Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker orthopedie (datum) Handtekening 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding IZZ Prestatie indicatoren Doelstellingen Personele bezetting Productiecijfers Wetenschappelijke activiteiten staf orthopedie dr. E.R.A. van Arkel Congressen Lidmaatschappen Posters Voordrachten R.E. van der Flier Congressen Cursussen Lidmaatschappen P.H.C. den Hollander Congressen Cursussen Lidmaatschappen S.B. Keizer Congressen Cursussen Lidmaatschappen Publicaties Voordrachten S. de Lange Congressen J.W.A. Swen Congressen Cursussen Lidmaatschappen Voordrachten B.J.W. Thomassen Congressen Cursussen Posters Publicaties Voordrachten Wetenschappelijke activiteiten AIOS orthopedie S.F. de Boer Congressen Cursussen Lidmaatschappen Posters Voordracht J. Jansen Congressen Cursussen Voordracht

3 5.3. R. Mahdad Congressen Cursussen Lidmaatschappen Voordrachten: W.P. Metsaars Congressen Cursussen E.M. Nelissen Congressen Cursussen Robert-Jan de Vos Congressen Cursussen Publicaties Voordrachten P. van der Woude Congressen Cursussen Lidmaatschappen Voordrachten P. van der Zwaal Congressen Cursussen Lidmaatschappen Posters Publicaties Voordrachten Overzicht lopende METC goedgekeurde studies MCH orthopedie NRC studie; Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie. (NL ) Een vergelijkende studie met behulp van model-based (RSA) röntgenanalyse van de Taperloc BoneMaster gecoate steel in vergelijking met de gecementeerde en ongecementeerde HA gecoate Taperloc steel. (NL ) The influence of the presence and duration of a postoperative wounddrain on the bloodlevel of patients in major orthopaedic surgery Identificatie van vroege artrotische veranderingen van de knie: applicatie van nieuwe diagnostische methoden. (NL ) Hip Fracture Evaluation with Alternatives of Total Hip Arthroplasty vs Hemi-Arthroplasty. (NL ) Het effect van fysiotherapie op het herstel na een partiële mediale meniscectomie (NL ) Subacromial Impingement Syndrome: The identification of etiologic Mechanisms (SISTIM) (NL )...30 Stand van zaken Onderzoek MCH orthopedie in toetsingsfase Manuscripten in process or submitted Publicaties 2010 op een rij

4 1. Inleiding Het jaar 2010 wordt gekenmerkt door grote tegenstellingen. Deze zijn binnen de orthopedie van invloed geweest op de bedrijfsvoering van de maatschap orthopedie & traumatologie. Het jaar 2010 heeft een goede productie laten zien binnen de afspraken die met het ziekenhuis zijn gemaakt. Stijging van de productie in het B-segment gaat automatisch gepaard met een beperkte stijging in het A-segment omdat er geen selectie van patiënten aan de poort plaatsvindt. De wachttijden voor de orthopedie in het MCH zijn nog steeds kort te noemen. Hierdoor kunnen we veel patiënten helpen. De maatschap werd in 2010 door gelicht door een extern bedrijf Logex. Deze doorlichting heeft laten zien dat wij het in vergelijking met andere maatschappen in Nederland nagenoeg gelijk doen. Uit deze cijfers kwam naar voren dat wij meer schouder DBC s openen dan andere maatschappen. Dit is te verklaren door de specialisatie van dr. E.R.A. van Arkel en J.W.A. Swen die zich specifiek toegelegd hebben op de artroscopische schouderchirurgie. Erg vervelend was de veranderde visie van het management t.a.v. de externe fysiotherapie in MCH Antoniushove. De Raad van Bestuur heeft de deadline voor een projectplan gesteld op maart In dit plan moet uitgegaan worden van een minimale omvang van de interne fysiotherapieafdeling met daarnaast mogelijke inzet van 1e-lijns fysiotherapeuten ten behoeve van diverse specialismen en een reductie van de totale kosten. Dit was destijds in 2009 ook het uitgangspunt voor het aantrekken van de externe fysiotherapeuten. Verder werd er een OK-reductie opgelegd, welke niet volgens de normale procedure, zoals omschreven in het OK reglement, was verlopen. In de maand oktober werd de OK-reductie doorgevoerd ten behoeve van de neurochirurgie. Er werden verschillende argumenten gegeven welke niet op juiste cijfers bleken te berusten. Na veel overleg en discussies werd een en ander teruggedraaid. Er is in april een uitgebreid beleidsplan gepresenteerd bij de Raad van Bestuur, dat in samenwerking met Janneke van Zelst, stafmedewerker Marketing & Sales, werd geschreven. Er was een duidelijke conclusie van de Raad van Bestuur, die in een korte zin samen te vatten is. Het is een goed plan, maar kan niet tot uitvoering gebracht worden. Het plan behelst een onderbouwing van een jaarlijkse groei van 5%; hiervoor zou een uitbreiding met een 7de orthopedisch chirurg / plaatsvervangend opleider moeten plaatsvinden. Deze groei werd niet toegestaan omdat binnen het MCH geen enkel specialisme mag groeien, behalve de intracraniële neurochirurgie. Orthopedie levert voor een ziekenhuis altijd een batig saldo op. Dit geldt ook voor deze maatschap orthopedie & traumatologie. Een kosten baten analyse laat een zeer positief financieel resultaat voor MCH zien. De maatschap heeft in 2010 een aantal zaken georganiseerd, die aantonen dat ze kwaliteit en doelmatigheid hoog in het vaandel heeft staan. In september werd een spiegelbijeenkomst georganiseerd voor prothesiologie (totale heup of totale knie) patiënten. Tijdens deze spiegelbijeenkomst konden patiënten zelf hun ervaringen delen met alle betrokken disciplines. Dit was een zeer nuttige bijeenkomst waar veel verbeterpunten uit naar voren kwamen. De patiënten waren zeer tevreden, m.n. over de snelle en persoonlijke behandelingen de efficiënte manier van werken op de polikliniek. De verzorging en behandeling op de afdeling werd ook als zeer prettig ervaren. Echter er was een duidelijk smet op deze verzorging en behandeling omdat de sanitaire voorzieningen zeer te wensen over lieten. De sanitaire voorzieningen werden als te klein, vochtig, ongemakkelijk, vies en gevaarlijk ervaren. Vooral door het gebruik van losse hulpmiddelen zoals een toiletverhoger ontstaan er gevaarlijke situaties. In september 2009 heeft er ook een audit THP plaatsgevonden. Uiteindelijk ontvingen wij hiervan in mei 2010 een rapport, deze termijn is uitzonderlijk lang te noemen. Dit auditrapport en deze spiegelbijeenkomst hebben de maatschap doen besluiten een procesverbeteringsplan te schrijven. Dit plan is hoofdzakelijk geschreven om 4

5 patiënten actiever te betrekken bij hun operatie en daarnaast de samenwerking met Mechropa opnieuw tegen het licht te houden. Deze samenwerking is ontstaan in 2000 toen er geen thuiszorg gegarandeerd kon worden bij patiënten die een protheseoperatie hadden ondergaan. Deze garanties kunnen in het huidige zorgsysteem wel verstrekt worden met daarnaast meer mogelijkheden voor zorg. In 2010 hebben twee orthopedisch chirurgen hun opleiding binnen de ROGO Leiden en expliciet binnen het MCH met goed gevolg afgerond. M. van den Besselaar is nu werkzaam in het Maxima Medisch Centrum te Eindhoven. J. Jansen heeft besloten om nog een half jaar een fellowship in Engeland te gaan volgen om meer ervaring op te doen. Verder heeft de sportarts in opleiding, R.J. de Vos, die afgelopen jaar met veel enthousiasme zijn orthopedische jaar heeft doorlopen, veel publiciteit opgeleverd. Hij promoveerde in Rotterdam op zijn proefschrift Imaging and Treatment of Chronic Midportion Achilles Tendinopathy. De onderzoekscoördinator heeft in 2010 haar opleiding tot Epidemioloog afgerond aan het VU/ EMGO instituut. Zij zal nog een projectplan moeten schrijven en dan mag zij zich epidemioloog noemen. Er is goede samenwerking tot stand gekomen met andere ziekenhuizen uit de regio. De samenwerking met het Erasmus MC heeft zelfs de eerste externe wetenschapsstudent opgeleverd. Verder hebben we samenwerking gezocht met de orthopedie in t Lange Land ziekenhuis om te participeren in een onderzoek. Het aantal publicaties is afgelopen jaar tegengevallen; dat wordt verklaard door dat in de voorgaande jaren veel onderzoek is opgezet dat recent is afgerond. Wij verwachten dat dit aantal komend jaar zal stijgen door een aantal grote onderzoeken die recent zijn afgerond en momenteel verwerkt worden tot een publicatie. Binnen dit traject valt ook het gesprek van dr. E.R.A. van Arkel met de regieraad van het Ministerie van VWS waarin er gepleit werd voor meer experimenteel onderzoek in topklinische centra. Project in het kader van topklinische zorg zijn de meniscustransplantaties die al 15 jaar door dr. E.R.A. van Arkel worden uitgevoerd. Verder zijn er bedrijven die autologe kraakbeentransplantaties en meniscusprotheses op de markt willen brengen via centers of excellence. De maatschap is druk bezig om dit soort behandelingen voor Nederland binnen te halen. Concluderend kunnen we stellen dat de maatschap druk bezig is om verdere verbeteringen in te voeren. De maatschap zal in 2011 verder op zoek gaan naar mogelijkheden om hun eigen doelstellingen te kunnen behalen. Wij hopen hierbij op een positieve bijdrage van het management. 5

6 1.1. IZZ Prestatie indicatoren Om meer gestandaardiseerd inzicht in ziekenhuizen te krijgen is Zichtbare Zorg Ziekenhuizen (ZZZ) ontstaan. ZZZ streeft ernaar om kwaliteitsinformatie zoveel mogelijk door middel van één kanaal uit te vragen en dat ziekenhuizen daarbij zoveel mogelijk door één organisatie worden gesteund. Decubitus score bij totale heupprothesen AH 0/160 3/159 2/160 WZ 2/129 0/106 0/108 AH onbekend WZ onbekend Percentage collum fracturen die binnen een kalenderdag zijn geopereerd door de orthopedie AH WZ Totaal ASA 1-2 Teller Noemer % 100% 100% 100% ASA 3-5 Teller Noemer % 0% 87% 84% ASA onbekend Teller 3 3 Noemer 3 3 % 100% 100% 100% Screenen pijn tot 72 uur na OK, orthopedie De grafiek % voldoende gescoord geeft weer of patiënten minimaal 1x gescoord zijn in de eerste 72 uur na de operatie. Deze grafiek geeft geen inzicht in de pijnscores die gescoord zijn. WZ: 64.1% AH: 89.8% 100% % Voldoende gescoord 80% 60% 40% 20% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2 AH 9 WZ MCH 6

7 Teveel pijn tot 72 uur na OK, orthopedie De grafiek % patiënten met te veel pijn geeft het percentage patiënten weer die tijdens de eerste 72 uur na OK teveel pijn hebben ervaren. Dit betekent dat ze minimaal een keer een pijnscore hoger dan 7 hebben gehad. WZ: 12.3% AH: 5.9% % patienten met te veel pijn (>7) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2 AH 9 WZ MCH Naar aanleiding van het grote verschil tussen de verpleegafdeling in AH en WZ m.b.t. de pijnscores hebben we een verzoek ingediend bij de stafmedewerker om de data per specialisme te mogen inzien. Dit heeft zij gedaan voor de periode januari Hieruit blijkt dat vooral patiënten van de neurochirurgie op de verpleegafdeling orthopedie/neurochirurgie teveel pijn ervaren. ORT NCH # vragenlijsten # te veel pijn 3 8 # vaak genoeg # patiënten % vragenlijsten 68% 61% % te veel pijn 21% 21% % vaak genoeg 21% 23% Complicatieregistratie orthopedie In totaliteit zijn er 259 complicaties geregistreerd. De complicaties worden per kwartaal besproken tijdens de onderwijsmiddag orthopedie. Aantal Complicatie 8 Infectie rond hechting 23 Oppervlakkig effect 10 Diepe infectie 2 Lokale wondnecrose o.s. = osteosynthese eci = (e causa ignota) onbekende oorzaak 7

8 14 Wondlekkage 1 Peesruptuur 1 Subluxatie 2 Capsulitis / functiebespreking 1 Synovitis / artritis 2 Fissuur 2 Fractuur 1 Perforatie schacht 5 Pseudoartrose 3 Misalignement 1 Osteomyelitis 3 Materiaalbreuk 1 Uitgebroken o.s. materiaal 8 Malpositie o.s. materiaal 1 Onvoldoende stabiliteit o.s. 3 Malpositie prothese 3 Geïnfecteerde prothese 1 Aseptische loslating 1 Foute maat prothese 50 Luxatie prothese* 7 Zenuwlaesie 5 Nabloeding / hematoom 1 Vaatlaesie 10 Trombose 2 Falen OK instrumentarium 6 Overlijden patiënt 16 Ritmestoornis 20 Insufficiëntie orgaan 4 Infarct 12 Infectie orgaan 2 Retentie 1 Bloeding orgaan 1 Decubitus 4 Huidlaesie 1 Koorts eci 17 Psychische decompensatie 7 Foute dosis medicijnen 11 Orthopedische work-up * De 50 luxaties kwamen voor bij 28 patiënten, waarvan 14 patiënten in 2010 zijn geopereerd (4%). Een kophalsprothese is 5x geluxeerd i.v.m. epilepsie en hemiparese, de rest van de luxaties kwamen voor bij totale heupprothesen. De totale heupprothesen waren 8 revisies en 19 primaire prothesen. Meerdere patiënten (n=12) hebben vaker dan 1 keer een luxatie gehad. 8

9 1.2. Doelstellingen Gehaalde doelstellingen van 2010 Volledige staf heeft Train de Trainerscursus gevolgd Opstellen langetermijnbeleidspan Invoeren van elektronisch portfolio AIOS Uitbreiding naar Diagnostisch Centrum Haaglanden en Voorschoten Optimaliseren samenwerking poliklinische fysiotherapie MC Haaglanden Patiënt based outcomes opzetten (implementatie IRIS) Vormgeven van zorgpaden (eenduidige patiënteninformatie, protocollen en zorgtrajecten definiëren) Uitbreiding van klinische onderzoeken en wetenschappelijke publicaties (is ook een van de langetermijn doelen) Doelstellingen voor 2011 Het kwaliteitssystemen IRIS (Identification Registration Information System), functionerend hebben voor alle onderzoeken en de belangrijkste ingrepen (TKP, THP en VKB) Het Elektronisch Patiënten Dossier opnemen in de planning van I&A en start bouwen tweede helft 2011 Verbouwing van de sanitaire ruimtes op C9 is gerealiseerd Het procesverbeteringsplan heeft tot een reductie van bedden in Mechropa gezorgd. Maximaal twee bedden Samenwerking met andere afdelingen om de orthopedie op sportmedisch gebied verder te ontwikkelen Coöperatie/fusie HAGA ZBC 9

10 2. Personele bezetting Divisie manager Willeke Brinkman Orthopedisch chirurgen dr. E.R.A. van Arkel R.E. van der Flier P.H.C. den Hollander S.B. Keizer S. de Lange J.W.A. Swen Wetenschapper Bregje Thomassen AIOS Stefan de Boer Joris Jansen tot 1 augustus Rachid Mahdad per 1 juli Wieneke Metsaars Eelco Nelissen tot 1 juli Robert-Jan de Vos (sportgeneeskunde) Pieter van der Woude Peer van der Zwaal ANIOS Raymond van Adrichem per 1 augustus Secretariaat Astrid Bottemanne-Jacobs (WZ / AH) Nathalie van Dorssen-Eekma (WZ) Liesbeth van den Drieschen (AH) Marianne Hack (WZ) Ruth Hermsen-van der Mark (AH) Angela Kriek-Veenhof (WZ) Jacqueline Kruit-Meulenberg (AH) Netty Verseput (WZ) Polikliniek Leonie van der Boom-Vrijhof (WZ) Sharda Dewnarain (WZ) Marleen Dobbe (AH) Morena Firma (AH) Roxanne Gordijn (WZ) Monique Kroes (WZ) Brenda van Leeuwen (AH) Etty Marti (WZ) Willemien Rebel (AH) Hanneke Uilenhoed (WZ) Emily van Winsen (WZ) O.K. terreindeskundigen Nicole van den Ham Serge Hansen Esther de Jonge-Oudshoorn 10

11 Gipsmeesters Jeanette Buijs Laura Dreumel Joop Koekman Mark van de Laan Gijs Nijboer Marianne van Rijn tot 1 september Ria Walcott Zorgmanagers Erica Bonoo-Mirimin (secr AH) tot 1 augustus Bianca van der Mik (secr AH) per 1 augustus Rene Cuelenaere (afd WZ) Arlette Mandemaker (afd WZ) tot 1 september Karin Kokshoorn (poli AH, afd AH) Eric Broeyer (FT WZ/AH, poli WZ, secr WZ) tot 1 februari Jochem de Lange (FT WZ/AH, poli WZ, secr WZ) per 1 maart 11

12 3. Productiecijfers Totaal AH WZ Eerste poli bezoek Eerste consult Herhaalconsult DBC gesloten A-segment DBC gesloten B-segment Opname Dagopname Verpleegdag THP TKP Productiecijfers % Toename Eerste % polikliniekbezoeken Eerste consult % Herhaalconsult % Opnamen % Verpleegdagen % Gemiddelde verpleegduur Operatiesessies THP = 379 TKP = 238 THP = 356 TKP = 269 THP = 342 TKP = 293 THP = -3.9% TKP = 8.9% Dit betekent dat in Antoniushove ruim 58% van de prothesiologie wordt geopereerd en in het Westeinde 42%. Antoniushove Westeinde 53.2% THP 46.8% THP 64.2% TKP 35.8% TKP De volgende B-segment DBC s zijn geregistreerd voor een voorste kruisbandlaesie en meniscuslaesie Beschrijving DBC open BDC gesloten Meniscuslaesie + dagopname Meniscuslaesie + klinische episode Meniscuslaesie (vervolg) + dagopname VKB laesie + klinische episode

13 4. Wetenschappelijke activiteiten staf orthopedie 4.1. dr. E.R.A. van Arkel Congressen The meniscus from craddle to rocker, 4-6 februari, Gent, Belgie Ron te Slaa memoriaal congres, 6 maart, Delft ROGO dag Leiden, Conflictbeheersing & Onderhandelen, 23 april, Oegstgeest NVA Lustrumcongres, New Horizons in Arthroscopy, mei, Noordwijk ESSKA congres, 9-12 juni, Oslo, Noorwegen NOV najaarscongres, oktober, Veldhoven ROGO dag Leiden, Anatomie van de hand en pols, 24 november, Leiden Lidmaatschappen NOV NVA NVOT ISAKOS ESSKA ICRS Vice voorzitter NVA/ voorzitter onderwijs commissie Voorzitter richtlijn commissie artroscopie van de knie Voorzitter: ZZ indicator ontwikkeling meniscus en voorste kruisband Posters Arkel ERA van, Henkus HE. Witte de P, Brand R. Nelissen R. Bursectomy compared with acromionplasty in the managemnt of subacromial impingement., juni, 14th ESSKA congres Oslo, Noorwegen Wal R van der, Thomassen BJW, Arkel ERA van. Long-term clinincal outcome op open meniscal paleograaf transplantation juni, 14th ESSKA congres Oslo, Noorwegen Zwaal P van der, Arkel ERA van, Patellar tentoon reconstruction with semiteninosus and gracilis tentoon autografts juni, 14th ESSKA congres Oslo, Noorwegen Voordrachten Meniscal transplantation; the open and artroscopic experience. The meniscus from craddle to rocker. Arkel ERA van, 5 februari, Gent, België Anthropometric values as predictor for hamstring graft diameter in anterior cruciate ligament reconstruction. NVA Lustrumcongres. Jong S de, Liem I, Arkel ERA van, mei, Noordwijk Beheerste introductie innovaties in de zorg. Regieraad Ministerie VWS. Arkel ERA van, 3 juni, Den Haag Arthrex Cursus. Arkel ERA van, 5-11 september, Naples, USA o A patient with shoulder pain o Impingement syndrome of the shoulder o Basics in cuff repair o Shoulder instability indications o Positioning and portals in shoulder arthroscopy 13

14 o Arthroscopic knotting technique o The meniscus o ACL reconstruction graft choices o ACL reconstruction pitfalls Instabiliteit van de schouder. SOS cursus Schouder. Arkel ERA van, 12 oktober, Bilthoven 4.2. R.E. van der Flier Congressen NOV Jaarcongres, januari, Utrecht Shoulder Arthroplasty, 5 juli, Utrecht UMCU AAOS congres, 9-13 maart, New Orleans, USA Your own blood symposium, 1 oktober, Gothenburg, Zweden NOV najaarscongres, oktober, Veldhoven NOV visitatie Commissie opleiding/kwaliteit, 30 oktober, visitatie Beverwijk CKV Cursussen Total ankle replacement, 8 februari Shoulder arthroplasty/anatomy workshop, 2 juli, Affinis Lidmaatschappen NOV; Commissie Opleiding & Kwaliteit NVSG NVOT Nerass 4.3. P.H.C. den Hollander Congressen NOV jaarcongres, 22 januari, Utrecht IMUKA Current Concepts in Hip pathologie, 3-5 februari, Maastricht TOWN, 6 april, Den Haag HA dagen, april, Antwerpen, België NVA Lustrumcongres, New Horizons in Arthroscopy, mei, Noordwijk Zimmer Knierevisie Congres, september, Noordwijk NOV najaarsvergadering, oktober, Veldhoven PFC knieprothese, oktober, Rome Masterclass VKB NVA, 3 december, Utrecht Cursussen Teach the teachers, 8-9 maart, Leiden Heupscopie cursus, april, Parijs, Frankrijk MIS schouder / kadavercursus, mei, Wenen, Oostenrijk Heupscopie, november, München, Duitsland 14

15 Lidmaatschappen NOV NVOT NVA KNMG/Orde Staf Voordrachten Symposium DCH, 28 oktober, Haagse Hoge School, Den Haag NVA Scopiecursus, 23 april, OLVG 4.4. S.B. Keizer Congressen NOV jaarcongres, januari, Utrecht IMUKA Current Concepts in Hip pathologie, 3-5 februari, Maastricht Refereeravond, het gezwollen gewricht, 9 februari, Leiden Traumaoverleg Traumacentrum West-Nederland, 6 april, Den Haag NVOT, Our Worst Case symposium, 21 april, Utrecht Refereeravond, Osteonecrose van de heup, 22 juni, Leiden Cursussen Masterclass Enkelscopie, 8 januari AO Trauma Advances Osteotomy Symposium, 18 november Train de trainers, 2-3 december Lidmaatschappen NOV NVOT Commissies MCH: OK commissie Publicaties van der Zwaal P, Urlings TAJ, Keizer SB, Heterotope osificatie geassocieerd met critical illness. Ned T v Orthopedie 2010;17(4): Voordrachten Regionale Refereeravond, Osteonecrose van de heup, 22 juni 4.5. S. de Lange Congressen NOV jaarcongres, januari, Utrecht Diagnostiek en kliniek van lage rug- en heupklachten, 25 maart 15

16 4.6. J.W.A. Swen Congressen NOV jaarcongres, januari, Utrecht Refereeravond, 9 februari, Leiden Wervelkolom symposium, 17 februari, MCH Antoniushove, Leidschendam Symposium DC, 18 februari, Voorschoten Wervelsymposium Percutane Fixaties, maart Voorjaarsvergadering DSS, 1 april, Utrecht NOV voorjaarscongres, 21 mei, Utrecht NVA Lustrumcongres, New Horizons in Arthroscopy, mei, Noordwijk Congres Kraakbeen transplantatie, 4-5 oktober, Leuven, Belgie NOV najaarscongres, oktober, Veldhoven Knie congres, 18 t/m 20 oktober, Rome DSS Jaarvergadering, 5 november, Nijmegen Traumadagen, november, Amsterdam Sportgeneeskunde / Fysiotherapie symposium, 19 november, MCH Westeinde, Den Haag Cursussen MIS schouder / kadavercursus, mei, Wenen, Oostenrijk Cadaver training MIS Spine, 7 juni, LUMC Leiden Huisartsen nascholing, 26 augustus, Scheveningen Lidmaatschappen NOV NVA NVOT Gemandateerde van de maatschap Commissies MCH: VIM commissie, SEH commissie, Time Out commissie, Commissie Electieve OK s bij Jehova s getuigen Onderwijscommissie NVA Kascommissie NVA Voordrachten Voordracht Knie arthroscopie cursus, juni, Utrecht Scopiecursus NVA, State of Art, schouderscopie, 9 juli, Utrecht Symposium nieuwe ontwikkelingen bij heup en knie, 30 september, Voorschoten 4.7. B.J.W. Thomassen Congressen NOV jaarcongres, 22 januari, Utrecht LIA symposium RdGG, 12 februari, Delft NVA wetenschapsdag, 24 september, Ede 16

17 NOV najaarscongres, 14 oktober, Veldhoven MCH wetenschapsdag, 26 november, Den Haag Cursussen Cadaver cursus, Hyperion Hip Revision Surgery, maart, Wenen * Epidemiologie van ziekten, januari, Kerkrade * Principes van epidemiologische data-analyse, 4-6 & februari, Amsterdam * Lineaire regressie en variantie-analyse, maart & 1-3 april, Amsterdam * Logistische regressie en analyse van overlevingsduren, 19 t/m 20 & 25 t/m 27 november, Amsterdam * Systematische reviews en meta-analyse, mei, Soesterberg * Onderdeel van het Postinitiele Masteronderwijs Epidemiologie, EMGO/vuMC Posters Safety of retransfusing shed blood after local infiltration analgesia in TKA, MCH wetenschapsdag, 26 november Publicaties Long-Term Alendronate use not without consequences? Somford MP, Geurts GF, den Teuling JW, Thomassen BJW, Draijer WF. Int J Rheumatol 2010; Jan Femurfracturen door langdurig bisfosfonaat gebruik. Somford MP, Thomassen BJW, Draijer WF. Ned T v Geneeskunde 2010; 154:A Voordrachten LIA and retransfusion drain, LIA symposium RdGG, 12 februari Safety of retransfusing shed blood after local infiltration analgesia in TKA, NVA wetenschapsdag, 24 september Het belang van interim analyse, MCH wetenschapsdag, 26 november, MCH 17

18 5. Wetenschappelijke activiteiten AIOS orthopedie 5.1. S.F. de Boer Congressen NOV jaarcongres, januari, Utrecht NVOT: Our Worst Case symposium, 21 april, Utrecht NVA lustrumcongres New horizons in arthroscopy, mei, Noordwijk NOV najaarsvergadering, oktober, Veldhoven ROGO middag, Anatomie van de hand en pols, 24 november, Leiden TOWN vergaderingen, Den Haag Refereeravonden ROGO Leiden Cursussen Cadaver course (artroscopische technieken), september, Artrex, Naples, USA Lidmaatschappen NOV NVA Posters Heupvorm afwijkingen en het ontstaan van artrose, Wetenschapsdag HAGA ziekenhuis, 19 november, Den Haag Voordracht De prevalentie van heupvorm afwijkingen, NOV jaarcongres, januari, Utrecht 5.2. J. Jansen Congressen NOV jaarcongres, januari, Utrecht NVOT Our Worst case symposium, 21 april, Utrecht ROGO dag Leiden, Conflictbeheersing & Onderhandelen, 23 april, Oegstgeest EMSOS, 5-7 mei, Birmingham, UK NOV voorjaarsvergadering, 21 mei, Utrecht NVA lustrumcongres New horizons in arthroscopy, 27 en 28 mei, Noordwijk Knie revisie symposium Zimmer, september, Noordwijk Cursussen BASK British Knee Meeting, Examination, 26 maart, Oxford, UK OTC advanced, 1-2 juli, Zeist Kruisband cadaver cursus, 6 t/m 8 juli, Utrecht Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie), Smith & Nephew, november, York, UK 18

19 Voordracht Longterm clinical results of saddle prosthesis after resection of peri-acetabular tumours, 6 mei, EMSOS, Birmingham, UK J Jansen, P Dijkstra, A Taminiau R. Mahdad Congressen NOV jaarcongres, januari Utrecht NOV voorjaarsvergadering, 15 mei, Utrecht NOV najaarsvergadering, 14 en 15 oktober Veldhoven Current Concepts in Joint Replacement, December, (Orlando,Florida, VS) Cursussen Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie en HTO), februari, Artrex, Naples, USA Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie), Smith & Nephew, november, York, UK Cursus knieprothesiologie, Smith & Nephew, november, Leuven, België, Lidmaatschappen De jonge orde KNMG NOV NVOT NVA VOCA Voordrachten: Postoperatieve infecties na totale heup- en knieoperaties, R. Mahdad, C.T. Pouw, M.C. Muskee, J.T. van Dissel, R.G.H.H. Nelissen, januari NOV jaarcongres, Utrecht Transpedicular Screw Fixation in Thoracolumbar Burst fractures: is There a Difference in Radiological Outcome between Two-Level and Three-Level Construct? R. Mahdad, M. Kusters, M.J. Nieuwenhuijse, P.D.S. Dijkstra. Oktober E-poster, NASS spine congres, Florida, VS 5.4. W.P. Metsaars Congressen NOV jaarcongres, januari Utrecht NVA lustrumcongres New horizons in arthroscopy, 27 en 28 mei, Noordwijk 19

20 Cursussen Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie en HTO), februari, Artrex, Naples, USA Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie), Smith & Nephew, november, York, UK 5.5. E.M. Nelissen Congressen NOV jaarcongres, 22 januari, Utrecht Regionale refereeravonden, 9 februari, Leiden Klinische onderwijskunde, 10 maart, Leiden NVOT Our Worst Case symposium, 24 april, Utrecht Cursussen Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie en HTO), februari, Artrex, Naples, USA CCOC cursus, 19 maart, Utrecht AO hand and distal radius cursus, maart, Charleroi, Belgie Pathologische # cursus, 9 april, Nijmegen EFFORT Travelling Fellowship, mei, Denemarken Hand + Wrist workshop, 31 mei, Leiden 5.6. Robert-Jan de Vos Congressen FA medical society meeting, 1 maart, Londen, Groot-Brittannië. NVA Lustrumcongres New Horizons in Arthroscopy, 27 mei, Noordwijk aan Zee. VSG congres Sport, Bewegen & Gezondheid, 25 november, Noordwijkerhout Cursussen Cursus kinderreanimatie, 22 april, MCH Westeinde Den Haag. Cursus Sportmedische aspecten van zweefvliegen, 9 juli, Terlet. Cursus Sportmedische aspecten van zwemmen, 17 september, Eindhoven. Cursus Hoogte en sport, 16 november, Bilthoven Publicaties Ultrasonographic tissue characterisation of human Achilles tendons: quantification of tendon structure through a novel non-invasive approach Van Schie HT, de Vos RJ, de Jonge S, Bakker EM, Heijboer MP, Verhaar JA, Tol JL, Weinans H. Br J Sports Med. 2010; Epub ahead of print. Platelet-rich plasma injection for chronic Achilles tendinopathy a randomised controlled trial. de Vos RJ, Weir A, Van Schie HT, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA, Weinans H, Tol JL. JAMA. 2010; 303(2): Autologous growth factor injections in chronic tendinopathy: a systematic review. de Vos RJ, van Veldhoven PL, Moen MH, Weir A, Tol JL, Maffulli N.. Br Med Bull. 2010; 95:

21 Clinical tests in shoulder examination: how to perform them. Moen MH, de Vos RJ, Ellenbecker TS, Weir A. Br J Sports Med (5): Platelet-rich plasma for treatment of Achilles tendinopathy Author reply. de Vos RJ, Tol JL, Verhaar JA. JAMA. 2010; 303(17): No effects of PRP on ultrasonographic tendon structure and neovascularisation in chronic midportion Achilles tendinopathy de Vos RJ, Weir A, Tol JL, Verhaar JA, Weinans H, van Schie HT.. Br J Sports Med Epub ahead of print. Platelet-rich plasma treatment for ligament and tendon injuries. Paoloni JA, de Vos RJ, Hamilton B, Murrell GA, Orchard J. Clin J Sports Med. 2010; Epub ahead of print. One-year follow-up of a randomised controlled trial on added splinting to eccentric exercises in chronic midportion Achilles tendinopathy. de Jonge S, de Vos RJ, Van Schie HT, Verhaar JA, Weir A, Tol JL. Br J Sports Med Jul;44(9): Epub 2008 Oct 6. Boekbespreking leerboek orthopaedie: Musculoskeletale Aandoeningen. de Vos RJ. Sport en Geneeskunde. Jaargang 43, nummer 1, februari Editorial: Richtlijnontwikkeling in de Sportgeneeskunde de Vos RJ.. Sport en Geneeskunde. Jaargang 43, nummer 2, mei Interactive case history: Chronic pain in the Achilles region. de Vos RJ. BMJ Learning website. BJSM Podcast: Platelet-rich Plasma in tendinopathy. de Vos RJ, A.Weir. BJSM Podcast website. Prevalence of radiological signs of femoroacetabular impingement in patients presenting with long standing adductor related groin pain. Weir A, de Vos RJ, Moen M, Hölmich P, Tol JL. Br J Sports Med. 2010; Epub ahead of print. De Vos RJ. Thesis Imaging and Treatment of Chronic Midportion Achilles Tendinopathy. 22 september, Erasmus Universiteit Rotterdam Voordrachten Should we apply platelet-rich plasma to elite soccer players? FA medical society meeting, de Vos RJ, 1 maart, Londen, Groot-Brittannië. Chronische Achillespeesklachten. Onderwijs arts-assistenten orthopedie MCH, de Vos RJ, 27 april, MCH Westeinde. Effects of platelet-rich plasma on Ultrasonographic findings in chronic midportion Achilles tendinopathy NVA-VSG congres New Horizons in Arthroscopy, de Vos RJ., 27 mei, Noordwijk aan Zee. Relatie tussen echografische structuur van de Achillespees en de ernst van de symptomen VSG congres Sport, Bewegen & Gezondheid, de Vos RJ., 25 november Noordwijkerhout. Verdediging proefschrift Imaging and Treatment of Chronic Midportion Achilles Tendinopathy. De Arminius, De Vos RJ., 22 september, Rotterdam. 21

Jaarverslag 2005 Maatschap orthopedie Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2005 Maatschap orthopedie Medisch Centrum Haaglanden 1 JAARVERSLAG 2005 MAATSCHAP ORTHOPEDIE Het jaar 2005 was een bijzonder jaar voor de orthopedie van het Medisch Centrum Haaglanden. Het is het eerste jaar dat de maatschap functioneert over beide locaties

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen ditverband in HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? 4december 2013 Nummer 4 Jaargang 23 Zorg bij orthopedische aandoeningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal

WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011 Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011 inhoudsopgave Hoofdstuk 01 Inleiding 01 Missie

Nadere informatie

Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien

Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien Onze Lieve etenschap Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien Diagnostische tests pagina 5 K war tet onder zoek ers pagina 8 e-b ooks pagina 12 Wer k en volgens G ood clinical

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1

Jaarverslag 2014. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1 Jaarverslag 2014 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking regionaal 4 Organogram 8 Commissie werkzaamheden 12 Productieoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag anesthesiologie

Jaarverslag anesthesiologie Jaarverslag anesthesiologie 2014 Inhoud Voorwoord 4 1. Patiëntenzorg 5 1.1. Operatiekamers 5 1.2. Polikliniek Anesthesiologie 7 1.3. Anesthesie- en sedatiesessies 7 1.4. Mobiel Medisch Team 8 1.5. Bonaire

Nadere informatie

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07 Geachte lezer, Voor u ligt het laatste papieren exemplaar van het jaarverslag van de Vakgroep Gynaecologie, Verloskunde en Voortplantingsgeneeskunde (GVV) van het Deventer Ziekenhuis. In 1973 is het eerste

Nadere informatie

De meest waardevolle. van klinische schoudertesten. Een literatuuroverzicht. Literatuuroverzicht

De meest waardevolle. van klinische schoudertesten. Een literatuuroverzicht. Literatuuroverzicht De meest waardevolle klinische schoudertesten Een literatuuroverzicht Door: M.H. Moen, R.-J. de vos, E.R.A. van Arkel, A. Weir, J. Moussavi, T. Kraan, D.C. de Winter Samenvatting Schouderklachten zijn

Nadere informatie

LROI-Rapportage 2013 Zicht op Kwaliteit & Veiligheid

LROI-Rapportage 2013 Zicht op Kwaliteit & Veiligheid LROI-Rapportage 2013 Zicht op Kwaliteit & Veiligheid Jaarrapportage uit de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten 2013 LROI-Rapportage 2013 Zicht op Kwaliteit & Veiligheid Jaarrapportage uit

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 3. Artrose. dr. Margreet Kloppenburg, reumatoloog

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 3. Artrose. dr. Margreet Kloppenburg, reumatoloog LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2011 jaargang 19 nr. 3 Artrose Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: Sportactiviteiten bij (beginnende) artrose Artrosepoli biedt meer

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012 Thoraxcentrum Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Productie en personeel 7 3. Afdeling Cardiologie 11 3.1. Patiëntenzorg 3.2. Onderzoek 3.3. Onderwijs & opleiding 4. Afdeling Cardiothoracale

Nadere informatie

Verband. In dit. Afstudeer Uitgave. CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout

Verband. In dit. Afstudeer Uitgave. CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout Verband In dit maart 2007 Nummer 1 Jaargang 17 Afstudeer Uitgave 6 8 10 11 12 14 16 CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout Scaphoïdfracturen bij kinderen over het hoofd

Nadere informatie

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel Multidisciplinaire Expertgroep VSG acute inversietrauma van de enkel Colofon Richtlijn acute inversietrauma van de enkel ISBN 978-90-75959-05-5 2010, Vereniging

Nadere informatie

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap nummer 6 voorjaar 2013 etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap 8 Wat doet een researchverpleegkundige? 10 Het wetenschapsbureau 18 Slaapstoornissen en sedatietoepassingen op de Intensive

Nadere informatie

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. "Een patiënt is geen vliegtuig"

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. Een patiënt is geen vliegtuig THEMA: PATIËNTVEILIGHEID "Een patiënt is geen vliegtuig" Zie productinformatie elders in dit tijdschrift 13.FRG.1.119 Voorkom de behandeling van een acute DVT ACTUELE RICHTLIJNEN VERLENGDE PROFYLAXE? BEZOEK

Nadere informatie

Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE. Pagina 1 van 47

Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE. Pagina 1 van 47 Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE Pagina 1 van 47 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING RICHTLIJN BEHANDELING VAN DE PROXIMALE FEMURFRACTUUR BIJ DE OUDERE MENS...

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit.

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit. Dutch Surgical Colorectal Audit Jaarrapportage 2010 Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit Beloop 100% 100 90% 80% 80 Percentage patiënten 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Nadere informatie

Samenscholing van ziekenhuisartsen op Schier blz 18

Samenscholing van ziekenhuisartsen op Schier blz 18 DECEMBER 2013, NUMMER 5 s-hertogenbosch Samenscholing van ziekenhuisartsen op Schier blz 18 RADBOUDUMC EN JBZ CREËREN WIN-WINSITUATIE BLZ 4 ONDERZOEK EFFECTIVITEIT CHRONISCHE BUIKDIALYSE BIJ HARTFALEN

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014 Een overzicht Leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Dimence Groep Inhoud PROF. DR. GERRIT GLAS, VOORZITTER Psychiater, A-opleider; faculteit

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 20 augustus 2012. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/2012090323 M. van der Graaff (020) 797 88 92

Uw brief van Uw kenmerk Datum 20 augustus 2012. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/2012090323 M. van der Graaff (020) 797 88 92 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 0 00 EJ s Gravenhage Uw brief van Uw kenmerk Datum augustus 12 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/190323 M. van der Graaff (0) 797

Nadere informatie

Rapport. Zorg voor waarde. Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden

Rapport. Zorg voor waarde. Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden Rapport Zorg voor waarde Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererend managementadviesbureau en

Nadere informatie

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Verslag 2010 en 2011 Ward Cottaar, Applied Physics

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

Richtlijn. Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP

Richtlijn. Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP Richtlijn Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgen Subsidie: SKMS Deelnemers werkgroep Namens Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2011 jaargang 19 nr. 4 Patiëntveiligheid Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: De briefing checklist op de hartkatheterisatiekamer Het

Nadere informatie

in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel

in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel Redenen voor uitval onder patiënten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond met chronische aspecifieke

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie