Indeling: 1 Actuarieel Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen/Arbeidsongeschiktheid Commissies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indeling: 1 Actuarieel Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen/Arbeidsongeschiktheid Commissies"

Transcriptie

1 Indeling: 1 Actuarieel 2 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen/Arbeidsongeschiktheid 3 Commissies 4 Diversen (GAV, internet, advisering, algemene artikelen, verzekeringen algemeen, etc.) 5 Herverzekeringen 6 Levensverzekeringen 7 Medisch adviseur 8 Medische waarborgen/omgang met medische gegevens/wetgeving 9 Personenschade/letselschade 10 Sociale verzekeringen a cardiologie/vaataandoeningen b chirurgie c dermatologie/venerologie d genetica e gynecologie/verloskunde f inwendige geneeskunde g keel-neus-oorkunde h kindergeneeskunde i klinische chemie j longziekten k mondziekten/kaakchirurgie l neurologie/neurochirurgie m oncologie n oogheelkunde o orthopedie p psychiatrie/psychologie q reumatologie r urologie 12 Zorgverzekeringen 1 Actuarieel Actuariële vergelijking van "medische adviezen". Kneepkens RFJM. GAVscoop 1999; nr. 3: 38-39, Actuariële ervaringen bij arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dalen HJ van. ICLAM Verslag Bronsema J. GAVscoop 1998; nr. 2: 8-9. Medico-actuariële methodologie. Kneepkens RFJM. GAVscoop 1998; nr. 3: Arbeidsongeschiktheid/arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Medisch acceptatiebeleid bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voordracht GAV-cursus. Dalen HJ van. GAVscoop 1999; nr. 3: Het begrip arbeidsongeschiktheid in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wervelman EJ, GAVscoop 2005; nr. 1: Zorgvuldig handelen: de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij bedrijfsbeëindiging. Eggen SJH, Lankhaar JW. GAVscoop 2001; nr. 2: Bedrijfsbeëindiging tijdens arbeidsongeschiktheid. Circulaire. Bespreking Eggen SJH. GAVscoop 1998; nr. 2: 16. Beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering voor diabetici. Mies R. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van, Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 1: Beroepsarbeidsongeschiktheid en psychische aandoeningen. Huber M. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van, Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 1: 11. De toepasbaarheid van het CBBS bij particuliere verzekeraars. Boersma HS e.a. Scriptie. GAVscoop 2003; nr. 2: Dilemma s bij de claimbeoordeling. Knepper S. Symposium De Claim. Samenvatting Knepper S. GAVscoop 2001; nr. 1: Claimbeoordeling. Knepper S. GAVscoop 2006; nr. 1:

2 Enkele opmerkingen over de Claimcultuur. Naar aanleiding van de brief van het Kabinet cq de Minister van Justitie. Baars JPA. GAVscoop 2000; nr. 1: The future of underwriting in the electronic age. Hester A. Symposium Swiss Re. Verslag Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: 42. Exoneratie van aansprakelijkheid bij medische expertises. Schoonen AJ. GAVscoop 2003; nr. 2: Het nut van de medisch specialistische expertise. Stroosma OC. GAVscoop 2000; nr. 3: Klinisch neuropsychologisch expertise-onderzoek. Verbeek RCG. GAVscoop 2000; nr. 3: Een alternatief voor een specialistische expertise? Schuwirth W. GAVscoop 2002; nr. 3: Failissement meestal gevolg van ondernemersfouten. Seminar Münchener Rück. Voordracht Blom RJ. GAVscoop 2005; nr. 3: Familie en erfelijkheid, uitgangspunten voor een discussie. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Familie en erfelijkheid, wat lijken de cijfers te zeggen? Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Van FIS naar FML. Dick RGJ, Goppel JJ, Stuijvenberg AS van. Cursus onderwijscommissie GAV. GAVscoop 2004; nr. 1: 25. Gewrichtspijn in relatie tot acceptatie van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Verslag Hendriks M. Seminar Münchener Rück. Schema redactie GAVscoop. GAVscoop 2005; nr. 2: 55. Introductie van de Nederlandse versie van de Swiss Re Global Underwriting Manual (GUM). Israels SP. GAVscoop 2002; nr. 1: 13. Weer aan het werk of aan het werk blijven! Voordracht GAV-ledenvergadering. Brands RAM. Beleidsmedewerker HIV-vereniging. GAVscoop 1999; nr. 1: Versicherungsmedizinischer Leitfaden für Risikoprüfer in der Personenversicherung. Handboek Münchener Rück. Voor u gelezen. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: Malingering en onderpresteren bij neuropsychologische expertises. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2005; nr. 2: 42. Chronic pain, cognition and symptom exaggeration. Voordracht minisymposium neuropsychologie 13 september Green P. GAVscoop 2004; nr. 2: met Roeland A. Ondernemerskwaliteiten - een subjectief begrip. Heling RJ, Roeland A. Symposium Münchener Rück 29 september Verslag Heling RJ. GAVscoop 2004; nr. 3: 69. Acceptatienormen voor orgaandonoren. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. Brief Directeur-Generaal van de Volksgezondheid. GAVscoop 2006; nr. 2: 38. De poortwachter en herstelgedrag. Til MJ van. Symposium De Claim. Verslag Louwere de NJWO. GAVscoop 2001; nr. 1: Samenvatting van de Uitspraak van de Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf nr III- 98/29 dd 28 september Fontein WG. GAVscoop 1998; nr. 3: 53. Succesvolle reïntegratie bij langdurig verzuim en WAO. Akkerveeken PF. Symposium De Claim Verslag Jimmink M, Rozemuller A. GAVscoop 2001; nr. 1: 14. Risicobeoordeling bij arbeidsongeschiktheid. Symposium Kölnische Rück. Verslag Goddijn PTM. GAVscoop 1998; nr. 3: 48. Verwijzen en werk hervatten. Over de rol van de medisch adviseur. Knepper S. GAVscoop 2006; nr.4: Doktersroman of literatuur? Kneepkens RFJM. GAVscoop 1997; nr. 1: (wetenschappelijke literatuur) 3 Commissies Verslag van de commissie Health Care Governance november Meurs P, Montfort APWP e.a.voor u gelezen. Baars JPA. GAVscoop 2000; nr. 2: 39. Hoe samen verder? studiegroep letseldokters. GAVscoop 1998; nr. 2: 5. Vanuit de MEZA. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2002; nr. 3: Vanuit de MEZA. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2003; nr. 3: Start nieuwe GAVcursus. Vanuit de onderwijscommissie. GAVscoop 2004; nr. 2: 50. De Aandachtscommissie Personenschade. Schuwirth W. GAVscoop 2001; nr. 1: Accreditatie-eisen voor bij- en nascholing particuliere verzekeringsgeneeskunde. Registratiecommissie. Schröder AE.. GAVscoop 2000; nr. 3: Intercollegiale toetsing als onderdeel van de (her)registratie-eisen. Vanuit de Registratiecommissie GAV. Schröder AE. GAVscoop 2001; nr. 2:

3 (Her)registratie. Vanuit de Registratiecommissie GAV. Ekering JH. GAVscoop 2002; nr. 1: Van de GAV-registratiecommissie. Folbert JH. GAVscoop 2006; nr. 2: 44. Jaarverslag SBVO GAVscoop 1999; nr. 2: Jaarverslag SBVO GAVscoop 2000; nr. 2: Jaarverslag SBVO GAVscoop 2001; nr. 1: Jaarverslag SBVO GAVscoop 2004; nr. 1: 26. Jaarverslag SBVO GAVscoop 2005; nr. 2: 57. Jaarverslag SBVO GAVscoop 2006; nr. 2: 46. Wat zal 1999 nog brengen? De wijziging van de statuten? Een beschouwend antwoord. Commissie voorbereiding statutenwijziging. Hoencamp H. GAVscoop 1999; nr. 2: Sociaal verzekeringsgeneeskundige richtlijnen. Samenvatting verslag Knepper S. Baars JPA. GAVscoop 1999; nr. 1: Vanuit de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie. Folbert JH, Schotel MLA. GAVscoop 2001; nr. 2: 49. Vanuit de Registratiecommissie GAV. Schröder AE. GAVscoop 2001; nr. 2: Diversen (GAV, internet, advisering, algemene artikelen, verzekeringen algemeen, etc.) Aansprakelijkheid van artsen, juridische theorie en medische praktijk. Giard RWM Voor u gelezen. Meulenkamp JJ. GAVscoop 2006; nr. 4: 103. Professionalisering in de medische advisering. Wildenberg FAJM van den. GAVscoop 2006; nr. 4: De wereld als praktijk. Haarlemmer AF. GAVscoop 2002; nr. 1: 3-5. (alarmcentrale ANWB) De arts van straks. Zoeten M de. GAVscoop 2003; nr. 2: Medical selection of life risks. Brackenridge RDC e.a. Voor u gelezen. Kneepkens RFJM. GAVscoop 1998; nr. 2: Critical illness cover. Wörner U. Symposium Münchener Rück. Verslag Schreuder-Borkent JW. GAVscoop 1999; nr. 3: Critical illness. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 1998; nr. 2: 11. Doktersroman of literatuur? Kneepkens RFJM. GAVscoop 1997; nr. 1: (wetenschappelijke literatuur) GAV 100 jaar. Lustrumfeest te Vaals. Verslag Wilde K de. GAVscoop 2001; nr. 3: 57. (eeuwfeest) Symposium ter gelegenheid van het eeuwfeest van de GAV. Mededeling. Namens de sprekerscommissie. Eggen SJH.. GAVscoop 2001; nr. 2: 37. The future of underwriting in the electronic age. Hester A. Symposium Swiss Re. Verslag Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: 42. Familie en erfelijkheid, uitgangspunten voor een discussie. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Familie en erfelijkheid, wat lijken de cijfers te zeggen? Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Dr. Evert Boschprijs uitgereikt. Verslag Schotel MLA. GAVscoop 2002; nr. 3: Dr. Evert Boschprijs. Van het GAV-bestuur. GAVscoop 2006; nr. 3: 73. The American board of independent medical examiners. Ranavaya MI, Beller TA. GAVscoop 2006; nr. 1: Exoneratie van aansprakelijkheid bij medische expertises. Schoonen AJ. GAVscoop 2003; nr. 2: Failissement meestal gevolg van ondernemersfouten. Seminar Münchener Rück. Voordracht Blom RJ. GAVscoop 2005; nr. 3: Foto genomen tijdens GAV-ledenvergadering. GAVscoop 1999; nr. 2: Forensische Geneeskunde: achtergronden, ontwikkelingen en organisatie. Voordracht GAVledenvergadering. Cohen BAJ, Smitshuizen RP. GAVscoop 2000; nr. 2: Introductie van de Nederlandse versie van de Swiss Re Global Underwriting Manual (GUM). Israels SP. GAVscoop 2002; nr. 1: 13. GAV-dagen 10 en 11 november Wat vonden de deelnemers ervan? Evaluatie. GAVscoop 2005; nr. 3: 86. GAV en internet. Wilde K de. GAVscoop 1997; nr. 1: 19. GAV en internet. Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 1: 15. Nogmaals GAV en internet. Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 3: 54. 3

4 De geschiedenis van de GAV. Jubileumnummer. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2006; nr. 3: Statuten Jubileumnummer. GAVscoop 2006; nr. 3: Eerste voordracht GAV-vergadering Jubileumnummer. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2006; nr. 3: Lid worden van de GAV: uit eten met 77 mannen. Jubileumnummer. Jonker B. GAVscoop 2006; nr. 3: Ontwikkelingen van het Onderwijs binnen de GAV. Jubileumnummer. Schröder AE. GAVscoop 2006; nr. 3: De naam van de vereniging in de loop der jaren. Jubileumnummer. GAVscoop 2006; nr. 3: 74. Club van Medisch Adviseurs: 60 jaar ICT avant la lettre. Jubileumnummer. Schotel MLA. GAVscoop 2006; nr. 3: Vergadering 3 mei Verslaggeving. Jubileumnummer. GAVscoop 2006; nr. 3: Nieuwsreflex: Laboretum kennissysteem. Medisch Contact. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2004; nr. 1: 10. Klachteninstituut Verzekeringen. Kelterman SWA. GAVscoop 2000; nr. 2: De regels van het spel, over valsspelers in de geneeskunde: kwakzalvers en dwaalleraren. Renckens CNM. GAVscoop 2001; nr. 3: Versicherungsmedizinischer Leitfaden für Risikoprüfer in der Personenversicherung. Handboek Münchener Rück. Voor u gelezen. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: Oproep medimetaforen. Beek van CC. GAVscoop 1999; nr. 2: 54. In memoriam. Ter nagedachtenis aan Huib van der Giessen. Homsma SJM. GAVscoop 2000; nr. 1: 3. In memoriam. Ter nagedachtenis aan Pim Ouwehand. Jonker B. GAVscoop 1998; nr. 3: 39. In memoriam. Ter nagedachtenis aan Boudewijn Regout. Schröder AE. GAVscoop 2003; nr. 3: 55. Medische misvattingen. Voor u gelezen. Wilde K de. GAVscoop 2002; nr. 3: 51. Does mortality really matter? Schröder AE. GAVscoop 2001; nr. 2: De Ombudsman levensverzekering en de medisch adviseur. Voordracht GAV-ledenvergadering. Ruiter J de. GAVscoop 1999 nr. 1: Samenvatting rapport De zorg van morgen. Vernieuwingen in het medisch onderwijs. Zoeten M de. GAVscoop 2003; nr. 3: Praktijkperikel. Bins JW. GAVscoop 2006; nr. 2: 40. Preferred risks: Symposium Swiss Re. Voordracht Fessel M. Verslag Eggen SJH. GAVscoop 1998; nr. 2: Samenvatting van de Uitspraak van de Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf nr III- 98/29 dd 28 september Fontein WG. GAVscoop 1998; nr. 3: 53. Screening en premiedifferentatie. Aankondiging seminar Geneeskundig adviseurs en actuarissen. GAVscoop 2006; nr. 1: 24. Wat zal 1999 nog brengen? De wijziging van de statuten? Een beschouwend antwoord. Commissie voorbereiding statutenwijziging. Hoencamp H. GAVscoop 1999; nr. 2: De GAV en ontwikkelingen in de verzekeringsgeneeskunde. Kan TNO hierbij iets betekenen? Voordracht GAV-ledenvergadering. GAVscoop 2004; nr. 1: Underwriters in the Netherlands Administrators or highly skilled professional risk managers. Pepper S. GAVscoop 2006; nr. 1: Statuten Jubileumnummer. GAVscoop 2006; nr. 3: Virussen op internet. Kurris JP. Bewerkt door Reinders H, de Wilde K de. GAVscoop 2002; nr. 1: Doktersroman of literatuur? Kneepkens RFJM. GAVscoop 1997; nr. 1: (wetenschappelijke literatuur) 5 Herverzekeringen Herverzekeren, rampen en terreurdaden: een vogelvlucht van Hamburg naar New York. Pranger PJHW. GAVscoop 2002; nr. 2: Herverzekeren, de verzekeringstechnische aspecten. Valkonet RJM. GAVscoop 2002;nr. 3: Levensverzekeringen Medical selection of life risks. Brackenridge RDC e.a. Voor u gelezen. Kneepkens RFJM. GAVscoop 1998; nr. 2:

5 Akkoord over convenant doodsoorzaken. Bron: Hoofdpunt Verbondsactivieiten, Verbond van Verzekeraars. Mededeling SBVO. GAVscoop 2004; nr. 2: 49. The future of underwriting in the electronic age. Hester A. Symposium Swiss Re. Verslag Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: 42. Familie en erfelijkheid, uitgangspunten voor een discussie. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Familie en erfelijkheid, wat lijken de cijfers te zeggen? Kneepkens RFJM. GAVscoop 2001; nr. 2: Introductie van de Nederlandse versie van de Swiss Re Global Underwriting Manual (GUM). Israels S.P. GAVscoop 2002; nr. 1: 13. Hemofilie in Nederland. Verslag van 30 jaar onderzoek naar de medische en sociale omstandigheden van mensen met hemofilie in Nederland. Voordracht GAV-ledenvergadering. Smit C. GAVscoop 2005 nr. 3: Bestaande overeenkomst tussen het Nederlandse Rode Kruis en de Nederlandse Vereniging van Levensverzekeringen, naderhand opgegaan in het Verbond van Verzekeraars, inzake levensverzekeringen bij hemofiliepatiënten. Schotel MLA. GAVscoop 2005 nr. 3: 68. Seminar Langer leven. Seminar De Hoop. Verslag Schotel MLA. GAVscoop 2005; nr. 2: Leeftijd als effect-modulator. Ingezonden artikel naar aanleiding van Economical value of medical information van Jaggy C. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2005; nr. 2: Versicherungsmedizinischer Leitfaden für Risikoprüfer in der Personenversicherung. Handboek Münchener Rück. Voor u gelezen. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2000; nr. 2: Does mortality really matter? Schröder AE. GAVscoop 2001; nr. 2: Acceptatienormen voor orgaandonoren. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. Brief Directeur-Generaal van de Volksgezondheid. GAVscoop 2006; nr. 2: 38. De levensverzekeringsgeneeskundige beoordeling van oudere kandidaat-verzekerden. Kneepkens RFJM. GAVscoop 2004; nr. 2: Pandemie am Beispiel der Influenza Folgen für die Versicherbarkeit von Lebensversicherungen. Voordracht Actuarieel Genootschap. Regenauer A. GAVscoop 2005; nr. 2: Economical value of medical information. Medical trends and statistical tools. Jaggy C. GAVscoop 2005; nr. 2: Fysiologie en pathofysiologie van de veroudering. Voordracht studiedag aandachtscommissie leven GAV. Westendorp RGJ. GAVscoop 2004; nr. 3: Doktersroman of literatuur? Kneepkens RFJM. GAVscoop 1997; nr. 1: (wetenschappelijke literatuur) 7 Medisch adviseur Beroepsaansprakelijkheid voor free-lance medisch adviseurs. Paulusma-de Waal JH. GAVscoop 1998; nr. 1: 6. De medisch adviseur vanuit juridisch perspectief. Elzas RP. GAVscoop 2000;1: Quo vadis, GAV-letseldokters? Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Schuwirth W. GAVscoop 2003; nr. 1: De medisch adviseur en de behandeling van letselschade. Wijkerslooth LJFE de. GAVscoop 2001; nr. 3: De MAS en de MAA: agonisten of antagonisten? Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Fouchier JHCM. GAVscoop 2003; nr. 1: De Ombudsman levensverzekering en de medisch adviseur. Voordracht GAV-ledenvergadering. Ruiter J de. GAVscoop 1999 nr. 1: Samenvatting rapport De zorg van morgen. Vernieuwingen in het medisch onderwijs. Zoeten M de. GAVscoop 2003; nr. 3: RGA geregistreerd! Schotel M.L.A. GAVscoop 2006; nr. 1: De rol van de medisch adviseur: medisch adviseur met de Franse slag? Zaalberg GSD. GAVscoop 1998; nr. 1: 7-9. De rol van de medisch adviseur en zijn verhouding tot de functionele eenheid bij totstandkoming en uitvoering van first party verzekeringen. Wervelman EJ. GAVscoop 2005; nr. 2: De rol van zorgverzekeraars en adviserend geneeskundigen. Voordracht GAV-ledenvergadering. Montfort APWP van. Verslag Lodder-van Staveren M. GAVscoop 1999; nr. 2: De rol en plaats van de geneeskundig adviseur. Bronsema J. GAVscoop 2006; nr. 1:

6 Verwijzen en werk hervatten. Over de rol van de medisch adviseur. Knepper S. GAVscoop 2006; nr.4: De arts van straks. Zoeten M de. GAVscoop 2003; nr. 2: Arts en aansprakelijkheid voor vermogensschade. Goddijn PTM. GAVscoop 1998; nr. 2: Medische waarborgen/omgang met medische gegevens/wetgeving Medische waarborgen bij acceptatie. Verslag Hendriks M. Seminar Münchener Rück GAVscoop 2006; nr. 2: 35. Inzage- en blokkeringsrecht bij medische expertises. Kouwenhoven WS. GAVscoop 2005; nr. 1: Wel of geen BTW bij medische adviezen? Bericht van het Ministerie van Financiën. Mededeling SBVO. GAVscoop 2004; nr. 1: Forensische Geneeskunde: achtergronden, ontwikkelingen en organisatie. Voordracht GAVledenvergadering. Cohen BAJ, Smitshuizen RP. GAVscoop 2000; nr. 2: Gedragscode verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf Voor u gelezen. Baars JPA. GAVscoop 1998; nr. 2: 13. Gedragscode van de Zorgverzekeraar. Permanente commissie gedragscode. Voor u gelezen. Baars JPA. GAVscoop 1999; nr. 2: 50. Risicodragers en risicozoekers. De effecten van genetica-specifieke wetgeving in verzekeringen. GAVledenvergadering. Voordracht Hoywegen I van. GAVscoop 2006; nr. 3: Omgang met medische gegevens. Uitspraken klachteninstituut verzekeringen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2003; nr. 3: Concept discussie relevante medische gegevens bij personenschade van de werkgroep Medisch Traject NPP. Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Reijnen F. Schuwirth W. GAVscoop 2003; nr. 1: GAV-werkgroep beheer medische gegevens. Zuidema JA. GAVscoop 1998; nr. 3: Het beheer van medische gegevens. Schotel MLA. GAVscoop 1999; nr. 1: 3-8. Ingezonden brief betreffende het verslag van de voordracht van Kalkman tijdens het seminar Omgang met medische gegevens in GAVscoop 3/2003. Bronsema J. GAVscoop 2004; nr. 1: De positie van de functionele eenheid bij het omgaan met medische gegevens. Kalkman WMA, Geurs LC. GAVscoop 2004; nr. 1: Ingezonden brief betreffende het artikel De positie van de functionele eenheid bij het omgaan met medische gegevens in GAVscoop 1/2004. Bronsema J. GAVscoop 2004; nr. 1: Richtlijnen over het medisch traject na verkeersongevallen. Nationaal Platform Personenschade. Meulenkamp JJ. GAVscoop 2001; nr. 1: (NPP) Medisch geheim en omkeringsbewijslast. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. Assurantiemagazine. GAVscoop 2006; nr. 2: 39. De Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA). Folbert JH e.a. GAVscoop 2000; nr. 1: De rol van de medisch adviseur en zijn verhouding tot de functionele eenheid bij totstandkoming en uitvoering van first party verzekeringen. Wervelman EJ. GAVscoop 2005; nr. 2: Samenloop bepaling medische gegevens. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2002; nr. 2: De Vrede van Tilburg. Dooge T. GAVscoop 1997; nr. 1: 1-5. Het medisch traject en het medisch dossier bij personenschade. Baars JPA, Brandt WM, Brans PLT, Broere A, Bijl F, Corthals AHFM, Eshuis MJR, Goedhuis AH, Hamer J, Jong AJ de, Meulenkamp JJ, Pliva P, Stuijvenberg AS van, Tabak AJ. GAVscoop 1998; nr. 3: Medisch tuchtrecht. Studiedag Benecke N.I. Tuchtrecht anno februari Verslag Louwere NJWO de. GAVscoop 2004; nr. 1: 3-7. Medisch tuchtrecht. Ingezonden artikel betreffende Medisch tuchtrecht in GAVscoop 1/2004. Bins JW. GAVscoop 2004; nr. 2: Medisch tuchtrecht. Ingezonden artikel betreffende Medisch tuchtrecht in GAVscoop 1/2004. Louwere NJWO de. GAVscoop 2004; nr. 2: De medisch adviseur en het tuchtrecht. Ingezonden artikel betreffende Medisch tuchtrecht in GAVscoop 1/2004. Jong EJC de. GAVscoop 2004; nr. 2: 47. De medisch adviseur en het tuchtrecht. Ingezonden artikel betreffende Medisch tuchtrecht in GAVscoop 1/2004. Endedijk GC. GAVscoop 2004; nr. 2: 48. De medisch adviseur en het tuchtrecht. Corthals AHFM. GAVscoop 2004; nr. 3:

7 Medisch tuchtrecht. Samenvattingen van uitspraken van het Gerechtshof te s Gravenhage en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Bron: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht. Mededeling SBVO. GAVscoop 2004; nr. 3: De geneeskundig adviseur in het tuchtrecht. GAV-ledenvergadering. Voordracht Jong EJC de. GAVscoop 2006; nr. 2: WMK. Symposium Swiss Re. Voordracht Roos. Verslag Eggen SJH. GAVscoop 1998; nr. 2: 18. WMK-genetica: open brief aan het bestuur van de GAV. Eggen SJH. GAVscoop 1999; nr. 3: Personenschade/letselschade/medische aansprakelijkheid Impressies van een AADEP-cursus. Bins JW. GAVscoop 2000; nr. 2: AADEP position papers. American Academy of Disability Evaluating Physicians. Voor u gelezen. Bins JW. GAVscoop 2000; nr. 2: 40. Voorwaardelijke kansen en proportionele aansprakelijkheid. Lok J. GAVscoop 2004; nr. 1: Ingezonden brief aan het GAV-bestuur betreffende de vijfde editie van de AMA-guides. Het officiële standpunt van het GAV-bestuur. Bins JW. GAVscoop 2002; nr. 2: Hoe toepasselijk zijn de z.g. criteria van Breslau? Bins JW. GAVscoop 2000; nr. 2: Medische en juridische causaliteit. Voordracht studiedag aandachtscommissie personenschade GAV. Hartlief T. GAVscoop 2003; nr. 3: Knelpunten bij het functioneren van de medische deskundige in het civiele aansprakelijkheidsrecht: een interdisciplinaire aanpak is vereist. Akkermans A.J. GAVscoop 2002; nr. 2: Exoneratie van aansprakelijkheid bij medische expertises. Schoonen AJ. GAVscoop 2003; nr. 2: Het nut van de medisch specialistische expertise. Stroosma OC. GAVscoop 2000; nr. 3: Klinisch neuropsychologisch expertise-onderzoek. Verbeek RCG. GAVscoop 2000; nr. 3: Een alternatief voor een specialistische expertise? Schuwirth W. GAVscoop 2002; nr. 3: Faro: de ramp na de ramp. Voor u gelezen. Schotel MLA. GAVscoop 2003; nr. 2: Van FIS naar FML. Dick RGJ, Goppel JJ, Stuijvenberg AS van. Cursus onderwijscommissie GAV. GAVscoop 2004; nr. 1: 25. GITHA (Gestandaardiseerd Inven Orthopedische zorg bij verworven hersenletsels. Voordracht studiedag aandachtscommissie personenschade GAV. Aalsvoort GM van der. GAVscoop 2003; nr. 2: Posttraumatische afwijkingen bij kinderen. Voordracht studiedag aandachtscommissie personenschade GAV. Visser JD. GAVscoop 2003; nr. 2: Quo vadis, GAV-letseldokters? Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Schuwirth W. GAVscoop 2003; nr. 1: De medisch adviseur en de behandeling van letselschade. Wijkerslooth LJFE de. GAVscoop 2001; nr. 3: Malingering en onderpresteren bij neuropsychologische expertises. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2005; nr. 2: 42. De MAS en de MAA: agonisten of antagonisten? Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Fouchier JHCM. GAVscoop 2003; nr. 1: Concept discussie relevante medische gegevens bij personenschade van de werkgroep Medisch Traject NPP. Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Reijnen F. Schuwirth W. GAVscoop 2003; nr. 1: Het medisch traject en het medisch dossier bij personenschade. Baars JPA, Brandt WM, Brans PLT, Broere A, Bijl F, Corthals AHFM, Eshuis MJR, Goedhuis AH, Hamer J, Jong AJ de, Meulenkamp JJ, Pliva P, Stuijvenberg AS van, Tabak AJ. GAVscoop 1998; nr. 3: Richtlijnen over het medisch traject na verkeersongevallen. Nationaal Platform Personenschade. Meulenkamp JJ. GAVscoop 2001; nr. 1: Chronic pain, cognition and symptom exaggeration. Voordracht minisymposium neuropsychologie 13 september Green P. GAVscoop 2004; nr. 2: NPP-aanbeveling: Termijn extern expertiserend geneeskundig onderzoek. GAVscoop 2002; nr. 1: Pijn en pijnbehandeling in een klinisch perspectief. Voordracht studiedag aandachtscommissie personenschade GAV. Crul BJP. GAVscoop 2001; nr. 3: Het Fenomeen of het Venijn Pijn.Voordracht studiedag Aandachtscommissie Personenschade GAV. Verslag Schuwirth W. GAVscoop 2001; nr. 3:

8 Prognose en vraagstelling bij letselschade. Voordracht GAV-ledenvergadering. Edixhoven PJ. GAVscoop 2002;nr. 3: Grenzeloos?: een oproep tot protocollering bij letselschade, in het bijzonder bij nekproblemen. Broere A. GAVscoop 1998; nr. 2: 3-5. Regres bij personenschade. Schoonen AJ. GAVscoop 2002; nr. 2: Relevantie: een consistente benadering. Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Lok J. GAVscoop 2003; nr. 1: De rol van de medisch adviseur: medisch adviseur met de Franse slag? Zaalberg GSD. GAVscoop 1998; nr. 1: 7-9. To see or not to see that s the question. Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Brandt WM. GAVscoop 2003; nr. 1: Verkeersslachtoffers zitten met veel vragen. Persbericht NPP GAVscoop 2006; nr. 1: 26. Voordracht studiemiddag Aandachtscommissie Personenschade GAV 21 januari Lezing Smits JJ. (Waarborgfonds Motorverkeer).Verslag Schröder AE. GAVscoop 2003; nr. 1: Sociale verzekeringen Stand van zaken m.b.t. richtlijnen en standaarden. Platform Verzekeringsgeneeskunde/LISV. Voor u gelezen. Baars JPA. GAVscoop 1998; nr. 1: Sociaal verzekeringsgeneeskundige richtlijnen. Verslag Knepper S. Samenvatting. GAVscoop 1999; nr. 1: Vanuit de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie. Folbert JH, Schotel MLA. GAVscoop 2001; nr. 2: 49. a (cardiologie/vaataandoeningen) Bloed en bloedvaten. Schulte S. Symposium Revios 2 september Verslag Wilde K de. GAVscoop 2004; nr. 2: 43. Hypertrofische cardiomyopathie: een boeiend ziektebeeld met een goede prognose. Lee C van der, Kofflard MJM, Cate FJ ten. GAVscoop 2000; nr. 1: Cardiomyopathie. Baer FM. Symposium Kölnische Rück. Verslag Wilde K de. GAVscoop 2002; nr. 3: Diabetes mellitus und koronare Herzkrankheit (KHK) - Komplikationen ohne Ende? Regenauer A. Symposium Münchener Rück. Verslag Bothenius Lohman BJL. GAVscoop 2001; nr. 2: Langetermijnoverleving na operatie vanwege tetralogie van Fallot. Risk Insights. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2001; nr. 3: De prognose en verzekerbaarheid van aangeboren en verworven hartklepgebreken. Erdmann E., Vivie E de. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cappellen-de Graaf NWM van, Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 1: 11. Long term prognosis of untreated and treated hypertension. Birkenhäger WH. Symposium Swiss Re. Verslag Eggen SJH. GAVscoop 2000; nr. 2: Hypertoniebedingte Organschäden. Versicherungsmedizin. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 1998; nr. 3: 51. A patient with dizziness, tachycardia and a DDDR pacemaker. Netherlands Heart Journal Voor u gelezen. Wilde K de. GAVscoop 2006; nr. 2: 39. Lange termijn prognose na conservatieve en chirurgische behandeling van perifere arteriële aandoeningen. ICLAM Verslag Schogt RG. GAVscoop 1998; nr. 2: 6. Stollingsstoornissen. Hertfelder H-J. Symposium Revios 2 september Verslag Wilde K de. GAVscoop 2004; nr. 2: 43. Risicofactoren voor veneuze thrombo-embolie: vooruitgang voor de wetenschap of verwarring voor patiënt en behandelaar? GAV-symposium november Middeldorp S. GAVscoop 2004; nr. 3: Economy Class Syndrome. Pohl C. Symposium Kölnische Rück. Verslag Wilde K de. GAVscoop 2002; nr. 1: 8-9. (perifere thrombose) b (chirurgie) 8

9 Barret s Esophagus. Risk Insights, the Cologne Re. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 1999; nr. 1: Lange termijn prognose na beenmergtransplantatie. Ljungman P. ICLAM Verslag Kneepkens RFJM. GAVscoop 1998; nr. 2: 7-8. Bloed en bloedvaten. Schulte S. Symposium Revios 2 september Verslag Wilde K de. GAVscoop 2004; nr. 2: 43. Enquête chronisch inflammatoire darmziekten. IBD-studiecentrum. Schotel MLA. Mededeling. GAVscoop 2001; nr. 1: 10. Mortaliteit bij chronisch inflammatoire darmziekten: een overzicht. Kneepkens RFJM. GAVscoop 1997; nr. 1: Long term prognosis of kidney transplantion. Jaeger Ph. Symposium Swiss Re. Verslag Folbert J. GAVscoop 2000; nr. 2: 43. Liver transplantation: A pilot study on the insurability of liver transplant recipients. Kneepkens RFJM. GAVscoop 1999; nr. 2: Liver transplantation: The underwriting of transplant recipients. Turner J, Ostermann-Myrau M. GAVscoop 1999; nr. 3: Voorkómen van levensbedreigende infecties bij personen zonder (functionele) milt. Voordracht GAVledenvergadering. Dissel JT van, Kroon FP. GAVscoop 2003; nr. 2: Nier en lever risicobeoordeling van orgaandonoren. Medletter september Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 2005; nr. 3: 74. Lange termijn prognose na conservatieve en chirurgische behandeling van perifere arteriële aandoeningen. ICLAM Verslag Schogt RG. GAVscoop 1998; nr. 2: 6. Geven goedaardige aandoeningen van de schildklier een verhoogd risico voor de levensverwachting en arbeidsongeschiktheid? Schicha H. Symposium Kölnische Rück. Verslag Feenstra KF. GAVscoop 2002; nr. 1: 8. Stollingsstoornissen. Hertfelder H-J. Symposium Revios 2 september Verslag Wilde K de. GAVscoop 2004; nr. 2: 43. Risicofactoren voor veneuze thrombo-embolie: vooruitgang voor de wetenschap of verwarring voor patiënt en behandelaar? GAV-symposium november Middeldorp S. GAVscoop 2004; nr. 3: Economy Class Syndrome. Pohl C. Symposium Kölnische Rück. Verslag Wilde K de. GAVscoop 2002; nr. 1: 8-9. (perifere thrombose) c (dermatologie/venerologie) d (genetica) De overlevingskans bij een BRCA1-gen. Onderzoek Daniel den Hoed kliniek Rotterdam. Lancet. Voor u gelezen. Cappellen-de Graaf NWM van. GAVscoop 1998; nr. 1: 13. Chronische zieken en scenario s genetica. Symposium Stichting Toekomstscenario s Gezondheidszorg. Verslag Giessen HCQ van der. GAVscoop 1999; nr. 1: 11. Actuele ontwikkelingen op het gebied van genanalyse en het effect daarvan op de prognose bij verdenking op een genetische aandoening. Fischer EP. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cappellende Graaf NWM van, Wilde K de. GAVscoop 1998; nr. 1: Risicodragers en risicozoekers. De effecten van genetica-specifieke wetgeving in verzekeringen. GAVledenvergadering. Voordracht Hoywegen I van. GAVscoop 2006; nr. 3: Genetik und Gentechnologie- eine neue Dimension in der Versicherungmedizin? Regenauer A. Symposium Münchener Rück. Verslag Bronsema J. GAVscoop 1999; nr. 3: WMK-genetica: open brief aan het bestuur van de GAV. Eggen SJH. GAVscoop 1999; nr. 3: e (geriatrie) Krankheiten des Alters. Engelmann. Oncologische ziekten van de prostaat en mannelijke genitalieën. Symposium Kölnische Rück. Verslag Cadel WJC. GAVscoop 1998; nr. 3:

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 12, nummer 2, augustus 2008

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 12, nummer 2, augustus 2008 22 008 Augustus Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAVscoop jaargang 12, nummer 2, augustus 2008 Van de redactie 22 Van het bestuur 22 Expertise bij beroepsgebonden

Nadere informatie

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 12, nummer 3, december 2008

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 12, nummer 3, december 2008 32 008 December Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAVscoop jaargang 12, nummer 3, december 2008 Van de redactie 42 Van het bestuur 43 Het omgaan met medische gegevens

Nadere informatie

D e c e m b e r. Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken

D e c e m b e r. Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken D e c e m b e r 32 0 0 7 Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken G AVscoop jaargang 11, nummer 3, december 2007 Van de redactie 5 0 Van het bestuur 5

Nadere informatie

Academisch Centrum voor. Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies

Academisch Centrum voor. Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies Onderzoeksprogramma 2014-2018 Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde Acade

Nadere informatie

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 17, nummer 3, december 2013

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 17, nummer 3, december 2013 32 013 December Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAVscoop jaargang 17, nummer 3, december 2013 Van de redactie 62 Van het bestuur 63 Opiniecolumn GASTscoop: Medisch

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN 33 GEZONDHEIDSZORGONDERZOEK EN REGISTRATIE 33 ONDERZOEKSMETHODEN EN CLASSIFICATIESYSTEMEN 34 INFORMATICA EN AUTOMATISERING 37

GENEESMIDDELEN 33 GEZONDHEIDSZORGONDERZOEK EN REGISTRATIE 33 ONDERZOEKSMETHODEN EN CLASSIFICATIESYSTEMEN 34 INFORMATICA EN AUTOMATISERING 37 A A N W I N S T E N L I J S T 2 0 0 6 JAARGANG 28 NUMMER 04 INHOUDSOPGAVE GEZONDHEIDSZORG ALGEMEEN 6 GEZONDHEIDSRECHT EN ETHIEK 6 KWALITEIT VAN DE ZORG: ALGEMEEN 7 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 8 MEDISCHE

Nadere informatie

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 16, nummer 1, maart 2012

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 16, nummer 1, maart 2012 12 012 Maart Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAVscoop jaargang 16, nummer 1, maart 2012 Van de redactie 2 Van het bestuur 2 Jaarverslag SBVO 2011 3 M.L.A. Schotel

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007

Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007 TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 2008.229/031.11452 Thema Arbeidsparticipatie en Vergrijzing Vraaggestuurd programma Innovatie van Arbeid 2007-2010; Beschrijving en resultaten 2007 Arbeid Polarisavenue

Nadere informatie

Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II

Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II Werken met WAD Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II Consensustraject begeleid door het Kwaliteitsbureau NVAB: Noks Nauta André

Nadere informatie

REDACTIONEEL Werken na kanker 278

REDACTIONEEL Werken na kanker 278 INHOUD REDACTIONEEL Werken na kanker 278 VOOR DE PRAKTIJK Blauwdruk Kanker en werk 279 I. van Zanten-Przybysz Kanker door het werk? 307 G. van der Laan Oncologieproject Hengelo 312 A.G.M. Klarenbeek, M.L.A.

Nadere informatie

CHIRURGISCHE ONCOLOGIE

CHIRURGISCHE ONCOLOGIE CHIRURGISCHE ONCOLOGIE alleen of met z n allen? Dr. H.J. Hoekstra 1 CHIRURGISCHE ONCOLOGIE alleen of met z n allen? REDE uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Chirurgische

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

Opsporing. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. José de Jong - Bonfrer: Deelname aan het Peilstation Intensief Melden maakt me alerter

Opsporing. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. José de Jong - Bonfrer: Deelname aan het Peilstation Intensief Melden maakt me alerter Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Divisie Klinische Methoden en Public Health, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam 08Jaarverslag José

Nadere informatie

Jaarverslag anesthesiologie

Jaarverslag anesthesiologie Jaarverslag anesthesiologie 2014 Inhoud Voorwoord 4 1. Patiëntenzorg 5 1.1. Operatiekamers 5 1.2. Polikliniek Anesthesiologie 7 1.3. Anesthesie- en sedatiesessies 7 1.4. Mobiel Medisch Team 8 1.5. Bonaire

Nadere informatie

ParnassiaBavo Academie. Meesterschap en innovatie in de zorg

ParnassiaBavo Academie. Meesterschap en innovatie in de zorg ParnassiaBavo Academie Meesterschap en innovatie in de zorg Investeren in mentaal kapitaal - Lopend onderzoek bij Parnassia Bavo Groep 2010-2011 Meesterschap en innovatie in de zorg Investeren in mentaal

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv 2015/10 Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv Hemofilie, hiv en de Wbmv aan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 2015/10, Den Haag, 21 april

Nadere informatie

Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012

Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012 Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012 De primaire taak van Altrecht is het leveren patiëntenzorg van uitstekende kwaliteit. Voor de ondersteuning daarvan zijn onderzoek en kennisontwikkeling

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Richtlijn Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker ISBN: 978-90-8523-168-4 Diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

palliatieve zorg in beeld

palliatieve zorg in beeld palliatieve zorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de palliatieve zorg in Nederland

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

AYA Expertise Platform Radboudumc

AYA Expertise Platform Radboudumc Jaarverslag AYA Expertise Platform Radboudumc En het Nationaal AYA Platform initiatief Resultaten 2013 22 juli 2014/em Inhoud 1. Inleiding 1.1 Missie, visie en doelstellingen 1.2 Innovatieve werkwijze

Nadere informatie

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum ADPKD, autosomaal dominante polycysteuze nierziekte Dit rapport wordt onderschreven door

Nadere informatie

in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel

in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel Redenen voor uitval onder patiënten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond met chronische aspecifieke

Nadere informatie

Richtlijn. Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing. Onder redactie van GHMB van Rens, HL Vreeken en RMA van Nispen

Richtlijn. Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing. Onder redactie van GHMB van Rens, HL Vreeken en RMA van Nispen Richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing Onder redactie van GHMB van Rens, HL Vreeken en RMA van Nispen Initiatief Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) In samenwerking met Bartiméus Koninklijke

Nadere informatie

Signalering van nieuwe gezondheidsrisico s door werk: aanzet tot arbovigilantie

Signalering van nieuwe gezondheidsrisico s door werk: aanzet tot arbovigilantie Signalering van nieuwe gezondheidsrisico s door werk: aanzet tot arbovigilantie Themapublicatie Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Januari 2009 Gert van der Laan Dick Spreeuwers Henk van der Molen

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Rijgeschiktheid van personen met dementie

Rijgeschiktheid van personen met dementie Rijgeschiktheid van personen met dementie Een advies tot herziening van de regelgeving Commissie Brouwer Groningen, 7 februari 2008 Pagina 1 van 29 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Samenvatting 3

Nadere informatie

Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder. Ian Leistikow

Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder. Ian Leistikow Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder Ian Leistikow Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan

Nadere informatie