurzame energie op te wekken ligt meer bij de overheid dan bij de inwoners. o Helemaal oneens (7; 3,3%) o Oneens (38; 18,2%) o Neutraal (106; 50,7%) o Eens (51; 24,4%) o Helemaal eens (7; 3,3%) (Totaal: 209) Er bestaan subsidieregelingen om te investeren in duurzaamheid. De provincie en gemeente hebben verschillende regelingen in de vorm van subsidie of lening. 6. Ik ben op de hoogte van de subsidiemogelijkheden die de overheidsinstellingen mij bieden m.b.t. het opwekken van duurzame energie. o Nee (140; 67%) o Ja (69; 33%) (Totaal: 209) 7. Bent u op de hoogte van de duurzaamheidslening? o Nee (165; 78,9%) o Ja (44, 21,1%) (Totaal: 209)

12 8. Welke van de volgende maatregelen neemt u zelf of heeft u genomen met betrekking tot energiebesparing? (Meerdere antwoorden mogelijk): Besparen o Spouwmuurisolatie (114; 53,5%) o Dubbel glas (193; 90,6%) o Vloerisolatie (100; 46,9%) o Domotica (bijv. bediening thermostaat o vanaf smartphone) (5; 2,3%) o Vervanging van oude apparaten (97; 45,5%) o Dakisolatie 132; 62%) o HR ketel (174; 81,7%) o Slimme meter (bijv. Toon, Eneco, o Anna,NLE) (22; 10,3%) o LED/spaar lampen (147; 69 %) o Pellet/houtkachel (79; 37,1%) o Anders, namelijk: (20; 9,4%) Vanaf volgend jaar ook spouwmuur isolatie, dubbelglas, balansventilatie. Over een jaar zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp en Grijswater systeem Kort douchen We gaan bewust om met energie RFB p.s.m. systeem Nog niet, wel geïnteresseerd Besparen met zonnepanelen Kinderen aanmoedigen om lichten en apparaten uit te zetten Hou gestookte Cv-ketel Hergebruik van materialen Opwekken o Zonnepanelen (36; 16,9%) o Zonneboiler (6; 2,8%) o (Combi) warmtepomp (7; 3,3%) o Anders, namelijk: (6; 2,8%).. - Houtkachel 2 - Laat aan de huisbaas over - Zitten nog in verbouwing - Zonnepanelen, maar nog niet geplaatst - Zonnepanelen in energietuin (plan voor) (Totaal: 214) 9. Hoe oud is uw Cv-ketel?... jaar (Totaal: 197, gemiddeld: 7,69) o Ik heb geen Cv-Ketel (14; 6,6%)

13 10. Stelling: Ik vind het belangrijk om onafhankelijk te zijn van (grote) energieleveranciers. o Helemaal oneens (2; 0,9%) o Oneens (2,5; 11,8%) o Neutraal (107; 50,5%) o Eens (61; 28,8%) o Helemaal eens (17; 8%) (Totaal: 212) 11. Maakt u gebruik van duurzame energie? o Nee (ga verder naar vraag 13) (126; 60,9%) o Ja (81; 39,1%) (Totaal: 207) 12. Wat zijn uw redenen om duurzame energie te gebruiken. (Meerdere antwoorden mogelijk) o Economisch (kosten besparing) o o Nee (74; 52,5%) o o Ja (67; 47,5%) o Ideologisch (beter voor het milieu) o o Nee (75; 54%) o o Ja (64; 46%) o Anders, namelijk: o o Nee (135; 97,1%) o o Ja (4; 2,9%) - Politiek minder afhankelijk van de olielanden 2 - Leverancier die investeert in duurzaam opwekken in Nederland (Totaal:214)

14 13. De volgende duurzame oplossingen zou ik in mijn omgeving willen zien: Helemaa l oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Zonnepanelen binnen de 4,8% 3,2% 22,8% 47,1% 22,2% bebouwde kom Zonnepanelen buiten de bebouwde kom 5 2,6% Windmolen 67 36,8% 6 3,1% 33 18,1% 29 15% 48 26,4% 94 48,7% 28 15,4% 59 30,6% 6 3,3% Totaal % % % Biovergister 41 23,6% 34 19,5% 55 31,6% 35 20,1% 9 5,2% % Zonneboilers 10 5,3% 8 4,3% 49 26,2% 82 43,9% 37 19,8% % Decentrale vuilverbrander 60 34,9% 36 20,9% 61 35,5% 8 4,7% 7 4,1% % 14. Ik ben bereid om mee te doen aan het collectief inkopen van zonnepanelen wanneer deze mogelijkheid wordt geboden. o Nee (62; 30%) o Ja (42; 20,2%) o Misschien (103; 49,8%) (Totaal: 210) 15. Ik ben bereid om mee te doen aan het collectief inkopen van bespaarmogelijkheden wanneer deze mogelijkheid wordt geboden. o Nee (30; 14,3%) o Ja (60; 28,6%) o Misschien (120; 57.1%) (Totaal: 210) 16. Als via de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken zonnepanelen worden gelegd op grotere dakoppervlakten heb ik interesse om deze energie af te nemen o Helemaal oneens (11; 5,3%) o Oneens (12; 5,8%) o Neutraal (92; 44,4%) o Eens (79; 38,2%) o Helemaal eens (13; 6,3%) (Totaal: 207)

15 17. In welk van de volgende opties heeft u interesse wanneer dit collectief wordt ingekocht? (Meerdere antwoorden mogelijk): Besparen o Spouwmuurisolatie (49; 23,7%) o Dubbel glas (28; 13,5%) o Vloerisolatie (30; 14,5%) o Domotica (bijv. bediening thermostaat vanaf smartphone) (22; 10,6%) o Vervanging van oude apparaten (23; 11,1%) o Dakisolatie (22; 10,6%) o HR ketel (21; 10,1%) o Slimme meter (Toon, Anna (NLE), etc.) (36; 17,4%) o Led lampen/spaarlampen (40; 19,3%) o Elektrisch/hybride autorijden (20; 9,7%) o Geen interesse (44; 21,3%) o Anders, namelijk: (13; 6,3%). - Besparen met zonnepanelen 2 - Stroom en gas - Hangt van de inhoud van de aanbieding af - Deelauto(systeem), (kleine)windmolens - Misschien advies van expert? Wat zijn de praktische mogelijkheden warmtepomp? - Ben al voorzien Opwekken o Zonnepanelen (107; 51,7%) o Zonneboiler (60; 29%) o (Combi) warmtepomp (34; 16,4%) o Geen interesse (35; 17,3%) o Anders, namelijk: (11; 5,5%). - Zonnepaneel die meedraait (bloem) of kleine windmolen - Windmolens (type Savonius -> "Slagroomklopper") - Hangt van de inhoud van de aanbieding af - Zonnepanelen zodra deze binnen 5 jaar zijn terugverdient. - Houtkachel - Ben al voorzien - Alleen wanneer eigen beheer mogelijk is (Totaal: 207) Een energiecoöperatie is een initiatief van verschillende partijen om samen duurzame energie op te wekken en te beheren. Een voorbeeld hiervan is Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), een duurzame energiecoöperatie voor de drie noordelijke provincies. 18. Ik geloof dat een duurzame energiecoöperatie goed is voor Grolloo en omstreken. o Helemaal oneens (1; 0,5%) o Oneens (4; 1,9%) o Neutraal (93; 44,5%) o Eens (89; 42,6%) o Helemaal eens (22; 10,5%)

16 (Totaal: 209) 19. Ik zou graag deel willen nemen aan een energiecoöperatie. o Helemaal oneens (7; 3,4%) o Oneens (12; 5,8%) o Neutraal (121; 58,7%) o Eens (50; 24,3%) o Helemaal eens (16; 7,8%) (Totaal: 206) 20. Ik zou meer informatie willen ontvangen over energiecoöperaties. o Nee (60; 28,8%) o Ja (148; 71,2%) (Totaal: 208) 21. Er zijn meerdere opties mogelijk om duurzame energie op te wekken, welk van de volgende opties spreekt u het meest aan? o Zelf duurzame energie opwekken (96; 49%) o In samenwerking met een agrariër duurzame energie opwekken (28; 14,3%) o Met medebewoners van het dorp duurzame energie opwekken (54; 27,6%) o Ik ga geen gebruik maken van duurzame energie (18; 9,2%) (Totaal: 196) 22. Van welke van de onderstaande producten bent u op de hoogte van de terugverdientijd (Meerdere antwoorden mogelijk): o Zonnepanelen (101; 49%) o Zonneboiler (11; 5,3%) o Windmolens (11; 5,3%) o Isolatie (verschillende soorten) (33; 16%) o (Combi) warmtepomp (7; 3,4%) o Ik ben niet op de hoogte van de terugverdientijden (101; 49%) (Totaal: 206) 23. Wilt u meedenken in het proces om uw omgeving te verduurzamen? o Nee (103; 50,5%) o Ja (101; 49,5%) (Totaal: 204) 24. Om u bewust te maken van uw verbruik en de CO 2 uitstoot hiervan vragen wij u om de volgende tabel in te vullen. Het gemiddelde huishouden in Nederland stoot 4415 kg CO 2 uit per jaar. Zit u hierboven of hieronder? Deze informatie kunt u vinden op uw jaarafschrift van uw stroom en gasrekening. (Deze vraag wordt niet meegenomen bij de verwerking van de enquête)... m 3 gas X 1,8 kg CO 2 =. kg CO 2.. kwh stroom X 0,5 kg CO 2 =. kg CO 2 Mijn huishouden verbruikt:.kg CO 2 p/j 25. Bent u agrariër?

17 o Nee (ga door met vraag 27) (179; 85,6%) o Ja (30; 14,4%) (Totaal: 209) Het is mogelijk om als agrariër asbest op uw dak te laten saneren en zonnepanelen te laten plaatsen. Hiervoor kan men subsidie aanvragen bij de overheid. ( dit geldt alleen voor minimaal 250 m 2 te saneren asbest dak. 26. Zit er asbest op het dak van (een van) uw panden? o Nee (29; 46%) o Ja (31; 49,2%) o Weet ik niet (3; 4,8%) (Totaal: 63) 27. Ik ben bereid om grond beschikbaar te stellen voor een duurzaam initiatief zoals: zonnepanelen, biovergister, windmolen, etc. o Nee (145; 74,4%) o Ja (15; 7,7%) o Ja, tegen een vergoeding (35; 17,9%) (Totaal: 195)

18 We vragen naar uw NAW gegevens omdat VDGO graag wil weten wie interesse heeft in verduurzaming van Grolloo en omstreken. Als u uw persoonlijke gegevens niet wenst te geven, vragen wij u wel om uw straat in te vullen. Uw gegevens blijven binnen VDGO en de onderzoeksgroep en zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. 28. Naam Straat + huisnummer:..... Postcode + woonplaats: Woont u binnen of buiten de bebouwde kom van Grolloo of Schoonloo? o Binnen de bebouwde kom (137; 65,2%) o Buiten de bebouwde kom (73; 34,8%) (Totaal: 210) 30. Wat is het bouwjaar van uw huis?... (Totaal: 195, gemiddeld: 1948) 31. In wat voor woning woont u? o Huurwoning (16; 7,5%) o Koopwoning (197; 92,5%) (Totaal: 213) Op maandag 30 maart wordt een brainstormavond georganiseerd door de studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met VDGO. Op deze avond zal er gediscussieerd worden over duurzaamheid en de mogelijkheden om gezamenlijk energie te besparen en op te wekken. Deze avond zal plaatsvinden in het Markehuis te Grolloo. 32. Wilt u meedoen aan de brainstormavond die wordt georganiseerd op 30 maart? o Nee (148; 73,6%) o Ja (53; 26,4%) (Totaal: 201)

19 33. Zo ja, vul hieronder uw adres in, dan kunnen wij u uitnodigen voor de brainstormavond. adres: 34. Heeft u nog tips of opmerking op het gebied van duurzaamheid of de enquête, dan kunt u dit hieronder aangeven. - Houtkachels zijn voor omwonende erg slecht voor de gezondheid - Ad. Vraag 3 en : Het dak van onze woning is ongeschikt; dak ligt niet op het zuiden - Een nieuwe boerderij zou gebouwd moeten worden in oost-west richting met een asymmetrisch dak, aan zuidzijde helling 15 graden en aan noordzijde steil - Heeft zonne-energie + pellet-kachel. Met deze installatie buffer je je eigen energie en kan je elektrische energie besparen (d.m.v. hotfill). Doelstelling van ECOScience is het maken van gasvrije installaties en het collectief inkopen van pellets voor een zo duurzaam mogelijke productie van energie. - Om een reëel beeld bij vraag 24 te hebben kan het van belang zijn om te weten uit hoeveel leden een gezin bestaat. - zie vraag 7. Duurzaamheidslening is per 1 september 2014 beëindigd - Het is moeilijk om aan te geven of je ergens aan mee wit doen. Je moet eerst de voorwaarden/kosten e.d. weten Heb ik op moment het geld en wil ik het hieraan besteden. Het moet concreter worden voordat je eraan mee doet. - Als je je naam niet wilt invullen vanwege anonimiteit dan moet je geen adres vragen. Meedoen is afhankelijk ook van de plannen zelf. - Er is onvoldoende informatie om vele vragen (juist) te beantwoorden. - Een deelautosysteem opzetten is leuk. Wij staan op het punt een tweede auto te kopen omdat dat af en toe nodig is. Maar liever zou ik op die paar dagen per maand gebruik maken van een deelauto! Een deelautosysteem opzetten is leuk. Wij staan op het punt een tweede auto te kopen omdat dat af en toe nodig is. Maar liever zou ik op die paar dagen per maand gebruik maken van een deelauto! - Denk er om dat info welke via media en overheid wordt gegeven niet altijd klopt. - Wij zouden ons asbestdak graag vervangen. Het dak is uitstekend geschikt voor zonnepanelen. Wij zijn bereid om M2 dak in te brengen in een gezamenlijk project om duurzame energie op te wekken. Met vr gr. J. Wildriks. - Zonnepanelen op werkplaats Ensing ter overweging. Verwachting dat er nieuwe zonnepanelen komen die pannen vervangen. Betrokkenheid lokale ondernemers. Energiezuinige straatverlichting. - Lid van werkgroep duurzaam rolde. Contact gegevens: Ik ben geen agrariër. Stel ik heb wel asbestplaten op mijn schuur. Wat dan? Ik weet dat er in het veengebied van onze gemeente alternatieven zijn hieromtrent - De enquête ziet er goed en volledig uit - Als er collectief zonnepanelen gekocht werden, of meer informatie gegeven wordt is de stap ook wat minder groot om dit aan te schaffen - Al sinds 1960 verdiep ik me al in verbetering van het milieu, ben tegen "de weg werp" cultuur, van steeds het nieuwste, beste, hipste van alle vindingen als we jonger waren en we richten ons huis zo zou ik er anders tegenover staan. Nu is het een niet verstandige investering als je 85 jaar bent. Het is iets voor mensen die nog een tijd te gaan hebben. Ik heb weinig of niets verspild tijdens mijn leven. Dat leer je als "oorlogskind". - Op dit moment zijn veel vragen voor ons niet van toepassing, omdat wij nu in een huurwoning zitten. Het was beter geweest de enquête anders in te delen. De vragen m.b.t. soort woning, verbruik en aantal gezinsleden als eerst te stellen. - Ik ben bezig met het verwezenlijken van een energietuin: zonnepanelen op eigen erf landschappelijk ingepast. - zorg dat u meer uitleg geeft over de verschillende producten. Nu word ik gevraagd om antwoord te geven over dingen waar ik te weinig of niks van af weet.

20 Wil wel aan duurzaamheid mee doen, maar ik ben niet zo kapitaal krachtig om collectief aan iets meet te doen. Succes allemaal. Zorg dat er contact wordt gelegd met Vitaness. Deze organisatie wil een groot centrum van gezondheid een welbevinden bouwen nabij Schoonloo. Zij hebben duurzaamheid als speerpunt, zie Het opwekken en distributie van energie hoort een gemeenschapszaak te zijn. D.w.z. een taak van de democratisch gekozen overheid. E.c.a. dient niet af te hangen van bijv. particulieren die hun grond te gelde kunnen maken, met als evt. gevolg plaatsing van molens of panelen op storende locaties op toevallige wijze. Wij hopen erg dat er in Grolloo voldoende animo is om samen te werken aan een duurzame energievoorziening! Wij werken daar graag actief aan mee! Wat gaat VDGO doen met al die stinkende houtkachels in het dorp? Bij koude windstille dagen is het op bepaalde plekken niet fijn buiten te zijn. Zelfs komt de rook van de buren naar binnen. Dan hebben we het nog niet over de vervuiling die het met zich meebrengt. Lees ik in deze enquête niks over.

21 Bijlage V: Enquêtevragen digitale ontsluiting De volgende vragen hebben betrekking op de aanleg van en participatie in een glasvezelnetwerk. Deze vragen zijn bij gelegenheid toegevoegd aan de enquête, VDGO wil graag weten of u glasvezel wilt en of u bereid bent in een glasvezelnetwerk te investeren. 1. Als er glasvezel naar uw huis wordt aangelegd door een lokale coöperatie, gaat u dan uw telefoon/tv/internet via dit medium afnemen als de prijs/kwaliteit verhouding concurrerend is ten opzichte van bestaande aanbieders (100 Mb download, 100Mb upload, basis telefoon en basis tv voor 39 per maand)? o Nee (45; 25,3%) o Ja (133; 74,7%) (Totaal: 178) o Wilt u zelf ook investeren in de coöperatie en mede-eigenaar worden van het glasvezelnetwerk voor 15 jaar door een eenmalig inleg van 1500 waarbij uw rendement een korting van 9 per maand is op de abonnementsprijs? o Nee (131; 73,6%) o Ja (43; 24,2%) o Mischien (4; 2,2%) (Totaal: 178)

22 Bijlage VI: Beleidsnotitie Beleidsnotitie Duurzame energie Van Hall Larenstein Management van de Leefomgeving 23 maart 2015, Leeuwarden

23 Voorwoord Voor u ligt een beleidsnotitie die als thema duurzame energie en energiebesparingen heeft. Middels deze notitie wordt duidelijk gemaakt welke acties SNN moet nemen om het beleid zo te veranderen dat de ambities van Grolloo en omstreken op het gebied van duurzame energie gerealiseerd kunnen worden. Deze notitie is onderdeel van het onderzoek in Grolloo en omstreken waarvan de opdrachtgever de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) is. De begeleiders vanuit hogeschool Van Hall Larenstein zijn Simon Matahelumual en Anne Clasquin. Hierbij willen wij graag SNN bedanken voor het ontvangst in Brussel en het aannemen van het rapport. 23 maart 2015, Studenten Management van de Leefomgeving Lotte Berends Rutger Bijlsma Jurjen de Boer Kimberley van Dam Jarno Haan Lotte Hadderingh Ties Kerkhof Eelco Kleine Punte Rein Schoute Jelmer Sijens Frank Smith Jasper Venema Nanoek Wiersema

24 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Probleemstelling Leeswijzer 0 2. Problemen en maatregelen Stroom leveren aan buren Windmolen in bos/natuur Energielabels verhuurders Zonneweides Postcoderoos 6 3. Beoordeling van maatregelen / afwegingen Conclusie Aanbevelingen Bibliografie... 11

Hogeschool!van!Hall!Larenstein! Management!van!de!leefomgeving! 14!april!2015!

Hogeschool!van!Hall!Larenstein! Management!van!de!leefomgeving! 14!april!2015! HogeschoolvanHallLarenstein Managementvandeleeomgeving 14april2015 Duurzameenergie InGrollooenomstreken Adviesrapport Opdrachtgever: HilbertStel,voorzitterVerenigingDorpsbelangenGrollooen Omstreken Rapport.opgesteld.door:.

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier Inleiding: Begin mei 23 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om

Nadere informatie

duurzaamheid en energiebesparing

duurzaamheid en energiebesparing Hofpanel Resultaten peiling 16: 1 duurzaamheid en energiebesparing februari 2013 1. Inleiding Vanaf 13 december 2012 tot en met 6 januari 2013 konden leden van het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Slim besparen, doe je samen!

Slim besparen, doe je samen! Slim besparen, doe je samen! Welkom Programma: 1. Opening, voorzitter dorpsraad Marco Hesp 2. Buurkracht, Patricia Vinclair 3. Buurtscan/Buurtadvies, Jaap Stel Kies Groen Licht Pauze 4. Uitleg duurzaam

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE 8-12-2016 0 Energiek Alphen aan den Rijn & Hoom WAT KUNT U VERWACHTEN? Lage Zijde onder de loep Energiebesparende maatregelen I Gemeente Alphen aan den Rijn en

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving EAZ Dorpsmolen - Hoe werkt het? E.A.Z. Wind biedt speciaal voor dorpen de dorpsmolen aan. Hiermee kunnen dorpsbewoners gezamenlijk investeren en profiteren

Nadere informatie

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt:

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Welkom! Programma Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Bovenstaande onderwerpen Energie Coöperatie

Nadere informatie

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Wil Bunnik een windmolen langs de snelweg en een zonneweide bij het gemeentehuis?

Wil Bunnik een windmolen langs de snelweg en een zonneweide bij het gemeentehuis? Wil Bunnik een windmolen langs de snelweg en een zonneweide bij het gemeentehuis? Uitkomsten enquête Duurzame Energie GroenLinks Bunnik, 12 maart 2015 Aanleiding In Nederland is een groot draagvlak voor

Nadere informatie

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Ontstaan BECO Initiatiefgroep: lokaal en duurzaam Gesteund door lokale RABO en gemeente Najaar 2012 publieksavond Tweede avond voor belangstellenden werkgroepen Januari

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Deel 2: Activiteiten MONITOR

Deel 2: Activiteiten MONITOR Deel 2: Activiteiten MONITOR Deze Monitor gaat over jullie activiteiten met, voor en door bewoners op het gebied van: 1. Inkoop energie 2. Collectieve inkoopacties zonnepanelen 3. Energiebesparingsacties

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE 1. Rol van de gemeente bij het opzetten en ondersteunen van lokale duurzame energie initiatieven. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden plaatsing

Nadere informatie

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos opgericht Energiecoöperatie ReestdalEnergie heeft in augustus 2016 de coöperatie ReestdalRoos opgericht.

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum. Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek

Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum. Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek Opbouw Waarom duurzame energie? Mienskips Energie Kansen zonnedak Coöperatie Pingjum Vragen? Waarom

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017

INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017 INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017 AGENDA Het doel van de avond Wat is de stroomtuin? Rekenvoorbeelden Sicco Beerda Gerrit van der Leeuw Na de pauze Panelen berekenen WAT IS DE DROOM?

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Groninger Energiepremie

Groninger Energiepremie Groninger Energiepremie Subsidie voor energiebesparende maatregelen Vraag aan vóór 1 april 2015! Wilt u uw woning verduurzamen? Lees hier of de Groninger Energiepremie iets voor u is Wat houdt de Groninger

Nadere informatie

Project MienskipsEnergie

Project MienskipsEnergie Project MienskipsEnergie Lokaal en duurzame energie Met draagvlak en zeggenschap van de bewoners Waarbij de baten terugvloeien naar het dorp 10-10-2017 2 Project Collectieve zonnedaken 7 Trynwâldster zonnedaken

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Duurzaam denken. Duurzaam doen!

Duurzaam denken. Duurzaam doen! Duurzaam denken. Duurzaam doen! Wederverkoper Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) Milieubewust leven en is bewust kiezen voor duurzame energie. energiecooperatiegaasterland.nl Kies bewust Het gaat niet goed

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

De energieprestatievergoeding

De energieprestatievergoeding De energieprestatievergoeding Radewijkbrink 9-15, Enschede Striepebrink 10-16, Enschede Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom energie opwekkende woningen? 3 Wat is gebouw- en gebruik gebonden gebruik? 4 Wat

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering!

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad Woningen stoten veel broeikasgassen uit. Nieuwbouw moet vanaf 2020 energieneutraal zijn. Maar hoe maken we bestaande

Nadere informatie

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: energiebesparende maatregelen Mei 2014 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Marielle Bartels,

Nadere informatie

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Doel van dit document is het bieden van achtergrond informatie over het principe van Eemstroom -Energiecoöperatie Amersfoort. Eemstroom One

Nadere informatie

1. Heb je zonnepanelen?

1. Heb je zonnepanelen? Duurzaamheid Het licht uitdoen als je een ruimte verlaat, de verwarming een graadje lager zetten, recyclen. Duurzaam leven kan op verschillende manieren. 9 1. Heb je zonnepanelen? 8 85% 7 6 5 4 Ja Nee

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

Energieavond Emmawijk. 17 november 2015

Energieavond Emmawijk. 17 november 2015 Energieavond Emmawijk 17 november 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door 11 Duurzaam Wie is Hoom? Emmawijk onder de loep Wijkaanbod: partijen en prijzen Waarom Hoom Financiering en subsidie Nawoord door

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Zonnige stortplaats. Onderzoek mogelijkheid stortplaats als locatie voor zonnepanelen

Zonnige stortplaats. Onderzoek mogelijkheid stortplaats als locatie voor zonnepanelen Onderzoek mogelijkheid stortplaats als locatie voor zonnepanelen Is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op de voormalige stortplaats van de gemeente Terneuzen? Onderzoek mogelijkheid stortplaats als

Nadere informatie

Inventarisatie. Stap B: Beslissingsbevoegdheid. Stap A: Technisch. Nee. Nee

Inventarisatie. Stap B: Beslissingsbevoegdheid. Stap A: Technisch. Nee. Nee Handleiding 1 Inventarisatie Stap A: Technisch Zonatlas (VOORBEELD LINK) Ga naar: www.zonatlas.nl en voer postcode en huisnummer in Is het schoolgebouw geschikt? Nee Quickscan (VOORBEELD LINK) Vraag een

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

Ruinerwold. Energie Neutraal. // Energiescan. Ruinerwold Energie Neutraal. Toelichting

Ruinerwold. Energie Neutraal. // Energiescan. Ruinerwold Energie Neutraal. Toelichting Ruinerwold Energie Neutraal // Energiescan Ruinerwold Energie Neutraal Toelichting De energiescan is zo opgezet dat er voor een minimum aan kosten, een advies gegeven kan worden, geheel afgestemd op de

Nadere informatie

PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017

PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017 PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017 OPBOUW Waarom duurzame energie? MienskipsEnergie Kansen zonnedak Coöperatie Mei-inoar Grien Vragen? AAN DE SLAG MET LOKAAL EN DUURZAME ENERGIE?

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Woensdag 29 juni 2016 Wat gaan we bespreken? Waarom duurzame energie? Wat is Mienskips Energie? Zonnecollectief 7 Bildtse Zonnedaken Vragen? Waarom duurzame

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

Nummer 2013009302. Kansen voor zonneparken. Programmanummer 11. Voorstel aan de gemeenteraad:

Nummer 2013009302. Kansen voor zonneparken. Programmanummer 11. Voorstel aan de gemeenteraad: Nummer 2013009302 Onderwerp: Kansen voor zonneparken Programmanummer 11 Portefeuillehouder Behandeling in de raadscommissie: Voorstel aan de gemeenteraad: Wethouder H.J. Morssink Ja, ter kennisname aanbieden

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS ZONSTATION GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS Amsterdam staat aan de vooravond van een energietransitie. Van vieze

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema Informatiebijeenkomst Leefbaar Buitengebied Oude IJsselstreek Jacquo Harbers 2 december 2015 Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. Bestuur: wethouders gemeenten AGEM Holding

Nadere informatie

solar power to the people

solar power to the people solar power to the people zonnepanelen te koop SAMEN DE BAAS Zonstation WESTPOORT KOSTEN Aanschaf De kosten per paneel zijn 690. Je wordt daarbij automatisch lid van Amsterdam Energie. In combinatie met

Nadere informatie

Bewonerspanel Energie

Bewonerspanel Energie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Energie Novemberpeiling 2014: Energie De gemeente Utrecht ondersteunt bewoners, bedrijven

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE

PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE Gemeente Zeewolde December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/27 Datum Februari 2017

Nadere informatie

Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM. Asbest eraf, zonnepanelen erop! 15-07-2014

Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM. Asbest eraf, zonnepanelen erop! 15-07-2014 Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM Asbest eraf, zonnepanelen erop! 15-07-2014 Asbest eraf, zonnepanelen erop Hartelijk welkom namens: De Achterhoekse gemeenten De gezamenlijke standhouders LNAGRO de Ondernemerij

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Harderwijk in de zon

Harderwijk in de zon Harderwijk in de zon Informatieavond zonne-energie Veluwe Duurzaam samen met Gemeente Harderwijk 17 juni 2014 ir. A.D. Hekstra Handicom Solar solar@handicom.nl 0341-412629 Vanavond Zonnestraling -> warmte

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017

INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017 INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017 AGENDA Het doel van de avond Update van het project Rekenvoorbeelden Sicco Beerda Gerrit van der Leeuw Na de pauze Panelen berekenen EEN SOORT VOLKSTUIN,

Nadere informatie

energieavondsportpark Sportpark IIII

energieavondsportpark Sportpark IIII Sportpark II energieavond energieavondsportpark Sportpark IIII Woensdag Woensdag27 27januari januari2016 2016 Wat kunt u verwachten Buurtteam Sportpark II Energiecoöperatie BRES Wie is Hoom? Sportpark

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Gemeente Doesburg. Energieavond Doesburg. 29 februari 2016

Gemeente Doesburg. Energieavond Doesburg. 29 februari 2016 Gemeente Doesburg Energieavond Doesburg 29 februari 2016 Wat kunt u verwachten Ambities Gemeente Doesburg 20:15-20:20 DEC Liemers 20:20-20:25 Wie is Hoom? 20:25-20:30 Doesburg onder de loep 20:30-20:35

Nadere informatie

Start van Zon op het Dok. De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017

Start van Zon op het Dok. De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017 Start van Zon op het Dok De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017 Klimaatverandering zet door LARS EIST IJS! Wie is Zon op Nederland Iedereen in Nederland in staat stellen zelf zonnestroom

Nadere informatie

Hilversum Over t Spoor

Hilversum Over t Spoor Hilversum Over t Spoor Energieavond Hilversum Over t Spoor 20 april 2016 Wat kunt u verwachten Wijkcentrum de Geus & Geuzenkracht Ambitie gemeente Hilversum Wie is Hoom? De buurt onder de loep Wijkaanbod:

Nadere informatie

Burgerinitiatief Energiecoöperatie van, voor en door inwoners van de gemeente Noordenveld

Burgerinitiatief Energiecoöperatie van, voor en door inwoners van de gemeente Noordenveld Burgerinitiatief Energiecoöperatie van, voor en door inwoners van de gemeente Noordenveld Duurzaam leven? Duurzaam leven? We willen wel groen maar wat moet je daar wel niet allemaal voor doen? We richten

Nadere informatie

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten Cursus Verwarm je woning 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten DUW Parkstad DUW is een initiatief van Stichting EnviAA in samenwerking

Nadere informatie