Opleidingsstatuut Bacheloropleiding(en) Werktuigbouwkunde Studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut Bacheloropleiding(en) Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut Bacheloropleiding(en) Werktuigbouwkunde Studiejaar Deel 3 Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijsen examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen.

2 Inhoudsopgave 1. Curriculumoverzichten (voltijd en deeltijd) Samenstelling propedeutische fase (voltijd, deeltijd) Samenstelling postpropedeutische fase (voltijd, deeltijd) Gegevens onderwijseenheden en integrale toets Propedeutische fase... 4 Integrale Toets Hoofdstuk 3: Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen post-propedeutische fase Integrale Toets Integrale Toets Verkorte programma s Gegevens HAN-gecertificeerde minoren en daartoe behorende onderwijseenheden Opsomming onderwijseenheden van AD-graad naar Bachelorgraad Eindkwalificaties HBO-bachelorgraad

3 1. Curriculumoverzichten (voltijd en deeltijd) 1.1 Samenstelling propedeutische fase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 4.1 lid 1 en artikel 6.1 lid 1 van de OER De propedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER en per programma met een bijzondere eigenschap als bedoeld in artikel 3.1 lid 3 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. Varianten Voltijd VT, Deeltijd regulier rdt, Deeltijd werkend leren wdt a. P1.1 Productietechnieken (7,5 studiepunten) b. P1.2 Project Productietechnieken (7,5 studiepunten) c. P2.1 Mechanisch Ontwerpen 1 (7,5 studiepunten) d. P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1(7,5 studiepunten) e. P3.1 Energetisch Ontwerpen 1 (7,5 studiepunten) f. P3.2 Project Energetisch Ontwerpen 1 (7,5 studiepunten) g. P4.1 Prototypebouw (7,5 studiepunten) h. P4.2 Project Prototypebouw (7,5 studiepunten) 1.2 Samenstelling postpropedeutische fase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 4.1 lid 1 en artikel 6.1 lid 1 van de OER De postpropedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER en per programma met een bijzondere eigenschap als bedoeld in artikel 3.1 lid 3 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. Varianten Voltijd VT, Deeltijd regulier rdt, Deeltijd werkend leren wdt Niveau afstudeerbekwaam a. Stage 1 (30 studiepunten) b. H5.1 Mechanisch Ontwerpen 2 (7,5 studiepunten) c. H5.2 Project Mechanisch Ontwerpen 2 (7,5 studiepunten) d. H6.1 Energetisch Ontwerpen 2 (7,5 studiepunten) e. H6.2 Project Energetisch Ontwerpen 2 (7,5 studiepunten) f. Stage 2 (30 studiepunten) Niveau beroepsbekwaam g. H7.1 Automatisering (7,5 studiepunten) h. H7.2 Project Automatisering (7,5 studiepunten) i. H8.1 Productie-organisatie (7,5 studiepunten) j. H8.2 Project Productie-organisatie (7,5 studiepunten) k. Minor (30 studiepunten) l. Afstuderen (30 studiepunten) 3

4 2. Gegevens onderwijseenheden en integrale toets Propedeutische fase Conform artikel 4.1 lid 2 van de OER P1.1 Productietechnieken (Engels: Manufacturing Technology) Alluris WP1.1/1 Algemene informatie Gewijzigd in Lesprogramma materiaalkunde Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 1 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen Het ontwerpen en realiseren van een handmatig verstelbare constructie ontwerpen en realiseren (fabriceren). Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd (P1.1), deeltijd werkend leren (dp1.1d), deeltijd regulier (dp1.1a) BT3 Realiseren en testen van een prototype van een werktuigbouwkundig concept C3 Realiseren C6 Adviseren Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid Divers P1.2 Project Productietechnieken 7,5 stp, 210 SBU Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd

5 Tentaminering KT Wiskunde en Statica KT WIS1-STAT Dd1 Individuele beoordeling Cijfer op decimaal nauwkeuring geen Weging 33 1 / 3 % sindicatoren Periode 1 Periode 1 Kan wiskundige vaardigheden gebruiken, nodig voor het uitvoeren van eenvoudige statische berekeningen Kan een vrij lichaam schema (VLS) opstellen Voert statische evenwichtsberekeningen uit op basis van een 2D benadering Alleen een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). KT Industriële productietechnieken KT IPT1 C3 realiseren Dd1 Individuele beoordeling Cijfer op minimaal 1 decimaal nauwkeurig Weging 33 1 / 3 % Periode 1 Periode 1 sindicatoren Bezit basiskennis van de volgende productietechnieken: algemeen, oervormen, omvormen en scheiden 5

6 Alleen een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst) KT Materiaalkunde KT MAT1 Dd1 Individuele beoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 1 Periode 1 sindicatoren Heeft kennis van basis materiaalkunde, met name van metalen Alleen een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst) Minimaal oordeel Compensatie P Begrippenlijst CVE Materiaalkunde P Begr.CVE C6 Adviseren Dd1 Individuele beoordeling Vink Vink indien aan alle beoordelingscriteria is voldaan geen Periode 1 Periode 1 Weging sindicatoren Kan technische begrippen vanuit het Engels vertalen in de Nederlandse vaktermen Studiematerialen 6

7 Verplichte literatuur Software Overige materialen - Studiehandleiding P1 Zo studeer je, R. Grit Producttekenen en documenteren van 3D naar 2D, A. Breedveld Mechanica voor technici - Statica, R. Hibbeler Sterkteleer voor technici, R. Hibbeler Machineonderdelen Theorieboek, Muhs c.s Machineonderdelen Tabellenboek, Muhs c.s Materials Science and Engineering, W.D. Callister Wiskunde voor het hoger onderwijs deel a, Kemme en Groen Industriële productie, H.J.J. Kals Documenten op scholar 3D CAD-software P1.2 Project Productietechnieken (Engels: Manufacturing Technology Project) Alluris WP1.2/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 1 Het ontwerpen en realiseren van een handmatig verstelbare constructie ontwerpen en realiseren (fabriceren). Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd (P1.1), deeltijd werkend leren (dp1.1d), deeltijd regulier (dp1.1a) Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ BT3 Realiseren en testen van een prototype van een werktuigbouwkundig concept C3 Realiseren C5 Managen Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, prakticumbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid Divers P1.1 Productietechnieken 7,5 stp, 210 SBU 7

8 Studielast Les- en contacturen Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd Tentaminering BP Productierapport BP PROD C3 Realiseren Dd2 en Dd3 Groepsbeoordeling Cijfer op 1 decimaal nauwkeuring geen Periode 1 Periode 2 Weging 50% sindicatoren Maakt een onderdeel middels verspanende en niet-verspanende bewerkingen en verbindt onderdelen middels lassen en rapporteert zijn bevindingen t.a.v. de productieprocessen Voert metingen uit op onderdelen van het prototype in relatie tot geometrie en functie van de onderdelen Beoordeelt de kwaliteit van de onderdelen van het product BP Tekening 3D CAD-model van een onderdeel BP 3DCAD Dd2 Individuele beoordeling 8

9 Cijfer op minimaal 1 decimaal nauwkeurig Weging 50% sindicatoren Minimaal oordeel Periode 1 Periode 2 Maakt 3D CAD-modellen en genereert 2D mono-tekeningen van losse onderdelen met een eenvoudige vorm P Practicum en demonstratie P PRACT C3 Realiseren Dd2 Individuele beoordeling Vink Vink indien aan alle beoordelingscriteria is voldaan Periode 1 Periode 1 Weging sindicatoren Laat praktische vaardigheden zien op het gebied van nietverspanende bewerkingen en eenvoudige verspanende bewerkingen en de verbindingstechniek lassen Werkt bij praktische opdrachten op een verantwoorde en veilige wijze BP Evaluatieverslag BP EVAL C5 Managen Dd4 Individuele beoordeling 9

10 Minimaal oordeel Compensatie Vink Vink indien aan alle beoordelingscriteria is voldaan geen Periode 1 Periode 2 Weging sindicatoren Studiematerialen Verplichte literatuur Software Maakt een evaluatieverslag over uitgevoerde praktijkopdrachten Overige materialen - Studiehandleiding P1 Zo studeer je, R. Grit Producttekenen en documenteren van 3D naar 2D, A. Breedveld Mechanica voor technici - Statica, R. Hibbeler Sterkteleer voor technici, R. Hibbeler Machineonderdelen Theorieboek, Muhs c.s Machineonderdelen Tabellenboek, Muhs c.s Materials Science and Engineering, W.D. Callister Wiskunde voor het hoger onderwijs deel a, Kemme en Groen Industriële productie, H.J.J. Kals Documenten op scholar 3D CAD-software 10

11 P2.1 Mechanisch ontwerpen 1 (Engels: Mechanical Design I) Alluris WP2.1/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 2 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen Tentaminering Het ontwerpen en realiseren van een door menskracht aangedreven constructie ontwerpen en construeren. Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd (P2.1), deeltijd werkend leren (dp2.1d), deeltijd regulier (dp2.1a) BT1 Het ontwerpen van een werktuig Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid Divers P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1 H5.1 Mechanisch Ontwerpen 2 H5.2 Project Mechanisch Ontwerpen 2 MB Minor Machinebouw 7,5 stp, 210 SBU Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd KT Wiskunde en dynamica KT WISDYN1 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling 11

12 Weging 33 1 / 3 % Periode 2 Periode 2 sindicatoren Kan veranderingen van grafieken beschrijven. Beheerst de techniek van het differentiëren. Beheerst differentiaalrekening in een wiskundige context. Kan begrippen als toename, snelheid, groei en gradiënt wiskundig beschrijven. Heeft kennis van dynamica. Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst) en een formuleblad dat bij de toetsopgaven wordt bijgeleverd. KT sterkteleer KT STE1 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 2 Periode 2 sindicatoren Heeft kennis van het op algebraïsche wijze uitvoeren van sterkteberekeningen (trek/druk, buiging, torsie, afschuiving). Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst) en een formuleblad dat bij de toetsopgaven wordt bijgeleverd. KT Werktuigonderdelen KT WTO1 Dd1 12

13 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 2 Periode 2 sindicatoren Kan berekeningen op werktuigkundige componenten uitvoeren. Grafische rekenmachine, Machineonderdelen Tabellenboek, Machineonderdelen Formuleboek, 1 A4 dubbelzijdig met aantekeningen. Studiematerialen Verplichte literatuur Software Overige materialen - Zo Studeer je, R. Grit Basisboek Ontwerpen, Zeiler W. Diktaat Ruimtelijk visualiseren, J. Overhoff Rapportagetechniek, R. Elling Werktuigbouwkundig tekenen voor HTO, J. la Heij Mechanica voor technici - Statica, R. Hibbeler Sterkteleer voor technici, R. Hibbeler Mechanica voor technici Dynamica, R. Hibbeler Machineonderdelen Theorieboek, Muhs c.s Machineonderdelen Formuleboek, Muhs c.s. Machineonderdelen Opgavenboek, Muhs c.s. Machineonderdelen Tabellenboek, Muhs c.s Materials Science and Engineering, W.D. Callister Wiskunde voor het hoger onderwijs deel a, Kemme en Groen Documenten op Scholar 3D CAD-software P2.2 Project mechanisch ontwerpen 1 (Mechanical Design Project I) Alluris WP2.2/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Het ontwerpen en realiseren van een door menskracht aangedreven constructie ontwerpen en construeren. Doelgroep Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: 13

14 Onderwijsperiode Periode 2 Voltijd (P2.2), deeltijd werkend leren (dp2.2d), deeltijd regulier (dp2.2a) Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen BT1 Het ontwerpen van een werktuig Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid Divers P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1 H5.1 Mechanisch Ontwerpen 2 H5.2 Project Mechanisch Ontwerpen 2 MB Minor Machinebouw 7,5 stp, 210 SBU Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd Tentaminering BP Berekening- en materiaalkeuzerapport BP BER en C3 Realiseren Dd2 en Dd3 Beroepsproduct, groepsbeoordeling. Weging 20% Periode 2 Periode 3 14

15 sindicatoren Minimaal oordeel Maakt een structuurschets die de berekeningen en de werking van het concept onderbouwt. Maakt vrije lichaam schema s (VLS) ten behoeve van berekeningen. Voert berekeningen uit ten behoeve van dimensionering en dynamisch gedrag van een eenvoudig werktuigkundige component. Selecteert toe te passen materialen voor een onderdeel van een product en onderbouwt deze keuze met materiaaleigenschappen in relatie tot de eisen die aan het product worden gesteld. BP MPO-rapport BP MPO, C3 Realiseren en C6 Adviseren Dd2, Dd3 (1 cijfer) en Dd4 (1 cijfer) Beroepsproduct, groepsbeoordeling (2x). 5,5 (2x) Periode 2 Periode 3 Weging 20% + 20% = 40% sindicatoren Analyseert het probleem door middel van een beschouwing vanuit meerdere belanghebbenden. Stelt een pakket van eisen op. Ontwerpt een (deel)constructie volgens een ontwerpmethodiek. Gebruikt een methodiek om tot oplossingen te komen. Visualiseert de werking van het gekozen ontwerp. Maakt een keuze uit meerdere oplossingsprincipes (gebaseerd op het pakket van eisen). Stelt een rapport op waarin de opgenomen informatie relevant en compleet is. Schrijft een rapport dat voldoet aan de eisen op het gebied van verslaglegging. BP Tekening 2D mono 2Dmono Dd2 15

16 Beroepsproduct, individuele beoordeling. Weging 20% Periode 2 Periode 3 sindicatoren Maakt volledige 2D monotekeningen die voldoen aan de geldende normen. Kan toleranties, passingen en ruwheden van onderdelen bepalen / berekenen en correct op 2D monotekeningen toepassen. Minimaal oordeel Compensatie P Practicum en demonstratie P PRAC C3 Realiseren Dd2 Demonstratie, individuele beoordeling Vink V Periode 2 Periode 3 Weging sindicatoren Laat praktische vaardigheden zien op het gebied van niet-verspanende bewerkingen en eenvoudige verspanende bewerkingen en de verbindingstechniek lassen. Werkt bij praktische opdrachten op een verantwoorde en veilige wijze. BP Projecten Engineering BP PROJ C8 Professionaliseren 16

17 Dd2 Compensatie Groepsbeoordeling. Weging 20% sindicatoren Studiematerialen Verplichte literatuur Software Periode 2 Periode 3 In staat zijn voor het bedrijf oplossingen te genereren die aansluiten op de probleemstelling. In staat zijn projectmatig en methodisch te werken. In staat zijn effectief samen te werken met de opdrachtgever en het multidisciplinaire team. Overige materialen - Zo Studeer je, R. Grit Basisboek Ontwerpen, Zeiler W. Diktaat Ruimtelijk visualiseren, J. Overhoff Rapportagetechniek, R. Elling Werktuigbouwkundig tekenen voor HTO, J. la Heij Mechanica voor technici - Statica, R. Hibbeler Sterkteleer voor technici, R. Hibbeler Mechanica voor technici Dynamica, R. Hibbeler Machineonderdelen Theorieboek, Muhs c.s Machineonderdelen Formuleboek, Muhs c.s. Machineonderdelen Opgavenboek, Muhs c.s. Machineonderdelen Tabellenboek, Muhs c.s Materials Science and Engineering, W.D. Callister Wiskunde voor het hoger onderwijs deel a, Kemme en Groen Documenten op Scholar 3D CAD-software 17

18 P3.1 Energetisch ontwerpen 1 (Engels: Energetic Engineering 1) Alluris WP3.1/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 3 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Het ontwerpen van een energievoorziening en een watervoorziening ontwerpen en inrichten/meten Propedeuse Bachelor niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd (P3.1), deeltijd regulier (dp3.1a), deeltijd werkend leren (dp3.1d) BT1 Het ontwerpen van een werktuig C6 Adviseren klassikaal onderwijs volgen, zelfstudie en presenteren Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid P3.2 Project Energetisch Ontwerpen 1 H6.1 Energetisch Ontwerpen 2 H6.2 Project Energetisch Ontwerpen 2 Minor The Green S-Team Totaal: 7,5 stp / 210 SBU Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd Tentaminering KT Wiskunde en Thermodynamica 1 KT WIS3-TDY1 Dd1 18

19 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 25% Periode 3 Periode 3 sindicatoren Kan een bepaalde integraal exact berekenen en numeriek benaderen Kan in wiskundige en technische contexten een bepaalde integraal opstellen Kan in wiskundige en technische contexten de onbepaalde integraal toepassen Maakt energetische berekeningen Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). KT Stromingsleer KT STR1 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 25% Periode 3 Periode 3 sindicatoren Maakt stromingstechnische berekeningen KT Energiesystemen 1 Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). Formuleblad dat is bijgevoegd bij de toets KT ES1 19

20 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 25% sindicatoren Periode 3 Periode 3 Kan energiestromen en -omzettingen in een eenvoudige energievoorziening analyseren Kan een gegeven energieverbruikspatroon analyseren Kan een eenvoudige watervoorziening analyseren Kan berekeningen aan een pomp uitvoeren Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). Formuleblad dat is bijgevoegd bij de toets BP Presentatie BP Pres C6 Adviseren Dd4 Presentatie, individuele beoordeling Weging 25% Periode 3 Periode 3 sindicatoren Studiematerialen Verplichte literatuur Houdt een presentatie die voorzien is van een heldere structuur en waarvan de boodschap overkomt bij de doelgroep/het publiek Zo studeer je, R. Grit Toegepaste energieleer, warmte- en stromingsleer, A. Taal 20

21 Software Overige materialen - Toegepaste energietechniek, Deel 2 Duurzame Energie, W. Gilijamse Warmteleer voor technici, A.J.M. van Kimmenade Wiskunde voor het hoger onderwijs deel A, Kemme en Groen Producttekenen en documenteren van 3D naar 2D, A. Breedveld Rapportagetechniek, R. Elling 3D CAD-software P3.2 Energetisch ontwerpen 1 (Engels: Energetic Engineering Project 1) Alluris WP3.2/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 3 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen Het ontwerpen van een energievoorziening en een watervoorziening ontwerpen en inrichten/meten Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd (P3.2), deeltijd regulier (dp3.2a), deeltijd werkend leren (dp3.2d) BT1 Het ontwerpen van een werktuig C1 Analyseren C3 Realiseren C6 Adviseren C7 Onderzoeken C8 Professionaliseren opdracht energievoorziening, opdracht watervoorziening, 2D/3D CAD-tekenen, practicum en reflecteren Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, practica, zelfwerkzaamheid P3.1 Energetisch Ontwerpen 1 H6.1 Energetisch Ontwerpen 2 H6.2 Project Energetisch Ontwerpen 2 Minor The Green S-Team Totaal: 7,5 stp / 210 SBU Aantal klokuren 21

22 Tentaminering VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd BP Rapport Energievoorziening BP RAP-EN C1 Analyseren C3 Realiseren C7 Onderzoeken Dd2 en Dd3 Beroepsproduct, groepsbeoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 3 Periode 3 sindicatoren Onderzoekt literatuur en kan volgens een genormaliseerde wijze een bronvermelding maken Inventariseert energiebehoefte Kan een totaaloplossing voor een energievoorziening opstellen en beschrijven Kan eisen voor een energievoorziening opstellen BP Rapport Watervoorziening BP RAP-WAT C1 Analyseren Dd2 Beroepsproduct, groepsbeoordeling 22

23 Weging 33 1 / 3 % Periode 3 Periode 3 sindicatoren Kan een watervoorziening bestaande uit waterproductie of -bron, opslag, waterdistributie en afnamepunten analyseren Selecteert en dimensioneert werktuigbouwkundige componenten (pompen, leidingen, appendages) voor een watervoorziening Kan een principeschets van de watervoorziening maken Kan een spreadsheet met berekeningsformules maken BP Tekening 3D model en 2D samenstelling BP 3D/2D Dd2 Beroepsproduct, individuele beoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 3 Periode 3 sindicatoren Kan een 3D model en een 2D samenstellingstekening van een samengesteld werktuigbouwkundig product maken P Practicum en demonstratie P PRAC C3 Realiseren Dd2 Product, individuele beoordeling 23

24 Minimaal oordeel Vink Vink indien aan alle beoordelingscriteria is voldaan Periode 3 Periode 3 Weging sindicatoren Minimaal oordeel Kan de practicummetingen uitvoeren, kan practicumresultaten en interpretaties beschrijven in een practicumverslag Kan een eenvoudige testopstelling van een energetisch apparaat realiseren en daaraan metingen verrichten P Reflectie P REFL C8 Professionaliseren Dd5 Product, individuele beoordeling Vink Vink indien aan alle beoordelingscriteria is voldaan Periode 3 Periode 3 Weging sindicatoren Reflecteert op persoonlijke leerdoelen in relatie tot kennis en inzicht Studiematerialen Verplichte literatuur Zo studeer je, R. Grit Toegepaste energieleer, warmte- en stromingsleer, A. Taal Toegepaste energietechniek, Deel 2 Duurzame Energie, W. Gilijamse Warmteleer voor technici, A.J.M. van Kimmenaede Wiskunde voor het hoger onderwijs deel A, Kemme en Groen 24

25 Software Overige materialen - Producttekenen en documenteren van 3D naar 2D, A. Breedveld Rapportagetechniek, R. Elling 3D CAD-software 25

26 P4.1 Prototypebouw (Engels: Prototyping) Alluris WP4.1/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 4 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Les- en contacturen Tentaminering Lesprogramma materiaalkunde Het ontwerpen, (werk)voorbereiden en realiseren van een prototype (eenvoudige aangedreven en automatisch bestuurde machine) ontwerpen en realiseren Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd VT, deeltijd regulier rdt, deeltijd werkend leren wdt BT1 Het ontwerpen van een werktuig C3 Realiseren Colleges volgen voor vakken zoals productietechnieken, materiaalkunde, werkvoorbereiding en besturingstechniek. Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid P4.2 Project Prototypebouw P1.1 Productietechnieken P1.2 Project Productietechnieken P2.1 Mechanisch Ontwerpen 1 P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1 P3.1 Energetisch Ontwerpen 1 P3.2 Project Energetisch Ontwerpen 1 Totaal: 7,5 stp / 210 SBU Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd KT Industriële productietechnieken 2 en materiaalkunde 3 KT IPT2-MAT3 26

27 C3 Realiseren Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 50% sindicatoren Periode 4 Periode 4 Bezit basiskennis van verspanende productietechnieken en specifieke niet-verspanende productietechnieken (persen, spuitgieten, extruderen en 3D printen) Heeft basiskennis van materiaalkunde op een aantal specifieke gebieden (aluminium, kunststoffen en corrosie) Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). KT Besturingstechniek KT BST Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 50% Periode 4 Periode 4 sindicatoren Studiematerialen Verplichte literatuur Heeft kennis van schakelalgebra en besturingsschema s Een eenvoudige rekenmachine (genoemde types in boekenlijst). Zo Studeer je, R. Grit Diktaat Inleiding digitale techniek, S. van Sterkenburg Industriële productie, Kals 27

28 Software Overige materialen - Methodisch Ontwerpen, J. de Beer Mechanica voor technici Sterkteleer, R. Hibbeler Materials Science and Engineering, W.D. Callister Machine-onderdelen theorieboek, D. Muhs Machine-onderdelen tabellenboek, D. Muhs Werktuigbouwkundig tekenen voor HTO, J. la Heij Programmeren met Labview, J. Geurts van Kessel 3D CAD-software P4.2 Project Prototypebouw (Engels: Prototyping Project) Alluris WP4.2/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Onderwijsperiode Periode 4 Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast Project bij het ontwerpen, (werk)voorbereiden en realiseren van een prototype (eenvoudige aangedreven en automatisch bestuurde machine) ontwerpen en realiseren Propedeuse niveau 1 Uitvoering in drie varianten: Voltijd VT, deeltijd regulier rdt, deeltijd werkend leren wdt BT1 Het ontwerpen van een werktuig C3 Realiseren Het bouwen van een prototype, waarbij ook een besturing wordt ontworpen. Het opzetten van een dossier dat informatie bevat omtrent het prototype. Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, praktijkbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid P4.1 Prototypebouw P1.1 Productietechnieken P1.2 Project Productietechnieken P2.1 Mechanisch Ontwerpen 1 P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1 P3.1 Energetisch Ontwerpen 1 P3.2 Project Energetisch Ontwerpen 1 Totaal: 7,5 stp / 210 SBU 28

29 Les- en contacturen Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd Tentaminering BP Tekening 3D/2D productie en samenstelling BP 3D/2D PROD Dd2 Beroepsproduct, individuele beoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 4 Periode 4 sindicatoren Maakt 2D/3D productie- en samenstellingstekeningen op basis van vereiste productnauwkeurigheid en gekozen productietechnieken BP Ontwerprapport besturing BP ONTW Dd2 Beroepsproduct, groepsbeoordeling 29

30 Periode 4 Periode 4 Weging 33 1 / 3 % sindicatoren Ontwerpt op gestructureerde wijze een besturing voor een besturingsvraagstuk BP Rapport Werkvoorbereiding en prototypebouw BP RAP-WVB Dd2 Beroepsproduct, groepsbeoordeling Weging 33 1 / 3 % Periode 4 Periode 4 sindicatoren Maakt op basis van de verstrekte opdracht een probleemanalyse en een vertaling naar een activiteitenplanning Maakt een gestructureerde macro- en microwerkvoorbereiding die helder is voor derden ( de man achter de machine ) Stelt een stuklijst op en kan inkoopdelen specificeren Kan met een besturingsprogramma een prototype in werking zetten Vertaalt eisen en ontwerpspecificaties naar productie- en assemblagespecificaties P Integrale toets 1 Professionaliseringsverslag P IT1-PROF Alle Dd4 + Dd5 Portfolioproduct, individuele beoordeling Vink 30

31 Minimaal oordeel Weging sindicatoren voldaan Periode 4 Periode 4 Schrijft een professionaliseringsverslag waarin alle domeincompetenties worden besproken en dat taalkundig gezien aan de eisen voldoet Minimaal oordeel BP Integrale toets 1 Demonstratie BP IT1-DEMO C3 Realiseren Dd2 en Dd3 Portfolioproduct, individuele beoordeling Vink voldaan Periode 4 Periode 4 Weging sindicatoren Laat een portfolio van de totstandkoming van het prototype zien Maakt het prototype en toont de werking aan Maakt een sterkte/zwakte-analyse op het ontwerp Studiematerialen Verplichte literatuur Zo Studeer je, R. Grit Diktaat Inleiding digitale techniek, S. van Sterkenburg Industriële productie, Kals Methodisch Ontwerpen, J. de Beer Mechanica voor technici Sterkteleer, R. Hibbeler Materials Science and Engineering, W.D. Callister Machine-onderdelen theorieboek, D. Muhs Machine-onderdelen tabellenboek, D. Muhs 31

32 Software Overige materialen - Werktuigbouwkundig tekenen voor HTO, J. la Heij Programmeren met Labview, J. Geurts van Kessel 3D CAD-software NI Labview Integrale Toets OWE Omschrijving P4 P IT1-PROF P Integrale toets professionaliseringsverslag P4 BP IT1-DEMO BP Integrale toets 1 Demonstratie 32

33 3. Hoofdstuk 3: Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen post-propedeutische fase Conform artikel 6.1 lid 2 van de OER H5.1 Mechanisch Ontwerpen 2 (Mechanical Design 2) Alluris WH5.1/1 Algemene informatie Gewijzigd in Algemene omschrijving Doelgroep Lesprogramma TCV aangepast Construeren met kunststoffen in nieuw lesprogramma Het ontwerpen van een aangedreven werktuig. Hierbij staan dynamische bewegingen, sterkte- en vervormingsberekeningen, EEM-analyse, dimensionering, normen en richtlijnen met betrekking tot machines en het opstellen van een technisch constructiedossier centraal. Hoofdfase niveau 2 Uitvoering in drie varianten: Voltijd VT (H5.1), deeltijd regulier rdt (dh5.1a), deeltijd werkend leren wdt (dh5.1d) Onderwijsperiode VT: Periode 1 en 3 rdt, wdt: Periode 1 en 2 (eerste semester) Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak / -taken (s) Activiteit(en) Werkvorm(en) Samenhang met andere OWE s Studiepunten/ Studielast BT1 Het ontwerpen van een werktuig Ontwikkeling van individuele kennis en inzicht, getoetst in kennistoetsen en een toepassingstoets. Hoorcollege, werkcollege, tutorbijeenkomsten, zelfwerkzaamheid P2.1 Mechanisch Ontwerpen 1 P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1 H5.2 Project Mechanisch Ontwerpen 2 MB Minor Machinebouw Totaal: 7,5 stp / 210 SBU 33

34 Les- en contacturen Aantal klokuren VT rdt wdt Geprogrammeerde contacttijd Geprogrammeerde onderwijstijd voor (groeps)zelfwerkzaamheid, stage, e.a. Totaal geprogrammeerde onderwijstijd Tentaminering KT Sterkteleer 2 KT STE2 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling Weging 33⅓% sindicatoren KT Dynamica 2 VT Periode 1 en 3 Periode 1 en 3 rdt, wdt Periode 2 Periode 2 Maakt sterkte- en vervormingberekeningen van werktuigdelen en samengestelde constructies (statisch bepaald en onbepaald) Grafische rekenmachine. Formuleblad meegebracht door student: 1A4 (2 kanten) dat is geschreven of gekopieerd. uitwerkingen van opgaven toegestaan. KT DYN2 Dd1 Schriftelijke kennistoets, individuele beoordeling 34

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3D Beschrijving van de CMD-Hoofdfase De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: Industrieel Product Ontwerpen, HBO bachelor; Croho-nr 34389 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007

Nadere informatie

Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase

Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen voor de opleiding.

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd 2 Voorwoord instituutsdirectie Als HAN-student heb je er recht op te weten wat de opleiding van jou verwacht en

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie