FUTURE SEARCH 9 & 10 oktober 2007 Bilderberg Hotel t Speulderbos, Garderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUTURE SEARCH 9 & 10 oktober 2007 Bilderberg Hotel t Speulderbos, Garderen"

Transcriptie

1 0 FUTURE SEARCH 9 & 10 oktober 2007 Bilderberg Hotel t Speulderbos, Garderen

2 2 Inhoudsopgave INTRODUCTIE Context 3 Doelstellingen 3 Future Search 3 Agenda 5 WORKSHOP VERSLAG Opening 6 Focus op het Verleden 6 Focus op het Heden 7 Focus op de Toekomst 11 Common Ground 13 Planning voor de Toekomst 15 Afsluiting 17 ANNEXEN Annex 1 - Actieplannen 18 Annex 2 Deelnemers / Groepen 24 PAD Solvay - Voorbereidingsgroep Gert Wentzel(afdelingshoofd) Elsje van Iersel, Jan van Dijk, Jan Winder, Marieke Kaarsgaren, Reinier Maasman, Sabien van der Schoot, Tineke Warta, Tinka Pouw, Truus Schumacher (leden) Future Search Facilitator Han Rakels

3 3 Introductie CONTEXT De afdeling PAD van Solvay Pharmaceuticals staat voor de uitdaging om een proactieve afdeling te creëren die continu verbeterslagen in zijn werkprocessen weet te realiseren. Tijdens de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel speelt de afdeling PAD een belangrijke rol, variërend van het leveren van supplies voor klinische studies tot en met het maken van demobatches in de productie site en het schrijven van onderdelen van het registratie dossier. Een vertraging binnen de afdeling PAD kan leiden tot het later indienen van registratiedossiers. Omdat Solvay Pharmaceuticals tot de wereldtop wil horen ten aanzien van de ontwikkeltijd van een New Chemical Entity, zijn er initiatieven ontplooid (Clinical breakthrough) om de doorlooptijd van klinische studies te verkorten. Het senior management is echter van mening dat doorlooptijd van een klinische studie altijd het kritieke pad moet zijn. Hierdoor mogen ondersteunende activiteiten, waaronder de activiteiten van PAD, nooit op het kritieke pad komen. Een goede samenwerking tussen groepen wordt daarbij gezien als een belangrijke randvoorwaarde. De beschreven situatie is de directe aanleiding geweest tot een PAD-brede workshop, die in dit verslag beschreven wordt, een Future Search getiteld PAD Naar de Toekomst DOELSTELLINGEN De doelstellingen werden als volgt geformuleerd: Optimaliseren van interne en externe werkprocessen Betere samenwerking tussen verschillende groepen Flexibele organisatie om niet op het kritieke pad te komen Van reactief naar proactief The uitkomsten van de Future Search worden gezien als strategieën om de ontwikkelingen binnen PAD verder vorm te geven. FUTURE SEARCH De workshop bracht circa 55 deelnemers bijeen (zie Annex 2). Alle groepen behorende tot de afdeling waren aanwezig, alsmede een 9-tal externe belanghebbenden van diverse voor PAD belangrijke andere afdelingen. De workshop vond plaats op 9-10 oktober, 2007 in het Bilderberg hotel t Speulderbos te Garderen.

4 4 Een voorbereidingsgroep had de Future Search (en andere activiteiten) voorbereid om te verzekeren dat de workshop adequaat aansloot bij de PAD context in termen van doel, proces, verwachte uitkomsten en deelnemers. Future Search wordt gekenmerkt door een proces dat in hoge mate participatief genoemd mag worden en focust op het vinden van de common ground onder alle deelnemers als basis voor toekomstgerichte acties ( De workshopactiviteiten zijn ontworpen op een manier zodat de uitkomsten tot iedereen individueel behoren alsmede tot alle deelnemers gezamenlijk net zoals de toekomst van PAD. Deelnemers werkten als individuen, participeerden in kleine groepen, en discussieerden plenair. Informatie werd verzameld en geanalyseerd en bevindingen gepresenteerd, op zoek naar zinvolle toekomst scenario s en overwegend hoe een begin te maken om deze in praktijk te brengen. Dit verslag beschrijft de hoogtepunten van het proces alsmede de uiteindelijke uitkomsten, de common ground agenda, en de gesuggereerde acties om de gewenste toekomst te realiseren.

5 5 AGENDA DAG 1 Dinsdag 9 oktober, :00 09:45 OPENING, DOELSTELLINGEN, EN WERKWIJZE 09:45 11:15 FOCUS OP HET VERLEDEN: Hoogtepunten en mijlpalen Doel: Waardering van historische ontwikkelingen, trends en hun betekenis 11:15 12:30 FOCUS OP HET HEDEN: Huidige Trends Doel: De trends en krachten die nu invloed hebben op PAD in kaart brengen 12:30 13:30 LUNCH 13:30 15:00 FOCUS OP HET HEDEN: Respons van groepen op trends Doel: Inzicht verkrijgen in wat we nu al doen en in wat we nu zouden willen doen :15 FOCUS OP HET HEDEN: Trotsen en Spijten Doel: Erkenning van onze bijdragen aan de huidige situatie 16:15 16:45 SNACK BREAK 16:45 18:00 FOCUS OP DE TOEKOMST Doel: Verbeelding van de ideale toekomst voor PAD DAG 2 Woensdag 10 oktober, :30 10:15 FOCUS OP DE TOEKOMST (vervolg) 10:15 11:30 OVEREENSTEMMING VOOR DE TOEKOMST Doel: Ontdekking van overeenkomsten in onze gewenste toekomst voor PAD 11:30 12:30 COMMON GROUND - REALITEITSDIALOOG Doel: Vinden van eenstemmige toekomst en richting 12:30 13:30 LUNCH 14:15 16:00 PLANNEN VOOR DE TOEKOMST Doel: Aandragen van betrokken initiatieven 16:00 17:00 VERVOLGSTAPPEN en PERSOONLIJKE COMMITMENTS 17:00 AFSLUITING

6 6 Workshop Verslag Het volgende is een weergave van de belangrijkste stappen en uitkomsten van de workshop. OPENING De workshop werd geopend door Gert Wentzel, PAD afdelingshoofd. Hij verwelkomde de deelnemers van PAD, introduceerde de externe stakeholders (zie Annex 2) en stelde de voorbereidingsgroep voor. Hij legde tevens uit hoe de keuze tot een Future Search tot stand was gekomen (na overleg met Margreet Heijers van de afdeling Training & Development, Dineke Meijen van HRM en na afwachting van de geslaagde Future Search die de PCS unit onder leiding van Arnoud Herremans, PCS Local Unit Manager had gehouden). Hij schetste tevens tegen welke achtergrond de doelstellingen (zie introductie) waren geformuleerd, door enige citaten van Claus Steinborn aan te halen: Do think out of the box There is never enough expertise and resources in house Outsourcing is a key component concentrate on key competences and not on routine work Learn from our partners Search systematically for external expertise Think globally; what about India and China? Always think about IP And many more Tenslotte werd benadrukt dat deze Future Search een unieke kans bood om een bijdrage te leveren aan de vormgeving van de toekomst van PAD. Aldus de slogan De toekomst van PAD is ook jouw toekomst. FOCUS OP HET VERLEDEN Als eerste stap in het proces ontwikkelden de deelnemers een gezamenlijk beeld van hun verleden op drie niveaus: Op persoonlijk niveau Op niveau van de wereld Op niveau van PAD Zij beschreven memorabele gebeurtenissen, keerpunten en mijlpalen in de periode van 1990 tot nu. Vervolgens deelden zij de voornaamste ontwikkelingen en verhaallijnen op deze tijdslijnen. Bovendien haalde men er de essenties uit die implicaties hadden voor de gestelde doelstellingen: Wat vertelt het verleden ons? Op persoonlijke noot observeerde de groep dat er in de loop der tijd eigenlijk weinig verandert. Dezelfde cycli van het leven herhalen zich, met al zijn pieken en dalen. Echter, de band tussen de werk- en privé-situatie verandert. Een punt

7 7 van aandacht voor de toekomst is de mate van flexibiliteit die de veranderende werkomgeving vraagt van de privé/situatie. De interactie tussen werk en privé, de mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling, en het scheppen van een fijne/goede werksfeer dienen voortdurend aandacht te krijgen. Op wereld niveau (alles in de directe en verre omgeving van PAD) werden feiten overheerst door veel negativiteit: 9/11, de moorden op Van Gogh en Fortuijn, de vuurwerkramp in Enschede en de MKZ crisis zijn voorbeelden daarvan. Aan de andere kant lijken die te vervagen met het verstrijken van tijd. Technologische ontwikkelingen (digitalisering), veiligheidsaspecten (strengere veiligheidseisen grondstoffen/producten en registratie eisen), globalisering (24 uurs economie) en harmonisatie (bv EU richtlijnen) zijn duidelijk van invloed op de toekomst van PAD. De belangrijkste leringen die de groep trok waren de noodzaak om globaal te denken en daarvoor open te staan, de goede technische onderbouwing die nodig en vereist is, en de waarschijnlijkheid dat er steeds meer studies zullen komen (beschikbaarheid over meer en betere data). Het verleden van PAD wordt gekenmerkt door vele reorganisaties. PAD zelf is een voortvloeisel daarvan, hoewel haar voorlopers reeds in 1990 aanwezig waren. Kernwoorden voor trends uit het verleden zijn de gevallen stoffen/projecten ( lege oesters ), de toenemende globalisering en meer outsourcing. Organisatietechnisch zijn er verschuivingen in de richting van meer projectmatig werken en de matrixstructuur volgens het 3-assen model. Enkele implicaties van dit verleden zijn de spanning tussen differentiatie en harmonisatie waar PAD mee te kampen heeft en de wetenschap dat stilstand achteruitgang is; doelgericht aanpassen is een vereiste, in de context dat alles sneller moet. FOCUS OP HET HEDEN De deelnemers bewogen zich van het verleden naar het heden. De groep creëerde een gezamenlijk beeld van de complexe wereld waarin PAD zich momenteel begeeft. Er werd een mind map gemaakt van trends en ontwikkelingen waarvan men vond dat ze het heden beïnvloeden en de

8 8 toekomst van PAD vormgeven (zie volgende pagina voor een schematische weergave):

9 9 MINDMAP over TRENDS / ONTWIKKELINGEN

10 10 De deelnemers identificeerden de ontwikkelingen die zij het belangrijkst achtten (aantal stemmen ), wat resulteerde in de volgende uitslag: 1. Alles sneller, meer flexibiliteit in werk vereist, meer contingency planning ter anticipatie, verhoging van werkdruk en taakverzwaring (meer projecten), snelheid versus kwaliteit dilemma, afname van ondersteuning/toename nevenactiviteiten, meer parttime werkers, gebrek aan snelle structuur, vertraging door meebeslissen/vergadercultuur (172). 2. Globalisering/harmonisering (internationale afstemming werkprocessen), Solvay als globale organisatie, klinische studies complexer, afdelingen buiten PAD, meer individualisme (61) 3. Meer uitbesteding /productie elders, denkwerk naast doewerk uitbesteden, meer alliances, meer integraal uitbesteden, nieuwe expertises vereist (56) 4. Meer ad-hoc besluitvorming, lagere efficiency (52) 5. Toenemend belang van kennismanagement, meer samenwerking met universiteiten, kennisverlies (door uitbesteding) (56) 6. Registratie lastiger (bv door safety eisen), meer guidelines / regelgeving waaraan voldaan moet worden (32). 7. Trend naar science-based indiening, PAT, continue productie (31) 8. Meer IT-systemen en automatisering, systeemregie (bv solid) (29) Observaties: Het aspect alles sneller en alle aanverwante zaken sprong er duidelijk uit. Hoe om te gaan met werkdruk, flexibiliteit, verantwoordelijkheden, enzovoort is duidelijk een zorgpunt voor de meesten. Met ad-hoc besluitvorming doelde men op ondoordacht, waardoor beslissingen snel veranderen in nieuwe besluiten. Een tweede sterk ervaren ontwikkeling heeft met de globalisering te maken, en zaken die daar uit voortvloeien, met name de harmonisatie van werkprocessen, waar het goeddeels om gaat. Outsourcing is een specifiek aspect wat ook te maken heeft met stroomlijning en verhoogde efficiency. Een derde cluster met belangrijke trends gaat met name over systemen en procedures, inclusief ICT ter ondersteuning daarvan. Er zijn ogenschijnlijke tegenstellingen tussen de laatste twee enerzijds, die de bedoeling hebben om werkprocessen efficiënter te maken, en anderzijds de ervaren werkdruk (o.a. om al die veranderingen te realiseren).

11 11 FOCUS OP HET HEDEN (vervolg) Deelnemers bespraken daarna de ontwikkelingen die voor hun homogene groepen het meest relevant zijn. Homogene groepen beschouwden wat zij momenteel al doen als antwoord op deze trends en wat ze niet doen maar zouden willen doen. Homogene groepen bekeken ook waar zij TROTS op zijn in relatie tot hun bijdrage aan PAD en waar ze SPIJT van hadden (wat ze anders zouden willen doen/gedaan hebben) Centraal stonden in positieve zin ontwikkelingen en implementatie van producten, diensten en technieken. Ook de prettige samenwerking, teamgevoel en goede werksfeer, naast de hoge mate van inzet en flexibiliteit, creativiteit en zelfstandigheid stonden hoog in het vaandel; de tevreden klanten werden meermaals genoemd. Ten opzicht van wat men zou willen en bij de spijten stonden centraal: Het te weinig van elkaar en van fouten leren (geen lerende organisatie), het slecht grenzen stellen (nee zeggen), prioriteiten bepalen en daarover communiceren; het niet optimaliseren van werkprocessen; onafgeronde en/of laconieke omgang met protocollen, procedures, rapportage en verbeteringen; gebrek aan coördinatie en afstemming. Een te weinig proactieve houding. Deze ideeën werden uitgewisseld en werden input voor het toekomst gedeelte van de workshop agenda, hieronder samengevat. FOCUS OP DE TOEKOMST Deelnemers werd gevraagd om zich een toekomst voor stellen waar zij naar toe willen werken. Reizend door de tijd visualiseerden zij ambities die haalbaar, motiverend en wenselijk zijn voor jaar De visies brachten een variëteit aan ideeën naar voren, die hieronder op een ongeprioriteerde manier staan opgesomd: Het maken van ontwikkelstrategieën (pharma en analyse) en generieke methoden tbv parallelle ontwikkeling vroeg/laat. Standaardformuleringen op de plank (generieke aanpak). De afsplitsing van GCSO in richting van een zelfstandige globale unit onder CPD- Weesp. Verbetering van planning en prioriteitenstelling die helder is bij alle projectleiders; een assertievere opstelling en meer gestructureerd werken; beter communiceren; geen achterstallige rapportages

12 12 Harmonisatie van werkprocessen. Zichtbaar maken van workflows (inzicht knelpunten analyse tijd/doorlooptijd en het verbeteren en communiceren hiervan) en eventueel met dedicated teams werken. Overdracht PSA-PAD naadloos Registratie template proactief updaten en rechtstreeks contact registratie; verder RA intelligence en topic leaders. Terug naar kerntaken ter verhoging van efficiency, neventaken coördineren of uitbesteden en taken meer structuren en harmoniseren (minder ad-hoc). Verschuiving van core business in richting van het begeleiden van het proces en de kennis tav ontwikkeling. Uitbesteding intensiveren, integraal (intern en extern), en gestructureerder (harmonisatie intern/extern) en uitwisseling kennis/ervaring. Uitbestedingsbeleid optimaliseren; duidelijke afspraken met partners over werkprocessen. QP activiteiten uitbesteden aan preferred partners. QP focus vrijgifte CTM Alliances wil men beter coördineren middels alliance managers Automatisering verder ontwikkelen of inzetten. Geen QC analyse achteraf maar on-line meten van producteigenschappen. Process understanding / PAT verfijnen, doorvoeren en uitbreiden. PAT is ook in registratiedossier verwerkt. Op vlak van kennis globaal meer kennis vergaren, (betere) rapportage vanuit externen die het proces gebruiken, en kennis beter structureren - centraal aanwezig en toegankelijk. Een zelfsturend data management systeem met gegevens over ervaringen van ontwikkelprocessen. Binnen de voortgaande globalisering vacatures globaal maken, eenzelfde organisatie structuur hebben. Cultuuromslag van een reactief PAD naar een proactief PAD. Borging van intenties en veranderprocessen. Nieuw gebouw WNH-B met goede en efficiency bevorderende faciliteiten; ondersteund door kosten-baten analyse. Groepen gaven uitdrukking aan hun visies door op een creatieve manier hun ideale toekomst scenario s te presenteren. Zo werd er een speciale journaal uitzending in 2015 getoond, een sinterklaas bezoek, een olifant als symbool voor PAD, een werkoverleg anno 2015, e.a. De foto s geven een impressie.

13 13 COMMON GROUND Common ground is datgene wat iedereen gelooft dat aspecten zijn die gedeeld en gewenst zijn door de gehele groep. Dit kunnen waarden/normen, maatregelen, projecten of andersoortige interventies zijn. Na de diverse toekomst scenario s tot zich te hebben genomen, beoordeelden deelnemers gezamenlijk de common ground voor de toekomst van PAD. Elementen werden geclusterd in thematische categorieën. Initiatiefnemers wierpen zich vervolgens op en vrijwilligersgroepen schaarden zich rondom de geselecteerde thema s. De volgende thema s en uitkomststellingen werden geformuleerd: Thema 1. Kennis- en datamanagement Efficiënt delen, behouden en vinden van kennis.dat kan met ELN/SDMS. Think global Act local. Thema 2. Ontwikkelstrategie Ontwikkelen van een strategie om snel van API naar marktformulering te komen en deze op full-scale te kunnen produceren. Thema 3. Planning PAD zal zijn planning op afdelingsniveau, project en individueel niveau verbeteren voor verhoogde efficiency. Thema 4. Afstemming projectleiders Aan dit thema zijn reeds (lopende) acties verbonden. Besloten werd het niet verder te beschouwen tijdens deze Future Search.

14 14 Thema 5. Harmonisatie werkprocessen Harmonisatie van werkprocessen binnen CPD met een klantgerichte output (RESQS/TPS). Think Global - Act Local Thema 6. Process understanding / PAT PAD will apply PAT to monitor, understand and control pharmaceutical processes. Thema 7. Ondersteunende automatisering PAD streeft naar uitwisselbare automatiseringssystemen ter ondersteuning van het werkproces ter verhoging van kwaliteit en efficiency. Thema 8. Centralisatie neventaken Medewerkers van PAD willen zich meer richten op de kernactiviteiten ipv versnippering van de tijd door neventaken. Focus instead of scattering! Thema 9. GCSO positionering Dit thema wordt op initiatief van GCSO verder inhoud gegeven. Thema 10. Outsourcing PAD maakt een draaiboek om farmaceutische en analytische activiteiten integraal uit te besteden. Thema 11. Nieuw gebouw Geschikte faciliteiten voor optimale output.

15 15 De volgende zaken werden niet overeengekomen: Het oprichten van een serviceafdeling, flexibel werk regelingen met als opties 2- of 3-ploegendiensten, en de integratie van ontwikkeling en analyse (door kamers te delen). PLANNING VOOR DE TOEKOMST Actiestappen Nadat de gehele groep overeenstemming had bereikt over de inhoud van de common ground agenda zijn actiestappen uitgedacht om zaken in gang te zetten en tot implementatie te komen. Deze vormen een eerste aanzet en zullen aan verandering onderhevig kunnen zijn. Ze hebben niet de pretentie van gedegen geformuleerde plannen, maar dragen de betrokkenheid en ideeënvorming van diegenen die er hun ervaring en gedachten aan gewijd hebben. Ze zijn als zodanig een eerste leidraad voor focus op de toekomst. Geformuleerde acties zijn bijgevoegd in Annex 1. Vervolgstappen Deelnemers toonden een grote bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen om de common ground agenda te implementeren. Om het gegenereerde momentum te handhaven en het proces van voortgang te bewaken, stelde de groep de volgende maatregelen voor: 1. Future Search verslag Binnen een week zal het concept verslag beschikbaar zijn voor bespreking om vervolgens aan alle deelnemers beschikbaar te worden gesteld. 2. Communicatie uitkomsten De uitkomsten zullen ook aan niet-deelnemers worden gecommuniceerd om aandacht te vestigen op de ingeslagen koers en om betrokkenheid van relevante partijen te genereren. 3. Overleg voorbereidingsgroep / initiatiefnemers De voorbereidingsgroep zal nog een onbepaalde periode blijven bestaan en bijeenkomen om voortgang te bespreken en het proces te bewaken en te inspireren. Tevens is het voorstel dat de initiatiefnemers van tijd tot tijd bijeenkomen om overleg te plegen om soortgelijke redenen.

16 16 4. WENS als communicatieplatform De WENS bijeenkomsten zullen worden benut om de hele afdeling op de hoogte te houden van progressie en om ideeën uit te wisselen. 5. Coaches en klankborden voor initiatiefnemers Elke initiatiefnemer zal een coach of klankbord regelen, waarvan de functie een ondersteunende en motiverende is. 6. Proactieve en positieve houding Men zal elkaar aanspreken op het handhaven van een positieve en stimulerende atmosfeer, die motiverend en opbouwend is. Daartoe zal iedereen zich inzetten om het ontstaan van een negatieve sfeer te vermijden, te klagen en een zie-je-wel effect te creëren. 7. Quick wins Het belang van succes om vertrouwen te wekken is onderkend. Daarom zal bekeken worden of er op korte termijn enkele snelle resultaten geboekt kunnen worden om de veranderingen een positieve impuls te geven. 8. Tijd en middelen Hoewel de budgettaire consequenties voor een groot aantal initiatieven te overzien zijn, zullen er wellicht prioriteiten gesteld moeten worden voor de meer kostbare interventies. Tijd zal een andere factor zijn, waar het begrip en de steun van management gevraagd word. Daarnaast wordt iedereen te bezien welke zaken belangrijk zijn (met de kanttekening dat urgent niet per sé belangrijk is.) 9. Stakeholders Stakeholders van PAD zullen ook in de toekomst betrokken worden bij PAD initiatieven. 10. PAD vervolgdag Over 3-4 maanden ongeveer zal er een vervolgdag gepland worden. Dan zullen de groepen presenteren welke voortgang ze geboekt hebben, welke input ze eventueel behoeven, en wat er verder nodig mocht zijn om het proces op een goede manier verder voort te zetten.

17 17 AFSLUITING De future search werd afgesloten met iedere deelnemer de gelegenheid te geve om 1 woord te spreken wat een positief aspect, leerpunt of inzicht betrof dat de workshop had gegenereerd. Velen drukten hun ervaring uit in termen als team spirit, toekomst, motivatie, gezellig, succes, e.a. Gert Wentzel, afdelingshoofd, sloot de workshop af met een woord van dank aan alle betrokkenen, de actieve participatie, zijn tevredenheid met de uitkomsten. Hij stipte aan dat deze Future Search een belangrijk nieuw begin is, maar dat het uiteraard nu allemaal gedaan moet worden, met veel werk voor de boeg. De energieke en motiverende start biedt echter veel perspectief.

18 18 ANNEXEN ANNEX 1 - ACTIEPLANNEN De volgende actiestappen zijn gesuggereerd door deelnemers om de doelen die zijn geformuleerd in de uitkomststellingen te realiseren. Deze suggesties zijn niet gestoeld op grondige analyses, maar gebaseerd op een eerste inventarisatie van ideeën, ingegeven door aanwezige ervaring, kennis en motivatie. Thema 1. Kennis- en datamanagement Efficiënt delen, behouden en vinden van kennis.dat kan met ELN/SDMS. Think global Act local. Deelnemers: JW, SvdS, OH, WW Acties: Schrijven van een voorstel met + en - wat hebben we - wat willen we - wat hebben we nodig Commitment van het MT verkrijgen Presentatie naar de afdeling Input afdeling/gebruikers Implementatie Thema 2. Ontwikkelstrategie Ontwikkelen van een strategie om snel van API naar marktformulering te komen en deze op full-scale te kunnen produceren. Deelnemers: Jan M., Ingrid B, Harry G, Gerrit K, Erik G, Nico B, Alexander M. Acties: Workshop voor formulering (reeds ingepland) Workshop voor analyse (nog in te plannen) Per poot van PSA strategie PAD strategie ontwikkelen (incl analyse) gebruik makend van standaard formuleringen (komende 6 maanden op papier; trekkers: Jan M. en Erik G.) Per poot ook kijken naar impact op analyse Overlegstructuur opzetten

19 19 Thema 3. Planning Verbeterde planning op afdelings-, project- en individueel niveau Deelnemers: Henk T., Reinier, Leander, Truus, Harm, Frank Ensel, Letty, Maaike, Nico Goede planning valt of staat bij een heldere opdracht. Daaruit volgt: Pro-actief communiceren (allen). Als er iets opgevangen wordt er is altijd een moment dat een vraag voor het eerst opkomt - navraag doen bij CPPL. Trekker: Kirsten Planning bijstellen met de tijd (allen) Moduleboek updates/optimaliseren + kenbaar maken; wordt aan gewerkt Trekker: Henk Planning op groepsniveau: MS-project - multi-project analyse; alle CPPL op gelijkwaardig niveau plannen; Sr/Exp trainen in MS-project Trekker: Harm Uitvoerig bespreken protocollen analyse, formuleerders, mm, productie en QC lab Trekker: Reinier Detail planning binnen PAD: tijdslijnen aangeven Trekker: Frank Monitoren planning: tool om te leren hoe goed we onze planning doen Trekkers: Harm/Reinier Thema 4. Afstemming projectleiders Aan dit thema zijn reeds (lopende) acties verbonden. Thema 5. Harmonisatie werkprocessen Harmonisatie van werkprocessen binnen CPD met een klantgerichte output (RESQS/TPS). Think Global - Act Local Deelnemers: Linda, Anneke, Frans, Willem-Jan Acties Wat wil de klant van ons? Huidige deliverables inventariseren (CPD Weesp) Gap analyse maken Vernieuwing naar eenduidige werkprocessen, waarbij naast CPD Weesp ook CPD Global door het 4-room appt geleid moet Tip: workshop als deze met andere CPD landen Aanzwengelaar: Linda (groep mensen bij elkaar zoeken en tijdlijn uitzetten; voor 1 nov)

20 20 Thema 6. Process understanding / PAT PAD will apply PAT to monitor, understand and control pharmaceutical processes. Deelnemers: Paul, Chiara, Tineke, Richard, Coen, Frank F Acties: Development - aanschaf apparatuur - analyse support (HPLC) - vergelijken/haalbaarheid - rapportage haalbaarheid - evaluatie GMP - Qualificatie - Implementatie parallel conventional / PAT - PAT in GMP Thema 7. Ondersteunende automatisering PAD streeft naar uitwisselbare automatiseringssystemen ter ondersteuning van het werkproces ter verhoging van kwaliteit en efficiency Deelnemers: Tinka, Geurt-Paul, Fokje, Gerard, Cecilia, Thijs Acties: - beperken tot logistiek en clinical supplies barcode / RFID CSM (clinical supplies management system) Weeginterface Webinterface MM Batchdocumenten 1) V en C, MM, Productie jan 2009 MM/PA Draadloos, communicatie met SAP / CSM 2) V en C, GCSO, (MM), QP, PA 1 oct 2008 GCSO - randomisatie - labels - batchtracking - voorraadbeheer - distributie Communicatie IVRS, SAP, barcode, Aptuit, Almac 3) MM, Productie, V en C 1 jan 2009 MM/PA - communicatie SAP, balans - automatisch afboeken voorraad

21 21 - in combinatie met 1) 4) MM, klanten 1 apr 2008 MM - gelijk aan supply chain management - aanvraag archiveren, electronisch 5) Productie, QA, QP 1 jan 2009 PA - Solid? - SAP? - gecontroleerd uitdraaien batchdocument - electronische autorisatie Thema 8. Centralisatie neventaken Medewerkers van PAD willen zich meer richten op de kernactiviteiten ipv versnippering van de tijd door neventaken. Focus instead of scattering Deelnemers: Masoud, Mao, Marja, Brenda, Anja, Ellen Acties: 1) Administratieve beheertaken - bestellingen + voorraad bijhouden (labmaterialen, chemicaliën, glaswerk, kantoorartikelen, werkkleding) - opleidings- /reisaanvragen (PO nrs etc) - nummeren raw data mappen - ruimte en apparatuur reserveren - versturen pakketten + administratie Resultaat: centraal 1 persoon binnen CPD Verantwoordelijke: Ellen, Thijs, Gert Gereed: 1/1/2008 2) Technische zaken - apparatuur beheer - beheer klimaatkamers - gebouwbeheer - onderhoud, aanschaf en kwalificatie van apparatuur Resultaat: centraal 1 persoon binnen CPD Verantwoordelijke: Masoud, Thijs, Gert Gereed: 1/4/2008 3) Specialistische taken - Sop s schrijven - D-bladen schrijven - Wik-bladen opstellen - kwalitatief goede documenten schrijven Resultaat: centraal 1 persoon binnen CPD (documentalist; opvolger Martien Samwel)

22 22 Verantwoordelijke: Marja, Thijs, Gert Gereed: 1/7/2008, uiterlijk 1/1/2009 4) Schoonmaakactiviteiten - lab opruimen / clean team - schoonmaken apparatuur en productieruimtes te combineren met 2) Sponsor/facilitator: Anja/Dineke Thema 9. GCSO positionering Dit thema wordt op initiatief van GCSO verder inhoud gegeven. Thema 10. Outsourcing Maken van een draaiboek om farmaceutische en analytische activiteiten integraal uit te besteden. Deelnemers: Robert-Jan, Eric L, Elsje, Manon, Jan v D, Ralph Acties Overleg met jan Douwstra Opstart werkgroep PAD Commitment MT / tijd Aan wie rapporteren we? Afspraken gereed binnen 1 maand SLV 347 info halen Linking pin naar werkgroep Jan Douwstra Binnen PAD inventariseren knelpunten/successen Externe inventarisatie werkprocessen Randvoorwaarden opstellen Draaiboek maken start Thema 11. Nieuw gebouw Geschikte faciliteiten voor optimale output. Deelnemers: Marieke, Rob, Jeroen, Stephen, John, Martin en Gert Acties: Doel: Claus overhalen

23 23 Visualiseren van de oplossingen per verdieping Problemen: - Doorvoeren WNH-p via centrale hal (veiligheidsrisico) - 2 hoog (GMP ruimtes) geen kleedruimte (impact GMP status) - Opslagruimtes voor product en equipment - Schoonmaakruimtes te klein - WIP Bin s ontbreekt - Kantoren producenten buiten gebouw + voldoet niet mee aan normen - GCSO in andere ruimte - PAT toepassen - Upscalings mogelijkheden - Contained kunnen werken - Weeginstallatie met barcode tbv Bin s RFID - Mengproces centraliseren - Routing van producten verbeteren, etc. - Klimaatkamers Kosten-baten analyse Hoe te presenteren (combinatie van): - Theater - Film - Powerpoint - Rondleiding - Foto s

24 24 ANNEX 2 - DEELNEMERS/GROEPEN MENGGROEPEN 1. Op 't dolend PAD 2. Op 't rechte PAD Harm Niederländer Sabien van der Schoot Brenda van Kooten Ralph Hermanns Gerrit Krijt Letty Groen Nico Bruins Marja van der Heijden Kirsten Lingbeek Ellen Grave Fokje Aarts Martin Brugge Mao Do Gerard Wooldrik Henk Teunissen Erik Ligtenberg 3. Op t PieterPAD 4. Van 't PAD af Jan Winder Coen Bijl Manon van Hoppe Wendy Wijbrandts Harrie Gorissen Elsje van Iersel Alexander Mazier Stephen Wiekens Cecilia Kruger Chiara Acone Rob Pelle Rob Houtsma Marieke Kaarsgaren Gert Wentzel Frans Coenen Jan Moschwitzer 5. Op 't KabouterPAD 6. Op 't lichtend PAD Robert-Jan de Brij Linda van Renselaar Paul van Balken Masoud Salimi Chogani Frank Feenstra Jan van Dijk Geurt-Paul Koning Anneke Groeneveld Tinka Pouw Truus Schumacher Ingrid Beers Oliver Heinzerling John Meenderink Willem-Jan Nijveld Anja Oudshoorn 7. Op 't duistere PAD Frank Ensel Reinier Maasman Erik Gout Jeroen Gerritsen Leander Brouwer Richard Rigter Tineke Warta Thijs Gerding Maaike Cronenberg

25 25 HOMOGENE GROEPEN 1. Theoretische ontwikkelaars 2. Ontwikkelaars Erik Gout Nico Bruins Harrie Gorissen Alexander Mazier Sabien van der Schoot Marja van der Heijden Jan van Dijk Paul van Balken Frank Feenstra Richard Rigter Chiara Acone Rob Houtsma Gerrit Krijt 3. Theoretische analisten 4. Analisten Harm Niederländer Manon van Hoppe Jan Winder Brenda van Kooten Wendy Wijbrandts Frank Ensel Ralph Hermanns Coen Bijl Robert-Jan de Brij Masoud Salimi Chogani Reinier Maasman Letty Groen Linda van Renselaar Ingrid Beers Oliver Heinzerling 5. Supplies Management 6. Producenten Kirsten Lingbeek Leander Brouwer Geurt-Paul Koning Rob Pelle Jeroen Gerritsen Stephen Wiekens Elsje van Iersel Martin Brugge Anneke Groeneveld Mao Do Cecilia Kruger Marieke Kaarsgaren Ellen Grave 7. De betrokkenen 8. Materials & Management Henk Teunissen Truus Schumacher Eric Ligtenberg Tineke Warta Frans Coenen Gert Wentzel John Meenderink Gerard Wooldrik Jan Moschwitzer Tinka Pouw Anja Oudshoorn Fokje Aarts Thijs Gerding Willen-Jan Nijveld Maaike Cronenberg

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

Meer grip en betere resultaten

Meer grip en betere resultaten Meer grip en betere resultaten Hand-out Het belang van fasering Voorbereiding Commitment Opdracht fase 1 fase 2 Knip het project op in verschillende tijdseenheden, elk vooraf gedefinieerd met een eindresultaat

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit

De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit Aad Zoeteman, Sigrid Fiering en Linda van der Lans Eenheid Audit en Advies (tel. 070 441 75 78) Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Future Search - creëer een gedragen toekomst

Future Search - creëer een gedragen toekomst Future Search - creëer een gedragen toekomst > Wat is Future Search? Future Search is een unieke conferentiemethodiek, die met veel succes en in toenemende mate in alle delen van de wereld wordt toegepast.

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn Van DCS naar workflow aanpak: management van beslissingsdata en kennisborging in systemen Sonneborn Refined Products Robert Hogendoorn 9 december 2011 www.humiq.nl 1 Agenda Kennismaken Project aanleiding

Nadere informatie

TURNAROUND SCHEDULING 2.0

TURNAROUND SCHEDULING 2.0 TURNAROUND SCHEDULING 2.0 Edwin van Doeselaar KicMPi Turnaround event 21/09/2017 EVEN VOORSTELLEN Consulting Support TURNAROUND MANAGEMENT Academy Software Solutions Verbinden Kennis - Passie Digitalisering

Nadere informatie

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement)

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) wct134417 pagina 1 Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) Login: wct134417 Testdatum: 2 december 2008 U heeft deelgenomen aan de Webcamtest-leidinggeven voor middelmanagement.

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 Jef Aarts & Aart Schouten FrieslandCampina Project control & agility in a global change programme Ervaringen vanuit het project management office van

Nadere informatie

L3G B.01 Behavior Based Performance (BBP)

L3G B.01 Behavior Based Performance (BBP) L3G 06.05.B.01 Behavior Based Performance (BBP) (ex procedure 01.47) Doel Toepassing Dit beleid beschrijft de hoofddoelen van het veiligheidsgedrag programma: het identificeren van structureel ongewenst

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio (advertenties, recensie ex) als digitaal (banners, zoeken van sites)

Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio (advertenties, recensie ex) als digitaal (banners, zoeken van sites) Bedrijf Royal Jongbloed Opleiding en crebonr. Assistent communicatiemedewerker crebo 90531 Wat zijn de belangrijkste taken? Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Rapport Carrière Waarden N

Rapport Carrière Waarden N Rapport Carrière Waarden N Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 2/01/2015 Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart.

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie Het Nieuwe Werken Effecten op bedrijfsdoelstellingen HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers Merle Blok Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken is een visie op een manier van werken die optimaal

Nadere informatie

Creatieve sessie Meer Profijt uit Data

Creatieve sessie Meer Profijt uit Data Creatieve sessie Meer Profijt uit Data 8 juni 2017 Binnen het project Meer Profijt uit Data is gebruikersonderzoek uitgevoerd bij apps van verschillende case partners. Het gebruikersonderzoek is gehouden

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen aankondiging 10:15 Case study: Stakeholders Kick-off meeting, minder gedoe

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Produced by WEMA VERGADEREN

Produced by WEMA VERGADEREN VERGADEREN VERGADEREN? - Lang bij elkaar zitten en praten over actuele onderwerpen? - Discussies voeren en meningen uitwisselen? Veel mensen krijgen na verloop van tijd een hekel aan vergaderen. Er wordt

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Rapportage uitkomsten Lean workshops afdeling Sportbedrijf

Rapportage uitkomsten Lean workshops afdeling Sportbedrijf Rapportage uitkomsten Lean workshops afdeling Sportbedrijf Rapportage van Erik Faber en Carmen Willemsen, Taskforce Werkprocessen Enschede, 2 juni definitief Inleiding Bij het Sportbedrijf is een lean

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

We doen niets waarvoor de klant niet zou willen betalen!

We doen niets waarvoor de klant niet zou willen betalen! We doen niets waarvoor de klant niet zou willen betalen! Gewenste resultaten Klanten de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid tegen de laagste kosten. Medewerkers zingeving, veiligheid en een eerlijke behandeling.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen.

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen. HEAD-Congres 2015 Anders kijken,anders denken, anders doen. Even voorstellen: Cordaan Zorginstelling met de basis in Amsterdam en biedt aan 20.000 cliënten: thuiszorg en ondersteuning en begeleiding in

Nadere informatie

OPERATIONELE VEERKRACHT VOOR VEILIGHEID (TORC) NVVK Congres 2017 Dolf van der Beek en Johan van der Vorm

OPERATIONELE VEERKRACHT VOOR VEILIGHEID (TORC) NVVK Congres 2017 Dolf van der Beek en Johan van der Vorm OPERATIONELE VEERKRACHT VOOR VEILIGHEID (TORC) NVVK Congres 2017 Dolf van der Beek en Johan van der Vorm INHOUD Operationele veerkracht Betekenis voor flexibele veiligheid Serious gaming voor veerkracht

Nadere informatie

Opstellen visie voor Marken

Opstellen visie voor Marken -Waarom? -Stappen tot nu toe -Definities -Plan van Aanpak -Planning 2014 Waarom? Leefbaarheidsplan Marken 2001 actualiseren? TROP gemeente Waterland 2001 actualiseren? Bestaande ontwikkelingen woningbouw

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting Wie wij zijn Report Company is specialist op het gebied van jaarverslagen en aanverwante corporate publicaties. Iedere onderneming of instelling

Nadere informatie

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma RIE als prestatieverhogend instrument Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma Opening Hoe tevreden ben jij over de RI&E in jouw organisatie Geef een cijfer van 1 tot 10 en licht

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) Klinisch onderzoek

De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) Klinisch onderzoek De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) in klinisch geneesmiddelenonderzoek Klinisch onderzoek Inhoud Aanleiding CRO project Methode en resultaten» Werkwijze en resultaten foto van het veld vragenlijst»

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y GENERATIONS on the move BABYBOOMERS (1940-1955) In 2017: 62 77 jaar oud Senioren (60) GENERATIE X (1955-1970) In 2017: 47 62 jaar oud Leiders

Nadere informatie

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD EPD Epic (Inbare) Baten met het nieuwe EPD Agenda 1. De baten in de business Case 2. Voorbereiding realisatie gedurende implementatie Epic Business Case Epic MCL Opdracht: werk een business case integraal

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie