Handleiding Implementatie cashmanagementsystemen. Leidschendam, september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Implementatie cashmanagementsystemen. Leidschendam, september 2014"

Transcriptie

1 Handleiding Implementatie cashmanagementsystemen Leidschendam, september 2014

2 Inhoud Inleiding 2 Wat is een cashmanagementsysteem? 2 Overwegingen 2 Oriëntatie 2 Voorbereiding 2 Kies uw systeem 2 Implementatie 2 Meet uw resultaten 2 Rekening houden met 2 Checklist 2 Handleiding businesscase 2 2

3 Inleiding Cashmanagementsystemen doen binnen de retail steeds vaker hun intrede. Ondernemers raken meer en meer geïnteresseerd. Enthousiast gemaakt door nadat zij door een leverancier zijn benaderd, of door ervaringen van een collega overwegen zij zelf de aanschaf van zo n systeem. En dat is toe te juichen, want een cashmanagement systeem kent vele voordelen. Het draagt in belangrijke mate bij aan het terugdringen van overvallen, werkt fraudepreventief, is hygiënisch en reduceert kosten door efficiency. Maar de materie is ingewikkeld en niet altijd even inzichtelijk. Het pad naar implementatie van een cashmanagement systeem is niet geplaveid. Alleen al door onbekendheid met de materie kan het enthousiasme al snel in de kiem worden gesmoord. Om ondernemers behulpzaam te zijn en hen te ondersteunen bij het bepalen van hun keuzes is op verzoek van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen door Reserv Security Management ( deze brochure opgesteld. De brochure geeft van A tot Z inzicht in het gehele proces om een cashmanagementsysteem in de winkel toe te passen. Vanaf het begin tot het eind wordt inzichtelijk gemaakt welke stappen er ondernomen moeten worden om de implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. De brochure beoogt dan ook de drempel tot de aanschaf van een cash managementsysteem zoveel mogelijk te verlagen. De aanschaf van een cashmanagement systeem gaat gepaard met hoge investeringen. Het zijn moderne, zeer geavanceerde apparaten met verfijnde technieken. De hoge kosten hebben soms een afschrikeffect op geïnteresseerde ondernemers. Er bestaan echter mogelijkheden om de investeringskosten sterk te reduceren. Door het toepassen van de combinatie van Pin Only kassa s met een cash managementsysteem hoeft u minder kassa s met zo n systeem in te richten. Als u daarnaast een actief beleid toepast voor bevordering van elektronisch betalen, zijn uw investeringen te overzien en komt een cashmanagementsysteem ook binnen uw bereik. Lees verder als uw interesse is gewekt 3

4 Wat is een cashmanagementsysteem? Een cashmanagementsysteem bestaat uit twee apparaten, een note-recycler (bankbiljetten) en een coin-recycler (muntgeld). Beide apparaten worden ingebouwd in uw kassameubel(s). Bij het afrekenen wordt al het contante geld in de apparaten gedeponeerd, waarna het ingevoerde geld veilig en onbereikbaar wordt opgeslagen. De software houdt precies bij hoeveel geld er in het apparaat zit, berekent het wisselgeld en geeft dat volautomatisch en zo economisch mogelijk terug. Het systeem Een cashmanagementsysteem is een gesloten geldafhandelingssysteem aan de kassa. Direct nadat het geld in het apparaat is ingevoerd, is dat onbereikbaar geworden tot het moment dat het naar de backoffice wordt afgevoerd. Het geld is veilig opgeslagen. Ook het transport naar de backoffice vindt veilig plaats door middel van met inktpatronen beveiligde cassettes. Het systeem vervangt de geldlades van standaard kassasystemen. Omdat er geen kassa-lades meer zijn en de software inkomsten en uitgaven bijhoudt, hoeven er geen kassa-lades meer te worden geteld. Ook in de backoffice hoeft het geld niet meer te worden geteld, bv. ten behoeve van een bankstorting. Hierdoor bespaart u veel tijd en personele kosten. De bijgeleverde software houdt precies bij hoeveel geld u in voorraad heeft en waar zich dat bevindt. Gebruikte techniek Niet ieder cashmanagementsysteem maakt gebruik van dezelfde techniek. Biljet- en muntlezers zijn vaak van hetzelfde fabricaat, maar de techniek van opslag en recycling verschilt en is vaak ontworpen door de producent. Technieken variëren van zeer geavanceerde carrousels tot relatief eenvoudige cassettes, die allen hun eigen voordelen hebben. Uiterlijke kenmerken Cashmanagementsystemen komen voor in vele soorten en maten. De meeste apparaten zijn geschikt voor in- of opbouw in 4

5 uw kassameubel. Het is van het systeem afhankelijk, hoe dat kan gebeuren. Daarbij is de keuze of het apparaat direct bij het afrekenpunt wordt ingebouwd, of aan het eind van de lopende band. Ook stand-alone oplossingen zijn mogelijk. Configuratie 2 aparte apparaten noterecycler en coinrecycler cash-management software opstelling naar de `klant` of naar de `caissière`. ingebouwd in kassameubel of stand-alone. Highlights bulk of single/coin invoer één of meerdere invoersleuven cassettes of carrousels voor opslag geldafvoer met cassettes. al dan niet met inkt beveiligde cassettes. alleen frontoffice (kassa), alleen backoffice (geldkantoor) of combinatie daarvan. 5

6 Overwegingen Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom u een cashmanagementsysteem zou willen toepassen. De belangrijkste reden is wellicht het verhogen van de veiligheid in uw winkel. Of misschien verkoopt u verse consumptieartikelen en wilt u om hygiëneredenen zo min mogelijk in contact komen met cashgeld. Door uw kassapark in te richten met een combinatie van Pin Only-kassa s met een cashmanagementsysteem, worden de investeringen substantieel lager en komen nu misschien binnen bereik. Een cashmanagementsysteem brengt veel efficiency met zich mee. Veilige werkomgeving voor het personeel Cashmanagementsystemen zijn erg effectief tegen kassaroven en helpen het risico op een overval te verminderen. Met een cashmanagementsysteem worden bankbiljetten en muntgeld veilig opgeslagen bij de kassa. Al het contante geld is onbereikbaar geworden, zowel voor derden als voor personeel. Het is simpelweg niet mogelijk om geld uit het apparaat te halen. Een overvaller kan dus geen buit krijgen. Iedere overvaller, die van de aanwezigheid van een cashmanagementsysteem op de hoogte is, zal snel aan uw winkel voorbijgaan. Efficiency en kostenbesparing Een cashmanagementsysteem bespaart u veel tijd en stelt u in staat uw geldafhandeling efficiënter in te richten. Met de cashmanagmentsoftware heeft u continu zicht op uw geldstromen en geldvoorraad. U weet precies hoeveel geld u in welk systeem heeft zitten. Geldtellen, kasopmaak en bankstorting opmaken behoren tot het verleden. Uw personele kosten nemen af. 6

7 Fraudepreventie Kasverschillen behoren tot het verleden. U heeft immers geen kassa-lade meer en het is onmogelijk om geld uit het apparaat weg te nemen. Hierdoor loopt u minder risico op interne fraude. Hygiëne Uw personeel raakt het contant geld zelf zo min mogelijk aan. Zeker als u versproducten verkoopt, bevordert dat de hygiëne. Afhandelingstijd kassa neemt af De doorstroomsnelheid aan de kassa neemt af, naar gelang uw klanten en personeel wennen aan het systeem. Voordelen Verhoging van de veiligheid Bevordering hygiëne Fraudepreventie Geen kasverschillen Kostenbesparing Efficiëntere processen Mogelijke redenen om een cashmanagementsysteem aan te schaffen Veiligheid Reductie contant geld Minder investeringen bij combinatie met Pin Only Hygiëne Kostenbesparing Efficiency Geavanceerde cash handling Klantenservice Fraudepreventie Voorcreditering 7

8 Oriëntatie Er zijn meerdere merken en soorten cashmanagementsystemen in de handel. Niet ieder systeem is onvoorwaardelijk geschikt voor iedere bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat u zich goed oriënteert op de bestaande systemen en op de mogelijkheden om deze in uw specifieke bedrijfsvoering toe te passen. Kan het systeem in uw kassameubels worden ingebouwd? Kan het systeem worden geïntegreerd met uw huidige kassasoftware? Wat is uw budget? En wat is de impact op uw organisatie en uw klanten? Oriënteer u op de markt Oriënteer u op de markt, doe desk-research en een benchmark. En zijn inmiddels vele praktijksituaties waar u uw voordeel mee kunt doen. Uw voorgangers zullen u graag van dienst zijn en hun ervaringen met u delen. Integratie in uw huidige kassasysteem Het cashmanagementsysteem moet kunnen communiceren met uw huidige kassasysteem. Laat u goed informeren over de mogelijkheden. Niet ieder kassasysteem is geschikt voor een cashmanagementsysteem. Houd rekening met hoge ontwikkelingskosten voor een interface. Impact op de organisatie Houd er rekening mee dat implementatie van een cashmanagement systeem een beroep doet op meerdere functionarissen en afdelingen binnen uw organisatie. Breng in een vroeg stadium in kaart wat het project aan tijdsdruk meebrengt voor die afdelingen. Denk hierbij aan de ICT-afdeling, afdeling Bouwkunde, Formulebeheer, Personeelszaken en Inkoop. Zorg er voor dat er al in een vroeg stadium commitment is van hoog tot laag. Acceptatie door klanten en personeel Uw winkel zal een volkomen ander gezicht krijgen met een cash managementsysteem en uw personeel zal anders moeten gaan werken. Een goede communicatie naar personeel en klanten kan veel weerstand voorkomen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee. 8

9 Gewenste configuratie Bepaal al in een vroeg stadium de configuratie van uw systeem. Hoeveel kassa s wilt u uitvoeren met Pin Only en hoeveel met een cashmanagement systeem? Wilt u de klant zelf het geld in de apparaten laten invoeren, of door de caissière? Laat u de apparatuur bij het afrekenpunt of - in geval van een kassaband - aan het eind van de band installeren? Aanpassing geldafhandelingsprocedures Met een cashmanagement systeem zullen uw kassa- en backoffice procedure sterk veranderen. Breng in een vroeg stadium in kaart welke invloed een cashmanagement systeem heeft op deze procedures. Op een rijtje Een goede oriëntatie kan voorkomen dat u later de verkeerde keuzes maakt. Oriënteer u op de markt. Breng de impact op uw organisatie in kaart. Werk aan acceptatie door personeel en klanten. Onderzoek de mogelijkheid tot integratie in uw huidige kassasysteem. Bepaal de gewenste configuratie. Pas de geldafhandelingsprocedures aan. 9

10 Voorbereiding Het hele proces van aanschaf en implementatie van een cashmanagementsysteem neemt lange tijd in beslag. Denk aan minimaal een half jaar. Gaandeweg zullen zich problemen aandienen die veel vertraging kunnen veroorzaken. Uw leverancier zal veel van die problemen kunnen voorzien en u daarbij behulpzaam zijn. Maar ook intern, in uw eigen organisatie, zullen vertragende factoren opdoemen. U doet er verstandig aan zich daarop goed voor te bereiden. Ken de problemen zal de zaak bespoedigen. Vraag meerdere offertes aan Er zijn meerdere leveranciers van verschillende systemen op de markt. Kosten en investeringen zijn sterk afhankelijk van uw systeemkeuze. Het vergelijken van meerdere offertes geeft u meer inzicht in de kosten. Vraag een gesprek aan met een vertegenwoordiger. Projectleider Stel vanaf het begin een projectleider aan met voldoende autorisatie om besluiten te kunnen nemen. Tijdschema Stel vanaf het begin tot eind een tijdschema op. Houd deze ruim, want u zult vele vertragende factoren tegenkomen Businesscase Met een cashmanagementsysteem gaan hoge investeringen gepaard. Reden genoeg om een goede businesscase op te stellen, zodat de besluitvorming op deugdelijke gronden plaatsvindt. Maak vóóraf een gedetailleerde businesscase, waarin u de doelstellingen beschrijft en een financiële onderbouwing met ROI geeft. Maak inzichtelijk wat de voor- en nadelen van de toepassing zijn. Beschrijf de doelstellingen duidelijk, maak de resultaten daarvan meetbaar en stel de haalbaarheid vast. 10

11 Nulmeting Houd vóórdat u het cash-managementsysteem implementeert een goede nulmeting. U bent dan beter in staat achteraf de resultaten te meten. Bij Meet de resultaten staan de aspecten waarop u kunt meten. Interne activiteiten Meerdere interne afdelingen zullen tijd en mensen vrij moeten maken voor de implementatie. Bereken de kosten van deze tijdsinvestering. Op een rijtje Meerdere offertes aanvragen Projectleider en werkgroep Tijdschema Businesscase Nulmeting Interne activiteiten 11

12 Kies uw systeem Er zijn verschillende leveranciers van cashmanagementsystemen op de markt. Nederland telt ongeveer 6 verschillende systemen. Systemen hebben niet allemaal dezelfde omvang en werken met andere technieken. Inbouwmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort kassameubel. Uiteindelijk hebben ze wel allemaal dezelfde functionaliteiten, maar zijn met een andere techniek ingericht. Misschien wilt u het systeem combineren met service door de waardetransporteur? Of een combinatie met een backofficesysteem? Met name grootwinkelorganisaties kunnen gebonden zijn aan één systeem van de kassasoftwarebeheerder. Prijsstelling Een cashmanagementsysteem brengt hoge investeringen met zich mee. De prijsstelling van leveranciers varieert substantieel. Oriënteer u op de markt. Denk daarbij ook aan bijkomende kosten voor het ontwikkelen van een interface en een servicecontract. Bepaal uw kassapark inrichting U hoeft niet ál uw kassa s van een cashmanagementsysteem te voorzien. Onderzoek de mogelijkheden van een combinatie met Pin-Only kassa s. Dit reduceert de investeringskosten substantieel. Houd rekening met uw invalidekassa en uw servicecounter. Onderzoek de mogelijkheden voor kassameubel inbouw Niet ieder cashmanagementsysteem kan in ieder kassameubel worden ingebouwd. Dit heeft te maken met de maten van het systeem. Laat u door uw leverancier en kassameubelproducent goed voorlichten over de mogelijkheden. Combinatie met back-office Uw keuze van het systeem is afhankelijk van uw configuratie. Als u overweegt om een volledig gesloten geldafhandelingssysteem te maken dan kunt u dat realiseren met een geautomatiseerde kluis in de backoffice. 12

13 Veiligheid en verzekering Cashmanagementsystemen hebben hun veiligheidsvoorzieningen verschillend ingericht. Denk aan intern transport met cassettes, al dan niet beveiligd met inkt. Hoe stevig is de behuizing? Hoe hoog is de verzekerde waarde (verzekering) en hoeveel waarde kun je s nachts in het apparaat achterlaten? Esthetisch De uitstraling van een systeem kan bepalend zijn voor uw keuze. Servicecontracten Sommige leveranciers stellen een servicecontract verplicht. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen. Laat u goed hierover voorlichten. Keuzepunten Prijsstelling Kassasoftwareleverancier Inrichting kassapark Inbouwmogelijkheden Combinatie met Backoffice Uitstraling Veiligheidsfeatures Servicecontract Leveranciers en systemen Gunnebo SafePay Glory Glory CashGuard Scancoin G4S Cash360 Brinks Compusafe Wincor Nixdorf Cashfinity 13

14 Implementatie Vóórdat een cash-managementsysteem in gebruik kan worden genomen dient u een aantal zaken goed geregeld te hebben. Hoe beter u deze regelt, hoe minder aanloopproblemen u zult tegenkomen. Het is zaak dat uw medewerkers goed met het systeem kunnen omgaan en dat u goed communiceert met uw klanten. Instructies personeel Zorg ervoor dat uw personeel goede instructies heeft voor het omgaan met het systeem. Het blijft bijvoorbeeld belangrijk dat uw kassamedewerker nog steeds wisselgeld bijvraagt om het systeem zo economisch mogelijk wisselgeld terug te kunnen laten geven. Organiseer een bijeenkomst waarin u uw personeel goed informeert over dit soort zaken. De leverancier verzorgt doorgaans een goede training voor het personeel. Communicatie naar uw klanten Uw klanten zullen tijd nodig hebben om aan het systeem te wennen. Niet iedere klant zal daar direct goed mee kunnen omgaan. Begin in een vroeg stadium uw klanten te informeren over het systeem en leg uit waarom u dat systeem toepast. Een kleine folder kan al voldoende zijn, duidelijke signing bij de kassa is een voorwaarde. Het kan verstandig zijn om bijvoorbeeld de eerste 2 weken een hostess aan te stellen die klanten begeleidt bij de eerste betalingen. Klachten van uw klanten De praktijk wijst uit, dat er in de gewenningsperiode enige weerstand bij sommige klanten optreedt, maar dat deze weerstand snel af zal nemen. Bereid uw personeel daarop voor. 14

15 Storingen Cashmanagementsystemen hebben een verfijnde techniek. Er zullen zich zeker storingen voor gaan doen. Bijna altijd zult u die zelf kunnen oplossen. In de gevallen dat dat niet mogelijk is, moet u voorbereid zijn. U kunt altijd van de kassa, waar de storing zich voordoet, tijdelijk een Pin-Only kassa maken. Zorg voor een back-up systeem voor het geval het hele systeem uitvalt. Op een rijtje Instructies personeel Communicatie naar uw klanten Voorbereid zijn op klachten van uw klanten Voorbereid zijn op storingen 15

16 Meet uw resultaten Bij uw overwegingen om een cashmanagementsysteem aan te schaffen heeft u bepaalde doelstellingen voor ogen gehad. Uiteraard wilt u weten of die doelstellingen behaald worden en wat de effecten van het systeem op uw bedrijfsvoering zijn. Het is verstandig om regelmatig die effecten te meten en evaluatiemomenten te organiseren. Nulmeting U kunt resultaten alleen afzetten tegen de beginsituatie. Houd altijd een nulmeting op uw uitgangspunten voor goed vergelijkingsmateriaal. Houd bij die nulmeting altijd rekening met een gewenningsperiode. Doorlooptijd bij de kassa Een cashmanagementsysteem kan de afhandelingstijd bij de kassa substantieel verkorten. Meet op verschillende momenten na ingebruikneming of die doelstelling wordt behaald. Derving Een belangrijk deel van uw derving wordt veroorzaakt door interne fraude. Met een cashmanagement systeem zal uw derving afnemen. Meet deze effecten. Personele kosten Een cashmanagementsysteem heeft positieve effecten op uw personele kosten. Kassa s tellen behoort tot het verleden en uw geldafhandelingsadministratie neemt sterk af. Dit heeft alleen kostenbeperkende effecten als het aantal personele uren afneemt. Meet altijd of deze doelstelling daadwerkelijk bereikt wordt. Voorcreditering Voorcreditering (het geld staat fictief direct op uw bankrekening) levert financieel voordeel op. Maar banken brengen ook kosten in rekening voor deze dienstverlening. Onderzoek vóóraf goed wat de mogelijkheden en de bankkosten zijn. 16

17 Veiligheid Cashmanagementsystemen maken uw winkel veiliger. Met name geslaagde kassaroven zijn niet meer mogelijk. Het meten van de werkelijke veiligheid is ingewikkeld, maar het veiligheidsgevoel bij klanten en personeel is wel meetbaar. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door regelmatig een enquête te houden. Return of investment In uw businessplan heeft u een berekening gemaakt van investeringen en het terugverdienmodel. Stel vast, of de ROI daadwerkelijk aan uw voorcalculatie voldoet. Acceptatie Meet in de gewenningsperiode door middel van enquêtes de acceptatie van het systeem door personeel en klanten. Resultaten Meten is weten Nulmeting Doorlooptijd aan de kassa Derving Personele kosten Voorcreditering Veiligheid Return of investment Acceptatie 17

18 Rekening houden met Het hele proces van uw overwegingen tot en met de implementatie zal niet altijd soepel verlopen. Er zijn vele factoren die voor vertraging of problemen kunnen zorgen. U kunt zich daar al op voorbereiden, als u weet welke hobbels er op de weg zijn en welke maatregelen u daartegen kunt nemen. Interne samenwerking Het aanstellen van een projectleider en het opzetten van een werkgroep is een vereiste voor een soepele implementatie van een cashmanagementsysteem. De verschillende functionarissen en afdelingen, die op enigerlei wijze bij het project betrokken moeten worden, zullen allen in staat gesteld moeten worden tijd en budget vrij te maken voor hun activiteiten. De ICT-afdeling, afdeling bouwkunde, afd. opleiding, operationeel management en een afgevaardigde van de directie mogen daarbij niet ontbreken. Stem bij aanvang van het project de impact vast voor die functionarissen en afdelingen. Externe samenwerking U zult niet alleen te maken krijgen met uw leverancier van het cash managementsysteem. Uw ICT-beheerder zal er voor moeten gaan zorgdragen dat het systeem kan communiceren met uw kassasysteem en samen met de leverancier een interface moeten ontwikkelen. Uw kassasoftwarebeheerder dient daarbij betrokken te worden. Ook zal de apparatuur ingebouwd moeten worden in het kassameubel, waardoor ook de producent van het kassameubel moet worden betrokken. De samenwerking tussen deze externe partijen zal zonder strikte aansturing van uw projectleider niet soepel verlopen. Bovendien zullen deze partijen ook moeten samenwerken met uw interne afdelingen. Betrek externe partijen bij uw werkgroep en doe een beroep op een flexibele samenwerking Vertragingsfactoren Hoe goed de interne samenwerking ook is, er zullen zich altijd vertragingen voordoen. Wees vooral voorbereid op de benodigde tijd voor het ontwikkelen van een interface. Ook moet apparatuur vaak in het buitenland besteld worden, wat enige weken in beslag kan nemen. Daarnaast leveren interne factoren vaak een grote vertraging op. De besluitvorming van 18

19 de directie over de keuze en configuratie van het systeem nemen veel tijd in beslag. Vakanties en ziekte van werkgroepleden kunnen uw planning in de war brengen. Houd rekening met een doorlooptijd van minimaal 6 maanden. Acceptatie Uw enthousiasme wordt niet altijd onvoorwaardelijk gedeeld door uw personeel en klanten. Zij zijn immers niet vanaf het begin betrokken bij het proces en hebben een gewenningsperiode nodig. Door in een vroeg stadium aandacht te besteden aan deze groep kunt u het acceptatieniveau verhogen en voorkomt u weerstand in latere fases. Opstartperikelen Het in gebruik nemen van de apparatuur zal niet zonder horten en stoten gaan. Na de implementatie zullen zich kleine, onvoorziene problemen voordoen. Langslepende of aanhoudende problemen kan het enthousiasme binnen uw team aantasten. Bereid uw personeel daar goed op voor en zorg voor een snelle afhandeling van die problemen. Uitrol in meerdere winkels Organisaties met meerdere vestigingen zullen overwegen om meerdere systemen aan te schaffen. Zij zullen pas bereid zijn deze uitrol te doen, als gebleken is dat de systeemkeuze en configuratie voldoet aan alle verwachtingen. Het is dan ook verstandig om eerst een pilot te houden in een of enkele vestigingen en de uitrol afhankelijk te stellen van het succes van de pilot. Aanpassingen achteraf Een pilot heeft het voordeel dat ook onvoorziene problemen worden blootgelegd. Of u besluit de configuratie voor uw andere vestigingen aan te passen. Zeker als u een combinatie van een front- en backoffice wilt gaan toepassen, is het van belang dat het gehele systeem volledig aan uw wensen voldoet. Gebruik de resultaten van de pilot bij uw definitieve besluitvorming. Servicecontract De meeste leveranciers bieden een servicecontract aan en in sommige gevallen stellen zij die zelfs verplicht. Daar kunnen relatief hoge kosten aan verbonden zijn. Laat u zich hierover al in een vroeg stadium goed inlichten 19

20 Checklist Gebruik deze checklist om zo soepel mogelijk tot implementatie van uw systeem te komen. Overwegingen Een veilige werkomgeving Reductie van contant geld Hygiëne Efficiency proces geldafhandeling Personele kostenbesparing Tijdsbesparing Fraudepreventie Service naar klanten Voorcreditering Komt binnen bereik, door lagere investeringskosten bij combinatie cashmanagementsysteem en Pin Only Oriëntatie Impact interne afdelingen Acceptatie door personeel en klanten ( past het binnen de formule) Integratiemogelijkheden in huidige kassasysteem Gewenste systeem Gewenste configuratie Impact of huidige geldafhandelingsprocedures Voorbereidingen Meerdere offertes aanvragen Projectleider en werkgroep Tijdschema Businesscase Nulmeting Eigen 20

21 Kies uw systeem Prijsstelling Kassa softwareleverancier Inrichting kassapark Inbouwmogelijkheden Combinatie met backoffice Uitstraling Veiligheidsfeatures Servicecontract Meet resultaten Nulmeting Doorlooptijd aan de kassa Derving Personele kosten Voorcreditering Veiligheid(sgevoel) Return on investment Acceptatie Implementatie Instructies personeel Communicatie naar klanten Voorbereid zijn op klachten en weerstand Voorbereid zijn op storingen Implementatie Interne samenwerking Externe samenwerking Vertragingsfactoren Acceptatie Opstartperikelen Uitrol meerdere winkels Aanpassingen achteraf 21

22 Handleiding businesscase Gebruik dit concept om uw businesscase op te stellen. Beschrijf uw overwegingen en motivatie om een cashmanagementsysteem te gaan toepassen Beschrijf wat een cashmanagementsysteem in het algemeen toevoegt aan uw huidige processen. Beschrijf de voor- en nadelen (zowel intern als voor de klant) Beschrijf de werking van het systeem Beschrijf welke geldafhandelingsprocessen (kassa en backoffice) komen te vervallen of veranderen. Beschrijf de gewenste configuratie en kassaopstelling. Beschrijf uw Plan van Aanpak Beschrijf de ingeschatte doorlooptijd. Maak een financiële berekening en bepaal de ROI. 22

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen?

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen? Deze casusopdracht gaat over het betalingsverkeer in supermarkten. Voor het beantwoorden van de vragen moet je gebruik maken van de drie informatiebronnen die na de vragen staan gegeven. In informatiebron

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Van eenvoudige afroomboxen tot geavanceerde cashmanagementsystemen

Van eenvoudige afroomboxen tot geavanceerde cashmanagementsystemen Van eenvoudige afroomboxen tot geavanceerde cashmanagementsystemen Marktscan beveiligingsoplossingen voor checkouts in winkels, horecagelegenheden en tankstations 2012 Opgesteld door: In opdracht van:

Nadere informatie

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas CBL Protocol Liever pinnen dan contant betaalpas www.supermarkt.nl 2 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig is als klanten pinnen in plaats van contant betalen,

Nadere informatie

Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s?

Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s? Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s? door Miriam Osten (Manager SBEB) februari 2012 1 Voorwoord Klanten zien in steeds meer winkels Alleen pinnen -kassa s. Bedrijven voeren dit soort kassa

Nadere informatie

MODERNE EN EFFICIËNTE BEDRIJFSVOERING

MODERNE EN EFFICIËNTE BEDRIJFSVOERING MODERNE EN EFFICIËNTE BEDRIJFSVOERING Optimale veiligheid Gebruikersvriendelijk Efficiënte workflow, tijdwinst Optimale interactie burger Verkorten van wachttijden 100 % geautomatiseerd Minimaliseren van

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Hoe minder contant, hoe minder risico

Hoe minder contant, hoe minder risico Hoe minder contant, hoe minder risico Renate de Vree Er vinden nog regelmatig overvallen plaats op winkeliers, tankstations en horecaondernemers. Veel van die overvallen betreffen zogenaamde kassaroven.

Nadere informatie

Content Management Made Easy

Content Management Made Easy Content Management Made Easy Content management is voor bedrijven van doorslaggevend belang. Het op de juiste manier inzetten van het beschikbare kapitaal en personeel is de sleutel tot een rendabele onderneming.

Nadere informatie

2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties

2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties 2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties 2.1 Typering van het cluster Het cluster 'grote bedragen, veel transacties' omvat de detailhandelsbranches warenhuizen, bouwmarkten en supermarkten. Zij hebben

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten Maatwerk met standaard ERP Software Whitepaper Een goede start Plus handige cheklist! Efficiënter werken bij handels- en productiebedrijven.

Nadere informatie

Verificatie Acceptatie Distributie Recycling. Security. Hygiëne. Vereenvoudigde administratie. Waarom Cash Management? Front-end oplossingen

Verificatie Acceptatie Distributie Recycling. Security. Hygiëne. Vereenvoudigde administratie. Waarom Cash Management? Front-end oplossingen Waarom Cash Management? Front-end oplossingen Verificatie Acceptatie Distributie Recycling Meertalige support Back-end oplossingen Hygiëne Security Vereenvoudigde administratie 3e partij integratie & SDKs

Nadere informatie

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Bij CycloMedia was een snelle implementatie van Microsoft Dynamics CRM noodzakelijk om de sterke groei en expansie naar het buitenland

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

PUREPOS MAKKELIJK, BETROUWBAAR & EFFICIËNT. Retail software voor de moderne ondernemer

PUREPOS MAKKELIJK, BETROUWBAAR & EFFICIËNT. Retail software voor de moderne ondernemer PUREPOS MAKKELIJK, BETROUWBAAR & EFFICIËNT Retail software voor de moderne ondernemer PUREPOS RETAIL kassa & management software Of dat u nu een kleine of grote retailer bent, goede automatisering is van

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s)

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Voorbeeldformulier er functieprofiel fiel afdelingschef Basisgegevens: Naam van de functie: Afdelingschef... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van:

Nadere informatie

Batching. Een beter begrip van uw batchingsysteem

Batching. Een beter begrip van uw batchingsysteem Een beter begrip van uw batchingsysteem Voor het ontwerp van een standalone batchingsysteem moeten de onderdelen zorgvuldig worden geselecteerd, op basis van de unieke procesvereisten. Batchingsystemen

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Geld vervoeren = risico! Hoe zich beschermen? G4S Cash Solutions - Cobelguard

Geld vervoeren = risico! Hoe zich beschermen? G4S Cash Solutions - Cobelguard Geld vervoeren = risico! Hoe zich beschermen? G4S Cash Solutions - Cobelguard De rol van Cash Het gebruik van cash als betaalmiddel is nog steeds belangrijk voor de consument 54% van de betalingen is contant.

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u!

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! Nederland stapt over op het pinnen met de chip in plaats van met de magneetstrip. De eerste pilots van het nieuwe pinnen zijn gestart.

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE Dienstenvoucher biedt een oplossing voor zowel gemeenten, inwoners en zorgaanbieders als het gaat om de inzet van huishoudelijke hulp. Om de bezuiniging

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books Smartreaders is de slimme en kostenbesparende online service voor de verkoop van uw readers,

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

WERKBOX WERKT MET JE MEE

WERKBOX WERKT MET JE MEE WERKBOX WERKT MET JE MEE Altijd je kantoor bij DE HAND Het Nieuwe Werken. We horen er veel over. Het staat voor slim en effectief werken. Voor het werken van nu dus. Wat betekent het in de praktijk? Flexibiliteit.

Nadere informatie

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Minder fouten en lagere werkdruk bij logistieke dienstverleners Klanten zelf hun orders laten invoeren waardoor ze de status

Nadere informatie

FranchiseFormule. All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g. m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s

FranchiseFormule. All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g. m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s FranchiseFormule All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s Samenwerking met Financiële Meesters Financiële Meesters heeft een nieuwe franchiseformule ontwikkeld voor

Nadere informatie

Handleiding Cashr v1.6.2.4

Handleiding Cashr v1.6.2.4 Kasopmaak Inleiding De functie Kasopmaak helpt u bij het beheren en controleren van de geldstromen op uw kassa. Zo kunt u per betaalwijze zien welke bedragen er op de kassa zijn aangeslagen en kunt u controleren

Nadere informatie

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Charlotte Verkeyn juni 2013 een stappenplan voor de implementatie van het concept retailers-webshop 1Korte toelichting van het advies aan Cramers

Nadere informatie

12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant

12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant 12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant 12.1 Typering van het cluster Tot dit cluster behoren de hotel-restaurants en de hotels (hotels en pensions zonder vrij toegankelijk restaurant). Nederland telt

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel Het bedrijf Wij zijn een full concept bureau voor de automotive en Aftersales Specialist. Wij staan voor flexibel, transparant en praktische oplossingen. Producten Advies coaching en training Strategie

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003 Rapport Aveco de Bondt CO2-prestatieladder communicatieplan 2014 bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65 rijssen@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Wat willen we bereiken met WMS? 3. Voorbereiding aanschaf WMS 4. Samenvatten

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

De Documentserver maak snel en foutloos documenten in huisstijl

De Documentserver maak snel en foutloos documenten in huisstijl De Documentserver maak snel en foutloos documenten in huisstijl De Documentserver efficiënte documentcreatie in huisstijl Woningcorporatie Heuvelrug Wonen werkt efficiënter sinds de implementatie van de

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks 1 Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks Syndeks een combinatie van ingenieurs- en inkoopactiviteiten Materiekennis Syndeks b.v. Son & Europese Aanbestedingen Lid van 2 Syndeks in een notedop

Nadere informatie

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier FAQ Retourpinnen Voor de winkelier Is deze FAQ ook in het andere talen beschikbaar? Nee. Deze FAQ is alleen in het Nederlands. Is er een FAQ voor mijn kassamedewerkers? Ja. Kijk op www.pin.nl/retourpinnen.

Nadere informatie

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Tijd en geld besparen en overzicht creëren Maatwerk met standaard software voor handelsbedrijven Vanaf 118,- p/m All-in! CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Up-to-date inspelen

Nadere informatie

Succesvol Veranderen 1

Succesvol Veranderen 1 Succesvol Veranderen 1 CPO netwerk Utrecht, 22 mei 2017 2 Succesvol veranderen Zonder beweging verandert niets! Succesvol veranderen vraagt om het nemen van de juiste stappen. Succesvol veranderen is in

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

PostMasters Express. Het nieuwe postkantoor. www.postmastersexpress.nl VERZENDEN PRINT & DRUKWERK GELDZAKEN VERZEKERINGEN

PostMasters Express. Het nieuwe postkantoor. www.postmastersexpress.nl VERZENDEN PRINT & DRUKWERK GELDZAKEN VERZEKERINGEN PostMasters Express Het nieuwe postkantoor VERZENDEN PRINT & DRUKWERK GELDZAKEN VERZEKERINGEN PostMasters Express Het nieuwe postkantoor HET NIEUWE POSTKANTOOR PostMasters Express is het concept in Nederland

Nadere informatie

Verzamellijst resultaten individuele bezoeken ondernemers:

Verzamellijst resultaten individuele bezoeken ondernemers: Verzamellijst resultaten individuele bezoeken ondernemers: Per ondernemer aankruisen welke maatregelen worden genomen. Inrichting/bouwkundig/technisch : zien en gezien worden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indeling

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel COLOFON Dit is een uitgave van de Commissie Sociale en Onderwijsaangelegenheden van het Hoofdbedrijfschap (HBD). Het HBD is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks 1 Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks Syndeks een combinatie van ingenieurs- en inkoopactiviteiten Materiekennis Syndeks b.v. Son & Europese Aanbestedingen Lid van 2 Syndeks in een notedop

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten Pagina 1 van 7 Contractbeheer, goede inkoop en optimaal gebruik maken van de technische mogelijkheden kan aanzienlijke besparingen opleveren! Uw communicatie kosten bestaan niet alleen uit uw tweemaandelijkse

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Oplossingen waarmee u écht verder komt

Oplossingen waarmee u écht verder komt Oplossingen waarmee u écht verder komt Alleen BP PLUS biedt de beste oplossingen om uw wagenpark zo efficiënt mogelijk in te zetten. Van een omvangrijk Europees netwerk van tankstations tot uitgebreide

Nadere informatie

De Nationale Bioscoopbon. status project digitalisering juni 2013

De Nationale Bioscoopbon. status project digitalisering juni 2013 De Nationale Bioscoopbon status project digitalisering juni 2013 Agenda 1. Inleiding 2. Status 3. Cadeaukaarten NL 4. Planning 5. Techniek 6. Financiele afhandeling 7. Servicedesk Inleiding Het NVB bureau

Nadere informatie

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag Welkom Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren Tekening Odinfo vlag Gerard de Wolff Rolf Meursing Agenda 1. Voorstellen 2. Toelichting op de Case (Gerard) 3. Odinfo s kijk op ICT-integraties

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

Programma. 1. Introductie ACES 2. Wat is elektronisch sluiten 3. Componenten 4. Stappenplan implementatie PH 11 ZI V01 1

Programma. 1. Introductie ACES 2. Wat is elektronisch sluiten 3. Componenten 4. Stappenplan implementatie PH 11 ZI V01 1 PH 11 ZI V01 0 Programma 1. Introductie ACES 2. Wat is elektronisch sluiten 3. Componenten 4. Stappenplan implementatie PH 11 ZI V01 1 ACES ACES is opgericht in 2009 en heeft als doelstelling de kwaliteit

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 2: INVESTERINGSANALYSE 1. Toepasbare beoordelingsmethodes 1.1. Pay-back 1.2. Return on investment 1.3. Internal rate of return 1.4. Net present value 2. De investeringsbeslissing

Nadere informatie

PosFlow intuïtief Point-Of-Sale systeem. Softwarebeschrijving

PosFlow intuïtief Point-Of-Sale systeem. Softwarebeschrijving Softwarebeschrijving PosFlow is geschikt voor retailers die onze logistieke oplossingen gebruiken en voor retailers die alleen een goede, gebruiksvriendelijke POS-oplossing zoeken met veel functionaliteiten

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Eerste verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle

Nadere informatie

3.1. Alles zelf doen hoeft niet

3.1. Alles zelf doen hoeft niet 3.1. Alles zelf doen hoeft niet 3.1.1. Redenen om iets uit te besteden In uw bedrijf wordt een hoop werk verzet. Dit hoeft u niet allemaal zelf te doen; u kunt besluiten om activiteiten uit te besteden.

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG. betaalpas. www.supermarkt.nl. centraal bureau levensmiddelenhandel

CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG. betaalpas. www.supermarkt.nl. centraal bureau levensmiddelenhandel CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG betaalpas centraal bureau levensmiddelenhandel www.supermarkt.nl 2 CBL PROTOCOL PINNEN, JA GRAAG 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Driving Down Costs in goederenstapelen en -opslag

Driving Down Costs in goederenstapelen en -opslag Driving Down Costs in goederenstapelen en -opslag Driving Down Costs in goederenstapelen en -opslag Het opslaan en verplaatsen van goederen kan een complex proces zijn, maar de meeste consumptiegoederen

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDAAT BROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie