BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2012 De mensen achter VLIR-UOS Het netwerk van VLIR-UOS Begroting 2012 Overzicht van de in 2012 goedgekeurde projecten voor financiering in 1

2 De mensen achter VLIR-UOS Hoofdkantoor in Brussel Het hoofdkantoor in Brussel telt 20 personen. Het gaat om de volgende personen (op 1 mei ): Kristien Verbrugghen, directeur VLIR-UOS; Peter Verbeeck, financieel coördinator; Stefan Wellens, coördinator Noord & HRM; Peter De Lannoy, coördinator Zuid en IUS; Herman Diels, programmabeheerder Zuid; Christophe Goossens, programmabeheerder Zuid; Wannes Verbeeck, programmabeheerder Congo; Luc Janssens de Bisthoven, programmabeheerder Zuid (uit dienst op 24 april ); Thomas Vervisch, programmabeheerder Zuid; Stijn De Roover, programmabeheerder hogescholen, reisbeurzen, data en ICT; Hans Van de Water, communicatieverantwoordelijke; Julie Poppe, programmabeheerder Noord; Ellen Van Himbergen, programmabeheerder Beurzendienst; Agnes Anquinet, administratief medewerker Beurzendienst; Caroline Deneweth, financieel medewerker; Micheline De Schrevel, boekhoudkundig en financieel medewerker; Bart Van den Bossche, financieel medewerker; Dominique De Bondt, secretaresse; Sarah Verhasselt, secretaresse; Veerle Versele, secretaresse; Nicky Haezebrouck, secretaresse; Tim Zeuwts (tijdelijke medewerker tot en met augustus ). Landenkantoren in DR Congo en Ethiopië De landenvertegenwoordigers zijn Kathleen Wuytack voor DR Congo en Hans Bauer voor Ethiopië. Ze vertegenwoordigen VLIR-UOS ten aanzien van de lokale academische, politieke en sociale instellingen. Ze faciliteren de VLIR-UOS-projecten in DR Congo en Ethiopië, in samenwerking met het hoofdkantoor in België en de projectuitvoerders. In de loop van zal VLIR-UOS zijn landenkantoren echter sluiten. Hans Bauer werkt op freelance-basis voor VLIR-UOS tot eind juni. Kathleen Wuytack zal vanaf 15 juli starten als programmabeheerder Zuid op het hoofdkantoor in Brussel. Contactpersonen aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen De Instellingscoördinatoren voor Ontwikkelingssamenwerking (ICOS) zijn de contactpersonen van VLIR-UOS aan de Vlaamse universiteiten en associaties. De ICOS informeren academici van de eigen universiteit en de geassocieerde hogescholen over opportuniteiten voor samenwerking, adviseren hen bij het ontwerp van een projectaanvraag en ondersteunen de uitvoering van projecten. De contactgegevens van de contactpersonen aan de universiteiten en hogescholen vindt u op Bureau UOS Het Bureau Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (Bureau UOS) is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de VLIR voor universitaire ontwikkelingssamenwerking. Het is opgericht door de VLIR als bestuursorgaan voor universitaire ontwikkelingssamenwerking. Het Bureau UOS bestaat uit een vertegenwoordiger van elke Vlaamse universiteit en een vertegenwoordiger van de hogescholen. De leden zijn (op 1 mei ): Koen De Feyter, UA (voorzitter); Roel Merckx, KU Leuven (ondervoorzitter); Patrick Sorgeloos, UGent; Marc Nyssen, Vrije Universiteit Brussel; Paul Janssen, UHasselt; Toon Martens, Katholieke Hogeschool Leuven (vertegenwoordiger VLHORA). 2

3 Stuurgroep UOS De Stuurgroep Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (Stuurgroep UOS) is het overlegorgaan tussen VLIR-UOS en de financierende federale overheid. Op de agenda staan het beleid over universitaire ontwikkelingssamenwerking, de opvolging van financieringsprogramma s en de uitvoering van de akkoorden tussen de Belgische overheid en VLIR-UOS. De Stuurgroep bestaat uit de directie van VLIR-UOS, het Bureau UOS en vertegenwoordigers van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en de minister van Ontwikkelingssamenwerking. De leden zijn (op 1 mei ): alle leden van het Bureau UOS, Michèle Deworme (kabinet Ontwikkelingssamenwerking), Leen Verstraelen (DGD) en Dirk Molderez (DGD). Selectiecommissies en expertengroepen De selectiecommissies beoordelen de projectvoorstellen voor VLIR-UOS-financiering. Ze gebruiken hiervoor een lijst van selectiecriteria. Op basis van de adviezen van de selectiecommissies bekrachtigt het Bureau UOS de selectie van projecten. De selectiecommissies bestaan uit experten uit de academische wereld en de ontwikkelingssamenwerking uit binnen- en buitenland, en uit vertegenwoordigers van de federale overheid. De voorzitter van het Bureau UOS of een lid van het Bureau UOS zit de selectievergaderingen voor. De samenstelling en werking van de selectiesystemen zal in de loop van sterk wijzigen, als gevolg van een nieuw selectiebeleid. VLIR-UOS telt twee expertengroepen, over ICT en over bibliotheekontwikkeling. De expertengroepen hebben als doel informatie en ervaringen uit te wisselen en advies te verlenen aan VLIR-UOS, bijvoorbeeld over het gebruik van ICT en online learning in hoger onderwijs en onderzoek. De selectiecommissies en expertengroepen zijn als volgt samengesteld (op 1 mei ): Selectiecommissie Internationale Congressen (INCO) Leden: Roeland Samson (UA); Ludo Veny (UGent); Koen Vanhoof (UHasselt); Filip De Boeck (KU Leuven); Rudy De Meyer ( ); Paul Verlé (BTC); Dirk Molderez (DGD) Selectiecommissie Eigen Initiatieven (EI/TEAM) Voorzitter: Koen De Feyter (UA), voorzitter Bureau UOS Leden: Jean Berlamont (KU Leuven); Morgan De Dapper (UGent); Leo De Ridder (UGent); Jacques Tiberghien (Vrije Universiteit Brussel); Peter Bols (UA); Ernest Schockaert (UHasselt); Dirk Molderez (DGD ); Leen Verstraelen (DGD), Jan Coenen (ITG); Marnik Vanclooster (Université Catholique de Louvain), Julie Carpenter (Education for Change, Verenigd Koninkrijk) Selectiecommissie Onderzoeksbeurzen Voorzitters: Selectie VLADOC-bursalen: Paul Janssen (UHasselt) - selectie ICP PhD-bursalen: Stef Wellens (VLIR-UOS) Leden: Serge Hoste (UGent); Geert Angenon (Vrije Universiteit Brussel); Johan Bastiaensen (UA); Ann Cassiman (KU Leuven); Michèle Oleo (IWT); Koos-Jaap Van Zwieten (UHasselt); Dirk Molderez (DGD ); Luc Kestens (ITG); Rudy Herman (EWI); Hans Beeckman (KMMA) Selectiecommissie Opleidingsprogramma's Voorzitter: Koen De Feyter (UA), voorzitter Bureau UOS Leden: Hilde Heynen (KU Leuven); Yves Jorens (UGent); Patrick Van der Stuyft (ITG); Herwig Leirs (UA); Stefaan Smis (Vrije Universiteit Brussel); Karin Coninx (UHasselt); Dirk Molderez (DGD); Marleen Bosmans (BTC); Govert Van Heusden (ITG); Dirk Smits (HUB) 3

4 Selectiecommissie ICT Close The Gap Voorzitter: Patrick Sorgeloos, voorzitter Bureau UOS (Universiteit Gent) Leden: Wim Van Petegem (voorzitter VLIR-ICT/OLL-expertengroep, KU Leuven); Martin Belcher (INASP); Olivier Vanden Eynde (Close the Gap); Oscar Struijvé (Education for Change); Dirk Molderez (DGD) Selectiecommissie DR Congo Voorzitter: Koen De Feyter (UA), voorzitter Bureau UOS Leden: Eric Tollens; Johan Smitz (Vrije Universiteit Brussel); Stef Vandeginste (UA); Pierre Camus (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel); Fabian Clément (BTC); Marcel Rémon (FUNDP, voor CUD); Oswald Van Cleemput (UGent); Jean-Michel Rigo (UHasselt); Dirk Molderez (DGD); Eddy Nierynck (DGD). Selectiecommissie Research Initiatives Programme Voorzitter: Koen De Feyter (UA), voorzitter Bureau UOS Leden: Wilfrida Decraemer (KBIN); Peter Erkelens (Technische Universiteit Eindhoven); Herman Goethals (KBIN); Oswald Van Cleemput (UGent); Sinclair Mantell (Nakhlatec Zweden); Daniel Sifuna (Kenyatta University); Gabriela Torrea (ITG); Jos Vanderleyden (KU Leuven); Dirk Molderez (DGD), Leen Verstraelen (DGD). Selectiecommissie Zuidinitiatieven Voorzitter: Koen De Feyter (UA), voorzitter Bureau UOS Leden: Judith Kerkhof (Arteveldehogeschool Gent); Marc Janssens (Associatie UGent); Jozef Anné (KU Leuven); Gerrit Janssens (UHasselt); Johan Swinnen (Vrije Universiteit Brussel); Sonja Spee (Artesis Hogeschool Antwerpen); Jan Coenen (ITG); Diane Verstraeten (Voormalig secretarisgeneraal Internationaal Vlaanderen); Jan Govaerts (UCL); Paul Verlé (BTC); Dirk Molderez (DGD), Leen Verstraelen (DGD). Expertengroep ICT / OLL Voorzitter: Wim van Petegem (KU Leuven) Leden: Yves Willems (KU Leuven); René Floorizone (KU Leuven); Erik Duval (KU Leuven); Michel Raes (UGent); Jan De Sitter (UA); Georges Eisendrath (Vrije Universiteit Brussel); Katie Goeman (Vrije Universiteit Brussel); Marc Thoelen (UHasselt); Jeanne Schreurs (UHasselt); Gerrit Janssens (UHasselt); Tom Dhaene (UA); Bram Mennes (Karel de Grote Hogeschool); Toon Van Hoecke (UGent); Rudy Gevaert (UGent); Frederick Questier (Vrije Universiteit Brussel); Stephane Sas (KU Leuven); Bart Bonamie (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende); Noël Selis (Katho); Leo Van Biesen (Vrije Universiteit Brussel); Luc Pieters (Artesis hogeschool); Peter Manderick (CTG) Expertengroep Bibliotheekontwikkeling Voorzitter: Raf Dekeyser (KU Leuven) Leden: Ludo Holans (KU Leuven); Johan Rademakers (KU Leuven); Sylvia Van Peteghem (UGent); Inge Van Nieuwerburgh (UGent); Paul Nieuwenhuysen (Vrije Universiteit Brussel); Egbert De Smet (UA); Trudi Noordermeer (UA); Mattias Mainil (UA); Jan De Sitter (UA); Piet De Keyser (Katolieke Hogeschool Leuven); Marc Goovaerts (UHasselt); Henri Verhaaren (UGent); Hilde Nelissen (Katholieke Hogeschool Limburg); Liesbeth De Vogelaere (Artevelde Hogeschool); Frederic Vandoolaeghe (KU Leuven, campus Kortrijk); Dirk Smet (Lessius Mechelen) 4

5 Het netwerk van VLIR-UOS Lidmaatschap (op 1 mei ) ACA. De Academic Cooperation Association (ACA) is een federatie van nationale organisaties uit Europa en daarbuiten die internationalisering van het hoger onderwijs financieren en stimuleren. VLIR-UOS is lid van ACA. AgriOverseas. AgriOverseas brengt het wetenschappelijk tijdschrift Tropicultura uit over ontwikkeling in het Zuiden. Roel Merckx (KU Leuven) vertegenwoordigt VLIR-UOS in de Raad van Bestuur van AgriOverseas. Commissie Vrouw en Ontwikkeling. De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling is een commissie die de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking advies verleent op het gebied van gendergelijkheid. Voor VLIR-UOS zetelen Nathalie Holvoet (Universiteit Antwerpen), Miet Maertens (KU Leuven), Gily Coene (Vrije Universiteit Brussel) en Marijke D Haese (UGent) in de Commissie. EAIE. De European Association for International Education (EAIE) is een non-profitorganisatie die internationalisering van het hoger onderwijs in Europa en daarbuiten stimuleert en faciliteert en tegemoet wenst te komen aan de noden van individuen die actief zijn in het hoger onderwijs. Stefan Wellens (VLIR-UOS) is lid van de raad Educational Cooperation With Developing Countries (EDC board). E-CA - CRE-AC. E-CA CRE-AC promoot in België de toegang tot en de verspreiding van kennis over Centraal-Afrika. Filip Reyntjens (UA) vertegenwoordigt VLIR-UOS in de Raad van Bestuur. EDUCAID. EDUCAID is het Belgisch platform voor onderwijs en vorming in ontwikkelingssamenwerking. Het heeft als doel om informatie beschikbaar te stellen en zo mensen en organisaties aan te zetten om hun acties in het Zuiden beter op elkaar af te stemmen en zo de efficiëntie ervan te verhogen. VLIR-UOS is sinds de oprichting in 2010 lid van het platform. EUA. EUA staat voor de European University Association. Flanders Knowledge Area. Flanders Knowledge Area, voordien Flamenco, heeft als missie om bij te dragen tot de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs en zijn kwaliteit internationaal zichtbaar te maken. Kristien Verbrugghen vertegenwoordigt VLIR-UOS in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering als waarnemend lid. KAURI. KAURI is het netwerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar zowel bedrijven, overheden als maatschappelijke organisaties deel van uitmaken. VLIR-UOS is sinds 2008 lid. Kristien Verbrugghen, directeur VLIR-UOS, was bestuurder van Kauri tot april. Ontwikkelingsdebatten. Samen met BTC, MO*, VAIS, VVN en VVOB is VLIR-UOS medeorganisator van de Ontwikkelingsdebatten. Een paar keer per jaar organiseren we een debat voor professionals in de ontwikkelingssamenwerking. Met de debatten beogen we uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën en discussie over evoluties die van belang zijn voor de ontwikkelingssamenwerking. Hans Van de Water (VLIR-UOS) vertegenwoordigt VLIR-UOS in de Ontwikkelingsdebatten. Platform Kleurrijk Vlaanderen. Het Platform Kleurrijk Vlaanderen brengt actoren samen over internationale jongerenmobiliteit. JINT is trekker van het Platform. Stijn De Roover vertegenwoordigt VLIR-UOS in het Platform. 5

6 Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De Prijs richt zich tot studenten en jonge wetenschappers. Zij kunnen meedingen naar een prijs op basis van een eindverhandeling of op basis van een doctoraatsthesis of publicatie. Enkel werken die voldoende ontwikkelingsrelevant zijn komen in aanmerking. Voor VLIR-UOS zetelen Mark Leys (Vrije Universiteit Brussel), Kanigula Mubagwa (KU Leuven), Noël Veraverbeke (UHasselt) en Glenn Rayp (UGent) in de jury voor de prijs. Procura. VLIR-UOS is lid van Procura, het kenniscentrum voor de non-profit en de sociale economie. Procura vzw ondersteunt de non-profitorganisaties door het geven van gerichte informatie en professioneel advies aan bestuurders, directies en vrijwilligers. Vlaams partnerschap Water voor Ontwikkeling. Het partnerschap vormt een versterkte samenwerking tussen alle Vlaamse betrokkenen in de watersector en in de internationale samenwerking. Als concreet en duidelijk doel houdt het Partnerschap voor ogen om tegen 2015 evenveel mensen in ontwikkelingslanden aan water en / of sanitatie te helpen, als er inwoners zijn in Vlaanderen. VLUHR. De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, afgekort VLUHR, is conform de onderwijsdecreten gezamenlijk opgericht door alle Vlaamse spelers in het Hoger Onderwijs. De stichtende leden zijn de universiteiten verenigd in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de hogescholen verenigd in de Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA) en de associaties. Het brede netwerk VLIR-UOS onderhoudt actieve contacten met onder meer de volgende organisaties (op 1 mei ): , ACODEV, APEFE, Because Health, Be-Troplive, BTC, CIUF, Close the Gap, CNCD, CUD, de departementen van onderwijs en wetenschapsbeleid, DIV, Ecocampus, EPOS, Ex-Change, FIT, FWO, Hercules Stichting, IFS, INASP, ITG, IWT, JINT, KBIN, KMMA, Internationaal Vlaanderen, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, MO*, NGO-federatie, SARIV, SPLASH, Stichting Toekomstige Generaties, Universitaire Stichting, VAIS, VLEVA, VLHORA, VLIR, VOSEC, VRWI, VVN, VVOB, VVSG 6

7 Begroting

8 Overzicht van de in 2012 goedgekeurde projecten voor financiering in Als gevolg van de budgetonzekerheid in zullen een aantal van de goedgekeurde projecten niet van start kunnen gaan. Deze zijn als volgt aangeduid: (kan niet van start gaan). Research Initiatives Programme (RIP) (kan niet van start gaan) Project holder Partner university Project Title Van Dinh Son Hanoi Research and application of Biomass gasification technology for electric/energy application Tho University of of Vietnam remote areas Science and Technology, Vietnam Truong Thi Ngoc Hanoi Development of label-free biosensors based on carbon ink electrode and quartz crystal Lien University of microbalance devices for early diagnosis of prostate cancer. Toward instrument for Science and monitoring cancers Technology, Vietnam Duration Budget (in years) (in )

9 Zuidinitiatieven (ZI) Name Flemish promoter and Name Flemish Name partner institution(s) Country Project Title Duration (in years) Budget (in ) copromoter(s) institution Maarten KU Leuven University of Havana Cuba Food security, commercialization and regional Loopmans development networks: an analysis of territorial dynamics related to changes in land use and tenure, and their effects on production and commercialization of agriculture products Jan Tytgat KU Leuven Drug research and Cuba Functional characterization of antimicrobial peptides development Center from marine invertebrates with potential use as therapeutics (kan niet van start gaan) Carlo KU Leuven Universidad de Cuba Cleaner production in the city of Cienfuegos, Cuba Vandecasteele Cienfuegos Jozef Vanden KU Leuven Center for Pharmaceuticals Cuba Structure-activity analysis of a novel peptidase inhibitor Broeck research and development (CIDEM) from the Caribbean spiny lobster, Panulirus argus. A scaffold for development of biopharmaceutical leads. (kan niet van start gaan) Jozef Vercruysse UGent Universidad de Cuba The effect of helminth infections on dairy productivity in Camagüey Ignacio Camagüey province, Cuba Argamonte y Loynaz Liesbet Vranken KU Leuven Universidad de Holguin Cuba Strengthening local capacities for food sustainability in agricultural communities: a case study from the municipality of Calixto García (Eastern Cuba). Kristin Hendrickx UA Universidad Técnica Ecuador To strengthen and build on medical curriculum reform Particular de Loja at the UTPL (EI) with emphasis on distance education and modern concepts of learning (kan niet van start gaan) 9

10 Koenraad KU Leuven Universidad Tecnica del Ecuador Sustainable management of lakes in Northern Ecuador Muylaert Norte (Ibarra) under growing economic activities and a changing climate André Vyt Artevelde Universidad Técnica Ecuador quality management in teacher education with focus Hogeschool Particular de Loja on science education Matthieu Kervyn Vrije University of Dodoma Tanzania Increasing teaching and research capacities on de Meerendre Universiteit geological processes, resources and hazard Brussel management in the northern Tanzania Volcanic Zone (NTVZ) (kan niet van start gaan) Geert Haesaert Hogeschool Gulu University Uganda Relationship between mycotoxins and Nodding Gent syndrome: a part of the solution? (kan niet van start gaan) Nathalie Holvoet UA Mbarara University of Uganda Exploring opportunities for partnership and initiating Science and Technology gender analysis to address food and health joint research on the topic: Intra-household and insecurities among rural communities in south western Uganda. (kan niet van start gaan) Matthieu Kervyn de Meerendre Vrije Universiteit Brussel Busitema University Uganda Identification and analysis of land degradation hot spots, their socio-economical and physical controls and implications in the Mt Rwenzori Region (kan niet van start gaan) Kristof Titeca UA Uganda Christian Uganda Urban governance in Kampala: a research partnership. University (kan niet van start gaan) Anselme Derese UGent Can Tho University Vietnam Developing family medicine through a network of continuing medical education among the family medicine graduates from Can Tho UMP. Ludo Diels UA Ho Chi Minh City Vietnam Application of Sewage Plus Technology for wastewater University of Technology treatment in Vietnam (kan niet van start gaan)

11 Pierre Dorny UGent Institute of Malariology, Parasitology and Entomology Que Nhon Herman UA National Institute of Goossens Hygiene and Epidermiology Vietnam The diagnosis of zoonotic and soil-transmitted helminth infections in Central Vietnam. Vietnam Environmental and food reservoirs of antibiotic resistant organisms and its link with human disease. (kan niet van start gaan) EI/TEAM Initiatieven (klassiek) (kan niet van start gaan) Name Flemish promoter and Name Flemish Name partner institution(s) Country Project Title Duration (in years) Budget (in ) copromoter(s) institution Geert Bouckaert KU Leuven Ambo University Ethiopia Strengthening Institutional Capacity to Support Public Administration and/or Development Management Programmes at Ambo University Bart Nicolai KU Leuven Addis Ababa University Ethiopia Technologies to reduce postharvest losses of Ethiopian fresh fruit Jan Nyssen UGent Mekelle University Ethiopia Integrated geographical research for sustainable land management in the closed basins along the Rift Valley in Northern Ethiopia Ann Van Soom UGent Addis Ababa University Ethiopia Trypanozoma equiperdum- venereal pathogenity and transmission Koen Dewettinck UGent University of Ghana Ghana Sustaining high quality cocoa production by West African smallholder farmers Guido Wyseure KU Leuven Universidad Nacional Peru Impact on surface water resources and aquatic de Cajamarca biodiversity by opencast mining activities in Cajamarca, Peru Luc Brendonck KU Leuven University of Johannesburg South Africa Development of tools for sustainable utilization and 5 management of aquatic resources in South Africa. Case study: the Lower Phongola River and floodplain

12 Hans de Witte KU Leuven North-West University South Africa Understanding the unemployment experience in South Africa in order to develop an evidence based intervention together with the local community EI/TEAM Initiatieven (Uganda) Name Flemish promoter and copromoter(s) Name Flemish institution Name partner institution(s) Platform Project Title Duration (in years) Miet Maertens KU Leuven Busitema University Insecurity Sustainable land use and resilient livelihoods in the landslide-prone region of Mount Elgon, Uganda Nadia Molenaers UA Uganda Christian Governance Towards more effective and equitable service delivery University for local communities: comparing the impact of different accountability mechanisms and analysing the politics of service delivery. Kristof Titeca UA Gulu University Governance Governance and post-conflict reconstruction in Northern Uganda Jean-Pierre Van UA Mbarara University of Insecurity Bridging the gap between clinical epidemiological geertruyden science and technology research and the community by strengthening community health research Budget (in ) Internationale Trainingsprogramma s (ITP) Promotor Instelling Titel Periode + duur Aantal bursalen Budget (in ) Wim Van Petegem KULeuven AudioVisual Learning Materials Management, Production and Activities (AVLM) (kan niet van start gaan wegens timing) Veerle Fievez UGent/ HoGent 1/05 tot 306/ 61 dagen Dairy Nutrition 27/09 tot 6/12/ 71 dagen

13 Patrick Meire UA/ UGent Technology for Integrated Water Management 14/09 tot 25/12/ 103 dagen Mieke Uyttendaele UGent ITP Food Safety, quality assurance systems and risk analysis 28/09 tot 17/12/ 81 dagen Egbert de Smet UA : Management of Electronic Information and Digital 1/10 tot 31/12/ Libraries 92 dagen Wouter Vandenhole UA Human Rights for Development ( HR4DEV ) (kan niet van start gaan wegens timing) Tom Brijs UHasselt Road safety in Low and Middle-Income Countries: Challenges and strategies for Improvement 15/08 tot 13/09/ 30 dagen 10/09 tot 08/12/ 90 dagen Korte Opleidingsinitiatieven (KOI) Promotor Instelling Titel Periode Voorzien Budget (in ) aantal bursalen Sarah De Saeger UGent Intensive training on mycotoxin analysis 28/08/ - 11/09/ Koen Dewettinck UGent Local added value creation through knowledge transfer in cocoa and chocolate processing Jos Van Orshoven KULeuven Discovery, exploration and exploitation of free data and tools for supporting the adaptation of agriculture and forestry to climate change, (kan niet van start gaan wegens timing) Harrie Mol HUBrussel Radiation safety management for radiographers and radiological technologists (2nd-Ed.) (kan niet van start gaan wegens timing) Geert Wets UHasselt Road safety in Asian and Latin American countries: principles and approaches 21/08/- 05/09/ weken in de periode juli-sep /04/- 27/04/ /10/13-25/10/

14 Internationale congressen (INCO) (kan niet van start gaan) Promotor Instelling Titel Plaats Datum Budget Erik Verheyen UA 1st International Conference on Biodiversity in the Congo Basin Kisangani, DR 29 mei - 1 juni Congo Jan Elen KU Leuven Innovation of university education in Agriculture and Natural Peru oktober Resources in Andean countries Peter Bossier UGent LARVI 6th Fish & Shellfish larviculture conference UGent 2-5 september Koen Dewettinck UGent Third International Conference on Food Science and Technology Hanoi oktober (INCOFST), theme Food Nutrition Quality and Safety in South East Asian Countries: Current status and solutions. Ilse Derluyn UGent Children and youth affected by armed conflict: where to go from Kampala september here? Filip De Beule Lessius Emerging Technologies and Development India 7-9 november Antwerpen Geert KU Leuven Train the teacher trainers: constructing a professional knowledge Cuenca, Ecuador juni Kelchtermans base for teacher educators. Koenraad KU Leuven Human Genetics in the Democratic Republic of Congo Kinshasa, DR Congo mei Devriendt Marijke D' Haese UGent 136th EAAE seminar in Pro-poor innovations in food supply chains UGent 4-6 september Geert Haesaert UGent 8th International Triticale Symposium UGent oktober Erwin Samson Vrije World Journalism Education Congress (WJEC ) Mechelen, België 3-5 juli Kim Van der Borght Universiteit Brussel Vrije Universiteit Brussel Economic, Social and Cultural Rights-Justiciability and Accesibility Issues in Sout-Asia Kathmandu, Nepal juni (in )

15 Vlaamse Doctoraatsbeurzen (VLADOC) 2012 FAMILIENAAM Voornaam Vlaamse Promotor (alfabetisch) universiteit Titel Vandelannoote Koen UA Herwig Leirs Virulence and diversity of African Mycobacterium ulcerans De Beenhouwer Matthias KU Leuven Olivier Honnay Optimizing yield quality and quantity of organic Arabica coffee (Coffea Arabica L.) in (semi-) natural production systems in Southwest Ethiopia. Vande Velde Katrien KU Leuven Miet Maertens Global and local food supply chains and development. The case of rice chains in Benin. Schalenbourg Wim KU Leuven Miet Maertens Landslide risk awareness and coping strategies in poor and food insecure regions: a casestudy of Mount Elgon, Uganda Van Den Broeck Maarten KU Leuven Luc Brendonck Conservation and sustainable management of Maroccan temporary wetlands for the benefit of the local people Verbrugge Hannelore KU Leuven Steven Van Woman/children in small scale mining communities in Tanzania Wolputte Abelshausen Bieke Vrije Universiteit Brussel Tom Vanwing Introducing societal stakeholders as co-decision makers in Integrated Coastal Zone Management in Vietnam: the influence of bi-directional kwowledge sharing on participatory processes and methods Boon Nele KU Leuven Filip Volckaert Schistosomiasis: the role of parasite genetics in human infection and disease 15

16 ICP PhD-beurzen 2012 FAMILY Name Nationality Flemish Flemish Local Local supervisor Research title NAME university supervisor institution Akurut Mary Uganda KU Leuven P. Willems College of Engineering, Design, Art & Technology (CEDAT Bamanyaki Patricia Uganda UA N. Holvoet College of Aruho Humanities and Social Sciences Ebrahim Awol Seid Ethiopia UGent W. Decraemer University of Florida Epila Jackie Uganda UGent K. Steppe Makerere H. Verbeeck University C.B. Water quality modelling of the Lake Victoria basin and NIWAGABA impact investigation of climate change on the quality of the lake H. MANYIRE Citizen-led gender budget initiatives in local governments: a quasi-experimental impact study focusing on the health sector of Kabale district, Uganda TESFAMARIAM Biodiversity of Root Knot Nematodes (Meloidogyne spp.) MENGISTU Associated with Tomato and Characterization and Screening of Tomato Genotypes for Their Resistance Ability to Meloidogyne spp. in Ethiopia J. B. L. Assessment of the drought vulnerability of key tree OKULLO species in Ugandan tropical forest Ndegwa Gladys Kenya Vrije Universiteit Brussel N. Koedam Kenya Marine and Fisheries Research Institute Nguyen Duc Anh Vietnam KU Leuven J. Monbaliu Hanoi Water Resources University J. KAIRO Overcoming uncertainties in estimating mangrove carbon: carbon gradients in wood density and below ground carbon burial in the land-dea ecotone VU MINH CAT Assessment of Salinity intrusion changes to support the Regional Water Managements Plans 16

17 Njuguna Elizabeth Kenya UGent D. Inzé Kenyatta University Sobrevinas Alellie Philipines UA G. Calfat De la Salle University Toe Laeticia Burkina UGent P. Kolsteren IRSS - Celine Faso Centre Muraz Upadhayay Hari Ram Nepal UGent P. Boeckx Kathmandu University J. MACHUKA Modulation of energy homeostasis in maize to develop lines with enhanced tolerance to drought and oxidative stress C. REYES International Remittances and Poverty Reduction in the Philippines: Evidence from the Community-Based Monitoring System (CMBS) Data J.-B. Nutrition, Morbidity and growth in 0-12 month old children OUEDRAOGO in Burkina Faso: the mediating role of gut microbiota ROSHAN MAN Assessment of water erosion via compound specific BAJRACHARYA stable isotope (CSSI) and fallout radipnuclids (FRNs) techniques in the middle mountain range of Nepal 17

18 Reisbeurzen (REI) De initiële interuniversitaire verdeling voor was de volgende: Voor de hogescholen verdeling Groep T 4 HUB-EHSAL 14 KATHO 15 KHKempen 13 KHLeuven 13 KHLimburg 12 KAHO 13 KHBO 7 Lessius Antwerpen 7 Lessius Mechelen 12 LUCA 8 Arteveldehogeschool 20 Hogeschool Gent 34 HOWEST 10 Artesis 16 Hogere Zeevaartschool 1 KDG 19 Plantijn 7 PHL 9 XIOS 6 EhB 10 Totaal hogescholen 250 Voor de universiteiten Verdeling KU Leuven (+KUB) 94 Universiteit Hasselt 9 Universiteit Antwerpen 33 Universiteit Gent 88 Vrije Universiteit Brussel 26 Totaal universiteiten 250 Totaal

19 186 reisbeurzen worden uiteindelijk niet toegekend door de budgetbeperking. Uiteindelijke verdeling Universiteiten # Beurzen Budget in KU Leuven (+KUB) Universiteit Gent Universiteit Antwerpen Universiteit Hasselt (+tul) Vrije Universiteit Brussel Totaal Hogescholen # Beurzen Budget in Groep T HUB-EHSAL KATHO KHKempen KHLeuven KHLimburg KAHO KHBO Lessius Antwerpen Lessius Mechelen LUCA Arteveldehogeschool Hogeschool Gent HOWEST Artesis Hogere Zeevaartschool 0 0 KDG Plantijn PHL XIOS EhB Totaal

20 Opleidingskosten 2012 De verdeling van de Opleidingskosten 2012, op basis van de door de Vlaamse universiteiten bij VLIR- UOS ingediende lijsten met alle studenten uit landen van de VLIR-UOS-landenlijst, ingeschreven voor het academiejaar (met teldatum 1 februari 2011), is als volgt: Universiteit Budget (in ) UGent ,61 UA ,90 K.U.Brussel - HUB ,01 UHasselt ,81 KU Leuven ,57 Vrije Universiteit Brussel ,10 Totaal ,00 20

BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2011

BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2011 BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2011 De personen achter VLIR-UOS 2 Het netwerk van VLIR-UOS 6 Begroting 2011 8 Overzicht van de in 2011 goedgekeurde projecten voor financiering 9 De personen achter VLIR-UOS

Nadere informatie

Research projects (100-150 of 336)

Research projects (100-150 of 336) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 14:01:59 Research projects (100-150 of 336) Search filter: Classifications: Management of enterprises The impact of cultural adaptation on the effectiveness of e-commerce

Nadere informatie

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 FLANDERS KNOWLEDGE AREA Jaarverslag 2014 Inhoud Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 1. Beleidskader 10 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie 10 1.2 Actieplan Mobiliteit Brains on

Nadere informatie

Jaarplan Free Press Unlimited 2014

Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Management samenvatting In navolging van 2013, voorziet Free Press Unlimited voor 2014 opnieuw een jaar van een aantal belangrijke beleidsmatige beslissingen. Minister

Nadere informatie

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Meerjarenplan Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Publicatiedatum: 15/12/2011 P a r t 3 A c r o n i e m : V L A S Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 ALGEMENE VERGADERING 11 april 2014 In de Hogeschool Universiteit Brussel staan studenten centraal. Zij richt zich op de ontwikkeling van hun talenten, hun persoonlijke groei

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal.

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal. Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014 Nieuwsbrief vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

Vlaams Instituut voor de Zee vzw Flanders Marine Institute. Wetenschappelijke Commissie 13 juni 2014. Bijlage bij agendapunt 8 Informatieve bijlagen

Vlaams Instituut voor de Zee vzw Flanders Marine Institute. Wetenschappelijke Commissie 13 juni 2014. Bijlage bij agendapunt 8 Informatieve bijlagen Vlaams Instituut voor de Zee vzw Flanders Marine Institute Wetenschappelijke Commissie 13 juni 2014 Bijlage bij agendapunt 8 Informatieve bijlagen OVERZICHT INFORMATIEVE BIJLAGEN LIJST VAN GEPLANDE EN

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Book of abstracts VLIZ. KHBO, Brugge 15 February 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY

Book of abstracts VLIZ. KHBO, Brugge 15 February 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY Vlaamse overheid Vlaamse overheid Book of abstracts VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY KHBO, Brugge 15 February 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY 2013 VLIZ VLIZ SPECIAL PUBLICATION 63 BOOK OF ABSTRACTS

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

Landenbeleidsnota International

Landenbeleidsnota International Landenbeleidsnota International An Huts, unit hoofd International Policy Elise Konings, Stafmedewerker Internationaal Beleid Bart De Moor, vice-rector Internationaal Beleid november 2011 1. De Strategische

Nadere informatie

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis JbvEG 2012/2013 Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis

Nadere informatie

Inhoud Algemeen Onderzoek Onderwijs Advieswerkzaamheden 28 Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening Bijlagen

Inhoud Algemeen Onderzoek Onderwijs Advieswerkzaamheden 28 Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening Bijlagen Leeswijzer Het ITC - International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation - legt met dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid in het jaar 2007. Deze verantwoording

Nadere informatie

De grote uitdaging blijft het creëren van het one bank principe

De grote uitdaging blijft het creëren van het one bank principe business magazine on innovation, leadership, strategy and vision Magazine for executives & decision makers jun jul 2012 general management Performance management houdt bedrijven spiegel voor Logistics

Nadere informatie

Communicate... One... Any... Number, application, environment. Voice call, chat, web collaboration, Device, location, network. presence, video...

Communicate... One... Any... Number, application, environment. Voice call, chat, web collaboration, Device, location, network. presence, video... Special anniversary edition! Any... Device, location, network One... Number, application, environment Communicate... Voice call, chat, web collaboration, presence, video... Only one application can realize

Nadere informatie

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015 JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 Parkstraat 45 bus 3609 B-3000 Leuven Prof. dr. Geert Bouckaert Promotor-coördinator geert.bouckaert@soc.kuleuven.be

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN: ONTWIKKELINGNG VAN EEN BELEIDSSCENARIO

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN: ONTWIKKELINGNG VAN EEN BELEIDSSCENARIO KCE REPORT 175 A GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN: ONTWIKKELINGNG VAN EEN BELEIDSSCENARIO 2012 www.kce.fgov.be Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Het Federaal Kenniscentrum

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO 22-01-2015, pagina 1. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v.

Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO 22-01-2015, pagina 1. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v. WGO op 22-01-2014 Naam WG: GEO (Gezondheid en Ontwikkelingssamenwerking) Aantal leden: 80 geïnteresseerde personen geregistreerd. VOORZITTER: Wilma

Nadere informatie

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Welkom Welkom bij deze speciale Gebruikersdag uitgave van VSC Echo! Naast de gebruikelijke rubrieken vind je er ook

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Ambtenaren hebben te weinig voeling met wat de klant (lees de burger) verwacht

Ambtenaren hebben te weinig voeling met wat de klant (lees de burger) verwacht business magazine on innovation, leadership, strategy and vision Magazine for FEB / MARCH executives decision makers & 89 issue 2011 general management Linking risk and performance: The Executive Risk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 1 Inhoudstafel Voorwoord... 8 DEEL I - ORGANISATIESTRUCTUUR... 12 1. Overzicht en adressen van vestigingen van de hogeschool... 12 2. Bestuurlijke organen op centraal niveau... 13

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Onderzoekscommissie MW Februari 2010 Samenvatting Het onderzoeksbeleid van de faculteit Managementwetenschappen heeft ook dit jaar weer

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie