Amyyon Care. De vraag is op dit moment: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amyyon Care. De vraag is op dit moment: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst?"

Transcriptie

1

2 Amyyon Care De ontwikkelingen in de zorgsector volgen elkaar in rap tempo op. Functiegerichte bekostiging, ZZP s, DBC s, marktwerking, vraaggestuurde zorg, etc. Zorgorganisaties zitten soms klem tussen de noodzaak van kostenreductie enerzijds en de wens van kwaliteits-verbetering anderzijds. Uw organisatie moet steeds meer doen met minder middelen en u krijgt te maken met een stijgende zorgvraag tegen een dalend personeelsaanbod. De vraag is op dit moment: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst? Amyyon heeft dé oplossing voor uw organisatie om de zorg vorm te geven in een moderne en doelgerichte bedrijfsvoering. Simpel, met behulp van het door ons ontwikkelde HealthcareProcesManagement (HPM). Deze methode gaat aanzienlijk verder dan het vastleggen van cliëntgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. HealthcareProcesManagement helpt u grip te krijgen op de gang van zaken binnen uw organisatie. Zo helpt HealthcareProcesManagement u bijvoorbeeld bij de uitvoering van uw HKZ certificering, het keurmerk dat voor uw organisatie de kwaliteit van de geleverde zorg bewijst én waarborgt. We zullen u onze methode dan ook uitleggen aan de hand van onderstaand schema.

3 Mind- & software De realisatie van HPM is mogelijk door het primaire proces op de juiste manier met software te ondersteunen. Amyyon Care is het softwareplatform voor Healthcare Process Management. Deze biedt uw medewerkers de mogelijkheid met minder stress en papieren rompslomp en vooral met meer plezier hun werk kunnen doen. Tegelijkertijd zijn uw medewerkers in staat om de geleverde zorg op een sluitende maar eenvoudige manier te registreren. Primaire proces en alle zorggerelateerde processen; van zorgvraag via zorgplanning tot aan registratie, facturatie en verantwoording. Het is daarmee mogelijk om met één softwaresysteem te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de AWBZ, WMO en andere opdrachtgevers. De werkwijze rondom de AZR berichtgeving, ZZP s en DBC s is daarmee geïntegreerd binnen de huidige werkwijze en de huidige financieringsstructuur van de zorgorganisatie. Dienstverlening wordt transparant en meetbaar voor alle partijen; de cliënt neemt de centrale positie in. Binnen zorgorganisaties ondersteunt Amyyon Care het primaire proces onder meer met de mogelijkheid om een zorgcontract en zorgplan op te stellen; gegevens aan te leveren voor vraaggestuurd roosteren; de geleverde zorg te registreren en af te rekenen met het zorgkantoor (prestatiegerichte bekostiging) en de zorg te monitoren. Amyyon Care speelt op basis van zijn kostprijsformule en overige informatie een cruciale rol in het zorginkooptraject en levert daarnaast een schat aan managementinformatie op. Door het gebruik van het Functiecodeboek en ondersteuning van alle zorgprocessen is Amyyon Care dé applicatie waarmee u voorbereid bent op de toekomst! Amyyon Care: webbased Dit wil zeggen dat een PC, PDA of mobiel en een internetverbinding voldoende is. Enkele voordelen: geen extra investering in extra hardware weinig beheer capaciteit altijd beschikbaar waar internet beschikbaar is Autorisatie en Beveiliging Omdat Amyyon Care volledig via het web draait, is er natuurlijk vergaande beveiliging toegepast. Amyyon Care is bancair beveiligd, dat wil zeggen dat de systematiek van inloggen lijkt op de manier van Nederlands telebankieren. Door autorisatie via inloggen wordt onderscheid gemaakt tussen het kunnen toevoegen, lezen en wijzigen van gegevens. Zo kan een verpleegkundige het zorgplan bijwerken en de administratie de indicatie wijzigen. Geheel afhankelijk van de situatie binnen uw eigen organisatie. Amyyon visie; Succesvol software implementeren = Gedrag + Systeem Wij zijn van mening dat om succesvol te implementeren alleen een systeem niet voldoende is. Het gedrag van de medewerkers en het management binnen een organisatie is minstens zo belangrijk. Onze mindware, zeg maar. De projectmedewerkers van Amyyon hebben niet alleen kennis van zaken als het gaat om de implementatie van software, maar ook van de wet- en regelgeving, AO/IC en wat er speelt in de Zorg. Jarenlange ervaring in de Zorg sector; advisering en beleidsontwikkeling in de zorg, zoals implementatieprojecten bij zorgverzekeraars.

4 De Basis van HPM: Functiecodeboek Om HPM mogelijk te maken in uw organisatie hebben we de zorg gedefinieerd in het door ons ontwikkelde Functiecodeboek. De gedachte achter het Functiecodeboek is dat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de zorgvraag en het zorgaanbod. Hiervoor is het nodig dat alle partijen dezelfde taal spreken. Het Functiecodeboek verzorgt deze eenheid van taal. Het Functiecodeboek is beschikbaar in het zorgplan waardoor een compleet elektronisch cliëntendossier ontstaat. Functiecodeboek productdefinities met normtijden medewerkerniveaus. Protocollen In het Functiecodeboek worden de verschillende zorggebieden Wonen, Welzijn en Zorg geïntegreerd vertaald naar activiteiten waaruit de zorg is opgebouwd. Dit zorgt ervoor dat de zorg direct herkenbaar is voor zowel de cliënt als de zorgaanbieder, maar ook voor de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Amyyon Care wordt geleverd met een compleet ingericht Functiecodeboek met verschillende productdefinities. En natuurlijk kunt u deze aanpassen aan de binnen uw eigen organisatie geldende de normtijden, kostprijzen en de verschillende medewerkerniveaus. De signaleringsfunctie houdt in de gaten of de cliënt wel de juiste zorg krijgt conform de functiecode, indicatie of het juiste ZZP. Ook worden in het Functiecodeboek de protocollen die gelden bij de verschillende zorghandelingen overzichtelijk vastgelegd. Op die manier zijn uw medewerkers altijd op de hoogte van de geldende protocollen! En als u werkt met landelijke of eigen arrangementen? Ook die worden overzichtelijk vastgelegd. ZZP s en DBC s Amyyon Care ondersteunt het werken met ZZP s en DBC s en overige budgetvormen. Hierdoor wordt het mogelijk op basis van daadwerkelijk geleverde zorg binnen enkele minuten de ZZP of DBC voor een cliënt vast te stellen. Het gebruik van Amyyon Care levert voor uw instelling direct voordelen op. Zo kunt u op basis van de werkelijk geleverde zorg direct het echte ZZP en/ of DBC aflezen. U kunt uw cliënten echt centraal stellen en heldere afspraken met ze maken. Vraaggestuurd roosteren en de kostprijs van zorg bepalen wordt hiermee kinderlijk eenvoudig. Uw organisatie is, met behulp van HPM en het Functiecodeboek, in staat om zorg te leveren onafhankelijk van de Benchmarking financieringsvorm. Benchmarking is daarmee geen probleem meer. U kunt verschillende locaties, afdelingen maar ook organisaties met elkaar vergelijken zodat uiteindelijk de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden!

5 Amyyon Care: het primaire proces De basis van HPM, het Functiecodeboek is geïntegreerd in Amyyon Care, de softwareoplossing die alle primaire processen in uw zorginstelling ondersteund. Kaderregeling AO/IC Indicatie/ AZR berichtgeving Zorgzwaartebeheer Indicatie-signalering en beheer Intake, zorgregistratie en zorgplan zorgplan elektronisch cliëntendossier flexibele formulieren Een sluitende verantwoording en facturatie van de geleverde zorg en dienstverlening is een eerste vereiste voor goed ondernemerschap. De verplichte kader-regeling AO/IC, voor iedere organisatie die AWBZ diensten levert, is volledig geïntegreerd in Amyyon Care. Zo bewaakt de software onder andere of de juiste personen de juiste taken uitvoeren. Binnen Amyyon Care is de gehele gegevensuitwisseling tussen de zorgkantoren en AWBZ-instellingen via AZR-definities geïntegreerd. De berichten worden ingelezen in Amyyon Care en alle beschikbare gegevens worden automatisch op de juiste plaats gezet. Als indicaties aflopen of als er niet-geïndiceerde zorg wordt verleend, krijgt u een signalering. Maar ook bij een dreigende overschrijding of uitputting van de beschikbare zorgzwaarte. Met de diverse rapportages is een actief Zorgzwaartebeheer mogelijk. Dit kan aanleiding geven tot herziening van de zorgafspraken dan wel een herindicatie. Bij invoering van een verlenging of herindicatie wordt eventueel verleende zorg zonder indicatie gecorrigeerd tot geleverde en geïndiceerde zorg. Uiteindelijk is er voor een zorginstelling maar één vraag, die ertoe doet. Dat is de vraag van de klant. HPM en Amyyon Care maken dat mogelijk. Heldere afspraken tijdens de intake, een transparant zorgcontract en een duidelijk zorgplan. AWBZ- zorg, particuliere zorg en service, WMO of een combinatie daarvan, het mag geen verschil maken. Na de registratie van de cliënt en de bijbehorende indicatie vindt de intake plaats waarbij de reële zorgbehoefte wordt vastgesteld. De bevindingen tijdens de intake en de gemaakte zorgafspraken worden vastgelegd in het zorgplan. ActiZ heeft het programma van eisen gepresenteerd voor het ECD van de toekomst. Voor zorginstellingen heeft ActiZ een score-instrument ontwikkeld met behulp waarvan een instelling in staat is te beoordelen in hoeverre een applicatie voldoet aan het programma van eisen van ActiZ. Hierdoor is bekend geworden dat Amyyon Care volledig aan het programma van eisen van ActiZ voldoet. Amyyon Care van Amyyon beschikt over een volledig zorgplan. Samen met de zorgafspraken en de zorginhoudelijke registratie en vastlegging van cliëntgebonden gegevens ontstaat een volledig elektronisch cliëntdossier. Het zorgplan wordt ondersteund met behulp van flexibele formulieren. Uw eigen zorgplanmethodiek kan in deze formulieren worden meegenomen.

6 Communicatie in en over het zorgproces Door het gebruik van het zorgplan en het Functiecodeboek zijn de verschillende agenda s eenvoudig op te stellen. Iedere cliënt heeft zijn eigen agenda, waarop die van de afdeling en de organisatie naadloos aansluit. Fysiotherapeut, verpleeghuisarts en ergotherapeut kunnen gemakkelijk afspraken vastleggen met de cliënt. Registreren geplande, ongeplande en onverwachte zorg Met behulp van Amyyon Care wordt per cliënt de werkelijk geleverde zorg en de daaraan bestede tijd geregistreerd. Zorgregistratie kan direct tijdens de dienst plaatsvinden dan wel uitgesteld, aansluitend aan de dienst. Eenvoudig en tijdbesparend omdat er niet alleen per cliënt geregistreerd hoeft te worden, maar ook per cluster van soortgelijke activiteiten. Daarnaast wordt ook de ongeplande en onverwachte zorg geregistreerd. Deze registratie is de basis voor de periodieke verantwoording en facturatie van de geleverde diensten. Monitoren van het zorgproces is hierbij van groot belang. Zo worden bijvoorbeeld de productietellingen bijgehouden die als invoer dienen bij het verantwoordingsproces. Met Amyyon Care is communiceren geen probleem. Alle papieren ad-hoc registraties met bijbehorende administraties en zoektijden komen te vervallen. Cliëntoverdracht kan digitaal plaatsvinden, objectiever en sneller. (Para)medici en organisaties waar u mee samenwerkt kunnen ook registreren of het dossier inzien. Cliëntoverdracht Ketenintegratie Vanzelfsprekend bieden de uitgebreide autorisatie-instellingen voldoende beveiliging. Van iedere cliënt wordt exact bepaald wie welke informatie mag zien. Door deze ketenintegratie kunnen ook ouders of familieleden volstrekt veilig meekijken. Op die manier krijgen ze alle toegestane informatie en kunnen eventueel met de verzorgenden van gedachten te wisselen. Vraaggestuurd roosteren Vraaggestuurd roosteren is de toekomst; simpelweg omdat het de efficiëntste vorm van personele inzet oplevert. En dat is belangrijk met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom ondersteunt Amyyon Care het vraaggestuurd roosteren op basis van de indicatie en wensen en behoeften van de klant. Zodat er altijd voldoende personeel aanwezig is om aan de vraag te kunnen voldoen. Om vraaggestuurd te roosteren heeft u de gegevens vanuit Amyyon Care nodig. Welke zorg moet er geleverd worden, wanneer moet die zorg geleverd worden, welke personele kwaliteitsniveaus zijn daarvoor nodig en hoeveel tijd vraagt dit? Vraaggestuurd werken is geen op zichzelf staande activiteit. Het is een belangrijk onderdeel van cliëntgericht werken waarbij de cliënt binnen een organisatie centraal gesteld wordt. "Shift bezettingsniveaus" zijn input is voor een dienstroosterprogramma. Met behulp van de capaciteitsplanning uit Amyyon Care voorkomt u overen onderbezetting en bespaart daarmee aanzienlijk op uw personeelskosten en verbetert u de zorgkwaliteit.

7 Verantwoording zorgkantoor en CAK Volledige en tijdige facturatie aan cliënten en verantwoording aan o.a. het zorgkantoor, Vecozo en CAK zijn met behulp van Amyyon Care een vanzelfsprekendheid vanwege de sluitende zorgregistratie in Amyyon Care. Zorgregistratie is de basis voor een goed inzicht in kwaliteit en kosten van geleverde zorg, beide belangrijke prestatiecriteria die het Zorgkantoor zwaar laat wegen bij het toekennen van contracten voor het leveren van zorg. De verantwoording van de awbz-zorg vindt plaats conform de daarvoor geldende voorschriften. Voor particulier te verrekenen diensten en leveringen worden factuurregels aangeboden aan bestaande facturatie- /boekhoudprogramma s. De huidige verantwoording aan het zorgkantoor in de vorm van de ligdagenadministratie is eveneens geïntegreerd in Amyyon Care beschikbaar. Amyyon Care is vooral bij de overdracht ideaal, aldus één van de verzorgenden, die met Amyyon Care werkt. Ik zie in een oogopslag wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Dat is toch het belangrijkste om te weten. Bijzonderheden zoals een verjaardag, extra medicatie of een bezoekje aan de kapper zie ik direct. Als ik vroeger (voor Amyyon Care) een paar dagen geen dienst had of een paar weken met vakantie geweest was, duurde het eigenlijk veel te lang voordat ik weer bij was. Er ging nogal wat kostbare tijd verloren. Nu overzie ik met twee muisklikken diezelfde periode en is mijn informatie altijd up-to-date. Omdat alles goed is vastgelegd, kan er bijna niets meer mis gaan. Ook de directe beschikbaarheid van protocollen als deze toegepast moeten worden en het vermelden van cliëntgebonden bijzonderheden in de overzichten van te leveren zorg helpen daar goed bij. Ook zijn we alle lijstjes, die op het prikbord hingen nu kwijt, omdat de gegevens in Amyyon Care te vinden zijn. Dat geeft veel rust op de afdeling en er blijft daardoor meer tijd over voor de bewoners. Mijn werk is er een stuk plezieriger op geworden. Daar komt nog eens bij, dat Amyyon Care snel en gemakkelijk is te leren. Ze mogen me op het werk veel afnemen, maar Amyyon Care blijft.

8 Amyyon Care: De ondersteunende processen De basis van HPM is gelegd; het primaire proces is duidelijk. HPM bestaat echter uit meerdere proceslagen in uw organisatie. Zo zijn de ondersteunende processen van groot belang om HPM optimaal te benutten. Amyyon Care zorgt ervoor dat er met alle systemen wordt gecommuniceerd. Amyyon Care is een open applicatie die eenvoudig gegevens uitwisselt. Amyyon ontwikkelt en implementeert zelf diverse software systemen voor deze ondersteunende processen. CRM Als zorginstelling moet u commerciëler en daarmee klantgerichter gaan werken. En dat is mooi, want zo zet u de wensen van uw (toekomstige) cliënt centraal. HPM begint dan eigenlijk ook met het hebben van een CRM strategie. "Amyyon Zorg" ondersteunt iedere CRM strategie. Naast relatiegegevens, afspraken en documenten legt u ook de zachte informatie zoals interesses vast. Op deze manier ontstaat er een compleet beeld van uw (potentiële) cliënt en relatie, vastgelegd in het elektronische relatiedossier, waardoor klantgericht werken eenvoudig wordt. De veranderingen in de markt zorgen ervoor dat u uw toegevoegde waarde als organisatie moet communiceren. Diverse selecties kunnen gebruikt worden om zo gericht mogelijk (mailing, nieuwsbrief, bezoek) te communiceren. Food management; ondersteuning van alle voedingsprocessen Amyyon heeft een uitstekend Food Management systeem in huis waarmee u de inkoop, bereiding en logistiek van uw keuken perfect ondersteunt. Met XL Food bent u in staat ieder voedingsconcept te voeren, zoals een restaurant, Meals on Wheels of tafeltje dekje. De gegevens uit het zorgcontract en zorgplan zijn beschikbaar in het Food Management systeem zodat bijvoorbeeld de aan- en afwezigheidregistratie en de diëten van de cliënten automatisch worden meegenomen. Het gebruik van ons Food Management systeem, XL Food, levert u besparingen in tijd en geld op waardoor u hiervan meer kan besteden aan uw cliënt. En dát verbetert de ambiance rond het eten en vergroot de tevredenheid van uw cliënt!

9 Amyyon Care: Planning & Control Om Healtcare Process Management optimaal toe te passen heeft u informatie nodig. Door de modernisering van de zorgsector is er behoefte aan stuurinformatie uit alle primaire en ondersteunende processen van uw organisatie. U heeft direct en integraal inzicht nodig in de relaties tussen uw productie, planning, rooster, financiële, personele en overige prestaties. Good Governance Een moderne organisatie wordt geacht zoveel mogelijk kostenbewust en efficiënt te opereren. Bijvoorbeeld door de inzet van ICT, maar ook door kostenbesparingen, herontwerp van processen en slimmer werken. Door de overheid wordt dan ook de nadruk gelegd op de kwaliteit van de Zorg, het zogenaamde Good Governance. Om de vraag te beantwoorden of de kwaliteit van uw diensten en producten voldoende is en of deze producten op en kostenefficiënte wijze tot stand komen, heeft u informatie nodig. Productiegevens Business Intelligence In Amyyon Care zijn diverse productiegegevens beschikbaar in verschillende rapportages. Amyyon Care in combinatie met Business Intelligence levert u deze informatie. We bieden een pregedefinieerde set met rapportages. Vanuit het dagelijkse productieproces worden op diverse plaatsen in de organisatie kengetallen en productiecijfers verzameld om een inzicht te krijgen in de gang van zaken. Deze gegevens hoeven niet alleen uit Amyyon Care te komen, alle softwaresystemen binnen uw organisatie kunnen als bron dienen. Doel hiervan is om de productieprocessen maar ook de managementprocessen zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De bedrijfsvoering is sterk gefocust op de cliënt. Door de permanente beschikbaarheid van informatie worden afwijkingen van de doelstellingen en fouten sneller geconstateerd en gecorrigeerd. Op deze wijze kan de totale beschikbaarheid van mensen en (financiële) middelen optimaal aangewend worden en zal het bedrijfsresultaat toenemen. Met deze stuurinformatie kunt u uw beleid & strategie gaan bijsturen of herbepalen zodat we uiteindelijk weer terecht komen bij het Functiecodeboek. Hier moeten we ons zelf de vraag stellen of er naar aanleiding van beleids- en strategiewijzigingen de componenten van het Functiecodeboek moeten worden aangepast. Door op deze interactieve manier Healthcare Process Management toe te passen is uw organisatie klaar voor een gezonde toekomst!

10

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten (korte herhaling zorgvisie-congres 1 & 2) de kernelementen van de M.O.Z. functiegericht werken (indicatiestellingsbesluit, april 2003) zzp-financiering (administratief

Nadere informatie

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten (korte herhaling zorgvisie-congres 1 & 2) de kernelementen van de M.O.Z. functiegericht werken (indicatiestellingsbesluit,, april 2003) zzp-financiering (administratief

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

Grip op het financiële proces rondom de productie!

Grip op het financiële proces rondom de productie! Grip op het financiële proces rondom de productie! Voor deze workshop gebruiken we de app: Meetoo WiFi: FriendshipSC-WiFi Wachtwoord: Move2016 Download de app MeetingID: 162-601-685 Hoe krijgen we grip

Nadere informatie

Handreiking Stappenplan zorginstellingen

Handreiking Stappenplan zorginstellingen Handreiking Stappenplan zorginstellingen versie 5.0 Deze handreiking is ontwikkeld door bureau HHM. Heeft u vragen over deze handreiking? Neem dan contact op met Hinke van der Werf van bureau HHM, telefoonnummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Besturend proces... 4

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Besturend proces... 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Besturend proces... 4 3. Primair proces... 5 3.1 Intake... 5 3.2 Zorgplanning... 6 3.3 Zorgverlening... 6 3.4 Evaluatie... 7 4. Ondersteunende processen... 8 4.1 Communicatie

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Stappenplan zorginstellingen bij de invoering van de zorgzwaartebekostiging. 1. Inleiding Besturend proces... 4

Stappenplan zorginstellingen bij de invoering van de zorgzwaartebekostiging. 1. Inleiding Besturend proces... 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Besturend proces... 4 3. Primair proces... 5 3.1 Intake... 5 3.2 Zorgplanning... 6 3.3 Zorgverlening... 6 3.4 Evaluatie... 7 4. Ondersteunende processen... 8 4.1 Communicatie

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid

ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid Herman Hellemans Advisaris Copyright 2009 by Advisaris B.V. All rights reserved. ZZP s, U moet er iets mee!, 13 oktober 2009 Capaciteitsplanning

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Zorgzwaartebekostiging is een feit. Dit vraagt iets van de organisatie en haar medewerkers en betekent dat medewerkers en zorginstellingen

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Een heldere. Zicht op. kijk op zorg. PlanCare 2. voor Zorggroep Rijnmond. PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier

Een heldere. Zicht op. kijk op zorg. PlanCare 2. voor Zorggroep Rijnmond. PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier Een heldere Zicht op kijk op zorg PlanCare 2 voor Zorggroep Rijnmond PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier PlanCare 2 PlanCare 2 is een geavanceerd en compleet elektronisch cliënten dossier, dat de

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s Copyright 2008 by Bureau Advisaris B.V. All rights reserved. De teksten en afbeeldingen in dit document zijn intellectueel eigendom van Advisaris BV en haar opdrachtgever

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

Reden 1. SmartCare: vier redenen om voor een zorgportaal te kiezen. Geïntegreerde informatievoorziening sleutelfactor in slimme zorg

Reden 1. SmartCare: vier redenen om voor een zorgportaal te kiezen. Geïntegreerde informatievoorziening sleutelfactor in slimme zorg SmartCare: vier redenen om voor een zorgportaal te kiezen Geïntegreerde informatievoorziening sleutelfactor in slimme zorg De cliënt centraal, beter op elkaar afgestemde zorg en minder administratief werk.

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Releaseplan Zorg 2014

Releaseplan Zorg 2014 Releaseplan Zorg 2014 Inleiding De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgprofessional. Door noodzakelijke bezuinigingen en de vergrijzing is verandering onvermijdelijk.

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg NCARE Voor een optimaal medicatieproces in zorginstelling en thuiszorg NCARE De werkdruk in de zorg neemt steeds verder toe. Daardoor staat het medicatieproces steeds vaker onder druk. Tegelijkertijd stellen

Nadere informatie

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Toolkit Bedrijfsvoering Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Van transitie naar transformatie Continu goede én betaalbare zorg leveren? Vraagstukken op een

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN:

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN: Rendement vanaf dag 1 Pagina 1 van 8 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van perbit 8 bv Alle rechten perbit

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte MeldDesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte Meldingen snel in de juiste banen leiden Een omgevallen boom, volle prullenbakken, fietswrakken of

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Voor het voortbestaan en de groei van uw organisatie is het noodzakelijk dat uw debiteurenbeheer professioneel en efficiënt is ingericht.

Nadere informatie

Méér tijd en aandacht voor goede zorg

Méér tijd en aandacht voor goede zorg De Zorgapp Méér tijd en aandacht voor goede zorg Efficiënter werken Méér cliënttijd, minder administratie De cliënttijd verhogen en de administratieve vastlegging beperken, is de wens van iedere zorgverlener.

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

ZELFORGANISEREND WERKEN MET DE PLANAPP

ZELFORGANISEREND WERKEN MET DE PLANAPP ZELFORGANISEREND WERKEN MET DE PLANAPP De Planapp plant afspraken op basis van informatie uit het verleden en probeert zoveel mogelijk die situatie na te bootsen. Om een goede planning te maken, past de

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

Grip op uw geldstromen. door het combineren van financiële expertise en slimme ICT-oplossingen

Grip op uw geldstromen. door het combineren van financiële expertise en slimme ICT-oplossingen Grip op uw geldstromen door het combineren van financiële expertise en slimme ICT-oplossingen Wat doet CashCure? CashCure helpt jouw zorginstelling om grip op geldstromen te krijgen. Dit doen wij door

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

CAPACITEITSPLANNING. Van elke euro zoveel mogelijk naar de cliënt

CAPACITEITSPLANNING. Van elke euro zoveel mogelijk naar de cliënt CAPACITEITSPLANNING Van elke euro zoveel mogelijk naar de cliënt GEEN WEL VERLOFSTUWMEREN / ONNODIGE BETALINGEN OVERWERK ENORME TOELOOP VAKANTIEKRACHTEN / UITZENDKRACHTEN RUST EN VOORSPELBAARHEID / WENDBAAR

Nadere informatie

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De salarispraktijk vraagt om een nieuwe aanpak. Onze efficiënte verwerking en kostenbesparende oplossingen bieden volop mogelijkheden voor de toekomst.

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Informatiearchitectuur in de zorg. Veranderende wetgeving en (keten)architectuur

Informatiearchitectuur in de zorg. Veranderende wetgeving en (keten)architectuur Informatiearchitectuur in de zorg Veranderende wetgeving en (keten)architectuur Nieuwegein Spreker Plaats 21 april datum 2012 Even voorstellen Werk Principal Consultant bij Ciber Opdracht Informatie Architect

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Q-Zorg DE OPLOSSING VOOR ZORGINSTELLINGEN

Q-Zorg DE OPLOSSING VOOR ZORGINSTELLINGEN Q-Zorg DE OPLOSSING VOOR ZORGINSTELLINGEN 2 Q-ZORG De brancheoplossing voor zorginstellingen U wilt uw zorgaanbod naadloos kunnen afstemmen op de individuele zorgvraag. Direct inzicht in het elektronisch

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen Trivium Software Trivium Software ontwikkelt, installeert en onderhoudt software voor de advocatuur. Wij zijn groot geworden met het onder juristen en advocaten breed gewaardeerde pakket FORTUNA. In 2013

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Whitepaper. Omgaan met risico s in vastgoedportefeuilles van zorginstellingen. bbn adviseurs 2013. www.bbn.nl info@bbn.nl

Whitepaper. Omgaan met risico s in vastgoedportefeuilles van zorginstellingen. bbn adviseurs 2013. www.bbn.nl info@bbn.nl Whitepaper Omgaan met risico s in vastgoedportefeuilles van zorginstellingen bbn adviseurs 2013 www.bbn.nl info@bbn.nl Risico s in vastgoedportefeuille Marktwerking, zorgzwaartepakketten, normatieve huisvestingscomponent

Nadere informatie

Grip op uw geldstromen. door het combineren van financiële expertise en slimme ICT-oplossingen

Grip op uw geldstromen. door het combineren van financiële expertise en slimme ICT-oplossingen Grip op uw geldstromen door het combineren van financiële expertise en slimme ICT-oplossingen 2 Wat doet CashCure? CashCure helpt jouw zorginstelling om grip op geldstromen te krijgen. Dit doen wij door

Nadere informatie

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise Grip op zorgdeclaraties Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise 2 Jouw uitdagingen Het belang van foutloze registratie blijft onverminderd groot voor ziekenhuizen.

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Op naar de Zorgverzekeringswet! De Zorgspecials van Cure4 Voorkom liquiditeitsproblemen in 2013 De transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

Jeugdriagg Noord Holland Zuid: Zorg zonder rapportagezorgen

Jeugdriagg Noord Holland Zuid: Zorg zonder rapportagezorgen SAP Customer Success Story Zorg Jeugdriagg Noord Holland Zuid Jeugdriagg Noord Holland Zuid: Zorg zonder rapportagezorgen Partner Jeugdriagg Noord Holland Zuid gebruikt SAP Business Intelligence om rapportages

Nadere informatie

1. Voorstel Declareren

1. Voorstel Declareren Aan Deelnemers Fysieke Overlegtafel - Begeleiding Van ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk Onderwerp len aanpassing deelovereenkomst/ bijlagen/werkafspraken Begeleiding Datum Fysieke overlegtafel 26 september

Nadere informatie

Service & Onderhoud. Een USP

Service & Onderhoud. Een USP Service & Onderhoud Een USP Waar gaat het om? Service en onderhoud is een unique selling point, dat is maar al te waar. Het is een toegevoegde waarde die vaak bepalend is voor keuzes die worden gemaakt

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Gouden eieren bestaan

Gouden eieren bestaan Gouden eieren bestaan Powered by Uw bedrijf ontwikkelt zich continu. Dit vraagt om grip op alle processen. Software helpt u om uw bedrijf efficiënt te runnen. Een softwarepakket is eenvoudig in gebruik

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

BLOXS vastgoedsoftware

BLOXS vastgoedsoftware BLOXS vastgoedsoftware BLOXS.nl Een nieuwe standaard in vastgoed beheer software BLOXS vastgoedsoftware vastgoed beheren is nooit eenvoudiger geweest 2 bloxs software - bloxs.nl een nieuwe standaard BLOXS

Nadere informatie

Teamplayers in sportaccommodatie beheer

Teamplayers in sportaccommodatie beheer Teamplayers in sportaccommodatie beheer De initiatiefnemers van SABsoftware hebben jarenlange ervaring met automatisering en beheer van accommodaties. Samen richtten zij in 2002 Facility Kwadraat op dat

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Software voor optimale personeelsplanning

Software voor optimale personeelsplanning Software voor optimale personeelsplanning Monaco uw partner in planning Een goede personeelsplanning vraagt behoorlijk wat creativiteit, puzzel werk en tijd. Uw medewerkers willen zien of in het rooster

Nadere informatie

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN Frank Sampers, Operationeel Manager & Kristel Veugelers, Consultant WMO kantoor 10 december 2014 donderdag 20 juni 2013 AGENDA 1. Welkom en opening

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

CONNECT-IT FIELDSERVICE S OFTWARE. Connect-It is een onderdeel van

CONNECT-IT FIELDSERVICE S OFTWARE. Connect-It is een onderdeel van Connect-It is een onderdeel van Buitengewoon BUITENGEWOON EENVOUDIG Snel en volledig inzicht in gegevens betekent efficiënt werken en kostenbesparingen realiseren. Dat is exact wat de fieldservice oplossing

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

HET MENU VOOR DE ZORG

HET MENU VOOR DE ZORG HET MENU VOOR DE ZORG Meals on wheels Winkelformule Flexibele maaltijdserveerwagen Inzetbaar in restaurant, grand café, woonkamer of kleinschalige 20 tot 2 maaltijden per maaltijdwagen Client kan zelf

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.092

REGELING CA/NR-100.092 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces

De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Haal het beste uit medewerkers en geef hun de regie terug Zet medewerkers in hun kracht. Dat is

Nadere informatie

De Berenschot ZZP analyse Grip op de kosten van hooggewaardeerde, belevingsgerichte zorg. Wine te Meerman Tom van Herpen

De Berenschot ZZP analyse Grip op de kosten van hooggewaardeerde, belevingsgerichte zorg. Wine te Meerman Tom van Herpen De Berenschot ZZP analyse Grip op de kosten van hooggewaardeerde, belevingsgerichte zorg Wine te Meerman Tom van Herpen Inhoud 1. Doel van de Berenschot ZZP analyse 2. Aanpak 3. Resultaten 2 Doel van de

Nadere informatie

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg 4-sporen-aanpak Wijkverpleging Verstand van Zorg Positionering, rolontwikkeling én instroom Vraagstukken wijkverpleging De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, waardoor zorgorganisaties voor complexe

Nadere informatie