vmbo koudetechniek GEA GRENCO NVKL Magazine vervangt bulletin! Koeltrofee naar Eerste leerlingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vmbo koudetechniek GEA GRENCO NVKL Magazine vervangt bulletin! Koeltrofee naar Eerste leerlingen"

Transcriptie

1 NVKL Magazine 1e kwartaal 2012 Koeltrofee naar GEA GRENCO NVKL Magazine vervangt bulletin! Eerste leerlingen vmbo koudetechniek Precies de goede temperatuur. Overal. Altijd. Gegarandeerd.

2 ma di wo do vr za zo April Kring Deventer 4 Kring Groningen 5 6 Vergadering WG Promotie Kring Zoetermeer Vergadering Algemeen Bestuur & Bijeenkomst Young Management Instalvakbeurs Venray & Vergadering PG TVM Instalvakbeurs Venray & Kring Roermond Instalvakbeurs Venray A G 30 ma di wo do vr za zo Mei 2012 E 7 8 Workshop Klantverwachtingen 9 Vergadering PG Marketing N Vergadering PG Onderwijs & SG Communicatie D A LEDEN- VERGADERING 31 ma di wo do vr za zo Juni Vergadering PG Kans

3 In dit nummer: Pag. 02 Agenda Pag. 04 Actualiteiten Pag. 05 Nieuwsitems 1e kwartaal 2012 Pag. 06 Update Projectgroepen Pag. 08 Overzicht producten en diensten Pag. 10 Impressie VSK 2012 Column Van de Voorzitter... Pag. 11 Uit het Bestuur Pag. 12 Slagingspercentage van 77% Eerste leerlingen koudetechniek VMBO Pag. 13 Wist u het al? Pag. 14 Ledenadministratie Pag. 15 Helpdesk Pag. 16 Kringbijeenkomsten 2012 Het NVKL Magazine wordt 1 keer per kwartaal verstuurd naar alle NVKL-leden. Heeft u ideeën of opmerkingen over het magazine, neemt u dan contact op met: Karin van der Maarel-Sonneveld of U kunt meer exemplaren van het magazine voor uw collega s opvragen via Alle informatie is ook te vinden op Voor alle collega s in het bedrijf kunt u een persoonlijke inlogcode bij ons Welkom Voor u ligt de eerste uitgave van het NVKL Magazine. Het magazine verschijnt voortaan 1 keer per kwartaal en vervangt het NVKLbulletin. We hopen u met dit NVKL Magazine nog beter op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen de sector en vereniging zelf. We staan uiteraard open voor aanvullingen en opmerkingen. We wensen u een warm, succesvol voorjaar toe! Het NVKL-bureau opvragen. 03

4 Actualiteiten FME-conjunctuurtest: Stagnatie, gevolgd door lichte groei De groei in de technologische industrie is tot stilstand gekomen. Zoals verwacht is de economische groei in de tweede helft van 2011 sterk teruggevallen. Het komende half jaar komt de groei zelfs uit op nul. Toch verwachten ondernemers in de technologische industrie over geheel 2012 een lichte groei te kunnen realiseren. Dit blijkt uit de FME-conjunctuurtest voorjaar FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: De technologische industrie blijft investeren, ondanks de kwetsbare economische situatie. Den Haag moet dat ook doen. Er mag niet worden bezuinigd op de concurrentiekracht van Nederland. Resultaten tweede helft 2011 groei valt stil Afgelopen half jaar groeide de technologische industrie met slechts 0,5% ten opzichte van de eerste helft van 2011; in die periode bedroeg de groei nog 10,5%. Ook de andere economische indicatoren lieten een scherp dalende trend zien. Zo nam de export slechts met 1% toe. De orders daalden met 2,5%, de productie met 4% en de winstgevendheid daalde met 0,5%. De investeringen door de ondernemingen stegen wel, met 4%. Over geheel 2012 toch lichte groei verwacht De eerste helft van 2012 blijft het omzetniveau gelijk aan de tweede helft van De export zal stijgen met 0,5%, de winstgevendheid met 2,5% en de investeringen zelfs met 5,5%. Ondanks de stagnatie van de omzet in de eerste helft van het jaar, zal de technologische industrie over geheel 2012 een beperkte groei van 1% laten zien. In 2013 neemt die groei toe tot 4%. Met de stagnatie in de eerste helft van 2012 volgt de technologische industrie de algehele economische trend, hoewel deze sector het nog steeds iets beter doet dan gemiddeld. Het algemeen geldende gebrek aan vertrouwen in de economie leeft ook onder de ondernemers in de technologische industrie. Zij zijn niet optimistisch over het economisch klimaat. Concreet geven ze aan vooral last te hebben van druk op verkoopprijzen en vraaguitval. Ook vinden ze het tekort aan voldoende technisch opgeleid personeel zorgwekkend. Hogere prestatie-eis voor thermische isolatie van gebouwen per 1 april 2012 Bij motie (32 757, nr. 9) heeft de Kamer eind 2011 de regering verzocht om de minimale Rc-waarde van de gebouwschil van woningen en daaraan gelijk te stellen gebouwen met een verblijfsfunctie per 1 april 2012 te verhogen naar 5,0. Voormalig minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Kamer in reactie daarop laten weten voorstander te zijn van geleidelijke aanscherping. Verhoging tot 5,0 zou leiden tot beperking van de keuzevrijheid in de manier waarop de voorgeschreven energieprestatie wordt gerealiseerd. Donner had er voorkeur voor dat verdere aanscherping van de minimale Rc-waarde zoveel mogelijk in de pas loopt met het tempo van aanscherpingen van de energieprestatie-eis op grond van de herziene richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD). De huidige minister van BZK Spies heeft in het Algemeen Overleg van 18 januari 2012 over het Bouwbesluit 2012 aangegeven dat er momenteel een onderzoek loopt naar de kosteneffectiviteit van verdere aanscherping van de Rc-waarde. De minister heeft beloofd de Kamer te informeren over de resultaten daarvan, die in april 2012 worden verwacht. Op basis daarvan kan besloten worden over het gewenste tempo van verdere aanscherping. De minister heeft daarbij aangegeven te willen streven naar aanscherping per 1 januari 2013, mits het onderzoek uitwijst dat het kosteneffectief blijkt te zijn. De Kamer heeft ingestemd met deze procedure en zou graag zien dat de Rc-waarde per 1 januari 2013 wordt verhoogd naar 5,0. Meer informatie: https:// zoek.officielebekendmakingen.nl/ dossier/32757/kst ? resultindex=0&sorttype=1&sortorder=4 Investeren in concurrentiekracht De technologische industrie ziet zeker mogelijkheden voor groei, maar benadrukt dat structurele maatregelen noodzakelijk zijn om het volle potentieel te realiseren. FME geeft daarom volop steun aan het ingezette topsectorenbeleid. Ook zullen alle partners handen en voeten moeten geven aan het Masterplan bèta en technologie. Ten slotte bepleiten FME-ondernemers maatregelen om de arbeidsmarkt te moderniseren. Dezentjé Hamming: Voor mij staat als een paal boven water dat creativiteit en een vooruitziende blik juist in moeilijke tijden essentieel zijn. Dit kabinet moet de broekriem verder aanhalen, maar ik roep de premier en zijn onderhandelingspartners nadrukkelijk op niet te bezuinigen op onze concurrentiekracht. We moeten blijven investeren in innovatie, in onderzoek en in onderwijs. Dan kunnen we kansen creëren en benutten om de verdienkracht van Nederland te vergroten februari 2012 Eerlijk, scherp en betrouwbaar ZAKEN DOEN Al vele jaren wordt gesproken over inkoopmacht en het onderwerp wordt met regelmaat op tafel gelegd bij het ministerie van EL&I. De Minister van EL&I heeft uiteindelijk toegezegd een Gedragscode eerlijke handelspraktijken te willen faciliteren. Voor het traject naar zo'n code toe zijn onderzoekers van TISCO, het privaatrechtelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit van Tilburg, gevraagd een voorstudie te doen. Het rapport is te downloaden vanaf de NVKL-site.

5 Invest in Argentina Voor specialisten in klimaat- en koudetechniek liggen er vele mogelijkheden voor het investeren in Argentinië, het is immers één van de snelst groeiende economieën van Zuid-Amerika. Volgens de OECD is Argentinië het land met de minste investeringsbelemmeringen van de regio. Hier maken Nederlandse bedrijven veel gebruik van, Nederland was de op 2 na grootste investeerder in Argentinië in Hiermee lift Nederland mee op de snelst groeiende economie uit de regio tussen (IMF). Vanuit de Vrije Universiteit gaat het ARP op non-profit basis deskonderzoek en veldonderzoek doen in Argentinië. Met tien jaar ervaring in internationale consultancy en tal van geslaagde projecten voor bedrijven als Philips, Zoll en Oxfam Novib en vele anderen kunnen de mogelijkheden in de Argentijnse markt voor u worden onderzocht. Na een zorgvuldige selectieprocedure staan er 21 getalenteerde en gemotiveerde studenten klaar om onderzoek te verrichten in Argentinië. Het uitvoeren van marktonderzoek of het identificeren van potentiële partners zijn slechts enkele van de geboden maatoplossingen. Voor meer informatie kunt u terecht op of kunt u contact opnemen via: of Actie EVC 500: Extra EVC-budget Het Ervaringscertificaat (EVC) is hét instrument om ervaring, kennis en kunde in kaart te brengen. OTIB verstrekt werkgevers al langer een financiële tegemoetkoming bij een EVCtraject. OTIB vindt het belangrijk dat werknemers en werkgevers vakmanschap optimaal benutten. Hierbij is het EVCtraject is een goed instrument. Met een EVC wordt de aanwezige kennis, kunde en vakmanschap in kaart gebracht. In 2012 biedt OTIB voor 500 werknemers in de technische installatiebranche nog eens 500 euro EXTRA tegemoetkoming. Maak er gebruik van! Onderstaande nieuwsberichten zijn het afgelopen kwartaal verstuurd in de tweewekelijkse digitale nieuwsbrieven. De berichten kunt u teruglezen op Leden > Bouwbesluit 2012 > Nieuwe data training Natuurlijke Koudemiddelen > Kandidaten voor NVKL s Young Management gezocht > Startbijeenkomst Research en Development aftrek > Bijeenkomst Levensduur van Gebouwgebonden elementen 12 april > Young Managemenbijeenkomst 13 april De kracht van lichaamstaal > Laatste herinnering Kringbijeenkomsten > Ondernemer ook aansprakelijk voor schade ingehuurde ZZP-ers > Wilt u de BV in? > Het belang van strategisch en slim grondstoffen inkopen > Slagingspercentage is 77% > Ontmoet uw collega-installateurs op de NVKL-kringbijeenkomsten > Belangrijke wijzigingen SDE+ op een rij > subsidie ontvangen voor uw eigen innovatie? > Nieuwe leden per > Voorlichtingsbijeenkomsten actualiteit Pensioenakkoord > Subsidienieuwsbrief maart 2012 > Ondernemers, nog geen weg omhoog in eerste kwartaal > Koude & Klimaatstraat op Installatie Vakbeurs Venray > Bouwteam meest succescolle contractvorm voor bouwprojecten > Inwerkingtreding Bouwbesluit 2012 nabij > Arboregels zzp-ers en werknemers gelijkgeschakeld > Klantverwachtingen Grootkeuken en Industrie kunt u nu downloaden > 14 maart Dag van de Zelfstandige > Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht > Wijzigingen WBSO voor 2012 gepubliceerd > Foto impressie VSK 2012 > Installatievakbeurs Venray april > PED-cursus > National congres Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) > CAO Metaal en Techniek ; regelingvakantierechten oudere werknemers gewijzigd > Uitnodiging Beurs Transport & Logistics 2012 > PERSBERICHT: GEA Grenco Energy Enhancer wint Koeltrofee 2012 > Duurzaamheid in de groothandel > PERSBERICHT: Beste jonge koelmonteur 2012 is geworden > Aankondiging NVKL kringbijeenkomsten 2012 > Gaat u naar de VSK? > Uw uitnodiging voor koffie & gebak bij de NVKL > Rectificatie bericht Wijziging Vakantiewetgeving per 1 januari 2012 > NAW-gegevens wijzigen bij MN > Persbericht Fiscaal voordeel energiebesparende luchtbehandelingskasten > Eerste resultaten pilotproject Levensduur installaties > Presentatie Werven klanten op NVKL website > Workshop Consumentenkoop > Wettelijke rente per 1 januari 2012 > Energie-investeringsaftrek (EIA) > Agentschap NL publiceert interpretatiedocument F-gassen > VSK update > De nominaties voor de Koeltrofee zijn bekend!! > Project duurzame koeling in fruitsector succesvol > PMT: maatregelen onontkoombaar ondanks goed rendement > Business kansen in Moldavië > Wetswijzigingen 1 januari 2012 > Premie en indexatie 2012 Pensioenfonds PMT > Deelnemers Vakwedstrijden Koeltechniek bekend > Relaxen tijdens avondopening > Ontmoet uw collega s op de NVKL-BORREL!! Wilt u meer informatie over EVC500? Bekijk dan de website: 05

6 Update projectgroepen Projectgroep Onderwijs GOº De prioriteit van de uit te voeren werkzaamheden van de Projectgroep Onderwijs focuste zich in 2011 op het opleidingscentrum GO. Dat heeft tot resultaat gehad dat begin dit jaar de prille onderneming GO zelfstandig opereert. Een heuse prestatie van alle betrokkenen. Dit jaar zal de bemoeienis van de projectgroep met name zijn; het ondersteunen indien nodig, het volgen op korte afstand en het gezamenlijk formuleren van de beleidsdoelstellingen onderwijs voor onze branche. Circa 50 leerlingen zijn momenteel in opleiding bij GO. RBPI De regionale onderwijs gerelateerde structuren van OTIB hadden tot voor kort alleen Uneto-VNI vertegenwoordigers. In alle zeven regio s is nu een NVKL vertegenwoordiging aangesteld. Komend kwartaal zullen deze mensen gebriefd worden. Daarmee is nog geen einde gekomen aan het aantal functionele benoemingen namens NVKL op posities in het onderwijsveld. Op dit moment zijn er 18 formele benoemingen variërend van de genoemde RBPI s tot examen- en waarborgcommissies e.d. VMBO Het VMBO materiaal is klaar. De prijsstelling is bepaald, nu volgt het veldwerk. De status met betrekking tot de cursusontwikkeling is als volgt: - Natuurlijke koudemiddelen voor Hulpdiensten, afrondende fase; - Operators, in afwachting van Nekovri; - Milieubeambten/toezichthouders, wordt aan gewerkt; - Brandbare koudemiddelen, wordt aan gewerkt; - Transkritisch, staat in de wacht; - Ontwerpers, wordt aan gewerkt. Projectgroep Marketing Werkgroep Marktinformatie De benchmark staat sinds half maart weer open en is te vinden op de website. Het was dit jaar niet nodig wijzigingen aan te brengen in de vragenlijst. Alle leden hebben intussen een persoonlijke autorisatiecode gehad en kunnen t/m september hun gegevens invullen. De Peiling Trends, waarbij gevraagd wordt naar omzetgegevens wordt in mei uitgevoerd. Ook is er mogelijkheid voor leden om aan te geven hoe tevreden men is over de dienstverlening van de vereniging. Werkgroep Marktanalyse Intussen zijn de klantverwachtingen Grootkeuken en Industrie opgeleverd. De Klantverwachting Overheid is bijna klaar, daarna worden de laatste verwachtingen Zorg en ICT-datacenters opgeleverd. Op 8 mei wordt er een workshop georganiseerd, waarbij leden handvaten krijgen hoe succesvol gebruik te maken van de klantverwachtingen en klanten te benaderen. Werkgroep Promotie De VSK 2012 heeft plaatsgevonden en wordt binnenkort in de vergadering van de werkgroep geëvalueerd. De Koude & Klimaatstraat in Venray gaat door, er nemen ca. 10 bedrijven aan deel. De straat krijgt een andere, opvallende uitstraling ten opzichte van de rest van de hal. Ook voor de beurs in Hardenberg zijn er al aanmeldingen voor de Koude & Klimaatstraat. In de projectgroep is besproken dat het campagnebudget ingezet moet worden op radio en internet. Uit het naamsbekendheidonderzoek is gebleken dat hier de meeste successen mee zijn behaald. Daarnaast worden de spots alleen in het voorjaar, dus voor het seizoen, uitgezonden. Verder is er een bureau ingezet om de website van de NVKL hoger in het organische gedeelte van Google te krijgen. Het streven is voor een aantal categorieën medio zomer een training klaar te hebben. Wim Overeem Tel Karin van der Maarel Tel Stuurgroep Communicatie De stuurgroep Communicatie heeft een Communicatieplan geschreven waarin diverse verbeteringen worden voorgesteld. In 2011 is een eerste aanzet gedaan, in 2012 worden er nog meer verbeteringen doorgevoerd. Het vervangen van het bulletin voor dit Magazine is daar onderdeel van. Karin van der Maarel Tel Young Management Young Management van de NVKL organiseert een bijzondere interactieve workshop genaamd: De kracht van lichaamstaal. Deze interessante workshop, waarbij men tools krijgt aangereikt waarmee men een paard zijn/haar wil kan opleggen, puur met lichaamstaal, wordt gehouden op vrijdagmiddag 13 april aanstaande in Venlo. Meer informatie treft u aan op de NVKL-site. Bianca Smit Tel

7 Projectgroep Techniek, Veiligheid & Milieu Werkgroep EPBD De werkgroep EPBD zal in het najaar van 2012 een Factsheet opstellen met betrekking tot de verplichtingen voor installatiebedrijven en hun klanten in het kader van de nieuwe aircokeuring. Deze keuring betreft het meten en rapporteren van de energieprestaties van systemen voor gebouwkoeling met een totaal koelvermogen > 12 KW. Hiervoor heeft het Ministerie van BZK naar verwachting rond 1 oktober 2012 de publicatie van een Ministeriële Regeling gepland die kort daarna van kracht wordt. De regeling zou oorspronkelijk per 1 januari 2012 van kracht worden maar deze is uitgesteld omdat vanuit de Europese Commissie een handhavings- en sanctioneringsparagraaf in de regeling zijn geëist. Aan deze handhaving en sanctionering wordt op dit moment gewerkt door het verantwoordelijke ministerie. De NVKL probeert hier middels deelname aan een stuurgroep die het onderzoek naar een handhavings en kwaliteitsborgingssysteem begeleid een voor de leden zo gunstig mogelijke positie te bewerkstelligen. Werkgroep F-gassenverordening Deze werkgroep heeft input aan geleverd aan het Ministerie van I&M (voorheen VROM) en Agentschap NL voor de evaluatie van de F- gassenverordening. Dit is gebeurd o.a. door deelname aan de nationale klankbordgroep waarin de NVKL naast andere nationale stakeholders (UNETO, VERAC, Agentschap NL en I&M) een zetel heeft. Ook is via Europese koepelorganisatie AREA rechtstreeks input geleverd aan de Europese Commissie die de evaluatie van de F-gassenverordening heeft uitgevoerd en op 28 september een evaluatierapport heeft gepubliceerd. Dit rapport is bestudeerd door de werkgroep die vervolgens input heeft geleverd aan AREA voor de door de Europese Commissie geplande marktconsultatie. Deze marktconsultatie is een onderdeel van een impact assessment die wordt uitgevoerd door de Europese Commissie waarin men wil vaststellen wat de impact is van eventuele wijziging van de F-gassenverordening. Input leveren met betrekking tot dit assessment was mogelijk tot 19 december Daarna is er een rapport worden opgesteld dat in het voorjaar van 2012 is gepubliceerd door de Europese Commissie. Dit rapport schetst slechts de mogelijke aanpassingen aan de F-gassenverordening maar geeft niet aan welke keuzes er gemaakt gaan worden. Naar verwachting zal de Europese Commissie pas in Augustus/September van dit jaar met concrete zaken naar buiten treden. Eventuele wijzigingen zullen dan na het bekende Europese proces pas 1 tot 1,5 jaar later van kracht worden. Werkgroep Richtlijnen Natuurlijke koudemiddelen In samenwerking met de Projectgroep onderwijs realiseert deze werkgroep richtlijnen voor de toepassing van CO2 en HK s (koolw aterstoffen) als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen. Door de toenemende toepassing van deze koudemiddelen is er behoefte aan richtlijnen betreffende de ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase van installaties met deze koudemiddelen. De subsidie voor dit project is toegekend door OTIB en het project is voor wat betreft de inbreng van de NVKL afgerond. De concept teksten zijn gereed en naar NEN opgestuurd voor het formele normproces. Naar verwachting zullen beide richtlijnen in het tweede kwartaal van 2012 voor de gehele sector beschikbaar zijn. Werkgroep Normering De werkgroep normering heeft in samenwerking met de projectgroep Onderwijs een aantal instructie-middagen (workshops) met betrekking tot het onderwerp NEN378:2008 georganiseerd. Deze middagen zijn een groot succes gebleken en zijn gehouden op 25 mei, 23 juni en 7 juli, 17 november, 13 december en 31 januari. Tevens gaat deze werkgroep aan de slag met de verdere invulling van de NEN-partnerpagina waarop NVKL-leden eenvoudiger relevante normen kunnen terugvinden en met korting kunnen bestellen. Werkgroep Subsidie De werkgroep subsidie heeft ook dit jaar weer het jaarlijkse overleg met Agentschap NL omtrent de inhoud van de EIA-lijst Tijdens dit overleg zal de werkgroep de visie en aanvullingen op de EIA-lijst van de NVKL presenteren. Voor 2013 wordt wederom zwaar ingezet om de subsidie op energiezuinige installaties met HFK s als koudemiddel terug op de lijst te krijgen. Om de succeskansen te vergroten zullen er dit jaar gesprekken worden gevoerd met de verantwoordelijke Ministeries. De werkgroep subsidie heeft tevens als taak het actueel houden van het subsidieloket op de NVKLwebsite. Werkgroep Levensduur gebouwinstallaties De NVKL is door de Rijksgebouwendienst benaderd om in samenwerking met de Rijksgebouwendienst het project Levensduur te realiseren. Het doel van dit project is om tot een methodiek te komen om de technische levensduur, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van HVAC installaties te bepalen en dat deze methodiek beschikbaar komt voor de NVKL leden. Doordat de markt in toenemende mate om prestatie- gericht onderhoud vraagt is dit voor de NVKL leden een zeer belangrijk project. De NVKL heeft dan ook positief gereageerd op het verzoek van de Rijksgebouwendienst om samen te werken. De Rijksgebouwendienst is voortvarend van start gegaan en de workshops zijn in juni, juli en november gehouden. In de eerste fase van dit project is het element Luchtbehandelingskasten behandeld. In de 2 e fase zijn koelmachines het onderwerp voor dit project zijn in januari en maart de eerste workshops gehouden waaraan NVKL leden Bureau IJskoud, IBK, Johnson Controls, Cofely, Lennox, Carrier, Daikin, GSH met hun experts hebben deelgenomen. De resultaten van het project Luchtbehandelingskasten zijn op de NVKL website gepubliceerd. Het resultaat van het koelmachine project wordt in mei verwacht. Coen van de Sande Tel

8 Overzicht producten en diensten Informatievoorziening Exclusief ledendeel op de website Nieuwsvoorziening door middel van digitale nieuwsbrieven (tweewekelijks), magazines (per kwartaal), factsheets en mailings Diverse rapportages (bijv. Onderzoeksrapport vervangen R22, kans voor natuurlijke koudemiddelen, Onderzoeksrapport CO² Abonnement vakblad RCC K&L, gratis bij lidmaatschap Vraagbaak Helpdesk (wet- en regelgeving, onderwijs, marketing, innovatie, techniek & milieu, en personeelszaken) CAO helpdesk Arbo helpdesk Juridische helpdesk Subsidieloket Certificeringsloket (PED, VCA en ISO) Verzekeringsloket Modellen gratis te downloaden van ledendeel Model Model Model Model Model Model Model boek onderhoudscontract offerte airconditioning offerte koel/vriescel opdrachtbevestiging ammoniak bedrijfnoodplan ammoniak AKI veiligheidswerkboek ammoniak rapport AKI veiligheidswerk- Financiële voordelen Members Benefits Employees Benefits Verzekeringen F-gassenverordening te bestellen via webshop Procedures voor F- gassenbedrijfs- Netwerk en kennis Ledenvergaderingen Regiobijeenkomsten (najaar Kringbijeenkomsten (voorjaar) Diverse workshops Themabijeenkomsten (2012: NEN378 en Klantverwachtingen) LinkedIn NVKL-pagina Young Management; bijeenkomsten voor jonge ondernemers/managers m.b.t. strategie, personeelszaken, marketing en financiën Gratis lidmaatschap Platform PZO voor zzpers Lobby Belangenbehartiging overheden nationaal en Europees certificering, gratis te downloaden van ledendeel. Op cd-rom via webshop Apparatuurregister (voorheen logboek) Inhoudssetje apparatuurregister RVS houder voor apparatuurregister Standaard werkbon Standaard werkbon met adresgegevens Opbergmap werkbonnen A4 of A3 Etiket koelinstallatie (voorheen kenplaat) Etiket machinekamer (voorheen kenplaat) F-gassenbedrijfscertificering, gratis bij het lidmaatschap PED Gebruikershandleiding koelinstallatie, gratis te downloaden van ledendeel Berekeningsbladen PED stalen leidingen/ NVKL-erkenning Certificering NVKL-erkenning installateurs, opgenomen in het lidmaatschap koperen leidingen/aftakkingen, gratis te downloaden van ledendeel Cd-rom DocuPED, te bestellen via webshop PED gevelbord, te bestellen via webshop PED stickers, te bestellen via webshop

9 Marketing en promotie Bedrijfsvoering Promotiecampagne NVKL-erkende installateurs Benchmark installateurs en leveranciers Peiling Trends, gratis te downloaden van leden- Leveringsvoorwaarden zakelijk, gratis te deel NVKL logo s, op te vragen via Flyer Daarom een NVKL-lid, gratis geprint te bestellen/te downloaden van ledendeel NVKL beeldmateriaal, op te vragen via NVKL gedragscode, gratis te downloaden van ledendeel NVKL gevelbord (bedrijfswagen), te bestellen via webshop NVKL stickers (bedrijfswagen) koudetechniek en/ of klimaatbeheersing, gratis bestellen via webshop Marktonderzoek klimaatbeheersing, gratis te downloaden van ledendeel Marktonderzoek koudetechniek, gratis te downloaden van ledendeel Klantverwachtingen eindgebruikersgroepen Met vragen kunt u altijd terecht bij het NVKL-bureau.: Henry Kruiper Directeur downloaden van ledendeel, print via webshop Leveringsvoorwaarden zakelijk Engelstalig, gratis te downloaden van ledendeel, print via webshop Leveringsvoorwaarden consumenten, gratis te downloaden van ledendeel, print via webshop Model klachtenbehandelings-procedure Personeelsdossier cd-rom, gratis te bestellen via webshop Standaard arbeidscontracten,, gratis te downloaden van ledendeel Hulpmiddelen personeelsbeleid (modellen en checklists), gratis te downloaden van ledendeel CAO boekje, te bestellen via webshop Blauwe boekje, te bestellen via webshop Juridisch boekje, te bestellen via webshop Handboek functie indeling, te bestellen via webshop Online arbocatalogus Toolboxen; presentaties en video s (gratis te downloaden op Branche RI&E Vertrouwenscommissie (gedragscode) Geschillenregeling zakelijk en particulier Onderwijs en instroom Opleidingen en bemiddeling leerlingenbedrijven d.m.v. opleidingsbedrijf GO Promotie koeltechnisch beroepsonderwijs Coen van de Sande Projectmanager Techniek, Veiligheid & Milieu Bianca Smit Secretariaat Karin van der Maarel-Sonneveld Projectmanager Communicatie & Marketing Nelleke van der Tang-Spaans Secretariaat Wim Overeem Projectmanager Onderwijs Miranda Schipper Secretariaat

10 Impressie VSK 2012 Column Van de Voorzitter Winnaar van de Koeltrofee 2012 is GEA Grenco De laatst gehouden VSK beurs, waar de koudetechniek niet echt prominent aanwezig was, leek op een voortzetting van de vorige VSK. Ook toen presenteerde de koudetechniek zich in vergelijking met vorige beurzen zeer matig. Klimaatbedrijven waren er te kust en te keur. Vooral producenten timmerden flink aan de weg. Het is te vroeg om na twee VSK beurzen al te concluderen dat de aanbieders van koudetechnische componenten en systemen definitief afscheid hebben genomen van Nederland als beursland. Maar met enig pessimisme duidt het toch op een reële ontwikkeling. Het lijkt er op dat vooral de koudetechniek producenten hun beurs budget voor toonaangevende Duitse beurzen aanwenden. Naast genoemde ontwikkeling wordt de roep om weer een ouderwetse NVKL-beurs te organiseren sterker. Logisch. Vakbroeders gezellig onder elkaar. Geen vermoeiende 5 beursdagen voor de standhouders maar 3 dagen. Dynamisch en alleen de doelgroep. Uitgaande dat bij een NVKL-beurs het producenten/leveranciers beleid niet wezenlijk zal veranderen zal het een klein beursje worden. Niet erg; hoe kleiner hoe knusser. Jacco Veerhoek (JK Veerhoek Koel & Elekrotechniek won de vakwedstrijden 2012 De oplossing ligt in Europa. Het lijkt er op dat de Griekse tragedie, zoals alle Griekse tragedies, overwonnen wordt. Gezien de geschiedenis van de Grieken geen wonder. Zij waren ondertussen ook wel weer eens aan een nieuwe tragedie toe. Griekenland staat weer op de kaart. Hier op gebaseerd wordt het realiseren van een ouderwetse NVKL beurs een stuk simpeler. Vanaf vandaag stoppen alle importeurs/groothandels met het betalen van de facturen van hun buitenlandse producenten/leveranciers. Hierdoor stijgt de aandacht voor de Nederlandse markt met sprongen en een echte NVKL-beurs komt weer in het verschiet. Helaas. Het zal duidelijk zijn dat de ouderwetse NVKL - beurs nostalgie is geworden. Tijdens de VSK-week; bijpraten op de NVKL-stand Vincent Slappendel Voorzitter NVKL 10

11 Uit het bestuur Eind 2011 / begin 2012 heeft het bestuur van de NVKL aan de hand van toekomst scenario s een aantal speerpunten voor de komende 5 jaar geformuleerd. In samenhang met de speerpunten is ook de missie van de NVKL aan de orde. Art. 2 statuten: De vereniging stelt zich ten doel de belangen van haar leden en de branche te behartigen, in het bijzonder die met betrekking tot de economische, technische en milieuaspecten van de koudetechniek en luchtbehandeling. Het bestuur denkt dat deze formulering in hoofdlijn nog steeds past, maar wil naast economie, techniek en milieu, human capital / arbeidsmarkt toe te voegen. Een van de al bestaande speerpunten is Onderwijs. Met name de verdere uitbouw van het opleidingsbedrijf GO en de uitbouw van het opleidings- en trainingsaanbod blijft de volle aandacht houden. De overige speerpunten zijn: Organisatiegraad Vanuit een verbeterd relatiebeheer met leden moet gewerkt worden aan ledengroei. Door middel van 150 ledenbezoeken in 2012 moet de verbondenheid tussen vereniging en leden sterker worden. De vereniging krijgt waardevolle informatie uit de markt en de leden kunnen goed worden bijgepraat. Daarnaast overweegt het bestuur om naast bureaumedewerkers ook branchegenoten leden te laten bezoeken. Deze versterking van het ledencontact kosten ca Versterking van de helpdesk De NVKL krijgt dagelijks vragen van leden over techniek en regelgeving, CAO, juridische onderwerpen, scholing en arbo. Deze vragen worden ook nu al zo snel mogelijk en zo goed mogelijk beantwoord. Toch zal de helpdesk verder worden geprofessionaliseerd waardoor er meer zekerheid zal ontstaan over de antwoordtermijn. Om de beloofde termijn te kunnen waarmaken zal op voor de diverse onderwerpen gezorgd worden voor opvang. Daarnaast zullen de vragen beter geregistreerd gaan worden. De kosten voor de verbetering van de helpdesk worden voor 2012 begroot op Versterken beïnvloeding overheden Onze sector heeft veel te maken met regelgeving. Om deze voor de leden zo praktisch mogelijk te maken is vroegtijdige betrokkenheid bij plannen noodzakelijk. De nu al goede relatie met de overheden zal daarom verder versterkt moeten worden. Het gaat hier om - I&M: f-gassen - SZW: PED - BZK: EPBD en RES - EL&I: algemeen economisch - Agentschap NL: uitvoerder De kosten van de versterking van de relatie worden begroot op Versterken uitvoerend netwerk Behalve de regelgevers zijn ook veel andere marktpartijen belangrijk. Naast de al genoemde Agentschap NL valt te denken aan NEN, TNO, VNG en lokale overheden, maar ook aan partijen als OTIB, Kenteq en SBB als het gaat om arbeidsmarkt en scholing. Aan de eindgebruikerskant zijn vertegenwoordigende organisaties als Horeca NL, FMN, Neprom, Nekovri en HBD belangrijk. De kosten van de versterking van de relatie worden begroot op Henry Kruiper Tel

12 Slagingspercentage van 77% NVKL Nieuws Afgelopen februari zijn de eerste drie klassen, die in oktober zijn gestart, geëxamineerd voor hun f-gassen diploma categorie 1. Met een slagingspercentage van 77%, afgezet tegen een landelijke gemiddelde van 55%, kan de opzet van de winterschool als succesvol worden beschouwd. Inmiddels zijn er nog twee andere klassen gestart, waarbij er naar een nog hoger slagingspercentage wordt gestreefd. Tevens hebben ook alle kandidaten hun VCA diploma en een certificaat voor het werken op hoogte. De geslaagde kandidaten gaan nu hun opgedane kennis tot oktober volledig inzetten op de werkplek. In oktober starten ze weer met het tweede en afsluitende jaar van de winterschool. Met als doel gediplomeerd te worden als monteur koudetechniek. Eerste leerlingen koudetechniek VMBO aangevangen met de opleiding Om de instroom van werknemers in de koudetechniek te bevorderen en de bekendheid van de branche vorm te geven heeft een werkgroep van de NVKL in 2011 een leergang koudetechniek voor het VMBO ontwikkeld. In deze werkgroep waren vertegenwoordigd, een representant van het VMBO, de NVKL, een ROC, OTIB, die de financiering heeft verzorgd, en ACO- LE,, die de vormgeving op zich heeft genomen. Deze werkgroep heeft haar werkzaamheden 15 december 2011 afgerond. De leergang is op een feestelijke bijeenkomst in Ede overgedragen aan de NVKL. Direct daarna is de introductie van deze leergang opgepakt en zijn promotie bezoeken gebracht aan diverse VMBO s waar de mogelijkheid tot het uitbreiden van het leeraanbod met koudetechniek over het algemeen enthousiast is ontvangen. Een en ander heeft geleid tot het overdragen van de lesboeken aan de eerste vier VMBO leerlingen die voor de koudetechniek als onderdeel van installatietechniek hebben gekozen. Deze leerlingen hebben 5 maart jl. het leerboek overhandigd gekregen van Adrie Willemse, projectleider VMBO-MBO van OTIB, en Leo van Maris, VMBO coördinator van de NVKL. In een kleinschalige besloten bijeenkomst van leraar en leerlingen op het Vredenburch College in Rijswijk hebben deze eerste koudetechniek leerlingen hun op naam gestelde leerboeken overhandigd gekregen. De leergang VMBO is bedoeld voor leerlingen die naar het oordeel van de leraar de lesstof aankunnen en zich willen verdiepen in de koudetechniek. Het door de werkgroep ontwikkelde lesmateriaal is een basis om in de koudetechniek verder te werken en te studeren en geldt als basis voor een carrière in de koudetechniek. Het lesmateriaal is echt basis techniek met een kleine onderbouwing natuurkunde. Ook zijn in het lesboek enige handvaardigheidsoefeningen, praktijkopdrachten, opgenomen die de leerling een indruk geven hoe om te gaan met leidingen en de in de koudetechniek toegepaste verbindingen. Het lesboek wordt de leerlingen op naam aangeboden en is bedoeld om de leerling een handleiding te geven bij de VMBO opleiding koudetechniek, maar ook als naslagwerk voor de toekomst. Geïnteresseerde VMBO s kunnen zich wenden tot Adrie Willemse, projectleider VMBO-MBO van OTIB, of Leo van Maris, VMBO coördinator van de NVKL. Zij maken graag een afspraak om gezamenlijk of individueel de mogelijkheden van deze opleiding te bespreken. Voor die leraren die geen of weinig kennis hebben van de koudetechniek wordt een training aangeboden die de leraar de nodige kennis en kunde biedt om de lesstof vakkundig over te kunnen brengen op de leerlingen. Ook hierover kan bij een bezoek van genoemde heren worden overlegd. 12

13 Voorbeeld Verwachtingenmatrix uit Klantverwachting Grootkeuken De installateur wordt een opdracht gegund, indien hij kan voldoen aan een aantal verwachtingen die in het oordeel van de opdrachtgever essentieel zijn. Deze verwachtingen zijn in de verwachtingenmatrix hieronder met groen aangegeven. Er wordt onderscheid gemaakt in verwachtingen tijdens de adviesfase, ontwerpfase, installatiefase en bij reparatie & onderhoud. Het gaat daarbij om inlevingsvermogen, arbeid, kennis, borging, reactietijd en reputatie van de koeltechnische installateur. Wist u het al? > De Klantverwachtingen Grootkeuken en Industrie zijn klaar en kunt u downloaden vanaf het ledendeel op de website > De trainingen NKIII voor het verplichte certificaat om te kunnen werken met ammoniak zijn op 7, 8, 9, 10 en 11 mei voor de basistraining en op 11, 12 en 13 april & 22, 23 en 24 mei voor de gevorderden. > De Benchmark staat open. U heeft een persoonlijke autorisatiecode ontvangen waarmee u kan inloggen en uiteindelijk een waardevol rapport ontvangt over de prestaties van uw bedrijf ten opzichte van het gemiddelde in de sector. > Op dinsdag 8 mei kunt u deelnemen aan de workshop Klantverwachtingen. De workshop geeft concrete tips voor het gebruik van de Klantverwachtingen van uw doelgroep. > Op de Installatievakbeurs in Venray (17-19 april) staan 10 NVKL-leden gezamenlijk in de NVKL Koude & Klimaatstraat. Waargenomen behoefte groot Waargenomen behoefte matig Een belangrijk ontwikkeling die uit bovenstaande verwachtingenmatrix is af te lezen, is dat het Grootkeukenbedrijf zich het liefst zelf bezighoudt met advies en ontwerp van concepten, de kennis van koeltechniek mist en daaraan dus grote behoefte heeft. Verder wordt duidelijk dat er hoge verwachtingen zijn ten aanzien van de juistheid en kwaliteit van de door de installateur geleverde diensten en producten. GEA Grenco Energy Enhancer wint Koeltrofee 2012! Waargenomen behoefte laag Op donderdag 9 februari is de Koeltrofee 2012 uitgereikt aan GEA Grenco. Zij hebben van de 12 inzendingen het meest innovatieve product ontwikkeld in de sector koudetechniek & klimaatbeheersing. Met de GEA Grenco Energy Enhancer wordt restwarmte opgewaardeerd en gebruikt voor andere bedrijfsprocessen. Het product kan zowel in bestaande als nieuwe installaties toegepast worden. > Opleidingscentrum GO is van plan weer een cursus PED op te starten. Er zijn nog plaatsen: > De NVKL werkt samen met de Rijksgebouwendienst aan het Levensduurproject. Het doel is een methodiek om technische levensduur, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van HVAC installaties te bepalen. De resultaten van de Luchtbehandelingskasten staan op de site. > De NVKL LinkedIn pagina heeft al bijna 800 leden! > In mei wordt de Peiling Trends verstuurd, na het invullen kunt u zien hoe de trends qua omzet in onze markt zijn. Ook kunt u uw tevredenheid invullen over de NVKL-dienstverlening. > In mei wordt ook gestart met de naamsbekendheid campagne van de NVKL-erkende installateurs. De NVKL-spots zijn weer op de radio te horen en er wordt een internetcampagne ingezet. > Naar aanleiding van de Omstickerdagen in maart zijn er in totaal 433 stickers voor het bestickeren van bedrijfswagens opgevraagd! Heeft u ze al? 13

14 Ledenadministratie Nieuwe leden per 1 januari 2012 Alaska Bedrijfskoeling Services Ampèrestraat KD VLAARDINGEN T +31 (0) F +31 (0) E W Alaska, installateur, fabrikant en ontwerper van allerlei koel-, vries- en airconditioningsapparatuur sinds 1984, die hij tevens onderhoudt. Recent heeft Alaske een eigen lijn ontworpen op het gebied van koel- en vriesmeubelen. Chigo Airco Service Exportweg ZV RODEN T +31 (0) F +31 (0) E W Chigo Airco Service is een groot- en detailhandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek en airconditioningsapparatuur en monteert en onderhoudt aircosystemen. Daarnaast levert Chigo een breed scala aan airco-gerelateerde hulpgereedschappen en instrumenten. Clima Direct B.V. Bijdorp-West LC BARENDRECHT T +31 (0) F +31 (0) E W Clima Direct is een groothandel in klimaattechniek: het bedrijf is specialist in appendages, montagematerialen en gereedschappen voor klimaatsystemen. Clima Direct maakt ook ook "custom made" producten. Nieuwe leden per 1 maart 2012 Datacenter Infra Solutions Akkerstraat HL BIEST-HOUTAKKER +31 (0) (0) DataCenter Infra Solutions (DC-IS) is naast een zeer praktisch ingestelde consultant, ook leverancier van een eigen, zeer innovatief koelconcept voor datacenters en is op de Nederlandse markt actief op het gebied van de infra (her)inrichting van datacenters. Jos-Tech Japuradreef EE UTRECHT +31 (0) (0) Jos-tech is een allround installatie- en onderhoudsbedrijf voor particulieren, horeca en bedrijven. Verhuur aan installatiebedrijven behoort tevens tot de mogelijkheden. Het bedrijf is o.a. gespecialiseerd in werkzaamheden aan gas, water, afvoer, verwarming, ventilatie, sanitair en airconditioningsinstallaties. Selcius Koude- en Klimaattechniek Korenbloem VN MIJDRECHT +31 (0) (0) Selcius Koude- en Klimaattechniek is een installatiebedrijf dat diensten op het gebied van koel- en klimaattechniek ten behoeve van bedrijven en particulieren aanbiedt. GOA Leidingtechniek Zilverstraat RP ZOETERMEER T +31 (0) F +31 (0) E W Voor een opleiding in de leidingtechniek kan men contact opnemen met een van de coördinatoren van GOA leidingtechniek. Zij zoeken voor de opleiding een geschikt leerbedrijf en een geschikte plaats voor de theorieles. Opzegging van het NVKL-lidmaatschap kan tegen 31 december van ieder kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzeggen kan alleen per aangetekende brief gericht aan het NVKL bureau, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer. Indien opzegging niet tijdig plaatsvindt dan loopt het lidmaatschap en de daaraan verbonden financiële verplichtingen door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. Adreswijzigingen per april 2012 Vakraad Metaal & Techniek Intercool Technics B.V. Prinses Beatrixlaan 15 Pascalstraat AK DEN HAAG 3335 LS ZWIJNDRECHT Postbus Postbus AE DEN HAAG 3330 AL ZWIJNDRECHT T T F F E E W W Van Dorp Installaties Amsterdam B.V. Milaanstraat RJ LIJNDEN Postbus EB AMSTERDAM T F E W 14

15 Helpdesk Heeft u ook een vraag? Over wet en regelgeving, onderwijs, marketing, innovatie, techniek, milieu, personeelszaken, CAO, arbo, juridisch of subsidies? Stuur deze naar of als het over CAO-zaken gaat naar Of bel naar Ons bedrijf is bezig met de invoering van een digitaal F-gassen logboek, die via een klantportal door de eindgebruiker en/of installateur kan worden ingezien. Wat is de rechtsgeldigheid van een digitaal logboek en moet er parallel altijd een handgeschreven logboek aanwezig blijven in de nabijheid van de koelinstallatie? Een digitaal logboek is rechtsgeldig, er hoeft geen papieren exemplaar aanwezig te zijn. Zie paragraaf 4.2 blz.12 van het interpretatiedocument Regelgeving HFK s en HCFK s. Dit document staat op het ledendeel van de website onder Wet & Regelgeving / F-gassenverordening / Nationale Wetdocumenten F-gassen In de PGS13 wordt verwezen naar een AKI veiligheidswerkboek, een bedrijfsnoodplan en een rapport AKI veiligheidswerkboek. Heeft de NVKL deze beschikbaar? Ja, er zijn voorbeeld documenten te downloaden vanaf het ledendeel van de website onder Wet & Regelgeving / PGS13 Is de operatie van een kind van een medewerker reden voor zorgverlof? Kortdurend zorgverlof is bedoeld om de noodzakelijke verzorging te geven aan ouders, thuiswonende zieke kinderen of partners. Voorwaarde is wel dat de betreffende werknemer de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen. Kortdurend zorgverlof is gebaseerd op de Wet Arbeid en Zorg en wordt niet genoemd in de CAO Technisch Installatiebedrijf. Als het gaat om een noodgeval, heeft een werknemer de eerste dag recht op calamiteitenverlof. Na 1 dag gaat het over in kortdurend zorgverlof, indien voldaan wordt aan de voorwaarden ( verzorging ziek kind thuis en de betreffende werknemer is de enige die hem op dat moment kan verzorgen). Indien het thuiswonende kind een geplande operatie in het ziekenhuis moet ondergaan en daar verzorging krijgt, voldoet de werknemer naar het oordeel van de CAOspecialist niet aan de voorwaarden voor calamiteiten -of kortdurend zorgverlof. Het staat het bedrijf uiteraard vrij zelf te beslissen of en zo ja, hoeveel doorbetaalde vrije uren het aan de betreffende werknemer wenst te geven. Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen bij medewerkers die langere tijd ziek zijn? We moeten in geval van arbeidsarbeidsongeschiktheid onderscheid maken in opbouw van ADV en vakantiedagen. ADV Gedurende arbeidsongeschiktheid wordt ADV opgebouwd op basis van de bedongen (= afgesproken) arbeidsduur). Dit wil zeggen dat er uitgegaan wordt van de arbeidsuren in de arbeidsovereenkomst of in het dienstrooster. Wel is het zo dat als de ADV-dagen/ uren zijn ingeroosterd (vastgesteld ), deze dagen/uren vervallen als de werknemer ziek is op die dag (en) / uren. Deze dagen/ uren behoeven niet te worden gecompenseerd ( zie art. 18b CAO Technisch Installatiebedrijf). Als de werknemer zelf kan bepalen óf en wanneer hij een ADV-dag opneemt, dan kan de werknemer bij een eventuele ziekte beslissen om de ADVtijd op een andere dag op te nemen en vervallen de ADV-dagen niet. Vakantiedagen Vanaf 1 januari 2006 heeft een werknemer op grond van de CAO Technisch Installatiebedrijf recht op 24 vakantiedagen ( 192 vakantie-uren). Vakantieopbouw tijdens arbeidsongeschikt kan je pas berekenen als de betrokken werknemer weer ( gedeeltelijk) arbeidsgeschikt is. Hij bouwt namelijk alleen vakantiedagen/ uren op over de laatste 6 maanden van arbeidsongeschiktheid (art.53 )/ Bijlage 11F. In de periode van volledige arbeidsongeschiktheid heeft de betrokken werknemer over de laatste 6 maanden van zijn ziekte in totaal 192:2= 86 uren aan vakantierechten opgebouwd. Werken op therapeutische basis wordt als 100% arbeidsongeschiktheid beschouwd. Als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en gedeeltelijk tegen loonwaarde heeft gewerkt dan bouwt hij alleen over de gewerkte uren vakantierechten op. Per 1 januari 2012 gaat de vakantiewetgeving op dit punt wijzigen en bouwt de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid volledig wettelijke vakantiedagen op, net zoals zijn arbeidsgeschikte collega s. 15

16 Ledenvoordeel Kringbijeenkomsten 2012 Contacten worden gelegd en discussies komen op gang tijdens de kringbijeenkomsten dit voorjaar. Met uw NVKL-lidmaatschap krijgt u korting op diverse producten en diensten. Ook kunnen u en uw personeel, door de collectieve contracten met een aantal leveranciers, gebruik maken van aantrekkelijke voordelen. Daarmee kunt u gelijk al een deel van uw contributie terugverdienen. Bijvoorbeeld: Procedures Stationair Koelinstallaties digitaal (voorheen Werkvoorschriften mobiel/stationair) Leden: 0 Niet-leden: 95,- Voordeel 95,- CAO-boekje Leden: 7,50 Niet-leden: 15,00 Voordeel 7,50 Training Natuurlijke Koudemiddelen III (5 dagen inclusief certificering) Leden: 2495,- Niet-leden: 2945,- Voordeel 450,- (Training NK III voor gevorderden, 3 dagen inclusief certificering, voor leden 1500,-, niet leden 1945,- 27 maart Rondleiding door de productiehal van Fri-Jado in Etten-Leur. TOTAAL voordeel 552,50 Als NVKL-lid heeft u automatisch recht op de voordelen uit het pakket van FME s Members Benefits en Employees Benefits. Members Benefits voor uw bedrijf; Korting op uw portokosten Besparing op de reguliere partijenpost tarieven van PostNL 6% Employees Benefits voor uw medewerkers; Korting op huishoudelijke apparaten Groothuishoudelijke apparaten tot 47% Kleinhuishoudelijke apparaten tot 50% Zie ook het ledendeel onder Bedrijfsvoering / Ledenkortingen Ook heeft de NVKL een NVKL-verzekeringsdienst die u kan helpen vele euro's op uw verzekeringen te besparen. Informatie kunt u vinden op het ledendeel van de website onder Bedrijfsvoering / Ledenkortingen / Verzekeringen 28 maart Diner bij Dijksma Koudetechniek in Emmeloord U kunt zich nog inschrijven voor de volgende kringbijeenkomsten: Dinsdag 10 april Zoetermeer (Cofely Refrigeration) Woensdag 18 april Roermond (KOMA) 16 Precies de goede temperatuur. Overal. Altijd. Gegarandeerd.

een succes! Nieuwe rubriek nu ook op Twitter NVKL LEVENSDUUR PROJECT In de schijnwerpers Precies de goede temperatuur. Overal. Altijd. Gegarandeerd.

een succes! Nieuwe rubriek nu ook op Twitter NVKL LEVENSDUUR PROJECT In de schijnwerpers Precies de goede temperatuur. Overal. Altijd. Gegarandeerd. NVKL Magazine 2e kwartaal 2012 LEVENSDUUR PROJECT een succes! Nieuwe rubriek In de schijnwerpers NVKL nu ook op Twitter Precies de goede temperatuur. Overal. Altijd. Gegarandeerd. September 2012 ma di

Nadere informatie

Certificeringen bij stichting kliq

Certificeringen bij stichting kliq NVKL Magazine 3e/4e kwartaal 2014 Promotiefilm NVKL-erkende installateurs 27 t/m 29 januari Klimaatvak 2015 Certificeringen bij stichting kliq Precies de goede temperatuur. Overal. Altijd. Gegarandeerd.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

MVO Nederland Jaaroverzicht 2011

MVO Nederland Jaaroverzicht 2011 MVO Nederland Jaaroverzicht 2011 Datum: 23 juni 2012 2 / 115 Inhoudsopgave 1. Over MVO Nederland... 5 2. Managementsamenvatting jaaroverzicht... 6 3. Jaarthema s... 8 4. Publieke voorlichtingsfunctie...

Nadere informatie

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu.

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu. stabulletin ja a r g a n g 26 n u m m e r 03 s e p t e m b e r 2011 50,- korting geldig t/m 31-12-2011» pagina 30 STABU STUDEER ACTIE! op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL A P R I L 2 0 1 3, N U M M E R 2 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2011 Coverfoto: Kristalprijs 2011. Foto: TIME Voorwoord Alblasserdam, april 2012 Lezer, Natuurlijk hoop ik dat dit sociaal- en financieel

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie