Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014"

Transcriptie

1 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 1

2 Een leeswijzer: Overzicht stand van zaken maatregelen convenant VSV maatregel Stand van zaken /aandachtspunten blad Transferium Na enig zoeken is er een goed werkende formule gevonden om de maatschappelijk werkers van Kompaan en de Bocht optimaal in te zetten. De samenwerking met vele betrokken hulpverleningsinstanties en scholen levert een meerwaarde op in de uitvoer van het advies. Rebound Tilburg werkgroep Momenteel heeft de werkgroep de opdracht gegeven aan de coördinatoren Transferium, Rebound en OpdeRails/Herstart een voorstel te doen voor een projectplan Bovenschoolse voorziening Dit projectplan komt voort uit de projectplannen van de voorzieningen.(zie memo stand van zaken) Trainingen en trajecten Daarna is het met maar 2 jongeren in het programma erg rustig geweest. Erg uitzonderlijk voor Rebound begrippen. Aangezien er jaarlijks in het begin van het schooljaar zeker 8 leerlingen deel namen aan het programma. Na navraag blijkt dat zorgcoördinatoren en zorgteams de specifieke opdracht hebben gekregen de leerlingen zo lang mogelijk binnen hun eigen zorgstructuur op te vangen Rebound Waalwijk Er komt een uitwisseling tussen de werkgroep rebound Tilburg en de werkgroep rebound Waalwijk met als doel elkaar over en weer te informeren. Met name de aanpak van de werkgroep Rebound Waalwijk zal dan centraal staan om met elkaar te bepalen welke aspecten daarvan geïntegreerd kunnen worden in de bovenschoolse voorziening Tilburg MBO Expertise programma Tienermoeders/AKA Diplomagerichte trajecten Route 35 Regionaal trajectbureau Versterking AKA wildstraat De aanvraag voor individuele trajecten van Kompaan en de Bocht is in de periode november 2013 januari 2014 verdubbeld. Binnen de scholen wordt in deze periode de eerste balans opgemaakt over de vorderingen van de studenten en komen de eerste hulpvragen boven tafel. De scholen weten goed de weg om een juiste aanmelding te doen. Samenwerking school en de Bocht Zicht en zorg en tijd hebben voor leerlingen Leerlingen ondersteunen bij een nieuwe start in hun loopbaan Contactpersoon met de gemeente Tilburg, regels zijn duidelijk met betrekking tot uitkering. Route 35 heeft inmiddels een eigen afdeling en website en op 1 februari wordt het klantensysteem in gebruik genomen. Er is nauwe samenwerking tussen Blink en de toeleiders en het streven is om met deze samenwerking draaideur jongeren te voorkomen. De resultaten van het dossieronderzoek zijn hierbij van groot belang. Er is behoefte aan beeld en geluid bij de dossiers van de jongeren binnen route 35.(zie memo stand van zaken) Positief gestart. De waarden van de school zijn zichtbaar en zijn vertaald naar gedrag. Dit is verwerkt is de introductie week en in de lessen. Er staan extra Taal en Rekenen lessen op het rooster, hierdoor geven we de studenten meer kans op doorstroom naar niveau 2. We zijn gestart met de Pilot; Onderwijs- zorg arrangementen. Medewerkers van Kompaan en de Bocht werken nauw samen met het team en met de SMW in de extra zorg voor de pilotklas. 1 e ervaringen / evaluatie is positief. Aandachtspunt is de drugsproblematiek dit jaar VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 2

3 Heroriëntatietrajecten Korte trajecten Beroepskeuzetesten Lange trajecten MBO actieplan (Ex )Havisten naar het MBO Borging LOB ZAT DOD Zorg ouderbetrokkenheid Projectleider VSV Inhoudelijke lopen de trajecten goed en hebben ook goed rendement. Het grootste probleem in 100 % succesvol zijn is het ontbreken van tussentijdse instroom en van het ontbreken van een alternatief voor jongeren die met een onderwijsprogramma een jaar zinvol overbruggen om vervolgens de draad weer goed op te pakken. Er is een actieplan MBO 2 dat in december 2013 als pilot gestart is binnen OGT. Het actieplan richt zich op de docent in relatie tot de deelnemers in de groep niveau 2. (zie memo stand van zaken) Op dit moment ligt het format voor de jaarlijkse informatieavond klaar. Op basis van de evaluatie van de laatste infoavond besloten om de datum van de avond te verschuiven naar eind februari/begin maart. De voorbereidingen voor het speeddaten voor havisten zijn in volle gang. Er is een coördinator hiervoor aangewezen (decaan 2College Cobbenhagen) die zorgt voor de organisatie. Het aantal deelnemers hiervoor zal in de komende weken bekend worden. Concept voor het maken van een portfolio t.b.v. de mbo-oriëntatie voor havisten is in de maak (streven is eind februari naar werk- en klankbordgroep). Aandachtspunt is om alle vo-scholen bij het project te blijven betrekken. Deelname aan het project is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Borging van activiteiten is volbracht. DOD is afgerond conform convenant Voor LOB geldt dat er Info avonden bekostigd worden door 2College, VO school Rooi Pannen en VO school OGT. verder is afgesproken dat de decanenkring bepaalt wie er voor deze avond wordt uitgenodigd. Zij zijn uiteindelijk de experts op het gebied welke informatie ouders en leerlingen nodig hebben om tot een keuze te komen. Voor de bekostiging Speedaten zal OGT een brief aan haar collega MBO scholen schrijven met het voorstel om dat gezamenlijk te doen. (zie memo stand van zaken) In de maand november is er een VSV café bijeenkomst georganiseerd rondom het thema Ouderbetrokkenheid. Deze bijeenkomst heeft een concreet product opgeleverd. Er is ook een masterclass voor docenten van OGT georganiseerd die in april een vervolg krijgt. Het management van OGT organiseert een inspiratiesessie rondom Ouderbetrokkenheid voor de zomervakantie. De werkzaamheden voor de projectleider VSV omvat veel meer dan alleen maar de maatregelen. Het feit dat dit nu aan het ontstaan is, is een goed teken. VSV krijgt meer en meer een positieve plek binnen de school en helpt mensen nadenken om zaken binnen de muren van de school zodanig te organiseren dat dreigende uitval pro actief benaderd wordt. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 3

4 Maatregel Transferium Begroting ,- ( ,-, ,-, ,-, ,-) 4000,- tot 6000,- per student Bijdrage door toeleverende school 400,- per maand De Opdracht Maatregel is gericht op VO leerlingen tussen de 12 en 17 jaar uit RMC gebied 35. Uitzonderingen op deze doelgroep kan alleen via kleine PCL bepaald worden. Het Transferium is een voorziening voor leerlingen die in een crisissituatie zijn beland waardoor zij niet langer kunnen deelnemen aan regulier onderwijs. Deze leerlingen worden binnen 8 weken teruggeleid naar de toeleverende school om, eventueel met extra ondersteuning, een VMBO diploma te behalen. Kenmerken doelgroep: Leerling die door een ernstig incident/ grensoverschrijdend gedrag per direct niet langer welkom is op de eigen school Leerling met extreem verzuim Leerling waarbij problematiek binnen de 3 leefwerelden zorgt voor een verhoogd risico op het niet kunnen behalen van het VMBO diploma. kwantitatief Opvang van 70 studenten per jaar, gedurende convenantperiode 2012 tot 2015 VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 4

5 Realisatie opdracht februari 2014 Vanaf de start in 2010 draait Transferium volle bak, met zelfs een alarmerende wachtrij in eind 2013, waardoor het aantal verblijfsweken weken naar 8 wordt gebracht en wordt de aanmeldende school meer op hun verantwoordelijkheid aangesproken om het op Transferium ontwikkelde proces te volgen en uit te voeren. Na enig zoeken is er een goed werkende formule gevonden om de maatschappelijk werkers van Kompaan en de Bocht optimaal in te zetten. De samenwerking met vele betrokken hulpverleningsinstanties en scholen levert een meerwaarde op in de uitvoer van ons advies. We kunnen stellen: daar waar ons advies niet wordt opgevolgd, ontstaat een nieuwe crisis. De vele verhuizingen in korte tijd hebben we ervaren als een extra belasting op het werk dat op zich al zoveel alertheid en inzet vraagt. De vele contacten van leerlingen en ouders na beëindiging Transferium zijn voor ons de krenten in de pap. Kwantitatief Aantal besproken aanmeldingen in de kleine PCL: : 44 Aantal geplaatste leerlingen : 29 Aantal leerlingen die nu het traject volgen 11 Aantal studenten dat uitgestroomd is 17 Uitgestroomd naar: Toeleverende school: 3 Andere school met reden: 8 Zorg of Jeugdverlening: 5 VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 5

6 Maatregel Rebound Tilburg Begroting ,- ( ,-, ,-, ,-) Opdracht Het verbinden, versterken en samenvoegen van de huidige projecten Rebound, Herstart, Transferium en Op de Rails tot een bovenschoolse voorziening/onderwijsarrangement binnen het reguliere onderwijs voor jongeren waarvan de voortgang van de schoolloopbaan gevaar loopt door toename van gedrag en motivatieproblemen. Doel van de samenvoeging is het versterken van de regionale infrastructuur voor de opvang en begeleiding van risicoleerlingen door vergroting van de samenwerking onder één regie en inhoudelijke afstemming. Om deze doelstelling te realiseren is een werkgroep samengesteld die als volgt is samengesteld: Hub Quatflieg Jan van Emden, Alex Laanen, Anja Peeters, Jan t hart, Ruud van Herp Sander de Kock, Marion Kolster, coördinator samenwerkingsverband directeur Frater van Gemert, coördinator Transferium, coördinator Rebound, coördinator Op de Rails/Herstart Meerschoolse directeur parcours Coördinator expertisecentrum projectleider VSV kwantitatief 80 Rebound leerlingen waarvan 30 het voltijd programma en 50 losse onderdelen volgen. 23 op de Rails en Herstart leerlingen. Realisatie opdracht februari 2014 Werkgroep Bovenschoolse voorziening De werkgroep heeft zich gefocust tot de kerst op werkbezoeken die afgesloten werden met informatie uitwisseling. Hierdoor is er een goed zicht gekomen op het aanbod binnen Transferium, Rebound, Op de Rails en Herstart. De werkgroep heeft de opdracht geformuleerd om binnen het budget dat vrij komt met de ingang van Passend Onderwijs een Bovenschoolse voorziening te vormen inclusief het Transferium. Deze opdracht en de uitwerking zal in het scholenoverleg van 1 april 2014 gepresenteerd worden zodat ook de directeuren daar hun feedback op kunnen geven. Momenteel heeft de werkgroep de opdracht gegeven aan de coördinatoren Transferium, Rebound en OpdeRails/Herstart een voorstel te doen voor een projectplan Bovenschoolse voorziening Dit projectplan komt voort uit de projectplannen van de voorzieningen. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 6

7 Trainingen en trajecten Rebound is dit schooljaar gestart met 2 leerlingen van het vorig schooljaar die respectievelijk 4 en 7 weken nog de Rebound hebben gevolgd. Daarna is het met maar 2 jongeren in het programma erg rustig geweest. Erg uitzonderlijk voor Rebound begrippen. Aangezien er jaarlijks in het begin van het schooljaar zeker 8 leerlingen deel namen aan het programma. Na navraag blijkt dat zorgcoördinatoren en zorgteams de specifieke opdracht hebben gekregen de leerlingen zo lang mogelijk binnen hun eigen zorgstructuur op te vangen. Naar mijn mening te lang, aangezien de leerlingen die daarna zijn ingestroomd een zwaardere hulpvraag hebben. Met de PCL van 16 januari stonden dan ook ineens 12 dossiers op de agenda. 7 dossiers met vraag Rebound. Realisatie Kwantitatief d.d. Deelnemers trajecten en trainingen Rebound Tilburg Aantal deelnemers die nog in het Reboundtraject zaten 2 Aantal deelnemers aangemeld voor Rebound via PCL 13 Aantal deelnemers aangemeld voor een training via PCL 5 Aantal afgesloten trajecten en trainingen 7 Aantal lopende trajecten en trainingen 6 Aantal nieuwe aanmeldingen 4 Aantal deelnemers die niet zijn gestart 3 Informatie over de afronding van de trajecten en trainingen Aantal deelnemers die na het traject de opleiding succesvolle hebben opgepakt binnen de eigen school 5 op een andere school geplaatst zijn 1 naar een andere vorm van hulpverlening zijn doorverwezen 0 op school teruggeplaatst is, maar daar mislukt 1 VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 7

8 Maatregel Rebound Waalwijk Begroting ,- ( , ,-, ,-) Stand van zaken 1 juni 2013, zie financiële bijlage Opdracht De middelen zijn bedoeld om rebound Waalwijk door te ontwikkelen en te borgen in nauwe samenwerking met de activiteiten in Tilburg. Realisatie De medewerkers van de Rebound zijn één team geworden waarin professionaliteit en afstemming centraal staan. Ook de visie waarmee de jongeren worden begeleid is nu eenduidig en vormt een brug tussen de Rebound en de collega s van de samenwerkende VO scholen in de regio. De ontwikkeling is afgestemd op een eerder gehouden inventarisatie bij alle scholen in het samenwerkingsverband. Van de kant van de VO scholen is een toenemende constructieve houding te constateren. Daarmee groeit de Rebound als een vertrouwd onderdeel van de samenwerkende VO scholen in de regio en draagt bij aan de doelstelling van Passend Onderwijs. kwantitatief Gedurende het kalenderjaar 50 leerlingen in traject. Daarbij is in geconstateerd dat er een daling is van het aantal leerlingen die een programma van 13 weken volgen een toename is van het aantal leerlingen met een acute plaatsing die gemiddeld ook langer verblijven gezien de problematiek Realisatie opdracht februari 2014 Er komt een uitwisseling tussen de werkgroep rebound Tilburg en de werkgroep rebound Waalwijk met als doel elkaar over en weer te informeren. Met name de aanpak van de werkgroep Rebound Waalwijk zal dan centraal staan om met elkaar te bepalen welke aspecten daarvan geïntegreerd kunnen worden in de bovenschoolse voorziening Tilburg. Ten aanzien van de trainingen en opvang Er is gestart met 12 deelnemers na de zomervakantie. Er is afscheid genomen van een collega en een nieuwe collega aangetrokken. Er zijn twee studiedagen gepland en een aantal teamvergaderingen o.l.v. Inge Beerens, orthopedagoge van Met en Ton Milatz, directeur onderwijs van Met. Anke Pooters heeft als orthopedagoge van de Rebound de dagelijkse coördinatie over de gang van zaken en overlegt frequent met Inge Beerens. De afgelopen 2 maanden bleek de personele bezetting momenteel wat groot in relatie tot het aantal leerlingen. Het is moeilijk in te schatten en te anticiperen op de ontwikkelingen onder invloed van Passend Onderwijs. Met-PrO heeft tijdelijk één van de krachten in dienst genomen ter vervanging van ziekte. Deze flexibele inzet volgt de dynamiek van de aantallen leerlingen binnen de Rebound. De reboundmedewerkers scholen zich om de werkwijze van Big Picture Learning te integreren in de organisatie en in hun werkwijze. Zij zijn ook betrokken bij studiedagen Big Picture Learning op de Met. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 8

9 Realisatie Kwantitatief Deelnemers trajecten en trainingen Rebound (Schooljaar ) Aantal deelnemers aangemeld voor Rebound via PCL 12 vanaf start schooljaar (zittende leerlingen) 2 leerlingen van schooljaar die nog in nazorgtraject begeleid worden 7 leerlingen lopende het schooljaar Aantal deelnemers aangemeld voor een training via PCL 1 deelnemer (PMT) Aantal deelnemers aangemeld voor AB bij terugkeer naar school of binnen rebound 8 leerlingen AB trajecten afgesloten 1 leerling Aantal afgesloten trajecten 7 en trainingen 0 (PMT loopt nog) Aantal lopende trajecten 10 en trainingen 1 Aantal lopende trajecten nazorg 4 Aantal nieuwe aanmeldingen 0 (2 onlangs gestart maar zijn al gerekend bij lopende trajecten dus 0) Informatie over de afronding van de trajecten en trainingen Aantal deelnemers die na het traject de opleiding succesvol hebben opgepakt binnen de eigen school: 4 leerlingen (=nazorg) binnen andere school: 2 leerlingen Cluster 4: 3 leerlingen Naar een andere vorm van hulpverlening zijn doorverwezen: 1 leerling VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 9

10 Maatregel MBO Expertiseprogramma Begroting ,- ( ,-, , ,-, ,-) Opdracht De maatregel richt zich op de MBO niveau 2, 3, 4 student van het ROC Tilburg, Helicon/Studio T en De Rooi Pannen, in de leeftijd van 16 tot 23 jaar met gedrag, motivatie en werkhoudingproblemen en die ten gevolge daarvan de opleiding dreigen te verlaten zonder startkwalificatie. Tevens wordt er vanuit deze maatregel ondersteuning geboden aan docenten en teams in het omgaan met deze studenten en hun problemen op dit gebied. Bedoeling is dat er handreikingen worden gegeven om problemen vroegtijdig te signaleren, om te kunnen omgaan met pedagogische en didactische verschillen en om het onderwijs af te kunnen stemmen op de specifieke behoeften van deze studenten. Diensten worden op maat, afhankelijk van de hulpvraag, ingezet. De student blijft binnen de eigen school en wordt vanuit het expertiseprogramma ambulant getraind. Om dit optimaal te kunnen doen is er een nauwe samenwerking met Leerplicht, de instellingen voor Zorg en Jeugdhulpverlening en het expertisecentrum van de Frater. kwantitatief 300 studenten van de MBO scholen ondersteuning aanbieden middels het expertiseprogramma met als doel dat minimaal 60% daarvan de mbo schoolloopbaan met succes (dat betekent dus met een startkwalificatie) afrondt. Realisatie opdracht februari 2014 Kwaliteit Vanuit de notitie opgesteld met Kompaan en de Bocht is de eerste stap gezet in het kader van de borging van de succesfactoren van MBO Expertise Programma. De informatie uit deze notitie is gedeeld met de netwerkpartners IMW, Indigo (GGZ) en Novadic Kentron. Partijen zien het zitten om de verbinding tussen onderwijs en hulpverlening intensiever en nauwer te maken op basis van de good practice uit het project. In 2014 zullen de contacten met Novadic Kentron worden geïntensiveerd. Dit om aan de behoefte aan ondersteuning voor studenten met verslavings problematiek (met name gamen en drugs) tegemoet te komen. Kwantitatief In november 2013 is een training Stressles vanuit Indigo afgerond met positieve resultaten en bevindingen. De studenten die de training volgen voelen zich sterker en meer zelfbewust. Hierdoor presteren ze beter bij toetsen en ronden het onderwijs positief af. Op basis van de deelnamelijst wordt aan het eind van het schooljaar het rendement van de training getoetst. De aanvraag voor individuele trajecten van Kompaan en de Bocht is in de periode november 2013 januari 2014 verdubbeld. Binnen de scholen wordt in deze periode de eerste balans opgemaakt over de vorderingen van de studenten en komen de eerste hulpvragen boven tafel. De scholen weten goed de weg om een juiste aanmelding te doen. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 10

11 Maatregel Diplomagerichte trajecten voor tienermoeders Begroting ,- Opdracht ( ,-, ,-, ,-, ,-) Tienermoeders van Kompaan en de Bocht die veelal door persoonlijke omstandigheden hun VO niet halen en geen uitzicht hebben op het behalen van een startkwalificatie, krijgen dit speciale traject aangeboden om alsnog een startkwalificatie te behalen. Het gaat om een aangepast programma in een kleine groepssamenstelling met extra ondersteuning en begeleiding op school, in de stage en in de thuissituatie met als doel het behalen van het AKA diploma. kwantitatief Jaarlijks 12 tot 16 tienermoeders. Realisatie opdracht februari 2014 Hoogte punten - Samenwerking school en de Bocht - Zicht en zorg en tijd hebben voor leerlingen - Leerlingen ondersteunen bij een nieuwe start in hun loopbaan - Contactpersoon met de gemeente Tilburg, regels zijn duidelijk met betrekking tot uitkering. Aandachtspunten: - Afwezigheid is groot, te laat komen op school en ziekteverzuim - Netwerk van leerlingen is onvoldoende wanneer het gaat om de opvang van hun kinderen wanneer zij ziek zijn. - Zwangere studenten hebben veel klachten waardoor zij niet naar school komen. Voor docenten is het onduidelijk hoe dit te registreren omdat zij zich niet ziek melden. - Lesprogramma blijft een punt van aandacht omdat door de wisselende instroom leerlingen een verschillend programma volgen. - Hoe krijgen we een leerling minimaal 80% aanwezig, de consequenties voor de uitkering blijkt een goede stok achter de deur te zijn - Onderlinge afstemming tussen docenten, casewerkers, gemeente, groepswerkers en leidinggevende van de betrokken organisatie blijft een punt van aandacht Kwantitatief Aantal deelnemers in traject Verwachting aantal deelnemers uitstroom met diploma Aantal gerealiseerde uitstromers met diploma 14 Tienermoeders 5 a 6 Tienermoeders. Schooljaar nog geen VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 11

12 Maatregel Versterking programma en begeleiding AKA Wildstraat Begroting Per schooljaar ,- Opdracht De doelgroep AKA Wildstraat is een gemêleerde groep van jongeren die nog geen definitieve keuze heeft gemaakt voor een beroep en nog (extra) geschoold moet worden op het gebied van sociale vaardigheden, algemene vakken en werkhouding om zich staande te kunnen houden binnen een opleiding of passend werk. Deze doelgroep ervaart op meerdere terreinen problemen waardoor het (nog) niet mogelijk is om een opleiding succesvol af te ronden. Het onderwijs binnen AKA Wildstraat is gericht op het behalen van het AKA diploma zodat de deelnemer een start kan maken op een zelfstandig leven in de maatschappij middels een vervolgopleiding of het vinden van een baan. Een AKA diploma in combinatie met een arbeidscontract betekent dat er geen sprake is van VSV. De uitvoering van dit programma en het begeleiden van deze specifieke doelgroep naar een AKA diploma en eventueel werk vraagt extra inzet van middelen. kwantitatief 80 tot 90 jongeren op jaarbasis waarvan minimaal 66% een diploma behaalt en doorstroomt naar werk met een arbeidscontract van minimaal 12 uur of vervolgopleiding MBO niveau 2. Realisatie opdracht februari 2014 Hoogtepunten We zijn positief gestart. De waarden van de school zijn zichtbaar en zijn vertaald naar gedrag. Dit is verwerkt is de introductie week en in de lessen. Er staan extra Taal en Rekenen lessen op het rooster, hierdoor geven we de studenten meer kans op doorstroom naar niveau 2. We zijn gestart met de Pilot; Onderwijs- zorg arrangementen. Medewerkers van Kompaan en de Bocht werken nauw samen met het team en met de SMW in de extra zorg voor de pilotklas. 1 e ervaringen / evaluatie is positief. Risico factoren Er is dit jaar een ernstige mate van drugsproblematiek. Er wordt veel gebruikt, in en buiten school en er wordt gedeald. We hebben tot nu toe nog niemand op heterdaad kunnen betrappen. Wél zijn er regelmatig extra controles van kluisjes en zijn er opnieuw afspraken met de politie gemaakt over frequenter bezoek van de politie ( afgeven van een signaal dat we een veilige school willen zijn) Daarnaast probeert Kentron de problematiek op te pakken, maar ook zij erkennen dat het dit jaar zeer ernstig is. Toevalligerwijs zitten er dit jaar studenten bij elkaar, die elkaar al uit ander circuits kennen. Aandachtspunten Drugsproblematiek en daarmee samenhangend de kleine criminaliteit. De aanmeldingen die door het jaar heen komen worden gekenmerkt door een steeds grotere problematiek. Het intake team heeft het hier zwaar mee, elke individuele aanmelding behoeft nader onderzoek, keuzes worden altijd gemaakt na overleg met de directie. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 12

13 Realisatie Kwantitatief Zittende deelnemers schooljaar studenten op AKA Wildstraat, 7 daarvan op basis van detachering bij Parcours. Uitstroom schooljaar Uitgestroomd voor 1 oktober: 1 student Uitgestroomd eind oktober: 1 student Uitgestroomd eind november: 2 studenten, en eentje waarvan geen bevestiging is binnen gekomen van een nieuwe school Almata. Uitgestroomd Eind december: 1 student Mutaties Intern schooljaar Verplaatst binnen AKA en van W naar A-weg en eentje andersom. Eentje van BBL naar BOL na 1 oktober. Verwachten instroom per februari deelnemers VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 13

14 Maatregel Route 35, regionaal trajectbureau Begroting ,- ( ,-, ,-, , ,-) Bijdrage per student van 500,- Opdracht Doelgroep 18- en 18 + met de focus op 18+ die ongekwalificeerd het onderwijs verlaten. Het gaat specifiek om leerlingen die dreigen uit te vallen bij de overgang van het VO naar het MBO of leerlingen die voortijdig dreigen uit te vallen in het MBO. Koppeling tussen Route 35 en de activiteiten die voorkomen uit diverse maatregelen zijn wenselijk om zo n groot mogelijk rendement te behalen. Doel is het versterken van de keten in Regio 35 door samen te werken met de afdeling Leerplicht, het VO, de MBO scholen en het Jongerenloket Blink. kwantitatief In studenten op jaarbasis bedienen met als doel om in de daarop volgende jaren het aantal uit te breiden. Dit kan gerealiseerd worden als de bovengenoemde partijen binnen de keten de krachten bundelen. Realisatie opdracht februari 2014 Route 35 heeft inmiddels een eigen afdeling en website en op 1 februari wordt het klantensysteem in gebruik genomen. Er is nauwe samenwerking tussen blink en de toeleiders en het streven is om met deze samenwerking draaideur jongeren te voorkomen. De resultaten van het dossieronderzoek zijn hierbij van groot belang. Er is behoefte aan beeld en geluid bij de dossiers van de jongeren binnen route 35. Dit jaar wordt intensief ingezet op het verbeteren van de dienst screening, die op zal gaan leveren dat er een dusdanig gesprek met de jongere gevoerd wordt waardoor duidelijk wordt waar de jongere bij gebaat is en op welke manier hij/zij doorverwezen moet worden. Het inzetten van korte heroriëntatietrajecten staat momenteel hoog op de agenda en er is overleg met leerplicht hoe deze vorm van trainingen ook gekoppeld kunnen worden aan de leerplicht. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 14

15 Kwantitatief Er zijn vanaf augustus jongeren gemeld met de volgende acties (100 nog in de flow) Heroriëntaties lang 19 Heroriëntaties kort/switch. 45 Blink/uitkering 57 Werk zoeken 110 Doorverwezen naar zorg 33 Doorverwezen naar toeleiders 17 Doorverwezen naar opleiding 122 Tussentijds geplaatst op opleiding 38 Aangemeld voor testen 96 Bezig met Studiekeuzegesprekken 73 Zomeracties 40 Wenst geen bemiddeling 37 VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 15

16 Maatregel Heroriëntatietraject Lang en Kort Begroting ,-, lang ,-, ,-, ,- Opdracht Kort ,-, ,-, ,- De Heroriëntatietrajecten lang en kort zijn gericht op het voorkomen van voortijdige uitval en het zo snel mogelijk kunnen continueren/starten van de schoolloopbaan in het MBO met als doel het behalen van een startkwalificatie. De lange trajecten zijn voor studenten die uitvallen binnen ROC Tilburg omdat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Zij weten al wel in welke sector zij hun opleiding willen vervolgen, zijn dus doelgericht en hebben een redelijke studiehouding. De korte trajecten zijn voor jongeren die na het VO niet met MBO opleiding zijn gestart en een intensieve begeleiding nodig hebben bij het maken van een opleidingskeuze. De korte trajecten zijn ook voor jongeren die door verschillende oorzaken nog niet deelnemen aan het MBO onderwijs, daar wel toe in staat zijn maar nog geen keuze hebben gemaakt. Heroriëntatietraject Lang Heroriëntatietraject Kort kwantitatief 100 studenten per kalenderjaar 60 jongeren per kalenderjaar Realisatie opdracht februari 2014 Inhoudelijke lopen de trajecten goed en hebben ook goed rendement. Het grootste probleem in 100 % succesvol zijn is het ontbreken van tussentijdse instroom en van het ontbreken van een alternatief voor jongeren die met een onderwijsprogramma een jaar zinvol overbruggen om vervolgens de draad weer goed op te pakken. Binnen ROC Tilburg wordt over dit thema binnenkort een ronde tafelgesprek gearrangeerd door Projectleider VSV om met elkaar te kijken of er een structurele oplossing is. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 16

17 Kwantitatief De heroriëntatie trajecten Lang zijn gestart in januari 2014 met op de drie locaties 45 deelnemers. 5 deelnemers komen van buit het ROC Tilburg. Switch is in november gestart met een groep van 19 deelnemers. Daarvan zijn: Terug naar oude opleiding 3 Gestart met werk 3 Verlenging traject 1 Verwezen naar zorg 1 Gestart met heroriëntatie lang 2 Alternatief programma 1 Gestart met opleiding 4 De tweede switchgroep is in januari gestart en heeft 11 deelnemers Er staan voor de groep van maart deelnemers op de wachtlijst. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 17

18 Maatregel Actieplan VSV MBO opleiding niveau 3 en 4 Begroting ,- ( , ,-) Opdracht Uitval bij studenten in het MBO is groot en dit is te zien in absolute cijfers. Dat betekent dus ook dat met gerichte acties winst te behalen is. In eerste instantie gaat de aandacht naar de scholen en/of de opleidingen met de meeste uitval. Door een nadere analyse van de uitval en de redenen van uitval per school en per opleiding te maken kunnen prestatie afspraken gemaakt worden met betrekking tot een verdere reductie van het aantal VSV ers en wordt gekeken naar een plan van aanpak om de afspraken te realiseren kwantitatief In moet het aantal VSV-ers bij de niveau 3 en 4 opleidingen terug gebracht zijn naar ongeveer 140 studenten. Realisatie opdracht februari 2014 MBO actieplan Er is een actieplan MBO specifiek voor niveau 2 opgesteld dat in december 2013 als pilot gestart is binnen OGT. Het actieplan richt zich op de docent in relatie tot de groep niveau 2. Er is een maatjessyteem in opgenomen en een 3 wekelijkse collegiale consultatie met een medewerker kompaan die gespecialiseerd is in onderwijs. Het levert op dat er persoonlijke aandacht is voor de student, er onderling gespard kan worden over moeilijke situaties in de klas en dat er een professionaliseringslag gemaakt kan worden in het klassenmanagement onder begeleiding van de medewerker Kompaan. De Pilot wordt gemonitord en geëvalueerd door trajectbegeleider en projectleider en daar waar mogelijk/van toepassing binnen andere opleidingen niveau 2 in schooljaar uitgevoerd. Het actieplan kan ook toegepast worden binnen niveau 3 en 4. Verzuim Werkgroep verzuimbeleid is gestart. Opdracht aan de werkgroep is om het handboek aan te passen, protocollen te verscherpen en te zorgen voor een administratief systeem dat pro actief handelen garandeert. De schooldirecteuren zullen toezien op frequent en actief melden van verzuim. Vanuit Route 35 is er inmiddels ook een vast team per school vastgesteld die tijdens de ZAT s terugkoppeling kan doen van het aantal verzuimers, aantal dreigende VSV ers en de stand van zaken VSV-ers in behandeling. Beleid en Visie LOB OGT heeft inmiddels een visie en beleidstuk vastgesteld inzake doorlopende leerlijn VO MBO voor het LOB. LOB wordt een onderdeel van het curriculum en zal in dit schooljaar geïmplementeerd worden in de studieloopbaanlessen binnen OGT. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 18

19 Maatregel Havisten (VAVO) Begroting ,- ( ,-, ,-, ,-) Opdracht Aantal schoolverlaters Havo VWO is bij alle scholen m.u.v. Beatrix nog boven de norm. Met name HAVO 4 leerlingen dreigen de school te verlaten zonder een diploma op zak. Ook binnen het VAVO zien we bij deelnemers die daar alsnog een havo diploma proberen te halen een toename van het aantal voortijdig schoolverlaters van 18 jaar en ouder. De overgang en doorstroom van deze groep naar het MBO verloopt niet soepel waardoor leerlingen het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. De focus wordt de komende tijd gelegd op de succesvolle doorstroom van Havo 4 en 5 leerlingen naar een passende MBO opleiding zodat deze jongeren alsnog een startkwalificatie gaan halen. kwantitatief Binnen 2 jaar moet door deze maatregel een aanpak gecreëerd zijn die er voor zorgt dat de leerlingen succesvol van Havo 4 / 5 overstappen naar het MBO om daar een startkwalificatie te halen. Dit programma is binnen 2 jaar opgenomen is in het reguliere aanbod van het havo onderwijs. Daarnaast is het de bedoeling dat dit programma wordt opgenomen in het dienstenportfolio van Route 35. Het is de bedoeling dat met het uitvoeren van deze maatregel de komende periode het aantal VSVers met minimaal 26 ex- HAVO leerlingen in het MBO wordt verminderd. Realisatie opdracht februari 2014 Realisatie kwalitatief Op dit moment ligt het format voor de jaarlijkse informatieavond klaar. Wel heeft de werkgroep op basis van de evaluatie van de laatste infoavond besloten om de datum van de avond te verschuiven naar eind februari/begin maart. De voorbereidingen voor het speeddaten voor havisten zijn in volle gang. Er is een coördinator hiervoor aangewezen (decaan 2College Cobbenhagen) die zorgt voor de organisatie. Het aantal deelnemers hiervoor zal in de komende weken bekend worden. Concept voor het maken van een portfolio t.b.v. de mbo-oriëntatie voor havisten is in de maak (streven is eind februari naar werk- en klankbordgroep). Aandachtspunt is om alle vo-scholen bij het project te blijven betrekken. Deelname aan het project is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Scholen die deelnemen dienen daarom ook mee te werken aan keuzes die zijn gemaakt. Sommige scholen blijven echter een eigen koers varen in plaats van daadwerkelijk deel te nemen (aan bv. informatieavond). VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 19

20 Realisatie Kwantitatief Over het aantal vsv ers in vo en mbo kan op dit moment nog geen informatie worden gegeven. Afname hiervan zal op termijn moeten blijken. Aantal studenten voorlichting 73 leerlingen aangemeld, ± 60 leerlingen (met ouders) aanwezig op de avond zelf. Aantal studenten speeddaten Nog niet bekend. Zal komende weken (uiterlijk 7 februari) bekend worden. Acties voor de toekomst Op basis van ideeën uit het MBO (o.a. heroriëntatietraject ROC-Tilburg, mogelijkheden op DRP en StudioT) wordt een oriëntatietraject voor havisten opgezet gericht op het mbo, gebaseerd op het idee van een strippenkaart. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van het portfolio t.b.v. de mbo-oriëntatie (zie hierboven). De activiteiten informatieavond is uitgevoerd en blijft gehandhaafd. speeddaten is in voorbereiding. Op grond van evaluatie zal besloten worden tot wel/niet VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 20

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Beschrijving doelgroep: Switch, het korte oriëntatietraject is bedoeld voor jongeren die als gevolg van het niet kunnen maken

Nadere informatie

RONDE 1: Het VO en het MBO

RONDE 1: Het VO en het MBO Verslag 2 e thematische bijeenkomst VSV café d.d. 4 juni 2013 Opbrengst van 2 ronden van gesprekken tussen medewerkers in het onderwijs in het kader van VSV 2012-2015. Het VSV Cafe was geopend van 14.00

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Route 35 Zomeractie 2013

Route 35 Zomeractie 2013 Route 35 Zomeractie 2013 Document zomer actie 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving en doel activiteit blz. 3 2. Overzicht planning zomeractie 2013 blz. 4 3. Programma blz. 5 4. Bijlagen: - Bijlage

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

Naam VSV-accountmanager (van OCW) Mevr. A.A.J. Pijfers Gevraagde subsidie voor de RMC-regio ,= (voor drie jaar)

Naam VSV-accountmanager (van OCW) Mevr. A.A.J. Pijfers Gevraagde subsidie voor de RMC-regio ,= (voor drie jaar) BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 10 VAN DE REGELING REGIONALE AANPAK VSV EN PRESTATIESUBSIDIE VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (versie 25-06-2012) Aanvraagformulier Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie.

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Aanvraag in het kader van Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs 1. Kader Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Incidenteel niet erg. Het wordt pas erg als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1 Overgang VO naar MBO 2014-2015 het flankerend beleid en de zomeractie in een nieuw jasje In samenwerking met VO, MBO, Leerplicht, RMC Schooljaar 2014 2015 is de zomeractie dag op 26 augustus 2014 De lente

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) OPDC Boost! vervult een duidelijke rol binnen Samenwerkingsverband VO de Langstraat.

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website.

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website. NIEU WSBRIEF DECEMBER 2016 De Kleine Prins Nieuwsbrief Voor u ligt de nieuwsbrief van De Kleine Prins, met daarin onder andere de nieuwste diensten van ons Expertisecentrum en informatie over deeltijdarrangementen.

Nadere informatie

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG Eindrapportage Hans Kruijssen, adviseur m.m.v. Rineke Huysmans, ROC Mondriaan juni 2010 Vooraf Met deze eindrapportage aan de stuurgroep Spirit4you rondt de projectleider

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Tussenvoorziening in beeld

Tussenvoorziening in beeld Bijlage 7 Tussenvoorzieningen in beeld Tussenvoorziening in beeld In het samenwerkingsverband bevinden zich zes tussenvoorzieningen onder verantwoordelijkheid van één of meerdere schoolbesturen. Tussenvoorzieningen

Nadere informatie

Track 013, samen werken aan nieuwe kansen

Track 013, samen werken aan nieuwe kansen Track 013, samen werken aan nieuwe kansen Iedere jongere in Tilburg heeft recht op een diploma of op het beste alternatief als een diploma niet mogelijk blijkt. Daarom is er Track 013, het onderwijszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

21 april Miniconferentie VO MBO. en vervolgaanpak VSV regio Eem. Welkom

21 april Miniconferentie VO MBO. en vervolgaanpak VSV regio Eem. Welkom 21 april 2016 Miniconferentie VO MBO en vervolgaanpak VSV regio Eem Welkom De doelgroepen Leerlingen in VO, MBO, PrO en VSO Eem&Vallei VO 39.600 MBO 14.500 21.000 onderbouw 8.000 VMBO bovenbouw 10.000

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Wettelijk kader: Zorgen dat leerlingen met een onderwijs- en zorgbehoefte een passend onderwijsaanbod krijgen aangeboden. Eerst alleen gericht op de leerlingen

Nadere informatie

Observatieklas. samen een eigen wijze weg vinden

Observatieklas. samen een eigen wijze weg vinden Observatieklas samen een eigen wijze weg vinden Observatieklas De Rotonde In de Plusvoorziening realiseren wij een Observatieklas, die na het schooljaar 2010-2011 wordt geëvalueerd. Plusvoorziening De

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS DOEL Het project verloren zonen en dochters (Summa College en ROC ter AA) is uitgevoerd in de periode van 1 april tot en met 1 oktober 2015 en was er op gericht om de

Nadere informatie

ZORGPLAN November 2013

ZORGPLAN November 2013 ZORGPLAN November 2013 Inleiding zorgplan Het zorgplan van de Pontes Praktijkschool Zierikzee is hieronder chronologisch beschreven vanaf het moment dat de leerling wordt aangemeld tot en met de start

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Naar de Gemeente Terugblik 2014 Dat 2014 geen rustig jaar zou worden wisten we al enige tijd. De overgang van een rijks gefinancierde organisatie naar een organisatie

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement Basis- en

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

Zomeracties regio Zuidoost-Brabant 2012

Zomeracties regio Zuidoost-Brabant 2012 Zomeracties regio Zuidoost-Braant 2012 In de regio Zuidoost-Braant zijn 3 zomeracties in uitvoering genomen: Zomeractie (voor met uitval edreigde jongeren) innen het MBO 1. ROC Eindhoven 2. ROC Ter AA

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van het VO-platform en de mbo-opleidingen in de regio Haaglanden hechten er belang aan

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Het OPDC Rotterdam van LMC. Locatie Noord en Zuid. Informatie voor scholen

Het OPDC Rotterdam van LMC. Locatie Noord en Zuid. Informatie voor scholen Het OPDC Rotterdam van LMC Locatie Noord en Zuid Informatie voor scholen Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Het OPDC is bedoeld voor volledig leerplichtige leerlingen van het reguliere voortgezet

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs Gemeente Den Haag Ingrid van Engelshoven De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/2015.591 RIS 290015 1 16 december 2015 Evaluatie Haagse

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

Elke jongere. telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

Elke jongere. telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Big Picture Learning Rebound Waalwijk heeft een bijzonder concept met een tiental uitgangspunten: Leren in de echte wereld Persoonlijk Leerplan Authentieke

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER - 15 SEPTEMBER - Contact V0- Middels het emailadres warmeoverdracht@albeda.nl of warmeoverdracht@zadkine.nl kan het vo in contact komen met de mbo-opleiding waar een leerling

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSV NIEUWSBRIEF VSV NIEUWE PROJECTLEIDER VSV VOORTGANG VAN DE DRIE THEMA S AGENDA. Uitgave 17 april 2009, nummer 003

NIEUWSBRIEF VSV NIEUWSBRIEF VSV NIEUWE PROJECTLEIDER VSV VOORTGANG VAN DE DRIE THEMA S AGENDA. Uitgave 17 april 2009, nummer 003 Uitgave 17 april 2009, nummer 003 NIEUWSBRIEF VSV NIEUWSBRIEF VSV Ik ben verheugd te lezen in deze nieuwsbrief dat de THOPklassen (Traject Her Orienterings Programma s) overal zo n succes zijn. Het voorziet

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Hieronder op pagina 2 de grote lijnen van de regionale VSV aanpak (de maatregelen) zoals afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst.

Hieronder op pagina 2 de grote lijnen van de regionale VSV aanpak (de maatregelen) zoals afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst. Memo VSV bestuurlijke overeenkomst en uitwerking 2016-2017 Aan: schoolbestuurders, directies, intern ondersteuningsteam en decanen Van: directie SwV Datum: 26-10-16 Status: ter informatie Bijlagen: 3 onder

Nadere informatie

Marc Geurts en Ronald Nijhuis

Marc Geurts en Ronald Nijhuis Betreft Kaderstellende notitie 2017 Van Marc Geurts en Ronald Nijhuis Datum Januari 2016 1.1 Kaderstellende notitie 2017 Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

A Preventieve reboundvoorzieningen

A Preventieve reboundvoorzieningen Voorstel inrichting reboundvoorziening De structuur die de regiegroep voor ogen heeft, is een reboundvoorziening met: een preventief programma, evenwichtig verspreid over Den Haag. De regiegroep stelt

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN en RAPPORTAGE

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN en RAPPORTAGE SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN 2016 2017 en RAPPORTAGE 2015-2016 Voorzieningen voor gespecialiseerd onderwijs. Mede op basis van het activiteitenplan 16-17 van SWV VO 3101 en uw ondersteuningsplan heeft u een

Nadere informatie

Startbijeenkomst De Overstap 3 november Wij danken het ROC Midden Nederland voor de gastvrije ontvangst!

Startbijeenkomst De Overstap 3 november Wij danken het ROC Midden Nederland voor de gastvrije ontvangst! Startbijeenkomst De Overstap 3 november 2016 Wij danken het ROC Midden Nederland voor de gastvrije ontvangst! De dagvoorzitter was Rukiye Sarizeybek (ROCMN). Ze opende de jaarlijkse Startbijeenkomst. Prince

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG SAMENWERKINGSVERBAND Passend Onderwijs VO 2801 JAARVERSLAG PCL Jaarverslag PCL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( PCL ) van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:2 Flexservice/flexopvang bij ROC s met specifieke inzet op mbo3 en 4 Activiteit:Maatwerk ondersteuning en begeleiding per locatie/team

Nadere informatie

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Samenwerkingsverband Koers VO hanteert de volgende richtlijn bij het bepalen van de afgifteduur van een toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

Aanbod Studieondersteuning Een stevig fundament voor iedere student

Aanbod Studieondersteuning Een stevig fundament voor iedere student Aanbod Studieondersteuning Een stevig fundament voor iedere student Uitgangspunten OGT ten aanzien van de student die gedurende het opleidingsjaar dreigt uit te vallen: Studenten worden niet uitgeschreven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

Reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijs

Reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijs Factsheet Januari 2012, nummer 22 Monitor 2010 Reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijs In toenemende mate zijn de reboundvoorzieningen bedoeld als tijdelijke voorzieningen voor opvang en onderzoek

Nadere informatie

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Monaïm Benrida Ministerie van OCW directie Mbo 1 25 november 2015 Programma 10.00-10.20 Terugblik op VSV-aanpak tot nu toe 10.20-11.00 Presentatie

Nadere informatie

Datum 15 januari 2015 Pagina 1 van 7. concept. Jaarplan 2015

Datum 15 januari 2015 Pagina 1 van 7. concept. Jaarplan 2015 1 van 7 concept Jaarplan 2015 2 van 7 1.1 Algemeen Het Jaarplan 2015 geeft weer welke activiteiten het DPZ in het kalenderjaar 2015 onderneemt om haar doelstellingen te behalen. Ook geeft dit jaarplan

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Capellenborg Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Inhoudsopgave Aanleiding 2 Bronnen 2 Wetgeving 2 Rol Sallandse Onderwijskamer 2 Uitgangspunten plaatsingsregeling 3 Plaatsingsregeling 3 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Nu twee SWV: Schagen e.o. en Den Helder/Texel. Fusie verplicht per , wij streven naar voorjaar 2013.

Nu twee SWV: Schagen e.o. en Den Helder/Texel. Fusie verplicht per , wij streven naar voorjaar 2013. Nu twee SWV: Schagen e.o. en Den Helder/Texel. Fusie verplicht per 01 11 2013, wij streven naar voorjaar 2013. Samenwerkingsverband? Wettelijke taak: Zorgplicht voor VO scholen Vorm: Scholen werken samen

Nadere informatie