Commando DienstCentra Ministerie van Defensie. HBO traject ACE System Manager PROBLEEM OPLOSSING RESULTAAT. Automatisering. ontruimingsplattegronden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commando DienstCentra Ministerie van Defensie. HBO traject ACE System Manager PROBLEEM OPLOSSING RESULTAAT. Automatisering. ontruimingsplattegronden"

Transcriptie

1 Commando DienstCentra Ministerie van Defensie HBO traject ACE System Manager PROBLEEM OPLOSSING RESULTAAT Automatisering ontruimingsplattegronden

2 VOORWOORD HBO traject ACE System Manager U leest nu het afstudeerverslag voor het HBO traject - ACE System Manager van Gerrit van Diepen. Ik ben geboren op 20 februari in Oldebroek, ben 58 jaar en ik heb veel plezier gehad met deze studie en de daarbij behorende opdracht Automatiseren Ontruimingsplattegronden Door mijn bouwkundige vooropleiding en arbeidsverleden ben ik een ICT-er met een grote affiniteit tot de bouwkunde. Ik ben werkzaam geweest als bouwkundig tekenaar en stedenbouwkundig tekenaar en dit nog op de traditionele manier. Hierbij werd altijd de nadruk gelegd op een correcte indeling van de tekening en een juist gebruik van de pendiktes. Toen gold nog, indien eenmaal iets getekend was, het moeilijk te wijzigen was. Tijdens mijn werkzaamheden als stedenbouwkundig tekenaar bij de Rijksdienstvoor de IJsselmeerpolders ben ik, na avondstudie voor Bouwkundig Opzichter BNA, nog als bouwkundig opzichter werkzaam geweest. Bij deze werkgever ben ik in aanraking gekomen met de tekenkamerautomatisering. Hier werden bouwkundige- en stedenbouwkundige tekeningen gemaakt op een zwaar computersysteem van ComputerVision Cadds 4X. Hier ben ik betrokken geraakt bij het beheren en configureren van het computer gestuurd tekenen. Na diverse ICT studies heb ik me steeds meer bekwaamd in het programmeren en beheren van computers en computernetwerken. Bij ontwerpbureau Ir. Teun Koolhaas Associates bv ben ik tien jaar werkzaam geweest als systeembeheerder. Hier is vanaf het begin AutoCAD gebruikt, toen versie 9 en heb ik de tekenkamer voornamelijk via de programmeertaal Lisp geautomatiseerd. Hierna heb ik tien jaar gewerkt bij Architectenbureau A. A. Bos en Partners bv als hoofd ICT. Het hier in gebruik zijnde Gba Teken menu, onder AutoCAD, heb ik vervangen door een zelf ontwikkelde variant. Hierbij is gebruik gemaakt van Lisp, VBA en Vb.NET. Momenteel ben ik als burger werkzaam als applicatiebeheerder bij het Ministerie van Defensie. Ook hier hou ik me veel bezig met het optimaliseren van de tekenkamerautomatisering dit hoofdzakelijk via Vb.NET. Ik heb altijd veel voordeel gehad van de opgedane kennis bij het traditioneel tekenen. Omdat pendikte bij de tekenkamerautomatisering ook een grote rol speelt begin ik met een goede onderbouwde layerindeling. Zo zijn er een of meer layerindelingen te maken voor elke doel, bijvoorbeeld voor presentatietekeningen. Hierbij zijn dan de gebruikte kleuren, pendiktes, arceringen en lijntypes al vooraf ingesteld. Het gevolg is dat de kleuren en dergelijke al goed ingesteld zijn en het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Zodra de gevolgen, het gemak en de voordelen van een goede layerindeling zichtbaar zijn, worden deelnemers enthousiast en werken daarna graag mee met de op de layerindeling gebaseerde uitbreidingen. Door mijn bouwkundige vooropleiding en tekenervaring kan ik de AutoCAD gebruikers in een veel breder perspectief ondersteunen. Hierbij wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn dank uit te spreken voor de prettige en kundige begeleiding tijdens de cursussen bij het TEC Cad College door de heren Ir. Ronald Boeklagen en Paul Arts. Gerrit van Diepen

3 INHOUD Automatisering ontruimingsplattegronden Voorwoord 5 Inleiding 6 1. Bedrijfssituatie Organisatie Functie Programma van eisen Probleemstelling Aanleiding studie Vertrouwelijkheid afstudeerverslag 8 2. Probleem Huidige situatie Stappenplan ontruimingsplattegrond Plaatsen basisplattegrond Plaatsen van de symbolen Controle tekening Plotten van de tekening Knelpunten Gewenste situatie Gevolgen Oplossing Werkwijze Wat te automatiseren Aanpak knelpunten Layertabel Content lokaliseren Toolpalettes Legenda updates Controle Oplossing volgens PVE Geoptimaliseerde oplossing Keuze Resultaat Toolpalettes Opbouw symbolen Plaatsen van symbolen Ontruimingstekening Maken ontruimingstekening Info deelplattegrond Info U bevindt zich hier Plotten Controle Plotten (deel)plattegrond DotNET assembly Plotten DWF-bestand Controle VB-plattegrond - stroomdiagram DotNET code 26 Function VB_OT_IsOK 26 Function VB_AreaPlines 29 Function VB_BlocksInPlineArea 30 Function VB_Xdata_GetFromObject 32 Function VB_VluchtRouteInPline 33 Function VB_PlineToPoint3dCollection 34 Function main_point3d_wcstoucs 35 Function VB_SelectObjects Conclusie Bronnen Bijlagen 40

4 1. BEDRIJFSSITUATIE Inleiding 1. Bedrijfssituatie Ministerie van Defensie De Dienst Vastgoed Defensie maakte in het verleden technische tekeningen met behulp van Microstation V7. Sinds twee jaar wordt hier steeds meer AutoCAD voor gebruikt en wordt Microstation uitgefaseerd. De afdeling Vastgoed Informatie van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) dient nu de ontruimingstekeningen te maken met behulp van AutoCAD. Dit project heeft het doel om het maken van ontruimingstekeningen met AutoCAD te optimaliseren. Ontruimingstekeningen hebben als uitgangspunt een basisplattegrond, waarbij de plattegrond van het bouwwerk schematisch is weergegeven. Door het plaatsen van symbolen in de plattegrond worden gebruikers geïnformeerd hoe ze in geval van nood het gebouw moeten verlaten. Op de plattegrond van de ontruimingstekening is, door de geplaatste symbolen, onder andere het volgende vermeld: Locatie aanduiding van de opgehangen tekening: U bevindt zich hier. Vluchtroute vanaf deze locatie. Locatie (nood)uitgangen. Locatie (hand)brandbestrijdingsmiddelen. Locatie handbrandmelders. Beschrijving van de mijn situatie binnen het Ministerie van Defensie. Organisatie. Functie. Programma van Eisen. Probleemstelling. Aanleiding studie. Vertrouwelijkheid afstudeerverslag. Legenda Ministerie van Defensie Operationele commando s Ondersteunende organisaties Research & Innovatiecentrum Zeestrijdkrachten Landstrijdkrachten 1.1 Organisatie Luchtstrijd krachten Het Ministerie van Defensie is volgens onderstaand schema onderverdeeld in (groen) operationele commando s en in (geel/oranje) ondersteunende organisaties. Onder de Dienst Materieel Organisatie zijn meerdere bedrijven actief. Een van die bedrijven is IVENT. Momenteel ben ik bij Operations in dienst als applicatiebeheerder bij de afdeling Advies & Applicaties. Marechaussee Dienstverlening Inkoop Bedrijfs ondersteuning Dienst Materieel Organisatie Bedrijven Dienst Materieel Organisatie IVENT Joint CIS group Commando Diensten Centra Planning & Control Bedrijven Operations Omdat ontruimingsplattegronden voor de DVD altijd op het formaat A3 worden weergegeven kan het nodig zijn het gebouw op te delen in deelplattegronden, dit omdat anders de plattegrond in een te kleine schaal wordt weergegeven. Indien een deelplattegrond wordt gebruikt moet op dezelfde tekening een totaaloverzicht van de plattegrond worden geplaatst met hierin aangegeven het betreffende deelplattegrond. Door de automatisering van de ontruimingsplattegronden hoop ik via optimalisering het volgende te verbeteren: Arbeidsvreugde. Gebruiksvriendelijkheid. Uniformiteit. Kwaliteit. Productiviteit. Hoe een en ander tot stand is gekomen en welke problemen er opgelost moesten worden leest u in dit verslag. Vervolg pagina 8 > 7.

5 2. PROBLEEM 1.2 Functie 1.5 Aanleiding studie Sinds 1 januari 2012 ben ik verhuisd van de afdeling IV-ICT van de Dienst Vastgoed Defensie naar IVENT Operations, afdeling Advies & Applicaties. Mijn functie van applicatiebeheerder VGA (OTS) is ongewijzigd gebleven en behelst het beheren van de OTS (Off The Shelf) Vast Goed Applicaties. Dit is dus, de in de markt verkrijgbare software, welke door scripting beschikbaar wordt gesteld aan een groep gebruikers, waar ik dan het beheer over mag uitvoeren. Het beheer van applicaties is onderverdeeld in Functioneel beheer, Applicatie beheer en Technisch beheer. Hoewel ik veel studies in de automatisering heb gevolgd en over veel ervaring meen te beschikken heb ik geen diploma op een gelijkwaardig niveau. Omdat binnen het Ministerie van Defensie momenteel over afslanking en outsourcing wordt nagedacht is het een voordeel om een HBO-certificaat te hebben behaald. 1.6 Vertrouwelijkheid afstudeerverslag 1.3 Programma van eisen In het programma van eisen PVE ID & PVE VB AutoCAD is beschreven hoe AutoCAD voor de Ingenieurs Diensten (ID) en voor Vastgoed Beheer (VB) ingezet dient te worden. De in het VB-gedeelte, in hoofdstuk 4 en 5, beschreven voorschriften over ontruimingstekeningen, is dan ook hierop van toepassing. 1.4 Probleemstelling De probleemstelling betreft een afgebakend gebied, het automatiseren van ontruimingsplattegronden zoals beschreven in het PVE, waarbij deze uitbreiding opgenomen moet worden in de reeds door mij ontwikkelde schil rond AutoCAD. Het afstudeerverslag is openbaar toegankelijk. Alle gegevens voor wat betreft locaties zijn gefingeerd. Ook de tabel voor de Basis Registratie Vastgoed, welke voor de werking van het programma noodzakelijk is, heeft uitsluitend gefingeerde gegevens. 2. Probleem Beschrijving van het probleem in de huidige situatie, hun knelpunten, de gewenste situatie en de hieruit ontstane gevolgen. Huidige situatie. Stappenplan ontruimingsplattegrond. Knelpunten. Gewenste situatie. Gevolgen. Tijdens het starten van AutoCAD en het openen van een tekening worden de volgende configuratie instellingen gecontroleerd en gezet: Active Profile. Active menu s. Support File Seach path. Printer Support File path. Tool Palettes File location. TTF used fonts. Drawings variables. De afdeling Vastgoed Beheer Veiligheid is een afdeling welke hun werkwijze goed heeft gedocumenteerd en ook goed heeft vast-gelegd in het PVE. Door mijn nauwe contacten met hun medior adviseur VGI (VastGoed Informatie) de heer P.M. IJzer is het plan opgesteld om het maken van ontruimingstekeningen te automatiseren en dit tegelijkertijd als mijn afstudeerproject te laten gelden. Door deze automatisering parametrisch gestuurd te ontwerpen, kan dezelfde werkmethodiek ook in de toekomst worden gebruikt, voor andere tekeningen welke dezelfde basistekening gebruiken. Hierbij wordt gedacht aan tekeningen voor: Gebruiksvergunning. Noodverlichtingplan. Aanvalsplan. 2.1 Huidige situatie Binnen de Dienst Vastgoed Defensie van het Ministerie van Defensie wordt gebruik gemaakt van AutoCAD Map 3D 2008 en AutoCAD Architecture Voor het Ministerie van Defensie had ik reeds een schil om AutoCAD ontwikkeld. Deze schil verzorgd de configuratie van AutoCAD en hun verticals. Door het afdwingen van een zekere configuratie is uniformiteit in de configuratie gewaarborgd. Door het afdwingen van een uniforme configuratie behoren configuratieproblemen tot het verleden en zijn optredende problemen veelal van algemene aard. Dit gekozen project, het automatiseren van ontruimingsplattegronden, moet als geheel in deze schil worden opgenomen en moet ook zoveel mogelijk worden geparametriseerd. Door de parametrisering kan de werking van het programma van buiten af worden beïnvloed zonder dat het programma gewijzigd hoeft te worden. Zo kan bijvoorbeeld de naam en de omschrijving van de te zoeken symbolen in een XMLbestand worden geplaatst. Het programma dient deze lijst als zoekcriteria te gebruiken. Door deze werkwijze kan het aantal te ondersteunen symbolen eenvoudig worden gewijzigd. 8. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 9.

6 2. PROBLEEM Eisen aan ontruimingsplattegronden zijn beschreven in NEN1414, hierin is ondermeer het onderstaande vermeld: Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden. Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie. De plattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen. De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voordat zich een noodsituatie voordoet. In geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignaleringen hiervoor toereikend zijn. Ontruimingsoefening 2.2 Stappenplan ontruimingsplattegrond Ontruimingsplattegronden worden volgens onderstaande stappen gemaakt. Plaatsen basisplattegrond. Plaatsen van de symbolen. Controleren tekening. Plotten van de tekening Plaatsen basisplattegrond Aanloggen op de database van de Basis Registratie Vastgoed. Zoeken naar bouwwerk door middel van object en gebouwcode. Plaatsen basisplattegrond van de gewenste bouwlaag (als block) Plaatsen van de symbolen voor het plaatsen van elk ontruimingssymbool: correcte layer voor het betreffende symbool activeren. symbool opzoeken in de content mappen. plaatsen via Insert of via het Design Center Controle tekening zijn de gewenste opdeel-polylines geplaatst en aanwezig op de correcte layer. zijn de vluchtroutes ingetekend en aanwezig op de juiste layer. zijn de UBZH-blocks geplaatst en aanwezig op de juiste layer. gegevens plattegrond opzoeken in de Basis Registratie Vastgoed Plotten van de tekening Per te plotten U bevindt zich hier symbool, worden doorlopen: layer maken FreezeVB. (eenmalig) alle andere, dan de te plotten U bevindt zich hier blocks, plaatsen op layer FreezeVB. layer FreezeVB bevriezen. (hierdoor zijn deze UBZH-blocks niet zichtbaar) UCS evenwijdig zetten aan het te plotten UBZH-block in het kleine viewport. Inzoomen op de gehele plattegrond in het kleine viewport. Voorgeschreven layers in het kleine viewport activeren. (freeze / thaw) De opdeel-polyline arceren met een solid hatch op de layer VbKnip. UCS evenwijdig zetten aan het te plotten UBZH-block in het grote viewport. Inzoomen op de opdeel-polyline in het grote viewport. Voorgeschreven layers in het grote viewport activeren. (freeze / thaw) Draworder van de modelobjecten in het grote viewport instellen. Gebruikte blocks, in het grote viewport, noteren welke zich binnen de opdeel-polyline bevinden. De gevonden blocks volgens een vaste volgorde in het legenda plaatsen. Achter elk legenda-block de bijbehorende tekst plaatsen met een eventueel gekozen extra taal. Het ruimtenummer van het actieve UBZH vermelden in de onderhoek van de tekening. De locatie van de opdeel-polyline vermelden in de onderhoek van de tekening. De layout plotten naar een DWF-bestand met een correct inge geven naam en doelmap. Het gearceerde gebied van de opdeel-polyline verwijderen. 2.3 Knelpunten Ontruimingstekeningen gebruiken als onderlegger de basisplattegrond van het betreffende object. Deze basisplattegrond is een uit een database vervaardigde tekening met een eigen, nogal afwijkende colortable Contour2008.ctb. Om de basisplattegrond onveranderd te kunnen gebruiken, dient een layertabel gemaakt te worden, welke het mogelijk maakt om met de colortable van Contour2008.ctb toch plots te kunnen maken welke voldoen aan het gewenste eindresultaat. Soms zijn bij de basistekeningen kleuren in gebruik welke ook voor ontruimingstekeningen worden gebruikt welke op de plot een ander uiterlijk dienen te hebben. Zo is er bijvoorbeeld een probleem bij kleur 1 (= rood): Autocad layercolor: 1 (rood) Basistekening plotkleur: Zwart Ontruimingstekening plotkleur: Rood Conclusie: Om met de colortable van de basisplattegronden, Contour2008, te kunnen samenwerken dient een aangepaste layertabel te worden gecreëerd. (zie Layertabel) Het benaderen van symbolen vanaf de netwerkschijf is zeer tijdrovend. Door de strikte veiligheidseisen treedt er een vertraging op in het netwerk. Hierdoor kan het voorkomen dat ca. 30 seconden moet worden gewacht alvorens de inhoud van een map zichtbaar is. Conclusie: Om de symbolen sneller te kunnen benaderen dient de content naar de lokale schijf te worden gekopieerd. (zie Content lokaliseren) Op de basisplattegrond worden de symbolen geplaatst voor het aanduiden van een vluchtroute, trap, lift, brandalarm, brandslanghaspel, uitgang, etc. etc. Het plaatsen van deze symbolen is een tijdrovende bezigheid en dient, om plotfouten te voorkomen, op de geëigende tekeninglagen te gebeuren. Conclusie: Om het plaatsen van symbolen sneller en foutloos te laten verlopen dienen toolpalettes te worden ontwikkeld. (zie Toolpalettes) Per ruimte waar een A3 ontruimingstekening noodzakelijk is, wordt op de tekening, exact op de plek en de oriëntatie, een U bevindt zich hier -symbool geplaatst. In het legenda van de ontruimingstekening mogen alleen de symbolen worden vermeld welke in het getekende deel van de plattegrond voorkomen, dit ook met een vaste volgorde en vaste beschrijving per symbool. Conclusie: Het legenda dient tijdens het plotten, per U bevindt zich hier te worden geactualiseerd, dit uit een lijst met de volgorde van de te ondersteunen symbolen. (zie Legenda update) Alvorens de tekening te plotten moet worden gecontroleerd of bepaalde items in de (deel)plattegrond aanwezig zijn: Vluchtroute. U bevindt zich hier. Legenda. Controle gegevens BRV. (Basis Registratie Vastgoed) Conclusie: De plotroutine dient alvorens te plotten de tekening op bepaalde eigenschappen te controleren. Fouten moeten middels een dialoogscherm worden gemeld met de mogelijkheid voor wijzigingen. De plot mag alleen worden gemaakt indien de tekening akkoord wordt bevonden. (zie Controle) Gezien het grote aantal te doorlopen stappen per te plotten tekening is de handmatige methode erg geestdodend, tijdrovend en foutgevoelig en leidt bij concentratieverlies gemakkelijk tot fouten. 2.4 Gewenste situatie De tekenaar dient in de basisplattegrond alleen de vaktechnisch benodigde symbolen te plaatsen, alle verdere stappen dienen geautomatiseerd te zijn. Resumerend: Plaatsen basisplattegrond. (tekenaar) Plaatsen symbolen. (tekenaar) Controleren tekening. (geautomatiseerd) Plotten tekening. (geautomatiseerd) 2.5 Gevolgen Door dat de tekenaar alleen de symbolen hoeft te plaatsen welke voor de ontruimingstekening noodzakelijk zijn, is het werk terug gebracht tot de essentie, het plaatsen van de vaktechnische informatie. Met de handmatige methode duurt het controleren en maken van één plot, afhankelijk van de complexiteit van de plattegrond minimaal 15 tot 30 minuten. De geautomatiseerde controle gebeurd gelijktijdig met het plotten en duurt in totaal ca. 1 minuut. Door de automatisering is onderstaande sterk verbeterd: Arbeidsvreugde alleen nog vaktechnische werkzaamheden noodzakelijk Gebruiksvriendelijkheid plaatsen van symbolen via toolpalettes. symbolen zijn veel sneller beschikbaar. automatische layeraansturing. Uniformiteit layers worden automatisch gezet. elke deelplattegrond wordt automatisch gegenereerd. legenda wordt, automatisch, volgens vaste volgorde ingevuld. Kwaliteit automatische controle voor elke plot, welke niet te omzeilen is. Productiviteit snelheidswinst. 10. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 11.

7 3. OPLOSSING 3.2 Wat te automatiseren In het programma van eisen PVE ID & PVE VB AutoCAD zijn, in hoofdstuk 5, de voorschriften beschreven voor de ontruimingsplattegronden. Hierin is ondermeer het te gebruiken tekeningkader en onderhoek beschreven. De indeling van de tekening is afhankelijk of de plattegrond al of niet opgedeeld moet worden in deelplattegronden. Hiernaast een voorbeeld waarbij het niet nodig is geacht de plattegrond op te delen in deelplattegronden. Omdat de kijkrichting van de U bevindt zich hier identiek moet zijn aan de richting van de plattegrond is het vaak nodig de plattegrond geroteerd weer te geven. De locatie van de U bevindt zich hier is vergroot en in het rood weergegeven. Werkwijze, knelpunten en oplossing 3. Oplossing Beschrijving van de oplossing van het probleem. Werkwijze. Wat te automatiseren. Aanpak knelpunten. Oplossing volgens PVE. Geoptimaliseerde oplossing. Keuze. 3.1 Werkwijze Het geautomatiseerd maken van de ontruimingsplattegronden moet aansluiten en opgenomen zijn, in de eerder door mij ontwikkelde, configuratie voor AutoCAD: DVD-Acad.dll. Door het Vb.NET project DVD-Acad uit te breiden met routines voor de module VbOntruiming kunnen veel reeds ontwikkelde functies worden hergebruikt. Hiernaast een voorbeeld waarbij de ontruimingsplattegrond is opgedeeld in deelplattegronden. Plan van aanpak 1 Toolpalettes ontwikkelen. Content (symbolen) lokaal plaatsen. Lokaal ontwikkelen en testen van toolpalettes. Beschikbaar stellen van de toolpalettes in een testomgeving. Eventuele wijzigingen doorvoeren. 2 XML-configuratie bestanden ontwikkelen. Vakdiscipline gerichte configuratiebestand VB_V.xml ontwik kelen en testen. Beschikbaar stellen van het VB_V.xml configuratiebestand in een testomgeving. Eventuele wijzigingen doorvoeren. 3 Vb.NET routines ontwikkelen. Ontwikkelen en testen in ontwikkelomgeving. Routines beschikbaar stellen in testomgeving. Eventuele wijzigingen doorvoeren. 4 Schrijven van werkinstructies. Ontwikkelen en testen in ontwikkelomgeving. Routines beschikbaar stellen in testomgeving. Eventuele wijzigingen doorvoeren. 5 Project beschikbaar stellen in acceptatie omgeving. Testen door hoofdgebruikers. Eventuele wijzigingen doorvoeren. 6 Project plaatsen/updaten in productieomgeving. In het overzichts-viewport is het deelgebied in rood aangegeven. Het overzichts-viewport dient dezelfde kijkrichting te hebben dan het grote viewport. De locatie van de U bevindt zich hier is vergroot en in het rood weergegeven. Ondanks het geroteerd weergeven van een (deel)plattegrond dienen onderstaande symbolen leesbaar (evenwijdig aan de onderzijde van de tekening) te worden weergegeven: brandblusser. brandslanghaspel. handbrandmelder. 3.3 Aanpak knelpunten Layertabel. Content lokaliseren. Toolpalettes. Legenda-updates. Controle Layertabel Bij het plotten wordt bij de DVD gebruik gemaakt van colortable-files. Dit is een bestand waarbij per gebruikte AutoCAD Color Index (ACI) als schermkleur is bepaald hoe de layerwaarden (en object waarden) moeten worden geplot. 12. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden In de colortable voor de basistekeningen, Contour2008.ctb, is bepaald dat, met uitzondering van de grijstinten, alle kleuren naar zwart worden doorgestuurd. De te gebruiken pendikte wordt uit de lineweight gehaald. Door een RGBkleur, in de kolom voor de layerkleur te implementeren is toch een correcte plot van een ontruimingstekening mogelijk. Vervolg pagina 14 > 13.

8 De layercolor in de layertabel, zoals in nevenstaand dialoogscherm, ondersteund in de schaalkolommen, automatisch de volgende waarden: # : ACI waarde. #;# : ACI waarde; lineweight. #;#;# : R; G; B. #;#;#;# : R; G; B; lineweight. Hierdoor is het mogelijk dat een layer met ACI waarde 1 (= kleur rood) naar de pen 0.18 zwart wordt gestuurd en een andere layer met de RGB-waarde van ACI-1 toch als rood wordt geplot, met eventueel een afwijkende dikte. Implementatie via het commando: dvd_layermanager Toolpalettes Toolpalettes zijn via het Design Center eenvoudig te maken. Door per map een toolpalette te maken zijn de symbolen goed te vinden en eenvoudig te plaatsen. Bij het plaatsen van het symbool kan automatisch de juiste layer worden geactiveerd. Het probleem bij toolpalettes is echter het beheer en onderhoud. Indien toolpalettes op het netwerk worden geplaatst is het eenvoudig te beheren en hebben gebruikers op deze locatie alleen leesrechten. Vanwege de strikte beveiliging van het netwerk en de daardoor oplopende responsetijden is dit nu niet toepasbaar. De toolpalettes worden lokaal in de toolpalettemap van de vakdiscipline aangemaakt. Door de toolpalettes lokaal te ontwikkelen en te testen ondervind de gebruiker geen hinder. Zodra het testen en de acceptatie is afgerond worden de toolpalettes geplaatst in de synchronisatiemap op het netwerk. Door het starten van AutoCAD wordt de content automatisch gesynchroniseerd en zijn eventuele vernieuwingen in de configuratie actief. Implementatie via het commando: dvd_copytolocal Legenda updates 3. OPLOSSING Bij elke plot moet het legenda geactualiseerd worden met alleen de in het deelgebied voorkomende symbolen. Ook moeten deze symbolen in een vaste volgorde in het legenda worden geplaatst. Door de namen van de te ondersteunen symbolen in een lijst te zetten kan het legenda dan ook in die volgorde worden gevuld. Onderstaand een gedeelte van het configuratie bestand welke voor het actualiseren van het legenda wordt gebruikt. Item= Renvooi_vb DVD_TP_001==Uitgang==Exit==Ausgang DVD_TP_003==Vluchtweg naar beneden== Emergency exit down==notausgang Unten DVD_TP_004==Vluchtweg naar links== Emergency exit left==notausgang Links DVD_TP_005==Vluchtweg naar rechts== Emergency exit right==notausgang Rechts DVD_BSLH_001==Brandslanghaspel== Fire Hose==Feuerspritzschlauch DVD_HBB_001==Brandblusser== Fire extinguisher==feuerlöschgerät DVD_HBM_001==Handbrandmelder== Fire alarm==handbrandmelder Content lokaliseren De te gebruiken symbolen voor tekeningen, ook wel blocks of bibliotheekfiguren genoemd, zijn op een netwerkschijf geplaatst en onderverdeeld per vakdiscipline. Door deze lokaal te plaatsen wordt het benaderen van deze content enorm versneld. Om updaten van de content toch mogelijk te maken, is een mechanisme ontwikkeld, welke de content vanaf de netwerklocatie spiegelt met de lokale locatie. Indien de content gewijzigd moet worden kan dat door de beheerders eerst lokaal worden getest om nadien op de netwerklocatie te plaatsen. Bij de eerste dagelijkse start van AutoCAD door een gebruiker wordt automatisch een eventuele mutatie naar de lokale locatie gekopieerd. Bij eventuele problemen moet de gebruiker een spiegeling kunnen forceren. De te repliceren bestanden worden geplaatst in een netwerkmap, met alleen leesrechten, in P:\Cad Omgeving\ DVD_Acad2008 en lokaal gesynchroniseerd op C:\Temp\Acad, onderstaand een overzicht van de aanwezige submappen. Door in de XML-configuratie de te synchroniseren mappen te noemen en hun synchronisatie interval (sync in dagen) is de AutoCAD configuratie consistent. Via de routine dvd_copytolocal wordt een Full Copy gestart door de gebruiker, deze routine wordt ook altijd als eerste aanbevolen bij eventuele configuratie problemen. Implementatie via het commando: dvd_copytolocal Door achter de naam het van te ondersteunen symbool de te plaatsen legendatekst te vermelden, kan ook de tekst worden aangepast zonder aanpassing in de code. De waarden zijn gescheiden door ==. De opbouw is als volgt: <Symboolnaam>==<Nederlandse tekst>== <Engelse tekst>==<duitse tekst> Implementatie via het commando: (function VB_Renvooi_Update) Controle dvd_vbplottodwf Voor het plotten dient de tekening te worden gecontroleerd. Indien een gebruiker het commando dvd_vbplottodwf start dient alsnog deze routine in de achtergrond te worden gestart. Bij fouten in de tekening moet dit middels een dialoogscherm worden aangegeven. De routine controleert of alle ontruimingselementen correct zijn. De controle bevat: Controle Basis Registratie Vastgoed. aanwezigheid vluchtroute. aanwezigheid U bevindt zich hier met controle op de aanwezige xdata. aanwezigheid deelgebied met controle van de aanwezige xdata. aanwezigheid onderhoek in de ontruimingstekening. Implementatie via het commando: dvd_vb_check_ot / dvd_vbplottodwf 14. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 15.

9 4. RESULTAAT 3.4 Oplossing volgens PVE Naast dat in het Programma van Eisen (PVE) is beschreven hoe een ontruimingstekening er uit moet zien, is er ook beschreven hoe de rotaties van het gebouw weergegeven moeten worden. Middels vaste layouts en daaruit voortkomende gegevens is de naam van de plot vastgesteld. Per (deel)plattegrond moeten automatisch vier layouts worden gemaakt, zoals onderstaand: Vb_0_0 deelgebied 1, rotatie plattegrond: 0 graden. Vb_0_90 deelgebied 1, rotatie plattegrond: 90 graden. Vb_0_180 deelgebied 1, rotatie plattegrond: 180 graden. Vb_0_270 deelgebied 1, rotatie plattegrond: 270 graden. Een optredend probleem hierbij is dan hoe de gemaakte dwf-plot te onderscheiden, in de oplossing volgens het PVE was immers de naam van de layout een onderdeel van de naam van de plot. Door de opdeel polyline en de U bevindt zich hier te voorzien van xdata kan de naam van de dwf-plot hiermee onderscheiden worden en geeft de naam een eenvoudige indicatie van de U bevindt zich hier locatie door het gebruik van ruimtenummers. Door de dwf-plotnaam ook van een datum te voorzien wordt er automatisch een historie opgebouwd van de al eerder gemaakte dwf-plots van ontruimingsplattegronden. De opbouw van de dwf-plotnaam is als volgt: [datum]_[object]_[gebouw]_[bouwlaag]_ot_[locatie polyline]_ [UBZH].dwf 4. Resultaat Het uiteindelijk behaalde resultaat na de automatisering. Toolpalettes. Maken ontruimingstekening. Plotten. DotNET code. 4.1 Toolpalettes Vb_1_0 deelgebied 2, rotatie plattegrond: 0 graden. Etc. etc. De bijbehorende dwf-plotnaam is, bijvoorbeeld: 12012_10_0_OTc_90_A_01.dwf <object>_<gebouw>_<bouwlaag>_otc_<rotatie>_<deelplattegrond>_<volgnummer>.dwf Hierbij treden onderstaande problemen op: tekening wordt trager door het toenemende aantal layouts. in elke layout hoeft geen U bevindt zich hier geplaatst te zijn als deze kijkrichting in de (deel)plattegrond niet voorkomt. andere rotatiehoeken dan 0, 90, 180 en 270 graden zijn niet ondersteund. plotnaam geeft geen indicatie van de positie van de U bevindt zich hier. plotnaam geeft geen indicatie van de positie van de deelplattegrond. historie van de gegenereerde plotbestanden is niet aanwezig. na controle en goedkeuring wordt de plot gemaakt maar is de tekening nog wijzigbaar en kan, zonder controle, opnieuw worden geplot. 3.5 Geoptimaliseerde oplossing In de geoptimaliseerde oplossing is getracht het aantal layouts te minimaliseren. Nu wordt gebruik gemaakt van slechts één layout. De naam van de layout is alleen indicatief en maakt geen onderdeel meer uit van de naam van de dwf-plot. De gebruikte naam is: vb_ontruiming plattegrond heeft geen opdeling. vb_deelontruiming plattegrond heeft twee of meer opdelingen. De genoemde layout wordt telkens gebruikt om een bepaalde U bevindt zich hier locatie te plotten. Bij elke plot wordt vooraf gecontroleerd op bepaalde benodigde gegevens. De plattegrond en de eventueel aanwezige overzichts-viewport worden zodanig geroteerd dat de kijkrichting evenwijdig is met de U bevindt zich hier. Hierdoor is elke rotatiehoek ondersteund. Datum datum in jjjjmmdd. Object objectcode volgens BRV. Bouwlaag bouwlaagcode volgens BRV. Locatie polyline locatie indicatie plattegrond gedeelte. (bijv. LO = Links Onder) UBZH ruimtenummer van de U bevindt zich hier. Voorbeeld: _12012_10_0_OT_LO_19.dwf 3.6 Keuze De geoptimaliseerde oplossing heeft naast de bovengenoemde voordelen ook nog het voordeel dat de dwf-plots sneller worden gemaakt. Dit omdat er slechts één layout gemaakt hoeft te worden en deze steeds wordt hergebruikt. Vanwege de vele voordelen van de geoptimaliseerde oplossing is dan ook hiervoor gekozen. Gevolgen gemaakte keuze: plot en controle in dezelfde functie, zonder goedkeuring geen plot. één layout, vb_ontruiming of vb_deelontruiming. ontruimingsplattegrond neemt slecht de minimaal benodigde ruimte in. ondersteuning van alle kijkrichtingen, noodzakelijk voor niet orthogonaal ontworpen gebouwen. plotnaam geeft indicatie van het deelgebied. plotnaam geeft indicatie van ruimtenummer in de plattegrond. plotnaam is historisch opgebouwd. plot wordt sneller gegenereerd. Omdat de gemaakte keuze niet conform het PVE is heb ik aan Marcel IJzer (contact persoon namens de werkgroep) het voorstel gedaan om het bestaande proces (3.4) te optimaliseren zoals aangegeven in 3.5. Dit voorstel is door Marcel IJzer aangeboden aan het Producten overleg (deze werkgroep is verantwoordelijk voor het uniformeren van onder andere de ontruimingstekeningen). Na overleg heeft de werkgroep ingestemd met het voorstel om het bestaande proces aan te passen. De werkgroep realiseert zich dat zij hiermee gaan afwijken van het PVE. Dit zal na invoering van de geoptimaliseerde versie in het PVE worden aangepast door de werkgroep. Gevolgen van een keuze Opbouw symbolen Alle symbolen zijn geplaatst in een map op de netwerklocatie waarbij de gebruiker alleen leesrechten heeft op P:\CadOmgeving\ DVD_Acad2008\Content\V\Blocks\ en wordt tijdens de eerste dagelijkse start van AutoCAD automatisch gesynchroniseerd naar de lokale harddisk in de map : C:\TEMP\ Acad\Content\V\Blocks\ De mappen hebben de volgende onderverdeling: Bluswater\ BMC - OI installaties\ Bouwkundig\ Brandbestrijding\ Brandblusinstallatie\ Diversen\ EHBO - BHV\ Gevaar borden\ Noodschakelaars\ Noodverlichting\ Transparanten\ Verbodsborden\ Om de symbolen op toolpalettes aan te kunnen bieden had dit consequenties voor de opbouw en de inrichting van de toolpalettes. Opbouw symbolen. Plaatsen van symbolen. Door de symbolen aan te bieden op toolpalettes treedt hier een aanmerkelijke snelheidswinst op. De symbolen zijn per map op een toolpalette geplaatst en zijn eenvoudig herkenbaar door hun grafische iconen. Door het gebruik van de toolpalettes worden de symbolen ook automatisch op de juiste layer geplaatst. Door de objecten voor de symbolen te tekenen op de layer waarvan het object deel uitmaakt en het symbool automatisch te plaatsen op layer 0 kan de informatie door middel van het uit/aan zetten van layers worden getoond in het gewenste resultaat. Zo kan een symbool zijn samengesteld uit de volgende informatie: Symbool DVD_BSLH_001 = Brandslanghaspel. Layer FL8222--_BSLH DVD-VB-V_TEXT omschrijving objecten voor aanduiding brandslanghaspel tekstlayer voor aanduiding brandslanglengte etc. 16. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 17.

10 4. RESULTAAT Plaatsen van symbolen Om de verschillende symbolen eenvoudig te kunnen plaatsen zijn voor VB_V toolpalettes gemaakt. Deze toolpalettes zijn niet specifiek gemaakt voor het maken van ontruimingsplattegronden maar zijn te gebruiken voor het maken van allerlei veiligheidstekeningen. Een symbool wordt in de tekening geplaatst door deze van de toolpalette in de tekening te slepen. Het symbool wordt automatisch op layer 0 geplaatst, de grafische presentatie komt automatisch op de layers welke in het symbool zijn gebruikt. Door de symbolen in groepen op te delen zijn ze eenvoudig te vinden. De toolpalettes zijn verdeeld in onderstaande groepen: Bluswater / BMC - OI installaties / Bouwkundig / Brandbestrijding / Brandblusinstallatie / Diversen / EHBO BHV / Gevaar borden / Noodschakelaars / Noodverlichting /Ontruiming / Transparanten / Verbodsborden. Hieronder een gedeelte van de te vinden toolpalettes. 4.2 Ontruimingstekening Maken ontruimingstekening. Ruimtebenaming. Benoemen deelplattegrond Maken ontruimingstekening Na het plaatsen van alle symbolen, voor tekeningen voor verschillende doeleinden, kan een ontruimingstekening worden gegenereerd. Ontruimingsspecifieke kenmerken, zoals de vluchtroutes, locaties van de U bevindt zich hier en de verkeersruimtes dienen nog geplaatst te worden. Dit met behulp van de daarvoor gemaakte toolpalette Ontruiming. Vb_Ontruimingsgebied Aangeven van een of meerdere ontruimingsgebieden. Dit ontruimingsgebied wordt in het overzichtsviewport automatisch gearceerd om aan te geven waar het getekende gebied zich bevind. Layer: VBknip. Vb_Vluchtroute Aangeven van de vluchtroute, dit met behulp van een polyline met een bepaalde linestyle. Layer: FL7122--_VR. U bevindt zich hier Plaatsen van symbool U bevindt zich hier. Per plaats binnen een deelgebied wordt een DWF-plot gegenereerd waar alleen dit betreffende UBZH zichtbaar is. Layer: VbUbzh. Bluswater BMC - OI installaties Bouwkundig Vb_Verkeersruimte Aangeven wat als verkeersruimte wordt aangemerkt. Layer: FL------_VLGB. Vb_GebiedsInfo Indicatie locatie ontruimingsgebied. Deze benaming wordt automatisch in de onderhoek van de tekening vermeld. Vb_UbzhInfo Indicatie locatie door middel van het ruimtenummer. Deze benaming wordt automatisch in de onderhoek van de tekening vermeld. Vb_Check_OT Controleert of alle ontruimingselementen correct zijn. Vb_PlotToDwf Maakt een dwf-plot van alle U bevindt zich hier posities of alleen van de vooraf geselecteerde posities. Brandbestrijding Brandblusinstallatie 18. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 19.

11 4. RESULTAAT 4.3 Plotten Het plotten van een ontruimingstekening gaat naar een DWF-bestand. Dit DWF-bestand kan vervolgens naar elke gewenste printer/plotter worden gestuurd. Controle. Plotten (deel)plattegrond Controle Elke tekening dient voor het maken van de dwf-plot gecontroleerd te worden. Hoewel de controle ook automatisch wordt gestart bij het maken van de plot, kan deze vooraf worden gestart via het commando: dvd_vb_check_ot Info deelplattegrond Na het tekenen van het deelgebied via Vb_Ontruimingsgebied kan aan deze polyline locatie informatie worden gehangen. Via Vb_GebiedsInfo kan uit een tabel de gewenste locatie worden geselecteerd waarbij alleen het eerste gedeelte als xdata bij de betreffende polyline wordt bewaard. Voor een plattegrond, welke niet wordt opgedeeld, kan T Totaal worden geselecteerd. De locatiecode wordt als deel van de dwf-plotnaam gebruikt Info U bevindt zich hier Na het plaatsen van een U bevindt zich hier in een ruimte kan via het commando dvd_ubzh_info het ruimtenummer als xdata bij het U bevindt zich hier symbool worden bewaard. Het ruimtenummer wordt als deel van de dwf-plotnaam gebruikt en dient uniek te zijn. De controle bevat: Opdeling (polyline), aantal en gebiedsinformatie. (minimaal 1 per plattegrond) U bevindt zich hier, aantal en ruimte-informatie. (minimaal 1 per opdeling) Aanwezigheid vluchtroute per opdeling. (minimaal 1 per opdeling) Aanwezigheid verkeersruimte. (minimaal 1 per plattegrond) Basis Vastgoed Registratie gegevens. De tekenaar kan op een foutief aangemerkt item dubbelklikken om het object te wijzigen. Een foutief gemerkt item heeft in de kolom opmerking geen OK staan. Na het dubbelklikken wordt automatisch op het object ingezoomd en wordt het bijbehorende dialoogscherm getoond om de info aan te passen. Indien de tekening niet wordt gevonden in de Basis Registratie Vastgoed is de naamgeving van het bestand meestal niet conform de afspraak. De naamgeving van de tekening moet beginnen met: [ObjectCode]_[GebouwCode]_[BouwlaagCode]_ Zodra items zijn gewijzigd of toegevoegd kan via de knop Controleer de controle nogmaals worden gestart. Alleen indien de tekening als akkoord wordt aangemerkt kan deze via de routine dvd_vbplottodwf worden geplot. Via de knop Help wordt een PDF-bestand geopend waarin de werkinstructie van dvd_vb_check_ot is beschreven. Indien er meerdere U bevindt zich hier per ruimte noodzakelijk zijn wordt een volgletter gebruikt, zoals 23a, 23b etc. 20. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 21.

12 4. RESULTAAT Plotten (deel)plattegrond 4.4 DotNET assembly Via het commando: dvd_vbplottodwf worden plots gemaakt per U bevindt zich hier locatie. Na het starten wordt automatisch de routine Vb_Check_OT aangeroepen om te controleren of de informatie correct is. Indien dit correct is wordt het dialoogscherm hiernaast weergegeven. < Standaard plot Plotten U bevindt zich hier posities. Standaard worden alle posities van de symbolen U bevindt zich hier (UBZH) geplot. Selecteer Te selecteren UBZH posities om alleen de geselecteerde posities te plotten. BRV-gegevens invullen. De gegevens van het project worden uit de Basis Registratie Vastgoed ingelezen en als custom property in de tekening eigenschappen geplaatst. Deze informatie wordt, indien aangevinkt, in de onderhoek van de tekening gebruikt. Maatwerk. Indien Maatwerk wordt aangevinkt kunnen in het tabblad Maatwerk instellingen worden geselecteerd. < Maatwerk plot Het tabblad Maatwerk kent de volgende instellingen: activeren/deactiveren symbolen. (blocks) eventueel extra taal in legenda. Initieel zijn alle symbolen actief. Door op een item te dubbelklikken kan een symbool worden gedeactiveerd of geactiveerd. Met een! gemarkeerd block is niet te deactiveren. Help knop. Deze opent een PDF-bestand, in een extra venster, met werkinstructies. Cancel knop. De routine wordt afgebroken. OK knop. De DWF-bestanden worden met de ingegeven instellingen gemaakt. Hoewel de module voor de Vb_Utilities gebruik maakt van reeds ontwikkelde functies heeft deze module toch nog ca regels code. De meest gebruikte functie is gemaakt voor het snel kunnen selecteren van objecten binnen een tekening of binnen een bepaald gebied. Zo was de functie om bepaalde objecten te selecteren binnen een reeds getekende polyline het meest ingewikkeld omdat steeds rekening gehouden moest worden met een eventuele rotatie van de plattegrond en de daarbij veranderende X,Y,Z-locaties. Plotten DWF-bestand. Controle VB-plattegrond stroomdiagram. DotNET code Plotten DWF-bestand Tijdens het plotten naar een DWF-bestand verzorgd de routine, dvd_vbplottodwf, automatisch alle onderstaande handelingen middels genoemde functies. Controle tekening. Controleren of de tekening voldoet aan de gemaakte afspraken. Indien de tekening niet voldoet wordt de plotroutine afgebroken. Routine: Vb_Check_OT. Inventarisatie posities U bevindt zich hier. Alle posities van de UBZH worden ingelezen en in een lijst gezet om deze één voor één te kunnen gebruiken. Routine: VB_BlocksInDrawing. Inventarisatie Polyline(s) voor opdeling. De polylines welke zich bevinden op de layer genoemd in de XML-configuratie, welke worden gebruikt voor de opdeling worden in een lijst gezet. Routine: VB_AreaPlines. Blocklist voor align to layout. De blocks genoemd in de XML-configuratie woorden in een lijst gezet. Routine: VB_AlignBlockList. Draworder van alle model-objecten. Alle model-objecten worden in de afgesproken drawingorder gezet. Routine: VB_OrderObjects. Layout toevoegen of activeren. De in de XML-configuratie genoemde layout wordt toege voegd en vernoemd. A3-1vp voor een plattegrond zonder opdeling, genaamd VbOntruiming. A3-2vp voor een plattegrond met meerdere opdelingen, genaamd VbDeelOntruiming. Indien de layout reeds bestaat wordt deze geactiveerd en opnieuw gebruikt. Routine: VB_LayoutFromTemplate. Layer update per viewport. Van elke viewport worden de in de XML-configuratie genoem de layers geactiveerd. Routine: VB_LayerUpdate. Arceren huidig deelgebied. Van het huidig deelgebied wordt de opdeel-polyline met een solid arcering gevuld op de layer genoemd in de XMLconfiguratie. Routine: VB_HatchPline. Zichtbaarheid VB-Objecten. Met uitzondering van de actieve UBZH en de actieve opdeelpolyline, worden alle UBZH-blocks en opdeel-polylines onzichtbaar gemaakt. Routine: VB_Visibility. Blocklist voor legenda. Alle blocks, genoemd in de XML-configuratie, welke zich binnen de opdeel-polyline bevinden worden in een lijst geplaatst. Routine: VB_Renvooi_BlocksInPline. UCS rotatie. Voor het actieve UBZH-block wordt van elk viewport de UCS verandert zodat het block evenwijdig is aan de layout. Routine: VB_SetUcsAs_UBZH. Annotative scale toevoegen. Bij alle blocks genoemd in de XML-configuratie wordt de actieve annotationscale toegevoegd. Routine: VB_Block_AddActiveAnnotationScale. Zoomfactor viewports. In een eventueel aanwezige overzichtsviewport wordt een zoom extents uigevoerd. In het grote viewport wordt een zoom object uitgevoerd op de actieve opdeel-polyline. Routine: VB_ZoomToObject. Legenda actualiseren. Het aanwezige legenda, geplaatst op de layer genoemd in de XML-configuratie, wordt verwijderd en opnieuw geplaatst. Routine: VB_Renvooi_Update. 22. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 23.

13 4.4.2 Controle VB-plattegrond - stroomdiagram Pseudo code [start controle] Zoek blocknaam in XML-config bestand Indien niet gevonden: ga naar [tekening niet akkoord] Indien gevonden: ga naar [gevonden] [gevonden] Initialiseer te tellen objecten: #deelnr = 0 #blocks = 0 #routes = 0 #verkeer = 0 Zoek BRV info Zoek aantal #opdelingen in totale plattegrond Indien #opdelingen = 0: ga naar [meldt fouten] Wanneer #deelnr < #opdelingen Controleer opdeel-info Is aantal blocks #ubzh > 0 Controleer Ubzh-Info Indien verkeersruimte in opdeling dan #verkeer = #verkeer + 1 #deelnr = #deelnr + 1 [meldt fouten] Geef overzicht van fouten Geef gebruiker gelegenheid voor fouten herstel Tekening nogmaals controleren? Indien nogmaals controleren: ga naar [gevonden] Indien niet nogmaals controleren: ga naar [tekening niet akkoord] [tekening akkoord] toon bericht tekening akkoord ga naar einde [tekening niet akkoord] toon bericht tekening niet akkoord ga naar einde [einde] Gegevens zijn akkoord indien: Geen fouten in opdeel-info Geen fouten in aantal blocks #ubzh Geen fouten in Ubzh-info Aantal verkeersruimten ias akkoord, #verkeer > 0 Indien akkoord: Indien niet akkoord: ga naar [tekening akkoord] ga naar [meldt fouten] 24. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 25.

14 4.4.3 DotNET code 4. RESULTAAT 26. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 27.

15 DotNET code 4. RESULTAAT 28. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 29.

16 4. R E S U LTA AT DotNET code 30. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 31.

17 DotNET code 4. RESULTAAT 32. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 33.

18 DotNET code 4. RESULTAAT 34. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 35.

19 4. R E S U LTA AT DotNET code 36. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 37.

20 4. RESULTAAT Configuratiebestand VB_V.xml <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <VB_Vxmlns:od= urn:schemas-microsoft-com:officedata ><ItemItem= AlignToLayout ><Value>DVD_ BSLH_001==FL8222--_BSLH DVD_HBB_001==FL8222--_HBB DVD_HBM_001==FL8222--_HBM</Value></Item> <Item Item= VB_KnipLayerName ><Value>VbKnip</Value></Item> <Item Item= VB_KnipLayerColor ><Value>255;0;0</Value></Item> <Item Item= VB_OnderhoekNaam ><Value>VB_onderhoek</Value></Item> <Item Item= Renvooi_vb ><Value>DVD_TP_001==Uitgang==Exit==Ausgang DVD_TP_002==Vluchtweg naar boven==emergency exit up==?? DVD_TP_003==Vluchtweg naar beneden==emergency exit down==notausgang Unten DVD_TP_004==Vluchtweg naar links==emergency exit left==notausgang Links DVD_TP_005==Vluchtweg naar rechts==emergency exit right==notausgang Rechts DVD_TP_006==Trap op naar boven links==??==?? DVD_TP_007==Trap op naar boven rechts==??==?? DVD_TP_008==Trap af naar beneden links==??==?? DVD_TP_009==Trap af naar beneden rechts==??==?? DVD_TP_010==Vluchtweg voor MIVA naar rechts==??==?? DVD_TP_011==Vluchtweg voor MIVA naar links==??==?? DVD_TP_012==Vluchtweg rechts via noodladder==emergency ladder right==?? DVD_TP_013==Vluchtweg links via noodladder==emergency ladder left==?? DVD_BSLH_001==Brandslanghaspel==Fire Hose==Feuerspritzschlauch DVD_HBB_001==Brandblusser==Fire extinguisher==feuerlöschgerät DVD_HBM_001==Handbrandmelder==Fire alarm==handbrandmelder DVD_VB_020==(bij brand) lift niet gebruiken==??==??</value></item> <Item Item= VB_MaatwerkBlocks ><Value>DVD_TP_001==Uitgang DVD_TP_002==Vluchtweg naar boven DVD_TP_003==Vluchtweg naar beneden DVD_TP_004==Vluchtweg naar links DVD_TP_005==Vluchtweg naar rechts DVD_TP_006==Trap op naar boven links DVD_TP_007==Trap op naar boven rechts DVD_TP_008==Trap af naar beneden links DVD_TP_009==Trap af naar beneden rechts DVD_TP_010==Vluchtweg voor MIVA naar rechts DVD_TP_011==Vluchtweg voor MIVA naar links DVD_TP_012==Vluchtweg rechts via noodladder DVD_TP_013==Vluchtweg links via noodladder DVD_BSLH_001==Brandslanghaspel DVD_HBB_001==Brandblusser DVD_HBM_001==Handbrandmelder DVD_VB_020==(bij brand) lift niet gebruiken</value></item> <Item Item= VB_Template ><Value>DVDVB_ A3-Alg-liggend.dwg</Value></Item> <Item Item= VB_LayoutName1VP ><Value>A3-1vp</Value></Item> <Item Item= VB_LayoutName2VP ><Value>A3-2vp</Value></Item> <Item Item= UBZH ><Value>DVDBV_06_-S_Ubevindtzichhier</Value></Item> <Item Item= Vb_VportLayers ><Value>DVD-VB-V_TEXT==0,0,1 FL8222--_HBB==1,0,1 FL8222--_BSLH==1,0,1 FL8222--_HBM==1,0,1 FL6411--_TP==1,0,1 FL8222--_BLI==0,0,1 FL6411--_NV==0,0,1 FL651---_BMI==0,0,1 FL6512--_NS==0,0,1 FL7122--_VR==1,0,1 FL323---_BWK==0,0,1 FL------_BWS30==0,0,1 FL------_BWS60==0,0,1 FL------_BWS20==0,0,1 X-L24_C_trappenhellingen==1,1,1 FL------_RWS30==0,0,1 X-L28_C_eilandbouwlaag==1,1,1 Fl53----_BLW==0,0,1 X-L28_C_eilandruimte==1,1,1 FL------_DIV==0,0,1 X-L28_C_hoofddraagconstructie==1,1,1 FL6411--_GB==0,0,1 X-L31_C_buitenwandopening==1,1,1 FL6411--_GV==0,0,1 X-L32_C_binnenwandopeningen==1,1,1 FL6411--_VB==1,0,1 X-L74_C_sanitair==1,0,1 FL6411--_AAND==0,0,1 X-L76_C_vastevoorziening==1,0,1 FL6411--_EHBO==0,0,1 X-T0_C_legenda==0,0,1 FL------_VLGB==1,0,1 X-T0_C_tekstalgemeen==0,0,1 VB_VIEWPORT==0,0,1 X-T22_C_ruimtelabel==0,0,1 VB_ubzh==1,0,1 X-T32_C_deurnummer==0,0,1 VBknip==0,1,1 X-L0_C_afwerking==0,0,1 X-L21_C_buitenwanden==1,1,1 X-L0_C_hulplijn==1,1,1</Value></Item></VB_V> X-A22_C_binnenwand==1,1,1 X-L22_C_binnenwand==1,1,1 X-L24_C_trappenhellingen==1,1,1 X-L28_C_eilandbouwlaag==1,1,1 X-L28_C_eilandruimte==1,1,1 X-L28_C_hoofddraagconstructie==1,1,1 X-L31_C_buitenwandopening==1,1,1 X-L32_C_binnenwandopeningen==1,1,1 X-L74_C_sanitair==1,0,1 X-L76_C_vastevoorziening==1,0,1 X-T0_C_legenda==0,0,1 X-T0_C_tekstalgemeen==0,0,1 X-T22_C_ruimtelabel==0,0,1 X-T32_C_deurnummer==0,0,1 X-L0_C_afwerking==0,0,1 X-L0_C_hulplijn==1,1,1</Value></Item> <Item Item= Vb_VportLayers_Maatwerk ><Value>DVD-VB-V_TEXT==0,0,1 FL8222--_HBB==1,0,1 FL8222--_BSLH==1,0,1 FL8222--_HBM==1,0,1 FL6411--_TP==1,0,1 FL8222--_BLI==0,0,1 FL6411--_NV==0,0,1 FL651---_BMI==0,0,1 FL6512--_NS==0,0,1 FL7122--_VR==1,0,1 FL323---_BWK==0,0,1 FL------_BWS30==0,0,1 FL------_BWS60==0,0,1 FL------_BWS20==0,0,1 FL------_RWS30==0,0,1 Fl53----_BLW==0,0,1 FL------_DIV==0,0,1 FL6411--_GB==0,0,1 FL6411--_GV==0,0,1 FL6411--_VB==1,0,1 FL6411--_AAND==0,0,1 FL6411--_EHBO==0,0,1 FL------_VLGB==1,0,1 VB_VIEWPORT==0,0,1 VB_ubzh==1,0,1 VBknip==0,1,1 X-L21_C_buitenwanden==1,1,1 X-A22_C_binnenwand==1,1,1 X-L22_C_binnenwand==1,1,1 38. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 39.

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

AutoCAD System Manager

AutoCAD System Manager Afstudeeropdracht in het kader van de studie AutoCAD System Manager ROXTEC Kabeldoorvoeringen AutoDesk System Manager 18 januari 2003 AutoDesk System Manager 18 januari 2003 ROXTEC KABELDOORVOERPROGRAMMA

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 Auteur: GvB Datum: 19-06-2015 Versie: v2.5 Reference: 2013-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

PC-Radio Express Handleiding

PC-Radio Express Handleiding PC-Radio Express Handleiding [right on track] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683555 fax. (31) 115 631285 Handleiding

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Handleiding V RoBeheer 2.0.2 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Handleiding 1.4. RoBeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Handleiding 1.4. RoBeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Handleiding V RoBeheer Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie