Kwaliteitsjaarverslag Connexxion Ambulancezorg, Zeeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Zeeland"

Transcriptie

1

2 Voorwoord Colofon Connexxion Ambulancezorg Zeeland Locatie Middelburg Stromenweg JR Middelburg Telefoon: Telefax: Locatie Goes Verrijn Stuartweg GE Goes Telefoon: Telefax: Auteur Gert Slimmen Redactionele medewerking John Nootebos Frouke van Oosten Michiel Wildschut Eindredactie Tanja Bouman Frouke van Oosten Michiel Wildschut Fotografie Connexxion Ambulancezorg Vormgeving FIB bv, Nunspeet Druk FIB bv, Nunspeet Hierbij treft u het Connexxion Ambulancezorg kwaliteitsjaarverslag van 2009 aan. Connexxion Ambulancezorg verzorgt sinds begin dit jaar ambulancezorg in de regio s Noord-Holland Noord (NHN), Kennemerland, Noord- en Oost-Gelderland (NOG) en Zeeland. In de regio s NHN, Kennemerland en Zeeland vindt de zorgverlening plaats in samenwerking met onze regionale partners. Het jaar stond in het teken van verdere integratie en harmonisatie van de bedrijfsonderdelen met als doel één slagvaardige organisatie te realiseren. Een organisatie die staat voor de zorg voor de patiënt. Innovatie, kwaliteit, samenwerking in de keten en doelmatigheid zijn hierbij kernbegrippen. Onze zorg, uw zekerheid. De voorbereiding op de nieuwe Ambulancewet, de Waz, was in eerste instantie gericht op een open en transparante procedure, zoals voorgesteld door de minister. Deze procedure werd later omgezet in een onderhandse vergunningverlening, waarbij hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit, doelmatigheid en samenwerking. Eisen die uitstekend passen binnen de beleidskaders van Connexxion Ambulancezorg. De voorbereiding op de Waz legde ook de basis voor harmonisatie van de cao binnen de ambulancebranche, waarover in het najaar van 2009 overeenstemming werd bereikt. In de nieuwe cao is veel aandacht voor het duurzaam kunnen inzetten van personeel en persoonlijke ontwikkeling. Zowel de externe als de interne ontwikkelingen hebben veel van onze medewerkers gevergd. De onzekerheid over de toekomst bij een open en transparante procedure en de noodzakelijke veranderingen om te komen tot één organisatie betekende voor hen veel veranderingen in een kort tijdsbestek. Dit was voornamelijk bij de overgenomen organisaties AZNOG en RAVZ merkbaar: nieuwe processen, ander materiaal en het realiseren van productdifferentiatie. De veranderingen zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo hebben de HKZ-certificeringorganisaties geconstateerd dat er belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet. Een prestatie om trots op te zijn! Op 16 maart 2009 werd de voormalige RAVZ onderdeel van Connexxion Ambulancezorg, waarmee een faillissement van de RAVZ is voorkomen. Direct daarna is een intensief traject gestart voor het integreren en harmoniseren van deze regio in de organisatie. Dit bracht veel teweeg voor de medewerkers: de onzekerheid van hun toekomst totdat de overname een feit was en de vele organisatorische veranderingen na de overname. In enkele maanden tijd zijn de rapid responder, de BLS auto, locatiewijzigingen en nieuwe systemen en processen geïntroduceerd. Namens het managementteam van Connexxion Ambulancezorg, Michiel Wildschut, directeur 3

3 Inhoudsopgave Organisatie 1. Leiderschap 6 2. Management van medewerkers Strategie en beleid Management van middelen Management van processen 23 De resultaten 6. Medewerkers Klanten en leveranciers Maatschappij en milieu Bestuur en financiers 31 Innovatie 10. Verbeteren en vernieuwen

4 De organisatie 1. Leiderschap Connexxion Ambulancezorg: onze zorg, uw zekerheid Nadat Connexxion Ambulancezorg in 2008 de ambulancezorg op de Noord- en West-Veluwe en de Stichting Ambulance Zorg NOG had overgenomen, volgde in maart 2009 de Regionale Ambulancevoorziening Zeeland. Sinds die uitbreiding is Connexxion de grootste ambulancezorgverlenende organisatie in Nederland geworden, werkzaam in de vier regio s Noord- en Oost-Gelderland, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zeeland. De groeiambities met betrekking tot de ambulance activiteiten zijn desondanks nog niet vervuld. De goede positie in de ambulancemarkt is versterkt. Tevens kan door het delen van elkaars kennis en kunde de kwaliteit bij alle onderlinge ambulancediensten worden verhoogd. Uiteraard zijn er verschillen tussen de kernactiviteiten van Connexxion als vervoersorganisatie en die van de ambulancedienst als zorgorganisatie. De belangrijkste klanten bij Connexxion zijn reizigers en cliënten, terwijl dat bij de ambulancedienst patiënten zijn. Maar de kerncompetentie die Connexxion en de ambulancedienst gemeen hebben, is het kunnen realiseren van operational excellence. De wil is de mogelijkheden om expertise en competenties optimaal te benutten, bedrijfsprocessen optimaal in te richten en dit te doen vanuit een sterk markten klantgericht denken. Hierbij staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda. De nauwe samenwerking tussen de ambulancedienst en taxi, met name zittend ziekenvervoer, gehandicaptenvervoer en groepsvervoer, is van groot belang. Missie Kwalitatief hoogwaardige zorg tegen een verantwoorde prijs Deze missie die tegelijkertijd de ambitie van Connexxion Ambulancezorg aangeeft, is veelzeggendheid. Binnen de steeds veranderende kaders en eisen die worden gesteld aan de verantwoorde ambulancezorg, wordt voortdurend gezocht naar de kwalitatieve oplossing om tot hoogwaardige ambulancezorg te komen, waarover verantwoording wordt afgelegd aan de inwoners van de regio. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan Zorg van een inhoudelijk goed niveau. Doelmatigheid, doeltreffendheid, patiëntgerichtheid, veiligheid en zorg op maat zijn de begrippen voor verantwoorde zorg. De behoefte van de patiënt is hierbij het uitgangspunt. Concreet betekent dit dat wij de best mogelijke ambulancezorg willen bieden. Om dit te bereiken wordt er continu gewerkt aan verbetering van de dienstverlening door scholing, het gebruik van een modern wagenpark en een efficiënte inzet van mensen en materieel. Connexxion Ambulancezorg heeft acht kernwaarden geformuleerd, die essentieel worden geacht voor het volbrengen van deze missie: professionaliteit, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, slagvaardigheid, pragmatisme, betrouwbaarheid, innovatie en transparantie. Visie Niet reageren, maar creëren: Connexxion Ambulancezorg de meest grensverleggende ambulancezorgverlener van Nederland. De toekomst van een organisatie is er niet zomaar, die wordt gemáákt door de organisatie. Connexxion Ambulancezorg ziet zichzelf als de meest vooruitstrevende verlener van ambulancezorg. Dit wordt bereikt door te werken met professionals, vernieuwende technologieën en een bedrijfscultuur die is gericht op out of the box denken. Continu wordt gezocht naar vernieuwende wegen om gestelde doelen te bereiken: gaten in de markt, nieuwe doelgroepen, productvernieuwing. De risico s die dit met zich meebrengt worden nauwkeurig afgewogen, waarbij doelmatigheid, kwaliteit en verantwoorde ambulancezorg de belangrijkste criteria zijn. Het beschikken over goede medewerkers met de juiste instelling is cruciaal in een sector van vernieuwingen, veranderingen en het behalen van targets. Investeren in een positief werkklimaat en vakmanschap staan daarom binnen Connexxion Ambulancezorg voorop. Door het bieden van kwalitatief hoogwaardige opleidingen en loopbaanmogelijkheden moeten medewerkers geïnspireerd blijven. Alle medewerkers creëren een onderscheidende en succesvolle organisatie, die klaar is voor de wereld van morgen en elke uitdaging ziet als een kans die moet worden benut. De visie getuigt van een ambitieus beeld van de toekomst. Dit kan echter alleen bereikt worden door te beschikken over de juiste cultuur en het zetten van ambitieuze doelen. Connexxion Ambulancezorg tracht haar ambities te verwezenlijken door: De patiënt centraal te zetten binnen het geheel van bedrijfsprocessen. Transparantie te bieden in geleverde prestaties. Een toonaangevende rol te bekleden in de acute zorgketen. Het waarborgen van elektronische uitwisseling van patiëntengegevens in samenwerking met ketenpartners. Actieve participatie in de keten van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Bij te dragen aan het optimaliseren van de spoedeisende medische zorg door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Een goed personeelsbeleid te voeren. Innovatie, ondernemerschap en professionaliteit te stimuleren binnen de organisatie. 6 7

5 Organisatiestructuur Connexxion Ambulancezorg Connexxion Ambulancezorg Zeeland maakt onderdeel uit van Connexxion Ambulancezorg BV binnen de divisie Connexxion Taxi Services, Tours en Ambulancezorg. Deze divisie maakt op haar beurt weer onderdeel uit van Connexxion Holding N.V. Connexxion Ambulancezorg is een zorginstelling en voldoet aan de zorgbrede Governancecode Voor een deel van de bedrijfsvoering, waaronder ICT, salarisadministratie, huisvesting en inkoop, wordt gebruik gemaakt van de centrale diensten uit de holding. Organisatiestructuur Connexxion Ambulancezorg Zeeland Op 16 maart 2009 is de toenmalige Stichting Regionale Ambulance Voorziening Zeeland overgenomen door Connexxion Ambulancezorg en is verder gegaan onder de naam Connexxion Ambulancezorg RAV Zeeland. De deelnemers binnen RAV Zeeland zijn: Connexxion Ambulancezorg; ZorgSaam Ambulance; MKA-Zeeland. Connexxion is de grootste ambulancezorgverlenende organisatie in Nederland, werkzaam in de regio s Noord- en Oost-Gelderland, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zeeland. De groeiambities met betrekking tot de ambulance activiteiten zijn desondanks nog niet helemaal vervuld. Connexxion Ambulancezorg bezit de vergunning voor het ambulancevervoer in Noord- en Midden Zeeland. Zeeuws- Vlaanderen wordt bediend door de Ambulancedienst ZorgSaam, die de vergunning voor het ambulancevervoer in dit gebied heeft. Raad van Commissarissen Aandeelhoudersvergadering (AVA), CTS Raad van Commissarissen (conform WTZi) Connexxion Bestuurder HRM Openbaar Vervoer Taxi, Tours en Ambulancezorg Finance & Control Operationeel manager Taxi Services Tours Connexxion Ambulancezorg Overige interne leveringen Directie Ambulancezorg Manager regio Zeeland ROC / LOC Administratieve ondersteuning Kwaliteit Regio Noord- Holland Regio Noord- en Oost-Gelderland Regio Zeeland Operationeel hoofd Oost Operationeel hoofd Oost MMA Team Oost Team West Figuur 1a: Organisatiestructuur Connexxion Figuur 1b: Organisatiestructuur Connexxion Ambulancezorg Zeeland 8 9

6 Met het ontstaan van Connexxion Ambulancezorg en de daaronder vallende ambulancediensten is een stevige basis De kern van de filosofie van INK wordt gevormd door vijf fundamentele kenmerken die een organisatie succesvol 2. Management van medewerkers leidt tot goede resultaten van de medewerkertevredenheidsonderzoeken en de interne klachtenregeling. gelegd voor de toekomst. De goede positie in de ambulan- (zowel kwantitatief als kwalitatief) kunnen maken: cemarkt is versterkt. Tevens kan door het delen van elkaars 1. leiderschap met lef; HRM beleidsvisie Hoofdproces Onderwerpen kennis en kunde de kwaliteit bij alle onderlinge ambulancediensten worden verhoogd. 2. resultaatgerichtheid; 3. continu verbeteren; 4. transparantie; Human Resource Management (HRM) heeft al lange tijd bewezen een essentiële rol te spelen in het bepalen van de overlevingskracht, de effectiviteit en het concurrentie- 1 HRM-planning 2 Instroom - formatiebezetting - functiebeschrijving en functie-eisen - werving en selectie - introductieplan nieuwe medewerkers Connexxion zal de voordelen van schaalgrootte goed benutten voor onder andere de inkoop van materieel en brandstof. INK-model Het Instituut Nederlandse Kwaliteit heeft als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering op basis van het INK-managementmodel. De visie achter het INK-managementmodel heeft betrekking op het continu streven naar het balanceren tussen diverse stakeholders van de organisatie, tussen de resultaten en de inspanningen die daarop betrekking hebben en voortdurend streven aan groei, zowel kwantitatief als kwalitatief. 5. samenwerking. De vijf kenmerken leveren een bijdrage aan de samenhang en groei van de negen aandachtsgebieden die het INKmodel onderscheidt. In het bijzonder richt Connexxion Ambulancezorg zich op het verkrijgen van een goede balans tussen top-down en bottum-up benaderingen. De Plan-Do-Check-Act-cyclus is een belangrijk principe van het INK-model. Ondernemingsraad In de Wet op de ondernemingsraad (WOR) is bepaald dat een organisatie met meer dan vijftig medewerkers verplicht vermogen van een organisatie. Vaak wordt HRM gezien als personeelszorg of -procedures in smalle zin, maar het geheel van beleid, procedures en systemen dat gericht is op het beïnvloeden van het gedrag, de houding en de prestaties van werknemers behoort tot het werkterrein van HRM. Connexxion Ambulancezorg realiseert zich dat haar chauffeurs, verpleegkundigen en meldkamercentralisten haar belangrijkste kapitaal zijn. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zijn de ambulancehulpverleners van Connexxion Ambulancezorg beschikbaar om in de verschillende regio s hulp te verlenen. Voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg is de organisatie in brede zin een belangrijk aspect, maar de medewerkers geven de organisatie daad- 3 Bedrijfsreglement - arbeidsvoorwaarden en -overeenkomsten - beloning - roosterreglement - gedragscodes - privacyreglement - medezeggenschapsregeling - klachtenregeling 4 Ontwikkeling - opleidingsbeleid - loopbaanbeleid 5 Prestatiemanagement - beoordelingssystematiek 6 Uitstroom - exit gesprekken 7 Gezondheidsmanagement - verzuim - arbozorg - re-integratie - BOT - VIM Figuur 2a: Indeling van het HRM-beleid Connexxion Ambulancezorg is om een OR in te stellen. In de loop van 2009 is de Onder- werkelijk vorm. Connexxion Ambulancezorg ziet haar per- nemingsraad van de Regionale Ambulance Voorziening soneel als het meest waardevolle bezit van de organisatie. Connexxion Ambulancezorg heeft het HRM-beleid vertaald Zeeland ontbonden en is vervolgens overgegaan in de cen- De prestatie van werknemers bepaalt in grote mate of een in een eigen model. Tevens heeft zij aandacht besteed aan trale Ondernemingsraad van Connexxion Ambulancezorg. organisatie haar doelen en verwachte resultaten behaalt. een aantal extra elementen, waaronder verzuim, cao en reglementen. Daarnaast zijn ook de relaties met externe Binnen de steeds veranderende kaders en eisen die worden factoren, zoals de medezeggenschap en business partners, gesteld aan verantwoorde ambulancezorg, wordt continu opgenomen. In het HRM-beleid zijn al deze elementen gezocht naar de kwalitatief hoogstaande oplossing. Inno- verwerkt en wordt er tevens ingegaan op de instrumenten vatie speelt hierbij een belangrijke rol. Connexxion Ambu- waarmee invulling wordt gegeven aan het personeelsbeleid. lancezorg is zich er van bewust dat, indien zij haar positie als marktleider binnen de ambulancezorg wil behouden en versterken, zij continu dient te investeren in haar menselijk kapitaal. Het talent van het personeel dient volledig ontplooid te worden door middel van training en opleiding en het creëren van een gezond werkklimaat om zo innovatie en operational excellence mogelijk te maken. Personeelszorg draagt bij aan het welbevinden van medewerkers in de organisatie. Daarom is er binnen de organisatie een sterke focus op het personeelsbeleid in de breedste zin van het woord. Arbeidsomstandigheden en gezondheidsbeleid maken daar deel van uit, maar ook loopbaan- en opleidingsbeleid. Dit HRM-beleid biedt inzicht in de instrumenten waarmee invulling wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling en de professionalisering van het personeelsmanagement binnen Connexxion Ambulancezorg. Hierbij wordt ingegaan op alle HR-werkterreinen planning, werving, selectie, introductie, prestatie, ontwikkelen, beoordelen, uitstroom en gezondheidsmanagement. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ervaring van medewerkers, wat 10 11

7 Visitatie Arbeidsinspectie In 2009 heeft de arbeidsinspectie Connexxion Ambulancezorg Zeeland bezocht voor een controlebezoek. Dit vond plaats, omdat er in 2008 overtredingen van de Arbeidstijdenwet waren geconstateerd. Middels een brief werd in juli 2009 aangegeven dat er geen overtredingen meer aanwezig waren. Tevens heeft er in januari 2009 een inspectie plaatsgevonden op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Tijdens de inspectie heeft de inspecteur een overwegend positieve indruk gekregen van de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Een aantal aandachtspunten werd aangegeven: Er was onvoldoende aandacht voor nevenwerkzaamheden in relatie met de arbeids- en rusttijden van de werknemers. Inmiddels is hier actie in ondernomen in de vorm van een registratiesysteem van nevenwerkzaamheden. Het protocol aangaande blootstelling aan biologische agentia was te summier. Een nieuw protocol is ontwikkeld en geborgd in het kwaliteitssysteem. Training en voorlichting omtrent fysieke belasting was niet of te lang in het verleden gegeven. In het najaar van 2009 heeft elke medewerker een tiltraining gehad. Geconstateerd werd dat er geen meldingsregistratiesysteem bestond aangaande agressie en geweld. In het najaar van 2010 wordt het VIM (Veilig Incident Melden)- systeem geïntroduceerd waarbij meldingen van agressie en geweld doelmatig kunnen worden geregistreerd. Personeel Het aantal formatieplaatsen (fte s) wordt bepaald op basis van de vastgestelde paraatheid per RAV. Het totale aantal fte s steeg van 88,91 in 2008 naar 89,8 in Er zijn nieuwe chauffeurs en verpleegkundigen aangenomen en het aantal fte van de stafleden is afgenomen ten opzichte van Dit heeft voornamelijk te maken met de overname door Connexxion Ambulancezorg. Door de overname zijn een groot aantal taken op administratief gebied gecentraliseerd. Hierdoor kwamen staf en ondersteunende functies te vervallen. Er is in 2009 een duidelijke stijging van het aantal ambulanceverpleegkundigen te zien. Dit ten gevolge van uitbreiding van de paraatheid. Aantal (fte s) Man Vrouw Totaal Verpleegkundige 26,65 15,0 41,65 Chauffeur 39, ,15 Staf en overig 5,0 4,0 9,0 Totaal 70,8 19,0 89,8 Figuur 2b: Aantal formatieplaatsen (fte s) op Aantal (fte s) Saldo Verpleegkundige 38,35 41,65 + 3,3 Chauffeur 38,9 39,15 + 0,25 Staf en overig 11,66 9,0-2,66 Totaal 88,91 89,8 + 0,89 Figuur 2c: Aantal formatieplaatsen in 2009 t.o.v Chauffeurs Verpleegkundigen staf totaal Instroom Uitstroom Figuur 2d: In- en uitstroom van personeel in 2009 Fysieke belasting en ergonomie De aanpak van fysieke belasting is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor ambulancemedewerkers. Fysieke klachten aan rug en ledematen kunnen leiden tot ziekteverzuim die veelal langdurig is. In 2009 zijn er binnen Connexxion Ambulancezorg nog geen ergocoaches aangesteld. In 2010 wordt een begin gemaakt met het aanstellen van ergocoaches. Ergocoaches dragen zorg voor vermindering van de fysieke belasting van de medewerkers als gevolg van duwen, trekken, tillen en vaak herhaalde bewegingen. Tilinstructie, hulpmiddelen en het stimuleren van fitnessactiviteiten dragen bij aan vermindering van de fysieke belasting. In het najaar van 2009 heeft, mede op last van de arbeidsinspectie, een tiltraining plaatsgevonden voor iedere medewerker van Connexxion Ambulancezorg RAV Zeeland. In 2009 zijn er OTO-plastieken bij elke ambulancemedewerker aangemeten om gehoorbeschadiging te voorkomen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimbeleid van de ambulancedienst is door middel van intensief contact gericht op een zo spoedig mogelijke hervatting van taken en het voorkomen van langdurige afwezigheid. De doelstellingen zijn om het ziekteverzuim te beheersen en instroom in de WAO te voorkomen. Het verzuimpercentage is in 2009 op 5,08% uitgekomen, 0,4 % hoger ten opzichte van 2008 (4.68%). kort middel lang x lang Totaal Middelburg 1,15% 1,30% 4,60% 0,00% 7,05% Goes 0,95% 0,49% 2,21% 0,00% 3,65% Zierikzee 0,86% 2,55% 4,77% 0,00% 8,18% Tholen 0,82% 0,00% 1,34% 0,00% 2,16% Bedrijfsbureau 0,45% 2,96% 1,93% 0,00% 5,34% Management 0,60% 3,48% 0,00% 0,00% 4,08% Figuur 2e: Ziekteverzuim naar soort per standplaats in 2009 Psychische belasting en opvang (BOT) Het bedrijfsopvangteam Zeeland is opgedeeld in drie gebieden: Oostburg, Terneuzen en Hulst; MKA; Middelburg, Goes, Tholen, Zierikzee. Het doel van het BOT-team is het ondervangen van mogelijke problemen die kunnen ontstaan na het niet goed verwerken van een traumatische gebeurtenis en het bevorderen van het welzijn van de medewerkers binnen de ambulancezorg. Het uitgangspunt is dat de verwerkingsprocessen geen ziektebeelden zijn, maar behoren tot de normale belevingswereld van iedere persoon. Hierbij zal de BOT-medewerker in overleg met de betrokkene zonodig professionele hulp inschakelen, bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werker. De BOT-medewerkers zijn collega s die al geruime tijd in de ambulancezorg actief zijn. Ze hebben een cursus gevolgd gericht op het functioneren als BOT-medewerker. De BOT-medewerkers zijn 24 uur per dag bereikbaar. Via een piketrooster draait men dienst. Het BOT kan worden ingeschakeld bij: Gebeurtenissen met kinderen; Ernstige ongevallen met verminkingen; Suïcide; Bedreiging/geweld; Grootschalige hulpverlening; Indien verwacht kan worden dat een medewerker behoefte heeft aan hulp bij de verwerking

8 aantal gesprekken e gesprek Type incident Aantal inzetten Geweld/intimidatie naar ambulancepersoneel 2 Ernstig letsel, dood en reanimatie van kinderen 6 (Verkeers)ongevallen met zwaar letsel, dood of verminking (Poging tot) zelfmoord 10 Situaties waarbij familie of collega s van het ambulancepersoneel betrokken zijn Bizarre situaties en ernstige misdrijven 3 Overige situaties 5 Totaal 42 Figuur 2f: Aantal BOT-inzetten in RAV Zeeland in e gesprek 16 0 van de Randstad en worden bepaalde voorvallen door de medewerkers nog niet gezien als agressie of geweld. Dit laatste heeft de aandacht van het management en zij probeert daarom handvatten te bieden, zodat medewerkers weten wanneer er melding moet worden gemaakt van een voorval. In 2009 zijn er twee meldingen gemaakt van incidenten. Functioneringsgesprekken In 2009 zijn er diverse functioneringsgesprekken gevoerd met ambulancemedewerkers. Naar verwachting zal in 2010 er een start worden gemaakt met een nieuwe systematiek, een 360-graden-model. Hierbij wordt ter voorbereiding aan het gesprek door vier mensen een beoordelingsformulier ingevuld. Deze vier personen zijn de beoordeelde zelf, zijn/haar teamleider, een collega gekozen door de beoordeelde en een collega gekozen door de teamleider. Informatie en Communicatie In de positiebepaling volgens het INK-model bleek communicatie tussen management en medewerkers een relatief zwak punt te zijn binnen de organisatie. Daarom zijn de verschillende communicatiemogelijkheden van de organisatie in kaart gebracht. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen mondelinge en schriftelijke communicatie. Mondeling houden management en medewerkers elkaar op de hoogte via informele gesprekken en het periodieke werkoverleg per locatie. Daarnaast nemen leden van het management regelmatig deel aan vergaderingen van de OR, clusters, opleidingscommissie en ICT. door de ambulancedienst. Deze periode is ingevlochten in de landelijke initiële opleiding van de SOSA, welke bij aanvang van de nieuwe functie wordt gestart. Een aantal specifieke trainingsdagen dragen bij aan de benodigde kennis en vaardigheden, zodat de medewerker in staat is zelfstandig te werken. Deze dagen worden door de instructeurs/werkbegeleiders gegeven en omvatten toetsing voor de bekwaamheidsverklaringen. Afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring van de nieuwe medewerker vinden nog een aantal aanvullende stages plaats in de periode na het inwerken. Landelijke bijscholing Voor ambulancemedewerkers is er een landelijke nascholingscyclus, georganiseerd door de SOSA, die loopt van 2005 tot en met Alle SOSA-gecertificeerde medewerkers volgen een tiental scholingsdagen, die verdeeld zijn over de vijf jaar van deze cyclus. Alle ambulancemedewerkers worden onderwezen en getraind in Pre-hospital Trauma Life Support (PHTLS), Kinderresuscitatie en de Profcheck (diagnostische praktijktoets). De verpleegkundigen volgen jaarlijks een beroepsspecifieke dag. De chauffeurs volgen beroepsspecifieke rijvaardigheidstrainingen en tevens een Profcheck Verkeers- en Voertuig Techniek (VVT). De scholingen vinden centraal in het land plaats. Regionale bij- en nascholing Met de overname door Connexxion Ambulancezorg zijn er op het gebied van opleidingen in 2009 een aantal zaken veranderd. Er is een nieuwe ROC aangesteld die de belangen behartigt in Zeeland. Tevens is er een lokale opleidingscoördinator (LOC) aangesteld. Per ambulancepost zijn er werkbegeleiders die het aanspreekpunt zijn voor het reilen en zeilen rondom opleidin- 0 jan feb mrt apr mei jun juli aug sep okt nov dec maanden Figuur 2g: Aantal gesprekken gevoerd door BOT-medewerkers in RAV Zeeland in Agressie en geweld Het onderwerp agressie en geweld wordt niet alleen belangrijk gevonden binnen de ambulancedienst, maar staat ook hoog op de landelijke agenda. De medewerkers van de ambulancedienst nemen het onderwerp erg serieus. Echter, het blijkt niet altijd eenvoudig te zijn om de definities van agressie en geweld te vertalen naar de praktijk. Daarnaast lijken er bij Connexxion Ambulancezorg Zeeland minder incidenten voor te komen dan in het stedelijke gebied Schriftelijke communicatie vanuit het management naar de medewerkers vindt plaats via een aantal mogelijkheden in Ambuweb, namelijk flitsberichten, nieuwsbrieven en mededelingen. Daarnaast wordt belangrijke informatie ook via een persoonlijke aan de medewerkers verstuurd. Door medewerkers worden en het praatboek gebruikt om schriftelijk te communiceren met collega s of het management, maar ook de formulieren voor verbetervoorstellen. Tot slot ontvangt iedere medewerker periodiek een editie van het divisieblad de Binnenspiegel. Hierin staan zowel nieuwsberichten als andere wetenswaardigheden over de organisatie en medewerkers. Opleiding en bijscholing Nieuwe medewerkers Op het moment dat een nieuwe ambulancemedewerker in dienst komt, wordt een inwerk/scholingstraject aangeboden gen. De taak van deze medewerkers is het inwerken van nieuwe medewerkers, het coördineren en uitvoeren begeleiden van scholingsactiviteiten. De werkbegeleider zorgt voor de coördinatie, de aansturing, de voortgangsgesprekken en de beoordelingsgesprekken. Als het gaat om de regionale scholingen en trainingen zal de werkbegeleider ook dit mede ontwikkelen en coördineren. De uitvoering kan dan bij iemand anders liggen die deskundig is op een gebied. De LOC leidt een en ander in goede banen en houdt het totaal overzicht binnen Zeeland. De ROC is vooral beleidsmatig bezig en is eindverantwoordelijk voor het gehele pakket aan scholing. In augustus 2009 is de opleidingsmodule in werking getreden. De opleidingsmodule is een planning en registratiesysteem ontwikkeld door Comprise, de leverancier van Ambuweb. Iedere medewerker heeft een eigen opleidingskaart, die digi

9 taal is in te zien. Op deze kaart staan alle geplande en reeds gevolgde opleidingen van Nadat een scholing gevolgd is, wordt deze geregistreerd en worden automatisch de accreditatiepunten bijgeschreven. De opleidingsmodule is gekoppeld aan roosterweb, zodat in principe is een dubbele planning niet meer mogelijk is. Het plannen van scholingen/deskundigheidsbevorderingen gebeurt door bureau opleidingen. Het inplannen in de roosters gebeurt door de roostermakers. Vanaf augustus 2009 vinden alle regionale scholingen plaats op de ambulancepost Goes. Voorheen werden de scholingen gegeven op de locatie waar het voormalig bedrijfsbureau Rapid responders In juni 2009 is gestart met de inzet van rapid responders, een auto en een motor. Een aantal ambulanceverpleegkundigen is opgeleid voor rapid responders. Men heeft een scholingstraject doorlopen van vier dagen. Hierin is aandacht besteed voor het rijtechnische gedeelte en het medisch technische gedeelte. Uiteindelijk is er een proef van bekwaamheid afgenomen. 3. Strategie en beleid Ontwikkeling Wet ambulancezorg (Waz) Het oorspronkelijke voorstel voor de Waz uit 2004 bevatte de plicht tot periodieke aanbesteding van de vergunningen, die telkens voor 4 jaar zouden worden verleend. Hiermee zou er concurrentie om de markt ontstaan. In de Tweede Kamer is in 2006 een amendement aanvaard, waarin de periodieke aanbesteding van deze vergunningen is vervangen door maatstafconcurrentie. De looptijd van de vergunningen is aangepast van vier jaar naar onbepaalde tijd. Dit met als doel om een structuur in het leven te roepen die zou leiden tot betere prestaties. Met het schrappen van de periodieke werd duidelijk dat door de sector en andere betrokkenen bij de ambulancezorg veel vraagtekens werden gezet bij deze wijze van vergunningverlening en de gevolgen hiervan voor de continuïteit van de zorg. Voor de open procedure bleek weinig draagvlak te bestaan. In oktober 2009 is na een algemeen overleg door de minister toegezegd dat hij zich opnieuw gaat beraden op deze procedure. Bij deze heroverweging is ook de vorming van de veiligheidsregio s op grond van de Wet veiligheidsregio s betrokken. Daardoor is een bestuurlijk en organisatorisch proces in gang gezet waarmee ambulancezorg een duidelijke plaats in de keten van openbare orde en veiligheid zal verkrijgen. was gevestigd. In 2009 zijn er een aantal regionale scholingsdagen geweest: Profchecks ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeurs; Werkbegeleiderscursus; Multidisciplinaire oefening groot incident; Proef van bekwaamheid; Lichamelijk en neurologisch onderzoek; Cursus theorie voorrangsvoertuigen. vergunningverlening is verder relatief weinig aandacht besteed aan de wijze waarop de eenmalige procedure van verlening van de vergunningen zou moeten worden vormgegeven. Eind 2008 werd de Waz door de Eerste Kamer aanvaard. Begin 2009 is de minister gestart met de voorbereiding van de procedure voor vergunningverlening, waarbij alle huidige vergunninghouders mee zou kunnen dingen. Bij deze voorbereiding zijn de sector en alle betrokkenen bij de ambulancezorg, dus ook Connexxion Ambulancezorg, uitgebreid in de gelegenheid gesteld om hun adviezen en zienswijzen te geven over de toen voorgenomen procedure. Gaandeweg Uiteindelijk werd geconcludeerd dat het doorgaan op de ingeslagen weg een risico voor de continuïteit van de zorg zou zijn. Besloten is om vergunninghouders werkzaam binnen een ambulanceregio, onder voorwaarde van samenwerking, de mogelijkheid te bieden een vergunning aan te vragen. Vertaling van Waz naar RAV Zeeland. Connexxion Ambulancezorg Zeeland, ZorgSaam Ambulance en de MKA vormen samen de RAV Zeeland. Binnen de RAV heeft een oriëntatie plaatsgevonden tussen de deelnemers over de praktische invulling van de enkele vergunning die zal worden verleend. Dit traject is afgerond en Connexxion Ambulancezorg zal de vergunning aanvragen

10 Kwaliteitsdoelstellingen 2010 Onderwerp Doelstelling Middelen/acties Gewenst resultaat eind 2010 Onderwerp Doelstelling Middelen/acties Gewenst resultaat eind 2010 BELEID EN MANAGEMENT PRIMAIR PROCES Kwaliteitshandboek Jaarverslag Het aanpassen van het kwaliteitshandboek naar het format van Connexxion Ambulancezorg Het aanpassen van het jaarverslag naar het format van Connexxion Ambulancezorg Werkgroep Kwaliteit van Connexxion Ambulancezorg stelt een format op voor de indeling en inhoud van het kwaliteitshandboek. Werkgroep Kwaliteit van Connexxion Ambulancezorg stelt een format op voor de indeling van de documentatiemappen Kwaliteitshandboek en documentatiemappen worden aangepast naar het opgestelde format Werkgroep Kwaliteit van Connexxion Ambulancezorg stelt een format op voor de indeling en lay-out van het jaarverslag Kwaliteitsfunctionarissen schrijven het kwaliteitsjaarverslag aan de hand van het opgestelde format Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal handboek wat m.b.t. de indeling, inhoud en lay-out uniform is binnen heel Connexxion Ambulancezorg. Dit handboek wordt ondersteund door een digitale documentatiemap welke m.b.t. de indeling en lay-out overeenkomstig zijn binnen Connexxion Ambulancezorg, maar regionaal verschillen van inhoud Er is voor 1 juni 2010 een jaarverslag geschreven en afgedrukt welke m.b.t. de indeling en lay-out uniform is binnen Connexxion Ambulancezorg Rittijdoverschrijdingen Veilig Incident Melden (VIM) Het terugdringen van de rittijdoverschrijdingen en het verlagen van de opstaptijden om de patiënt zo snel mogelijk hulpverlening te kunnen bieden Het ontwikkelen van een digitaal meldingssysteem voor incidenten in brede zin voor Connexxion Ambulancezorg Zeeland. Het registreren van de rittijden, onderverdeeld in meldtijd, opstaptijd, aanrijtijd en totale responstijd Het ontwikkelen van een projectplan De software naar de wensen van de werkgroep inrichten Het trainen van de leden van de VIMcommissies op de VIM-procedure en software Project communiceren naar de medewerkers Het aanstellen van een werkgroep en ontwikkelen van een projectplan Rittijdoverschrijdingen 9% Opstaptijden: 60% binnen 1 minuut Er is een digitaal meldsysteem ontwikkeld voor het melden van werkgerelateerde incidenten, welke door alle medewerkers van Connexxion Ambulancezorg Zeeland kan worden gebruikt. Klanttevredenheidsonderzoek Het inzichtelijk maken van de mening van de patiënt over de hulpverlening die door de medewerkers van Connexxion Ambulancezorg is verleend Opstellen enquête voor patiënten Verzamelen en verwerken van de data Uitwerken van de data tot eindconclusies Communiceren aan medewerkers van de conclusies Er is een onderzoek uitgevoerd onder de klanten van de ambulancedienst. Hierop volgend zijn de uitkomsten van dit onderzoek gerapporteerd en gepresenteerd aan de ambulancedienst Klachtenregistratie Een digitale registratie van de klachten in een aparte module binnen het VMS. Het kiezen van passende software en deze naar de wensen van de werkgroep inrichten Het trainen van degene die met de klachtenmodule zullen gaan werken PERSONEEL & ORGANISATIE Voor het registreren en administreren van klachten wordt gebruik gemaakt van de digitale klachtenmodule Optimaliseren communicatie Een structuur ontwikkelen waarin de medewerkers met bepaalde regelmaat op de hoogte worden gehouden door het MT van ontwikkelingen binnen de organisatie Benoemen van de communicatielijnen (mondeling en schriftelijk) binnen de organisatie i.s.m. afdeling Communicatie van divisie Connexxion Taxi Services, Tours en Ambulancezorg. Projectgroep samenstellen voor het beoordelen van deze communicatielijnen De projectgroep stelt een advies op ten aanzien van de gewenste communicatie binnen de organisatie In het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) dient het resultaat over het onderwerp communicatie & informatie voldoende te scoren en te zijn verbeterd t.o.v. het vorige MTO. Betaalde nevenfuncties Het registreren van de betaalde nevenfunctie van de medewerkers Een format opstellen voor het indienen van betaalde nevenwerkzaamheden voor de medewerkers Een format opstellen voor het registreren van alle ingediende meldingen door medewerkers Een kloppende registratie, welke inhoudelijk voldoet aan de eisen van Arbeidsinspectie, van de betaalde nevenwerkzaamheden van de medewerkers MT ontwikkelt een actieplan voor de praktische uitwerking van het advies 18 19

11 Onderwerp Doelstelling Middelen/acties Gewenst resultaat eind 2010 MIDDELEN & MATERIALEN Bestek van eisen opstellen 4. Management van middelen Connexxion Ambulancezorg wil kwalitatief hoogwaardige zorg leveren tegen een verantwoorde prijs. Zij wil niet rea- Wagenpark Om aan de paraatheid te kunnen voldoen, beschikte Connexxion Ambulancezorg Zeeland in 2009 over zestien parate ambulancevoertuigen van het type Volkswagen T5, Chevro- Huisvesting Onderkomen in permanente locatie Oostkapelle, Burg- Haamstede en Poortvliet. Beëindigen huurcontract bedrijfsbureau en huisvesting staf op de ambulanceposten De opdracht uitbesteden en laten uitwerken Onderkomen voor stafleden realiseren Verbouwing laten uitvoeren Overleg met betrokkenen over de inrichting van de ruimtes Inrichten van de ruimtes ICT Alle huisvestingen van de ambulanceposten zijn gereed en voldoen aan het bestek van eisen. geren, maar creëren. Bovendien wil zij de meest grensverleggende ambulancezorgverlener van Nederland zijn. Dit vertaalt zich ook in het gebruik, beheer en inkoop van materiaal en middelen. Op dit moment rijden nog verschillende typen voertuigen, maar het vervangingsbeleid zal er uiteindelijk toe leiden dat één type voertuig gebruikt zal worden, de Mercedes-Benz Sprinter, waarin verantwoorde en goede zorg verleend kan worden. Met betrokkenheid van medewerkers en de leveran cier is gekozen voor een concept waarin ergonomie en veiligheid voor de ambulancemedewerker en patiënt centraal staan. Ook voor het gebruik van materialen wordt gestreefd naar uniformiteit binnen Connexxion Ambulancezorg, waarbij goede kwaliteit tegen een verantwoorde prijs let LPI en Mercedes Benz Visser 3 voertuigen. Het wagenpark wordt aangevuld met een zestal piketvoertuigen. Tot het wagenpark behoren sinds 2009 ook 1 motorambulance, type BMW R1150 RT en een rapid responder auto. Een ambulance wordt ongeveer na vijf jaar vervangen. Medische inventaris en verbruiksartikelen Het grootste deel van het voorraadbeheer bij Connexxion Ambulancezorg Zeeland gebeurde via een eigen handmatige periodieke bestelling. Acertys en Medtronic zijn de hoofdleveranciers van medische inventaris en verbruiksartikelen. In 2010 wordt de inkoopprocedure aangepast aan het model van de andere diensten van Connexxion Ambulancezorg. Digitaal ritformulier bij Connexxion Ambulancezorg Zeeland Structureren Ambuweb Vastleggen van de patiënt-, incident en behandelingsgegevens op een digitaal ritformulier Het overzichtelijker maken van de mogelijkheden en documenten op Ambuweb Hardware en software aanschaffen Software installeren en voorzien van de nodige ICT-verbindingen Hardware laten inbouwen Medewerkers voorzien van training Inventariseren welke documenten op Ambuweb moeten staan. Documenten verdelen onder nieuwe hoofdstukken Wijzigingen communiceren aan medewerkers Het digitaal ritformulier wordt door alle medewerkers tijdens alle urgenties van de hulpverlening gebruikt Er is een inventarisatie gemaakt welke documenten op Ambuweb moeten staan. In welke nieuwe vorm dit wordt gegoten is nog niet bekend bepalend zullen zijn. In 2009 is veel aandacht besteed aan de verdere uitrol van het digitale ritformulier voor geheel Connexxion Ambulancezorg. Dit met het doel het digitale systeem in 2010 te kunnen introduceren in de regio s Noorden Oost-Gelderland en Zeeland. Huisvesting Connexxion Ambulancezorg Zeeland beschikte in 2009 over de volgende ambulanceposten: Middelburg Goes Zierikzee Rilland St. Maartensdijk (vervalt in 2010) Neeltje Jans (vervalt in 2010) Oostkapelle In 2010 komen er een aantal ambulanceposten bij: Bedrijfskleding Alle informatie rond bedrijfskleding is vastgelegd in het kledingreglement van de ambulancedienst. De leverancier van de bedrijfskleding was in 2009 in eerste instantie Liemco Detemeyer en van Manen. Halverwege het jaar werd dit contract overgenomen door de firma Moderna die ook de bewassing verzorgde. ICT Connexxion beschikt over een grote ICT-afdeling. Deze kan op afstand en eventueel ook op locatie ondersteunen bij het installeren van nieuwe software en hardware. Ook biedt de afdeling een helpende hand bij problemen. Daarnaast is er een eigen applicatiebeheerder. Deze medewerker ondersteunt bij, beheert en coördineert de verschillend, ambulancespecifieke ICT-processen. Gesteld mag worden dat ICT een cruciale rol speelt in het Burgh-Haamstede verbeteren van de productiviteit, zowel kwalitatief als kwan- Wissenkerke titatief. Poortvliet Een aantal uitgangspunten voor de ICT infrastructuur zijn: De ambulancepost St. Maartensdijk zal worden verplaatst De hardware en software dienen uit standaardproducten naar Poortvliet. In Oostkapelle wordt gebruikt gemaakt van te bestaan. een vakantiewoning, die gehuurd wordt van een particulier. De ambulancedienst en de MKA hanteren dezelfde soft- Er zijn onderhandelingen met de brandweer om een perma- ware voor het vastleggen van ritgegevens. nente ambulancepost voorziening te krijgen bij de brand- Het dataverkeer dient 24 uur per dag tussen de stand- weerpost aldaar. Op Schouwen-Duiveland zal er een ambu- plaatsen en de MKA plaats te kunnen vinden. lancepost in Burgh-Haamstede komen, dit zal ook worden Ritgegevens worden door te onderscheiden verantwoor- gerealiseerd in Op Noord-Beveland zal de post Wissen- delijke medewerkers ingevoerd. kerke in 2010 operationeel worden. De aan te schaffen systemen verbeteren de bedrijfsvoe- Tot slot is het bedrijfsbureau in 2009 gevestigd in Mid- ring t.a.v. registratie, rapportage en op financieel-econo- delburg. In 2010 zal dit bedrijfsbureau worden gesloten en misch gebied. wordt het personeel ondergebracht op de diverse bestaande ambulanceposten

12 Reeds snel na de overname in maart 2009 door Connexxion Ambulancezorg zijn er nieuwe softwareprogramma s geïmplementeerd: Roosterweb; Ambuweb; Dundas; Corvu; Citygis. Roosterweb RoosterWeb biedt structuur en efficiency in onze personeels planning. Het systeem is volledig web-enabled en geeft realtime, altijd en overal, alle roosterinformatie. Dus niet alleen vanuit kantoor, maar ook vanuit huis of vanuit een internetcafé waar ook ter wereld. En dat zonder ergens software te hoeven installeren. Alle personeelsaanvragen verlopen voortaan elektronisch. Roosterweb vergroot de duidelijkheid voor het personeel omdat inzicht ontstaat in bijvoorbeeld verlofoverzicht, urenverantwoording en contracturenkaarten. Vanaf de eerste planning tot en met de salarisadministratie blijft iedere roosterstatus, waaronder het aantal ingezette uren, de roostereffectiviteit, de opgenomen verlofuren, ziekte en scholing, 24 uur per dag, zeven dagen per week, up-to-date. Niet alleen voor de planner of de ingeroosterde medewerker (zoals verpleegkundigen, chauffeurs), maar ook voor teamleiders, locatiemanagers etc. Ambuweb In Nederland maakt 60% van alle ambulancechauffeurs en verpleegkundigen dagelijks gebruik van Ambuweb. Hieruit CorVu CorVu is een zeer geavanceerd en gebruikersvriendelijk Windows georiënteerd bevragings- en rapportagesysteem, ontworpen met het oog op de manager en directie. CorVu verschaft op zeer gebruikersvriendelijke wijze een transparante toegang tot de bedrijfsbrede informatie. Dit maakt kostbare programmering overbodig. CorVu maakt het voor geautoriseerde personen in een organisatie mogelijk om de informatie die men nodig heeft op de eigen PC te ontvangen, te benoemen, rapporten op te zetten, grafische analyses te maken en dieper in te gaan op door die analyse aangegeven gebieden van belang. CorVu voorziet in een complete set gereedschap waarmee het management de voor de onderneming zo belangrijke prestatie-indicatoren kan volgen, resultaten kan inzien en rapporteren. CityGIS Speciaal voor die diensten in de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) heeft CityGIS een applicatie ontwikkeld die snel en eenvoudig, maar vooral veilig mensen in crisis situaties in de auto met de route begeleid. Specifieke functies voor de politie, brandweer en ambulance (zoals het plannen over busbanen, koppeling met de meldkamer, integratie van eigen informatie) maken de CityGIS Navigator tot een bijzonder product in OOV land. Dezelfde hoogwaardige kaart kwaliteit, die men gewend is in de meldkamer, dient als basis voor de CityGIS Navigator. De routeplanner berekent binnen een fractie van een seconde een nieuwe route, wanneer er afgeweken wordt van de huidige routeplanning. Ook OOV specifieke zaken, zoals busbanen, ziekenhuizen, brandkranen e.d. worden in de planning meegenomen. 5. Management van processen Certificering ISO/HKZ Reeds geruime tijd is Connexxion Ambulancezorg Zeeland gecertificeerd volgens de kwaliteitsnormen van ISO HKZ. Binnen de organisatie en onder de medewerkers is in de loop der jaren een grote mate van bekendheid, vertrouwdheid en routine opgebouwd met een kwaliteitssysteem welke nog steeds verder wordt ontwikkeld. Solide en verantwoorde zorgverlening aan patiënten is gewaarborgd in evidence-based, gestandaardiseerde en pragmatische procedures en werkinstructies. Het onderhouden en actualiseren van deze procedures en het overkoepelende kwaliteitssysteem is een continu en dynamisch proces dat is ingevlochten in de dagelijkse processen van de ambulancedienst. Interne audit Onderdeel van het kwaliteitssysteem zijn de jaarlijkse interne audits, die regelmatig nuttige verbeterpunten opleveren. Connexxion Ambulancezorg Zeeland had in 2009 een viertal interne auditors: Drie ambulancemedewerkers en een persoon vanuit de staf. Begin 2009 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden. Een dagdeel is er scholing geweest en er is aandacht besteedt aan het audit jaarplan. In 2009 zijn meerdere interne audits afgenomen, die betrekking hadden op de volgende onderwerpen: Werkoverleg; Werkbegeleiding; Voertuigen; Externe communicatie; Kleding; Deskundigheidsbevordering. halen zij hun dagelijkse informatie, zoals bedrijfsnieuws. Maar het biedt ook toegang tot , gegevens uit het kwaliteitshandboek, verslagen van het werkoverleg en informatie over wagenparkbeheer en bestellingen. Dundas Dundas is het rapportage middel voor Roosterweb. Snel en nauwkeurig kan er managementinformatie worden opgevraagd: Responsetijden; Percentage overschrijdingen; Ziekteverzuimpercentage

13 Externe audit In verband met de jaarlijkse visitatie van het keurmerk ISO/ HKZ is in oktober 2009 een externe audit uitgevoerd door Det Norske Veritas (DNV). Deze audit is met positief resultaat en met een aantal kleine bevindingen afgesloten. De auditoren zijn van mening dat de processen binnen Connexxion Ambulancezorg dusdanig met elkaar zijn verweven dat er een stevig vangnet is in de dagelijkse praktijk. Het HKZ-certificaat is geldig tot 25 mei Audit door toezichthoudend apotheker Jaarlijks wordt er door de toezichthoudend apotheker een bezoek gebracht aan de ambulanceposten. Dit bezoek heeft in 2009 in oktober plaatsgevonden. Er worden diverse zaken gecontroleerd: Vervaldata Voorraad en registratie opiaten Temperatuur koelkast Leveranciersbeoordeling Eind 2009 heeft de leveranciersbeoordeling plaatsgevonden. De beoordeling is gebeurd door verschillende medewerkers en op diverse velden: Uitzendbureau Verzekeringsmaatschappijen Advocatenbureau Leverancier materialen Medische materialen Bedrijfsartsen Stomerij Kantoorartikelen Over het algemeen was de leveranciersbeoordeling positief. Als uitzendbureau was Ambucare de hoofdleverancier. De samenwerking met Confesso is in de loop van 2009 verminderd door een aantal tegenvallende prestaties. Een aantal contracten werd opgezegd als gevolg van het centraliseren van de inkoop en de overname van de RAVZ door Connexxion Ambulancezorg. De resultaten 6. Medewerkers Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Connexxion wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waarin voldoende aandacht is voor medewerkers en waarin medewerkers hun werk in een collegiale sfeer en met plezier uitoefenen. Maar hoe wordt dat op dit moment beleefd en waar liggen er verbeterpunten? In het medewerkerstevredenheidsonderzoek worden medewerkers gevraagd hoe zij het werken bij Connexxion ervaren. Het onderzoek omvat zowel vragen over de werkzaamheden zelf, als over de werkomgeving, ervaringen met leidinggevende, collega s, communicatie en overige werkgerelateerde zaken. In 2009 heeft er geen MTO plaatsgevonden. In januari 2010 wordt de eerstvolgende gehouden. Meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP) Een incident is een onbedoelde gebeurtenis die zich tijdens het proces van ambulancezorg voordoet die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of alsnog zou kunnen leiden. De MIP-meldingen gaan bij Connexxion Ambulancezorg Zeeland via het RTV (Registratie ter Verbetering) systeem. De RTV is een laagdrempelige procedure om dergelijke incidenten te registreren en eventuele maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ingediende RTV s worden behandeld door een staflid afhankelijk van de melding. De afhandeling van de RTV heeft een vertrouwelijk en onafhankelijk karakter. Niet de verwijtbaarheid, maar wel de vermijdbaarheid van het (bijna-)incident staat centraal. Melding afkomstig van Aantal Meldkamer ambulancezorg 0 Connexxion Ambulancezorg Zeeland 7 Extern 0 Totaal 7 figuur 6a: aantal binnengekomen meldingen MIP heeft betrekking op Aantal behandeld binnen MIP-commissie ambuteam 0 GGZ 0 Ketenpartner huisarts 2 meldkamer 2 ziekenhuis 1 Materiaal brancard 0 overig 2 figuur 6b: meldingen die bij MIP-commissie zijn behandeld Via de RTV procedure is er 7 keer een MIP melding ingediend. De meldingen hadden in 2009 betrekking op incidenten uit verschillende categorieën. Allen zijn behandeld, bij de meeste is extra informatie opgevraagd en vervolgens een advies uitgebracht op basis van de melding en de aanvullende informatie. Verbetervoorstellen Een medewerker kan een verbetervoorstel indienen via het RTV systeem. De RTV wordt behandeld door een lid van de staf. In 2009 zijn er 5 verbetervoorstellen ingediend door de medewerkers van Connexxion Ambulancezorg Zeeland. De onderwerpen waarover een verbetervoorstel werd ingediend varieerde. Onderwerp Aantal Ambulancevoertuig 0 Medische materialen 3 Richtlijn / procedure 1 Ambulancepost 0 Organisatie ambulancedienst 0 Ketenpartner 1 Nevenactiviteiten 0 Anders 0 figuur 6c: MIP-meldingen per onderwerp Werkoverleg Ongeveer 4 keer per jaar vinden er op de diverse locaties werkoverleg plaats. Hierbij is het gehele team van de betreffende locatie uitgenodigd om de laatste ontwikkelingen van de ambulancedienst te horen. Hierbij komt niet alleen het management aan het woord, maar ook de verschillende commissies van de ambulancedienst. Daarnaast kunnen medewerkers zelf agendapunten inbrengen voor elk overleg. Zodoende is een werkoverleg niet alleen top-down, maar ook bottum-up

14 7. Klanten en leveranciers Acute zorgketen Het Ministerie van VWS beoogt met de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) op het terrein van de acute zorg de beschikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en regionale samenwerking te verbeteren. De WTZi verplicht alle aanbieders van zorg deel te nemen aan het regionale overleg acute zorgketen. Voor de acute zorgregio Zeeland is gekozen voor een gefaseerde aanpak met in eerste instantie als deelnemers de ziekenhuizen, de ambulancezorg en de regionaal geneeskundig functionarissen. Zo ook Connexxion Ambulancezorg Zeeland. De huisartsen, de GGZ-instellingen en de verloskundigen zijn overige volgens de WTZi verplichte deelnemers. Zij zullen later aansluiten bij het regionale overleg acute zorg in deze regio. Binnen het regionale overleg worden in eerste instantie afspraken gemaakt over de te leveren prestaties in de acute zorg (o.a. aanrijtijden, verwijzingen, levelindelingen van spoedeisende hulpafdelingen). Deze afspraken zijn volgens de WTZi wettelijk bindend voor alle partijen. Ketenpartner Deelnemers Werkafspraak Zeeuws Overleg Acute Zorgketen Huisartsen ZorgSaam GHOR ziekenhuizen Walcheren en Bevelanden Commissie Samen Spoed bestaande uit Huisartsen, MKA en MMA. grieppandemie rapid responder cardiologie Zeeland inzet trauma heli AED stuurgroep bereikbaarheid paraatheid ambulances samenwerking A1 ritten standplaatsen ambulance klachten en signaleringen rapid responders verloskunde/kindergeneeskunde voertuiglokalisatiesysteem De inventarisatie van de bestaande netwerkafspraken zal worden gebruikt om met de andere ketenpartners nader af te stemmen. In de komende jaren zullen de netwerkafspraken worden uitgebreid en uitgewerkt. Dit zal leiden tot een compleet pakket aan afspraken waarover een brede consensus bestaat in de regio. Overlegvormen voor een goede samenwerking De kwaliteit van de ambulancezorg wordt voor een belangrijk deel bepaald door een goede samenwerking met alle bij die zorg betrokken partijen. Partijen die betrokken zijn bij de praktische uitvoering, zijn overwegend onderdeel van de keten van spoedeisende medische hulpverlening. Dit zijn de partijen waarmee de medewerkers van een ambulancedienst in de dagelijkse uitoefening van de werkzaamheden veel te maken hebben. Ketenzorg betekent hoofdzakelijk samenwerking die is gericht op de patiënt en wordt uitgevoerd vanuit de kerncompetenties van de zorgpartners. Jaarlijks vinden verschillende overleggen plaats tussen de ambulancedienst en haar ketenpartners. Met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt er naar behoefte overlegd, er is echter geen sprake van een structurele overlegvorm. Zaken waar overleg kan plaatsvinden zijn stabilisering en veiligheid van de patiënt, veiligheid van de hulpverlener, juridische posities en aanwezigheid van benodigde papieren bij gedwongen opnames. Met de organisatie voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) vindt regelmatig overleg plaats. De dagelijkse kwaliteit van de ambulancezorg vormt de basis van de kwaliteit onder opgeschaalde omstandigheden. Het doel van het overleg is dat een naadloze overgang van de dagelijkse hulpverlening naar grootschalige hulpverlening dient te worden gerealiseerd, waarbij de patiënt centraal staat. Dit overleg heeft geleid tot een convenant met daarin concrete samenwerkingsafspraken, te leveren producten, normbedragen en financiering. Met de spoedeisende hulpafdelingen van de ziekenhuizen van de RAV worden regelmatig werkbesprekingen georganiseerd. Hierin worden ondermeer afspraken gemaakt omtrent vooraankondiging en overdracht van acute patiënten door de ambulancezorg aan het ziekenhuis. Tijdens een algemeen overleg houden de ziekenhuizen en ambulancezorg elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Met de centrale huisartsenposten die de huisartsenzorg buiten kantooruren en in het weekend verzorgen zijn reguliere overleggen gepland. Tijdens het algemene overleg, wat zich leent voor beleidsmatige zaken, worden behalve de laatste ontwikkelingen ook de gemaakte afspraken tussen de ambulancezorg en de huisartsenzorg bijgeschaafd. Met de MKA, onderdeel van de Veiligheidsregio Zeeland is een convenant afgesproken. De MKA maakt ook gebruik van het rooster- en informatieprogramma roosterweb en Ambuweb. Ook met de Ambulancedienst ZorgSaam, partner in de RAV, is een convenant opgesteld. Er is samenwerking betreffende uitwisseling van personeel, aanschaf materialen, Ambuweb ed. Er zijn ook partijen die meer op afstand betrokken zijn bij de organisatie van de ambulancezorg. De nadruk bij deze partijen ligt op het stellen van de kaders en het faciliteren van de zorg. Deze partijen zijn de zorgverzekeraars, maar ook de lokale, regionale en landelijke overheden en de koepelorganisaties. Met de provincie Zeeland en de gemeenten binnen de RAV is naar behoefte overleg over het spreiding- en beschikbaarheidplan voor de ambulancezorg en het terugdringen van de rittijdoverschrijdingen. In 2009 vond overleg plaats met de ziektekostenverzekeraars. Tijdens dit overleg werden te maken en gemaakte afspraken over de productie, de inzet van middelen en de te behalen resultaten besproken. Echter andere onderwerpen die ook op de agenda kunnen staan zijn regionale en landelijke ontwikkelingen en de kwaliteit van de geleverde zorg en het terugdringen van de rittijdoverschrijdingen en de opstaptijden. Connexxion Ambulancezorg Zeeland werkt actief aan een optimale samenwerking door constructief in overleg te treden met alle betrokken partijen en heldere afspraken te maken. Ziekenhuizen Admiraal de Ruyterziekenhuis i.o. operationeel hoofd MKA contact MKA en SEH couveusevervoer toestand ambulancehal behandeling CVA patiënten organisatie ambulancezorg interklinisch transport MIST protocol verbouw SEH Goes Figuur 7a: Afspraken met ketenpartners in RAV Zeeland in

15 Interne klachtenprocedure Wanneer een patiënt of diens omgeving niet tevreden is over de verleende hulp van Connexxion Ambulancezorg Zeeland, dan kan diegene zich in eerste instantie beroepen op de interne klachtenprocedure. Het doel van de interne klachtenprocedure is het bewerkstelligen van een eenduidige behandeling c.q. bemiddeling van klachten die optimale resultaten biedt voor klager en beklaagde en tevens kwaliteitsverbetering van de organisatie mogelijk maakt. Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier. Naar aanleiding van een klacht wordt in overleg met het betreffende locatiehoofd een behandelings- c.q. bemiddelingsplan vastgesteld. De klager wordt schriftelijk verwittigd van de intentie tot klachtbehandeling en de wijze waarop de behandeling c.q. bemiddeling zal plaatsvinden. Bij bevestiging van de klager wordt het plan uitgevoerd. De klager wordt tevens gewezen op de mogelijkheid van klachtbehandeling in de wettelijk ingestelde externe klachtencommissie. In 2009 werden in totaal zes klachten in behandeling genomen. In twee gevallen was de klacht niet terecht. Melder Klacht heeft betrekking op Uiteindelijke oorzaak klacht na onderzoek Klacht terecht? NR = Natuurlijk rechtspersoon 1 = vaktechnisch handelen 2 = bejegening 3 = organisatie rond hulpverlening 4 = communicatie en informatie 5 = overigen 1 = vaktechnisch handelen 2 = bejegening 3 = organisatie rond hulpverlening 4 = communicatie en informatie 5 = overigen 1. NR 2 2 ja 2. NR 1 1 ja 3. NR 1 1 ja 4. NR 3 4 nee 5. NR 2,3,4 2,3,4 ja 6. NR 1,3 4 nee Figuur 7b: Interne klachten tegen Connexxion Ambulancezorg Zeeland in 2009 Externe klachtenprocedure Wanneer een patiënt ontevreden is over de afhandeling of conclusies van de interne klachtenprocedure, dan kan deze de klacht indienen bij de onafhankelijke externe klachtencommissie van Connexxion Ambulancezorg Zeeland. Er wordt gebruik gemaakt van de externe klachtencommissie van het Oosterschelde Ziekenhuis. De klacht wordt door de leden van deze klachtencommissie volledig onderzocht. De bevindingen hiervan en de daaruit voortgekomen acties worden schriftelijk kenbaar gemaakt. In de regel wordt iemand tevens uitgenodigd voor een gesprek. In het verslagjaar zijn geen klachten doorgestuurd aan de externe klachtencommissie. 8. Maatschappij en milieu Milieudoelstellingen Connexxion vindt aandacht voor het milieu vanzelfsprekend en neemt haar eigen verantwoordelijkheid om invulling te geven aan een milieuverantwoorde bedrijfsvoering. Dat is een handelswijze die past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Connexxion moet voldoen aan de milieuweten regelgeving en spant zich in om milieurisico s zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Binnen het milieubeleid staan een zestal doelstellingen centraal, zoals in de tabel wordt benoemd. Aan deze doelstellingen zijn specifieke gedragsregels gekoppeld. Gezien de aard van de organisatie van Connexxion Ambulancezorg is het niet mogelijk de gedragsregels met betrekking tot brandstofbeperking en herrie na te leven. Doelstellingen Gedragsregels maak snelheid met beleid 1. Brandstofbesparing en beperking houd voldoende afstand luchtverontreiniging zet uw motor vaker uit controleer de bandenspanning 2. Zuinig met grondstoffen bepalen wasbeurt op basis van de vervuiling van het voertuig efficiënte inzet van elektrische apparatuur efficiënt gebruik van airco en verwarming 3. Bescherm de bodem bijvullen van vloeistoffen en wassen van voertuigen alleen boven een vloeistofdichte vloer controleer voertuig regelmatig op lekkages 4. Voorkom hinderlijke herrie zet de motor af als het voertuig tijdelijk wordt stilgezet voorkom het rijden in een te hoog toerental 5. Afvalstoffen zamel restafval en papier gescheiden in hergebruik toner- en inktcartridges kopieer en beschrijf papier dubbelzijdig print niet onnodig uit maak afspraken met leveranciers over de verpakking 6. Signalering en melding afwijkingen snel melden van afwijkingen maakt snel herstel mogelijk Figuur 8a: De doelstellingen en gedragsregels binnen het milieubeleid in 2009 Dagelijks vindt er een technische controle plaats per voertuig door de dienstdoende ambulancechauffeur. Hierbij wordt onder andere de bandenspanning en op eventuele lekkages gecontroleerd. Deze controle wordt geregistreerd op Ambuweb. Tevens is binnen dit programma de mogelijkheid om storingen aan te melden. Aangemelde afwijkingen worden ontvangen door de wagenparkbeheerder, die zo spoedig mogelijk het euvel verhelpt. Met betrekking tot grond- en afvalstoffen is efficiënt gebruik in de ambulance niet altijd mogelijk. Op de posten en kantoor is een milieubewuste werkwijze wel gangbaar. De gedragsregels zoals beschreven bij punt 2 en 5 worden dan ook maximaal toegepast

16 Agressie en geweld tegen hulpverleners Het programma Een veilige publieke taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil dat werknemers van organisaties met publieke taken op een veilige wijze kunnen functioneren. 9. Bestuur en financiers Productiecijfers Het totaal aantal ritten in 2009 door Connexxion Ambulancezorg Zeeland is ten opzichte van 2008 gestegen met 7,99%. In de samenleving groeit de verontwaardiging over agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Deze vorm van agressie en geweld is een bedreiging van de inte gere uitvoering van publieke taken. Gelet op het belang van deze publieke taken voor het functioneren van onze samenleving als geheel, is het noodzakelijk deze taken en haar uit voerders te beschermen. Het Ministerie van BZK ondersteunt de werkgever en werknemer van de organisaties met een publieke taak, waardoor zij (beter) in staat zijn de aanpak van agressie en geweld bin- aantal A1-ritten nen deze organisaties effectief vorm te geven. 200 Campagne Handen af van onze helpers 100 Binnen het programma Een veilige publieke taak is Handen af van onze helpers een campagne. Hierin wordt opgeroepen een einde te maken aan het botvieren van frustraties op 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand medewerkers met een publieke taak als verkeersregelaars, verpleegkundigen, ambulancepersoneel, politiemensen, leraren, medewerkers van gemeenten en zorginstellingen. Overheid en werkgeversorganisaties hebben vier regels op- Figuur 9a: Aantal A1-ritten per maand uitgevoerd door Connexxion Ambulancezorg in Zeeland in 2008 en 2009 gesteld waar een ieder zich aan zou moeten houden: 1. Agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit getolereerd; 2. Geef de professional de ruimte om zijn werk te doen; 3. Volg de aanwijzigen van de professional op; 4. Verstoor de (bedrijfs)orde niet aantal A2-ritten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Figuur 9b: Aantal A2-ritten per maand uitgevoerd door Connexxion Ambulancezorg in Zeeland in 2008 en

17 Terugdringen rittijdoverschrijdingen Nadat Connexxion Ambulancezorg de RAVZ overnam, was een van de eerste acties het opstellen van een uitgebreide analyse van de optimalisatiemogelijkheden om te komen tot een zo effectief mogelijke allocatie van standplaatsen en paraatheid. Het halen van de 15 minuten norm bij A1-ritten is sterk afhankelijk van het aantal beschikbare ambulances en de geografische omstandigheden van de regio. Er wordt gestreefd naar een overschrijdingspercentage van 9% of lager. aantal B-ritten Om dit te realiseren is een plan van aanpak opgesteld, in samenwerking met de zorgverzekeraars, waarmee de overschrijdingen kunnen worden teruggedrongen en de oorzaken kunnen worden aangepakt. Op basis van de uitgevoerde analyses is de gewenste spreiding (waarbij de totale dek kingsgraad en rijtijd is geoptimaliseerd) met de beschikbare middelen alsvolgt: Middelburg 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Goes Zierikzee Rilland Poortvliet Oostkapelle Figuur 9c: Aantal B-ritten per maand uitgevoerd door Connexxion Ambulancezorg in Zeeland in 2008 en 2009 Burgh-Haamstede Geersdijk Type rit Saldo EHBO/geen vervoer ,95% ontslagvervoer ,22% Opname ,49% Overplaatsing ,38% Poliklinisch ,52% interklinisch ,36% Productie ,38% Loze rit ,47% Stand by ,25% VWS ,72% Totaal ,21% Totaal alle ritten ,99% Figuur 9d: Aantal ritten per soort vervoer in 2008 en 2009 uitgevoerd door Connexxion Ambulancezorg in regio Zeeland Deze spreiding is getoetst door het RIVM en door deze controle berekeningen wordt bevestigd dat deze configuratie een aanzienlijke verbetering oplevert voor de gemiddelde rijtijd en dekkingsgraad. De paraatheid en inzet van middelen is ook gewijzigd. Concreet is de doelstelling om op zoveel mogelijk locaties binnen de grenzen van middelen, 24 uur beschikbaarheid van voertuigen te hebben. Naast inspelen op de vraag van paraatheid en spreiding willen we ook het product toesnijden op de verwachte vraag. Ten eerste is, gedurende de zomermaanden, een rapid responder in de vorm van een motorambulance ingezet in Middelburg en een auto op Schouwen-Duiveland. Ook een B-auto is in 2009 ingezet gedurende een aantal maanden. In juni hebben zowel de zorgverzekeraars als Gedeputeerde Staten toestemming verleend aan het ingediende plan van aanpak voor wijziging in spreiding, paraatheid en bereikbaarheid ambulancezorg in Noord- en Midden-Zeeland

18 100% Responsetijd 02:00 Uitruktijd 90% 01:45 responstijd binnen marge 80% 70% 60% 50% 40% 30% gemiddelde uitruktijd 01:30 01:25 01:00 00:75 00:30 00:25 20% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand 00:00 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Figuur 9e: Maandelijks verloop van het percentage responstijd binnen 15 minuten (A1) door Connexxion Ambulancezorg in Zeeland in 2009 Figuur 9g: Gemiddelde uitruktijd in minuten en secondes per maand door Connexxion Ambulancezorg in Zeeland in 2009 A-1 A-2 B Totaal juni gemiddelde responsetijd Responstijd 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt Figuur 9f: Gemiddelde responsetijd in minuten en secondes per maand door Connexxion Ambulancezorg in Zeeland in 2009 nov dec maand Rapid responder Kort na de overname door Connexxion Ambulancezorg is er een projectteam samengesteld, die de opdracht heeft gekregen om de rapid responders, een motor en een voertuig, per 1 juni 2009 operationeel te laten zijn. De rapid responder motor is gestationeerd in Middelburg, de rapid responder auto in Burgh-Haamstede. Op basis van beschikbaarheid, spreiding en paraatheid kan de MKA besluiten de rapid responder door heel Zeeland in te zetten. Kwaliteitswinst op het gebied van respons- en aanrijtijden en betere gebiedsdekking moet het uiteindelijke resultaat opleveren. Op 1 juni 2009 zijn de rapid responders daadwerkelijk operationeel gegaan. De inzettijden van de motor zijn van uur tot uur en van de auto van uur tot uur. De rapid responder motor is in 2009 tot en met oktober continu inzetbaar geweest. In de maanden november en december was de inzetbaarheid minder, afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel. De rapid responder auto heeft in 2009 tot en met augustus dienst gedaan. Middels een evaluatierapport zal er worden gekeken naar de resultaten van de rapid responders en tevens of er noodzaak is tot wijziging van inzettijden en inzetcriteria. juli aug sep okt Totaal Figuur 9h: Aantal ritten naar urgentie per maand in 2009 door de rapid responder motor A-1 A-2 B Totaal juni juli aug sep Totaal Figuur 9i: Aantal ritten naar urgentie per maand in 2009 door de rapid responder auto Prognose productie 2010 De productie van ambulancevervoer in Zeeland neemt al jaren toe en de verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten in Een belangrijke reden is de ontwikkeling van de vergrijzing en de seizoensinvloeden. De verwachting voor 2010 over de rittijdoverschrijdingen is dat indien het beleid ten aanzien van de spreiding en paraatheid wordt gehandhaafd, de positieve invloed op het overschrijdingspercentage van kracht zal blijven

19 Resultaat kwaliteitsdoelstellingen 2009 De kwaliteitsdoelstellingen bestonden in 2009 uit de integratieactiviteiten voortkomend uit de overname door Connexxion Ambulancezorg. Een aantal van deze doelstellingen c.q. integratiepunten: Preparation en general benoeming integratieteam risico en migratieplan persbericht inlichten personeel overleg met zorgverzekeraars kennismaking met cliëntenraad, MKA. ZorgSaam, VRZ uitwerken convenanten met MKA, ZorgSaam en GHOR Human Resource Management overlegvergaderingen met ondernemingsraad uniformeren HRM-processen implementatie roosterweb personeels informatie document samenstellen beoordeling financiële en management informatiesystemen inkoopprocedure inrichten Basware en Business objects samenstellen uniforme rapportage ambulancediensten en planning Communicatie verzorgen interne communicatie externe update voor ketenpartners vervanging uitingen gebouwen bestickering ambulances intranet en internet toegankelijkheid IT verbindingen realiseren beheer open care plaatsen apparatuur inventarisatie applicaties Innovatie 10. Verbeteren en vernieuwen Om kwalitatief hoogwaardige zorg te waarborgen besteedt Connexxion Ambulancezorg veel aandacht aan onderzoek, innovatie en verbetering van bedrijfsprocessen. Na de overname van Connexxion in maart 2009 werden een aantal nieuwe systemen binnen de RAV Zeeland geïmplementeerd. Digitaal ritformulier Het digitale ritformulier is een oplossing voor snelle en duidelijke informatie-uitwisseling tussen ketenpartners in de acute zorg. Tijdens ambulancehulpverlening kan informatie worden opgevraagd, ingevoerd en doorgestuurd. Daarnaast biedt het directe toegang tot verzekeringsgegevens. In 2010 zullen alle ambulances worden voorzien van het digitale ritbonsysteem. maar vooral veilig mensen in crisis situaties in de auto met de route begeleid. Specifieke functies voor de politie, brandweer en ambulance (zoals het plannen over busbanen, koppe ling met de meldkamer, integratie van eigen informatie) maken de CityGIS Navigator tot een bijzonder product in OOV land. Dezelfde hoogwaardige kaart kwaliteit die men gewend is in de meldkamer, dient als basis voor de CityGIS Navigator. De routeplanner berekent binnen een fractie van een seconde een nieuwe route wanneer er afgeweken wordt van de huidige routeplanning. Ook OOV specifieke zaken, zoals busbanen, ziekenhuizen, brandkranen, e.d. worden in de planning meegenomen. analyse paraatheid Finance en Control overleg met zorgverzekeraars over productie, spreiding en paraatheid facturatie Vastgoed vastgoedplanning voor alle benodigde activiteiten verhuizing bedrijfsbureau uitbreiding aantal ambulanceposten verschuiving locatie ambulanceposten Ritdatamodule Iedere gereden rit komt bij de betreffende chauffeur binnen. De chauffeur controleert vervolgens zelf elke rit op volledigheid en correctheid. Bij afwijkingen wordt dit aangegeven. Ook de reden voor een overschrijding in uitruk- op aanrijtijd kan worden aangegeven. Dundas De ritgegevens inclusief de resultaten van controle komen in Dundas, het management informatiesysteem. Met dit systeem kunnen zeer vergaande rapportages worden vervaardigd. Deze rapportages hebben niet alleen betrekking op de ritstatistieken, maar ook op medische handelingen, ziekteverzuim, opleidingsdagen en het dienstrooster. Deze rapportages kunnen door de daartoe gemachtigde personen aan verschillende groepen worden gepubliceerd. Via Ambuweb zijn deze rapportages vervolgens in te zien. Dashboard Met het Dashboard kunnen de ritstatistieken worden teruggekoppeld via de startpagina van Ambuweb. De statistieken worden dagelijks automatisch ververst. Elke medewerker ziet zowel de persoonlijke statistieken als die van de gehele RAV. Aangezien dagelijks ongeveer 70% van de medewerkers inlogt op Ambuweb, is het bereik van deze module zeer groot. CityGIS Speciaal voor die diensten in de Openbare Orde en Veiligheid heeft CityGIS een applicatie ontwikkeld die snel, eenvoudig 36 37

20 Goes 38 Middelburg

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland Colofon Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland Postbus 93 18 GA Alkmaar Locatie Alkmaar/Schagen Hertog Aalbrechtweg 6 1823 DL Alkmaar Telefoon: 72-56 6 11 Telefax: 72-56 44 467 Locatie Velsen/Heemskerk

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Regio Noord- en Oost-Gelderland

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Regio Noord- en Oost-Gelderland Connexxion Ambulancezorg, Regio Noord- en Oost-Gelderland Colofon Voorwoord Connexxion Ambulancezorg Regio Noord- en Oost-Gelderland Postbus 32 8080 AA Elburg Standplaatsen: Locatie Apeldoorn Vosselmanstraat

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Veilig incident melden in de ambulancezorg

Veilig incident melden in de ambulancezorg Veilig incident melden in de ambulancezorg 17 juni 2010, Bilthoven Frouke van Oosten, Kwaliteitsmanager Connexxion Ambulancezorg Thijs Proper, Teamleider Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Agenda Wat

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Witte Kruis Kennisgebied: veiligheids- en zorgketen binnen de context van de veiligheidsregio

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Witte Kruis Kennisgebied: veiligheids- en zorgketen binnen de context van de veiligheidsregio Profielschets Lid Raad van Commissarissen Witte Kruis Kennisgebied: veiligheids- en zorgketen binnen de context van de veiligheidsregio 1. Algemeen Witte Kruis is met een marktaandeel van circa 15% de

Nadere informatie

Highlights Ambulances in-zicht 2011

Highlights Ambulances in-zicht 2011 Highlights Ambulances in-zicht 2011 Ambulancezorg Nederland brengt ieder jaar een sectorrapport uit waarmee breed inzicht geboden worden in de sector ambulancezorg. Het sectorrapport, Ambulances in-zicht,

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Ambulancechauffeur i.o.

Ambulancechauffeur i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding van 1 november 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulancechauffeur i.o. Arbeidsduur: 36 uur per week Functie-inhoud:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid)

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Doelstelling van de functie: Verleent ambulancezorg aan patiënten, stelt een werkdiagnose en voert op basis daarvan conform protocol de noodzakelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw openbare apotheek certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen moet ik voldoen? Hoe kan ik

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur

MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur 1.1 Afwijkingen productie en prestaties Productie: Na jaren van onafgebroken productiestijging lijkt het er op dat de productie

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Onderwerp/Doelstelling 1 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage is 5,5% en meldingsfrequentie naar landelijk gemiddelde Activiteit/ maatregel Uitvoeren

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

BEDRIJFSOVERDRACHT: EEN STAPJE TERUG OF EEN GROTE STAP VOORUIT?

BEDRIJFSOVERDRACHT: EEN STAPJE TERUG OF EEN GROTE STAP VOORUIT? BDRIJFSOVRDRACHT: STAPJ TRUG OF GROT STAP VOORUIT? Pagina 1 van 6 BDRIJFSOVRDRACHT: STAPJ TRUG OF GROT STAP VOORUIT? Overnames, bedrijfsopvolging en fusies zijn geen zaken waarin een organisatie snel ervaring

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Stafmedewerker opleiden

Stafmedewerker opleiden Wij zijn op zoek naar een: Stafmedewerker opleiden Arbeidsduur: Functie-inhoud: Arbeidsvoorwaardenkader: Functie-indeling: Contract: 32-36 uur per week maakt deel uit van de afdeling Zorgkwaliteit, HBO

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 RAV Zeeland

Kwaliteitsjaarverslag 2014 RAV Zeeland Kwaliteitsjaarverslag 2014 RAV Zeeland Colofon RAV Zeeland w: www.zorgsaam.org en www.wittekruis.nl e: communicatie@zzv.nl en info@wittekruis.nl t: 088 6256072 Auteurs Gert Slimmen Eindredactie Manon Does

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Profiel. Manager Diakademie. 23 september Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager Diakademie. 23 september Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager Diakademie 23 september 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

ORGANISEREN BINNEN FM

ORGANISEREN BINNEN FM Marjon Klootwijk KWALITEITSDOCUMENTEN ORGANISEREN BINNEN FM De hoeveelheid documenten neemt alsmaar toe en het overzicht in het aantal en soorten documenten verdwijnt geleidelijk. De relaties of de interdependentie

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Personeel en planning 1/8

Personeel en planning 1/8 Levensfasen - Quickscan [1] Persol en planning 1/8 Bij de inzet van alle persolsinstrumenten houden wij rekening met de individuele medewerker We stemmen de persolsplanning af op de doelen van onze organisatie

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot

Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot Competentie- en beroepsgerichte aanpak bij: RA V Brabant Midden West - Noord 14-4-2015 1 ADVIES ASSISTENTIE & TRAINING Jan van Grinsven Wilbert van Beersum 14-4-2015

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie