REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE ZWEMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE ZWEMMEN"

Transcriptie

1 REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE ZWEMMEN Art Algemeen Reglement Art Terminologie - Zwemmer: de term zwemmer gebruikt in de reglementen is zowel toepasselijk op de zwemmer(s) als op de zwemster(s), de dames, de heren, de jeugd, - Verantwoordelijke: de benaming verantwoordelijke is zowel toepasselijk op de ploegverantwoordelijke als op de trainer. Art Wedstrijden Art Algemene schikkingen Alle drukwerken in verband met de door Sporta-federatie ingerichte wedstrijden moeten vermelden dat de wedstrijden plaatsvinden onder controle van Sporta-federatie afdeling zwemmen, alsook de naam van de regionale/provinciale wedstrijdleider dient vermeld te worden. Eén exemplaar wordt, vóór verspreiding, aan het Secretariaat gezonden. Art Organisatie wedstrijd Hieronder worden de taken van een club beschreven bij de organisatie van Sporta Wedstrijden zoals KIDS-SWIM Lentecriterium Provinciaal Kampioenschap. Voor de organisatie van interclubwedstrijden geldt een andere reglementering, beschreven in een specifiek reglement. Indien men extra steun nodig heeft bij de organisatie van een wedstrijd kan men contact opnemen met het secretariaat van Sporta-federatie. In overleg kan er steeds naar een oplossing gezocht worden. De organisatie moet startklaar zijn ten laatste 15 minuten voor de aanvang van de eerste wedstrijd. Taak van de organiserende club: 1. Accommodatie - Reservatie van hun zwembad (min. 4 banen met baanafscheiding) - Reglementaire startblokken - Keerpuntvlaggen op 5 en 20 m - Valse startlijn op 15 m - Ruimte voor secretariaat met Tafel Stoelen Kopieernapparaat of printer Computer - Geluidsinstallatie 2. Taakinvulling te voorzien door de organiserende club - 1 persoon aan de kassa, minstens 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd. - 1 persoon aan de micro, gedurende de hele wedstrijd. - Minstens 1 persoon op het secretariaat. - Minstens 1 persoon voor het ophalen van de startkaartjes.

2 - Klaarzetten en opruimen van het zwembad. Taak Sporta - zwemmen - Versturen uitnodigingen - Verzamelen inschrijvingen - Opmaken reeksindeling - Opmaken startkaartjes - Aanmaken van voldoende programmaboekjes (officials, 3 per club, bezoekers) - Bestelling en levering medailles - Mogelijkheid tot het ter beschikking stellen van een laptop met internetmogelijkheden en printer Kostenverdeling Club/Sporta 1. Ten laste van Sporta-federatie : - Programmaboekjes (150 stuks), - Startkaarten, - Prijzen (medailles e.d.), - Zwembadhuur met een maximum van 125,00 met voorlegging van een factuur, - E.H.B.O. - voorziening mits facturatie op het adres van Sporta-federatie 2. Ten laste van de organiserende club : - praktische organisatie van de wedstrijd, - consumpties officials (2 stuks per persoon) met ev. max. bedrag, - kopies uitslagen (min. 3 per club gratis te verschaffen + 3 ex. aan de federatie te bezorgen), - zwembadhuur boven drempel van 125, Inkomsten voor de organiserende club : - verkoop programmaboekjes ( 1.5) : zwemmers, trainers, officials gratis, - verkoop uitslagen ( 0,50). Art Officials Elke official van Sporta dient minstens 16 jaar te zijn om deel te nemen aan de wedstrijden. Noodzakelijke officials bij de wedstrijden: - één kamprechter (1) - één starter (1) (tenzij kamprechter ook starter is, dan valt deze functie weg) - één tijdopnemer per baan (1) - drie aankomstrechters (3) (Interclub West-Vlaanderen twee (2)) aan beide kanten v/d breedte v/h zwembad - twee keerpuntinspecteurs (2) (aan beide kanten v/d breedte v/h zwembad) - één jurysecretaris (1) De volledige taakomschrijving van de officials is terug te vinden in het zwemreglement.

3 Art Competitiereglement zwemmen DIT REGLEMENT MOET OP ELKE WEDSTRIJD NAUWKEURIG TOEGEPAST WORDEN VANAF BENJAMINS PK VANAF EENDJES De Start a) De start in vrije slag, schoolslag, vlinderslag en individuele wisselslag gebeurt met een duiksprong. Lang fluitsignaal van de kamprechter: de zwemmers nemen plaats op het startblok en blijven daar. Op uw plaatsen van de starter: zij nemen onmiddellijk de starthouding aan en blijven onbeweeglijk staan. Korte fluittoon van de starter: startsignaal. b) De start bij de rugslag en de wisselslag-aflossing gebeurt met de zwemmers in het water. Lange fluitsignaal van de kamprechter: de zwemmers gaan dadelijk te water. Tweede lange fluitsignaal van de kamprechter: zij keren naar de startpositie "Op Uw Plaatsen" van de starter: de zwemmers blijven onbeweeglijk en kijken voor zich uit. Korte fluittoon: startsignaal c) Men werkt met 2 starten. Elke zwemmer die vertrekt voor het signaal van de 2 de start klinkt, wordt uitgesloten. Indien de uitsluiting bekrachtigd wordt voor het fluitsignaal zou klinken, dan wordt het signaal niet gegeven. De overblijvende zwemmers worden door de starter herinnerd aan de straffen, en er wordt opnieuw gestart. Ook op het Provinciaal Kampioenschap wordt gewerkt met 2 starten. d) Het signaal voor een valse start is hetzelfde als het startsignaal zelf, maar herhaaldelijk gegeven (samen met het vallen van de valse startlijn (op 15 m van de start)). Anderzijds zal de kamprechter, indien hij oordeelt dat een valse start gebeurde, zelf fluiten, gevolgd door het herhaaldelijk signaal van de starter en het laten vallen van de valse startlijn De zwemslagen A. VRIJE SLAG a) In een als Vrije Slag aangekondigd nummer mag de zwemmer om het even welke stijl zwemmen. In een wisselslag-estafette of bij de persoonlijke wisselslag moet het vrije slag gedeelte gezwommen worden in een andere slag dan rugslag, schoolslag of vlinderslag. b) Bij het beëindigen van elke lengte en bij de aankomst, moet een lichaamsdeel van de zwemmer de muur raken. Het is niet verplicht de muur met beide handen te raken. c) Tijdens de ganse wedstrijd moet een deel van het lichaam van de zwemmer het wateroppervlak doorbreken. Men mag de zwemmer niet beoordelen op de stijl en de keerpunten van de gezwommen slag. De zwemmer mag van stijl veranderen tijdens de wedstrijd. d) Na een keerpunt en na de start mag de zwemmer onder water zwemmen. Zijn hoofd dient

4 het wateroppervlak te doorbreken ten laatste 15 meter na start of keerpunt. De 15 m moet aangegeven worden door een lijn of kegels. Opmerkingen Vrije slag - De zwemmers mogen de reeksen vrije slag in eender welke slag zwemmen (behalve bij wisselslag, dan is men verplicht een andere stijl als de 3 voorgaande te zwemmen). - Zij mogen ook van zwemstijl wisselen gedurende de wedstrijd. - Wanneer zwemmers ervoor kiezen om rugslag te zwemmen, moeten zij starten van op het startblok. - De zwemmers mogen gedurende de reeksen vrije slag stoppen en rechtstaan in het zwembad, zij mogen echter niet stappen of zich van de bodem afduwen. - Er is geen specifieke manier voorzien om aan te tikken op het einde van een baan. B. RUGSLAG a) Voor het startsignaal moeten de zwemmers gereed in het water liggen met het gezicht naar de startzijde en de handen dienen de starthandgrepen vast te grijpen. Het is verboden in of op de overloopgoten te staan of de tenen over de overlooprand te buigen. Het is de zwemmers niet toegelaten te bewegen voor het startsignaal. b) Bij het startsignaal en na het keren duwt de zwemmer zich af en zwemt op de rug gedurende de hele wedstrijd, behalve bij het uitvoeren van het tuimelkeerpunt. De normale ruglig in de rugslag betekent dat een rollende beweging van het lichaam is toegestaan tot 89 t.o.v. het wateroppervlakte. De houding van het hoofd speelt geen rol. c) Bij het verlaten van de rugligging moet de armtrekbeweging, indien deze wordt uitgevoerd, onmiddellijk worden ingezet. De tuimelbeweging moet (met armtrekbeweging wanneer de armen zich naast het lichaam bevinden) tevens zonder onderbreking volgen. De bewegingen van de benen/voeten tijdens het keerpunt hebben geen belang. Wanneer een keerpunt genomen wordt MET TUIMELEN dan MAG het al dan niet bewust raken van de muur met arm of hand in buikligging, de vloeiende beweging niet onderbreken. d) Beenbewegingen in het verticale vlak tijdens de keerpuntfase zijn altijd toegelaten. e) Wanneer een keerpunt wordt genomen ZONDER TUIMELEN ( oude keerpunt ) MOET de muur in rugligging geraakt worden met, hoofd, arm, hand alvorens te keren. Na dit aantikken heeft de houding van het lichaam geen belang, maar de rugligging dient terug aangenomen te worden als de zwemmer zich van de muur verwijderd om de wedstrijd te volgen.

5 f) Een gedeelte van het lichaam moet gedurende de wedstrijd steeds de waterlijn doorbreken, behalve bij de start en na elk keerpunt, waar de zwemmer volledig onder water mag zijn over een afstand van niet meer dan 15 meter. Op dit punt moet het hoofd het wateroppervlak doorbroken hebben. g) Bij de aankomst van de wedstrijd dient de zwemmer de muur te raken terwijl hij zich in rugligging bevindt (geen verder specifieke bepalingen). Opmerkingen rugslag - Tuimelkeerpunt: De zwemmers draaien op de buik. Er is 1 armtrekbeweging toegelaten, het zij met 1 arm of 2 armen tegelijkertijd. De bewegingen van de benen tijdens het keerpunt hebben geen belang. Het tuimelkeerpunt dient een vloeiende beweging te zijn. - Oud keerpunt: Als zwemmers het nieuwe keerpunt nog niet onder de knie hebben mogen zij steeds op de oude manier keren. De zwemmers tikken op de rug aan, ze draaien zich om en verlaten de muur in ruglig. C. SCHOOLSLAG a) Na de start en na elk keerpunt mag de zwemmer één armbeweging maken waarbij de armen volledig tot aan de benen (voorbij de heupen) gebracht worden terwijl de zwemmer onder water mag zijn. Eén dolfijnkick is toegelaten tijdens die eerste armslag van het ogenblik dat de handen uiteen zijn. Een pauze van de armbeweging is toegelaten. Nadien volgt een schoolslag beenbeweging. b) Vanaf het begin van de eerste armbeweging, na start en na elk keerpunt, moet het lichaam op borstzijde zijn. Het is niet toegelaten zich op eender welk ogenblik op de rug te draaien. Vanaf de start en tijdens de wedstrijd is de bewegingscyclus een armbeweging gevolgd door een beenbeweging, en in die volgorde. Elke beweging van de armen moet, tegelijkertijd uitgevoerd worden in hetzelfde horizontale vlak en zonder afwisselende bewegingen. c) Weggaande van de borst moeten de handen samen naar voor gebracht worden gelijk met, onder of boven het wateroppervlak. De ellebogen moeten onder het wateroppervlak blijven, behalve bij de laatste armbeweging voor het keerpunt, gedurende het keerpunt en bij de laatste armbeweging bij de aankomst. De handen worden terug naar achter gebracht gelijk met of onder het wateroppervlak. Behalve tijdens de eerste slag na start en na elk keerpunt mogen de handen bij het terugkeren niet voorbij de heupen gebracht worden. d) Tijdens elke volledige cyclus van één armslag en één beenbeweging moet een deel van het hoofd boven het wateroppervlak komen. Uitzondering : na de start en na elk keerpunt mag de zwemmer één armbeweging (waarbij de armen volledig tot aan de benen gebracht mogen worden) en één beenbeweging maken

6 terwijl hij zich nog volledig onder water bevindt. Het hoofd dient echter het water te doorbreken alvorens de handen terug naar binnen worden gebracht bij de tweede armbeweging. e) Bij ieder keerpunt en bij de aankomst moet het contact met de muur met beide handen gelijktijdig gebeuren, hetzij gelijk met, hetzij boven, hetzij onder het wateroppervlak en dit met de handen duidelijk uit elkaar en zeker niet op elkaar. Het hoofd mag ondergedompeld blijven na de laatste armtrekbeweging voorafgaand aan het aantikken, op voorwaarde dat het de wateroppervlakte doorbrak tijdens de laatste volledige of onvolledige schoolslagbeweging voor het aantikken. f) Bij het keerpunt is het toegelaten, eenmaal men correct aangetikt heeft met de 2 handen (zie punt e), op eender welke manier te keren. Bij het verlaten van de muur moet men op de borst liggen. g) Het optrekken aan de muur of overloop is niet toegestaan. h) Bij de laatste beweging voor het keerpunt en aankomst is een armbeweging, niet gevolgd door een beenbeweging toegelaten. D. VLINDERSLAG a) Vanaf de eerste armbeweging na de start of na het keerpunt, dient het lichaam op de borstzijde te liggen. Vlinder beenslagen met de voeten onder water bij zijligging van de zwemmers zijn toegelaten. Het is op geen enkel moment toegelaten zich op de rug te draaien. b) Beide armen moeten samen boven water naar voor gebracht worden en daarna tegelijkertijd naar achter gedurende de wedstrijd. Armen boven water dient letterlijk geïnterpreteerd te worden. Er mag dus gedurende de ganse wedstrijd, in de voorwaartse beweging, geen contact zijn tussen de bovenarm, elleboog inbegrepen en de onderarm (handen niet inbegrepen) en het wateroppervlak. Bij het naderen van keerpunt,- of aankomstmuur, is het de zwemmers niet toegelaten een schoolslagbeweging met de armen te doen. Het uitdrijven van het lichaam met onbeweeglijke armen, na de laatste voltooide armbeweging om de muur te raken is evenwel toegelaten. c) Al de bewegingen van de voeten moeten gelijktijdig uitgevoerd worden. De benen of voeten dienen niet noodzakelijk op dezelfde hoogte gehouden te worden, maar afwisselende bewegingen zijn niet toegelaten. Een schoolslag beenbeweging is niet toegelaten uitzondering voor masters. d) Bij ieder keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd moet het contact met de muur met beide handen gelijktijdig gebeuren, hetzij gelijk met, hetzij boven of onder het wateroppervlak en dit met de handen duidelijk uit elkaar en zeker niet op elkaar.

7 e) Bij het keerpunt is het toegelaten, eenmaal men correct aangetikt heeft met de 2 handen (zie punt d), op eender welke manier te keren. Bij het verlaten van de muur moet men op de borst liggen. Het is op geen enkel moment toegelaten zich op de rug te draaien. f) Na de start en na elk keerpunt is het de zwemmer toegelaten één of meer bewegingen met de voeten en één armtrekbeweging onder water uit te voeren, om terug aan het wateroppervlakte te komen. Het is de zwemmer toegelaten maximaal 15 meter volledig onder water te blijven na start en keerpunt. Op dat punt moet het hoofd het wateroppervlak doorbroken hebben. De zwemmer moet aan het wateroppervlak blijven tot het volgende keerpunt of aankomst. E. WISSELSLAG a) In de individuele wisselslag zwemt de zwemmer de vier te zwemmen stijlen in deze volgorde: vlinderslag (aantikken met 2 handen), rugslag (aantikken met 1 hand), schoolslag (2 handen aantikken) en vrije slag (willekeurig aantikken). b) In de wisselslagaflossing zwemmen de zwemmers de vier te zwemmen stijlen in deze volgorde: rugslag, schoolslag, vlinderslag en vrije slag. c) De zwemslagen worden gezwommen volgens de reglementen van de desbetreffende zwemslag De zwemwedstrijd A. ALGEMEEN a) Een zwemmer die alleen zwemt, dient de volledige afstand af te leggen. b) Een zwemmer moet de wedstrijd volledig afleggen in dezelfde baan als waarin hij gestart is. c) In alle wedstrijden dient een zwemmer bij het keerpunt een lichamelijk contact te hebben met het uiteinde, de muur van het zwembad. d) Een andere zwemmer hinderen door over een baan heen te zwemmen of op een andere wijze, wordt bestraft met uitsluiting van de overtreder. e) Het is ook geen enkele zwemmer toegelaten gebruik te maken van om het even welk middel, of het te dragen, dat hem zou helpen zijn snelheid, drijfvermogen, uithoudings- of weerstandsvermogen te verhogen (zoals daar zijn: handschoenen met tussenweb, zwemvliezen, vinnen, tweede zwempak dragen, enz....). Zwembrillen, badmutsen zijn toegelaten. Ook zich optrekken aan de kant of een stap zetten op de bodem, vb. na een keerpunt, is gebruik maken van een hulpmiddel. f) Iedere zwemmer die niet ingeschreven werd voor een reeks, en die in het water gaat wanneer een nummer plaatsheeft, alvorens alle zwemmers aan die reeks de wedstrijd beëindigd hebben, wordt uitgesloten voor de eerstvolgende reeks waarvoor hij werd ingeschreven in de betreffende meeting.

8 g) Coaching tijdens het zwemmen is niet toegelaten: als coaching wordt beschouwd het meelopen met de zwemmer/ster langsheen de badrand en raadgevingen verstrekken vanaf de start- of keerpuntplatforms. (Het start- en keerpuntplatform is enkel toegankelijk voor de officials en de opgeroepen zwemmers). Vanuit de toeschouwersplaatsen roepen of wijzen wordt niet als coaching aanzien. Geen enkele official op een wedstrijd mag aan coaching doen, en zeker niet zijn plaats verlaten om vanuit het publiek aanwijzingen te geven. De sanctie voor coaching is de uitsluiting van de zwemmer/ster voor de betreffende gezwommen koers. h) Zwemkledij: sinds 1 januari 2010 mag een zwempak voor mannen niet boven de navel en niet onder de knie uitkomen. Bij dames mag de hals niet bedekt zijn, mag het niet verder dan de schouders reiken en mag het niet tot onder de knie reiken. Alle zwempakken moet gefabriceerd zijn uit textiel materiaal. Opmerking zwemwedstrijd algemeen - Trainers mogen niet achter de officials of startblokken plaatsnemen. UITZONDERING: Voor sommige zwemmers (vooral eendjes) die voor de eerste keer deelnemen aan een wedstrijd is het nodig dat zij door een trainer begeleid worden naar hun startblok. Er wordt per eendje 1 begeleider toegestaan. Ook voor vb. motorisch minder begaafde kinderen is begeleiding toegestaan. B. AFLOSSING a) Elke aflossingsploeg bestaat uit vier zwemmers, tenzij anders vermeld in het programma. b) Bij aflossingswedstrijden wordt de ploeg uitgesloten waarbij de voeten van een zwemmer het startblok verlaten hadden alvorens de voorgaande zwemmer de muur aanraakte. c) Bij een aflossingswedstrijd zal de ploeg uitgesloten worden waarvan een ploeglid, niet aangeduid voor dat specifieke deel, in het water gaat tijdens de wedstrijd alvorens alle zwemmers van alle ploegen de wedstrijd beëindigd hebben. Voor de interclubcompetitie geldt: - 4 x 50 m : 50RS 50SS 50VL 50VS : deze volgorde dient gerespecteerd te worden - De verdeling van de disciplines over de vier zwemmers gebeurt vrij - Bij voorkeur 1 team per club (meerdere teams mag uiteraard) - Uitsluitingen worden genoteerd op basis van de bestaande regels en gelden ook voor de eendjes - Één team bestaat uit vier zwemmers o o o o Min 1 zwemmer Eendje A of Eendje B Min 1 zwemmer Benjamin of Miniem Min 1 Max 2 Zwemmers Cadet of Junior Max 1 zwemmer Senior of Master

9 o o Het principe blijft : een zwemmer mag steeds door iemand van een lagere leeftijdscategorie vervangen worden Van de 4 zwemmers zijn er 2 dames en 2 heren (tijdens de interclubs kan hiervan afgeweken worden tot een verhouding van maximaal 1-3 of 3-1) Finale op het PK : - Elke club kan 1 ploeg afvaardigen - Indien een club meerdere teams had op de interclubs, mag het team uit de verschillende teams worden samengesteld. - De verhouding jongens-meisjes dient 2-2 te zijn. - Uitsluitingen worden genoteerd op basis van de bestaande regels - Inzet : een wisselbeker, waarvan alle winnende deelnemers voor eeuwig op de erelijst worden bijgehouden - Enkel zwemmers die in 2 van de zes wedstrijden deelnemen in een estafetteploeg van hun club op de interclubs van het lopende kalenderjaar, kunnen aantreden op het PK. Als deelname kan worden beschouwd : elke deelname aan een wedstrijd waarbij het team de wedstrijd uitzwom, zelfs indien er een uitsluiting was, behalve indien dat was omwille van het niet aankomen. - Selectie aan een andere discipline op het PK is niet vereist! C. TIJDOPNEMING De handtijdopname gebeurt door een tijdopnemer benoemd of aanvaard door de Sporta-raad zwemmen. Alle gebruikte chronometers moeten geijkt zijn en voldoen aan de betrokken eisen van de Sporta-raad zwemmen. Handtijdopname zal gebeuren met digitale chronometers tot op 1/100ste van een seconde. De opgenomen tijd wordt op de startkaart genoteerd met 6 cijfers ( / / ). Officiële hand-opgenomen tijden worden als volgt bepaald: - Indien twee tijdopnemers dezelfde tijd opnemen, zullen de twee identieke tijden als officiële tijd worden aanvaard. - Indien de drie tijdopnemers een verschillende tijd opnemen zal de middelste tijd als officieel worden aanvaard. - Indien de opgenomen tijden niet overeenstemmen met het klassement als gevolg van de beslissing van de aankomstrechters, en indien de tijd van de tweede geklasseerde zwemmer beter is, zullen de eerst en tweede geklasseerde zwemmer een tijd toegewezen krijgen, die de traagste is van de tijden die werden opgenomen voor de eerste en de tweede plaats. Hetzelfde principe zal worden toegepast voor alle plaatsen. Het is niet toegelaten tijden bekend te maken, die niet overeenkomen met het klassement opgemaakt door de aankomstrechters. Indien een zwemmer wordt uitgesloten gedurende of als gevolg van een wedstrijd, moet deze uitsluiting worden vermeld in de officiële uitslagen, maar geen enkele tijd of plaats moet worden genoteerd of meegedeeld.

10 Art Officials A. ALGEMEEN Noodzakelijke officials bij de wedstrijden: - één kamprechter (1) - één starter (1) (tenzij kamprechter ook starter is, dan valt deze functie weg) - één zwemrechter (bij interclub is dit starter en/of kamprechter) - één tijdopnemer per baan (1) - één hoofdtijdopnemer (niet voor interclub) - drie aankomstrechters (3)(Interclub West Vlaanderen twee (2))aan beide kanten v/d breedte v/h zwembad - twee keerpuntrechters (2)(aan beide kanten v/d breedte v/h zwembad) (eventueel hoofdkeerpuntrechter) - één jurysecretaris (1) - een wedstrijdbode Algemene opmerkingen officials - Een official moet herkenbaar en objectief zijn. Om deze eigenschappen te benadrukken draagt elke official het Sporta T-shirt. - Uit respect voor de zwemmers staan de officials steeds recht tot de zwemmers vertrokken zijn. - Wanneer officials fouten noteren is het belangrijk dat zij duidelijk omschrijven wat er gebeurd is ( de correcte uitsluitingscode noteren). - Bij twijfel over een bepaalde gebeurtenis wordt de beslissing steeds genomen in het voordeel van de zwemmer. - Fouten worden steeds doorgegeven aan de kamprechter, die de uiteindelijke definitieve beslissing neemt. B. TAAKOMSCHRIJVING OFFICIALS a) De kamprechter (of scheidsrechter) - De kamprechter heeft de volledige leiding over alle officials. Hij deelt hen alle specifieke kenmerken en taken mee betreffende de wedstrijd. - De kamprechter ziet toe op de toepassing van de reglementen. - De kamprechter controleert de accommodatie. - De kamprechter verzekert de aanwezigheid van alle noodzakelijke officials voor het goede verloop van de wedstrijd. - De kamprechter is bevoegd om op elk ogenblik tussen te komen in de competitie om zich er van te verzekeren dat de reglementen worden nageleefd en om alle bezwaren betreffende de aan gang zijnde competitie te beslechten.

11 - De kamprechter diskwalificeert elke zwemmer voor om het even welke inbreuk op de reglementen die hij persoonlijk heeft vastgesteld, of voor fouten, die hem door andere erkende officials werden medegedeeld. - Voor zover de beslissing(en) van de aankomstrechters en de opgenomen tijden niet overeenstemt, zal de kamprechter de beslissing nemen betreffende de klassering. - Startprocedure: Hij geeft het lange fluitsignaal zodat de zwemmers hun plaats op het startblok innemen. Een tweede lang fluitsignaal geeft de rugslagzwemmers het teken dat ze de starthouding moeten aannemen. Als de zwemmers op het startblok staan geeft de kamprechter met gestrekte arm teken aan de starter dat de zwemmers onder zijn bevel staan. De arm blijft er tot na de start. b) De starter - De zwemmers staan onder de bevoegdheid van de starter nadat de kamprechter hiertoe teken heeft gegeven (gestrekte arm). - De starter geeft het bevel "op uw plaatsen" en het startsignaal (kort fluitsignaal) en zorgt ervoor dat alle deelnemers en de tijdopnemers beide signalen duidelijk kunnen horen. - De starter kan onder geen enkele voorwaarde als tijdopnemer fungeren, enkel de taak als aankomstrechter kan hem toegewezen worden. - Indien er zowel een starter als een kamprechter is, geeft de starter foute starten door aan de kamprechter. - Indien personen met een auditieve handicap deelnemen aan de wedstrijd dient de starter evenals een dovenstart te hanteren: bij het fluitsignaal van de scheidsrechter kamprechter een gebaar dat de zwemmer op het blok of te water moet gaan. Als de starter het 'Op uw plaatsen' zegt, beweegt de starter een arm recht omhoog en als het startsignaal gegeven wordt, gaat die arm met een snelle beweging naar beneden. c) De keerpuntrechters - De keerpuntrechters zullen toezien of de zwemmers de geldende regels voor het keerpunt respecteren vanaf de laatste armbeweging tot en met het einde van het keerpunt. - De keerpuntrechter geeft eventuele overtredingen via de bode door aan de kamprechter. - Het keerpuntplatform moet altijd vrij zijn. De keerpuntrechter zal niet toelaten dat iemand die geen deel uitmaakt van de jury er zich bevindt. Zo nodig doet hij een beroep op de kamprechter. De keerpuntrechter laat zich niet verleiden tot discussie. Hij verwijst iedereen naar de kamprechter. - Bij lange afstandsreeksen (vanaf 800m) telt de keerpuntrechter de banen voor de zwemmers. Via een bordje laat hij aan de zwemmer zien hoeveel banen ze nog te gaan hebben. d) De zwemrechter - De zwemrechters zullen worden opgesteld aan iedere kant van het zwembad. - Iedere zwemrechter zal er op toezien dat de reglementen aangaande de zwemstijlen gerespecteerd worden. - De zwemrechters brengen aan de kamprechter verslag uit over elke vastgestelde inbreuk bij

12 middel van ondertekende fiches, met de volgende details: de koers, de reeks, het nummer van de baan en de begane inbreuk. e) De tijdopnemers - De tijdopnemers worden aangeduid door de kamprechter. Per baan moet er min. 1 tijdopnemer voorzien worden. Het is aangewezen 2 extra tijdopnemers te voorzien om een tijdopnemer in moeilijkheden bij te staan. - De tijdopnemer neemt de tijd op van de deelnemer die in de baan zwemt welke hem toegewezen is. Hij start de chrono bij het startsignaal en onderbreekt(lap) hem op het ogenblik dat de deelnemer aantikt bij het beëindigen van zijn wedstrijd. Bij aankomst van de volledige reeks mag de chrono gestopt worden. - Na de wedstrijd vult hij de tijd in op het startkaartje. Indien gevraagd laat hij zijn chrono zien ter controle. Hij mag de chrono niet op nul zetten voor hij hiertoe het bevel heeft gekregen van de kamprechter (lang fluitsignaal om volgende start voor te bereiden). - Indien de tijdopnemer vaststelt dat zijn chrono slecht functioneert moet hij onmiddellijk de kamprechter verwittigen die voor vervanging zal zorgen. - Indien de tijdopnemer zijn chrono stopt door een verkeerde handeling, zijn er twee mogelijkheden om toch te tijd van de zwemmer te kennen: Indien zijn zwemmer het eerst aantikt start hij zijn chrono zodra de zwemmer de muur raakt en stopt hem wanneer de zwemmer in de naburige baan aantikt. Het volstaat de opgenomen tijd af te trekken van de tijd van de buurman. Indien de buurman eerst aantikt, start hij zijn chrono op het ogenblik dat deze zwemmer de muur raakt en stopt zijn chrono zodra zijn zwemmer aantikt. Hij telt nu zijn tijd bij deze van de buurman. De afstand tussen beide zwemmers moet natuurlijk voldoende groot zijn om de chrono met nauwkeurigheid te kunnen bedienen. Indien nodig kiest men een zwemmer in een verder verwijderde baan. - De chrono s mogen pas terug op nul te gezet worden na een signaal van de kamprechter (lang fluitsignaal voor de volgende start). Het is aanbevolen de chrono mee te starten, zelfs als men geen zwemmer in zijn baan heeft. Het is immers altijd mogelijk dat men vraagt een andere tijdopnemer bij te staan. - De tijdopnemer doet dienst als keerpuntrechter van zijn baan langs de startzijde.

13 Opmerkingen tijdopnemers. - De tijdopnemer is in principe de enige persoon die een chronometer nodig heeft. Hij/zij start de chronometer bij het startsignaal van de starter en stopt hem maar als de volledige reeks is uitgezwommen. De tijd van zijn/ haar zwemmer wordt opgenomen als tussentijd (LAP). - De tijdopnemer noteert de gezwommen tijd zowel op het programma als op de kaart met 6 cijfers, indien mogelijk in potlood. - De tijdopnemer controleert voor de start of de naam van de zwemmer overeenstemt met de naam op zijn startkaartje. - De tijdopnemer mag na de wedstrijd de tijd meedelen aan de zwemmer maar er dient wel vermeld te worden dat dit niet officieel is. De aankomstvolgorde primeert nog steeds op de tijd. - Indien een tijdopnemer geen zwemmer heeft in zijn baan, neemt hij best toch mee tijd op. Het kan immers altijd zijn dat een andere tijdopnemer hulp nodig heeft, dan kan hij zonder problemen inspringen. f) De aankomstrechters - Zij zullen zich in het verlengde van de aankomstlijnen opstellen (op een verhoog) teneinde in al de wedstrijden en op elk ogenblik een overzicht te hebben op de wedstrijd en de aankomstlijn. - Er moet verplicht 1 aankomstrechter zijn aan de zijde van baan 1 en twee (één) aan de baan aan de overzijde. De drie of twee aankomstrechters mogen zich in geen geval aan dezelfde kant bevinden. - Zij zullen na elke reeks beslissen over de volgorde van de deelnemers bij aankomst en dat mededelen. Zij nemen hun beslissingen volledig autonoom en noteren enkel de zaken waarvan ze 100% zeker zijn. g) De wedstrijdbode De wedstrijdbode is de verantwoordelijke voor het ophalen en afgeven van de startbriefjes en eventuele andere documenten (vb. Aankomst en uitsluitingsbriefjes). Hij passeert steeds via de kamprechter alvorens de briefjes af te leveren aan het secretariaat. h) Micro + jurysecretariaat - De verantwoordelijken van het jurysecretariaat dienen aanwezig te zijn op de juryvergadering. - De persoon achter de micro vermeldt zowel het wedstrijdnummer, de reeks als de naam van de zwemmers in die reeks. - De persoon achter de micro vraagt bij eventuele uitsluitingen de clubverantwoordelijke aan de wedstrijdtafel. - Het jurysecretariaat deelt normaal de reeksen in (bij Sporta gebeurt dit voornamelijk door het secretariaat).

14 De zwemmers worden ingedeeld op basis van hun tijd. In de middelste baan zwemmen de beste zwemmers, de laatste reeks van een bepaalde wedstrijd is de reeks van de beste zwemmers. Vb. een zwembad met 6 banen Vb. een zwembad met 5 banen Het jurysecretariaat geeft de uitslagen in. In eerste instantie telt de aankomstvolgorde zoals genoteerd op het aankomstkaartje. Er wordt nagekeken of de genoteerde tijden dezelfde volgorde aangeven. Indien dit niet overeenkomt, telt de aankomstvolgorde. Als tijd neemt men de traagste van beide tijden. Deze actie dient doorgegeven te worden aan de kamprechter. Voorbeeld Opgenomen tijd Aankomstkaart Tijd zwemmer 1: 01/08/22 1. Zwemmer 2 Tijd zwemmer 2: 01/08/26 2. Zwemmer 1 Zwemmer 2 krijgt de eerste plaats toegewezen, zwemmer 1 de tweede plaats. Beide zwemmers krijgen dezelfde tijd nl., 01/08/26, de traagste van beide tijden. i) Beslissingen Alle officials zullen hun beslissingen volledig zelfstandig en onafhankelijk nemen. Welke taken kunnen gecombineerd worden: Kamprechter Kamprechter Starter Keerpuntrechter Tijdopnemer Aankomstrechter Starter Keerpunt rechter * aan zijn kant Tijdopnemer * aan zijn kant Aankomst rechter

15 Art Forfaits en hun gevolgen Eventuele veranderingen in de doorgegeven inschrijvingen kunnen tot de maandag voor de wedstrijd doorgegeven worden aan Sporta-federatie afdeling zwemmen. Latere veranderingen kunnen tot de dag van de wedstrijd (10u s morgens) doorgegeven worden aan de organiserende club. Tijdig gemelde afwezigheden worden niet als forfait beschouwd, een medisch attest is dan ook niet noodzakelijk. Definitie forfait: Onder forfait wordt verstaan dat een ingeschreven zwemmer niet aan de start verschijnt van een wedstrijd/reeks waarvoor hij is ingeschreven, zonder een officieel doktersattest om deze afwezigheid te rechtvaardigen voor te leggen. Starten in een wedstrijd is voldoende om geen forfaitboete te moeten betalen. Het al of niet uit zwemmen van de wedstrijd heeft geen gevolgen voor forfait of verdere deelname. Onder forfait wordt eveneens verstaan dat een ingeschreven aflossingsploeg niet aan de start verschijnt. - Voor elke forfait, zowel individueel als per ploeg, dient een gereglementeerde boete betaald te worden aan Sporta-federatie afdeling zwemmen. Per wedstrijd kan een zwemmer maar 1 maal beboet worden. - Indien een club die reglementair ingeschreven is voor een wedstrijd, in haar geheel niet deelneemt, zonder het organiserende wedstrijdcomité hiervan te verwittigen zal deze club bestraft worden met een forfaitaire boete, bepaald door de Sporta-federatie afdeling zwemmen. - In geval van niet deelname van een volledige club wegens bewezen overmacht, dient het bewijs hiervan aan Sporta-federatie overgemaakt te worden binnen de acht dagen na de wedstrijd. De Sporta-raad zwemmen beslist over de gegrondheid van de afwezigheid en zal de forfaitboetes annuleren. BOETES: per zwemmer die forfait geeft aan het begin van de wedstrijd per forfait die tijdens de wedstrijd gegeven wordt voor volledige club die forfait geeft per afwezige official (interclub West-Vlaanderen) A. MEDISCHE ATTESTEN a) Een medisch attest is de enige geldige uitzondering om geen forfaitboete te moeten betalen bij niet deelname aan één of meerdere reeksen op een officiële zwemwedstrijd. Het secretariaat (indien aanwezig) en de kamprechter dienen op de hoogte gebracht te worden van eventuele medische attesten.

16 b) Elk medisch attest dient origineel te zijn en ondertekend door een erkende geneesheer of tandarts, met stempel, handtekening en datum van het uitschrijven. Verklaringen van paramedici worden niet aanvaard. c) Een medisch attest kan: a. Op de dag van de wedstrijd afgegeven worden aan het wedstrijdsecretariaat. de uitslag zal vermelden: medisch attest. er wordt geen forfait aangerekend b. Binnen de week na de wedstrijd verzonden worden naar Sporta-federatie afdeling zwemmen, met vermelding van datum en wedstrijdplaats waarvoor het wordt ingediend. de uitslag van de betreffende wedstrijd zal forfait vermelden. het forfait wordt geannuleerd en de boete wordt niet aangerekend. d) Verplicht informatie op het medische attest: dag of periode vermelden tijden de welke de zwemmer niet mag deelnemen. Indien een zwemmer slecht ongeschikt is voor het zwemmen van bepaalde stijlen dient dit uitdrukkelijk op het medische attest vermeld te staan. B. UITSLUITINGEN Definitie uitsluiting: Uitsluitingen zijn maatregelen genomen wegens het niet naleven van een reglement. Zij hebben als sanctie enkel de uitsluiting voor de betreffende wedstrijden tot gevolg, en hebben (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) geen verder gevolg voor verdere deelname binnen dezelfde wedstrijd. Uitsluitingen voor overtredingen van een zwemreglement betreffende start en zwemstijl gebeuren door de bevoegde official. Daarna gaan deze naar de kamprechter, die de uitsluiting aanvaardt of verwerpt. De uitgesloten zwemmer is toegelaten tot alle volgende wedstrijden waarvoor hij ingeschreven is. De uitsluiting vermeldt de afstand waarop de fout begaan werd. Een overzicht van de uitsluitingscodes wordt bijgevoegd. Uitsluitingen voor overtredingen van een zwemreglement niet betreffende start en zwemstijl: In het water springen als men niet in die reeks zwemt: uitsluiting voor de eerstvolgende te zwemmen reeks, wel toegelaten voor de aflossing, zelfs als deze vlak na de uitsluiting is. In het water springen van een zwemmer uit een aflossingsploeg, anders dan de zwemmer die zijn deel zwemt, vóór alle ploegen zijn aangekomen: uitsluiting van de ploeg. Hinderen van een andere zwemmer of ploeg. Zou dit vrijwillig gebeuren dan zal wangedrag ingeroepen worden: uitsluiting van de betreffende zwemmer of ploeg. De reeks kan opnieuw gezwommen worden zonder de betreffende zwemmer of ploeg. Niet de volledige afstand zwemmen: uitsluiting van de zwemmer voor die wedstrijd.

17 Gebruik van hulpmiddelen of coachen (meelopen langs de zwembadrand): uitsluiting van de zwemmer(s) voor die wedstrijd. C. ONGEHOORZAAMHEID EN WANGEDRAG Definitie ongehoorzaamheid en wangedrag: Hieronder wordt verstaan elke houding van een deelnemer, van in de onmiddellijke omgeving van het zwembad vóór de aanvang van de wedstrijd tot het verlaten ervan na de wedstrijd, die het respect voor of het erkennen van het gezag van om het even welke official, deelnemer, clubafgevaardigde en zelfs toeschouwers aantast of negeert. Enkel de kamprechter mag de sanctie uitspreken. Hij kan echter om het even welk advies of getuigenis inwinnen. Elke uitsluiting wegens wangedrag of ongehoorzaamheid heeft de definitieve diskwalificatie voor gevolg voor elke volgende reeks, aflossingen inbegrepen. De uitslag vermeldt voor alle nog te zwemmen reeksen waarvoor de zwemmer ingeschreven is: uitgesloten wangedrag. Elke uitsluiting wegens wangedrag of ongehoorzaamheid dient door de kamprechter gerapporteerd te worden aan Sporta-federatie afdeling zwemmen.

18 Art. 5.2 Boetes Art Administratieve boetes Deze worden opgelegd aan de club wegens het in gebreke blijven bij het vervullen van de opgelegde formaliteiten of bij niet-naleving van de reglementaire bepalingen. Hiertoe behoren: ADB.1 ADB.2 Verzuim van de vermelding onder controle van Sporta-Zwemmen op het drukwerk i.v.m. competitiewedstrijden. Boete: Clubs die de werkzaamheden van een afgevaardigde van het Nationaal Bestuur, als drager van een bijzondere opdracht, belemmeren. Boete: ADB.3 Afwezigheid van een club op een verplichte werkvergadering. Boete: Deze lijst van boetes zal strikt toegepast worden en is niet gelimiteerd. Voor eventuele andere overtredingen kan de Sporta-raad Zwemmen of de betreffende commissie steeds een boete opleggen. Art Competitieve boetes BOETES: per zwemmer die forfait geeft voor volledige club die forfait geeft per official die niet opduikt (interclub West-Vlaanderen) voor het niet in het bezit zijn van een Sporta lidkaart Opmerkingen Eventuele veranderingen in de doorgegeven inschrijvingen kunnen tot de maandag voor de wedstrijd doorgegeven worden aan de Sporta afdeling zwemmen. Latere veranderingen kunnen tot de dag van de wedstrijd (10u s morgens) doorgegeven worden aan de organiserende club. Tijdig gemelde afwezigheden worden niet als forfait beschouwd. Een medisch attest is dan ook niet noodzakelijk. Op de uitslag worden te laat doorgegeven forfaits (na 10u op de dag van de wedstrijd) als volgt genoteerd: forfait te laat.

COMPETITIEREGLEMENT ZWEMMEN 2010

COMPETITIEREGLEMENT ZWEMMEN 2010 COMPETITIEREGLEMENT ZWEMMEN 2010 DIT REGLEMENT MOET OP ELKE WEDSTRIJD NAUWKEURIG TOEGEPAST WORDEN VANAF BENJAMINS 1. DE START 1.1. De start in vrije slag, schoolslag, dolfijn en individuele wisselslag

Nadere informatie

ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015

ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015 ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015 I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014

ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014 ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014 I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMEENHEDEN 2 Artikel 1: De proeven 2 Artikel 2: Uitrusting 2 Artikel 3: Aanmelden 2 Artikel 4: Gemengde reeksen 2

HOOFDSTUK I: ALGEMEENHEDEN 2 Artikel 1: De proeven 2 Artikel 2: Uitrusting 2 Artikel 3: Aanmelden 2 Artikel 4: Gemengde reeksen 2 HOOFDSTUK I: ALGEMEENHEDEN 2 Artikel 1: De proeven 2 Artikel 2: Uitrusting 2 Artikel 3: Aanmelden 2 Artikel 4: Gemengde reeksen 2 HOOFDSTUK II: REGLEMENT 2 Artikel 1: De wedstrijd 2 Artikel 2: De start

Nadere informatie

Reglement Special Olympics Belgium. Zwemmen. September Belgium

Reglement Special Olympics Belgium. Zwemmen. September Belgium September 2011 Belgium INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN 4 Artikel 1: De proeven 4 Artikel 2: Uitrusting 4 Artikel 3: aanmelden 4 Artikel 4: Gemengde reeksen 4 HOOFDSTUK 2: REGLEMENT 4 Artikel 1:

Nadere informatie

Zuidlede Zwemmers vzw. SW 4.1 Na het bevel van de starter op uw plaatsen een verkeerde starthouding aangenomen of aangehouden

Zuidlede Zwemmers vzw. SW 4.1 Na het bevel van de starter op uw plaatsen een verkeerde starthouding aangenomen of aangehouden Uitsluitingscodes REDENEN VAN UITSLUITING VOLGENS FINA-REGELS START SW 4.1 Na het bevel van de starter op uw plaatsen een verkeerde starthouding aangenomen of aangehouden SW 4.4 gestart vóór het startsignaal

Nadere informatie

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF versie 10/2010

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF versie 10/2010 ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF versie 10/2010 I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het

Nadere informatie

I. FINA/VZF SPORTREGLEMENT ZWEMMEN

I. FINA/VZF SPORTREGLEMENT ZWEMMEN Overzicht aanpassingen FINA/VZF Sportreglementen 2015-2017 - Index pagina nummering en artikelnummers - synoniemen - kleine woord-/zinsaanpassingen zonder inhoudelijke wijziging worden in dit overzicht

Nadere informatie

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1 opleiding TAK T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter Versie 5/3/2016 1 www.pbz-vlb.be opleiding TAK 1. Functie official TAK a. Official: wie, wat, waar? b. Tijdopnemer c. Aankomstrechter

Nadere informatie

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1 opleiding TAK T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter Versie 30/8/2016 1 www.pbz-vlb.be opleiding TAK 1. Functie official TAK a. Official: wie, wat, waar? b. Tijdopnemer c. Aankomstrechter

Nadere informatie

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1

T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter. 1 opleiding TAK T = Tijdopnemer A = Aankomstrechter K = Keerpuntrechter Versie 30/9/2017 1 www.pbz-vlb.be opleiding TAK 1. Functie official TAK a. Official: wie, wat, waar? b. Tijdopnemer c. Aankomstrechter

Nadere informatie

I. FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN

I. FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN I. FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN 2017-2021 SW 1 WEDSTRIJDLEIDING SW 1.2.2 Waar geen Automatische Elektronische tijdopname beschikbaar is, zal deze installatie vervangen worden door een hoofdtijdopnemer

Nadere informatie

TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS

TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS WWW.FROS.BE TECHNISCH REGLEMENT FINA (FROS) Versie 19/06/2010 1/29 Versie 18/06/2011 Inhoud : INHOUD :... 2 1. SW1: DE WEDSTRIJDLEIDING.... 3 2. SW2: OFFICIALS.... 5 2-1: De

Nadere informatie

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging: Te vroeg overgenomen. Te vroeg overgenomen. Code vermelden bij de zwemmer die de fout heeft gemaakt.

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging: Te vroeg overgenomen. Te vroeg overgenomen. Code vermelden bij de zwemmer die de fout heeft gemaakt. EA Te vroeg overgenomen. Je bent vertrokken voordat de zwemmer voor je de muur heeft aangetikt Bij een estafette mag je pas vertrekken als de zwemmer voor je aangetikt heeft. Daarbij wordt gekeken of je

Nadere informatie

KONINKLIJKE KORTRIJKSE ZWEMKRING v.z.w. Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie/K.B.Z.B. Bankrelatie :

KONINKLIJKE KORTRIJKSE ZWEMKRING v.z.w. Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie/K.B.Z.B. Bankrelatie : Afgevaardigde KZK: takenlijst Wat is een afgevaardigde? * De afgevaardigde is de administratieve vertegenwoordiger van de club op de wedstrijd. * Voor de functie van afgevaardigde bestaat er geen VZF-opleiding

Nadere informatie

AL20 toegevoegd; tekst kp vlinder- en schoolslag aangepast (SC3) SC1 aangepast over vlinderbeenslagen

AL20 toegevoegd; tekst kp vlinder- en schoolslag aangepast (SC3) SC1 aangepast over vlinderbeenslagen Vragen en antwoorden over zwemslagen en het fungeren als official. Dit document heeft de reglementaire status van toelichting en is daarmee bindend als uitleg voor de reglementen. De aard van het officialschap

Nadere informatie

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen vzw 15/08/09 Betreft: Internationale Driekamp Zeeland - W. Vlaanderen - O-Vlaanderen. Beste bestuursleden, Hierbij bezorgen we u alle nodige gegevens voor de internationale driekamp. We hopen jullie massaal

Nadere informatie

Deelname van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2005 & 2004): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd

Deelname van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2005 & 2004): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd 19 september 2014 Bijlagen : 1 VP INTERNATIONALE DRIEKAMP 2014 WEST-VLAANDEREN - OOST-VLAANDEREN ZEELAND WEDSTRIJDREGLEMENT De Internationale Driekamp West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen / Zeeland, georganiseerd

Nadere informatie

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS DEEL 1 : FINA TECHNICAL SWIMMING RULES 4 SW 1 WEDSTRIJDLEIDING 4 SW 2 OFFICIALS 4 SW 2.1 DE KAMPRECHTER 4 SW 2.2 CONTROLEKAMER SUPERVISOR 5 SW 2.3 DE STARTER

Nadere informatie

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS Pagina 1 van 67 DEEL I : FINA TECHNICAL SWIMMING RULES...4 SW 1 WEDSTRIJDLEIDING...4 SW 2 OFFICIËLEN...4 SW 2.1 DE KAMPRECHTER...4 SW 2.2 CONTROLEKAMER SUPERVISOR...5

Nadere informatie

1. Beenbeweging. Doel: Beschrijving van de test: Uitleg voor de sporter: Aandachtspunten testleider: Scorebepaling: Materiaal:

1. Beenbeweging. Doel: Beschrijving van de test: Uitleg voor de sporter: Aandachtspunten testleider: Scorebepaling: Materiaal: 1. Beenbeweging Meten van de snelheid van de beenbeweging. De zwemmer vertrekt in het water. 1 hand aan de boord van het zwembad/ 1 hand houdt een plank vast (bij benen rugslag: 1 hand aan de boord van

Nadere informatie

AL20 toegevoegd; tekst kp vlinder- en schoolslag aangepast (SC3) SC1 aangepast over vlinderbeenslagen

AL20 toegevoegd; tekst kp vlinder- en schoolslag aangepast (SC3) SC1 aangepast over vlinderbeenslagen Vragen en antwoorden over zwemslagen en het fungeren als official. Dit document heeft de reglementaire status van toelichting en is daarmee bindend als uitleg voor de reglementen. De aard van het officialschap

Nadere informatie

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN HANDLEIDING OFFICIALS 2.10.8 Voor wedstrijden van 400, 800 en 1500 meter, handelen de tijdopnemers als volgt: zij nemen alle tussentijden op per 100 meter en geven het waarschuwingsignaal

Nadere informatie

Reglement D Zwemmen Bijlage D3 Deelname van gehandicapte sporters aan KNZB-wedstrijden

Reglement D Zwemmen Bijlage D3 Deelname van gehandicapte sporters aan KNZB-wedstrijden Reglement artikelnummer: In samenhang met; Reglement D Zwemmen Bijlage D3 Deelname van gehandicapte sporters aan KNZB-wedstrijden Dossiernummer 2014-09-001 (in te vullen door KNZB) Ingediend door: In overleg

Nadere informatie

FINA / VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN

FINA / VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN FINA / VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN 2017-2021 ADMINISTRATIEVE HANDLEIDING bij zwemwedstrijden binnen de Vlaamse Zwemfederatie I. FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN 2017-2021 SW1 Wedstrijdleiding 4 SW2 Officials

Nadere informatie

Reglement D Zwemmen onderdeel wedstrijden voor gehandicapten

Reglement D Zwemmen onderdeel wedstrijden voor gehandicapten Reglement artikelnummer: In samenhang met; Reglement D Zwemmen onderdeel wedstrijden voor gehandicapten Dossiernummer 2015-01-002 (in te vullen door KNZB) Ingediend door: In overleg met: TORZ Afdeling

Nadere informatie

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd 25 februari 2016 Bijlagen : 1 VP DRIEKAMP 2016 WEST-VLAANDEREN - OOST-VLAANDEREN ZEELAND WEDSTRIJDREGLEMENT De Driekamp West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen / Zeeland, georganiseerd door het Bestuur van de

Nadere informatie

ZWEMMEN VOOR PERSONEN MET REGLEMENT EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING. Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.

ZWEMMEN VOOR PERSONEN MET REGLEMENT EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING. Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee. Foto: Joëlle Verbeeck Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.be ZWEMMEN VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING REGLEMENT Goedgekeurd op 13 augustus 2013

Nadere informatie

REGLEMENT WISSELCRITERIUM FRANK PEPERMANS

REGLEMENT WISSELCRITERIUM FRANK PEPERMANS Maatschappelijke zetel: Amandus Geenenlaan 36,2100 Deurne Amandus Geenenlaan 36,2100 Deurne Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie Stamnummer 002 Opgericht in 1895 www.kazsc.be Bankrekening: BE61 7380

Nadere informatie

COMPETITIE AFDELING JEUGD 8 12 jaar GROEP 1 COMPETITIE. B GROEP (richtleeftijd 9 11 jaar) BASIS TRAINING UITHOUDING TECHNIEK

COMPETITIE AFDELING JEUGD 8 12 jaar GROEP 1 COMPETITIE. B GROEP (richtleeftijd 9 11 jaar) BASIS TRAINING UITHOUDING TECHNIEK Nieuwe structuur BEST LEUVEN (datum 20.09.2009) COMPETITIE AFDELING JEUGD 8 12 jaar GROEP 1 COMPETITIE BASIS VORMING C GROEP (richtleeftijd 8 10 jaar) BASIS VORMING B GROEP (richtleeftijd 9 11 jaar) BASIS

Nadere informatie

Naam : ADRES ZWEMBAD: Koniginnelaan 1. C.V. nr. : AZV/100/49 TIJDOPNAME: A.E.I. X S.A.E.I O Manueel O

Naam : ADRES ZWEMBAD: Koniginnelaan 1. C.V. nr. : AZV/100/49 TIJDOPNAME: A.E.I. X S.A.E.I O Manueel O VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 14/2/2009 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL O WVL X Datum Goedkeuring: 17/2/2009 KAMPRECHTER: Naam : Danny UYTTERSPROT Goedkeuring

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD Deze tekst is geschreven in de mannelijke vorm. Hierachter schuilt geen enkele vorm van discriminatie tegenover het vrouwelijke geslacht

Nadere informatie

Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten

Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten De scheidsrechters wordt met aandrang verzocht onderstaande richtlijnen stipt na te leven. Deze richtlijnen

Nadere informatie

LASTENBOEK EN REGLEMENT

LASTENBOEK EN REGLEMENT Provinciale zomerkampioenschappen Vlaams-Brabant LASTENBOEK EN REGLEMENT Laatste aanpassing van dit lastenboek en reglement op 13 oktober 2010 door het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant (tijdens de maandelijkse

Nadere informatie

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging:

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging: SA Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste deel van de 2 e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien. SA Na start en/of keerpunt niet met

Nadere informatie

Provinciale Kampioenschappen 2015

Provinciale Kampioenschappen 2015 7 juli 2015 Bijlagen : 4 VP Provinciale Kampioenschappen 2015 Geachte mevrouw, Geachte heer, Onderwerp : Uitnodiging tot de Provinciale Kampioenschappen 2015 Wij hebben het genoegen u uit te nodigen tot

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 28/06/2014

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 28/06/2014 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 28/06/2014 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O Vl.Bra X Limb O O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 28/06/2014 Voorzitter : Naam :

Nadere informatie

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging: Na start- en/of keerpunt meer dan één arm-doortrekbeweging onder water gemaakt.

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging: Na start- en/of keerpunt meer dan één arm-doortrekbeweging onder water gemaakt. VA Na start- en/of keerpunt meer dan één arm-doortrekbeweging onder water gemaakt. VA Na start- en/of keerpunt meer dan één arm-doortrekbeweging onder water gemaakt. Je hebt meer dan één armdoorhaal gemaakt

Nadere informatie

clubs steken blanco aflossingsbriefjes

clubs steken blanco aflossingsbriefjes ZWEMMEN OPLEIDING JP LEERSTOF versie 11/2010 I. DE WEDSTRIJD A. VOOR DE WEDSTRIJD 1. Ter inzage op het jurysecretariaat 2. Niet te vergeten 3. Te controleren originele inschrijvingsdocumenten officiële

Nadere informatie

KNZB Infokaart. Naam: Naam: Vereniging: onder water te zwemmen. Bij de rugslag mag zwemmen. en erg veel

KNZB Infokaart. Naam: Naam: Vereniging: onder water te zwemmen. Bij de rugslag mag zwemmen. en erg veel RA Na start en/of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen. RA Na start en/of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen. Je hebt meer dan 15 meter onder water gezwommen. Bij de rugslag mag

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT VLAAMSE ZWEMFEDERATIE / K.B.Z.B. PROVINCIAAL BESTUUR ZWEMMEN VLAAMS-BRABANT Secretariaat Sylvia Kestens Heideblokstraat 13 3380 Bunsbeek 016 77 13 08 secretaris@pbz-vlb.be ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT VLAAMSE ZWEMFEDERATIE / K.B.Z.B. PROVINCIAAL BESTUUR ZWEMMEN VLAAMS-BRABANT Secretaris Joeri Jacobs Westrodestraat 84 1861 Meise 015 65 00 07 secretaris@pbz-vlb.be ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT Dit

Nadere informatie

Afgevaardigde bij competitiewedstrijden

Afgevaardigde bij competitiewedstrijden Afgevaardigde bij competitiewedstrijden Algemeen o Dit dokument vormt een leidraad voor club afgevaardigden op zwemwedstrijden georganiseerd onder de reglementen van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF). Wanneer

Nadere informatie

INTERCLUB ZWEMMEN WEST-VLAANDEREN 2015

INTERCLUB ZWEMMEN WEST-VLAANDEREN 2015 INTERCLUB ZWEMMEN WEST-VLAANDEREN 2015 1. Deelnemende clubs Poule 1 : BBV VZW LZK KOR Poule 2 : WZC ZTB KZV WDK Poule 1 Bredense Bruinvissen (BBV) Carine Decouter Populierenlaan 16 8450 Bredene 0484/61.65.02

Nadere informatie

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Uitgangspunten Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de opvolger van het B-Circuit. De hoofdredenen voor deze wijziging zijn: Het Provinciaal Bestuur stelt

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O Vl.Bra X Limb O O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 27/01/2015 Kamprechter: Naam:

Nadere informatie

INFOBROCHURE VK Zwemmen - 19 februari 2014

INFOBROCHURE VK Zwemmen - 19 februari 2014 Stichting Vlaamse Schoolsport Leopold II-laan 184 D 1080 BRUSSEL Tel. : 02 / 420 06 80 Fax : 02 / 420 31 71 www.schoolsport.be INFOBROCHURE VK Zwemmen - 19 februari 2014 Brugge Zwembad OLYMPIA 1. SITUERING

Nadere informatie

Special Olympics Zwem reglement 2013 ZWEMMEN

Special Olympics Zwem reglement 2013 ZWEMMEN Special Olympics Zwem reglement 2013 ZWEMMEN De officiële Special Olympics-sportreglementen voor zwemmen zijn van toepassing op alle Special Olympics-wedstrijden. Als internationale sportorganisatie heeft

Nadere informatie

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging: Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start.

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging: Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start. AA Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start. AA Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start. AB Veroorzaakte de 1 e (1 startregel), 2 e of volgende valse

Nadere informatie

Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016

Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016 20 augustus 2016 Bijlagen : 2 VP Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Onderwerp : Uitnodiging tot de Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016 (800 & 1500

Nadere informatie

Onderdeel 5: 10 cm of minder 3 punten; 11 t/m 20 cm = 2 punten; 21 cm of meer = 1 punt.

Onderdeel 5: 10 cm of minder 3 punten; 11 t/m 20 cm = 2 punten; 21 cm of meer = 1 punt. ZEILBOOTDIPLOMA 1. Van zwemmen naar voortbewegende technieken a.25 m rugcrawl, de hele baan zonder onderbreking uitzwemmen. b.25 m borstcrawl, de hele baan zonder onderbreking uitzwemmen. 2. Stuwen a.stuwen

Nadere informatie

Reglement Special Olympics Belgium. Triatlon. September Belgium

Reglement Special Olympics Belgium. Triatlon. September Belgium September 2011 Belgium INHOUDSTAFEL CHAPITRE 1: ALGEMEEN REGLEMENT 3 CHAPITRE 2: ZWEMMEN 4 CHAPITRE 3: WIELRENNEN 5 CHAPITRE 4: LOPEN 7 CHAPITRE 5: MEDAILLE-UITREIKKING 7 Dit officieel Special Olympics

Nadere informatie

Beker van Belgie Dames 2015-2016

Beker van Belgie Dames 2015-2016 Beker van Belgie Dames 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 11/12/2016

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 11/12/2016 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: /2/206 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O Vl.Bra X Limb O O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 4/2/206 Kamprechter : Naam : Trui

Nadere informatie

basis leergang startduik

basis leergang startduik basis leergang startduik 1. afzet onder water in buikligging afzetten van de muur 2. dolfijnen vanuit stand in heupdiep water (door een hoepel) duiken 3. duiken zittend op de bassinrand; met armen gestrekt

Nadere informatie

Regionaal atletiekreglement. (versie 2015)

Regionaal atletiekreglement. (versie 2015) Regionaal atletiekreglement (versie 2015) Voorwoord Het regionaal atletiekreglement van KLJ Oost-Vlaanderen is vastgelegd door de regionale monitorenraad en bekrachtigd door het Regionaal Bestuur. Het

Nadere informatie

Voorbereiding Zwem4daagse. Training 1: schoolslag. Doel Verbeteren ligging bij de schoolslag

Voorbereiding Zwem4daagse. Training 1: schoolslag. Doel Verbeteren ligging bij de schoolslag Voorbereiding Zwem4daagse Training 1: schoolslag Verbeteren ligging bij de schoolslag 50 meter schoolslag, 30 seconden rust na elke 50 meter Afzetten en lang maken. Jezelf zo lang mogelijk maken is erg

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag:25/09/2014 Antw O Vl.Bra O Limb O O-Vl X W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 25-09-2014 Voorzitter: Naam: door

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag:17/2/2017 Antw O Vl.Bra O Limb O O-Vl X W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 18/02/2017 Voorzitter: Naam: door

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over zwemslagen en het fungeren als official.

Vragen en antwoorden over zwemslagen en het fungeren als official. Vragen en antwoorden over zwemslagen en het fungeren als official. Dit document heeft de reglementaire status van toelichting en is daarmee bindend als uitleg voor de reglementen. De aard van het officialschap

Nadere informatie

Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie

Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie FLANDERS SWIMMING CUP ANTWERP Zaterdag 15 januari - zondag 16 januari 2011 www.zwemfed.be Organisator: Vlaamse Zwemfederatie i.s.m.

Nadere informatie

TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS

TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS WWW.FROS.BE ALGEMEEN TECHNISCH REGLEMENT 1/1 Versie 13/12/2008 Inhoud : INHOUD :...2 Algemeen...2 Art 1:...2 HOOFDSTUK 1: AANSLUITINGSBEWIJZEN COMPETITIETOELATINGEN....2 Art

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de. Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar

Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de. Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar AZ&PC Neptunus nodigt hierbij alle masters uit om aan deze

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

Dit D-reglement dient gelezen te worden in combinatie met het algemeen gedeelte in het C-reglement.

Dit D-reglement dient gelezen te worden in combinatie met het algemeen gedeelte in het C-reglement. Reglement D Zwemmen INHOUD Artikel D 1 Organisatie... 2 Artikel D 2 Definities... 2 Artikel D 3 A Leeftijdsbepalingen en beperkingen... 2 Artikel D3 B Leeftijdsbeperkingen... 3 Artikel D 4 Niveauwedstrijden...

Nadere informatie

AANTAL BANEN: 4 O5 O6 O 8 X. E-mail: vanerum.kris@yucom.be. Gemeente: 9051 Sint-Denijs-Westrem. Fax.: AANVANG INZWEMMEN : 13.

AANTAL BANEN: 4 O5 O6 O 8 X. E-mail: vanerum.kris@yucom.be. Gemeente: 9051 Sint-Denijs-Westrem. Fax.: AANVANG INZWEMMEN : 13. VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 22/01/2012 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL X WVL O Datum Goedkeuring: 25-01-2012 KAMPRECHTER: Naam : JOOS FRANKY Goedkeuring

Nadere informatie

De ploegen worden ingedeeld in reeksen, volgens de som van de waardepunten, die overeenstemmen met het enkelklassement van elke speler.

De ploegen worden ingedeeld in reeksen, volgens de som van de waardepunten, die overeenstemmen met het enkelklassement van elke speler. 11 Art. 4.2. Art. 4.2.1. Art. 4.2.1.1 Interclubcompetitie Interclub Categorieën Heren, Dames en Gemengd Alle Leeftijden: Reeks 1: max. 45 punten Reeks 2: max. 30 punten Jong Veteranen +35, Veteranen +45,

Nadere informatie

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers ATLETIEK PIRAMIDAAL PROVINCIAAL 1. CATEGORIEEN Miniemen (A + B) (2005 + 2004) jongens - meisjes Cadetten (A + B) (2003 + 2002) jongens - meisjes Scholieren ( A + B) (2001 + 2000 + 1999) jongens - meisjes

Nadere informatie

In de gedrukte uitgave zijn de onderdelen over open water, gehandicapten en open water gehandicapten opgenomen na dit deel.

In de gedrukte uitgave zijn de onderdelen over open water, gehandicapten en open water gehandicapten opgenomen na dit deel. Reglement D Zwemmen INHOUD Artikel D 1 Organisatie........................................................ 2 Artikel D 2 Definities.......................................................... 2 Artikel

Nadere informatie

R O TIJDOPNEMER KEERPUNTRECHTER. F.Heylen 01/01/06

R O TIJDOPNEMER KEERPUNTRECHTER. F.Heylen 01/01/06 F R O S TIJDOPNEMER KEERPUNTRECHTER F.Heylen 01/01/06 1. INTRODUCTIE 1.1 Voorwoord 1.2 Inleiding 1.3 Voorwaarden 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 2.1 de tijdopnemer 2.1.1. taak 2.1.2. algemene werkwijze 2.1.2.1.

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Meeuwenlaan 41 1021 HS Amsterdam tel: 020 636 30 61 fax: 020 636 34 66 E-mail: ncs@sport4all.nl

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/12/2014

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/12/2014 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/12/2014 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 6/1/2015 Voorzitter :

Nadere informatie

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT art. 1 Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen richt een bekercompetitie in voor seniors heren, seniors dames en jeugd jongens en meisjes onder de benaming: Beker

Nadere informatie

synchroonzwemmen BREVET 3

synchroonzwemmen BREVET 3 synchroonzwemmen BREVET 3 Update 30/5/2013 1. Grondoefeningen... 2 1.1 Split positie op planken... 2 1.2 Holle rug positie, liggend op de buik... 2 2. Zwemtechniek/conditie... 2 3. Apnee... 3 4. Eggbeaten

Nadere informatie

Dit D-reglement dient gelezen te worden in combinatie met het algemeen gedeelte in het C-reglement. (06-2004) D-1

Dit D-reglement dient gelezen te worden in combinatie met het algemeen gedeelte in het C-reglement. (06-2004) D-1 Reglement D Zwemmen INHOUD Artikel D 1 Organisatie 2 Artikel D 2 Definities 2 Artikel D 3A Leeftijdsbepalingen en beperkingen 2 Artikel D 3B Leeftijdsbeperkingen 3 Artikel D 4A Dagstartvergunningen 4 Artikel

Nadere informatie

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op de : 7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 Waar: Stedelijk overdekt zwembad van de stad

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 15/1/2016

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 15/1/2016 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 15/1/2016 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 16/1/2016 Voorzitter :

Nadere informatie

K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen

K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen 2016-2017 1. BOETEN BELANGRIJK: Boete niet betaald binnen de vastgestelde termijn: Verhoging met 20% van het bedrag van de

Nadere informatie

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral REGLEMENT: PROVINCIALE EN VLAAMSE INTERCLUB BEKER Artikel 1. Principe 1. De provinciale en Vlaamse interclubbeker betreft zowel damesploegen als ploegen heren/gemengd. Hij heeft tot doel, in beide categorieën,

Nadere informatie

Reglement Bijlage D-3. ZWEMMEN Gehandicapten. Voorgestelde tekst per Versie september 2015 Bijlage D-3 Zwemmen Gehandicapten - 1

Reglement Bijlage D-3. ZWEMMEN Gehandicapten. Voorgestelde tekst per Versie september 2015 Bijlage D-3 Zwemmen Gehandicapten - 1 Reglement Bijlage D-3 ZWEMMEN Gehandicapten Voorgestelde tekst per 1-9-2015 Versie september 2015 Bijlage D-3 Zwemmen Gehandicapten - 1 Colofon Dit reglement is een uitgave van: Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

INTERCLUB ZWEMMEN WEST-VLAANDEREN 2017

INTERCLUB ZWEMMEN WEST-VLAANDEREN 2017 INTERCLUB ZWEMMEN WEST-VLAANDEREN 2017 1. Deelnemende clubs Poule 1: KZV WDK OLK PZC Poule 2: LZK BBV ZTB VZW Poule 1 Kuurnse Zwemvereniging (KZV) Sportdienst Kuurne Rosi Verschelde Nieuwenhuyse 49 8520

Nadere informatie

Estafette. Paco s T-shirt race Voorbereiding: zwemmers verdelen in groepen van bijvoorbeeld 4 of 5 zwemmers. Voor elke groep 1 T-shirt voorzien.

Estafette. Paco s T-shirt race Voorbereiding: zwemmers verdelen in groepen van bijvoorbeeld 4 of 5 zwemmers. Voor elke groep 1 T-shirt voorzien. PACO S SPELENBOEK: Randanimatie voor zwemlessen en zwemfeesten Estafette Paco s tijdestafette groepen maken van bijvoorbeeld 4 zwemmers De verschillende groepen moeten een bepaalde afstand zwemmen (vb:

Nadere informatie

Special Olympics Zomersportregels ZWEMMEN ZWEMMEN

Special Olympics Zomersportregels ZWEMMEN ZWEMMEN De officiële Special Olympics-sportreglementen voor zwemmen zijn van toepassing op alle Special Olympics-wedstrijden. Als internationale sportorganisatie heeft Special Olympics deze regels opgesteld op

Nadere informatie

Deze reglementering is van toepassing voor de VZVB-jeugdcup NOORD, CENTRAAL en WEST voor het seizoen

Deze reglementering is van toepassing voor de VZVB-jeugdcup NOORD, CENTRAAL en WEST voor het seizoen Deze reglementering is van toepassing voor de VZVB-jeugdcup NOORD, CENTRAAL en WEST voor het seizoen 2013-2014 1. Aansluiting - Identiteit 1.1. Elke ploeg heeft een officiële licentielijst bij waarop alle

Nadere informatie

Synchroonzwemmen BREVET 2

Synchroonzwemmen BREVET 2 Synchroonzwemmen BREVET 2 1. Grondoefeningen... 2 1.1 Split positie... 2 1.2 Brug (holling van de rug ter voorbereiding van Walk Over Front)... 2 2. Zwemtechniek/Conditie... 4 2.1 Correcte zwemstijl en

Nadere informatie

Masterszwemmen Basis leergang

Masterszwemmen Basis leergang Borstcrawl B1. Tegen de muur staan, voet tegen de muur en onder water laten zakken. B2. In buikligging afzetten, met twee voeten, van de muur en uitdrijven B3. In buikligging afzetten van de muur met armen

Nadere informatie

HANDLEIDING SWIMBASE INTERCLUB WEST-VLAANDEREN versie 2015

HANDLEIDING SWIMBASE INTERCLUB WEST-VLAANDEREN versie 2015 HANDLEIDING SWIMBASE INTERCLUB WEST-VLAANDEREN versie 2015 LOGIN SWIMBASE: Elke club kan zich registreren via www.swimbase.com HOOFDPAGINA: HOME CLUBBEHEER Via het onderdeel clubbeheer kan u alle gegevens

Nadere informatie

Cursusleiders. Henk Labordus Dirk Jan Sohl

Cursusleiders. Henk Labordus Dirk Jan Sohl Cursusleiders Henk Labordus Dirk Jan Sohl Invulling van de dag Welkom Voorstelrondje Koffie pauzes Lunch om Einde 16.00 uur Geen consessies op reglementen en bepalingen Communicatie met organisatie Voorzitter

Nadere informatie

EISEN ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA I. Gekleed zwemmen: zwembad DE JOFFER Voerendaal

EISEN ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA I. Gekleed zwemmen: zwembad DE JOFFER Voerendaal I EISEN ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA I Gekleed zwemmen: 1.1. Te water gaan van de bassinrand of een startblok met sprong naar keuze (helemaal onder water gaan); na het boven water komen aansluitend 1.2. al

Nadere informatie

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen ONTWERP MODALITEITEN 2012-2013 DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen INHOUD DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen A. Provinciale jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8 B. Bijzondere jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8

Nadere informatie

Wedstrijdprogramma. PAUZE (5 min.) 19 4 X 50 M WISSELSLAG DAMES Open categorie X 50 M WISSELSLAG HEREN Open categorie.

Wedstrijdprogramma. PAUZE (5 min.) 19 4 X 50 M WISSELSLAG DAMES Open categorie X 50 M WISSELSLAG HEREN Open categorie. Wedstrijddeel 1 (Voormiddag) Inzwemmen: Eerste start: 08.00 uur 09.00 uur Wedstrijdprogramma 01 100 M VLINDERSLAG HEREN Geboren in 2004 en ouder. 02 100 M RUGSLAG DAMES Geboren in 2004 en ouder. 03 50

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert AZ&PC Neptunus de. 5 Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus

Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert AZ&PC Neptunus de. 5 Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert AZ&PC Neptunus de e 5 Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus AZ&PC Neptunus nodigt hierbij alle masters uit om aan deze wedstrijd deel te nemen. De wedstrijd wordt gezwommen

Nadere informatie

Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging

Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging De benadering Bij de benadering is het belangrijk dat er met zoveel mogelijk snelheid het keerpunt ingegaan wordt.

Nadere informatie

Reglement D ZWEMMEN. september 2015. september 2013. Versie september 2015 Reglement D Zwemmen - 1

Reglement D ZWEMMEN. september 2015. september 2013. Versie september 2015 Reglement D Zwemmen - 1 Reglement D ZWEMMEN september 2015 september 2013 Versie september 2015 Reglement D Zwemmen - 1 Colofon Dit reglement is een uitgave van: Koninklijke Nederlandse Zwembond Wattbaan 31-49 / Huis van de Sport

Nadere informatie

BEOORDELING BREVET 3

BEOORDELING BREVET 3 NAAM ZWEMSTER : PLAATS : CLUB : DATUM : JURY : Hoe beoordelen : GESLAAGD = 3 doelen bereikt - AAN WERKEN = 2 doelen bereikt - NIET GESLAAGD = 1 of 0 doelen bereikt DETAIL VAN DE PROEVEN GESL. A. Werken

Nadere informatie