Woning aangeboden en nu?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woning aangeboden en nu?"

Transcriptie

1 Woning aangeboden en nu? Als wij u een woning hebben aangeboden, valt er veel te regelen. U moet beslissen of u de woning wilt accepteren en na acceptatie hebben wij een aantal gegevens van u nodig. In dit infoblad leest u puntsgewijs wat er allemaal bij komt kijken. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust. De woning bekijken Voordat u de aangeboden woning accepteert, kunt u deze bekijken. Hiervoor maakt u een afspraak met de vertrekkende huurder of de wijkbeheerder van KleurrijkWonen. In de aanbiedingsbrief vindt u de contactgegevens van de vertrekkende huurder. Neem, als u gaat kijken, altijd de aanbiedingsbrief mee. Zonder deze brief kan een vertrekkende huurder u de toegang tot de woning ontzeggen. Indien u hier prijs op stelt, kan KleurrijkWonen u extra informatie geven over de woning of kan een medewerker van KleurrijkWonen met u meegaan om de woning te bekijken. Als u de vertrekkende huurder niet kunt bereiken, neem dan contact op met KleurrijkWonen. U heeft vijf werkdagen de tijd om op onze aanbieding te reageren. Als het u niet lukt binnen deze dagen de vertrekkende huurder te bereiken of te reageren op de aanbieding, neem dan contact op met KleurrijkWonen. Het verlengen van uw bedenktijd is dan bespreekbaar. Als wij binnen vijf dagen niets van u horen, wordt de woning aan de volgende kandidaat aangeboden en verloopt hiermee uw aanbieding. Hoe wordt de woning opgeleverd? Iedere woning is anders. Dit kan, omdat huurders in overleg met KleurrijkWonen hun woning naar eigen smaak mogen inrichten en eventueel woningaanpassingen mogen uitvoeren. Dit zorgt voor een optimaal woongenot voor elke huurder. Maar bij vertrek moet de woning altijd in goede staat worden achtergelaten en voldoen aan onze algemene voorwaarden. Na een huuropzegging inspecteren wij de woning en maken hiervan een inspectierapport op. Dit rapport vermeldt onder andere welke goederen of wijzigingen aan de woning u, als nieuwe huurder, mag overnemen van de vertrekkende huurder. Wanneer u deze goederen of wijzigingen niet wilt overnemen, zal de vertrekkende huurder deze verwijderen of herstellen. Meer informatie over de overname vindt u onder het kopje Overname van goederen of wijzigingen. U accepteert de woning niet Als u besluit de woning niet te accepteren, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan KleurrijkWonen met het antwoordformulier dat bij de aanbiedingsbrief zit. Wilt u hierop ook invullen waarom u de woning niet accepteert? Pas na verwerking van uw schriftelijke weigering, kunt u weer reageren op het nieuwe woningaanbod. Let op: als u de woning al (mondeling of schriftelijk) geaccepteerd heeft, heeft u een overeenkomst met KleurrijkWonen. Wanneer u alsnog besluit van de woning af te zien, brengt KleurrijkWonen de door haar gemaakte kosten in rekening. Afhankelijk van de situatie kunnen deze kosten uiteenlopen van administratiekosten tot een volledige maand huur.

2 U accepteert de woning Heeft u besloten de woning te accepteren? Wacht met het opzeggen van uw huidige woning tot de opleverdatum van de aangeboden woning bekend is. In de krant staat deze opleverdatum (onder voorbehoud) vermeld. Meld zo snel mogelijk aan KleurrijkWonen dat u de woning accepteert en vraag of de genoemde opleverdatum haalbaar is. U kunt de woning accepteren door het antwoordformulier in te sturen dat bij de aanbiedingsbrief is ingesloten. Bij dit antwoordformulier voegt u de volgende documenten van uzelf en van diegenen, die bij u komen wonen: 1. Aanslag belastingen / jaaropgaven van het afgelopen jaar of IB60-formulier; Uit deze gegevens blijkt uw belastbaar inkomen van het voorgaande jaar. Uw IB60-formulier kunt u opvragen bij uw regionaal belastingkantoor. 2. Kopie van de laatste loonstrook; 3. Kopie van een geldig legitimatiebewijs; 4. Recent uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan zes maanden); Hierop staan uw naam, adres, geboortedatum en de datum vanaf wanneer u (en eventuele huisgenoten) op het huidige adres woont. Op het uittreksel moet ook uw woonhistorie vermeld zijn. 5. Verklaring van verhuurder of hypotheekverstrekker. Alleen in het geval dat u geen huurder van KleurrijkWonen bent, dient u een verklaring van goed (betaal)gedrag van uw vorige verhuurder of uw hypotheekverstrekker te overleggen. Na ontvangst controleren wij of onze gegevens nog actueel zijn en overeenstemmen met de gegevens die u ons heeft verstrekt. Als alles in orde is, bevestigen wij uw acceptatie van de woning. Kloppen de door u verstrekte gegevens niet, dan vervalt onze aanbieding. Let op: na acceptatie (mondeling of schriftelijk) bestaat er een overeenkomst tussen u en KleurrijkWonen. U kunt dan niet meer van de woning afzien. Mocht u zwaarwegende redenen hebben om alsnog van de woning af te zien, dan brengt KleurrijkWonen haar kosten in rekening. Afhankelijk van de situatie kunnen deze kosten uiteenlopen van administratiekosten tot een volledige maand huur. Na acceptatie ontvangt u van ons een uitnodiging voor de ondertekening van het huurcontract. In de tussentijd kunt u beginnen met enkele voorbereidingen. Lees onder het kopje Niet vergeten! wat u allemaal moet regelen voor de verhuizing. Overname van goederen of wijzigingen Na acceptatie van de woning kunt u met de vertrekkende huurder over overname van goederen en/of wijzigingen in de woning gaan praten. In de woning kan de vorige huurder een aantal woningaanpassingen of voorzieningen hebben aangebracht. U kunt hierbij denken aan roerende zaken, zoals vloerbedekking en gordijnen, maar ook aan niet-roerende voorzieningen. Roerende zaken kan de vertrekkende huurder altijd ter overname aan u aanbieden. Niet-roerende voorzieningen kunnen onderscheiden worden in voorzieningen waarvoor KleurrijkWonen permanente toestemming heeft gegeven én voorzieningen waarvoor KleurrijkWonen tijdelijke toestemming heeft gegeven. Voorzieningen met een permanente toestemming, zoals zonneschermen, plavuizen en steenstrips, mag de vertrekkende huurder in de woning achterlaten mits deze in goede staat verkeren. Deze voorzieningen zijn onderdeel van uw huurwoning en worden door KleurrijkWonen onderhouden. Voorzieningen met een tijdelijke toestemming, zoals een schotelantenne of dierenverblijf, kunnen alleen in de woning achterblijven indien u deze overneemt van de vertrekkende huurder. Voorzieningen met een tijdelijke toestemming behoren niet tot uw huurwoning en worden niet door KleurrijkWonen onderhouden. Als u besluit tot overname van een voorziening met een tijdelijke toestemming, moet u deze mogelijk

3 bij opzegging van de huur ongedaan maken. Op het rapport dat de vertrekkende huurder heeft ontvangen na inspectie van de woning, staat welke goederen of wijzigingen in de woning u kunt overnemen. Onthoud: overname van zaken met een tijdelijke toestemming is niet verplicht! U mag dus iets overnemen, maar het hoeft niet. De eventuele financiële afwikkeling dient onderling geregeld te worden. Overname van aansprakelijkheid De vertrekkende huurder heeft van KleurrijkWonen een overnameformulier ontvangen. Hierop kunt u alles vermelden wat door u wordt overgenomen. Dit formulier moet bij de eindinspectie door u en de vertrekkende huurder ondertekend zijn en afgegeven worden aan de wijkopzichter. Regel de overname zo snel mogelijk na uw besluit de woning te accepteren. Let op: een overnameovereenkomst is bindend en u kunt deze na ondertekening niet meer wijzigen, tenzij de vertrekkende huurder met uw wijziging akkoord gaat. Wanneer u iets accepteert, wordt u voor de goederen en/of wijzigingen met een tijdelijke toestemming aansprakelijk. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud en dat u, als u de woning weer verlaat, de overgenomen zaken moet verwijderen of overdoen aan de nieuwe huurder. Als KleurrijkWonen deze zaken moet verwijderen, brengen wij u hiervoor de kostprijs in rekening. Tekenen overeenkomst en oplevering Wij nodigen u met een brief uit om de huurovereenkomst op ons kantoor te komen ondertekenen. Wij vragen u op dat moment ook de aanvangshuur te voldoen. U dient deze betaling bij ondertekening van de overeenkomst op ons kantoor te voldoen. Dat kan alleen via PIN. Voor de daadwerkelijke ondertekening controleren wij nogmaals alle basisgegevens en uw identiteit. Neemt u s.v.p. uw identiteitsbewijs hiervoor mee. Wanneer alle gegevens in orde zijn en de betaling is voldaan, ondertekenen wij het contract en ontvangt u van ons een exemplaar van het contract. Na ondertekening van de huurovereenkomst wordt u verwacht bij de woning zelf. Daar is de wijkopzichter aanwezig, die u in de woning rondleidt en u vraagt een opnamestaat te ondertekenen. In deze opnamestaat wordt de technische staat van de woning op dat moment vastgelegd. Als u de huurovereenkomst ooit weer beëindigt, wordt aan de hand van deze opnamestaat bekeken welke wijzigingen u heeft aangebracht en hoe u de woning weer moet opleveren. De wijkopzichter noteert vervolgens de meterstanden en overhandigt u de sleutels. Hij vertelt u ook of KleurrijkWonen nog enkele werkzaamheden moet uitvoeren en wanneer dit gebeurt. Let op dat u nooit sleutels aanneemt van de vertrekkende huurder. Dit heeft onder meer te maken met de aansprakelijkheid. De vertrekkende huurder is tot de eindinspectie verantwoordelijk voor de woning. Stel, er verdwijnt iets uit de woning en u heeft de sleutels of beide partijen hebben sleutels, dan kunt u eventueel aansprakelijk worden gesteld voor de verdwijning. Inschrijving als woningzoekende Als u een woning accepteert van één van de deelnemende corporaties van Woongaard, wordt u automatisch uitgeschreven als woningzoekende en bent u uw inschrijftijd kwijt. Wilt u ook in de toekomst nog reageren op ons woningaanbod? Schrijf u opnieuw in als woningzoekende. Dit kunt u doen via of door middel van het inschrijfformulier, dat u bij de deelnemende corporaties kunt opvragen/ophalen. Niet vergeten! Ten slotte is er een aantal zaken die u tijdig moet regelen na acceptatie van uw nieuwe woning: 1. Zeg de huur van uw oude woning op (houd rekening met de opzegtermijn. Bij KleurrijkWonen bedraagt deze een maand). 2. Geef uw adreswijziging door aan de gemeente waar u zich vestigt. U heeft uw huurovereenkomst en uw geldige legitimatiebewijs hiervoor nodig. Bij de afdeling Burgerzaken kunt u uzelf en uw gezinsleden inschrijven op uw nieuwe adres. De gemeente geeft uw adreswijziging door aan alle overheidsinstellingen, maar wij

4 adviseren u om voor de zekerheid zelf contact op te nemen met de Avri (Afvalverwijdering Rivierenland) om uw adreswijziging door te geven (zie punt 4). Voor meer informatie kunt u de website van de gemeente raadplegen: of 3. Vraag huurtoeslag aan. Als u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u een aanvraagformulier aanvragen bij de Belastingdienst of downloaden via internet. Ook als u al huurtoeslag ontvangt moet u een wijzigingsformulier invullen. Het is erg belangrijk dat de aanvraag of wijziging tijdig en goed gebeurt. De formulierenbrigade in Culemborg en de Belastingdienst kunnen u hierbij helpen! U kunt via de website een proefberekening maken en een aanvraag- of wijzigingsformulier downloaden. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van uw persoonlijke (financiële) situatie en de huurprijs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Deze is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur uur en vrijdag tussen 8.00 uur uur op het telefoonnummer (0800) U kunt ervoor kiezen om de huurtoeslag op rekening van KleurrijkWonen binnen te laten komen. KleurrijkWonen verrekent het dan met de huur. Als u hiervoor kiest, dient u het rekeningnummer van KleurrijkWonen te vermelden. KleurrijkWonen heeft een speciaal rekeningnummer voor de huurtoeslag, namelijk Het nummer van de Kamer van Koophandel is Geef uw adreswijziging door aan Avri. U kunt de Avri (Afvalverwijdering Rivierenland) telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot uur op telefoonnummer (0345) U kunt dit nummer bellen om uw adreswijziging door te geven. En als de oude bewoner de afvalkalender niet heeft achtergelaten in de woning, kunt u meteen een afvalkalender aanvragen. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen: 5. Kies een energieleverancier voor gas en elektra en zeg eventueel uw oude contract op. Tegenwoordig zijn er veel aanbieders waaruit u kunt kiezen. Raadpleeg en u kunt een onafhankelijke prijs/kwaliteit vergelijking maken. De beginmeterstanden staan op het opnameformulier. Daar zal de energieleverancier naar vragen. 6. Meld u aan bij Vitens voor water en zeg eventueel uw oude (water)contract op. Vitens levert water. U dient u aan te melden bij Vitens. U kunt Vitens telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur uur telefoonnummer (0900) (lokaal tarief). U kunt uw adreswijziging ook via de website doorgeven De beginwaterstand staat op het opnameformulier. Daar zal Vitens naar vragen. 7. Neem contact op met kabelaanbieder Ziggo voor kabeltelevisie en zeg eventueel uw oude contract op. U kunt u telefonisch aanmelden via telefoonnummer (0900) of op de website 8. Schrijf persoonlijke abonnementen en lidmaatschappen over. 9. Schrijf, indien gewenst, de vaste telefoonaansluiting over. 10. Sluit verzekeringen af, zoals een inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. 11. Geef de adreswijziging door aan uw zorgverzekeraar.

5 KleurrijkWonen. Schakel tussen mens en maatschappij Locatie Culemborg: Bezoekadres Parallelweg Oost 13a 4103 NC Culemborg Postadres Postbus AC Culemborg Telefoon Fax (0345) (0345) Reparatieverzoeken T (0800) (gratis) Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag uur tot uur algemeen Internet reparatieverzoeken

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Verhuizen? Zo laat u uw huidige woning achter Verhuist

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN Met inachtneming van een huuropzeggingstermijn van minimaal 1 maand wil ik als gemachtigde de huurovereenkomst inzake de woning: (adres) te (plaats) op (datum laatste

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Doorlopend Krediet Algemeen Het Doorlopend Krediet van Athlon Auto Financiering is een lening zonder vaste looptijd. Dat betekent dat u steeds geld kunt opnemen.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST

nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST Pagina 1 van 16 Informatiebrochure Aan de Bakkerslaan in IJhorst, waar voorheen vier verouderde huurwoningen van VechtHorst stonden, bouwen we 8 appartementen en 3 woningen,

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Waterbospark 91 te Rijnsburg

Waterbospark 91 te Rijnsburg Waterbospark 91 te Rijnsburg Als u een vrijstaande woning aan het water zoekt en de hoogste kwaliteit eist bent u hier aan het goede adres! Deze woning is in 2011 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie