ZANDLOPER. Fit for Action. LO/Sportorganisatie. Koninklijke Landmacht. Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 5, juni 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZANDLOPER. Fit for Action. LO/Sportorganisatie. Koninklijke Landmacht. Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 5, juni 2003"

Transcriptie

1 ZANDLOPER Koninklijke Landmacht LO/Sportorganisatie Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 5, juni 2003 Fit for Action

2 Inhoudsopgave Jaargang 10, nummer 5, juni 2003 Van de Commandant 2 Different world 4 De bittere waarheid over kunstmatige zoetstoffen 6 Van uw Personeelsdienst 7 LO/Sport kort 8 Fartlek of Vaartspel 10 De Pen 12 Hoog bezoek! 13 Fijnafstelling, ammehoela Van jachtvlieger naar LO/Sportofficier 15 Uitgezonden personeel 16 Coverfoto: Smi Smi André Wijnberger tijdens zijn uitzending in Kabul. Van de commandant Als jullie deze Zandloper onder ogen krijgen komt de vakantie al met rasse schreden dichterbij en staan de zomermaanden weer voor de deur. Voor velen de periode om weer nieuwe energie op te doen, maar ook om het accent te verleggen naar het thuisfront en ze de aandacht te geven die ze verdienen. Gelukkig kunnen we velen de vakantie in duwen met een goed gevoel over hun toekomst, immers de verlengingen van de BBT-ers zijn inmiddels bekend en de verplaatsingsronde van de BOT-ers is gestart. Helaas hebben ook een aantal BBT collega s te horen gekregen dat we volgend jaar afscheid van elkaar moeten nemen en zijn we er ook niet in geslaagd het BOT-plaatje voor 2003 en 2004 geheel voor de vakantie rond te krijgen. Ook de werkbezoeken aan de LO/Sportgroepen en de Regio s zijn op een oor na gevild en we houden daar op de Staf vooral positieve gevoelens aan over. Uitzendingen Inmiddels heeft afgelopen maand de wisseling van de wacht in het uitzendgebied weer plaatsgevonden. Hein van der Made, Niek van Gils, Jeroen Bink en Jeroen Ribbers zijn weer terug van SFOR 13. Theo Vonk heeft een rugzak vol CIMICervaringen mee teruggenomen naar Nederland en André Wijnberger heeft de eerste drie maanden pionieren in Afghanistan achter de rug. Mannen, bedankt voor jullie inzet. Ook uit het uitzendgebied komen goede berichten tot ons over de rol van de LO/Sport aldaar. Ik wens jullie een snelle aanpassing aan het leven in Nederland en hoop dat de (soms ingrijpende) problemen op het privévlak, die hier en daar de kop hebben op gestoken, snel een plekje zullen krijgen en dat jullie weer vlot in het oude ritme zitten. We zitten dus alweer in SFOR 14 en dat getal doet je realiseren dat we het al bijna vanzelfsprekend vinden dat we permanent 4 collega's in Bosnië hebben zitten en nu dus ook een in Afghanistan en een in de CIMIC ploeg. Die vanzelfsprekendheid van uitzendingen mag niet leiden tot "uit het oog uit het hart". Ik ben daar ook niet zo bang voor, gezien de onderlinge betrokkenheid in onze organisatie, maar toch... In ieder geval vanaf deze plaats wens ik Berry van Moorsel, Hans van Leeuwen, Marco Jaspers, Davy Heesakkers, Ad Derksen en Ton Wessel een plezierige en leerzame uitzending toe. Verlengen BBT-ers Het bericht dat volgend jaar slechts een beperkt aantal BBT-ers hun contract kunnen verlengen is behoorlijk ingeslagen in de organisatie en daar heb ik ook alle begrip voor. We hebben zelf de afgelopen jaren een situatie gecreëerd waarbij het zo leek dat de BBT-er zelf kon bepalen of hij wilde verlengen of niet en dan is het extra zuur om te vernemen dat dit in 2004 niet het geval is. Ik wil toch graag ook via de Zandloper nog een keer uitleggen hoe de zaak in elkaar steekt. In de afgelopen jaren is toegewerkt naar de evaluatie COKL Het heeft er in die periode lange tijd naar uit gezien dat de LO/Sportorganisatie met een behoorlijk aantal functies zou groeien. Vooruitlopend op die uitbreiding is in 2001 reeds begonnen met een versnelde "aanmaak" van extra BBT collega s. Dat was ook nodig om tijdig de verwachte uitbreiding te kunnen realiseren. Vervolgens is in 2002 met hetzelfde oogmerk een groot aantal contracten verlengd. Helaas is in het najaar van 2002 vanwege de slechte financiële positie van de KL, de geplande uitbreiding gecanceld. Hierdoor ontstond dus een overschot aan personeel. In 2003 is de financiële positie van de KL nog meer verslechterd, zodat er een sterke onbalans is ontstaan tussen het aanwezige personeel en de beschikbare salarisbudgetten. Dat heeft tot forse bezuinigingsmaatregelen op personeelsgebied geleid in de KL, zoals jullie in alle Defensiebladen hebben kunnen lezen. De LO/Sportorganisatie is tot op heden buiten die bezuinigingen gehouden. Ik vind het echter niet verantwoord om als LO/Sportorganisatie een overschot aan personeel binnen te houden, terwijl in de gehele KL zulke ingrijpende maatregelen worden genomen. Om die reden heb ik de afdeling P&O verzocht maatregelen te nemen, zodat we ergens in 2004 het personeelsbestand hebben teruggebracht tot het toegestane niveau. Gezien het aanwezige overschot zou dat betekenen dat er geen enkel contract in 2004 zou kunnen verlengd, maar door het schrappen van de halve augustuslichting en de gehele novemberlichting (VTO 1/2003) van dit jaar, hebben we toch ruimte gemaakt voor ongeveer twintig verlengingen. Inmiddels is er een beslissing gevallen en de gelukkigen en de afvallers zijn inmiddels geïnformeerd. Bij de besluitvorming heeft een fiks aantal criteria een rol gespeeld. Ik noem onder andere leeftijd, ZANDLOPER 02

3 ambitie om BOT-er te worden, kwaliteit op basis van een oordeel van zowel de LO/Sport-groep als de Regio, specialisaties (kwaliteit en rendement) en gevolgen voor de lokale LO/Sportgroep (bijvoorbeeld niet helemaal in één keer leegplukken). Je kunt je misschien voorstellen dat het met zo veel criteria een lang en zorgvuldig beraad is geweest, waarbij soms besloten moest worden op basis van minimale verschillen. En zo was het ook Doorstroom 2003 en 2004 Inmiddels is onze nieuwe organisatie ook in tweede termijn Legerraad goedgekeurd, zodat het nu officieel is vastgesteld. Als ik dit schrijf is de Officiersronde, topdown tot en met kapitein, nagenoeg afgerond en ter goedkeuring aangeboden aan DPO. Wellicht dat op het moment dat jullie dit lezen ook al de volgende stappen zijn gemaakt. Daarbij lopen we helaas tegen onverwachte vertragingen aan. De belangrijkste oorzaak is dat er nog een aantal zaken moeten worden opgelost alvorens we door kunnen gaan. Op de eerste plaats moet er nog een besluit vallen of we het gat in de officiersopbouw mogen aanvullen door het aanmaken van officieren uitloop. Dat is op dit moment een hotitem, gezien de wens om KLbreed juist het aantal uitlopers terug te dringen. Op de tweede plaats wachten we nog op toestemming van DPO om naar aanleiding van het rapport van de werkgroep sergeantmajoors, een beperkte groep van oudere collega s eerder beschikbaar te mogen stellen voor het functietoewijzingsproces. Deze vertraging is zeer vervelend voor het personeel, omdat we hierdoor niet in staat zullen zijn om de doorstroom 2003 en 2004 voor de vakantie af te ronden en dus een belangrijk deel van het proces zullen moeten doorschuiven naar de herfst. Overgang BBT-BOT De oproepen voor sollicitanten voor de overgang van BBT naar BOT zijn inmiddels verstuurd. Ook dit jaar kunnen weer vijf collega s overgaan naar BOT Onderofficier en twee naar BOT Officier. De belangstelling voor deze overgang is heel groot. Tijdens de werkbezoeken hebben we ook gemerkt hoe dit leeft bij onze BBT collega s. Natuurlijk is het heel goed dat onze jonge BBT collega s ambities hebben om BOT-er te worden. Dat is ook vaak het motief om hard te trekken aan cursussen en overplaatsing naar andere werklocaties vanuit de wetenschap dat je daardoor beter in de markt komt te liggen. Ik ontken niet dat dit waar is, maar wil hier toch via de Zandloper een relativerende opmerking over maken. Jaarlijks nemen we tussen de 35 en 45 nieuwe collega s in en kunnen vijf tot zeven BBT-ers de overgang maken van BBT naar BOT. Een eenvoudige kansberekening leert dat er dus gemiddeld een kans is van zo n vijftien procent. Niet veel, en misschien wel veel te weinig om daar al je peilen op te richten. Ik zou liever zien dat jonge collega s zich vooral richten op hun persoonlijke ontwikkeling. Natuurlijk horen daar cursussen bij, maar vergeet ook niet de schier onbeperkte mogelijkheden om via BOCO een aanvullende studie te doen. Ga er van uit dat je verblijf in de LO/Sportorganisatie in principe eindig is. Investeer in jezelf in de breedste zin van het woord, zonder blinde ambitie op het BOT-schap en misschien komt de droom dan vanzelf wel uit KL Speedmars Een paar weken geleden ben ik getuige geweest van het KL kampioenschap Speedmars, een relatief nieuwe eend in de sportbijt. Helaas heb ik daar moeten constateren dat er slechts zes ploegen deelnamen aan dit evenement. Daarvan kwamen er twee van de KMA en twee van de KMS, één van het Korps Mariniers en één dames (!) ploeg van 41 mechbrig uit Seedorf. Kortom de Oca en de parate eenheden blonken uit door afwezigheid. Natuurlijk weet ik dat de datum misschien niet zo gelukkig was gekozen, maar de KMA en KMS waren er toch ook op hun verplichte VVNOV-dag. Als we kijken naar de toekomstvisie van de LO/Sportorganisatie en als we met zijn allen regelmatig van gedachten wisselen over "meer groen" en ook over "meer integratie met de eenheden", dan zou ik in ieder geval verwachten dat we dat ook zouden terugzien in de deelname aan dit soort "groene" evenementen. Ook ik weet dat de bereidheid van commandanten vaak sterk bepalend is voor de deelname aan KL kampioenschappen, maar jullie en ik weten ook dat we met zijn allen best in staat zijn om dat enthousiasme los te krijgen als we er inderdaad ook hard aan trekken. Dingen gaan leven als je ze aandacht geeft. Ik reken er op dat er in het verdere vervolg van dit jaar de nodige aandacht zal worden besteed aan ook de groene evenementen uit de KL Sportkalender. Werkbezoeken De werkbezoeken aan de LO/Sportgroepen en de Regiobureaus zijn zo goed als afgerond. Op nagenoeg alle LO/- Sportgroepen heb ik een groot enthousiasme aangetroffen, waarop een goede toekomstvisie kan worden gebouwd. Op vele locaties is ook al daadwerkelijk invulling gegeven aan één of meerdere van de speerpunten. Het bestand LOFTdocumenten groeit gestaag en de weg naar integratie of samenwerking met de eenheden wordt steeds vaker bewandeld. Dat te constateren en de verbeteringen in het afgelopen jaar te mogen zien, geeft veel voldoening en laat me met een tevreden gevoel op vakantie gaan. Fijne vakantie allemaal. ZANDLOPER 03

4 DANKZIJ EEN LEGIOEN AAN ENGELTJES Different World Een verslag van mijn bevindingen in Kabul, Afghanistan, vanaf eind januari dit jaar tot begin mei, het moment waarop ik weer huiswaarts mocht keren. Doordat mijn mail ter plekke naar de knoppen was, ben ik er niet in geslaagd mijn maandelijkse bijdrage aan onze Zandloper te versturen. Ik zal dus proberen het een beetje kort te houden, want anders vindt u het als lezer vast niet choeb! Een hele andere wereld natuurlijk, alles is totaal vernield tijdens de Russische overheersing en later heeft de Taliban uiteraard ook stevig huisgehouden. De eerste zes weken was er geen fitnesstent beschikbaar en de daar aanwezige sportaccommodatie werd voor andere doeleinden gebruikt. Een sportveld kun je per slot van rekening ook prima als parkeerplaats gebruiken, nietwaar? Die eerste periode heb ik dus veel in diverse auto's doorgebracht, want als een van de weinige aanwezigen had ik de juiste "Einweisungen", zeg maar rijbewijzen, voor verschillende Duitse voertuigen. Al vroeg had ik erg veel van de stad Kabul en zijn omgeving gezien en het moet vroeger een hele mooie stad geweest zijn. Zoals al eerder geschreven, 23 jaar oorlog had erg duidelijk zijn sporen nagelaten. Small World Dat onze (militaire) wereld niet zo heel groot is, bewijst wel het feit dat ik in het verre Afghanistan maar liefst drie bekenden uit de vijfkampwereld ben tegengekomen! Allereerst kwam ik bij de Commando-overdracht een voormalig Spaanse Chef d'equipe tegen. Al vlot daarna kwam ik Luc Mommens tegen, een Belgische tolk Russisch, met wie ik vijf jaar geleden in St.Petersburg ben geweest. Nog een paar weekjes later liep ik een Oostenrijker tegen het lijf die ook heel erg bekend was met de vijfkamp in Wiener Neustadt. Het leuke van dit soort ontmoetingen is natuurlijk ook dat ik mijn "talenhart" weer eens op kon halen, want ik mag graag een woordje over de grens (proberen) te spreken. Met de collegae van 1 GNC zou ik eigenlijk alleen maar Engels spreken. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat vele Duitse collega s toch liever hun moerstaal blijven gebruiken, de 'goeien' niet nagelaten uiteraard. Different World Na die eerste zes weken kwam "mijn" fitnessmateriaal druppelsgewijs binnen. Uiteraard eerst de tent, een geweldig mooie Duitse Welfare tent met de maten 12 bij 31 meter! Funkelnagelneu met een prijskaartje van ruim tweehonderdduizend euro. Geweldig om daar je spullen in kwijt te kunnen, ZANDLOPER 04

5 (BOVEN HET KAMP) maar waar bleef het spul nou toch al die tijd? Zowel OPS/BLS als ook het GE zusje blonken uit in hun afwezigheid. Elkaar niet informeren en vooral geen helderheid in de logistieke lijnen laten zien, maakten het mogelijk dat dit zo lang moest duren. Het GNC zou er goed aan doen een eigen set aan te schaffen, om de volgende keer niet weer tegen de lamp te lopen met dit fenomeen. Dat die volgende keer er komt is wel zeker, want dat is het bestaansrecht van het 1GNC Münster voor de toekomst. Degene die daar solliciteert moet daar wel van doordrongen zijn, want met een beetje mazzel staat er vanaf heden een LO/Sportinstructeur in de OTAS tijdens missies! Strange World Mijn wereldje verplaatste zich dus meer binnen de rollen concertina's van de compound, en met zo n honderd man per dag aan gebruikers mag je niet echt klagen. Ook buiten de poort ben ik actief gebleven, want via PsyOps kwam ik op een school terecht. De Britse collegae zouden daar de riolering vernieuwen en aan mij de vraag de "playground" te renoveren. Speeltoestellen waren ook getroffen door kogels en granaten en verdienden wel een beurtje met een kwast. Daarnaast geld gevonden om ook wat materialen voor de school met twaalfduizend kinderen te kopen. Met behulp van 102 Constrcie uit Wezep een nieuw volleybalveld neergelegd en een aantal toestellen geschilderd. Lekker bezig geweest dus en daarnaast waren er een aantal sportieve evenementen waar we voor hadden ingeschreven. Er ging alleen niets door vanwege de veiligheidstoestand. Ook het plan om een "charityrun" te lopen van Bagram naar Kabul kon om deze reden niet doorgaan, heel jammer, maar wel begrijpelijk. Over Bagram gesproken, daar lag een hele grote Amerikaanse luchtmachtbasis, zo'n 45 kilometer van Kabul verwijderd. Twee verschillende routes er naar toe lieten zien wat een woest en onherbergzaam land het is en waar je tussen de mijnenvelden doorrijdt. In de loop van de drie maanden zag je steeds meer nomaden op de plateaus verschijnen. Wat hebben wij het toch goed hier in ons fraaie landje! Schrik De dag na mijn verjaardag werd het allemaal even anders: dankzij een legioen aan engeltjes boven het kamp vielen er geen gewonden of erger: doden! Als deze 122mm raket in een straal van vijftien meter ergens anders viel, dan was niet iedereen gezond terug gekomen. Nu was er alleen maar materiële schade en wat mensen die even wat slechter sliepen. De vraag zal altijd blijven: was dit opzet of een toevallige afzwaaier, want de Amerikaanse ambassade ligt schuin tegenover onze compound. Midden op de compound viel het kreng in een boom en alleen de scherven doen hun vernietigende werk op gebouwen en voertuigen. Gelukkig liep er om elf uur s avonds niemand in de buurt en nu rollen er alleen wat mannen van hun bed door de luchtdruk. s Maandags erna liep het gros van ons toch wat bedenkelijk over het kamp, dit moet wel even zakken! Later bleek dat dit projectiel vanaf ongeveer zestien kilometer afstand is afgevuurd. Support Als ingezetene van het StaffSupportBattalion heb ik in ieder geval een prima tijd gehad en heb ik ondervonden wat kameraadschap betekent bij een parate club. Genoten heb ik van de vriendschap met rangsgenoten Eddy Fisscher en Bert Groen, mannen met het hart op de juiste plaats. Op mijn veertigste verjaardag kreeg ik een heuse Afghaanse fiets aangeboden en begin mei een afscheidsfeest om nog lang aan terug te denken! Altijd gevaarlijk om personen te bedanken, maar ik wil toch nog drie lkols bedanken voor hun steun in de voorbereiding en ter plekke: Jeroen van de Brink als "linking -pin" met Den Haag, Antoine Wildenberg met zijn zorg voor het materiaal en Jaap de Graaf voor het traceren van het LO/Sportmateriaal. Ook onze Belgische collega s van het NIC bedankt en ik zal je naam niet noemen Vincent! Voor de rest een ieder die de moeite heeft genomen een kaartje te sturen of een mailtje. Jammer dat dit niet wat beter geregeld was, maar "you can't have it all" Rob Zijlstra, dank voor je volleyballen, ze hebben er veel plezier mee, het was "Choeb!". Makkelijke taal dat Afghaans, dit betekent "goed". Voor de geïnteresseerden heb ik te zijner tijd veel beeldmateriaal ter beschikking voor duidelijke impressies. Het thuisfront (en ik uiteraard ook) was erg blij met de beide buddy s Arean Roodnat en Bart Haggeman. Ook jullie nogmaals dank maatjes. Vrouw en kids: klasse gedaan! Smi André Wijnberger ZANDLOPER 05

6 De bittere waarheid over kunstmatige Enkele jaren geleden verzorgde ik het theoriegedeelte voeding binnen de cursus Trainer van de Fysieke Fitheid. Door de vele reacties destijds, bleek dat de interesse was gewekt voor dit onderwerp. Voeding is, evenals training, een enorm kennisgebied. Als je niet regelmatig geprikkeld wordt met kennis, feiten en wetenswaardigheden, is de kans groot dat het wegzakt. Het werd dus weer eens tijd om iets uit de voedingshoek te laten horen. Dit stuk gaat over koolhydraten en de voor- en nadelen van zoetstoffen in het algemeen. In de volgende Zandloper gaat het over aspartaam in het bijzonder. Wordt vervolgd dus. Koolhydraten De term koolhydraten komt de meeste mensen, met name sporters, wel bekend voor. Suiker laat echter meer bellen rinkelen. Toch komt het op hetzelfde neer. Koolhydraat, oftewel suiker, is een brandstof voor het lichaam en levert per gram 4 kcal energie. Tijdens zware, kortdurende inspanning, anaërobe arbeid dus, is koolhydraat de belangrijkste brandstof. Dit proces heet de anaërobe glycolyse, de verbranding van glucose tot pyrodruivezuur om energie te genereren, waarna melkzuur ontstaat. Tijdens de aërobe verbranding van koolhydraat ontstaat uit pyrodruivezuur niet alleen energie, maar ook water en kooldioxide. Doordat verzuring de verbranding van vet tegengaat, zal een sporter ervoor moeten zorgen dat 50 tot 60 procent van zijn eten bestaat uit koolhydraten om een goede prestatie te kunnen blijven neerzetten. De koolhydraten zijn grofweg te verdelen in drie groepen: De monosacchariden of enkelvoudige koolhydraten De disacchariden of tweevoudige koolhydraten De polysacchariden of meervoudige koolhydraten De belangrijkste monosaccharide is glucose. Omdat dit een enkelvoudig koolhydraat is, wordt het zeer snel in het bloed opgenomen voor vervoer naar de lichaamscellen, waar het vervolgens wordt verbrand. Deze verbranding levert de energie die we nodig hebben. Alle andere koolhydraten worden door het lichaam eerst afgebroken tot glucose en daarna kan het lichaam het gebruiken tijdens de glycolyse. In de handel is glucose te verkrijgen onder de naam druivesuiker. Riet- of bietsuiker (Saccharose) is een disaccharide; en is opgebouwd uit een molecuul glucose en een molecuul fructose. Dit is dus onze kristalsuiker, de ouderwetse zoetstof die calorieën levert. Er zijn dan nog twee polysacchariden; zetmeel als plantaardig meervoudig koolhydraat en glycogeen als het dierlijke equivalent, dat wij opslaan in onze lever en onze spieren. Door de meervoudige structuur worden deze koolhydraten geleidelijker aan het bloed afgegeven. Zoetstoffen Al met al een prima zoet smakend stofje dus, dat koolhydraat. Sterker nog; een onmisbaar ingrediënt voor ons welzijn. ZANDLOPER 06

7 door dhr Kees Garos, Hfd P&O LO/Sportorganisatie zoetstoffen Smi Marc Bakker Waarom zijn we dan zover doorgeslagen in onze evolutie dat we zoete stoffen zoeken en zelfs kunstmatig produceren? Is het niet zoet genoeg? Is tandbederf het enige argument? Is het de maatschappelijke opinie dat je alles moet kunnen blijven eten zonder daarbij dik te worden? Het laatste decennium zien we iedereen mondiaal vervetten. In de anti vetlobby kwam ruimte voor koolhydraten. Alleen realiseerde men zich daarbij te laat, dat ongebruikt koolhydraat door het van nature luie lichaam wordt opgeslagen als vet. Dan maar kunstmatig en caloriearm zoeten, waarbij u als consument niet zo goed op de hoogte wordt gebracht van alle aspecten van het gebruik van dergelijke stoffen. Elke lichaamsvreemde, kunstmatig geproduceerde stof geeft namelijk vooren nadelen. Suikervervanger De kunstmatige zoetstoffen zijn grofweg te verdelen in twee groepen; de polyolen en de intensieve zoetstoffen. Tot de polyolengroep behoren onder andere: sorbitol, mannitol en xylitol en worden reeds jaren verwerkt in verschillende voedingsmiddelen als suikervervanger. Intensieve zoetstoffen zijn stoffen die vele malen zoeter zijn dan suiker. Saccharine is bijvoorbeeld 300 tot 700 maal zoeter dan suiker, afhankelijk van andere componenten in het levensmiddel. Dat betekent dat 1 gram Saccharine net zo zoet is als 300 tot 700 gram suiker. Andere intensieve zoetstoffen zijn Acesulfaam-K en het nu al beruchte Aspartaam. Hierover meer in het volgende nummer. Polyolen Polyolen zijn eigenlijk suiker-alcoholen en leveren dus gewoon energie. Suikervrij met polyolentoevoeging gebruiken om af te vallen is dus onzin. Als men meer dan 10 gram sorbitol of mannitol per dag binnenkrijgt, dan ontstaan er al maag- en darmklachten. Deze waarde is de maximale waarde voor volwassenen, terwijl voor kinderen de helft wordt aangehouden. Als je je realiseert dat kinderen in het algemeen meer snoepmomenten kennen dan volwassenen, en dat zelfs kindertandpasta sorbitol bevat, dan is het duidelijk dat kinderen vrij snel aan de maximale dosis zitten. Een voorbeeld: suikervrije drop, gezoet met zoetstoffen dus, bevat 70 gram polyolen per 100 gram drop. Voor kinderen betekent dat, dat een kwart rolletje drop al klachten kan veroorzaken, volwassenen kunnen worden afgestraft met een gang naar het toilet bij een half rolletje per dag. Het probleem is dat het in Nederland (nog) niet verplicht is om de hoeveelheid van een additief op het etiket aan te geven, wel welk additief in het product zit. Kauwgum geeft al wel vaak een laxerende waarschuwing via het etiket, maar dus niet gevolgd door een advies. Ze blijven natuurlijk wel commercieel. Het Nederlandse voedingscentrum adviseert het gebruik van polyolen (zoals sorbitol) en cyclamaat (intensieve zoetstof) door kinderen te beperken of volledig weg te laten op basis van bovenstaande informatie. Van uw Personeelsdienst Bij het ter perse gaan van deze Zandloper zijn er door de Functietoewijzingsautoriteit nog geen definitieve beslissingen genomen over de personele vulling van de kapiteinsfuncties in de doorstroom 2003 en Door het ' watervalprincipe" betekent dat een onvoorziene vertraging in de rangen daaropvolgend. Het streven is om de luitenants- en adjudantenronde voor het zomerverlof af te ronden; de doorstroom van sergeant-majoors en sergeanten wordt na het zomerverlof afgehandeld. De administratieve herindeling per 15 augustus 2003 geschiedt voor de BBT ers collectief middels een nota met bijlage, waarin zowel de oude als de nieuwe bouwsteen-volgnummers staan vermeld. Bevorderingen Smi H.G. Askes aooi per Seedorf Sgt1 J.L. van de Poll smi per Seedorf Geslaagd voor de VTO-2 per Sgt M.J. Fekkes Plaatsing: VHK Sgt S. Bousma " : GMK Sgt R. Peeters " : Ede Sgt K.C. Visserman " : PMK Sgt1 J.A.P. de Graaf " : JWF Plaatsingen Smi H.P.G. Pluijmen per Brunssum Onbetaald verlof Smi F.J.M. Hoek per t/m Conclusie Als je een zoet product wil gebruiken, en je kan kiezen tussen suiker als ingrediënt of een kunstmatige toevoeging, kies dan voor de gewone variant met suiker. Word je dan niet dikker? Dat ligt aan je verbruik. Je zult dikker worden als je meer calorieën binnenkrijgt dan verbruikt. Bij twijfel is water een prima middel om in balans te blijven. De kinderen van nu zijn dikker dan dat onze generatie was zonder zoetstoffen. Ik denk dat de intrede van de computer en de hele dag aanbod van televisie debet is aan de verstoorde balans van nu. Zo zie je maar weer: het komt allemaal weer terug op de basis. Sport en bewegen. Lees wat je eet en drinkt en realiseer je wat je binnen krijgt. Smi Marc Bakker, LO/Sportgroep Spoorkazerne te Ermelo ZANDLOPER 07

8 LO/SP RT kort Speedmars NMK Zwemmen Het eerste KL-Kampioenschap Speedmars heeft op 1 mei plaatsgevonden. Hieraan deden zes teams mee, waarvan één damesteam van 41 Mechbrig uit Seedorf. Het ging hier om een afstand van vijf kilometer, met tien kilogram bepakking en bewapening. Het Kampioenschap is door een KMA team gewonnen. De organisatie was in handen van onze LO/Sportcommissie in samenwerking met Speedmarsvereniging "de Blauwe Stoep" van de KMA. Het evenement zal in 2004 opnieuw plaatsvinden. Sgt Jaap Buitelaar heeft niet onverdienstelijk meegedaan met het NMK Zwemmen in Breda. Hij werd tweede op de 50 meter, derde op de 100 meter en eerste met het KL-estafette team op de 8 maal 50 meter vrije slag. GVA-steun Aooi Jan Bult (JPK) en smi Gert- Jan Humblet hebben GVA-steun geleverd in Sisava (Bosnië). Onze uitgezonden collega s hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Theorieles Smi Cor de Daas brak tijdens een theorieles (WOR), zijn middenhandsbotje. De klas heeft daar op dat moment niets van gemerkt. Vanwege het gips is hij, volgens eigen zeggen, nu tien kilo zwaarder geworden. Aooi Jan Bult Meniscus Zilveren medaille Kap Piet Paul heeft de zilveren medaille uitgereikt aan smi Ger van de Berg. Ger zorgde zelf voor de hapjes, waaronder zijn befaamde sushi. Onze oud bondscoach handbal Sjors Röttger is door maj Ronald Hagénus betrapt op het meedoen met een veteranentoernooi handbal, ondanks zijn kapotte meniscus. Laten we het houden op: "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan". Alleen weet hij nu zeker dat zijn meniscus kapot is. Volgens ons riekt dit naar bewust ongeschikt maken voor de dienst. Inmiddels is zijn knie gerepareerd en wensen wij hem een spoedig herstel toe. ZANDLOPER 08

9 George Parker Motorrijdende LO/Sportinstructeurs De top van de Landmachtstaf is op bezoek geweest in Schaarsbergen. Zij kregen dezelfde opdrachten als de INGmanagers (zie vorige Zandloper), alleen waren de onderdelen moeilijker gemaakt. Desondanks waren de opdrachten voor de Landmachtstaf een soort 'Aha-erlebnis'. De rode draad van die dag was George Parker. Zijn thema was: "alles wat aandacht krijgt, gaat leven". Zijn boodschap, ondersteund met goocheltrucs, was eenvoudig, maar zeer leerzaam. In Garderen is onder leiding van smi Ronald Poulissen een bijeenkomst van motorrijdende LO/Sportinstructeurs geweest. Helaas waren er vele afmeldingen, met de kanttekening erbij dat er wel belangstelling is. Besloten is in de maand september nogmaals een tocht te organiseren in het midden van het land (Ede). Als er nog mensen zijn die op de hoogte gehouden willen worden omtrent het vervolg kunt u contact opnemen met smi Ronald Poulissen. Als alles tegen zit TMPT De eerste officiële Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht (TMPT) nieuwe stijl heeft plaatsgevonden. Kap Rob Jansen heeft deze ontwikkeld en begeleid. Met de deelname van vierhonderd personen is dit evenement een groot succes geworden. Het was de eerste keer dat hieraan alle rangen en standen mochten meedoen. Onze redactie heeft zijn bijdrage geleverd door een verhaal in te zenden naar de Defensiekrant. Zestien pagina s Er zijn van die dagen dat alles tegen zit. Dit keer ook bij lkol Nico Spreij. Laat en moe gaat hij zondags naar bed en mist s-morgens net de trein naar het werk. Aangekomen in Amersfoort kan hij zijn fiets niet vinden. Dan maar een (trein)taxi. Alleen vertrekt deze pas als hij vol zit en gaat dan ook nog eerst de andere kant op. Uiteindelijk aangekomen op de kazerne, komt hij tijdens het koffiedrinken erachter dat er thuis nog een KP-auto voor de deur staat. Ons blad is (voorlopig?) beperkt tot zestien pagina s. Daarom is de redactie beperkt in het plaatsen van kopij en geeft zij in de regel de voorkeur aan tijdgebonden artikelen. Om die reden is in de volgende Zandloper het verhaal te lezen van onze nieuwe redactielid de heer Paul Lindeboom ZANDLOPER 09

10 Fartlek of Vaartspel In veel lessenreeksen op de LO/Sportgroepen zie ik het staan: "VCO Fartlek". Als ik dit zie staan, ontstaan er bij mij altijd een aantal vragen. Wat gaat die instructeur nu precies doen? Wat is het doel van deze les? Wat zijn de belastingscomponenten? Als je deze instructeur er dan naar vraagt zal vaak het antwoord zijn: "ik loop een route en op diverse punten ga ik bepaalde trainingsvormen doen: spelen met wat zich aanbied in het terrein en de verschillende belastingscomponenten." Dan rijst bij mij wederom een vraag: "trainen we dan allemaal hetzelfde als we deze les geven of laten we het afhangen van de kwaliteit van de instructeur waarbij succes vaak het gevolg is van toevalligheden?". Het moge duidelijk zijn dat naarmate het niveau van de leerling of atleet hoger wordt, de trainingsdoelen nauwkeuriger samengesteld moeten worden. Met de invoering van de nieuwe systematiek lijkt het mij daarom zinvol om het fenomeen "fartlek of vaartspel" te verduidelijken. Zeer geschikt als afwisseling Veel te veel lopers, trainers en lesgevers geven de vaartspeltraining een te bescheiden plaats in hun trainingsschema s. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de onbekendheid met deze trainingsvorm of het gebrek aan besef dat vaartspel een prettige en speelse manier is om te trainen. Het vaartspel is een onder meer in Zweden ( Fartlek ) ontwikkelde loopvorm, waarbij gespeeld wordt met afstanden, intensiteiten en loopvormen, gebruik makend van de (natuurlijke) mogelijkheden in de omgeving. Vaartspel is een training die eenvoudig en overzichtelijk te maken is. Zeer geschikt als afwisseling in de wekelijkse training of lessenreeks. Het is mogelijk lopers een adequate trainingsprikkel te geven met veel arbeidsvreugde. In de vaartspeltraining is het mogelijk binnen de training accenten te leggen. Zo kan in de ene training het accent liggen op coördinatie, in de andere op kracht en in weer een andere training juist op snelheid in combinatie met diverse oefeningen uit de loopscholing. Creativiteit Fartlek is een aanbiedingsvorm waarin alle LTV-aspecten (Leren, Trainen en Vormen) toegepast kunnen worden. Waarbij de loper, die vaak last heeft van ontstoken motivatieklieren, achteraf zegt: "hard gewerkt maar ook veel plezier gehad". Tevens is het mogelijk om met gepaste intensiteit een hersteltraining in vaartspelvorm te geven. Deze trainingsvorm is bovenal geschikt om een groepstraining op een leuke manier, iedere loper op zijn eigen niveau, een gevarieerd trainingsprogramma aan te bieden met wisselende oefeningen en belastingsgraad voor de spieren en het hart-longsysteem. Het wedstrijdelement (estafettevormen) verhoogt de intensiteit aanzienlijk maar geeft wel een hoge belevingswaarde bij de atleten of leerlingen. Het succes van het vaartspel hangt af van de kwaliteit en creativiteit van de trainer of instructeur. Trainingsprogramma In een trainingsprogramma spelen drie factoren een belangrijke rol om tot verbetering te komen: Frequentie: Het aantal trainingsprikkels per week of maand. Duur: De tijd die is gelopen of het aantal herhalingen dat is gerealiseerd. Intensiteit: De snelheid of hartfrequentie waarmee is gelopen. Hiervoor is de intensiteitschaal uit map 5 een goed hulpmiddel. Ter informatie Een andere methode om de trainingsintensiteit te bepalen is de "Zoladz-methode". Deze zegt dat je een evenwichtige opbouw van het aërobe uithoudingsvermogen bereikt door te trainen met vijf verschillende belastingniveaus op basis van hartfrequentie. Uitgaande van de Hfmax zijn er vijf trainingszones, namelijk op Hfmax-50, Hmax-40, Hfmax-30, Hfmax- 20 en Hfmax-10 slagen. De maat voor het bepalen van de "kwaliteit" van die evenwichtige opbouw is de snelheid die bij elk van die belastingniveaus haalt. Als het tempo bij Hfmax-50 laag is, is de onderste zone van het aërobe uithoudingsvermogen onderontwikkeld. Het kernidee is, dat een toename van de snelheid bij een lage Hf zich vertaalt naar een hogere snelheid bij een hogere Hf. "Je tilt het hele niveau als het ware vanaf de onderkant op". Uitvoering De test bestaat uit vijf maal zes minuten lopen op een atletiekbaan, met een tussenpauze van twee minuten. De blokken van zes minuten worden gelopen met een constante hartfrequentie van achtereenvolgens Hfmax-50, Hfmax-40, Hfmax-30, Hfmax-20 en Hfmax-10 slagen. De gelopen afstand per blok wordt genoteerd Pas op voor een te snelle start, het duurt even voordat de hartfrequentie zich heeft aangepast aan de belasting. Berekening van de loopsnelheid in kilometer per uur is eenvoudig: binnen de gelopen afstand de komma twee posities naar links verschuiven. Voorbeeld Middenafstand atleet, twintig jaar van internationaal niveau met een maximale hartfrequentie van 195 slagen per minuut. ZANDLOPER 10

11 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Hf 145 Hf 155 Hf 165 Hf 175 Hf m in m in m in m in m in 6 15,2 km/u 17,1 km/u 18,3 km/u 19,4 km/u 20,5 km/u De samenstelling van het trainingsprogramma dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: Progressief belasten Continu belasten Geperiodiseerd belasten Wisselend / gevarieerd belasten Effectief belasten Dit houdt in dat tijdens de vaartspeltraining aan bovenstaande voldaan dient te worden om tot een adequate trainingsprikkel te komen. Alle biologische wetmatigheden (Supercompensatie, Specificiteit, Overload, Reversibiliteit en Verminderde meeropbrengst), alsmede de motorische grondeigenschappen (Uithoudingsvermogen, Kracht, Snelheid, Lenigheid en Coördinatie) dienen gehanteerd te worden. Bij het samenstellen van een vaartspeltraining dient rekening gehouden te worden met onder andere: Training voor ouderen / jeugd Training voor atleten of recreanten Periode van het jaar (temperatuur) Omgeving / ondergrond Het trainingsdoel is de bepalende factor bij het bepalen van de inhoud van de training. Organisatie Het organiseren van een vaartspeltraining vergt enige vindingrijkheid en is zeker niet gemakkelijk. De trainer of instructeur dient een route te kiezen die alle mogelijkheden biedt om alle accenten tijdens de training aan bod te laten komen. Daarom is het zeer verstandig om deze route te verkennen. Variatie in de training wil zeggen dat de aanbiedingsvormen aantrekkelijk maar effectief moeten zijn. Alle trainingsmethoden zoals duur, interval extensief, interval intensief en herhalingsmethoden kunnen gebruikt worden. Op diverse LO/Sportgroepen liggen goed uitgewerkte lessen waarin het vaartspel centraal staat. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Als nu de bestaande lessen bekeken worden vanuit de nieuwe systematiek met Leren, Trainen en Vormen (LTV) dan moet het met bovenstaande adviezen mogelijk zijn om door een vaartspel de leerling of atleet een waardevolle trainingsprikkel te geven. Aooi Jack Wouters, LO/Sportregio Z&W Nederland ZANDLOPER 11

12 De Pen Astrid en haar maatje Boika. Toen ik van Richard Wichhart en Evert Hoegen te horen kreeg dat ik de Pen had gekregen, was het toevallig 1 april. Daar trap ik lekker niet in, dacht ik!. Inmiddels is het me duidelijk dat het geen grapje was, ook ik lees de Wist u Datjes uit de Zandloper. Vervolgens kruip je achter de computer en hoop je op voldoende inspiratie om een lekker te lezen stukje over jezelf te schrijven. Vooral dat laatste stuitte bij mij op vraagtekens. Want wie ben ik? Ik ben Astrid Waard, 40 jaar jong (zou je niet zeggen hè?) alweer zestien jaar getrouwd met Evert van Veldhuizen en samen hebben we drie zonen. Rick (12), Tom (9) en Bas (7). Heerlijke kereltjes met al hun streken. Voor dat ik in 1982 bij het Ministerie van Defensie begon, heb ik de opleiding Ziekenverzorgende in Haarlem gedaan, althans, geprobeerd. De theorie was geen probleem, maar de praktijk was even een ander verhaal. Na vijf maanden werd me vriendelijk verzocht om met de opleiding te stoppen. Ik zou te gevoelig zijn, en daarom mijn werk niet goed kunnen uitvoeren. Achteraf klopt dat wel, zo kan ik me nog herinneren dat ik me verzette tegen het feit dat er een mevrouw per se één keer in de week onder de douche moest. Op zich niets mis mee, maar deze mevrouw had helaas nog maar één been en was dus erg bang om uit te glijden,. Ik vond het dan ook onzin dat ze moest douchen terwijl die mevrouw ook veel liever gewoon in bed gewassen wilde worden. Zo waren er nog wel meer dingen, ook toen al was er geen tijd om met de mensen gezellig een spelletje te doen of te praten! Als leerling heb je dan natuurlijk nooit het laatste woord en na een paar aanvaringen met het Hoofd van de afdeling en de begeleidster tijdens de opleiding, was het voor mij einde oefening. Ik vond het toen en soms nog wel, erg jammer. LO/Sportschool Gelukkig kon ik na een paar maanden thuis lopen aan de slag bij de Centrale Personeels Informatievoorziening (CPI). Hier heb ik veertien jaar gewerkt. De CPI zat ook in Amersfoort en hield in 1997 op te bestaan. Vervolgens ben ik bij de LO/Sportorganisatie begonnen en wel bij de LO/Sportschool. Dit was een hele leuke tijd, met veel gezelligheid en een hoop lol. Zo kan ik me nog heel goed het uitje naar Siedlinghausen herinneren, waar ik de instructeurs in volle actie heb mogen aanschouwen. Niet alleen dat was leuk, maar vooral de locatie waar zich dat afspeelde, tjonge, eigenlijk moet iedereen dat een keer gezien hebben. Zo mooi. Gelukkig hadden we die dag ook heerlijk weer. Speelt zeker een rol. Helaas duurde de periode bij de LO/Sportschool voor mij maar één jaar, waarna het zwerven binnen de organisatie begon. De oorzaak hiervan was de reorganisatie van Zo heb ik achtereenvolgens bij de toen nieuw opgezette ondersteuningsgroep gezeten en daarna een tijdje bij het Facilitair Bedrijf, bureau Infra, om steun te verlenen. Weer naar school Vervolgens ben ik weer terug gegaan naar de LO/Sportschool, maar dat liep niet goed. (de goeie ouwe tijd die nooit meer terug komt?) In januari 2001 ben ik bij de Sectie P&O tewerkgesteld, en daar heb ik het prima naar mijn zin. Altijd al een bepaalde affectie gehad met personeelswerk. Ik was ondertussen ook redelijk onrustig geworden en had sterk de behoefte om iets te gaan leren, maar wat? Dat was de grote vraag. Gelukkig voor mij werkte in het begin van mijn periode bij P&O ook Paulien van Middelaar. En dan praat je wel eens wat en al gauw kwam het gesprek op mijn idee om weer te gaan leren. Zij had een MBO AP/PB (Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid) opleiding gevolgd, voor ze bij de LO/Sportorganisatie kwam, en al gauw was ik enthousiast. Dat was wat ik wilde; me verder oriënteren op personeelswerk middels een opleiding. De meest aansluitende opleiding is de opleiding Sociaal Juridisch Medewerker, MBO-4 niveau (hetzelfde wat Paulien had gedaan, maar inmiddels is de naam veranderd!) Dan gaat alles ineens heel snel. Er moest veel geregeld worden, onder andere overleg met het thuisfront. Gelukkig ZANDLOPER 12

13 kon Evert regelen dat hij de kinderen uit school op kon vangen op de dag dat ik naar school zou moeten en toen hoefde ik me alleen nog maar in te schrijven. Uiteraard na goedkeuring van het werk. En dan is het definitief; je gaat weer naar school. Een heel raar idee, met ook behoorlijk wat onzekerheid. Maar tot nog toe geen spijt!. Inmiddels zit het tweede jaar er bijna op, wat gaat de tijd snel! Scriptie en een eindpresentatie Het is niet altijd leuk en gemakkelijk geweest, ik heb al een keer een flinke dip gehad. De combinatie van gezin, werk, huis, sport (volleybal) en studeren is me niet altijd makkelijk afgegaan, maar gelukkig heb ik niet op hoeven te geven! In het begin werd ons verteld dat de opleiding dertig maanden zou duren. Lang, maar niet onoverzichtelijk. Aan het begin van het tweede jaar kregen we echter te horen dat de opleiding drie jaar ging duren, in verband met nieuwe regelgevingen, meer vakken en een andere lesmethode. Ik moet eerlijk zeggen dat dat behoorlijk tegenviel. Nu zijn we er al zo aangewend, dat het wel lekker is dat je tenminste nog een heel jaar hebt voor alle dingen die we nog moeten doen. Daar hoort onder andere een scriptie en een eindpresentatie bij, dus voorlopig nog genoeg in het vooruitzicht. Uren wandelen Mijn affectie met de LO/Sportorganisatie is uiteraard het sporten. Helaas komt hier niet zo heel veel meer van. Ik loop een beetje hard en volleybal staat momenteel op een laag pitje. Maar ik beweeg genoeg hoor, al is het uren wandelen met mijn (jonge) hond, Boika. Hardlopen gaat iets lastiger met haar, ik heb al een paar keer bijna mijn benen gebroken omdat ze zo enthousiast tegen me aanloopt. Haar tempo ligt iets hoger dan het mijne, dus komt ze me regelmatig aanmoedigen! Tegenwoordig sport ik op het werk ook een beetje. Zo gaan we maandag wel eens lopen of mountainbiken met een clubje. Dan merk je dat je het mist als het een keer niet door gaat, dus hebben we één doel: we houden het erin! Ik voel me niet geroepen om de Pen door te geven, ik zou ook niet kunnen kiezen! Ik laat het graag aan Richard Wichhart over, hem gaat dat op zijn eigen tactische wijze ook dit keer lukken! Astrid Waard, adm mdw Personeelszaken LO/Sportorganisatie te Amersfoort Hoog bezoek! In de agenda van de LO/Sportgroep Johannes Postkazerne staat het werkbezoek van de Commandant LO/Sportorganisatie. Het is heerlijk zonnig weer en op het terras voor het PMT wacht de gehele LO/Sportgroep in volle verwachting op de kolonel. Vergezeld door lkol Nico Spreij (Kennis & Opleidings Centrum LO/Sportorganisatie), maj Ronald Hagénus (C regio Noord- & Oost Nederland) en de RVE-aooi Ab Agterbos nam kol Rob Zimmermann plaats in de ontvangstruimte van het PMT. Het zweet gutste bij de LO/Sportinstructeurs van het voorhoofd. Niet vanwege de aanwezigheid van de hoge delegatie, maar eerder door de temperatuur in de ontvangstruimte. Nog voordat C- LO/Sportgroep JPK, kap Ad van de Hooft met zijn presentatie kon beginnen, bracht de kolonel er een ontspannen sfeer in, door voor te stellen om interactie plaats te laten vinden tijdens de presentatie. Een professioneel in elkaar gezette presentatie met laptop en beamer stonden gereed. Het feest kon beginnen! Sgt Jürgen Lut. LO/Sportgroep JPK. Geïnteresseerd En wat hoort er bij warm weer? Thee en koffie, met uiteraard een koek. Ik zat al vanaf het begin te staren naar het schaaltje met koeken. Tja, dat krijg je als je weer wat gewicht kwijt moet raken voor een judokampioenschap. Al gauw koppelde de kol Zimmermann vragen direct terug naar de LO/Sportinstructeurs. Geïnteresseerd in wat "wij" denken, voelen en zien. Zo kwam het gesprek op een "open" punt. Hoe kan onze organisatie nieuwe LO/Sportinstructeurs nog beter maken? Een belangrijk punt wat naar voren kwam, was dat er meer groen in de opleiding moest komen! Zeer positief Aandachtig luisterde de stafdelegatie onze woorden aan. Dit was te herleiden aan het feit dat de pen over het papier heen en weer bleef bewegen. Naderhand werd er een rondje tafel gedaan, waarin werd gevraagd hoe het personeel van de LO/Sportgroep de opzet van deze middag had ervaren. Daarmee doelde men op de interactieve en ontspannen sfeer. Resultaat: zeer positief. Iedereen kon zijn of haar mening geven, wat duidt op open communicatie! De middag werd afgesloten buiten op het terras met een verkoelend drankje en ik pakte de laatste koek van het schaaltje. ZANDLOPER 13

14 Fijnafstelling, ammehoela! Er is een hoop gebeurd sinds 17 mei 1999, de dag waarop ik aantrad als Controller van de LO/Sportorganisatie. Toen ons aller Rob Jansen me bijna vier jaar geleden interviewde, koesterde ik de gedachte dat ik alleen maar voor fijnafstelling hoefde te zorgen. Dat is toch wel een understatement gebleken. Er was wel wat meer aan de hand binnen het vakgebied Controlling. Dat gold en geldt niet alleen voor de LO/Sportorganisatie, maar eigenlijk ook voor de gehele Koninklijke Landmacht. Kijk alle publicaties er maar op na. Het leidend thema was telkens: ambitie. Discussies over besturing, Planning & Control en Bedrijfsvoering, zouden samengevat kunnen worden met het klassieke dilemma tussen "wat ik wil" en "wat haalbaar is". Een relativerende variant op de uitspraak van een illustere voorganger van Rob Zimmermann is op zijn plaats. Bij de vaststelling of spelers van een elftal op de juiste plaats gezet kunnen worden, is het goed om te beseffen op welk niveau er gevoetbald wordt. Het maakt namelijk wat uit of je in de eredivisie of in een onderafdeling voetbalt. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat het hebben van ambitie een groot voordeel heeft: het prikkelt je. De keerzijde is dat te veel prikkelen kan leiden tot een vorm van gevoelloosheid. Het blijft balanceren op een smalle evenwichtsbalk. Diep nadenken Van het voornemen om veel het land in te trekken is helemaal niets terechtgekomen; sorry... shit happens. Ik weet nog goed dat ik het eerste jaar van vergadering naar vergadering hobbelde. En elke vergadering betekende: voorbereiding, de vergadering zelf en de afwikkeling. In plaats van dat de actiepuntenlijst korter werd, werd hij langer. Jullie kennen dat wel. Aanvankelijk had ik nog geluk dat de Sectie compleet gevuld was. Dat zou allengs anders worden. Personele wisselingen zijn niet bevorderlijk voor de continuïteit, bleek eens te meer. Gelukkig had ik mensen om me heen en in de Sectie die het gemis van werkbezoeken enigszins gecompenseerd hebben. Gebrek aan actiepunten was er in ieder geval nooit. Inmiddels ben ik gaan beseffen dat het voor je gemoedsrust beter is om je richten op te dingen die je hebt bereikt, dan op de dingen die je niet heb bereikt. "Wat heb je dan bereikt?" is dan de logische vervolgvraag. "Verdikkeme, daar zeg je wat " Diep nadenken Want als goed Nederlander heb je toch die intrinsieke neiging om je richten op de dingen die niet zijn bereikt. Je moet tenslotte wat te zeiken hebben. Hoe zat het ook al weer: "Vandaag goed, morgen beter " Vooruit dan laat ik een poging doen. We hebben in ieder geval kans gezien om de LO/Sportorganisatie relatief ongeschonden langs diverse grote automatiseringsprojecten te loodsen (LAN2000, ACT NOW enzovoort) de opzet van GOAL is aanmerkelijk verbeterd, implementatie GOAL Staf, diverse veranderingen op het gebied van bedrijfsvoering. Ook hebben we ondanks alles een goede pers gehad met betrekking tot Financieel Beheer en andere vormen van beheer. Niet alles is alleen een verdienste van mij of mensen van de sectie Control, maar toch Koesteren Hoe dan ook ik heb het de afgelopen jaren uitstekend naar mijn zin gehad en heb prettig met jullie kunnen samenwerken. Daarin is mijn inschatting honderd procent juist geweest: het enthousiasme en de sfeer zijn geweldig. Dat moeten jullie blijven koesteren, jongens (m/v). "Count your blessings" zou ik zeggen. Bedankt voor het 'poorten' Natuurlijk denk ik ook met plezier terug aan de sportieve momenten: met name het zaalvoetbal; bedankt, Bart, voor de 'onpartijdige' wijze waarop je de zaalvoetbalteams samen wist te stellen. Ron, Cor, Jozef en al die anderen; bedankt voor het 'poorten'. Dat was goed voor de nederigheid. Ook de skitoertocht in Zwitserland met Ruben schiet me te binnen: een belevenis op zich. Ook de wekelijkse sexy (sie) sport was een verademing. Goedaardig virus Het LO/Sportvirus is me een beetje in het bloed gaan zitten. Het schijnt dat je dat niet snel kwijtraakt. Het is een goedaardig virus en daarom zal ik met genoegen terugdenken aan mijn plaatsing hier. Jongens (v/m) bedankt! Nieuwe uitdagingen Er breken onzekere tijden aan met allerhande reorganisaties, hervormingen en wat al niet meer. Deze zaken hebben mogelijk zijn effect op de LO/Sportorganisatie, maar zeker ook op RMC-Zuid en de hele KL. Dat geeft tegelijkertijd nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Gesterkt door kennis en ervaring Van fijnafstelling is bij RMC Zuid in ieder geval geen sprake; daarvoor zitten ze in een situatie die te veel afwijkt van die van LO/Sportorganisatie. Maar ook bij RMC-Zuid zijn voldoende uitdagingen. Mooi toch Gesterkt door de kennis en ervaring van de afgelopen jaren ga ik de uitdagingen aan. Maj Ruud Kruizinga ZANDLOPER 14

15 Jeroen met zijn kroost. Racen op Zandvoort: Jeroens grootste hobby. Van jachtvlieger naar LO/Sportofficier Kapitein Jeroen Velders, inderdaad vanaf 1 mei is Jeroen bevorderd tot kapitein en geplaatst op de Staf in de functie van Hoofd Bedrijfsvoering. Een functie die al bijna twee jaar vacant is en waar Jeroen nieuw leven in gaat blazen. Dit is wel toevertrouwd aan deze kleine, pittige, goed gemutste en welbespraakte potentiële Commandant LO/Sportorganisatie. De familie Velders verhuisde van Deventer naar Epe omdat vader Velders, van huis uit leraar Lichamelijke Opvoeding, de functie van conrector (later sectordirecteur) aanvaardde. Dat Jeroen uiteindelijk ook LO/Sportinstructeur werd was toch toeval. Zijn ambities lagen op een ander vlak want zijn streven was om jachtvlieger te worden bij de Koninklijke Luchtmacht. Na alle testen te hebben doorstaan bleef hij over, van 4300 sollicitanten, met tien kandidaten en werd net niet goed genoeg bevonden. Intussen heeft hij zijn VWO-opleiding afgerond en ging hij Communicatiewetenschap studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Torenhoge schuld Zijn opleiding tot verkeersvlieger op Schiphol, gestart als tweede studie eindigde in een catastrofe. Een aanvankelijk bonafide bedrijf maakte tussentijds een einde aan zijn toch al ver gevorderde studie. Jeroen bleef achter met een torenhoge schuld. Gedeeltelijk werd dit verhaald, maar een grote restschuld was het gevolg. Een aardige domper, omdat oneerlijkheid iets is waar hij absoluut niet tegen kan. De oplossing werd gevonden in de bouw. Een half jaar, zeven dagen in de week werken was de oplossing om financieel weer boven Jan te komen Rugblessure De Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Amsterdam was zijn volgende uitdaging. Ook in die tijd zat de bedrijfsvoering al in zijn vingers. Een Amsterdamse tennisvereniging werd onder zijn bezielende leiding in drie jaar tijd van 170 naar bijna vierhonderd leden gebracht. Bovendien werd in deze periode de tweede klasse op landelijk niveau bereikt. Buiten dat Jeroen zelf niet onverdienstelijk een balletje slaat, had hij hierbij de steun van Glenn Schaap (jarenlang trainer/coach van Brenda Schultz). Helaas maakte een rugblessure een einde aan zijn A-status. Rekest Na zijn ALO-opleiding vond hij werk in zijn vakgebied, maar de dienstplicht gooide roet in het eten. Een rekest kon niet weerhouden dat hij werd opgeroepen voor zijn dienstplicht. Na zijn opleiding als LO/Sportinstructeur in de laatste dienstplicht opleiding (96-1) werd hij geplaatst in Nunspeet. Deze LO/Sportgroep viel onder de LTK t Harde en toen nog hetende District Oost. LO/Sportofficier Voor Jeroen was 1996 een wereldjaar en hij raakt niet uitgesproken over het mooiste wat hem tot nu toe overkomen is. "Op Koninginnedag leerde ik mijn vrouw Josette kennen. Na een half jaar was zij zwanger, in hetzelfde jaar zijn we getrouwd en nu ben ik vader van drie zonen (Jeroen Marc, Maurits en Luuk)". Gestimuleerd door maj bd Humphry Peter schreef hij een open sollicitatie naar de functie van LO/Sportofficier. Pas twee jaar later waren er weer opleidingen tot LO/Sportofficier en werd Jeroen meegenomen. In een korte, maar stormachtige loopbaan was het runnen van de LO/Sportgroep Ermelo zijn testcase. Een hectische LO/Sportgroep, maar toebedeeld met excellerende collega s heeft Jeroen hier structuur in gebracht op basis van het gedachtengoed van de LO/Sportorganisatie. Manhandling Door de plaatsing op de Staf, moesten collega s van de LO/Sportgroep Ermelo, sneller dan verwacht, afscheid nemen van Jeroen. Aan zijn afscheid is veel aandacht besteed. Zij lieten met gemengde gevoelens een persoon gaan die alle kwaliteiten en manhandling in zich heeft om het ver te schoppen in onze LO/Sportorganisatie. Aooi Richard Wichhart ZANDLOPER 15

16 Colofon De Zandloper is een uitgave van en voor de LO/Sportorganisatie KL. Redactie(raad) Voorzitter kap Sjors Röttger (* ) Hoofd-/eindredacteur aooi Richard Wichhart (* ) Redacteur smi Mike Becker (* ) smi Richard Hesterman (* ) smi Jan Welling (* ) smi André Wijnberger (* ) sgt Sibyl Gassner (* ) dhr Chris Harts - TGTF (* ) dhr Paul Lindeboom (* ) Redactie-Kopijadres LO/Sportorganisatie KL Redactie Zandloper Bernhardkazerne MPC 53 B Postbus DA Amersfoort Tel: PTT MDTN * Mobiel Mail Wichhart, REM LOSPORT BDFPL Kopij/brieven volgende uitgave dienen uiterlijk 23 juni 2003 bij het kopijadres te zijn. Vormgeving & lay-out Sectie Grafische Vormgeving, Frederikkazerne Den Haag Druk PlatijnCasparie Zwolle De inhoud van dit blad weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van de C-LO/Sportorganisatie. De redactie behoudt zich het recht voor ingediende kopij niet of gedeeltelijk te plaatsen. De inhoud van ingezonden brieven en artikelen blijft voor rekening van de schrijver. Artikelen uit dit blad mogen overgenomen worden mits de bron wordt vermeld. Uitgezonden personeel Kap Ad Derksen (buddy kap Arnold Hofsté, t Harde) Rnr (NL) MECHBAT SFOR 14 C-TEAM CIMIC BASE NOVI TRAVNIK NAPO VP UTRECHT Terug: oktober 2003, Eindhoven Sgt Davy Heesakkers (buddy smi Barry Janssen, Oirschot) Rnr (NL) BLMF SPTSQNDET SFOR 14 LO/SPORT BANJA LUKA NAPO VP UTRECHT Terug: oktober 2003, Eindhoven Aooi Berry van Moorsel (buddy smi Frank Paymans, Oirschot) Rnr (NL) NSE SFOR 14 LO/SPORT BASE BUGOJNO NAPO 81, 3509VP Utrecht Terug: oktober 2003, Eindhoven Smi Hans van Leeuwen (buddy smi Frank van de Broek, Amersfoort) Rnr (NL) NSE SFOR 14 LO/SPORT BASE BUGOJNO NAPO 83, 3509VP Utrecht Terug: november 2003, Eindhoven Sgt Marco Jaspers (buddy Steven Hendrickx, Oirschot) Rnr (NL) NSE SFOR 14 LO/SPORT BASE NOVI TRAVNIK NAPO 81, 3509VP Utrecht Terug: oktober 2003, Eindhoven Smi Ton Wessel (buddy smi Leon Kluitenberg, Schaarsbergen) Rnr HQ ISAF III STSPTBN NAPO 57, 3509VP Utrecht Terug: augustus 2003 Laat eens iets van je horen!

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Energie systemen v/h lichaam. Door: Theo Baks, Hennie Lensink

Energie systemen v/h lichaam. Door: Theo Baks, Hennie Lensink Energie systemen v/h lichaam Door: Theo Baks, Hennie Lensink DATUM: 21-2-2014 Inleiding De bloedglucose van een gezond lichaam zit tussen 4/9 mmol/l lactaat. Net als vuur voor verbranding zuurstof nodig

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Anaëroob a-lactisch Anaëroob lactisch Aërobe systeem

Anaëroob a-lactisch Anaëroob lactisch Aërobe systeem Anaëroob a-lactisch Afbraak ATP (voedsel van de spier) en creatinefosfaat. Waarbij geen zuurstof nodig is. Geen vorming van lactaat/melkzuur Maximale inspanning 20 seconde Ontwikkelen van veel snelheid

Nadere informatie

Inleiding. 1. Waarom is bewegen goed voor de gezondheid? 3. Doel. 2. Trainingsvormen

Inleiding. 1. Waarom is bewegen goed voor de gezondheid? 3. Doel. 2. Trainingsvormen Inleiding U bent opgenomen of onder behandeling in het Leids Universitair Medisch Centrum. Wanneer u door uw opname minder aan lichaamsbeweging doet, kan uw conditie achteruit gaan. Door actief te blijven,

Nadere informatie

Hoe gebruik je een hartslagmeter bij je training?

Hoe gebruik je een hartslagmeter bij je training? Hoe gebruik je een hartslagmeter bij je training? Looptraining is in de eerste plaats leren efficiënt met je energie omgaan. Dit betekent niet voor elke loper hetzelfde. Een sprinter zal zijn beschikbare

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Strakke Buik Geheimen Marijke Helswieg

Strakke Buik Geheimen Marijke Helswieg Download De Nieuwste Versie! Dit is versie 1.1, download nu direct de nieuwste versie op: http://www.afslankenmetmarijke.nl Stop Met Alleen Je Buik Trainen Als Je Van Je Buik Vet Af Wilt!! Tot nu toe zijn

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je?

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Aeroob en anaeroob De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Om maar met de deur in huis te vallen de vertalingen: "aeroob"

Nadere informatie

Een gezonde lunch. Een gezonde lunch. Ontbijt en energie

Een gezonde lunch. Een gezonde lunch. Ontbijt en energie Een gezonde lunch Een gezonde lunch Ga met folders van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding een gezonde lunch voor jezelf maken. Zoek daarvoor eerst uit wat er precies in een gezonde lunch moet zitten.

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

Hoe werkt het? Wat heb je nodig? Disclaimer.

Hoe werkt het? Wat heb je nodig? Disclaimer. Hoi! Wat ontzettend leuk dat je mee doet aan de Jouw Lichaam. Jouw Genot. 5 daagse! Ik ben blij dat je mij de kans geeft om jou te helpen meer genot tussen de lakens voor jezelf te creëren. Zodat jij echt

Nadere informatie

SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN. eenvoudig snel efficiënt

SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN. eenvoudig snel efficiënt SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN eenvoudig snel efficiënt DIËTEN IS TRAINEN OM DIK TE WORDEN 1Als een beer in een winterslaap is en dus niets meer eet gedurende een lange tijd, doet de natuur iets slims. Het

Nadere informatie

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid.

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. Januari Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. (Hoog) gevoelig zijn krijgt in deze tijd steeds meer ruimte en bekendheid, dat is fijn. Een generatie geleden was het niet wenselijk om gevoelig

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Trainen voor Alpe d HuZes. 12 maart 2011

Trainen voor Alpe d HuZes. 12 maart 2011 Trainen voor Alpe d HuZes 12 maart 2011 Martin Breedijk Afgestudeerd aan de ALO; nu docent (o.a. duursport) opleiding SM&O. Oud proftriatleet, 1996 2 e NK wintertriathlon en 1/1 triathlon Almere (8:14).

Nadere informatie

Dit is versie 1.1 van dit trainingsschema. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Fitness Expert www.jessevandervelde.com

Dit is versie 1.1 van dit trainingsschema. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Fitness Expert www.jessevandervelde.com Dit is versie 1.1 van dit trainingsschema. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Fitness Expert www.jessevandervelde.com Surf naar http://www.strakkebuikspieren.nl/gratis/ voor de nieuwste versie.

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Bestuur Born Atletiek Totaal Even voorstellen, Beste atleten en ouders, wellicht heeft u er nooit zo bij stil gestaan maar achter de schermen is de Stichting

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2010-2011, Grootegast, 31 augustus 2010 Er was eens een boerin die twee emmers verse, romige melk buiten zette. Vlakbij

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

zie voor alle foto's ons Foto Album)

zie voor alle foto's ons Foto Album) zie voor alle foto's ons Foto Album) Zaterdag 12 september 07.00 uur begonnen 14 enthousiaste vissers aan de tweede karperwedstrijd uitgeschreven door Hengelsportvereniging Velsen. Deze locatie was op

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008 Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument 1945 1962, zaterdag 6 september 2008 Geachte veteranen, excellenties, dames en heren, Elke dag schreef ik een

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Alle plaatjes uit het boek intenties gedrag gedrag situatie intenties gedrag situatie gepland gedrag automatisch gedrag gepland

Nadere informatie

Door Jesse van der Velde. www.jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde (Online Personal Trainer) www.jessevandervelde.

Door Jesse van der Velde. www.jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde (Online Personal Trainer) www.jessevandervelde. Door Jesse van der Velde www.jessevandervelde.com Disclaimer De oefeningen, trainingen, adviezen en instructies in deze PDF zijn gemaakt voor gezonde en blessurevrije mensen. Wanneer u een fysieke beperking,

Nadere informatie

Bijlage 2: 3.2 onderzoek

Bijlage 2: 3.2 onderzoek Bijlage : 3. onderzoek Ik heb een onderzoek gedaan naar de fitheid van de kinderen van groep 7 en 8 van de Sint Lambertus school in Asten. Ik heb eerst een enquête afgenomen, en heb daarna testjes afgenomen

Nadere informatie

Start to Move door Leo Neuteboom

Start to Move door Leo Neuteboom Start to Move door Leo Neuteboom 7 november 2015 Waarom start to Move? Ik wil dat iedereen verantwoord kan ( leren ) bewegen. Tijdens een bostraining zag ik adspirant sporters ouderwets de vergane trimbaan

Nadere informatie

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra nr. 2 april 2011 Jeroen Neef: betontimmerman met diploma Prefab fundering met IJB Smartfoot Uitvoerder Cees

Nadere informatie

SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN. eenvoudig snel efficiënt

SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN. eenvoudig snel efficiënt SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN eenvoudig snel efficiënt 1 DIËTEN IS TRAINEN Hongersnood! OM DIK TE WORDEN Als je gaat diëten denkt je lichaam dat het zich moet beschermen tegen een hongersnood. Je lichaam

Nadere informatie

De opzet van het boek 9 De trainingsblokken 10 Complete schema s 11 Een rondleiding door het boek 11

De opzet van het boek 9 De trainingsblokken 10 Complete schema s 11 Een rondleiding door het boek 11 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 9 De opzet van het boek 9 De trainingsblokken 10 Complete schema s 11 Een rondleiding door het boek 11 2 3 4 5 Doelen stellen 15 Waarom wil ik hardlopen? 16 Wat wil ik bereiken?

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Met deze nieuwsbrief wil de stichting Sport en Beweeg belangstellenden informeren en enthousiasmeren voor de stichting Sport en Beweeg. Voorwoord Het

Nadere informatie

Om het geheel een beetje inzichtelijk te krijgen, kun je een tijdsbalk maken, bijvoorbeeld:

Om het geheel een beetje inzichtelijk te krijgen, kun je een tijdsbalk maken, bijvoorbeeld: 1 Bepalen van je doelen en de tijd die je hebt om die te bereiken Een belangrijk trainingsaspect is: Doel = Training. Dat betekent dus ook dat de eerste stap is het bepalen van je einddoel(en). In het

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek.

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. Wat leert u in deze les? Moeten en hoeven gebruiken. Vragen hoe het met uw kind gaat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen Op 1 januari worden volop goede voornemens gemaakt. We willen stoppen met roken, afvallen, meer bewegen, gezonder leven en ga zo maar door. Afvallen is

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving Uitgave 3 seizoen 2015-2016 Beste vrijwilligers, Het SVG seizoen 2015-2016 is al weer een tijdje afgelopen. Toch nog even een korte nieuwsbrief.

Nadere informatie

Week 1 50 min in D1 10 min in D2 Fartlek 45 min in D1 met 3 x 2 min versnellen naar/in D2 verspreid over de totale looptijd 45 min in D1 5 min in D2 10 min in D1 Week 2 50 min in D1 10 min in D2 Interval

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Zonder dieet lekkerder in je vel!

Zonder dieet lekkerder in je vel! Zonder dieet lekkerder in je vel! Vijf vragen en vijf stappen om te ontdekken hoe je jouw eetpatroon kunt veranderen en succesvol kunt afvallen. Overgewicht neemt ernstige vormen aan, veel volwassenen

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Jonne: Ik heb altijd met veel plezier rijles gehad van Nico Aperloo. De reden dat ik bij zijn rijschool een lessenpakket heb genomen is door het feit dat Nico bekend staat als iemand die veel

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen.

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Om iets te bereiken moet je actie ondernemen. Je moet vanuit jezelf iets doen. Om iets te doen moet je gemotiveerd zijn. Je zou dus kunnen stellen dat

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Jonne: Ik heb altijd met veel plezier rijles gehad van Nico Aperloo. De reden dat ik bij zijn rijschool een lessenpakket heb genomen is door het feit dat Nico bekend staat als iemand die veel

Nadere informatie

Wijngaard het Groenewoud

Wijngaard het Groenewoud 2 E JAARGANG 4 E EDITIE 2017 Wijngaard het Groenewoud 1 november 2017 En het werd herfst! In dit nummer 1 En het werd herfst 2 Ons You-tube kanaal 3 Onze eerste oogst 4. Molentjes 5. Website bezoek geweldig

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Beste leden, Onder andere in nieuwsbrief nummer zes: - Examenorganisatie World Travel Academy zoekt surveillanten / assessoren - Zomerstop 2013 - Stageproject Drieuit Creatief

Nadere informatie

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Dit examen doen deelnemers aan de taalcursus Nederlands Niveau 3+4 aan de Universiteit Leiden. Deze cursus bestaat uit 120 contacturen.

Nadere informatie

http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes

http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes Door Jesse van der Velde http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes Disclaimer De oefeningen, trainingen, adviezen en instructies in deze PDF zijn gemaakt voor gezonde en blessurevrije mensen. Wanneer

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Suiker in een gezonde leefstijl. Een kwestie van balans

Suiker in een gezonde leefstijl. Een kwestie van balans Suiker in een gezonde leefstijl Een kwestie van balans Suiker in een gezonde leefstijl Een kwestie van balans Je lichaam heeft overal energie voor nodig. Sporten, werken, fietsen, wandelen, tuinieren,

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB.

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB. SLB reflectie eindverslag Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: 12043273 Datum: 05.11.2012 Vak: SLB 1 Inhoudsopgave Bijeenkomst 1 Blz. 3 Bijeenkomst 2 Blz. 4 Reflectie 3 + competenties

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Kanker in de familie. een anonieme patiënt

Kanker in de familie. een anonieme patiënt een anonieme patiënt Kanker in de familie Ik was veertig jaar toen ik besloot mijn loopbaan te veranderen. Een keuze waar ik tot de dag van vandaag nog veel plezier aan beleef. Ik ging er helemaal van

Nadere informatie

Blog. Evert van Welie

Blog. Evert van Welie Blog 5 Blog Evert van Welie 7 Schrijver: Evert van Welie Coverontwerp: Evert van Welie ISBN: 9789463184724 Evert van welie Emotioneel incontinent. Dat is wat ik afgelopen week hoorde over een collega.

Nadere informatie

Sugar Addiction Test

Sugar Addiction Test Sugar Addiction Test Hoe is het gesteld met jouw suikerverslaving? Ontdek het met deze test. SUGARCHALLENGE Is een initiatief van Food & Lifestylecoach Carola van Bemmelen Doe de Sugar Addiction test Ben

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

User testing: Aan de hand van een expectation map heb ik 3 verschillende personen gevraagd om het prototype te testen.

User testing: Aan de hand van een expectation map heb ik 3 verschillende personen gevraagd om het prototype te testen. Evaluatie: Usability test Inleiding We hebben verschillende testpersonen gebruikt om in het platform FRIS community onduidelijkheden weg te nemen. Het testen hebben we gedaan door middel van een prototype.

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema.

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 16. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden van les 12, 13, 14 en 15. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

Begeleiding bij een Gastric Bypass door Fysiotherapie

Begeleiding bij een Gastric Bypass door Fysiotherapie Begeleiding bij een Gastric Bypass door Fysiotherapie U krijgt deze folder om u voor te bereiden op uw gastric bypass operatie. Het bevat onder andere de uitleg van het triflo-ademapparaat dat u wordt

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Body Combat marathon Uitdaging! Body Combat Marathon 2016

Body Combat marathon Uitdaging! Body Combat Marathon 2016 Body Combat marathon 2016 Uitdaging! Body Combat Marathon 2016 Op 16 Januari 2016 heb ik meegedaan aan de Body Combat Marathon. Een bijzondere ervaring! Opbrengst voor Stichting Stop Pesten Nu! Uit mijn

Nadere informatie

Sport en jeugdhulp gaan heel goed samen

Sport en jeugdhulp gaan heel goed samen Jamile Zaoudi: Sport en jeugdhulp gaan heel goed samen fietsen, iets ondernemen. Tegelijkertijd werk je aan het stukje psyche: Je kunt je bijvoorbeeld niet meer verschuilen achter je vader of moeder, het

Nadere informatie