Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker orthopedie (datum) Handtekening 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding IZZ Prestatie indicatoren Doelstellingen Personele bezetting Productiecijfers Wetenschappelijke activiteiten staf orthopedie dr. E.R.A. van Arkel Congressen Lidmaatschappen Posters Voordrachten R.E. van der Flier Congressen Cursussen Lidmaatschappen P.H.C. den Hollander Congressen Cursussen Lidmaatschappen S.B. Keizer Congressen Cursussen Lidmaatschappen Publicaties Voordrachten S. de Lange Congressen J.W.A. Swen Congressen Cursussen Lidmaatschappen Voordrachten B.J.W. Thomassen Congressen Cursussen Posters Publicaties Voordrachten Wetenschappelijke activiteiten AIOS orthopedie S.F. de Boer Congressen Cursussen Lidmaatschappen Posters Voordracht J. Jansen Congressen Cursussen Voordracht

3 5.3. R. Mahdad Congressen Cursussen Lidmaatschappen Voordrachten: W.P. Metsaars Congressen Cursussen E.M. Nelissen Congressen Cursussen Robert-Jan de Vos Congressen Cursussen Publicaties Voordrachten P. van der Woude Congressen Cursussen Lidmaatschappen Voordrachten P. van der Zwaal Congressen Cursussen Lidmaatschappen Posters Publicaties Voordrachten Overzicht lopende METC goedgekeurde studies MCH orthopedie NRC studie; Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie. (NL ) Een vergelijkende studie met behulp van model-based (RSA) röntgenanalyse van de Taperloc BoneMaster gecoate steel in vergelijking met de gecementeerde en ongecementeerde HA gecoate Taperloc steel. (NL ) The influence of the presence and duration of a postoperative wounddrain on the bloodlevel of patients in major orthopaedic surgery Identificatie van vroege artrotische veranderingen van de knie: applicatie van nieuwe diagnostische methoden. (NL ) Hip Fracture Evaluation with Alternatives of Total Hip Arthroplasty vs Hemi-Arthroplasty. (NL ) Het effect van fysiotherapie op het herstel na een partiële mediale meniscectomie (NL ) Subacromial Impingement Syndrome: The identification of etiologic Mechanisms (SISTIM) (NL )...30 Stand van zaken Onderzoek MCH orthopedie in toetsingsfase Manuscripten in process or submitted Publicaties 2010 op een rij

4 1. Inleiding Het jaar 2010 wordt gekenmerkt door grote tegenstellingen. Deze zijn binnen de orthopedie van invloed geweest op de bedrijfsvoering van de maatschap orthopedie & traumatologie. Het jaar 2010 heeft een goede productie laten zien binnen de afspraken die met het ziekenhuis zijn gemaakt. Stijging van de productie in het B-segment gaat automatisch gepaard met een beperkte stijging in het A-segment omdat er geen selectie van patiënten aan de poort plaatsvindt. De wachttijden voor de orthopedie in het MCH zijn nog steeds kort te noemen. Hierdoor kunnen we veel patiënten helpen. De maatschap werd in 2010 door gelicht door een extern bedrijf Logex. Deze doorlichting heeft laten zien dat wij het in vergelijking met andere maatschappen in Nederland nagenoeg gelijk doen. Uit deze cijfers kwam naar voren dat wij meer schouder DBC s openen dan andere maatschappen. Dit is te verklaren door de specialisatie van dr. E.R.A. van Arkel en J.W.A. Swen die zich specifiek toegelegd hebben op de artroscopische schouderchirurgie. Erg vervelend was de veranderde visie van het management t.a.v. de externe fysiotherapie in MCH Antoniushove. De Raad van Bestuur heeft de deadline voor een projectplan gesteld op maart In dit plan moet uitgegaan worden van een minimale omvang van de interne fysiotherapieafdeling met daarnaast mogelijke inzet van 1e-lijns fysiotherapeuten ten behoeve van diverse specialismen en een reductie van de totale kosten. Dit was destijds in 2009 ook het uitgangspunt voor het aantrekken van de externe fysiotherapeuten. Verder werd er een OK-reductie opgelegd, welke niet volgens de normale procedure, zoals omschreven in het OK reglement, was verlopen. In de maand oktober werd de OK-reductie doorgevoerd ten behoeve van de neurochirurgie. Er werden verschillende argumenten gegeven welke niet op juiste cijfers bleken te berusten. Na veel overleg en discussies werd een en ander teruggedraaid. Er is in april een uitgebreid beleidsplan gepresenteerd bij de Raad van Bestuur, dat in samenwerking met Janneke van Zelst, stafmedewerker Marketing & Sales, werd geschreven. Er was een duidelijke conclusie van de Raad van Bestuur, die in een korte zin samen te vatten is. Het is een goed plan, maar kan niet tot uitvoering gebracht worden. Het plan behelst een onderbouwing van een jaarlijkse groei van 5%; hiervoor zou een uitbreiding met een 7de orthopedisch chirurg / plaatsvervangend opleider moeten plaatsvinden. Deze groei werd niet toegestaan omdat binnen het MCH geen enkel specialisme mag groeien, behalve de intracraniële neurochirurgie. Orthopedie levert voor een ziekenhuis altijd een batig saldo op. Dit geldt ook voor deze maatschap orthopedie & traumatologie. Een kosten baten analyse laat een zeer positief financieel resultaat voor MCH zien. De maatschap heeft in 2010 een aantal zaken georganiseerd, die aantonen dat ze kwaliteit en doelmatigheid hoog in het vaandel heeft staan. In september werd een spiegelbijeenkomst georganiseerd voor prothesiologie (totale heup of totale knie) patiënten. Tijdens deze spiegelbijeenkomst konden patiënten zelf hun ervaringen delen met alle betrokken disciplines. Dit was een zeer nuttige bijeenkomst waar veel verbeterpunten uit naar voren kwamen. De patiënten waren zeer tevreden, m.n. over de snelle en persoonlijke behandelingen de efficiënte manier van werken op de polikliniek. De verzorging en behandeling op de afdeling werd ook als zeer prettig ervaren. Echter er was een duidelijk smet op deze verzorging en behandeling omdat de sanitaire voorzieningen zeer te wensen over lieten. De sanitaire voorzieningen werden als te klein, vochtig, ongemakkelijk, vies en gevaarlijk ervaren. Vooral door het gebruik van losse hulpmiddelen zoals een toiletverhoger ontstaan er gevaarlijke situaties. In september 2009 heeft er ook een audit THP plaatsgevonden. Uiteindelijk ontvingen wij hiervan in mei 2010 een rapport, deze termijn is uitzonderlijk lang te noemen. Dit auditrapport en deze spiegelbijeenkomst hebben de maatschap doen besluiten een procesverbeteringsplan te schrijven. Dit plan is hoofdzakelijk geschreven om 4

5 patiënten actiever te betrekken bij hun operatie en daarnaast de samenwerking met Mechropa opnieuw tegen het licht te houden. Deze samenwerking is ontstaan in 2000 toen er geen thuiszorg gegarandeerd kon worden bij patiënten die een protheseoperatie hadden ondergaan. Deze garanties kunnen in het huidige zorgsysteem wel verstrekt worden met daarnaast meer mogelijkheden voor zorg. In 2010 hebben twee orthopedisch chirurgen hun opleiding binnen de ROGO Leiden en expliciet binnen het MCH met goed gevolg afgerond. M. van den Besselaar is nu werkzaam in het Maxima Medisch Centrum te Eindhoven. J. Jansen heeft besloten om nog een half jaar een fellowship in Engeland te gaan volgen om meer ervaring op te doen. Verder heeft de sportarts in opleiding, R.J. de Vos, die afgelopen jaar met veel enthousiasme zijn orthopedische jaar heeft doorlopen, veel publiciteit opgeleverd. Hij promoveerde in Rotterdam op zijn proefschrift Imaging and Treatment of Chronic Midportion Achilles Tendinopathy. De onderzoekscoördinator heeft in 2010 haar opleiding tot Epidemioloog afgerond aan het VU/ EMGO instituut. Zij zal nog een projectplan moeten schrijven en dan mag zij zich epidemioloog noemen. Er is goede samenwerking tot stand gekomen met andere ziekenhuizen uit de regio. De samenwerking met het Erasmus MC heeft zelfs de eerste externe wetenschapsstudent opgeleverd. Verder hebben we samenwerking gezocht met de orthopedie in t Lange Land ziekenhuis om te participeren in een onderzoek. Het aantal publicaties is afgelopen jaar tegengevallen; dat wordt verklaard door dat in de voorgaande jaren veel onderzoek is opgezet dat recent is afgerond. Wij verwachten dat dit aantal komend jaar zal stijgen door een aantal grote onderzoeken die recent zijn afgerond en momenteel verwerkt worden tot een publicatie. Binnen dit traject valt ook het gesprek van dr. E.R.A. van Arkel met de regieraad van het Ministerie van VWS waarin er gepleit werd voor meer experimenteel onderzoek in topklinische centra. Project in het kader van topklinische zorg zijn de meniscustransplantaties die al 15 jaar door dr. E.R.A. van Arkel worden uitgevoerd. Verder zijn er bedrijven die autologe kraakbeentransplantaties en meniscusprotheses op de markt willen brengen via centers of excellence. De maatschap is druk bezig om dit soort behandelingen voor Nederland binnen te halen. Concluderend kunnen we stellen dat de maatschap druk bezig is om verdere verbeteringen in te voeren. De maatschap zal in 2011 verder op zoek gaan naar mogelijkheden om hun eigen doelstellingen te kunnen behalen. Wij hopen hierbij op een positieve bijdrage van het management. 5

6 1.1. IZZ Prestatie indicatoren Om meer gestandaardiseerd inzicht in ziekenhuizen te krijgen is Zichtbare Zorg Ziekenhuizen (ZZZ) ontstaan. ZZZ streeft ernaar om kwaliteitsinformatie zoveel mogelijk door middel van één kanaal uit te vragen en dat ziekenhuizen daarbij zoveel mogelijk door één organisatie worden gesteund. Decubitus score bij totale heupprothesen AH 0/160 3/159 2/160 WZ 2/129 0/106 0/108 AH onbekend WZ onbekend Percentage collum fracturen die binnen een kalenderdag zijn geopereerd door de orthopedie AH WZ Totaal ASA 1-2 Teller Noemer % 100% 100% 100% ASA 3-5 Teller Noemer % 0% 87% 84% ASA onbekend Teller 3 3 Noemer 3 3 % 100% 100% 100% Screenen pijn tot 72 uur na OK, orthopedie De grafiek % voldoende gescoord geeft weer of patiënten minimaal 1x gescoord zijn in de eerste 72 uur na de operatie. Deze grafiek geeft geen inzicht in de pijnscores die gescoord zijn. WZ: 64.1% AH: 89.8% 100% % Voldoende gescoord 80% 60% 40% 20% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2 AH 9 WZ MCH 6

7 Teveel pijn tot 72 uur na OK, orthopedie De grafiek % patiënten met te veel pijn geeft het percentage patiënten weer die tijdens de eerste 72 uur na OK teveel pijn hebben ervaren. Dit betekent dat ze minimaal een keer een pijnscore hoger dan 7 hebben gehad. WZ: 12.3% AH: 5.9% % patienten met te veel pijn (>7) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2 AH 9 WZ MCH Naar aanleiding van het grote verschil tussen de verpleegafdeling in AH en WZ m.b.t. de pijnscores hebben we een verzoek ingediend bij de stafmedewerker om de data per specialisme te mogen inzien. Dit heeft zij gedaan voor de periode januari Hieruit blijkt dat vooral patiënten van de neurochirurgie op de verpleegafdeling orthopedie/neurochirurgie teveel pijn ervaren. ORT NCH # vragenlijsten # te veel pijn 3 8 # vaak genoeg # patiënten % vragenlijsten 68% 61% % te veel pijn 21% 21% % vaak genoeg 21% 23% Complicatieregistratie orthopedie In totaliteit zijn er 259 complicaties geregistreerd. De complicaties worden per kwartaal besproken tijdens de onderwijsmiddag orthopedie. Aantal Complicatie 8 Infectie rond hechting 23 Oppervlakkig effect 10 Diepe infectie 2 Lokale wondnecrose o.s. = osteosynthese eci = (e causa ignota) onbekende oorzaak 7

8 14 Wondlekkage 1 Peesruptuur 1 Subluxatie 2 Capsulitis / functiebespreking 1 Synovitis / artritis 2 Fissuur 2 Fractuur 1 Perforatie schacht 5 Pseudoartrose 3 Misalignement 1 Osteomyelitis 3 Materiaalbreuk 1 Uitgebroken o.s. materiaal 8 Malpositie o.s. materiaal 1 Onvoldoende stabiliteit o.s. 3 Malpositie prothese 3 Geïnfecteerde prothese 1 Aseptische loslating 1 Foute maat prothese 50 Luxatie prothese* 7 Zenuwlaesie 5 Nabloeding / hematoom 1 Vaatlaesie 10 Trombose 2 Falen OK instrumentarium 6 Overlijden patiënt 16 Ritmestoornis 20 Insufficiëntie orgaan 4 Infarct 12 Infectie orgaan 2 Retentie 1 Bloeding orgaan 1 Decubitus 4 Huidlaesie 1 Koorts eci 17 Psychische decompensatie 7 Foute dosis medicijnen 11 Orthopedische work-up * De 50 luxaties kwamen voor bij 28 patiënten, waarvan 14 patiënten in 2010 zijn geopereerd (4%). Een kophalsprothese is 5x geluxeerd i.v.m. epilepsie en hemiparese, de rest van de luxaties kwamen voor bij totale heupprothesen. De totale heupprothesen waren 8 revisies en 19 primaire prothesen. Meerdere patiënten (n=12) hebben vaker dan 1 keer een luxatie gehad. 8

9 1.2. Doelstellingen Gehaalde doelstellingen van 2010 Volledige staf heeft Train de Trainerscursus gevolgd Opstellen langetermijnbeleidspan Invoeren van elektronisch portfolio AIOS Uitbreiding naar Diagnostisch Centrum Haaglanden en Voorschoten Optimaliseren samenwerking poliklinische fysiotherapie MC Haaglanden Patiënt based outcomes opzetten (implementatie IRIS) Vormgeven van zorgpaden (eenduidige patiënteninformatie, protocollen en zorgtrajecten definiëren) Uitbreiding van klinische onderzoeken en wetenschappelijke publicaties (is ook een van de langetermijn doelen) Doelstellingen voor 2011 Het kwaliteitssystemen IRIS (Identification Registration Information System), functionerend hebben voor alle onderzoeken en de belangrijkste ingrepen (TKP, THP en VKB) Het Elektronisch Patiënten Dossier opnemen in de planning van I&A en start bouwen tweede helft 2011 Verbouwing van de sanitaire ruimtes op C9 is gerealiseerd Het procesverbeteringsplan heeft tot een reductie van bedden in Mechropa gezorgd. Maximaal twee bedden Samenwerking met andere afdelingen om de orthopedie op sportmedisch gebied verder te ontwikkelen Coöperatie/fusie HAGA ZBC 9

10 2. Personele bezetting Divisie manager Willeke Brinkman Orthopedisch chirurgen dr. E.R.A. van Arkel R.E. van der Flier P.H.C. den Hollander S.B. Keizer S. de Lange J.W.A. Swen Wetenschapper Bregje Thomassen AIOS Stefan de Boer Joris Jansen tot 1 augustus Rachid Mahdad per 1 juli Wieneke Metsaars Eelco Nelissen tot 1 juli Robert-Jan de Vos (sportgeneeskunde) Pieter van der Woude Peer van der Zwaal ANIOS Raymond van Adrichem per 1 augustus Secretariaat Astrid Bottemanne-Jacobs (WZ / AH) Nathalie van Dorssen-Eekma (WZ) Liesbeth van den Drieschen (AH) Marianne Hack (WZ) Ruth Hermsen-van der Mark (AH) Angela Kriek-Veenhof (WZ) Jacqueline Kruit-Meulenberg (AH) Netty Verseput (WZ) Polikliniek Leonie van der Boom-Vrijhof (WZ) Sharda Dewnarain (WZ) Marleen Dobbe (AH) Morena Firma (AH) Roxanne Gordijn (WZ) Monique Kroes (WZ) Brenda van Leeuwen (AH) Etty Marti (WZ) Willemien Rebel (AH) Hanneke Uilenhoed (WZ) Emily van Winsen (WZ) O.K. terreindeskundigen Nicole van den Ham Serge Hansen Esther de Jonge-Oudshoorn 10

11 Gipsmeesters Jeanette Buijs Laura Dreumel Joop Koekman Mark van de Laan Gijs Nijboer Marianne van Rijn tot 1 september Ria Walcott Zorgmanagers Erica Bonoo-Mirimin (secr AH) tot 1 augustus Bianca van der Mik (secr AH) per 1 augustus Rene Cuelenaere (afd WZ) Arlette Mandemaker (afd WZ) tot 1 september Karin Kokshoorn (poli AH, afd AH) Eric Broeyer (FT WZ/AH, poli WZ, secr WZ) tot 1 februari Jochem de Lange (FT WZ/AH, poli WZ, secr WZ) per 1 maart 11

12 3. Productiecijfers Totaal AH WZ Eerste poli bezoek Eerste consult Herhaalconsult DBC gesloten A-segment DBC gesloten B-segment Opname Dagopname Verpleegdag THP TKP Productiecijfers % Toename Eerste % polikliniekbezoeken Eerste consult % Herhaalconsult % Opnamen % Verpleegdagen % Gemiddelde verpleegduur Operatiesessies THP = 379 TKP = 238 THP = 356 TKP = 269 THP = 342 TKP = 293 THP = -3.9% TKP = 8.9% Dit betekent dat in Antoniushove ruim 58% van de prothesiologie wordt geopereerd en in het Westeinde 42%. Antoniushove Westeinde 53.2% THP 46.8% THP 64.2% TKP 35.8% TKP De volgende B-segment DBC s zijn geregistreerd voor een voorste kruisbandlaesie en meniscuslaesie Beschrijving DBC open BDC gesloten Meniscuslaesie + dagopname Meniscuslaesie + klinische episode Meniscuslaesie (vervolg) + dagopname VKB laesie + klinische episode

13 4. Wetenschappelijke activiteiten staf orthopedie 4.1. dr. E.R.A. van Arkel Congressen The meniscus from craddle to rocker, 4-6 februari, Gent, Belgie Ron te Slaa memoriaal congres, 6 maart, Delft ROGO dag Leiden, Conflictbeheersing & Onderhandelen, 23 april, Oegstgeest NVA Lustrumcongres, New Horizons in Arthroscopy, mei, Noordwijk ESSKA congres, 9-12 juni, Oslo, Noorwegen NOV najaarscongres, oktober, Veldhoven ROGO dag Leiden, Anatomie van de hand en pols, 24 november, Leiden Lidmaatschappen NOV NVA NVOT ISAKOS ESSKA ICRS Vice voorzitter NVA/ voorzitter onderwijs commissie Voorzitter richtlijn commissie artroscopie van de knie Voorzitter: ZZ indicator ontwikkeling meniscus en voorste kruisband Posters Arkel ERA van, Henkus HE. Witte de P, Brand R. Nelissen R. Bursectomy compared with acromionplasty in the managemnt of subacromial impingement., juni, 14th ESSKA congres Oslo, Noorwegen Wal R van der, Thomassen BJW, Arkel ERA van. Long-term clinincal outcome op open meniscal paleograaf transplantation juni, 14th ESSKA congres Oslo, Noorwegen Zwaal P van der, Arkel ERA van, Patellar tentoon reconstruction with semiteninosus and gracilis tentoon autografts juni, 14th ESSKA congres Oslo, Noorwegen Voordrachten Meniscal transplantation; the open and artroscopic experience. The meniscus from craddle to rocker. Arkel ERA van, 5 februari, Gent, België Anthropometric values as predictor for hamstring graft diameter in anterior cruciate ligament reconstruction. NVA Lustrumcongres. Jong S de, Liem I, Arkel ERA van, mei, Noordwijk Beheerste introductie innovaties in de zorg. Regieraad Ministerie VWS. Arkel ERA van, 3 juni, Den Haag Arthrex Cursus. Arkel ERA van, 5-11 september, Naples, USA o A patient with shoulder pain o Impingement syndrome of the shoulder o Basics in cuff repair o Shoulder instability indications o Positioning and portals in shoulder arthroscopy 13

14 o Arthroscopic knotting technique o The meniscus o ACL reconstruction graft choices o ACL reconstruction pitfalls Instabiliteit van de schouder. SOS cursus Schouder. Arkel ERA van, 12 oktober, Bilthoven 4.2. R.E. van der Flier Congressen NOV Jaarcongres, januari, Utrecht Shoulder Arthroplasty, 5 juli, Utrecht UMCU AAOS congres, 9-13 maart, New Orleans, USA Your own blood symposium, 1 oktober, Gothenburg, Zweden NOV najaarscongres, oktober, Veldhoven NOV visitatie Commissie opleiding/kwaliteit, 30 oktober, visitatie Beverwijk CKV Cursussen Total ankle replacement, 8 februari Shoulder arthroplasty/anatomy workshop, 2 juli, Affinis Lidmaatschappen NOV; Commissie Opleiding & Kwaliteit NVSG NVOT Nerass 4.3. P.H.C. den Hollander Congressen NOV jaarcongres, 22 januari, Utrecht IMUKA Current Concepts in Hip pathologie, 3-5 februari, Maastricht TOWN, 6 april, Den Haag HA dagen, april, Antwerpen, België NVA Lustrumcongres, New Horizons in Arthroscopy, mei, Noordwijk Zimmer Knierevisie Congres, september, Noordwijk NOV najaarsvergadering, oktober, Veldhoven PFC knieprothese, oktober, Rome Masterclass VKB NVA, 3 december, Utrecht Cursussen Teach the teachers, 8-9 maart, Leiden Heupscopie cursus, april, Parijs, Frankrijk MIS schouder / kadavercursus, mei, Wenen, Oostenrijk Heupscopie, november, München, Duitsland 14

15 Lidmaatschappen NOV NVOT NVA KNMG/Orde Staf Voordrachten Symposium DCH, 28 oktober, Haagse Hoge School, Den Haag NVA Scopiecursus, 23 april, OLVG 4.4. S.B. Keizer Congressen NOV jaarcongres, januari, Utrecht IMUKA Current Concepts in Hip pathologie, 3-5 februari, Maastricht Refereeravond, het gezwollen gewricht, 9 februari, Leiden Traumaoverleg Traumacentrum West-Nederland, 6 april, Den Haag NVOT, Our Worst Case symposium, 21 april, Utrecht Refereeravond, Osteonecrose van de heup, 22 juni, Leiden Cursussen Masterclass Enkelscopie, 8 januari AO Trauma Advances Osteotomy Symposium, 18 november Train de trainers, 2-3 december Lidmaatschappen NOV NVOT Commissies MCH: OK commissie Publicaties van der Zwaal P, Urlings TAJ, Keizer SB, Heterotope osificatie geassocieerd met critical illness. Ned T v Orthopedie 2010;17(4): Voordrachten Regionale Refereeravond, Osteonecrose van de heup, 22 juni 4.5. S. de Lange Congressen NOV jaarcongres, januari, Utrecht Diagnostiek en kliniek van lage rug- en heupklachten, 25 maart 15

16 4.6. J.W.A. Swen Congressen NOV jaarcongres, januari, Utrecht Refereeravond, 9 februari, Leiden Wervelkolom symposium, 17 februari, MCH Antoniushove, Leidschendam Symposium DC, 18 februari, Voorschoten Wervelsymposium Percutane Fixaties, maart Voorjaarsvergadering DSS, 1 april, Utrecht NOV voorjaarscongres, 21 mei, Utrecht NVA Lustrumcongres, New Horizons in Arthroscopy, mei, Noordwijk Congres Kraakbeen transplantatie, 4-5 oktober, Leuven, Belgie NOV najaarscongres, oktober, Veldhoven Knie congres, 18 t/m 20 oktober, Rome DSS Jaarvergadering, 5 november, Nijmegen Traumadagen, november, Amsterdam Sportgeneeskunde / Fysiotherapie symposium, 19 november, MCH Westeinde, Den Haag Cursussen MIS schouder / kadavercursus, mei, Wenen, Oostenrijk Cadaver training MIS Spine, 7 juni, LUMC Leiden Huisartsen nascholing, 26 augustus, Scheveningen Lidmaatschappen NOV NVA NVOT Gemandateerde van de maatschap Commissies MCH: VIM commissie, SEH commissie, Time Out commissie, Commissie Electieve OK s bij Jehova s getuigen Onderwijscommissie NVA Kascommissie NVA Voordrachten Voordracht Knie arthroscopie cursus, juni, Utrecht Scopiecursus NVA, State of Art, schouderscopie, 9 juli, Utrecht Symposium nieuwe ontwikkelingen bij heup en knie, 30 september, Voorschoten 4.7. B.J.W. Thomassen Congressen NOV jaarcongres, 22 januari, Utrecht LIA symposium RdGG, 12 februari, Delft NVA wetenschapsdag, 24 september, Ede 16

17 NOV najaarscongres, 14 oktober, Veldhoven MCH wetenschapsdag, 26 november, Den Haag Cursussen Cadaver cursus, Hyperion Hip Revision Surgery, maart, Wenen * Epidemiologie van ziekten, januari, Kerkrade * Principes van epidemiologische data-analyse, 4-6 & februari, Amsterdam * Lineaire regressie en variantie-analyse, maart & 1-3 april, Amsterdam * Logistische regressie en analyse van overlevingsduren, 19 t/m 20 & 25 t/m 27 november, Amsterdam * Systematische reviews en meta-analyse, mei, Soesterberg * Onderdeel van het Postinitiele Masteronderwijs Epidemiologie, EMGO/vuMC Posters Safety of retransfusing shed blood after local infiltration analgesia in TKA, MCH wetenschapsdag, 26 november Publicaties Long-Term Alendronate use not without consequences? Somford MP, Geurts GF, den Teuling JW, Thomassen BJW, Draijer WF. Int J Rheumatol 2010; Jan Femurfracturen door langdurig bisfosfonaat gebruik. Somford MP, Thomassen BJW, Draijer WF. Ned T v Geneeskunde 2010; 154:A Voordrachten LIA and retransfusion drain, LIA symposium RdGG, 12 februari Safety of retransfusing shed blood after local infiltration analgesia in TKA, NVA wetenschapsdag, 24 september Het belang van interim analyse, MCH wetenschapsdag, 26 november, MCH 17

18 5. Wetenschappelijke activiteiten AIOS orthopedie 5.1. S.F. de Boer Congressen NOV jaarcongres, januari, Utrecht NVOT: Our Worst Case symposium, 21 april, Utrecht NVA lustrumcongres New horizons in arthroscopy, mei, Noordwijk NOV najaarsvergadering, oktober, Veldhoven ROGO middag, Anatomie van de hand en pols, 24 november, Leiden TOWN vergaderingen, Den Haag Refereeravonden ROGO Leiden Cursussen Cadaver course (artroscopische technieken), september, Artrex, Naples, USA Lidmaatschappen NOV NVA Posters Heupvorm afwijkingen en het ontstaan van artrose, Wetenschapsdag HAGA ziekenhuis, 19 november, Den Haag Voordracht De prevalentie van heupvorm afwijkingen, NOV jaarcongres, januari, Utrecht 5.2. J. Jansen Congressen NOV jaarcongres, januari, Utrecht NVOT Our Worst case symposium, 21 april, Utrecht ROGO dag Leiden, Conflictbeheersing & Onderhandelen, 23 april, Oegstgeest EMSOS, 5-7 mei, Birmingham, UK NOV voorjaarsvergadering, 21 mei, Utrecht NVA lustrumcongres New horizons in arthroscopy, 27 en 28 mei, Noordwijk Knie revisie symposium Zimmer, september, Noordwijk Cursussen BASK British Knee Meeting, Examination, 26 maart, Oxford, UK OTC advanced, 1-2 juli, Zeist Kruisband cadaver cursus, 6 t/m 8 juli, Utrecht Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie), Smith & Nephew, november, York, UK 18

19 Voordracht Longterm clinical results of saddle prosthesis after resection of peri-acetabular tumours, 6 mei, EMSOS, Birmingham, UK J Jansen, P Dijkstra, A Taminiau R. Mahdad Congressen NOV jaarcongres, januari Utrecht NOV voorjaarsvergadering, 15 mei, Utrecht NOV najaarsvergadering, 14 en 15 oktober Veldhoven Current Concepts in Joint Replacement, December, (Orlando,Florida, VS) Cursussen Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie en HTO), februari, Artrex, Naples, USA Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie), Smith & Nephew, november, York, UK Cursus knieprothesiologie, Smith & Nephew, november, Leuven, België, Lidmaatschappen De jonge orde KNMG NOV NVOT NVA VOCA Voordrachten: Postoperatieve infecties na totale heup- en knieoperaties, R. Mahdad, C.T. Pouw, M.C. Muskee, J.T. van Dissel, R.G.H.H. Nelissen, januari NOV jaarcongres, Utrecht Transpedicular Screw Fixation in Thoracolumbar Burst fractures: is There a Difference in Radiological Outcome between Two-Level and Three-Level Construct? R. Mahdad, M. Kusters, M.J. Nieuwenhuijse, P.D.S. Dijkstra. Oktober E-poster, NASS spine congres, Florida, VS 5.4. W.P. Metsaars Congressen NOV jaarcongres, januari Utrecht NVA lustrumcongres New horizons in arthroscopy, 27 en 28 mei, Noordwijk 19

20 Cursussen Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie en HTO), februari, Artrex, Naples, USA Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie), Smith & Nephew, november, York, UK 5.5. E.M. Nelissen Congressen NOV jaarcongres, 22 januari, Utrecht Regionale refereeravonden, 9 februari, Leiden Klinische onderwijskunde, 10 maart, Leiden NVOT Our Worst Case symposium, 24 april, Utrecht Cursussen Cadaver course (artroscopische technieken schouder en knie en HTO), februari, Artrex, Naples, USA CCOC cursus, 19 maart, Utrecht AO hand and distal radius cursus, maart, Charleroi, Belgie Pathologische # cursus, 9 april, Nijmegen EFFORT Travelling Fellowship, mei, Denemarken Hand + Wrist workshop, 31 mei, Leiden 5.6. Robert-Jan de Vos Congressen FA medical society meeting, 1 maart, Londen, Groot-Brittannië. NVA Lustrumcongres New Horizons in Arthroscopy, 27 mei, Noordwijk aan Zee. VSG congres Sport, Bewegen & Gezondheid, 25 november, Noordwijkerhout Cursussen Cursus kinderreanimatie, 22 april, MCH Westeinde Den Haag. Cursus Sportmedische aspecten van zweefvliegen, 9 juli, Terlet. Cursus Sportmedische aspecten van zwemmen, 17 september, Eindhoven. Cursus Hoogte en sport, 16 november, Bilthoven Publicaties Ultrasonographic tissue characterisation of human Achilles tendons: quantification of tendon structure through a novel non-invasive approach Van Schie HT, de Vos RJ, de Jonge S, Bakker EM, Heijboer MP, Verhaar JA, Tol JL, Weinans H. Br J Sports Med. 2010; Epub ahead of print. Platelet-rich plasma injection for chronic Achilles tendinopathy a randomised controlled trial. de Vos RJ, Weir A, Van Schie HT, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA, Weinans H, Tol JL. JAMA. 2010; 303(2): Autologous growth factor injections in chronic tendinopathy: a systematic review. de Vos RJ, van Veldhoven PL, Moen MH, Weir A, Tol JL, Maffulli N.. Br Med Bull. 2010; 95:

21 Clinical tests in shoulder examination: how to perform them. Moen MH, de Vos RJ, Ellenbecker TS, Weir A. Br J Sports Med (5): Platelet-rich plasma for treatment of Achilles tendinopathy Author reply. de Vos RJ, Tol JL, Verhaar JA. JAMA. 2010; 303(17): No effects of PRP on ultrasonographic tendon structure and neovascularisation in chronic midportion Achilles tendinopathy de Vos RJ, Weir A, Tol JL, Verhaar JA, Weinans H, van Schie HT.. Br J Sports Med Epub ahead of print. Platelet-rich plasma treatment for ligament and tendon injuries. Paoloni JA, de Vos RJ, Hamilton B, Murrell GA, Orchard J. Clin J Sports Med. 2010; Epub ahead of print. One-year follow-up of a randomised controlled trial on added splinting to eccentric exercises in chronic midportion Achilles tendinopathy. de Jonge S, de Vos RJ, Van Schie HT, Verhaar JA, Weir A, Tol JL. Br J Sports Med Jul;44(9): Epub 2008 Oct 6. Boekbespreking leerboek orthopaedie: Musculoskeletale Aandoeningen. de Vos RJ. Sport en Geneeskunde. Jaargang 43, nummer 1, februari Editorial: Richtlijnontwikkeling in de Sportgeneeskunde de Vos RJ.. Sport en Geneeskunde. Jaargang 43, nummer 2, mei Interactive case history: Chronic pain in the Achilles region. de Vos RJ. BMJ Learning website. BJSM Podcast: Platelet-rich Plasma in tendinopathy. de Vos RJ, A.Weir. BJSM Podcast website. Prevalence of radiological signs of femoroacetabular impingement in patients presenting with long standing adductor related groin pain. Weir A, de Vos RJ, Moen M, Hölmich P, Tol JL. Br J Sports Med. 2010; Epub ahead of print. De Vos RJ. Thesis Imaging and Treatment of Chronic Midportion Achilles Tendinopathy. 22 september, Erasmus Universiteit Rotterdam Voordrachten Should we apply platelet-rich plasma to elite soccer players? FA medical society meeting, de Vos RJ, 1 maart, Londen, Groot-Brittannië. Chronische Achillespeesklachten. Onderwijs arts-assistenten orthopedie MCH, de Vos RJ, 27 april, MCH Westeinde. Effects of platelet-rich plasma on Ultrasonographic findings in chronic midportion Achilles tendinopathy NVA-VSG congres New Horizons in Arthroscopy, de Vos RJ., 27 mei, Noordwijk aan Zee. Relatie tussen echografische structuur van de Achillespees en de ernst van de symptomen VSG congres Sport, Bewegen & Gezondheid, de Vos RJ., 25 november Noordwijkerhout. Verdediging proefschrift Imaging and Treatment of Chronic Midportion Achilles Tendinopathy. De Arminius, De Vos RJ., 22 september, Rotterdam. 21

Jaarverslag 2011 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie

Jaarverslag 2011 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie Jaarverslag 2011 Maatschap orthopedie en traumatologie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker orthopedie (datum) Handtekening 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2007 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2007 Maatschap/Vennootschap orthopedie Auteurs: S. de Lange, opleider Orthopedie Maatschap orthopedie MC Haaglanden (datum) Handtekening dr. E.R.A. van Arkel, opleider Orthopedie (vanaf 2008)

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2009 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2009 Maatschap/Vennootschap orthopedie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel, opleider Orthopedie Maatschap orthopedie MC Haaglanden (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker Orthopedie

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Maatschap orthopedie Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2005 Maatschap orthopedie Medisch Centrum Haaglanden 1 JAARVERSLAG 2005 MAATSCHAP ORTHOPEDIE Het jaar 2005 was een bijzonder jaar voor de orthopedie van het Medisch Centrum Haaglanden. Het is het eerste jaar dat de maatschap functioneert over beide locaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteur: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie.

Jaarverslag 2012 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteur: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie. Jaarverslag 2012 Maatschap orthopedie en traumatologie Auteur: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie (datum) Handtekening 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1. IGZ Prestatie indicatoren

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2008 Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2008 Maatschap/Vennootschap orthopedie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel, opleider Orthopedie Maatschap orthopedie MC Haaglanden (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker Orthopedie

Nadere informatie

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Joris Jansen, orthopedisch chirurg, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Rapid Recovery Symposium 12 juni 2014, Delft Rapid Recovery in de praktijk The

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003 MAATSCHAP ORTHOPEDIE. Medisch Centrum Haaglanden WEZ

JAARVERSLAG 2003 MAATSCHAP ORTHOPEDIE. Medisch Centrum Haaglanden WEZ JAARVERSLAG 2003 MAATSCHAP ORTHOPEDIE Het jaar 2003 is in vele opzichten veel beter verlopen voor de afdeling van het dan 2002. Vierde orthopeed: In september is de maatschap uitgebreid met een vierde

Nadere informatie

Stichting A.A. Onderzoek en Wetenschap Eindhoven

Stichting A.A. Onderzoek en Wetenschap Eindhoven Jaarverslag 2012 SAMENSTELLING Bestuur Dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter R. P..A Janssen, penningmeester M. van den Besselaar, secretaris Chef de Clinique Chef de Clinique H.P.W. Das tot 1 april R. Hollanders

Nadere informatie

Resultaten van de KNALL (KNee osteoarthritis anterior cruciate Ligament Lesion) studie

Resultaten van de KNALL (KNee osteoarthritis anterior cruciate Ligament Lesion) studie KNALL studie Inleidin KNALL studie Inleidin Resultaten van de KNALL (KNee osteoarthritis anterior cruciate Liament Lesion) studie Belle van Meer Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Afdelin

Nadere informatie

Het effect van fysiotherapie op het herstel na een partiële mediale meniscectomie

Het effect van fysiotherapie op het herstel na een partiële mediale meniscectomie PATIËNTENINFORMATIE Het effect van fysiotherapie op het herstel na een partiële mediale meniscectomie Geachte mevrouw / heer, Bij u is een meniscusscheur gediagnostiseerd van de binnenmeniscus. Hiervoor

Nadere informatie

NRC-Studie. Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie

NRC-Studie. Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie Patiënt Informatie Brief Afdeling Orthopaedie Medisch Centrum Haaglanden Januari 2008 Geachte heer, mevrouw, Inleiding U heeft een rotator cuff

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden. Jaarverslag Maatschap / Vennootschap orthopedie

Jaarverslag Maatschap/Vennootschap orthopedie. Medisch Centrum Haaglanden. Jaarverslag Maatschap / Vennootschap orthopedie Maatschap/Vennootschap orthopedie 1 JAARVERSLAG 2006 MAATSCHAP/VENNOOTSCHAP ORTHOPEDIE Het jaar 2006 werd overschaduwd door het overlijden van Luuk de Boer op 28 mei. Volledig onverwacht en daardoor des

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1 Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding Groep Orthopedie Oost UMC St. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate Arnhem Aan de hand van het landelijke opleidingplan

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29982 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Thomassen, Bregje J.W. Title: Patient pain and blood management in total hip and

Nadere informatie

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED!

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! 6e Post Olympisch Sportcongres De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! Donderdag 27 maart 2014 De Reehorst, Ede PROGRAMMA Advertentie De rode draad van Sochi 08.15 Registratie & Ontvangst Mozartfoyer

Nadere informatie

Drs. M.P.J. van der List

Drs. M.P.J. van der List CURRICULUM VITAE Drs. M.P.J. van der List Orthopedisch chirurg en Schouderchirurg Medisch directeur Kliniek voor Bewegingszorg, verantwoordelijk voor medisch beleid en de kwaliteit van de zorg Senior consultant

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Stichting A.A. Onderzoek en Wetenschap Eindhoven, KVK 17155040 SAMENSTELLING. bestuur. dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter

JAARVERSLAG 2008. Stichting A.A. Onderzoek en Wetenschap Eindhoven, KVK 17155040 SAMENSTELLING. bestuur. dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter JAARVERSLAG 2008 SAMENSTELLING bestuur dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter R.P.A. Janssen, secretaris dr. T.E. Lim, penningmeester arts-assistenten in opleiding M. van den Boogaart vanaf 1 februari (gedetacheerd

Nadere informatie

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED!

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! 6e Post Olympisch Sportcongres De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! Donderdag 27 maart 2014 De Reehorst, Ede PROGRAMMA Advertentie Advertentie De rode draad van Sochi 08.15 Registratie & Ontvangst Mozartfoyer

Nadere informatie

PROEFPERSONENINFORMATIE

PROEFPERSONENINFORMATIE PROEFPERSONENINFORMATIE De invloed van belasting op hoekmeting bij patiënten met een hallux valgus en validatie van twee vragenlijsten aangaande afwijkingen van de eerste straal Influence of weightbearing

Nadere informatie

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Kaart toenemende demografie obesitas The influence of obesity on total joint arthroplasty.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SAMENSTELLING. Bestuur. Dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter R. P..A Janssen, penningmeester M. van den Besselaar, secretaris

Jaarverslag 2013 SAMENSTELLING. Bestuur. Dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter R. P..A Janssen, penningmeester M. van den Besselaar, secretaris Jaarverslag 2013 SAMENSTELLING Bestuur Dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter R. P..A Janssen, penningmeester M. van den Besselaar, secretaris Chefs de Clinique Mw. H. Döne F.P van den Berg van 1 augustus tot

Nadere informatie

Formulier Voortgangsrapportage

Formulier Voortgangsrapportage Formulier Voortgangsrapportage De METC azm/um wil van al het door haar beoordeelde WMO-onderzoek jaarlijks een voortgangsrapportage zien. Zij heeft deze eis daartoe opgenomen in de tekst van haar eigen

Nadere informatie

Focuskliniek Orthopedie. Laat u bewegen

Focuskliniek Orthopedie. Laat u bewegen Focuskliniek Orthopedie Laat u bewegen Pijn aan uw heup, knie of enkel door een sportblessure, gescheurde banden of versleten gewrichten (artrose) kan uw dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden. Zowel privé

Nadere informatie

Subacromiaal Impingement Syndroom Studie

Subacromiaal Impingement Syndroom Studie Subacromiaal Impingement Syndroom Studie Geachte heer/mevrouw, In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts ontvangt u hierbij de schriftelijke informatie met betrekking tot een wetenschappelijk

Nadere informatie

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA.

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Isala Anouk Spijkerman & Marieke Hollewand 24 september 2014 Introductie Veel voorkomende operaties in Nederland: Totale knie prothese:

Nadere informatie

Is intra-articulair hyaluronzuur nuttig bij de behandeling van cuffscheuren in de schouder?

Is intra-articulair hyaluronzuur nuttig bij de behandeling van cuffscheuren in de schouder? Is intra-articulair hyaluronzuur nuttig bij de behandeling van cuffscheuren in de schouder? Dr. P. Verspeelt Fysische geneeskunde en Revalidatie 15 november 2014 Wat is hyaluronzuur? 2 suikermolecules

Nadere informatie

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 De acute knie Knie: anatomie Knie: anamnese Tijds3p en aard trauma (mate inwerkend geweld, rota3e vs hyperextensie

Nadere informatie

Schouderprothese. Orthopedie. Oorzaken van de klachten. Artrose. Reuma. Fracturen. Onherstelbare rotator cuff-scheuren. Anatomie van de schouder

Schouderprothese. Orthopedie. Oorzaken van de klachten. Artrose. Reuma. Fracturen. Onherstelbare rotator cuff-scheuren. Anatomie van de schouder Orthopedie Schouderprothese Bij slijtage van de schouder kan het schoudergewricht worden vervangen door een prothese. Wat zijn de oorzaken van de klachten en welke soorten prothesen kunnen worden ingezet.

Nadere informatie

De hardloper in Nederland Belasting vs. Belastbaarheid

De hardloper in Nederland Belasting vs. Belastbaarheid De hardloper in Nederland Belasting vs. Belastbaarheid Inhoud Introductie SMC Rijnland Incidentie hardloopblessures Belasting vs. belastbaarheid Epidemiologie van sportblessures Rol van de fysiotherapeut

Nadere informatie

De postoperatieve stijve schouder. Toegevoegde waarde van het Deventer Schoudernetwerk. Rinco Koorevaar. Orthopedisch chirurg Deventer Ziekenhuis

De postoperatieve stijve schouder. Toegevoegde waarde van het Deventer Schoudernetwerk. Rinco Koorevaar. Orthopedisch chirurg Deventer Ziekenhuis De postoperatieve stijve schouder. Toegevoegde waarde van het Deventer Schoudernetwerk Rinco Koorevaar Orthopedisch chirurg Deventer Ziekenhuis Fellowship shoulder and elbow Nottingham, Engeland Schouderfysiotherapeuten

Nadere informatie

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Nadere informatie

De knie van diagnostiek naar behandeling

De knie van diagnostiek naar behandeling De knie van diagnostiek naar behandeling Marienke van Middelkoop Afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam Knieklachten In 2012: 6.4% in fysiotherapie praktijk 13.7 per 1000 patiënten per jaar

Nadere informatie

08.00 09.00 Registratie & ontvangst Forum Lounge

08.00 09.00 Registratie & ontvangst Forum Lounge DONDERDAG 5 NOVEMBER NVT & NVOT & LVO 08.00 09.00 Registratie & ontvangst Forum Lounge 09.00 09.10 Welkom door voorzitters NVT & NVOT Welkom Landelijke Vereniging Operatieassistenten SESSIE 1 Voorzitters:

Nadere informatie

Heupklachten. Prof. Sita Bierma-Zeinstra Hoogleraar Artrose en gerelateerde aandoeningen

Heupklachten. Prof. Sita Bierma-Zeinstra Hoogleraar Artrose en gerelateerde aandoeningen Heupklachten Prof. Sita Bierma-Zeinstra Hoogleraar Artrose en gerelateerde aandoeningen Dept of General Practice / Dept of Orthopedics Erasmus MC University Medical Center Rotterdam Heupklachten Prevalentie

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Titel onderzoek: Kosteneffectiviteit van vroege chirurgie versus fysiotherapie met optionele verlate meniscectomie in oudere patiënten. Een gerandomiseerde multicenter studie. Geachte heer/mevrouw, Via

Nadere informatie

Vergelijkende studie voor behandeling van achillespeestendinose

Vergelijkende studie voor behandeling van achillespeestendinose Vergelijkende studie voor behandeling van achillespeestendinose Studie Universitair Ziekenhuis Antwerpen Dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie Totaal 40 patiënten: 20 met hyaluronacidinfiltraties

Nadere informatie

De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP.

De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP. De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP. Hemovigilantie: Mw. A.M. van den Boogaard van de Maat Mw. R. Geelen Geboers Klinische chemie: Dr. J.L.P. van Duijnhoven

Nadere informatie

Six Sigma Green Belt projectreview

Six Sigma Green Belt projectreview Six Sigma Green Belt projectreview verbeterreis op de afdeling Orthopedie Kim van Leeuwen Teamleider afd. Orthopedie Black Belt 3 januari 20 26--20 Dit is de voettekst Probleembeschrijving De ligduur van

Nadere informatie

Het Reumatologie & Orthopedie Formularium

Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Het Reumatologie & Orthopedie Formularium Een praktische leidraad Onder redactie van: Prof. dr. W.F. Lems Prof. dr. B.J. van Royen Met medewerking van: Dr. J.P.W.

Nadere informatie

Handleiding: Inclusiecriteria 1 Preoperatieve handelingen 1 Peroperatieve handelingen 2 Postoperatieve handelingen 3 Follow up 3 Appendix 4

Handleiding: Inclusiecriteria 1 Preoperatieve handelingen 1 Peroperatieve handelingen 2 Postoperatieve handelingen 3 Follow up 3 Appendix 4 Handleiding: Inhoud: blz Inclusiecriteria 1 Preoperatieve handelingen 1 Peroperatieve handelingen 2 Postoperatieve handelingen 3 Follow up 3 Appendix 4 Fractuurklassificatie.4 Gustillo-Anderson klassificatie

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/43013 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Hofstede, S.N. Title: Optimization of care in orthopaedics and neurosurgery Issue

Nadere informatie

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties.

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. PATIËNTENINFORMATIE Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. 'A prospective, randomized, controlled trial of

Nadere informatie

evaluating the effectiveness of an e- learning based clinically integrated basic EBM course Sjors Coppus Ben Willem Mol

evaluating the effectiveness of an e- learning based clinically integrated basic EBM course Sjors Coppus Ben Willem Mol A cluster randomised controlled trial evaluating the effectiveness of an e- learning based clinically integrated basic EBM course Namens de EU-EBM EBM Unity Sjors Coppus Ben Willem Mol Vaardigheidstest

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Factsheet en Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Alle patienten met een degeneratieve lumbale wervelkolomaandoening die een

Nadere informatie

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 PROMs in de orthopedie Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 Inhoud Introductie LROI PROMs meten in de orthopedie Implementatie van PROMs Eerste resultaten PROMs Inhoud Introductie LROI

Nadere informatie

Groot IB de, Favejee M, Reijman M, Verhaar JAN, Terwee CB.

Groot IB de, Favejee M, Reijman M, Verhaar JAN, Terwee CB. Published in Health Qual Life Outcomes. 2008 Feb 26;6:16 Abstract Validation of the Dutch version of the Knee disability and Osteoarthritis Outcome Score. The Dutch version of the knee injury and osteoarthritis

Nadere informatie

Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum

Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum mini symposium voor verwijzers Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum Miguel Sewnath Even voorstellen Miguel Sewnath 5 jaar orthopedisch chirurg Opleiding OLVG/ UMCU Fellowship Trauma Engeland Vlietland

Nadere informatie

Sport Medisch Netwerk Zoetermeer Informatie bijeenkomst. Voorste kruisband ruptuur

Sport Medisch Netwerk Zoetermeer Informatie bijeenkomst. Voorste kruisband ruptuur Sport Medisch Netwerk Zoetermeer Informatie bijeenkomst 9 december 2015 Voorste kruisband ruptuur Belle van Meer AIOS Sportgeneeskunde Sportarts = specialist Per 1 januari 2016 wordt sportgeneeskundige

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Rapid Recovery Anesthesiologische mogelijkheden Original in the Royal College of Surgeons of England, London. 18th Century Surgery October 17, 1846: First public demonstration of the use of ether in anesthesia

Nadere informatie

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur PATIËNTENINFORMATIE Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur Geachte heer / mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Introductie van Rapid Recovery voor primaire THP. een retrospectieve cohort studie

Introductie van Rapid Recovery voor primaire THP. een retrospectieve cohort studie Introductie van Rapid Recovery voor primaire THP een retrospectieve cohort studie Y.M. den Hartog N.M.C. Mathijssen dr. S.B.W. Vehmeijer Afdeling Orthopedie en Traumatologie Reinier de Graaf Gasthuis,

Nadere informatie

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van de alvleeskliertumor Doel Het doel van de studie is te onderzoeken of radiofrequente ablatie (RFA) gevolgd door

Nadere informatie

Anatomische schouderprothese

Anatomische schouderprothese Anatomische schouderprothese Inhoud Inleiding 3 Het schoudergewricht 3 Normaal schoudergewricht 3 Versleten schoudergewricht 4 De operatie 4 Verwachtingen en risico s 5 Verwachtingen 5 Risico s 6 Na de

Nadere informatie

TRADITIES. Hennie Verburg. Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft

TRADITIES. Hennie Verburg. Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft TRADITIES Hennie Verburg Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft TRADITIES Hennie Verburg Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft TRADITIES tra di tie (de; v; meervoud: tradities) oude

Nadere informatie

TRADITIES. Hennie Verburg. Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft

TRADITIES. Hennie Verburg. Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft TRADITIES Hennie Verburg Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft TRADITIES Hennie Verburg Orthopedisch Chirurg Reinier de Graaf Groep Delft TRADITIES Zo doen we het hier altijd Dit is in de literatuur

Nadere informatie

Reversed schouderprothese

Reversed schouderprothese Reversed schouderprothese Inhoud Inleiding 3 Het schoudergewricht 3 Normaal schoudergewricht 3 Gescheurde pezen en/of een versleten schoudergewricht 4 De operatie 5 Verwachtingen en risico s 6 Verwachtingen

Nadere informatie

Galwegcarcinoom: ontwikkeling van een multidisciplinair, ziekenhuis overstijgend zorgpad 7 oktober 2016

Galwegcarcinoom: ontwikkeling van een multidisciplinair, ziekenhuis overstijgend zorgpad 7 oktober 2016 Galwegcarcinoom: ontwikkeling van een multidisciplinair, ziekenhuis overstijgend zorgpad 7 oktober 2016 Annuska Schoorlemmer, Verpleegkundig Specialist Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Inhoud Het

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIE. Medisch Centrum Haaglanden

JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIE. Medisch Centrum Haaglanden JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIE In het jaar 2002 functioneert de afdeling orthopedie in dezelfde samenstelling als in 2001. Overheid: De desastreuze bemoeizucht van de overheid en het enorme tekort

Nadere informatie

Kijkoperatie (artroscopie) van de heup

Kijkoperatie (artroscopie) van de heup Kijkoperatie (artroscopie) van de heup Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een kijkoperatie aan uw heupgewricht uit te laten voeren. Bij deze operatie worden afwijkingen van het

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Echografie van de schouder door de reumatoloog: toy or tool?

Echografie van de schouder door de reumatoloog: toy or tool? Echografie van de schouder door de reumatoloog: toy or tool? Henk Martens, reumatoloog Sint Maartenskliniek Nijmegen 29-11-2013 inleiding echografie in de reumatologie/door de reumatoloog echogeleide interventies

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

Ontwikkelingen voorste kruisband chirurgie van dubbel-bundel tot mid-mid

Ontwikkelingen voorste kruisband chirurgie van dubbel-bundel tot mid-mid Ontwikkelingen voorste kruisband chirurgie van dubbel-bundel tot mid-mid Joris Jansen, orthopaedisch chirurg Rijnland Ziekenhuis. Huisartsen & Bedrijfsartsen Symposium Leiderdorp, 26 april 2012. 28-04-12

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

De schouder. Dirk van Oostveen Orthopaedisch chirurg. Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch

De schouder. Dirk van Oostveen Orthopaedisch chirurg. Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch De schouder Dirk van Oostveen Orthopaedisch chirurg Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch DE Schouder? Aandoeningen Traumatologische afwijkingen fracturen Instabiliteit

Nadere informatie

VOOR DE VOLGENDE ZIEKENHUIZEN GELDT BIJGAAND OVERZICHT VAN AANGEWEZEN ZORGPRODUCTEN:

VOOR DE VOLGENDE ZIEKENHUIZEN GELDT BIJGAAND OVERZICHT VAN AANGEWEZEN ZORGPRODUCTEN: Overzicht zorgproducten, zorgproducten en -diensten van voorkeursleveranciers en voorkeursprogramma s waarvoor het verplicht en vrijwillig eigen risico niet geldt VOOR DE VOLGENDE ZIEKENHUIZEN GELDT BIJGAAND

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij. - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010

Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij. - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010 Acute Opname Afdelingen, de pioniersfase voorbij - Beelden van AOA s - Jan van der Eijk 25 maart 2010 Onderdelen Hoe in aanraking gekomen met de AOA? Beelden van de AOA Eigenschappen van de AOA in vraag

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn

Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn In de laatste 13 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van lage rugpijn. Voornamelijk het veelvuldig voorkomen van lage rugpijn en het

Nadere informatie

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 2 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 3

Nadere informatie

KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN

KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN Bij Bergman Clinics besteden we veel aandacht aan het meten van de resultaten van onze behandelingen. Deze informatie is voor ons belangrijk om van te leren en zo de zorg

Nadere informatie

Specialist in Kniechirurgie en Sportletsels. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende Ruddershove Brugge

Specialist in Kniechirurgie en Sportletsels. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende Ruddershove Brugge Curriculum Vitae ALGEMENE INFORMATIE Naam: Voornaam: Werk: Vandekerckhove Pieter-Jan Orthopedisch Chirurg Staflid Orthoclinic Brugge (Sinds juli 2014 tot heden) Specialist in Kniechirurgie en Sportletsels

Nadere informatie

Wetenschapsdag 2015. WOW Orthopedie. Maandag 30 maart

Wetenschapsdag 2015. WOW Orthopedie. Maandag 30 maart Wetenschapsdag 2015 WOW Orthopedie Maandag 30 maart Doel Informele ontmoeting Inhoudelijke + epidemiologische verdieping Kruisbestuiving Verstevigen orthopedisch netwerk van onderzoekers Programma Locatie:

Nadere informatie

Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013. Een heupvol programma. Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma

Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013. Een heupvol programma. Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013 Een heupvol programma Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma Introductie Wie zijn wij / wie zijn jullie? Wat willen jullie van ons leren? Hoe delen we

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De chirurgische reconstructie van een gescheurde voorste kruisband resulteert in een aanzienlijk betere klinische uitkomst dan de conservatieve behandeling van patiënten. Er blijft echter

Nadere informatie

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid Marlies Peters Workshop Vermoeidheid De ene vermoeidheid is de andere niet Deze vermoeidheid is er plotseling, niet gerelateerd aan geleverde inspanning De vermoeidheid wordt als (zeer) extreem ervaren

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) 9 september 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

t AC: wat doe je ermee? Marieke Struijk-Mulder orthopedisch chirurg

t AC: wat doe je ermee? Marieke Struijk-Mulder orthopedisch chirurg t AC: wat doe je ermee? Marieke Struijk-Mulder orthopedisch chirurg Symposium Maatschap orthopedie in het nieuw 26-4-2012 mw. Drs. M.C. Struijk-Mulder Schouderchirurgie Voet- en enkelchirurgie Knieprothesiologie

Nadere informatie

AANTAL BHR dysplasie cup 99. AANTAL conserve plus A Class 133 AANTAL conserve plus A Class uncemented 23 AANTAL ADEPT

AANTAL BHR dysplasie cup 99. AANTAL conserve plus A Class 133 AANTAL conserve plus A Class uncemented 23 AANTAL ADEPT Click here for the English version AANTAL RESURFACINGS (MET FOLLOW-UP) laatste update: 13/04/2012 TOTAAL 3685 AANTAL BHR 1978 AANTAL BHR dysplasie cup 99 AANTAL conserve plus thick shell 4 AANTAL BHR gewoon

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie (meniscus)

Kijkoperatie van de knie (meniscus) Kijkoperatie van de knie (meniscus) Informatie voor patiënten F0073-1011 juni 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

1994: 3. RJP Noorda, et al. Intrathoracic paraganglioma. A case report. European symposium on spinal tumors and fractures, Hoofddorp, december 1994.

1994: 3. RJP Noorda, et al. Intrathoracic paraganglioma. A case report. European symposium on spinal tumors and fractures, Hoofddorp, december 1994. WETENSCHAPPELIJKE VOORDRACHTEN: 1993: 1. RJP Noorda, et al. Index extension and strength after extensor indicis proprius transfer. Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging van Plastische en Reconstructieve

Nadere informatie

SAMENVATTING 149 Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven omtrent biomateriaal-gerelateerde infecties in de Orthopedie. Als doelstelling van dit proefschrift wordt geformuleerd

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Validation of the Dutch version of the Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score

Validation of the Dutch version of the Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score Published in: Osteoarthritis and Cartilage 2007;15(1):104-109 Abstract Validation of the Dutch version of the Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score De Groot IB, Reijman M, Terwee CB Bierma-Zeinstra

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2012-2014 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Vacature. Amsterdam Hand Fellowship

Vacature. Amsterdam Hand Fellowship Vacature Amsterdam Hand Fellowship Gelukkig heeft hand- en polschirurgie meer en meer de aandacht in Nederland. Per september 2012 is er opnieuw een vacature voor een hand- en polschirurgie fellow in de

Nadere informatie

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen ELANN Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Vrijdag 9 december 2011 Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen Inleiding Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Dit congres heeft

Nadere informatie

Heupprothesen M-o-M en huidige ontwikkelingen - Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch. Dr. L. Paul A.

Heupprothesen M-o-M en huidige ontwikkelingen - Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch. Dr. L. Paul A. Heupprothesen M-o-M en huidige ontwikkelingen - Dr. L. Paul A. Bom Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch Totale Heup prothese aantallen nemen toe in de komende jaren 2011:

Nadere informatie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Orthopedie Maatschap Orthopedie en 2 Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, in Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg.

Nadere informatie

heupsymposium jessa afscheid dr. Paul Cuyvers.

heupsymposium jessa afscheid dr. Paul Cuyvers. heupsymposium jessa afscheid dr. Paul Cuyvers. resurfacing THP waarom? wat is dat? voor wie? waarom resurfacing? THP bij jonge patienten is en blijft een orthopedische uitdaging. hoge falingsgraad bij

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

SCHOUDER PROTHESIOLOGIE

SCHOUDER PROTHESIOLOGIE SCHOUDER PROTHESIOLOGIE Met Intacte Rotator Cuff Hennie Verburg SCHOUDER PROTHESIOLOGIE Schouder prothese relatief weinig bekendheid SCHOUDER PROTHESIOLOGIE Schouder prothese relatief weinig bekendheid

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2013-2015 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie