Opleidingsstatuut Bacheloropleiding(en) Werktuigbouwkunde Studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut Bacheloropleiding(en) Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut Bacheloropleiding(en) Werktuigbouwkunde Studiejaar Deel 3 Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijsen examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen.

2 Inhoudsopgave 1. Curriculumoverzichten (voltijd en deeltijd) Samenstelling propedeutische fase (voltijd, deeltijd) Samenstelling postpropedeutische fase (voltijd, deeltijd) Gegevens onderwijseenheden en integrale toets Propedeutische fase... 4 Integrale Toets Hoofdstuk 3: Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen post-propedeutische fase Integrale Toets Integrale Toets Verkorte programma s Gegevens HAN-gecertificeerde minoren en daartoe behorende onderwijseenheden Opsomming onderwijseenheden van AD-graad naar Bachelorgraad Eindkwalificaties HBO-bachelorgraad

3 1. Curriculumoverzichten (voltijd en deeltijd) 1.1 Samenstelling propedeutische fase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 4.1 lid 1 en artikel 6.1 lid 1 van de OER De propedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER en per programma met een bijzondere eigenschap als bedoeld in artikel 3.1 lid 3 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. Varianten Voltijd VT, Deeltijd regulier rdt, Deeltijd werkend leren wdt a. P1.1 Productietechnieken (7,5 studiepunten) b. P1.2 Project Productietechnieken (7,5 studiepunten) c. P2.1 Mechanisch Ontwerpen 1 (7,5 studiepunten) d. P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1(7,5 studiepunten) e. P3.1 Energetisch Ontwerpen 1 (7,5 studiepunten) f. P3.2 Project Energetisch Ontwerpen 1 (7,5 studiepunten) g. P4.1 Prototypebouw (7,5 studiepunten) h. P4.2 Project Prototypebouw (7,5 studiepunten) 1.2 Samenstelling postpropedeutische fase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 4.1 lid 1 en artikel 6.1 lid 1 van de OER De postpropedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER en per programma met een bijzondere eigenschap als bedoeld in artikel 3.1 lid 3 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. Varianten Voltijd VT, Deeltijd regulier rdt, Deeltijd werkend leren wdt Niveau afstudeerbekwaam a. Stage 1 (30 studiepunten) b. H5.1 Mechanisch Ontwerpen 2 (7,5 studiepunten) c. H5.2 Project Mechanisch Ontwerpen 2 (7,5 studiepunten) d. H6.1 Energetisch Ontwerpen 2 (7,5 studiepunten) e. H6.2 Project Energetisch Ontwerpen 2 (7,5 studiepunten) f. Stage 2 (30 studiepunten) Niveau beroepsbekwaam g. H7.1 Automatisering (7,5 studiepunten) h. H7.2 Project Automatisering (7,5 studiepunten) i. H8.1 Productie-organisatie (7,5 studiepunten) j. H8.2 Project Productie-organisatie (7,5 studiepunten) k. Minor (30 studiepunten) l. Afstuderen (30 studiepunten) 3

4 2. Gegevens onderwijseenheden en integrale toets Propedeutische fase Conform artikel 4.1 lid 2 van de OER P1.1 Productietechnieken (Engels: Manufacturing Technology) Alluris WP1.1/1 Algemene informatie Gewijzigd in Lesprogramma materiaalkunde Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 1 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen Het ontwerpen en realiseren van een handmatig verstelbare constructie ontwerpen en realiseren (fabriceren). Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd (P1.1), deeltijd werkend leren (dp1.1d), deeltijd regulier (dp1.1a) BT3 Realiseren en testen van een prototype van een werktuigbouwkundig concept C3 Realiseren C6 Adviseren Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid Divers P1.2 Project Productietechnieken 7,5 stp, 210 SBU Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd

5 Tentaminering KT Wiskunde en Statica KT WIS1-STAT Dd1 Individuele beoordeling Cijfer op decimaal nauwkeuring geen Weging 33 1 / 3 % sindicatoren Periode 1 Periode 1 Kan wiskundige vaardigheden gebruiken, nodig voor het uitvoeren van eenvoudige statische berekeningen Kan een vrij lichaam schema (VLS) opstellen Voert statische evenwichtsberekeningen uit op basis van een 2D benadering Alleen een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). KT Industriële productietechnieken KT IPT1 C3 realiseren Dd1 Individuele beoordeling Cijfer op minimaal 1 decimaal nauwkeurig Weging 33 1 / 3 % Periode 1 Periode 1 sindicatoren Bezit basiskennis van de volgende productietechnieken: algemeen, oervormen, omvormen en scheiden 5

6 Alleen een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst) KT Materiaalkunde KT MAT1 Dd1 Individuele beoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 1 Periode 1 sindicatoren Heeft kennis van basis materiaalkunde, met name van metalen Alleen een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst) Minimaal oordeel Compensatie P Begrippenlijst CVE Materiaalkunde P Begr.CVE C6 Adviseren Dd1 Individuele beoordeling Vink Vink indien aan alle beoordelingscriteria is voldaan geen Periode 1 Periode 1 Weging sindicatoren Kan technische begrippen vanuit het Engels vertalen in de Nederlandse vaktermen Studiematerialen 6

7 Verplichte literatuur Software Overige materialen - Studiehandleiding P1 Zo studeer je, R. Grit Producttekenen en documenteren van 3D naar 2D, A. Breedveld Mechanica voor technici - Statica, R. Hibbeler Sterkteleer voor technici, R. Hibbeler Machineonderdelen Theorieboek, Muhs c.s Machineonderdelen Tabellenboek, Muhs c.s Materials Science and Engineering, W.D. Callister Wiskunde voor het hoger onderwijs deel a, Kemme en Groen Industriële productie, H.J.J. Kals Documenten op scholar 3D CAD-software P1.2 Project Productietechnieken (Engels: Manufacturing Technology Project) Alluris WP1.2/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 1 Het ontwerpen en realiseren van een handmatig verstelbare constructie ontwerpen en realiseren (fabriceren). Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd (P1.1), deeltijd werkend leren (dp1.1d), deeltijd regulier (dp1.1a) Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ BT3 Realiseren en testen van een prototype van een werktuigbouwkundig concept C3 Realiseren C5 Managen Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, prakticumbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid Divers P1.1 Productietechnieken 7,5 stp, 210 SBU 7

8 Studielast Les- en contacturen Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd Tentaminering BP Productierapport BP PROD C3 Realiseren Dd2 en Dd3 Groepsbeoordeling Cijfer op 1 decimaal nauwkeuring geen Periode 1 Periode 2 Weging 50% sindicatoren Maakt een onderdeel middels verspanende en niet-verspanende bewerkingen en verbindt onderdelen middels lassen en rapporteert zijn bevindingen t.a.v. de productieprocessen Voert metingen uit op onderdelen van het prototype in relatie tot geometrie en functie van de onderdelen Beoordeelt de kwaliteit van de onderdelen van het product BP Tekening 3D CAD-model van een onderdeel BP 3DCAD Dd2 Individuele beoordeling 8

9 Cijfer op minimaal 1 decimaal nauwkeurig Weging 50% sindicatoren Minimaal oordeel Periode 1 Periode 2 Maakt 3D CAD-modellen en genereert 2D mono-tekeningen van losse onderdelen met een eenvoudige vorm P Practicum en demonstratie P PRACT C3 Realiseren Dd2 Individuele beoordeling Vink Vink indien aan alle beoordelingscriteria is voldaan Periode 1 Periode 1 Weging sindicatoren Laat praktische vaardigheden zien op het gebied van nietverspanende bewerkingen en eenvoudige verspanende bewerkingen en de verbindingstechniek lassen Werkt bij praktische opdrachten op een verantwoorde en veilige wijze BP Evaluatieverslag BP EVAL C5 Managen Dd4 Individuele beoordeling 9

10 Minimaal oordeel Compensatie Vink Vink indien aan alle beoordelingscriteria is voldaan geen Periode 1 Periode 2 Weging sindicatoren Studiematerialen Verplichte literatuur Software Maakt een evaluatieverslag over uitgevoerde praktijkopdrachten Overige materialen - Studiehandleiding P1 Zo studeer je, R. Grit Producttekenen en documenteren van 3D naar 2D, A. Breedveld Mechanica voor technici - Statica, R. Hibbeler Sterkteleer voor technici, R. Hibbeler Machineonderdelen Theorieboek, Muhs c.s Machineonderdelen Tabellenboek, Muhs c.s Materials Science and Engineering, W.D. Callister Wiskunde voor het hoger onderwijs deel a, Kemme en Groen Industriële productie, H.J.J. Kals Documenten op scholar 3D CAD-software 10

11 P2.1 Mechanisch ontwerpen 1 (Engels: Mechanical Design I) Alluris WP2.1/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 2 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen Tentaminering Het ontwerpen en realiseren van een door menskracht aangedreven constructie ontwerpen en construeren. Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd (P2.1), deeltijd werkend leren (dp2.1d), deeltijd regulier (dp2.1a) BT1 Het ontwerpen van een werktuig Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid Divers P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1 H5.1 Mechanisch Ontwerpen 2 H5.2 Project Mechanisch Ontwerpen 2 MB Minor Machinebouw 7,5 stp, 210 SBU Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd KT Wiskunde en dynamica KT WISDYN1 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling 11

12 Weging 33 1 / 3 % Periode 2 Periode 2 sindicatoren Kan veranderingen van grafieken beschrijven. Beheerst de techniek van het differentiëren. Beheerst differentiaalrekening in een wiskundige context. Kan begrippen als toename, snelheid, groei en gradiënt wiskundig beschrijven. Heeft kennis van dynamica. Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst) en een formuleblad dat bij de toetsopgaven wordt bijgeleverd. KT sterkteleer KT STE1 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 2 Periode 2 sindicatoren Heeft kennis van het op algebraïsche wijze uitvoeren van sterkteberekeningen (trek/druk, buiging, torsie, afschuiving). Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst) en een formuleblad dat bij de toetsopgaven wordt bijgeleverd. KT Werktuigonderdelen KT WTO1 Dd1 12

13 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 2 Periode 2 sindicatoren Kan berekeningen op werktuigkundige componenten uitvoeren. Grafische rekenmachine, Machineonderdelen Tabellenboek, Machineonderdelen Formuleboek, 1 A4 dubbelzijdig met aantekeningen. Studiematerialen Verplichte literatuur Software Overige materialen - Zo Studeer je, R. Grit Basisboek Ontwerpen, Zeiler W. Diktaat Ruimtelijk visualiseren, J. Overhoff Rapportagetechniek, R. Elling Werktuigbouwkundig tekenen voor HTO, J. la Heij Mechanica voor technici - Statica, R. Hibbeler Sterkteleer voor technici, R. Hibbeler Mechanica voor technici Dynamica, R. Hibbeler Machineonderdelen Theorieboek, Muhs c.s Machineonderdelen Formuleboek, Muhs c.s. Machineonderdelen Opgavenboek, Muhs c.s. Machineonderdelen Tabellenboek, Muhs c.s Materials Science and Engineering, W.D. Callister Wiskunde voor het hoger onderwijs deel a, Kemme en Groen Documenten op Scholar 3D CAD-software P2.2 Project mechanisch ontwerpen 1 (Mechanical Design Project I) Alluris WP2.2/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Het ontwerpen en realiseren van een door menskracht aangedreven constructie ontwerpen en construeren. Doelgroep Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: 13

14 Onderwijsperiode Periode 2 Voltijd (P2.2), deeltijd werkend leren (dp2.2d), deeltijd regulier (dp2.2a) Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen BT1 Het ontwerpen van een werktuig Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid Divers P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1 H5.1 Mechanisch Ontwerpen 2 H5.2 Project Mechanisch Ontwerpen 2 MB Minor Machinebouw 7,5 stp, 210 SBU Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd Tentaminering BP Berekening- en materiaalkeuzerapport BP BER en C3 Realiseren Dd2 en Dd3 Beroepsproduct, groepsbeoordeling. Weging 20% Periode 2 Periode 3 14

15 sindicatoren Minimaal oordeel Maakt een structuurschets die de berekeningen en de werking van het concept onderbouwt. Maakt vrije lichaam schema s (VLS) ten behoeve van berekeningen. Voert berekeningen uit ten behoeve van dimensionering en dynamisch gedrag van een eenvoudig werktuigkundige component. Selecteert toe te passen materialen voor een onderdeel van een product en onderbouwt deze keuze met materiaaleigenschappen in relatie tot de eisen die aan het product worden gesteld. BP MPO-rapport BP MPO, C3 Realiseren en C6 Adviseren Dd2, Dd3 (1 cijfer) en Dd4 (1 cijfer) Beroepsproduct, groepsbeoordeling (2x). 5,5 (2x) Periode 2 Periode 3 Weging 20% + 20% = 40% sindicatoren Analyseert het probleem door middel van een beschouwing vanuit meerdere belanghebbenden. Stelt een pakket van eisen op. Ontwerpt een (deel)constructie volgens een ontwerpmethodiek. Gebruikt een methodiek om tot oplossingen te komen. Visualiseert de werking van het gekozen ontwerp. Maakt een keuze uit meerdere oplossingsprincipes (gebaseerd op het pakket van eisen). Stelt een rapport op waarin de opgenomen informatie relevant en compleet is. Schrijft een rapport dat voldoet aan de eisen op het gebied van verslaglegging. BP Tekening 2D mono 2Dmono Dd2 15

16 Beroepsproduct, individuele beoordeling. Weging 20% Periode 2 Periode 3 sindicatoren Maakt volledige 2D monotekeningen die voldoen aan de geldende normen. Kan toleranties, passingen en ruwheden van onderdelen bepalen / berekenen en correct op 2D monotekeningen toepassen. Minimaal oordeel Compensatie P Practicum en demonstratie P PRAC C3 Realiseren Dd2 Demonstratie, individuele beoordeling Vink V Periode 2 Periode 3 Weging sindicatoren Laat praktische vaardigheden zien op het gebied van niet-verspanende bewerkingen en eenvoudige verspanende bewerkingen en de verbindingstechniek lassen. Werkt bij praktische opdrachten op een verantwoorde en veilige wijze. BP Projecten Engineering BP PROJ C8 Professionaliseren 16

17 Dd2 Compensatie Groepsbeoordeling. Weging 20% sindicatoren Studiematerialen Verplichte literatuur Software Periode 2 Periode 3 In staat zijn voor het bedrijf oplossingen te genereren die aansluiten op de probleemstelling. In staat zijn projectmatig en methodisch te werken. In staat zijn effectief samen te werken met de opdrachtgever en het multidisciplinaire team. Overige materialen - Zo Studeer je, R. Grit Basisboek Ontwerpen, Zeiler W. Diktaat Ruimtelijk visualiseren, J. Overhoff Rapportagetechniek, R. Elling Werktuigbouwkundig tekenen voor HTO, J. la Heij Mechanica voor technici - Statica, R. Hibbeler Sterkteleer voor technici, R. Hibbeler Mechanica voor technici Dynamica, R. Hibbeler Machineonderdelen Theorieboek, Muhs c.s Machineonderdelen Formuleboek, Muhs c.s. Machineonderdelen Opgavenboek, Muhs c.s. Machineonderdelen Tabellenboek, Muhs c.s Materials Science and Engineering, W.D. Callister Wiskunde voor het hoger onderwijs deel a, Kemme en Groen Documenten op Scholar 3D CAD-software 17

18 P3.1 Energetisch ontwerpen 1 (Engels: Energetic Engineering 1) Alluris WP3.1/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 3 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Het ontwerpen van een energievoorziening en een watervoorziening ontwerpen en inrichten/meten Propedeuse Bachelor niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd (P3.1), deeltijd regulier (dp3.1a), deeltijd werkend leren (dp3.1d) BT1 Het ontwerpen van een werktuig C6 Adviseren klassikaal onderwijs volgen, zelfstudie en presenteren Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid P3.2 Project Energetisch Ontwerpen 1 H6.1 Energetisch Ontwerpen 2 H6.2 Project Energetisch Ontwerpen 2 Minor The Green S-Team Totaal: 7,5 stp / 210 SBU Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd Tentaminering KT Wiskunde en Thermodynamica 1 KT WIS3-TDY1 Dd1 18

19 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 25% Periode 3 Periode 3 sindicatoren Kan een bepaalde integraal exact berekenen en numeriek benaderen Kan in wiskundige en technische contexten een bepaalde integraal opstellen Kan in wiskundige en technische contexten de onbepaalde integraal toepassen Maakt energetische berekeningen Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). KT Stromingsleer KT STR1 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 25% Periode 3 Periode 3 sindicatoren Maakt stromingstechnische berekeningen KT Energiesystemen 1 Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). Formuleblad dat is bijgevoegd bij de toets KT ES1 19

20 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 25% sindicatoren Periode 3 Periode 3 Kan energiestromen en -omzettingen in een eenvoudige energievoorziening analyseren Kan een gegeven energieverbruikspatroon analyseren Kan een eenvoudige watervoorziening analyseren Kan berekeningen aan een pomp uitvoeren Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). Formuleblad dat is bijgevoegd bij de toets BP Presentatie BP Pres C6 Adviseren Dd4 Presentatie, individuele beoordeling Weging 25% Periode 3 Periode 3 sindicatoren Studiematerialen Verplichte literatuur Houdt een presentatie die voorzien is van een heldere structuur en waarvan de boodschap overkomt bij de doelgroep/het publiek Zo studeer je, R. Grit Toegepaste energieleer, warmte- en stromingsleer, A. Taal 20

21 Software Overige materialen - Toegepaste energietechniek, Deel 2 Duurzame Energie, W. Gilijamse Warmteleer voor technici, A.J.M. van Kimmenade Wiskunde voor het hoger onderwijs deel A, Kemme en Groen Producttekenen en documenteren van 3D naar 2D, A. Breedveld Rapportagetechniek, R. Elling 3D CAD-software P3.2 Energetisch ontwerpen 1 (Engels: Energetic Engineering Project 1) Alluris WP3.2/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 3 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen Het ontwerpen van een energievoorziening en een watervoorziening ontwerpen en inrichten/meten Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd (P3.2), deeltijd regulier (dp3.2a), deeltijd werkend leren (dp3.2d) BT1 Het ontwerpen van een werktuig C1 Analyseren C3 Realiseren C6 Adviseren C7 Onderzoeken C8 Professionaliseren opdracht energievoorziening, opdracht watervoorziening, 2D/3D CAD-tekenen, practicum en reflecteren Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, practica, zelfwerkzaamheid P3.1 Energetisch Ontwerpen 1 H6.1 Energetisch Ontwerpen 2 H6.2 Project Energetisch Ontwerpen 2 Minor The Green S-Team Totaal: 7,5 stp / 210 SBU Aantal klokuren 21

22 Tentaminering VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd BP Rapport Energievoorziening BP RAP-EN C1 Analyseren C3 Realiseren C7 Onderzoeken Dd2 en Dd3 Beroepsproduct, groepsbeoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 3 Periode 3 sindicatoren Onderzoekt literatuur en kan volgens een genormaliseerde wijze een bronvermelding maken Inventariseert energiebehoefte Kan een totaaloplossing voor een energievoorziening opstellen en beschrijven Kan eisen voor een energievoorziening opstellen BP Rapport Watervoorziening BP RAP-WAT C1 Analyseren Dd2 Beroepsproduct, groepsbeoordeling 22

23 Weging 33 1 / 3 % Periode 3 Periode 3 sindicatoren Kan een watervoorziening bestaande uit waterproductie of -bron, opslag, waterdistributie en afnamepunten analyseren Selecteert en dimensioneert werktuigbouwkundige componenten (pompen, leidingen, appendages) voor een watervoorziening Kan een principeschets van de watervoorziening maken Kan een spreadsheet met berekeningsformules maken BP Tekening 3D model en 2D samenstelling BP 3D/2D Dd2 Beroepsproduct, individuele beoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 3 Periode 3 sindicatoren Kan een 3D model en een 2D samenstellingstekening van een samengesteld werktuigbouwkundig product maken P Practicum en demonstratie P PRAC C3 Realiseren Dd2 Product, individuele beoordeling 23

24 Minimaal oordeel Vink Vink indien aan alle beoordelingscriteria is voldaan Periode 3 Periode 3 Weging sindicatoren Minimaal oordeel Kan de practicummetingen uitvoeren, kan practicumresultaten en interpretaties beschrijven in een practicumverslag Kan een eenvoudige testopstelling van een energetisch apparaat realiseren en daaraan metingen verrichten P Reflectie P REFL C8 Professionaliseren Dd5 Product, individuele beoordeling Vink Vink indien aan alle beoordelingscriteria is voldaan Periode 3 Periode 3 Weging sindicatoren Reflecteert op persoonlijke leerdoelen in relatie tot kennis en inzicht Studiematerialen Verplichte literatuur Zo studeer je, R. Grit Toegepaste energieleer, warmte- en stromingsleer, A. Taal Toegepaste energietechniek, Deel 2 Duurzame Energie, W. Gilijamse Warmteleer voor technici, A.J.M. van Kimmenaede Wiskunde voor het hoger onderwijs deel A, Kemme en Groen 24

25 Software Overige materialen - Producttekenen en documenteren van 3D naar 2D, A. Breedveld Rapportagetechniek, R. Elling 3D CAD-software 25

26 P4.1 Prototypebouw (Engels: Prototyping) Alluris WP4.1/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 4 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen Tentaminering Lesprogramma materiaalkunde Het ontwerpen, (werk)voorbereiden en realiseren van een prototype (eenvoudige aangedreven en automatisch bestuurde machine) ontwerpen en realiseren Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd VT, deeltijd regulier rdt, deeltijd werkend leren wdt BT1 Het ontwerpen van een werktuig C3 Realiseren Colleges volgen voor vakken zoals productietechnieken, materiaalkunde, werkvoorbereiding en besturingstechniek. Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid P4.2 Project Prototypebouw P1.1 Productietechnieken P1.2 Project Productietechnieken P2.1 Mechanisch Ontwerpen 1 P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1 P3.1 Energetisch Ontwerpen 1 P3.2 Project Energetisch Ontwerpen 1 Totaal: 7,5 stp / 210 SBU Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd KT Industriële productietechnieken 2 en materiaalkunde 3 KT IPT2-MAT3 26

27 C3 Realiseren Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 50% sindicatoren Periode 4 Periode 4 Bezit basiskennis van verspanende productietechnieken en specifieke niet-verspanende productietechnieken (persen, spuitgieten, extruderen en 3D printen) Heeft basiskennis van materiaalkunde op een aantal specifieke gebieden (aluminium, kunststoffen en corrosie) Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). KT Besturingstechniek KT BST Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 50% Periode 4 Periode 4 sindicatoren Studiematerialen Verplichte literatuur Heeft kennis van schakelalgebra en besturingsschema s Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). Zo Studeer je, R. Grit Diktaat Inleiding digitale techniek, S. van Sterkenburg Industriële productie, Kals 27

28 Software Overige materialen - Methodisch Ontwerpen, J. de Beer Mechanica voor technici Sterkteleer, R. Hibbeler Materials Science and Engineering, W.D. Callister Machine-onderdelen theorieboek, D. Muhs Machine-onderdelen tabellenboek, D. Muhs Werktuigbouwkundig tekenen voor HTO, J. la Heij Programmeren met Labview, J. Geurts van Kessel 3D CAD-software P4.2 Project Prototypebouw (Engels: Prototyping Project) Alluris WP4.2/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 4 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Project bij het ontwerpen, (werk)voorbereiden en realiseren van een prototype (eenvoudige aangedreven en automatisch bestuurde machine) ontwerpen en realiseren Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd VT, deeltijd regulier rdt, deeltijd werkend leren wdt BT1 Het ontwerpen van een werktuig C3 Realiseren Het bouwen van een prototype, waarbij ook een besturing wordt ontworpen. Het opzetten van een dossier dat informatie bevat omtrent het prototype. Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, praktijkbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid P4.1 Prototypebouw P1.1 Productietechnieken P1.2 Project Productietechnieken P2.1 Mechanisch Ontwerpen 1 P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1 P3.1 Energetisch Ontwerpen 1 P3.2 Project Energetisch Ontwerpen 1 Totaal: 7,5 stp / 210 SBU 28

29 Les- en contacturen Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd Tentaminering BP Tekening 3D/2D productie en samenstelling BP 3D/2D PROD Dd2 Beroepsproduct, individuele beoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 4 Periode 4 sindicatoren Maakt 2D/3D productie- en samenstellingstekeningen op basis van vereiste productnauwkeurigheid en gekozen productietechnieken BP Ontwerprapport besturing BP ONTW Dd2 Beroepsproduct, groepsbeoordeling 29

30 Periode 4 Periode 4 Weging 33 1 / 3 % sindicatoren Ontwerpt op gestructureerde wijze een besturing voor een besturingsvraagstuk BP Rapport Werkvoorbereiding en prototypebouw BP RAP-WVB Dd2 Beroepsproduct, groepsbeoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 4 Periode 4 sindicatoren Maakt op basis van de verstrekte opdracht een probleemanalyse en een vertaling naar een activiteitenplanning Maakt een gestructureerde macro- en microwerkvoorbereiding die helder is voor derden ( de man achter de machine ) Stelt een stuklijst op en kan inkoopdelen specificeren Kan met een besturingsprogramma een prototype in werking zetten Vertaalt eisen en ontwerpspecificaties naar productie- en assemblagespecificaties P Integrale toets 1 Professionaliseringsverslag P IT1-PROF Alle Dd4 + Dd5 Portfolioproduct, individuele beoordeling Vink 30

31 Minimaal oordeel Weging sindicatoren voldaan Periode 4 Periode 4 Schrijft een professionaliseringsverslag waarin alle domeincompetenties worden besproken en dat taalkundig gezien aan de eisen voldoet Minimaal oordeel BP Integrale toets 1 Demonstratie BP IT1-DEMO C3 Realiseren Dd2 en Dd3 Portfolioproduct, individuele beoordeling Vink voldaan Periode 4 Periode 4 Weging sindicatoren Laat een portfolio van de totstandkoming van het prototype zien Maakt het prototype en toont de werking aan Maakt een sterkte/zwakte-analyse op het ontwerp Studiematerialen Verplichte literatuur Zo Studeer je, R. Grit Diktaat Inleiding digitale techniek, S. van Sterkenburg Industriële productie, Kals Methodisch Ontwerpen, J. de Beer Mechanica voor technici Sterkteleer, R. Hibbeler Materials Science and Engineering, W.D. Callister Machine-onderdelen theorieboek, D. Muhs Machine-onderdelen tabellenboek, D. Muhs 31

32 Software Overige materialen - Werktuigbouwkundig tekenen voor HTO, J. la Heij Programmeren met Labview, J. Geurts van Kessel 3D CAD-software NI Labview Integrale Toets OWE Omschrijving P4 P IT1-PROF P Integrale toets professionaliseringsverslag P4 BP IT1-DEMO BP Integrale toets 1 Demonstratie 32

33 3. Hoofdstuk 3: Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen post-propedeutische fase Conform artikel 6.1 lid 2 van de OER H5.1 Mechanisch Ontwerpen 2 (Mechanical Design 2) Alluris WH5.1/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Lesprogramma TCV aangepast Construeren met kunststoffen in nieuw lesprogramma Het ontwerpen van een aangedreven werktuig. Hierbij staan dynamische bewegingen, sterkte- en vervormingsberekeningen, EEM-analyse, dimensionering, normen en richtlijnen met betrekking tot machines en het opstellen van een technisch constructiedossier centraal. Hoofdfase niveau 2 Uitvoering in drie varianten: Voltijd VT (H5.1), deeltijd regulier rdt (dh5.1a), deeltijd werkend leren wdt (dh5.1d) Onderwijsperiode VT: Periode 1 en 3 rdt, wdt: Periode 1 en 2 (eerste semester) Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast BT1 Het ontwerpen van een werktuig Ontwikkeling van individuele kennis en inzicht, getoetst in kennistoetsen en een toepassingstoets. Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid P2.1 Mechanisch Ontwerpen 1 P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1 H5.2 Project Mechanisch Ontwerpen 2 MB Minor Machinebouw Totaal: 7,5 stp / 210 SBU 33

34 Les- en contacturen Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd Tentaminering KT Sterkteleer 2 KT STE2 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 33⅓% sindicatoren KT Dynamica 2 VT Periode 1 en 3 Periode 1 en 3 rdt, wdt Periode 2 Periode 2 Maakt sterkte- en vervormingberekeningen van werktuigdelen en samengestelde constructies (statisch bepaald en onbepaald) Grafische rekenmachine. Formuleblad meegebracht door student: 1A4 (2 kanten) dat is geschreven of gekopieerd. uitwerkingen van opgaven toegestaan. KT DYN2 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling 34

Deel 3: Beschrijving van het onderwijs... 2

Deel 3: Beschrijving van het onderwijs... 2 INHOUD Deel 3: Beschrijving van het onderwijs... 2 Hoofdstuk 1: Curriculumoverzichten (voltijd)... 2 Hoofdstuk 2: Gegevens onderwijseenheden, integrale toetsen, Propedeutische fase... 3 Hoofdstuk 3: Gegevens

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs

Opleidingsstatuut. Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs Opleidingsstatuut voor de voltijd bacheloropleiding Werktuigbouwkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studiejaar 2017-2018 Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M.

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M. Titel Onderwijseenheid (OWE) Ondernemingsrecht en faillissementsrecht Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten OFRE : mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) : de heer mr. R.F.M. Ritzen (RZNR)

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs

Opleidingsstatuut. Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs Opleidingsstatuut voor de voltijd bacheloropleiding Elektrotechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studiejaar 2017-2018 Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

Professionele bachelor elektromechanica

Professionele bachelor elektromechanica 1ste jaar (semester 1 en 2) 1ste jaar - gemeenschappelijk traject "Een stevige basis" 2de jaar (semester 3 en 4) 2de jaar - gemeenschappelijk traject "Een technologiebad" 3de jaar (semester 5 en 6) Afstudeerrichting

Nadere informatie

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI)

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2017 2018 Deel 3x Beschrijving van Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Project P1 ENDP4P01 1 O Project P2 ENDP4P02 2 O Project P3 ENDP4P03 2 O Project P4 ENDP4P04 2 O. Duurzaam Methodisch Ontwerp

Project P1 ENDP4P01 1 O Project P2 ENDP4P02 2 O Project P3 ENDP4P03 2 O Project P4 ENDP4P04 2 O. Duurzaam Methodisch Ontwerp Studiejaar 2 Ad specialisatie Installatie Ba W Studiejaar 1 Associate degree Projectleider Techniek Bachelor E / TB / W Engineering Deeltijd: Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER)

Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Studiejaar 2014 2015 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens 1 Opleidingsstatuut 2014-2015 Associate Degree Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Studiejaar Deel 4 Onderwijsarsenaal

Opleidingsstatuut. Studiejaar Deel 4 Onderwijsarsenaal Opleidingsstatuut Voor de volledig aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse Associate degree programma Systeemspecialist Automotive van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Automotive

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs

Opleidingsstatuut. Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs Opleidingsstatuut voor de voltijd bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studiejaar 2017-2018 Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2016 2017 Deel 3E Beschrijving van Deeltijdproject, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

Opleidingsstatuut voor de Associate-degree programma s Civiele Techniek: - - Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving van het onderwijs

Opleidingsstatuut voor de Associate-degree programma s Civiele Techniek: - - Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving van het onderwijs Opleidingsstatuut voor de Associate-degree programma s Civiele Techniek: - Directievoering Civieltechnische Projecten (DCP) - Projectvoorbereiding en Realisatie (PVR) Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3E Beschrijving van Deeltijdproject, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen Studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen Studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Maritieme Techniek Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties De landelijke LOBO-competenties 1. De bachelor kan zijn weg vinden in het

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2014 2015. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2014 2015. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2014 2015 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs en Examen Regeling (OER) Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE. Albert Haan 23-01-2014

WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE. Albert Haan 23-01-2014 WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE Albert Haan 23-01-2014 Inhoud HBO Werktuigbouwkunde Competenties en Body Of Knowlegde and Skills Competentieprofiel Werktuigbouwkunde BOKS Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

OVR-SZRE Mevrouw mr. M. le Fèbre

OVR-SZRE Mevrouw mr. M. le Fèbre Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Socialezekerheidsrecht (onderdeel van de minor Overheid en recht) OVR-SZRE Mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

praktijk theorie vaardigheden kennis mechanica statica dynamica thermodynamica stromingsleer

praktijk theorie vaardigheden kennis mechanica statica dynamica thermodynamica stromingsleer MungosWorks is sinds 28 januari 2004 actief als technisch ontwerpen adviesbureau gericht op automatisering. Wij ontwikkelen innovatieve systemen die bedrijfsprocessen beter, goedkoper, efficiënter en/of

Nadere informatie

Studiehandleiding. Werktuigbouwkunde Stage 2 voor de voltijdstudie. Hoofdfase niveau /2017. Mei 2016

Studiehandleiding. Werktuigbouwkunde Stage 2 voor de voltijdstudie. Hoofdfase niveau /2017. Mei 2016 Studiehandleiding Werktuigbouwkunde Stage 2 voor de voltijdstudie. Hoofdfase niveau 2 2016/2017 Mei 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Juridische en Praktijkvaardigheden. JUVE JUVE1AR: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AO: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AP: mevrouw mr. E.

Juridische en Praktijkvaardigheden. JUVE JUVE1AR: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AO: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AP: mevrouw mr. E. Titel Onderwijseenheid (OWE) Juridische en Praktijkvaardigheden Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL JUVE JUVE1AR: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AO: mevrouw

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITOERINGSREGELING 2016-2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIERSITEIT DELFT UITOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016-2017 -1- INHOUDSOPGAE Artikel 1 Samenstelling Bachelor de

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Gewijzigde versie na erratum december 2016 en februari 2017

Gewijzigde versie na erratum december 2016 en februari 2017 Gewijzigde versie na erratum december 2016 en februari 2017 Wijziging 1 Betreft: TBK Opleidingsstatuut Voltijd Engineering 2016 2017 deel 3 tabel 9 (Deel)tentamens (pagina 19) typefout Wijziging 2 Betreft:

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN

NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN Prof. bachelor Elektromechanica: 1ste jaar REG - OPO 1 Elektrotechnieken: OLA 1 Elektrotechnieken - 1 Schemalezen EM-1-JLWD7-00 1 Oefeningen in schemalezen

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Overzicht beschikbare toetsen TechnoDesign

Overzicht beschikbare toetsen TechnoDesign 10101 Grammar I 10102 Grammar II 10103 Text analysis I 10104 Text analysis II 11301 Projecties (CADCollege) 11302 Lijnsoorten (CADCollege) 11303 Doorsneden (CADCollege) 11304 Bemating (CADCollege) 11305

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde Versie: concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Koop-, Huur- en Internetrecht (onderdeel van minor Consument en Recht)

Koop-, Huur- en Internetrecht (onderdeel van minor Consument en Recht) Titel Onderwijseenheid (OWE) Koop-, Huur- en Internetrecht (onderdeel van minor Consument en Recht) Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten COR-KHIE COR-KHIE1A-K: mevrouw mr. M.H.M. Radstake-Huls

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Elektrotechniek Studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Elektrotechniek Studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Elektrotechniek Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE WERKTUIGBOUWKUNDE

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE WERKTUIGBOUWKUNDE UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE BACHELORPROGRAMMA De bacheloropleiding Werktuigbouwkunde is een veelzijdige universitaire opleiding, waarin je technische kennis leert omzetten naar

Nadere informatie

engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017

engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017 engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017 leerroutes: elektrotechniek, engineering, design and InnovatIon, ProdUct design en technische BedrIjFsKUnde creating tomorrow Engineering In het eerste deel

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

DEEL 4: ONDERWIJSARSENAAL

DEEL 4: ONDERWIJSARSENAAL DEEL 4: ONDERWIJSARSENAAL In het onderwijsarsenaal beschrijft de opleiding welk onderwijs we u bieden voor de modules van uw opleiding die bestaan uit eenheden van leeruitkomsten (EVLen). In afstemming

Nadere informatie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie Opleiding Chemische Presentatie Technologie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 08 sep 2011 Wat (toekomstige) ingenieurs en management moeten weten van Energie efficiency ALLES!!!!! Chemische Technologie

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

OVER B3 WB VOOR B2-STUDENTEN. Annet de Kiewit, studieadviseur Genie Stoffels, bachelorcoördinator André de Boer, opleidingsdirecteur

OVER B3 WB VOOR B2-STUDENTEN. Annet de Kiewit, studieadviseur Genie Stoffels, bachelorcoördinator André de Boer, opleidingsdirecteur OVER B3 WB VOOR B2-STUDENTEN Annet de Kiewit, studieadviseur Genie Stoffels, bachelorcoördinator André de Boer, opleidingsdirecteur PROGRAMMA Opzet B3 werktuigbouwkunde Afronding P/B2: Nominale studenten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER) die in

Nadere informatie

CONSTRUCTIEMECHANICA 3

CONSTRUCTIEMECHANICA 3 CT2031 INTRODUCTIE CONSTRUCTIEMECHANICA 3 CONSTRUCTIEMECHANICA in de BSc-FASE WIE WAT WAAR HOE? Colleges, Leermiddelen, Oefeningen, COZ, Tentamen INHOUD EN DE RELATIE MET ANDERE VAKKEN Docent : ir J.W.

Nadere informatie

Deel 3: Beschrijving van het onderwijs... 2

Deel 3: Beschrijving van het onderwijs... 2 INHOUD Deel 3: Beschrijving van het onderwijs... 2 Hoofdstuk 1: Curriculumoverzichten (voltijd)... 2 Hoofdstuk 2: Gegevens onderwijseenheden, integrale toetsen, Propedeutische fase... 4 Hoofdstuk 3: Gegevens

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

Interfacetechnieken Studiehandleiding

Interfacetechnieken Studiehandleiding Interfacetechnieken Groep : ES2, ES3D Peter Bijl 1 September 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1... Voorkennis... 3 1.2... Doelstellingen... 3 2 Beschrijving en beoordeling... 4 2.1... Hoofdfase voltijd...

Nadere informatie

Informatiekunde FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2015-2016.

Informatiekunde FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2015-2016. FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Informatiekunde voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Lijn - Deelkwalificatie - % Eindtermen

Lijn - Deelkwalificatie - % Eindtermen afgedekt via OL Samenwerken 503 Extra-functioneel niveau 4 1 1,0% GL 1 Schriftelijke communicatie Engels 503 Extra-functioneel niveau 4 3 5059 Algemene Vaardigheden MK -functionaris elektrotechniek 1 3,7%

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde WERKTUIGBOUWKUNDE. Doorstroomschema. Doorstroomschema HAVO: Afst VWO: MBO: Afst INSTROOM. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar

Werktuigbouwkunde WERKTUIGBOUWKUNDE. Doorstroomschema. Doorstroomschema HAVO: Afst VWO: MBO: Afst INSTROOM. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar INSTROOM Doorroomschema Doorroomschema Werktuigbouwkunde WERKTUIGBOUWKUNDE 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar Stage B f HVO: VWO: P1 P2 P3 P4 K1 K2 K2 Stage B f MBO: B P1 P2 P3 P4 K1 K2 K2 f BLOK 1 Project

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen. Bacheloropleiding. Werktuigbouwkunde

Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen. Bacheloropleiding. Werktuigbouwkunde Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde Een wereld van uitersten (en alles wat er tussen zit) Werktuigen, gereedschappen,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Deelkwalificatie - lijnen - % eindtermen

Deelkwalificatie - lijnen - % eindtermen Deelkwalificatie - lijnen - 0 Maatschappelijk-cultureel niveau GL Sociaal Burgerschap,% GL 0 Cultureel Burgerschap 0,% GL Economisch burgerschap,% GL Politiek Burgerschap,% 0 Extra-functioneel niveau 00

Nadere informatie

Profieldelen. De kandidaat kan: 1. een ontwerpvraagstuk analyseren, beschrijven en het ontwerp schetsen,

Profieldelen. De kandidaat kan: 1. een ontwerpvraagstuk analyseren, beschrijven en het ontwerp schetsen, Profieldelen Profiel: Produceren, installeren en energie BB KB GL 1. Ontwerpen en maken o met behulp van de ontwerpcyclus een technisch ontwerp realiseren o met behulp van CAD een eenvoudig ontwerp maken

Nadere informatie

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling (Nieuwe) opleiding hbo master Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Contactpersoon/ contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering 2009-2010 Versie 6, april 2009 Belangrijkste

Nadere informatie

Referentie kader. praktijk

Referentie kader. praktijk Profiel: Produceren, Installeren en Energie Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Herkansing mogelijk Weging Referentie kader of werktijd S301 1 Kennis: Vaktheorie. 1

Nadere informatie