Hoofdindex AutoCAD Protocol

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdindex AutoCAD Protocol"

Transcriptie

1 Hoofdindex AutoCAD Protocol Versie 3.0 maart 2010

2 IHOUD AutoCAD protocol release 2008 en hoger 1-1 Inhoudsopgave 1-2 Inleiding Mapverantwoordelijke : Akkoord d.d.: Paraaf : Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrecht hebbende, Universiteit Leiden Versie 3.0 Maart 2010 P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.0.0

3 P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.0.0

4 IHOUDSOPGAVE P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.1.0

5 IHOUD IHOUDSOPGAVE (1) Inhoud Inhoudsopgave Inleiding Voorwoord Literatuurlijst Procedures Werkprocedures Afdeling vastgoed Processchema s Projecten -Renovatie + ieuwbouw (1-1) Rode Revisie (1-2) Werkzaamheden TIS (1-3) Controle rapport (1-4) Ruimtebeheer (1-5) Controlerapport Controlerapport Algemene afspraken File managent File-management tekeningen Bestandsnaam Plattegrond tekeningen File-management blocks Onderhoek Universiteit Leiden Onderhoek + invulling Teken afspraken algemeen Algemene afspraken Teken afspraken Plattegrond tekeningen De reference-file De parenttekening Peninstellingen en lijntypen Gebruik van lijndikte Uni-Leiden menu Installatie en gebruik van het Uni-leiden menu P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.1.1

6 IHOUD IHOUDSOPGAVE (2) Bouwkunde Tekeningsoort Tekeningsoort Lagenindeling Onderverdeling lagenindeling Lagenindeling Blocks Verklaring blocknaam Wandopeningen, deuren Wandopeningen, diversen Wandopeningen, ramen Constructieve onderdelen Trappen en hellingen Algemeen, vervoermiddelen Algemeen, beplanting Algemeen, personen Algemeen, diversen Bouwkundige CAD-afspraken Bouwkundige CAD-afspraken Bouwkundige Arceringen Leidingschachten Bouwkundige lagen daken Bouwkundige lagen DO fase P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.1.2

7 IHOUD IHOUDSOPGAVE (3) Elektrotechniek Tekeningsoort installaties Tekeningsoort Lagenindeling installaties Onderverdeling lagenindeling Lagenindeling Blocks installaties Verklaring blocknaam Installaties, kasten Installaties, armaturen Installaties, wandarmaturen Installaties, schakelaars Installaties, w.c.d. en aansluitpunten Installaties, noodverlichting centraal Installaties, noodverlichting decentraal Installaties, uitgangen Installaties, aarding Installaties, telefoon Installaties, zusteroproep Installaties, zwakstroom geluid c.a Installaties, klokken Installaties, brandmelding Installaties, beveiliging Installaties, diversen Installaties, c.a Tekeningsoort installatie schema s Tekeningsoort Lagenindeling installaties Lagenindeling Blocks installatie schema s Verklaring blocknaam Kasten schema s CAD-afspraken voor elektrotechnische installatie schema s Elektrotechniesche CAD-afspraken P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.1.2

8 IHOUD IHOUDSOPGAVE (4) Werktuigbouwkunde Tekeningsoort installaties Tekeningsoort Lagenindeling installaties Onderverdeling lagenindeling Lagenindeling Blocks Verklaring blocknaam Installaties, appendages Installaties, tappunten Installaties, leidingen Installaties, centrale verwarming Installaties, koeling-opwekking Installaties, luchtbehandeling (apparaten) Installaties, riolering Installaties, brandbeveiliging Installaties, perslucht Installaties, meet- en regeltechniek CAD-afspraken voor werktuigbouwkundige installaties Lijntypen P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.1.3

9 IHOUD IHOUDSOPGAVE (5) Vaste en losse inventaris Tekeningsoort Tekeningsoort Lagenindeling Onderverdeling lagenindeling Lagenindeling Blocks Verklaring blocknaam Sanitair Meubilair Computers CAD-afspraken voor vaste en losse inventaris Lijntypen Veiligheid Tekeningsoort Tekeningsoort Lagenindeling Onderverdeling lagenindeling Lagenindeling Blocks Verklaring blocknaam Brandblusmateriaal Brandmelding Brandbestrijding Waarschuwing Verbod Redding / informatie Gebod Brandbestrijdingsborden Overige borden Algemeen CAD-afspraken voor veiligheid Layouts ontruimingsplattegrond Regeling ruitensignalering P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.1.4

10 IHOUD IHOUDSOPGAVE (6) Terrein Tekeningsoort Tekeningsoort civiele infrastruktuur (T) Tekeningsoort leidingloop (L) Tekeningsoort diverse (D) Lagenindeling Onderverdeling lagenindeling Lagenindeling civiele infrastruktuur (T) Lagenindeling leidingloop (L) Lagenindeling diverse (D) Blocks Verklaring blocknaam Blocks Ruimtebeheer StabiCAD / Ruimtedefinities Onderverdeling lagenindeling Blocks Blocks P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.1.5

11 IHOUD IHOUDSOPGAVE (11) P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad:

12 ILEIDIG P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.2.0

13 IHOUD VOORWOORD "To have a perfect system is impossible; to have a system is indispensable". G.K.Chesterton Voor u treft u aan het "AutoCAD protocol" van de Universiteit te Leiden. In deze map zijn afspraken vastgelegd voor het gebruik van CAD t.b.v. Universiteit te Leiden voor de belanghebbende disciplines. aast de toepassing voor intern gebruik kunnen de afspraken als leidraad dienen voor nog op te zetten projecten. Doelstelling van de afspraken is dat door de disciplines optimaal van CAD gebruik gemaakt kan worden, zowel binnen de eigen discipline als voor de afstemming tussen de disciplines onderling. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is ervoor gekozen de afspraken te koppelen aan de "nl/sfb elementenmethode 1991" codering. Daarnaast is ervoor gezorgd dat de afspraken het vervaardigingproces niet vertragen of dat extra toepassingssoftware noodzakelijk is. De nadruk ligt op afspraken voor integraal gebruik van CAD voor de diverse disciplines. M.b.t. schema's en details zijn de afspraken beperkt om onnodige "regelzucht" te voorkomen. Het tekenen met de applicatie pakketten StabiCAD en ordined is toegestaan mits voldaan wordt aan de afspraken omschreven in dit AutoCAD protocol. De afspraken betreffen regels voor het gebruik van AutoCAD en toepassing hiervan voor tekeningen t.b.v. Universiteit te Leiden. Voor gebruikte symboliek verwijzen wij naar de desbetreffende normen. Wij vertrouwen erop dat door de individuele inspanning de afspraken te hanteren een optimaal gezamenlijk resultaat zal worden behaald. P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.2.1

14 IHOUD LITERATUURLIJST Algemene referentie L/SfB E-E-ISO 128 E 5455 elementenmethode algemene principes voor de weergave technische tekeningen Specifieke referentie bouwkunde E 3116 technisch tekenen in de bouw E 114 technisch tekenen in de bouw PR 2570 coördinatie van gegevens op tekeningen voor gebouwen E-E-ISO 8560 bouwkundige tekeningen, weergave van modulaire maten, lijnen en rasters E-E-ISO 9431 bouwkundige tekeningen, inrichting van tekenbladen Elektrotechniek E het opstellen van documenten voor gebruik in de elektrotechniek E-IEC lettersymbolen voor de elektrotechniek E symbolen voor elektriciteitsmeters voor wissel- en draaistroom E-E IEC pictogrammen op elektrische toestellen E 5152 grafische symbolen voor elektrotechnische tekeningen PR 5153 elektrotechnische opschriftsymbolen E 5154 / IEC schemasymbolen E 5155 / IEC 617 schemasymbolen Werktuigbouwkundige installaties E 2322 symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties E-E 3048 symbolen voor pijpleidingen en toebehoren E 3157 symbolen voor de meet- en regeltechniek E 3214 binnenriolering in woningen en woongebouwen E 3219 buitenriolering E 3347 symbolen voor de meet- en regeltechniek E-E 1861 koel- en warmtepompen E-ISO 3511 symbolen voor de meet- en regeltechniek CD521 symbolen voor werktuigbouwkundige schema s Werktuigbouwkunde mechanisch E-ISO 128 algemene principes voor de weergave E-E-ISO 1101 vorm- en plaatstoleranties E-ISO 1660 het inschrijven van maten en toleranties van profiellijnen en vlakken E-ISO 5459 referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties E-ISO 7083 symbolen voor vorm- en plaatstoleranties E-ISO geometrische toleranties, toleranties van richting en plaats Veiligheid E 6088 brandveiligheid van gebouwen E 1413 symbolen voor brandveiligheid op tekeningen en schema s E 1414 symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h01.doc Blad: 1.2.2

15 PROCEDURES 2-1 Werkprocedures 2-2 Controlerapport P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.0.0

16 P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.0.0

17 WERKPROCEDURES P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.1.0

18 PROCEDURES AFDELIG VASTGOED Taakgebied De afdeling Vastgoed van de Universiteit Leiden is verantwoordelijk voor het beheer van alle technische informatie van de terreinen en gebouwen de Universiteit. De afdeling Planning en financieel beheer is belast met het beheer van de tekeningen van alle bouwkundige plattegronden, elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties, brandveiligheids informatie, infrastructuren en technische gebruikersmanuals. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het (functioneel) beheer van het Facilitair Management Informatie Systeem (Planon). Alle tekeningen worden getekend conform de AutoCAD Protocol versie 3 (26 maart 2010) van de Universiteit. Alle opdrachtnemers (architecten, adviseurs, installateurs enz.) conformeren zich aan deze tekenvoorschriften door het aanvaarden van een opdracht. Historie Het beheerbestand van de Universiteit kent een historie waardoor niet alle AutoCAD bestanden voldoen aan de voorgeschreven AutoCAD Protocol. De Afdeling Planning en financieel beheer van de Universiteit heeft echter zichzelf tot doel gesteld om, projectmatig en met de weg der geleidelijkheid, uiteindelijk het beheerbestand op het gewenste niveau te krijgen. Afdeling Planning en financieel beheer Coördinator Informatiemanagement en Energiebeheer Ing. R. Boom, tel Vragen kunt u rechtstreeks mailen aan Functioneel beheerder informatiesystemen De heer R. Vermeulen, tel Vragen kunt u rechtstreeks mailen aan Tekeningenbeheer / tekenaar De heer J. Zijlmans, tel Vragen kunt u rechtstreeks mailen aan P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.1.1

19 PROCEDURES PROCESSCHEMA S Doel. Om vlekkeloos revisiebescheiden van gerealiseerde projecten over te dragen en op te nemen in het beheerbestand van AutoCAD tekeningen dienen zaken goed te worden vastgelegd. Voor dit doel zijn processchema s opgezet om duidelijkheid te verschaffen in deze procedures. Deze afspraken gelden voor alle betrokken partijen in het project, zoals architecten, ingenieursbureaus en aannemers (verder te noemen opdrachtnemers ) werkzaam in de hoofddisciplines, infrastructuur, bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouw, inrichting en andere bij de Universiteit aanwezige disciplines. Overdracht van informatie tussen de partijen is de kritieke fase in de tijdslijn. In het schema informatiestroom CAD-tekeningen is dit algemeen weergegeven. BEHEER BEHEER IV PROJECTORGAISATIE I II III ARCHITECT EGIEERIG UITVOERIG IFORMATIESTROOM CAD-TEKEIGE Alleen met gezamenlijke inspanning van zowel de opdrachtnemers als de Universiteit is een optimaal, efficiënt en betrouwbaar beheerbestand van tekeningen te realiseren. Opdrachtnemers: Gegevens as built afleveren conform procedures van de Universiteit. Universiteit Leiden: Controleren gegevens. Informatie implementeren in beheerbestand. AutoCAD Protocol Universiteit Leiden Onafhankelijk van applicatie-software en applicatie-versiebeheer (m.u.v. AutoCAD). De Universiteit bepaalt het formaat (software en versie) waarin de tekeningen aangeleverd worden. Projectmatige mutaties in beheerbestand. Duidelijke en eenduidige communicatie t.a.v. CAD procedures tussen alle partijen. Optimaal en eenduidig beheerbestand. Resultaat: Optimaal beheerbestand, met gezamelijke inspanning opdrachtnemer en de Universiteit. P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.1.2

20 PROCEDURES PROJECTE - Renovatie + ieuwbouw (1-1) Algemeen Alle in projectuitvoering verstrekte en vervaardigde informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld en mag alleen ten behoeve van de Universiteit Leiden worden gebruikt. De verstrekte en vervaardigde informatie blijft te allen tijde eigendom van de Universiteit. Bij projectuitvoering verzorgt de opdrachtnemer het CAD-tekenwerk voor die technische voorzieningen die zijn opdracht betreffen. Bij aanpassing aan bestaande voorzieningen verzoekt opdrachtnemer bij de Universiteit tot beschikbaarstelling van CAD-tekeningen van de bestaande situatie. Om steeds de meest actuele gegevens als basis te gebruiken, doet de opdrachtnemer dit verzoek projectgebonden. Tijdens de projectfase ontwerp tot en met uitvoering maken opdrachtnemers voor hun tekenwerk gebruik van de in deze afsprakenmap voorgeschreven versie van AutoCAD. De Universiteit en opdrachtnemers stellen binnen een projectuitvoering in hun bezit zijnde CAD-tekenwerk in DWG-formaat, onderling kosteloos beschikbaar voor zover dat voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Het bij oplevering aan de Universiteit te verstrekken as built CAD-tekenwerk dient aan deze afsprakenmap te voldoen. De goedkeuringsprocedure is in volgend schema nader aangegeven. Tijdens de afbouwfase in de uitvoering zal de architect de bouwkundige plattegronden ombouwen tot gebouwtechnische beheertekeningen conform deze afsprakenmap. Deze tekeningen worden door de Universiteit aan opdrachtnemers in DWG-formaat beschikbaar gesteld. De opdrachtnemer gebruikt deze tekeningen als onderlegger voor de uitwerking van de as built situatie van de technische voorzieningen in relatie tot de opdracht. De controle op technisch inhoudelijke zaken van de as built tekeningen wordt gedaan door de projectorganisatie van de Universiteit. De controle op de CAD-technische aspecten wordt gedaan door de Universiteit. P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.1.3

21 PROCEDURES PROJECTE - Renovatie + ieuwbouw (1-1) Het project wordt geïnitieerd aan de hand van een Plan van Aanpak en/of een Programma van Eisen en opgestart door een Projectleider. 2. Tekeningen bestaande situatie (digitaal of analoog / B- E-W) worden opgevraagd bij de afdeling Informatie Beheer. Deze worden verstuurd naar de adviseur (t.b.v. afstemmen Ontwerpfase ) en/of worden verstuurd naar de Architect. In Planon wordt de status van de tekeningen veranderd naar Ontwerpfase. 3. De projectleider (directie) geeft goedkeuring ja / nee op ontwerpfase, totdat de tekeningen de status Eindfase krijgen. 4. adat de tekeningen van de architect de status Definitief Ontwerp hebben, dienen ze worden aangeleverd als AutoCAD tekeningen. Deze tekeningen moeten voldoen aan de minimale eisen van het AutoCAD protocol. (Hfst 4 blad 4.4.5). De tekeningen en status worden in Planon aangepast. 5. Projectleider geeft opdracht tot het maken van een bestek en Bestekstekeningen. Tekeningen bestaande situatie (digitaal of analoog / E-W) worden opgevraagd bij de afdeling Informatie Beheer, Deze worden verstuurd naar de adviseur t.b.v. Bestekstekeningen of rechtstreeks naar de aannemer / installateur t.b.v. Werktekeningen. Adviseur maakt bestek en bestekstekeningen. De tekeningen en status worden in Planon aangepast. 6. Aannemer / installateur maakt Werktekeningen voor uitvoering werkzaamheden. De tekeningen en status worden in Planon aangepast. 7. a oplevering van de werkzaamheden worden de tekeningen verwerkt tot As-Built status. De tekeningen dienen te voldoen aan het AutoCAD protocol. De aannemer / Installateur dient tevens zelf het controlerapport (Hfst 2 blad 2.2.1). in te vullen en aan te leveren. 8. De tekeningen worden technisch inhoudelijk gecontroleerd door de adviseur. Bij goedkeuring geeft hij een akkoord bij de Projectleider en stuurt de tekeningen door naar de afdeling Informatie Beheer. Indien niet akkoord worden de tekeningen retour gezonden naar de aannemer / installateur. 9. De digitale "Revisietekeningen" worden CAD inhoudelijk gecontroleerd door de afdeling Informatie Beheer a.d.h.v. dit AutoCAD-protocol en controlerapport (Hfst 2 blad 2.2.1). Indien niet akkoord worden te tekeningen retour gezonden naar de aannemer / installateur. 10. Indien de tekeningen worden goedgekeurd wordt dit gemeld bij de projectleider zodat deze het project kan gereed melden voor eindfacturering. De tekeningen worden verwerkt via procedure Werkzaamheden TIS (1.3). P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.1.4

22 PROCEDURES RODE REVISIE (1-2) Bij de clustercoördinators van de Vastgoedclusters Binnenstad en Leeuwenhoek wordt één set witdrukken beheerd van de bouwkundige plattegronden, de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties, incl. de elektrische verdeelschema s bij de verdeelkasten. 2. Bij onderhoud aan de gebouwen of aan de gebouwgebonden installaties (kleine aanpassingen) dient de aannemer / installateur de revisie te verwerken (handmatig = rode revisie) op de witdrukken aanwezig op het Vastgoedcluster, of als separate kladrevisie in te dienen bij de clustercoördinator. 3. De werkzaamheden aan de installatie en de verwerkte rode revisie dienen te worden gecontroleerd door de clustercoördinator. 4. De cluster coördinator neemt periodiek contact met de afdeling Informatie Beheer om de rode revisie te laten verwerken. 5. De rode revisie wordt opgehaald door de afdeling Informatie Beheer en doorgesproken met de clustercoördinator. 6. De afdeling Informatie Beheer controleert eerst of er nog andere werkzaamheden worden verricht via lopende projecten bij de projectleiders (procedure 1.1 Projecten). 7. De revisie wordt verwerkt in het tekeningenbestand volgens het AutoCAD protocol. 8. De tekeningen worden verder verwerkt via procedure Werkzaamheden TIS (1.3). P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.1.5

23 PROCEDURES WERKZAAMHEDE TIS (1-3) adat projecten zijn afgerond of de rode revisie is verwerkt dienen de tekeningen verder geïmplementeerd te worden in het moederbestand. 2. Indien akkoord worden de tekeningen verwerkt in het tekeningenbestand in Planon. 3. a implementatie tekeningen wordt gecontroleerd of er wijzigingen moeten plaatsvinden. Acties m.b.t. : - Aanpassen Planon Wijzigingsdatum. - Aanpassen PDF bouwkundig / printen 20 stuks plattegrond. - Ruimtebeheer aanpassen m² Stabiplan / kostenplaats Planon. - Aanpassen veiligheidsplattegronden incl. PDF. (gebruiksvergunningen/ontruimingsplattegronden) 4. Eventuele wijzigingen doorvoeren in overleg met de projectleiders. Gewijzigde tekeningen zoals veiligheidsplattegronden, schema s t.b.v. E 3140 e.d. vervangen in de gebouwen. Oude bestanden: Concept tekeningen, Werktekeningen, As-build verplaatsen naar archief. 5. ieuwe tekeningen in tweevoud afdrukken en deze distribueren, 1 exemplaar in de kasten Rapenburg 70,3 e & 4 e verdieping en 1 exemplaar bij het betreffende Vastgoedcluster. 6. Project gereed, archiveren en afsluiten. P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.1.6

24 PROCEDURES COTROLE RAPPORT (1-4) Projecten Renov. + ieuwb. AutoCAD Protocol hst. 2 bl Controle rapport Ombouwen Definitief ontwerp Architect Werktekeningen 1. Het controle rapport dient om de tekeningen die vervaardigd worden in de uitvoeringsfases dusdanig te stoomlijnen, zodat deze tijdens de uitvoering van een project en nadien in de beheersfase een goed en betrouwbaar informatie geven van het betreffende gebouw. 2. De bouwkundige plattegronden dienen na het definitief ontwerp te worden aangepast zodat de diverse installateurs de tekeningen kunnen gebruiken als onderlegger voor de betreffende installaties, de minimale eisen staan omschreven in Hfst 4 blad Uitvoeringsfase (werktekeningen). AutoCAD Protocol As Built 4. a oplevering van de werkzaamheden worden de tekeningen verwerkt tot As-Built status. De tekeningen dienen te voldoen aan het AutoCAD protocol. 5. De aannemer / installateur dient zelf het controlerapport (Hfst 2 blad 2.2.1)in te vullen en de tekeningen (witdrukken en digitaal) aan te leveren aan de Adviseur. CAD Controle rapport Installateur Controle Installatie Adviseur CAD contr. ee Afwijkings rapportage 6. Bij goedkeuring van de technische installatie geeft de adviseur een akkoord en stuurt de tekeningen / digitale gegevens door naar de afdeling Informatie Beheer. Indien niet akkoord worden de tekeningen retour gezonden naar de aannemer / installateur. 7. De digitale "Revisietekeningen" worden CAD inhoudelijk gecontroleerd door de afdeling Informatie Beheer a.d.h.v. het ingeleverde controlerapport (Hfst 2 blad 2.2.1) van de aannemer / installateur. Indien niet akkoord worden te tekeningen retour gezonden naar de aannemer / installateur a.d.h.v. een afwijkingsrapportage. Ja 8 Einde project 1.3 Werkzaamheden TIS 8. De tekeningen worden verder verwerkt via procedure Werkzaamheden TIS (1.3). P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.1.7

25 PROCEDURES RUIMTEBEHEER (1-5) Projecten Renov. + ieuwb. Ruimtebeheer 1. Het aanpassen van ruimteoppervlakte vind plaats indien er verbouwingen, renovaties plaats vind van bestaande gebouwen van de Universiteit, bij nieuwbouw en bij aankoop van nieuwe panden. AutoCAD Protocol hst. 2 bl Ombouwen Definitief ontwerp (Architect) 2. Architect en/of de afdeling Informatie Beheer maken bouwkundige plattegronden (definitief ontwerp) volgens het AutoCAD protocol,indien de bouwkundige tekeningen niet zijn getekend in AutoCAD, en worden geconverteerd moeten de tekeningen aan de minimale eisen voldoen van het protocol zoals omschreven in Hfst 4 blad AutoCAD Protocol hst. 8 Ruimtebeheer Toekennen Ruimtenummers Intekenen Ruimtelijnen 3. De ruimtenummers worden toegekend en/of gewijzigd door de afdeling Vastgoedontwikkeling en -beheer (VOB) zodat de ruimtenummers worden opgezet conform de procedure ruimtenummering. 4. adat de ruimtenummers bekent zijn wordt met de applicatie Stabiplan de ruimtelijnen en ruimtenummers gezet in AutoCAD. Volgens het protocol hoofdstuk Werkzaamheden TIS Stabi Planon Conversie (peil datum) Definitieve Revisie Ja Planon 5. Hierna worden de gegevens geëxporteerd d.m.v. de Stabi-Planon conversie tool (xml-file) zodat ze kunnen worden ingelezen in Planon. Hierbij wordt de peildatum ingevuld van de (verwachte) opleveringsdatum vermeld. 6. a de oplevering worden de definitieve revisietekeningen aangeleverd volgens het AutoCAD protcol. 7. De afdeling Informatie Beheer controleert of er nog ruimtes zijn gewijzigd. De StabiCAD lagen m.b.t. het ruimtebeheer worden overgeheveld naar de nieuwe (definitieve) tekening. En worden eventueel aangepast. Aanpassingen Ruimtes 8. De ruimtegegevens worden na de definitieve peildatum (1e dag van de maand na oplevering) automatisch in Planon gelezen voor gebruik van de module Ruimtebeheer. Stabi Planon conversie (def. peil datum) Planon 9. Planon Ruimtebeheer Planon Ruimtebeheer P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.1.8

26 COTROLERAPPORT P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.2.0

27 PROCEDURES COTROLERAPPORT DIGITALE AUTOCAD TEKEIGE Controlerapport AutoCAD tekeningen Universiteit Leiden Betreft: Controle Universiteit Leiden door: Project : aam : Projectnummer : Datum : Bouwdeel / Verdieping : Projectnr. : Discipline / Onderdeel : Paraaf : Aangeleverd door: Toeleverancier : Contactpersoon : Tel. Controle elementen Controle Universiteit Leiden 1. Algemeen: Opmerkingen 1.1 Goed vakmanschap 1.2 Overzicht symbolen t.b.v. toevoeging in AutoCAD protocol 1.3 Correcte AutoCAD release gebruikt. Release: Applicatie pakket gebruikt Applicatie: n.v.t. 2. Tekentechnisch, Algemeen: 2.1 aamgeving tekening (a.h.v. AutoCAD protocol) 2.2 Tekening voorzien van correcte cadnaam 2.3 Kleurengebruik 2.4 ulpunt goed toegepast (schema's, plattegronden etc.) 2.5 Correcte eenheden toegepast (1 eenheid = 1mm) 2.6 Maatbalk geplaatst en aangepast conform de schaal v.d. tekening 2.7 Schaal correct toegepast 2.8 Base point van de tekening is 0,0,0 2.9 Hulplijnen/punten verwijderd 2.10 Tekening correct gepositioneerd t.o.v. het formaat 2.11 Afstanden maatvoering t.o.v. het object 2.12 "Verdwaalde" attribute definitions verwijderd 2.13 Aangrijpings punten teksten en/of attribute definitions goed gekozen 2.14 Op Snap gewerkt 2.15 Modellijnen niet onderbroken (b.v. bij installaties) 3. Tekentechnisch, Blocks: 3.1 aamgeving Blocks (a.h.v. AutoCAD protocol) 3.2 Blocks aangemaakt in laag 0 en met de juiste schaal 3.3 Blocks aangemaakt met juiste kleuren, linetype en lineweight 3.4 Aangrijpings punten blocks (insertion points) logisch gekozen 4. Tekentechnisch, lagengebruik: 4.1 Lagenindeling (a.h.v. AutoCAD protocol) 4.2 Lagen in xref s bevroren 4.3 Path bij xref's goed toegepast (schijf-onafhankelijk) 4.4 Xref's in correcte lagen geplaatst 5. Tekentechnisch, Model space & Paper space: 5.1 Correcte opzet m.b.t. objecten in Model en Layout 5.2 Schaal correct toegepast bij viewports 5.3 Schaal gelocked bij viewports (display locked) 6. Tekentechnisch, Tekening instellingen (afsluiten): 6.1 Tekening opgeslagen met Zoom Extents 6.2 Global Scale Factor van lijntypen ingesteld in relatie tot schaal 6.3 Overall Scale van dimensies ingesteld in relatie tot schaal 6.4 Bij verlaten tekening: Laag 0 current gemaakt 6.5 Color ingesteld op bylayer 6.6 Linetype ingesteld op bylayer 6.7 Lineweight ingesteld op bylayer 6.8 Purge / Grid uit P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad: 2.2.1

28 P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h02.doc Blad:

29 ALGEMEE AFSPRAKE 3-1 File management 3-2 Onderhoek Universiteit Leiden 3-3 Teken afspraken algemeen 3-4 Teken afspraken terrein & gebouw gerelateerde tekeningen 3-5 Peninstellingen en lijntypen 3-6 Het UniLeiden menu P:\DWG20\20182\Algemeen\01 - AutoCAD protocol\versie 3.0\cad-h03.doc Blad: 3.0.0

Norm voor technisch revisietekenwerk

Norm voor technisch revisietekenwerk Norm voor technisch revisietekenwerk Rijksvastgoedbedrijf Directie Vastgoedbeheer Korte Voorhout 7 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag www.rijksvastgoedbedrijf.nl Versie 3.2 Pagina 1 van 38 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012 IPC voor Architecten Collectief Project BIM Model BIM Protocol Dummy 5 januari 2012 Dit is een levend document dat steeds verder, in steeds grotere mate van detail wordt uitgewerkt. De tekst in rood geeft

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Revit-Worksharing. C3A- workshop 13 nov. 2013

Revit-Worksharing. C3A- workshop 13 nov. 2013 Revit-Worksharing C3A- workshop 13 nov. 2013 C3A / Computer Assisted Arts Association nv zetel, sekretariaat, opleidingscentrum : Tramstraat 57, B-9052 Gent-Zwijnaarde http://www.c3a.be http://www.revit.be

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Handleiding 1.4. RoBeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Handleiding 1.4. RoBeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Handleiding V RoBeheer Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Handleiding V RoBeheer 2.0.2 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst logistiek Industriepark Noord 4 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK 2015-40/LOG/hard- en software parkeerbeheer/jg-al-cq-vw ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

AutoCAD System Manager

AutoCAD System Manager Afstudeeropdracht in het kader van de studie AutoCAD System Manager ROXTEC Kabeldoorvoeringen AutoDesk System Manager 18 januari 2003 AutoDesk System Manager 18 januari 2003 ROXTEC KABELDOORVOERPROGRAMMA

Nadere informatie

AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM

AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM Nota van Inlichtingen Gemeente Utrecht Nota van Inlichtingen 2 inzake de EU- aanbesteding van een Fietsverwijssysteem inclusief aanverwante dienstverlening t.b.v. gemeente

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

Handleiding Versie 1.15

Handleiding Versie 1.15 Handleiding Versie 1.15 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Wat is Fin-e Projects?... 4 1.2. Voor wie is Fin-e Projects bedoeld?... 4 1.3. Welke voorkennis is vereist?... 4 2. De filosofie van de financiële

Nadere informatie

Bouw & Architectuur. voor professioneel PC CAD- gebruik. April/Mei 2007 jaargang 18

Bouw & Architectuur. voor professioneel PC CAD- gebruik. April/Mei 2007 jaargang 18 3 voor professioneel PC CAD- gebruik April/Mei 2007 jaargang 18 Bouw & Architectuur Focus op Bouw en Architectuur ArchiCAD 11 met Virtual Tracing AAArchitecten tekent op niveau Solid Edge Systems Design

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

PromaCoin Handleiding v1.2. 2009 Peletier & Partners

PromaCoin Handleiding v1.2. 2009 Peletier & Partners PromaCoin Handleiding v1.2 Contents 3 Table of Contents Foreword Part I Introductie 0 8 1 Over... Peletier & Partners 8 Wie zijn w ij?... 8 Waarden... 8 Onafhankelijk... 8 Contactgegevens... 8 2 Over...

Nadere informatie