Patient Flow en de Real Time Demand Capacity Management Tool. Jitske Teeuwen Adviseur CBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patient Flow en de Real Time Demand Capacity Management Tool. Jitske Teeuwen Adviseur CBO"

Transcriptie

1 Patient Flow en de Real Time Demand Capacity Management Tool Jitske Teeuwen Adviseur CBO

2 Deze presentatie dient als eerste kennismaking met real time demand capacity management. Het verhaal erachter en de discussie over de context zijn essentieel. Houdt u hier rekening mee bij het bekijken van deze powerpoint. Voor meer informatie: of

3 Opzet presentatie Wat is Patient Flow? Patient Flow Raamwerk Real time demand capacity management tool Real time monitoren in Nederland Onderzoek toepasbaarheid tool Conclusie en discussie

4 Wat is Patient Flow? Oxford American Dictionary: People and things in large numbers coming and going easily and smoothly

5 Een raamwerk voor ziekenhuisbrede Patient Flow Vergelijking bruto aanbod / realisatie en vraag totaal voor nieuwe patienten 250 a a n t a l c o n s u lt e n week Shape Demand Preempt ED Visits Smooth elective admissions Decrease readmissions Match Capacity to Demand Plan capacity to match demand Use a real-time demand capacity management system Redesign the system to gain capacity Reduce wasted capacity Decrease LOS Synchronize admissions, transfers, and discharges Plan for admissions to extended care facilities Structural enhancements Optimize flow in microsystems (ED, Surgery)

6 Een raamwerk voor ziekenhuisbrede Patient Flow Vergelijking bruto aanbod / realisatie en vraag totaal voor nieuwe patienten 250 a a n t a l c o n s u lt e n week Shape Demand Preempt ED Visits Smooth elective admissions Decrease readmissions Match Capacity to Demand Plan capacity to match demand Use a real-time demand capacity management system Redesign the system to gain capacity Reduce wasted capacity Decrease LOS Synchronize admissions, transfers, and discharges Plan for admissions to extended care facilities Structural enhancements Optimize flow in microsystems (ED, Surgery)

7 Opeenvolgende stappen om de Patient Flow ziekenhuisbreed te verbeteren

8 Opeenvolgende stappen om de Patient Flow ziekenhuisbreed te verbeteren

9 Kernelementen / Agenda Patient Flow WILLEN KUNNEN DOEN

10 WILLEN KUNNEN DOEN

11 WIL: de basis voor ziekenhuisbrede patient flow Flow als een strategisch initiatief Strategische doelen (systeembenadering) Portfolio aan projecten welke de doelen ondersteunen Zorg voor resources Construeer een overzicht en leersituaties

12 Portfolio op strategisch niveau De projecten hebben onderlinge samenhang OK benutting verhogen, kan niet zonder overleg met IC en beddenhuis

13 Portfolio Systeemdoelen Tijdspad Sponsor Projectmanager Project Teamleider Metingen Doel / wanneer WZW KP A Radiologie

14 WILLEN KUNNEN DOEN

15 Kunnen Afstemmen van vraag en aanbod Real-time monitoren van de patiëntenstromen ToC Voorspellen Queueing theory Omgaan met variatie Systeembenadering

16 Kunnen Afstemmen van vraag en aanbod Real-time monitoren van de patiëntenstromen ToC Voorspellen Queueing theory Omgaan met variatie Systeembenadering

17 Waarom real-time monitoren? Op een drukke, regenachtige dag, rijd je s avonds naar huis in het donker zonder lichten op volle snelheid Goed idee?

18 Waarom real-time monitoren? Kliniek OK SEH Bottlenecks Praktisch Eenvoudig

19 Klaar voor de start Een voorspellende tool ontwerpen welke wordt gebruikt voor het real-time management van vraag en aanbod Een bruikbaar betrouwbaarheidsniveau van de tool ontwikkelen Gebruik de voorspellende tool om bottlenecks te identificeren en ontwikkel strategieen om de flow te verbeteren

20 Opeenvolgende stappen om de Patient Flow ziekenhuisbreed te verbeteren

21 Real-time monitoren van de patiëntenstromen Organisaties met minimale vertragingen en een goede doorstroom hebben een systeem nodig dat: - Op unit- en organisatieniveau de huidige capaciteit voorspelt om nieuwe patiënten te kunnen opnemen / aannemen - Op unit- en ziekenhuisniveau de vraag naar bedden voorspelt o.b.v. duidelijk gedefinieerde throughput doelen - Kan bepalen of er een plan moet worden gemaakt om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen - Een plan kan maken voor units en de organisatie als geheel om V en A op elkaar af te stemmen met minimale vertragingen dmv samenwerking binnen de organisatie - Het plan kan evalueren - Het maken van plan kan doorontwikkelen en regels kan ontwikkelen om met gelijksoortige problemen in toekomstige situaties beter om te gaan

22 Kernelementen tool Een proces definiëren en een infrastructuur bouwen om het aanbod (beschikbare bedden + x ontslag) en de vraag (opnames) te voorspellen voor een bepaalde tijdsinterval van een afdeling en evt een ziekenhuis Evaluatie van de vraag naar bedden en het beschikbare aanbod om op deze vraag te reageren binnen een bepaalde tijdsinterval Indien de vraag het aanbod overstijgt wordt een proces in werking gesteld om een plan te maken Een proces ontwikkelen om te bepalen of de plannen om om te gaan met de vraag succesvol waren en een lerend systeem ontwikkeld wordt.

23 Klaar voor de start af! Real-time monitoren (verpleegafd) Beschrijf de huidige situatie Voorspel ontslag en opnames voor een afd voor een bepaalde periode Vergelijk V en A Maak de aanpassing Ja Plan? J/N Nee Geleerd? Voer het werk uit

24 Stap 1 Formule ontwikkelen om ontslag te voorspellen Creëer de infrastructuur om informatie over verschillende type ontslag (bekend, potentieel met opdracht, potentieel zonder opdracht) te verzamelen voor de dag Maak een formule om het aantal ontslagenen tijdens de tijdsinterval te berekenen (voorspelde ontslagen =.6 x potentiële ontslagen +.9 x ontslagen met geschreven ontslagcriteria Test de betrouwbaarheid van de formule mbv tabel voor evaluatie voorspellingen

25 Stap 2: Formule ontwikkelen voor het voorspellen van opnames Creëer de infrastructuur om informatie over verschillende type opnamen te verzamelen voor de dag (directe opnames, SEH, transfers) Maak een formule om het aantal opnames tijdens de tijdsinterval te berekenen (voorspelde opnames =.3 x directe opnames +.4 x SEH opnames + transfers van IC) Test de betrouwbaarheid van de formule mbv tabel voor evaluatie voorspellingen

26 Regels voor voorspellingen Voorspellingen bevatten een getal voor de opnames en een getal voor de ontslagen per afdeling Het doel is een formule te ontwikkelen welke resulteert in een hoge mate van betrouwbare voorspellingen Maak voorspellingen voor een tijdsinterval en niet voor een hele dag Informatie over de actualiteit moet verzameld worden om de betrouwbaarheid te bepalen Doel is 80% betrouwbaarheid

27 Evaluatietabel betrouwbaarheid Voorspelling in aantallen voor een unit ligt tussen of bevat De voorspelling is succesvol als het verschil tussen de voorspelling en de werkelijkheid gelijk is aan of minder dan of of of of - 4

28 Testen tot 80% betrouwbaarheid Kort cyclisch verbeteren Meet de resultaten van de voorspellingen dagelijks, wekelijks en eventueel maandelijks Pas de formule aan

29 Evaluatie betrouwbaarheid voorspellingen: een voorbeeld Voorspeld Werkelijk Succes (ja/nee) 7 5 Ja 2 4 Nee 1 0 Ja 8 12 Nee 0 2 Nee 11 9 Ja 6 9 Nee Succes 3 / 7

30 Stap 3: Ontwikkel een plan Voorspelling van opnames (vraag) vergelijken met de voorspelling van ontslagen en beschikbare bedden (aanbod) Voorspelde vraag > voorspelde aanbod = plan nodig Voorspelde aanbod voorspelde vraag plan nodig

31 Het ontwikkelen van een plan Start met aanpassingen op de afdeling Persoonlijke betrokkenheid medewerkers nodig om het plan uit te voeren Als aanpassingen op de afdeling niet voldoende zijn, systeemveranderingen nodig Het plan moet een geschreven doc zijn Huddles op de afd kunnen helpen om de details van het plan te ontwikkelen en uit te voeren

32 Stap 4 Evaluatie van het plan Aan het einde van de tijdsinterval, evaluatie van het succes van het plan Creëer een structuur om het succes van de plannen te evalueren Een evaluatietabel van de plan gebruiken om het succes ervan te bepalen Verzamel info over zowel succesvolle als mislukte plannen

33 Aantal geplande opnames De voorspelling is succesvol als het werkelijke aantal opnames tov het plan verschilt met (of minder) Gepland aanbod voor (beschikbare bedden + voorspelde ontslagen + ontslagen in het plan) De voorspelling is succesvol als het werkelijke aanbod tov het plan verschilt met (of minder) of of of of of of of of 4

34 Voorbeeld voor stap 4: logboek Datum Tijdsinterval Aanpassing Details over de reden van de aanpassing

35 Stap 5 Verfijn het plan Verfijn het plan zodat vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd

36 Real-time monitoren Beschrijf de huidige situatie Voorspel ontslag en opnames voor een afd voor een bepaalde periode Vergelijk V en A Maak de aanpassing Ja Plan? J/N Nee Geleerd? Voer het werk uit

37 1 Dag in het ZKH

38 07:30 (Unit) Hoofdverpleegkundige bepaalt aantal potentiële ontslagen. Geschreven criteria is bekend

39 08:00 (10 minuten) Unit Bed Huddle Bepalen taken om ontslagen te realiseren. (voor visite: 08:00-12:00) Aanbod bekend : Vraag voorspellen (Concept Plan opstellen)

40 08:30 Pre-Bed Meeting Huddle (Cluster) Afdelingen samen op clusterniveau. Info uitwisselen over transfers en opnames Vraag bekend Definitief plan

41 09:00 (20 minuten) Bed Meeting (ZKH) Ziekenhuisbreed (cluster) overleg. Bedden over/nodig? Systeemaanpassingen op basis van plan?

42 09:20 en verder (unit) Afdelingshoofd presenteert plan op unit.

43 Centraal coördinator (ZKH) Coördinator ziekenhuisniveau Deze ontvangt alle plannen die zijn opgesteld na de Bed Meeting. Mocht er zich tijdens het tijdsinterval een situatie voordoen die afwijkt van het plan dan stelt hij de afdelingen op de hoogte en andersom.

44 Real-time monitoren in Nederland Toepasbaar voor de NL ziekenhuizen? Onderzoek CBO-stagiaire

45 Belangrijkste uitkomsten onderzoek Hoe denken zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, experts logistiek en CBO adviseurs over de achtergrond, elementen, toepasbaarheid van en vraag naar de Tool?

46 Achtergrond Patiënten weigeren is een politiek gevoelig onderwerp Strategische keuzes omgang vreemde patiënten

47 Elementen van de tool Formules: - Op geaggregeerd niveau kan interessante informatie over systeembeperkingen gegenereerd worden - De werking van de formules moet in een pilot uitgetest worden (verschil NL-USA) Plannen: - Op geaggregeerd niveau kan interessante informatie over systeembeperkingen gegenereerd worden - Knelpunten van de kliniek komen naar boven

48 Elementen van de tool (2) Huddles: - Doorbreekt de eilandencultuur - Praktische toepasbaarheid? - ICT versus face to face contact

49 Toepasbaarheid van en vraag naar de tool Strategische keuzes mbt vreemde patiënten essentieel Organisatorische inrichting dient gebaseerd te zijn op een decentrale planning. Een centrale planning maakt een deel van de tool overbodig. De toepasbaarheid stijgt naarmate de tool gebruikt worden voor afdelingen met een hoge mate van onvoorspelbaarheid.

50 Conclusie Tool m.n. interessant voor ziekenhuizen die de transitie van decentrale naar centrale planning willen maken - Waarbij de strategische keuze rondom vreemde patiënten gemaakt moet worden

51 Conclusie (2) Tool als oplossing voor patient flow + Tool stuurt aan op betere afstemming V en A op de kliniek - Tool laat achterwege om bezettingsgraad kliniek te verbeteren, immers bij beddenoverschot hoeft er geen plan opgesteld te worden + Huddles positief tav flex

52 Conclusie (3) Tool kan helpen bij: - Verminderen opname weigeringen - Verminderen dagelijkse variatie

53 Kortom:

54 WILLEN KUNNEN DOEN

55 Hope is not the plan

56 Projectmanagement Verandermanagement De menselijke kant van verandering

57 Meer informatie Jitske Teeuwen, adviseur

58

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA 1 Verandering naar de verscherpte cultuur: meetbaar? Binnen veel organisaties wordt er gewerkt

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie Deze handleiding schetst het projectverloop voor fase 1 van de oproep

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Docentenhandleiding Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie

Lean in de zorg. You cannot be Lean, you can only become Lean

Lean in de zorg. You cannot be Lean, you can only become Lean Lean op de OK Lean in de zorg Lean is een filosofie om bedrijfsprocessen blijvend te verbeteren. De methode werd in de jaren vijftig bij de Japanse autofabrikant Toyota ontwikkeld. Lean richt zich op hetzelfde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking

GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking Hoe de eerstelijnsgezondheidszorg op organisatie -, proces - en zorginhoudelijk niveau kan worden geïntegreerd en geoptimaliseerd.

Nadere informatie