Process discovery in de praktijk: een case study

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Process discovery in de praktijk: een case study"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Process discovery in de praktijk: een case study Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Marlies Seynaeve onder leiding van Prof. Dr. Geert Poels & Jan Claes

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Process discovery in de praktijk: een case study Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Marlies Seynaeve onder leiding van Prof. Dr. Geert Poels & Jan Claes

4 NO PERMISSION Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef niet mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden. Marlies Seynaeve I

5 WOORD VOORAF Het vervolmaken van deze masterproef, het sluitstuk tot de opleiding handelsingenieur operationeel management zou niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp, begeleiding en steun van enkele belangrijke personen. Allereerst wil ik mijn promotor, Prof. Dr. Geert Poels, bedanken. Daarnaast gaat mijn hartelijke dank uit naar Jan Claes voor de enthousiaste begeleiding. Zonder hun advies en input was deze thesis niet wat ze nu is. Verder bedank ik Möbius Business Redesign, voor de mooie kans een consultancyproject mee te maken. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn externe stagebegeleiders, Tim Mussche en Guillaume Hancquet, die me steeds met woord en daad bijstonden. Ook Orbis GGZ wordt bedankt voor de samenwerking in het project. Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn ouders. Zonder hun onvoorwaardelijke steun stond ik hier niet. Mama en papa: bedankt voor alle kansen en het geloof in mij. Ook een extra bedanking aan mijn vader voor het nalezen van dit werk. Ten slotte een dankjewel aan Wim, om mijn steun en toeverlaat te zijn. II

6 Inhoudsopgave 1! INLEIDING... 1! 1.1! WAAROM PROCESS MINING... 1! 1.2! WAT IS PROCESS MINING... 1! 1.3! SOORTEN PROCESS MINING... 2! 1.4! MOTIVATIE EN SCOPE MASTERPROEF... 3! 1.5! STRUCTUUR MASTERPROEF... 5! 2! LITERATUURSTUDIE... 7! 2.1! PROCESS MINING: EEN OVERZICHT... 7! 2.1.1! Context... 7! ! Procesoriëntatie... 7! ! Business Process Management... 8! ! Business Process Analysis... 9! ! Procesmodellen... 10! ! Event logs... 10! 2.1.2! Process mining... 11! ! Definitie... 11! ! Positionering... 13! ! Ontstaan... 14! ! Types... 15! ! Perspectieven... 17! 2.2! ORGANISATIEPERSPECTIEF... 18! 2.2.1! Definitie... 19! 2.2.2! Indeling... 19! 2.3! SOCIAL NETWORK MINING (SNM)... 21! 2.3.1! SNM discovery technieken... 22! ! SNM technieken op basis van causaliteit... 22! ! SNM technieken op basis van gezamenlijke cases... 24! ! SNM technieken op basis van gezamenlijke activiteiten... 25! ! SNM technieken op basis van speciale eventtypes... 25! 2.3.2! Social Network Analysis (SNA)... 26! ! Egocentrische maten... 27! ! Sociocentrische maten... 28! 3! HET ONDERZOEK... 30! 3.1! PROBLEEMSTELLING... 30! 3.2! ONDERZOEKSOPZET... 31! 3.2.1! Onderzoeksstrategie... 31! 3.2.2! Design van de gevalstudie... 32! ! De vijf componenten van het ontwerp... 33! III

7 ! Gezondheidssector... 34! ! Evaluatie van het ontwerp... 35! 3.3! GEVALSTUDIE... 35! 3.3.1! Orbis GGZ... 36! 3.3.2! DBC-registratie in de geestelijke gezondheidszorg... 37! 3.3.3! Database... 38! 3.4! METHODOLOGIE... 40! 3.4.1! Process mining project... 40! ! Scoping... 41! ! Begrijpen van de data... 42! ! Creatie van de event log en process mining... 43! ! Evaluatie en deployment... 47! 3.4.2! Tools... 47! 4! RESULTATEN: TOEGEVOEGDE WAARDE... 50! 4.1! SNM OUTPUT... 50! 4.2! ANALYSE... 53! 4.2.1! Accuraatheid van social network mining output... 54! 4.2.2! Gepercipieerd nut en mogelijkheden... 55! 4.2.3! Persoonlijke opinie... 56! 5! RESULTATEN: OBSERVATIES... 58! 5.1! HET PROCES... 58! 5.1.1! Beschrijving... 58! 5.1.2! Analyse... 59! ! Iteratie... 59! ! Data-analyse en event log creatie... 61! 5.2! CREATIVITEIT... 62! 5.2.1! Beschrijving... 62! 5.2.2! Analyse... 64! 5.3! INTERPRETATIE... 65! 5.3.1! Beschrijving... 65! 5.3.2! Analyse... 65! 5.4! SNELHEID... 66! 5.4.1! Beschrijving... 66! 5.4.2! Analyse... 67! 5.5! MEERDERE ORIGINATORS... 69! 5.5.1! Beschrijving... 69! 5.5.2! Analyse... 70! IV

8 6! CONCLUSIES... 72! 6.1! SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN... 72! 6.1.1! Toegevoegde waarde... 72! 6.1.2! Observaties... 73! 6.2! CONTRIBUTIES EN BEPERKINGEN... 75! 6.3! SUGGESTIES TOT VERDER ONDERZOEK... 76! 7! BIBLIOGRAFIE... IX! V

9 GEBRUIKTE AFKORTINGEN BPM Business Process Management BPA Business Process Analysis BAM Business Activity Monitoring SNM Social Network Mining SNA Social Network Analysis DBC Diagnose Behandel Combinatie VI

10 LIJST VAN FIGUREN Figuur 2.1: De BPM-cyclus met positionering van workflow management systemen en business process management systemen (Weske, van der Aalst en Verbeek 2004, p 3)... 8! Figuur 2.2: Voorbeeld van een event log (van der Aalst, Reijers en Weijters, et al. 2007a, p 716)... 12! Figuur 2.3: Schematische relatie tussen de realiteit, de informatiesystemen, modellen en event logs. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012, p 175)... 13! Figuur 2.4: Process discovery (Cook en Wolf 1998a)... 15! Figuur 2.5: Invoer en uitvoer van de drie types binnen process mining: discovery, conformance en enhancement (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012, p 175). 15! Figuur 2.6: Voorbeeld van een sociogram (van der Aalst, Reijers en Song 2005, p 554)... 22! Figuur 2.7: Voorbeeld van een activity by performer matrix. (van der Aalst, Reijers en Song 2005, p 564)... 25! Figuur 3.1: Aangewezen onderzoeksstrategie onder drie voorwaarden. (Yin 2003, p 3)... 32! Figuur 3.3: De drie dimensies voor de selectie van een event log (van der Heijden 2012, p25)... 43! Figuur 4.1: Output working together op zorgtraject, met behandelaar_oe niv 4 als originator, treshold ! Figuur 4.2: Method evaluation model (Moody 2003, p 5)... 54! Figuur 5.1: Process Mining Project Methodologie als levenscyclus (van der Heijden 2012, p 33)... 59! Figuur 5.2: Levenscyclus geïntegreerde process mining projecten (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012, p 178)... 60! VII

11 LIJST VAN TABELLEN Tabel 3.1: Voorbeeld van één contact in de contacten-database... 39! Tabel 3.2: Voorbeeld van één behandelaar in de medewerker-database... 39! Tabel 3.3: Twee voorbeeldrecords uit de gecreëerde event log... 46! Tabel 5.1: Run times uit de gevalstudie voor zorgtrajecten, in uren (u), minuten (m) en seconden (s)... 67! Tabel 5.2: Run time uit de gevalstudie voor groepscontacten, in uren (u), minuten (m) en seconden (s)... 67! Tabel 5.3: Voorbeeld groepscontact... 69! VIII

12 1 Inleiding 1.1 Waarom process mining Processen zijn alomtegenwoordig binnen organisaties vandaag. De druk voor organisaties om de efficiëntie van hun processen op te voeren is groot. (Datta 1998, van der Aalst, Reijers en Weijters, et al. 2007a) Daarom worden informatiesystemen tegenwoordig meer beheerst door een procesoriëntatie, in plaats van een dataoriëntatie. (Weijters, van der Aalst en van Dongen, et al. 2007, van der Aalst 2004, van der Aalst, ter Hofstede en Weske 2003b) Business process management systemen worden gedefinieerd als generic software systems that are driven by explicit process designs to enact and manage operational business processes. (van der Aalst, ter Hofstede en Weske 2003b, 1) Het opstellen van de procesmodellen, waarop business process management systemen gebaseerd zijn, is echter een complexe en tijdrovende taak. (van der Aalst, Weijters en Maruster 2004) Bovendien gaan deze modellen dikwijls uit van een normatieve situatie. (W. van der Aalst, B. van Dongen en J. Herbst, et al. 2003c) Doordat er grote divergenties blijken te zijn tussen het gewenste of ontworpen proces enerzijds, en de werkelijkheid van het proces anderzijds (van der Aalst, Weijters en Maruster 2004), ontstaan vele problemen: [ ] many problems are resulting from a discrepancy between workflow design (i.e., the construction of predefined workflow models) and workflow enactment (the actual execution of workflows). (Weijters en van der Aalst 2001, 283) Om een groter bewustzijn van de echte werking van een proces te ontwikkelen, werd de techniek process mining ontwikkeld. (Weijters en van der Aalst 2001) 1.2 Wat is process mining Process mining is een methode om de procesmodellen, die management systemen aansturen, te ontdekken op basis van geobserveerde data. (van der Aalst, Weijters en Maruster 2004) Op die manier wordt het model niet ontworpen voor het gebruik in de management systemen, maar komt het tot stand door procesgerelateerde, historische informatie te verzamelen en te bestuderen. (Maruster, et al. 2002) Process mining wordt algemeen gedefinieerd als the general idea of extracting non- 1

13 trivial and useful information from process execution logs. (Rozinat, Zickler, et al. 2009b, p 254) Ook de term workflow mining wordt soms gebruikt, omdat process mining methodes gebaseerd zijn op uitvoeringen van het proces, die ondersteund worden door workflow management systemen. (van der Aalst, Weijters en Maruster 2004, W. van der Aalst, B. van Dongen en J. Herbst, et al. 2003c) Process mining is echter veel ruimer dan workflow mining. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012) Het is een relatief jonge discipline en maakt zijn opmars door de stijgende vraag naar een methode om de uitvoering van bedrijfsprocessen te ondersteunen en te verbeteren, alsook door de alsmaar grotere beschikbaarheid van procesinformatie. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012) Die procesinformatie is het startpunt voor het toepassen van process mining en wordt door de ondersteunende informatiesystemen meestal opgeslagen in de vorm van aangetekende gebeurtenissen of events. Vervolgens kan de informatie uit die bestanden verzameld worden in zogenaamde event logs. (Bozkaya, Gabriels en van der Werf 2009) Bij process mining wordt verondersteld dat elk event verwijst naar een taak of activiteit, alsook naar een case. Een activiteit is daarbij een bepaalde stap uit het proces, terwijl een case één doorloop of instantie van het proces is. Daarnaast kunnen ook tijdsinformatie, uitvoerders van de activiteiten en/of andere extra informatie aangegeven zijn. Bovendien worden deze events sequentieel geregistreerd. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012) Gebruikmakend van het concept van event logs, bekomen we een alternatieve definitie van process mining: to discover, monitor and improve real processes (i.e., not assumed processes) by extracting knowledge from event logs readily available in today s (information) systems. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012, 172) 1.3 Soorten process mining Binnen process mining bestaan er drie domeinen: discovery, conformance checking en enhancement. Bij discovery wordt een model opgesteld op basis van de informatie van de event log. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012) In tegenstelling tot de andere domeinen wordt er bij discovery geen a-priori model gebruikt en zal het geconstrueerde model dus enkel informatie uit de aangeleverde event log bevatten. Een a-priori model is een model dat op voorhand werd opgesteld, en beschrijft hoe men denkt dat het systeem eruit ziet of hoe men vindt dat het systeem er zou moeten 2

14 uit zien. Bij conformance checking wordt het a-priori model - of een verzameling van normatieve regels die zo n model moeten voorstellen - vergeleken met de geobserveerde data uit de event log. (Rozinat en van der Aalst 2008) Op die manier kan worden nagegaan of het geobserveerde gedrag en het gemodelleerde gedrag overeenstemmen. (van der Aalst 2011a) Het derde en laatste domein is enhancement (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012) of extension (Song en van der Aalst 2008). Hier wordt een bestaand model aangevuld met extra informatie afkomstig uit de event log, zoals bijvoorbeeld een aanduiding van bottlenecks, doorlooptijden, etc. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012) Daarenboven bestaan er bij process mining verschillende invalshoeken, orthogonaal aan deze drie domeinen. (Song en van der Aalst 2008) De drie meest voorkomende perspectieven in de literatuur zijn: het control-flow perspectief, het organisatieperspectief en het case perspectief. Ten eerste, gaat het proces- of control-flow perspectief over de volgorde van activiteiten. Discovery genereert hier dus een procesmodel. De focus ligt op de paden die in het proces gevolgd kunnen worden. Deze moeten zo goed mogelijk beschreven worden door het procesmodel. Bij het tweede perspectief, het organisatieperspectief, wordt de focus gelegd op de resources, nl. de personen die de activiteiten uitvoeren en hun onderlinge relaties. (Song en van der Aalst 2008) Ten derde bestaat ook het case perspectief, dat zich bezig houdt met eigenschappen van cases, andere dan hun pad of uitvoerder: [ ] cases can also be characterized by the values of the corresponding data elements. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012, 176) 1.4 Motivatie en scope masterproef Tot voor kort lag de focus binnen het process mining domein op het control-flow perspectief. (Song en van der Aalst 2008, Rembert en Ellis 2009) Bovendien vormde het discovery domein de hoofdbrok in het onderzoek. (van der Aalst 2008, Song en van der Aalst 2008) Het toevoegen van verschillende andere perspectieven aan control-flow discovery werd in 2004 nog omschreven als een te verkennen uitdaging. (van der Aalst en Weijters 2004) Andere facetten, waaronder organisatiestructuren 3

15 en menselijke relaties, werden slechts weinig belicht. : [ ] Other aspects have been neglected, e.g., the organizational setting and interactions among co-workers. (Song en van der Aalst 2008, p 300) Verscheidene auteurs verlieten de dominante invalshoek en richtten zich bijkomstig of uitsluitend op het organisatieperspectief. (Bonchi, et al. 2011, Bozkaya, Gabriels en van der Werf 2009, van der Aalst, Reijers en Song 2005, van der Aalst en Song 2004, da Costa Alves 2010, Sunindyo, et al. 2010) De verantwoording voor het belang van organisatiestructuren en resources voor business process management ligt in de waarneming dat de werking van een proces sterk beïnvloed wordt door menselijk gedrag en interacties. Verkregen informatie binnen dit domein kan gebruikt worden door managers om structuren te begrijpen en processen te verbeteren. Organizational mining, i.e. process mining in het organisatieperspectief, kan dergelijke informatie leveren en biedt dus een toegevoegde waarde aan de onderneming. (Song en van der Aalst 2008) Ondanks de toenemende aandacht voor het organisatieperspectief in het onderzoek en de vermeende waarde ervan voor organisaties, heeft de mogelijke impact van organizational mining zich nog niet vertaald naar de praktijk: While there is a large body of research on different problems and methods for social network mining, there is a gap between the techniques developed by the research community and their deployment in real-world applications. (Bonchi, et al. 2011, 22:1) Daarom vragen we ons af of men tijdens een dergelijk project misschien obstakels ondervindt, die de adoptie van organizational mining in de praktijk tegenhouden. Gezien de gebrekkige doorstroom van theorie naar praktijk, rijst ook de vraag of organizational mining effectief een (grote) toegevoegde waarde kan bieden in de praktijk en of deze waarde duidelijk genoeg is voor ondernemingen. Deze masterproef is daarom gesitueerd binnen het organisatieperspectief in process discovery. Meer bepaald wordt gefocust op social network mining technieken. Social network mining (infra, p 21) is een onderdeel van de bredere noemer organizational mining, nl. process mining in het organisatieperspectief. In deze masterproef wordt getracht de discrepantie tussen onderzoek en praktijk te bestuderen, door middel van een deelname aan het social network mining proces in een gevalstudie. Deze 4

16 gevalstudie vond plaats bij Orbis GGZ, een tak van de Nederlandse ziekenhuisketen Orbis, onder begeleiding van consultancybureau Möbius Business Redesign. De probleemstelling van deze masterproef is ingedeeld in twee delen. Ten eerste wordt onderzocht of social network mining een toegevoegde waarde levert voor de betreffende organisatie in de praktijk. Ten tweede worden alle observaties en problemen, voorkomend tijdens het meegemaakte proces, opgesomd en besproken. Op die manier onderzoeken we hoe een social netwerk mining project in de praktijk verloopt. Volgende onderzoeksvragen staan dus centraal in deze dissertatie: RQ1: Wat is de toegevoegde waarde van social network mining in de praktijk? RQ2: Hoe verloopt een social network mining project in de praktijk? Welke observaties (positief of negatief) kunnen worden gemaakt tijdens een social network mining proces? 1.5 Structuur masterproef Deze masterproef bestaat enerzijds uit een grondige literatuurstudie en anderzijds uit een eigen onderzoek. In het tweede hoofdstuk wordt de uitgebreide literatuurstudie van process mining besproken, met een bijzondere focus op het organisatieperspectief en social network mining. Een bespreking van het uitgevoerde onderzoek volgt in hoofdstuk drie. De onderzoeksstrategie en het ontwerp van de gevalstudie worden besproken op basis van de inzichten van Yin. Ook de organisatie, regelgeving en database voor de gevalstudie bij Orbis GGZ worden toegelicht. Daarnaast bevat dit gedeelte de methodologie van het social network mining project en de gebruikte tools. Vervolgens komen de resultaten aan bod. Hoofdstuk vier behandelt de resultaten in verband met de eerste onderzoeksvraag, nl. de toegevoegde waarde van social network mining. Eerst wordt een korte, objectieve samenvatting van de output voor 5

17 Orbis GZZ weergegeven. Vervolgens wordt deze geanalyseerd volgens de perceptie van deze output voor de betrokkenen bij Orbis GGZ. Hoofdstuk vijf betreft dan de resultaten voor de tweede onderzoeksvraag: de observaties tijdens het social network mining proces. Opnieuw wordt telkens eerst een objectieve beschrijving van de observaties uit de gevalstudie gegeven. Daarna volgt per observatie een bespreking en analyse van de resultaten. Mogelijke oorzaken of oplossingen voor de voorkomende problemen worden gesuggereerd en hypotheses worden geformuleerd. De masterproef sluit af met een samenvatting van de belangrijkste conclusies, de contributies van deze masterproef en suggesties tot verder onderzoek op basis van de resultaten. 6

18 2 Literatuurstudie Dit gedeelte beschrijft een uitgebreide studie van het onderwerp process mining. Ten eerste wordt een algemeen overzicht van de discipline gegeven. Daarin wordt ingegaan op de context waarin process mining gebruikt wordt, alsook op de definities van en soorten binnen process mining. Vervolgens wordt één perspectief, namelijk het organisatieperspectief, met meer detail behandeld. Ten laatste worden de bijzonderheden van social network mining besproken. Hierin worden de belangrijkste technieken en analyses uit dit domein uitgelegd. 2.1 Process mining: een overzicht Context Procesoriëntatie Business processes are increasingly becoming an essential asset for organizations [ ] (Pérez-Castillo en Cruz-Lemus sd, p.1) Dit komt doordat het de processen zijn die toegevoegde waarde creëren voor de klanten. Concurrerende organisaties hebben daarom een strategische procesoriëntatie en zijn geconfronteerd met de druk om hun processen te blijven optimaliseren. (Weijters, van der Aalst en van Dongen, et al. 2007, Datta 1998, van der Aalst, Reijers en Weijters, et al. 2007a, Zaheer, Ur Rehman en As 2010) Zo n procesoriëntatie verbetert sterk de efficiëntie van organisaties. (Kumar, et al. 1997) Deze shift van een data-oriëntatie naar een procesoriëntatie (van der Aalst, ter Hofstede en Weske 2003b, van der Aalst 2004, Weijters, van der Aalst en van Dongen, et al. 2007) heeft ook een invloed op de informatiesystemen in een organisatie. (Marjanovic 2005) Zo is er ook een shift van taak gebaseerde naar procesbewuste informatiesystemen (Dumas, van der Aalst en ter Hofstede 2005), gedefinieerd als software systems that manage and execute operational processes involving people, applications, and/or information sources on the basis of process models. (Dumas, van der Aalst en ter Hofstede 2005, p 7) Workflow management systemen en business process management (BPM) systemen zijn voorbeelden van dergelijke procesbewuste systemen. (van der Aalst 2009a, van der Aalst 2009b) 7

19 Business Process Management Business process management (BPM) is een manier om cruciale activiteiten te analyseren en te verbeteren. (Zairi 1997) Het hoofddoel is dus business process improvement. (Sturm 2012, p 304) Business process management wordt gedefinieerd als: the identification, understanding, and management of business processes linked with people and systems and across organizations. (Han, Kang en Song 2009, p 7080) Een andere definitie van BPM gaat als volgt: Supporting business processes using methods, techniques, and software to design, enact, control, and analyze operational processes involving humans, organizations, applications, documents and other sources of information. (Weske, van der Aalst en Verbeek 2004, p 2) Uit deze laatste definitie kunnen de vier belangrijkste fases van de zogenaamde business process management cyclus afgeleid worden, namelijk ontwerp, systeemconfiguratie, enactment of executie, en diagnose. Deze cyclus is te zien in figuur 2.1. M. Weske et al. / Data & Knowledge Engineering 50 (2004) diagnosis process enactment process design Workflow Management Business Process Management system configuration Fig. 1. The BPM life cycle to compare WFM and BPM. Figuur 2.1: De BPM-cyclus met positionering van workflow management systemen en business process management systemen (Weske, van der Aalst en Verbeek 2004, p 3) of process designs. It is also remarkable that few systems support the collection and etation of real-time data. Note that most workflow management systems log data on cases sks executed. Business However, process no tools management to support systemen any formzijn ofdan diagnosis generic are software offeredsystems by the that tral systems. are driven by explicit process designs to enact and manage operational business rently, many workflow vendors are positioning their systems as business process managesystems. Gartner expects the BPM market to grow and also identifies Business Process processes. (van der Aalst, ter Hofstede en Weske 2003b, 1) Workflow management is (BPA) as an systemen important behoren aspect hier [5]. ook It toe, is expected maar hebben that een the nauwere BPA market focus will op automatie continue en to Note that business kunnen gezien processworden analysis als covers de voorloper aspects van neglected business by traditional process management workflow cts (e.g., diagnosis, systemen. simulation, (van der etc.). Aalst, Business ter Hofstede Activity en Weske Monitoring 2003b, (BAM) van der isaalst one 2009a, of the ing areas in business process analysis. The goal of BAM tools is to use data logged by the Castellanos, et al. 2004, van der Aalst, Netjes en Reijers. 2007c) Na het ation system to diagnose the operational processes. An example is the ARIS Process mance Manager automatiseren (PPM) ofvan IDS meer Scheer en meer [6]. processen ARIS PPM werd extracts de aandacht information verlegd (Castellanos, from audit i.e., information et al. logged 2004) during en werd the overgegaan executionnaar of cases) business andprocess displaysmanagement this information systemen, in a cal way (e.g., flow times, bottlenecks, utilization, etc.). Business activity monitoring also es process mining, i.e., extracting process models from logs [3]. As such, business activity 8 ring creates a number of scientific and practical challenges (e.g., which processes can be ered and how much data is needed to provide useful information). en it comes to redesigning operational processes, two trends can be identified: Straightgh Processing (STP) and Case Handling (CH). Straight-through processing refers to the

20 waarbij bijkomend de diagnosefase uit de BPM-cyclus ondersteund wordt. (van der Aalst 2004) Idealiter ondersteunen business process management systemen dus alle fases uit de BPM-cyclus, maar in de praktijk is dit meestal (nog) niet het geval. (van der Aalst, Netjes en Reijers. 2007c, Netjes, Reijers en van der Aalst 2006a) Op figuur 2.1 zijn zowel workflow management systemen als BPM systemen gepositioneerd in relatie tot de cyclus. Vele aspecten die oorspronkelijk ontbraken in workflow management en meer aandacht kregen in business process management, situeren zich in de discipline BPA of business process analysis. (Weske, van der Aalst en Verbeek 2004, van der Aalst, ter Hofstede en Weske 2003b) Business Process Analysis De software ter ondersteuning van de laatste fase van de BPM-cyclus, de diagnose, wordt verzameld onder de noemer business process analysis of BPA. (van der Aalst 2004) Gelijklopend met het groeiend belang van business process management en dus de toenemende aandacht voor de diagnosefase - zou business process analysis ook steeds belangrijker worden. (Gartner 2002, Castellanos, et al. 2004) Business process analysis wordt onderverdeeld in twee types: analysis at designtime en analysis at run-time. (van der Aalst 2008) Analysis at design-time heeft enkel een model als basis. (Netjes, Vanderfeesten en Reijers 2006b) Voordat een procesontwerp geïmplementeerd wordt, is het belangrijk een grondige analyse te doen aan de hand van dit model. (van der Aalst 2007) Analysis at run-time daarentegen, gebruikt ook het geobserveerde gedrag van het proces bij de analyse. (van der Aalst 2008) Voor dit type wordt business activity monitoring (BAM) gebruikt, gedefinieerd als technologies enabling the real-time monitoring of business processes. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012, 172) BAM mikt op het gebruiken van procesdata, die door het informatiesysteem geobserveerd werd tijdens de uitvoering, voor de diagnosefase van de business process management cyclus. (van der Aalst, ter Hofstede en Weske 2003b, van der Aalst 2009a) Analysis at run-time kan enkel indien de informatiesystemen logs (infra, p 10) ter beschikking hebben. (van der Aalst 2007) 9

21 Procesmodellen Procesbewuste informatiesystemen worden gedreven door een procesmodel. Maar het opstellen van procesmodellen vraagt veel tijd en moeite. (van der Aalst, Weijters en Maruster 2004, Maruster, et al. 2002) Bovendien blijken er dikwijls grote verschillen te bestaan tussen het proces dat beschreven wordt door deze modellen en het proces zoals het werkelijk voltrekt. (Weijters en van der Aalst 2001) Procesmodellen worden ook dikwijls normatief gemaakt (W. van der Aalst, B. van Dongen en J. Herbst, et al. 2003c), i.e. [ ] how processes should be. (Claes en Poels 2011, p. 282) Bijgevolg zijn de modellen gebaseerd op een idealized model of reality, waardoor analyses niet altijd betrouwbaar zijn. (van der Aalst 2011b) Om al deze redenen werden technieken ontwikkeld om de processen te beschrijven zoals ze thans plaatsvinden. Het interviewen van domeinexperts is één manier daarvoor, maar is vaak subjectief geladen en is opnieuw een tijdrovende methode. (Claes en Poels 2011, Rozinat, Mans, et al. 2009a, Goedertier, et al. 2011) Wanneer daarentegen procesinformatie verzameld wordt tijdens de uitvoering van het proces, kan men process mining toepassen. (W. van der Aalst, B. van Dongen en J. Herbst, et al. 2003c) Die procesdata wordt meestal opgeslagen in databanken, waaruit zogenaamde event logs kunnen ontstaan. (Bozkaya, Gabriels en van der Werf 2009) Event logs Moore s law voorspelde in 1965 de exponentiële groei van de digitale wereld. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012) Vele organisaties zijn informatie-intensief en hebben een overvloed aan data. (Goedertier, et al. 2011) Wanneer dit gegeven gecombineerd wordt met een procesoriëntatie, kunnen events of gebeurtenissen geregistreerd worden tijdens de procesuitvoering. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012) Vele (procesbewuste) informatiesystemen slaan deze procesinformatie gestructureerd op. (van der Aalst, Reijers en Weijters, et al. 2007a, Pérez-Castillo en Cruz-Lemus sd) Die procesdata kan vervolgens gecombineerd worden in zogenaamde event logs. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012) Event logs bevatten dus een geschiedenis van de procesuitvoering. (van der Aalst, Reijers en Weijters, et al. 2007a) 10

22 Na het verzamelen van informatie in event logs, kunnen de events geanalyseerd worden (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012) en allerhande informatie kan hieruit afgeleid worden: [ ] such event logs conceal an untapped reservoir of knowledge about the way employees and customers conduct every-day business transactions (Goedertier, et al. 2011) Een manier om deze waardevolle informatie te gebruiken, is process mining. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012) Process mining Definitie Process mining wordt gedefinieerd als the method of distilling a structured process description from a set of real executions. (van der Aalst en Weijters 2004, 232) Een ruimere definitie die alle huidige gebruiken van de discipline in rekening brengt, is: the general idea of extracting non-trivial and useful information from process execution logs. (Rozinat, Zickler, et al. 2009b, p 254) Het proces wordt beschreven zoals het effectief plaatsvindt en is zo niet gebaseerd op een subjectieve mening. (Claes en Poels 2011) Het vloeit daarentegen voort uit historische informatie die geregistreerd werd tijdens de procesuitvoering. (Maruster, et al. 2002) Omdat men zich baseert op een geobserveerde realiteit, spreekt men ook van real process analysis. (W. van der Aalst, B. van Dongen en C. Günther, et al. 2007b) Process mining werpt dus een blik binnenin het proces. (Bozkaya, Gabriels en van der Werf 2009) De stijgende interesse voor deze discipline komt voort uit een toename van enerzijds de nood en anderzijds de opportuniteit om ze toe te passen. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012, Castellanos, et al. 2004) De nood vloeit voort uit de toenemende competitiviteit en procesoriëntatie, terwijl de opportuniteit door de informatiebeschikbaarheid ontstaat. The opportunity is provided by the fact that virtually every process automation platform logs execution data, which can then be accessed to provide users with information about such executions. (Castellanos, et al. 2004, p 240) Process mining vertrekt dus vanuit de event logs met procesdata. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012, W. van der Aalst, B. van Dongen en C. Günther, et al. 2007b) Hierbij wordt verondersteld dat elk event, i.e. elke gebeurtenis, uit de log verwijst naar een activiteit en naar een case. Een activiteit of taak is een bepaalde stap uit het proces. (van der Aalst, Adriansyah, et al. 2012, van der Aalst, Günther, et 11

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN Een empirisch onderzoek naar de bijdrage van prestatie management instrumenten bij de sturing van de organisatie door de leiding van olieraffinaderijen Culemborg,

Nadere informatie

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN EN DE GEVOLGEN VOOR MANAGEMENT ACCOUNTING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

Criteria voor het verhogen van de acceptatiegraad van ICT

Criteria voor het verhogen van de acceptatiegraad van ICT Criteria voor het verhogen van de acceptatiegraad van ICT -onderzoek en ontwerp van acceptatiemodellen- Auteur: Ing. R. A. Abdoel (Ricardo) Studentnummer: 850159684 Begeleider: Tweede lezer: Prof. Dr.

Nadere informatie

Herontwerp van ondersteuning van bedrijfsprocessen

Herontwerp van ondersteuning van bedrijfsprocessen Herontwerp van ondersteuning van bedrijfsprocessen Het ontwerpen en implementeren van ondersteuning van een verkoopproces ten behoeve van efficiëntie verbetering Bacheloropdracht Tjarco van Overbeek Mei

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur

De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur Student: Arno Vonk Studentnummer: 837564742 Datum: 3 juli 2015 The selection of Business Process Management Suite (BPMS)

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

Visie op informatiemanagement

Visie op informatiemanagement Masterscriptie MSc Zorgmanagement Peter Visser Visie op informatiemanagement Onderzoek naar het verbeteren van de bedrijfsvoering in ziekenhuizen Scriptie MSc Zorgmanagement Juni 2007 Student Dhr. P.B.

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀

De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀 Masterproef voorgedragen tot het

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

Operationeelrisicomodeleren

Operationeelrisicomodeleren Operationeelrisicomodeleren Eencombinatievanrisicomanagmenten procesmodelereninhetfinanciëledomein RolandSwinkels Juli2009 Operationeel risico modelleren Een combinatie van risicomanagement en procesmodellen

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library Master of Science Business Process Management & IT Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library een casus bij Philips

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S Faculteit Ingenieurswetenschappen Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S door Anna HRISTOSKOVA & Dieter MOEYERSOON Promotoren: Prof. Dr. Ir. Filip DE TURCK & Prof. Dr. Johan DECRUYENAERE

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks.

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Afstudeerverslag Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Vermindering van de intersubjectieve complexiteit door het werken aan een Enterprise Architectuur en het gebruik van het Zachman

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Working Paper #13 ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Sander Verstegen COPYRIGHT 2011 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl 2011 Universiteit Twente Sander Verstegen s0197246 [ONDERZOEKSRAPPORT

Nadere informatie

door een softwarematige analyse van bedrijfsprocessen voor auditing PROCESS MINING ALS GEREEDSCHAP VOOR (IT-)AUDITORS

door een softwarematige analyse van bedrijfsprocessen voor auditing PROCESS MINING ALS GEREEDSCHAP VOOR (IT-)AUDITORS PROCESS MINING ALS GEREEDSCHAP VOOR (IT-)AUDITORS Naar een softwarematige analyse van bedrijfsprocessen voor auditing Bedrijfsprocessen laten digitale sporen na in informatiesystemen als Enterprise Resource

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

ERP IN 2015 Toekomstscenario s voor dienstverlenende organisaties

ERP IN 2015 Toekomstscenario s voor dienstverlenende organisaties ERP IN 2015 Toekomstscenario s voor dienstverlenende organisaties Master scriptie Ing. R.E.J. Gielleit Utrecht, oktober 2008 Colofon Titel: ERP in 2015 Ondertitel: Toekomstscenario s voor dienstverlenende

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie