Datum vaststelling: Mei 2013 Datum revisie: Mei 2015 Verantwoording: Medische protocollencommissie Intensive Care

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum vaststelling: Mei 2013 Datum revisie: Mei 2015 Verantwoording: Medische protocollencommissie Intensive Care"

Transcriptie

1 Enterale en parenterale voeding op de Intensive Care voor volwassen patiënten Datum vaststelling: Mei 2013 Datum revisie: Mei 2015 Verantwoording: Medische protocollencommissie Intensive Care Brondocument: Literatuurstudie Inleiding Deze richtlijn geldt voor alle IC-patiënten die naar verwachting > 48 uur op de IC behandeld moeten worden. Het doel van voedingstherapie is het voorkomen van (voortgaande) katabole toestand bij ernstig zieke patiënten. Hypocalorische voeding met een negatieve energie balans is geassocieerd met een toename van complicaties zoals infecties en gestoorde wondgenezing. Bij een intacte en functionele tractus digestivus en hemodynamische stabiliteit verdient het de voorkeur om de patiënt enteraal te voeden. Indien het niet mogelijk is een kritisch zieke patiënt bij een slechte preexistente voedingstoestand via deze weg binnen 4 dagen (volledig) van adequate eiwit en calorietoediening te voorzien is parenterale (bij) voeding geïndiceerd. Zodra uitbreiding van enterale voeding mogelijk is wordt de parenterale voeding afgebouwd. Hoewel parenterale voeding geassocieerd is met een iets verhoogd infectie-risico, lijdt dit niet tot toegenomen mortaliteit in vergelijking met enterale voeding bij IC patiënten. Indien enterale voeding niet mogelijk is, is parenterale voeding te prefereren boven niet of te weinig voeden en levert zelfs mortaliteitswinst op voor de patiënten die onvoldoende gevoed zijn vóór IC opname. Aanbevelingen: a. Alle patiënten dienen binnen 24 hr te starten met enterale voeding, mits zij hemodynamisch stabiel zijn. Energie target: kcal/kg/dg Protein target:1,5 g/kg/dg b. TPV toevoegen: In principe niet tenzij 1. Na 7 dgn onvoldoende energie of eiwit intake wordt bereikt bij goed gevoede patient 2. Bij ondervoede patiënten ( BMI < 17) 60 % van energie/protein doel niet wordt behaald binnen 4 dgn. 3. Er een absolute contra indicatie bestaat voor enterale voeding, wordt op dag 4 gestart met TPV 4. Bij ernstig zieke patiënten op dag 4 niet 60 % van het energie/eiwit doel wordt gehaald c. Toediening Parenterale voeding: Parenterale voeding dient altijd toegediend te worden via een centraal veneuze catheter, bij voorkeur via de vena subclavia ( zie protocol centraal veneuze catheters).

2 Het lumen dat gebruikt wordt voor TPV mag niet voor andere ( medicatie) toedieningen worden gebruikt. De hoeveelheid parenterale voeding wordt gelijkmatig over 24 hr gegeven d. Toediening enterale voeding: Via siliconen neusmaagsonde. Retenties worden a 4 uur bepaald, indien er aanhoudende retenties zijn > 400 ml, dan plaatsing duodenumsonde overwegen. Voor teruggeven van maagretenties zie bijlage. e. Indirecte Calorimetrie en stikstofbalans Indirecte Calorimetrie,mbv metabole monitor, en stikstofbalans wekelijks bij patiënten > 72 hr aan de beademing Patiënt aansluiten aan de metabole monitor, daarna een half uur nemen om monitor te kalibreren, vervolgens gedurende een half uur meten. Belangrijk is dat patiënt gedurende dit uur in rust is. ( dus niet weanen, wassen ed). Na een uur wordt het energieverbruik genoteerd in epic. f. Parenterale formules: Er wordt bij volwassenen gebruik gemaakt van kant en klare( all-in-one) parenterale voedingen. Voorkeur gaat uit naar de Clinomel N9. Afhankelijk van het ideaalgewicht van de ptient en uitgaande van de calorie- en eiwitbehoefte zoals genoemd bij punt 1 kan gekozen worden uit: Olimel N7E ( 2000 ml bevat 2270 kcal, 89 gr eiwit, 280 gr glucose en 80 gr vet) Olimel N9E ( 2000 ml bevat 2140 kcal, 113,9 gr eiwit, 220 gr glucose, 80 gr vet) Aan de kant en klare parenterale voeding wordt standaard 1 ampul cernevit ( 10 ml) ( vetoplosbare vitamines (A, D en E) en wateroplosbare vitamines (vit B complex en vit C ) en een ampul addamel (sporenelementen, 10 ml) toegevoegd. Vitamine K dient 1 x daag met 1 mg iv gesuppleerd worden. Er wordt geen dipeptiven aan de TPV toegevoegd, tenzij de patiënt in de toekomst volledig afhankelijk zal zijn van TPV ( bv patiënt met shortbowel). g. Leverinsufficientie: Bij patiënten met leverinsufficiëntie met hepathische encephalopathie graad 3-4 met acuut leverfalen wordt aanbevolen om een eiwittoediening van 0,8-1,2 g/kg/dg na te streven op het moment dat het ammoniak dalende is, met als doel om katabole situatie te voorkomen. Op het moment van een nog niet dalend ammoniak of nog hepatisch coma eerst met lactulose po en/of rectaal (evt natriumbenzoaat iv) proberen het ammoniak te laten dalen. Dien glucose iv toe als energiebron. h. CVVH(DF) patiënten: Patiënten die nierfunctievervangende therapie ondergaan op de IC hebben een eiwitbehoefte van 1,5-2 g/kg/dg omdat er eiwitten via het filter verloren gaan. i. Obesitas: BMI energie: kcal IBW, eiwit: 2 g/kg/dg eiwit IBW BMI > 40 energie kcal/kg IBW eiwit 2,5 g/kg/dg IBW

3 Patiënten met obesitas waarbij het streven is om af te vallen krijgen een Modifast dieet waarbij er 500 kcal/dg worden toegediend, evt via een voedingsadvies op maat via de dieetiste. j. Glucose toediening: De totale toegediende hoeveelheid glucose mag niet meer bedragen dan 5 g/kg/dg. Bijvoorbeeld: 1 liter glucose 5% bevat 50 gram glucose. De minimale hoeveelheid glucose die de hersenen nodig hebben is g /dg k. Vettoediening Vetemulsies in de all-in-one voedingen hebben een hoge calorische waarde en leveren essentiele vetzuren. De behoeft bedraagt 0,7-1,5 g/kg/dg. In verband met het risico op hypertrigyceridemie en steatosis hepatis mag de totale hoeveelheid vetten ( LCT= long chain trigyceriden) niet meer bedragen dan 2 g/kg/dg. Let hierop bij toediening van medicamenten zoals propofol. Bij hyper triglyceridemie > 4 mmol/l of cholestase wordt tijdelijk de standaard parenterale voeding gestaakt en eventueel overgeschakeld naar een voeding met alleen aminozuren en glucose ( Clinimix N14 of N17 ( 80 vs 100 g eiwit per 2 liter)). l. Staken van voeding voor operatieve ingrepen: In principe wordt de voeding niet gestaakt bij beademde patiënten voor de operatie. Er geldt een uitzondering voor patiënten die in buikligging geopereerd moeten worden of geopereerd moeten worden in het gebied van de larynx/farynx, of waarbij er een tubewisseling moet plaatsvinden. m. Inhalen van voeding: Tijdens onderzoeken, operaties ed wordt vaak de voeding gestaakt, waarna er een tekort ontstaat aan het voorgeschreven volume voeding. Dagelijks wordt afgesproken tijdens de visite wat het toegediende volume van de voeding die dag moet zijn zodat de verpleegkundige kan zorgen dat voor het afsluiten van de vochtbalans om uur, het beoogde volume gehaald wordt. Literatuur Alberda, C., L. Gramlich, et al. (2009). "The relationship between nutritional intake and clinical outcomes in critically ill patients: results of an international multicenter observational study." Intensive Care Med 35(10): Arabi, Y. M., H. M. Tamim, et al. (2011). "Permissive underfeeding and intensive insulin therapy in critically ill patients: a randomized controlled trial." Am J Clin Nutr 93(3): Casaer, M. P., D. Mesotten, et al. (2011). "Early versus late parenteral nutrition in critically ill adults." N Engl J Med 365(6): Hurt, R. T. and S. A. McClave (2010). "Gastric residual volumes in critical illness: what do they really mean?" Crit Care Clin 26(3): , viii-ix.

4 Kreymann, K. G., M. M. Berger, et al. (2006). "ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care." Clin Nutr 25(2): Montejo, J. C., E. Minambres, et al. (2010). "Gastric residual volume during enteral nutrition in ICU patients: the REGANE study." Intensive Care Med 36(8): Poulard, F., J. Dimet, et al. (2010). "Impact of not measuring residual gastric volume in mechanically ventilated patients receiving early enteral feeding: a prospective before-after study." JPEN J Parenter Enteral Nutr 34(2): Rice, T. W., A. P. Wheeler, et al. (2011). "Enteral omega-3 fatty acid, gammalinolenic acid, and antioxidant supplementation in acute lung injury." JAMA 306(14): Singer, P., M. M. Berger, et al. (2009). "ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: intensive care." Clin Nutr 28(4): Villet, S., R. L. Chiolero, et al. (2005). "Negative impact of hypocaloric feeding and energy balance on clinical outcome in ICU patients." Clin Nutr 24(4): Weijs, P. J., S. N. Stapel, et al. (2012). "Optimal protein and energy nutrition decreases mortality in mechanically ventilated, critically ill patients: a prospective observational cohort study." JPEN J Parenter Enteral Nutr 36(1): Vincent, J. L. and J. C. Preiser (2013). "When should we add parenteral to enteral nutrition?" Lancet 381(9864): National Heart, L., N. Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome Clinical Trials, et al. (2012). "Initial trophic vs full enteral feeding in patients with acute lung injury: the EDEN randomized trial." JAMA 307(8): Heidegger, C. P., M. M. Berger, et al. (2013). "Optimisation of energy provision with supplemental parenteral nutrition in critically ill patients: a randomised controlled clinical trial." Lancet 381(9864):

5 Maagretentie bepalen 1.Zet materialen klaar 2. Zit maagcatheter goed? Naar document controleer ligging 3. Trek rustig maaginhoud op à 4 uur 4. Maagsap verkregen? 4a. Problemen optrekken maaginhoud? Vorige meting retentie > 400 ml. Bepaal hoeveelheid > 400 ml 5. Geef retentie terug Geef 400 ml terug & start metocloprami de Check na 4 uur maagretentie Retentie nu ook weer > 400 ml. Geef retentie terug Stop enterale voeding (EN) en controleer á 2 uur maagretentie Retentie > 400 ml Laat duodenum sonde plaatsen Herstart EN op zelfde stand Controleer retentie á 4 uur Retentie aanwezig? Ga zo door. Verminder EN met 25 ml/uur of tot 25 ml/uur en overweeg duodenum sonde binnen 24 uur

NVOnderwerp. Refeedingsyndroom

NVOnderwerp. Refeedingsyndroom NVOnderwerp Refeedingsyndroom Achtergrond Ondervoeding bij ziekte is een frequent probleem in de (Nederlandse) gezondheidszorg. Ernstig ondervoede patiënten hebben bij het snel (her)starten van (par)enterale

Nadere informatie

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 82 ziekenhuizen, belooft het VMS

Nadere informatie

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Richtlijn Dehydratie en vochttoediening Colofon De eerste versie van de richtlijn Dehydratie en vochttoediening werd in 2001 geschreven als onderdeel

Nadere informatie

Richtlijnen. Elektrolytstoornissen

Richtlijnen. Elektrolytstoornissen Richtlijnen Elektrolytstoornissen Colofon Richtlijnen Elektrolytstoornissen ISBN 90-8523-080-2 Richtlijnen Elektrolytstoornissen 2005, Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht

Nadere informatie

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS DIABETISCHE KETO-ACIDOSE EN HYPEROSMOLAIR HYPERGLYCEMISCH NON-KETOTISCH SYNDROOM 2005 INHOUDSOPGAVE SAMENSTELLING WERKGROEP...2

Nadere informatie

Richtlijnen voor het dieet bij peritoneaal dialyse

Richtlijnen voor het dieet bij peritoneaal dialyse Richtlijnen voor het dieet bij peritoneaal dialyse (Para)medische gegevens Ziektebeeld Diagnose Chronische nierinsufficiëntie is een proces waarbij de nierfunctie irreversibel gestoord is. Vaak is er sprake

Nadere informatie

nummer 1 september 2014 jaargang 17 journaal SPECIALE EDITIE: Sorgente ESPEN congres 2014

nummer 1 september 2014 jaargang 17 journaal SPECIALE EDITIE: Sorgente ESPEN congres 2014 nummer 1 september 2014 jaargang 17 SPECIALE EDITIE: ESPEN congres 2014 journaal Sorgente SORGENTE JOURNAAL Een woord vooraf Van 6 tot en met 9 september was het 36 ste ESPEN (European society for clinical

Nadere informatie

CAP : Sondevoeding. Maart 2008 PROBLEEM

CAP : Sondevoeding. Maart 2008 PROBLEEM CAP : Sondevoeding Maart 2008 I PROBLEEM Deze CAP identificeert cliënten die sondevoeding krijgen. Dit hoofdstuk behandelt onderwerpen in verband met het gebruik van een voedingssonde en de omstandigheden

Nadere informatie

Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling. Aanbevelingen. November 2011. Utrecht

Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling. Aanbevelingen. November 2011. Utrecht Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling Aanbevelingen November 2011 Utrecht Verantwoordelijke instanties Uitvoering: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Onderbouwende bijlage

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Onderbouwende bijlage Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende bijlage Februari 2013 Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende bijlage 2 Zorgverzekeraars Nederland Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende

Nadere informatie

Internationale richtlijn Behandeling

Internationale richtlijn Behandeling Internationale richtlijn Behandeling SAMENVATTING DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Internationale Richtlijn Decubitusbehandeling:

Nadere informatie

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde 1 Richtlijnen over borstvoeding en kunstvoeding voor zuigelingen van 0 tot 12 maand Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde In samenwerking met de Vlaamse Pediatrische Diëtisten en

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend.

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend. Kwetsbare ouderen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 93 ziekenhuizen, belooft het VMS Veiligheidsprogramma een succesvolle stap

Nadere informatie

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Dehydratie bij ouderen Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Alert, doelgericht, inspirerend Dehydratie bij ouderen preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte

Nadere informatie

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden.

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Schols JMGA 1, Groot CPGM de 2, Cammen TJM van der 3, Olde Rikkert MGM 4 1. Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Vocht en Voeding bij de oudere in de palliatieve/terminale fase

Vocht en Voeding bij de oudere in de palliatieve/terminale fase Vocht en Voeding bij de oudere in de palliatieve/terminale fase Prof Dr Nele Van Den Noortgate Geriater en Palliatief arts Universitair Ziekenhuis Gent Casus Mathilde 87j vrouw, matig dement MMSE 18/30

Nadere informatie

EFFICIENTE INFORMATIEOVERDRACHT TUSSEN GEZONDHEIDSMEDEWERKERS

EFFICIENTE INFORMATIEOVERDRACHT TUSSEN GEZONDHEIDSMEDEWERKERS Jaarboek voor de Intensievezorgenverpleegkundige 2014 EFFICIENTE INFORMATIEOVERDRACHT TUSSEN GEZONDHEIDSMEDEWERKERS M. Verbiest, Universitair Ziekenhuis Antwerpen Communicatie in een complexe setting Een

Nadere informatie

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

Verbeter je stemming!

Verbeter je stemming! Evelyn Prinsen [BOOSTYOURMOOD] Verbeter je stemming! Vijf tips die ondersteunend kunnen werken bij depressieve klachten Gratis e-book Evelyn Prinsen [BOOSTYOURMOOD] Verbeter je stemming! Vijf tips die

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Het Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 74 ziekenhuizen, belooft het Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Sjögrenpatiënten belangrijk

Sjögrenpatiënten belangrijk Gezond leven: ook voor 20 Sjögrenpatiënten belangrijk U kunt nog zo uw best doen om voor het syndroom van Sjögren een optimale behandeling te krijgen en u hieraan te houden, in één ding verschilt u niet

Nadere informatie

Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen

Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst

Nadere informatie

Richtlijn. Behandeling hydrocephalus bij 0-2 jarigen

Richtlijn. Behandeling hydrocephalus bij 0-2 jarigen Richtlijn 5 Behandeling hydrocephalus bij 0-2 jarigen 25 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVVN) In samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN) Nederlandse

Nadere informatie

Format zorgpad Voeding bij kanker. Zorgpad Voeding bij kanker, versie 2 (oktober 2014)

Format zorgpad Voeding bij kanker. Zorgpad Voeding bij kanker, versie 2 (oktober 2014) Format zorgpad Voeding bij kanker 0 Zorgpad Voeding bij kanker, versie 2 (oktober 2014) Format zorgpad Voeding bij kanker Tumorsoort Ziekenhuis allen Projectleider(s) Casemanager Auteur: N.v.t. N.v.t.

Nadere informatie

Beweging en diabetes. Informatiebrochure Beweging en Diabetes

Beweging en diabetes. Informatiebrochure Beweging en Diabetes Beweging en diabetes Informatiebrochure Beweging en Diabetes Items: Sporten en lichaam Hypo voorkomen Nog meer opletten Richtlijnen Algemeen Advies Samengevat Fysiogroep I Bewegen en zeker het beoefenen

Nadere informatie

Totale parenterale voeding via Hickmankatheter

Totale parenterale voeding via Hickmankatheter Totale parenterale voeding via Hickmankatheter In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een behandeling met parenterale voeding. Dit is voeding die direct in de bloedbaan wordt toegediend.

Nadere informatie

Ambulante bloeddrukmeting gedurende 24 uur per dag

Ambulante bloeddrukmeting gedurende 24 uur per dag Naar verwachting zal de 24-uurs ambulante bloeddrukregistratie de komende jaren flink toenemen. Voor het behalen van een maximaal rendement moeten alle betrokkenen weten wat de mogelijkheden van ambulante

Nadere informatie