FUTURE SEARCH 9 & 10 oktober 2007 Bilderberg Hotel t Speulderbos, Garderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUTURE SEARCH 9 & 10 oktober 2007 Bilderberg Hotel t Speulderbos, Garderen"

Transcriptie

1 0 FUTURE SEARCH 9 & 10 oktober 2007 Bilderberg Hotel t Speulderbos, Garderen

2 2 Inhoudsopgave INTRODUCTIE Context 3 Doelstellingen 3 Future Search 3 Agenda 5 WORKSHOP VERSLAG Opening 6 Focus op het Verleden 6 Focus op het Heden 7 Focus op de Toekomst 11 Common Ground 13 Planning voor de Toekomst 15 Afsluiting 17 ANNEXEN Annex 1 - Actieplannen 18 Annex 2 Deelnemers / Groepen 24 PAD Solvay - Voorbereidingsgroep Gert Wentzel(afdelingshoofd) Elsje van Iersel, Jan van Dijk, Jan Winder, Marieke Kaarsgaren, Reinier Maasman, Sabien van der Schoot, Tineke Warta, Tinka Pouw, Truus Schumacher (leden) Future Search Facilitator Han Rakels

3 3 Introductie CONTEXT De afdeling PAD van Solvay Pharmaceuticals staat voor de uitdaging om een proactieve afdeling te creëren die continu verbeterslagen in zijn werkprocessen weet te realiseren. Tijdens de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel speelt de afdeling PAD een belangrijke rol, variërend van het leveren van supplies voor klinische studies tot en met het maken van demobatches in de productie site en het schrijven van onderdelen van het registratie dossier. Een vertraging binnen de afdeling PAD kan leiden tot het later indienen van registratiedossiers. Omdat Solvay Pharmaceuticals tot de wereldtop wil horen ten aanzien van de ontwikkeltijd van een New Chemical Entity, zijn er initiatieven ontplooid (Clinical breakthrough) om de doorlooptijd van klinische studies te verkorten. Het senior management is echter van mening dat doorlooptijd van een klinische studie altijd het kritieke pad moet zijn. Hierdoor mogen ondersteunende activiteiten, waaronder de activiteiten van PAD, nooit op het kritieke pad komen. Een goede samenwerking tussen groepen wordt daarbij gezien als een belangrijke randvoorwaarde. De beschreven situatie is de directe aanleiding geweest tot een PAD-brede workshop, die in dit verslag beschreven wordt, een Future Search getiteld PAD Naar de Toekomst DOELSTELLINGEN De doelstellingen werden als volgt geformuleerd: Optimaliseren van interne en externe werkprocessen Betere samenwerking tussen verschillende groepen Flexibele organisatie om niet op het kritieke pad te komen Van reactief naar proactief The uitkomsten van de Future Search worden gezien als strategieën om de ontwikkelingen binnen PAD verder vorm te geven. FUTURE SEARCH De workshop bracht circa 55 deelnemers bijeen (zie Annex 2). Alle groepen behorende tot de afdeling waren aanwezig, alsmede een 9-tal externe belanghebbenden van diverse voor PAD belangrijke andere afdelingen. De workshop vond plaats op 9-10 oktober, 2007 in het Bilderberg hotel t Speulderbos te Garderen.

4 4 Een voorbereidingsgroep had de Future Search (en andere activiteiten) voorbereid om te verzekeren dat de workshop adequaat aansloot bij de PAD context in termen van doel, proces, verwachte uitkomsten en deelnemers. Future Search wordt gekenmerkt door een proces dat in hoge mate participatief genoemd mag worden en focust op het vinden van de common ground onder alle deelnemers als basis voor toekomstgerichte acties (www.futuresearch.net). De workshopactiviteiten zijn ontworpen op een manier zodat de uitkomsten tot iedereen individueel behoren alsmede tot alle deelnemers gezamenlijk net zoals de toekomst van PAD. Deelnemers werkten als individuen, participeerden in kleine groepen, en discussieerden plenair. Informatie werd verzameld en geanalyseerd en bevindingen gepresenteerd, op zoek naar zinvolle toekomst scenario s en overwegend hoe een begin te maken om deze in praktijk te brengen. Dit verslag beschrijft de hoogtepunten van het proces alsmede de uiteindelijke uitkomsten, de common ground agenda, en de gesuggereerde acties om de gewenste toekomst te realiseren.

5 5 AGENDA DAG 1 Dinsdag 9 oktober, :00 09:45 OPENING, DOELSTELLINGEN, EN WERKWIJZE 09:45 11:15 FOCUS OP HET VERLEDEN: Hoogtepunten en mijlpalen Doel: Waardering van historische ontwikkelingen, trends en hun betekenis 11:15 12:30 FOCUS OP HET HEDEN: Huidige Trends Doel: De trends en krachten die nu invloed hebben op PAD in kaart brengen 12:30 13:30 LUNCH 13:30 15:00 FOCUS OP HET HEDEN: Respons van groepen op trends Doel: Inzicht verkrijgen in wat we nu al doen en in wat we nu zouden willen doen :15 FOCUS OP HET HEDEN: Trotsen en Spijten Doel: Erkenning van onze bijdragen aan de huidige situatie 16:15 16:45 SNACK BREAK 16:45 18:00 FOCUS OP DE TOEKOMST Doel: Verbeelding van de ideale toekomst voor PAD DAG 2 Woensdag 10 oktober, :30 10:15 FOCUS OP DE TOEKOMST (vervolg) 10:15 11:30 OVEREENSTEMMING VOOR DE TOEKOMST Doel: Ontdekking van overeenkomsten in onze gewenste toekomst voor PAD 11:30 12:30 COMMON GROUND - REALITEITSDIALOOG Doel: Vinden van eenstemmige toekomst en richting 12:30 13:30 LUNCH 14:15 16:00 PLANNEN VOOR DE TOEKOMST Doel: Aandragen van betrokken initiatieven 16:00 17:00 VERVOLGSTAPPEN en PERSOONLIJKE COMMITMENTS 17:00 AFSLUITING

6 6 Workshop Verslag Het volgende is een weergave van de belangrijkste stappen en uitkomsten van de workshop. OPENING De workshop werd geopend door Gert Wentzel, PAD afdelingshoofd. Hij verwelkomde de deelnemers van PAD, introduceerde de externe stakeholders (zie Annex 2) en stelde de voorbereidingsgroep voor. Hij legde tevens uit hoe de keuze tot een Future Search tot stand was gekomen (na overleg met Margreet Heijers van de afdeling Training & Development, Dineke Meijen van HRM en na afwachting van de geslaagde Future Search die de PCS unit onder leiding van Arnoud Herremans, PCS Local Unit Manager had gehouden). Hij schetste tevens tegen welke achtergrond de doelstellingen (zie introductie) waren geformuleerd, door enige citaten van Claus Steinborn aan te halen: Do think out of the box There is never enough expertise and resources in house Outsourcing is a key component concentrate on key competences and not on routine work Learn from our partners Search systematically for external expertise Think globally; what about India and China? Always think about IP And many more Tenslotte werd benadrukt dat deze Future Search een unieke kans bood om een bijdrage te leveren aan de vormgeving van de toekomst van PAD. Aldus de slogan De toekomst van PAD is ook jouw toekomst. FOCUS OP HET VERLEDEN Als eerste stap in het proces ontwikkelden de deelnemers een gezamenlijk beeld van hun verleden op drie niveaus: Op persoonlijk niveau Op niveau van de wereld Op niveau van PAD Zij beschreven memorabele gebeurtenissen, keerpunten en mijlpalen in de periode van 1990 tot nu. Vervolgens deelden zij de voornaamste ontwikkelingen en verhaallijnen op deze tijdslijnen. Bovendien haalde men er de essenties uit die implicaties hadden voor de gestelde doelstellingen: Wat vertelt het verleden ons? Op persoonlijke noot observeerde de groep dat er in de loop der tijd eigenlijk weinig verandert. Dezelfde cycli van het leven herhalen zich, met al zijn pieken en dalen. Echter, de band tussen de werk- en privé-situatie verandert. Een punt

7 7 van aandacht voor de toekomst is de mate van flexibiliteit die de veranderende werkomgeving vraagt van de privé/situatie. De interactie tussen werk en privé, de mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling, en het scheppen van een fijne/goede werksfeer dienen voortdurend aandacht te krijgen. Op wereld niveau (alles in de directe en verre omgeving van PAD) werden feiten overheerst door veel negativiteit: 9/11, de moorden op Van Gogh en Fortuijn, de vuurwerkramp in Enschede en de MKZ crisis zijn voorbeelden daarvan. Aan de andere kant lijken die te vervagen met het verstrijken van tijd. Technologische ontwikkelingen (digitalisering), veiligheidsaspecten (strengere veiligheidseisen grondstoffen/producten en registratie eisen), globalisering (24 uurs economie) en harmonisatie (bv EU richtlijnen) zijn duidelijk van invloed op de toekomst van PAD. De belangrijkste leringen die de groep trok waren de noodzaak om globaal te denken en daarvoor open te staan, de goede technische onderbouwing die nodig en vereist is, en de waarschijnlijkheid dat er steeds meer studies zullen komen (beschikbaarheid over meer en betere data). Het verleden van PAD wordt gekenmerkt door vele reorganisaties. PAD zelf is een voortvloeisel daarvan, hoewel haar voorlopers reeds in 1990 aanwezig waren. Kernwoorden voor trends uit het verleden zijn de gevallen stoffen/projecten ( lege oesters ), de toenemende globalisering en meer outsourcing. Organisatietechnisch zijn er verschuivingen in de richting van meer projectmatig werken en de matrixstructuur volgens het 3-assen model. Enkele implicaties van dit verleden zijn de spanning tussen differentiatie en harmonisatie waar PAD mee te kampen heeft en de wetenschap dat stilstand achteruitgang is; doelgericht aanpassen is een vereiste, in de context dat alles sneller moet. FOCUS OP HET HEDEN De deelnemers bewogen zich van het verleden naar het heden. De groep creëerde een gezamenlijk beeld van de complexe wereld waarin PAD zich momenteel begeeft. Er werd een mind map gemaakt van trends en ontwikkelingen waarvan men vond dat ze het heden beïnvloeden en de

8 8 toekomst van PAD vormgeven (zie volgende pagina voor een schematische weergave):

9 9 MINDMAP over TRENDS / ONTWIKKELINGEN

10 10 De deelnemers identificeerden de ontwikkelingen die zij het belangrijkst achtten (aantal stemmen ), wat resulteerde in de volgende uitslag: 1. Alles sneller, meer flexibiliteit in werk vereist, meer contingency planning ter anticipatie, verhoging van werkdruk en taakverzwaring (meer projecten), snelheid versus kwaliteit dilemma, afname van ondersteuning/toename nevenactiviteiten, meer parttime werkers, gebrek aan snelle structuur, vertraging door meebeslissen/vergadercultuur (172). 2. Globalisering/harmonisering (internationale afstemming werkprocessen), Solvay als globale organisatie, klinische studies complexer, afdelingen buiten PAD, meer individualisme (61) 3. Meer uitbesteding /productie elders, denkwerk naast doewerk uitbesteden, meer alliances, meer integraal uitbesteden, nieuwe expertises vereist (56) 4. Meer ad-hoc besluitvorming, lagere efficiency (52) 5. Toenemend belang van kennismanagement, meer samenwerking met universiteiten, kennisverlies (door uitbesteding) (56) 6. Registratie lastiger (bv door safety eisen), meer guidelines / regelgeving waaraan voldaan moet worden (32). 7. Trend naar science-based indiening, PAT, continue productie (31) 8. Meer IT-systemen en automatisering, systeemregie (bv solid) (29) Observaties: Het aspect alles sneller en alle aanverwante zaken sprong er duidelijk uit. Hoe om te gaan met werkdruk, flexibiliteit, verantwoordelijkheden, enzovoort is duidelijk een zorgpunt voor de meesten. Met ad-hoc besluitvorming doelde men op ondoordacht, waardoor beslissingen snel veranderen in nieuwe besluiten. Een tweede sterk ervaren ontwikkeling heeft met de globalisering te maken, en zaken die daar uit voortvloeien, met name de harmonisatie van werkprocessen, waar het goeddeels om gaat. Outsourcing is een specifiek aspect wat ook te maken heeft met stroomlijning en verhoogde efficiency. Een derde cluster met belangrijke trends gaat met name over systemen en procedures, inclusief ICT ter ondersteuning daarvan. Er zijn ogenschijnlijke tegenstellingen tussen de laatste twee enerzijds, die de bedoeling hebben om werkprocessen efficiënter te maken, en anderzijds de ervaren werkdruk (o.a. om al die veranderingen te realiseren).

11 11 FOCUS OP HET HEDEN (vervolg) Deelnemers bespraken daarna de ontwikkelingen die voor hun homogene groepen het meest relevant zijn. Homogene groepen beschouwden wat zij momenteel al doen als antwoord op deze trends en wat ze niet doen maar zouden willen doen. Homogene groepen bekeken ook waar zij TROTS op zijn in relatie tot hun bijdrage aan PAD en waar ze SPIJT van hadden (wat ze anders zouden willen doen/gedaan hebben) Centraal stonden in positieve zin ontwikkelingen en implementatie van producten, diensten en technieken. Ook de prettige samenwerking, teamgevoel en goede werksfeer, naast de hoge mate van inzet en flexibiliteit, creativiteit en zelfstandigheid stonden hoog in het vaandel; de tevreden klanten werden meermaals genoemd. Ten opzicht van wat men zou willen en bij de spijten stonden centraal: Het te weinig van elkaar en van fouten leren (geen lerende organisatie), het slecht grenzen stellen (nee zeggen), prioriteiten bepalen en daarover communiceren; het niet optimaliseren van werkprocessen; onafgeronde en/of laconieke omgang met protocollen, procedures, rapportage en verbeteringen; gebrek aan coördinatie en afstemming. Een te weinig proactieve houding. Deze ideeën werden uitgewisseld en werden input voor het toekomst gedeelte van de workshop agenda, hieronder samengevat. FOCUS OP DE TOEKOMST Deelnemers werd gevraagd om zich een toekomst voor stellen waar zij naar toe willen werken. Reizend door de tijd visualiseerden zij ambities die haalbaar, motiverend en wenselijk zijn voor jaar De visies brachten een variëteit aan ideeën naar voren, die hieronder op een ongeprioriteerde manier staan opgesomd: Het maken van ontwikkelstrategieën (pharma en analyse) en generieke methoden tbv parallelle ontwikkeling vroeg/laat. Standaardformuleringen op de plank (generieke aanpak). De afsplitsing van GCSO in richting van een zelfstandige globale unit onder CPD- Weesp. Verbetering van planning en prioriteitenstelling die helder is bij alle projectleiders; een assertievere opstelling en meer gestructureerd werken; beter communiceren; geen achterstallige rapportages

12 12 Harmonisatie van werkprocessen. Zichtbaar maken van workflows (inzicht knelpunten analyse tijd/doorlooptijd en het verbeteren en communiceren hiervan) en eventueel met dedicated teams werken. Overdracht PSA-PAD naadloos Registratie template proactief updaten en rechtstreeks contact registratie; verder RA intelligence en topic leaders. Terug naar kerntaken ter verhoging van efficiency, neventaken coördineren of uitbesteden en taken meer structuren en harmoniseren (minder ad-hoc). Verschuiving van core business in richting van het begeleiden van het proces en de kennis tav ontwikkeling. Uitbesteding intensiveren, integraal (intern en extern), en gestructureerder (harmonisatie intern/extern) en uitwisseling kennis/ervaring. Uitbestedingsbeleid optimaliseren; duidelijke afspraken met partners over werkprocessen. QP activiteiten uitbesteden aan preferred partners. QP focus vrijgifte CTM Alliances wil men beter coördineren middels alliance managers Automatisering verder ontwikkelen of inzetten. Geen QC analyse achteraf maar on-line meten van producteigenschappen. Process understanding / PAT verfijnen, doorvoeren en uitbreiden. PAT is ook in registratiedossier verwerkt. Op vlak van kennis globaal meer kennis vergaren, (betere) rapportage vanuit externen die het proces gebruiken, en kennis beter structureren - centraal aanwezig en toegankelijk. Een zelfsturend data management systeem met gegevens over ervaringen van ontwikkelprocessen. Binnen de voortgaande globalisering vacatures globaal maken, eenzelfde organisatie structuur hebben. Cultuuromslag van een reactief PAD naar een proactief PAD. Borging van intenties en veranderprocessen. Nieuw gebouw WNH-B met goede en efficiency bevorderende faciliteiten; ondersteund door kosten-baten analyse. Groepen gaven uitdrukking aan hun visies door op een creatieve manier hun ideale toekomst scenario s te presenteren. Zo werd er een speciale journaal uitzending in 2015 getoond, een sinterklaas bezoek, een olifant als symbool voor PAD, een werkoverleg anno 2015, e.a. De foto s geven een impressie.

13 13 COMMON GROUND Common ground is datgene wat iedereen gelooft dat aspecten zijn die gedeeld en gewenst zijn door de gehele groep. Dit kunnen waarden/normen, maatregelen, projecten of andersoortige interventies zijn. Na de diverse toekomst scenario s tot zich te hebben genomen, beoordeelden deelnemers gezamenlijk de common ground voor de toekomst van PAD. Elementen werden geclusterd in thematische categorieën. Initiatiefnemers wierpen zich vervolgens op en vrijwilligersgroepen schaarden zich rondom de geselecteerde thema s. De volgende thema s en uitkomststellingen werden geformuleerd: Thema 1. Kennis- en datamanagement Efficiënt delen, behouden en vinden van kennis.dat kan met ELN/SDMS. Think global Act local. Thema 2. Ontwikkelstrategie Ontwikkelen van een strategie om snel van API naar marktformulering te komen en deze op full-scale te kunnen produceren. Thema 3. Planning PAD zal zijn planning op afdelingsniveau, project en individueel niveau verbeteren voor verhoogde efficiency. Thema 4. Afstemming projectleiders Aan dit thema zijn reeds (lopende) acties verbonden. Besloten werd het niet verder te beschouwen tijdens deze Future Search.

14 14 Thema 5. Harmonisatie werkprocessen Harmonisatie van werkprocessen binnen CPD met een klantgerichte output (RESQS/TPS). Think Global - Act Local Thema 6. Process understanding / PAT PAD will apply PAT to monitor, understand and control pharmaceutical processes. Thema 7. Ondersteunende automatisering PAD streeft naar uitwisselbare automatiseringssystemen ter ondersteuning van het werkproces ter verhoging van kwaliteit en efficiency. Thema 8. Centralisatie neventaken Medewerkers van PAD willen zich meer richten op de kernactiviteiten ipv versnippering van de tijd door neventaken. Focus instead of scattering! Thema 9. GCSO positionering Dit thema wordt op initiatief van GCSO verder inhoud gegeven. Thema 10. Outsourcing PAD maakt een draaiboek om farmaceutische en analytische activiteiten integraal uit te besteden. Thema 11. Nieuw gebouw Geschikte faciliteiten voor optimale output.

15 15 De volgende zaken werden niet overeengekomen: Het oprichten van een serviceafdeling, flexibel werk regelingen met als opties 2- of 3-ploegendiensten, en de integratie van ontwikkeling en analyse (door kamers te delen). PLANNING VOOR DE TOEKOMST Actiestappen Nadat de gehele groep overeenstemming had bereikt over de inhoud van de common ground agenda zijn actiestappen uitgedacht om zaken in gang te zetten en tot implementatie te komen. Deze vormen een eerste aanzet en zullen aan verandering onderhevig kunnen zijn. Ze hebben niet de pretentie van gedegen geformuleerde plannen, maar dragen de betrokkenheid en ideeënvorming van diegenen die er hun ervaring en gedachten aan gewijd hebben. Ze zijn als zodanig een eerste leidraad voor focus op de toekomst. Geformuleerde acties zijn bijgevoegd in Annex 1. Vervolgstappen Deelnemers toonden een grote bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen om de common ground agenda te implementeren. Om het gegenereerde momentum te handhaven en het proces van voortgang te bewaken, stelde de groep de volgende maatregelen voor: 1. Future Search verslag Binnen een week zal het concept verslag beschikbaar zijn voor bespreking om vervolgens aan alle deelnemers beschikbaar te worden gesteld. 2. Communicatie uitkomsten De uitkomsten zullen ook aan niet-deelnemers worden gecommuniceerd om aandacht te vestigen op de ingeslagen koers en om betrokkenheid van relevante partijen te genereren. 3. Overleg voorbereidingsgroep / initiatiefnemers De voorbereidingsgroep zal nog een onbepaalde periode blijven bestaan en bijeenkomen om voortgang te bespreken en het proces te bewaken en te inspireren. Tevens is het voorstel dat de initiatiefnemers van tijd tot tijd bijeenkomen om overleg te plegen om soortgelijke redenen.

16 16 4. WENS als communicatieplatform De WENS bijeenkomsten zullen worden benut om de hele afdeling op de hoogte te houden van progressie en om ideeën uit te wisselen. 5. Coaches en klankborden voor initiatiefnemers Elke initiatiefnemer zal een coach of klankbord regelen, waarvan de functie een ondersteunende en motiverende is. 6. Proactieve en positieve houding Men zal elkaar aanspreken op het handhaven van een positieve en stimulerende atmosfeer, die motiverend en opbouwend is. Daartoe zal iedereen zich inzetten om het ontstaan van een negatieve sfeer te vermijden, te klagen en een zie-je-wel effect te creëren. 7. Quick wins Het belang van succes om vertrouwen te wekken is onderkend. Daarom zal bekeken worden of er op korte termijn enkele snelle resultaten geboekt kunnen worden om de veranderingen een positieve impuls te geven. 8. Tijd en middelen Hoewel de budgettaire consequenties voor een groot aantal initiatieven te overzien zijn, zullen er wellicht prioriteiten gesteld moeten worden voor de meer kostbare interventies. Tijd zal een andere factor zijn, waar het begrip en de steun van management gevraagd word. Daarnaast wordt iedereen te bezien welke zaken belangrijk zijn (met de kanttekening dat urgent niet per sé belangrijk is.) 9. Stakeholders Stakeholders van PAD zullen ook in de toekomst betrokken worden bij PAD initiatieven. 10. PAD vervolgdag Over 3-4 maanden ongeveer zal er een vervolgdag gepland worden. Dan zullen de groepen presenteren welke voortgang ze geboekt hebben, welke input ze eventueel behoeven, en wat er verder nodig mocht zijn om het proces op een goede manier verder voort te zetten.

17 17 AFSLUITING De future search werd afgesloten met iedere deelnemer de gelegenheid te geve om 1 woord te spreken wat een positief aspect, leerpunt of inzicht betrof dat de workshop had gegenereerd. Velen drukten hun ervaring uit in termen als team spirit, toekomst, motivatie, gezellig, succes, e.a. Gert Wentzel, afdelingshoofd, sloot de workshop af met een woord van dank aan alle betrokkenen, de actieve participatie, zijn tevredenheid met de uitkomsten. Hij stipte aan dat deze Future Search een belangrijk nieuw begin is, maar dat het uiteraard nu allemaal gedaan moet worden, met veel werk voor de boeg. De energieke en motiverende start biedt echter veel perspectief.

18 18 ANNEXEN ANNEX 1 - ACTIEPLANNEN De volgende actiestappen zijn gesuggereerd door deelnemers om de doelen die zijn geformuleerd in de uitkomststellingen te realiseren. Deze suggesties zijn niet gestoeld op grondige analyses, maar gebaseerd op een eerste inventarisatie van ideeën, ingegeven door aanwezige ervaring, kennis en motivatie. Thema 1. Kennis- en datamanagement Efficiënt delen, behouden en vinden van kennis.dat kan met ELN/SDMS. Think global Act local. Deelnemers: JW, SvdS, OH, WW Acties: Schrijven van een voorstel met + en - wat hebben we - wat willen we - wat hebben we nodig Commitment van het MT verkrijgen Presentatie naar de afdeling Input afdeling/gebruikers Implementatie Thema 2. Ontwikkelstrategie Ontwikkelen van een strategie om snel van API naar marktformulering te komen en deze op full-scale te kunnen produceren. Deelnemers: Jan M., Ingrid B, Harry G, Gerrit K, Erik G, Nico B, Alexander M. Acties: Workshop voor formulering (reeds ingepland) Workshop voor analyse (nog in te plannen) Per poot van PSA strategie PAD strategie ontwikkelen (incl analyse) gebruik makend van standaard formuleringen (komende 6 maanden op papier; trekkers: Jan M. en Erik G.) Per poot ook kijken naar impact op analyse Overlegstructuur opzetten

19 19 Thema 3. Planning Verbeterde planning op afdelings-, project- en individueel niveau Deelnemers: Henk T., Reinier, Leander, Truus, Harm, Frank Ensel, Letty, Maaike, Nico Goede planning valt of staat bij een heldere opdracht. Daaruit volgt: Pro-actief communiceren (allen). Als er iets opgevangen wordt er is altijd een moment dat een vraag voor het eerst opkomt - navraag doen bij CPPL. Trekker: Kirsten Planning bijstellen met de tijd (allen) Moduleboek updates/optimaliseren + kenbaar maken; wordt aan gewerkt Trekker: Henk Planning op groepsniveau: MS-project - multi-project analyse; alle CPPL op gelijkwaardig niveau plannen; Sr/Exp trainen in MS-project Trekker: Harm Uitvoerig bespreken protocollen analyse, formuleerders, mm, productie en QC lab Trekker: Reinier Detail planning binnen PAD: tijdslijnen aangeven Trekker: Frank Monitoren planning: tool om te leren hoe goed we onze planning doen Trekkers: Harm/Reinier Thema 4. Afstemming projectleiders Aan dit thema zijn reeds (lopende) acties verbonden. Thema 5. Harmonisatie werkprocessen Harmonisatie van werkprocessen binnen CPD met een klantgerichte output (RESQS/TPS). Think Global - Act Local Deelnemers: Linda, Anneke, Frans, Willem-Jan Acties Wat wil de klant van ons? Huidige deliverables inventariseren (CPD Weesp) Gap analyse maken Vernieuwing naar eenduidige werkprocessen, waarbij naast CPD Weesp ook CPD Global door het 4-room appt geleid moet Tip: workshop als deze met andere CPD landen Aanzwengelaar: Linda (groep mensen bij elkaar zoeken en tijdlijn uitzetten; voor 1 nov)

20 20 Thema 6. Process understanding / PAT PAD will apply PAT to monitor, understand and control pharmaceutical processes. Deelnemers: Paul, Chiara, Tineke, Richard, Coen, Frank F Acties: Development - aanschaf apparatuur - analyse support (HPLC) - vergelijken/haalbaarheid - rapportage haalbaarheid - evaluatie GMP - Qualificatie - Implementatie parallel conventional / PAT - PAT in GMP Thema 7. Ondersteunende automatisering PAD streeft naar uitwisselbare automatiseringssystemen ter ondersteuning van het werkproces ter verhoging van kwaliteit en efficiency Deelnemers: Tinka, Geurt-Paul, Fokje, Gerard, Cecilia, Thijs Acties: - beperken tot logistiek en clinical supplies barcode / RFID CSM (clinical supplies management system) Weeginterface Webinterface MM Batchdocumenten 1) V en C, MM, Productie jan 2009 MM/PA Draadloos, communicatie met SAP / CSM 2) V en C, GCSO, (MM), QP, PA 1 oct 2008 GCSO - randomisatie - labels - batchtracking - voorraadbeheer - distributie Communicatie IVRS, SAP, barcode, Aptuit, Almac 3) MM, Productie, V en C 1 jan 2009 MM/PA - communicatie SAP, balans - automatisch afboeken voorraad

21 21 - in combinatie met 1) 4) MM, klanten 1 apr 2008 MM - gelijk aan supply chain management - aanvraag archiveren, electronisch 5) Productie, QA, QP 1 jan 2009 PA - Solid? - SAP? - gecontroleerd uitdraaien batchdocument - electronische autorisatie Thema 8. Centralisatie neventaken Medewerkers van PAD willen zich meer richten op de kernactiviteiten ipv versnippering van de tijd door neventaken. Focus instead of scattering Deelnemers: Masoud, Mao, Marja, Brenda, Anja, Ellen Acties: 1) Administratieve beheertaken - bestellingen + voorraad bijhouden (labmaterialen, chemicaliën, glaswerk, kantoorartikelen, werkkleding) - opleidings- /reisaanvragen (PO nrs etc) - nummeren raw data mappen - ruimte en apparatuur reserveren - versturen pakketten + administratie Resultaat: centraal 1 persoon binnen CPD Verantwoordelijke: Ellen, Thijs, Gert Gereed: 1/1/2008 2) Technische zaken - apparatuur beheer - beheer klimaatkamers - gebouwbeheer - onderhoud, aanschaf en kwalificatie van apparatuur Resultaat: centraal 1 persoon binnen CPD Verantwoordelijke: Masoud, Thijs, Gert Gereed: 1/4/2008 3) Specialistische taken - Sop s schrijven - D-bladen schrijven - Wik-bladen opstellen - kwalitatief goede documenten schrijven Resultaat: centraal 1 persoon binnen CPD (documentalist; opvolger Martien Samwel)

22 22 Verantwoordelijke: Marja, Thijs, Gert Gereed: 1/7/2008, uiterlijk 1/1/2009 4) Schoonmaakactiviteiten - lab opruimen / clean team - schoonmaken apparatuur en productieruimtes te combineren met 2) Sponsor/facilitator: Anja/Dineke Thema 9. GCSO positionering Dit thema wordt op initiatief van GCSO verder inhoud gegeven. Thema 10. Outsourcing Maken van een draaiboek om farmaceutische en analytische activiteiten integraal uit te besteden. Deelnemers: Robert-Jan, Eric L, Elsje, Manon, Jan v D, Ralph Acties Overleg met jan Douwstra Opstart werkgroep PAD Commitment MT / tijd Aan wie rapporteren we? Afspraken gereed binnen 1 maand SLV 347 info halen Linking pin naar werkgroep Jan Douwstra Binnen PAD inventariseren knelpunten/successen Externe inventarisatie werkprocessen Randvoorwaarden opstellen Draaiboek maken start Thema 11. Nieuw gebouw Geschikte faciliteiten voor optimale output. Deelnemers: Marieke, Rob, Jeroen, Stephen, John, Martin en Gert Acties: Doel: Claus overhalen

23 23 Visualiseren van de oplossingen per verdieping Problemen: - Doorvoeren WNH-p via centrale hal (veiligheidsrisico) - 2 hoog (GMP ruimtes) geen kleedruimte (impact GMP status) - Opslagruimtes voor product en equipment - Schoonmaakruimtes te klein - WIP Bin s ontbreekt - Kantoren producenten buiten gebouw + voldoet niet mee aan normen - GCSO in andere ruimte - PAT toepassen - Upscalings mogelijkheden - Contained kunnen werken - Weeginstallatie met barcode tbv Bin s RFID - Mengproces centraliseren - Routing van producten verbeteren, etc. - Klimaatkamers Kosten-baten analyse Hoe te presenteren (combinatie van): - Theater - Film - Powerpoint - Rondleiding - Foto s

24 24 ANNEX 2 - DEELNEMERS/GROEPEN MENGGROEPEN 1. Op 't dolend PAD 2. Op 't rechte PAD Harm Niederländer Sabien van der Schoot Brenda van Kooten Ralph Hermanns Gerrit Krijt Letty Groen Nico Bruins Marja van der Heijden Kirsten Lingbeek Ellen Grave Fokje Aarts Martin Brugge Mao Do Gerard Wooldrik Henk Teunissen Erik Ligtenberg 3. Op t PieterPAD 4. Van 't PAD af Jan Winder Coen Bijl Manon van Hoppe Wendy Wijbrandts Harrie Gorissen Elsje van Iersel Alexander Mazier Stephen Wiekens Cecilia Kruger Chiara Acone Rob Pelle Rob Houtsma Marieke Kaarsgaren Gert Wentzel Frans Coenen Jan Moschwitzer 5. Op 't KabouterPAD 6. Op 't lichtend PAD Robert-Jan de Brij Linda van Renselaar Paul van Balken Masoud Salimi Chogani Frank Feenstra Jan van Dijk Geurt-Paul Koning Anneke Groeneveld Tinka Pouw Truus Schumacher Ingrid Beers Oliver Heinzerling John Meenderink Willem-Jan Nijveld Anja Oudshoorn 7. Op 't duistere PAD Frank Ensel Reinier Maasman Erik Gout Jeroen Gerritsen Leander Brouwer Richard Rigter Tineke Warta Thijs Gerding Maaike Cronenberg

25 25 HOMOGENE GROEPEN 1. Theoretische ontwikkelaars 2. Ontwikkelaars Erik Gout Nico Bruins Harrie Gorissen Alexander Mazier Sabien van der Schoot Marja van der Heijden Jan van Dijk Paul van Balken Frank Feenstra Richard Rigter Chiara Acone Rob Houtsma Gerrit Krijt 3. Theoretische analisten 4. Analisten Harm Niederländer Manon van Hoppe Jan Winder Brenda van Kooten Wendy Wijbrandts Frank Ensel Ralph Hermanns Coen Bijl Robert-Jan de Brij Masoud Salimi Chogani Reinier Maasman Letty Groen Linda van Renselaar Ingrid Beers Oliver Heinzerling 5. Supplies Management 6. Producenten Kirsten Lingbeek Leander Brouwer Geurt-Paul Koning Rob Pelle Jeroen Gerritsen Stephen Wiekens Elsje van Iersel Martin Brugge Anneke Groeneveld Mao Do Cecilia Kruger Marieke Kaarsgaren Ellen Grave 7. De betrokkenen 8. Materials & Management Henk Teunissen Truus Schumacher Eric Ligtenberg Tineke Warta Frans Coenen Gert Wentzel John Meenderink Gerard Wooldrik Jan Moschwitzer Tinka Pouw Anja Oudshoorn Fokje Aarts Thijs Gerding Willen-Jan Nijveld Maaike Cronenberg

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Auteurs: DNV-CIBIT adviseurs Rob van der Spek, Jan Kingma, Annelies Kleijsen, Eelco Kruizinga, Ben Römgens 1 Inleiding In de bijdrage Een kennisgerichte

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Van Turen naar Sturen

Van Turen naar Sturen Van Turen naar Sturen Eenmalige uitgave van ROC Eindhoven ten behoeve van Dé Managementconferentie: Netwerken ROC Eindhoven De wereld van ROC Eindhoven is er één van grote getallen: ruim 22.500 studenten,

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Gesprek met Gertjan van der Leer. kansen met zich mee

Gesprek met Gertjan van der Leer. kansen met zich mee Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 51, maart 2009 In dit nummer: 1. Veranderingen brengen ook nieuwe kansen met zich mee 3. Samen bouwen 4. Mainframe

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie