Locatierapport. CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locatierapport. CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck"

Transcriptie

1 Locatierapport CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck In opdracht van Zorggroep Groningen Schaaksport 102 Postbus LM Groningen T: (050) I: Contactpersoon Mevr. M. Perdok-Pot Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan 23a Postbus AL Groningen T: (050) I: Contactpersonen Dhr. J. Hoekstra Dhr. D. Kremer Groningen, december

2 Inhoud 1. Inleiding Uitkomsten CQ-meting somatiek Uitkomsten CQ-meting psychogeriatrie Algemene indruk interviewers Bijlage I: Scores per vraag Pagina 2 van 13

3 1. Inleiding ZorgfocuZ heeft in bij Zorggroep Groningen de CQ-metingen somatiek en psychogeriatrie uitgevoerd. Dit rapport bevat de resultaten van locatie A.G. Wildervanck (). Status van dit rapport ZorgfocuZ staat voor onderzoek dat (1) relevant is voor u als opdrachtgever, (2) concrete en stuurbare informatie op een heldere manier boven tafel brengt en (3) tot verbeteringen leidt die in de organisatie beklijven. Om dit te kunnen waarmaken hebben wij een aantal zaken vastgesteld die cruciaal zijn voor goed, relevant onderzoek. Op basis van deze ervaring zijn wij uitgekomen op een model bestaande uit vier fasen, dat weergeeft hoe onderzoek -als middel voor verbetering- door kan werken in de organisatie. Afstemming Uitvoering Interpretatie Actie Met de rapportage van het onderzoek sluiten wij fase twee af. Op basis van de rapporten die gemaakt zijn (zie leeswijzer) gaan wij graag met u in gesprek om de resultaten te interpreteren en actie- en aandachtspunten te formuleren. Leeswijzer In totaal zijn er n.a.v. deze CQ-meting drie soorten rapporten opgeleverd: Basisrapporten; hierin staan rechte tellingen per vraag per zorgvorm Locatierapporten; hierin worden de resultaten per locatie overzichtelijk gepresenteerd en worden er benchmarks met eerdere metingen, de overige van Zorggroep Groningen en het landelijk gemiddelde gedaan. Overzichtsrapport: Hierin worden de resultaten voor Zorggroep Groningen als geheel overzichtelijk gepresenteerd. Voor u ligt een locatierapport. Om de hoeveelheid informatie die uit het onderzoek naar voren is gekomen overzichtelijk te maken zijn de gesloten vragen die eenzelfde onderwerp betreffen samengevoegd tot één thema. Ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid zijn de scores op zowel de verschillende thema s als de afzonderlijke vragen omgerekend naar een tienpuntsschaal (rapportcijfer). Pagina 3 van 13

4 In de tabellen in dit rapport vindt u de gemiddelde scores van per thema. In de tabellen wordt gewerkt met de kleuren groen en rood. Met deze kleuren is aangegeven of een score op een thema of vraag significant afwijkt van: de overige ; de vorige meting; en het landelijk gemiddelde. In de tabellen werken wij met de volgende kleuren: Rood betekent een significant lagere score. Groen betekent een significant hogere score.. Een significante afwijking wil zeggen dat de kans op een toevalsbevinding kleiner is dan 5%. Van een vakje dat gekleurd is, kan dus met 95% zekerheid gezegd worden dat er hoger of lager gescoord wordt. Verder zijn bij elk thema zaken die ons opvielen genoemd. Hierbij hebben we gekeken naar afwijkingen in scores met de vorige meting of met andere. Deze zijn benoemd en waar mogelijk toegelicht aan de hand van de toelichtingen die cliënten gegeven hebben. Pagina 4 van 13

5 2. Uitkomsten CQ-meting somatiek Om de ervaringen van de cliënten somatiek in beeld te brengen zijn in mondelinge interviews vragen gesteld aan de cliënten zelf. In onderstaande tabel zijn de resultaten daarvan per thema op een tienpuntsschaal weergegeven. Locatie A.G. Wildervanck () Somatiek Overige Landelijk Kwaliteit personeel 9,4 8,6 8,6 8,8 Beschikbaarheid pers. 7,2 7,4 5,2 6,7 7,7 8,0 7,4 7,9 10 9,1 9,3 8,7 8,8 8,0 8,1 8,2 Schoonmaken 8,9 9,6 7,0 8,2 Omgang 7,8 7,3 7,8 8,0 9,6 9,5 9,6 9,9 Veiligheid 9,8 9,6 9,5 9, ,5 9,7 9,4 9,6 9,2 9,1 6,8 7,3 7,2 8,0 Aanbevelingsvraag 8,3 7,9 7,9 8,5 NPS overige landelijk In onderstaande webdiagrammen zijn de verschillen tussen AG Wildervanckhuis en en tussen AG Wildervanckhuis en Zorggroep Groningen weergegeven. Algemene tevredenheid Kwaliteit personeel Beschikbaarheid personeel Algemene tevredenheid Kwaliteit personeel Beschikbaarheid personeel Veiligheid Omgang tussen bewoners Schoonmaken Veiligheid Omgang tussen bewoners Schoonmaken Overige Pagina 5 van 13

6 Scores 2011 t/m In onderstaand staafdiagram zijn per thema de scores van somatiek in 2011, en te zien Opvallende zaken CQ-meting A.G. Wildervanck somatiek De kwaliteit van het personeel wordt significant hoger beoordeeld in vergelijking met de vorige meting, de overige van ZGG en het landelijk gemiddelde. Respondenten geven vaker dan op de overige aan dat ze het personeel vakkundig vinden en dat het personeel hun gezondheidsklachten serieus neemt. Vergeleken met de rest van ZGG scoort ook de beschikbaarheid van het personeel hoger. Vergeleken met de vorige meting is het cijfer op schoonmaak gedaald. Het cijfer is echter nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde en de rest van ZGG. Het thema maaltijden scoort significant lager dan het landelijk gemiddelde. Vanaf 2011 is een daling te zien in de score op dit thema. Samenvatting open vragen De respondenten zijn positief over het activiteitenaanbod en de vriendelijkheid van het personeel. Ook geeft een aantal respondenten aan dat het personeel snel ter plaatse is als er wat is. Een aantal respondenten geeft aan de wisselingen in het personeel niet prettig te vinden. Ook vinden ze dat er te weinig personeel is. Daarnaast heeft een aantal respondenten klachten over het eten (niet lekker/te weinig keuze/te rauw). Pagina 6 van 13

7 Afwijking t.o.v.overige Spreiding Een gemiddelde score op een vraag geeft precies dat weer, het gemiddelde. Wat het niet weergeeft is waar dit gemiddelde uit is opgebouwd. Een zeer tevreden cliënt geeft een 9, een ontevreden cliënt geeft een 5; u ziet in uw verslag een gemiddelde van een 7. Wij geven door middel van een overzichtelijke matrix weer hoe groot de spreiding is per thema. Op de verticale as vindt u de afwijking t.o.v. de andere van ZGG, op de horizontale as de spreiding. 1,5 1,0 Kwaliteit personeel 0,5 Aanbeveling 0,0-0,5-1,0 Veiligheid Omgang -1,5 Spreiding Pagina 7 van 13

8 3. Uitkomsten CQ-meting psychogeriatrie Om de ervaringen met de psychogeriatrische zorg in beeld te brengen zijn schriftelijke vragenlijsten verzonden naar vertegenwoordigers van de cliënten. In onderstaande tabel zijn de resultaten daarvan per thema op een tienpuntsschaal weergegeven. Locatie A.G. Wildervanck () PG Overige Landelijke cijfers 7,0 7,1 7,1 7,6 7,8 8,8 8,5 8,4 6,4 7,1 6,8 7,2 Beschikbaarheid pers. 4,7 5,8 5,2 5,8 Kwaliteit personeel 7,0 8,1 7,8 8,0 Schoonmaken 7,1 7,8 6,3 7,1 8,7 9,8 9,5 8, ,5-7,6 7,5 7,0 7,4 Omgang 6,6 6,1 6,2 6,6 8,4 8,7 8,3 8,4 Aanbevelingsvraag 7,4 7,8 7,5 7,8 NPS Overige landelijk In onderstaande webdiagrammen zijn de verschillen tussen AG Wildervanckhuis en en tussen AG Wildervanckhuis en Zorggroep Groningen weergegeven. Omgang Algemene tevredenheid Beschikbaarheid pers. Omgang Algemene tevredenheid Beschikbaarheid pers. Kwaliteit personeel Kwaliteit personeel Schoonmaken Schoonmaken PG PG PG Overige ZGG Pagina 8 van 13

9 Scores 2011 t/m In onderstaand staafdiagram zijn per thema de scores van PG in 2011, en te zien Opvallende zaken CQ-meting AG Wildervanck PG Ten opzichte van worden de thema s informatie en kwaliteit personeel significant lager beoordeeld. Als we kijken naar de onderliggende vragen dan zien we dat dit vooral komt doordat vertegenwoordigers aangeven dat de leidinggevende minder goed bereikbaar is maar ook dat zij minder snel ingelicht worden als er iets met de bewoner aan de hand is. Als het gaat om de kwaliteit van het personeel dan zien we dat vertegenwoordigers vaker aangeven dat gezondheidsklachten van de bewoner niet serieus genomen worden. In vergelijking met de andere, de vorige meting en het landelijk gemiddelde beoordelen vertegenwoordigers de kwaliteit van het personeel lager. Vertegenwoordigers geven aan dat gezondheidsklachten van de bewoner minder vaak serieus genomen worden. Ten opzichte van de landelijke cijfers scoort PG lager op de thema s bejegening en beschikbaarheid personeel. Bij bejegening gaat het dan onder andere om tijd en aandacht voor de bewoners en het antwoord geven op vragen. Pagina 9 van 13

10 Afwijking t.o.v. andere Samenvatting open vragen Als gevraagd wordt naar verbeterpunten dan geven de meeste vertegenwoordigers aan dat er meer aandacht en tijd voor de bewoners kan zijn. Vooral de hoge werkdruk en het tekort aan tijd worden genoemd. Bewoners moeten nu wel eens lang wachten of worden alleen op de groep gelaten. Als er meer personeel is, dan is er ook meer tijd voor persoonlijke hygiëne van de bewoner, aldus de vertegenwoordigers. Daarnaast wordt communicatie een aantal keren genoemd als verbeterpunt. Het gaat dan om communicatie tussen de verpleegkundigen, de arts en contactpersoon. Zo geeft een vertegenwoordiger aan dat familie vroeger via de mail op de hoogte gehouden werd van bezoek huisarts etc. maar dat dit nu niet meer gedaan wordt. Een andere vertegenwoordiger geeft aan dat er meer transparantie mag zijn over de werkzaamheden en het doel daarvan. De wisseling in het personeel wordt een aantal keren genoemd. Meer vaste gezichten zijn prettiger voor de bewoners, aldus een vertegenwoordiger. Spreiding Een gemiddelde score op een vraag geeft precies dat weer, het gemiddelde. Wat het niet weergeeft is waar dit gemiddelde uit is opgebouwd. Een zeer tevreden vertegenwoordiger geeft een 9, een ontevreden vertegenwoordiger geeft een 5; u ziet in uw verslag een gemiddelde van een 7. Wij geven door middel van een overzichtelijke matrix weer hoe groot de spreiding is per thema. Op de verticale as vindt u de afwijking t.o.v. de andere van ZGG, op de horizontale as de spreiding. 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50 Spreiding Pagina 10 van 13

11 4. Algemene indruk interviewers De CQ-meting somatiek is uitgevoerd door interviewers van ZorgfocuZ. Gedurende hun verblijf in hebben zij op een aantal punten gelet die vooraf afgestemd zijn met ZGG. Het gaat hier bijvoorbeeld om de inrichting van de gangen, gastvrijheid en de gang van zaken in het restaurant. Interviewers van ZorgfocuZ hebben alle van ZGG bezocht en hebben dus een goed beeld van verschillen tussen. Hieronder staan de bevindingen van de interviews kort samengevat per thema. Algemeen A.G. Wildervanck is een locatie van Zorggroep Groningen, gelegen enigszins buiten het centrum van de plaats Veendam. A.G. Wildervanck biedt intramurale zorg voor somatiek en pg-cliënten. Gebouw en omgeving Het gebouw is gelegen in een rustige en vrij groene omgeving. Het gebouw bestaat uit verschillende gedeeltes, waaronder een toren (appartementen rond de lift) en een rechthoekig gedeelte (appartementen aan langere gangen). De borden rond het gebouw waren voor ons niet heel duidelijk, we moesten even zoeken naar de ingang. Binnenkomst Bij binnenkomst worden we vriendelijk begroet door de receptioniste. We voelen ons welkom en er is een gezellige sfeer. Restaurant Het restaurant ziet er goed verzorgd uit, maar is vrij klein. Veel bewoners geven aan op de kamer te eten. Wat opvalt is dat er ook een klein café aanwezig is. Kamers/gangen De kamers zijn vrij groot. De meeste bewoners zijn tevreden over hun kamer. Enkele bewoners geven aan dat de vensterbank in de toren te hoog is, waardoor ze niet goed naar buiten kunnen kijken. De gang in de toren is vrij ongezellig. Er zijn geen ramen en dat geeft een beetje een opgesloten gevoel. De gangen in het andere gedeelte zijn al wat gezelliger. Er is voldoende mogelijkheid om even te gaan zitten in de gang. Wel is het in sommige gedeeltes van de gang een beetje kaal. Op de gangen staan maar weinig deuren open, ook is het personeel niet heel zichtbaar waardoor het erg stil op de gangen is. Activiteiten en participatie Bewoners geven aan dat er erg veel georganiseerd wordt in huis. Bewoners worden ook geactiveerd om deel te nemen aan de activiteiten. Zo vraagt het personeel bijvoorbeeld aan de bewoners of ze echt niet even mee willen doen aan de activiteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf wat te ondernemen. Zo geven enkele bewoners aan dat zij regelmatig gaan biljarten. Pagina 11 van 13

12 Bijlage I: Scores per vraag Somatiek A.G. Wildervanck Kwaliteit personeel Overige 6. Werken de zorgverleners vakkundig? 9,3 8,9 8,2 8. Personeel goed op de hoogte van ziekten/gezondheid 9,0 8,5 8,6 9. Zorgverleners rekening met wat u wel/ niet kunt? 9,3 8,7 8,7 10. Nemen zorgverleners gezondheidsklachten serieus? 9,8 8,7 8,8 Beschikbaarheid personeel 7. Is er genoeg personeel in huis? 7,2 7,4 5,2 11. Meebeslissen over wat voor zorg of hulp 6,9 6,7 6,8 12. Meebeslissen over wanneer u zorg of hulp krijgt 7,1 7,0 7,1 13. Komt huis afspraken over verzorging/behand. na? 8,8 9,3 8,2 14. Geeft huis genoeg info. over wat zij voor u kan doen? 10,0 9,2 9,3 15. Geeft zorginstelling genoeg info. over uw rechten? 10,0 9,1 9,4 16. Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? 9,0 8,2 7,9 17. Geven zorgverleners goed antwoord op uw vragen? 9,4 8,3 8,3 18. Zorgverleners vold. aandacht voor hoe het gaat? 7,9 7,6 8,1 Schoonmaken 19. Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? 8,9 9,6 7,0 Omgang 20. Gaan de bewoners prettig met elkaar om? 7,8 7,3 7,8 21. Met bezoek op een rustige plek terug trekken? 9,6 9,5 9,6 Veiligheid 22. Voelt u zich veilig in huis? 9,8 9,6 9,5 23. Zelf bepalen hoe kamer/woonruimte is ingericht? 10,0 10,0 9,5 24. Organiseert het huis genoeg activiteiten? 9,4 9,6 9,2 25. Zijn de maaltijden lekker? 6,5 6,9 6,6 26. Is de sfeer tijdens het eten goed? 8,1 9,4 8,3 Algemene tevredenheid 27. Zorginstelling bij vrienden en familie aanbevelen? 8,3 4,7 7,9 overige Pagina 12 van 13

13 Psychogeriatrie A.G. Wildervanck Overige 6. Meebeslissen over zorg of hulp bewoner 6,7 5,9 6,4 7. Afspraken over verzorging en behandeling 7,0 7,9 7,4 11. Staat zorginstelling open voor uw wensen? 7,3 7,8 7,8 8. Terecht kunt met vragen/problemen 8,4 9,0 8,9 9. Bereikbaarheid l.g. of contactpers. 7,8 9,0 8,8 10. Inlichten bij incidenten 7,8 9,1 8,6 12. Reactie l.g. of directie op vragen/suggesties 7,3 7,9 7,8 13. Tijd voor de bewoners 5,2 5,6 5,6 14. Aandacht voor hoe het met de bewoner gaat 6,7 7,6 7,1 15. Antwoord zorgverleners op vragen 7,3 7,8 7,7 Beschikbaarheid personeel 16. Is er genoeg personeel in huis? 4,7 5,8 5,2 Kwaliteit personeel 17. Omgang zorgverleners met de bewoners 7,3 8,2 7,8 18. Gezondheidsklachten bewoners serieus 6,7 8,3 7,9 19. Werken de zorgverleners vakkundig 7,1 7,6 7,8 Schoonmaken 20. Schoonmaak woonruimte 7,1 7,8 6,3 21. Kan bewoner zich op een rustige plek terugtrek. 9,5 9,8 8,7 22. Zelf bepalen hoe de kamer is ingericht? ,5 23. Gezelligheid en contact met anderen 8,1 8,4 7,8 25. Organiseert het huis genoeg activiteiten 7,9 7,0 7,1 26. Activiteiten sluiten aan op wat de bew. leuk vindt? 7,0 6,2 6,3 Omgang 24. Gaan de bewoners prettig met elkaar om 6,6 6,1 6,2 27. Zien de maaltijden er verzorgd uit? 8,5 9,5 8,1 28. Is er genoeg tijd om te eten? 9,0 9,0 9,2 29. Is er genoeg hulp bij het eten? 7,4 7,0 7,3 Algemene tevredenheid 30. Instelling bij uw vrienden en familie aanbevelen 7,4 7,8 7,5 overige Pagina 13 van 13

Locatierapport. CQ-meting. Zorggroep Groningen - Innersdijk

Locatierapport. CQ-meting. Zorggroep Groningen - Innersdijk Locatierapport CQ-meting Zorggroep Groningen - Innersdijk In opdracht van Zorggroep Groningen Schaaksport 102 Postbus 8047 9718 LM Groningen T: (050) 549 5715 I: www.zorggroepgroningen.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Locatierapport. CQ-meting. Zorggroep Groningen - Bloemhof. Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan 23a Postbus AL Groningen

Locatierapport. CQ-meting. Zorggroep Groningen - Bloemhof. Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan 23a Postbus AL Groningen Locatierapport CQ-meting Zorggroep Groningen - Bloemhof In opdracht van Zorggroep Groningen Schaaksport 102 Postbus 8047 9718 LM Groningen T: (050) 549 5715 I: www.zorggroepgroningen.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Locatierapport. CQ-meting NNCZ Woonzorgcentrum De Zonnehof. Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Sylviuslaan 5 Postbus AL Groningen

Locatierapport. CQ-meting NNCZ Woonzorgcentrum De Zonnehof. Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Sylviuslaan 5 Postbus AL Groningen Locatierapport CQ-meting NNCZ Woonzorgcentrum De Zonnehof In opdracht van NNCZ Postbus 379 7900 AJ Hoogeveen T: (0528) 200 200 I: www.nncz.nl Contactpersoon Mevr. P. De Jong - Bunt Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Overzichtsrapport. CQ-meting Zorggroep Groningen. Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan 23a Postbus AL Groningen

Overzichtsrapport. CQ-meting Zorggroep Groningen. Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan 23a Postbus AL Groningen Overzichtsrapport CQ-meting 2015 Zorggroep Groningen In opdracht van Zorggroep Groningen Schaaksport 102 Postbus 8047 9718 LM Groningen T: (050) 549 5715 I: www.zorggroepgroningen.nl Contactpersoon Mevr.

Nadere informatie

Agenda. Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek. Steenstraat

Agenda. Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek. Steenstraat Agenda Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Alrijne Dialoog Zorggroep, over sterke- en Oever verbeterpunten en Steenstraat 22 Opbouw

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar

Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar Meting 2016 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2017 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Consumer Quality Index

Consumer Quality Index Consumer Quality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Alrijne Zorggroep, locatie Oudshoorn 22 september 206 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Accolade Zorg

CQI-Concernrapport Accolade Zorg Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Accolade Zorg September 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum Hugo-Oord. De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum Hugo-Oord. De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners CQ-Index VV&T Zorgcentrum Hugo-Oord De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORTAGE CLIËNTENRAADPLEGING SOMATISCHE BEWONERS DE OPEN HOF DECEMBER 2017

RAPPORTAGE CLIËNTENRAADPLEGING SOMATISCHE BEWONERS DE OPEN HOF DECEMBER 2017 RAPPORTAGE CLIËNTENRAADPLEGING SOMATISCHE BEWONERS DE OPEN HOF DECEMBER 2017 1. Inleiding In 2017 hebben we met het zorgkantoor ontwikkelafspraken gemaakt over een cliëntenraadpleging om de ervaringen

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Felixoord Stichting ICARE. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Felixoord Stichting ICARE. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Felixoord Stichting ICARE Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Gabriël Woonzorgcentrum. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners

CQ-Index VV&T. Gabriël Woonzorgcentrum. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners CQ-Index VV&T Gabriël Woonzorgcentrum Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum Hugo-Oord De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum Hugo-Oord De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Zorgcentrum Hugo-Oord De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken cliënten...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Voorjaar 0 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend

Nadere informatie

Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verpleeghuis Roosendaal Meting 2016 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Verpleeghuis. Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Verpleeghuis. Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Verpleeghuis Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERTEGENWOORDIGERS VAN BEWONERS

Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERTEGENWOORDIGERS VAN BEWONERS Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERTEGENWOORDIGERS VAN BEWONERS Inhoudsopgave Inleiding... 2 Onderzoek... 3 Exclusiecriteria vertegenwoordigers bewoners... 3 Onderzoek... 3 Respons vertegenwoordigers

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Zorgcentra Betuweland

Zorgcentra Betuweland Zorgcentra Betuweland Verpleging en Verzorging st. Jozef (5531) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 13 Zou u st. Jozef bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden:

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQ-Index

Ervaringen contactpersonen van cliënten van St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQ-Index Ervaringen contactpersonen van cliënten van St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQ-Index December 2012 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth Roosendaal Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: september 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum De Raatstede. De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum De Raatstede. De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners CQ-Index VV&T Zorgcentrum De Raatstede De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Zonnehuisgroep Amstelland

Zonnehuisgroep Amstelland Vertegenwoordigers cliënten psychogeriatrie Gerardus Majella (5766) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 23 Zou u Gerardus Majella bij vrienden en familie aanbevelen? 1.1 Ervaringen met maaltijden

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV juli 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 HOOFDSTUK 2. Uitkomsten

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis. Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners CQ-Index VV&T Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek RAPPORTAGE Zorg Intens februari 2019 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Aanleiding en doel... 1 Aanpak onderzoek... 1 Leeswijzer... 2 Resultaten... 3 Introductie... 3 Afspraken over uw thuiszorg en/of begeleiding...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgketen Oosterlengte. Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek. Versie 4.1

CQ-Index VV&T. Zorgketen Oosterlengte. Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek. Versie 4.1 CQ-Index VV&T Zorgketen Oosterlengte Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV januari 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen?

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? De Stouwe Verpleging en Verzorging Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden: smaak 3,3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Osira Amstelring Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet...3 2.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Voorjaar 08 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend bureau

Nadere informatie

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Hierbij gaat de rapportage van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in het dagcentrum

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BEWONERS

Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BEWONERS Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BEWONERS Inhoudsopgave Inleiding... 2 Onderzoek... 3 Steekproeftrekking... 3 Exclusiecriteria bewoners... 3 Onderzoek... 3 Respons bewoners... 4 Resultaten

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Schakelring

CQI-Concernrapport Schakelring Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en van thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Schakelring Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Amstelring Groep Meting februari 2015 Uw projectmanager Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderzoeksopzet...3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA SHDH Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, februari 2015 ZorgDNA SHDH Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Gemeten met de CQI index Februari 2016 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Buitensluis-verpleegafdeling Numansdorp Alerimus

Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Buitensluis-verpleegafdeling Numansdorp Alerimus Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Buitensluis-verpleegafdeling Numansdorp Alerimus Gemeten met de CQ-Index April 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% %

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% % 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Sint Jozef, Meijel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Sint Jozef, Meijel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Sint Jozef, Meijel februari 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk

Nadere informatie

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek S.M.N. Thuiszorg november 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober - november 0 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland

Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland Ervaringen cliënten somatiek De Open Waard Alerimus Oud Beijerland Meting 2015 Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Joris Zorg Groenendaal

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Joris Zorg Groenendaal Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Joris Zorg Groenendaal oktober - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen. Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging

Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen. Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging 17 maart 2015 Inhoud presenta.e Algemeen beeld: indicatorscores en algemene

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Herfstzon

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Herfstzon Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Herfstzon oktober - november 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Ketenzorg COPD

Cliëntervaringsonderzoek Ketenzorg COPD RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Ketenzorg COPD Dokterscoop november 2017 Samenvatting In september en oktober 2017 heeft ZorgfocuZ in opdracht van Dokterscoop een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Herfstzon

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Herfstzon Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Herfstzon oktober 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend

Nadere informatie

Ervaringen cliënten (somatiek) SWZ-Sophieke Wassenaar

Ervaringen cliënten (somatiek) SWZ-Sophieke Wassenaar Ervaringen cliënten (somatiek) SWZ-Sophieke Wassenaar Meting 2014 Gemeten met de CQI index Januari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Livio Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G. van der Roest Utrecht, juli 2017 ZorgDNA Livio Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, februari 2014 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen cliënten somatiek De Buitensluis Alerimus Numansdorp Meting 2015 Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Ervaringen cliënten Afdeling Korenbloem en Klavertje 4 (Somatiek Maarsheerd)

Rapportage Onderzoek Ervaringen cliënten Afdeling Korenbloem en Klavertje 4 (Somatiek Maarsheerd) Rapportage Onderzoek Ervaringen cliënten Afdeling Korenbloem en Klavertje 4 (Somatiek Maarsheerd) Datum: Oktober 2016 Door: Mirjam van Dijk 1 Rapportage Ervaringen cliënten Maarsheerd Datum: Oktober 2016

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichtingsbrede rapportage Land van Horne

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichtingsbrede rapportage Land van Horne Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichtingsbrede rapportage Land van Horne oktober december 07 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Ketenzorg Astma

Cliëntervaringsonderzoek Ketenzorg Astma RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Ketenzorg Astma Dokterscoop november 2017 Samenvatting In september en oktober 2017 heeft ZorgfocuZ in opdracht van Dokterscoop een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 Locatie: Debbeshoek Vragenlijst Verzorgingshuis en Verpleeghuis/Somatiek Vragenlijst Cliëntvertegenwoordigers PG Cliënten Vragenlijst Wonen met zorg Vragenlijst Thuiszorg

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. Prismant-onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Nieuwegein, juli 2017 Prismant is hét

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Herfstzon

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Herfstzon Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Herfstzon december 2018 januari 2019 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne St. Elisabeth

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne St. Elisabeth Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne St. Elisabeth November 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vredewold, Vredewold. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verzorgingshuis Roosendaal

Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verzorgingshuis Roosendaal Ervaringen bewoners Sint Elisabeth verzorgingshuis Roosendaal Meting 2016 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Open Waard Oud-Beijerland Alerimus

Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Open Waard Oud-Beijerland Alerimus Ervaringen contactpersonen van cliënten van De Open Waard Oud-Beijerland Alerimus Gemeten met de CQ-Index April 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Sevagram Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, december 2014 ZorgDNA Sevagram Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek,

Nadere informatie

Ervaringen cliënten somatiek - verpleging St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen cliënten somatiek - verpleging St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen cliënten somatiek - verpleging St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Savant Zorg stichtingsbreed

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Savant Zorg stichtingsbreed Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Savant Zorg stichtingsbreed juni - juli 015 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Fundis/Wel Thuis Bovenberghe

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Fundis/Wel Thuis Bovenberghe Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Fundis/Wel Thuis Bovenberghe November 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Augustus 2013 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Sophieke Wassenaar

Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Sophieke Wassenaar Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Sophieke Wassenaar Gemeten met de CQ-Index December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Land van Horne Eegelshoeve

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Land van Horne Eegelshoeve Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Land van Horne Eegelshoeve oktober - december 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie