KVIV cursus spoortechnieken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KVIV cursus spoortechnieken 2014-2015"

Transcriptie

1 KVIV cursus spoortechnieken Seininrichting, Telecommunicatie en Hans Menschaert Manager Signalling INHOUD 1. Situering 2. Treinopeenvolging 3. Het Verkeersproces 4. Producten en Systemen Telecommunicatie 2 1

2 1. Situering 1. Situering Goed zichtbare elementen van het spoorvervoer 4 2

3 1. Situering en weinig zichtbare Seininrichting werkt als het brein: verborgen maar het controleert het gehele systeem 5 1. Situering Startpunt voor seininrichting: procesfysica Treinen hebben stalen wielen en rijden op stalen spoorstaven Lage wrijvingscoëfficiënt µ Lage rolweerstand Energiezuinig vervoermiddel + - Gebrekkige adhesie Kinematische beperkingen voor versnellen en remmen Adhesie spoorvoertuigen gemiddeld 8x kleiner dan bij wegvoertuigen Adhesie bij aanzetten: µ = 0,15 0,35 Adhesie bij remmen: µ = 0,1 0,15 6 3

4 1. Situering Versnelling bij het aanzetten a [m/s²] 10 μ m tractie /m trein (µ=0,15..0,35) Treinen met verdeelde motorisatie (motorstellen) bereiken hogere versnellingen dan (door locomotieven) gesleepte treinen 1/6 1/3 1/3 1/2 1/ Situering Afremmen a [m/s²] -10 μ m geremd /m trein De adhesiecoëfficiënt bij remmen is meestal µ = 0,1 0,15, maar dit is nooit gewaarborgd Gebrekkige adhesie bij het remmen verhoogt de remafstand Daarom worden voor de haalbare deceleratiewaarden ruime veiligheidsmarges genomen a [m/s²] Reizigerstreinen Goederentreinen dienstremming 0,375 0,225 noodremming 0,5 0,3 8 4

5 2. Treinopeenvolging 2. treinopeenvolging Treinbeweging Een treinbestuurder kan zelf niet kiezen welke weg zijn trein zal volgen regelt alleen de snelheid van de trein op elk moment moet onvoorwaardelijk gehoorzamen aan de bewegingsinformatie verstuurd door de infrastructuur Bewegingsinformatie: maximaal toegelaten snelheid maximaal toegelaten bewegingsafstand bewegingsmodus (reglementering) 10 5

6 2. treinopeenvolging Vrije weglengte - Een trein kan per tijdseenheid slechts 3000 een beperkte fractie van zijn kinetische 2000 energie aan zijn omgeving afgeven 1000 beperkt remvermogen 0 - Als slechte remmer heeft een trein dus v [km/h] een relatief lange remweg - Remweg wordt dus snel groter dan zichtafstand van de bestuurder De snelheid die een trein op een bepaald punt in de infrastructuur mag rijden, hangt dus vooral af van de vrije baan die hem ter beschikking staat - Hoe langer die vrije baan, hoe sneller de trein kan rijden (safety bubble) treinopeenvolging Safety Bubble Bewegingstoelating of Movement Authority (MA): maximale vrije weglengte MA [m] Treinbeweging gebruikt MA Infrastructuur genereert MA 12 6

7 2. treinopeenvolging Poging 1 tot realisatie: Rijden met constante snelheid op relatieve remafstand Veilige remafstand D van voertuig 2 wordt bepaald door - Maximale deceleratie van voertuig 1 - Reactietijd van bestuurder 2 - reactietijd van remsysteem van voertuig 2 - Maximale deceleratie van voertuig 2 Korte tussenafstanden theoretisch mogelijk (zie wegverkeer) rijden op het zicht is theoretisch mogelijk Maar onvoldoende veilig zonder krachtige meet- en communicatiesystemen Besluit: vandaag (nog) niet geschikt voor spoorverkeer 2 1 D treinopeenvolging Morgen echter CTBC: Communication based Train Control 14 7

8 2. treinopeenvolging Poging 2 tot realisatie: Rijden met constante snelheid op absolute remafstand Geen veronderstellingen over de snelheid van voertuig 1 Veilige remafstand D van voertuig 2 wordt bepaald door - Reactietijd bestuurder - Reactietijd remmen - Maximale deceleratie van voertuig 2 Gevolgen: langere afstanden tussen de treinen Hogere verkeersveiligheid (safety bubble) Vandaag in praktijk de gebruikte oplossing 2 1 D L Ltrein treinopeenvolging Theoretische treinfrequentie bij rijden op absolute remafstand met constante snelheid en continue actualisatie van de bewegingstoelating theoretische treinfrequentie f [/h] v [km/h] 16 8

9 2. treinopeenvolging Praktijkvraagstuk: meting van de vrije afstand op een spoor Infrabel beheert > 6500 km spoor Vraagstuk: meten van de vrije afstand op het spoor - op een veilige manier - met een aanvaardbare resolutie (enkele honderden meters) - met betaalbare technische middelen Compromis: - Er zijn betaalbare producten die de vrije afstand meten op een veilige manier met een resolutie tussen 100 m en 2 km - Daartoe wordt het spoor ingedeeld in bloksecties met een lengte die meestal overeenstemt met de remweg van de erop toegelaten slechtst geremde trein treinopeenvolging Bloksecties - In een bloksectie mag zich op elk ogenblik slechts één trein bevinden - Dit is het principe van de treinscheiding (train separation) voor bewegingen op eenzelfde spoor in dezelfde rijzin - Daartoe wordt een bloksectie traditioneel door een sein afgedekt - Deze techniek wordt toegepast voor snelheden tot 160 km/h met bloksecties van nominaal 1500 m - De spoorvrijmelding in bloksecties staat ook in voor de bewaking van de treinintegriteit

10 2. treinopeenvolging Vertaling van vrije afstand naar bewegingstoelatingen Wegens de lange remafstanden kan een treinbestuurder in principe niet op het zicht rijden Een onrechtstreekse waarneming van de vrije weglengte is dus noodzakelijk (elektrisch zicht) Het is de infrastructuur die hem deze informatie (bewegingstoelating) geeft : - Intermitterend, met langse seinen (aanvaardbaar tot 160 km/h) - Continu, met stuurpostsignalisatie (vereist vanaf 200 km/h) De informatie van de infrastructuur wordt dus vertaald naar eenvoudige rij-instructies voor de bestuurder treinopeenvolging Rijden op lichtseinen (voorbeeld van 3 aspect signalling ) Uitvoering waarbij remafstand voertuigen < bloksectielengte - Rood: bloksectie niet toegankelijk - Dubbel geel: vrije baan is 1 sectie lang - Groen: vrije baan is minstens 2 secties lang

11 2. treinopeenvolging Rijden op lichtseinen: de groene golf Vlot verkeer (constante en maximale snelheid) is enkel mogelijk in onderstaand scenario Minimale waarnemingstijd treinopeenvolging Gevolg van bloksectionering Treinbeweging verbruikt continu MA MA [m] Infrastructuur genereert discontinu MA 22 11

12 2. treinopeenvolging Theoretisch haalbare treinfrequentie bij rijden op absolute remafstand bij constante snelheid in vaste bloksecties met een lengte van 1500 m Theoretische treinfrequentie f [/h] v [km/h] 31/3/ treinopeenvolging Treinopeenvolging in de praktijk Praktische treinfrequenties liggen nog lager door een combinatie van de volgende elementen: - Niet alle treinen rijden even snel - Treinen rijden niet altijd op volle snelheid wegens tussenhaltes - Voor -a worden conservatievere (kleinere) waarden gehanteerd als de snelheid stijgt - Niet alle bloksecties zijn even lang wegens - harde punten in de bloksectionering - een bloksectionering die rekening houdt met het langsprofiel (hellingen) - Technische verwerkings- en uitvoeringstijden - Infrastructuur legt tijdelijke of permanente snelheidsbeperkingen op Frequenties van 20 treinen/h zijn met een bloksectionering van 1500m haalbaar in gunstige omstandigheden. Dit komt overeen met een treintussentijd (Headway) van 3 minuten Infrabel streeft naar een Headway van 2 minuten voor de toekomstige lijnen met ETCS

13 3. Het Verkeersproces 3. Het verkeersproces Het lagenmodel van het verkeersproces VERKEERSREGELING REISWEGSTURING REISWEGBEVEILIGING TREINBEINVLOEDING TREINBEVEILIGING 26 13

14 Verkeersregeling (Traffic Management) Basisinformatie Tijd (te vroeg, op tijd, vertraging) Prioriteit van de trein Lengte van de trein Treinsnelheid Geschiktheid van het traject Beschikbaarheid van de infrastructuur Activititeiten Minimale bezettijd van de infrastructuur Conflictvoorspelling Conflictafhandeling Garanderen van aansluitingen in stations Herplannen van treinen 27 Verkeersregeling (Traffic Management) 28 14

15 Lijnen en knooppunten Een lijn is een link tussen twee knooppunten (meestal met 2, soms met 1, 3 of 4 sporen) De seininrichting werkt automatisch In een knooppunt kunnen treinen worden geleid van het ene naar het andere spoor De seininrichting wordt gestuurd vanuit een seinpost 29 De reiswegsturing in knooppunten - Treinen worden geleid van het ene naar het andere spoor met wissels - Wissels komen meestal voor in groepen, roosters genoemd - Een rooster wordt afgedekt (beveiligd) door stopseinen die standaard het seinbeeld rood (stoppen) vertonen 30 15

16 De reiswegsturing in roosters - De wissels en de dekseinen worden vanuit een seinpost bediend - De seinpost is dus vooral een routeringsapparaat - De bestemming van een trein bepaalt het traject van een trein doorheen een rooster - Het traject (1 of meerdere reiswegen) van de trein is in de seinpost gekend a.d.h.v. zijn treinnummer - Het treinnummer is dus de informatie die de trein op zijn traject begeleidt en dus een belangrijke parameter voor het routeringsapparaat 31 De reiswegsturing in roosters Gebruik van bewegingslijnen: 2E3780: CD >> TD >>

17 De reiswegcyclus Voornaamste voorwaarden om een trein doorheen een rooster te leiden: - Een seinpostoperator moet een reisweg in het rooster instellen (automatisch in het geval van Automatic Route Setting) - Alle bereden wissels moeten in de juiste stand liggen - Alle wissels moeten hun (vergrendelde) stand teruggemeld hebben - De volledige reisweg doorheen het rooster tot aan het volgende sein moet vrijmelden De reisweg wordt geblokkeerd (ingeklonken) en het deksein komt open Vanaf dit ogenblik kan enkel nog de trein de reisweg deblokkeren (vrijmaken) De treindoorrit wordt opgevolgd met de spoorvrijmeldingstoestellen Na de treindoorrit wordt de reisweg terug gedeblokkeerd en kan een nieuwe reisweg ingesteld worden voor een volgende trein 33 De reiswegbeveiliging Terminologie refereert aan het mechanische tijdperk: - Interlocking - Inklinking Voornaamste functies: - Beheer van de veiligheid van individuele wissels en seinen - Inklinken (logisch vergrendelen) van individuele wissels en de reisweg waar ze deel van uitmaken - Bepalen van dynamische parameters van de bewegingstoelating - Beheer van de vrijmaking van de reisweg na doorrit van de trein 34 17

18 Afleveren van een bewegingstoelating Concept: IF THEN alle veiligheidsvoorwaarden voldaan lever een bewegingstoelating af Hoe een bewegingstoelating afleveren? Lichtseinen en borden Cab signalling 35 Overschrijding van de bewegingstoelating Door voorbijrijden van een stoppunt oversnelheid Gevolgschade: menselijke stoffelijke economische imago 36 18

19 Controle op overschrijding van de bewegingstoelating Respecteert een bestuurder zijn bewegingstoelating? controle aan boord Punctuele systemen - krokodil -TBL1 - TBL1+ Continue systemen -TBL2 - TVM430 -ETCS Hoe performanter het systeem, hoe kleiner het restrisico maar ook hoe duurder 37 Controle op overschrijding van de bewegingstoelating statisch snelheidsprofiel van de infrastructuur: de omhullende van alle snelheidsprofielen opgelegd door de infrastructuur (spoorkwaliteit, bochten, bruggen, tunnels, bovenleiding, wissels) statisch snelheidsprofiel van de trein dynamisch snelheidsprofiel: opgelegd door de remeigenschappen van de trein MA [m] 38 19

20 4. Producten en Systemen 4. Producten en Systemen De reiswegsturing Optisch controlebord DLP Elektronische bedieningspost Bedieningslessenaar met klassiek optisch controlebord 31/3/

21 4. Producten en Systemen De reiswegsturing Fouttolerante computer (99,999% beschikbaarheid) 31/3/ Producten en Systemen De reiswegbeveiliging Relaislogica Computerlogica 31/3/

22 4. Producten en Systemen Aansturing, vergrendeling en controle van spoortoestellen Engelse wissel Producten en Systemen Treinbeïnvloeding: afleveren van de bewegingstoelating Twee grote klassen: - Langse seininrichting: bestuurder kijkt naar buiten en interpreteert borden en lichtseinen - Stuurpostsignalisatie: bestuurder krijgt de bewegingstoelating in de stuurpost afgebeeld Bediend stopsein 44 22

23 4. Producten en Systemen Langse seinen Handseinen Past times Producten en Systemen Langse seinen borden 46 23

24 4. Producten en Systemen Langse seinen - Lichtseinen D UK B NL UK 31/3/ Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Discontinue informatietransmissie: Seinen en borden Zenders in het spoor (Semi)continue informatietransmissie Over gecodeerde spoorstroomkringen (gebruik van het spoor als transmissielijn) Over kabels of kabellussen in het spoor Met een radioverbinding (bv. GSM-R) 48 24

25 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Toestel (middel) Fysisch principe naam Aantal bits (benaderend) land Gecodeerde toonfrequentiespoorstroomkringen Elektromagnetisch continu TVM 18 F Kabellus in het spoor Radiosignalen langse seinen bakens Elektromagnetisch continu Elektromagnetisch continu Optisch discontinu Elektromagnetisch discontinu LZB 100 D ERTMS 800 Europa (ETCS+GSM-R) 3 Alle netten TBL2 120 B ETCS 800 Europa Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Wat wordt gebruikt in België? Treinbeïnvloeding Treinbeveiliging Lichtseinen en - borden - krokodil - TBL1, TBL1+ TBL2,TVM ETCS 50 25

26 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Krokodil basisbeveiliging Waarschuwing Geen stopfunctie! Producten en Systemen Treinbeïnvloeding: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? TBL1-baken basisbeveiliging Waarschuwing Stopfunctie! 52 26

27 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? TBL1+ functionaliteit Idem TBL 1 functionaliteit aan het sein zelf plus check <= 40 km/h 300 m vóór het gesloten sein TBL1+ gebruikt definitieve ETCS hardware: EUROBALISE Belangrijke stap in de verhoging van de veiligheid van het Infrabel-Network Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? TBL2-baken Stuurpostsignalisatie Treinbeveiliging Enkel op HSL L

28 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? TBL2 op HSL L.2 Stopmerkborden en geen seinen! Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Nationale Europees seinsystemen seinsysteem Harmonisatie met ETCS 56 28

29 4. Producten en Systemen Sensoren (antennes) aan boord Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? ETCS (European Train Control System) - Europees (interoperabel) systeem - Gespecificeerd door UIC, gebruikers en industrie en ontwikkeld door industrie vanaf Specificaties vastgelegd in TSI CC (Technical Specifications of Interoperability Control Command) - Nu beheerd door European Railway Agency (ERA) 58 29

30 4. Producten en Systemen ERTMS/ETCS - 2 technische niveaus Niveau 1 Interoperabele bewegingsinformatie GSM - R Niveau 2 Interlocking & Radio block centre (RBC) Eurocab Eurocab Interoperabele bewegingsinformatie + localisatie localisatie Producten en Systemen ERTMS/ETCS niveau 3 Eerste proefproject met ETCS regional voor low traffic lines 60 30

31 4. Producten en Systemen Migratiestrategie ETCS bij Infrabel TBL1+ programma afgewerkt(*) Netwerk enkel toegankelijk voor ETCS treinen Doelstelling bereikt: Volledig treinverkeer beveiligd met ETCS Volledig netwerk uitgerust met ETCS (**) Convergentie naar een homogene versie (ETCS niveau 2) (*) Basisimplementatie TBL1+ (99,9% efficiëntiedekking) volledig uitgevoerd. (**) En TBL Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? 62 31

32 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Vast ETCS-baken energie informatie (default) bakentelegram Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Schakelbaar ETCS-baken energie informatie Variabele info Detectie van het niet ontvangen LEU-telegram Default bakentelegram Bij niet ontvangen van LEUtelegram 64 32

33 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? De Eurobalise zendt Europees gestandaardiseerde Packets uit om gevraagde functionaliteit te bereiken Packet Packet Name Number 3 National Values 5 Linking 12 Level 1 Movement Authority 15 Level 2/3 Movement Authority 16 Repositioning Information 21 Gradient Profile 27 International Static Speed Profile 39 Track Condition Change of traction power 41 Level Transition Order 42 Session Management 44 Data used by applications outside the ERTMS/ETCS system. 45 Radio Network registration 46 Conditional Level Transition Order 49 List of balises for SH Area 51 Axle load Speed Profile 57 Movement Authority Request Parameters 58 Position Report Parameters 63 List of Balises in SR Authority 65 Temporary Speed Restriction 66 Temporary Speed Restriction Revocation 67 Track Condition Big Metal Masses 68 Track Condition 70 Route Suitability Data 71 Adhesion Factor 72 Packet for sending plain text messages 76 Packet for sending fixed text messages 79 Geographical Position Information 80 Mode profile 90 Track Ahead Free up to level 2/3 transition location 131 RBC transition order 132 Danger for Shunting information 133 Radio in-fill area information 134 EOLM Packet 136 Infill location reference 137 Stop if in Staff Responsible 138 Reversing area information 139 Reversing supervision information 140 Train running number from RBC 141 Default Gradient for Temporary Speed Restriction 254 Default balise, loop or RIU information Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? De betekenis van de bits in alle Packets is in alle landen gelijk, met één uitzondering Packet 44 is een nationaal Packet waarin de betekenis van de bits per land kan verschillen P44 National information TBL1+ In België wordt Packet 44 gebruikt voor TBL1+ TBL1+ maakt gebruik van standaard ETCS-hardware en is dus 100% compatibel met het ETCS-concept TBL1+ is een nationale functie die niet in andere landen is gekend 66 33

34 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? ETCS niveau 2 RBC GSM-R MSC BSC BTS BTS BTS 8 km

35 5. Waarom monitoringsystemen? De goede en veilige werking van de systemen van de seininrichting is nodig gedurende de volledige levensduur ervan Performance Monitoring noodzakelijk! Manueel Metingen en schouwingen Geautomatiseerd Vaste diagnosesystemen en meettreinen Proces van automatic Diagnostics Component met (aangekondigd) defect Herstelling / onderhoud door onderhoudstechnicus Gegevensvergaring Work Order voor onderhoudstechnnicus Intelligente informatieverwerking Behandeling van informatie door RIOC 70 35

36 5. Gegevensvergaring met vaste systemen Zeer grote hoeveelheid elementen in the field, met hun sturing Grootteorde spoortoestellen Grootteorde seinen Grootteorde 2000 overwegen Gedistribueerde verdubbelde voeding Toenemende hoeveelheid elektronische systemen in the field Temperatuurgevoelige systemen Infrabel meet in de moderne systemen alle relevante systeemparameters maar ook alle relevante omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheidsgraad) Gegevensvergaring met meettrein Bepaalde parameters kunnen niet gemeten worden met vaste systemen (bv ETCS-bakens) Metingen met een meettrein laat toe om mensen uit het spoor te houden en aldus veiliger te werken Infrabel kan (niet) steeds rekenen op de spoorwegondernemingen voor mobiele diagnose Metingen aan 120 km/h mogelijk tussen commerciële treinen 72 36

37 5. Intelligente informatieverwerking Gegevens verzamelen heeft maar nut als er iets mee gebeurt! (niet alleen op een harddisk schrijven) Bruto gegevens omvormen naar bruikbare alarmen / waarschuwingen Technieken van big data Technieken van complex event processing Oorzaken onderscheiden van gevolgen Basis voor predictief onderhoud in plaats van preventief onderhoud Praktisch voorbeeld: verwerking van 10tallen miljoenen diagnosegegevens van bakens tot praktische alarmen Intelligente informatieverwerking 74 37

38 5. Van Alarm / Waarschuwing naar actie Alle alarmen en waarschuwingen worden gecentraliseerd in het RIOC (Rail Infrastructure Operations Centre) Van hieruit ontvangen de lokale technici een werkorder (SAP PM) om het vastgestelde probleem op te lossen 75 6.Telecommunicatie 38

39 Gebruik van telecommunicatie bij de seininrichting Duidelijke verschuiving voor de communicatie bij de systemen van de seininrichting Van eigen gesloten kabels naar het gebruik van datacommunicatie (met IP voorop) Van niet-standaardcommunicatie naar open communicatiestandaarden Naast de voordelen ook specifieke issues met deze aanpak: Systemen van de seininrichting worden geacht een beduidend langere levensduur te hebben dan gebruikelijk bij de telecomsystemen blijft de standaard beschikbaar? Beveiliging van telecommunicatienetwerken en dus de beveiliging van de aangesloten veiligheidssystemen en veiligheidsinformatie Verwachtingen voor end-to-end redundantie en beschikbaarheid soms in tegenspraak met het dynamisch karakter van telecomsystemen telecommunicatie GSM-R GSM for Railways Specificaties van het project EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced NEtwork) Doel: - Interoperabiliteit tussen de verschillende spoornetten - GSM + extra functies specifiek voor de spoorwegen - Vervanging van de analoge radio voor grond-treinverbindingen - Communicatiekanaal voor ETCS niveau 2 - Gegarandeerde bandbreedte bij incidenten 78 39

40 6. telecommunicatie GSM-R Specifieke functies: - Bruikbaar tot 500 km/h - Oproepen naar groepen - Oproepen binnen groepen - Prioritaire oproepen mogelijk - Functionele nummering voor oproepen naar bepaalde functie in bepaalde trein (bijvoorbeeld machinist of treinchef) - Plaatsafhankelijke adressering voor oproepen naar treinen in een bepaalde zone telecommunicatie 80 40

41 6. telecommunicatie Van GSM-R naar de volgende generatie GSM-R is ooit gestart als een zijtak op de bestaande GSMontwikkeling, en hierdoor is GSM-R eigenlijk de facto verouderd kan er heel moeilijk een upgrade plaatsvinden naar wat vandaag gebruikelijk is voor het publieke netwerk Voor de volgende generatie is het daarom uitermate wenselijk om gebruik te maken van het standaard mobiele netwerk! 81 VRAGEN? 82 41

42 Een paar nuttige websites:

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192)

Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192) Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192) mei 2007 K.U.Leuven - ESAT/ELECTA Geert Deconinck, David Bekaert, Pieter Jacqmaer, Tom Loix, Tom Rigole, Bart Verbruggen Kasteelpark Arenberg

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra

Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 14-07-13) Versie 2.0 Na review (RvS 29-07-13) Versie 2.1 Na review (TT 02-08-13) Versie 3.0 (TT 11-12-13)

Nadere informatie

Modern afvalwater beheer

Modern afvalwater beheer Eenvoudiger dan u denkt! Kenmerken: Onafhankelijke leverancier Breed scala aan technieken Toepassen van standaarden Moderne communicatie Open protocollen (IEC) Internet en webtechnologie Projectleiding

Nadere informatie

Risicoberekening en brandveiligheid.

Risicoberekening en brandveiligheid. Risicoberekening en brandveiligheid. Deze tekst is ook verschenen in NVBB Magazine n 150 van April 2000 Risicoberekening is een goed middel om te bepalen hoeveel brandveiligheid er is voor een gebouw om

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 december 2011. met betrekking tot Functionaliteiten slimme meters

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 december 2011. met betrekking tot Functionaliteiten slimme meters Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

C3I Architecture. C3IA totaaloverzicht. Materiel Logistics Command

C3I Architecture. C3IA totaaloverzicht. Materiel Logistics Command Materiel Logistics Command C3I Architecture C3IA totaaloverzicht Doc. Ref. : C3IA totaaloverzicht compact m Auteur(s) : ir. Theo Derksen, Capgemini Ir. Lkol. DirkJan Blaas, Koninklijke Landmacht Datum

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/37 Advies nr 31/2012 van 12 september 2012 Betreft: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen ( ITS-kaderwet ) (CO-A-2012-023)

Nadere informatie

Service Level Agreement en Service packs

Service Level Agreement en Service packs Service Level Agreement en Service packs Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

Woord vooraf. Diraä Rachid & Swerts Gaëtan

Woord vooraf. Diraä Rachid & Swerts Gaëtan Woord vooraf Om onze studie als master Energie, afstudeerrichting Automatisering af te ronden werd deze masterproef uitgevoerd. De masterproef bevat een literatuurstudie over demand side management systemen,

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

Your Power Tractie-energie

Your Power Tractie-energie Your Power Tractie-energie Inhoudsopgave 1. Wat is tractie-energie? 3 1.1 Van producent tot trein 1.2 Voordelen 1.3 Energie, spanning of stroom 1.4 Transport en distributie 1.5 Levering van tractiestroom

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

Effectiviteit van het Nederlandse spoorvervoer kritisch beschouwd zonder gemeenschappelijk doel is het lastig samenwerken

Effectiviteit van het Nederlandse spoorvervoer kritisch beschouwd zonder gemeenschappelijk doel is het lastig samenwerken Effectiviteit van het Nederlandse spoorvervoer kritisch beschouwd zonder gemeenschappelijk doel is het lastig samenwerken ir. Jaap van den Top, Technische Universiteit Delft Faculteit Techniek, Bestuur

Nadere informatie

OP CD: GRATIS DVD AUTHORING-TOOLS VOOR WINDOWS ZIE PAG. 66 CLOUD COMPUTING. Uncle Sam kijkt met u mee E-READERS: LEKKER LEZEN OP REIS

OP CD: GRATIS DVD AUTHORING-TOOLS VOOR WINDOWS ZIE PAG. 66 CLOUD COMPUTING. Uncle Sam kijkt met u mee E-READERS: LEKKER LEZEN OP REIS OP CD: GRATIS DVD AUTHORING-TOOLS VOOR WINDOWS ZIE PAG. 66 PC-ACTIVE JUNI 2012 259 JAARGANG 24 2012 DOSSIER E-READERS TREINRAMP: SPOORSOFTWARE CLOUD COMPUTING AMS-IX USB-RELAISKAART TOEVALLIG WEL 73 Random

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN Door: luitenant-kolonel Ferry Hakemulder, projectofficier bij C2SC Dit artikel gaat primair over het CYRUS-systeem (de ontwikkeling van dit systeem is initieel gestart onder

Nadere informatie

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid ASTRID van A tot Z Communicatie voor veiligheid Vooraf ASTRID is de gespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten in België. ASTRID biedt de politie, de brandweer, de hulpdiensten

Nadere informatie

8 Netwerken en Internet

8 Netwerken en Internet Hoofdstuk 8 Netwerken en Internet 119 8 Netwerken en Internet 1 COMMUNICATIE We must be able to communicate with anyone, at any time, anywhere De menselijke taal ontstond ergens in de ontwikkeling van

Nadere informatie

EVlink. Gids 2012. Oplaadoplossingen voor elektrische auto s

EVlink. Gids 2012. Oplaadoplossingen voor elektrische auto s EVlink Gids 2012 Oplaadoplossingen voor elektrische auto s Inhoud Raadpleeg dit document en zijn regelmatige updates op: www.schneider-electric.be De energie-uitdagingen van de elektrische auto Een maatschappelijke

Nadere informatie