Het risico van niet meer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het risico van niet meer"

Transcriptie

1 DOSSIER Verzekerd van inkomen p34-39 Het risico van niet meer De hoge premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering schrikt menigeen af. Met een aantal slimme keuzes valt daar een mouw aan te passen. Tekst Jan Klinckenberg W ie eigen baas is, bijvoorbeeld zzp er of directeur-grootaandeelhouder, kan eigenlijk niet zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is een vrijwillige verzekering die het risico dekt van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er is echter één grote hindernis wat velen weerhoudt om zo n verzekering af te sluiten, en dat is de prijs. Om een inkomen te verzekeren voor het geval je niet meer kunt werken, betaal je jaarlijks een premie tussen de 8 en 16% van het verzekerd inkomen. Slechts een op de drie zelfstandigen is dan ook maar verzekerd. De rest, de grote meerderheid dus, gokt erop dat zij gezond blijft en de dekking niet nodig heeft. Als dit in werkelijkheid toch anders uitpakt, zijn de financiële gevolgen echter vaak groot. Zelfstandigen hebben, in tegenstelling tot werknemers, geen recht op een WIA-uitkering en belanden meteen in de bijstand. Is er veel vermogen of een werkende partner met een inkomen boven het minimumloon, dan hebben zij daar zelfs geen recht op. Iedere zelfstandige doet er daarom goed aan het risico van arbeidsongeschiktheid goed te laten doorrekenen. PREMIE AFTREKBAAR Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna AOV) wel degelijk betaalbaar kan zijn. Een AOV met een verzekerd bedrag van en een relatief goede dekking is al voor 2160 per jaar te krijgen. Deze premie geldt wel voor iemand met een laag risicoberoep. Bij een hoog risicoberoep betaal je in het gunstigste geval 5330 per jaar. De premie is fiscaal aftrekbaar, evenals de advieskosten en andere kosten die de tussenpersoon in rekening brengt voor de verzekering. Rekent de tussenpersoon jaarlijks kosten voor het onderhoud van de polis (zie pagina 39), dan mag je die ook opvoeren als aftrekpost. Daar staat tegenover dat belasting wordt ingehouden op de uitkering. GOEDKOPE POLIS MET KANTTEKENINGEN In de tabel op pagina 36 is te zien dat de AOV van TAF het predicaat Beste koop bij onze test heeft gekregen. In vrijwel alle 900 doorgerekende casussen kwam deze aanbieder als voordeligste uit de bus. Voor een looptijd van 23 jaar rekent TAF ten opzichte van andere aanbieders soms duizenden euro s minder. Er zijn wel kanttekeningen te maken bij de polis van TAF. Het product wijkt op enkele punten af van andere AOV s. Zo kijkt TAF bij het bepalen van de verzekerde som niet naar het inkomen, maar naar de vaste lasten, zoals huur, hypotheeklasten, de kosten van energie en verzekeringen. Het verzekerd bedrag per NIET VERZEKEREN IS GOKKEN MET JE GEZONDHEID maand is maximaal het totaal van de vaste lasten, plus 750 voor overige uitgaven. Is het verzekerd bedrag hoger dan 2500, dan kijkt TAF ook naar het gemiddelde inkomen in de drie voorafgaande kalenderjaren. Er zit dus een duidelijke limiet aan het te verzekeren bedrag. Daarnaast vragen wij ons af hoe soepel TAF is als het op uitkeren aankomt. Als je binnen vijf jaar een beroep doet op de verzekering, zal TAF controleren of de vaste lasten bij aanvang wel juist zijn opgegeven. Is dat niet het geval, dan gaat de uitkering omlaag. Het zou veel logischer zijn als TAF al bij het afsluiten van de AOV de vaste lasten controleert. Ook kent TAF meer uitsluitingen dan andere verzekeraars. Een aantal aandoeningen, al dan niet van psychische aard, wordt expliciet uitgesloten, bijvoorbeeld een chronisch vermoedheidssyndroom, whiplash en bekkeninstabiliteit. Als je een verzekering wenst met een eindleeftijd van 65 of hoger en een beroep hebt dat in de hoogste risicoklasse valt (bijvoorbeeld kapper), kun je niet bij TAF terecht. Goed om te weten is ook dat de aanbieder het risico bij een andere verzekeraar heeft ondergebracht: Quantum Leben uit Liechtenstein. Bij een kleine verzekeraar loop je meer kans dat niet meer aan de verplichtingen kan worden voldaan dan bij een gerenommeerde, grote verzekeraar. Wie de AOV van TAF een te groot risico vindt, kan kiezen voor een andere prijsvechter. Vooral Allianz scoort ook goed qua prijs; zie de tabel, pagina 36. Bij alle verzekeraars is het mogelijk de premie te drukken door een aantal keuzes te maken. Hieronder de mogelijkheden op een rij. SCHUIVEN MET DE DEKKING Bij de meeste verzekeraars kun je een uitkering van maximaal 80% van het inkomen verzekeren. Maar misschien heeft u zo veel niet nodig. Voor een lager verzekerd bedrag betaalt u evenredig minder premie. Soms is ook het mogelijk de uitkering te koppelen aan het percentage arbeidsongeschiktheid. De Achmea 34 Geldgids juli/augustus 2013

2 TEST Arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen werken Standaard begint de uitkering bij 25% arbeidsongeschiktheid. Kiest u voor een drempel van 80%, dan levert dat een korting op van 30 tot 40%. Het is wel de vraag of dit verstandig is: u krijgt dan alleen een uitkering als u helemaal niet meer kunt werken. De meeste verzekeraars gaan uit van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Een chirurg die zijn wijsvinger verliest, is in dat geval al volledig arbeidsongeschikt, omdat hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Hij krijgt dan een volledige uikering. Vaak is het ook mogelijk om te kiezen voor passende arbeid. Dat scheelt gemiddeld 10% aan premie. Een chirurg krijgt dan pas een uitkering als hij geen verzekeringsarts meer kan worden. Nationale- Nederlanden kent zelfs de mogelijkheid van gangbare arbeid, niet onze eerste keus. Hierbij wordt een chirurg zelfs niet arbeidsongeschikt verklaard als hij een herseninfarct heeft gehad. Hij kan immers nog altijd laaggeschoolde arbeid verrichten. Groep (Avéro, Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis) bijvoorbeeld heeft dit keuzesysteem. Klaverblad heeft zelfs alleen deze koppelmogelijkheid. Voor de prijs zal het keuzesysteem overigens niet veel uitmaken. Wie eerder wil stoppen met werken, kan kiezen voor een eindleeftijd van bijvoorbeeld 60 in plaats van 65. Dat scheelt gemiddeld 28% aan premie. Eerder stoppen is niet voor iedereen weggelegd. In dat geval is het soms mogelijk de verzekering te laten lopen tot bijvoorbeeld 67 jaar. Dit maakt de verzekering natuurlijk wel weer duurder. Bij ongeveer de helft van de verzekeraars stopt de uitkering automatisch bij 65 jaar. Bij de meeste aanbieders is de kortste wachttermijn 30 dagen. De eerste uitkering wordt dan uitbetaald na 30 dagen arbeidsongeschiktheid. Neemt u het eerste jaar zelf voor uw rekening, dan bespaart u gemiddeld 22% op de premie. VRAAG MEERDERE OFFERTES AAN Verzekeraars kijken bij het vaststellen van de premie naar het risico op arbeidsongeschiktheid dat het beroep met zich meebrengt. Meestal delen ze beroepen in vier risicoklassen in, waarbij klasse 1 het goedkoopst is en klasse 4 het duurst. In de laagste klasse zitten zelfstandigen met een beroep als arts, advocaat en accountant. In klasse 2 tref je beroepen aan als winkelier en verslaggever. In klasse 3 zit de fysiotherapeut en de kleermaker. In de hoogste klasse zitten de fysiek zware beroepen als kapper, landbouwer en vrachtwagenchauffeur. Elke verzekeraar heeft zijn eigen indeling. Het komt voor dat de ene verzekeraar een beroep in klasse 1 indeelt en de andere in klasse 3. Vooral bij een risicovoller beroep is het daarom verstandig om meerdere offertes op te vragen. Risicoklasse 2 is gemiddeld 35% duurder dan klasse 1. In klasse 3 en 4 is het verschil ten opzichte van klasse 1 respectievelijk gemiddeld 70 en 112%. De opslagen verschillen per aanbieder. De Goudse is bijvoorbeeld relatief goedkoop voor klasse 1, maar relatief duur voor klasse 3. Voor Univé geldt juist het omgekeerde. Geldgids juli/augustus

3 Een aantal beroepen is niet of moeilijk verzekerbaar. Denk hierbij aan een artiest, duiker, beroepssporter en een piloot. Ook zijn er beroepen waarvoor de maximumeindleeftijd 60 jaar is. Bij De Goudse en TAF geldt dit voor alle beroepen in risicoklasse 4. BIJ AANVANG LAGERE LASTEN Het is soms mogelijk de aanvangslasten te verlagen door een zogeheten combitarief. De premie loopt dan langzaam op en wordt bij het bereiken van een afgesproken leeftijd vastgezet. Dit tarief is niet mogelijk bij TAF. Daar betaal je, afgezien van eventuele indexeringen, gedurende de hele looptijd dezelfde premie. De Goudse en Generali kennen een zogeheten starterskorting. Andere verzekeraars werken met aanvangskortingen. De verschillende kortingen lopen uiteen van 30% bij Aegon tot 90% bij Univé. Vaak wordt de korting over drie jaar uitgesmeerd. Laat u niet het hoofd op hol brengen door dit soort voordeeltjes. Het zijn pure lokkertjes, meer niet. Het is wel verstandig te kiezen voor een verzekering die waardevast is. Doet u dat niet, dan holt de inflatie de uitkering op termijn uit. Door de verzekering te indexeren maakt u hem waardevast. Dat kan via een vast percentage van 1, 2, 3 of 4%, maar ook door hem te koppelen aan een CBS-indexcijfer. De mogelijkheden verschillen per aanbieder. De keuze voor een goede indexering kost wel weer meer geld. Een verzekering waarvan zowel de verzekerde som als de uitkering jaarlijks met 3% stijgt, is over de hele looptijd gezien ongeveer twee keer zo duur als een niet-geïndexeerde polis. TEST ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN Verzekeraar & product Testoordeel prijs Testoordeel voorwaarden Toetsing op inkomen bij uitkeren Maximumeindleeftijd Contra-expertise mogelijk TAF GoedGezekerd AOV 6,3 ja 65 nee 1211 nvt Allianz Absoluut AOV 6,7 nee 67 nee Allianz Essentie AOV 6,3 ja 67 nee Klaverblad Royaal AOV 6,4 ja 67 nee Univé Risicoverminderaar 5 sterren 6,8 ja 67 ja Reaal Unim AOV 6,2 ja 65 ja nvt nvt Reaal Ondernemers AOV 6,7 ja 65 nee Delta Lloyd AOV Zelfst. Ondern. 7,0 nee 65 ja Allianz AOV 6,7 ja 67 nee Univé RV Vast Inkomen 5 sterren 7,0 nee 67 ja Generali AOV 6,5 ja 65 ja nvt nvt Generali AOV Extra 7,0 ja 65 ja Centraal Beheer Achmea AOV 7,5 nee 67 ja Zilveren Kruis Achmea Beter Af Top 7,5 nee 67 ja Interpolis InkomensZekerPlan 7,6 nee 67 ja De Amersfoortse AOV 7,6 nee 67 ja De Goudse Ondernemers AOV 7,1 nee 67 ja 1588 nvt Aegon AOV variant 3 7,6 nee 67 ja Generali AOV Exact 7,4 nee 65 ja Avéro Achmea AOV Compleet 7,7 nee 67 ja Nationale-Nederlanden Keuze AOV 7,2 nee 67 ja Nationale-Nederlanden AOV 7,1 nee 67 ja Peildatum 22 mei. Gestorteerd op testoordeel prijs, dat loopt van (relatief voordelig) tot (relatief duur). Movir is niet in het onderzoek meegenomen. Testoordeel voorwaarden: loopt van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend). Gedekt is beroepsarbeidsongeschiktheid. Het verzekerd jaarinkomen is en de polis loopt van 42 tot 65 jaar. Voor de Klasse 1 Gemiddelde jaarpremie Klasse 4 Beste koop uitkering geldt een wachttermijn van 30 dagen. De verzekering Unim AOV van Reaal richt zich op beroepen met een laag risico en is niet mogelijk tegen een vaste premie. Generali AOV is niet mogelijk met criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Bron: MoneyView, Consumentenbond GOED OM TE WETEN _ Een aantal verzekeraars verlaagt de uitkering als die hoger zou zijn dan 80% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar; zie de tabel. Zeker voor een zelfstandige is dit een reëel risico. Dit systeem heeft daarom niet onze voorkeur. _ Een verzekeraar mag de verzekering nooit opzeggen omdat uw gezondheid achteruit is gegaan, ook niet op de contractvervaldatum. _ Alleen ziekten die objectief medisch vast zijn te stellen, vallen onder de dekking. Dat zal een probleem opleveren bij bijvoorbeeld een whiplash, bekkeninstabiliteit, vermoeidheids-, pijnsyndromen en fibromyalgie. _ De meeste verzekeraars splitsen de verzekering in een rubriek A die voorziet in een uitkering gedurende het eerste jaar, en een rubriek B voor de jaren daarna. De verzekerde som in het eerste jaar kan verschillen van die in de volgende jaren. De Goudse, Klaverblad, de Unim AOV van Reaal en TAF kennen dit onderscheid niet. _ De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door een medisch deskundige van de verzekeraar. Wij vinden het belangrijk dat de verzekerde het recht heeft om een contraexpertise te laten uitvoeren door een deskundige die hij zelf mag kiezen. Lang niet alle verzekeraars hebben dit recht in de polisvoorwaarden opgenomen; zie de tabel. _ De Unim AOV van Reaal richt zich op zelfstandigen met een beroep in de hoogste risicoklasse en op medische en paramedische beroepen. Binnen deze groep hanteert ze een flinke premiedifferentiatie. Zo is een psycholoog in een van onze casussen 23% meer geld kwijt dan een orthodontist. De fysiotherapeut betaalt zelfs ruim twee keer zoveel als de orthodontist. Voor beroepsgroepen die Reaal UNIM gunstig inschaalt is ze een voordelige verzekeraar. 36 Geldgids juli/augustus 2013

4 DOSSIER Verzekerd van inkomen p34-39 Er zijn goedkopere alternatieven voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar die hebben ook zo hun nadelen. Tekst Jan Klinckenberg Voordelig doe-het-zelven V eel zelfstandigen en zzp ers vinden een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur. Ook komt het voor dat de verzekeraar sommigen niet accepteert of alleen tegen zulke condities dat de polis niet meer interessant is. Dit geldt voor mensen met een risicovol beroep (de glazenwasser), een fragiele gezondheid en zelfstandigen die te oud zijn. Voor al deze mensen is er goed nieuws: er komen steeds meer alternatieven voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een overzicht. WOONLASTENVERZEKERING Deze verzekering is eigenlijk bedoeld voor huiseigenaren die in loondienst zijn, maar bij een aantal verzekeraars kunnen zelfstandigen deze ook afsluiten. De dekking is in grote lijnen gelijk aan die van een AOV. Voor de meeste zelfstandigen voldoet een woonlastenverzekering echter niet. Die neemt namelijk alleen de woonlasten over als je arbeidsongeschikt raakt. En je moet natuurlijk ook nog kunnen eten. Alleen als je een partner hebt met voldoende inkomen om de andere uitgaven te bekostigen, volstaat de polis. VRIJWILLIG IN DE ZIEKTEWET EN WIA Een zelfstandig ondernemer kan in principe niet terugvallen op de Ziektewet of de Wet inkomen naar arbeid (WIA). Dit is wel mogelijk als je: _ startende ondernemer bent; _ in Nederland woont en jonger bent dan 65; _ ten minste één jaar lang verplicht verzekerd bent geweest tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid; _ je na afloop van de verplichte verzekering of binnen 13 weken na de start van het bedrijf je bij het UWV meldt. Iedereen die aan deze criteria voldoet, kan zich vrijwillig verzekeren voor een uitkering via de WIA en Ziektewet. Of je gezond bent of niet, dat maakt niet uit. Je bepaalt zelf de hoogte van het verzekerd bedrag, mits het niet hoger is dan het inkomen. Er geldt een maximumdagloon van 194,85. In 2013 zijn er 261 werkdagen. Hiermee komt het maximumjaarloon op Daarvan krijg je bij ziekte maximaal 70%. Meer dan per jaar kun je dus niet ontvangen. De exacte hoogte van de WIA-uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid, het arbeidsverleden en de mate waarin de resterende verdiencapaciteit benut wordt. De verzekering verschilt niet van die voor mensen in loondienst. De regeling is wel een stuk soberder dan die van de AOV de laatste dekt veel meer. Bovendien bedraagt de premie voor de WIA 5,19% van het dagloon en die voor de Ziektewet 9,8%. In totaal dus 14,99% veel meer dan de premie voor een gewone AOV. Je hebt wel het voordeel dat je ook bij een simpel griepje een uitkering krijgt, maar daar betaal je fors voor. De vrijwillige verzekering is alleen te overwegen als je niet of niet tegen de gebruikelijke condities bij een gewone verzekeraar terechtkunt. BROODFONDSEN EN SMARTFUNDS Een vrij nieuw fenomeen zijn de zogeheten broodfondsen. Bij een broodfonds spreekt een groep ondernemers (20 tot 50 deelnemers) af dat zij elkaar helpen als een van hen door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is te werken. Iedereen schenkt die persoon jaarlijks een bepaald bedrag onder de schenkingsvrijstelling van 2057 (2013). Omdat het om een schenking gaat en geen verzekering, hoeft de ontvanger geen belasting over de uitkering te Geldgids juli/augustus

5 Biba Schoenmaker Het ziekteverzuim bij broodfondsen is slechts 1% Biba Schoenmaker adviseert en begeleidt bij het opstarten en draaien van broodfondsgroepen. Per 1 augustus dit jaar zijn er 50 broodfondsen in ons land. betalen. Daar staat tegenover dat de schenking niet fiscaal aftrekbaar is. Per 1 augustus dit jaar zijn er 50 broodfondsen verspreid over het hele land. Daarnaast zijn er nog zo n 15 groepen in oprichting, vertelt Biba Schoenmaker (zie foto boven), een van de oprichters van de BroodfondsMakers Coöperatie. Dit is een bedrijf dat adviseert en begeleidt bij het opstarten en draaien van broodfondsgroepen. De meeste zijn divers van samenstelling, zowel van beroepsgroep als leeftijd. Er zijn bouwvakkers die meedoen, maar ook trainercoaches of ondernemers in de zorg. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 40 en 45 jaar. De ondersteuning vanuit het broodfonds duurt maximaal twee jaar. Via een broodfonds kun je namelijk alleen het risico van ziekte afdekken en niet dat van arbeidsongeschiktheid. Voor langdurige arbeidsongeschiktheid is een broodfonds dus geen oplossing. Eigenlijk heb je hiernaast nog een AOV nodig met een wachttermijn van twee jaar. Wie zo n polis niet kan afsluiten, heeft dus na twee jaar opnieuw een probleem. Bij de toetreding tot een broodfonds en de hoogte van het bedrag dat de deelnemer inlegt, spelen leeftijd, beroep en gezondheid geen rol. Het risico bestaat natuurlijk dat relatief veel ouderen en zieken zich bij een broodfonds aansluiten. Ziek melden gaat verder op basis van vertrouwen; er wordt van uitgegaan dat een zelfstandig ondernemer zich alleen bij uiterste nood ziek meldt. De sociale controle is dan ook groot. De kosten voor een deelnemer zijn: _ een eenmalig instapbedrag van 275; _ een maandelijkse bijdrage van 10; _ een maandelijkse storting op een eigen broodfondsrekening. De hoogte hiervan verschilt per fonds. Ook het aantal keuzemogelijkheden voor de hoogte van de uitkering verschilt. In de praktijk varieert de uitkering van 750 tot 3000 per maand; _ eventueel 1,2% vermogensrendementsheffing over het tegoed op de eigen broodfondsrekening op 1 januari van elk jaar. BROODFONDS EERSTE KEUS VOOR OUDEREN De maandelijkse storting op de eigen broodfondsrekening bedraagt 4,5% van het bedrag dat je bij ziekte als schenking ontvangt. Dit is voldoende om een ziekteverzuim van 4,5% op te vangen. Volgens Biba Schoenmaker van de BroodfondsMakers ligt het ziekteverzuim van de deelnemers op dit ogenblik op slechts 1%. Het gemiddelde voor alle werkenden in Nederland ligt tussen de 3,5 en 4%. Een ziekteverzuim van 1% betekent dat de broodfondsrekening snel vol loopt. Nu kent het broodfondssysteem een maximumbuffer. Deze bedraagt 36 keer de maandinleg. Als het bedrag op de eigen broodfondsrekening hier overheen gaat, zal de administrateur het meerdere aan het einde van het jaar terugboeken. Hierdoor gaan de jaarlijkse kosten weer omlaag. Bij een normaal ziekteverzuim mag je ervan uitgaan dat je de buffer ook zult bereiken. Naast de broodfondsen heb je ook smartfunds. Deze werken volgens hetzelfde principe. De grootte van de groep is echter niet gemaximeerd. Een smartfund vertrouwt op juridische procedures, en níet op sociale controle. Een broodfonds is de eerste keus voor mensen die bij een AOV-verzekeraar niet of niet tegen acceptabele voorwaarden en premie terechtkunnen. Ze hebben dan in ieder geval het ziekterisico in de eerste twee jaar afgedekt. De oudere zelfstandige met een (nagenoeg) hypotheekvrije woning krijgt dan de tijd om zijn huis te verkopen, omdat hij met de uitkering vanuit het broodfonds zijn inkomen kan aanvullen. Een broodfonds is te combineren met een AOV met een wachttermijn van twee jaar. De eerste jaren zal dit alleen voor oudere zelfstandigen met een beroep in de hoogste risicoklasse voordeel opleveren. Als er een relatief laag beroep wordt gedaan op uitkeringen, kan een broodfonds in latere jaren ook gunstig uitpakken voor jongere zelfstandigen. UITGEKLEDE POLISSEN Een laatste optie zijn de budget- en critical illness-verzekeringen. Eigenlijk zijn dit AOV s, maar dan in een goedkope uitvoering. De dekking stelt dan ook erg weinig voor. Er is een budgetvariant waarbij de hoogte en/of de duur van de uitkering sterk is beperkt en een variant die heel veel uitsluitingen kent. Toezichthouder AFM sprak in 2011 een vernietigend oordeel uit over deze producten. Gelukkig biedt een groot aantal verzekeraars dit soort producten niet meer aan. Bij een critical illness-verzekering krijg je alleen een uitkering als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een expliciet omschreven ziekte. Dit biedt veel te weinig zekerheid. Over deze producten kunnen we kort zijn. Hoe laag de premie ook is, sluit ze niet af. Het is weggegooid geld. 38 Geldgids juli/augustus 2013

6 DOSSIER Verzekerd van inkomen p34-39 Duur in onderhoud Let goed op de onderhoudskosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. T homas Verheul* is erg blij met zijn nieuwe baan als sales-directeur bij een Amerikaans bedrijf. Hij krijgt een mooi salaris. Maar zijn pensioen en verzekeringen moet hij wel zelf regelen. Hij wil onder meer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten zodat hij bij ziekte of invaliditeit een deel van zijn inkomsten houdt. Een collega raadt hem aan financieel adviesbureau De Leeuw uit Rijnsberg in te schakelen die in één keer alles voor hem verzorgt. Verheul moet deze tussenpersoon eenmalig 795 voor het advies en jaarlijks 295 voor onderhoud betalen. Vooral de onderhoudskosten zijn Verheul een doorn in het oog. Tekst Irene van den Berg RECHTSTREEKS BETALEN Sinds het provisieverbod van 1 januari mogen adviseurs hun kosten niet meer versleutelen in de prijs van het product. Zij moeten die nu rechtstreeks bij de klant in rekening brengen. Ik begrijp heel goed dat de adviseur zijn werk doet en dat dit niet gratis is. Maar deze kosten zijn echt buitensporig. Ik ben er enorm van geschrokken, vertelt Verheul. Terry Bloemert, directeur verzekeringen bij De Leeuw, stelt dat de werkzaamheden van de adviseurs de bedragen rechtvaardigen. Wij maken eerst een inventarisatie aan de hand van de persoonlijke situatie. Vervolgens vragen we drie tot vijf offertes op, die we voorleggen aan de klant, legt hij uit. De Leeuw rekent daar standaard 595 voor. In dit geval hebben we de inventarisatie driemaal uitgevoerd. Zo zijn we op 795 gekomen. VERGELIJKEN IS BELANGRIJK Alle klanten die bij De Leeuw een AOV afsluiten, betalen jaarlijks 295 voor onderhoud. DEZE KOSTEN ZIJN BUITENSPORIG Daarvoor controleren wij jaarlijks of het juiste bedrag is verzekerd. Eens in de drie jaar maken wij ook een nieuwe inventarisatie voor de klant, legt Terry Bloemert uit. Ik vind die kosten overdreven hoog. Een adviseur hoeft niet voor iedere klant het wiel opnieuw uit te vinden, reageert klant Verheul. Het is niet mogelijk om bij De Leeuw een AOV af te sluiten zonder deze kosten. De onderhoudskosten van een AOV kunnen sterk verschillen, stelt woordvoerder Remco Overbeek van Allianz, de verzekeraar achter het product van Verheul. Hij raadt consumenten aan de prijzen van onderhoudscontracten goed met elkaar te vergelijken. Alle bedragen die een adviseur rekent, moeten vanaf 1 juli in een standaarddienstverleningsdocument staan. Dat moet het gemakkelijker maken om kosten met elkaar te vergelijken. VERZEKERING OPZEGGEN Allianz wil geen oordeel geven over de hoogte van de bedragen die financieel adviseurs in rekening brengen. Op de vraag of advieskosten die adviseurs nu rekenen in lijn liggen met de provisie die de verzekeraar onder het oude systeem uitbetaalde, antwoordt Overbeek: De provisie verschilde per adviseur en was een percentage van de jaarpremie. In het oude systeem keerden we overigens ook niet bij alle financieel adviseurs een provisie uit. Verheul overweegt zijn overeenkomst met De Leeuw op te zeggen. Allianz verkoopt alleen verzekeringen via tussenpersonen, dus als hij dezelfde verzekering wil houden, moet hij op zoek naar een andere adviseur. Was rechtstreeks zaken doen met de verzekeraar wel mogelijk geweest, dan had hij de verzekering daa r kunnen onderbrengen. Het is belangrijk dat de consument dan wel in staat is om dit zelf te regelen, stelt Bloemert. Als iemand arbeidsongeschikt is en erachter komt dat de dekking niet goed is, kan hij geen andere polis meer afsluiten. Een brandend huis is immers niet te verzekeren, vult Joerie van Looij, woordvoerder van de brancheorganisatie voor tussenpersonen Adviz, aan. * Echte naam bij redactie bekend Geldgids juli/augustus

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten!

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten! Hypotheek nodig? Kijk eerst op www.bevr.nl U leest het in de van uw onafhankelijk adviseur Hypotheek Krant 2e jaargang nr. 1 2007/08 Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen december 2008 Verantwoord lenen Hoe leen je verantwoord? Financiële huishouden in balans In de schulden, en nu? Wie controleert de kredietverstrekkers? Je denkt erover een lening af te sluiten. Prima,

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie