Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem"

Transcriptie

1 Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3

2 INHOUD Over Cure & Care Development B.V. 4 Wetenschappelijke Raad van Advies 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en opleidingen 5 Actueel 5 Inschrijvingen 5 Annulering & restitutie 5 5 ISO Certificering 6 CRKBO 6 Tot slot 6 OPLEIDINGEN Cognitief Gedragstherapeutische opleidingen Kind & Jeugd 7 Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Kind & Jeugd 7 Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie Kind & Jeugd 8 Het complete traject tot cognitief gedragstherapeut Kind & Jeugd 9 Traject op Maat 9 Basisopleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker Kind & Jeugd 9 DIVERSEN Docentenopleiding voor professionals in de GGz Vierdaagse opleiding 10 Teambegeleiding: een on the spot traject op maat 11 WORKSHOPS (staan op alfabetische volgorde van de klacht c.q. onderwerp) Angststoornissen: Protocollaire groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met angststoornissen: Denken + Doen = Durven 12 Autismespectrumstoornissen: Protocollaire behandeling bij kinderen met autismespectrumstoornissen Tweedaagse workshop 13 Depressieve symptomen: Cognitieve gedragstherapie bij depressie: Pak aan; kinderen met depressieve symptomen 14 Feedback Informed Treatment: Het verbeteren van therapie door Feedback Informed Treatment (FIT) 14 2

3 Gedragsproblemen: Protocol voor behandeling van jonge kinderen met gedragsproblemen Tweedaagse workshop 15 Hypnose bij kinderen in de medische setting Driedaagse basiscursus 16 Hypnose bij kinderen in de medische setting Driedaagse vervolgcursus 17 IPT: Interpersoonlijke psychotherapie bij depressieve adolescenten Driedaagse workshop 17 Het PrOP-model: Kortdurende psychologische interventies voor kinderen en jongeren Tweedaagse workshop 18 Obese kinderen: Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 19 Ongewone stoornissen: De behandeling van ongewone stoornissen 20 Overgewicht: Protocollair werken met ouders van kinderen met overgewicht: multidisciplinaire behandeling van kinderen met overgewicht 21 Protocollaire behandeling van klinisch perfectionisme en eetstoornissen 22 Psychische klachten: Protocollaire diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij kinderen Tweedaagse workshop 23 Psychopathie Checklist: Jeugd Versie (PCL-YV) Driedaagse training 23 Rouwverwerking bij kinderen en jongeren 24 Samenwerken bij kanker: basiscursus psycho-oncologie voor professionals in de gezondheidszorg Tweedaagse basiscursus 25 Socratisch Motiveren bij lastige jongeren Eendaagse introductieworkshop 25 Socratisch Motiveren bij lastige jongeren Eendaagse vervolgworkshop 27 Somatoforme stoornissen: Protocollaire behandeling van somatoforme stoornissen bij kinderen 27 Tics: Protocollaire behandeling van Tics bij kinderen en adolescenten 28 GEHANDICAPTENZORG Gedragsproblemen bij Licht Verstandelijke Beperking: In perspectief; gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij een licht verstandelijke beperking Vierdaagse opleiding 28 LVB en verslaving Driedaagse workshop 29 OVERIG Symposia: Aankondigingen 30 Advertentie: Uitgeverij Boom 6 Personalia 31 Inschrijfformulier 36 COLOFON Drukwerk: Drukkerij Imprimo, Bussum Oplage: exemplaren Grafisch ontwerp: Eelko van Iersel, 3

4 CURE & CARE DEVELOPMENT (CCD) Visie CCD stelt zich ten doel een kwalitatief hoogstaand programma te ontwikkelen, in stand te houden en aan te bieden aan professionals binnen de (G)Gz in het kader van hun opleiding en bij- en nascholing. Het aanbod behelst de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategieën binnen de (G)Gz en wordt verzorgd door hooggekwalificeerde docenten. De programma s voldoen aan de accreditatievereisten van de verschillende beroepsgroepen en zijn inhoudelijk getoetst door de Wetenschappelijke Raad van Advies van CCD. Voor de uitvoer van het programma organiseert CCD workshops, opleidingen en symposia met open inschrijvingen alsmede incompany activiteiten. Missie CCD doet dit alles vanuit haar hospitalitybeleid dat erop gericht is het onderwijs voor zowel docenten als cursisten op een professionele, vriendelijke, behulpzame en voorkomende wijze te organiseren en aan te bieden. Eveneens is het hospitalitybeleid gericht op allen waarmee CCD in het realiseren van haar visie te maken heeft. Wetenschappelijke Raad van Advies Leden van de Wetenschappelijk Raad van Advies van Cure & Care Development zijn: mw. prof. dr. Caroline Braet, mw. drs. Riny Jans, prof. dr. Paul Emmelkamp en prof. dr. Kees Hoogduin (voorzitter). Werkwijze De workshops en opleidingen die CCD organiseert zijn praktijkgericht. Theoretische inleidingen worden doorgaans geïllustreerd met dvd-presentaties en oefeningen met gesimuleerde praktijksituaties. De deelnemers leren de theorie van diverse behandelingsstrategieën in de praktijk te brengen. Het complete activiteitenaanbod van CCD valt onder te verdelen in: arbeidsgerelateerde en volwassenenzorg, kinder- en jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Deze brochure richt zich op professionals in de kinder- en jeugdzorg. De workshops en opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor onder andere gezondheidszorg- en eerstelijnspsychologen, kinderpsychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen, verzorgenden, POH ers, (huis-)artsen, psychomotorisch therapeuten, (ortho-)pedagogen, kinderpsychologen, ziekenverzorgenden, professionals werkzaam in forensisch psychiatrische of aanverwante instellingen, diëtisten en (school-)maatschappelijk werkers. Website Ons aanbod aan workshops, opleidingen en symposia vindt u tevens op De website is zo opgebouwd dat u door het aanklikken van uw beroepsgroep in een keer een overzicht krijgt van alle voor uw beroepsgroep relevante activiteiten. Het is uiteraard ook mogelijk om op onderwerpen te zoeken. Incompany CCD kan op aanvraag haar workshops en opleidingen ook incompany verzorgen of voor u een specifiek programma ontwikkelen. Daarbij levert CCD maatwerk: het programma wordt toegespitst op uw specifieke vraag en doelgroep en vindt plaats op een door u gewenst moment en gewenste locatie. Voor overleg over incompany mogelijkheden kunt u contact opnemen met mw. J.A.C.M. Knuppel, directeur. 4

5 Duur & locatie van de workshops en opleidingen Tenzij anders wordt vermeld, geldt het volgende: een workshop of opleidingsdag start om uur en eindigt om uur, het aantal deelnemers van een workshop of opleiding kan variëren van 8 tot 25 personen, de workshops en opleidingsdagen vinden plaats op een locatie van Cure & Care Development in Arnhem, tenzij anders is aangegeven. Actueel Ook voor 2013 en 2014 heeft CCD haar programma met verschillende nieuwe activiteiten uitgebreid, afgestemd op de behoefte van de professionals en de ontwikkelingen in de praktijk. CCD denkt hiermee een bijzonder interessant aanbod te hebben, met zeer deskundige trainers en docenten en inhoudelijke activiteiten op hoog niveau. Inschrijven U kunt zich via onze website inschrijven of door het retourneren van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Graag ontvangen wij van u gelijktijdig het inschrijfgeld per activiteit. Het inschrijfgeld kunt u overmaken naar bankrekeningnummer (IBAN) NL 87 RABO van de Rabobank te Arnhem ten name van Cure & Care Development. Bij betaling graag naam activiteit + datum + naam van de deelnemer vermelden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling. De ontvangst van uw inschrijfformulier geldt als inschrijving en verplicht tot betaling, ongeacht of u al een bevestiging heeft ontvangen. U ontvangt twee weken vóór aanvang van de activiteit een bevestigingsbrief met routebeschrijving. Indien u verhinderd bent, is uw plaatsvervanger in overleg met CCD van harte welkom. Inschrijfformulieren vindt u op onze website. Annulering & restitutie Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk als CCD 14 dagen vóór aanvang van de workshop uw schriftelijke annulering heeft ontvangen. Aan elke annulering van een workshop zijn 35,- administratiekosten verbonden. Voor workshops en/of opleidingen van 3 dagen en/of meer geldt een annuleringstijd van 3 weken en 60,- administratiekosten, tenzij bij de activiteit anders staat vermeld. Indien wij uw schriftelijke annulering later ontvangen dan genoemde termijnen, kan geen restitutie meer plaatsvinden. Cure & Care Development behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. Hier zijn uiteraard geen kosten voor u aan verbonden. Tevens zijn op al onze activiteiten de algemene leveringsvoorwaarden van CCD van toepassing. Deze vindt u op onze website. Aan de in de brochure genoemde accreditatieaanvragen en eerdere accreditatietoekenningen kunnen geen rechten ontleend worden. Reeds toegekende accreditaties staan vermeld bij de activiteiten. CCD is verplicht de accreditatietoekenningen te vermelden in PE-online. Hiertoe hebben wij, voor zover van toepassing, het BIG-registratienummer van de deelnemers nodig. Vergeet u a.u.b. niet dit op het aanmeldformulier te vermelden. Iedere deelnemer ontvangt na afloop van een activiteit van CCD een bewijs van deelname. Met uitzondering van symposia, ontvangt u tevens een CCD certificaat. 5

6 ISO Certificering Cure & Care Development heeft met ingang van 1 juli 2011 het ISO 9001/2008 keurmerk gekregen. Dit kwaliteitscertificaat garandeert een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem. CRKBO Cure & Care Development is opgenomen in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTWrichtlijn. Hieruit volgt dat de activiteiten van Cure & Care Development vrijgesteld zijn van BTW. Tot slot CCD ontwikkelt haar programma-aanbod voortdurend. Zo zijn verschillende symposia in voorbereiding. Zodra deze zijn vastgesteld, worden ze per direct mail en/of via onze website onder uw aandacht gebracht. Kijkt u voor ons actuele aanbod op onze website. N.B. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. - advertentie - MEER DAN TWINTIG NIEUWE EVIDENCE-BASED BEHANDELINGEN Deel gebonden 74,50 Deel gebonden 74,50 (020) Krijgt u onze nieuwsbrief? Schrijf u in via de website! 6

7 OPLEIDINGEN Cognitief gedragtherapeutische opleidingen Kind & Jeugd Gedurende het jaar organiseert CCD meerdere basis- en vervolgcursussen Kind & Jeugd. Voor alle data verwijzen wij u graag naar onze website. Personen met een Masteropleiding Sociale Wetenschappen of Geneeskunde (psychiatrie). Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Kind & Jeugd (100 contacturen en 350 werkuren) Filosofie van de basiscursus Er wordt vanuit gegaan dat binnen cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de individuele case benadering centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen worden toegepast. De eerste is nogal theoretisch georiënteerd ( theory-based ) en zoekt aansluiting bij een experimenteel-psychologisch en leerpsychologisch kader. De tweede is betrekkelijk a-theoretisch en vooral praktisch/empirisch van aard ( evidence-based ) en zoekt inspiratie in vergelijkende effectstudies. In de filosofie van de basiscursus is de toekomst van de cognitieve gedragstherapie er in gelegen om beide benaderingen met elkaar te integreren. In de cursus worden de cursisten daarom vertrouwd gemaakt met beide richtingen. Ze leren enerzijds de individuele theoretisch geïnspireerde zoekschema s toepassen die bekend staan als functie- en betekenisanalyse en als gedachtenrapporten, anderzijds maken ze ook alvast, deels impliciet, enigszins kennis met enkele gestandaardiseerde en op specifieke klachten gerichte interventies binnen cognitieve gedragstherapie. Het is echter voorbehouden aan de beoogde vervolgcursus om het zwaartepunt op zulke standaardprogramma s te leggen. De gedachte achter dit twee-sporen beleid is, dat de huidige standaardbehandelingen nog niet trefzeker genoeg zijn om deze automatisch toe te passen zodra aan de betreffende DSM-diagnose is voldaan, terwijl de geïndividualiseerde benadering het risico inhoudt dat de therapeut te zeer in beslag wordt genomen door allerlei theoretische bespiegelingen waardoor de slagvaardigheid om te interveniëren te zeer verloren gaat. Kennis van beide richtingen lijkt een voorwaarde te zijn om de voordelen van beide benaderingen te kunnen optimaliseren en de risico s ervan te kunnen minimaliseren. In de basiscursus kinder- en jeugdgedragstherapie wordt er specifiek stil gestaan bij de toepassing van de leertheoretische principes binnen de context van het kind en/of de jongere. Dat houdt in dat het kunnen maken van leertheoretische analyses van de problematiek van de jeugdige veel nadruk krijgt in het cursusprogramma. Daarnaast zullen basale cognitief gedragstherapeutische behandelmethodes voor kinderen en jongeren besproken en geoefend worden. Doelstellingen van de basiscursus De cursisten worden geacht aan het eind van de basiscursus voldoende thuis te zijn in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en voldoende kennis te hebben van een aantal basale cognitief-gedragstherapeutische methodes om, onder supervisie, op verantwoorde wijze cognitieve gedragstherapieën van middelmatige zwaarte te kunnen uitvoeren. Concreet leren zij de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen en maken zij ook kennis met het belang van de therapeutische attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie. 7

8 Opzet van de basiscursus De basiscursus volgt in grote lijnen het cognitief gedragstherapeutisch proces. De eerste bijeenkomst behelst een plaatsbepaling van de psychotherapie binnen het veld van de geestelijke gezondheidszorg, van de cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de psychotherapie en van de in deze basiscursus gebezigde opvatting over cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de cognitieve gedragstherapie. Daarna wordt een aantal zittingen besteed aan de taxatiefase, zowel in praktische zin als in de theoretische wetenschappelijke achtergronden daarvan. Daarna volgen enkele bijeenkomsten over de bespreking van het behandelplan en registraties, een aantal zittingen over interventies en tenslotte wordt kort stilgestaan bij evaluatie en afsluiting van behandelingen en bij de therapeutische setting. Zodra het deel begint over interventies maken de cursisten ook kennis met dossiervorming. Iedere cursist moet vanaf dat moment immers een aantal patiënten uit de eigen praktijk behandelen ( bespreek casuïstiek ) volgens de principes die in de cursus worden onderwezen en daarover verslagleggen en regelmatig rapporteren in de cursus. Met deze werkwijze wordt beoogd om het cognitief gedragstherapeutisch proces in de praktijk zo goed mogelijk te leren toepassen. Data 1, 8 en 22 november, 6 en 13 december 2013, 10, 24 en 31 januari, 14 en 21 februari, 7, 14 en 28 maart, 11 en 25 april en 9 mei 2014 Hoofddocenten mw. drs. E.M. Jansen-van Dijk & mw. drs. O.M. Bauhuis 3.665,- (exclusief boeken, inclusief cursusmap, lunches en certificaat) - wordt aangevraagd bij de VGCt voor 100 contacturen en 350 werkuren - wordt aangevraagd bij het NIP en het NIP K&J/NVO - wordt aangevraagd bij de NVvP - wordt aangevraagd bij de FGzP Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie Kind & Jeugd (100 contacturen en 300 werkuren) ATTENTIE: men kan alleen voor de complete vervolgcursus, dus deel 1 en 2 samen, inschrijven. Deel 1 (50 uren 8 bijeenkomsten): Gedragsveranderingen bij gezinsleden Gezinstherapie is een werkwijze waarbij kinderen en ouders en verschillende subsystemen behandeld worden. Prof. dr. Alfred Lange (2006) geeft een praktisch model voor zowel de behandeling van gezinnen die een kind aanmelden, relatieproblemen ervaren en andere specifieke probleemgebieden. Voor de kindertherapie is het niet alleen gewenst om met ouders de opvoeding als werkpunt te zien en daarmee vaardigheidstekorten op te lossen, maar ook is wenselijk de in de ouders dieper zittende problematiek van onvermogen te behandelen. Veel voorkomende kind-, ouder- en gezinsproblemen komen aan bod, waaronder agressie, geweld, internaliserende problematiek en ook echtscheidingstrauma. Deel 2 (50 uren 8 bijeenkomsten): Cognitieve technieken bij kinderen, jeugdigen en volwassenen Binnen de basiscursus is aandacht besteed aan de leertheoretische principes en technieken binnen de CGT. Deze vervolgcursus geeft verdiepende aandacht aan specifieke cognitieve technieken bij adolescenten en volwassenen. Deze cursus is praktisch gericht; er wordt veel geoefend om de vaardigheden van de cursist te vergroten. Daarnaast wordt een verdieping gegeven ten aanzien van de vaardigheden van de (toekomstige) therapeut om de cognitieve technieken te gebruiken bij kinderen en specifiek in de spelkamer. 8

9 Data voor de actuele data verwijzen wij u graag naar onze website Docenten mw. drs. F.N.B. Aelen (deel 1: 50 uren) & mw. drs. M.D. Mostert-Uijterwijk (deel 2: 50 uren) 3.665,- (exclusief boeken, inclusief cursusmap, lunches en certificaat) - de cursus wordt als een geheel aangevraagd bij de VGCt voor 100 contacturen en 300 werkuren - wordt aangevraagd bij het NIP en het NIP K&J/NVO - wordt aangevraagd bij de NVvP - wordt aangevraagd bij de FGzP Het Complete Traject tot Cognitief Gedragstherapeut Kind & Jeugd Dit complete traject kan in een tot twee jaar gevolgd worden (afhankelijk of men de basiscursus reeds gevolgd heeft in b.v. een Gz-opleiding). De N=1 studie vormt een onderdeel van het supervisietraject. U kiest wat u uit het aanbod wilt volgen, CCD organiseert het voor u. Het complete traject bestaat uit: 1) 16 dagen basisopleiding cursorisch gedeelte = 100 contacturen 2) 16 dagen vervolgopleiding cursorisch gedeelte = 100 contacturen 3) 5 dagen of 2 x 5 dagen groepsleertherapie in een groep van maximaal 8 deelnemers 4) 37,5 supervisiesessies van 120 uur in tweetallen (totaal 10 dagen) N=1 begeleiding vormt onderdeel van de supervisie. Een of twee patiënten worden geselecteerd en dat kan uiteindelijk resulteren in een verslag van een lange behandeling van 20 sessies of verslag van 2 behandelingen van 10 sessies. Het verslag bevat maximaal 30 pagina s A4 of tweemaal 15. Met de supervisie kan begonnen worden na het afronden van het introductiegedeelte van de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie. Traject op maat CCD kan voor u een traject op maat organiseren, waarbij rekening wordt gehouden met onderdelen die u reeds heeft gevolg. U kunt hiervoor vrijblijvend een voorstel en offerte aanvragen. Basisopleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker Kind & Jeugd Inhoud In de eerste helft van de cursus wordt gestart met een inleiding in de leertheorie, waarna er door de cursisten basisvaardigheden worden geoefend als het maken van functie- en betekenisanalyses van probleemgedrag, het in kaart brengen en registreren en meten daarvan, opstellen angsthiërarchie, uitvoeren van exposure, uitdagen van gedachten, het opzetten van een gedragsexperiment en taakconcentratie. Ook is er aandacht voor het afstemmen van gedragstherapie op kinderen en jongeren. In de tweede helft komen specifieke vaardigheden aan bod zoals meer verdieping in cognitieve therapie en operante bekrachtiging bij specifieke stoornissen, mediatietherapie bij ouders en in (dag) klinische settingen, motiveren, socratische dialoog en online hulpverlening. Bovenstaande vaardigheden worden besproken en geoefend aan de hand van (protocollen voor) veel voorkomende stoornissen en klachten bij kinderen en jongeren, angststoornissen, dwang, PTSS, 9

10 depressie, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en middelgebonden stoornissen. Er wordt gewerkt met eigen in te brengen casuïstiek (van cursist zelf of van cliënt) in subgroepen onder begeleiding van de docent nadat de diverse vormen van aanpak en/of technieken besproken en door docent zelf of via DVD-opnamen zijn gedemonstreerd. Data 20 november, 4 en 18 december 2013, 15 en 29 januari, 12 februari en 12 en 26 maart 2014 De opleidingsdag is een woensdag. Urenverdeling 48 contacturen en 100 werkuren Docent mw. drs. A. Kelling-Zuidema 1.850,00 (inclusief het cursusboek Protocollaire behandelingen van kinderen met psychische klachten van mw. prof. dr. C. Braet en mw. prof. dr. S.M. Bögels en het cursusboek Praktijkboek Gedragstherapie deel 1, Bas van Heycop ten Ham, Bert de Vos, Monique Hulsbergen, lunches en certificaat) - erkenning wordt aangevraagd als cursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker bij de VGCt voor 48 contacturen, de cursus dient met inbegrip van het aantal werkuren tenminste 100 uren te beslaan - tevens wordt accreditatie aangevraagd bij de V&V (eerder toegekend voor 48 punten), de BAMw (eerder 6,6 registerpunten) en de SRVB (eerder toegekend voor 24 punten) de cursus is bedoeld voor o.a. HBO-behandelaren/hulpverleners (zoals HBO-V, SPH, SPV of MWD), werkzaam op kinder- en jeugdafdeling van GGz-instellingen en in de jeugdzorg/jeugdhulpverlening DIVERSEN Docentenopleiding voor professionals in de GGz Vierdaagse opleiding Dit curriculum heeft tot doel docenten op te leiden die beschikken over de competenties - de kennis, houding en vaardigheden - om cursisten een stimulerende leeromgeving te bieden zodat zij actief, effectief en doelgericht kunnen leren. Een competentiegericht curriculum is gericht op output: wat moet men kunnen en kennen aan het eind van de opleiding. In dit geval gaat het om een curriculum dat gericht is op docentvaardigheden. Het geeft antwoord op de vraag: wat moeten de deelnemende cursisten kunnen en kennen om zich een bekwaam en competent docent te mogen noemen? De opleiding is bedoeld voor professionals in de GGz die het leuk en zinvol vinden om zich te bekwamen in didactische vaardigheden, zodat zij een belangrijk bijdrage kunnen leveren aan het onderricht aan andere professionals in de GGz, zoals Gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. De opleiding bestaat uit vier cursusdagen (24 uur). Data 9 en 29 oktober, 20 november en 13 december 2013 of 27 oktober, 17 november, 1 en 15 december 2014 Docent mw. drs. R. Jans 975,00 (inclusief boek, syllabus, lunches en certificaat) is toegekend door de VGCt voor 24 punten bij- en nascholing Register iedere cursist wordt na een positieve afronding opgenomen in het docentenregister van CCD 10

11 Teambegeleiding: een on the spot traject op maat Wanneer het in een team of tussen leidinggevenden en teamleden niet goed loopt, zijn er meestal problemen op een of meer van de volgende gebieden: Relatie: willen we met elkaar verder? Missie: waar staan we voor en waar doen we het voor? Taken: wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor? Communicatie: hoe gaan we met elkaar om en wat doen we bij conflicten? Wanneer uw team of wanneer een team in uw organisatie behoefte heeft aan begeleiding, kunt u bij CCD terecht voor een on the spot traject op maat. Praten over en werken aan een missie, de daaraan gerelateerde taken en onderlinge communicatie heeft geen zin wanneer de relatie onwerkbaar is. Willen en kunnen de betrokkenen (eventueel in gewijzigde opstelling) met elkaar verder, dan is er duidelijkheid nodig over de missie en de taken. Ten slotte moeten alle betrokkenen in staat zijn om op een assertieve manier met elkaar te communiceren en grenzen aan te geven. Het begeleidingstraject begint met een of enkele diagnostische gesprekken met leidinggevenden en teamleden om te bepalen hoeveel nadruk de relatie, missie, taken en communicatie moeten krijgen. Op basis daarvan wordt een KORTDUREND, ON THE SPOT begeleidingstraject geformuleerd en aangeboden. Dit traject bestaat zo nodig uit een manier om de relatie te zuiveren en uit een methode waarmee het team direct (bij voorkeur tijdens teamdagen) met elkaar aan het werk gaat om de missie en de daaraan gerelateerde taken te expliciteren en de communicatie te verbeteren. De aanpak is direct, praktisch en concreet. De teambegeleider modelt en ondersteunt, de teamleden oefenen en benoemen knelpunten. Aan het eind van het traject heeft het team voldoende inzicht, vaardigheden en handvatten om met elkaar de relatie goed, de missie en taken duidelijk en de communicatie assertief te houden. Teambegeleider dr. M.T. Appelo Duur een diagnostische gesprek, gevolgd door een aantal teamsessies teams (en leidinggevenden) Locatie in company programma en offerte op aanvraag 11

12 WORKSHOPS Angststoornissen: Protocollaire groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met angststoornissen: Denken + Doen = Durven In april 2008 is het cognitief-gedragstherapeutisch protocol Denken + Doen = Durven uitgegeven. Dit protocol is ontwikkeld voor de behandeling van kinderen in de leeftijd van 8-18 jaar met angststoornissen. Het protocol is getest in een vierjarige multicenterstudie naar de behandeling van kinderen en jeugdigen met angststoornissen, gesteund door een doelmatigheidssubsidie. Uit deze studie bleek dat 68% van de kinderen en jeugdigen een jaar na behandeling vrij was van al hun angststoornissen. Op basis van de individuele cognitief gedragstherapeutische behandeling Denken + Doen = Durven is een groepsvariant ontwikkeld. De resultaten van de pilotstudie naar deze groepsvariant bij groepen kinderen van 8-14 jaar met ernstige angststoornissen, waren zeer goed. Voldoende aanleiding om dit protocol verder te implementeren in de praktijk van de jeugdzorg en GGz. Deze workshop gaat over Denken + Doen = Durven in een groep. In de interactieve workshop wordt (kort) aandacht besteed aan een aantal wetenschappelijke achtergronden en stilgestaan bij de implementatie van het protocol in de praktijk van de jeugdzorg en GGz. Er wordt bovenal ingegaan op de opbouw van het protocol en er wordt geoefend met cognitief-gedragstherapeutische technieken, toegespitst op kinderen met angststoornissen. Een en ander wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en filmfragmenten. Deze workshop is geschikt voor allen die geïnteresseerd zijn in het bieden van angstbehandelingen aan kinderen door een cognitief-gedragstherapeutisch groepsprotocol en die zich (verder) wil bekwamen in het gebruik van de bijbehorende technieken. Het protocol is geschikt voor de behandeling van kinderen van 8 tot 18 jaar. Deze groepsvariant is echter alleen geëvalueerd bij groepen met kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar. Om die reden zullen praktijkvoorbeelden vooral aansluiten bij deze leeftijdscategorie. Na afloop van deze workshop beschikken de deelnemers over voldoende handvatten om zelf aan de slag te gaan met het protocol. Datum 5 november 2013 of 23 september 2014 Docent mw. drs. T.M. Peijnenburg of mw. drs. L. Jongerden 300,00 (inclusief protocol, syllabus, lunch en certificaat) wordt aangevraagd bij het BAMw (eerder toegekend voor 1 registerpunt), de NVK (eerder toegekend voor 6 punten), bij de NVvP (eerder toegekend voor 6 punten), bij het NIP K&J/NVO (eerder toegekend voor 3 punten behandeling), bij de VGCt (eerder toegekend voor 6 punten) en bij de FGzP VGCt/sectie kind en jeugd, kinder- en jeugdartsen, (Gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, pedagogen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychotherapeuten, maatschappelijk werkers in de jeugdzorg en werkzaam op scholen 12

13 Autismespectrumstoornissen: Protocollaire behandeling bij kinderen met autismespectrumstoornissen Tweedaagse workshop Dag 1 Tijdens deze workshop wordt de nieuwe ToM test-r gepresenteerd en wordt er aan de hand van casuïstiek geoefend met afname en scoring. Voorafgaand aan dit praktisch gedeelte, wordt op een compacte wijze de theorie gepresenteerd, een noodzakelijke voorwaarde als kader voor de ToM test-r. Ook wordt ingegaan op ToM ontwikkeling bij kinderen met autismespectrumstoornissen. Kinderen met ASS blijken vaak hiaten te vertonen in de sociaalcognitieve ontwikkeling: de ontwikkeling van het denken over sociale gebeurtenissen. Tekorten in sociale vaardigheden zijn vaak terug te voeren op tekorten in sociale cognitie. Een wezenlijk onderdeel hiervan is datgene wat de ontwikkelingspsychologen wel Theory of Mind (afgekort ToM) noemen: de cognitieve vaardigheid om aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te schrijven en op basis daarvan te anticiperen op het gedrag van anderen. Deelnemers aan deze workshop leren hiaten in de sociaalcognitieve ontwikkeling in kaart te brengen met behulp van de ToM test-r. Allereerst wordt een theoretisch kader van ToM aangereikt; daarna wordt de ontwikkeling van de ToM test-r besproken. Vervolgens leren de deelnemers de ToM test-r te hanteren als een instrument in de handelingsgerichte diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen. De ToM test-r is een van de weinige instrumenten die het construct ToM op een gedifferentieerde wijze benadert. De test meet de drie stadia waarlangs ToM zich ontwikkelt: (1) voorlopers van ToM (doen-alsof, het onderkennen van verschil tussen fysisch en mentaal, emotieherkenning); (2) eerste manifestaties van ToM (first order belief en false belief) en (3) hoogste niveau van ToM (second order belief). Met behulp van een gestructureerd interview dat bestaat uit 14 items, wordt informatie verzameld over de mate waarin kinderen van 4 tot en met 12 jaar beschikken over sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit. De afname van dit interview duurt gemiddeld twintig minuten. Het instrument is met name bedoeld voor de doelgroep kinderen met autismespectrumstoornissen. Werkwijze Tijdens de workshop worden verschillende werkvormen gehanteerd: inleidingen door de docenten, illustratie door middel van video, oefening met afname en scoring van de test en interpretatie van de testresultaten. Dag 2 Tijdens de tweede dag wordt vooral aandacht besteed aan het opzetten van een ToM-training, aan de vraag waarom het belangrijk is nadrukkelijk aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het zelfbesef, zelfbeeld en zelfvertrouwen, alvorens te werken aan emotieherkenning en perspectief nemen. Met behulp van oefeningen die in de training gebruikt kunnen worden, zullen we aan de slag gaan. Het is een training op maat die is afgestemd op de vraagstelling van de kinderen in de groep. Dat betekent dus dat geen kant en klare training wordt aangeboden, maar een aanzet hoe de vraagstelling van kinderen naar een programma vertaald kan worden. Data 25 en 30 oktober 2013 of 4 en 18 maart 2014 of 6 en 13 november 2014 Docenten Dag 1: dr. C.M.G. Meesters & dr. P. Steerneman Dag 2: mw. drs. C.C.T.M. Smits & mw. L. Schalken 13

14 625,00 (inclusief het cursusboek Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties, Tom test-r Set: Handleiding (met CD-rom) + Werkboek/Testplaten in opbergkoffer, cursusmateriaal, lunches en certificaat) is toegekend door de VGCt voor 6 punten, het NIP K&J/NVO voor 1 punt diagnostiek, 5 punten behandeling en 12 punten herregistratie, de BAMw voor 2,5 registerpunten en de NVvP voor 12 punten - wordt aangevraagd bij de NVK (eerder 12 punten) en de FGzP 2014 voorjaar - is toegekend door de VGCt voor 6 punten, het NIP K&J/NVO voor 1 punt diagnostiek, 5 punten behandeling en 12 punten herregistratie en de BAMw voor 2,5 registerpunten - wordt aangevraagd bij de NVK, de FGzP en de NVvP) 2014 najaar - is toegekend door de VGCt voor 6 punten - wordt aangevraagd bij het BAMw, de NVvP, het NIP K&J/NVO, de FGzP en de NVK VGCt/sectie kind en jeugd, kinder- en jeugdartsen, (Gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, pedagogen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychotherapeuten, maatschappelijk werkers in de jeugdzorg en werkzaam op scholen Depressieve symptomen: Cognitieve gedragstherapie bij depressie; Pak aan: kinderen met depressieve symptomen Het programma Pak Aan bestaat uit 18 sessies van 1 uur en maakt gebruik van verschillende cognitieve en affectieve technieken, zoals affectieve educatie, probleemoplossingtraining, cognitieve herstructurering en het opbouwen van een positief zelfbeeld. Depressieve gevoelens worden gezien als problemen die aangepakt moeten worden. Het programma is zowel bestemd voor individuele als groepstherapie bij kinderen tussen 8 en 13 jaar met depressieve symptomen. De workshop is een intensieve dagtraining waarin de programmacomponenten en de noodzakelijke vaardigheden worden aangereikt aan de hand van demonstraties, modeling, invulopdrachten, spelletjes, tips, etc. De deelnemers ontvangen het Nederlandstalige werkboek Pak Aan en de bijhorende manual voor therapeuten. Datum 2 september 2013 of 15 september 2014 Deze workshop start om uur en eindigt om uur. Docent mw. prof. dr. C. Braet 300,00 (inclusief het Pak aan therapeuten- en werkboek, lunch en certificaat) is toegekend door de BAMw voor 1,25 registerpunten, de VGCt voor 6 punten - wordt aangevraagd bij de NIP K&J/NVO (eerder 6 punten), de NVK (eerder 6 punten), de NVvP (eerder 6 punten) en de FGzP wordt aangevraagd bij het NIP K&J/NVO, de NVK, het BAMw, de VGCt en de NVvP VGCt/sectie kind en jeugd, kinder- en jeugdartsen, (Gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, pedagogen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychotherapeuten, maatschappelijk werkers in de jeugdzorg en werkzaam op scholen Feedback Informed Treatment: Het verbeteren van therapie door Feedback Informed Therapie Feedback Informed Treatment (FIT) is een benadering voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van hulpverlening. Het is gebaseerd op de meest overtuigende wetenschappelijke inzichten over wat effectieve therapie is. FIT kan gebruikt worden door therapeuten van alle stromin- 14

15 gen. De hulpverlener vraagt elke sessie feedback aan de cliënt over de therapeutische relatie en het effect van de hulp en gebruikt deze informatie om de behandeling aan te passen als dat nodig is. Dit gebeurt door middel van twee simpele vragenlijsten, de Outcome Rating Scale (ORS) en de Session Rating Scale (SRS), ontwikkeld door Barry Duncan en Scott Miller. Deze benadering komt overeen met wat de American Pyschological Association (APA) evidence based practice noemt en past goed in de tendens om kosteneffectieve zorg te leveren. Datum 10 december 2013 of 20 maart 2014 of 30 oktober 2014 Docent mw. drs. S.K. van der Schaaf 300,00 (inclusief het boek Het geheim van de betere therapeut, lunch en certificaat) wordt aangevraagd bij het NIP K&J/NVO, de NVK, het BAMw, de VGCt, de FGzP en de NVvP VGCt/sectie kind en jeugd, kinder- en jeugdartsen, (Gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, pedagogen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychotherapeuten, maatschappelijk werkers in de jeugdzorg en werkzaam op scholen Gedragsproblemen: Protocol voor behandeling van jonge kinderen met gedragsproblemen Tweedaagse workshop Kinderen de baas!? Kinderen (4-12 jaar) die meer dan andere kinderen vechten, driftbuien vertonen, liegen, ongehoorzaam en opstandig zijn, baren hun ouders en leerkrachten heel wat zorgen. Ze vormen de grootste groep van aangemelde kinderen in de hulpverlening. Deze workshop voor trainers c.q. hulpverleners is een verdieping van en aanvulling op het praktijkboek Kinderen...de baas!?. Dit boek is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over de ontwikkeling van gedragsproblemen en maakt gebruik van effectieve behandelingsstrategieën. Hulpverleners kunnen het als handleiding hanteren om via groepsbijeenkomsten de opvoedingsvaardigheden van ouders met jonge kinderen met gedragsproblemen te bevorderen. Het vertrekpunt van deze workshop is de ontwikkeling van gedragsproblemen met daarbij de focus op de typische interactiepatronen tussen kind en opvoeder. Vijf opvoedingsvaardigheden vormen de peilers van het programma zodat ouders die doelbewust kunnen inzetten om de omgang met hun kind te verbeteren. Aan de hand van casuïstiek, rollenspelen en ervaringen van de deelnemers wordt ruime aandacht besteed aan de thema s uit de oudertraining en wordt gezocht naar een effectieve aanpak van typische problemen en vragen van opvoeders. Afhankelijk van de vragen van de deelnemers wordt beknopt of iets uitgebreider ingegaan op aandachtspunten bij de opzet van een groepsaanbod in een ruimer hulpverleningskader. De training is bedoeld voor hulpverleners die werken met ouders rond opvoedingsproblemen en voor begeleiders die ervaring hebben met kinderen met gedragsproblemen en die zoeken naar een effectieve aanpak. Data 23 september en 9 oktober 2013 of 5 en 19 september

16 Docenten dr. W. De Mey en/of mw. drs. E. Merlevede 495,00 (inclusief het boek Kinderen de baas!?, syllabus, lunches en certificaat) is toegekend door het NIP K&J/NVO voor 2 punten in de categorie diagnostiek, 3 punten in de categorie behandeling, 1 punt in de categorie overig en 10 punten voor de herregistratie, het BAMw voor 2,5 registerpunten en de VGCt voor 12 punten - wordt aangevraagd de NVvP (eerder toegekend voor 12 punten), de NVK (eerder 12 punten) en de FGzP is toegekend door het BAMw voor 2,5 registerpunten - wordt aangevraagd bij het NIP K&J/NVO, de VGCt, de NVvP, de FGzP en de NVK VGCt/sectie kind en jeugd, kinder- en jeugdartsen, (Gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, pedagogen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychotherapeuten, maatschappelijk werkers in de jeugdzorg en werkzaam op scholen Hypnose bij kinderen in de medische setting Driedaagse basiscursus In deze driedaagse cursus worden hulpverleners geschoold in de elementaire basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen en zullen zij in staat zijn om eenvoudige hypnotische interventies toe te passen. De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan bod: wat is hypnose wel en niet, taalgebruik en metaforen, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken, angst- en pijnreductietechnieken. De leerdoelen van deze driedaagse cursus zijn: leren van hypnotische inductie- en verdiepingstechnieken bij kinderen; het introduceren en stimuleren van het gebruik van hypnose bij kinderen en hun ouders; het vaardig worden in hypnotisch taalgebruik; gericht indiceren en gebruik maken van de toepassingsmogelijkheden van hypnose bij verschillende leeftijdsgroepen; gericht indiceren en gebruik maken van de toepassingsmogelijkheden van hypnose in de kindergeneeskunde (met name gericht op de reductie van pijn en stress); het toepassen van zelf hypnose. Er zal gewerkt worden met videodemonstraties en powerpointpresentaties. De diverse technieken zullen door de deelnemers gedurende de cursusdagen geoefend worden. Data 9 september, 7 oktober en 11 november 2013 of 4 februari, 11 maart en 8 april 2014 of 8 september, 6 oktober en 3 november 2014 Docenten mw. C.J.J. Frankenhuis (dag 1, 2 en 3) & mw. dr. A.M. Vlieger (dag 1 en 3) (dag 2 andere co-docent) 875,00 (inclusief boek Hypnosis And Hypnotherapy With Children, syllabus, lunches en certificaat) is toegekend door het NIP voor 3 punten diagnostiek en 24 punten behandeling, de NVK voor 18 punten, de FGzP voor 6 punten en de NVvP voor 18 punten - is aangevraagd bij de NIP K&J/NVO (eerder toegekend voor 18 punten), de NBVH en de V&V (eerder 18 punten) is toegekend door het NIP voor 3 punten diagnostiek en 24 punten behandeling en de FGzP voor 6 punten - wordt aangevraagd bij de NIP K&J/NVO, de NBVH, de V&V de NVvP en de NVK kinderpsychiaters, kinderartsen, kinderverpleegkundigen, orthopedagogen, kinder-psychologen, (Gz-)psychologen, kinderpsychotherapeuten, pedagogisch medewerkers, kinderfysiotherapeuten en maatschappelijk werkers 16

17 Hypnose bij kinderen in de medische setting Driedaagse vervolgcursus Dag 1 Inleiding in de hypnose, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken. Het opwekken van trancefenomenen zoals leeftijdsregressie, katalepsie, functionele amnesie, pijnbeheersing en symptoomtransformatie en cueconditioning. Demonstraties en oefening van taalgebruik en metaforen, evenals egoversterkende oefeningen. Er worden voorbeelden gegeven van toepassing bij conversie en ongewenste gewoonten zoals tics. Dag 2 Behandelingsstrategieën bij astma en huidaandoeningen zoals eczeem. Toepassing van hypnose bij functionele klachten zoals misselijkheid, dyspepsie en vermoeidheid, angststoornissen, nachtmerries en pavor nocturnus. Er wordt geoefend met angst- en pijnreductietechnieken bij angstige kinderen ter voorbereiding op medische ingrepen en bij acute pijn. Het gebruik van hypnose ter ondersteuning van chronische medische aandoeningen. Dag 3 Behandelingsstrategieën bij chronische pijn zoals IBS/FAP en hoofdpijn. Demonstratie en oefenen van diverse hypnotische technieken. Behandelingsstrategieën bij enuresis. Inbreng en bespreken van casussen. Data 10 september, 8 oktober en 12 november 2013 of 9 september, 7 oktober en 4 november 2014 Docenten mw. C.J.J. Frankenhuis (dag 1, 2 en 3) & mw. dr. A.M. Vlieger (dag 1 en 3) (dag 2 andere co-docent) 875,00 (inclusief boek Scripts and Strategies in Hypnotherapy with Children, syllabus, lunches en certificaat) is toegekend door het NIP K&J/NVO voor 18 punten herregistratie en de FGzP voor 18 punten - wordt aangevraagd bij de NVvP (eerder 18 punten), het NIP (eerder 18 punten), de NVK (eerder 18 punten), de V&V (eerder 18 punten) en de NBVH wordt aangevraagd bij de V&V, het NIP, NIP K&J/NVO, het NVK, de FGzP, de NBVH en de NVvP kinderpsychiaters, kinderartsen, kinderverpleegkundigen, orthopedagogen, kinder-psychologen, (Gz-)psychologen, kinderpsychotherapeuten, pedagogisch medewerkers, kinderfysiotherapeuten en maatschappelijk werkers Kennis van of ervaring met hypnose of het gevolgd hebben van de hiervoor genoemde basiscursus zijn voorwaarde voor deelnam aan deze vervolgcursus. IPT: Interpersoonlijke psychotherapie bij depressieve adolescenten Driedaagse workshop Inleiding IPT is een behandelmethode die vanaf de jaren 70 wordt toegepast bij depressieve patiënten. De behandelmethode is goed onderzocht en is effectief. Met het toenemen van het besef dat bij adolescenten ook regelmatig depressies kunnen voorkomen is er ook een specifiek protocol gemaakt voor deze groep (Mufson, 2004). In Nederland wordt er nog maar spaarzaam mee gewerkt. Deze cursus van drie dagen geeft bij 100% aanwezigheid recht op het aspirant-lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor IPT. 17

18 Achtergrond Bij IPT wordt uitgegaan van de stelling dat de kwaliteit van sociale relaties van wezenlijk belang is voor het psychisch welbevinden. Verstoringen in de interpersoonlijke relaties of het verlies van een belangrijke ander kunnen aanleiding geven tot psychische klachten en soms ook tot een depressie. Zeker bij adolescenten is dit gevaar aanwezig omdat er vaak veel gevraagd wordt inzake het aangaan van nieuwe relaties en het veranderen en loslaten van oude relaties. De behandeling van IPT wordt vooral individueel toegepast, maar initiatieven om IPT in een groep toe te passen zijn er steeds meer. Werkwijze Tijdens deze cursus wordt er gedurende twee aaneengesloten dagen geoefend met het protocol. Hierbij wordt uitgegaan van de stappen die hierin gedaan worden. Ook wordt er ingegaan op de achtergronden van het protocol en de diagnostiek. Het accent in deze driedaagse workshop zal liggen op de behandeling van adolescenten. Een derde dag, ongeveer 3 maanden later, is gedoeld om een terugkoppeling te kunnen doen over behandelingen die in de tussentijd gedaan zijn. Data 12, 13 september en 11 december 2013 of 2, 3 oktober en 8 december 2014 Docenten drs. K. Jonker & mw. drs. C. Gunning 810,00 (inclusief syllabus, het leerboek Interpersoonlijke psychotherapie, lunches en certificaat) wordt aangevraagd bij het NIP, de VGCt, de FGzP en de NVvP (Gz-)psychologen, psychotherapeuten, gedragstherapeuten en psychiaters Het PrOP-model: kortdurende psychologische interventies voor kinderen en jongeren Tweedaagse workshop Hulpverleners ervaren steeds vaker druk vanuit cliënten, verwijzers en zorgverzekeringen om kortdurend, maar tegelijk ook efficiënt te behandelen, vooral als het gaat om minder ernstige psychische problematiek. Lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland en België vragen een andere kijk op de hulpverlening. Kinderen en jongeren hebben in vergelijking met volwassenen meer veerkracht, een groter adaptatievermogen en kunnen zich sneller herstellen van een tegenslag. Zij zijn ook nog volop in ontwikkeling. Kortdurende psychotherapie, zoals beschreven in het handboek Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn van Rijnders en Heene (2010), is dus bij uitstek geschikt voor kinderen en jongeren. Centraal in dit model staan de capaciteiten waarover kinderen en hun omgeving zelf beschikken en de stimulering ervan. Het stappenplan Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn is beschreven in een werkboek voor jongeren en in een therapeutenhandleiding (Debruyne, Haeck et al. 2010). Inhoud Basisprincipes en achtergrond, indicatiecriteria kortdurend behandelmodel; Schematisch overzicht behandelmodel met de verschillende fasen; kinderen en jongeren:werken met kinderen en ouders; Aangepaste schema s voor kinderen en ouders: - aanmelding met in- en exclusiecriteria; - gezamenlijke probleemdefinitie, differentiatieschema KOP/PrOP, Pr = O x P; - doelen opstellen; 18

19 - gedragsverandering en werkplan; - afsluiting en terugvalpreventie. Kernconcepten en hulpmiddelen: gebruik van technieken en vragenlijsten. Werkwijze De eerste dag wordt besteed aan het bespreken van de basisprincipes, de indicatiecriteria, de gezamenlijke probleemdefinitie en het protocol en aan het oefenen daarmee; De tweede dag wordt besteed aan werken volgens het protocol, integreren van gegevens uit vragenlijsten in diagnostiek en behandelplan, technieken en aan het oefenen daarmee; In de weken tussen de cursusdagen in oefenen de cursisten in hun eigen praktijk met wat geleerd is en voeren ze huiswerkopdrachten uit. Na afloop van de cursus heeft de deelnemer zich de basisprincipes van kortdurende behandeling bij kinderen en jongeren eigen gemaakt en kan hij/zij deze zelfstandig uitvoeren. Data 9 en 30 september 2013 of 29 september en 27 oktober 2014 Docent mw. drs. N.E. Haeck 545,00 (inclusief het boek Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn, het kinderen en jongeren therapeutenboek & werkboek, lunches en certificaat) is toegekend door het NIP K&J/NVO voor 1,5 punten diagnostiek, 4,5 punten behandeling en 12 punten herregistratie, het NIP voor 4 punten diagnostiek en 14 punten behandeling en de VGCt voor 12 punten - wordt aangevraagd bij de NVvP (eerder toegekend voor 12 punten), de FGzP en de V&V (eerder 12 punten) is toegekend door het NIP voor 4 punten diagnostiek en 14 punten behandeling - wordt aangevraagd bij de VGCt, het NIP K&J/NVO, de NVvP, de FGzP en de V&V eerstelijnspsychologen, (Gz-)psychologen, gedragstherapeuten, psychotherapeuten, psychiaters, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg of de ambulante GGz Obese kinderen: Behandelingsstrategieën bij obese kinderen Tijdens de workshop wordt een state of the art opgemaakt van hetgeen momenteel in de vakliteratuur bekend is over de behandeling van obesitas bij kinderen. Kort wordt ingegaan op de complexe etiologie (biologische en omgevingsmodellen) van de gewichtsproblematiek. Na deze inleiding zal de aandacht worden gericht op de behandelingsmodaliteiten voor dikke kinderen. De focus wordt daarbij gelegd op realistische behandelingsdoelen: geen gewichtsverlies, maar gewichtscontrole. Dit is meer dan voldoende als therapiedoel voor kinderen die nog groeien. Deze aanpak heeft geleid tot een programma dat kindvriendelijk, soepel en duurzamer is. Ook blijkt deze behandeling succesvoller dan niet-protocollaire behandelingen. Het programma omvat een combinatie van drie noodzakelijke behandelingsingrediënten, te weten voedingsrichtlijnen, een bewegingsprogramma en gedragstherapie. Daarbij zullen de volgende onderdelen extra aandacht krijgen en geoefend worden: Opmaken van een aan de individuele noden van het kind aangepast therapieplan: therapie-indicaties en contra-indicaties; Geven van gerichte adviezen; Motiverende technieken; Werken met een eetdagboek; 19

20 Opstellen van een contract; Werken aan stapsgewijze gedragsverandering; Werken met de ouders met het doel gezonde principes binnen het gezin te introduceren en te bestendigen; Valkuilen in de behandeling. In een afsluitende discussie komen de volgende vragen aan bod: Hoe kunnen we streven naar behoud van de gewichtstabilisatie op lange termijn? Wat als ouders er niet in slagen om gezonde principes voor het hele gezin toe te passen? Hoe om te gaan met onrealistische verwachtingen? De deelnemers ontvangen tijdens de workshop werkmateriaal en krijgen demonstraties te zien. Datum 4 december 2013 of 24 april 2014 of 16 september 2014 Deze workshop start om uur en eindigt om uur. Docent mw. prof. dr. C. Braet 300,00 (inclusief het boek Kinderen met overgewicht, syllabus, lunch en certificaat) is toegekend door het NIP voor 4,5 punten behandeling en 4,5 punten diagnostiek, de NVK voor 6 punten, de FGzP voor 6 punten en de VGCt voor 6 punten - wordt aangevraagd bij de NIP K&J/NVO (eerder toegekend voor 6 punten), de NVvP (eerder 6 punten) en het St. ADAP (accreditatiebureau NVD) (eerder 5,5 punten) is toegekend door het NIP voor 4,5 punten behandeling en 4,5 punten diagnostiek en de FGzP voor 6 punten - wordt aangevraagd bij het NIP K&J/NVO, het NIP, de NVK, de VGCt, de NVvP en het St. ADAP (accreditatiebureau NVD) kinder- en jeugdpsychologen, (Gz-)psychologen, psychiaters, kinder- en jeugdartsen, psychotherapeuten, gedragstherapeuten, (ortho-)pedagogen en diëtisten Ongewone stoornissen: De behandeling van ongewone stoornissen Depressies, angststoornissen en burnout zijn vaak voorkomende aandoeningen waarvoor alom bekende adequate behandelingen voorhanden zijn. Toch meldt lang niet iedereen zich met dergelijke voor de hand liggende klachten. In deze workshop staat de behandeling van minder voorkomende en meer ongewone stoornissen centraal. In de ochtend zal de behandeling van ticstoornissen en het syndroom van Gilles de la Tourette besproken worden. Patiënten met een ticstoornis, waaronder het syndroom van Gilles de la Tourette, krijgen vaak medicatie voorgeschreven. Deze medicatie wordt echter dikwijls gestaakt vanwege de bijwerkingen. Gedragstherapie biedt een alternatief. In deze workshop worden naast medicatie ook twee gedragstherapeutische methoden besproken die in onderzoek bij kinderen en volwassenen effectief zijn gebleken: habit reversal en exposure met responspreventie. De methoden worden stap voor stap toegelicht en geïllustreerd met videomateriaal. In de middag staat de conversiestoornis centraal. De meest voorkomende stoornissen worden besproken zoals verlammingen, spraakstoornissen en het onvermogen gecoördineerde bewegingen uit te voeren zoals lopen, eten en schrijven. Verder komen verkrampingen, trillen, schokken en psychogene niet-epileptische aanvallen aan bod. De behandeling van conversiestoornissen is in te delen in drie categorieën: 1) strategieën met gebruik van hypnose, 2) strategieën met behulp van katalepsie en 3) een gedragstherapeutische benadering waarbij vooral shaping- en zelfcontroleprocedures wor- 20

CCD HET COMPLETE OPLEIDINGSTRAJECT COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE BASIS-, VERVOLGOPLEIDING, SUPERVISIE (INCLUSIEF N=1) EN GROEPSLEERTHERAPIE

CCD HET COMPLETE OPLEIDINGSTRAJECT COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE BASIS-, VERVOLGOPLEIDING, SUPERVISIE (INCLUSIEF N=1) EN GROEPSLEERTHERAPIE CCD HET COMPLETE OPLEIDINGSTRAJECT COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE BASIS-, VERVOLGOPLEIDING, SUPERVISIE (INCLUSIEF N=1) EN GROEPSLEERTHERAPIE Arnhem Cure & Care Development (CCD) Cure & Care Development (CCD)

Nadere informatie

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten 2012 2013 Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 1/6 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Missie 4 Wetenschappelijke

Nadere informatie

CCD SOCRATISCH MOTIVEREN, het Stappenplan voor Reflectie & Discipline (SRD) en Gesprek op Maat 2011. Docent: dr. Martin Appelo

CCD SOCRATISCH MOTIVEREN, het Stappenplan voor Reflectie & Discipline (SRD) en Gesprek op Maat 2011. Docent: dr. Martin Appelo CCD SOCRATISCH MOTIVEREN, het Stappenplan voor Reflectie & Discipline (SRD) en Gesprek op Maat 2011 : dr. Martin Appelo Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Cure & Care Development (CCD) Cure & Care Development

Nadere informatie

Groningensingel 1, etage 4A Arnhem

Groningensingel 1, etage 4A Arnhem Groningensingel 1, etage 4A Arnhem INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany 4 Duur & locatie van de workshops en opleidingen 4 Actueel 4 Inschrijvingen 4 Annulering

Nadere informatie

CCD. Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma. 14-daagse opleiding. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

CCD. Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma. 14-daagse opleiding. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem CCD Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma 14-daagse opleiding 2011 Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Cure & Care Development (CCD) Cure & Care Development (CCD) stelt zich ten doel de nieuwste

Nadere informatie

CCD WORKSHOPS PROTOCOLLAIRE EN OVERIGE BEHANDELINGEN VOOR KINDEREN MET PSYCHISCHE KLACHTEN

CCD WORKSHOPS PROTOCOLLAIRE EN OVERIGE BEHANDELINGEN VOOR KINDEREN MET PSYCHISCHE KLACHTEN CCD WORKSHOPS PROTOCOLLAIRE EN OVERIGE BEHANDELINGEN VOOR KINDEREN MET PSYCHISCHE KLACHTEN 2010 2011 INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops

Nadere informatie

Directieve Therapie. Cure & Care Development organiseert in samenwerking met de Stichting Directieve Therapie en Uitgeverij Boom het symposium

Directieve Therapie. Cure & Care Development organiseert in samenwerking met de Stichting Directieve Therapie en Uitgeverij Boom het symposium Cure & Care Development organiseert in samenwerking met de Stichting Directieve Therapie en Uitgeverij Boom het symposium Directieve Therapie 13 September 2012 t Zand te Maarssen 1/6 SYMPOSIUM Directieve

Nadere informatie

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen mensenkennis Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker Kinderen en jeugdigen De docente geeft duidelijk en methodisch les, vertaalt vanuit eigen ervaring complexe theorie naar praktijk. Nu zet ik

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

EMOTIEREGULATIE. Jaarbeurs Utrecht. Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline

EMOTIEREGULATIE. Jaarbeurs Utrecht. Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline EMOTIEREGULATIE Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline Congres Dinsdag 26 november 2013 Jaarbeurs Utrecht prof.dr. Bram Orobio de Castro prof.dr.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN

ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN 10 maart 2015 CONGRES Regardz WTC Arnhem Angst, dwang en ticstoornissen Angst, dwang en tics komen bij meer dan 10% van alle kinderen en adolescenten voor. Maar

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 1/6 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Missie 4 Wetenschappelijke Raad van Advies 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Voor HBO-afgestudeerden in de GGZ, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten, vaktherapeuten,

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Visie 4 Missie 4 Wetenschappelijke Raad van Advies 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany

Nadere informatie

CGW in de psychosezorg bezuiniging, investering of verrijking?

CGW in de psychosezorg bezuiniging, investering of verrijking? CGW in de psychosezorg bezuiniging, investering of verrijking? Petra Bervoets CGT bij psychose CGT werd al langer toegepast bij depressie en angst maar niet bij psychose Medio jaren 90 kwam CGT bij psychose

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Begripsbepaling... 2 1. Basiscursus... 4 1.1 Accreditatieregels...

Nadere informatie

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2010 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 9A ARNHEM

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2010 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 9A ARNHEM CCD WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2010 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 9A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over CURE & CARE DEVELOPMENT 4 Werkwijze 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en opleidingen

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie Een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele stoornissen en problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Wat is Cognitieve Gedragstherapie? Cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS ADOS-training Karakter organiseert een training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS. Wat is ADOS? Het Autisme Diagnostisch

Nadere informatie

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn: de praktijk en de resultaten

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn: de praktijk en de resultaten Cure & Care Development organiseert in samenwerking met Indigo het tweede symposium Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn: de praktijk en de resultaten woensdag 29 juni 2011 ReeHorst,

Nadere informatie

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Nadere informatie

Inspiratiedag. De Basis GGz: Doen wat werkt. Zaterdag 13 september 2014 World Forum in Den Haag www.dagvandecgt.nl

Inspiratiedag. De Basis GGz: Doen wat werkt. Zaterdag 13 september 2014 World Forum in Den Haag www.dagvandecgt.nl Inspiratiedag De Basis GGz: Doen wat werkt Voor huisartsen, kaderhuisartsen GGz, praktijkondersteuners huisarts (POH GGz), psychologen werkzaam in de Basis GGz Zaterdag 13 september 2014 World Forum in

Nadere informatie

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD WORK SHOPS VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE [ [ [ [ [ DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD 1 WORKSHOP GROEPSBEHANDELING VAN (SEKSUEEL) GEWELDDADIGE FORENSISCH PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Cure & Care Development organiseert het symposium 99 JAAR NARCISME. 18 april 2013 Rijnpoort gebouw, Groningensingel 1 te Arnhem 1/6

Cure & Care Development organiseert het symposium 99 JAAR NARCISME. 18 april 2013 Rijnpoort gebouw, Groningensingel 1 te Arnhem 1/6 Cure & Care Development organiseert het symposium 99 JAAR NARCISME 18 april 2013 Rijnpoort gebouw, Groningensingel 1 te Arnhem 1/6 SYMPOSIUM 99 JAAR NARCISME Het is 99 jaar geleden dat Sigmund Freud (1856-1939)

Nadere informatie

EXECUTIEVE FUNCTIES. Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014 JAARBEURS UTRECHT

EXECUTIEVE FUNCTIES. Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014 JAARBEURS UTRECHT EXECUTIEVE FUNCTIES Kinderen en adolescenten met problemen met inhibitie, cognitieve controle, emotieregulatie, werkgeheugen, motivatie en zelfregulatie thuis en op school Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN. in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM

CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN. in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over CURE & CARE DEVELOPMENT 4 Werkwijze 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en opleidingen 4 Actueel

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Kosten De kosten voor de registratie voor een periode van 5 jaar bedragen 175,- voor NVP leden en 250,- voor niet NVP leden.

Kosten De kosten voor de registratie voor een periode van 5 jaar bedragen 175,- voor NVP leden en 250,- voor niet NVP leden. Aanvraagformulier Register Supervisoren Psychotherapie Procedure De aanmeldingsprocedure verloopt in vier stappen: 1. U stuurt het ingevulde aanvraagformulier met alle bijbehorende bijlagen en bewijsstukken

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2012

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2012 Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2012 Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Cure & Care Development (CCD) heeft afscheid genomen van haar oude logo. Na het behalen van de ISO certificering 9001-2008

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Stepping Stones 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Accreditaties: NIP A&O/A&G, NOBCO, KNGF psychosomatisch fysiotherapeut

Nadere informatie

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0-12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Behandeling van ouderen in de eerste lijn

Behandeling van ouderen in de eerste lijn Behandeling van ouderen in de eerste lijn Lucinda Meihuizen, GZ psycholoog Bestuurslid sectie ouderenpsychologen NIP Zorgpartners Midden-Holland en Samenwerkende psychologen Alphen a/d Rijn Agenda workshop

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie mensenkennis Ik kan mijn werk meer structuur, overzicht en effectiviteit geven met de inhoud die tijdens de opleiding is aangereikt. Basiscursus cognitieve gedragstherapie BLENDED Basiscursus cognitieve

Nadere informatie

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Accreditaties: NIP A&O/A&G, NOBCO, KNGF psychosomatisch fysiotherapeut

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM CCD WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en

Nadere informatie

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Accreditaties: NIP A&O/A&G, NOBCO, KNGF psychosomatisch fysiotherapeut

Nadere informatie

Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk. Eerder beoordeeld met een 8! Inschrijven via www.bsl.nl/emdr

Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk. Eerder beoordeeld met een 8! Inschrijven via www.bsl.nl/emdr Eerder beoordeeld met een 8! Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk Vrijdag 27 september 2013 Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor beginnende EMDR therapeuten, therapeuten die regelmatig verwijzen

Nadere informatie

M1028. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis

M1028. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis M1028 Introductiecursus Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG mensenkennis Introductiecursus voor gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG Een initiatief van de Vereniging

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD (0 12)

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD (0 12) TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD (0 12) Algemene beschrijving De training Niveau 4 Standaard Triple P biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

PCIT opleidingsinformatie 2011

PCIT opleidingsinformatie 2011 PCIT opleidingsinformatie 2011 PCIT opleiding Inleiding Sinds maart 2007 is in Nederland een effectief aanbod voorhanden voor ouders met kinderen van 2-7 jaar met gedragsstoornissen. Vele ouders en kinderen

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Implementeren doe je zo, of niet?

Implementeren doe je zo, of niet? Implementeren doe je zo, of niet? Prof. dr. MJPM Verbraak, klinisch psycholoog Inhoudelijk directeur HSK Groep Hoofdopleider GZ-psychologen ACSW/RU Nijmegen Waar staat de gezondheidszorg? Ontwikkelingen:

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Opleiding voor de behandeling van PTSS en andere traumagerelateerde klachten bij kinderen. Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF-CBT)

Opleiding voor de behandeling van PTSS en andere traumagerelateerde klachten bij kinderen. Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF-CBT) Opleiding voor de behandeling van PTSS en andere traumagerelateerde klachten bij kinderen Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF-CBT) AMC-De Bascule organiseert opleidingen en trainingen speciaal

Nadere informatie

Inspirerende Tweedaagse Cursus Interactiewijzer

Inspirerende Tweedaagse Cursus Interactiewijzer Inspirerende Tweedaagse Cursus Interactiewijzer Uit steeds meer onderzoek in zowel jeugdzorg als onderwijs blijkt het belang van een goede (therapeutische) werkrelatie voor het uiteindelijke effect van

Nadere informatie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie mensenkennis Ik kan mijn werk meer structuur, overzicht en effectiviteit geven met de inhoud die tijdens de opleiding is aangereikt. Basiscursus cognitieve gedragstherapie Basiscursus cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7 Inhoud Inleiding 3 Post-HBO opleiding Sensorische verwerking 5 Therapeutisch luisteren 6 Borsteldruktechniek 7 Motorprogramma en Sensorische Dieet 8 Werken aan de Werkhouding 9 2 Inleiding Kenniscentrum

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum Congres stoornis Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

Nadere informatie

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Cure & Care Development organiseert het symposium Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 15 december 2011 t Zand te Maarssen SYMPOSIUM Protocollaire behandelingen voor volwassenen

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken mensenkennis Post-hbo opleiding jeugd en gezin: outreachend en oplossingsgericht werken Uitgaan van de eigen kracht van ouders

Nadere informatie

Basiscursus Cliëntgerichte Psychotherapie

Basiscursus Cliëntgerichte Psychotherapie Basiscursus Cliëntgerichte Psychotherapie Februari 2014 Basiscursus in het kader van de opleiding Psychotherapeut CgP Docent: mw. drs. W.J.H.P. Schapendonk Locatie: de Plank 101 te Veldhoven - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Inleiding Dit Registratiereglement is een nieuw Reglement en gaat in op 1 mei 2016. Tot

Nadere informatie

Cursus stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode

Cursus stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode Cursus stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Accreditatie: NIP A&O/A&G en LV POH-GGZ PE-punten: NOBCO Inhoud

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

ONZE SCHOLING SAMEN1

ONZE SCHOLING SAMEN1 ONZE SCHOLING SAMEN1 ONZE SCHOLING Samen1 stelt zich tot doel de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategieën binnen de GGZ door middel van kennisoverdracht onder de aandacht van professionals

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Workshops en cursussen H E R S E N W E R K. Scholing en advies op het gebied van hersenletsel

Workshops en cursussen H E R S E N W E R K. Scholing en advies op het gebied van hersenletsel Workshops en cursussen H E R S E N W E R K Scholing en advies op het gebied van hersenletsel 2016 Hersenwerk Hersenwerk is een organisatie die kennis en wetenschap verzamelt en verspreidt op het gebied

Nadere informatie

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep een behandelprotocol voor depressie Dina Snippe, psychotherapeut Opleider-supervisor NVGP en NVIPT De genezing van de krekel Geacht somber gevoel,

Nadere informatie

IEDEREEN GEBRUIKT TOCH?

IEDEREEN GEBRUIKT TOCH? Cure & Care Development organiseert het symposium IEDEREEN GEBRUIKT TOCH? Verslavingsproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking 13 december 2012 Dominicanenklooster in Huissen 1/6

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010 Afkortingen: T = totaal geaccrediteerde uren (exclusief bijtelling 25% voorbereiding/huiswerk) D = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Diagnostiek B = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Behandeling

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

LEREN DOOR OP BASIS VAN E R VA R I N G E N NIEUWE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN. Acceptance and Commitment Therapy ACT - TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS

LEREN DOOR OP BASIS VAN E R VA R I N G E N NIEUWE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN. Acceptance and Commitment Therapy ACT - TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS LEREN DOOR E R V A R I N G Acceptance and Commitment Therapy OP BASIS VAN E R VA R I N G E N NIEUWE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN ACT - TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS ACT Training Alexander 2013. Niets uit deze

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Ga voor programma en inschrijven naar www.bsl.nl/sos

Ga voor programma en inschrijven naar www.bsl.nl/sos Congres S.O.S. Snelle opvang en behandeling van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Vrijdag 4 oktober 2013 Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht Keynote spreaker Valerie Sinason over

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie