KVIV cursus spoortechnieken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KVIV cursus spoortechnieken 2014-2015"

Transcriptie

1 KVIV cursus spoortechnieken Seininrichting, Telecommunicatie en Hans Menschaert Manager Signalling INHOUD 1. Situering 2. Treinopeenvolging 3. Het Verkeersproces 4. Producten en Systemen Telecommunicatie 2 1

2 1. Situering 1. Situering Goed zichtbare elementen van het spoorvervoer 4 2

3 1. Situering en weinig zichtbare Seininrichting werkt als het brein: verborgen maar het controleert het gehele systeem 5 1. Situering Startpunt voor seininrichting: procesfysica Treinen hebben stalen wielen en rijden op stalen spoorstaven Lage wrijvingscoëfficiënt µ Lage rolweerstand Energiezuinig vervoermiddel + - Gebrekkige adhesie Kinematische beperkingen voor versnellen en remmen Adhesie spoorvoertuigen gemiddeld 8x kleiner dan bij wegvoertuigen Adhesie bij aanzetten: µ = 0,15 0,35 Adhesie bij remmen: µ = 0,1 0,15 6 3

4 1. Situering Versnelling bij het aanzetten a [m/s²] 10 μ m tractie /m trein (µ=0,15..0,35) Treinen met verdeelde motorisatie (motorstellen) bereiken hogere versnellingen dan (door locomotieven) gesleepte treinen 1/6 1/3 1/3 1/2 1/ Situering Afremmen a [m/s²] -10 μ m geremd /m trein De adhesiecoëfficiënt bij remmen is meestal µ = 0,1 0,15, maar dit is nooit gewaarborgd Gebrekkige adhesie bij het remmen verhoogt de remafstand Daarom worden voor de haalbare deceleratiewaarden ruime veiligheidsmarges genomen a [m/s²] Reizigerstreinen Goederentreinen dienstremming 0,375 0,225 noodremming 0,5 0,3 8 4

5 2. Treinopeenvolging 2. treinopeenvolging Treinbeweging Een treinbestuurder kan zelf niet kiezen welke weg zijn trein zal volgen regelt alleen de snelheid van de trein op elk moment moet onvoorwaardelijk gehoorzamen aan de bewegingsinformatie verstuurd door de infrastructuur Bewegingsinformatie: maximaal toegelaten snelheid maximaal toegelaten bewegingsafstand bewegingsmodus (reglementering) 10 5

6 2. treinopeenvolging Vrije weglengte - Een trein kan per tijdseenheid slechts 3000 een beperkte fractie van zijn kinetische 2000 energie aan zijn omgeving afgeven 1000 beperkt remvermogen 0 - Als slechte remmer heeft een trein dus v [km/h] een relatief lange remweg - Remweg wordt dus snel groter dan zichtafstand van de bestuurder De snelheid die een trein op een bepaald punt in de infrastructuur mag rijden, hangt dus vooral af van de vrije baan die hem ter beschikking staat - Hoe langer die vrije baan, hoe sneller de trein kan rijden (safety bubble) treinopeenvolging Safety Bubble Bewegingstoelating of Movement Authority (MA): maximale vrije weglengte MA [m] Treinbeweging gebruikt MA Infrastructuur genereert MA 12 6

7 2. treinopeenvolging Poging 1 tot realisatie: Rijden met constante snelheid op relatieve remafstand Veilige remafstand D van voertuig 2 wordt bepaald door - Maximale deceleratie van voertuig 1 - Reactietijd van bestuurder 2 - reactietijd van remsysteem van voertuig 2 - Maximale deceleratie van voertuig 2 Korte tussenafstanden theoretisch mogelijk (zie wegverkeer) rijden op het zicht is theoretisch mogelijk Maar onvoldoende veilig zonder krachtige meet- en communicatiesystemen Besluit: vandaag (nog) niet geschikt voor spoorverkeer 2 1 D treinopeenvolging Morgen echter CTBC: Communication based Train Control 14 7

8 2. treinopeenvolging Poging 2 tot realisatie: Rijden met constante snelheid op absolute remafstand Geen veronderstellingen over de snelheid van voertuig 1 Veilige remafstand D van voertuig 2 wordt bepaald door - Reactietijd bestuurder - Reactietijd remmen - Maximale deceleratie van voertuig 2 Gevolgen: langere afstanden tussen de treinen Hogere verkeersveiligheid (safety bubble) Vandaag in praktijk de gebruikte oplossing 2 1 D L Ltrein treinopeenvolging Theoretische treinfrequentie bij rijden op absolute remafstand met constante snelheid en continue actualisatie van de bewegingstoelating theoretische treinfrequentie f [/h] v [km/h] 16 8

9 2. treinopeenvolging Praktijkvraagstuk: meting van de vrije afstand op een spoor Infrabel beheert > 6500 km spoor Vraagstuk: meten van de vrije afstand op het spoor - op een veilige manier - met een aanvaardbare resolutie (enkele honderden meters) - met betaalbare technische middelen Compromis: - Er zijn betaalbare producten die de vrije afstand meten op een veilige manier met een resolutie tussen 100 m en 2 km - Daartoe wordt het spoor ingedeeld in bloksecties met een lengte die meestal overeenstemt met de remweg van de erop toegelaten slechtst geremde trein treinopeenvolging Bloksecties - In een bloksectie mag zich op elk ogenblik slechts één trein bevinden - Dit is het principe van de treinscheiding (train separation) voor bewegingen op eenzelfde spoor in dezelfde rijzin - Daartoe wordt een bloksectie traditioneel door een sein afgedekt - Deze techniek wordt toegepast voor snelheden tot 160 km/h met bloksecties van nominaal 1500 m - De spoorvrijmelding in bloksecties staat ook in voor de bewaking van de treinintegriteit

10 2. treinopeenvolging Vertaling van vrije afstand naar bewegingstoelatingen Wegens de lange remafstanden kan een treinbestuurder in principe niet op het zicht rijden Een onrechtstreekse waarneming van de vrije weglengte is dus noodzakelijk (elektrisch zicht) Het is de infrastructuur die hem deze informatie (bewegingstoelating) geeft : - Intermitterend, met langse seinen (aanvaardbaar tot 160 km/h) - Continu, met stuurpostsignalisatie (vereist vanaf 200 km/h) De informatie van de infrastructuur wordt dus vertaald naar eenvoudige rij-instructies voor de bestuurder treinopeenvolging Rijden op lichtseinen (voorbeeld van 3 aspect signalling ) Uitvoering waarbij remafstand voertuigen < bloksectielengte - Rood: bloksectie niet toegankelijk - Dubbel geel: vrije baan is 1 sectie lang - Groen: vrije baan is minstens 2 secties lang

11 2. treinopeenvolging Rijden op lichtseinen: de groene golf Vlot verkeer (constante en maximale snelheid) is enkel mogelijk in onderstaand scenario Minimale waarnemingstijd treinopeenvolging Gevolg van bloksectionering Treinbeweging verbruikt continu MA MA [m] Infrastructuur genereert discontinu MA 22 11

12 2. treinopeenvolging Theoretisch haalbare treinfrequentie bij rijden op absolute remafstand bij constante snelheid in vaste bloksecties met een lengte van 1500 m Theoretische treinfrequentie f [/h] v [km/h] 31/3/ treinopeenvolging Treinopeenvolging in de praktijk Praktische treinfrequenties liggen nog lager door een combinatie van de volgende elementen: - Niet alle treinen rijden even snel - Treinen rijden niet altijd op volle snelheid wegens tussenhaltes - Voor -a worden conservatievere (kleinere) waarden gehanteerd als de snelheid stijgt - Niet alle bloksecties zijn even lang wegens - harde punten in de bloksectionering - een bloksectionering die rekening houdt met het langsprofiel (hellingen) - Technische verwerkings- en uitvoeringstijden - Infrastructuur legt tijdelijke of permanente snelheidsbeperkingen op Frequenties van 20 treinen/h zijn met een bloksectionering van 1500m haalbaar in gunstige omstandigheden. Dit komt overeen met een treintussentijd (Headway) van 3 minuten Infrabel streeft naar een Headway van 2 minuten voor de toekomstige lijnen met ETCS

13 3. Het Verkeersproces 3. Het verkeersproces Het lagenmodel van het verkeersproces VERKEERSREGELING REISWEGSTURING REISWEGBEVEILIGING TREINBEINVLOEDING TREINBEVEILIGING 26 13

14 Verkeersregeling (Traffic Management) Basisinformatie Tijd (te vroeg, op tijd, vertraging) Prioriteit van de trein Lengte van de trein Treinsnelheid Geschiktheid van het traject Beschikbaarheid van de infrastructuur Activititeiten Minimale bezettijd van de infrastructuur Conflictvoorspelling Conflictafhandeling Garanderen van aansluitingen in stations Herplannen van treinen 27 Verkeersregeling (Traffic Management) 28 14

15 Lijnen en knooppunten Een lijn is een link tussen twee knooppunten (meestal met 2, soms met 1, 3 of 4 sporen) De seininrichting werkt automatisch In een knooppunt kunnen treinen worden geleid van het ene naar het andere spoor De seininrichting wordt gestuurd vanuit een seinpost 29 De reiswegsturing in knooppunten - Treinen worden geleid van het ene naar het andere spoor met wissels - Wissels komen meestal voor in groepen, roosters genoemd - Een rooster wordt afgedekt (beveiligd) door stopseinen die standaard het seinbeeld rood (stoppen) vertonen 30 15

16 De reiswegsturing in roosters - De wissels en de dekseinen worden vanuit een seinpost bediend - De seinpost is dus vooral een routeringsapparaat - De bestemming van een trein bepaalt het traject van een trein doorheen een rooster - Het traject (1 of meerdere reiswegen) van de trein is in de seinpost gekend a.d.h.v. zijn treinnummer - Het treinnummer is dus de informatie die de trein op zijn traject begeleidt en dus een belangrijke parameter voor het routeringsapparaat 31 De reiswegsturing in roosters Gebruik van bewegingslijnen: 2E3780: CD >> TD >>

17 De reiswegcyclus Voornaamste voorwaarden om een trein doorheen een rooster te leiden: - Een seinpostoperator moet een reisweg in het rooster instellen (automatisch in het geval van Automatic Route Setting) - Alle bereden wissels moeten in de juiste stand liggen - Alle wissels moeten hun (vergrendelde) stand teruggemeld hebben - De volledige reisweg doorheen het rooster tot aan het volgende sein moet vrijmelden De reisweg wordt geblokkeerd (ingeklonken) en het deksein komt open Vanaf dit ogenblik kan enkel nog de trein de reisweg deblokkeren (vrijmaken) De treindoorrit wordt opgevolgd met de spoorvrijmeldingstoestellen Na de treindoorrit wordt de reisweg terug gedeblokkeerd en kan een nieuwe reisweg ingesteld worden voor een volgende trein 33 De reiswegbeveiliging Terminologie refereert aan het mechanische tijdperk: - Interlocking - Inklinking Voornaamste functies: - Beheer van de veiligheid van individuele wissels en seinen - Inklinken (logisch vergrendelen) van individuele wissels en de reisweg waar ze deel van uitmaken - Bepalen van dynamische parameters van de bewegingstoelating - Beheer van de vrijmaking van de reisweg na doorrit van de trein 34 17

18 Afleveren van een bewegingstoelating Concept: IF THEN alle veiligheidsvoorwaarden voldaan lever een bewegingstoelating af Hoe een bewegingstoelating afleveren? Lichtseinen en borden Cab signalling 35 Overschrijding van de bewegingstoelating Door voorbijrijden van een stoppunt oversnelheid Gevolgschade: menselijke stoffelijke economische imago 36 18

19 Controle op overschrijding van de bewegingstoelating Respecteert een bestuurder zijn bewegingstoelating? controle aan boord Punctuele systemen - krokodil -TBL1 - TBL1+ Continue systemen -TBL2 - TVM430 -ETCS Hoe performanter het systeem, hoe kleiner het restrisico maar ook hoe duurder 37 Controle op overschrijding van de bewegingstoelating statisch snelheidsprofiel van de infrastructuur: de omhullende van alle snelheidsprofielen opgelegd door de infrastructuur (spoorkwaliteit, bochten, bruggen, tunnels, bovenleiding, wissels) statisch snelheidsprofiel van de trein dynamisch snelheidsprofiel: opgelegd door de remeigenschappen van de trein MA [m] 38 19

20 4. Producten en Systemen 4. Producten en Systemen De reiswegsturing Optisch controlebord DLP Elektronische bedieningspost Bedieningslessenaar met klassiek optisch controlebord 31/3/

21 4. Producten en Systemen De reiswegsturing Fouttolerante computer (99,999% beschikbaarheid) 31/3/ Producten en Systemen De reiswegbeveiliging Relaislogica Computerlogica 31/3/

22 4. Producten en Systemen Aansturing, vergrendeling en controle van spoortoestellen Engelse wissel Producten en Systemen Treinbeïnvloeding: afleveren van de bewegingstoelating Twee grote klassen: - Langse seininrichting: bestuurder kijkt naar buiten en interpreteert borden en lichtseinen - Stuurpostsignalisatie: bestuurder krijgt de bewegingstoelating in de stuurpost afgebeeld Bediend stopsein 44 22

23 4. Producten en Systemen Langse seinen Handseinen Past times Producten en Systemen Langse seinen borden 46 23

24 4. Producten en Systemen Langse seinen - Lichtseinen D UK B NL UK 31/3/ Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Discontinue informatietransmissie: Seinen en borden Zenders in het spoor (Semi)continue informatietransmissie Over gecodeerde spoorstroomkringen (gebruik van het spoor als transmissielijn) Over kabels of kabellussen in het spoor Met een radioverbinding (bv. GSM-R) 48 24

25 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Toestel (middel) Fysisch principe naam Aantal bits (benaderend) land Gecodeerde toonfrequentiespoorstroomkringen Elektromagnetisch continu TVM 18 F Kabellus in het spoor Radiosignalen langse seinen bakens Elektromagnetisch continu Elektromagnetisch continu Optisch discontinu Elektromagnetisch discontinu LZB 100 D ERTMS 800 Europa (ETCS+GSM-R) 3 Alle netten TBL2 120 B ETCS 800 Europa Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Wat wordt gebruikt in België? Treinbeïnvloeding Treinbeveiliging Lichtseinen en - borden - krokodil - TBL1, TBL1+ TBL2,TVM ETCS 50 25

26 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Krokodil basisbeveiliging Waarschuwing Geen stopfunctie! Producten en Systemen Treinbeïnvloeding: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? TBL1-baken basisbeveiliging Waarschuwing Stopfunctie! 52 26

27 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? TBL1+ functionaliteit Idem TBL 1 functionaliteit aan het sein zelf plus check <= 40 km/h 300 m vóór het gesloten sein TBL1+ gebruikt definitieve ETCS hardware: EUROBALISE Belangrijke stap in de verhoging van de veiligheid van het Infrabel-Network Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? TBL2-baken Stuurpostsignalisatie Treinbeveiliging Enkel op HSL L

28 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? TBL2 op HSL L.2 Stopmerkborden en geen seinen! Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Nationale Europees seinsystemen seinsysteem Harmonisatie met ETCS 56 28

29 4. Producten en Systemen Sensoren (antennes) aan boord Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? ETCS (European Train Control System) - Europees (interoperabel) systeem - Gespecificeerd door UIC, gebruikers en industrie en ontwikkeld door industrie vanaf Specificaties vastgelegd in TSI CC (Technical Specifications of Interoperability Control Command) - Nu beheerd door European Railway Agency (ERA) 58 29

30 4. Producten en Systemen ERTMS/ETCS - 2 technische niveaus Niveau 1 Interoperabele bewegingsinformatie GSM - R Niveau 2 Interlocking & Radio block centre (RBC) Eurocab Eurocab Interoperabele bewegingsinformatie + localisatie localisatie Producten en Systemen ERTMS/ETCS niveau 3 Eerste proefproject met ETCS regional voor low traffic lines 60 30

31 4. Producten en Systemen Migratiestrategie ETCS bij Infrabel TBL1+ programma afgewerkt(*) Netwerk enkel toegankelijk voor ETCS treinen Doelstelling bereikt: Volledig treinverkeer beveiligd met ETCS Volledig netwerk uitgerust met ETCS (**) Convergentie naar een homogene versie (ETCS niveau 2) (*) Basisimplementatie TBL1+ (99,9% efficiëntiedekking) volledig uitgevoerd. (**) En TBL Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? 62 31

32 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Vast ETCS-baken energie informatie (default) bakentelegram Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? Schakelbaar ETCS-baken energie informatie Variabele info Detectie van het niet ontvangen LEU-telegram Default bakentelegram Bij niet ontvangen van LEUtelegram 64 32

33 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? De Eurobalise zendt Europees gestandaardiseerde Packets uit om gevraagde functionaliteit te bereiken Packet Packet Name Number 3 National Values 5 Linking 12 Level 1 Movement Authority 15 Level 2/3 Movement Authority 16 Repositioning Information 21 Gradient Profile 27 International Static Speed Profile 39 Track Condition Change of traction power 41 Level Transition Order 42 Session Management 44 Data used by applications outside the ERTMS/ETCS system. 45 Radio Network registration 46 Conditional Level Transition Order 49 List of balises for SH Area 51 Axle load Speed Profile 57 Movement Authority Request Parameters 58 Position Report Parameters 63 List of Balises in SR Authority 65 Temporary Speed Restriction 66 Temporary Speed Restriction Revocation 67 Track Condition Big Metal Masses 68 Track Condition 70 Route Suitability Data 71 Adhesion Factor 72 Packet for sending plain text messages 76 Packet for sending fixed text messages 79 Geographical Position Information 80 Mode profile 90 Track Ahead Free up to level 2/3 transition location 131 RBC transition order 132 Danger for Shunting information 133 Radio in-fill area information 134 EOLM Packet 136 Infill location reference 137 Stop if in Staff Responsible 138 Reversing area information 139 Reversing supervision information 140 Train running number from RBC 141 Default Gradient for Temporary Speed Restriction 254 Default balise, loop or RIU information Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? De betekenis van de bits in alle Packets is in alle landen gelijk, met één uitzondering Packet 44 is een nationaal Packet waarin de betekenis van de bits per land kan verschillen P44 National information TBL1+ In België wordt Packet 44 gebruikt voor TBL1+ TBL1+ maakt gebruik van standaard ETCS-hardware en is dus 100% compatibel met het ETCS-concept TBL1+ is een nationale functie die niet in andere landen is gekend 66 33

34 4. Producten en Systemen Treinbeïnvloeding en Treinbeveiliging: hoe de informatie overdragen van grond naar boord? ETCS niveau 2 RBC GSM-R MSC BSC BTS BTS BTS 8 km

35 5. Waarom monitoringsystemen? De goede en veilige werking van de systemen van de seininrichting is nodig gedurende de volledige levensduur ervan Performance Monitoring noodzakelijk! Manueel Metingen en schouwingen Geautomatiseerd Vaste diagnosesystemen en meettreinen Proces van automatic Diagnostics Component met (aangekondigd) defect Herstelling / onderhoud door onderhoudstechnicus Gegevensvergaring Work Order voor onderhoudstechnnicus Intelligente informatieverwerking Behandeling van informatie door RIOC 70 35

36 5. Gegevensvergaring met vaste systemen Zeer grote hoeveelheid elementen in the field, met hun sturing Grootteorde spoortoestellen Grootteorde seinen Grootteorde 2000 overwegen Gedistribueerde verdubbelde voeding Toenemende hoeveelheid elektronische systemen in the field Temperatuurgevoelige systemen Infrabel meet in de moderne systemen alle relevante systeemparameters maar ook alle relevante omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheidsgraad) Gegevensvergaring met meettrein Bepaalde parameters kunnen niet gemeten worden met vaste systemen (bv ETCS-bakens) Metingen met een meettrein laat toe om mensen uit het spoor te houden en aldus veiliger te werken Infrabel kan (niet) steeds rekenen op de spoorwegondernemingen voor mobiele diagnose Metingen aan 120 km/h mogelijk tussen commerciële treinen 72 36

37 5. Intelligente informatieverwerking Gegevens verzamelen heeft maar nut als er iets mee gebeurt! (niet alleen op een harddisk schrijven) Bruto gegevens omvormen naar bruikbare alarmen / waarschuwingen Technieken van big data Technieken van complex event processing Oorzaken onderscheiden van gevolgen Basis voor predictief onderhoud in plaats van preventief onderhoud Praktisch voorbeeld: verwerking van 10tallen miljoenen diagnosegegevens van bakens tot praktische alarmen Intelligente informatieverwerking 74 37

38 5. Van Alarm / Waarschuwing naar actie Alle alarmen en waarschuwingen worden gecentraliseerd in het RIOC (Rail Infrastructure Operations Centre) Van hieruit ontvangen de lokale technici een werkorder (SAP PM) om het vastgestelde probleem op te lossen 75 6.Telecommunicatie 38

39 Gebruik van telecommunicatie bij de seininrichting Duidelijke verschuiving voor de communicatie bij de systemen van de seininrichting Van eigen gesloten kabels naar het gebruik van datacommunicatie (met IP voorop) Van niet-standaardcommunicatie naar open communicatiestandaarden Naast de voordelen ook specifieke issues met deze aanpak: Systemen van de seininrichting worden geacht een beduidend langere levensduur te hebben dan gebruikelijk bij de telecomsystemen blijft de standaard beschikbaar? Beveiliging van telecommunicatienetwerken en dus de beveiliging van de aangesloten veiligheidssystemen en veiligheidsinformatie Verwachtingen voor end-to-end redundantie en beschikbaarheid soms in tegenspraak met het dynamisch karakter van telecomsystemen telecommunicatie GSM-R GSM for Railways Specificaties van het project EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced NEtwork) Doel: - Interoperabiliteit tussen de verschillende spoornetten - GSM + extra functies specifiek voor de spoorwegen - Vervanging van de analoge radio voor grond-treinverbindingen - Communicatiekanaal voor ETCS niveau 2 - Gegarandeerde bandbreedte bij incidenten 78 39

40 6. telecommunicatie GSM-R Specifieke functies: - Bruikbaar tot 500 km/h - Oproepen naar groepen - Oproepen binnen groepen - Prioritaire oproepen mogelijk - Functionele nummering voor oproepen naar bepaalde functie in bepaalde trein (bijvoorbeeld machinist of treinchef) - Plaatsafhankelijke adressering voor oproepen naar treinen in een bepaalde zone telecommunicatie 80 40

41 6. telecommunicatie Van GSM-R naar de volgende generatie GSM-R is ooit gestart als een zijtak op de bestaande GSMontwikkeling, en hierdoor is GSM-R eigenlijk de facto verouderd kan er heel moeilijk een upgrade plaatsvinden naar wat vandaag gebruikelijk is voor het publieke netwerk Voor de volgende generatie is het daarom uitermate wenselijk om gebruik te maken van het standaard mobiele netwerk! 81 VRAGEN? 82 41

42 Een paar nuttige websites:

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Samenvatting 3 november 2014 Presentatie door André van Es Railverkeerskundige Adviseur bij Arcadis en docent op de Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING TREINBESTUURDER BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING Publicatiedatum: 04/02/2015 NMBS B-TR.2 Inhoud Blz. 1. Spoorwegen 3 2. Sporen 6 3. Lichtseinen 8 4. Snelheidssignalisatie 14 5. Allerhande seinen 16-2

Nadere informatie

Inleiding Treinbeveiliging

Inleiding Treinbeveiliging Inleiding Treinbeveiliging KIVI 22 januari 2014 22-2-14 MvdW / bewerkt AZ Inhoud Waarom Treinbeveiliging De in Nederland toegepaste technologie Actuele ontwikkelingen O.a. ERTMS Presentatie Treinbeveiliging

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE L 37/74 Publicatieblad van de Europese Unie 10.2.2010 IV (Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom- Verdrag) BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

KIVI NIRIA Afdeling Railsystemen

KIVI NIRIA Afdeling Railsystemen De uitdagingen van ERTMS Materieel en Communicatie KIVI NIRIA Afdeling Railsystemen Frank Walenberg 3 oktober 2012 www.walenberg-rail.eu 03-10-2012 KIVI NIRIA ERTMS 1 Platform Railsystemen Doelstelling:

Nadere informatie

Infra wijzigingen per 8-12-2014 op Zevenaar-Oost en Betuweroute (A15) Extra informatiesessie voor vervoerders en opleiders

Infra wijzigingen per 8-12-2014 op Zevenaar-Oost en Betuweroute (A15) Extra informatiesessie voor vervoerders en opleiders Welkom Infra wijzigingen per 8-12-2014 op Zevenaar-Oost en Betuweroute (A15) Extra informatiesessie voor vervoerders en opleiders 16 oktober 2014 R.W.J. Meijer / M. van Wilpe 25 februari 2011 Agenda -

Nadere informatie

Examenprogramma Machinist Reizigers/Goederen Rijden op ERTMS baanvakken

Examenprogramma Machinist Reizigers/Goederen Rijden op ERTMS baanvakken Examenprogramma Machinist Reizigers/Goederen Rijden op ERTMS baanvakken 1 Versie 2.2 d.d. 18 februari 2015 Ter beoordeling voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu, directie Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem

Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem Cursus Spoortechnieken Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem ir Hugo Goossens Interoperabiliteit: Inhoud Wettelijke voorschriften

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET VEILIGHEIDSVERSLAG

SAMENVATTING VAN HET VEILIGHEIDSVERSLAG Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor SAMENVATTING VAN HET VEILIGHEIDSVERSLAG BOTSING TUSSEN 2 GOEDERENTREINEN TINTIGNY - 4 MEI 2012 Oktober 2013 Op vrijdag 4 mei 2012 rijdt een eerste

Nadere informatie

ERTMS Regional. De stand van zaken. zaterdag 16 juni 12

ERTMS Regional. De stand van zaken. zaterdag 16 juni 12 ERTMS Regional De stand van zaken Agenda Inleiding Historie Doel Beschrijving Relatie met ERTMS INTERFLO 550 Aandachtspunten Status Interactie 2 Historie Swedish Radio Block Banverket (1995) Level 3-achtig

Nadere informatie

Formulierenboek. Directeur ProRail VL Kees van Dijk / Wilco van der Wolf. Herman Tijsma. Definitief. Van Auteurs. Projectleider

Formulierenboek. Directeur ProRail VL Kees van Dijk / Wilco van der Wolf. Herman Tijsma. Definitief. Van Auteurs. Projectleider Formulierenboek Van Auteurs Directeur ProRail VL Kees van Dijk / Wilco van der Wolf Projectleider Herman Tijsma Versie 1.0 Datum 24 mei 2012 Status Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beheer 3 2.1

Nadere informatie

ERTMS Kennisboek versie 1.0

ERTMS Kennisboek versie 1.0 ERTMS Kennisboek versie 1.0 Het ERTMS Kennisboek bevat een selectie van de informatie die van belang is voor de totstandkoming van de Railmap ERTMS. Het ERTMS Kennisboek is gezamenlijk tot stand gekomen

Nadere informatie

Nederlands seinenstelsel. op de modelbaan. Colofon. G. te Nuyl GtN13-02. NL seinenstelsel op de modelbaan. Auteur Kenmerk Versie 1.

Nederlands seinenstelsel. op de modelbaan. Colofon. G. te Nuyl GtN13-02. NL seinenstelsel op de modelbaan. Auteur Kenmerk Versie 1. Nederlands seinenstelsel op de modelbaan Colofon Auteur Kenmerk Versie 1.0 G. te Nuyl GtN13-02 Datum 8 februari 2014 Status vrijgegeven Document op de modelbaan Revisiegegevens Datum Versie Hoofdstuk/paragraaf

Nadere informatie

interoperabel maar toch verschillend van Betuweroute Presentatie IRSE (Luc van Gerrevink) 15 februari 2008

interoperabel maar toch verschillend van Betuweroute Presentatie IRSE (Luc van Gerrevink) 15 februari 2008 HSL-Zuid interoperabel maar toch verschillend van Betuweroute Presentatie IRSE (Luc van Gerrevink) Trace HSL-Zuid Presentatie IRSE 2 Noordelijke sectie HSL-Zuid (50 km) Zuidelijke sectie HSL-Zuid (50 km)

Nadere informatie

Een eenvoudig, robuust en duurzaam spoorsysteem. Jan Koning, 6 november 2013, KIVI NIRIA Jaarcongres, TU Eindhoven

Een eenvoudig, robuust en duurzaam spoorsysteem. Jan Koning, 6 november 2013, KIVI NIRIA Jaarcongres, TU Eindhoven Een eenvoudig, robuust en duurzaam spoorsysteem Jan Koning, 6 november 2013, KIVI NIRIA Jaarcongres, TU Eindhoven Spoor als ruggengraat voor duurzaam transport Mooie groeikansen voor spoor Ondanks crisis

Nadere informatie

ProRail Marktconsultatie

ProRail Marktconsultatie ProRail Marktconsultatie RVT Simulatie Tooling Van Auteur ProRail Treinbeveiliging Frank Presser Versie 1.0 Datum 11 april 2017 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 ProRail 3 1.3 Doel

Nadere informatie

NMBS start met treindienst in Noorderkempen vanaf 15 juni

NMBS start met treindienst in Noorderkempen vanaf 15 juni NMBS start met treindienst in Noorderkempen vanaf 15 juni Oplossing voor technische problemen in samenwerking met Alstom Vanaf 15 juni kan zonder enig veiligheidsrisico een treindienst ingelegd worden

Nadere informatie

Onderzoekorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor

Onderzoekorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor Onderzoekorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor Samenvatting Verslag van het Veiligheidsonderzoek Kop-staart botsing tussen een werklocomotief en een reizigerstrein Linkebeek, maandag 3 november

Nadere informatie

Digitale remmodule. Installatiehandleiding. Modellspielwaren GmbH Am Bahnhof 1 D Hatzfeld Vertaling: Koen Vaganée 1

Digitale remmodule. Installatiehandleiding. Modellspielwaren GmbH Am Bahnhof 1 D Hatzfeld  Vertaling: Koen Vaganée 1 Digitale remmodule 5232 Installatiehandleiding Modellspielwaren GmbH Am Bahnhof 1 D- 35116 Hatzfeld www.viessmann-modell.de Vertaling: Koen Vaganée 1 Belangrijke informatie! Lees deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

ERTMS Kennisboek versie V2.0

ERTMS Kennisboek versie V2.0 ERTMS Kennisboek versie V2.0 Het ERTMS Kennisboek bevat een selectie van de informatie die van belang is voor de totstandkoming van de Railmap ERTMS. Het ERTMS Kennisboek is gezamenlijk tot stand gekomen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5474 13 april 2010 Regeling houdende bepalingen voor de subsidiëring van de upgrade van ERTMS apparatuur met versie 2.3.0.d

Nadere informatie

ERTMS Key management

ERTMS Key management Welkom ERTMS Key management Inrichting en uitdagingen Jaco Schoonen 3 oktober 2012 Agenda Wat is ERTMS Key Management? Inrichting van Key Management in Nederland Uitdagingen Verbeteringen Waarom is Key

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoeksrapport

Veiligheidsonderzoeksrapport Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor Veiligheidsonderzoeksrapport BOTSING TUSSEN EEN REIZIGERSTREIN EN EEN WERKTREIN DIEGEM - 14 NOVEMBER 2008 December 2013 Elk gebruik van dit

Nadere informatie

Machinist. 1 Deze regelgeving: Is een aanvulling op het NedTrain Handboek Machinist/rangeerder NedTrain uitgave januari 2011

Machinist. 1 Deze regelgeving: Is een aanvulling op het NedTrain Handboek Machinist/rangeerder NedTrain uitgave januari 2011 Machinist 1 Deze regelgeving: Is een aanvulling op het NedTrain Handboek Machinist/rangeerder NedTrain uitgave januari 2011 2 Gebieden: gebied verantwoordelijk bestaat uit de sporen - WZ, vanaf sein 2;

Nadere informatie

Dubbel besparen met ASi-Safe

Dubbel besparen met ASi-Safe Dubbel besparen met ASi-Safe Edegem, 10 juni 2009 Even voorstellen EUCHNER Benelux Normcommissie NEC44 SafetyPlaza De PROFINET & IO-Link dag 2009 2 De EUCHNER organisatie EUCHNER GmbH + Co. KG Fabrikant

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET VEILIGHEIDSONDERZOEK

VERSLAG VAN HET VEILIGHEIDSONDERZOEK Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor VERSLAG VAN HET VEILIGHEIDSONDERZOEK Zijdelingse aanrijding tussen twee reizigerstreinen te Arlon op 15 september 2010 November 2015 2 Elk gebruik

Nadere informatie

Indeling seinbeelden per examenprogramma machinist, d.d. februari 2012 gebaseerd op seinenboek 2007 bijlage 4 en mening experts

Indeling seinbeelden per examenprogramma machinist, d.d. februari 2012 gebaseerd op seinenboek 2007 bijlage 4 en mening experts Indeling seinbeelden per examenprogramma machinist, d.d. februari 2012 gebaseerd op seinenboek 2007 bijlage 4 en mening 1 Lichtseinen: 1.1 hoofdseinen Hoog groen 1 201 x Groen knipper 2; 3 202 Groen knipper/laag

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

Spoorsignalisatie on board units bij trein, metro en tram

Spoorsignalisatie on board units bij trein, metro en tram Spoorsignalisatie on board units bij trein, metro en tram Vanuit het oogpunt van de voertuigleverancier Januari 2015, L.Feryn, Ing siemens.com/answers Solution Overzicht 1) Uitdagingen binnen het Spoorwegtransport

Nadere informatie

Samenvatting Veiligheidsonderzoeksverslag

Samenvatting Veiligheidsonderzoeksverslag Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor Samenvatting Veiligheidsonderzoeksverslag BOTSING TUSSEN 2 GOEDERENTREINEN REMERSDAAL - 1 OKTOBER 2013 December 2014 SAMENVATTING Op vrijdag

Nadere informatie

Simulatie op het spoor ProRail Vervoer en Dienstregeling. Dick Middelkoop

Simulatie op het spoor ProRail Vervoer en Dienstregeling. Dick Middelkoop Simulatie op het spoor ProRail Vervoer en Dienstregeling Dick Middelkoop Blik in de gereedschapskist DONS Designer Of Network Schedules Genereren van landelijke dienstregeling en routering in stations

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

INFOBLAD 02. ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen

INFOBLAD 02. ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen INFOBLAD 02 ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen INLEIDING Geachte relaties, in dit infoblad besteedt HHC/DRS aandacht aan de recent verplichte inbouw van een vereenvoudigde versie

Nadere informatie

Hogesnelheidslijn 4 NZV-Antwerpen. Centraal. Veiligheidsaspecten

Hogesnelheidslijn 4 NZV-Antwerpen. Centraal. Veiligheidsaspecten Hogesnelheidslijn 4 NZV-Antwerpen Centraal Veiligheidsaspecten Ludo Van Ingelgem 16 december 2005 Noord-zuidverbinding Antwerpen-Centraal noordzuid Noord-zuidverbinding Amsterdam noord- zuidverbinding

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 8: Rijden, rangeren en wegzetten

Vakkennis Machinist Cluster 8: Rijden, rangeren en wegzetten Vakkennis Machinist Cluster 8: Rijden, rangeren en wegzetten Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 24-02-13) Versie 1.1 globale review (RvS 27-03-13) Versie 2.0 Na review (DT 01-05-13)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Formulierenboek. Herman Tijsma. VL VLV VMK/ Formulierenboek/Definitief. Definitief. Van Eigenaar. Kenmerk. Versie 3.0 Datum 2 januari 2015 Bestand

Formulierenboek. Herman Tijsma. VL VLV VMK/ Formulierenboek/Definitief. Definitief. Van Eigenaar. Kenmerk. Versie 3.0 Datum 2 januari 2015 Bestand Formulierenboek Van Eigenaar Herman Tijsma Kenmerk VL VLV VMK/ Formulierenboek/Definitief Versie 3.0 Datum 2 januari 2015 Bestand Status Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beheer en revisie 3 2.1

Nadere informatie

4.3.3 Etiket M4 of R2 "Remleiding buiten dienst"

4.3.3 Etiket M4 of R2 Remleiding buiten dienst Vergezellende bediende goederentreinen Leseenheid 4 Blz. 16 Vergezellende bediende goederentreinen Leseenheid 4 Blz. 17 Vergezellende bediende goederentreinen Leseenheid 4 Blz. 18 Vergezellende bediende

Nadere informatie

Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: juni 2016

Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: juni 2016 Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: juni 2016 Hieronder vindt u de voornaamste stiptheidscijfers die spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en spooroperator NMBS maandelijks op hun website plaatsen.

Nadere informatie

Potentie van cellulaire technologie. FCD Symposium 7 december Amersfoort

Potentie van cellulaire technologie. FCD Symposium 7 december Amersfoort Potentie van cellulaire technologie FCD Symposium 7 december 2016 - Amersfoort Even voorstellen Raoul Raab: Manager Innovation - Vodafone Edwin Reinhoudt: Associate - Verdonck Klooster & Associates Projectleider

Nadere informatie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Telemetrie Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Maximaliseer datakwaliteit Verminder operationele kosten Near real-time informatie -NETZ BEHEER 3 UW DATA IN STAPPEN Introductie -NETZ

Nadere informatie

De Enterprise Security Architectuur

De Enterprise Security Architectuur De Enterprise Security Architectuur Martijn Doedens Security Consultant Peter Mesker CTO IT SECURITY IS TOPSPORT! Wat is de definitie?! Een enterprise security architectuur omvat alle noodzakelijke elementen

Nadere informatie

GTE. elektronische temperatuurregelaar

GTE. elektronische temperatuurregelaar GTE elektronische temperatuurregelaar De GTE regelt automatisch de snelheid van monofazige spanningsregelbare motoren/ ventilatoren (2 VAC - 5/6 Hz) volgens gemeten temperatuurwaarden (PT5). De maximale

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

3. Vervanging overwegen Diepenbeek 4. Indicatieve timing 5. Fasering van de werken 6. Toekomstige mobiliteit (gemeente) 7.

3. Vervanging overwegen Diepenbeek 4. Indicatieve timing 5. Fasering van de werken 6. Toekomstige mobiliteit (gemeente) 7. Vervanging overwegen Diepenbeek INFOVERGADERING BUURTBEWONERS Sarah Thomas Buurtbewonerscommunicatie 27 februari 2012 Inhoudstafel 1. Wie zijn wij? 2. Doelstelling lli van het project 3. Vervanging overwegen

Nadere informatie

Mathias Spiessens 2006-2007 Niels Salien Tom Pattyn. Project 2 : Domotica. Onder begeleiding van Wouter Deketelaere en Wim Dams

Mathias Spiessens 2006-2007 Niels Salien Tom Pattyn. Project 2 : Domotica. Onder begeleiding van Wouter Deketelaere en Wim Dams David Nelissen 2de Semester Mathias Spiessens 2006-2007 Niels Salien Tom Pattyn Project 2 : Domotica Onder begeleiding van Wouter Deketelaere en Wim Dams Inhoudsopgave ------------------ 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 6: Beveiligingssystemen

Vakkennis Machinist Cluster 6: Beveiligingssystemen Vakkennis Machinist Cluster 6: Beveiligingssystemen Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 24-02-13) Versie 1.1 Revisie (MD en MdW 28-02-13) Versie 2.0 Na review (TT 01-03-13) Versie

Nadere informatie

Taken van de veiligheidsinstantie DVIS 27/02/2012

Taken van de veiligheidsinstantie DVIS 27/02/2012 27/02/2012 2 Afgifte, vernieuwing, wijziging en intrekking van de veiligheidscertificaten voor spoorwegondernemingen Deel A : voor de spoorwegonderneming die haar allereerste activiteit in België opstart.

Nadere informatie

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken In deze les staan we stil bij datacommunicatie op Ethernet netwerken en Wifi netwerken. 2.1 Wat is datacommunicatie? We spreken van datacommunicatie

Nadere informatie

INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Versie: 001

INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Versie: 001 Assetmanagement Gebruiksvoorschrift INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Beherende instantie: Inhoud verantwoordelijke: Status: AM Kwaliteitsmanagement Manager Treinbeveiligingssystemen Definitief

Nadere informatie

Safety Management bij RandstadRail

Safety Management bij RandstadRail Safety Management bij RandstadRail Perceel 1 vs. Perceel 2, Safety Manager Spoorbeveiliging RR p1 & p2 De percelen: Perceel 1; - HTM van Den Haag LvNOI naar Zoetermeer en Oosterheem - RET van Den Haag

Nadere informatie

Aanhangsel A. bij technische specificaties "Exploitatie en verkeersleiding"

Aanhangsel A. bij technische specificaties Exploitatie en verkeersleiding Aanhangsel A Documentversie 4 bij technische specificaties "Exploitatie en verkeersleiding" vastgesteld bij Verordening (EU) 2015/995 van de Commissie van 8 juni 2015 tot wijziging van Besluit 2012/757/EU

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

Met de trein naar Het Beroepenhuis. Naam:

Met de trein naar Het Beroepenhuis. Naam: Met de trein naar Het Beroepenhuis Naam: 1 1) Beroepen - vul in: Bij de Spoorwegen werken meer mensen dan je denkt. Weet jij wie wat moet doen? Kies uit het lijstje van beroepen en schrijf de naam van

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

1 van 11 30-12-2013 22:12

1 van 11 30-12-2013 22:12 1 van 11 30-12-2013 22:12 Regeling spoorverkeer (Tekst geldend op: 30-12-2013) Regeling ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer (Regeling spoorverkeer)

Nadere informatie

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht Wij sturen jouw energie 7 april 2015 FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht De technologie Open gate systeem Via het FixSus open gate systeem is elke variabele, parameter

Nadere informatie

toepassingen kenmerken Introductie ( E.e.a. is vertaald middels Google Translate )

toepassingen kenmerken Introductie ( E.e.a. is vertaald middels Google Translate ) Introductie ( E.e.a. is vertaald middels Google Translate ) Deze gps tracker type 1 is de nieuwste tracker op de markt, kan nauwkeurig lokaliseren en worden gebruikt voor het beschermen van kinderen/ouderen/gehandicapten/voertuigen,

Nadere informatie

Speel op veilig! Reyskens B. 1

Speel op veilig! Reyskens B. 1 Speel op veilig! Reyskens B. 1 Doel van het veiligheidscircuit. De machine bij bevel veilig stoppen met als resultaat: geen gevaar (beweging) meer, mogelijke aansturingen van energie beletten het starten

Nadere informatie

NETVERKLARING. Bijlage A.1 Glossarium. 1. Definities

NETVERKLARING. Bijlage A.1 Glossarium. 1. Definities NETVERKLARING Bijlage A.1 Glossarium 1. Definities Aanverwante Spoorwegonderneming Area Directie Asset Management-Infrabel Area Directie Traffic Management & Services- Infrabel Bureau Organisatie van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 7: Gereedmaken en vertrekken

Vakkennis Machinist Cluster 7: Gereedmaken en vertrekken Vakkennis Machinist Cluster 7: Gereedmaken en vertrekken Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 23-04-13) Versie 2.0 Na review (HB 05-05-13) Versie 2.1 Na review (TT 15-05-13) Versie 3.0 (TT 11-12-13)

Nadere informatie

Met de trein naar Het Beroepenhuis. Naam:

Met de trein naar Het Beroepenhuis. Naam: Met de trein naar Het Beroepenhuis Naam: 1 1) Beroepen - vul in: Bij de Spoorwegen werken meer mensen dan je denkt. Weet jij wie wat moet doen? Kies uit het lijstje van beroepen en schrijf de naam van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit tot vaststelling van het Tram Sein Reglement

PROVINCIAAL BLAD. Besluit tot vaststelling van het Tram Sein Reglement PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 7834 30 november 2015 Besluit tot vaststelling van het Tram Reglement Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november 2015, nr.

Nadere informatie

Opdrachten voortgezet onderwijs

Opdrachten voortgezet onderwijs Opdrachten voortgezet onderwijs Opdracht 1 Wat is veilig? Je ziet hier een kruispunt. Er staan nog geen verkeersborden, stoplichten of markeringen op het kruispunt. Hoe zou jij dit plein veilig maken voor

Nadere informatie

Gebruiksvoorschrift. Assetmanagement. ETCS Key Management. Datum van kracht: Versie: 002. Documentnummer: GVS

Gebruiksvoorschrift. Assetmanagement. ETCS Key Management. Datum van kracht: Versie: 002. Documentnummer: GVS Assetmanagement Gebruiksvoorschrift Beherende instantie: Inhoud verantwoordelijke: Status: AM Architectuur & Techniek Manager Treinbeveiliging Definitief Datum van kracht: 01-08-2012 2012 Behoudens de

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Regeling spoorverkeer

Regeling spoorverkeer Regeling spoorverkeer Toelichting Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Deze regeling strekt ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer. Het gaat hier om

Nadere informatie

Uw machinepark: online

Uw machinepark: online Volvo construction equipment Uw machinepark: online CARETRACK: MACHINES ZIEN EN VOLGEN Volg uw machines waar u zich ook bevindt CareTrack van Volvo is meer dan alleen een volgsysteem. Het geeft niet als

Nadere informatie

Veiligheid in de maakindustrie. 16 Life Saving Rules

Veiligheid in de maakindustrie. 16 Life Saving Rules Veiligheid in de maakindustrie 16 Life Saving Rules Doel van deze presentatie Inzicht geven in het veiligheidsbeleid van Heras aan de hand van De 16 Levensreddende Regels. 1. Veiligheid van onderaannemers

Nadere informatie

GSM UMTS ESSENTIALS. Hij richt zich bijvoorbeeld tot :

GSM UMTS ESSENTIALS. Hij richt zich bijvoorbeeld tot : GSM UMTS ESSENTIALS Doelstellingen van de opleiding de basisprincipes van de draadloze spraak- en data netwerken begrijpen de technieken gebruikt in 2 de en 3 de generatie draadloze netwerken begrijpen

Nadere informatie

Betreft: Voorstellen masterproeven 2012-2013. Contactpersonen: Nick Cremelie nick.cremelie@tomtom.com Chris Poppe chris.poppe@tomtom.

Betreft: Voorstellen masterproeven 2012-2013. Contactpersonen: Nick Cremelie nick.cremelie@tomtom.com Chris Poppe chris.poppe@tomtom. Zuiderpoort Office Park Gaston Crommenlaan 4 bus 0501 B-9050 Gent Belgium Phone : +(32) 9 244 88 11 Fax : +(32) 9 222 74 12 www.tomtom.com Betreft: Voorstellen masterproeven 2012-2013 Contactpersonen:

Nadere informatie

Changing winds. Windmills.

Changing winds. Windmills. Changing winds Windmills. Changing winds 10Kw Changing winds is de merknaam van windmolens gebouwd door: metaalconstructie Van Vlaenderen. Onze windmolens zijn er van superieure kwaliteit. We maken enkel

Nadere informatie

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in windows XP Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in Windows 7 of Vista Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma

Nadere informatie

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Beslissende over Regels in het belang van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitgangspunten berekeningen rij- en opvolgtijden ERTMS capaciteitsanalyse

Bijlage 1: Uitgangspunten berekeningen rij- en opvolgtijden ERTMS capaciteitsanalyse Railmap ERTMS Bijlage 1: Uitgangspunten berekeningen rij- en opvolgtijden ERTMS capaciteitsanalyse Van Auteur Projectteam capaciteitseffecten ERTMS Kenmerk Versie 1.0 Datum 30 januari 2014 Bijlage 1_Uitgangspunten

Nadere informatie

ERTMS. De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013. Pilot ERTMS Asd - Ut

ERTMS. De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013. Pilot ERTMS Asd - Ut ERTMS De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013 Voorwoord ATB ERTMS Van Dijk, in 1920: Wanneer het seinwezen alleen oog zou hebben voor de veiligheid van het verkeer, dan zou het zijn taak al heel onvoldoende

Nadere informatie

LAGE G VERSNELLINGSMETER BT10i

LAGE G VERSNELLINGSMETER BT10i LAGE G VERSNELLINGSMETER BT10i GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRE FOR MICROCOMPUTER APPLICATIONS http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De lage g Versnellingsmeter BT10i van CMA meet versnelling in het

Nadere informatie

Lezing door Chris Burger (ac.burger@kpnmail.nl) op 20 april 2013 voor HCCM te De Bilt.

Lezing door Chris Burger (ac.burger@kpnmail.nl) op 20 april 2013 voor HCCM te De Bilt. Hoe begin ik als ik een nieuwe modelbaan wil opzetten in Koploper? Hoe moet ik beginnen, waar moet ik aan denken, wat zijn de afwegingen die je moet maken? Voor welke systemen is het programma geschikt?

Nadere informatie

(Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel

(Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel (Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel Willem J. Mak Teun Immerman (Vialis bv) 1. Waarom voetgangersmodellen Door de komst van de microsimulatiemodellen is het al een aantal jaren mogelijk om complexe

Nadere informatie

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge)

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 23 maart 2010 21-10-2012 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Ontwikkeling en duurzaamheid railgoederenvervoersmarkt

Ontwikkeling en duurzaamheid railgoederenvervoersmarkt Ontwikkeling en duurzaamheid railgoederenvervoersmarkt DB Schenker Rail Nederland N.V. Peer van Gemert Teamleider Safety, Health & Environment 03.06.09 Inhoud Part 1 Ontwikkeling Railgoederenmarkt Part

Nadere informatie

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015 Windows Basics yvan vander sanden 22 februari 2015 Windows is nog altijd een veel gebruikt operating system. Als technicus moet je bekend zijn met het Windows operating system om gebruikers te kunnen helpen,

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Herziening ministeriele regeling spoorverkeer 1. Specificeren bij welke aanwijzingen cf. art. 36 trein stilgezet

Nadere informatie

Met de trein naar Het Beroepenhuis lesmateriaal

Met de trein naar Het Beroepenhuis lesmateriaal Met de trein naar Het Beroepenhuis lesmateriaal De les bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Voorbereiding in de klas a) Hoe plan ik een treinreis? Doel: De leerlingen plannen zelf de treinreis naar Het

Nadere informatie

SWB605 PowerMount. Vergelijking van PowerMount. met analoge weegmodules

SWB605 PowerMount. Vergelijking van PowerMount. met analoge weegmodules Vergelijking van PowerMount met analoge weegmodules De nieuwe PowerMount weegmodules van METTLER TOLEDO controleren continu de prestatie van loadcellen en ontdekken afwijkingen voordat deze gevolgen hebben

Nadere informatie

LED BE SMART. Slimme Fietspadverlichting

LED BE SMART. Slimme Fietspadverlichting LED BE SMART Slimme Fietspadverlichting Licht op maat is voor ons de belangrijkste functionaliteit. Door middel van de sensor wordt het licht te allen tijde gedimd, maar licht op wanneer er iemand langs

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Botsing >> Snelheid >> Kracht

Botsing >> Snelheid >> Kracht Botsing >> Snelheid >> Kracht Voorwoord; Allemaal hebben we wel eens na zitten denken. Hoe hard reed ik óf juist die ander nou? Hoe groot is de impact nou eigenlijk geweest? etc.etc. Dat is ook wel logisch

Nadere informatie

www.kno-tech.com AlarmLocator

www.kno-tech.com AlarmLocator KnoTech biedt innovatieve oplossingen in productbeveiliging en RFID technologie voor: Detailhandel Industrie Bibliotheken/Mediatheken Periferie Logistiek AlarmLocator RFID antidiefstal systeem voor materialen,

Nadere informatie

Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: april 2017

Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: april 2017 Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: april 2017 Hieronder vindt u de voornaamste stiptheidscijfers die spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en spooroperator NMBS maandelijks op hun website

Nadere informatie

PITTEM LESSONS LEARNED PITTEM LESSONS LEARNED. 90 % spoorwegongevallen 800 meter. 600 ton. 84 % van de spoorwegongevallen 166 seconden.

PITTEM LESSONS LEARNED PITTEM LESSONS LEARNED. 90 % spoorwegongevallen 800 meter. 600 ton. 84 % van de spoorwegongevallen 166 seconden. PITTEM LESSONS LEARNED 90 % spoorwegongevallen 800 meter zijn ongevallen op overwegen en ongevallen met personen, zelfdoding buiten beschouwing gelaten 0.09 % van de ongevallen met lichamelijk letsel tussen

Nadere informatie

Security: Laat je inspireren en neem actie! 1. Brecht Schamp Network & Security Specialist Phoenix Contact

Security: Laat je inspireren en neem actie! 1. Brecht Schamp Network & Security Specialist Phoenix Contact 1 Security: Laat je inspireren en neem actie! Brecht Schamp Network & Security Specialist Phoenix Contact 2 Security Auditor tijdens Blackhat 2006 Source: David Maynor & Robert Graham, Internet Security

Nadere informatie

De beste Technologie voor uw Veiligheid

De beste Technologie voor uw Veiligheid De beste Technologie voor uw Veiligheid B.V.V.O. Goedgekeurd (Beroepsvereniging Voor de Verzekeringensondernemingen) Onder de volgende nummers: MetaSystem S.p.A. Via Galimberti, 8 42100 Reggio Emilia ITALY

Nadere informatie

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management.

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management. Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management www.emka-electronics.com Monitoring Service Toegangscontrole 2 Veiligheid voor alles Rack Management van EMKA Electronics De verscherpte voorschriften

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

Onafhankelijk advies. Aanpak

Onafhankelijk advies. Aanpak Capability Statement Treinbeveiligingssystemen De veiligheid binnen een bedrijf wordt bepaald door een samenspel tussen mensen, techniek en organisatie. Drie gebieden met mogelijkheden om risico s te minimaliseren.

Nadere informatie

Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: mei 2016

Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: mei 2016 Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: mei 2016 Hieronder vindt u de voornaamste stiptheidscijfers die spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en spooroperator NMBS maandelijks op hun website plaatsen.

Nadere informatie

DATA SHEET C2-10. Besturing en bescherming van elektrische actuators. DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1

DATA SHEET C2-10. Besturing en bescherming van elektrische actuators. DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1 DATA SHEET C2-10 Besturing en bescherming van elektrische actuators DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1 C2-10 C2-10 is ontwikkeld voor aansturing van Concens actuators. C2-10 heeft meerdere stroombegrenzings

Nadere informatie