Commando DienstCentra Ministerie van Defensie. HBO traject ACE System Manager PROBLEEM OPLOSSING RESULTAAT. Automatisering. ontruimingsplattegronden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commando DienstCentra Ministerie van Defensie. HBO traject ACE System Manager PROBLEEM OPLOSSING RESULTAAT. Automatisering. ontruimingsplattegronden"

Transcriptie

1 Commando DienstCentra Ministerie van Defensie HBO traject ACE System Manager PROBLEEM OPLOSSING RESULTAAT Automatisering ontruimingsplattegronden

2 VOORWOORD HBO traject ACE System Manager U leest nu het afstudeerverslag voor het HBO traject - ACE System Manager van Gerrit van Diepen. Ik ben geboren op 20 februari in Oldebroek, ben 58 jaar en ik heb veel plezier gehad met deze studie en de daarbij behorende opdracht Automatiseren Ontruimingsplattegronden Door mijn bouwkundige vooropleiding en arbeidsverleden ben ik een ICT-er met een grote affiniteit tot de bouwkunde. Ik ben werkzaam geweest als bouwkundig tekenaar en stedenbouwkundig tekenaar en dit nog op de traditionele manier. Hierbij werd altijd de nadruk gelegd op een correcte indeling van de tekening en een juist gebruik van de pendiktes. Toen gold nog, indien eenmaal iets getekend was, het moeilijk te wijzigen was. Tijdens mijn werkzaamheden als stedenbouwkundig tekenaar bij de Rijksdienstvoor de IJsselmeerpolders ben ik, na avondstudie voor Bouwkundig Opzichter BNA, nog als bouwkundig opzichter werkzaam geweest. Bij deze werkgever ben ik in aanraking gekomen met de tekenkamerautomatisering. Hier werden bouwkundige- en stedenbouwkundige tekeningen gemaakt op een zwaar computersysteem van ComputerVision Cadds 4X. Hier ben ik betrokken geraakt bij het beheren en configureren van het computer gestuurd tekenen. Na diverse ICT studies heb ik me steeds meer bekwaamd in het programmeren en beheren van computers en computernetwerken. Bij ontwerpbureau Ir. Teun Koolhaas Associates bv ben ik tien jaar werkzaam geweest als systeembeheerder. Hier is vanaf het begin AutoCAD gebruikt, toen versie 9 en heb ik de tekenkamer voornamelijk via de programmeertaal Lisp geautomatiseerd. Hierna heb ik tien jaar gewerkt bij Architectenbureau A. A. Bos en Partners bv als hoofd ICT. Het hier in gebruik zijnde Gba Teken menu, onder AutoCAD, heb ik vervangen door een zelf ontwikkelde variant. Hierbij is gebruik gemaakt van Lisp, VBA en Vb.NET. Momenteel ben ik als burger werkzaam als applicatiebeheerder bij het Ministerie van Defensie. Ook hier hou ik me veel bezig met het optimaliseren van de tekenkamerautomatisering dit hoofdzakelijk via Vb.NET. Ik heb altijd veel voordeel gehad van de opgedane kennis bij het traditioneel tekenen. Omdat pendikte bij de tekenkamerautomatisering ook een grote rol speelt begin ik met een goede onderbouwde layerindeling. Zo zijn er een of meer layerindelingen te maken voor elke doel, bijvoorbeeld voor presentatietekeningen. Hierbij zijn dan de gebruikte kleuren, pendiktes, arceringen en lijntypes al vooraf ingesteld. Het gevolg is dat de kleuren en dergelijke al goed ingesteld zijn en het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Zodra de gevolgen, het gemak en de voordelen van een goede layerindeling zichtbaar zijn, worden deelnemers enthousiast en werken daarna graag mee met de op de layerindeling gebaseerde uitbreidingen. Door mijn bouwkundige vooropleiding en tekenervaring kan ik de AutoCAD gebruikers in een veel breder perspectief ondersteunen. Hierbij wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn dank uit te spreken voor de prettige en kundige begeleiding tijdens de cursussen bij het TEC Cad College door de heren Ir. Ronald Boeklagen en Paul Arts. Gerrit van Diepen

3 INHOUD Automatisering ontruimingsplattegronden Voorwoord 5 Inleiding 6 1. Bedrijfssituatie Organisatie Functie Programma van eisen Probleemstelling Aanleiding studie Vertrouwelijkheid afstudeerverslag 8 2. Probleem Huidige situatie Stappenplan ontruimingsplattegrond Plaatsen basisplattegrond Plaatsen van de symbolen Controle tekening Plotten van de tekening Knelpunten Gewenste situatie Gevolgen Oplossing Werkwijze Wat te automatiseren Aanpak knelpunten Layertabel Content lokaliseren Toolpalettes Legenda updates Controle Oplossing volgens PVE Geoptimaliseerde oplossing Keuze Resultaat Toolpalettes Opbouw symbolen Plaatsen van symbolen Ontruimingstekening Maken ontruimingstekening Info deelplattegrond Info U bevindt zich hier Plotten Controle Plotten (deel)plattegrond DotNET assembly Plotten DWF-bestand Controle VB-plattegrond - stroomdiagram DotNET code 26 Function VB_OT_IsOK 26 Function VB_AreaPlines 29 Function VB_BlocksInPlineArea 30 Function VB_Xdata_GetFromObject 32 Function VB_VluchtRouteInPline 33 Function VB_PlineToPoint3dCollection 34 Function main_point3d_wcstoucs 35 Function VB_SelectObjects Conclusie Bronnen Bijlagen 40

4 1. BEDRIJFSSITUATIE Inleiding 1. Bedrijfssituatie Ministerie van Defensie De Dienst Vastgoed Defensie maakte in het verleden technische tekeningen met behulp van Microstation V7. Sinds twee jaar wordt hier steeds meer AutoCAD voor gebruikt en wordt Microstation uitgefaseerd. De afdeling Vastgoed Informatie van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) dient nu de ontruimingstekeningen te maken met behulp van AutoCAD. Dit project heeft het doel om het maken van ontruimingstekeningen met AutoCAD te optimaliseren. Ontruimingstekeningen hebben als uitgangspunt een basisplattegrond, waarbij de plattegrond van het bouwwerk schematisch is weergegeven. Door het plaatsen van symbolen in de plattegrond worden gebruikers geïnformeerd hoe ze in geval van nood het gebouw moeten verlaten. Op de plattegrond van de ontruimingstekening is, door de geplaatste symbolen, onder andere het volgende vermeld: Locatie aanduiding van de opgehangen tekening: U bevindt zich hier. Vluchtroute vanaf deze locatie. Locatie (nood)uitgangen. Locatie (hand)brandbestrijdingsmiddelen. Locatie handbrandmelders. Beschrijving van de mijn situatie binnen het Ministerie van Defensie. Organisatie. Functie. Programma van Eisen. Probleemstelling. Aanleiding studie. Vertrouwelijkheid afstudeerverslag. Legenda Ministerie van Defensie Operationele commando s Ondersteunende organisaties Research & Innovatiecentrum Zeestrijdkrachten Landstrijdkrachten 1.1 Organisatie Luchtstrijd krachten Het Ministerie van Defensie is volgens onderstaand schema onderverdeeld in (groen) operationele commando s en in (geel/oranje) ondersteunende organisaties. Onder de Dienst Materieel Organisatie zijn meerdere bedrijven actief. Een van die bedrijven is IVENT. Momenteel ben ik bij Operations in dienst als applicatiebeheerder bij de afdeling Advies & Applicaties. Marechaussee Dienstverlening Inkoop Bedrijfs ondersteuning Dienst Materieel Organisatie Bedrijven Dienst Materieel Organisatie IVENT Joint CIS group Commando Diensten Centra Planning & Control Bedrijven Operations Omdat ontruimingsplattegronden voor de DVD altijd op het formaat A3 worden weergegeven kan het nodig zijn het gebouw op te delen in deelplattegronden, dit omdat anders de plattegrond in een te kleine schaal wordt weergegeven. Indien een deelplattegrond wordt gebruikt moet op dezelfde tekening een totaaloverzicht van de plattegrond worden geplaatst met hierin aangegeven het betreffende deelplattegrond. Door de automatisering van de ontruimingsplattegronden hoop ik via optimalisering het volgende te verbeteren: Arbeidsvreugde. Gebruiksvriendelijkheid. Uniformiteit. Kwaliteit. Productiviteit. Hoe een en ander tot stand is gekomen en welke problemen er opgelost moesten worden leest u in dit verslag. Vervolg pagina 8 > 7.

5 2. PROBLEEM 1.2 Functie 1.5 Aanleiding studie Sinds 1 januari 2012 ben ik verhuisd van de afdeling IV-ICT van de Dienst Vastgoed Defensie naar IVENT Operations, afdeling Advies & Applicaties. Mijn functie van applicatiebeheerder VGA (OTS) is ongewijzigd gebleven en behelst het beheren van de OTS (Off The Shelf) Vast Goed Applicaties. Dit is dus, de in de markt verkrijgbare software, welke door scripting beschikbaar wordt gesteld aan een groep gebruikers, waar ik dan het beheer over mag uitvoeren. Het beheer van applicaties is onderverdeeld in Functioneel beheer, Applicatie beheer en Technisch beheer. Hoewel ik veel studies in de automatisering heb gevolgd en over veel ervaring meen te beschikken heb ik geen diploma op een gelijkwaardig niveau. Omdat binnen het Ministerie van Defensie momenteel over afslanking en outsourcing wordt nagedacht is het een voordeel om een HBO-certificaat te hebben behaald. 1.6 Vertrouwelijkheid afstudeerverslag 1.3 Programma van eisen In het programma van eisen PVE ID & PVE VB AutoCAD is beschreven hoe AutoCAD voor de Ingenieurs Diensten (ID) en voor Vastgoed Beheer (VB) ingezet dient te worden. De in het VB-gedeelte, in hoofdstuk 4 en 5, beschreven voorschriften over ontruimingstekeningen, is dan ook hierop van toepassing. 1.4 Probleemstelling De probleemstelling betreft een afgebakend gebied, het automatiseren van ontruimingsplattegronden zoals beschreven in het PVE, waarbij deze uitbreiding opgenomen moet worden in de reeds door mij ontwikkelde schil rond AutoCAD. Het afstudeerverslag is openbaar toegankelijk. Alle gegevens voor wat betreft locaties zijn gefingeerd. Ook de tabel voor de Basis Registratie Vastgoed, welke voor de werking van het programma noodzakelijk is, heeft uitsluitend gefingeerde gegevens. 2. Probleem Beschrijving van het probleem in de huidige situatie, hun knelpunten, de gewenste situatie en de hieruit ontstane gevolgen. Huidige situatie. Stappenplan ontruimingsplattegrond. Knelpunten. Gewenste situatie. Gevolgen. Tijdens het starten van AutoCAD en het openen van een tekening worden de volgende configuratie instellingen gecontroleerd en gezet: Active Profile. Active menu s. Support File Seach path. Printer Support File path. Tool Palettes File location. TTF used fonts. Drawings variables. De afdeling Vastgoed Beheer Veiligheid is een afdeling welke hun werkwijze goed heeft gedocumenteerd en ook goed heeft vast-gelegd in het PVE. Door mijn nauwe contacten met hun medior adviseur VGI (VastGoed Informatie) de heer P.M. IJzer is het plan opgesteld om het maken van ontruimingstekeningen te automatiseren en dit tegelijkertijd als mijn afstudeerproject te laten gelden. Door deze automatisering parametrisch gestuurd te ontwerpen, kan dezelfde werkmethodiek ook in de toekomst worden gebruikt, voor andere tekeningen welke dezelfde basistekening gebruiken. Hierbij wordt gedacht aan tekeningen voor: Gebruiksvergunning. Noodverlichtingplan. Aanvalsplan. 2.1 Huidige situatie Binnen de Dienst Vastgoed Defensie van het Ministerie van Defensie wordt gebruik gemaakt van AutoCAD Map 3D 2008 en AutoCAD Architecture Voor het Ministerie van Defensie had ik reeds een schil om AutoCAD ontwikkeld. Deze schil verzorgd de configuratie van AutoCAD en hun verticals. Door het afdwingen van een zekere configuratie is uniformiteit in de configuratie gewaarborgd. Door het afdwingen van een uniforme configuratie behoren configuratieproblemen tot het verleden en zijn optredende problemen veelal van algemene aard. Dit gekozen project, het automatiseren van ontruimingsplattegronden, moet als geheel in deze schil worden opgenomen en moet ook zoveel mogelijk worden geparametriseerd. Door de parametrisering kan de werking van het programma van buiten af worden beïnvloed zonder dat het programma gewijzigd hoeft te worden. Zo kan bijvoorbeeld de naam en de omschrijving van de te zoeken symbolen in een XMLbestand worden geplaatst. Het programma dient deze lijst als zoekcriteria te gebruiken. Door deze werkwijze kan het aantal te ondersteunen symbolen eenvoudig worden gewijzigd. 8. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 9.

6 2. PROBLEEM Eisen aan ontruimingsplattegronden zijn beschreven in NEN1414, hierin is ondermeer het onderstaande vermeld: Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden. Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie. De plattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen. De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voordat zich een noodsituatie voordoet. In geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignaleringen hiervoor toereikend zijn. Ontruimingsoefening 2.2 Stappenplan ontruimingsplattegrond Ontruimingsplattegronden worden volgens onderstaande stappen gemaakt. Plaatsen basisplattegrond. Plaatsen van de symbolen. Controleren tekening. Plotten van de tekening Plaatsen basisplattegrond Aanloggen op de database van de Basis Registratie Vastgoed. Zoeken naar bouwwerk door middel van object en gebouwcode. Plaatsen basisplattegrond van de gewenste bouwlaag (als block) Plaatsen van de symbolen voor het plaatsen van elk ontruimingssymbool: correcte layer voor het betreffende symbool activeren. symbool opzoeken in de content mappen. plaatsen via Insert of via het Design Center Controle tekening zijn de gewenste opdeel-polylines geplaatst en aanwezig op de correcte layer. zijn de vluchtroutes ingetekend en aanwezig op de juiste layer. zijn de UBZH-blocks geplaatst en aanwezig op de juiste layer. gegevens plattegrond opzoeken in de Basis Registratie Vastgoed Plotten van de tekening Per te plotten U bevindt zich hier symbool, worden doorlopen: layer maken FreezeVB. (eenmalig) alle andere, dan de te plotten U bevindt zich hier blocks, plaatsen op layer FreezeVB. layer FreezeVB bevriezen. (hierdoor zijn deze UBZH-blocks niet zichtbaar) UCS evenwijdig zetten aan het te plotten UBZH-block in het kleine viewport. Inzoomen op de gehele plattegrond in het kleine viewport. Voorgeschreven layers in het kleine viewport activeren. (freeze / thaw) De opdeel-polyline arceren met een solid hatch op de layer VbKnip. UCS evenwijdig zetten aan het te plotten UBZH-block in het grote viewport. Inzoomen op de opdeel-polyline in het grote viewport. Voorgeschreven layers in het grote viewport activeren. (freeze / thaw) Draworder van de modelobjecten in het grote viewport instellen. Gebruikte blocks, in het grote viewport, noteren welke zich binnen de opdeel-polyline bevinden. De gevonden blocks volgens een vaste volgorde in het legenda plaatsen. Achter elk legenda-block de bijbehorende tekst plaatsen met een eventueel gekozen extra taal. Het ruimtenummer van het actieve UBZH vermelden in de onderhoek van de tekening. De locatie van de opdeel-polyline vermelden in de onderhoek van de tekening. De layout plotten naar een DWF-bestand met een correct inge geven naam en doelmap. Het gearceerde gebied van de opdeel-polyline verwijderen. 2.3 Knelpunten Ontruimingstekeningen gebruiken als onderlegger de basisplattegrond van het betreffende object. Deze basisplattegrond is een uit een database vervaardigde tekening met een eigen, nogal afwijkende colortable Contour2008.ctb. Om de basisplattegrond onveranderd te kunnen gebruiken, dient een layertabel gemaakt te worden, welke het mogelijk maakt om met de colortable van Contour2008.ctb toch plots te kunnen maken welke voldoen aan het gewenste eindresultaat. Soms zijn bij de basistekeningen kleuren in gebruik welke ook voor ontruimingstekeningen worden gebruikt welke op de plot een ander uiterlijk dienen te hebben. Zo is er bijvoorbeeld een probleem bij kleur 1 (= rood): Autocad layercolor: 1 (rood) Basistekening plotkleur: Zwart Ontruimingstekening plotkleur: Rood Conclusie: Om met de colortable van de basisplattegronden, Contour2008, te kunnen samenwerken dient een aangepaste layertabel te worden gecreëerd. (zie Layertabel) Het benaderen van symbolen vanaf de netwerkschijf is zeer tijdrovend. Door de strikte veiligheidseisen treedt er een vertraging op in het netwerk. Hierdoor kan het voorkomen dat ca. 30 seconden moet worden gewacht alvorens de inhoud van een map zichtbaar is. Conclusie: Om de symbolen sneller te kunnen benaderen dient de content naar de lokale schijf te worden gekopieerd. (zie Content lokaliseren) Op de basisplattegrond worden de symbolen geplaatst voor het aanduiden van een vluchtroute, trap, lift, brandalarm, brandslanghaspel, uitgang, etc. etc. Het plaatsen van deze symbolen is een tijdrovende bezigheid en dient, om plotfouten te voorkomen, op de geëigende tekeninglagen te gebeuren. Conclusie: Om het plaatsen van symbolen sneller en foutloos te laten verlopen dienen toolpalettes te worden ontwikkeld. (zie Toolpalettes) Per ruimte waar een A3 ontruimingstekening noodzakelijk is, wordt op de tekening, exact op de plek en de oriëntatie, een U bevindt zich hier -symbool geplaatst. In het legenda van de ontruimingstekening mogen alleen de symbolen worden vermeld welke in het getekende deel van de plattegrond voorkomen, dit ook met een vaste volgorde en vaste beschrijving per symbool. Conclusie: Het legenda dient tijdens het plotten, per U bevindt zich hier te worden geactualiseerd, dit uit een lijst met de volgorde van de te ondersteunen symbolen. (zie Legenda update) Alvorens de tekening te plotten moet worden gecontroleerd of bepaalde items in de (deel)plattegrond aanwezig zijn: Vluchtroute. U bevindt zich hier. Legenda. Controle gegevens BRV. (Basis Registratie Vastgoed) Conclusie: De plotroutine dient alvorens te plotten de tekening op bepaalde eigenschappen te controleren. Fouten moeten middels een dialoogscherm worden gemeld met de mogelijkheid voor wijzigingen. De plot mag alleen worden gemaakt indien de tekening akkoord wordt bevonden. (zie Controle) Gezien het grote aantal te doorlopen stappen per te plotten tekening is de handmatige methode erg geestdodend, tijdrovend en foutgevoelig en leidt bij concentratieverlies gemakkelijk tot fouten. 2.4 Gewenste situatie De tekenaar dient in de basisplattegrond alleen de vaktechnisch benodigde symbolen te plaatsen, alle verdere stappen dienen geautomatiseerd te zijn. Resumerend: Plaatsen basisplattegrond. (tekenaar) Plaatsen symbolen. (tekenaar) Controleren tekening. (geautomatiseerd) Plotten tekening. (geautomatiseerd) 2.5 Gevolgen Door dat de tekenaar alleen de symbolen hoeft te plaatsen welke voor de ontruimingstekening noodzakelijk zijn, is het werk terug gebracht tot de essentie, het plaatsen van de vaktechnische informatie. Met de handmatige methode duurt het controleren en maken van één plot, afhankelijk van de complexiteit van de plattegrond minimaal 15 tot 30 minuten. De geautomatiseerde controle gebeurd gelijktijdig met het plotten en duurt in totaal ca. 1 minuut. Door de automatisering is onderstaande sterk verbeterd: Arbeidsvreugde alleen nog vaktechnische werkzaamheden noodzakelijk Gebruiksvriendelijkheid plaatsen van symbolen via toolpalettes. symbolen zijn veel sneller beschikbaar. automatische layeraansturing. Uniformiteit layers worden automatisch gezet. elke deelplattegrond wordt automatisch gegenereerd. legenda wordt, automatisch, volgens vaste volgorde ingevuld. Kwaliteit automatische controle voor elke plot, welke niet te omzeilen is. Productiviteit snelheidswinst. 10. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 11.

7 3. OPLOSSING 3.2 Wat te automatiseren In het programma van eisen PVE ID & PVE VB AutoCAD zijn, in hoofdstuk 5, de voorschriften beschreven voor de ontruimingsplattegronden. Hierin is ondermeer het te gebruiken tekeningkader en onderhoek beschreven. De indeling van de tekening is afhankelijk of de plattegrond al of niet opgedeeld moet worden in deelplattegronden. Hiernaast een voorbeeld waarbij het niet nodig is geacht de plattegrond op te delen in deelplattegronden. Omdat de kijkrichting van de U bevindt zich hier identiek moet zijn aan de richting van de plattegrond is het vaak nodig de plattegrond geroteerd weer te geven. De locatie van de U bevindt zich hier is vergroot en in het rood weergegeven. Werkwijze, knelpunten en oplossing 3. Oplossing Beschrijving van de oplossing van het probleem. Werkwijze. Wat te automatiseren. Aanpak knelpunten. Oplossing volgens PVE. Geoptimaliseerde oplossing. Keuze. 3.1 Werkwijze Het geautomatiseerd maken van de ontruimingsplattegronden moet aansluiten en opgenomen zijn, in de eerder door mij ontwikkelde, configuratie voor AutoCAD: DVD-Acad.dll. Door het Vb.NET project DVD-Acad uit te breiden met routines voor de module VbOntruiming kunnen veel reeds ontwikkelde functies worden hergebruikt. Hiernaast een voorbeeld waarbij de ontruimingsplattegrond is opgedeeld in deelplattegronden. Plan van aanpak 1 Toolpalettes ontwikkelen. Content (symbolen) lokaal plaatsen. Lokaal ontwikkelen en testen van toolpalettes. Beschikbaar stellen van de toolpalettes in een testomgeving. Eventuele wijzigingen doorvoeren. 2 XML-configuratie bestanden ontwikkelen. Vakdiscipline gerichte configuratiebestand VB_V.xml ontwik kelen en testen. Beschikbaar stellen van het VB_V.xml configuratiebestand in een testomgeving. Eventuele wijzigingen doorvoeren. 3 Vb.NET routines ontwikkelen. Ontwikkelen en testen in ontwikkelomgeving. Routines beschikbaar stellen in testomgeving. Eventuele wijzigingen doorvoeren. 4 Schrijven van werkinstructies. Ontwikkelen en testen in ontwikkelomgeving. Routines beschikbaar stellen in testomgeving. Eventuele wijzigingen doorvoeren. 5 Project beschikbaar stellen in acceptatie omgeving. Testen door hoofdgebruikers. Eventuele wijzigingen doorvoeren. 6 Project plaatsen/updaten in productieomgeving. In het overzichts-viewport is het deelgebied in rood aangegeven. Het overzichts-viewport dient dezelfde kijkrichting te hebben dan het grote viewport. De locatie van de U bevindt zich hier is vergroot en in het rood weergegeven. Ondanks het geroteerd weergeven van een (deel)plattegrond dienen onderstaande symbolen leesbaar (evenwijdig aan de onderzijde van de tekening) te worden weergegeven: brandblusser. brandslanghaspel. handbrandmelder. 3.3 Aanpak knelpunten Layertabel. Content lokaliseren. Toolpalettes. Legenda-updates. Controle Layertabel Bij het plotten wordt bij de DVD gebruik gemaakt van colortable-files. Dit is een bestand waarbij per gebruikte AutoCAD Color Index (ACI) als schermkleur is bepaald hoe de layerwaarden (en object waarden) moeten worden geplot. 12. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden In de colortable voor de basistekeningen, Contour2008.ctb, is bepaald dat, met uitzondering van de grijstinten, alle kleuren naar zwart worden doorgestuurd. De te gebruiken pendikte wordt uit de lineweight gehaald. Door een RGBkleur, in de kolom voor de layerkleur te implementeren is toch een correcte plot van een ontruimingstekening mogelijk. Vervolg pagina 14 > 13.

8 De layercolor in de layertabel, zoals in nevenstaand dialoogscherm, ondersteund in de schaalkolommen, automatisch de volgende waarden: # : ACI waarde. #;# : ACI waarde; lineweight. #;#;# : R; G; B. #;#;#;# : R; G; B; lineweight. Hierdoor is het mogelijk dat een layer met ACI waarde 1 (= kleur rood) naar de pen 0.18 zwart wordt gestuurd en een andere layer met de RGB-waarde van ACI-1 toch als rood wordt geplot, met eventueel een afwijkende dikte. Implementatie via het commando: dvd_layermanager Toolpalettes Toolpalettes zijn via het Design Center eenvoudig te maken. Door per map een toolpalette te maken zijn de symbolen goed te vinden en eenvoudig te plaatsen. Bij het plaatsen van het symbool kan automatisch de juiste layer worden geactiveerd. Het probleem bij toolpalettes is echter het beheer en onderhoud. Indien toolpalettes op het netwerk worden geplaatst is het eenvoudig te beheren en hebben gebruikers op deze locatie alleen leesrechten. Vanwege de strikte beveiliging van het netwerk en de daardoor oplopende responsetijden is dit nu niet toepasbaar. De toolpalettes worden lokaal in de toolpalettemap van de vakdiscipline aangemaakt. Door de toolpalettes lokaal te ontwikkelen en te testen ondervind de gebruiker geen hinder. Zodra het testen en de acceptatie is afgerond worden de toolpalettes geplaatst in de synchronisatiemap op het netwerk. Door het starten van AutoCAD wordt de content automatisch gesynchroniseerd en zijn eventuele vernieuwingen in de configuratie actief. Implementatie via het commando: dvd_copytolocal Legenda updates 3. OPLOSSING Bij elke plot moet het legenda geactualiseerd worden met alleen de in het deelgebied voorkomende symbolen. Ook moeten deze symbolen in een vaste volgorde in het legenda worden geplaatst. Door de namen van de te ondersteunen symbolen in een lijst te zetten kan het legenda dan ook in die volgorde worden gevuld. Onderstaand een gedeelte van het configuratie bestand welke voor het actualiseren van het legenda wordt gebruikt. Item= Renvooi_vb DVD_TP_001==Uitgang==Exit==Ausgang DVD_TP_003==Vluchtweg naar beneden== Emergency exit down==notausgang Unten DVD_TP_004==Vluchtweg naar links== Emergency exit left==notausgang Links DVD_TP_005==Vluchtweg naar rechts== Emergency exit right==notausgang Rechts DVD_BSLH_001==Brandslanghaspel== Fire Hose==Feuerspritzschlauch DVD_HBB_001==Brandblusser== Fire extinguisher==feuerlöschgerät DVD_HBM_001==Handbrandmelder== Fire alarm==handbrandmelder Content lokaliseren De te gebruiken symbolen voor tekeningen, ook wel blocks of bibliotheekfiguren genoemd, zijn op een netwerkschijf geplaatst en onderverdeeld per vakdiscipline. Door deze lokaal te plaatsen wordt het benaderen van deze content enorm versneld. Om updaten van de content toch mogelijk te maken, is een mechanisme ontwikkeld, welke de content vanaf de netwerklocatie spiegelt met de lokale locatie. Indien de content gewijzigd moet worden kan dat door de beheerders eerst lokaal worden getest om nadien op de netwerklocatie te plaatsen. Bij de eerste dagelijkse start van AutoCAD door een gebruiker wordt automatisch een eventuele mutatie naar de lokale locatie gekopieerd. Bij eventuele problemen moet de gebruiker een spiegeling kunnen forceren. De te repliceren bestanden worden geplaatst in een netwerkmap, met alleen leesrechten, in P:\Cad Omgeving\ DVD_Acad2008 en lokaal gesynchroniseerd op C:\Temp\Acad, onderstaand een overzicht van de aanwezige submappen. Door in de XML-configuratie de te synchroniseren mappen te noemen en hun synchronisatie interval (sync in dagen) is de AutoCAD configuratie consistent. Via de routine dvd_copytolocal wordt een Full Copy gestart door de gebruiker, deze routine wordt ook altijd als eerste aanbevolen bij eventuele configuratie problemen. Implementatie via het commando: dvd_copytolocal Door achter de naam het van te ondersteunen symbool de te plaatsen legendatekst te vermelden, kan ook de tekst worden aangepast zonder aanpassing in de code. De waarden zijn gescheiden door ==. De opbouw is als volgt: <Symboolnaam>==<Nederlandse tekst>== <Engelse tekst>==<duitse tekst> Implementatie via het commando: (function VB_Renvooi_Update) Controle dvd_vbplottodwf Voor het plotten dient de tekening te worden gecontroleerd. Indien een gebruiker het commando dvd_vbplottodwf start dient alsnog deze routine in de achtergrond te worden gestart. Bij fouten in de tekening moet dit middels een dialoogscherm worden aangegeven. De routine controleert of alle ontruimingselementen correct zijn. De controle bevat: Controle Basis Registratie Vastgoed. aanwezigheid vluchtroute. aanwezigheid U bevindt zich hier met controle op de aanwezige xdata. aanwezigheid deelgebied met controle van de aanwezige xdata. aanwezigheid onderhoek in de ontruimingstekening. Implementatie via het commando: dvd_vb_check_ot / dvd_vbplottodwf 14. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 15.

9 4. RESULTAAT 3.4 Oplossing volgens PVE Naast dat in het Programma van Eisen (PVE) is beschreven hoe een ontruimingstekening er uit moet zien, is er ook beschreven hoe de rotaties van het gebouw weergegeven moeten worden. Middels vaste layouts en daaruit voortkomende gegevens is de naam van de plot vastgesteld. Per (deel)plattegrond moeten automatisch vier layouts worden gemaakt, zoals onderstaand: Vb_0_0 deelgebied 1, rotatie plattegrond: 0 graden. Vb_0_90 deelgebied 1, rotatie plattegrond: 90 graden. Vb_0_180 deelgebied 1, rotatie plattegrond: 180 graden. Vb_0_270 deelgebied 1, rotatie plattegrond: 270 graden. Een optredend probleem hierbij is dan hoe de gemaakte dwf-plot te onderscheiden, in de oplossing volgens het PVE was immers de naam van de layout een onderdeel van de naam van de plot. Door de opdeel polyline en de U bevindt zich hier te voorzien van xdata kan de naam van de dwf-plot hiermee onderscheiden worden en geeft de naam een eenvoudige indicatie van de U bevindt zich hier locatie door het gebruik van ruimtenummers. Door de dwf-plotnaam ook van een datum te voorzien wordt er automatisch een historie opgebouwd van de al eerder gemaakte dwf-plots van ontruimingsplattegronden. De opbouw van de dwf-plotnaam is als volgt: [datum]_[object]_[gebouw]_[bouwlaag]_ot_[locatie polyline]_ [UBZH].dwf 4. Resultaat Het uiteindelijk behaalde resultaat na de automatisering. Toolpalettes. Maken ontruimingstekening. Plotten. DotNET code. 4.1 Toolpalettes Vb_1_0 deelgebied 2, rotatie plattegrond: 0 graden. Etc. etc. De bijbehorende dwf-plotnaam is, bijvoorbeeld: 12012_10_0_OTc_90_A_01.dwf <object>_<gebouw>_<bouwlaag>_otc_<rotatie>_<deelplattegrond>_<volgnummer>.dwf Hierbij treden onderstaande problemen op: tekening wordt trager door het toenemende aantal layouts. in elke layout hoeft geen U bevindt zich hier geplaatst te zijn als deze kijkrichting in de (deel)plattegrond niet voorkomt. andere rotatiehoeken dan 0, 90, 180 en 270 graden zijn niet ondersteund. plotnaam geeft geen indicatie van de positie van de U bevindt zich hier. plotnaam geeft geen indicatie van de positie van de deelplattegrond. historie van de gegenereerde plotbestanden is niet aanwezig. na controle en goedkeuring wordt de plot gemaakt maar is de tekening nog wijzigbaar en kan, zonder controle, opnieuw worden geplot. 3.5 Geoptimaliseerde oplossing In de geoptimaliseerde oplossing is getracht het aantal layouts te minimaliseren. Nu wordt gebruik gemaakt van slechts één layout. De naam van de layout is alleen indicatief en maakt geen onderdeel meer uit van de naam van de dwf-plot. De gebruikte naam is: vb_ontruiming plattegrond heeft geen opdeling. vb_deelontruiming plattegrond heeft twee of meer opdelingen. De genoemde layout wordt telkens gebruikt om een bepaalde U bevindt zich hier locatie te plotten. Bij elke plot wordt vooraf gecontroleerd op bepaalde benodigde gegevens. De plattegrond en de eventueel aanwezige overzichts-viewport worden zodanig geroteerd dat de kijkrichting evenwijdig is met de U bevindt zich hier. Hierdoor is elke rotatiehoek ondersteund. Datum datum in jjjjmmdd. Object objectcode volgens BRV. Bouwlaag bouwlaagcode volgens BRV. Locatie polyline locatie indicatie plattegrond gedeelte. (bijv. LO = Links Onder) UBZH ruimtenummer van de U bevindt zich hier. Voorbeeld: _12012_10_0_OT_LO_19.dwf 3.6 Keuze De geoptimaliseerde oplossing heeft naast de bovengenoemde voordelen ook nog het voordeel dat de dwf-plots sneller worden gemaakt. Dit omdat er slechts één layout gemaakt hoeft te worden en deze steeds wordt hergebruikt. Vanwege de vele voordelen van de geoptimaliseerde oplossing is dan ook hiervoor gekozen. Gevolgen gemaakte keuze: plot en controle in dezelfde functie, zonder goedkeuring geen plot. één layout, vb_ontruiming of vb_deelontruiming. ontruimingsplattegrond neemt slecht de minimaal benodigde ruimte in. ondersteuning van alle kijkrichtingen, noodzakelijk voor niet orthogonaal ontworpen gebouwen. plotnaam geeft indicatie van het deelgebied. plotnaam geeft indicatie van ruimtenummer in de plattegrond. plotnaam is historisch opgebouwd. plot wordt sneller gegenereerd. Omdat de gemaakte keuze niet conform het PVE is heb ik aan Marcel IJzer (contact persoon namens de werkgroep) het voorstel gedaan om het bestaande proces (3.4) te optimaliseren zoals aangegeven in 3.5. Dit voorstel is door Marcel IJzer aangeboden aan het Producten overleg (deze werkgroep is verantwoordelijk voor het uniformeren van onder andere de ontruimingstekeningen). Na overleg heeft de werkgroep ingestemd met het voorstel om het bestaande proces aan te passen. De werkgroep realiseert zich dat zij hiermee gaan afwijken van het PVE. Dit zal na invoering van de geoptimaliseerde versie in het PVE worden aangepast door de werkgroep. Gevolgen van een keuze Opbouw symbolen Alle symbolen zijn geplaatst in een map op de netwerklocatie waarbij de gebruiker alleen leesrechten heeft op P:\CadOmgeving\ DVD_Acad2008\Content\V\Blocks\ en wordt tijdens de eerste dagelijkse start van AutoCAD automatisch gesynchroniseerd naar de lokale harddisk in de map : C:\TEMP\ Acad\Content\V\Blocks\ De mappen hebben de volgende onderverdeling: Bluswater\ BMC - OI installaties\ Bouwkundig\ Brandbestrijding\ Brandblusinstallatie\ Diversen\ EHBO - BHV\ Gevaar borden\ Noodschakelaars\ Noodverlichting\ Transparanten\ Verbodsborden\ Om de symbolen op toolpalettes aan te kunnen bieden had dit consequenties voor de opbouw en de inrichting van de toolpalettes. Opbouw symbolen. Plaatsen van symbolen. Door de symbolen aan te bieden op toolpalettes treedt hier een aanmerkelijke snelheidswinst op. De symbolen zijn per map op een toolpalette geplaatst en zijn eenvoudig herkenbaar door hun grafische iconen. Door het gebruik van de toolpalettes worden de symbolen ook automatisch op de juiste layer geplaatst. Door de objecten voor de symbolen te tekenen op de layer waarvan het object deel uitmaakt en het symbool automatisch te plaatsen op layer 0 kan de informatie door middel van het uit/aan zetten van layers worden getoond in het gewenste resultaat. Zo kan een symbool zijn samengesteld uit de volgende informatie: Symbool DVD_BSLH_001 = Brandslanghaspel. Layer FL8222--_BSLH DVD-VB-V_TEXT omschrijving objecten voor aanduiding brandslanghaspel tekstlayer voor aanduiding brandslanglengte etc. 16. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 17.

10 4. RESULTAAT Plaatsen van symbolen Om de verschillende symbolen eenvoudig te kunnen plaatsen zijn voor VB_V toolpalettes gemaakt. Deze toolpalettes zijn niet specifiek gemaakt voor het maken van ontruimingsplattegronden maar zijn te gebruiken voor het maken van allerlei veiligheidstekeningen. Een symbool wordt in de tekening geplaatst door deze van de toolpalette in de tekening te slepen. Het symbool wordt automatisch op layer 0 geplaatst, de grafische presentatie komt automatisch op de layers welke in het symbool zijn gebruikt. Door de symbolen in groepen op te delen zijn ze eenvoudig te vinden. De toolpalettes zijn verdeeld in onderstaande groepen: Bluswater / BMC - OI installaties / Bouwkundig / Brandbestrijding / Brandblusinstallatie / Diversen / EHBO BHV / Gevaar borden / Noodschakelaars / Noodverlichting /Ontruiming / Transparanten / Verbodsborden. Hieronder een gedeelte van de te vinden toolpalettes. 4.2 Ontruimingstekening Maken ontruimingstekening. Ruimtebenaming. Benoemen deelplattegrond Maken ontruimingstekening Na het plaatsen van alle symbolen, voor tekeningen voor verschillende doeleinden, kan een ontruimingstekening worden gegenereerd. Ontruimingsspecifieke kenmerken, zoals de vluchtroutes, locaties van de U bevindt zich hier en de verkeersruimtes dienen nog geplaatst te worden. Dit met behulp van de daarvoor gemaakte toolpalette Ontruiming. Vb_Ontruimingsgebied Aangeven van een of meerdere ontruimingsgebieden. Dit ontruimingsgebied wordt in het overzichtsviewport automatisch gearceerd om aan te geven waar het getekende gebied zich bevind. Layer: VBknip. Vb_Vluchtroute Aangeven van de vluchtroute, dit met behulp van een polyline met een bepaalde linestyle. Layer: FL7122--_VR. U bevindt zich hier Plaatsen van symbool U bevindt zich hier. Per plaats binnen een deelgebied wordt een DWF-plot gegenereerd waar alleen dit betreffende UBZH zichtbaar is. Layer: VbUbzh. Bluswater BMC - OI installaties Bouwkundig Vb_Verkeersruimte Aangeven wat als verkeersruimte wordt aangemerkt. Layer: FL------_VLGB. Vb_GebiedsInfo Indicatie locatie ontruimingsgebied. Deze benaming wordt automatisch in de onderhoek van de tekening vermeld. Vb_UbzhInfo Indicatie locatie door middel van het ruimtenummer. Deze benaming wordt automatisch in de onderhoek van de tekening vermeld. Vb_Check_OT Controleert of alle ontruimingselementen correct zijn. Vb_PlotToDwf Maakt een dwf-plot van alle U bevindt zich hier posities of alleen van de vooraf geselecteerde posities. Brandbestrijding Brandblusinstallatie 18. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 19.

11 4. RESULTAAT 4.3 Plotten Het plotten van een ontruimingstekening gaat naar een DWF-bestand. Dit DWF-bestand kan vervolgens naar elke gewenste printer/plotter worden gestuurd. Controle. Plotten (deel)plattegrond Controle Elke tekening dient voor het maken van de dwf-plot gecontroleerd te worden. Hoewel de controle ook automatisch wordt gestart bij het maken van de plot, kan deze vooraf worden gestart via het commando: dvd_vb_check_ot Info deelplattegrond Na het tekenen van het deelgebied via Vb_Ontruimingsgebied kan aan deze polyline locatie informatie worden gehangen. Via Vb_GebiedsInfo kan uit een tabel de gewenste locatie worden geselecteerd waarbij alleen het eerste gedeelte als xdata bij de betreffende polyline wordt bewaard. Voor een plattegrond, welke niet wordt opgedeeld, kan T Totaal worden geselecteerd. De locatiecode wordt als deel van de dwf-plotnaam gebruikt Info U bevindt zich hier Na het plaatsen van een U bevindt zich hier in een ruimte kan via het commando dvd_ubzh_info het ruimtenummer als xdata bij het U bevindt zich hier symbool worden bewaard. Het ruimtenummer wordt als deel van de dwf-plotnaam gebruikt en dient uniek te zijn. De controle bevat: Opdeling (polyline), aantal en gebiedsinformatie. (minimaal 1 per plattegrond) U bevindt zich hier, aantal en ruimte-informatie. (minimaal 1 per opdeling) Aanwezigheid vluchtroute per opdeling. (minimaal 1 per opdeling) Aanwezigheid verkeersruimte. (minimaal 1 per plattegrond) Basis Vastgoed Registratie gegevens. De tekenaar kan op een foutief aangemerkt item dubbelklikken om het object te wijzigen. Een foutief gemerkt item heeft in de kolom opmerking geen OK staan. Na het dubbelklikken wordt automatisch op het object ingezoomd en wordt het bijbehorende dialoogscherm getoond om de info aan te passen. Indien de tekening niet wordt gevonden in de Basis Registratie Vastgoed is de naamgeving van het bestand meestal niet conform de afspraak. De naamgeving van de tekening moet beginnen met: [ObjectCode]_[GebouwCode]_[BouwlaagCode]_ Zodra items zijn gewijzigd of toegevoegd kan via de knop Controleer de controle nogmaals worden gestart. Alleen indien de tekening als akkoord wordt aangemerkt kan deze via de routine dvd_vbplottodwf worden geplot. Via de knop Help wordt een PDF-bestand geopend waarin de werkinstructie van dvd_vb_check_ot is beschreven. Indien er meerdere U bevindt zich hier per ruimte noodzakelijk zijn wordt een volgletter gebruikt, zoals 23a, 23b etc. 20. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 21.

12 4. RESULTAAT Plotten (deel)plattegrond 4.4 DotNET assembly Via het commando: dvd_vbplottodwf worden plots gemaakt per U bevindt zich hier locatie. Na het starten wordt automatisch de routine Vb_Check_OT aangeroepen om te controleren of de informatie correct is. Indien dit correct is wordt het dialoogscherm hiernaast weergegeven. < Standaard plot Plotten U bevindt zich hier posities. Standaard worden alle posities van de symbolen U bevindt zich hier (UBZH) geplot. Selecteer Te selecteren UBZH posities om alleen de geselecteerde posities te plotten. BRV-gegevens invullen. De gegevens van het project worden uit de Basis Registratie Vastgoed ingelezen en als custom property in de tekening eigenschappen geplaatst. Deze informatie wordt, indien aangevinkt, in de onderhoek van de tekening gebruikt. Maatwerk. Indien Maatwerk wordt aangevinkt kunnen in het tabblad Maatwerk instellingen worden geselecteerd. < Maatwerk plot Het tabblad Maatwerk kent de volgende instellingen: activeren/deactiveren symbolen. (blocks) eventueel extra taal in legenda. Initieel zijn alle symbolen actief. Door op een item te dubbelklikken kan een symbool worden gedeactiveerd of geactiveerd. Met een! gemarkeerd block is niet te deactiveren. Help knop. Deze opent een PDF-bestand, in een extra venster, met werkinstructies. Cancel knop. De routine wordt afgebroken. OK knop. De DWF-bestanden worden met de ingegeven instellingen gemaakt. Hoewel de module voor de Vb_Utilities gebruik maakt van reeds ontwikkelde functies heeft deze module toch nog ca regels code. De meest gebruikte functie is gemaakt voor het snel kunnen selecteren van objecten binnen een tekening of binnen een bepaald gebied. Zo was de functie om bepaalde objecten te selecteren binnen een reeds getekende polyline het meest ingewikkeld omdat steeds rekening gehouden moest worden met een eventuele rotatie van de plattegrond en de daarbij veranderende X,Y,Z-locaties. Plotten DWF-bestand. Controle VB-plattegrond stroomdiagram. DotNET code Plotten DWF-bestand Tijdens het plotten naar een DWF-bestand verzorgd de routine, dvd_vbplottodwf, automatisch alle onderstaande handelingen middels genoemde functies. Controle tekening. Controleren of de tekening voldoet aan de gemaakte afspraken. Indien de tekening niet voldoet wordt de plotroutine afgebroken. Routine: Vb_Check_OT. Inventarisatie posities U bevindt zich hier. Alle posities van de UBZH worden ingelezen en in een lijst gezet om deze één voor één te kunnen gebruiken. Routine: VB_BlocksInDrawing. Inventarisatie Polyline(s) voor opdeling. De polylines welke zich bevinden op de layer genoemd in de XML-configuratie, welke worden gebruikt voor de opdeling worden in een lijst gezet. Routine: VB_AreaPlines. Blocklist voor align to layout. De blocks genoemd in de XML-configuratie woorden in een lijst gezet. Routine: VB_AlignBlockList. Draworder van alle model-objecten. Alle model-objecten worden in de afgesproken drawingorder gezet. Routine: VB_OrderObjects. Layout toevoegen of activeren. De in de XML-configuratie genoemde layout wordt toege voegd en vernoemd. A3-1vp voor een plattegrond zonder opdeling, genaamd VbOntruiming. A3-2vp voor een plattegrond met meerdere opdelingen, genaamd VbDeelOntruiming. Indien de layout reeds bestaat wordt deze geactiveerd en opnieuw gebruikt. Routine: VB_LayoutFromTemplate. Layer update per viewport. Van elke viewport worden de in de XML-configuratie genoem de layers geactiveerd. Routine: VB_LayerUpdate. Arceren huidig deelgebied. Van het huidig deelgebied wordt de opdeel-polyline met een solid arcering gevuld op de layer genoemd in de XMLconfiguratie. Routine: VB_HatchPline. Zichtbaarheid VB-Objecten. Met uitzondering van de actieve UBZH en de actieve opdeelpolyline, worden alle UBZH-blocks en opdeel-polylines onzichtbaar gemaakt. Routine: VB_Visibility. Blocklist voor legenda. Alle blocks, genoemd in de XML-configuratie, welke zich binnen de opdeel-polyline bevinden worden in een lijst geplaatst. Routine: VB_Renvooi_BlocksInPline. UCS rotatie. Voor het actieve UBZH-block wordt van elk viewport de UCS verandert zodat het block evenwijdig is aan de layout. Routine: VB_SetUcsAs_UBZH. Annotative scale toevoegen. Bij alle blocks genoemd in de XML-configuratie wordt de actieve annotationscale toegevoegd. Routine: VB_Block_AddActiveAnnotationScale. Zoomfactor viewports. In een eventueel aanwezige overzichtsviewport wordt een zoom extents uigevoerd. In het grote viewport wordt een zoom object uitgevoerd op de actieve opdeel-polyline. Routine: VB_ZoomToObject. Legenda actualiseren. Het aanwezige legenda, geplaatst op de layer genoemd in de XML-configuratie, wordt verwijderd en opnieuw geplaatst. Routine: VB_Renvooi_Update. 22. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 23.

13 4.4.2 Controle VB-plattegrond - stroomdiagram Pseudo code [start controle] Zoek blocknaam in XML-config bestand Indien niet gevonden: ga naar [tekening niet akkoord] Indien gevonden: ga naar [gevonden] [gevonden] Initialiseer te tellen objecten: #deelnr = 0 #blocks = 0 #routes = 0 #verkeer = 0 Zoek BRV info Zoek aantal #opdelingen in totale plattegrond Indien #opdelingen = 0: ga naar [meldt fouten] Wanneer #deelnr < #opdelingen Controleer opdeel-info Is aantal blocks #ubzh > 0 Controleer Ubzh-Info Indien verkeersruimte in opdeling dan #verkeer = #verkeer + 1 #deelnr = #deelnr + 1 [meldt fouten] Geef overzicht van fouten Geef gebruiker gelegenheid voor fouten herstel Tekening nogmaals controleren? Indien nogmaals controleren: ga naar [gevonden] Indien niet nogmaals controleren: ga naar [tekening niet akkoord] [tekening akkoord] toon bericht tekening akkoord ga naar einde [tekening niet akkoord] toon bericht tekening niet akkoord ga naar einde [einde] Gegevens zijn akkoord indien: Geen fouten in opdeel-info Geen fouten in aantal blocks #ubzh Geen fouten in Ubzh-info Aantal verkeersruimten ias akkoord, #verkeer > 0 Indien akkoord: Indien niet akkoord: ga naar [tekening akkoord] ga naar [meldt fouten] 24. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 25.

14 4.4.3 DotNET code 4. RESULTAAT 26. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 27.

15 DotNET code 4. RESULTAAT 28. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 29.

16 4. R E S U LTA AT DotNET code 30. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 31.

17 DotNET code 4. RESULTAAT 32. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 33.

18 DotNET code 4. RESULTAAT 34. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 35.

19 4. R E S U LTA AT DotNET code 36. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 37.

20 4. RESULTAAT Configuratiebestand VB_V.xml <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <VB_Vxmlns:od= urn:schemas-microsoft-com:officedata ><ItemItem= AlignToLayout ><Value>DVD_ BSLH_001==FL8222--_BSLH DVD_HBB_001==FL8222--_HBB DVD_HBM_001==FL8222--_HBM</Value></Item> <Item Item= VB_KnipLayerName ><Value>VbKnip</Value></Item> <Item Item= VB_KnipLayerColor ><Value>255;0;0</Value></Item> <Item Item= VB_OnderhoekNaam ><Value>VB_onderhoek</Value></Item> <Item Item= Renvooi_vb ><Value>DVD_TP_001==Uitgang==Exit==Ausgang DVD_TP_002==Vluchtweg naar boven==emergency exit up==?? DVD_TP_003==Vluchtweg naar beneden==emergency exit down==notausgang Unten DVD_TP_004==Vluchtweg naar links==emergency exit left==notausgang Links DVD_TP_005==Vluchtweg naar rechts==emergency exit right==notausgang Rechts DVD_TP_006==Trap op naar boven links==??==?? DVD_TP_007==Trap op naar boven rechts==??==?? DVD_TP_008==Trap af naar beneden links==??==?? DVD_TP_009==Trap af naar beneden rechts==??==?? DVD_TP_010==Vluchtweg voor MIVA naar rechts==??==?? DVD_TP_011==Vluchtweg voor MIVA naar links==??==?? DVD_TP_012==Vluchtweg rechts via noodladder==emergency ladder right==?? DVD_TP_013==Vluchtweg links via noodladder==emergency ladder left==?? DVD_BSLH_001==Brandslanghaspel==Fire Hose==Feuerspritzschlauch DVD_HBB_001==Brandblusser==Fire extinguisher==feuerlöschgerät DVD_HBM_001==Handbrandmelder==Fire alarm==handbrandmelder DVD_VB_020==(bij brand) lift niet gebruiken==??==??</value></item> <Item Item= VB_MaatwerkBlocks ><Value>DVD_TP_001==Uitgang DVD_TP_002==Vluchtweg naar boven DVD_TP_003==Vluchtweg naar beneden DVD_TP_004==Vluchtweg naar links DVD_TP_005==Vluchtweg naar rechts DVD_TP_006==Trap op naar boven links DVD_TP_007==Trap op naar boven rechts DVD_TP_008==Trap af naar beneden links DVD_TP_009==Trap af naar beneden rechts DVD_TP_010==Vluchtweg voor MIVA naar rechts DVD_TP_011==Vluchtweg voor MIVA naar links DVD_TP_012==Vluchtweg rechts via noodladder DVD_TP_013==Vluchtweg links via noodladder DVD_BSLH_001==Brandslanghaspel DVD_HBB_001==Brandblusser DVD_HBM_001==Handbrandmelder DVD_VB_020==(bij brand) lift niet gebruiken</value></item> <Item Item= VB_Template ><Value>DVDVB_ A3-Alg-liggend.dwg</Value></Item> <Item Item= VB_LayoutName1VP ><Value>A3-1vp</Value></Item> <Item Item= VB_LayoutName2VP ><Value>A3-2vp</Value></Item> <Item Item= UBZH ><Value>DVDBV_06_-S_Ubevindtzichhier</Value></Item> <Item Item= Vb_VportLayers ><Value>DVD-VB-V_TEXT==0,0,1 FL8222--_HBB==1,0,1 FL8222--_BSLH==1,0,1 FL8222--_HBM==1,0,1 FL6411--_TP==1,0,1 FL8222--_BLI==0,0,1 FL6411--_NV==0,0,1 FL651---_BMI==0,0,1 FL6512--_NS==0,0,1 FL7122--_VR==1,0,1 FL323---_BWK==0,0,1 FL------_BWS30==0,0,1 FL------_BWS60==0,0,1 FL------_BWS20==0,0,1 X-L24_C_trappenhellingen==1,1,1 FL------_RWS30==0,0,1 X-L28_C_eilandbouwlaag==1,1,1 Fl53----_BLW==0,0,1 X-L28_C_eilandruimte==1,1,1 FL------_DIV==0,0,1 X-L28_C_hoofddraagconstructie==1,1,1 FL6411--_GB==0,0,1 X-L31_C_buitenwandopening==1,1,1 FL6411--_GV==0,0,1 X-L32_C_binnenwandopeningen==1,1,1 FL6411--_VB==1,0,1 X-L74_C_sanitair==1,0,1 FL6411--_AAND==0,0,1 X-L76_C_vastevoorziening==1,0,1 FL6411--_EHBO==0,0,1 X-T0_C_legenda==0,0,1 FL------_VLGB==1,0,1 X-T0_C_tekstalgemeen==0,0,1 VB_VIEWPORT==0,0,1 X-T22_C_ruimtelabel==0,0,1 VB_ubzh==1,0,1 X-T32_C_deurnummer==0,0,1 VBknip==0,1,1 X-L0_C_afwerking==0,0,1 X-L21_C_buitenwanden==1,1,1 X-L0_C_hulplijn==1,1,1</Value></Item></VB_V> X-A22_C_binnenwand==1,1,1 X-L22_C_binnenwand==1,1,1 X-L24_C_trappenhellingen==1,1,1 X-L28_C_eilandbouwlaag==1,1,1 X-L28_C_eilandruimte==1,1,1 X-L28_C_hoofddraagconstructie==1,1,1 X-L31_C_buitenwandopening==1,1,1 X-L32_C_binnenwandopeningen==1,1,1 X-L74_C_sanitair==1,0,1 X-L76_C_vastevoorziening==1,0,1 X-T0_C_legenda==0,0,1 X-T0_C_tekstalgemeen==0,0,1 X-T22_C_ruimtelabel==0,0,1 X-T32_C_deurnummer==0,0,1 X-L0_C_afwerking==0,0,1 X-L0_C_hulplijn==1,1,1</Value></Item> <Item Item= Vb_VportLayers_Maatwerk ><Value>DVD-VB-V_TEXT==0,0,1 FL8222--_HBB==1,0,1 FL8222--_BSLH==1,0,1 FL8222--_HBM==1,0,1 FL6411--_TP==1,0,1 FL8222--_BLI==0,0,1 FL6411--_NV==0,0,1 FL651---_BMI==0,0,1 FL6512--_NS==0,0,1 FL7122--_VR==1,0,1 FL323---_BWK==0,0,1 FL------_BWS30==0,0,1 FL------_BWS60==0,0,1 FL------_BWS20==0,0,1 FL------_RWS30==0,0,1 Fl53----_BLW==0,0,1 FL------_DIV==0,0,1 FL6411--_GB==0,0,1 FL6411--_GV==0,0,1 FL6411--_VB==1,0,1 FL6411--_AAND==0,0,1 FL6411--_EHBO==0,0,1 FL------_VLGB==1,0,1 VB_VIEWPORT==0,0,1 VB_ubzh==1,0,1 VBknip==0,1,1 X-L21_C_buitenwanden==1,1,1 X-A22_C_binnenwand==1,1,1 X-L22_C_binnenwand==1,1,1 38. Afstudeerverslag automatisering ontruimingsplattegronden 39.

StabiCAD V Veiligheid

StabiCAD V Veiligheid StabiCAD V Veiligheid Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Veiligheid... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond.....................................

Nadere informatie

CAD Standaard Plottool Gebruikershandleiding

CAD Standaard Plottool Gebruikershandleiding CAD Standaard Plottool Gebruikershandleiding Januari 2006 Versie 3.02 Inhoudsopgave............................................................................................. Inhoudsopgave 2 1 CAD Standard

Nadere informatie

Plotten & Printen met Autocad:

Plotten & Printen met Autocad: Plotten & Printen met Autocad: 1. Plotten vanuit AutoCAD naar PDF - DWG To PDF.PC3 - A4 2. Een PDF uitprinten op A4 3. Batch-plotten in AutoCAD op A4 of A3 4. Plotten vanuit AutoCAD naar PDF - DWG To PDF.PC3

Nadere informatie

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Met de komst van AutoCAD 2000 is het installeren en configureren van een Océ printer binnen AutoCAD drastisch veranderd. Om de driver juist te installeren

Nadere informatie

CAD Standaard Plottool Installatiehandleiding

CAD Standaard Plottool Installatiehandleiding CAD Standaard Plottool Installatiehandleiding Januari 2006 Versie 3.02 Installatiehandleiding CAD Standaard Plottool 1 Inhoudsopgave.............................................................................................

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie

Tips & Trucs ArchiCAD : Kozijnstaat maken algemeen (NL+)

Tips & Trucs ArchiCAD : Kozijnstaat maken algemeen (NL+) Tips & Trucs ArchiCAD 13 049: Kozijnstaat maken algemeen (NL+) Met ArchiCAD kunt u een volledig geautomatiseerde kozijnstaat maken. Vanuit het model worden alle kozijnen op merk gesorteerd, geteld en met

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

*CADELAT* Studentenversie 7.1

*CADELAT* Studentenversie 7.1 *CADELAT* Studentenversie 7.1 Een AutoCAD-applicatie voor de ELektrische AutomatiseringsTechniek Installatieadvies voor AutoCAD 2010 en 2011 H J Trox Landsteinerweg 34 9761 HH Eelde 050 309 51 13 CADIDACT@home.nl

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Figuur 1 voorbeeld opstart scherm

Figuur 1 voorbeeld opstart scherm 1 1 Handleiding 1.1 Opstarten van de applicatie Bij het opstarten van de applicatie gaat deze een overzicht geven van waar de applicatie bij het opstarten met bezig is. In eerste instantie zijn dat controles,

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD Versie: 2.0.0 Datum: 11-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Tekenen met Floorplanner

Tekenen met Floorplanner Overzicht Het scherm 1. Zoom 2. Opslaan 3. Verdieping tab 4. Undo / Redo 5. Constructiemenu 6. Bibliotheek 7. Tekenvlak Eigenschappenmenu s De plattegrond wordt opgebouw uit verschillende elementen: ruimtes,

Nadere informatie

Afdrukken van AutoCad-tekeningen

Afdrukken van AutoCad-tekeningen Harm Lubbers Afdrukken van AutoCad-tekeningen februari-2013 Het afdrukken van een AutoCad tekening heeft wat aandacht nodig om onder controle te krijgen. harm.lubbers@ahk.nl Introductie In AutoCad worden

Nadere informatie

Adviezen m.b.t. Autocad tekeningen voor gebruik in IOS

Adviezen m.b.t. Autocad tekeningen voor gebruik in IOS Adviezen m.b.t. Autocad tekeningen voor gebruik in IOS 1 Aandachtspunten bij het tekenen De volgende adviezen maken de tekeningen niet alleen beter hanteerbaar voor IOS, maar komen de onderhoudbaarheid

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

VERA Softkey Teleworker. Installatieprocedure

VERA Softkey Teleworker. Installatieprocedure VERA Softkey Teleworker Installatieprocedure Dit document beschrijft de te ondernemen stappen voor de installatie en ingebruikname van de VERA Softkey Teleworker. Dimitri Debock 23-10-2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Symbolen in AutoCad Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Introductie In AutoCad is het mogelijk om veelgebruikte

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum Module handleiding VivianCMS Fotoalbum Versie: 1.0 Startdatum: 06-05-2006 Datum laatste wijziging: 26-05-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Takenbeheerapplicatie voor evenementen

Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheer is een web-applicatie waarbij vrijwilligers taken kunnen selecteren die voor het kunnen uitvoeren van een evenement nodig zijn. De vrijwilligers hebben

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

mijnnaktuinbouw - Keuringen

mijnnaktuinbouw - Keuringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Nieuwe update mijnnaktuinbouw - Keuringen... 2 Uw keuringendossier altijd beschikbaar... 2 Uw jaarlijkse teeltaangifte... 3 1 Voorlopige teeltaangiftes voor u klaargezet

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Versie 1.0. Michiel Bouman - 2010

Gebruiksaanwijzing. Versie 1.0. Michiel Bouman - 2010 Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 Michiel Bouman - 2010 Content 1. Installatie... 3 2. Programma overzicht... 6 3. Gebruik... 7 Printers instellen... 7 3.1. Drawing... 8 3.2. Part... 9 3.3. Assembly... 10

Nadere informatie

Act! Salutation Tool ICT

Act! Salutation Tool ICT Act! Salutation Tool Handleiding Versie 1.0 1-07-2015 Inleiding Betrapt u uzelf er ook regelmatig op, dat uw t.a.v. en uw briefaanhef niet volgens de juiste regels zijn opgesteld? Bent u ook altijd aan

Nadere informatie

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Dit stappenplan kunt u gebruiken als u een nieuwe computer heeft aangeschaft om een oude computer te vervangen. Er is een ander document voor de

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

StabiCAD V Applicatiebeheer

StabiCAD V Applicatiebeheer StabiCAD V Applicatiebeheer Inhoudsopgave 1. Applicatiebeheer StabiCAD V... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Gebruikersbeheer...........................................

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om een project te exporteren naar een CAD bestand.

Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om een project te exporteren naar een CAD bestand. * # $ + K Een CAD bestand Aanmaken Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Inlezen/Uitzetten. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om een project te exporteren naar een CAD bestand. Voorbeeld

Nadere informatie

Klik op OK om verder te gaan. U ziet het volgende scherm verschijnen:

Klik op OK om verder te gaan. U ziet het volgende scherm verschijnen: Installatie van de Online Bijbel Studie DVD (editie 11-01) Datum: 26 januari 2011 Laatste revisie: Versie: 1.0 Voordat u begint Deze instructie behandeld de te volgen stappen om de Online Bijbel Studie

Nadere informatie

HANDLEIDING CMS Versie 2.4 januari 2013

HANDLEIDING CMS Versie 2.4 januari 2013 Het CMS dat bij deze site geleverd wordt heeft hoofdzakelijk tot doel om goed door Google gevonden te worden. De hiërarchie van het CMS geeft aan hoe google per pagina naar uw website kijkt. De mate van

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

3. Werken met mappen en bestanden in Finder

3. Werken met mappen en bestanden in Finder 61 3. Werken met mappen en bestanden in Finder In dit hoofdstuk leert u werken met de mappen en bestanden die op uw Mac staan. Een bestand is een verzamelnaam voor alles wat op de computer is opgeslagen.

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Act! Company Builder Handleiding

Act! Company Builder Handleiding Act! Company Builder Handleiding Versie 1.1 25-07-2014 Inleiding Kost het u ook zoveel tijd om, na het importeren van nieuwe contacten, bedrijven aan te maken of deze contacten te koppelen aan bestaande

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Tips & Trucs ArchiCAD : Instellingen Kozijnstaat wijzigen (NL+)

Tips & Trucs ArchiCAD : Instellingen Kozijnstaat wijzigen (NL+) Tips & Trucs ArchiCAD 13 044: Instellingen Kozijnstaat wijzigen (NL+) Met ArchiCAD kunt u een volledig geautomatiseerde kozijnstaat maken, die naar eigen wens aanpasbaar is. Vanuit het model worden alle

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Inhoud 1 1.1 Introductie NAPinfo 3 Website 3 1.2 Inloggen 3 2 2.1 NAPinfo starten en basisfuncties 4 NAPinfo algemeen 4 2.2 NAPinfo kaartlaag toevoegen

Nadere informatie

De maker van deze pagina aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan, wel is deze met de grootste zorg samengesteld

De maker van deze pagina aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan, wel is deze met de grootste zorg samengesteld custom maps gebruiken in mapsource De maker van deze pagina aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan, wel is deze met de grootste zorg samengesteld Bij deze handleiding ga ik er vanuit

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Index. Versie: 5.0 Datum: 17-12-2011

Index. Versie: 5.0 Datum: 17-12-2011 Index Versie: 5.0 Datum: 17-12-2011 1. Inleiding... 2 2. POI Loader downloaden en starten... 2 2.1. Categorieën maken... 3 3. PoiEdit downloaden en starten... 4 3.1. Eenmalig wachtwoord per POI provider...

Nadere informatie

Installatie van de het Online Bijbel Abonnement met Online Bijbel Studie DVD (editie 11-01)

Installatie van de het Online Bijbel Abonnement met Online Bijbel Studie DVD (editie 11-01) Installatie van de het Online Bijbel Abonnement met Online Bijbel Studie DVD (editie 11-01) Datum: 18 oktober 2011 Laatste revisie: 24 oktober 2011 Versie: 1.1 Voordat u begint Deze instructie behandelt

Nadere informatie

November 2004 versie 1.0

November 2004 versie 1.0 November 2004 versie 1.0 Vooraf» De handleiding kan een nuttig hulpmiddel zijn bij eventuele vragen of problemen. Voor een eerste introductie verwijzen we u naar de basishandleiding van de digitale Milieutafel.»

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Versie: 1 Rev. 1 Datum: 08-12- 09 1. Maak een part, product (= assembly) of tekening in Catia. Bij het aanmaken van Part en Product in Catia

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Vacature van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Vacature kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

3. Werken met mappen en bestanden in Finder

3. Werken met mappen en bestanden in Finder 61 3. Werken met mappen en bestanden in Finder In dit hoofdstuk leert u werken met de mappen en bestanden die op uw Mac staan. Een bestand is een verzamelnaam voor alles wat op de computer is opgeslagen.

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze eerst gede-installeerd te worden. Via

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2. Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.1.1 Gegenereerde

Nadere informatie

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212 13 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010...4 3. C3LO-werkstation inrichten als

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Handleiding Artwin Live Agency account

Handleiding Artwin Live Agency account Handleiding Artwin Live Agency account Documentversie: v1.01 / 07 augustus 2014 Dit document beschrijft het proces om een Artwin professional agenda te koppelen aan Artwin Live. Belangrijk! Als u voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 8 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 9 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 8 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 9 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 8 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 Toets uw kennis... 11 Voor docenten...

Nadere informatie