Indeling: 1 Actuarieel Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen/Arbeidsongeschiktheid Commissies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indeling: 1 Actuarieel Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen/Arbeidsongeschiktheid Commissies"

Transcriptie

1 Indeling: 1 Actuarieel 2 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen/Arbeidsongeschiktheid 3 Commissies 4 Diversen (GAV, internet, advisering, algemene artikelen, verzekeringen algemeen, etc.) 5 Herverzekeringen 6 Levensverzekeringen 7 Medisch adviseur 8 Medische waarborgen/omgang met medische gegevens/wetgeving 9 Personenschade/letselschade 10 Sociale verzekeringen a cardiologie/vaataandoeningen b chirurgie c dermatologie/venerologie d genetica e gynecologie/verloskunde f inwendige geneeskunde g keel-neus-oorkunde h kindergeneeskunde i klinische chemie j longziekten k mondziekten/kaakchirurgie l neurologie/neurochirurgie m oncologie n oogheelkunde o orthopedie p psychiatrie/psychologie q reumatologie r urologie 12 Zorgverzekeringen 1 Actuarieel Actuariële vergelijking van "medische adviezen". Kneepkens RFJM. GAVscoop 1999; nr. 3: 38-39, Actuariële ervaringen bij arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dalen HJ van. ICLAM Verslag Bronsema J. GAVscoop 1998; nr. 2: 8-9. Medico-actuariële methodologie. Kneepkens RFJM. GAVscoop 1998; nr. 3: Arbeidsongeschiktheid/arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Medisch acceptatiebeleid bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voordracht GAV-cursus. Dalen HJ van. GAVscoop 1999; nr. 3: Het begrip arbeidsongeschiktheid in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wervelman EJ, GAVscoop 2005; nr. 1: Zorgvuldig handelen: de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij bedrijfsbeëindiging. Eggen SJH, Lankhaar JW. GAVscoop 2001; nr. 2: Bedrijfsbeëindiging tijdens arbeidsongeschiktheid. Circulaire. Bespreking Eggen SJH. GAVscoop 1998; nr. 2: 16. Beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering voor diabetici. Mies R. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van, Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 1: Beroepsarbeidsongeschiktheid en psychische aandoeningen. Huber M. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van, Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 1: 11. De toepasbaarheid van het CBBS bij particuliere verzekeraars. Boersma HS e.a. Scriptie. GAVscoop 2003; nr. 2: Dilemma s bij de claimbeoordeling. Knepper S. Symposium De Claim. Samenvatting Knepper S. GAVscoop 2001; nr. 1: Claimbeoordeling. Knepper S. GAVscoop 2006; nr. 1:

2 Enkele opmerkingen over de Claimcultuur. Naar aanleiding van de brief van het Kabinet cq de Minister van Justitie. Baars JPA. GAVscoop 2000; nr. 1: The future of underwriting in the electronic age. Hester A. Symposium Swiss Re. Verslag Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: 42. Exoneratie van aansprakelijkheid bij medische expertises. Schoonen AJ. GAVscoop 2003; nr. 2: Het nut van de medisch specialistische expertise. Stroosma OC. GAVscoop 2000; nr. 3: Klinisch neuropsychologisch expertise-onderzoek. Verbeek RCG. GAVscoop 2000; nr. 3: Een alternatief voor een specialistische expertise? Schuwirth W. GAVscoop 2002; nr. 3: Failissement meestal gevolg van ondernemersfouten. Seminar Münchener Rück. Voordracht Blom RJ. GAVscoop 2005; nr. 3: Familie en erfelijkheid, uitgangspunten voor een discussie. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Familie en erfelijkheid, wat lijken de cijfers te zeggen? Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Van FIS naar FML. Dick RGJ, Goppel JJ, Stuijvenberg AS van. Cursus onderwijscommissie GAV. GAVscoop 2004; nr. 1: 25. Gewrichtspijn in relatie tot acceptatie van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Verslag Hendriks M. Seminar Münchener Rück. Schema redactie GAVscoop. GAVscoop 2005; nr. 2: 55. Introductie van de Nederlandse versie van de Swiss Re Global Underwriting Manual (GUM). Israels SP. GAVscoop 2002; nr. 1: 13. Weer aan het werk of aan het werk blijven! Voordracht GAV-ledenvergadering. Brands RAM. Beleidsmedewerker HIV-vereniging. GAVscoop 1999; nr. 1: Versicherungsmedizinischer Leitfaden für Risikoprüfer in der Personenversicherung. Handboek Münchener Rück. Voor u gelezen. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: Malingering en onderpresteren bij neuropsychologische expertises. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2005; nr. 2: 42. Chronic pain, cognition and symptom exaggeration. Voordracht minisymposium neuropsychologie 13 september Green P. GAVscoop 2004; nr. 2: met Roeland A. Ondernemerskwaliteiten - een subjectief begrip. Heling RJ, Roeland A. Symposium Münchener Rück 29 september Verslag Heling RJ. GAVscoop 2004; nr. 3: 69. Acceptatienormen voor orgaandonoren. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. Brief Directeur-Generaal van de Volksgezondheid. GAVscoop 2006; nr. 2: 38. De poortwachter en herstelgedrag. Til MJ van. Symposium De Claim. Verslag Louwere de NJWO. GAVscoop 2001; nr. 1: Samenvatting van de Uitspraak van de Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf nr III- 98/29 dd 28 september Fontein WG. GAVscoop 1998; nr. 3: 53. Succesvolle reïntegratie bij langdurig verzuim en WAO. Akkerveeken PF. Symposium De Claim Verslag Jimmink M, Rozemuller A. GAVscoop 2001; nr. 1: 14. Risicobeoordeling bij arbeidsongeschiktheid. Symposium Kölnische Rück. Verslag Goddijn PTM. GAVscoop 1998; nr. 3: 48. Verwijzen en werk hervatten. Over de rol van de medisch adviseur. Knepper S. GAVscoop 2006; nr.4: Doktersroman of literatuur? Kneepkens RFJM. GAVscoop 1997; nr. 1: (wetenschappelijke literatuur) 3 Commissies Verslag van de commissie Health Care Governance november Meurs P, Montfort APWP e.a.voor u gelezen. Baars JPA. GAVscoop 2000; nr. 2: 39. Hoe samen verder? studiegroep letseldokters. GAVscoop 1998; nr. 2: 5. Vanuit de MEZA. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2002; nr. 3: Vanuit de MEZA. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2003; nr. 3: Start nieuwe GAVcursus. Vanuit de onderwijscommissie. GAVscoop 2004; nr. 2: 50. De Aandachtscommissie Personenschade. Schuwirth W. GAVscoop 2001; nr. 1: Accreditatie-eisen voor bij- en nascholing particuliere verzekeringsgeneeskunde. Registratiecommissie. Schröder AE.. GAVscoop 2000; nr. 3: Intercollegiale toetsing als onderdeel van de (her)registratie-eisen. Vanuit de Registratiecommissie GAV. Schröder AE. GAVscoop 2001; nr. 2:

3 (Her)registratie. Vanuit de Registratiecommissie GAV. Ekering JH. GAVscoop 2002; nr. 1: Van de GAV-registratiecommissie. Folbert JH. GAVscoop 2006; nr. 2: 44. Jaarverslag SBVO GAVscoop 1999; nr. 2: Jaarverslag SBVO GAVscoop 2000; nr. 2: Jaarverslag SBVO GAVscoop 2001; nr. 1: Jaarverslag SBVO GAVscoop 2004; nr. 1: 26. Jaarverslag SBVO GAVscoop 2005; nr. 2: 57. Jaarverslag SBVO GAVscoop 2006; nr. 2: 46. Wat zal 1999 nog brengen? De wijziging van de statuten? Een beschouwend antwoord. Commissie voorbereiding statutenwijziging. Hoencamp H. GAVscoop 1999; nr. 2: Sociaal verzekeringsgeneeskundige richtlijnen. Samenvatting verslag Knepper S. Baars JPA. GAVscoop 1999; nr. 1: Vanuit de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie. Folbert JH, Schotel MLA. GAVscoop 2001; nr. 2: 49. Vanuit de Registratiecommissie GAV. Schröder AE. GAVscoop 2001; nr. 2: Diversen (GAV, internet, advisering, algemene artikelen, verzekeringen algemeen, etc.) Aansprakelijkheid van artsen, juridische theorie en medische praktijk. Giard RWM Voor u gelezen. Meulenkamp JJ. GAVscoop 2006; nr. 4: 103. Professionalisering in de medische advisering. Wildenberg FAJM van den. GAVscoop 2006; nr. 4: De wereld als praktijk. Haarlemmer AF. GAVscoop 2002; nr. 1: 3-5. (alarmcentrale ANWB) De arts van straks. Zoeten M de. GAVscoop 2003; nr. 2: Medical selection of life risks. Brackenridge RDC e.a. Voor u gelezen. Kneepkens RFJM. GAVscoop 1998; nr. 2: Critical illness cover. Wörner U. Symposium Münchener Rück. Verslag Schreuder-Borkent JW. GAVscoop 1999; nr. 3: Critical illness. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 1998; nr. 2: 11. Doktersroman of literatuur? Kneepkens RFJM. GAVscoop 1997; nr. 1: (wetenschappelijke literatuur) GAV 100 jaar. Lustrumfeest te Vaals. Verslag Wilde K de. GAVscoop 2001; nr. 3: 57. (eeuwfeest) Symposium ter gelegenheid van het eeuwfeest van de GAV. Mededeling. Namens de sprekerscommissie. Eggen SJH.. GAVscoop 2001; nr. 2: 37. The future of underwriting in the electronic age. Hester A. Symposium Swiss Re. Verslag Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: 42. Familie en erfelijkheid, uitgangspunten voor een discussie. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Familie en erfelijkheid, wat lijken de cijfers te zeggen? Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Dr. Evert Boschprijs uitgereikt. Verslag Schotel MLA. GAVscoop 2002; nr. 3: Dr. Evert Boschprijs. Van het GAV-bestuur. GAVscoop 2006; nr. 3: 73. The American board of independent medical examiners. Ranavaya MI, Beller TA. GAVscoop 2006; nr. 1: Exoneratie van aansprakelijkheid bij medische expertises. Schoonen AJ. GAVscoop 2003; nr. 2: Failissement meestal gevolg van ondernemersfouten. Seminar Münchener Rück. Voordracht Blom RJ. GAVscoop 2005; nr. 3: Foto genomen tijdens GAV-ledenvergadering. GAVscoop 1999; nr. 2: Forensische Geneeskunde: achtergronden, ontwikkelingen en organisatie. Voordracht GAVledenvergadering. Cohen BAJ, Smitshuizen RP. GAVscoop 2000; nr. 2: Introductie van de Nederlandse versie van de Swiss Re Global Underwriting Manual (GUM). Israels SP. GAVscoop 2002; nr. 1: 13. GAV-dagen 10 en 11 november Wat vonden de deelnemers ervan? Evaluatie. GAVscoop 2005; nr. 3: 86. GAV en internet. Wilde K de. GAVscoop 1997; nr. 1: 19. GAV en internet. Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 1: 15. Nogmaals GAV en internet. Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 3: 54. 3

4 De geschiedenis van de GAV. Jubileumnummer. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2006; nr. 3: Statuten Jubileumnummer. GAVscoop 2006; nr. 3: Eerste voordracht GAV-vergadering Jubileumnummer. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2006; nr. 3: Lid worden van de GAV: uit eten met 77 mannen. Jubileumnummer. Jonker B. GAVscoop 2006; nr. 3: Ontwikkelingen van het Onderwijs binnen de GAV. Jubileumnummer. Schröder AE. GAVscoop 2006; nr. 3: De naam van de vereniging in de loop der jaren. Jubileumnummer. GAVscoop 2006; nr. 3: 74. Club van Medisch Adviseurs: 60 jaar ICT avant la lettre. Jubileumnummer. Schotel MLA. GAVscoop 2006; nr. 3: Vergadering 3 mei Verslaggeving. Jubileumnummer. GAVscoop 2006; nr. 3: Nieuwsreflex: Laboretum kennissysteem. Medisch Contact. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2004; nr. 1: 10. Klachteninstituut Verzekeringen. Kelterman SWA. GAVscoop 2000; nr. 2: De regels van het spel, over valsspelers in de geneeskunde: kwakzalvers en dwaalleraren. Renckens CNM. GAVscoop 2001; nr. 3: Versicherungsmedizinischer Leitfaden für Risikoprüfer in der Personenversicherung. Handboek Münchener Rück. Voor u gelezen. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: Oproep medimetaforen. Beek van CC. GAVscoop 1999; nr. 2: 54. In memoriam. Ter nagedachtenis aan Huib van der Giessen. Homsma SJM. GAVscoop 2000; nr. 1: 3. In memoriam. Ter nagedachtenis aan Pim Ouwehand. Jonker B. GAVscoop 1998; nr. 3: 39. In memoriam. Ter nagedachtenis aan Boudewijn Regout. Schröder AE. GAVscoop 2003; nr. 3: 55. Medische misvattingen. Voor u gelezen. Wilde K de. GAVscoop 2002; nr. 3: 51. Does mortality really matter? Schröder AE. GAVscoop 2001; nr. 2: De Ombudsman levensverzekering en de medisch adviseur. Voordracht GAV-ledenvergadering. Ruiter J de. GAVscoop 1999 nr. 1: Samenvatting rapport De zorg van morgen. Vernieuwingen in het medisch onderwijs. Zoeten M de. GAVscoop 2003; nr. 3: Praktijkperikel. Bins JW. GAVscoop 2006; nr. 2: 40. Preferred risks: Symposium Swiss Re. Voordracht Fessel M. Verslag Eggen SJH. GAVscoop 1998; nr. 2: Samenvatting van de Uitspraak van de Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf nr III- 98/29 dd 28 september Fontein WG. GAVscoop 1998; nr. 3: 53. Screening en premiedifferentatie. Aankondiging seminar Geneeskundig adviseurs en actuarissen. GAVscoop 2006; nr. 1: 24. Wat zal 1999 nog brengen? De wijziging van de statuten? Een beschouwend antwoord. Commissie voorbereiding statutenwijziging. Hoencamp H. GAVscoop 1999; nr. 2: De GAV en ontwikkelingen in de verzekeringsgeneeskunde. Kan TNO hierbij iets betekenen? Voordracht GAV-ledenvergadering. GAVscoop 2004; nr. 1: Underwriters in the Netherlands Administrators or highly skilled professional risk managers. Pepper S. GAVscoop 2006; nr. 1: Statuten Jubileumnummer. GAVscoop 2006; nr. 3: Virussen op internet. Kurris JP. Bewerkt door Reinders H, de Wilde K de. GAVscoop 2002; nr. 1: Doktersroman of literatuur? Kneepkens RFJM. GAVscoop 1997; nr. 1: (wetenschappelijke literatuur) 5 Herverzekeringen Herverzekeren, rampen en terreurdaden: een vogelvlucht van Hamburg naar New York. Pranger PJHW. GAVscoop 2002; nr. 2: Herverzekeren, de verzekeringstechnische aspecten. Valkonet RJM. GAVscoop 2002;nr. 3: Levensverzekeringen Medical selection of life risks. Brackenridge RDC e.a. Voor u gelezen. Kneepkens RFJM. GAVscoop 1998; nr. 2:

5 Akkoord over convenant doodsoorzaken. Bron: Hoofdpunt Verbondsactivieiten, Verbond van Verzekeraars. Mededeling SBVO. GAVscoop 2004; nr. 2: 49. The future of underwriting in the electronic age. Hester A. Symposium Swiss Re. Verslag Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: 42. Familie en erfelijkheid, uitgangspunten voor een discussie. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Familie en erfelijkheid, wat lijken de cijfers te zeggen? Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Introductie van de Nederlandse versie van de Swiss Re Global Underwriting Manual (GUM). Israels S.P. GAVscoop 2002; nr. 1: 13. Hemofilie in Nederland. Verslag van 30 jaar onderzoek naar de medische en sociale omstandigheden van mensen met hemofilie in Nederland. Voordracht GAV-ledenvergadering. Smit C. GAVscoop 2005 nr. 3: Bestaande overeenkomst tussen het Nederlandse Rode Kruis en de Nederlandse Vereniging van Levensverzekeringen, naderhand opgegaan in het Verbond van Verzekeraars, inzake levensverzekeringen bij hemofiliepatiënten. Schotel MLA. GAVscoop 2005 nr. 3: 68. Seminar Langer leven. Seminar De Hoop. Verslag Schotel MLA. GAVscoop 2005; nr. 2: Leeftijd als effect-modulator. Ingezonden artikel naar aanleiding van Economical value of medical information van Jaggy C. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2005; nr. 2: Versicherungsmedizinischer Leitfaden für Risikoprüfer in der Personenversicherung. Handboek Münchener Rück. Voor u gelezen. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: Does mortality really matter? Schröder AE. GAVscoop 2001; nr. 2: Acceptatienormen voor orgaandonoren. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. Brief Directeur-Generaal van de Volksgezondheid. GAVscoop 2006; nr. 2: 38. De levensverzekeringsgeneeskundige beoordeling van oudere kandidaat-verzekerden. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2004; nr. 2: Pandemie am Beispiel der Influenza Folgen für die Versicherbarkeit von Lebensversicherungen. Voordracht Actuarieel Genootschap. Regenauer A. GAVscoop 2005; nr. 2: Economical value of medical information. Medical trends and statistical tools. Jaggy C. GAVscoop 2005; nr. 2: Fysiologie en pathofysiologie van de veroudering. Voordracht studiedag aandachtscommissie leven GAV. Westendorp RGJ. GAVscoop 2004; nr. 3: Doktersroman of literatuur? Kneepkens RFJM. GAVscoop 1997; nr. 1: (wetenschappelijke literatuur) 7 Medisch adviseur Beroepsaansprakelijkheid voor free-lance medisch adviseurs. Paulusma-de Waal JH. GAVscoop 1998; nr. 1: 6. De medisch adviseur vanuit juridisch perspectief. Elzas RP. GAVscoop 2000;1: Quo vadis, GAV-letseldokters? Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Schuwirth W. GAVscoop 2003; nr. 1: De medisch adviseur en de behandeling van letselschade. Wijkerslooth LJFE de. GAVscoop 2001; nr. 3: De MAS en de MAA: agonisten of antagonisten? Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Fouchier JHCM. GAVscoop 2003; nr. 1: De Ombudsman levensverzekering en de medisch adviseur. Voordracht GAV-ledenvergadering. Ruiter J de. GAVscoop 1999 nr. 1: Samenvatting rapport De zorg van morgen. Vernieuwingen in het medisch onderwijs. Zoeten M de. GAVscoop 2003; nr. 3: RGA geregistreerd! Schotel M.L.A. GAVscoop 2006; nr. 1: De rol van de medisch adviseur: medisch adviseur met de Franse slag? Zaalberg GSD. GAVscoop 1998; nr. 1: 7-9. De rol van de medisch adviseur en zijn verhouding tot de functionele eenheid bij totstandkoming en uitvoering van first party verzekeringen. Wervelman EJ. GAVscoop 2005; nr. 2: De rol van zorgverzekeraars en adviserend geneeskundigen. Voordracht GAV-ledenvergadering. Montfort APWP van. Verslag Lodder-van Staveren M. GAVscoop 1999; nr. 2: De rol en plaats van de geneeskundig adviseur. Bronsema J. GAVscoop 2006; nr. 1:

6 Verwijzen en werk hervatten. Over de rol van de medisch adviseur. Knepper S. GAVscoop 2006; nr.4: De arts van straks. Zoeten M de. GAVscoop 2003; nr. 2: Arts en aansprakelijkheid voor vermogensschade. Goddijn PTM. GAVscoop 1998; nr. 2: Medische waarborgen/omgang met medische gegevens/wetgeving Medische waarborgen bij acceptatie. Verslag Hendriks M. Seminar Münchener Rück GAVscoop 2006; nr. 2: 35. Inzage- en blokkeringsrecht bij medische expertises. Kouwenhoven WS. GAVscoop 2005; nr. 1: Wel of geen BTW bij medische adviezen? Bericht van het Ministerie van Financiën. Mededeling SBVO. GAVscoop 2004; nr. 1: Forensische Geneeskunde: achtergronden, ontwikkelingen en organisatie. Voordracht GAVledenvergadering. Cohen BAJ, Smitshuizen RP. GAVscoop 2000; nr. 2: Gedragscode verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf Voor u gelezen. Baars JPA. GAVscoop 1998; nr. 2: 13. Gedragscode van de Zorgverzekeraar. Permanente commissie gedragscode. Voor u gelezen. Baars JPA. GAVscoop 1999; nr. 2: 50. Risicodragers en risicozoekers. De effecten van genetica-specifieke wetgeving in verzekeringen. GAVledenvergadering. Voordracht Hoywegen I van. GAVscoop 2006; nr. 3: Omgang met medische gegevens. Uitspraken klachteninstituut verzekeringen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2003; nr. 3: Concept discussie relevante medische gegevens bij personenschade van de werkgroep Medisch Traject NPP. Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Reijnen F. Schuwirth W. GAVscoop 2003; nr. 1: GAV-werkgroep beheer medische gegevens. Zuidema JA. GAVscoop 1998; nr. 3: Het beheer van medische gegevens. Schotel MLA. GAVscoop 1999; nr. 1: 3-8. Ingezonden brief betreffende het verslag van de voordracht van Kalkman tijdens het seminar Omgang met medische gegevens in GAVscoop 3/2003. Bronsema J. GAVscoop 2004; nr. 1: De positie van de functionele eenheid bij het omgaan met medische gegevens. Kalkman WMA, Geurs LC. GAVscoop 2004; nr. 1: Ingezonden brief betreffende het artikel De positie van de functionele eenheid bij het omgaan met medische gegevens in GAVscoop 1/2004. Bronsema J. GAVscoop 2004; nr. 1: Richtlijnen over het medisch traject na verkeersongevallen. Nationaal Platform Personenschade. Meulenkamp JJ. GAVscoop 2001; nr. 1: (NPP) Medisch geheim en omkeringsbewijslast. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. Assurantiemagazine. GAVscoop 2006; nr. 2: 39. De Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA). Folbert JH e.a. GAVscoop 2000; nr. 1: De rol van de medisch adviseur en zijn verhouding tot de functionele eenheid bij totstandkoming en uitvoering van first party verzekeringen. Wervelman EJ. GAVscoop 2005; nr. 2: Samenloop bepaling medische gegevens. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2002; nr. 2: De Vrede van Tilburg. Dooge T. GAVscoop 1997; nr. 1: 1-5. Het medisch traject en het medisch dossier bij personenschade. Baars JPA, Brandt WM, Brans PLT, Broere A, Bijl F, Corthals AHFM, Eshuis MJR, Goedhuis AH, Hamer J, Jong AJ de, Meulenkamp JJ, Pliva P, Stuijvenberg AS van, Tabak AJ. GAVscoop 1998; nr. 3: Medisch tuchtrecht. Studiedag Benecke N.I. Tuchtrecht anno februari Verslag Louwere NJWO de. GAVscoop 2004; nr. 1: 3-7. Medisch tuchtrecht. Ingezonden artikel betreffende Medisch tuchtrecht in GAVscoop 1/2004. Bins JW. GAVscoop 2004; nr. 2: Medisch tuchtrecht. Ingezonden artikel betreffende Medisch tuchtrecht in GAVscoop 1/2004. Louwere NJWO de. GAVscoop 2004; nr. 2: De medisch adviseur en het tuchtrecht. Ingezonden artikel betreffende Medisch tuchtrecht in GAVscoop 1/2004. Jong EJC de. GAVscoop 2004; nr. 2: 47. De medisch adviseur en het tuchtrecht. Ingezonden artikel betreffende Medisch tuchtrecht in GAVscoop 1/2004. Endedijk GC. GAVscoop 2004; nr. 2: 48. De medisch adviseur en het tuchtrecht. Corthals AHFM. GAVscoop 2004; nr. 3:

7 Medisch tuchtrecht. Samenvattingen van uitspraken van het Gerechtshof te s Gravenhage en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Bron: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht. Mededeling SBVO. GAVscoop 2004; nr. 3: De geneeskundig adviseur in het tuchtrecht. GAV-ledenvergadering. Voordracht Jong EJC de. GAVscoop 2006; nr. 2: WMK. Symposium Swiss Re. Voordracht Roos. Verslag Eggen SJH. GAVscoop 1998; nr. 2: 18. WMK-genetica: open brief aan het bestuur van de GAV. Eggen SJH. GAVscoop 1999; nr. 3: Personenschade/letselschade/medische aansprakelijkheid Impressies van een AADEP-cursus. Bins JW. GAVscoop 2000; nr. 2: AADEP position papers. American Academy of Disability Evaluating Physicians. Voor u gelezen. Bins JW. GAVscoop 2000; nr. 2: 40. Voorwaardelijke kansen en proportionele aansprakelijkheid. Lok J. GAVscoop 2004; nr. 1: Ingezonden brief aan het GAV-bestuur betreffende de vijfde editie van de AMA-guides. Het officiële standpunt van het GAV-bestuur. Bins JW. GAVscoop 2002; nr. 2: Hoe toepasselijk zijn de z.g. criteria van Breslau? Bins JW. GAVscoop 2000; nr. 2: Medische en juridische causaliteit. Voordracht studiedag aandachtscommissie personenschade GAV. Hartlief T. GAVscoop 2003; nr. 3: Knelpunten bij het functioneren van de medische deskundige in het civiele aansprakelijkheidsrecht: een interdisciplinaire aanpak is vereist. Akkermans A.J. GAVscoop 2002; nr. 2: Exoneratie van aansprakelijkheid bij medische expertises. Schoonen AJ. GAVscoop 2003; nr. 2: Het nut van de medisch specialistische expertise. Stroosma OC. GAVscoop 2000; nr. 3: Klinisch neuropsychologisch expertise-onderzoek. Verbeek RCG. GAVscoop 2000; nr. 3: Een alternatief voor een specialistische expertise? Schuwirth W. GAVscoop 2002; nr. 3: Faro: de ramp na de ramp. Voor u gelezen. Schotel MLA. GAVscoop 2003; nr. 2: Van FIS naar FML. Dick RGJ, Goppel JJ, Stuijvenberg AS van. Cursus onderwijscommissie GAV. GAVscoop 2004; nr. 1: 25. GITHA (Gestandaardiseerd Inven Orthopedische zorg bij verworven hersenletsels. Voordracht studiedag aandachtscommissie personenschade GAV. Aalsvoort GM van der. GAVscoop 2003; nr. 2: Posttraumatische afwijkingen bij kinderen. Voordracht studiedag aandachtscommissie personenschade GAV. Visser JD. GAVscoop 2003; nr. 2: Quo vadis, GAV-letseldokters? Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Schuwirth W. GAVscoop 2003; nr. 1: De medisch adviseur en de behandeling van letselschade. Wijkerslooth LJFE de. GAVscoop 2001; nr. 3: Malingering en onderpresteren bij neuropsychologische expertises. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2005; nr. 2: 42. De MAS en de MAA: agonisten of antagonisten? Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Fouchier JHCM. GAVscoop 2003; nr. 1: Concept discussie relevante medische gegevens bij personenschade van de werkgroep Medisch Traject NPP. Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Reijnen F. Schuwirth W. GAVscoop 2003; nr. 1: Het medisch traject en het medisch dossier bij personenschade. Baars JPA, Brandt WM, Brans PLT, Broere A, Bijl F, Corthals AHFM, Eshuis MJR, Goedhuis AH, Hamer J, Jong AJ de, Meulenkamp JJ, Pliva P, Stuijvenberg AS van, Tabak AJ. GAVscoop 1998; nr. 3: Richtlijnen over het medisch traject na verkeersongevallen. Nationaal Platform Personenschade. Meulenkamp JJ. GAVscoop 2001; nr. 1: Chronic pain, cognition and symptom exaggeration. Voordracht minisymposium neuropsychologie 13 september Green P. GAVscoop 2004; nr. 2: NPP-aanbeveling: Termijn extern expertiserend geneeskundig onderzoek. GAVscoop 2002; nr. 1: Pijn en pijnbehandeling in een klinisch perspectief. Voordracht studiedag aandachtscommissie personenschade GAV. Crul BJP. GAVscoop 2001; nr. 3: Het Fenomeen of het Venijn Pijn.Voordracht studiedag Aandachtscommissie Personenschade GAV. Verslag Schuwirth W. GAVscoop 2001; nr. 3:

8 Prognose en vraagstelling bij letselschade. Voordracht GAV-ledenvergadering. Edixhoven PJ. GAVscoop 2002;nr. 3: Grenzeloos?: een oproep tot protocollering bij letselschade, in het bijzonder bij nekproblemen. Broere A. GAVscoop 1998; nr. 2: 3-5. Regres bij personenschade. Schoonen AJ. GAVscoop 2002; nr. 2: Relevantie: een consistente benadering. Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Lok J. GAVscoop 2003; nr. 1: De rol van de medisch adviseur: medisch adviseur met de Franse slag? Zaalberg GSD. GAVscoop 1998; nr. 1: 7-9. To see or not to see that s the question. Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Brandt WM. GAVscoop 2003; nr. 1: Verkeersslachtoffers zitten met veel vragen. Persbericht NPP GAVscoop 2006; nr. 1: 26. Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Lezing Smits JJ. (Waarborgfonds Motorverkeer).Verslag Schröder AE. GAVscoop 2003; nr. 1: Sociale verzekeringen Stand van zaken m.b.t. richtlijnen en standaarden. Platform Verzekeringsgeneeskunde/LISV. Voor u gelezen. Baars JPA. GAVscoop 1998; nr. 1: Sociaal verzekeringsgeneeskundige richtlijnen. Verslag Knepper S. Samenvatting. GAVscoop 1999; nr. 1: Vanuit de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie. Folbert JH, Schotel MLA. GAVscoop 2001; nr. 2: 49. a (cardiologie/vaataandoeningen) Bloed en bloedvaten. Schulte S. Symposium Revios 2 september Verslag Wilde K de. GAVscoop 2004; nr. 2: 43. Hypertrofische cardiomyopathie: een boeiend ziektebeeld met een goede prognose. Lee C van der, Kofflard MJM, Cate FJ ten. GAVscoop 2000; nr. 1: Cardiomyopathie. Baer FM. Symposium Kölnische Rück. Verslag Wilde K de. GAVscoop 2002; nr. 3: Diabetes mellitus und koronare Herzkrankheit (KHK) - Komplikationen ohne Ende? Regenauer A. Symposium Münchener Rück. Verslag Bothenius Lohman BJL. GAVscoop 2001; nr. 2: Langetermijnoverleving na operatie vanwege tetralogie van Fallot. Risk Insights. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2001; nr. 3: De prognose en verzekerbaarheid van aangeboren en verworven hartklepgebreken. Erdmann E., Vivie E de. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van, Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 1: 11. Long term prognosis of untreated and treated hypertension. Birkenhäger WH. Symposium Swiss Re. Verslag Eggen SJH. GAVscoop 2000; nr. 2: Hypertoniebedingte Organschäden. Versicherungsmedizin. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 1998; nr. 3: 51. A patient with dizziness, tachycardia and a DDDR pacemaker. Netherlands Heart Journal Voor u gelezen. Wilde K de. GAVscoop 2006; nr. 2: 39. Lange termijn prognose na conservatieve en chirurgische behandeling van perifere arteriële aandoeningen. ICLAM Verslag Schogt RG. GAVscoop 1998; nr. 2: 6. Stollingsstoornissen. Hertfelder H-J. Symposium Revios 2 september Verslag Wilde K de. GAVscoop 2004; nr. 2: 43. Risicofactoren voor veneuze thrombo-embolie: vooruitgang voor de wetenschap of verwarring voor patiënt en behandelaar? GAV-symposium november Middeldorp S. GAVscoop 2004; nr. 3: Economy Class Syndrome. Pohl C. Symposium Kölnische Rück. Verslag Wilde K de. GAVscoop 2002; nr. 1: 8-9. (perifere thrombose) b (chirurgie) 8

9 Barret s Esophagus. Risk Insights, the Cologne Re. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 1999; nr. 1: Lange termijn prognose na beenmergtransplantatie. Ljungman P. ICLAM Verslag Kneepkens RFJM. GAVscoop 1998; nr. 2: 7-8. Bloed en bloedvaten. Schulte S. Symposium Revios 2 september Verslag Wilde K de. GAVscoop 2004; nr. 2: 43. Enquête chronisch inflammatoire darmziekten. IBD-studiecentrum. Schotel MLA. Mededeling. GAVscoop 2001; nr. 1: 10. Mortaliteit bij chronisch inflammatoire darmziekten: een overzicht. Kneepkens RFJM. GAVscoop 1997; nr. 1: Long term prognosis of kidney transplantion. Jaeger Ph. Symposium Swiss Re. Verslag Folbert J. GAVscoop 2000; nr. 2: 43. Liver transplantation: A pilot study on the insurability of liver transplant recipients. Kneepkens RFJM. GAVscoop 1999; nr. 2: Liver transplantation: The underwriting of transplant recipients. Turner J, Ostermann-Myrau M. GAVscoop 1999; nr. 3: Voorkómen van levensbedreigende infecties bij personen zonder (functionele) milt. Voordracht GAVledenvergadering. Dissel JT van, Kroon FP. GAVscoop 2003; nr. 2: Nier en lever risicobeoordeling van orgaandonoren. Medletter september Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2005; nr. 3: 74. Lange termijn prognose na conservatieve en chirurgische behandeling van perifere arteriële aandoeningen. ICLAM Verslag Schogt RG. GAVscoop 1998; nr. 2: 6. Geven goedaardige aandoeningen van de schildklier een verhoogd risico voor de levensverwachting en arbeidsongeschiktheid? Schicha H. Symposium Kölnische Rück. Verslag Feenstra KF. GAVscoop 2002; nr. 1: 8. Stollingsstoornissen. Hertfelder H-J. Symposium Revios 2 september Verslag Wilde K de. GAVscoop 2004; nr. 2: 43. Risicofactoren voor veneuze thrombo-embolie: vooruitgang voor de wetenschap of verwarring voor patiënt en behandelaar? GAV-symposium november Middeldorp S. GAVscoop 2004; nr. 3: Economy Class Syndrome. Pohl C. Symposium Kölnische Rück. Verslag Wilde K de. GAVscoop 2002; nr. 1: 8-9. (perifere thrombose) c (dermatologie/venerologie) d (genetica) De overlevingskans bij een BRCA1-gen. Onderzoek Daniel den Hoed kliniek Rotterdam. Lancet. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 1998; nr. 1: 13. Chronische zieken en scenario s genetica. Symposium Stichting Toekomstscenario s Gezondheidszorg. Verslag Giessen HCQ van der. GAVscoop 1999; nr. 1: 11. Actuele ontwikkelingen op het gebied van genanalyse en het effect daarvan op de prognose bij verdenking op een genetische aandoening. Fischer EP. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cappellende Graaf NWM van, Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 1: Risicodragers en risicozoekers. De effecten van genetica-specifieke wetgeving in verzekeringen. GAVledenvergadering. Voordracht Hoywegen I van. GAVscoop 2006; nr. 3: Genetik und Gentechnologie- eine neue Dimension in der Versicherungmedizin? Regenauer A. Symposium Münchener Rück. Verslag Bronsema J. GAVscoop 1999; nr. 3: WMK-genetica: open brief aan het bestuur van de GAV. Eggen SJH. GAVscoop 1999; nr. 3: e (geriatrie) Krankheiten des Alters. Engelmann. Oncologische ziekten van de prostaat en mannelijke genitalieën. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cadel WJC. GAVscoop 1998; nr. 3:

Samenvatting Sociaal verzekeringsgeneeskundige richtlijnen. Verslag Knepper S. GAVscoop 1999; nr. 1: 9-10.

Samenvatting Sociaal verzekeringsgeneeskundige richtlijnen. Verslag Knepper S. GAVscoop 1999; nr. 1: 9-10. Aalsvoort GM van der. Orthopedische zorg bij verworven hersenletsels. Studiedag aandachtscommissie personenschade GAV. GAVscoop 2003; nr. 2: 37-41. Apfelbach J. met Lorscheidt A. Psychische aandoeningen.

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

SOCIALE GENEESKUNDE. de nieuwste ontwikkelingen. prof dr J.W. Groothoff UMCG. Studiekring Noord Verzekerings- en bedrijfsartsen 5 oktober 2006

SOCIALE GENEESKUNDE. de nieuwste ontwikkelingen. prof dr J.W. Groothoff UMCG. Studiekring Noord Verzekerings- en bedrijfsartsen 5 oktober 2006 SOCIALE GENEESKUNDE de nieuwste ontwikkelingen prof dr J.W. Groothoff UMCG Studiekring Noord Verzekerings- en bedrijfsartsen 5 oktober 2006 1 Opzet onderwijs/opleiding onderzoek medische / maatschappelijke

Nadere informatie

Wil ik het wel weten?

Wil ik het wel weten? Wil ik het wel weten? Vera Hovers en Joyce de Vos-Houben 3 oktober 2015 Wil ik het wel weten? De consequenties van erfelijkheidsonderzoek Vera Hovers en dr. Joyce de Vos-Houben Genetisch consulenten polikliniek

Nadere informatie

Patient Empowerment. Prof. dr. W.H. van Harten, mei 2009

Patient Empowerment. Prof. dr. W.H. van Harten, mei 2009 Patient Empowerment Prof. dr. W.H. van Harten, mei 2009 Trends in Zorgstelsel Prestatie bekostiging/competitie. Technologische vernieuwing & personalised medicine. Investeringen vragen grootschaligheid

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Samenvatting Masterclass

Samenvatting Masterclass Samenvatting Masterclass Op 23 mei 2008 werd de jaarlijkse Masterclass gehouden met als onderwerp Medische en Juridische causaliteit. De opkomst was groot: zo n 90 genodigden namen actief deel aan deze

Nadere informatie

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige Cindy Kenis Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige UZ Leuven, België Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken Introductie (1) Definitie Comprehensive Geriatric

Nadere informatie

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s Toelichting op tabel indeling DKG s Bijlage 9 Indeling in ndxg 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes. Indeling in ndxg 175 is gebaseerd op in de tabel genoemde DBC-diagnosecodes

Nadere informatie

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN NEDERLANDSE VERENIGING voor ONCOLOGIE ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN De Oncologiedagen worden georganiseerd door: NVvO, NKI-AVL en ERASMUS MC 1. Larynx- en hypofarynxafwijkingen 09-05-1970 2. Hormonen en

Nadere informatie

Verzekeringen. Oncogen is onderdeel van Borstkankervereniging Nederland Postbus 8065 3503 RB Utrecht Bezoekadres: Churchilllaan 11, 8 hoog Utrecht

Verzekeringen. Oncogen is onderdeel van Borstkankervereniging Nederland Postbus 8065 3503 RB Utrecht Bezoekadres: Churchilllaan 11, 8 hoog Utrecht Verzekeringen Indien er sprake is van erfelijkheid in de familie, of aangetoond dragerschap van een genetische mutatie, is het goed te weten dat erfelijk risico doorgaans goed te verzekeren is. Je kunt

Nadere informatie

Relevante richtlijnen medische psychologie (versie 01 01 16)

Relevante richtlijnen medische psychologie (versie 01 01 16) Relevante richtlijnen medische psychologie (versie 01 01 16) 1 Stoornissen in gebruik van alcohol 2 Richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie 3 Zorgstandaard dementie 4 Richtlijnen chronisch recidiverende

Nadere informatie

REDACTIONEEL LETSEL & SCHADE 2008 nr. 4. Whiplash en de richtlijn 2007 van de NVvN; een jaar later

REDACTIONEEL LETSEL & SCHADE 2008 nr. 4. Whiplash en de richtlijn 2007 van de NVvN; een jaar later REDACTIONEEL LETSEL & SCHADE 2008 nr. 4 Whiplash en de richtlijn 2007 van de NVvN; een jaar later Nieuwe expertise richtlijn NVvN In november 2007 kwam de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVvN)

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein

HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Comorbiditeit en oncologische zorg voor ouderen

Comorbiditeit en oncologische zorg voor ouderen Comorbiditeit en oncologische zorg voor ouderen Huub Maas, klinisch geriater TweeSteden ziekenhuis Tilburg IKZ Eindhoven Rotterdam 19-11-2008 Definities Comorbiditeit: bijkomende ziekte(n) naast de index

Nadere informatie

Mednet/IKNL peiling Substitutie oncologische zorg. Onderzoek onder huisartsen en medisch specialisten werkzaam in de oncologie; juli 2014

Mednet/IKNL peiling Substitutie oncologische zorg. Onderzoek onder huisartsen en medisch specialisten werkzaam in de oncologie; juli 2014 Mednet/IKNL peiling Substitutie oncologische zorg Onderzoek onder huisartsen en medisch specialisten werkzaam in de oncologie; juli 2014 Title of the Presentation 10/17/2014 2 Uit NHG-Standpunt Oncologische

Nadere informatie

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN Wel of geen diagnostiek? Wel of geen diagnose? BrainAgingMonitor Hoe oud is jouw brein? Donderdag 26 april 2012 www.brainagingmonitor.nl Toelichting PAO Heyendael organiseert

Nadere informatie

Gentherapie begint beloftes in te lossen

Gentherapie begint beloftes in te lossen Gentherapie begint beloftes in te lossen Gerard Wagemaker Vz. Ned. Ver. Gen- en Celtherapie Lid European Union Committee of Experts on Rare Diseases (EUCERD) 12 september 2013 Gentherapie begint beloftes

Nadere informatie

Diabetes Mellitus en Beweging

Diabetes Mellitus en Beweging Diabetes Mellitus en Beweging Doelen 0Refresher 0Patient Education 0Exercise and DM Wat betekent het? 0 Diabetes: Door(heen) gaan 0 Mellitus: Honing/Zoet Wat is het? 0 Groep van stoornissen met hyperglycemieën

Nadere informatie

Kanker: klinisch beeld,

Kanker: klinisch beeld, Kanker: klinisch beeld, epidemiologie, biologie en pathofysiologie Prof. Patrick Schöffski, M.D., M.P.H. Dienst Algemene Medische Oncologie Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuvens Kanker Instituut

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

CARA als "risicofactor" bij bepaalde doodsoorzaken. R. van der Lende en H. de Vries.

CARA als risicofactor bij bepaalde doodsoorzaken. R. van der Lende en H. de Vries. La 27 CARA als "risicofactor" bij bepaalde doodsoorzaken. " R. van der Lende en H. de Vries. Inleiding In een aantal publikaties is vermeld dat het roken van sigaretten en/of aanwezigheid van een verminderde

Nadere informatie

Basisscholing Palliatieve Zorg voor artsen 2 november 2006 Nationaal Congres Palliatieve Zorg Sasja Mulder Onderwijs in palliatieve zorg in de medische specialisten opleiding 2001 2003 COPZ project ontwikkeling

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009)

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009) Bijlage 9 Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009) Toelichting op de tabel indeling DKG s Indeling in ndxgroepen 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7

1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7 Inhoud Woord vooraf bij de tweede, geheel herziene druk Auteurs I III 1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7 DEEL

Nadere informatie

dr. Wiepke Cahn UMCUtrecht

dr. Wiepke Cahn UMCUtrecht dr. Wiepke Cahn UMCUtrecht Ypsilon 30 jaar Schizofrenie onderzoek staat in Nederland nu 20 jaar op de kaart - Ypsilon en onderzoekers trekken met elkaar op sinds die tijd Epidemiologische studies genetica

Nadere informatie

Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker een combinatie van best evidence en best practise

Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker een combinatie van best evidence en best practise RE-CAP Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker een combinatie van best evidence en best practise Drs. Martine van Egmond MSc, dr. Saskia Duijts PhD, dr. Sylvia Vermeulen PhD MD, prof. dr.

Nadere informatie

Geachte collega. Er naar uitziend u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen, namens de Wetenschappelijke Commissie, dr. Joris Arts voorzitter

Geachte collega. Er naar uitziend u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen, namens de Wetenschappelijke Commissie, dr. Joris Arts voorzitter SYMPOSIA 2013-2014 Geachte collega Het voorbije academiejaar was een groot succes. De opkomst op de verschillende symposia was beduidend hoger dan de vorige jaren. De nauwere samenwerking met HABO was

Nadere informatie

Behandeling Prostaatkanker

Behandeling Prostaatkanker Behandeling Prostaatkanker - Informatieavond 7 december 2011 VUmc Cancer Center Amsterdam André N. Vis, M.D., Ph.D., uroloog Minimaal Invasieve Urologie en Robot Urologie VUmc Amsterdam Behandeling Prostaatkanker

Nadere informatie

Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012. Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk

Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012. Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012 Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk Twee typen verzekering Basisverzekering Verplicht voor iedereen Gelijk bij elke zorgverzekeraar Verplicht eigen risico

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Eigen spreekuur en chronische ziekten

Eigen spreekuur en chronische ziekten M.C.A.P.J. van Abeelen Eigen spreekuur en chronische ziekten Tweede druk Houten 2013 V Voorwoord Het werk van de doktersassistent is de afgelopen jaren uitgebreid. In dit AG-katern komt een aantal chronische

Nadere informatie

Preambule Verschillen tussen medisch adviseurs en behandelende artsen Lidmaatschap beroepsvereniging, consequenties Artikel 1 Begrippen

Preambule Verschillen tussen medisch adviseurs en behandelende artsen Lidmaatschap beroepsvereniging, consequenties Artikel 1 Begrippen TOELICHTING BIJ DE BEROEPSCODE VOOR MEDISCH ADVISEURS WERKZAAM IN PARTICULIERE VERZEKERINGSZAKEN EN/OF PERSONENSCHADEZAKEN 4 september 2013 Preambule In de beroepscode wordt zowel de individuele verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Kloosterhotel ZIN te Vught Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus 2014 Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de

Nadere informatie

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL Foto: Kees de Boer, Donderdag 27 en vrijdag 28 maart 2014 Leiden Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Perspectief van de zorgondernemer Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Heeft dit zorgstelsel adequate prikkels om kwalitatief goede zorg te leveren?

Nadere informatie

Bijlage 1: Kwantitatieve gegevens

Bijlage 1: Kwantitatieve gegevens Bijlage 1: Kwantitatieve gegevens Instroomgegevens Instroom in aantallen Opleiding 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Geneeskunde 413 413 411 408 407 413 Tandheelkunde 60 53 47 47 47 49 129 159 165 155 167

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Levende Donor Niertransplantatie anno 2014. Nierziekte Nierfalen

Levende Donor Niertransplantatie anno 2014. Nierziekte Nierfalen Levende Donor Niertransplantatie anno 2014 NOODZAAK IN HET LICHT VAN HET ORGAANTEKORT? VOOR- EN NADELEN VANUIT DIVERSE PERSPECTIEVEN? Mark JF Helbert, MD., PhD. Nefroloog ZNA Middelheim Living donor advocate

Nadere informatie

Uitnodiging. 2e Symposium neuropsychologie Nieuwe SVT s in de klinische praktijk. Wanneer vrijdag 3 juni 2016 Waar Pieter van Foreestzaal (015)

Uitnodiging. 2e Symposium neuropsychologie Nieuwe SVT s in de klinische praktijk. Wanneer vrijdag 3 juni 2016 Waar Pieter van Foreestzaal (015) 2e Symposium neuropsychologie Nieuwe SVT s in de klinische praktijk Locatie Alkmaar Wanneer vrijdag 3 juni 2016 Waar Pieter van Foreestzaal (015) Uitnodiging There s a method to his madness. Shakespeare

Nadere informatie

Effectiviteit van een stressreductieprogramma in groepsverband

Effectiviteit van een stressreductieprogramma in groepsverband Effectiviteit van een stressreductieprogramma in groepsverband Tom Van Daele dr. Deb Vansteenwegen Prof. dr. Dirk Hermans Prof. dr. Chantal Van Audenhove Prof. dr. Omer Van den Bergh Zesde Vlaams Geestelijk

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Mannen en BRCA1/2. Ingrid van Kessel/Conny van der Meer genetisch consulenten, afdeling Klinische Genetica Erasmus MC Rotterdam 18 april 2009

Mannen en BRCA1/2. Ingrid van Kessel/Conny van der Meer genetisch consulenten, afdeling Klinische Genetica Erasmus MC Rotterdam 18 april 2009 Mannen en BRCA1/2 Ingrid van Kessel/Conny van der Meer genetisch consulenten, afdeling Klinische Genetica Erasmus MC Rotterdam 18 april 2009 Rudi van Dantzig Danser en choreograaf Risico borstkanker Bevolkingsrisico

Nadere informatie

Verzekeringen & erfelijkheid

Verzekeringen & erfelijkheid Verzekeringen & erfelijkheid U wilt een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Hier vindt u de www.bpv.nl antwoorden op veelgestelde vragen over erfelijkheid en het aanvragen van een verzekering.

Nadere informatie

Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap. Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN

Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap. Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN Geen belangen Disclosure Persbericht 15 oktober 2014 Veranderend zorglandschap vraagt om vernieuwde

Nadere informatie

Lijden aan obesitas. psychosociale aspecten van assessment, behandeling en etiologie. Eveline Wouters

Lijden aan obesitas. psychosociale aspecten van assessment, behandeling en etiologie. Eveline Wouters Lijden aan obesitas psychosociale aspecten van assessment, behandeling en etiologie Eveline Wouters Fontys Hogeschool Universiteit van Tilburg Universiteit Utrecht Promotoren: Prof. Ad Vingerhoets Prof.

Nadere informatie

PSA-screening To do or not to do? Dr. Ludo Vanden Bussche uroloog

PSA-screening To do or not to do? Dr. Ludo Vanden Bussche uroloog PSA-screening To do or not to do? Dr. Ludo Vanden Bussche uroloog CIJFERS VLAANDEREN 2010 - MANNEN AANTAL STERFTE OVERLEVING 5 JAAR STERFTE > 80 JAAR PROSTAAT 5651 916 93% 54% LONG 3348 2937 14% 25,6%

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Bezoekadressen: Locatie Scholeksterhoek Scholeksterhoek 6 3201 JL Spijkenisse Telefoon: 0181 624210 Fax: 0181 620720

Bezoekadressen: Locatie Scholeksterhoek Scholeksterhoek 6 3201 JL Spijkenisse Telefoon: 0181 624210 Fax: 0181 620720 Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een consult of behandeling? Bel ons op één van onze locaties, stuur ons een email of meld u aan via onze website: www.fysiotherapiedehoek.nl. Bezoekadressen:

Nadere informatie

nieuwe beroepsopleiding

nieuwe beroepsopleiding watskeburt? nieuw: beroepsopleiding nieuw: re-integratie vangnetters nieuw: beoordeling RIV nieuw: WIA nieuw: 3B-richtlijnen nieuw: protocollen nieuw: mediprudentie nieuw: Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

Nadere informatie

OBESITAS STAPPEN NAAR GEZONDHEID. Dr. Marly Oosterhof

OBESITAS STAPPEN NAAR GEZONDHEID. Dr. Marly Oosterhof OBESITAS STAPPEN NAAR GEZONDHEID Dr. Marly Oosterhof STAPPEN NAAR GEZONDHEID Wat is obesitas? Definitie Classificatie Contribuerende factoren Complicaties Behandeling OBESITAS Wat is obesitas? Obesitas

Nadere informatie

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Chronic disease burden - hart- en vaatziekten - diabetes - COPD - depressie / angst - obesitas Adequate preventie

Nadere informatie

Ouderen en kanker: epidemiologie en factoren van invloed op behandeling en overleving. Maryska Janssen-Heijnen Valery Lemmens

Ouderen en kanker: epidemiologie en factoren van invloed op behandeling en overleving. Maryska Janssen-Heijnen Valery Lemmens Ouderen en kanker: epidemiologie en factoren van invloed op behandeling en overleving Maryska Janssen-Heijnen Valery Lemmens Levensverwachting in jaren Nederlandse bevolking 2007 Leeftijd Mannen Vrouwen

Nadere informatie

SeCZ TaLK: wie gaat het bordspel toepassen?

SeCZ TaLK: wie gaat het bordspel toepassen? SeCZ TaLK: wie gaat het bordspel toepassen? Heleen van der Stege, Sander Hilberink, Adriaan Visser & AnneLoes van Staa Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie Bespreekbaar maken van seksualiteit

Nadere informatie

Kosten en baten van Bedrijfsgezondheidszorg

Kosten en baten van Bedrijfsgezondheidszorg Kosten en baten van Bedrijfsgezondheidszorg Allard van der Beek Hoogleraar Epidemiologie van Arbeid & Gezondheid Afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO + Instituut VU medisch centrum, Amsterdam Disclosure

Nadere informatie

De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht

De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht Mag het een onsje meer zijn? De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht Viona Lapré- Utama, Marjan Erkamp, Marga van Liere, Cees Geluk Samenvatting Overgewicht komt steeds

Nadere informatie

Claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens V-III Claudicatio intermittens Inleiding Deze richtlijnen betreffen alleen de arteriële claudicatio intermittens en niet de veneuze en neurogene claudicatio intermittens. Ze zijn gebaseerd op de consensus

Nadere informatie

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK Medische fouten, incidenten en meldingsplicht voor specialisten en AIOS Vrijdag 8 juni 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 8 juni 2012 de cursus

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012

Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012 Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012 Vastgesteld door de EC op 2 september 2013 1 Opgesteld door Aandachtsgroep Overgangsregeling Voorzitter Mw. J.H.M. Schonk

Nadere informatie

B elangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager. Z.4..blz- i

B elangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager. Z.4..blz- i B elangenverklaring In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten

Nadere informatie

Schrik om het hart! CoRPS. Dr. Annelieke Roest. Promotoren: Peter de Jonge, PhD. Johan Denollet, PhD

Schrik om het hart! CoRPS. Dr. Annelieke Roest. Promotoren: Peter de Jonge, PhD. Johan Denollet, PhD Schrik om het hart! Center of Research on Psychology in Somatic diseases Promotoren: Peter de Jonge, PhD Johan Denollet, PhD Dr. Annelieke Roest Anxiety and Depression In Coronary Heart Disease: Annelieke

Nadere informatie

Een nationaal hepatitis plan voor Nederland

Een nationaal hepatitis plan voor Nederland Een nationaal hepatitis plan voor Nederland 1 PROF. DR. JAN HENDRIK RICHARDUS AFDELING MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG ERASMUS MC, ROTTERDAM Disclosure belangen spreker 2 (potentiële) belangenverstrengeling:

Nadere informatie

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam Pharmacotherapie Introductie- COIG-cursus Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam vanaf 9.15 uur registratie en koffie/thee 10.00 10.15 uur opening en inleiding

Nadere informatie

Mindfulness - de 8-weekse training in vogelvlucht

Mindfulness - de 8-weekse training in vogelvlucht Mindfulness - de 8-weekse training in vogelvlucht Flip Kolthoff, psychiater Radboud Universitair Centrum voor Mindfulness, GGZ Noord-Holland-Noord Flip Kolthoff, VUmc, 20-01-2012 1 Inleiding Flip Kolthoff,

Nadere informatie

Fysius werkt samen met u aan een leven zonder rugpijn.

Fysius werkt samen met u aan een leven zonder rugpijn. Rugpijn? Rugpijn is niet vanzelfsprekend Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft 1 op de 5 volwassenen last van terugkerende rugklachten. Dit zijn 2,6 miljoen mensen die

Nadere informatie

Programma Nascholingscursus Infectieziekten 12, 13 en 14 maart 2015 Congreshotel NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

Programma Nascholingscursus Infectieziekten 12, 13 en 14 maart 2015 Congreshotel NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout Programma Nascholingscursus Infectieziekten 12, 13 en 14 maart 2015 Congreshotel NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout DONDERDAG 12 MAART 2015 09:00 Registratie en koffie 09:55 Opening voorzitter Vereniging

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen. Nikkie Aarts

Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen. Nikkie Aarts Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen Nikkie Aarts Afdeling Epidemiologie & Inwendige Geneeskunde 3 de Lustrum Farmacovigilantie Platform Nederland Dinsdag 19 mei 2015 Promotietraject In de dagelijkse

Nadere informatie

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Diabetische polyneuropathie 1. Distale symmetrische polyneuropathie Uitval van een combinatie van sensore,

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Klassiek ziektemodel vs. geriatrische presentatie

Klassiek ziektemodel vs. geriatrische presentatie Klassiek ziektemodel vs. geriatrische presentatie Klassiek Symptomen 1:1 Ziekte Klassiek Geriatrische ziekte uiting Waarom? Ziektebeloop: Patiënten met bv. kanker, hartfalen, dementie. Lorenz KA Ann Int

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4.

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Oprichting van de stichting 2. Bestuur 3. Kernactiviteit en doelstellingen 4. Activiteiten 2013 5. Financieel jaaroverzicht 2013 6. Doelstellingen 2014 7. Begroting 2014

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen

Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen Dröes, J.T.P.M. (1992) Het proceskarakter van deïnstitutionalisering. In: H. Beijers, H. Henkens, K.Klein Ikkink (Red.) Psychiatrie als sociale

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? 1 Wat u van ons mag verwachten bij arbeidsongeschiktheid Inleiding U hebt zich onlangs arbeidsongeschikt gemeld. Arbeidsongeschiktheid brengt zorgen met zich mee: in de eerste

Nadere informatie

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen prof dr mr A.J. Akkermans Beroepsziekten en bedrijfsongevallen vanuit juridisch perspectief Werkgeversaansprakelijkheid Bron: W.E. Eshuis e.a. (2011), Werkgeverskosten

Nadere informatie

Huisarts of hometrainer?

Huisarts of hometrainer? Huisarts of hometrainer? In het literatuuroverzicht werden zes studies opgenomen. Vier studies onderzochten het effect van training op ziekteverzuim, drie daarvan bestudeerden tevens de effecten op klachten

Nadere informatie

Houd je kennis op peil met de geaccrediteerde e-learningmodules van Voeding & Visie Educatief

Houd je kennis op peil met de geaccrediteerde e-learningmodules van Voeding & Visie Educatief Bijscholing Houd je kennis op peil met de geaccrediteerde e-learningmodules van Voeding & Visie Educatief Voeding & Visie Educatief biedt geaccrediteerde e-learningmodules aan gericht op voeding en diëtetiek.

Nadere informatie

Begeleiding van HIV-patiënten

Begeleiding van HIV-patiënten Symposium Up-to-Date in Infectieziekten Zaterdag 11 februari 2012 Begeleiding van HIV-patiënten Anneleen Lijnen Nurse physician assistant Dienst Infectieziekten 1) Voorstelling Verpleegkundige Ondersteuning

Nadere informatie

Je bent jong, krijgt kanker en dan

Je bent jong, krijgt kanker en dan Nazorgproject jongeren en kanker Maril van Kimmenade 03 oktober 2014 Je bent jong, krijgt kanker en dan Nazorgproject jongeren en kanker Maril van Kimmenade Nazorgproject jongeren en kanker Maril van Kimmenade

Nadere informatie

Monitoringrapport 2012

Monitoringrapport 2012 Monitoringrapport 2012 Humaan 12 immuundeficiëntievirus 217 (HIV) infectie in 6Nederland Nederlandse samenvatting Monitoring van HIV in Nederland Elk jaar rond 1 december, Wereld AIDS dag, publiceert de

Nadere informatie

Voorstellen. Winnie van El Verpleegkundig Specialist Diabeteszorg Universitair Medisch Centrum Groningen

Voorstellen. Winnie van El Verpleegkundig Specialist Diabeteszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Voorstellen Winnie van El Verpleegkundig Specialist Diabeteszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Niertransplantatie UMCG Niertransplantatie 8 centra NL * UMC 1 e jaar UMC vervolg 2 e lijn, periferie

Nadere informatie

Screening Diabetische Retinopathie bij Diabetes mellitus type 2. Daniel Tavenier, kaderhuisarts diabetes 17 mei 2011

Screening Diabetische Retinopathie bij Diabetes mellitus type 2. Daniel Tavenier, kaderhuisarts diabetes 17 mei 2011 Screening Diabetische Retinopathie bij Diabetes mellitus type 2 Daniel Tavenier, kaderhuisarts diabetes 17 mei 2011 Diabetische retinopathie Microvasculaire pathologie van de retina. Teken van andere microvasculaire

Nadere informatie

Hoe gaan we om met chronische of therapieresistente suicidaliteit?

Hoe gaan we om met chronische of therapieresistente suicidaliteit? Hoe gaan we om met chronische of therapieresistente suicidaliteit? Ad Kerkhof, VU Amsterdam Martin Roeten, Altrecht NEDKAD Chronische suicidaliteit Bij langdurende s Bij andere AS I problematiek Bij persoonlijkheidsstoornissen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG

DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG Prof dr Wouter WA Zuurmond Vrije Universiteit Medisch Centrum Medisch Direkteur Hospice Kuria Amsterdam 1 BEHANDELING PIJN MEER DAN ALLEEN PIJNBEHANDELING PALLIATIEVE

Nadere informatie