Nieuwsbriefvoorjaar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbriefvoorjaar 2007"

Transcriptie

1 Nieuwsbriefvoorjaar 2007 Inhoud NSOB WEBSITE 2 Master of Public Administration start september 2007 Vorm geven aan inhoud 3 Leeratelier realiseert klantgerichte dienstverlening binnen het suwi-netwerk Nieuwe masteropleiding: Master of Strategic Urban Studies 4 5 e editie governance-leergang succesvol van start gegaan 5 Slotbijeenkomst Raad voor de Rechtspraak 6 Slotbijeenkomst IML XV 7 Leeratelier Toezicht en Naleving start najaar Personalia Agenda NSOB Lange Voorhout EG s-gravenhage T F

2 Master of Public Administration start september 2007 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Ellen Wiemer, , Wanda van der Werf, of een sturen naar De Master of Public Administration wordt sinds 1989 door de NSOB verzorgd. Vanaf de start is de MPA een voor Nederland unieke opleiding met een geavanceerd didactisch concept, met een excellent docentenkorps van topwetenschappers en vooraanstaande professionals en managers uit de praktijk van openbaar bestuur en publieke sector. De opleiding zoekt de grenzen van weten en kunnen op en daagt de deelnemers uit hetzelfde te doen. De MPA biedt cognitieve verdieping, theoretische en professionele reflectie, oefening in professionele en persoonlijke competenties, toepassing van kennis en inzichten in complexe advies- en onderzoeksopdrachten. De MPA is post-ervaringsonderwijs van zeer hoog niveau, met inspirerende werkvormen in een directe verbinding met de complexe praktijk van openbaar bestuur en publieke sector. De opleiding Master of Public Administration (MPA) start voor de 19e maal op donderdag 13 en vrijdag 14 september U kunt zich hiervoor aanmelden. Een inschrijfformulier kunt u downloaden via Vorm geven aan inhoud De NSOB als denktank De NSOB gaat iets nieuws doen. De NSOB wil behalve een hoogwaardig opleidingsinstituut voor openbaar bestuur en publieke sector ook een denktank zijn. Als denktank wil de NSOB bijdragen aan kennisontwikkeling over en voor openbaar bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen, over de instrumentering en vormgeving van veranderingen in die domeinen. Deze strategische vragen kunnen worden aangereikt door opdrachtgevers maar kunnen ook voortkomen uit autonome wetenschappelijke en professionele reflectie. De NSOB wil daarvoor ruimte en inspiratie bieden. De unieke positie van de NSOB als opleidingsinstituut voor openbaar bestuur en publieke sector biedt een sterke en vitale basis voor deze nieuwe reeks van activiteiten. Hoogwaardig onderwijs en strategisch onderzoek bevruchten elkaar. Excellente docenten kunnen nu ook hun research verbinden met de school. Excellente onderzoekers kunnen bijdragen leveren aan het onderwijs van de school. Daarnaast hebben topfunctionarissen uit openbaar bestuur, publieke sector en politiek altijd belangrijke bijdragen aan het onderwijs van de school geleverd. In de denktank krijgen zij gelegenheid voor reflectie op hun rijke ervaringen. Bovendien kunnen ze bijdragen aan het onderzoek dat de denktank in opdracht zal verrichten. De NSOB verbreedt en verdiept met de denktank haar activiteiten. De unieke positie van de NSOB exclusief, hoogwaardig, kleinschalig en gespecialiseerd krijgt daardoor nog sterkere accenten. 2

3 Leeratelier realiseert klantgerichte dienstverlening binnen het suwi-netwerk Een leeratelier ontwikkeld in samenwerking met CWI, UWV, Divosa, SVB, en het ministerie van SZW Met de komst van de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) en de aanpassing van materiewetgeving is de laatste jaren veel beweging ontstaan in het netwerk van werk en inkomen. Mede door verschuiving op de arbeidsmarkt worden accenten verlegd en wordt vraagsturing, in plaats van aanbodsturing, steeds belangrijker. De aandacht voor en urgentie van de rol en positie van de klant in de dienstverlening neemt daarbij toe. Niet zozeer de eigen taken en eigen organisatie van de SUWI-spelers komen centraal te staan, maar de klant die van de producten en diensten van het netwerk gebruik maakt. Klantgericht werken is een nieuwe stap in de optimalisering van de dienstverlening in het netwerk van werk en inkomen. Dit vraagt om een omslag van de organisatie die van oudsher is ingesteld op taakgerichte dienstverlening. De noodzaak van de ontwikkeling naar een meer klantgerichte aanpak is een breekijzer om de beweging van keten naar netwerk sneller en sterker tot stand te brengen. In samenwerking met de ketenpartners CWI, Divosa, SVB, UWV en het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de NSOB het leeratelier realiseren klantgerichte dienstverlening ontwikkeld. De doelstelling van het leeratelier is het optimaliseren van samenwerking binnen het SUWI-netwerk en een betere dienstverlening aan de klant. De omslag van keten naar netwerk, van taak naar klant, van denken naar doen en het gevoel voor de specifieke politiek- bestuurlijke context hebben daarbij prioriteit. Een groep voortrekkers zal een belangrijke rol gaan spelen in deze omslag. Het leeratelier beoogt de voortrekkers bij deze ingewikkelde opgave te ondersteunen. In het leeratelier zullen wetenschappelijke beschouwingen worden geconfronteerd met verhalen uit de praktijk, zowel van de deelnemers als van de experts uit de praktijk. Om de leerervaring en de beoogde verandering in het netwerk te versnellen, werken de deelnemers aan een individuele en collectieve atelieropdracht gericht op de realisatie van klantgerichte dienstverlening in het SUWI-netwerk. Het werken in het leeratelier zal expliciet worden gekoppeld aan organisatiepraktijken uit het netwerk, zoals het voorbereiden van brede invoering van goede klantgerichte uitvoeringspraktijken. De top van de verschillende participerende organisaties fungeert als opdrachtgever voor het collectieve eindproduct van het leeratelier. Voor meer informatie over het leeratelier kunt u contact opnemen met Martijn van der Steen of Christophe van der Maat Nieuwe masteropleiding: Master of Strategic Urban Studies De toekomst hangt steeds meer af van wat er in steden gebeurt. De cijfers voorspellen dat in 2025 ruim tweederde van de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden. Op het strijdtoneel van de mondialisering blijken steden sterkere pionnen. De concurrentie, maar ook de samenwerking, wordt tussen steden op steeds meer niveaus gezocht. Nicis Institute en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), al jarenlang de opleidingsinstelling voor het topsegment van het management van het openbaar bestuur, slaan daarom de handen ineen voor de masteropleiding Master of Strategic Urban Studies. 3

4 Naast economische ontwikkelingen zijn steden het brandpunt van maatschappelijke ontwikkelingen: van tweedeling en maatschappelijke onrust tot innovaties en creativiteit. De stedelijke context kenmerkt zich door een hoge mate van sociale en economische complexiteit en een meervoudigheid aan sturingsarrangementen. Voor een (overheids)-organisatie vergt strategisch opereren in deze omgeving kennis van de sociaal-economische dynamiek van steden en inzicht in de mogelijkheden om die met beleid, investeringen en vormen van samenwerking te beïnvloeden ( governance ). Het is op dit snijpunt dat de opleiding Master of Strategic Urban Studies haar waarde voor de deelnemers kan bewijzen. De opleiding combineert de laatste inzichten uit de wetenschap en de praktijk van zowel economische, sociale en governance-vraagstukken rond de stad en kijkt ook nadrukkelijk naar de internationale context. De verbinding met de stedelijke praktijk (zowel privaat als publiek en publiek/privaat) staat daarbij voorop. En altijd vanuit de gedachte dat de stedelijke uitdagingen een samenhangend antwoord vereisen. De opleiding Master of Strategic Urban Studies is daarom de opleiding voor de stedelijke professional die zich in zijn of haar praktijk steeds vaker gesteld ziet voor strategische beslissingen die een verbindend perspectief vragen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met leermanager drs. Wouter Jan Verheul via / of of Voorlichtingsbijeenkomt en informatie De programmaleiding van de Master of Strategic Urban Studies is in handen van prof. dr. Mark van Twist (NSOB) en prof. dr. Wim Hafkamp (Nicis Institute). Zij zijn als decanen verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de opleiding. Leermanager vanuit de NSOB is drs. Wouter Jan Verheul. Woensdag 18 april vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats van uur. Wilt u zich daarvoor aanmelden? Of wilt u een brochure of een aanmeldingsformulier van de masteropleiding aanvragen? Neem dan contact op met Linda Frauenfelder, via / e editie governance-leergang succesvol van start gegaan Voor meer informatie over deze leergang kunt u contact opnemen met de leermanager, Mag. phil. P. M. Karré Ook kunt u terecht op Medio januari is de leergang Governance van zelfstandige uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke ondernemingen voor de vijfde keer gestart. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die vanuit hun functie betrokken zijn bij de aansturing van of het toezicht op zelfstandige uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke ondernemingen, dan wel verantwoordelijk zijn bij de interne organisatie en het management van die instellingen. Deze zelfstandige organisaties opereren in een complex spanningsveld tussen politiek, maatschappij en markt. Het gaat om hybride organisaties, met alle ingewikkelde kwesties van dien op het terrein van onder meer intern management, sturing en het externe toezicht. De deelnemers aan de leergang zijn onder andere afkomstig van verzelfstandigde organisaties maatschappelijke ondernemingen en van ministeries. Zij gebruiken de tijdens de leergang verworven kennis om praktijkgerichte adviezen uit te brengen aan de top van hun eigen organisaties. De leergang draagt op die manier niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, maar heeft ook een concrete meerwaarde voor de organisaties waaruit ze afkomstig zijn. In de middag van 6 juni sluiten de deelnemers de leergang af met een bijeenkomst waar alle onderwerpen uit de leergang de revue gaan passeren en waar enkele onder het toeziend oog van een expertpanel verder worden uitgediept. Deze bijeenkomst staat open voor geïnteresseerd publiek. Verdere informatie is verkrijgbaar bij Sandra Poldermans, ). 4

5 Slotbijeenkomst Raad voor de Rechtspraak Op 17 november jl. werd de derde MD leergang Bestuur en management van gerechten afgesloten. De NSOB feliciteert de deelnemers van harte met hun bul. De geslaagden zijn: mr. J.P.A. Boersma, gerechtshof Amsterdam ó mr. P.J.M. Bongaarts, gerechtshof s Hertogenbosch (niet op de foto) ó mr. A.D.R.M. Boumans, gerechtshof Amsterdam ó mr. W. Callemeijn, rechtbank s Hertogenbosch ó mr.drs. K.J. van Dijk, gerechtshof Leeuwarden ó mr. L. Gruiters, rechtbank Roermond ó mr. F. Hoogendijk, rechtbank Amsterdam ó mr. J.P.M. Hopmans, rechtbank Middelburg ó mr. M.A. van de Laarschot, rechtbank Rotterdam ó mr.drs. S.M. van Lieshout, rechtbank Utrecht ó mr. J. Silvis, gerechtshof Den Haag ó mr. G.L.M. Urbanus, rechtbank Den Haag ó mr. L.H.A.M. Voncken, gerechtshof Amsterdam ó mr. P.W.M. de Wolf MSM, rechtbank Utrecht. Voor meer informatie over dit MD traject of over de mogelijkheid om leergangen te ontwikkelen voor bestuurders en managers in professionele organisaties: prof.mr.dr. J.A. de Bruijn, Technische Universiteit Delft, De leergang is ontwikkeld in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak en is bestemd voor rechters, die naast de juridische professionaliteit ook hun bestuurlijke en managerial professionaliteit willen ontwikkelen. Ingangsvoorwaarde is dat de deelnemers in principe geschikt zijn voor een voorzitterschap van een sector binnen een gerecht; dit is het bestuurlijk echelon direct onder de president. De leergang heeft een doorlooptijd van 14 maanden. De leergang wordt afgesloten met een adviesopdracht vanuit een gerecht of de Raad. Tijdens deze slotdag presenteerden de deelnemers hun adviezen aan een jury, bestaande uit drs. W.J.J. van Velzen (lid Raad), mr. J.C. van Dijk (president gerechtshof Leeuwarden) prof. mr.dr. J.A. de Bruijn (NSOB, TU Delft) was voorzitter van de jury. De onderwerpen waren: ó Inventarisatie P&C cycli van Openbaar Ministerie en rechterlijke macht. ó Inzet van intellectuele bekwaamheid in de rechterlijke organisatie. ó Kan de betrokkenheid van de burgers bij gerechten worden vergroot. De onderzoeken zijn gepresenteerd aan de leden van de Raad en aan de presidenten van rechtbanken en hoven. Hierna vond de buluitreiking plaats. 5

6 Slotbijeenkomst IML XV Interdepartementale leergang voor overheidsmanagers Op 8 maart jl is de 15 e editie van de IML afgesloten en hebben de deelnemers van de Interdepartementale Management Leergang hun eindrapport gepresenteerd aan onder andere docenten, curatoriumleden, mentoren en leidinggevenden. Een panel bestaande uit: ó mr. J.W. Weck, Directeur-Generaal voor de Algemene Bestuursdienst tevens voorzitter curatorium IML (voorzitter) ó prof. dr. R.J. in t Veld, voorzitter Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek ó prof. dr. W.J.M. Voermans, Directeur E.M. Meijers Institute for Legal Studies aan de Universiteit van Leiden heeft de rapporten en presentaties beoordeeld. De eindopdrachten hebben dit jaar als thema: het optreden van Nederlandse ambtenaren in de beleidsprocessen van de EU. Aan de deelnemers is gevraagd een analyse te geven van de veronderstelde gebreken in het optreden van Nederlandse ambtenaren in de beleidsprocessen van de EU door een concrete afgeronde procedure van EUbeleidsvorming (bijvoorbeeld inzake een richtlijn) als uitgangspunt te nemen en in een beknopte rapportage aan het SG-overleg aan te geven welke verbeteringen kunnen worden bewerkstelligd in het Nederlandse ambtelijke optreden in de EU. Tevens is gevraagd een concreet advies aan het SG-overleg te geven betreffende de te volgen Nederlandse strategie en om daarbij zowel het optreden in de beleidsprocessen in Brussel als het optreden in de Nederlandse beleidsarena te betrekken en om het advies te adstrueren aan de hand van een concrete EU-procedure van beleidsvorming die loopt. Er waren 4 leergroepen en per leergroep is er een responsteam samengesteld. Dit team beoordeelde de eindopdrachten en deed hierover verslag aan de decanen. De decanen beoordeelden of het rapport van de leergroep voldoende niveau had en heeft het groene licht gegeven worden voor presentatie tijdens de slotdag. De eindrapporten zijn aan drs. W.J. Kuijken, voorzitter SG-overleg, aangeboden. De leergroep die het beste eindrapport heeft geschreven en de beste presentatie heeft gehouden is als volgt samengesteld: Frans van Dongen / Ministerie van BZK; Marianne Visbeen / Ministerie van OCW; Maarten van der Vlist / Rijkswaterstaat; Marjolein Quené / Sociale Verzekeringsbank. Dit rapport is getiteld: De trein naar Brussel vertrekt om 7.06 uur: Naar een effectief ambtelijk optreden in de voorfase van Europese besluitvorming Winnen, zoethouden of nat gaan: Informele beïnvloeding door Nederlandse ambtenaren in Europa, is geschreven door: Marsha Hamilton / Ministerie van OCW; Eelke Buizer / Ministerie van BZK; Kees Bruin / Algemene Rekenkamer; Edward Stigter / Ministerie van VROM. Auteurs van: Met het gezicht naar Europa: de weg van wens naar werkelijkheid zijn: Hans van Bijsterveldt/Ministerie van VWS; Bert Kroese/Centraal Bureau voor de Statistiek; Lydia Schut/Ministerie van BZK; Tjeerd Veenstra/Ministerie van Economische Zaken; Renilde Weiffenbach-Steeghs/Ministerie van BuZa. 6

7 De strijd voor de gestreepte naaktslak: De rol van de (milieu)expert bij de totstandkoming van Europese richtlijnen Is het rapport van de leergroep bestaande uit: Peter Bosscher / Ministerie van VROM; Barbara Goezinne / Algemene Rekenkamer; Ron de Graaf / Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Lars van Lierop / ProRail. Leeratelier Toezicht en Naleving start najaar 2007 Voor meer informatie over deze leergang kunt u contact opnemen met Judith Klungers telefoon: , of met Sandra Poldermans, , Ook kunt u kijken op Medio september start het Leeratelier Toezicht en Naleving voor de vierde keer. Deze leergang richt zich op professionals die zich op strategisch niveau met toezicht bezighouden. De deelnemers aan de leergang zijn afkomstig van de verschillende inspecties en toezichthouders, van kerndepartementen en agentschappen. In het Leeratelier werken zij aan hun professionele ontwikkeling en doen kennis en inzichten op het terrein van het toezicht op. Het ontwerpen van politiek-maatschappelijk acceptabele toezichtarrangementen en het invullen daarvan is de kerncompetentie waar de leergang zich op richt. Van de deelnemers mag verwacht worden dat zij, wanneer ze de leergang met goed gevolg hebben afgerond, zich in deze kerncompetentie zichtbaar hebben bekwaamd. 7

8 Personalia ó Ellen Wiemer is sinds 1 januari 2007 werkzaam bij de NSOB als medewerker onderwijs en onderzoek. ó Stavros Zouridis hoogleraar Bestuurskunde Hoe kan de overheid maatschappelijke ontwikkelingen sturen en bijsturen met recht en rechtshandhaving? Dat is een van de centrale vragen voor Stavros Zouridis, per 15 januari benoemd als hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Deze nieuwe leerstoel wordt gesponsord door het Ministerie van Justitie en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. De nieuwe leerstoel richt zich op de wisselwerking tussen het recht en de dagelijkse bestuurs- en uitvoeringspraktijk van de overheid. Er zijn meerdere concrete kwesties waarmee de leerstoelhouder zich bezig zal houden. Een van de vragen is hoe bestuur en recht er in de 21e eeuw uit dienen te zien, willen ze effectief bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen? Ook wordt onderzoek verricht naar de vraag of de legitimiteit van de rechtsstaat bedreigd is, en zo ja, met welke strategieën kan de overheid deze versterken? In algemene zin is de vraag wat, gezien diverse maatschappelijke ontwikkelingen, een bruikbaar strategisch perspectief is voor het recht en de bestuurs- en uitvoeringspraktijk van de overheid. Het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg heeft op deze leerstoel dr.mr. Stavros Zouridis benoemd. Zouridis (38) is momenteel directeur Algemene Justitiële Strategie bij het Ministerie van Justitie en universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. In een interview liet Zouridis het volgende optekenen over zijn drijfveren: Ik ben buitengewoon gefascineerd door het functioneren van bureaucratieën. Al tien jaar doe ik er onderzoek naar en ik begrijp nog steeds niet hoe het kan dat overheden zo contra-intuïtief handelen. Mijn passie is het om te ontdekken hoe dat mogelijk is, in de hoop dat die inzichten een bijdrage leveren aan een andere overheid. Naast de leerstoelhouder zal de komende jaren een assistent in opleiding worden benoemd. De werkzaamheden zullen worden verricht aan de UvT en aan de NSOB. Agenda 12 april start Interdepartementale Management Leergang april voorlichtingsmiddag Master of Strategic Urban Studies 6 juni slotbijeenkomst Governance van zelfstandige uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke ondernemingen 20 april jaarcongres MPA-alumni 30 juni Graduation Day MPA 13 september start Master of Public Administration september start Master of Strategic Urban Studies start Leeratelier Toezicht en Naleving 8

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Inhoud

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Inhoud Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Nieuwsbrief Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 MPA start september 2005 lente 2005 Op zoek naar grote verbanden Raad voor de rechtspraak 4 Leergang governance van

Nadere informatie

Good Governance. management. voor uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen. en hun opdrachtgevers

Good Governance. management. voor uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen. en hun opdrachtgevers Good Governance en stakeholderleeratelier management voor uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen en hun opdrachtgevers Nederlandse School voor Openbaar Bestuur De Nederlandse School voor

Nadere informatie

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist Sociaal & de overheid Ondernemers zijn steeds vaker te vinden op de vervagende grenzen tussen markt, overheid en samenleving. Een ICT bedrijf met autistische werknemers met een Wajong-uitkering of een

Nadere informatie

IML. Interdepartementale Management Leergang

IML. Interdepartementale Management Leergang IML Interdepartementale Management Leergang Lange Voorhout 46 2514 EG Den Haag 070-30 24 910 www.nsob.nl info@nsob.nl Voorwoord Geen grotere complexiteit, geen grotere ingewikkeldheid dan in de omgeving

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

Nieuwsbriefvoorjaar 2008

Nieuwsbriefvoorjaar 2008 Nieuwsbriefvoorjaar 2008 Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 De NSOB gaat verhuizen Voorlichtingsmiddag MPA 3 Master of Strategic Urban Studies bezoekt Birmingham 4 Leeratelier Toezicht en Naleving 5 Leergang

Nadere informatie

Metropool 2013. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10

Metropool 2013. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10 Metropool Metropool 2013 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10 ROI - Opleiding, Coaching en Advies voor de Publieke sector Herengracht 23 2511 EG

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Governance leergang NSOB. 4 Start MPA 2006-2008. 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland. 6 Slotbijeenkomst IML 14

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Governance leergang NSOB. 4 Start MPA 2006-2008. 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland. 6 Slotbijeenkomst IML 14 2006 Nieuwsbrief herfst Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 Governance leergang NSOB Een prikkelende en uitdagende leergang om verdieping aan te brengen 4 Start MPA 2006-2008 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland

Nadere informatie

Leeratelier Toezicht & Naleving

Leeratelier Toezicht & Naleving Leeratelier Toezicht & Naleving Tiende jaargang, najaar 2013 De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) biedt voor de tiende keer het Leeratelier Toezicht en Naleving aan. De opleiding vormt een

Nadere informatie

Interdepartementale Management Leergang

Interdepartementale Management Leergang Interdepartementale Management Leergang Drs. S.M. (Simone) Roos Zij gingen u voor Drs. S.M. (Simone) Roos, lid van de Raad voor de Rechtspraak De heeft mij - naast veel kennis en veel nieuwe contacten

Nadere informatie

Duiden, verbinden en vakmanschap

Duiden, verbinden en vakmanschap Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap www.divosa.nl Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap dr. Duco Bannink, Chris Goosen Het management van sociale

Nadere informatie

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. 3 Voorlichtingsdag MPA dinsdag 1 maart 2005

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. 3 Voorlichtingsdag MPA dinsdag 1 maart 2005 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Nieuwsbrief Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 Afscheid Roel in t Veld NSOB herfst 2004 3 Voorlichtingsdag MPA dinsdag 1 maart 2005 MPA 2003-2005 terug uit buitenland

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Interdepartementale Management Leergang

Interdepartementale Management Leergang Interdepartementale Management Leergang Zij gingen u voor Voorwoord Ir. M.A. (Marga) Zuurbier Dr. M.J.W. (Marc) Sprenger Ir. M.A. (Marga) Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden ministerie van SZW Fantastisch!

Nadere informatie

Leeratelier. Strategisch hogeronderwijsbeleid. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Leeratelier. Strategisch hogeronderwijsbeleid. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Leeratelier Strategisch hogeronderwijsbeleid Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Inleiding Strategisch belang hoger onderwijs In een kenniseconomie is hoger onderwijs van strategisch belang. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

Leeratelier strategisch hogeronderwijsbeleid

Leeratelier strategisch hogeronderwijsbeleid Leeratelier strategisch hogeronderwijsbeleid Derde Uitvoering - 2016 Inleiding Strategisch belang hoger onderwijs In een kenniseconomie is hoger onderwijs van strategisch belang. Tegelijkertijd veranderen

Nadere informatie

Leeratelier. Strategisch hogeronderwijsbeleid. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Leeratelier. Strategisch hogeronderwijsbeleid. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Leeratelier Strategisch hogeronderwijsbeleid Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Inleiding Strategisch belang hoger onderwijs In een kenniseconomie is hoger onderwijs van strategisch belang. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

Master of Strategic Urban Studies

Master of Strategic Urban Studies Master of Strategic Urban Studies MSUS IV 2011-2013 Nicis Institute / NSOB Master of Strategic Urban Studies Nicis Institute / NSOB Kenmerken van de opleiding focus op sociale en economische dynamiek en

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Leeratelier. Strategisch hogeronderwijsbeleid. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Leeratelier. Strategisch hogeronderwijsbeleid. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Leeratelier Strategisch hogeronderwijsbeleid Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Inleiding Strategisch belang hoger onderwijs In een kenniseconomie is hoger onderwijs van strategisch belang. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Interdepartementale Management Leergang

Interdepartementale Management Leergang Interdepartementale Management Leergang Zij gingen u voor Mr. J.J.G. (Anneke) Bovens Mr. J.J.G. (Anneke) Bovens, secretaris-directeur Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie De IML is een hub

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. lente. Inschrijven MPA 2010. Voorlichtingsbijeenkomst MSUS. NSOB-opleiding Strategische communicatie

Nieuwsbrief. Inhoud. lente. Inschrijven MPA 2010. Voorlichtingsbijeenkomst MSUS. NSOB-opleiding Strategische communicatie 2 Inschrijven MPA 2010 Voorlichtingsbijeenkomst MSUS 3 NSOB-opleiding Strategische communicatie 4 N egentiende uitvoering IML afgesloten 5 2010 Nieuwsbrief Inhoud IML 21 gestart 6 T weede IML-alumnicongres

Nadere informatie

Promotieprogramma NSOB. Een academisch thuis voor de promoverende professional

Promotieprogramma NSOB. Een academisch thuis voor de promoverende professional Promotieprogramma NSOB Een academisch thuis voor de promoverende professional Voorwoord Het idee van een academische promotie spreekt veel bestuurders en ambtenaren aan. Maar waar te beginnen? En hoe de

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid. Vierde uitvoering (september 2017 maart 2018)

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid. Vierde uitvoering (september 2017 maart 2018) Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid Vierde uitvoering (september 2017 maart 2018) Inleiding Veranderende omgeving De omgeving van het hoger onderwijs verandert razendsnel. Op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid Voorwoord In een kenniseconomie is hoger onderwijs van strategisch belang. Tegelijkertijd veranderen kennis, kennisproductie en kennisdistributie in een kennisdemocratie

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Master of Public Administration (MPA)

Master of Public Administration (MPA) Master of Public Administration (MPA) Zij gingen u voor Voorwoord Mr. L.J. (Laetitia) Griffith MPA W.H. (Willem) Woelders MPA Mr. L.J. (Laetitia) Griffith MPA, lid van de Raad van State De MPA-opleiding

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

MBA PUBLIC MANAGEMENT

MBA PUBLIC MANAGEMENT Professional Learning & Development MBA PUBLIC MANAGEMENT LOCATIE: UTRECHT EN ENSCHEDE MBA PUBLIC MANAGEMENT GOVERNMENT WORDT GOVERNANCE De sneller veranderende samenleving en overheid stellen steeds hogere

Nadere informatie

Metropool 14 2016-2017. NSOB Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10

Metropool 14 2016-2017. NSOB Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10 Metropool 14 2016-2017 NSOB Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10 PBLQ ROI Opleiding, Coaching en Advies voor de Publieke sector Van de Spiegelstraat

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

Metropool. PBLQ voor een sterke publieke sector

Metropool. PBLQ voor een sterke publieke sector Metropool PBLQ voor een sterke publieke sector Metropool 2015 NSOB Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10 PBLQ ROI Opleiding, Coaching en Advies

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Strategisch Leiderschap in het publiek domein

Strategisch Leiderschap in het publiek domein Strategisch Leiderschap in het publiek domein Voorwoord Directeuren (schaal 16+ of het equivalent daarvan) binnen het Rijk, gemeentes, provincies, uitvoeringsorganisaties, politie en justitie vormen een

Nadere informatie

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Marktonderzoek Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Versie 1.0, 4 mei Kenmerk. 0014 1 Gezamenlijke backoffice informatievoorziening Binnen het programma 'Gezamenlijke backoffice informatievoorziening'

Nadere informatie

Vorm geven aan inhoud

Vorm geven aan inhoud Vorm geven aan inhoud Zij gingen u voor N. (Nico) van Mourik MPA Mr. A.L. (Astrid) Schölvinck J.W. (Jan) de Jong Mr. L.J. (Laetitia) Griffith MPA Drs. S.M. (Simone) Roos Mr. R.H.M. (Rosa) Jansen MPA Dr.

Nadere informatie

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES VERANDERINGEN ALS NIEUWE CONSTANTE VOOR DE WONINGCORPORATIE VAN MORGEN

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Uitnodiging Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni 2013 Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Hoezo democratie?! Onze democratische rechtsstaat lijkt

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie

Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie Voorwoord Een vitale economie bestaat uit ondernemingen die gezamenlijk waarde en werkgelegenheid creëren. Gezamenlijk zorgen zij voor innovatie,

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Leeratelier Sociaal Ondernemerschap 2016-2017

Leeratelier Sociaal Ondernemerschap 2016-2017 Leeratelier Sociaal Ondernemerschap 2016-2017 Leeratelier Sociaal Ondernemerschap 2016 Sociale ondernemingen spelen een steeds belangrijkere rol in de lokale economie. Bedrijven zoals Taxi Electric, The

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Waarden van Wonen Toekomst van de maatschappelijke institutie

Waarden van Wonen Toekomst van de maatschappelijke institutie Waarden van Wonen Toekomst van de maatschappelijke institutie Voorwoord Het succes van de Nederlandse volkshuisvesting is internationaal ongeëvenaard. Vanuit maatschappelijk initiatief is er de afgelopen

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

IBR SCRIPTIEPRIJS

IBR SCRIPTIEPRIJS IBR SCRIPTIEPRIJS 2016-2017 PUBLIEKRECHTELIJK BOUWRECHT JURYRAPPORT Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR Van overheidsinstanties

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: de werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 DRIE VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

master public management

master public management professional learning & development master public management 2 Public Management van de universiteit twente, gegeven in utrecht De toenemende dynamiek in de samenleving en overheid stelt steeds hogere

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Collegereeks DYNAMISCH

Collegereeks DYNAMISCH Professional Learning & Development Executive Education Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN in het Sociale Domein Locatie: Amersfoort Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Leergang mbo Programma

Leergang mbo Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris Deltacommissaris > Retouradres Postbus 9Ũ653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 RJ Venlo ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 3: Goed Bestuur Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Module

Nadere informatie

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H Master Management van de Publieke Sector Rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden (bv. Locatie) wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Leergang mbo 2016. Programma

Leergang mbo 2016. Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Legitimiteit onder de Loep

Legitimiteit onder de Loep Legitimiteit onder de Loep Brochure van het EXPERTISECENTRUM POLITIEKE LEGITIMITEIT Universiteit Leiden Mei 2017 Inhoud Legitimiteit: brandpunt van Leidse expertise... 3 Voorbeelden van wetenschappers

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters

De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters Zeven woensdagen van 16.00 tot 20.00 uur: 18 april 23 mei 13 juni 5 september 19 september 31 oktober 12 december Crisis actueel: maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Start MPA 2008 2010 op 11 september Graduation Day MPA 2006 2008. 5 Proficiat MPA! 6 Eindpresentaties MPA

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Start MPA 2008 2010 op 11 september Graduation Day MPA 2006 2008. 5 Proficiat MPA! 6 Eindpresentaties MPA 2008 Nieuwsbrief zomer Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 Start MPA 2008 2010 op 11 september Graduation Day MPA 2006 2008 Speech Graduation Day 5 Proficiat MPA! 6 Eindpresentaties MPA 12 Agenda Slotbijeenkomst

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Citeren als: Bergh, Linda van den; Diemel, Karin & Zon, Anja van ). Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals.

Nadere informatie

MANAGEMENT LUNCH De Magistraten van Morgen

MANAGEMENT LUNCH De Magistraten van Morgen MANAGEMENT LUNCH De Magistraten van Morgen Programma Vrijdag 30 oktober 2015 11:45 14:30 Gastspreker: Rosa Jansen Management lunch De Magistraten van Morgen Omdat we de korpschefs graag in contact brengen

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

HET INK-managementmodel IN DE PUBLIEKE SECTOR

HET INK-managementmodel IN DE PUBLIEKE SECTOR ACTIVITEITEN HET INK-managementmodel IN DE PUBLIEKE SECTOR (Interne) auditorsopleiding Cursus: 21, 22 en 23 juni 2006 Zelfevaluatie o.a. op basis van een beleidsversie van het model In-company HET INK-managementmodel

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Executive leergang. Veroudering en Gezondheidszorg. Op zoek naar inhoudelijke verdieping op het gebied van de zorg voor ouderen?

Executive leergang. Veroudering en Gezondheidszorg. Op zoek naar inhoudelijke verdieping op het gebied van de zorg voor ouderen? Executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg Start: 21 januari 2016 Op zoek naar inhoudelijke verdieping op het gebied van de zorg voor ouderen? Executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg Deze

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Versnelling op populatiegerichte bekostiging

Versnelling op populatiegerichte bekostiging Versnelling op populatiegerichte bekostiging Co-creatieproces om gezamenlijk op te leren Dit document is work-in-progress en geeft steeds de laatste stand van zaken weer. Inhoudsopgave 1. Korte toelichting

Nadere informatie