Jaarplan Free Press Unlimited

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. Free Press Unlimited"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Free Press Unlimited

2 Jaarplan

3 Management samenvatting 2015 wordt een belangrijk jaar voor Free Press Unlimited. De verwachting is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken eind januari, begin februari de nieuwe strategische partners bekend maakt voor de periode Indien Free Press Unlimited een van deze partners wordt, waar we vooralsnog vanuit gaan, betekent dit dat we in 2015 moeten werken aan verdere programmaontwikkeling, samen met partner EJC en het ministerie. Op dit moment is nog niet bekend hoe dat eruit zal gaan zien. Om zich hierop voor te bereiden heeft Free Press Unlimited in oktober, november en december 2014 met haar complete staf meerdere brainstormsessies gehouden. Mocht het niet zo zijn dat Free Press Unlimited een nieuwe strategische partner van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt, dan zal 2015 vooral in het teken staan van de vraag wat dit voor (financiële) gevolgen zal hebben voor de organisatie. Los daarvan blijven we op de reeds ingeslagen koers met betrekking tot acquisitie en fondsenwerving, zoals ook beschreven in het meerjarenplan wordt naar alle waarschijnlijkheid nog meer gekenmerkt door wereldwijde conflicten. De strijd in Syrië en Irak door de aanwezigheid van IS is naar onze verwachting niet van korte duur. Free Press Unlimited is zeer actief in deze regio en volgt alle ontwikkelingen dan ook op de voet. Tot op heden heeft Free Press Unlimited haar activiteiten nog steeds kunnen uitvoeren en zelfs kunnen uitbreiden, maar er zal gewerkt moeten gaan worden aan alternatieve scenario s voor als het conflict zich gaat uitbreiden. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in Egypte dusdanig negatief, met de inwerkingstelling van de nieuwe NGO-wetgeving per 10 november 2014, dat we ook daar alternatieve scenario s moeten gaan onderzoeken. In Afrika worden de gevolgen van de ebola-uitbraak ook voor onze programma s voelbaar. Zo konden onze oorspronkelijke projecten in Liberia en Sierra Leone door de uitbraak niet uitgevoerd worden en hebben we een alternatief programma bedacht. Meer gericht op voorlichting over de ziekte en specifiek gericht op de jeugd van deze landen. Dit zal in het eerste kwartaal van 2015 in samenwerking met meerdere partners worden uitgerold. Het komend jaar is voor een aantal projecten het laatste jaar. Het huidige subsidiekader MFS-2 loopt dan immers ten einde. Er vindt een aantal evaluaties plaats en een aantal projecten moet worden afgesloten. Free Press Unlimited zal zich ook uit een aantal landen terugtrekken. De meeste partners in deze landen hebben zich dusdanig succesvol geprofessionaliseerd dat zij ook zonder de ondersteuning van Free Press Unlimited hun projecten voort kunnen zetten. Iets waar Free Press Unlimited zeer trots op is. Omdat 2015 dus ook in het teken staat van evaluatie en afsluiten, plant Free Press Unlimited in het najaar een grote partnerconferentie. Normaal vindt een dergelijke conferentie om de 4 jaar plaats (de laatste was in juni 2013), maar gezien het feit dat 2015 een bijzonder jaar zal zijn, lijkt het ons gepast om sneller een partnerconferentie te organiseren. Zeker ook gezien de vele ontwikkelingen wereldwijd. De structuur van het Jaarplan kent net als voorgaande jaren drie delen: A. Organisatorisch Plan B. Programmatisch Plan C. Financieel Plan De opzet is enigszins gewijzigd en volgt meer de indeling van het Jaarverslag 2013, gezien de vele positieve reacties daarop. Hiermee denken we een overzichtelijker en een toegankelijker jaarplan af te leveren Jaarplan 3

4 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 A. Management Plan 5 1. Visie 5 2. Missie 5 3. Doelstellingen 5 4. Strategie Landen en regio s Thematische specialisering Professionalisering 8 5. Good Governance Raad van Toezicht Bestuur Vertrouwenscommissie Personeelsvertegenwoordiging Interne organisatie Training en opleiding Trainers Network Systemen Communicatie Maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 B. Programmatisch Plan 13 Overzicht van activiteiten 2015 Bijlage 1 C. Financieel Plan Fondsenwervingsbeleid en reserveringsbeleid Toelichting op de begroting Begroting 2015 cijfermatig 15 Bijlages 16 Bijlage 1: Overzicht van programmatische activiteiten Bijlage 2: Lijst van afkortingen Annual Plan

5 A. Management Plan 1. Visie De visie en missie van Free Press Unlimited zijn onveranderd en nog steeds zeer actueel. De Freedom House index 2014 laat wederom zien dat het met de persvrijheid in de wereld helaas slechter is gesteld dan het jaar hiervoor, het slechts zelfs sinds Freedom House is begonnen met haar index. Persvrijheid staat zwaar onder druk mede door conflicten als in Oost Europa en het Midden Oosten. Ons werk is dan ook onverminderd noodzakelijk. Onze visie wordt simpel verwoord door de pay off: People deserve to know. Alle mensen hebben recht op betrouwbare en tijdige informatie. Die maakt het mogelijk dat ze hun eigen leefsituatie kunnen beoordelen en beïnvloeden. Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn noodzakelijk voor het verzamelen en verspreiden van betrouwbare informatie. Media vervullen een cruciale rol in het verschaffen van vrije en volledige toegang tot informatie, nodig voor de ontwikkeling van mensen en het verantwoordelijk houden van overheden en grote bedrijven. 2. Missie Free Press Unlimited is daar aanwezig waar de journalistiek en/of journalisten onder druk staan en probeert door maatwerk de journalistiek verder te professionaliseren ofwel mediaprofessionals met raad en daad bij te staan. Dat doet Free Press Unlimited op basis van haar vijf kernwaarden: onafhankelijk, inspirerend, inventief, toegewijd en vraaggestuurd (maatwerk leveren). 3. Doelstellingen In 2013 heeft Free Press Unlimited een Meerjaren Strategisch Plan (MJSP) geschreven dat eind 2013 door de Raad van Toezicht is goedgekeurd en begin 2014 is gedeeld met de medewerkers. Het plan beschrijft de strategie voor de jaren In 2013 is reeds begonnen met de opzet van een afdeling Donor Relations, gericht op fondsenwerving. In 2014 was deze nieuwe afdeling volledig operationeel. Ook startte Free Press Unlimited in 2013 met het CPDP (Continuous Professional Development Plan), een intern opleidingstraject om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de veranderende toekomst voorbereid zijn. In 2015 starten we met de implementatie van het MJSP in het kader van programmatische keuzes. In de komende jaren is het een nadrukkelijker doelstelling van Free Press Unlimited om de kwaliteit en het succes van de organisatie te vergroten met zogenoemde signature projecten. Kenmerken van een signature project is dat het leidt tot een aan Free Press Unlimited gekoppeld herkenbaar merk/product dat centraal aangestuurd wordt. Een goed voorbeeld is het project WADADA, News for Kids (voorheen Kids News Network), een specifiek project dat uniek is voor Free Press Unlimited en in meerdere landen operationeel is en uitgerold kan worden. Daarnaast richt Free Press Unlimited zich meer op kwaliteits projecten en op keuzes voor doellanden die zijn gebaseerd op kennis en research. De reden is tweeledig: het is duidelijk dat op dit moment de organisatie operationeel te dun gespreid is over teveel landen en daarnaast is deze werkwijze inefficiënt en verhoogt die de operationele kosten waardoor de grip op projecten afneemt. De centrale doelstelling van Free Press Unlimited is dus om meer gefocust te zijn. Hiertoe gaan we effectieve projecten ontwikkelen, in minder landen. Free Press Unlimited wil zich verdiepen in meer strategische thema s en hierin excelleren. Thema s die in meerdere landen repliceerbaar zijn, ook om fragmentatie en inefficiëntie te voorkomen. Deze nieuwe richting van Free Press Unlimited wordt ingegeven door een veranderende omgeving, een omgeving waarin Free Press Unlimited wil meebewegen. Free Press Unlimited is van mening dat zij met haar vermogen om diverse partnerships aan te gaan ook strategisch kan samenwerken met andere/diverse partijen. Een keuze die vergemakkelijkt wordt als Free Press Unlimited zich inderdaad tot een belangrijke internationale speler ontwikkelt op het gebied van mediaontwikkeling Jaarplan 5

6 4. Strategie De nieuwe strategische keuzes zoals hierboven omschreven geven aan dat Free Press Unlimited prioritaire keuzes moet gaan maken op het gebied van: landen en regio s thematische specialisering veiligheid en bescherming professionalisering 4.1 Landen en regio s Free Press Unlimited wordt zowel intern als extern herkend als een organisatie die gespecialiseerd is op het gebied van media in fragiele en repressieve staten waar persvrijheid in extreme mate in het gedrang is. Voorbeelden van projecten die dat beeld vestigen zijn Radio Zamaneh (Iran), Radio Dabanga/Radio Tamazuj (Sudan) en Radio Hirad (Somalie). De kernwaarden bij deze projecten zijn gebaseerd op de ethiek van de onafhankelijke journalistiek. Die kernwaarden en karakteristieken zijn zaken waar de gehele organisatie van Free Press Unlimited zich in herkent, ons unique selling point. De beschikbare fondsen van donoren geven aan dat er voor een focus op informatie-arme gebieden in fragiele en repressieve staten kansen bestaan. Scandinavische donoren, de Europese Unie en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geven prioriteit aan fragiele staten en post-conflict wederopbouw landen. De investeringen in onafhankelijke media in extreem repressieve staten krijgen de steun en aandacht van een grote schare aan donoren onder de noemer mensenrechten, eerder dan onder de noemer ontwikkelings werk. Maar de arena van repressieve landen kent ook veel informatie-arme gebieden waarvoor simpelweg geen politieke aandacht is, en dus ook minder donorgeld. Free Press Unlimited is als missie-gedreven organisatie nooit weggelopen voor het werken in moeilijke landen waarin de bevolking verstoken is van kwalitatieve betrouwbare informatie. Ook al is het wel eens moeilijk gebleken om in dergelijke landen effectief werk en diensten te leveren. Met de hier geschetste uitdagingen moet Free Press Unlimited de komende jaren een koers gaan varen. Het Bestuur wil hier pragmatisch mee omgaan. Binnen de prioriteiten en doelstellingen van donoren is voldoende ruimte om belangrijk werk en projecten op te zetten die samenvallen met de principiële keuzes en doelstellingen van de organisatie. Vanuit haar strategie richt Free Press Unlimited zich er de komende jaren op om met name daar aanwezig te zijn, waar we een verschil kunnen maken. Dat maakt dat Free Press Unlimited kiest om in de volgende landen continuering te blijven nastreven: DR Congo, Iran, Pakistan, Soedan, Somalie, Syrië en Zuid Soedan. Hier kunnen we verschil maken door onze focus, benadering, resultaat en kennis. Binnen het huidige MFS 2 kader zal Free Press Unlimited projecten beëindigen in Kosovo, Moldavië en Tadzjikistan. Het succesvolle werk in Kosovo heeft geresulteerd in een netwerk van capabele lokale partners die het klappen van de zweep inmiddels kennen. Tadzjikistan is een lastig land gebleken voor succesvol opereren. Daarnaast zal 2015 ook het laatste jaar zijn voor Armenië, Georgië, Oeganda en Zambia als kernlanden van de Free Press Unlimited portefeuille. Met name in deze landen hebben we competente mediapartners die niet meer afhankelijk zijn van steun van Free Press Unlimited, ondanks dat persvrijheid nog altijd in het geding is in deze landen. Daarom verdient het aanbeveling om in deze landen samen met de partners op te blijven trekken binnen de kaders van specifieke thema s of signature projecten waarvoor de lokale kennis nog niet aanwezig is. Aangaande Irak, Afghanistan en Mexico maakt Free Press Unlimited een heroriëntatie in de loop van Thematische specialisering De laatste jaren investeerde Free Press Unlimited tijd en energie op het gebied van internetvrijheid. Dat heeft ertoe geleid dat Free Press Unlimited inmiddels erkend wordt als een innoverende kracht op het gebied van de implementatie van digitale media, zowel door overheden, het maatschappelijk middenveld als door donoren. Buiten de onder 4.1 genoemde op maat gesneden projectontwikkeling in landen waar de persvrijheid het meest bedreigd wordt, wil Free Press Unlimited thematische gebieden definiëren die de kern vormen van het werk dat Free Press Unlimited in andere landen wil uitvoeren. Dat zijn vooral arme ontwikkelingslanden en landen die de transitie naar democratie doormaken. Gender en participatie De allerbelangrijkste factor op het gebied van participatie wereldwijd is de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de media; in personeelsaantallen maar vooral in leidinggevende banen. In de meeste landen waar Free Press Unlimited werkt, is discriminatie van vrouwen manifest en structureel, ook in de media. De leidende mediaorganisaties ontberen vrouwelijk leiderschap en een gebrekkige focus op vrouwen als publieksgroep bij onderwerpkeuzen. Free Press Unlimited heeft enige ervaring met het promoten van vrouwelijk leiderschap Jaarplan

7 en gender sensitieve programmering, maar het is een lang gekoesterde wens van de organisatie om meer specialistische en effectieve programmering op dit terrein te ontwikkelen. In 2015 wordt deze prioriteit verder ontwikkeld en wordt een genderbeleid geformuleerd en geïmplementeerd. Digitale toegang komt eraan, ook in de armste gebieden van Afrika en Azië. De bevolking van die landen wil graag terugpraten en een stem hebben in de media. Dat is niet altijd gegarandeerd in community radioprojecten. Participatie is vooral institutioneel ingebed, maar de media zelf zenden vooral en participatie in de programmering is veelal voorbehouden aan een kleine groep. Free Press Unlimited wil de grassroots benadering van community radio vernieuwen en digitale innovatieve technieken toevoegen. Dat kan door in haar interventies meer nadruk te leggen op het geven van een stem aan (zelfexpressie), cocreatie (empowerment) en samenwerking met (engagement) de bevolking. Zo kan die meer effectief invloed uitoefenen en verantwoording afdwingen van hun overheden en leiders. Landen waarin een dergelijke modernisering broodnodig is, zijn Bangladesh, Burundi, Colombia, DR Congo, Ghana, Indonesië, Mexico en Zambia. Wellicht komen ook landen als Mozambique en Myanmar in aanmerking voor zo n thematische aanpak. Free Press Unlimited zal in 2015 een start maken met deze modernisering. Jeugd en media Free Press Unlimited heeft zich succesvol geprofileerd met haar werk op het gebied van kinderen, jeugd en media in arme ontwikkelingslanden en opkomende economieën. WADADA News for Kids is hard op weg een internationaal befaamd netwerk van mediaprofessionals te worden dat een toenemende impact heeft in hun landen. WADADA is een signature project dat gekoesterd en gevoed moet worden. Momenteel wordt hard gesleuteld aan kennisdeling binnen het netwerk, gezamenlijk produceren is al een feit en verbetering van participatie van kinderen in de programma s is gaande. Free Press Unlimited zet in 2015 een WADADA News for Kids op in Brazilië en India en is in gesprek met andere landen. De benadering van media voor jeugd en kinderen in conflictlanden is momenteel vooral toegespitst op radio. Met succes zijn er kleinere programma s opgestart in Burundi, Zuid Soedan en Colombia. Dit werk staat binnen Free Press Unlimited nog wat los van andere projecten. Deze programma s verdienen echter opschaling tot een model waarbij, in samenwerking met gespecialiseerde partners op het gebied van kinderen en jeugd, een adequate specialistische aanpak wordt ontwikkeld. In 2015 moet hiermee een start gemaakt zijn. Onderzoeksjournalistiek Veel denkers over ontwikkelingswerk geven grote prioriteit aan het vergroten van de (neerwaartse en opwaartse) verantwoording in ontwikkelingsprojecten. Die verantwoording is nodig voor goed bestuur en sociale ontwikkeling. En dat is precies waar onderzoeksjournalistiek een cruciale rol kan spelen. Het is moeilijk voor te stellen hoe een overheid ter verantwoording kan worden geroepen zonder goede kwalitatieve en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Onderzoeksjournalistiek en betrouwbare media zijn nodig om te voorzien in adequate accountability. Free Press Unlimited ontwikkelde basismodules en een aanpak voor promotie en educatie op het gebied van onderzoeksjournalistiek in Marokko, Moldavië en Zuid Afrika. In Egypte is veel aandacht besteed aan het opleiden van financiële journalisten. Met geringe investeringen zijn goede resultaten bereikt. Daar ligt een interessant gebied voor ontwikkeling van een specialisme van Free Press Unlimited in de jaren 2015 en verder. Ervaringsgericht leren en digitale toepassingen De vele inspanningen van Free Press Unlimited om zelfredzame onderwijsinstellingen voor journalistiek op te zetten, zijn minder succesvol dan verwacht. Terwijl veel scholen voor journalistiek, door Free Press Unlimited in het verleden opgezet in Zuidoost-Europa, tot op de dag van vandaag bestaan, zijn deze successen niet tot stand gekomen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De financiële en organisatorische duurzaamheid van dergelijke onderwijsinstellingen is feitelijk een taak voor ministeries, universiteiten en hogescholen. Vandaar dat Free Press Unlimited wil stoppen met investeren in mediaondersteunende instituties en onderwijsinstellingen die klassikaal onderwijs geven en niet direct bijdragen aan de mediaproductie van mediaprofessionals. In 2015 zal dan ook een exitstrategie gevolgd worden voor deze instituten (Egypte, Irak). Free Press Unlimited wil alleen nog investeren in partnerorganisaties met ervaringsgericht onderwijs tijdens het productieproces van media ( learning by doing ) als kerndoel. Om het anders te zeggen: Free Press Unlimited gelooft sterk in de noodzaak van professionalisering en het ontwikkelen van vaardigheden van mediaprofessionals op hun werkplek. Met ervaringsgerichte methoden zal Free Press Unlimited op innovatieve wijze vormgeven aan kennisoverdracht in samenwerking met mediapartners. Een voorbeeld van een dergelijke methode is het project 2015 Jaarplan 7

8 StoryMaker, waarbij via digitale middelen kennis over journalistiek gratis beschikbaar wordt, en via gerichte begeleiding en mentorschap geïnteresseerde cursisten zich kunnen ontwikkelen tot trainers en experts. Daarmee is ook StoryMaker een signature project geworden. Het verschaffen van goedkope middelen als voertuig voor de popularisering en verspreiding van de journalistieke methode en daarmee het democratiseren van de journalistiek is daarbij het doel. In 2015 zal Free Press Unlimited verder werken aan digitale innovatieve leermiddelen of gerichte toepassingen op het snijvlak van kennis, burgerjournalistiek en democratisering. Veiligheid en bescherming In de afgelopen jaren is bij Free Press Unlimited het besef ontstaan dat de veiligheid en bescherming van journalisten een probleem is dat een adequate en geïntegreerde aanpak behoeft. Het bewust aanvallen van journalisten met als doel het voorkomen van publicatie van informatie, bedreigingen aan het adres van vrouwelijke journalisten alsmede het doelbewust observeren van data vormen een constitutionele bedreiging voor mensenrechtenverdedigers inclusief journalisten en hun bronnen. In toenemende mate zien we een combinatie van klassiek fysiek geweld, psychologische intimidatie en digitale paranoia. Dat eist z n tol onder journalisten, klokkenluiders, onderzoeksjournalisten en burgerjournalisten. Free Press Unlimited is er trots op deze mensen te kunnen faciliteren zodat zij hun dapper en belangrijk werk om informatie te verschaffen kunnen blijven doen. Het wordt steeds belangrijker om deze mensen te beschermen, want de bedreigingen van deze informatieverstrekkers vinden in vrijwel alle gebieden waar wij werken plaats en beperken zich niet tot de repressieve landen. Daarom heeft Free Press Unlimited haar banden met lobby- en advocacyorganisaties zoals Freedom House verstevigd. Free Press Unlimited blijft daarbij wel gefocust op het pragmatisch bijstaan van lokale journalisten in nood, binnen haar thematische programma s en daarbuiten. 4.3 Professionalisering De hierboven omschreven ambities vragen om een verdere professionalisering van de organisatie en de medewerkers van Free Press Unlimited. Professionalisering op het gebied van communicatie en netwerken om situaties beter te kunnen beoordelen alsmede op het kunnen ontwikkelen van unieke projecten die op een brede steun kunnen rekenen. Het in 2013 gestartte Continuous Professional Development Plan wordt daarom blijvend ingezet en uitgroeien tot een handelsmerk van de organisatie. Daarnaast zal Free Press Unlimited de verdere ontwikkeling en implementatie van het Planning, Monitoring en Evaluatie systeem (PME) moeten omarmen. Donoren vragen steeds meer om resultaat gecombineerd met een relevant track record om zo te kunnen beoordelen of de organisatie in staat is om programma s binnen de beschikbare periode en op een systematische wijze te kunnen uitvoeren. Free Press Unlimited zal haar monitoringsprotocol in 2015 verder ontwikkelen en inbedden in de organisatie. Op het gebied van lobby en pleitbezorging speelt Free Press Unlimited een rol op thema s en/of in landen waar zij aanwezig is en samenwerkt met partners. Met name op de volgdende gebieden: bescherming van journalisten via het steunfonds Reporters Respond, door bescherming van en lobby voor individuele mensenrechtenverdedigers en de ruimte voor civil society in het algemeen internetvrijheid en bescherming van digitale vrijheden door te werken aan veilige toegang tot informatie en het tegengaan van digitale vervolging verankering van het belang van media in ontwikkeling door het versterken van opwaartse en neerwaartse verantwoording, media in fragiele staten en crisissituaties en het versterken van expressievrijheid. Dit alles staat voor 2015 hoog op de agenda. Voorbeelden van programma s van Free Press Unlimited zijn: het Internet Protection Lab (IPL) en het noodfonds voor journalisten, Reporters Respond. Deze programma s zullen in 2015 verder uitgebouwd worden want in z n algemeenheid zijn veiligheid en bescherming een prioritair aandachtsgebied van Free Press Unlimited Jaarplan

9 2015 Jaarplan 9

10 5. Good Governance 5.1 Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) van Free Press Unlimited ziet er voor 2015 als volgt uit: Joop Daalmeijer Marietje Schaake Teus Eenkhoorn Henk Boer Corine de Vries Ronald Gijsbertsen Mark Fuller voorzitter vice voorzitter lid (voorzitter financiële audit commissie) lid (lid financiële audit commissie) lid lid lid Ook voor 2015 staan er drie vergaderingen voor de Raad van Toezicht gepland (april, september en december). Daarnaast komt de financiële audit commissie, bestaande uit Teus Eenkhoorn (voorzitter) en Henk Boer (lid) minimaal twee keer per jaar bijeen. Zij doen voornamelijk het financiële (voor)werk. Tijdens deze besprekingen worden in ieder geval de begroting (oktober/november) en de jaarrekening (april) al dan niet in bijzijn van de externe accountant minutieus besproken en doorgenomen met de Directeur Operations en de Financieel Manager. 5.2 Bestuur De dagelijkse leiding van de organisatie ligt ook in 2015 in handen van het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit: Leon Willems. Voorzitter, Director Policy & Programme Ruth Kronenburg. Lid, Director Operations Om de meer dan 80 projecten die in zo n 36 landen worden uitgevoerd goed te kunnen managen, wordt het Bestuur bijgestaan door het Management Team. In het Management Team ziten vijf leden. Dat zijn in 2014: Leon Willems, voorzitter Ruth Kronenburg, vice voorzitter Leon van den Boogerd, Teamleider Participative Media Rens van de Walle, Financial Manager Teun Gautier, Teamleider Journalistieke Initiatieven a.i. Het Bestuur overlegt één keer per maand en het Management Team gemiddeld één keer per twee weken. De takenverdeling van het Bestuur is vastgelegd in het Directiereglement. De positie van de Teamleider Journalistieke Initiatieven is tijdelijk waargenomen door Teun Gautier. Op dit moment wordt er een passende vervanger gezocht, de verwachting is dat de nieuwe Teamleider begin 2015 zijn opwachting zal maken bij Free Press Unlimited. 5.3 Vertrouwenscommissie De Vertrouwenscommissie bestaat sinds het begin van 2012 uit: Jan Bonjer Fieneke Diamant Hoofdredacteur Financieel Dagblad Journalist De vertrouwenscommissie volgt bij een incident of voorval de procedure zoals deze beschreven staat in de Code of Conduct. De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Bestuur. 5.4 Personeelsvertegenwoordiging PVT Door het aftreden van een aantal leden van de huidige PVT, worden er begin 2015 (januari) nieuwe verkiezingen gehouden. 6. Interne organisatie 6.1 Training en opleiding Zoals gezegd voert Free Press Unlimited een continue intern opleidingstraject (CPDP). Het traject wordt gecoördineerd door de Coördinator Kennis & Kwaliteit. Voor 2015 staat een aantal trainingen op het programma, waaronder in ieder geval Evaluatie methodieken, Financiën en Lobbying en advocacy. 6.2 Trainers Network Trainers en consultants spelen een belangrijke rol in de capaciteitsversterking van onze partners. Free Press Unlimited wil trainers en consultants daarom in de toekomst vaker bij het reilen en zeilen van onze organisatie betrekken en hen ook als ambassadeurs inzetten. Het netwerk wordt samengevoegd via een aparte groep op LinkedIn. Hiermee beoogt Free Press Unlimited het netwerk te kunnen uitbreiden en tegelijkertijd actueel te houden. De LinkedIn groep is reeds operationeel maar zal in 2015 actief in gebruik genomen worden. 6.3 Systemen Promis, IATI, ISO, PME en veiligheidsbeleid Promis / IATI Free Press Unlimited wil per januari 2016 geheel IATI proof zijn. IATI staat voor International Aid Transparancy Initiative. Dit is een internationale methode om op een vergelijkbare en transparante wijze informatie uit te wisselen over ontwikkelingssamenwerking. Het ministerie stelt vanaf januari 2016 aan organisaties de voorwaarde Jaarplan

11 om via IATI te publiceren indien men in aanmerking wenst te komen voor subsidie. Het past geheel in de trend dat donoren meer op resultaat willen kunnen (bij)sturen. Via IATI kunnen projecten met elkaar vergelijken worden. Beschikbare informatie is bijvoorbeeld hoeveel geld er in een land is besteed, wat de doelstellingen zijn van een project en welke resultaten er zijn behaald. Om conform IATI informatie te kunnen publiceren, moet er ook binnen Free Press Unlimited op een uniforme wijze gerapporteerd worden. Daarom is Free Press Unlimited zich aan het oriënteren op een nieuw project-managementinformatiesysteem (promis). Voor dit behoorlijk ingrijpend traject heeft Free Press Unlimited een task force opgezet die zoveel mogelijk voorwerk doet en als taak heeft alle medewerkers van Free Press Unlimited regelmatig te informeren en mee te nemen in de besluitvorming. De planning is om begin 2015 (april) reeds via een handmatig systeem (AIDstream) een aantal projecten conform de IATI norm te publiceren. Het nieuwe promis moet eind 2015 opgeleverd zijn opdat er op 1 januari 2016 mee gewerkt kan worden. 6.4 Communicatie Een aangepast meerjarenplan voor de (externe) communicatie staat gepland voor begin Het plan zal uiteraard aansluiten op het Meerjaren Strategisch Plan Rond de interne communicatie staat er een medewerkersonderzoek gepland. Naar aanleiding van de uitkomsten uit dit onderzoek zal de interne communicatie op een aantal punten aangepast worden. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenspraak met de nieuw samen te stellen Personeelsvertegenwoordiging en de afdeling Communicatie. 6.5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Een groot deel van het beleid van Free Press Unlimited op het gebied van mvo is reeds vastgelegd in onze Code of Conduct. Daarnaast stimuleert Free Press Unlimited een paperless office, het gebruik van openbaar vervoer, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, het gebruik van duurzame energiebronnen en biologische producten voor de gemeenschappelijke lunch. ISO Per april 2015 loopt de huidige ISO certificering af. Free Press Unlimited houdt jaarlijks minimaal twee interne audits maar heeft dit keer besloten om voor de ISO Partos certificering te gaan en niet voor de standaard ISO 9001 certificering. De ISO Partos certificering is officieel erkend en beduidend beter toegesneden op het werk van NGO s. De verwachting is dat een dergelijke certificering niet tot problemen zal leiden. Het kwaliteitskeurmerk valt onder de verantwoordelijkheid van de Risk Manager binnen Free Press Unlimited. PME Het huidige PME systeem is nog zeer gericht op MFS. Aangezien dat na 2015 niet meer van toepassing is en Free Press Unlimited zich daar reeds middels haar MJSP op aan het voorbereiden is, betekent dit dat de PMEsystematiek daar op aangepast moet gaan worden zal dus voornamelijk in het teken staan van evaluatie en afronding van MFS projecten en het opzetten van een aangepaste PME systematiek. Veiligheidsbeleid Het huidige veiligheidsbeleid is aan een update toe en dat gebeurt begin De focus ligt meer op welke duty of care van Free Press Unlimited verwacht mag worden ten opzichte van de verschillende doelgroepen. Tevens zal er in 2015 een training op het gebied van crisismanagement plaatsvinden.

12 Jaarplan

13 B. Programmatisch Plan Het Programmatisch deel is verdeeld in de zes resultaat gebieden die Free Press Unlimited sinds 2011 hanteert: Resultaatgebieden Omschrijving 1. Kwetsbare groepen zijn in staat om nieuws en informatie te produceren en te gebruiken. 2. Mediaorganisaties zijn versterkt en hebben een betere relatie met hun publiek. 3. Mediaondersteunende organisaties zijn versterkt. 4. Mediaplatforms/netwerken zijn opgezet en werken. 5. Verstrekken van betrouwbare informatie in specifieke situaties. 6. Individuele journalisten/bloggers zijn in staat om kwalitatief goed nieuws en informatie onder veilige omstandigheden te produceren. In de bijlage is het overzicht van de geplande activiteiten conform deze indeling voor 2015 opgenomen, onderverdeeld per land Jaarplan 13

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Jaarplan Free Press Unlimited 2014

Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Management samenvatting In navolging van 2013, voorziet Free Press Unlimited voor 2014 opnieuw een jaar van een aantal belangrijke beleidsmatige beslissingen. Minister

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen?

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? Doel van de Workshop Hoe kan de Rotary Foundation bijdragen aan club plannen Hoe kan de club de Rotary Foundation gebruiken Door: Uitwisselen ervaring, kruisbestuiving,

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele,

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, 17-12-2014 Lectoraat Lifelong Learning in Music Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen Abigail Gilmore Raising our Quality of Life:

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

IIA Strategy

IIA Strategy IIA Strategy 2016-2020 A. Professionalism: IIA NL will further increase professionalism, by enabling and providing learning, development and career path guidelines, by offering thought leadership and best

Nadere informatie

Opschalen in de praktijk: Groei Max Foundation in Bangladesh. Martijn Thierry, ECSP, 22 september 2011

Opschalen in de praktijk: Groei Max Foundation in Bangladesh. Martijn Thierry, ECSP, 22 september 2011 Opschalen in de praktijk: Groei Max Foundation in Bangladesh Martijn Thierry, ECSP, 22 september 2011 0 Achtergrond Max Foundation Opgericht in 2004 door Steven en Joke le Poole (ouders Max) Doel: verminderen

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2015

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2015 KIT Scholarship Fund Jaarcijfers 2015 Opgesteld te Amsterdam Maart 2016 KIT Scholarship Fund Al 50 jaar leidt het KIT artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidsprofessionals van over de hele wereld

Nadere informatie

De rechten van het kind in de digitale wereld. Simone van der Hof Center for Law and Digital Technologies Leiden Law School

De rechten van het kind in de digitale wereld. Simone van der Hof Center for Law and Digital Technologies Leiden Law School De rechten van het kind in de digitale wereld Simone van der Hof Center for Law and Digital Technologies Leiden Law School De rechten van het kind Rol van de overheid Een voorbeelden: digitaal pesten VN

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Free Press Unlimited

Jaarplan 2013. Free Press Unlimited Jaarplan 2013 Free Press Unlimited 2 Jaarplan 2013 Management samenvatting Free Press Unlimited voorziet voor 2013 een jaar van beleidsmatige discussies en beslissingen. Zowel wereldwijd als in Nederland

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van het Ministerie

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Social Media Strategie voor

Social Media Strategie voor Social Media Strategie voor Regionale Omroepen ROOSdagen 2015 Annewil Neervens AGENDA Ø Even voorstellen Ø Wat doen we nu met social media? En waarom? Ø Audience Development Ø Learnings van The New York

Nadere informatie

Inleiding. Ruth Kronenburg, Director of Operations 10 april 2015

Inleiding. Ruth Kronenburg, Director of Operations 10 april 2015 Onze jaarrekening Inleiding Zoals in het meerjarenplan 2013-2017 reeds was aangegeven, investeert Free Press Unlimited reeds vanaf 2013 in acquisitie om de trend van dalende subsidies voor ontwikkelingshulp

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum IMPLEMENTATIE: welke weg? Prof.dr. Rob Oostendorp Dr. Michel Wensing Prof.dr. Richard Grol Implementatie Kenmerken implementatie (ZON, 1997; Gezondheidsraad, 2000). Procesmatige en planmatige invoering.

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT WORKSHOP 1P4 Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT 11.00-12.00 uur / SkyTheater 2 Inhoudsopgave Onderwerp/ aanleiding

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

EventHands*2014*resultatenverslag***

EventHands*2014*resultatenverslag*** EventHands2014resultatenverslag B4Challenged Amsterdam,31maart2015 0207892200 wim@b7challenged.nl Resultatenverslag 27-05-15 EventHands4seizoen2014 Voorwoord AllereerstdanktB7Challengedallefinanciersenpartnersdieafgelopenseizoenhebbenbijgedragen

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult)

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Mag ik thuiswerken? Een onderzoek naar de attitudes van managers t.a.v. telewerkverzoeken Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Nederland

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Jaarplan /alv1

Jaarplan /alv1 Jaarplan 2017 161117/alv1 2 Strategisch kader: Verbinden Vernieuwen Versterken - Vertegenwoordigen Vertrouwen DOEL: Krachtige ontwikkelingssamenwerking voor een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving

Nadere informatie

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013).

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013). Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013). Deze FAQ (frequently asked questions) is samengesteld om subsidieontvangers

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Inleiding. Ruth Kronenburg 19 mei Free Press Unlimited Jaarverslag 2015 onze jaarrekening

Inleiding. Ruth Kronenburg 19 mei Free Press Unlimited Jaarverslag 2015 onze jaarrekening onze jaarrekening Inleiding 2015 stond vooral in het teken van het afronden van de MFS-2 programma's met een goed exitbeleid voor partners waar we niet mee verder gaan en verdere consolidatie van de andere

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging

De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging Alexandra van Selm, Programma-directeur internationaal MVO bij de SER

Nadere informatie

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem Ontwikkelingen in omgeving 1. Vraag naar klinische geriatrische

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015

Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015 Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015 Projecten, fondsen werven en duurzaamheid Fondsenwerven hoort bij Rotary! Niet altijd makkelijk:! Mooie

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Verantwoord rapporteren. Karin Schut

Verantwoord rapporteren. Karin Schut Verantwoord rapporteren Karin Schut Verantwoord rapporteren Documentatie Definities resultaattypen Rapportageregels Beschikbare variabelen Documentatie op Vinex Reken en rapportageregels Definitie van

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

FINANCIËLE INTEGRITEIT & VOETBAL

FINANCIËLE INTEGRITEIT & VOETBAL FINANCIËLE INTEGRITEIT & VOETBAL UNIVERSITEIT UTRECHT 22 JANUARI 2014 AGENDA 1. Opening 2. Licentiesysteem 3. Licentie-eisen 4. Financieel kader PAGINA 2 VAN 17 OPENING Even voorstellen Jan Peter Dogge

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing Martin Dees Algemene Rekenkamer Performance Auditing Invitation to dance performance audits! De danszaal: goed openbaar bestuur De dansers: ook de internal auditors! De openingspassen: enkele uitgangspunten

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

METRICS AND GOVERNANCE : WAT IS DE IMPACT VAN OPEN SCIENCE OP DE FUNDING, RANKINGS, INTEGRITEIT EN PROBLEMEN VAN DE HUIDIGE WETENSCHAP?

METRICS AND GOVERNANCE : WAT IS DE IMPACT VAN OPEN SCIENCE OP DE FUNDING, RANKINGS, INTEGRITEIT EN PROBLEMEN VAN DE HUIDIGE WETENSCHAP? GHENT UNIVERSITY RESEARCH DEPARTMENT METRICS AND GOVERNANCE : WAT IS DE IMPACT VAN OPEN SCIENCE OP DE FUNDING, RANKINGS, INTEGRITEIT EN PROBLEMEN VAN DE HUIDIGE WETENSCHAP? Karen Vandevelde Senior Policy

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie