Actualiteit inzake brandregelgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteit inzake brandregelgeving"

Transcriptie

1 infosteel Actualiteit inzake brandregelgeving en normering Jean Philippe Vériter Technical Manager, Infosteel STAALBOUWDAG 2010 Louvain la Neuve, 18/10/2010

2 Inhoudstafel 1. Actualiteit Vooruitzichten Innovatieve bouwoplossingen infosteel 2

3 Deel 1 ACTUALITEIT : infosteel

4 Brandregelgeving Verplichtingen van de bouwheer Verantwoordelijkheid id van de werkgever BASISVOORSCHRIFTEN (voor alle categorieën van gebouwen) FOD BINNENLANDSE ZAKEN ( HOGE RAAD ) SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN FEDERAAL, GEMEESCHAPPEN & REGIOS CONSTRUCTIEVE EN PROCEDURALE MAATREGELEN FOD ARBEID & TEWERKSTELLING Basisnormen Bijlagen 1, 2, 3, 4 5 et 6 KB Ziekenhuizen, KB Voetbalstadium, Kribbe, Rustoorden, ARAB (art. 52) infosteel 4

5 Hoge raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing Adviesorgaan van de minister van Binnenlandse Zaken Samengesteld uit deskundigen in brandveiligheid Opdrachten: Maatregelen inzake brandbeveiliging voorstellen; Zijn advies geven over elk regelgevingvoorstel inzake brandpreventie Werkgroepen over gespecialiseerde thema's organiseren infosteel 5

6 Hoge raad In , werden de volgende onderwerpen behandelt: Parkeergebouwen met LPG KB 17/05/2007 Taken van de brandweerdiensten Omzendbrief 17/11/2007 Industriegebouwen KB 01/03/2009 (bijlage 6) AFGEROND WG Eurocode: Wet van 30 juli «Controle principes» Bijlage 5 (Reactie brij brand) Voetbalstadions ARAB Artikel 52 Bijlage 6: WG Brandbelasting ast GT Structurele elementen type I en II IN PROGRESS Andere: Passieve gebouwen Groene daken Verluchting van liftkokers en technische schachten Duurzaam bouwen infosteel 6

7 Actualiteit inzake regelgeving: KB LPG L.P.G. KB 17/05/ (S.B.. 20/06/2007) 007) Gesloten parkeergebouwen >10 plaatsen, met L.P.G. voertuigen Nieuwe (striketere) definitie van open parkeergebouw Bijkomende vereiste maatregelen: Specifieke signalering Gasdetectieinstallatie Alarminstallatie (zowel visueel als auditief) Mechanische ventilatie op noodstroomvoorziening Geen bijkomende vereisten inzake stabiliteit bij brand (ten opzichte van ander parkeergebouwen) infosteel 7

8 Actualiteit inzake regelgeving: Ministeriële omzendbrief 17/11/2009 Ministeriële omzendbrief geen publicatie in het Staatsblad FOD Binnenlandse Zaken Gouverneurs Burgemeester Brandweer Verduidelijkt de rechten en plichten van de Brandweer: Doel van de controle van de Brandweer: conformiteit met de regelgeving Controle van de BWI alomvattende audit Verschil in interpretatie van de regelgeving? Het standpunt van de autoriteit die het document opgesteld heeft geldt. Brandweer strenger dan de regelgeving? NEE «De brandweer mag geen hogere eisen stellen tll dan wat bepaald werd in de regelgeving.» Uitzondering: Indien een bepaald aspectechterechter niet of klaarblijkelijkonvolledig gereglementeerd wordt. In dit geval, is een grondige motivatie noodzakelijk. infosteel 8

9 Actualiteit inzake regelgeving : Bijlage 6 Wat verandert er voor industriegebouwen? Voor 15/08/2009 Bijlage 6 De vereisten worden De brandweer De Basisnormen vastgelegd door Sterk uiteenlopende eisen Zelfde eisen voor alle industriegebouwen De vereisten zijn gekend Na het indienen van de Bij het voorontwerp stedenbouwkundige aanvraag Devereisten zijn Prescriptief Prestatiegericht «gelijkwaardige oplossingen» Stabiliteit bij brand «Vaste» vereiste Vereiste afhankelijk van : De brandbelasting De grootte van het compartiment De aanwezigheid van sprinklers infosteel 9

10 Bijlage 6: «Tabel 2» Gelijkwaardige oplossingen = functie van 4 parameters 2. Aanwezigheid van sprinklers 3. Stabiliteit bij brand van de structurele elementen type II 1. Brandbelastingsdichtheid [J/m²] 4. Oppervlakte compartiment [m²] infosteel 10

11 Bijlage 6: Industriegebouwen waarvoor de stabiliteit bij brand niet aangetoond dient te worden Zonder beperking van de brandbelasting (Klasse C) m² Indien «verbeterde» bereikbaarheid voor de brandweer: m² Indien sprinklers: m² Stabiliteit bij brand structurele elementen type II Geen R bepaald Klasse Activiteit Zonder sprinklers Met sprinklers Productie m² m² (2 000 m²) (7 000 m²) C Opslag m² m² (5 000 m²) (12500 m²) infosteel 11

12 Bijlage 6 Bijkomende eis : Naar binnen toe instorten t (Bijlage 6, 3.5): De buiten en compartimentwanden zijnzo zo ontworpen en uitgevoerd dat in geval van brand het risicodatdewanden de van hetgeteisterde compartiment naar buiten toe bezwijken beperkt is. Geen probleem voor stalen constructies, mits een aantal eenvoudige regels Design guide for industrial halls in fire conditions Freeware LUCA infosteel 12

13 Eurocodes 1, 3 & 4 NBN EN Belastingen bij brand: Norm: uitgegeven in 2003 Belgische nationale bijlage: uitgegeven in 2008, AC in 2009 NBN EN Staalconstructies (bij brand) : Norm: uitgegeven in 2005 (+ corrigendum in 2009) Belgische nationale bijlage : Te verschijnen (in 2010?) NBN EN Staalbetonconstructies t t ti (bij brand) : Norm: uitgegeven in 2005 (+ corrigendum in 2008) Bli Belgische nationale bijlage : Te verschijnen (in 2010?) infosteel 13

14 Publicaties van het WTCB TV 234 Plaatsing van brandwerende deuren (juni 2008) TV 238 De applicatie van opzwellende verfsystemen (augustus 2010) Bepaling van de nodige diktes Welk product voor welke omgeving? Grondlaag? Beschermingsverf? infosteel 14

15 Fire Safety Day 2010 Leuven, 28 oktober deelnemers In het kader van het IWT TETRA BCO project 14 uiteenzettingen (NL/FR/ENG) over brandveiligheid 4 delen Deel 1: Actualiteit & regelgeving inzake brandveiligheid Deel 2 : Brandontwerpenen dimensionering van staalconstructies Deel 3: Brandveilige oplossingen Deel 4 : Structural Fire Safety Engineering Presentaties te downloaden op infosteel 15

16 Deel 2 VOORUITZICHTEN: 2011 infosteel

17 Voorstel tot wijziging van wet van 30 juli 1979 Certificatie en accreditatie van personen Inhoud van de wijzigingen van de wet: De Koning bepaald de specifieke voorwaarden en procedures voor de erkenning van personen Voor wat de toepassing van brandbeveiligingsrekenmethodes g betreft GECERTIFIEERDE STUDIEBUREAUS En /of voor wat de controle van dergelijke berekeningen betreft GEACCREDITEEERDE CONTROLEBUREAUS Voor het plaatsen van bepaalde brandveiligheidinstallaties idi ll i GECERTIFIEERDE AANNEMERS De goedkeuringsprocedure loopt: 1. Wet: Advies van de Raad van Staat: : afgerond eind augustus Wet: Stemming in het federale parlement: : in afwachting van een definitieve regering 3. Mogelijkheid van het opstellen van een Koninklijk Besluit (= concrete c uitvoering van de wet) infosteel 17

18 Toekomstig koninklijk besluit? (toepassing van de wijziging i i van de wet van 30 juli li1979) Werkdocument van de Hoge Raad (HR129 B4.2) Type methode ISO curve Andere curven (buitenbrand, natuurlijke brandscenario s, ) «Getabuleerde» methodes Certificatie en accreditatie niet verplicht NIET VAN TOEPASSING «Vereenvoudigde» methodes Ofwel certificatie van de studiebureau Ofwel accreditatie van de controlebureau AFWIJKING FOD BINNENLANDSE ZAKEN «Geavanceerde» AFWIJKING AFWIJKING methodes FOD BINNENLANDSEZAKEN FOD BINNENLANDSEZAKEN infosteel 18

19 Toekomstige bijlage 5: Reactie bij brand van bouwproducten Voormalig Belgisch classificatiesysteem: Klassen A1, A2, A3 en A4 Europese classificatie: Voorbeeld: B s1 d A1 Vloerbekleding («FLOOR», voorbeeld : A2 FL ) Daken («ROOF», voorbeeld: B ROOF (t1) ) A2 B C D E F d0 = geen brandende druppels of voorwerpen d1 = druppels of voorwerpen (ontvlamming < 10 sec) d2 = druppels of voorwerpen (ontvlamming > 10 sec) s1 = weinig rook s2 = meer rook s3 = nog meer rook infosteel 19

20 Toekomstige bijlage 5: Reactie bij brand van bouwproducten PARADOX: Meeste bouwproducten beschikken over een Europese classificatie (cf. NBN EN A1 : 2010 ) De vereisten (Basisnormen) worden telkens uitgedrukt volgens het Belgisch classificatie systeem (op een aantal uitzonderingen na) infosteel 20

21 Project toekomstige bijlage 5: De vereisten zijn afhankelijk van het type wand, de bezetting, de hoogte van het gebouw, infosteel 21

22 Project nieuwe KB Voetbalstadions Reactie bij brand mbt de stoelen en zetels (cf. BS 5852) Stabiliteit it bij brand van de tribunes Bestaande stadions: Algemene geval : geen vereiste Indien lokalen of brandbelasting onder de tribunes: REI60 Nieuwe of recente stadions (waarvan de bouwvergunning ingediend wordt na de inwerkingtreding van het KB) Algemene geval: R60 Indien lokalen of brandbelasting onder de tribunes: REI60 Warme bereidingen "(= keuken): compartimentering of minimale afstand infosteel 22

23 Voorstel tot wijziging van artikel 52 van het ARAB In de praktijk verandert er niets met betrekking tot de eisen van stabiliteit bij brand, compartimentering t i en evacuatie: De volgende artikels worden behouden: 52.2 Classificatie (1 ste, 2 de et 3 de groep) 52.3 Constructie (vereiste, inzake stabiliteit bij brand en compartimentering) : Dimensioneren van de evacuatiewegen infosteel 23

24 WTCB: WG Industriegebouwen Opstellen van een Technische Voorlichting, met als doelen: Bepaalde punten van de bijlage 6 verduidelijken (uitbreiding van bestaande gebouwen, aangrenzende gebouwen met verschillende hoogten, ) Type constructieve oplossingen voorstellen, conform bijlage 6 Planning : einde 2011 begin 2012 infosteel 24

25 Publicaties Infosteel in 2011 Publicatie i van een reeks technische boeken: 1: Staalbeton constructies (met tinbegrip i brandveiligheid) 2: Brandveiligheid (Eurocode 3) Versies FR en NL Aanpassing voor de Belgische markt van boeken die door BouwenMetStaal (Nederland) uitgegeven worden infosteel 25

26 Deel 3 INNOVATIEVE BOUWOPLOSSINGEN: 2 VOORBEELDEN infosteel

27 Voorbeeld 1: Gedeeltelijk beschermde staalbetonvloeren Beschrijving van het systeem Niet beschermde centrale liggers Niet beschermde staalbeton vloerplaat Beschermderandliggers dl infosteel

28 Voorbeeld 1: Gedeeltelijk beschermde staalbetonvloeren Werking bij brand Membraanwerking = ketting in 2 dimensies Vloerplaat en centrale liggers (niet beschermd) : buiging trek Randliggers = compressie ring MEMBRAAN = trek RING = druk infosteel 28

29 Voorbeeld 1: Gedeeltelijk beschermde staalbetonvloeren Voordelen van het systeem Stabiliteit bij brand R120 Bescherming beperkt tot de randliggers Zelfstabiele structurele systeem: Er worden geen horizontale krachten doorgegeven aan de rest van de structuur Van toepassing op verschillende samenstellingen van vloeren: Liggers: standaard profielen (IPE) of raatliggers (gevalideerd door testen in 2010 = FICEB) Staalbeton of betonvloerplaten infosteel 29

30 Y X Z FILE: IPE300 NODES: 249 ELEMENTS: 267 SOLIDS PLOT TEMPERATURE PLOT TIME: 3600 sec 942,00 827,44 712,88 598,31 483,75 369,19 254,63 140,06 25,50 Voorbeeld 1: Gedeeltelijk beschermde staalbetonvloeren Validatie van het systeem 1. Hetgedrag bijbrandbrand van het systeem werd gemodelleerd door numerieke simulaties 2. Een aantal proeven (Fracof 2008 en Cossfire 2009) hebben de numerieke simulaties kunnen valideren 3. Een eenvoudige model (Universiteit van Manchester + BRE) kan het gedrag bij brand voorspellen Diamond 2008 for SAFIR infosteel 30

31 Voorbeeld 1: Gedeeltelijk beschermde staalbetonvloeren Ontwerp en dimensioneringtools 4. Software FRACOF, ontwikkeld door ArcelorMittal, het CTICM (Frankrijk) en SCI (Steel Construction Institute, UK) Evalueert: De draagvermogen van de staalbetonvloer (op hoge temperatuur) De kritische temperatuur van de randliggers nodige dikte brandbescherming De software kunt u (gratis) downloaden op: infosteel 31

32 Voorbeeld 2: Geïntegreerde staalbetonvloer Dfiiti Definities Gï Geïntegreerde vloer: Vloer waarvan de liggers in de hoogte van de vloerplaat geïntegreerd worden Voordeel : vermindering van de hoogte van de vloer (25cm 40 cm) Geïntegreerde staalbetonvloer Bijkomende constructieve maatregelen «Staalbeton» werking van de doorsnede Hogere geometrische traagheid van de doorsnede infosteel 32 b m

33 Voorbeeld 2: Geïntegreerde staalbetonvloer Eenvoudige constructieve maatregelen Doorboring van de lijfplaat van de ligger Bijkomende wapeningen b m infosteel 33

34 Voorbeeld 2: Geïntegreerde staalbetonvloer Verwarming bij brand Temperaturen 60 minuten 90 minuten [ C] infosteel

35 Voorbeeld 2: Geïntegreerde staalbetonvloer Voordelen Geïntegreerde liggers Geringe hoogte (invloed op de totale hoogte van het gebouw) Vlldi Volledige flexibiliteit i voor de integratie i van de technische installaties Geïntegreerd brandbescherming tot R120 Staalbeton geïntegreerde liggers = bijkomende voordelen Verhoging gvan de draagvermogen g (M pl,rd: +60%) Grotere overspanning (ca. 35 x hoogte van de vloer) Duurzame oplossing aangezien het optimaal gebruik van alle materialen infosteel 35

36 Dank u voor uw aandacht Voor meer informatie: Onze gratis helpdesk: infosteel

Brandveiligheid. Brandveiligheid Louis-Guy Cajot, Rik Debruyckere, Jean-Marc Franssen. Handboeken staalconstructies

Brandveiligheid. Brandveiligheid Louis-Guy Cajot, Rik Debruyckere, Jean-Marc Franssen. Handboeken staalconstructies Brandveiligheid Louis-Guy Cajot, Rik Debruyckere, Jean-Marc Franssen Handboeken staalconstructies Brandveiligheid Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen

Nadere informatie

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand Hoewel er eisen bestaan inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit, worden er slechts weinig middelen ingezet om de evacuatie van deze personen in geval van

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

ALSECURE Speel niet met vuur

ALSECURE Speel niet met vuur ALSECURE Speel niet met vuur 2 Enjoy your day at work! Wanneer je met Nexans werkt, ben je er zeker van dat aan alles is gedacht. We leveren hoogtechnologische, soepel te verwerken kabels. Onze leveringen

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Derde editie Februari 2015 Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Inhoud Inleiding 4 Kennis delen 4 Steeds strengere eisen 4 Oplossingen

Nadere informatie

VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte

VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte Pijpleidingen wereldwijd Speel op veilig en duurzaam voor uw gebouwen Energieleverancier Eneco pioniert In beeld

Nadere informatie

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012 LONG TERM OPERATION Technisch Rapport Doel 1&2 Verantwoord Veilig Verder uitbaten v.u. Electrabel nv, Regentlaan 8, 1000 Brussel (België) LTO-Rapport v2.0 2 Inhoud Voorwoord... 3 0 Samenvatting... 4 0.1

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008 Eengemaakte technische specificaties STS 31 Timmerwerk Uitgave 2008 Deze voorschriften vervangen en annuleren de STS 31 uitgave 1990 EENGEMAAKTE TECHNISCHE SPECIFICATIES STS 31 TIMMERWERK Uitgave 2008

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Propaan en butaan: opslag

Propaan en butaan: opslag 19 Propaan en butaan: opslag PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Propaan en butaan: opslag Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (10-2013) PGS 19:2013 VERSIE 1.0 (10-2013) - PAGINA 1

Nadere informatie