ZORG OVERHEID FINANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORG OVERHEID FINANCE"

Transcriptie

1 ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1

2 2 Total Specific Solutions

3 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale kruisbestuiving plaats. Vertical Market Software 3

4 Inhoud VOORWOORD WIJ MAKEN VERTICAL MARKET SOFTWARE INTERVIEW CEO ROBIN VAN POELJE TSS: DE BLIK VOORUIT DE TOEKOMST VAN VERTICAL MARKET SOFTWARE ONZE KLANTEN ONZE BEDRIJVEN TSS: DE MENSEN CONTACTGEGEVENS Een uitgave van Total Specific Solutions (TSS) B.V., Utrecht Concept conflictamsterdam.com Realisatie overburen.nl 4 Total Specific Solutions

5 Voorwoord Groei en nieuwe kansen Groei is waar we onze blik de komende tijd op zullen richten. We zijn optimistisch en enthousiast over de ontwikkelingen die voor ons liggen. TSS wil samen met haar nieuwe eigenaar, Constellation Software, haar positie in de verticale markten zorg, finance en overheid verder uitbouwen en zodoende de grootste Europese speler worden in vertical market software. Dat betekent dat TSS een volgende groeifase in gaat. Een fase die zich kenmerkt door nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Niet alleen voor ons bedrijf, maar bovenal voor onze klanten. Ons doel is dat onze klanten optimaal moeten profiteren van onze groei, kennis en expertise. De focus ligt meer dan ooit op resultaten. Samenwerking tussen de verschillende TSSbedrijven - Everest, Blueriq, KZA, PharmaPartners, PinkRoccade Local Government, PinkRoccade Healthcare en Yonder - speelt hierbij de centrale rol. Kruisbestuiving en uitwisseling van kennis maken dat we ons nog beter en sterker kunnen inzetten voor onze klanten. De TSS-bedrijven zijn namelijk stuk voor stuk bedrijven die als geen ander verstand hebben van hun markten en de mogelijkheden die technologie deze markten te bieden heeft. Door deze kennis te bundelen op momenten dat dit zinvol is, kunnen we vooruitstrevender dan ooit zijn en software ontwikkelen voor klanten die daadwerkelijk het verschil maakt in hun markt. Want dat is waar de TSS-bedrijven goed in zijn: het verschil maken. In deze corporate brochure leest u op welke manieren we onze kennis en producten in de praktijk brengen. We laten de TSS-bedrijven hierover zelf aan het woord, maar we geven uiteraard ook onze klanten het woord. Ook zij vertellen op welke manieren ze samen met TSS tot mooie en effectieve oplossingen zijn gekomen. We wensen u veel leesplezier. innovatief zijn en verschil maken Vertical Market Software 5

6 Vertical Market Software 6 Total Specific Solutions

7 Vertical Market Software 7

8 Focus op verticale markten Wij maken Vertical Market Software Vertical Market Software (VMS), ofwel sectorspecifieke software, is onze corebusiness. In tegenstelling tot software gericht op horizontale markten, waarbij een breed pakket van diensten wordt aangeboden aan een brede groep gebruikers, richten wij ons op software die is gemaakt voor een specifieke groep gebruikers. De gezondheidszorg is een goed voorbeeld van zo n verticale markt. Verzekeraars, ziekenhuizen, huisartsen, apotheken en patiënten - verenigingen werken allemaal samen rond hetzelfde onderwerp en vormen zo een verticale markt. Hetzelfde geldt voor de twee andere verticale markten waarin TSS actief is: finance en overheid. Deze grote verticale markten zijn weer te verdelen in submarkten. De financiële sector kent banken en verzekeraars, en de zorg kent eerstelijnszorg (zoals huisartsen en apotheken), en tweedelijnszorg (zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en geestelijke gezondheidszorg). TSS bedient ruim tien van dit soort verticale submarkten. Uniek in Europa Dat maakt ons bijzonder. Slechts enkele bedrijven in Europa richten zich zoals wij op verschillende verticale markten tegelijk. Deze positie creëert kansen om toe te treden tot nieuwe markten en om ons diepgaand te profileren en te nestelen in de bestaande. Het daagt ons bovendien uit. Om onze positie te kunnen handhaven, moeten wij iedere keer weer vooruitkijken en inzichten en visie ontwikkelen op de dynamiek van iedere verticale markt die wij bedienen. Ons feitelijke product bestaat immers uit marktkennis en kennis van de eisen die in een specifieke markt worden gesteld. Met die kennis kunnen wij antwoorden, oplossingen en toegevoegde waarde bieden ten aanzien van vraagstukken die wij in de verticale markten ontdekken. De blik naar buiten De markten waarin wij opereren zijn dynamisch van aard en veranderen snel. Dat is niet uitsluitend het gevolg van steeds wisselende wet- en regel geving. Ook de veranderende eisen van burgers en de voortschrijdende technologische en organisatorische mogelijkheden voor klanten die actief zijn in die markten, zorgen voor dynamiek. Wij houden de vinger aan de pols en denken en werken mee aan oplossingen. Dat vraagt echter dat wij ons focussen op de markt en dat wij inzichten delen. We moeten onze focus richten op de markten waarin wij opereren en niet uitgaan van onze eigen organisatie, producten of onze werkwijzen. We moeten ons focussen op de marktdynamiek die wij ontdekken en onze producten en werkwijzen daar op aanpassen. Dat betekent dat we 8 Total Specific Solutions

9 onze blik naar buiten moeten richten. Daarvoor is ruimte, kennis en capaciteit nodig. En die creëren we door een sterke samenhang binnen de TSSgroep. We bedienen de klant van de klant Alle markten waarin TSS actief is, kennen een grote maatschappelijke relevantie. Organisaties binnen deze sectoren willen zo efficiënt mogelijk opereren, tegen de laagst mogelijke kosten en daarbij het persoonlijk contact met hun klant, de eindgebruiker, verder versterken. Deze uitdaging - lagere kosten en meer tevreden eindgebruikers - biedt veel kansen. In deze tijd gaat het er vooral om burgers, consumenten en patiënten te betrekken bij de dienstverlening. Via co-creatie bijvoorbeeld, of door eindgebruikers zoveel mogelijk zelf aan de knoppen te laten draaien. Het softwareproduct van PinkRoccade Local Government iburgerzaken is hier een goed voorbeeld van. Door burgers de mogelijkheid te geven om meer zaken thuis online te regelen in plaats van op het gemeentehuis, kunnen gemeenten geld besparen terwijl burgers het makkelijk en plezierig vinden om thuis online hun zaken te kunnen regelen. Masters in Vertical Market Software Net zoals de TSS-bedrijven al decennia werken aan het steeds verder verfijnen van het ontwikkelen van vertical market software is ook de nieuwe aandeelhouder van TSS, Constellation Software Incorporated (CSI), specialist op dit gebied. Al bijna twintig jaar focust deze organisatie zich op het maken van sectorspecifieke software. TSS en CSI kunnen dan ook veel van elkaar leren om zich nog verder te bekwamen in het ontwikkelen van deze software waaraan steeds hogere eisen worden gesteld door de voortdurende dynamiek in de specifieke markten. Voor onze klanten betekent dit dat de kwaliteit van de software en de samenwerking alleen maar verder omhoog gaat. TSS wil blijven groeien Om de businesswaarde die wij leveren verder te ontwikkelen willen wij blijven groeien. Wij zien voor onszelf groei in drie dimensies: inhoudelijk, geografisch en op het gebied van productportfolio. Inhoudelijke groei Wij bewegen ons steeds meer op marktniveau. Via individuele vraagstukken van individuele klanten ontdekken wij marktbrede patronen. Van customer intimacy groeien wij zodoende naar market intimacy. Dat wil zeggen dat wij overstijgende, brede en diepgaande kennis hebben van de markten waarin wij opereren. En die kennis is van belang voor ál onze klanten. Die kennis bepaalt onze propositie in vertical market software. Dat is de inhoudelijke groei die wij willen doormaken. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we een product niet eerst ontwikkelen om het vervolgens naar de markt te brengen (productoriëntatie), maar we polsen eerst de markt en beginnen pas met ontwikkelen zodra de markt hiervoor interesse heeft getoond (marktoriëntatie). De markten waarin TSS actief is, kennen een grote maatschappelijke relevantie Vertical Market Software 9

10 Focus op verticale markten Onze positie is een uitstekend vertrekpunt voor Europese expansie Geografische groei Onze positie als marktleider in vertical market software in de Benelux is een uitstekend vertrekpunt voor verdere expansie op de Europese markt. Het gaat hierbij niet om expansie om de expansie, maar om de blik te vergroten en kennis over het ontwikkelen van vertical market software die wij hebben vergaard, over de grenzen te brengen en tegelijkertijd kennis die in andere Europese landen aanwezig is, toegankelijk te maken voor onze thuismarkt. Er zijn veel kansen voor ons op de internationale markten. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar eindgebruikers in landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk, dan zien we daar dezelfde behoeften ontstaan als op onze thuismarkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan cloud-diensten of consumerisation of IT. Dit alles wil niet zeggen dat TSS producten internationaal gaat verkopen. Dat is vaak niet mogelijk omdat bijvoorbeeld een huisarts in Nederland andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft dan een huisarts in Frankrijk. Maar als Europees VMS bedrijf kunnen we wél onze kennis van software voor huisartsen delen met toekomstige internationale TSS-bedrijven. Groei van productportfolio Ons succes wordt sterk bepaald door ons vermogen om de verwachtingen van klanten te overtreffen. Dat willen we blijven doen. Het blijft dan ook belangrijk om in co-creatie met de markt en klanten nieuwe, interessante en kwalitatief uit stekende producten te ontwikkelen of door middel van acquisitie aan ons portfolio toe te voegen. Wij spelen met ons productportfolio in op het gegeven dat veel klanten voor grote veranderingen staan. Ze moeten anticiperen op tal van veranderingen en ze moeten modern en slagvaardig blijven. Met onze producten voorzien we in klantbehoeften als selfservice, co-creatie en werken via de Cloud. DE NIEUWE AANDEELHOUDER: CONSTELLATION SOFTWARE Constellation Software Inc. (CSI) is een wereldwijde aanbieder van enterprise software oplossingen aan verschillende verticale markten. De core business van Constellation is het verwerven, beheren en bouwen van vertical market softwarebedrijven. In het algemeen bieden deze bedrijven bedrijfskritische softwareproducten die aansluiten bij de specifieke behoeften van klanten in specifieke verticale markten. De naam Constellation Software zou je bijna kunnen vervangen door TSS, zo goed past deze nieuwe aandeelhouder bij TSS. De potentie van kruisbestuiving tussen de twee bedrijven is dan ook groot. Constellation Software brengt een enorm internationaal netwerk met zich mee. De vijf operationele groepen (TSS is de zesde operationele groep) bedienen meer dan 40 duizend klanten in ongeveer zestig verschillende verticale markten wereldwijd. Met het hoofdkantoor in Toronto, Canada, en kantoren in Noord-Amerika, Europa en Australië, heeft Constellation Software meer dan medewerkers die in 2013 een geconsolideerde omzet genereerden van meer dan US $ miljoen. Voor de actuele cijfers ga naar 10 Total Specific Solutions

11 SERVICES HUISARTSEN APOTHEKEN ZIEKENHUISAPOTHEKEN VERZORGING O.A. THUISZORG VERZORGINGSHUIZEN GEHANDICAPTENZORG GEESTELIJKE GEZONDHEIDHEIDSZORG ZIEKENHUIZEN DIRECTIERAAD RAAD VAN BESTUUR ONE TIER BOARD PUBLIEKSZAKEN SAMENLEVINGSZAKEN RUIMTE EN OMGEVING BEDRIJFSVOERING HYPOTHEKEN VERZEKERAARS CENTRALE OVERHEID Total Specific Solutions De bedrijven van TSS richten zich op specifieke verticale markten. Deze verticale markten zijn weer onder te verdelen in submarkten. Voor iedere submarkten zijn er specifieke softwareproducten beschikbaar. Dit geheel wordt aangestuurd door de directieraad van TSS. Vertical Market Software 11

12 Interview CEO Robin van Poelje We zijn aan een nieuwe groeifase begonnen Met de komst van Constellation Software zijn we een zeer grote speler geworden De komst van de nieuwe aandeelhouder Constellation Software luidt een nieuwe groeifase in voor Total Specific Solutions (TSS). Het biedt ons een goede uitgangspositie om de komende jaren door te groeien en onze ambities te versterken, aldus TSS-CEO Robin van Poelje. Constellation Software is sinds eind 2013 de nieuwe aandeelhouder van TSS. Wat brengt dit uw organisatie? Dat betekent dat voor ons een nieuwe groeifase is aangebroken. We hebben goed gekeken naar wat er om ons heen gebeurt. En er gebeurt veel. De markten waarin wij opereren zijn dynamisch van aard en veranderen. Niet alleen wet- en regelgeving zorgen voor dynamiek, ook de veranderende eisen van burgers en de technologische en organisatorische mogelijkheden maken dat onze klanten met veranderingen te maken hebben. Zij staan voor verschillende uitdagingen. Zo zullen onze klanten meer wendbaar en flexibel moeten zijn, unieke toegevoegde waarde moeten leveren en nauwer moeten samenwerken met hún klanten. Wij kunnen organisaties hiermee helpen. Nu des te meer omdat onze nieuwe aandeelhouder veel aanvullende kennis en ervaring in onze organi- satie brengt. De potentie van kruisbestuiving tussen de twee bedrijven is groot. Wat is de ambitie voor de komende jaren? Die is heel duidelijk. Met de komst van Constellation Software actief in meer dan vijftig landen - zijn we een zeer grote speler geworden. Het is nu de uitdaging en onze ambitie om de grootste VMS-partner in Europa te worden. We kunnen kosten verlagen voor klanten en we kunnen hen helpen hun dienstverlening te verbeteren voor de burger, patiënt of eindconsument, en boven- dien meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Op deze manier heeft TSS in de Benelux al succesvolle en sterke posities gerealiseerd in de verticale markten zorg, finance en overheid. Samen met Constellation Software kan TSS haar positie in de Benelux en Europa nu verder gaan verstevigen. We zien namelijk ook dat een nieuwe generatie softwareproducten steeds meer vanuit een Europees perspectief wordt ontwikkeld. We willen en kunnen nu ook meegaan met deze ontwikkeling. Wat betekent Vertical Market Software voor TSS? Het is onze corebusiness. Iedere markt wordt gekenmerkt door een geheel eigen dynamiek, inrichting en werking. Door precies te weten wat er speelt in zo n markt, kunnen we de juiste software maken voor organisaties in specifieke 12 Total Specific Solutions

13 sectoren. We bieden kortom specifieke software voor specifieke markten. Dat is waar wij goed in zijn. En daar zullen we nog beter in worden met onze nieuwe aandeelhouder. Constellation Software is een organisatie die zich al meer dan twintig jaar heeft gespecialiseerd in Vertical Market Software. Zij brengen voor ons en onze klanten waardevolle kennis en ervaring mee van specifieke markten en producten. We kunnen daar van leren. Waar liggen voor de komende jaren de kansen voor TSS? Vooral op het gebied van business process outsourcing (BPO), big data, cloud computing en duurzaamheid. Meer en meer klanten trekken zich terug op hun kernactiviteiten. Daarmee kunnen zij voorsprong behalen op andere aanbieders en bovendien tijd en kosten besparen. Wij kunnen BPO aan klanten leveren op basis van onze eigen software. Op die manier kunnen we garanderen dat we succesvol zijn in het overnemen van de klanttaken, ofwel die taken die worden uitgevoerd met behulp van de software die wij door en door kennen. Maar ook de ontwikkelingen rondom het fenomeen big data bieden mogelijke kansen voor zowel ons als onze klanten. Bedrijven willen in staat zijn om grote volumes data te verzamelen, te analyseren en te combineren om nieuwe kansen te creëren. Juist wij, die actief zijn in de markten overheid en zorg, hebben miljoenen gegevens in huis. Daarnaast beschikken wij als vertical market software onderneming over de diepgaande kennis van specifieke markten en weten welke vragen, uitdagingen en kansen daar spelen. Kortom: de meest logische partij om met behulp van software intelligentie uit die data te halen, zijn wij. Hetzelfde geldt voor cloud computing. De voordelen van cloud computing zijn legio: organisaties besparen kosten op arbeid en apparatuur, gegevens zijn overal beschikbaar, oplossingen zijn schaalbaar, investeringen zijn laagdrempelig en gegevensopslag is veilig. Als vertical market software onderneming is cloud computing een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Hierdoor hoeven onze klanten zich niet bezig hoeven te houden met technologie. Dat is een belangrijke waarde die TSS hen kan bieden. Tot slot neemt de behoefte aan duurzame oplossingen toe. Ook hierdoor ontstaan kansen voor ons. Zo kunnen verschillende partijen met cloud computing op efficiënte wijze gebruikmaken van dezelfde datacenters en energie besparen. Wij bieden daarbij een cloud-oplossing met een gezicht. We bieden geen anonieme server die zich ergens in deze wereld bevindt, maar een server die gewoon in Nederland door Nederlanders wordt beheerd. Ook op het gebied van een duurzame trend als Het Nieuwe Werken kunnen we een rol van betekenis spelen. Deze trend kan immers niet bestaan zonder software. Hetzelfde geldt voor flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door uitbesteding van technologiediensten. En de nieuwe netwerken en samenwerkingsvormen die momenteel ontstaan, moeten worden gefaciliteerd en vragen om voortdurende innovatie. Tot slot. Wat betekent dit voor de klanten van TSS? De nieuwe groeifase van TSS betekent voor onze klanten dat ze nog centraler komen te staan en dat we nog meer toegevoegde waarde gaan leveren. We willen de klant meerwaarde bieden. We deden het al, maar we gaan klanten nóg beter helpen hun problemen op te lossen en uitdagingen te transformeren tot kansen. Laat de toekomst maar komen. Meer klanten trekken zich terug naar hun kernactiviteiten Vertical Market Software 13

14 TSS: De blik vooruit Vertical Market Softwarebedrijven kenmerken zich niet alleen door diepgaande marktkennis over de specifieke markten die zij bedienen, maar vooral ook door het begrip voor de eisen die in de specifieke markt worden gesteld en hoe daar het beste aan te voldoen. Dit brengt een dynamische marktcontext met zich mee, waar de software en de visie van TSS goed bij aansluit. Een virtuele gemeente waar software kan worden getest zodat eindgebruikers direct met goede software kunnen werken lees meer op pagina: 31 Een derde van alle software is vertical market software Een subsidie of vergunningen digitaal aanvragen en realtime de status bekijken lees meer op pagina: 27 We schetsen het landschap van hypotheekapplicaties voor 2018 lees meer op pagina: 16 lees meer op pagina: 29 Mobiele applicaties voor patiënten lees meer op pagina: Total Specific Solutions

15 Het woord voor de toekomst in finance: applicability lees meer op pagina: 17 Aan elkaar gekoppelde bedrijfsprocessen in de zorg lees meer op pagina: 21 Informatie over pensioenen toegankelijk maken lees meer op pagina: 33 Alles wat burgers zelf doen, hoeft de ambtenaar niet meer te doen. Dat scheelt personeelskosten Realtime informatie over de patiënt op beeldscherm lees meer op pagina: 23 lees meer op pagina: 25 Vertical Market Software 15

16 De toekomst De toekomst van Vertical Market Software Wij zien de toekomst als een speelveld dat volop in beweging is en waarbij software oplossingen een centrale rol vervullen. Vertical market software oplossingen spelen daar in toenemende mate een steeds grotere rol in. Gartner stelt dat ongeveer een derde van alle software op dit moment vertical market software is en dat daarmee wereldwijd meer dan $ 110 miljard mee gemoeid is. De behoefte aan vertical market software neemt toe omdat technologische ontwikkelingen voortrazen. Dat alles mobiel wordt is daar een voorbeeld van. Met een ipad in de hand heeft de ziekenhuisarts alle patiënteninformatie voortdurend bij de hand. Maar de ipad is slechts een apparaat, er moet specifieke software ontwikkeld worden om dit voorbeeld mogelijk te maken. Aan ons en onze klanten de uitdaging om samen in co-creatie deze en andere technologische ontwikkelingen op te pakken en in te zetten ten behoeve van oplossingen binnen hun sector. Onze vertical market software oplossingen zorgen ervoor dat onze klanten zich richting hun eindgebruikers sterker kunnen onderscheiden, de relaties met hun eindgebruikers versterken en specifieke werkprocessen goedkoper kunnen worden uitgevoerd, terwijl de kwaliteit gehandhaafd blijft of wordt verbeterd. De ontwikkelingen in de markt vragen bovendien van organisaties dat ze snel kunnen inspelen op veranderingen. De drie decentralisaties van de rijksoverheid richting de gemeenten zorgen ervoor dat ge meenten meer verantwoordelijkheden krijgen en die verantwoordelijkheden moeten invullen met minder geld dan de rijksoverheid daarvoor nodig had. Alleen vertical market software stelt gemeenten in staat om deze uitdaging aan te gaan, omdat deze software specifiek voor de markt en het vraag stuk ontwikkeld is en daarbij niet alleen de ambtenaar, maar ook de burger betrekt. Naast dit voorbeeld van veranderende wet- en regelgeving zijn er nog andere sociale drijfveren voor de groei van vertical market software. Denk aan alle social media. Via Twitter wordt bijvoorbeeld een financiële dienstverlener snel op de vingers getikt wanneer bepaalde diensten niet goed werken of wanneer de interactie van een klant met de dienstverlener niet goed is bevallen. Al deze technologische en sociale ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar sector specifieke software oplossingen steeds groter zal worden. In de zorg De marktwerking en toenemende vraag naar zorg maken dat het zorglandschap van de toekomst verandert. Zorgorganisaties moeten bedrijfsmatiger werken en tegelijkertijd kwaliteit leveren. Daarbij verschuiven medische handelingen over de verlengde zorgketen heen door bijvoorbeeld een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de zorggebruiker en zijn omgeving, of bij zorgorganisaties of professionals die hiertoe het best in staat zijn. Hiervoor is relevante informatie over patiënten, andere zorgverleners en ketenpartners op diverse momenten en locaties onmisbaar: any place, any time. Om de zorg in Nederland efficiënter te kunnen 16 Total Specific Solutions

17 maken, zal de infrastructuur op het gebied van informatievoorziening en kennisdeling moeten worden verbeterd. Software speelt daarin een rol van belang. Big data en in het geval van de zorg: medische business intelligence - zullen meer en meer gebruikelijk worden omdat hiermee de beschikbare kennis beter kan worden benut. Daarnaast wordt het steeds belangrijker dat de patiënt en zijn netwerk zelf in staat worden gesteld om een belangrijke bijdrage te leveren aan een betere kwaliteitszorg. Zo kan een patiënt zelf stuurinformatie ontvangen voor zijn of haar gezondheid, en kunnen mobiele applicaties worden ontwikkeld die de patiënt en zijn netwerk waarschuwen voor gezondheidsrisico s. De patiënt voert kortom steeds vaker zelf de regie. Dat betekent dat de software en haar user interfaces meer dan ooit toegankelijk moeten zijn voor de gebruiker ervan. Bij gemeente & overheid De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen. Publieke spelers en marktpartijen raken bovendien steeds meer verweven met elkaar en de overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. Consumenten en burgers regelen hun zaken nu eenmaal het liefst op tijden en locaties die zij zelf verkiezen en in toenemende mate digitaal. Gemeenten en overheidsorganisaties zullen hun dienstverlening hierdoor in de toekomst steeds meer regisseren in plaats van deze helemaal zelf te leveren. Ook zullen ze maatschappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt steeds meer faciliteren. Zodoende ontstaat er een andere vorm van samenwerking tussen burger en overheid. Software speelt daarbij een cruciale rol, evenals de Pink Private Cloud. Door applicaties steeds vaker onder te brengen in deze cloud, kunnen onze klanten zich concentreren op hun kerntaken. Daarnaast moeten gemeenten en overheidsorganisaties snel kunnen reageren op veranderingen uit de omgeving en transparanter opereren. Voor beide geldt: hoe minder en eenvoudiger de regels, des te beter de dienstverlening aan burgers. In de financiële wereld Het trefwoord voor de toekomst als het gaat om financiële instellingen is applicability ofwel toepasbaarheid. De groeiende hoeveelheid data en mogelijkheden moeten eenvoudigweg op een toegankelijke manier worden aangeboden. Consumenten regelen hun zaken immers steeds vaker digitaal. Het toenemend aantal mobile devices en het gebruik van de cloud vragen om toegankelijke en gebruiksvriendelijke software. Onze klanten staan voor de uitdaging om snel en tegen de juiste kosten nieuwe toe gankelijke toepassingen aan de markt aan te bieden. Alertheid is daarbij geboden, want de techniek verandert razendsnel. Software verandert bovendien van een push-markt voortgestuwd door technische mogelijkheden in een pull-markt die ervan uitgaat dat technisch alles mogelijk is en waarbij klanten vragen om meer functionaliteiten tegen minder kosten. software die organisaties in staat stelt flexibel te reageren Vertical Market Software 17

18 Onze klanten 18 Total Specific Solutions

19 Vertical Market Software 19

20 20 Jan Kees Cappon Raad van Bestuur van ziekenhuis Rijnstate

21 PinkRoccade Healthcare en Ziekenhuis Rijnstate We zijn met dit systeem echt vooruitstrevend De klant Onze rol Het resultaat Ziekenhuis Rijnstate is een topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Arnhem. De in totaal vijfduizend medewerkers verlenen hooggespecialiseerde medische zorg. Het ontwikkelen en implementeren van een ERP-systeem dat Inkoop, Logistiek, Financiën en Projecten met elkaar verbindt. De bedrijfsvoering van deze ziekenhuisorganisatie is dankzij CareCTRL veiliger, efficiënter en effectiever geworden. Door onze bedrijfsprocessen aan elkaar te knopen, kunnen we efficiënter en veiliger werken. Helios, zo luidt de naam die ziekenhuis Rijnstate heeft gegeven aan het systeem CareCTRL dat PinkRoccade Healthcare in 2013 in iets minder dan twaalf maanden tijd heeft geïmplementeerd bij deze ziekenhuisorganisatie. We waren op zoek naar een softwareproduct dat verschillende bedrijfsprocessen, waaronder inkoop, logistiek en financiën, aan elkaar wist te verbinden om veiliger en efficiënter te kunnen werken, aldus Jan Kees Cappon, lid van de Raad van Bestuur. Het goed functioneren van een ziekenhuis staat of valt vandaag de dag met een procesbenadering van de organisatie. We moeten steeds minder denken in termen van afzonderlijke functies, en meer in termen van diensten. En die diensten willen we voor onze klanten en leveranciers zo goed mogelijk organiseren. Bovendien willen we als ziekenhuisorganisatie geen gesloten bastion zijn, maar een netwerkorganisatie van en voor zorgaanbieders. Onze patiënten ontvangen 95 procent van hun zorg van instellingen als de huisarts, de thuiszorg, de fysiotherapeut, enzovoorts. Het contact met die ketenpartijen moet goed en soepel verlopen. Tegelijkertijd moeten we de kwaliteit en veiligheid van onze zorg bewaken en letten op de kosten. De zorg moet immers betaalbaar blijven. Veiliger en efficiënter Door de bedrijfsprocessen aan elkaar te knopen middels CareCTRL kan ziekenhuis Rijnstate efficiënter en veiliger werken, én leveranciers en klanten een betere dienstverlening bieden. Cappon: Zo kent het systeem een onderdeel Warehouse Manage ment waarmee we met tracking en tracing precies weten welk medisch materiaal zich waar bevindt. Hoewel dit in de indu strie gangbaar is, zijn wij een van de eerste ziekenhuizen in Europa die dit toepassen. Ook het feit dat we onze belangrijkste bedrijfsprocessen nu met elkaar hebben verbonden en deze geïntegreerd vanaf de werkvloer hebben vormgegeven, is redelijk nieuw in de wereld van ziekenhuizen. Daarmee zijn we echt vooruitstrevend in onze markt. Door innovatief te zijn kunnen we onze onderzoekstaak bovendien optimaal blijven uitvoeren. Dit alles betekent dat we alert moeten zijn en slim moeten omgaan met de data die we voorhanden hebben, afkomstig uit zowel de zorg als de bedrijfsvoering. Daartoe hebben we nu een belangrijke stap gezet. Maar daarmee zijn we er nog niet. Een van onze grootste uitdagingen is om business modellen te maken die beantwoorden aan onze maatschappelijke opgave van goede en betaalbare zorg in samenwerking met ketenpartners. Dat vraagt om continue verbetering en doorontwikkeling van onze bedrijfsprocessen en daarmee ook van CareCTRL. Vertical Market Software 21

22 22 Gelf Jan Wieringa bestuurder van Stichting Rijncoepel

23 PharmaPartners en stichting Rijncoepel De zorg voor chronisch zieken kan beter De klant Onze rol Het resultaat Stichting Rijncoepel is een organisatie van eerstelijns professionals die de geïntegreerde eerstelijnszorg willen bevorderen. Als softwarepartner in co-creatie meehelpen met het herinrichten van de zorg voor chronisch zieken op basis van het Chronic Care Model. Het leveren van realtime stuurinformatie voor chronisch zieken. De zorgprofessional krijgt tijdens het behandelen de volledige actuele informatie over de patiënt op zijn beeldscherm. Stichting Rijncoepel, het Diaconessenhuis Leiden en verzekeraar Zorg en Zekerheid werken in een meerjarig partnership aan een zoals dat heet populatiegericht zorgaanbod voor chronisch zieken. Bestuurder Gelf Jan Wieringa legt uit. Door vergrijzing, ongezonde leefgewoontes en voortschrijdende medisch technologische ontwikkelingen neemt het aantal mensen dat wordt behandeld voor een chronische ziekte toe. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgverleners af en moet Nederland de groei van de zorgkosten beperken. We moeten de vraag naar chronische zorg kortom zoveel mogelijk voorkomen. En dat kan alleen als de verzekerde in dit proces een leidende rol krijgt en zo lang mogelijk zelfredzaam kan blijven. Daarnaast moet er sprake zijn van samenhangende zorg over de lijnen heen en zal er meer maatwerk moeten plaatsvinden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gegevens van een bepaalde populatie realtime beschikbaar zijn. Vandaar de term populatiegericht. Data inzetten voor betere zorg We willen de zorg voor chronisch zieken kortom anders organiseren en in feite een nieuw zorgsysteem ontwikkelen. Dat lijkt ambitieus voor een lokale organisatie als de onze, maar inmiddels zijn onze plannen ook geadopteerd door het ministerie van VWS. VWS heeft ons officieel erkend als één van haar proeftuinen en geeft ons tot 2018 de tijd om een en ander voor elkaar te krijgen. We gaan daarbij uit van het Chronic Care Model (CCM) dat is ontwikkeld als een correctie op het bestaande zorgsysteem in de Verenigde Staten. Software speelt daarin een belangrijk ondersteunende rol. Dat is de reden dat wij in 2013 contact hebben gezocht met PharmaPartners. Hun professionals helpen ons met het creëren van realtime stuurinformatie voor de patiënt, zorgverlener en mantelzorger. Goede en actuele informatie over de gezondheid van de patiënt op momenten dat het nodig is, is namelijk van cruciaal belang voor zelfredzaamheid van patiënten. Dat kan gaan om informatie over bloedwaarden, medicijngebruik, het huisartsdossier, enzovoorts. Wanneer de zorgprofessional middels software realtime informatie over de patiënt op zijn beeldscherm krijgt, kan deze betere beslissingen nemen over de behandeling van de patiënt. We willen niet zoals tot nu toe altijd het geval is geweest dat de informatie na afloop wordt vergaard om de gelever de zorg met terugwerkende kracht te verantwoorden. Belangrijker is dat er tijdens het zorgverlenen zorg- en stuurinformatie beschikbaar is. Dat is een nieuwe vooruitstrevende manier van denken, die voor een patiënt het verschil kan maken Vertical Market Software 23

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN Exact Online CASE STUDY ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ZAKELIJKE DIENSTVERLENING GROEI REALISEREN DOOR TE INVESTEREN IN LEUKE

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

De toekomst van bereikbaarheid

De toekomst van bereikbaarheid De toekomst van bereikbaarheid www.detron.nl De toekomst van bereikbaarheid De wereld verandert. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Mensen werken steeds vaker samen in virtuele omgevingen

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

CASE VITREE. Think.Pink. De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen.

CASE VITREE. Think.Pink. De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen. CASE VITREE De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen Think.Pink VITREE De jeugdzorgorganisatie Vitree zocht in 2013 een partner om de verouderde IT-infrastructuur

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu Als intermediair voor bouw en industrie zorgt Continu ervoor dat specialisten

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Oxyma helpt organisaties bij het optimaliseren van marketing- en salesprocessen en verzorgt de uitvoering daarvan. Om een brede groep klanten complete dienstverlening

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

Verwachtingsmanagement. is het sleutelwoord. Continu wordt volledig ontzorgd dankzij partnership met Unica Schutte ICT

Verwachtingsmanagement. is het sleutelwoord. Continu wordt volledig ontzorgd dankzij partnership met Unica Schutte ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu wordt volledig ontzorgd dankzij partnership met Unica Schutte ICT De oplossing Personeelsintermediair Continu maakt al Continu Als intermediair voor bouw

Nadere informatie

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE SNELLERE INZICHTEN MET DATAVISUALISATIE Met de uitdrukking een beeld zegt meer dan duizend woorden bent u wellicht bekend. Beelden vertellen

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken?

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Public Briefing / November 2017 Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Nederlandse organisaties richten zich in toenemende mate op digitale transformatie. Maar wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding.

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding. Dicteerbrochure Ateq 08_190x277mm 01.indd 1 06-08-14 14:30 ONDERWERP: Oplossingen voor de moderne advocatuur OKTOBER 2014 Geachte Mr., Veel juridische professionals hebben vragen over het nieuwe werken,

Nadere informatie

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 podium

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

Case CED FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case CED FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case CED FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Schadeafhandeling CED 50 procent sneller dankzij FlowFabric CED is de Europese specialist op het gebied van claimmanagement en schademanagement. Tot de klanten

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN:

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN: Rendement vanaf dag 1 Pagina 1 van 8 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van perbit 8 bv Alle rechten perbit

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag Managed Services Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie. Cloud computing vormt het fundament van elk

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Customer Case Korevaar van Dijk

Customer Case Korevaar van Dijk Feiten in het kort: Bedrijf: Branche: Letselschade en loonvordering Werknemers: 40 Activiteiten: Behartigt de belangen van slachtoffers van ongevallen bij het verhalen van hun letselclaims Operationeel

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie