Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE"

Transcriptie

1 Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel SOFTWARE GEBRUIKT IN HET KADER VAN DE ONTWIKKELING VAN PASSIEFPROJECTEN OF «ZEER LAGE ENERGIE» : INLEIDING. Emmanuel S HEEREN pmp asbl

2 Doelstelling van de presentatie Overzicht van de verschillende types software die gebruikt worden in het kader van de ontwikkeling van passief- of (zeer) lage energieprojecten. 2

3 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 3

4 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 4

5 Globale energiebalans 1. PHPP-software Certificatiesoftware voor passiefgebouwen (residentieel en tertiair) Software als hulp bij het ontwerp bij passiefprojecten en/of lage energie Maakt het o.a. mogelijk om de primaire netto energiebehoeften van de verschillende energieverbruiksposten in het gebouw te berekenen (verwarming, koeling, SWW, hulptoestellen, verlichting ) Kan gebruikt worden door architecten, studiebureaus of door iedereen met kennis van de thermische eigenschappen van gebouwen Is opgebouwd als Excel-rekenblad met 33 tabbladen 5

6 Globale energiebalans 1. PHPP-software Gebouw 6

7 Globale energiebalans 1. PHPP-software Systeem 7

8 Globale energiebalans 1. PHPP-software 8

9 Globale energiebalans 1. PHPP-software Plate-forme Maison Passive en Passiefhuis Platform voorzien in technische begeleiding voor de residentiële en tertiaire sector (technische adviezen, premies en certificatie). 9

10 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 10

11 Globale energiebalans 2. EPB-software Historiek in de Brusselse context Europese Richtlijn betreffende de Energieprestatie van gebouwen (2002/91/CE); Omzetting van de Richtlijn in elk van de gewesten In BHG wordt een ordonnantie aangenomen (verminderen van het primair energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen). Doel van de ordonnantie: verbeteren van de energieprestatie van gebouwen en hun binnenklimaat De impact van deze ordonnantie is zeer belangrijk voor Brussel, gezien gebouwen instaan voor 70 % van het globale energieverbruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 11

12 Globale energiebalans 2. EPB-software Historiek in de Brusselse context De Brusselse EPB en binnenklimaat ordonnantie omvat feitelijk drie regelgevingen : de regelgeving over de EPB-werken, voor werken die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige- of milieuvergunning ; de regelgeving betreffende de EPB-certificaten, bij een vastgoedtransactie ; de regelgeving betreffende de EPB-technische installaties, voor elke centrale verwarmingsinstallatie of airco-installatie.. 12

13 Globale energiebalans 2. EPB-software De software maakt volgende berekeningen mogelijk: Het E-peil Het K-peil De verbruiken van diverse energieverbruiksposten integreert de volledige rekenmethodiek maakt het mogelijk automatisch de van toepassing zijnde eisen te bepalen ifv de oppervlakte, de bestemming en de aard van de werken, evenals de automatische evaluatie van deze eisen 13

14 Globale energiebalans 2. EPB-software integreert formulieren die automatisch worden ingevuld vertrekkende van de projectgegevens beschikt over een overzicht om het ingeven van het project te vergemakkelijken integreert tools rond haalbaarheidsstudies, quickscan, photovoltacalc en cogencalc beschikt over een optimalisatiemodule werkt met onafhankelijke projectbibliotheken die door meerdere gebruikers kunnen worden gebruikt is gebruiksvriendelijk. 14

15 Globale energiebalans 2. EPB-software 15

16 Globale energiebalans 2. EPB-software Start pagina > Professionelen > Thema's > Energie > EPB en binnenklimaat > Werkzaamheden EPB > EPB-software 16

17 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 17

18 Globale energiebalans 3. Software Be*GLOBAL Context : Snelle evolutie van energie-eisen Criteria en regelgeving + en + veeleisend Concept grijze energie wordt belangrijker Vraag van de architecten en publieke overheden De software De software maakt het mogelijk de globale energiebalans van een gebouw te berekenen en de uitstootbalans van broeikasgassen 18

19 Globale energiebalans 3. Software Be*GLOBAL Doelstelling Bij bouwen en renoveren meer bewust worden van grijze energie en de impact op de uitstoot van BKG Verder gaan in het bekijken van de impact van een gebouw Eenvoudige tool (maar niet simplistisch) Minimale invoer voor PHPP-gebruikers Databanken KBOB Ecobalans van wanden Databanken van producenten 19

20 Globale energiebalans 3. Software Be*GLOBAL Base de Données Base de Données PHPP Encodage be.global Encodage be.global Résultats Résultats PHPP sans PHPP 20

21 Globale energiebalans 3. Software Be*GLOBAL 21

22 Globale energiebalans 3. Software Be*GLOBAL Gratis, open source, meertalig 22

23 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 23

24 Dynamische simulatie 1. Energy Plus / Design Builder Functies Berekening van de thermische verliezen/winsten via de bouwschil in de winter/zomer Dimensionering van de verwarming Dimensionering van de koeling via natuurlijke ventilatie en/of klimatisatie Dynamische simulatie mbt comfortgegevens, thermische balans, ventilatie,... Realistische 3D modellering met visualisering van slagschaduwen Gebouwmodellering met tools om vensters te maken, ontwerp van de constructie, automatische detectie van wandtype als invoerondersteuning, tekeningen 24

25 Dynamische simulatie 1. Energy Plus / Design Builder Beheer van de bezetting, van de mechanische ventilatie, raamopeningen, de verduistering van openingen, interne winsten,... door een parametriseerbare planning volgens type dag, maand en uren (of uuronderverdeling); Energiebesparing : free-cooling, warmteterugwinning op extractielucht, nachtventilatie, gradaties in verlichting volgens lichtsterkte, vraaggestuurde regeling van de temperatuur van de ingeblazen lucht, variabel luchtdebiet... reeds beschikbaar met enkele klikken. Honderden voorbeeldmaterialen worden meegeleverd in het Frans met het «Pack Français» Kaart met daglicht, FLJ 25

26 Dynamische simulatie 1. Energy Plus / Design Builder Voordelen: Ergonomie Ondersteuning bij de invoer Verschillende simulaties mogelijk (energetisch, verlichting, thermische optimalisatie, HVAC-systemen, CFD-analyse, schaduwstudie) Import en export 3D is mogelijk 26

27 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 27

28 Dynamische simulatie 2. TRNSYS Omschrijving TRNSYS (TRaNsient SYstem Simulation Program) (simulatieprogramma voor systemen in transitie) is een modulair opgebouwde simulatiesoftware. Hij is uitgerust met een aantal basismodules (ongeveer 50) en maakt het mogelijk dat de gebruiker zijn eigen onderdelen aanmaakt. Onder de basismodules bevinden zich tal van courante thermische systemen, alsook de onderliggende programma s rond het beheer van de simulatieresultaten en de gegevensbanken (klimaat of andere). Een internetbibliotheek met bijkomende onderdelen en recente updates zijn beschikbaar voor de gebruikers. 28

29 Dynamische simulatie 2. TRNSYS Ingegeven gegevens Gebouwbeschrijving en klimaatgegevens (zitten al in de software voor sommige steden); Beschrijving van de elementen van het thermisch systeem en hun werking. Bestaande linken met bepaalde tekenprogramma s om de gegevensingave voor de gebouwomschrijving te vergemakkelijken. Resultaten Maandelijkse en jaarverbruiken, visualisatie onder de vorm van histogrammen, impressie van de verschillende variabele waarden (per tijdseenheid), visualisatie in realtime van bepaalde simulatiewaarden. 29

30 Dynamische simulatie 2. TRNSYS Voordelen Dankzij de modulaire benadering is TRNSYS bijzonder flexibel om het geheel van de thermische systemen op verschillende complexiteitniveaus te modeleren (modules met min of meer uitgewerkte berekeningsprocedures) Dankzij de toegang tot de broncode kunnen gebruikers ook onderdelen wijzigen of toevoegen die niet beschikbaar waren in de oorspronkelijke bibliotheek Uitgebreide documentatie over de onderliggende programma s, met verduidelijkingen, normale gebruiken, basisvergelijkingen Zeer soepele definiëring van de simulatieperiode : keuze van de tijdsintervallen, start en einde van de simulatie 30

31 Dynamische simulatie 2. TRNSYS Nadelen Maandelijkse en jaarverbruiken, visualisatie onder de vorm van histogrammen, impressie van de verschillende variabele waarden (per tijdseenheid), visualisatie in realtime van bepaalde simulatiewaarden. Source : icedd asbl 31

32 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 32

33 Dynamische simulatie 3. Capsol Omschrijving Capsol is een software (met voornamelijk een pedagogische invalshoek) gebruikt om de energieprestaties van gebouwen te optimaliseren, meer in het bijzonder voor het beheer van de warmte- en koudevraag. Wordt eveneens gebruikt bij de evaluatie van het thermisch comfort. Deze software maakt het mogelijk vereenvoudigde evaluaties uit te voeren van installaties die zonne-energie gebruiken, een schatting te bezorgen van de energetische, economische en ecologische voordelen van deze systemen de invloed van wijzigingen van de belangrijkste parameters vergelijken (bezonning, opp van collectoren, financiële impact ) 33

34 Dynamische simulatie 3. Capsol In te geven gegevens (voor elke zone) Afbakenen verschillende klimaatzones binnen en buiten Bepalen van de scheidingswanden van deze zones (gebied, samenstelling, thermische geleidbaarheid van de onderdelen) Bepalen van de oriëntatie en de eventuele hellingshoek van de wanden Bepalen van de inertie-eigenschappen van de wand (reflectie, transmissie, albédo). Ook schaduwfactoren kunnen worden ingegeven. 34

35 Dynamische simulatie 3. Capsol Resultaten Grafische temperatuurevoluties Warmtestroom Video animatie (.avi) van de stromen doorheen de wanden die de verschillende zones uit het model scheiden 35

36 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 36

37 Dynamische simulatie 4. Open Studio Beschrijving Is opgevat als multiplatform van verschillende softwaretoepassingen waarmee een gebouwmodel kan gesimuleerd worden. De berekeningsmotor is deze van Energy Plus en er zijn connecties met andere toepassingen zoals Radiance (verlichting), Window (vensters),... Mogelijkheden van de software: zowel de energetische aspecten (balans, verliezen, behoeften,...) als aspecten verbonden aan verlichting of met de dimensionering van installaties, zijn mogelijk. Maakt tevens gebruik van een plug-in Sketch up om gemakkelijk een geometrisch model te maken 37

38 Dynamische simulatie 4. Open Studio In te geven gegevens: De gebouwgeometrie >> Plug-in Sktech up! De interne warmtewinsten Wandtypologieën (U, inertie, oriëntaties, ) via bestaande en aan te maken bibliotheken Gebruiks- en bezettingsscenario s (bestaande en aan te maken) De ingestelde T Definitie van klimaatzones Definitie buitenklimaat Aanwezige systemen in het gebouw 38

39 Dynamische simulatie 4. Open Studio Données introduites: Résultats: Lien : 39

40 Dynamische simulatie 4. Open Studio Resultaten: Evolutie van de temperatuur in de verschillende gedefinieerde klimaatzones Energiebalans Studie van natuurlijk daglicht Te installeren vermogen voor verwarming/koeling (dimensionering) Comfortevaluatie 40

41 Dynamische simulatie 4. Open Studio Maar ook: Gratis software! Gebruikersopleiding om te leren werken met de Open Studio-Software : of voor meer info Link : 41

42 Dynamische simulatie Andere SISAL Pleaides Virtual Environnement 42

43 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 43

44 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Software BE.ACV Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Pleaides 5. SISAL Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 44

45 Specifieke software 1. Koudebruggen : THERM Dessin / Catalogue Dessin Importation vectorisée oui (seulement pour calque) Importation pixellisée oui (seulement pour calque) 2D / 3D 2D Valeur de sortie Flux Valeurs extraites - Prix Freeware 45

46 Specifieke software 1. Koudebruggen : EUROKOBRA Dessin / Catalogue Catalogue modifiable Importation vectorisée Non Importation pixellisée Non 2D / 3D 3D Valeur de sortie Pt therm 2zones /Flux Valeurs extraites - Prix Freeware (projets de recherche) 46

47 Specifieke software 1. Koudebruggen : HEAT Dessin / Catalogue Importation vectorisée Importation pixellisée 2D / 3D Valeur de sortie Valeurs extraites Prix Dessin Non Oui (seulement calque) 2D / 3D Pt therm 2zones /Flux Graphs, tables, Freeware / 900 $ 2D / 1500 $ 2D+3D 47

48 Specifieke software 1. Koudebruggen : ARCHICUBE Dessin / Catalogue Dessin Importation vectorisée Non Importation pixellisée Non 2D / 3D 3D Valeur de sortie Flux Valeurs extraites - Prix Freeware 48

49 Specifieke software 1. Koudebruggen : KALIBAT Dessin / Catalogue Catalogue Importation vectorisée Non Importation pixellisée Non 2D / 3D 2D Valeur de sortie Pont thermique Valeurs extraites - Prix Freeware 49

50 Specifieke software 1. Koudebruggen : ANTHERM Dessin / Catalogue Dessin Importation vectorisée Oui Importation pixellisée Oui 2D / 3D 2D / 3D Valeur de sortie Pont thermique / flux Valeurs extraites Rapport résultats Prix

51 Specifieke software 1. Koudebruggen : BISCO Dessin / Catalogue Dessin Importation vectorisée Oui Importation pixellisée Oui 2D / 3D 2D Valeur de sortie Pont thermique (2z t ) / flux Valeurs extraites Rapport résultats Prix

52 Specifieke software 1. Koudebruggen : voorbeeld Samenvattend overzicht van de resultaten van eenzelfde thermische brug berekend in de verschillende softwares Software Ψe [W/mK] Therm 0.65 Eurokobra 0.67 Heat 0.56 Archicube 0.65 Kalibat 0.65 Antherm 0.63 BISCO

53 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 53

54 Specifieke software 2. Canadese put/grondbuis: PHLuft (allemand) : GAEA : 54

55 Specifieke software 2. Canadese put/grondbuis: GAEA Omschrijving GAEA maakt het mogelijk de thermische winsten via de Canadese buis te evalueren in het gebouw in functie van de diameter, lengte, de diepte en het soort grond waarin ze wordt geplaatst. In te geven gegevens Analytische berekening van de warmtedoorvoer door de bodem, het leidingnet met de lucht doorheen het systeem. Lokale klimaatgegevens Variatie van de grondtemperatuur Topografie van de bodem Invloed van naburige gebouwen verandering van de stroming binnen het netwerk 55

56 Specifieke software 2. Canadese put/grondbuis: GAEA Resultaat Een dergelijk opgebouwd model geeft een grootte-orde weer van het potentieel aan warmte en koude die kan gewonnen worden. Tegelijk blijkt uit praktijkervaring dat het probleem in een realtimebenadering en gekoppeld aan het gebouw moet worden bekeken. Beperking De voornaamste benaderingen in het model zijn de volgende: de Canadese buizen beïnvloeden elkaar niet, wat het dus moeilijk maakt om een cluster grondbuizen te testen. Ze schommelen ook niet oiv de grondtemperatuur. Dit kan vertekende resultaten opleveren, vooral bij grotere debieten die door de buizen stromen. 56

57 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 57

58 Specifieke software 3. Bezonning/zonnewering: ECOTEC Energetische analyses van het volledige gebouw De berekening van het energieverbruik en de CO2- emissies op basis van het gebouwmodel op jaarbasis, maandelijks en per uur, gebruikmakend van klimaatgegevens. Thermische prestatie Berekenen van de warmte- en koudebehoefte op basis van de modellen en het effect van de bezetting, de interne winsten, de infiltratie en de uitrusting. Waterverbruik en evaluatie van de kosten Schatting van het waterverbruik binnen en buiten het gebouw. 58

59 Specifieke software 3. Bezonning/zonnewering : ECOTEC Zonne-instraling Visualiseren van de zonne-instraling op de vensters en andere oppervlakten, in om het even welke periode van het jaar. Natuurlijke verlichting Berekening van de natuurlijke verlichtingsfactoren en het verlichtingsniveau vanuit om het even welk punt van het model. Schaduwen en reflecties Weergave van de positie en het traject van de zon ifv de datum, het uur en de gekozen positie 59

60 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 60

61 Specifieke software 4. Verlichting DIALUX : Autodesk : Radiance : 61

62 Specifieke software 4. Verlichting: DIALUX Omschrijving DIALux is een gratis software voor het uitvoeren van lichtstudies gericht op de berekening en de visualisatie. Het programma werd gelanceerd door het Deutschen Institut für Ange wandte Lichttechnik (DIAL). De software DIALux maakt het mogelijk een eenvoudige en snelle kwantitatieve analyse te maken van een studie, vertrekkend van een unieke 3D-functionaliteit. Het formaat van de ULD gegevens van de verlichtingsapparaten bevatten de 3D geometrie, de verdeling van de lichtintensiteit en een beschrijving van het artikel. Plug-ins van verlichtingsfabrikanten bevatten bijkomende berekeningsgegevens, met oa de onderhoudsfactoren en de UGR waarden. 62

63 Specifieke software 4. Verlichting: AUTODESK Omschrijving Met de software VIZ stelt de firma Autodesk een programma voor gericht op complexe visualisaties. De gegevens van de verlichtingsapparaten bij Autodesk VIZ of 3ds Max bevatten een 3D maquete van het apparaat, de oppervlaktekenmerken en de textuur, maar ook de flexibiliteit van de onderdelen(omgekeerde weergave). Met de omgekeerde weergave kunnen de projectoren met een beperkt aantal instellingen geöriënteerd worden. De verlichtingssimulatie vereist bijkomende fotometrische gegevens. Autodesk VIZ en 3ds Max kunnen een radiantieberekening uitvoeren en geven dus een fysisch correcte simulatie. 63

64 Specifieke software 4. Verlichting: RADIANCE Omschrijving Radiance is een professioneel programma voor verlichtingssimulaties, ontwikkeld door Berkeley Lab. Het uitgebreide gamma berekenings- en analysetools, die toch een doorgedreven kennis van de exploitatiesystemen en de sturingen vereist, vindt toepassingen in onderzoeksinstallaties en gespecialiseerde firma s. Wegens haar complexiteit is het programma niet geschikt om snel een kwalitatieve verlichtingsstudie te presenteren. Het gebruik van verlichtingsapparaatgegevens IES maakt het mogelijk om een fysisch correcte verlichtingssimulatie te maken. 64

65 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 65

66 Specifieke software 5. Dampverspreiding: WUFI 1D 66

67 Specifieke software 5. Dampverspreiding: WUFI 1D Resultaat 67

68 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 68

69 Specifieke software 6. Milieuprestaties Breeam Europa (UK) 1990 Alle types, nieuwe en renovaties BATEX België (BGH) 2007 Alle types, nieuwe en renovaties Valideo België 2008 Kantoren, huisvesting, scholen, nieuw en renovaties HQE Frankrijk 2005 Kantoren en scholen, nieuw of renovaties LEED USA 1998 Alle types, nieuwe en renovaties DGNB/BNB Duitsland 2009 Nieuwe kantoren 69

70 Specifieke software 6. Milieuprestaties Deze certificatiemethodes evalueren verschillende duurzame aspecten van het gebouw Vallen uiteen in categorieën / punt / onderpunten,... Definitie van de indicatoren voor dewelke een serie criteria van toepassing is >> toegewezen punten De criteria zijn meetbaar / evaluatierooster / objectieve methode Definitie van een algemeen resultaat >> Certificatie / label 70

71 Overzicht Globale energiebalans 1. PHPP-software 2. EPB-software 3. Softw BE.Global Dynamische simulaties 1. Energy Plus Design Builder 2. TRNSYS 3. Capsol 4. Open Studio Specifieke software 1. Koudebruggen 2. Canadese put/grondbuis 3. Bezonning / zonneschermen 4. Verlichting 5. Dampverspreiding 6. Milieuprestaties van gebouwen 7. Site Energie+ 71

72 Specifieke software 7. Site Energie+ Presentatie Energie+ is een informatiebron ontwikkeld door Architecture & Climat (UCL) en gerealiseerd in het kader van het Programme Responsable Energie van het Waals Gewest. Het is bedoeld om tertiaire gebouwbeheerders bij te staan om hun energieuitgaven onder controle te houden via diverse middelen : vormingen, audits, premies, Doelpubliek de Energieverantwoordelijken, gebouwbeheerders, ontwerpers,... 72

73 Specifieke software 7. Site Energie+ De site geeft heel concreet alle ontwerp- en verbetertechnieken weer op energievlak voor gebouwen : Ontwerpen, auditeren en renoveren van een gebouw Verwarming Klimatisatie Verlichting Thermische isolatie Warmtekrachtkoppeling 73

74 Specifieke software 7. Site Energie+ 74

75 Contact Emmanuel s Heeren - architect pmp asbl 071 / (technische permanentie van 9u tot 12u, ma-di-do-vri) ou 75

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave... 1. 2 h.e.n.k.: Inleiding... 4. 3 Systeemeisen... 5

1 Inhoudsopgave... 1. 2 h.e.n.k.: Inleiding... 4. 3 Systeemeisen... 5 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 h.e.n.k.: Inleiding... 4 3 Systeemeisen... 5 4 Wijzigingen in h.e.n.k... 6 4.1 Wijzigingen in release 3.1... 6 4.2 Wijzigingen in release 3.0... 6 4.2.1 Effect van

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Dienstensector > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be > ondernemingen

Nadere informatie

Volgens de regels van de kunst

Volgens de regels van de kunst Een Haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een WKK Volgens de regels van de kunst Te volgen methodologie en hypothesen Lastenboek opgesteld door de WKK Facilitator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

Hoe maken we een keuze uit het overweldigende aanbod van programma s? Renderen is het beter presenteren van uw 3D ontwerpen

Hoe maken we een keuze uit het overweldigende aanbod van programma s? Renderen is het beter presenteren van uw 3D ontwerpen Render software uitkiezen Hoe maken we een keuze uit het overweldigende aanbod van programma s? DE OPLOSSING Renderen is het beter presenteren van uw 3D ontwerpen 1. Voor welk doel wilt u het programma

Nadere informatie

Facility Management & Energiebesparingen

Facility Management & Energiebesparingen Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013 Intro

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015

Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015 Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015 Schneider is On: het nieuwe ondernemingsprogramma dat de klant in het hart van de organisatie wil plaatsen Schneider magazine is een publicatie van

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren 20 maatregelen om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf Hotels Detailhandel Catering Kantoren Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Het doel van het Europese

Nadere informatie

NETWERKTAFEL ENERGIE 12 DECEMBER 2008

NETWERKTAFEL ENERGIE 12 DECEMBER 2008 Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 Aanwezig:

Nadere informatie

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat White Paper RETScreen Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat Maak met de gratis RETScreen software zelf de financiële business case voor een project waarbij energiereductie,

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

EVlink. Gids 2012. Oplaadoplossingen voor elektrische auto s

EVlink. Gids 2012. Oplaadoplossingen voor elektrische auto s EVlink Gids 2012 Oplaadoplossingen voor elektrische auto s Inhoud Raadpleeg dit document en zijn regelmatige updates op: www.schneider-electric.be De energie-uitdagingen van de elektrische auto Een maatschappelijke

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Best Practices (Praktijkvoorbeelden)

Best Practices (Praktijkvoorbeelden) Best Practices (Praktijkvoorbeelden) Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Italië en Nederland Werkpakket III Deliverable (produkt) 3.5 April 2008 Bewerkt door Paul Paree (gemeente Breda) Joris Knigge (Ecofys)

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE Dag 7.1 Van theorie tot praktijk LENTE 2015 Muriel BRANDT écorce sprl info@ecorce.be www.ecorce.be 2 DOELSTELLING(EN) VAN DE PRESENTATIE Kunnen

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20120420-136) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2013 COM(2013) 762 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Tenuitvoerlegging van de richtlijn energie-efficiëntie richtsnoeren van de Commissie

Nadere informatie