TRENDRAPPORT TOPMANAGEMENT EN IT 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRENDRAPPORT TOPMANAGEMENT EN IT 2005"

Transcriptie

1 TRENDRAPPORT TOPMANAGEMENT EN IT 2005

2 Colofon Auteur: Jac Gianotten Eindredactie en productiecoördinatie: Barbara van Groen Opmaak en omslagontwerp: Louise Stavast (Hilversum) Drukwerk: Hoonte Bosch & Keuning (Utrecht) Trendrapport Topmanagement en IT 2005, ISBN Trefwoorden: e-business, e-commerce, informatietechnologie, internet, ICT, IT, strategie, topmanagement Copyright Giarte Media Group B.V., Amsterdam, maart 2005 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the copyright holder. Het kennisplatform Topmanagement en IT Onderzoekscommunity Digital Boardroom Giarte Media Group B.V. Sarphatistraat AV Amsterdam telefoon fax

3 TRENDRAPPORT TOPMANAGEMENT EN IT 2005 De toekomst van IT binnen Nederlandse organisaties

4

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 7 Executive summary 9 Onderzoeksopzet Inleiding Langetermijndoelstellingen Veranderingen en kostenbesparingen Methoden om kosten te besparen Besparen op software Prioriteiten IT-organisatie Budgetten en bezuinigingen Investeringen in applicatieve projecten Investeringen in infrastructurele projecten 30 Definities 32

6 Trendrapport Topmanagement en IT

7 Voorwoord Voorwoord De afgelopen jaren zat IT in de hoek waar de klappen vielen. Kritiek op het rendement van investeringen en de hoge kosten waren aanleiding om flink op de rem te trappen. De economische tegenwind versterkte de roep om minder aan IT te besteden. Meer doen met minder was het devies. In veel ondernemingen zijn de kosten verlaagd en flexibel gemaakt. De tijden dat de uitgaven voor het grootste deel bestonden uit vooral vaste kosten zijn voorbij. De technologie maakt het mogelijk te consolideren en beheerkosten drastisch te verlagen. Ook nieuwe investeringen leveren meer op. Scherpe focus op de businesscase, betere rendementsberekeningen en minder alles-of-niets-projecten hebben voor een betere succesratio gezorgd. Toch blijft het een precair samenspel tussen snel veranderende technologieën en een business die onophoudelijk nieuwe eisen stelt. De komende jaren spitst de strijd zich toe op twee fronten; daar waar mogelijk de kosten nog verder verlagen door slimme investeringen én kijken hoe de business nog meer kan profiteren van IT om nieuwe omzetten en nieuwe winsten te realiseren. De business verwacht veel, maar is IT klaar voor het ondersteunen van de groei van de business? Een topman van een grote bank stelde dat zijn business tegen IT roept nu eens op te houden met het nastreven van besparingen. Lagere kosten zijn een randvoorwaarde, maar je wint er de oorlog niet mee. De komende jaren wordt het voor IT nog spannender dan de afgelopen jaren. IT wordt echter in veel gevallen minder defensief ingericht om samen met de business de concurrentiestrijd aan te gaan. De time to market en de time to change worden de crux voor de business. Het downsizen zal doorgaan, waardoor outsourcing blijft groeien. De kwaliteit van de achtergebleven organisatie moet echter omhoog. Lean and mean wil niet alleen zeggen dat je kleiner bent, maar ook slagvaardiger om de business te volgen. Er is tegenwoordig weer geld voor goede plannen, mits de slagingskans groot genoeg is. Dat sterkt de aanname dat er meer in IT zal worden geïnvesteerd. Voor het zesde jaar heeft het platform Topmanagement en IT het trendonderzoek georganiseerd onder de hoogste besluitvormers over de wijze waarop hun euro s aan IT worden gespendeerd. Dankzij ons hechte netwerk kunnen we de trends over de jaren volgen. Deze trends zijn niet afkomstig uit een marketingmachine, maar komen direct voort uit de ervaringen en plannen van topmanagers. Ik hoop dat u uw eigen aannames en kennis kunt spiegelen aan de uitkomsten van dit rapport. Amsterdam, maart 2005 Marco Gianotten Managing Director Platform Topmanagement en IT Giarte Research 7

8 Trendrapport Topmanagement en IT

9 Executive summary Executive summary De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door een nieuwe zakelijkheid ten aanzien van IT. De opdracht voor de meeste IT-organisaties luidde: verlaag de kosten en verhoog de efficiency. De vooruitzichten voor menig bedrijf zijn het afgelopen jaar rooskleuriger geworden. De economie lijkt uit het diepste dal te klimmen en de winsten gaan omhoog. Bedrijven kijken voorzichtig weer naar de toekomst. Ten aanzien van IT zijn er dus veranderingen te zien. Het aantal maatregelen dat wordt opgelegd aan projecten om kosten te beheersen wordt langzaamaan minder en er ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven. Na jarenlang de bestaande investeringen in infrastructuur en applicaties intensief te hebben benut, wordt hierin nu geleidelijk weer geïnvesteerd. Het faciliteren van verbeterde dienstverlening aan klanten en het mogelijk maken van groei, zijn belangrijke doelstellingen van het topmanagement. Hoewel de focus geleidelijk wordt verlegd, betekent dit niet dat er meer geld beschikbaar komt voor de IT-organisatie. Gemiddeld is het IT-budget in 2005 een half procent lager dan in Geld voor nieuwe initiatieven moet worden gehaald uit het verder terugdringen van operationele kosten. De bestaande IT kan nog steeds veel efficiënter. De potentiële besparingen zijn volgens de respondenten substantieel. In meer dan de helft van de bedrijven kan op middellange termijn nog minimaal 5 procent worden bespaard. In de gemiddelde hoogte van het IT-budget zit weliswaar nauwelijks beweging, de verschuivingen binnen het IT-budget zijn groot. Al enkele jaren is de trend een verschuiving van de middelen naar standaard pakketsoftware, systeem integratie en outsourcing. Dit gaat ten koste van de bestedingen aan maatwerksoftware, detachering en eigen IT-personeel. Deze trend zet zich voort. Nederlandse bedrijven kijken steeds vaker naar externe leveranciers en het uitbesteden van informatievoorziening blijft winnen aan populariteit. Vooral bij het ontstaan van nieuwe vraag naar informatievoorziening, kijken klanten naar outsourcing als alternatief. Een eventuele opleving zal de komende jaren voornamelijk ten goede komen aan outsourceleveranciers. De focus op externe leveranciers heeft ook gevolgen voor de interne IT-afdeling. Het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek verwacht dat IT-organisaties de komende jaren verder zullen inkrimpen. Ook zal er intern nog het nodige aan de IT-organisatie worden veranderd. Ondanks de vele reorganisaties van de afgelopen jaren, geeft het merendeel van de bedrijven aan dat ze nog lang niet uitveranderd zijn en middenin het veranderingsproces zitten. Een kwart van de ondernemingen zegt zelfs dat de grootste veranderingen nog moeten komen. 9

10 Trendrapport Topmanagement en IT 2005 De belangrijkste middelen om de kosten te verlagen zijn nog steeds standaardisatie en consolidatie. De afgelopen jaren is al veel winst behaald met het consolideren van hardware en het standaardiseren van processen en software. Dit is een proces dat de komende jaren wordt gecontinueerd. Ook centralisatie is een belangrijk onderdeel van de strategie om de operationele kosten verder te verlagen. De afgelopen jaren betekende centralisatie veelal het centraal controleren of sturen van projecten. Deze aanpak wordt losgelaten en centralisatie heeft nu voornamelijk betrekking op het centraal inkopen van IT-diensten en het centraliseren van IT-dienstverlening, bijvoorbeeld via shared service centers. Nu bedrijven er over het algemeen wat beter voorstaan dan de afgelopen jaren, is er meer ruimte om eenmalige investeringen te doen met als doel de operationele kosten te verlagen. Dit is ook een belangrijke reden voor bedrijven om meer dan voorgaande jaren te investeren in infrastructuur. Met het updaten van de infrastructuur kunnen de kosten worden teruggebracht, maar wordt ook een investering gedaan in het creëren van een omgeving waarin beter kan worden gereageerd op de eisen van de business. Een opvallende uitkomst is dat ondanks de grote aandacht voor het verplaatsen van werkzaamheden naar lagelonenlanden dit slechts voor weinig bedrijven een optie is om de kosten van de IT-voorziening verder te verlagen. Alleen heel grote bedrijven hebben de schaalgrootte om te profiteren van de voordelen van offshoring. Dit wil niet zeggen dat er geen werk wordt verplaatst naar goedkopere landen. Kleinere bedrijven kunnen de voordelen van offshore realiseren via hun traditionele IT-leveranciers die bijna allemaal ontwikkelcentra in lagelonenlanden exploiteren. 10

11 Onderzoeksopzet Onderzoeksopzet Jaarlijks verricht het kennisplatform Topmanagement en IT een onderzoek naar de strategische IT-ontwikkelingen in Nederland. In januari 2005 is voor de zesde achtereenvolgende keer dit trendonderzoek verricht onder IT-beslissers van middelgrote en grote Nederlandse ondernemingen. In totaal hebben dit jaar 206 managers uit 173 verschillende Nederlandse organisaties aan het onderzoek deelgenomen. Waar meerdere personen van dezelfde organisatie hebben deelgenomen is in het onderzoek slechts één respondent meegenomen, te weten degene met het hoogste functieniveau. Het onderzoek is uitgevoerd binnen Digital Boardroom, de besloten onderzoekscommunity van het platform Topmanagement en IT. Via dit forum worden IT-verantwoordelijken van Nederlandse organisaties periodiek benaderd om online feedback te geven over strategische IT-issues. Geen enkel onderzoek naar IT-ontwikkelingen in Nederland kent zo n hoogstaande respondentengroep. Deze groep stelt ons in staat belangrijke strategische ontwikkelingen en fundamentele verschuivingen in vraag en behoeften te onderkennen. Het merendeel van de respondenten aan het onderzoek heeft een hoge IT-functie: vier op de vijf deelnemers is CIO of behoort tot het hoger IT-management. De overige respondenten maken deel uit van ander IT-management (voornamelijk gespecialiseerde managers zoals e-business of sourcing managers) en overig hoger en topmanagement (CEO, CFO, COO, CPO). Het onderzoek richt zich op de middelgrote en grote ondernemingen in Nederland. Circa tweederde (64 procent) van de respondenten is werkzaam binnen organisaties met meer dan werknemers. De verdeling in branches van de respondentengroep vormt een goede afspiegeling van het totaal aan IT-bestedingen in Nederland. In Nederland zijn de industrie en de financiële sector de grootste investeerders in informatietechnologie in absolute termen. Figuur I Functie 2% 9% 6% 4% 50% CIO Hoger IT-management Overig IT-management Topmanagement (CEO, CFO, COO, CPO) Overig hoger management 29% Overig 11

12 Trendrapport Topmanagement en IT 2005 Figuur II Omvang organisatie 4% 22% 17% Minder dan 100 werknemers werknemers werknemers 16% 15% werknemers werknemers meer dan werknemers 26% Figuur III Branche Industrie 8% 5% 5% 28% Financiële dienstverlening Handel (retail en groothandel) Zakelijke dienstverlening 11% Transport en logistiek 3% 3% 11% 9% 17% Telecom (Semi-)overheid Onderwijs Zorg Overig 12

13 Inleiding 1. Inleiding Jaarlijks verricht het kennisplatform Topmanagement en IT onderzoek naar ontwikkelingen in de IT-strategie bij grote Nederlandse organisaties. Naast de standaardvragen om te zien hoe budgetten en prioriteiten verschuiven, wordt elk jaar een aantal thema s uitgelicht. Dit jaar hebben we vooral gekeken naar de toekomst van de IT-organisatie op de lange termijn. De afgelopen jaren is door zowel IT-managers aan klantzijde als de IT-industrie met smart gewacht op betere tijden. Na een lange periode waarin kostenbesparingen bijna het enige motto was van bedrijven in het algemeen en IT-organisaties in het bijzonder, lijken de tekens gunstig. De ergste economische tegenwind is voorbij, de winsten groeien langzaam en bedrijven kijken voorzichtig vooruit om wellicht weer te investeren in de toekomst. Dit wil echter geenszins zeggen dat de happy days van de late jaren negentig terug zijn. Een nieuwe zakelijkheid heeft zijn intrede gedaan bij organisaties en veel overtollig vet is weggesneden. Ook de IT-organisatie moest zich opnieuw bewijzen. Enerzijds stonden er mislukte en te dure projecten op haar conto, anderzijds is de afgelopen jaren de reële dreiging van outsourcing en offshoring erbij gekomen. Er zijn voldoende leveranciers die grote delen van de IT-voorziening willen overnemen. Door meer professionaliteit, betere inkoopkracht of schaalvoordelen kunnen ze goedkoper werken en deze kostenvoordelen gedeeltelijk aan de klant doorgeven. De economie kan wel aantrekken, maar de boom van eind jaren negentig zal niet snel (en misschien wel nooit) terugkomen. Het klimaat is blijvend veranderd en zowel interne als externe leveranciers staan onder druk om te presteren. Het onderzoek is erop gericht om te kijken welke eisen worden gesteld aan IT en hoe IT-organisaties zich de komende jaren gaan of zouden moeten ontwikkelen. Concreet kijken we welke veranderingen we kunnen verwachten en of de verwachtingen nog verder worden aangescherpt. 13

14 Trendrapport Topmanagement en IT Langetermijndoelstellingen In de ogen van de respondenten heeft IT de komende jaren een tweeledige functie. IT moet enerzijds een betere bijdrage leveren aan de efficiency van de onderneming in haar geheel. Anderzijds moet IT de komende jaren ook bijdragen aan innovatie van producten en diensten. De operationele efficiency en de commerciële slagkracht van een onderneming zijn voor een groot deel afhankelijk van informatietechnologie. Vooral deze competenties winnen aan belang en moeten de komende jaren worden verbeterd. Figuur 2.1 Langetermijndoelstellingen voor IT Betere bijdrage van IT aan efficiency onderneming Betere bijdrage van IT aan innovatie Flexibiliseren van de IT-kosten 48% 58% 78% Verlagen van de IT-kosten 36% Verlagen vaste deel van de IT-kosten 27% Verlagen van percentage omzet dat aan IT wordt besteed 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Verlagen IT-kosten geen doel op zich Het verlagen van de kosten is in de meeste bedrijven geen doel op zich. Wanneer IT kan bijdragen aan een toenemende efficiency van het gehele bedrijf, worden de investeringen terugverdiend. Belangrijker dan het verlagen van de IT-kosten op zich, is dat ze flexibeler worden. Hiermee wordt bedoeld dat de vaste kosten worden verlaagd en de variabele kosten worden verhoogd. Wanneer de omzet terugloopt, lopen de kosten ook sneller terug. Met deze strategie kunnen bedrijven zich beter wapenen tegen veranderende klantvoorkeuren en fluctuaties in de afzet. 14

15 Veranderingen en kostenbesparingen 3. Veranderingen en kostenbesparingen De positievere vooruitzichten ten spijt lijkt het er niet op dat de IT-organisatie in rustiger vaarwater belandt. Aan alle respondenten is gevraagd in hoeverre de IT-organisatie nog veranderingen staat te wachten. Slechts een klein deel geeft aan dat de grootste veranderingen achter de rug zijn. Het overgrote deel van de bedrijven zit nog middenin het veranderingsproces. Figuur 3.1 Veranderingen IT-organisatie 1% 4% 11% 25% 59% Wij zijn zo ongeveer wel uitveranderd Wij zitten middenin het veranderingsproces De grootste veranderingen liggen nog voor ons Afgelopen jaren is bijna niets veranderd Anders Een kwart van alle bedrijven geeft zelfs aan dat de grootste veranderingen nog moeten komen. Ondanks alle reorganisaties van de afgelopen jaren en de toegenomen prestatiedruk is het einde niet in zicht. Veel organisaties zijn zich ervan bewust dat verandering een continu proces is en dat ze nooit uitveranderd zijn. Wanneer echter onomwonden wordt aangegeven dat de belangrijkste veranderingen nog moeten plaatsvinden, is het signaal duidelijk dat de inspanningen van de afgelopen tijd niet voldoende zijn geweest. De zucht naar verandering wordt mede gedreven door de potentiële voordelen. Nog altijd is de IT-organisatie onvoldoende lean and mean en zijn de mogelijke kostenbesparingen groot. Bijna de helft van alle ondernemingen geeft aan dat op een termijn van twee jaar de kosten over de gehele linie substantieel kunnen worden verlaagd. Een op de tien ondernemingen zegt zelfs dat de kosten binnen twee jaar met meer dan 20 procent kunnen worden verlaagd. Er is geen verschil met betrekking tot deze uitkomsten tussen kleine en grote bedrijven. Dus of het nu kleine, middelgrote of grote ondernemingen betreft, de IT-kosten kunnen nog met sprongen omlaag. Kosten nog substantieel te verlagen 15

16 Trendrapport Topmanagement en IT 2005 Figuur 3.2 Mogelijke IT-kostenbesparingen op middellange termijn 8% 9% 37% Marginaal (< 5%) Substantieel (circa 5% tot 20%) Zeer groot (> 20%) 46% Geen zicht op Het is wellicht weinig realistisch te denken dat alle besparingen in deze orde van grootte ook volledig worden gerealiseerd, maar de resultaten geven aan dat de gemiddelde topmanager ziet dat er nog veel besparingen te verwezenlijken zijn. Het is dus lonend om extra aandacht te besteden aan het verlagen van de kosten van IT. IT-organisaties worden verder gedownsized Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de interne IT-organisatie. De afgelopen jaren is in bijna elke IT-organisatie het mes gezet en zijn de aantallen werknemers vaak drastisch gereduceerd. Er is geen reden om aan te nemen dat deze trend om de interne IT-organisatie af te slanken ten einde komt. Ruim meer dan de helft (57 procent) van de bedrijven in het onderzoek voorziet dat ITorganisaties de komende jaren verder worden gedownsized. Vorig jaar werd dezelfde vraag gesteld en ook toen was dit percentage op exact hetzelfde niveau. Figuur 3.3 Verdere downsizing IT-organisaties 11% 57% Ja Nee 32% Geen zicht op 16

17 Methoden om kosten te besparen Het inkrimpen van IT-organisaties aan de klantzijde is dus geen trend die wordt gevoed door slechte economische omstandigheden, maar een autonome trend. Bedrijven willen meer flexibiliteit en willen meer werk laten uitvoeren door externe leveranciers. Kostenbesparingen zijn hier niet het enige argument. Ook veel bedrijven die op middellange termijn nog slechts marginale besparingen kunnen realiseren, denken dat de omvang van interne IT-organisaties zal afnemen. Wanneer er onder invloed van economische groei en een toegenomen vraag naar nieuwe IT-toepassingen banen worden gecreëerd, zullen deze ontstaan aan leverancierszijde en niet aan de vraagkant. 4. Methoden om kosten te besparen Centralisatie is het sleutelwoord voor bedrijven om de kosten naar beneden te brengen. Gevraagd naar de methoden die worden gehanteerd om de IT-kosten (verder) te verlagen, wordt vooral gekeken naar het centraliseren van interne ITdienstverlening, bijvoorbeeld in shared service centers, en naar centralisatie van de inkoop van IT-diensten. Met het centraliseren van IT-diensten wordt duplicatie van kennis, vaardigheden en soft- en hardware voorkomen en zodoende worden schaal- en kostenvoordelen gerealiseerd. Het zijn met name de grotere bedrijven die gebaat zijn bij centralisatie. Centralisatie sleutel tot nieuwe kostenbesparingen Figuur 4.1 Methoden om IT-kosten (verder) te verlagen Centraliseren IT-dienstverlening Centraliseren inkoop IT-diensten Beter benutten bestaande investeringen Governance voor realiseren standaardisatie Centraliseren projecten Vervangen infrastructuur Migratie naar nieuwe pakketsoftware 45% 42% 42% 38% 36% 53% 53% Reduceren aantal FTE's Leveranciers verder onder druk zetten (Nog meer) IT-dienstverlening uitbesteden Kaasschaaf-methode 20% 19% 31% 30% Uitstellen nieuwe investeringen Verplaatsen werk naar lagelonenlanden 12% 9% Wij doen niets meer om kosten te verlagen 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 17

18 Trendrapport Topmanagement en IT 2005 Voor het afdwingen van standaardisatie van processen wordt door menig bedrijf veel verwacht van governance. IT-governance is het geheel van regels, procedures en verantwoordelijkheden om te komen tot een optimale toepassing van IT. Om dubbel werk te voorkomen en om business units te dwingen zich te conformeren aan de centraal geformuleerde standaarden en ze te kunnen controleren, is een duidelijk raamwerk nodig. Standaardisatie is al langere tijd een belangrijk speerpunt van bedrijven om kostenbesparingen te realiseren. In theorie zijn deze gemakkelijk te verwezenlijken, maar de praktijk blijkt behoorlijk weerbarstig. Veel business units hebben het idee dat hun processen uniek zijn en zijn moeilijk te overtuigen om zich te schikken naar de standaard werkwijzen. IT-governance kan een oplossing zijn om standaard werkwijzen af te dwingen. Nagenoeg elke onderneming heeft een aantal programma s lopen om de ITkosten verder omlaag te brengen. Slechts 2 procent van de respondenten in het onderzoek geeft aan dat de eigen organisatie niets doet om de kosten te verlagen. Ook worden duidelijke keuzes gemaakt. De kaasschaafmethode, waarbij elk budget dezelfde procentuele vermindering krijgt opgelegd, wordt slechts bij een beperkt aantal organisaties gehanteerd. Meer ruimte voor structurele oplossingen De wat betere economische situatie heeft wel gevolgen voor de bereidheid om investeringen te doen. Het wordt nu gemakkelijker om te investeren met als doel de kosten te verlagen. Een voorbeeld is de infrastructuur die nu vaak hoge beheerkosten veroorzaakt. Een eenmalige investering kan helpen om de continu terugkerende operationele kosten naar beneden te brengen. Circa twee op de vijf bedrijven geven aan dat zij delen van de infrastructuur vervangen om de operationele kosten te verlagen. Daarentegen zijn er nog slechts enkele bedrijven die aangeven investeringen uit te stellen om de kosten te verlagen. Er is voor bedrijven nu meer ruimte om knellende situaties structureel op te lossen en bij afwegingen de totale kosten op lange termijn in ogenschouw te nemen. Hoewel er in de pers veel aandacht wordt besteed aan offshore development, wordt er door organisaties slechts op beperkte schaal gekeken naar dit instrument. Minder dan één op de tien bedrijven geeft aan IT-werkzaamheden naar lagelonenlanden te verplaatsen omwille van de kosten. Voor kleine bedrijven is het geen alternatief. Offshoring wordt pas aantrekkelijk voor ondernemingen met minimaal circa werknemers. 5. Besparen op software Een van de speerpunten om kosten te besparen is het beter benutten van de bestaande investeringen. Dit geldt niet alleen voor de investeringen in hardware en infrastructuur, maar ook voor de licenties die de bedrijven hebben. Tijdens het hoogtepunt van de internetboom eind jaren negentig zijn er in groten getale licenties gekocht van enterprise-pakketten. Vaak is een groot gedeelte van deze pakketten nooit geïmplementeerd en op de plank blijven liggen (vandaar de soms gebezigde term shelfware). 18

19 Besparen op software Bedrijven hebben geleerd van die periode. Het probleem van shelfware zal tegenwoordig een fractie zijn van vijf jaar geleden, maar dat betekent allerminst dat de licenties efficiënt worden gemanaged. Bij een overgrote meerderheid van de organisaties worden de mogelijkheden om de licentiekosten naar beneden te brengen niet voldoende benut en is er nog veel ruimte om kosten te besparen. Figuur 5.1 Mogelijkheden terugbrengen licentiekosten voldoende benut 4% 31% Ja Nee, kan beter 65% Nee, absoluut onvoldoende Organisaties pakken het probleem echter wel voortvarend aan. Er worden veel maatregelen genomen om de licentiekosten beter te beheersen en naar beneden te brengen. Veel van de oorzaken van onnodig hoge licentiekosten zijn vrij simpel op te lossen. Het grootste probleem is samen te vatten onder de noemer slecht licentiemanagement. Nog steeds zijn er veel onnodige licenties en tweederde van de ondernemingen probeert dan ook de kosten terug te dringen door het elimineren van overbodige licenties die terugkerende onderhoudskosten vergen. Veel overbodige licenties bij bedrijven Figuur 5.2 Methoden terugbrengen licentiekosten Elimineren ongebruikte licenties 68% Centraliseren inkoop software Verhogen controle op licentiekosten Hardware consolideren Samenvoegen software 24% 28% 49% 58% Functionaliteit laten 'afsterven' Migreren naar open source oplossingen Switchen van leverancier(s) Periodieke 'fee' i.p.v. aanschafprijs Software als dienst afnemen (ASP) 18% 18% 14% 11% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 19

20 Trendrapport Topmanagement en IT 2005 Om nieuwe problemen voor te zijn, wordt de inkoop van licenties gecentraliseerd en wordt de controle op licentiekosten verhoogd. De ingezette middelen gaan over het algemeen niet verder dan strak inkopen en het werkelijke gebruik controleren. Het afnemen van software via een ASP-constructie of het migreren naar open source oplossingen spelen een relatief bescheiden rol. De bestaande softwareleveranciers die via de klassieke licentiemodellen hun omzet realiseren, hoeven zich nauwelijks zorgen te maken over grote veranderingen in de markt. Bedrijven zijn vrij honkvast met betrekking tot hun softwareleveranciers. Wens terugbrengen aantal leveranciers De eisen die aan leveranciers in het algemeen worden gesteld, zijn ook aan verandering onderhevig. Tweederde van de ondernemingen zegt het aantal leveranciers te willen beperken. Ook dit kan worden gezien als een uiting van de wens om een meer gestandaardiseerde IT-omgeving te realiseren. Vooral grote bedrijven vinden dit belangrijk. Zeker wanneer bedrijven door overnames met verschillende leveranciers te maken hebben, is het uitfaseren van sommige pakketten een valide optie. Ook wanneer het leveranciers van diensten betreft kan het werken met één partij de gestandaardiseerde uitrol van systemen in verschillende landen vergemakkelijken. Steeds meer dienstverleners positioneren zich dan ook als een partij waarmee klanten wereldwijd zaken kunnen doen. De wens om met minder leveranciers zaken te doen, zal consolidatie van IT-leveranciers verder in de hand werken. Figuur 5.3 Doelstellingen ten aanzien van leveranciers Beperken aantal leveranciers 64% Betaling koppelen aan resultaat Projecten vaker fixed price laten uitvoeren 53% 51% Vaker werken met één hoofdaannemer 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Leveranciers zullen ook vaker worden afgerekend op resultaat. Veel bedrijven willen voorspelbare kosten en geven aan projecten vaker tegen fixed price te willen laten uitvoeren of de betaling te willen koppelen aan resultaatverantwoordelijkheid. De druk voor leveranciers om value for money te leveren, is de afgelopen jaren al flink toegenomen. In de nabije toekomst zal deze druk alleen maar groter worden. Schaalgrootte en professionalisering zijn belangrijke instrumenten van leveranciers om het hoofd te bieden aan deze ontwikkeling. 20

21 Prioriteiten IT-organisatie 6. Prioriteiten IT-organisatie Een belangrijke indicatie voor de dynamiek binnen de IT-organisatie zijn de gestelde prioriteiten. De prioriteiten laten zien welke verwachtingen de IT-organisatie moet waarmaken. De ontwikkeling van de prioriteiten over de jaren heen is dan ook een goede graadmeter voor de veranderingen die plaatsvinden binnen de IT-organisatie. De standaardisatie van applicaties en services heeft zoals reeds vele jaren de hoogste prioriteit. Na de ongebreidelde groei van projecten en applicaties eind jaren negentig is er veel tijd en geld gestoken in standaardisatie om zowel de beheer- als onderhoudskosten te verlagen en de flexibiliteit te verhogen. Veel verschillende applicaties en werkwijzen veroorzaken niet alleen hoge kosten, maar ook het aanpassen van processen en werkwijzen wordt bemoeilijkt. Ondanks de jarenlange inspanningen op dit gebied is er nog voldoende ruimte om verdere verbeteringen te realiseren. Nog veel winst mogelijk door standaardisatie Figuur 6.1 Prioriteiten voor IT Standaardisatie van 65% applicaties en services 71% Consolidatie van 46% systemen en platforms 52% Verlagen van de IT-kosten 7% 46% 32% 56% Implementatie 2% 41% van nieuwe systemen 32% Integratie van 1% 36% bestaande systemen 19% 38% Verhogen van de n.v.t. 36% controle op IT-kosten 15% 25% 44% Migratie naar nieuwe n.v.t. 35% systemen en platforms 9% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ook consolidatie van systemen en platforms heeft een hoge prioriteit en past in min of meer dezelfde categorie als standaardisatie. Een groot aantal verschillende systemen en platforms zorgt voor onnodig veel kosten binnen de organisatie. Voor veel applicaties is in het verleden aparte hardware aangeschaft. Het combineren van verschillende applicaties op een afnemend aantal servers is een relatief eenvoudige manier om niet alleen te besparen op hardware- en licentiekosten, maar ook op de onderhouds- en beheerkosten. 21

22 Trendrapport Topmanagement en IT 2005 Implementatie nieuwe systemen vaker prioriteit De prioriteiten van de gemiddelde IT-organisatie liggen duidelijk bij het realiseren van efficiencyvoordelen. Efficiency en lage kosten zijn nog steeds de aandachtspunten binnen de meeste bedrijven. Het verlagen van de totale IT-kosten is de afgelopen jaren een belangrijk speerpunt geweest en nog steeds is het zaak om goed op de kosten te letten. De nadruk op het verlagen van IT-kosten is in 2005 echter minder groot dan in Vorig jaar had 56 procent van de bedrijven dit als prioriteit, dit jaar is dit gedaald tot 46 procent. Daarentegen is er meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Het percentage bedrijven dat implementatie van nieuwe systemen als prioriteit noemt voor het komende jaar, is flink gestegen. De druk op de IT-organisatie om efficiënt te opereren houdt aan, maar bedrijven kijken weer voorzichtig naar de toekomst. Een vergelijkbaar beeld ontstaat wanneer wordt gekeken naar de manier waarop IT-projecten worden aangestuurd. De economische omstandigheden blijken minder vaak aanleiding te zijn om beperkende maatregelen te nemen. Het rendement van investeringen staat nog altijd voorop. Waar kostenbeheersing de afgelopen jaren het doel was, was de return on investment (ROI) het instrument. In de strijd tegen te hoge uitgaven moest van bijna elke investering het rendement worden aangetoond. Alleen op rigoureuze manier kon de bijl aan de wortel van vele uitgaven worden gezet. Figuur 6.2 Verandering projecten door economische omstandigheden Stringenter sturen op ROI van projecten 56% 60% Minder projecten in portfolio 33% 34% Meer centralisatie en/of coördinatie door projectbureau 30% 38% Meer incrementeel werken (opdelen van projecten) 28% 27% Meer 'out-of-the-box' implementaties 7% 28% 24% Sneller beëindigen van niet 2% 18% goed lopende projecten 20% Meer uitbesteden 1% 17% 21% Projecten worden kleiner (tijd en geld) n.v.t. 17% 15% 26% Niet noemenswaardig 2% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

UITBESTEDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

UITBESTEDING IN DE PUBLIEKE SECTOR UITBESTEDING IN DE PUBLIEKE SECTOR Colofon Auteurs: Paul de Kort en Teun Putter Eindredactie: Jac Gianotten Opmaak en omslagontwerp: Louise Stavast (Hilversum) Drukwerk: Hoonte Bosch & Keuning (Utrecht)

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

De rol van contracten binnen de aanbesteding van de ITprojecten

De rol van contracten binnen de aanbesteding van de ITprojecten pag.: 1 van 5 code: SPE-ICT-art-007-bl De rol van contracten binnen de aanbesteding van de ITprojecten Bron: Morgan Chambers, DigitalBoardroom, januari 2006, pp. 1-4 Auteur(s): A. Joha, G. Wijers, S. van

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Oplossingen voor middelgrote en kleine bedrijven. IBM express portfolio: Eenvoudig. Betaalbaar. Krachtig. Precies goed.

Oplossingen voor middelgrote en kleine bedrijven. IBM express portfolio: Eenvoudig. Betaalbaar. Krachtig. Precies goed. Oplossingen voor middelgrote en kleine bedrijven IBM express portfolio: Eenvoudig. Betaalbaar. Krachtig. Precies goed. Om niet langer te moeten kiezen uit teveel of net niet genoeg. Sommige middelgrote

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Softwaregebruik in het compliance-tijdperk. Compliant softwaregebruik: is de IT-organisatie er wel klaar voor?

Softwaregebruik in het compliance-tijdperk. Compliant softwaregebruik: is de IT-organisatie er wel klaar voor? RESEARCH NOTE Softwaregebruik in het compliance-tijdperk Het onderzoek Onderzoek onder business en IT managers naar software, compliance en licenties Bedrijfsleven en overheid 93 deelnemers Het gebruik

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking

Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking In het Raadsvoorstel focus traject Rust, sturing en basis op orde, versie B&W 06-12-2016, wordt als alternatief aangegeven dat er geen alternatief is. Zeker omdat

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Klantcontact is mensenwerk Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Contact Center Solutions Mensen verbinden is onze passie Klanten waarderen een bedrijf positief als hun beleving over het

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen

Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen Geert-Jan Vintges Directeur Marketing & Sales HCN 1. BPO (Business Process Outsourcing) 2. Co-sourcing 3. Offshore 4. Multichannel 5. CRM (Customer

Nadere informatie

Intake Formulier Opleidingen

Intake Formulier Opleidingen Intake Formulier Opleidingen CommVault Afdeling: Opleidingen Documentnummer: I-CV-01_training Contactgegevens Betrokkenen Naam Email Telefoonnummer DataManagement Professionals (Trainer) Naam Email Telefoonnummer

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer Inzicht zorgt voor uw Smile Frank Erftemeijer Smile Introductie; Waarom is een Smile belangrijk? The Last Mile en Lost Smile Van Informatie, Communicatie naar Integratie revolutie t Echte Nieuwe werken

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

De Business Case voor sociale media bij gemeenten

De Business Case voor sociale media bij gemeenten De Business Case voor sociale media bij gemeenten Boyd Hendriks Wie de business case zoekt voor het gebruik van sociale media bij gemeenten, vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit verschillende

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud. XS4ALL toont innovatiedrang met cloud

Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud. XS4ALL toont innovatiedrang met cloud Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud XS4ALL toont innovatiedrang met cloud Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud XS4ALL toont innovatiedrang met

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Colofon Titel Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet Auteur Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Uitgever InCT Postbus 33028 3005 EA Rotterdam www.inct.nl uitgever@inct.nl Vormgeving en

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie