Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen"

Transcriptie

1 Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen toezicht en handhaving RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars

2 Quiz: Wijzigingsbesluit bodemenergie 2 WB Bodemenergie

3 Vraag 0 Wie ben ik? GROEN Handhaver / BOA GEEL Vergunningverlener ROOD Anders 3 WB Bodemenergie

4 Vraag 1 4 WB Bodemenergie

5 Vraag 1 Een initiatiefnemer wil in zijn woning een klein (< 70 kw) gesloten systeem plaatsen buiten een interferentiegebied. Wat moet hij doen? GROEN Melding Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) GEEL Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) ROOD Melding activiteiten besluit 5 WB Bodemenergie

6 Vraag 1 - antwoord Een initiatiefnemer wil in zijn woning een klein (< 70 kw) gesloten systeem plaatsen buiten een interferentiegebied. Wat moet hij doen? GROEN: Melding Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) Uitleg: Volg het stroomschema. Melding of vergunning afhankelijk van: soort bodemenergiesyteem (open of gesloten) locatie binnen of buiten een inrichting Wm locatie binnen of buiten een interferentiegebied bodemzijdig vermogen van het systeem Dat de regels te vinden zijn in het Blbi heeft niets met lozingen te maken, maar besluit regelt nu ook de gesloten systemen buiten inrichtingen. 6 WB Bodemenergie

7 Vraag 2 Meldingen en vergunningaanvragen voor gesloten systemen toetst men (naast volledigheid en juistheid) op: GROEN retourtemperatuur + energiebalans GEEL interferentie ROOD retourtemperatuur + energiebalans + interferentie 7 WB Bodemenergie

8 Vraag 2 - antwoord Meldingen en vergunningaanvragen voor gesloten systemen toetst men (naast volledigheid en juistheid) op: GEEL interferentie Uitleg: Melding toetsen op volledigheid is het eerste wat je doet, maar zeker niet het enige. Met name in de beginfase checken of er toch niet een OBM aangevraagd moet worden. Kan afhangen van het bodemzijdig vermogen van systeem, maar ook of er een interferentiegebied is aangewezen. Daarnaast kan er een bijzonder beschermingsniveau van toepassing zijn dat volgt uit andere regelgeving, zoals de PMV of archeologie. Tot slot toets je aan de wettelijke regels: interferentie met bestaande open systemen of gesloten systemen: onderbouwing/modelmatige berekening ontwerp, boring en realisatie door erkend bedrijf? Energierendement en temperatuur zijn indieningsvereisten. Dat toets je bij een melding niet vooraf, maar tijdens de gebruiksfase. Verwijs naar de BUM toetslijsten 8 WB Bodemenergie

9 Vraag 3 Bouw 2 hoekwoningen + 12 tussenwoningen 14 gesloten bodemenergiesystemen 5-7 kw per stuk 74 kw totaal Kan men voor deze systemen 1 vergunningaanvraag indienen? JA NEE 9 WB Bodemenergie

10 Vraag 3 - antwoord Bouw 2 hoekwoningen + 12 tussenwoningen 14 gesloten BES 5-7 kw per stuk; 74 kw totaal Nee, de individuele systemen hebben elke een bodemzijdig vermogen < 70 kw en zijn daarom meldingsplichtig. Het wordt wel mogelijk gemaakt om deze systemen in 1 verzamelmelding te melden. In de verzamelmelding moet wel per systeem de uniforme voorschriften terug te vinden zijn, dus ook de interferentie tussen de systemen! 10 WB Bodemenergie

11 Vraag 4 Bij een controle blijkt dat het boorbedrijf dat de boring t.b.v. de lussen plaatst geen erkenning heeft conform SIKB BRL Kan de gemeente handhaven? Ja, want de gemeente is bevoegd gezag voor de aanleg Nee, want Inspectie L&T is bevoegd gezag voor Kwalibo 11 WB Bodemenergie

12 Vraag 4 - antwoord Bij een controle blijkt dat het boorbedrijf dat de lussen plaatst geen erkenning heeft conform SIKB BRL Ja, de gemeente kan handhaven richting de initiatiefnemer, op grond van het Besluit lozingen buiten inrichtingen. De Inspectie L&T kan handhaven richting het boorbedrijf, op grond van Art. 23 van het Besluit bodemkwaliteit (Kwalibo). 12 WB Bodemenergie

13 Vraag 5 Bouw appartementencomplex. Collectief gesloten systeem (100 kw). Gebied is aangewezen als boringvrije zone (PMV). Geen interferentie. Hoe reageert de gemeente? OBM-vergunning verlenen OBM-vergunning niet verlenen Anders 13 WB Bodemenergie

14 Vraag 5 - antwoord Collectief gesloten systeem (100 kw) in boringvrije zone (PMV), geen interferentie. Hoe reageert de gemeente? Antwoord: Anders + OBM-vergunning verlenen Voor boren in een boringvrije zone is een ontheffing van de provincie nodig. In die gevallen is tijdige communicatie met de initiatiefnemer relevant. In het vooroverleg moet duidelijk worden dat het aanvragen van een OBM (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) niet zinvol is voordat duidelijk is of de provincie ontheffing van de PMV gaat verlenen. Zonder deze ontheffing kan de initiatiefnemer namelijk de activiteit niet uitvoeren. Als de initiatiefnemer toch de OBM-aanvraag indient, is het niet beschikken over de PMV-ontheffing geen weigeringsgrond voor de OBM-vergunning. In dat geval dient de gemeente de OBM te verlenen. Hierop is 1 uitzondering: als de boring onderdeel uitmaakt van een activiteit, waarvoor in de PMV is opgenomen dat het onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning, dan is sprake van onlosmakelijkheid. Als de activiteiten onlosmakelijk zijn, dan moeten deze activiteiten in één keer worden aangevraagd en kan deze omgevingsvergunning dus niet worden verleend als er geen ontheffing van de PMV mogelijk is. 14 WB Bodemenergie

15 15 WB Bodemenergie

16 Vraag 6 BUM-HUM: Geen interferentie tussen 2 kleine gesloten systemen als afstand > 20 m is. Is het gesloten bodemenergiesysteem van Villanova meldings- of vergunningplichtig en Veroorzaakt plaatsing systeem Villanova interferentie? : Omgevingsvergunning beperkte milieutoets plichtig (OBM) en geen interferentie Meldingplichtig en geen interferentie Meldingplichtig en interferentie 16 WB Bodemenergie

17 Vraag 6 - antwoord Is het gesloten bodemenergiesysteem van Villanova meldings- of vergunningplichtig en Veroorzaakt plaatsing systeem Villanova interferentie? : Omgevingsvergunning beperkte milieutoets plichtig (OBM), het bodemzijdig vermogen is kleiner dan 70 kw, maar een kantoorgebouw is zelf vaak een inrichting. Criteria: bedrijfsmatige activiteit of categorie BOR. Check VTH systeem en of er Wabo vergunning is afgegeven. Geen interferentie, de afstand tussen de middelpunten van de systemen van Villanova en het Bankkantoor is 25 meter en dus groter dan 20 meter. 17 WB Bodemenergie

18 18 WB Bodemenergie

19 Cumulatieve temperatuureffecten 19 WB Bodemenergie

20 Vraag 7 Veroorzaakt plaatsing nieuw systeem bij Villanova interferentie op gemeentekantoor of bank? Bij het maximaal toegestane temperatuureffect (1,5 C ) zal de prestatie van een systeem met ten hoogste 5% afnemen. Dit wordt acceptabel geacht. Bij een groter toegestaan effect zou ook het technisch functioneren van naburige systemen in het geding kunnen komen (door bijvoorbeeld bevriezing). In het algemeen worden systemen ontworpen met een veiligheidsmarge van 3 C. Indien een effect groter dan 1,5 C wordt toegestaan, zou de resterende veiligheidsmarge zeer klein worden. Ja Nee Geen oordeel mogelijk 20 WB Bodemenergie

21 Vraag 7 - antwoord Veroorzaakt plaatsing nieuw systeem bij Villanova interferentie? Antwoord: Ja Bepalen met behulp van nomogrammen Villanova en Bank 2 o C Villanova en Gemeente >1,5 o C Zie uitgebreide beoordelingsmethode: Zie BUM-HUM (bijlage 2) Het systeem mag niet aangelegd worden. Besproken kan worden of een ander soort systeemontwerp mogelijk is. De kans op interferentie bij gesloten systemen is vaak erg klein. Bij open systemen ( icm gesloten systemen) is deze kans vaak veel groter. Door ontwerpen op elkaar af te stemmen blijkt in toch veel mogelijk. 21 WB Bodemenergie

22 Vraag 8 Gemeente heeft gemelde en vergunde systemen niet in LGR ingevoerd. De OBM aanvraag van Villanova geeft geen beschouwing van de invloed op de werking van de systemen bij Bank en Gemeente Is de melding volledig? Ja, de initiatiefnemer kan niet weten van de buursystemen Nee, de initiatiefnemer had moeten weten van de buursystemen 22 WB Bodemenergie

23 Vraag 8 - antwoord Gemeente heeft gemelde systemen niet in LGR ingevoerd. De OBM aanvraag Villanova geeft geen beschouwing van de invloed op de werking van de systemen bij Bank en Gemeente Is de OBM aanvraag volledig? Nee, de initiatiefnemer had moeten weten van de buursystemen. Er is geen registratieplicht voor de gemeente. Wel moet de gemeente ten minste zelf een register bijhouden van gemelde en vergunde systemen, om deze te kunnen betrekken bij de toetsing op interferentie. De initiatiefnemer had tenminste bij de gemeente moeten navragen of er systemen in de buurt gemeld of bekend zijn bij de gemeente. 23 WB Bodemenergie

24 Vraag 9 Uit gemeentelijke toetsing blijkt dat systeem Villanova leidt tot schade aan doelmatig functioneren (interferentie) bij 2 van de 3 systemen Hoe reageert de gemeente op de OBM aanvraag het systeem van Villanova? Geen reactie vóór plaatsing, pas handhaven tijdens gebruik Communiceren: gebruik conform ingediend ontwerp niet mogelijk Preventieve last onder dwangsom 24 WB Bodemenergie

25 Vraag 9 - antwoord Uit gemeentelijke toetsing blijkt dat systeem Villanova leidt tot schade aan doelmatig functioneren (interferentie) bij 2 van de 3 systemen Hoe reageert de gemeente op de OBM aanvraag van het systeem van Villanova? Bij voorkeur communiceren: gebruik conform ingediend ontwerp niet mogelijk Als communicatie niet helpt kan de gemeente een preventieve last onder dwangsom opleggen (zie HUM BE deel 2) 25 WB Bodemenergie

26 Vraag 10 Voor welke werkzaamheden is een erkenning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verplicht? In welke richtlijn ( BRL) zijn de eisen voor deze werkzaamheid beschreven? Erkenning voor SIKB BRL (ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergronds) en KvINL BRL /21 (ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud bovengronds) Alleen voor het boorbedrijf op grond van SIKB BRL 2100 (mechanisch boren) Alle erkenningen (SIKB BRL en KBI BRL /21) 26 WB Bodemenergie

27 Vraag 10 - antwoord Voor welke werkzaamheden is een erkenning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verplicht? alle voor het boorbedrijf op grond van BRL 2100, BRL en BRL Op de website Bodem+ gaat u na of de verschillende bedrijven over de juiste erkenning beschikken Als bedrijven niet over de juiste erkenning beschikken: Contact opnemen met initiatiefnemer, zo nodig preventieve last onder dwangsom opleggen voor het aanstaande werkzaamheden. Erkenningsverplichting voor ontwerp, beheer en realisatie: proces verbaal opmaken voor het uitbesteden aan niet erkende partij Reeds verrichte werkzaamheden laten controleren door een erkend bedrijf en zo nodig laten herstellen. Tevens bodemsignaal bij Inspectie L&T indienen (zie H. 4 van de HUM). 27 WB Bodemenergie

28 Vraag 11 Het systeem bij Villanova is 3 jaar inwerking. Het blijkt dat de conciërge zelf het beheer van de verwarmingsinstallatie inclusief het bodemenergie systeem doet. Mag dat? Ja, de conciërge is immers in dienst bij Villanova Nee, voor beheer en onderhoud is een erkenning BRL /21 nodig 28 WB Bodemenergie

29 Vraag 11 - antwoord Mag dat? Nee, voor beheer en onderhoud is een erkenning BRL /21 nodig Er is voor de verschillende (deel)activiteiten van de BRL KvINL 6000 een erkenningsplicht. Bedrijven kunnen daarmee een erkenningen aanvragen voor een of meerdere deelactiviteiten. De ILT houdt toezicht op basis van vertrouwen. Ze gaat er van uit dat er bij een bedrijf de bereidheid is om de naleving te verbeteren/herstellen als het wordt aangesproken op het niet naleven van een norm. Het opleggen van een interventie is bedoeld om die bereidheid te stimuleren. Sinds 1 juni 2014 geldt het ILT-Interventiekader in de plaats van de Sanctiestrategie Kwalibo uit Met het aantreden van de ILT in 2012, is de benadering van overtredingen en het inzetten van interventies veranderd. Vergeleken met de Sanctiestrategie Kwalibo hanteert het ILT-Interventiekader geen puntentelling op basis waarvan de inspecteur bepaalt welke interventie gepast is Het distributiesysteem in het gebouw, de radiatoren en de pijpleidingen daartussen, vallen niet onder het bovengrondse deel. Dit heet het gebouwzijdige' deel Uitzondering is Bodemenergiesystemen bij individuele woningen 29 WB Bodemenergie

30 Vraag 12 Tijdens het jaarlijks monitoringsrapport van een open WKO, blijkt dat de opgegeven SPF van 4 niet gehaald wordt. Wat te doen? Niks, de SPF is erg afhankelijk van de seizoenen en kan per jaar verschillen Bedrijf moet een plan van aanpak opstellen, hoe de situatie te herstellen 30 WB Bodemenergie

31 Certificering / erkenning bedrijven Regeling bodemkwaliteit van 1 juli 2013 communicatieprotocollen BRL KvINL /21 (energiecentrale met WKO) communicatieprotocollen BRL SIKB (ondergrondse deel BEsysteem) BRL SIKB 2100 (mechanische boringen) 31 WB Bodemenergie 5 november 2014

32 Vraag 12 - antwoord Wat te doen? Bedrijf moet een plan van aanpak opstellen, hoe de situatie te herstellen In het besluit zijn enkele voorschriften opgenomen die het behalen van een hoog energierendement van het bodemenergiesysteem moeten bevorderen. Er is onder meer een bepaling opgenomen dat bij een melding gegevens moeten worden verstrekt over het energierendement van het ontwerp van het systeem. Dit is dus een berekend, theoretisch rendement. Deze gegevens moeten zijn gebaseerd op een schriftelijke verklaring van de installateur. Deze informatie stelt hem ook in staat zo nodig actie te ondernemen als het bodemenergiesysteem niet het voorgespiegelde rendement blijkt te behalen als gevolg van fouten in het ontwerp of bij de installatie van het systeem. Als communicatie niet helpt kan een preventieve last onder dwangsom opleggen (zie HUM BE deel 2) 32 WB Bodemenergie

33 Vraag 13 Gemeente wil het bedrijventerrein reserveren voor grote open systemen Kan gemeente plaatsing systeem Villanova tegenhouden? Nee, want het systeem is meldingplichtig Ja, als dit vastgelegd in de gemeentelijke beleidsregels 33 WB Bodemenergie

34 Vraag 13 - antwoord Gemeente wil het bedrijventerrein reserveren voor grote open systemen Kan gemeente plaatsing systeem Villanova tegenhouden? Ja, als dit vastgelegd is in de gemeentelijke beleidsregels De gemeente moet het gebied hebben aangewezen als interferentiegebied. Hierdoor worden alle gesloten systemen OBMplichtig. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen gemeenten beleidsregels opstellen ten aanzien van deze vergunningverlenende bevoegdheid. Doelmatig gebruik van bodemenergie of anderszins tegengaan van interferentie is het enige beoordelingscriterium. In dit voorbeeld zou in de gemeentelijke beleidsregels (voor gesloten systemen) moeten staan dat gesloten systemen in dit gebied niet toegestaan zijn. Daarnaast zou de provincie in dit voorbeeld provinciale beleidsregels voor de open systemen in het gebied vaststellen, gericht op optimale ordening van de systemen t.b.v. optimaal gebruik van de bodem voor bodemenergie door open systemen. 34 WB Bodemenergie

35 Tot Slot: aandachtspunten voor T&H 35 WB Bodemenergie 5 november 2014

36 1. Organisatie Wie doet wat en afstemming OLO coördinator Wabo regisseur Bouwinspecteur RUD of gemeente Toetsen melding of vergunningaanvraag Registreren van systeem (in LGR) Kritische momenten Niet duidelijk waar taak ligt melding naar handhaver Handhavingstrategie? 36 WB Bodemenergie 5 november 2014

37 2. Melding / vergunning aanvraag Taken: Toets op volledigheid (BUM) Toets op interferentie (HUM/BUM bijlage II) Toets op erkenningen installateur en boorbedrijf Registreren in LGR (niet verplicht wel raadzaam) Kritische momenten: Bouwaanvraag is GEEN melding WBBE Relatie met andere wetgeving Bijzonder beschermingsniveau (waterwingebied, archeologie, bodemverontreiniging etc.) 37 WB Bodemenergie 5 november 2014

38 3. Aanleg bodemenergie systeem Taken: Conform melding vergunning Warmtepomp / druktank en meters voor monitoring Zijn partijen erkend ( Kritische momenten: Melden wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd (lief briefje) Afpersen lussen ILT handhaaft erkenning, gemeente initiatiefnemer 38 WB Bodemenergie 5 november 2014

39 4. Beheer bodemenergie systeem Taken Systemen in afzonderlijke woningen NIET Regels energiebesparing (Wm/Act. besluit) gelden onverkort Registratie: Kleine systemen 10 jaar administratie Grote systemen jaarlijks Temp vloeistof Rendement (SPF) Ontrokken warmte en koude Buffertank en drukmeter Kritische momenten Toets Rendement; hoe stuur je bij (WKO-waar voor je geld) Verandering in gebruik (ISSO 39; communicatie protocollen) 39 WB Bodemenergie 5 november 2014

40 5. Ontmanteling bodemenergie systeem Taken: - Koelvloeistof uit systeem verwijderen; - Afvullen met bentoniet of vergelijkbaar (SIKB BRl protocol 2101; hfdst ) - Melding activiteitenbesluit (geen eindonderzoek verplicht) Kritische momenten: Controle/toezicht T&H; Verwijderen uit registratie systeem (LGR) 40 WB Bodemenergie 5 november 2014

41 Meer informatie Helpdesk Bodemplus Knelpunten zijn welkom voor de evaluatie in 2016! Graag melden bij onze helpdesk 41 WB Bodemenergie 5 november 2014

HUM en BUM Bodemenergiesystemen. Bodem+ Manfred Beckman Lapré

HUM en BUM Bodemenergiesystemen. Bodem+ Manfred Beckman Lapré HUM en BUM Bodemenergiesystemen Bodem+ Manfred Beckman Lapré De Bodemenergie quiz 12 vragen over de HUM en BUM bodemenergie Tot slot enkele tips 2 WB Bodemenergie Testvraag Wie ben ik? GROEN: Handhaver,

Nadere informatie

Cases bodemenergie - inclusief antwoorden. Beoordelen meldingen en vergunningaanvragen gesloten bodemenergiesystemen

Cases bodemenergie - inclusief antwoorden. Beoordelen meldingen en vergunningaanvragen gesloten bodemenergiesystemen Cases bodemenergie - inclusief antwoorden Beoordelen meldingen en vergunningaanvragen gesloten bodemenergiesystemen Cases Wijzigingsbesluit bodemenergie Oefenen met afhandelen meldingen & OBM-aanvragen

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. presentatie Peter Kouwenhoven

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. presentatie Peter Kouwenhoven Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen presentatie Peter Kouwenhoven Aanpassing 6 (7) bestaande AMvB s Water besluit Abm Waterbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer Blbi Bbk Besluit lozen buiten inrichtingen

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen. RWS Leefomgeving / Bodem+ Manfred Beckman Lapré

Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen. RWS Leefomgeving / Bodem+ Manfred Beckman Lapré Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen RWS Leefomgeving / Bodem+ Manfred Beckman Lapré Wat zijn bodemenergiesystemen? open systemen, ofwel WKO systemen gesloten systemen, ofwel bodemwarmtewisselaars 3

Nadere informatie

AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen. 9 april 2013 Simone de Groot

AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen. 9 april 2013 Simone de Groot AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen 9 april 2013 Simone de Groot Wettelijk kader tot 1 juli 2013 Open systemen o Waterwet: provincie bevoegd gezag Gesloten systemen o Geen melding, vergunning of registratieplicht

Nadere informatie

BUM en HUM Bodemenergie

BUM en HUM Bodemenergie BUM en HUM Bodemenergie Handige hulpmiddelen voor gemeenten Arthur de Groof en Walter de Koning Regiobijeenkomsten Bodemenergie september 2012 Hulp bij uitvoering taken voor vergunningverleners: BUM voor

Nadere informatie

Maintenance for Energy. Erkenningsregeling Bodemenergie. RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars

Maintenance for Energy. Erkenningsregeling Bodemenergie. RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars Maintenance for Energy Erkenningsregeling Bodemenergie RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars Inhoud 1. Wet- en regelgeving 2. Kwaliteitsborging en erkenningsregeling 3. Toezicht & Handhaving 4. Melding

Nadere informatie

Vragen en antwoorden regiodag bodemenergie in Den Haag

Vragen en antwoorden regiodag bodemenergie in Den Haag Vragen en antwoorden regiodag bodemenergie in Den Haag NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Als de gemeente een masterplan

Nadere informatie

Boren zonder Zorgen Erkenningsregeling. RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars

Boren zonder Zorgen Erkenningsregeling. RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars Boren zonder Zorgen Erkenningsregeling RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars Inhoud 1. Wet- en regelgeving 2. Erkenningsregeling 3. Rol Inspectie Leefomgeving & Transport 4. Rol toezicht & Handhaving

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017; Verordening bodemenergiesystemen gemeente Papendrecht De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Bodemenergiesystemen. Wet en regelgeving gemeenten. 1. Bodem 1

Bodemenergiesystemen. Wet en regelgeving gemeenten.  1. Bodem 1 Bodem 1 Per 1 juli 2013 gelden er nieuwe regels gelden voor zowel open als gesloten bodemenergiesystemen. Deze regels zijn opgenomen in het zogenaamde Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, kortweg WBBE

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijke besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 2)

Handreiking gemeentelijke besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 2) telefoon 0182-540675 www.sikb.nl Handreiking gemeentelijke besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 2) Besluitvormings Uitvoerings Methode voor toetsen en beschikken in het kader van de Wet algemene

Nadere informatie

Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes. Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology

Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes. Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology 1 Inhoud 1. Bodemenergie in het kort 2. Melding en vergunning gesloten systemen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Regiodag bodemenergie in s-hertogenbosch

Vragen en antwoorden Regiodag bodemenergie in s-hertogenbosch Vragen en antwoorden Regiodag bodemenergie in s-hertogenbosch NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl De wettelijke basis is

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft

Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 55896 23 juni 2015 Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft De raad van de gemeente Delft; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

AMvB Bodemenergie, certificering ook voor warmtepompsystemen

AMvB Bodemenergie, certificering ook voor warmtepompsystemen AMvB Bodemenergie, certificering ook voor warmtepompsystemen Simone de Groot en Arthur de Groof 23 mei 2013 Waterbesluit (Waterwet) Activiteitenbesluit (Wm) Besluit omgevingsrecht (Wabo) AMvB Besluit bodemkwaliteit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Regiodag bodemenergie in Arnhem

Vragen en antwoorden Regiodag bodemenergie in Arnhem Vragen en antwoorden Regiodag bodemenergie in Arnhem NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Hoe wordt de communicatie mbt het

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijke besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 2)

Handreiking gemeentelijke besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 2) Van Reenensingel 101, Postbus 420, 2800 AK Gouda telefoon 085 486 2450 www.sikb.nl Handreiking gemeentelijke besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 2) Besluitvormings Uitvoerings Methode voor toetsen

Nadere informatie

Melden en registreren De informatiecyclus

Melden en registreren De informatiecyclus Melden en registreren De informatiecyclus Margreet van der Honing (RWS / InfoMil) Carla Nikkels (GBO Provincies LGR) Jan Klein Kranenburg (RWS / Bodem+) 15 juli 2013 INHOUD De informatiecirkel: introductie

Nadere informatie

AMVB BODEMENERGIE BORGINGSPROCES

AMVB BODEMENERGIE BORGINGSPROCES AMVB BODEMENERGIE BORGINGSPROCES Aan : SRE-Gemeenten Van : Harold Roeleven en Maaike van Roij Datum : 2013 Onderwerp : Borging en registratie Besluit bodemenergiesystemen Algemeen Er zijn gemeenten die

Nadere informatie

Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen Verkenning Bodemenergie / Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen presentatie Peter Kouwenhoven Stakeholdersbijeenkomst UP Bodem en Ondergrond Inhoud presentatie Aanleiding evaluatie Conclusies

Nadere informatie

De (komende) verplichting tot erkenning

De (komende) verplichting tot erkenning De (komende) verplichting tot erkenning Bodem+ Manfred Beckman Lapré Inhoud 1. De waarde van bodemenergie 2. Waarom de verplichting tot erkenning? 3. Wat is en wordt verplicht? 4. Wat is een erkenning?

Nadere informatie

Verordening bodemenergiesystemen gemeente Dordrecht

Verordening bodemenergiesystemen gemeente Dordrecht CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR600026_1 11 maart 2016 Verordening bodemenergiesystemen gemeente Dordrecht De raad van de gemeente Dordrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Toezicht ILT Bodemenergie. Maarten Busstra (ILT)

Toezicht ILT Bodemenergie. Maarten Busstra (ILT) Toezicht ILT Bodemenergie Maarten Busstra (ILT) Programma 1. Rol, positie en werkwijze ILT 2. Inspecties in 2015 & 2016 bij bedrijven die zonder erkenning werken 3. Inspecties vanaf 2016 bij bedrijven

Nadere informatie

datum ondertekening; bron bekendmaking

datum ondertekening; bron bekendmaking Behoort bij raadsbesluit zaaknr. 9901 Wetstechnische informatie GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen. Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding

Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen. Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding Het gebruiken van de bodem als energiebron is de laatste jaren in populariteit

Nadere informatie

Handhavings uitvoerings methode bodemenergiesystemen voor provinciale taken (HUM BE, deel 1)

Handhavings uitvoerings methode bodemenergiesystemen voor provinciale taken (HUM BE, deel 1) Groningenweg 10, Postbus 420, 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675, www.sikb.nl Handhavings uitvoerings methode bodemenergiesystemen voor provinciale taken (HUM BE, deel 1) Toezicht en handhaving in het

Nadere informatie

bodemenergie erkennen en uitbesteden

bodemenergie erkennen en uitbesteden bodemenergie erkennen en uitbesteden Manfred Beckman Lapre Bodem+ SIKB jaarcongres 2015 21-9-2015 Wat is een erkenning? Toestemming van de minister om werkzaamheden te mogen uitvoeren. De minister toets

Nadere informatie

Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 1)

Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 1) Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 1) Besluitvormings Uitvoerings Methode voor het toetsen en beschikken in het kader van de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

Nadere informatie

Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer op 21 juni 2012 Versie 1.0

Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer op 21 juni 2012 Versie 1.0 Groningenweg 10, Postbus 420, 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675, www.sikb.nl Bodemenergie systemen Handhavings uitvoerings methode voor gemeentelijke taken (HUM BE, deel 2) Toezicht en handhaving in het

Nadere informatie

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit omgevingsrecht en het Waterbesluit

Nadere informatie

portefeuillehouder A. Hazelebach

portefeuillehouder A. Hazelebach BESLUIT B. en W. d.d. 21 MEI 2013 Advies aan het college van burgemeester en wethouders Bodemenergiesystemen B13.000215 collegevergadering 21/05/2013 commissievergadering raadsvergadering 11 juni 2013

Nadere informatie

bevoegd gezag gesloten in de praktijk zeer weinig voorkomt.

bevoegd gezag gesloten in de praktijk zeer weinig voorkomt. telefoon 085-4862450 www.sikb.nl Pagina 1 van 9 OVERZICHT WIJZIGINGEN BUM S EN HUMS S BODEMENERGIE OKTOBER 2015 Voorgenomen wijzigingen in versie 2.4 ten opzichte van versie 2.3 Tabel 1. Wijzigingen BUM

Nadere informatie

Verordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen gemeente Goes

Verordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen gemeente Goes GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 72400 3 juni 2016 Verordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen gemeente Goes 2016 De raad van de gemeente Goes; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied

Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied Toelichting Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijving Op 1 juli 2013 treedt het Besluit bodemenergiesystemen in werking. Het besluit bevat regels over het installeren

Nadere informatie

Bodemenergie en toezicht. 13-2-2013 Gert Jan Evers

Bodemenergie en toezicht. 13-2-2013 Gert Jan Evers Bodemenergie en toezicht 13-2-2013 Gert Jan Evers Inhoud presentatie Is toezicht nodig? Waar toezicht op houden? Wat en hoe worden gegevens aangeleverd? Knelpunten Gevolgen Voorbeelden Oplossingen Na 1

Nadere informatie

Focus op vakbekwaamheid

Focus op vakbekwaamheid Focus op vakbekwaamheid Examens & opleidingsmogelijkheden Willem Hooijkaas, BodemenergieNL 1 Focus op vakbekwaamheid Inhoud presentatie aanleiding opleidingen en examens werkgebied leergang/opleidingen

Nadere informatie

Handhavings Uitvoerings Methode bodemenergiesystemen voor gemeentelijke taken (HUM BE, deel 2)

Handhavings Uitvoerings Methode bodemenergiesystemen voor gemeentelijke taken (HUM BE, deel 2) Van Reenensingel 101, Postbus 420, 2800 AK Gouda telefoon 085 486 2450, www.sikb.nl Handhavings Uitvoerings Methode bodemenergiesystemen voor gemeentelijke taken (HUM BE, deel 2) Toezicht en handhaving

Nadere informatie

Gemeente Delft. college van B&W Gescand archief S. Brandligt E. van de Giessen fl 9 J(/y?niK W W

Gemeente Delft. college van B&W Gescand archief S. Brandligt E. van de Giessen fl 9 J(/y?niK W W Raadsvoorstel Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-maii Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W Gescand archief d a t u m S. Brandligt E. van de Giessen

Nadere informatie

Nathan Projects B.V. (voorheen Thermoplus B.V.) T. Bauerhuit Spoorstraat HW t Harde

Nathan Projects B.V. (voorheen Thermoplus B.V.) T. Bauerhuit Spoorstraat HW t Harde Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Nathan Projects B.V. (voorheen Thermoplus B.V.) T. Bauerhuit Spoorstraat 23 8084 HW t Harde Postbus 209 1500 EE Zaandam info@odnzkg.nl www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit

Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet is ook van invloed op de algemene regels in het kader van

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan

Nadere informatie

Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk. Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie

Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk. Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie DEFINITIEF Opdrachtgever Adviseur

Nadere informatie

toekomst Implementatie uitvoeringstaak AMvB Bodemenergie gemeente Zwolle per 1 juli 2013 Expertisecentrum Omgevingsadvies

toekomst Implementatie uitvoeringstaak AMvB Bodemenergie gemeente Zwolle per 1 juli 2013 Expertisecentrum Omgevingsadvies toekomst Expertisecentrum Omgevingsadvies Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 26 71 A.wiegman@zwolle.nl www.zwolle.nl Implementatie uitvoeringstaak AMvB Bodemenergie

Nadere informatie

Boren en bodemenergie: goed bezig!

Boren en bodemenergie: goed bezig! Boren en bodemenergie: goed bezig! Werken met BRL SIKB 2100 en 11000 Arthur de Groof Platform Bronbemalen Zoetermeer, 19 november 2013 BRL SIKB 12000: Regelgeving, status en indeling Besluit bodemkwaliteit

Nadere informatie

Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei!

Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei! Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei! Marette Zwamborn KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Bestuurslid BodemenergieNL Bodemenergie is een succesvolle, duurzame techniek, die steeds meer wordt toegepast.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

m e d o b e d it U ie gre ie n e g e r mazr ne UU dna me V e ne d SSAP bo eto 2012

m e d o b e d it U ie gre ie n e g e r mazr ne UU dna me V e ne d SSAP bo eto 2012 bodemenergie TOEPASSEN VAN DUURZAME ENERGIE UIT DE BODEM 2012 1 Colofon Deze waaier is een uitgave van SIKB. Deze waaier geeft informatie over de werking van opslag van warmte en koude in de bodem en over

Nadere informatie

Goed bezig blijven met bodemenergie

Goed bezig blijven met bodemenergie Goed bezig blijven met bodemenergie De meest logische vorm van certificatie Arthur de Groof Diep onder Drenthe, WKO Assen, 12 juni 2012 Waar een wil is De wil: bescherming van een goede uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Informatiesessie. Omgevingsloket online versie 2.9. Schakeldag 11 juni 2013 05/17/2013

Informatiesessie. Omgevingsloket online versie 2.9. Schakeldag 11 juni 2013 05/17/2013 Informatiesessie Omgevingsloket online versie 2.9 Schakeldag 11 juni 2013 05/17/2013 OLO 2.9 Algemeen Agenda 9.55u Welkom - gebruik van het loket - inhoudelijke wijzigingen (wet technisch) - functionele

Nadere informatie

Methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen

Methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen Groningenweg 1, Postbus 42, 28 AK Gouda telefoon 182-54675, www.sikb.nl Methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen Bijlage 2 bij de BUM s en HUM s bodemenergiesystemen Versie

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Stappenplan WKO. Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Stappenplan WKO. Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Stappenplan WKO Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan zijn de Hondsrug

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2457443 Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat 50 2152 CT Nieuw Vennep Locatie: Rist Scooters Hugo de Vriesstraat 50, Nieuw Vennep Onderwerp:

Nadere informatie

Workshop bodemenergiesystemen. Maarten Busstra

Workshop bodemenergiesystemen. Maarten Busstra Workshop bodemenergiesystemen Presentatie: Functie: Dick Nijhof Maarten Busstra Inspecteur Inspectie art. 18; 2101/11.001 2 Bodemenergie artikel 18 - Uitvoering ondergronds deel Terrein Werkwater in orde?

Nadere informatie

Wat betekent het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen voor uw bedrijf? Stappenplan voor uw certificering en erkenning voor bodemenergiesystemen

Wat betekent het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen voor uw bedrijf? Stappenplan voor uw certificering en erkenning voor bodemenergiesystemen Wat betekent het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen voor uw bedrijf? Stappenplan voor uw certificering en erkenning voor bodemenergiesystemen Het WijzigingsBesluit bodemenergiesystemen is van toepassing

Nadere informatie

Eventuele voettekst. Tekening wordt aangeleverd. De melding bevat geen tekening. Hoe lost u dit op? Is er een OBM nodig?

Eventuele voettekst. Tekening wordt aangeleverd. De melding bevat geen tekening. Hoe lost u dit op? Is er een OBM nodig? Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. Een veehouderij breidt uit RWS Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil Edwin Cornelissen U denkt na: wat ga ik doen. Dan

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

Sectordag ILT. Werken RWS

Sectordag ILT. Werken RWS Sectordag ILT Toezicht Eigen Werken RWS Toezicht Eigen Werken RWS Erik de Beer Toezicht langs vier lijnen 1. Toezicht op aannemers/onderaannemers: Toezicht op basis van meldingen Bbk/Blbi, mede toezichthouders

Nadere informatie

Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 1. Inleiding De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) voert een groot aantal milieutaken uit in opdracht

Nadere informatie

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen NOTITIE aan Gemeente Bunnik t.a.v. J. Neyssen kopie aan -- opsteller M. de Jong telefoon 088 02 25 111 datum 27 maart 2015 kenmerk Z-2014-07555/9131 doc.ref NOTITIE werkafspraken bodem onderwerp Werkafspraken

Nadere informatie

Methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen

Methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen Groningenweg 1, Postbus 42, 28 AK Gouda telefoon 85 486 245, www.sikb.nl Methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen Bijlage 2 bij de BUM s en HUM s bodemenergiesystemen Versie

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

Lezing Certificering Bodemenergie TVVL

Lezing Certificering Bodemenergie TVVL Lezing Certificering Bodemenergie TVVL Eisen en wijzigingen BRL KBI 6000 21 BRL SIKB 11000 en 11001 BRL SIKB 2100 Beroep Installatie Adviseur Vakkennis m.b.t. Bodemenergie: Even voorstellen: Hogere Installatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4830 5 april 2011 Besluit van... tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 19 december 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Nadere informatie

Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 1)

Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 1) telefoon 085 486 24 50, www.sikb.nl Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM BE deel 1) Guide for provincial resolutions on underground thermal energy storage Vastgesteld door het Centraal

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015

Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Delft Nr. 172372 4 oktober 2017 Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015 Met het per 1-7-2013 van kracht zijnde Besluit bodemenergiesystemen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Registratie van Bodemenergiesystemen

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Registratie van Bodemenergiesystemen Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Registratie van Bodemenergiesystemen 1 februari 2017 Inhoudsopgave van Bodemenergiesystemen

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

Interferentie van theorie naar optimaal gebruik

Interferentie van theorie naar optimaal gebruik Interferentie van theorie naar optimaal gebruik grootschalige gesloten bodemenergiesystemen dr Henk J.L. Witte Groenholland Geo Energiesystemen Groenholland Geo energiesystemen Ontwerp en bouw van bodemwarmtewisselaarsystemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129844/3498482 op de op 10 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Plastic Recycling Company BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Waarom deze opleiding? Behoefte en noodzaak beperken van risico s die verbonden zijn aan bemalen en verticaal mechanisch boren.

Waarom deze opleiding? Behoefte en noodzaak beperken van risico s die verbonden zijn aan bemalen en verticaal mechanisch boren. Opleiding coördinator grondwatertechiek in samenwerking met Bouwend Nederland Vakgoep Ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer (ONG) Waarom deze opleiding? Behoefte en noodzaak beperken van risico s

Nadere informatie

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST EX ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN HET MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Demo Watermark Version, and VERKENNING TAKEN & MOGELIJKHEDEN BODEMENERGIE REGIO MARN GEMEENTE GROESBEEK

Demo Watermark Version,  and  VERKENNING TAKEN & MOGELIJKHEDEN BODEMENERGIE REGIO MARN GEMEENTE GROESBEEK VERKENNING TAKEN & MOGELIJKHEDEN BODEMENERGIE REGIO MARN GEMEENTE GROESBEEK 2 mei 2013 077058176:A - Definitief B02033.000313.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 4 2 Introductie bodemenergie...

Nadere informatie

Goed bezig blijven met bodemenergie

Goed bezig blijven met bodemenergie Goed bezig blijven met bodemenergie De meest logische vorm van certificatie Arthur de Groof Symposium bodemenergie in Zeeland Heinkenszand, 19 april 2012 Waar een wil is De wil: bescherming van een goede

Nadere informatie

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Door de vaststelling van het beleid van de veiligheidsregio Fryslân (2012) waarin de aanpak voor grootschalige evenementen op regionaal niveau is geregeld is

Nadere informatie

Productoverzicht Synned Milieu (bodem)

Productoverzicht Synned Milieu (bodem) (bodem) 1 Beoordeling van ingekomen bodemonderzoeken; 2 Beoordeling van ingediende melding Besluit bodemkwaliteit (voor grondverzet); 3 Beoordeling van ingediende melding Besluit mobiel breken van bouw-

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V. / De Pauw Recycling B.V./ Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Procedurele Overwegingen Aanvrager : Bel Leerdammer B.V. Aangevraagde activiteiten : Plaatsen van een sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis Locatie : Rondweg

Nadere informatie

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Nr: Bevoegdheid: Grondslag: Specifieke bepalingen / Intern RUD A1 A2 A3 Het opstellen van het regionaal

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Wij hebben op 29 december 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Den Ouden Groenrecycling BV. Het betreft het bouwen van een nieuw entreegebouw.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM

REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM Brochure GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM 2 3 INLEIDING In de afgelopen eeuwen hebben particulieren, bedrijven en overheden veel ruimte

Nadere informatie

Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen Rapportage 16_03 5 september 2016 BURO38 5 september 2016 Colofon Opdrachtgever Nicole Hardon, Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ Peter Kouwenhoven, ministerie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

Beheer en onderhoud in de praktijk. Warmtepompsystemen met verticale bodemwisselaar technieken. Peter Centen Nathan Group

Beheer en onderhoud in de praktijk. Warmtepompsystemen met verticale bodemwisselaar technieken. Peter Centen Nathan Group Beheer en onderhoud in de praktijk Warmtepompsystemen met verticale bodemwisselaar technieken Peter Centen Nathan Group 2 1 COLLECTIEF BRONSYSTEEM (WARMTEPOMP INDIVIDUEEL PER APPARTEMENT) VERTICALE BODEMWARMTE-

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide OMGEVINGSVERGUNNING voor: uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide activiteit: het milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Nedmag bv locatie: Billitonweg

Nadere informatie

Omgevingsdienst Brabant Noord

Omgevingsdienst Brabant Noord ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGEN Omgevingsdienst Brabant Noord Onderwerp Gemeente Uden heeft op 16 december 216 een verzoek ontvangen van de Provincie Noord-Brabant (hierna de provincie) voor

Nadere informatie

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl Wat certificatie voor u betekent www.kbi.nl www.sikb.nl Arthur de Groof & Wil van Ophem Dordrecht & Amersfoort, 26 & 28 november 2013 Presentatie vandaag Ontwikkeling Regeling bodemkwaliteit en ondersteunende

Nadere informatie

Pagina 1 van 50 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 50 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Ontwerpbeschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 11 augustus 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Melkveebedrijf

Nadere informatie

Een veehouderij breidt uit

Een veehouderij breidt uit Een veehouderij breidt uit CASUS 4 april 2013 Annelies Uijtdewilligen Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. U denkt na: wat ga ik doen. Dan max. 3 minuten

Nadere informatie

Besluitvormingsuitvoeringsmethode bodemenergiesystemen voor provinciale taken (BUM BE deel 1)

Besluitvormingsuitvoeringsmethode bodemenergiesystemen voor provinciale taken (BUM BE deel 1) Eindconcept Besluitvormingsuitvoeringsmethode bodemenergiesystemen voor provinciale taken (BUM BE deel 1) Leidraad voor het toetsen en beschikken in het kader van de Waterwet, de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V./De Pauw Recycling B.V./Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning

Nadere informatie

Uitleg deze workshop. Succes! Geschiedenis

Uitleg deze workshop. Succes! Geschiedenis Uitleg deze workshop. Wetgeving wordt vaak als droge kost ervaren. Erg moeilijk door te lezen en soms vrij onbegrijpelijk. Toch hebben we in de procesindustrie ook met wetgeving te maken. In deze workshop

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend>

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie