Uitvoeringsregeling OER HZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 Opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 Academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. 1

2 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: HBO-ICT, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met Ja Ja Ja Ja havo-diploma tot Student met havo-diploma vanaf Ja Ja Ja Ja Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met Ja Ja Ja Ja vwo-diploma tot Student met vwo-diploma vanaf Ja Ja Ja Ja Overzicht van mbo-domeinen die geen directe toegang geven tot de hbo-sector techniek handel en ondernemerschap ; economie en administratie Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) Is niet van toepassing voor de opleiding HBO-ICT Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) Aan de toelating tot de opleiding HBO-ICT worden geen aanvullende eisen gesteld Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) Is niet van toepassing voor de opleiding HBO-ICT, want deze wordt niet aangeboden als deeltijdopleiding Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) Is niet van toepassing voor de opleiding HBO-ICT, want deze kent geen duale opleidingsvariant. 2

3 2.2 Iichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Het opleidingsprofiel van HBO-ICT is opgesteld op basis van de Domeinbeschrijving Bachelor of ICT 1. Deze beschrijving bevat naast een verantwoording van relevante competenties (body of knowledge and skills) en de breakdown daarvan in beroepstaken, ook een aantal voorbeelden van karakteristieke beroepssituaties van beginnende ICT-professionals. Deze voorbeelden fungeren als illustraties van elementen uit het model en maken de relatie met de beroepspraktijk zichtbaar Competenties (art 3.2 OER HZ) De opleiding HBO-ICT conformeert zich aan het landelijk kader HBO-I domeinbeschrijving (zie artikel ). De voor de domeinbeschrijving ontworpen profielmatrix kenmerkt zich door de drie dimensies uit de navolgende tabel. Dimensie Representeert Competentie WAT de ICT-er doet Analyseren Adviseren Ontwerpen Realiseren Beheren ICT-architectuurlaag In welk ASPECT van de ICT Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware interfacing Niveau van beheersing Op welk NIVEAU (1, 2 of 3) Door de dimensies in deze matrix te operationaliseren ontstaat een opleidingsprofiel. Voor de twee afstudeerrichtingen van de opleiding HBO-ICT, namelijk Software Engineering en Business & Management, gelden de volgende profielen. Software Engineering Business & Management 1 Gebaseerd op versie te verkrijgen via Bachelor of ICT4851.pdf (geraadpleegd ) en conform vernieuwde versie te verkrijgen via (geraadpleegd ) 3

4 Om onderwijs te beschrijven zijn in de cellen hiervan beroepstaken opgenomen. De curriculum breakdown voor de opleiding HBO-ICT van competenties naar beroepstaken is hieronder beschreven. Beschrijving van de competentie van de opleiding: 1 Analyseren Analyseren van processen, producten en informatiestromen in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving, en opstellen van functionele specificaties. 1.1 Consequenties bestuderen van een (strategische) koerswijziging voor bedrijfsprocessen en hun informatievoorziening 1.2 Bestuurbaar maken van bedrijfsprocessen aan de hand van bruikbare informatie en gegevens en met behulp van de oorzaak-gevolg relaties knelpunten beschrijven. 1.3 Knelpunten en oorzaak-gevolgrelaties beschrijven. 1.4 Bestaande bedrijfsprocessen en bijbehorende informatiestromen en gegevens visualiseren en met behulp van oorzaak-gevolg relaties knelpunten beschrijven. 1.5 Een requirement analyse uitvoeren voor een eenvoudig informatiesysteem, volgens een standaard methode. 1.6 Een eenvoudige acceptatietest opstellen 1.7 Specificaties (OS, LAN, werkplek, beveiliging) opstellen 1.8 Een designanalyse uitvoeren op product, communicatie- en omgevingsniveau 1.9 Een acceptatietestplan opstellen Een requirement analyse uitvoeren voor een complex softwaresysteem in een context van diverse bestaande systemen met verschillende belanghebbenden. 2 Adviseren Formuleren van een onderbouwd advies voor de heriichting van processen en/of informatiestromen en voor een nieuw te ontwikkelen of aan te schaffen ICT-systeem op basis van een analyse en in overleg met stakeholders. Daarbij aspecten als financiën, tijd, organisatie(verandering), haalbaarheid en risico s en mogelijkheden voor outsourcing betrekken. 2.1 Adviseren over de afstemming tussen business en ict (alignment en governance). 2.2 Adviseren over knelpunten op het terrein van 1) samenhang van processen 2) organisatie (rollen) 3) processtructuur 4) operationele/tactische besturing 5) informatievoorziening in een keten 2.3 Voor een enkel proces en binnen een eenvoudige context met een beperkt aantal invalshoeken aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van 1) organisatie(structuur) 2) processtructuur 3) informatieverzorging. 2.4 Een advies opstellen voor het ontwikkelen, realiseren, aanpassen of aanschaffen van een eenvoudig informatiesysteem opstellen. 2.5 Aanbevelingen doen over aanpassing van bestaande software 2.6 Pakketselectie uitvoeren voor infrastructuur- en security gerelateerde software en hardware. 2.7 Maatregelen voorstellen die de informatiebeveiliging van het netwerk ten goede komen. 2.8 Kunnen toepassen van een brede argumentatie vanuit techniek, bedrijfsprocessen, kosten/baten, risico s en wetgeving. 2.9 Adviseren over beveiliging en iichting van een werkplek of eenvoudig netwerk Adviseren bij de keuze voor media in relatie tot communicatiedoelen en -doelgroepen Een advies presenteren, aan een pitch deelnemen of een product presenteren Adviseren over de eisen, randvoorwaarden en condities waaronder een leverancier zijn diensten moet aanbieden Adviseren bij de keuze van crossmedia platforms Een navigatiestructuur opstellen Adviseren over de iichting van een softwareontwikkelproces Aanbevelingen doen over aanpassing van bestaande software Adviseren met betrekking tot de keuze voor structurele softwarearchitectuur en/of software frameworks binnen één softwareplatform. 4

5 3 Ontwerpen Ontwerpen van een ICT-systeem op basis van specificaties, in samenhang met een analyse en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. 3.1 Architectuur van processen met bijbehorende beheersing en informatievoorziening ontwerpen. 3.2 In relatie met it-mogelijkheden ontwerpen van bedrijfsprocessen (al dan niet in een keten). 3.3 Vormgeven van 1) een enkel bedrijfsproces 2) organisatieonderdeel 3) de informatievoorziening 3.4 Met een schematechniek een ontwerp voor een eenvoudig informatiesysteem opstellen. 3.5 Een volledig (compleet en consistent) ontwerp opstellen voor een informatiesysteem dat bestaat uit meerdere subsystemen en aansluit op bestaande software, dat alle requirements faciliteert. 3.6 Beschrijven van functioneel ontwerp, processen en procedures voor onderhoud en beheer. 3.7 Een eenvoudig netwerk ontwerpen en specificeren 3.8 Multimediale communicatiemiddelen ontwerpen. 3.9 Schetsen voor een gebruikersinterface maken Een storyboard opstellen Een gebruikersinterface ontwerpen. 4 Realiseren Bouwen van een ICT-systeem op basis van een functioneel en technisch ontwerp en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. 4.1 Veranderprocessen begeleiden en uitvoeren. 4.2 Invoering en acceptatie van nieuwe procedures realiseren in samenhang met gewijzigde informatievoorziening en besturing. 4.3 Werkinstructies, functie- en rolbeschrijvingen beschrijven en opstellen 4.4 Een eenvoudig informatiesysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen. 4.5 Een eenvoudig computernetwerk bouwen, installeren en documenteren. 4.6 Basisprincipes van design toepassen bij het bouwen van eendimensionale communicatiemiddelen. 4.7 Usability tests opzetten en uitvoeren. 4.8 Een informatiesysteem, dat bestaat uit meerdere subsystemen, bouwen, testen en beschikbaar stellen. Daarbij aansluiten op bestaande software en gebruikmaken van een ontwikkelomgeving. 5 Beheren Vormgeven van exploitatie en beheer van ICT-systemen en zorg dragen voor invoeren, testen, integreren en inbedrijfstellen van een nieuw(e release van een) ICT-systeem. Verlenen van diensten die zijn overeengekomen (in een Service Level Agreement) binnen gestelde kaders voor kwaliteit en financiën. In samenhang met ontwerp en realisatie zorgen voor het onderhoud van ICT-systemen. 5.1 Procesarchitectuur (principes, bedrijfsregels en modellen) beheren. 5.2 Procesbeheer iichten en proceswijzigingen implementeren. 5.3 Procesdocumentatie onderhouden en de behoefte aan procesveranderingen inventariseren. 5.4 Beheren van persoonlijke bestanden en de configuratie van deze bestanden in een softwareontwikkelomgeving 5.5 Een beheerorganisatie optimaliseren en sturen, rekening houdend met de klantorganisatie: SLA-beheer, en applicatiebeheer. 5.6 De kwaliteit van de service en infrastructuur evalueren en beheerprocessen iichten en/of optimaliseren. 5.7 De performance van applicaties en infrastructuur evalueren. 5.8 Rapporteren over prestaties van infrastructuur en applicaties. 5.9 Infrastructuur en applicaties beheren Het operationele beheer van infrastructuur en services uitvoeren Digitale rapportages iichten 5.12 Gebruiken en configureren van tooling ter ondersteuning van softwareontwikkeling in teams Beheren van persoonlijke bestanden en de configuratie van deze bestanden in een softwareontwikkelomgeving. 5

6 A Onderzoeken 1 Een laag complex toegepast onderzoek uitvoeren. A.1 Je doet een voorstel voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties. A.1.1 Je kunt een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). A.1.2 Je kunt bronnenonderzoek uitvoeren. A.1.3 Je kunt een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (=PVA voor onderzoek). A.2 Je voert het onderzoek zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel uit, monitort voortgang en kwaliteit en stuurt bij waar nodig. A.2.1 Je kunt de benodigde data verzamelen en de verzamelde gegevens op geschikte wijze verwerken tot informatie, zodat zinvolle interpretatie mogelijk wordt. A.2.2 Je kunt de voortgang en kwaliteit van de uitvoering monitoren en bijsturen indien nodig en de kwaliteit van het resultaat toetsen aan de gestelde eisen. A.3 Je interpreteert de verzamelde en gestructureerde gegevens en trekt conclusies ten aanzien van de onderzoeksvraag. Daarnaast evalueer je resultaten en het proces en je doet hiervan verslag. A.3.1 Je kunt betekenis verlenen aan de gevonden en verwerkte gegevens. A.3.2 Je kunt over onderzoek rapporteren. A.4 Je gedraagt je volgens de bij onderzoek horende (ethische) gedragsnormen. A.4.1 Je kunt je gedrag aanpassen aan de bij onderzoek horende normen, beroepsethiek, attitude en verantwoordelijkheden Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Iichting van de opleiding: Nationale naam: B HBO-ICT Internationale naam: B Information & Communication Technology Verleende graad: Bachelor of ICT, B-ICT Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: Nee Gezamenlijke opleiding: Nee Versneld HBO (Vwo) traject Nee Navolgende figuur is een grafische weergave van het opleidingsprogramma. 1 Competenties 1 tot en met 5 zijn conform de HBO-I domeinbeschrijving (zie paragraaf 2.2.1). Competentie A is de HZbrede onderzoekcompetentie. 6

7 7

8 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Blok 1 CU16933 Titel: De webdeveloper Aantal EC: 15 Aantal contacturen: 90 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Als webdeveloper ontwikkel je verder aan een al bestaande website die gebaseerd is op een Content Management Systeem (CMS). Je beheert de content door artikelen toe te voegen en te structureren. Je past de template aan of realiseert nieuwe functionaliteit met plug-ins. Daarnaast beheer je de site door backups te maken en terug te zetten en updates uit te voeren. Het resultaat draag je over aan de opdrachtgever die het door jou opgeleverde product weer verder moet kunnen ontwikkelen. 1 X X X competentieniveautoets 4,4, 4.5, 5.4, 5.9, 5.12, % 5, X X X competentieontwikkeltoets 30% 4, Blok 2 CU16934 Titel: De agile app developer Aantal EC: 15 Aantal contacturen: 90 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je ontwikkelt volgens een agile methode een gebruiksvriendelijke mobiele app voor het Android-platform. Daarbij lever je in een aantal korte sprints steeds een nieuw stukje functionaliteit op en demonstreer je dit aan de opdrachtgever. Met de feedback daarop ga je de volgende sprint in. 1 X X X competentieniveautoets 1.5, 3.9, 4,4, 4.5, 5.4, 5.9, 5.12, % 5, X X X competentieontwikkeltoets 30% 4,

9 Blok 3 CU16936 Titel: De analist Aantal EC: 15 Aantal contacturen: 90 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De analist onderzoekt wat de eisen en wensen zijn aan een nieuw te ontwikkelen softwareproduct. Dan gaat een stap verder dan simpelweg aan de gebruikers vragen wat ze willen. Veel gebruikers weten immers (nog) niet echt wat ze willen en bovendien begrijpen ze niet altijd wat ICT-systemen tegenwoordig allemaal kunnen. De analist past daarbij methoden toe die voorkomen dat later de verkeerde software wordt gebouwd. 1 X X X competentieniveautoets 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, % 5, X X X competentieontwikkeltoets 30% 4, Blok 4 CU16937 Titel: De ontwerper Aantal EC: 15 Aantal contacturen: 90 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De ontwerper ontwerpt op basis van een requirements specificatie en een conceptoplossing een complex systeem waarbij meerdere deelproducten met elkaar samenwerken. Daarbij neemt de ontwerper op zowel functioneel als technisch niveau beslissingen en documenteert deze. Daarnaast ondersteunt de ontwerper dit met een aantal prototypes en proof-of-concepts. 1 X X X competentieniveautoets 1.5, 2.4, 3.5, 3.6, % 5, / X X X competentieontwikkeltoets 30% 4, /

10 Overgangsregeling Overgangsregeling zoals bepaald in artikel 6.2, lid 11 OER HZ : Voor studenten die deel uitmaken van cohort of een eerder cohort, die nog vakken uit het eerste jaar moeten behalen/herkansen, gelden voor de nog te behalen/herkansen delen van die vakken de volgende vereisten. Semester 1 CU03248 Titel: Analyseren van Bedrijfsprocessen Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus draait om het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen met behulp van een gedegen procesanalyse methode (Business Proces Mapping) met nadrukkelijke aandacht voor de informatievoorziening. 1 X X X X Casustoets 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, % 4, X X Rapportage 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, % 4, CU07930 Titel: Web wereld Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Web wereld geeft introductie in de wereld van het World Wide Web en web development technieken opgesplitst in client-side webtechnieken, server-side technieken, 3rd party web software en recente ontwikkelingen op het internet. 1 X X X Casustoets 3.11, 4,4, % 5,

11 CU07931 Titel: Databases Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Databases behandelt de basisprincipes van relationele databases, ontwerpen van een relationele database rekening houdend met kwaliteitseisen en de beginselen van SQL. 1 X X Tentamen 1.5, % 4, X X X Casustoets 1.6, % 4, CU08222 Titel: Programmeren 1 Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Programmaren 1 is een introductie in Object Oriented Programming (OOP) met basisconcepten als klassen, objecten, constructors, methoden en velden en de beginselen van objectinteractie, objectdiagrammen, klassediagrammen en goed klassenontwerp inclusief het bouwen van een eenvoudig systeem voldoet aan de vooraf gestelde functionele eisen. 1 X X Tentamen % 4, X X X Casustoets % 4,

12 Semester 2 CU03524 Titel: Inleiding Bedrijfskunde Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Keuze B & M Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Inleiding Bedrijfskunde is een kennismaking met de diverse gebieden van de bedrijfskunde. De eerste oriëntatie in organisaties en informatie systemen uit Analyseren van Bedrijfsprocessen wordt verdiept met belangrijke bedrijfskundige aandachtsgebieden zoals strategie, structuur, management en besluitvorming, functionele processen (financieel, logistiek en marketing), manieren waarop organisaties omgaan met hun omgeving en hoe organisaties hun strategie en beleid formuleren om succesvol te zijn in de markt. 1 X X Tentamen 1.2, % 4, X X X Casustoets 2.2, 2.3, % 4, /27 28 CU03255 Titel: Ontwerpen webapplicaties Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Bij Ontwerpen van webapplicaties wordt de totale system development life cycle (SDLC) door het ontwikkelen van een real-life webapplicatie doolopen: zelfstandig of in klein projectverband en gestuurd een requirementsanalyse uitvoeren voor een eenvoudig informatiesysteem en volgens een standaard methode, met een schematechniek een ontwerp voor een eenvoudig informatiesysteem opstellen, een eenvoudig informatiesysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen en een contentmanagementsysteem iichten. 1 X X X X Casustoets 1.5, 2.4, 2.10, 2.11, 3.4, , 4.4, % 5, /

13 CU08662 Titel: Data analyse 1 Aantal EC s: 2,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Data analyse 1 draait om het (systematisch) ontleden van een probleem toegepast in een praktijkopdracht waarbij kengetallen uit de basisstatistiek en correlatie en regressie worden ingezet bij het bouwen van een bijbehorend prototype / proof of concept. Inhoud is daarom niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X X X Rapport 100% 5, /27 28 CU08663 Titel: Project Aantal EC s: 2,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De nadruk ligt op het kennismaken met het projectmatig werken, in een groep, aan een realistisch ICT project. Inhoud is daarom niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf In de Project is het doel te werken aan Samenwerken en (Plan van Aanpak). 1 X X X Portfolio 100% 5, /

14 CU04093 Titel: English for Specific Purposes ICT 1 Aantal EC s: 2,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: Engels minimaal op A2-niveau Beknopte beschrijving van cursusinhoud: deze cursus Engels bereid je voor praktische, professionele situaties en richt zich daarbij op de vier hoofdvaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er is speciale aandacht voor grammatica, vocabulaire en uitspraak. Inhoud is niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X X Pairwork mondeling 40% 5, / X X Schriftelijk open vragen 40% 5, X X Individueel process assessment - assignments 20% 6,0 n.v.t. doorlopend doorlopend doorlopend CU11672 Titel: Business Intelligence 1 Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het basisbegrippenkader voor Business Intelligence eigen maken ondersteund door methoden en technieken waarmee met behulp van opdrachten kan worden geoefend en onderzoeken zelfgekozen Business Intelligence onderwerpen. 1 X X Tentamen % 4, X X Presentatie 1.2, % 4, /

15 CU03146 Titel: Programmeren 2 Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Keuze SE Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Al vervolg op Programmeren 1 draait het hier om 'meters maken' met programmeren, met als focus het leren ontwerpen en bouwen van meer geavanceerde software aan de hand van de concepten als een GUI en programmeerconcepten zoals inheritance, interfaces en abstracte klassen en een ontwerptraject (van functioneel ontwerp naar technisch ontwerp) en de implementatie daarvan. Ten slotte wordt de geïmplementeerde software geëvalueerd waarbij er kort aandacht is voor validatie en verificatie. Dit alles met behulp van een professionele ontwikkelomgeving en software voor versiebeheer van broncode. 1 X X X Casustoets 3.9, 3,10, 3.11, 4.4, 5.12, % 4, X X Tentamen 1.6, 3.4, 3.9, % 4, /

16 2.2.5 Cursussen hoofdfase (art 3.6, 3.11 OER HZ) Semester 3 CU06453 Titel: Informatiemanagement Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Keuze B&M Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze course gaan studenten kennismaken met belangrijke aspecten van het planmatig organiseren van de informatievoorziening op basis waarvan organisaties beslissingen kunnen nemen, gebruikmakend van ICT. 1 X X X X Casustoets 2.1, 2.3, % 4, X X Tentamen 5.1, % 5, CU03930 Titel: Business Process Management Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 42 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Business Process Management draait om het met bestaande bedrijfsprocessen besturen en verbeteren van een organisatie, gebruikmakend van methoden en technieken voor meten van (tussen)resultaten en het analyseren van bedrijfsprocessen. 1 X X X Casustoets 2.2, % 4, X X Tentamen 1.2, % 5,

17 CU04487 Titel: E-business Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus bestuderen studenten hoe ze e-business in kunnen zetten om het behalen van bedrijfsdoelen te optimaliseren. 1 X X X X Rapport 1.5, 2.4, 2.10, 2.11, 2.12, % 4, X X Portfolio % 5, CU06454 Titel: Software Ontwikkel Project Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het Software Ontwikkel Project draait om de systematische aanpak die aandacht besteedt aan het maken van software, de structuur van de software, de benodigde technologie en de organisatie van het project. 1 X X Presentatie 1.5, 1.6, 2.4, % 5, X X X Casustoets 3.4, 4.4, 5.12, % 5,

18 CU03903 Titel: Software Ontwerpen en Realiseren 1 Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Keuze SE Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De focus ligt op de kwaliteit van (technisch) ontwerp en implementatie: op het gebied van technisch ontwerp rekening houden met nonfunctional requirements en welke invloed die hebben op de kwaliteit van software, het gebruik van Frameworks en Libraries om de kwaliteit van software te verbeteren en design patterns leren kennen en implementeren. 1 X X Tentamen 1.6, 1.9, 1.10, 2.4, 2.5, 2.17, 3.4, % 5, Semester 4 CU05038 Titel: Change management Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 42 Keuze B&M Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Kennismaken met allerlei aspecten van verandermanagement die relevant zijn voor het in goede banen leiden van veranderingen (cultuur, weerstand, fasering, veranderstrategie, gedrag etc.), om op basis van een integraal verandermodel een veranderplan vorm te kunnen geven. 1 X X X Portfolio 4.1, 4.2, % 5, / X X Tentamen 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, % 5, /27 28 Voor en voor de studiejaren 2008/2009 t/m 2012/2013 gelden de toetsvorm, wegingsfactor en bodemcijfer van het toenmalige studiejaar, maar zonder de mogelijkheid van een tussententamen zoals toen. De eisen aan portfolio en tentamen zijn in dat geval die van studiejaar 2015/

19 CU03279 Titel: Mens Machine Interactie Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Mens Machine Interactie stelt het ontwerpen van de user interface van een machine centraal, op een zodanige manier dat een gebruiker zijn taken naar behoren kan uitvoeren, in samenwerking met een machine. 1 X X X Rapport 1.8, 2.14, 3.10, 3.11, 4.6, % 5, /27 28 CU03514 Titel: IT Service Management Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: IT Service Management gaan studenten zelfstandig het beheer van informatiesystemen vormgeven met behulp van IT service management methodiek. 1 X X Tentamen 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, % 5, / X X X Portfolio 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 3.2, 3.3, 3.6, 4.1, 4.2, % 5, /

20 CU12419 Titel: Project management Aantal EC: 2,5 Aantal contacturen: 20 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus gebruiken studenten elementen voor praktisch projectmanagement, binnen de context van ICT. Inhoud is daarom niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X X Rapport 100% 5, /27 28 CU13033 Titel: Data analyse 2 Aantal EC: 2,5 Aantal contacturen: 15 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Bij Data analyse 1 is kennis gemaakt met enkele essentiële onderdelen uit de data analyse en deze zijn toegepast op een praktijksituatie. Bij Data analyse 2 ligt de nadruk op het combineren, transformeren en visualiseren van data uit verschillende databases. 1 X X X X Portfolio 100% 5, /

21 CU07131 Titel: Software Ontwerpen en Realiseren 2 Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 50 Keuze SE Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus stelt het agile softwareontwikkelproces centraal door het ontwikkelen van een informatiesysteem bestaande uit meerdere subsystemen, voor een opdrachtgever uit de praktijk. Daarbij zullen geavanceerde, actuele state-of-the-art frameworks en technologieën worden ingezet. Agile documentatie en testen (unit- en acceptatie-) is daarbij nodig, omdat de juistheid van de keuzen, en de correctheid van de ontwikkelde code moet kunnen worden aangetoond. 1 X X Tentamen 2.4, 2.5, % 5, X X Assessment (inclusief voorwaardelijk groepsportfolio) 1.6, 1.9, 3.4, 3.5, 4.4, % 5, /

22 CU04101 Titel: English for Specific Purposes ICT 2 Aantal EC: 2,5 Aantal contacturen: 20 Verplicht Voertaal: Engels Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus Engels is een vervolg op English for Specific Purposes ICT 1, en bereid je voor op praktische, professionele situaties en richt zich daarbij op vier hoofdvaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er is speciaal aandacht voor grammatica, vocabulaire en uitspraak. De course leidt op tot Engels B1 level. De inhoud is niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X X Schriftelijk Writing a 25% 5, Proposal 2 X X X Pairwork mondeling 25% 5, presentation on Proposal 3 X X Schriftelijk writing a 25% 5, /27 28 summary 4 X X X X Groupwork meeting 25% 5, /

23 Semester 5 CU08622 Titel: HBO-ICT meewerkstage Aantal EC: 30 Aantal contacturen: 20 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: de student is in het bezit van het Propedeuse-getuigschrift van de opleiding HBO-ICT; de student heeft van het tweede jaar van de opleiding (semester 3 en 4) ten minste 37,5 EC (62,5%) behaald met afgeronde cursussen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Zoals opgenomen in de Handleiding meewerkstage. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De meewerkstage van de opleiding HBO-ICT heeft als doel: leren om professioneel te functioneren in een bedrijfsmatige, ICT-gerelateerde omgeving. Dit wordt door de student bereikt door het stellen van eigen leerdoelen op basis van de HBO-ICT beroepscompetenties en door het reflecteren op zijn eigen functioneren. 1 X X X Portfolio ICT Business & Management: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 ICT Software Engineering: 1.6, 1.9, 1.10, 2.5, 2.17, 3.4, 3,5, 3.9, 3.10, 3.11, 4.4, 5.12, % 5, Semester 6 Dit semester beslaat de studentkeuzeruimte voor de minor. De student kiest voor een minor uit de HZ-minorencatalogus. Zie art van deze uitvoeringsregeling. 23

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2016 2017 opleiding HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling 2016-2017 HBO-ICT voltijd.docx vastgesteld College van Bestuur: 13/09/2016 - advies opleidingscommissie: 16/06/2016 Inhoud

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

From Computer Science to Software Engineering

From Computer Science to Software Engineering From Computer Science to Software Engineering Jeroen Weber Hogeschool Utrecht jeroen.weber@hu.nl Christian Köppe Hogeschool Utrecht christian.koppe@hu.nl May 23, 2011 Introductie Hier is mijn visitekaartje.

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1 HBO-ICT deeltijd Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een flexibele HBO-ICT opleiding aan waarvan onderdelen ook modulair te volgen zijn. De opleiding betreft het analyseren, adviseren, ontwerpen

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1 HBO-ICT in deeltijd Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een flexibele brede HBO-ICT opleiding aan waarvan onderdelen ook op zichzelf (als losse cursus ) te volgen zijn. De opleiding betreft

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

De opleiding Informatica werkt met de domeinbeschrijving Bachelor of ICT van de stichting HBO-i 1

De opleiding Informatica werkt met de domeinbeschrijving Bachelor of ICT van de stichting HBO-i 1 Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Tanja Vos, Remko Helms, Janine Voncken, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 19 november 2016 Nieuwe koers De Open Universiteit wil

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT. Duurzaam & ICT 30 januari 2014. Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT. Duurzaam & ICT 30 januari 2014. Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Duurzaam & ICT 30 januari 2014 Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I Sneak Preview: domeinbeschrijving Bachelor of ICT 3.0 Jan Dirk Schagen is bestuurslid van de HBO-I stichting,

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, GAME DEVELOPMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING EN TECHNISCHE INFORMATICA CREATING TOMORROW HBO-ICT

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3 5 Inhoud Inleiding 11 Deel een Het ontwikkeltraject 13 1 Werken binnen organisaties 15 1.1 Non-profit-organisatie 15 1.2 Profit-organisatie 16 1.3 Doelen 16 1.4 Rechtsvormen 16 Rechtspersoon 17 Persoonlijke

Nadere informatie

Informatiekunde FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2015-2016.

Informatiekunde FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2015-2016. FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Informatiekunde voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

SE + BIM = integraal BIM?

SE + BIM = integraal BIM? SE + BIM = integraal BIM? Faalkosten Grote gevolgen 2 Faalkosten Kleinere gevolgen 3 Faalkosten Onduidelijke scope Ontwerpfouten Toenemende Complexiteit Communicatie Tijdsdruk 4 Succesvol realiseren Project

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie