Nieuws over GAC Assessment & Coaching

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws over GAC Assessment & Coaching"

Transcriptie

1 special non-profit no. 2 Nieuws over GAC Assessment & Coaching Inhoud: 3 Assessment center 4 Ervaring van... 5 Weg met de rimpels 6 Ervaring van... 7 Luisteren=een talent=de oorsprong 8 Eigen training, Zin september bijeenkomsten 2009 en workshop

2 september 2009 Ieder zijn eigen zin Voor u ligt de 2 e nieuwsbrief Eigen Zin. Op de eerste uitgave heb ik veel positieve reacties gehad. Deze tweede nieuwsbrief is gewijd aan de gezondheidszorg en met name aan het beoordelen van professionals in deze branche. De assessment center methode en daarbij behorende instrumenten staan daarbij centraal. Ik geef in deze Eigen Zin een inkijkje in het ontstaan van een van mijn eigen talenten en de oorsprong daarvan. Ook ontbreken deze keer niet de ervaringen van... Kijkt u ook even naar het nieuwe aanbod en de bijeenkomsten? Een nieuw traject is bijvoorbeeld een model voor leerlingen die vastlopen in hun studiekeuze. Maar ik nodig u ook uit voor gratis deelname aan studie-middagen over Geweldloze communicatie. Ik wens u ook deze keer weer veel leesplezier! Erica Gasseling PS: Heeft u vragen of opmerkingen? Mail of bel mij. Vanaf heden NOBCO geregistreerd coach Colofon Redactie & concept: Nabije Oosten, Oosterbeek Ontwerp: Gerda Mulder BNO, Arnhem Drukwerk: Drukkerij Roos en Roos, Arnhem Fotografie: o.a. Istockphoto.com Eigen Zin is een nieuwsbrief van GAC Assessment & Coaching en verschijnt 2x per jaar. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of juist een extra exemplaar opvragen? Mailt u dan naar U kunt Eigen Zin ook digitaal bekijken op 2 september 2009 Eigen Zin

3 Assessment center: match tussen organisatie en deelnemer We staan in deze nieuwsbrief kort stil bij de begrippen assessment, assessment center en assessment center methode. Er wordt makkelijk over een assessment gesproken, zonder dat het begrip helder en duidelijk is: wat is een assessment en wat is coaching eigenlijk? GAC Assessment & Coaching onderscheidt zich op beide vlakken. Assessment Assessment betekent beoordelen, toetsen, realiseren en dit begrip is al bijna een eeuw oud. Het begrip assessment center is een methode en is van recentere datum. Het kreeg een impuls in de jaren ten tijde van de selectie van spionnen aan zowel Duitse als Amerikaanse/Engelse zijde. Daarna heeft er een doorgroei plaatsgevonden bij de selectie van toekomstige collega s. De behoefte aan instrumenten die potentieel, ontwikkeling of go or no go kunnen uitspreken, is in onze turbulente arbeidsmarkt een niche geweest. Assessment center methode Maar wat is nu een assessment center en wanneer mag gesproken worden over een assessment center volgens de Assessment Center Methode (ACM)? De ACM is een procedure, waarbij op een systematische wijze met gebruik making van zowel individuele- als groepsoefeningen, tests en simulaties, wordt getracht die kwaliteiten vast te stellen die essentieel zijn voor een goede functie-uitoefening van een toekomstige medewerker. (J. Seegers/J. Esser, Kluwer, 1982) Assessment center Voor een deelnemer aan een assessment center zijn de doelstelling, de gekozen gedragscompetenties en de inhoud (de praktijksimulaties) van doorslaggevende en zingevende betekenis. De kracht van een assessment center zit hem in de gehanteerde systematische procedure, de eis dat er meer dan één techniek van toetsing wordt gebruikt en het feit dat er meer dan één beoordelaar wordt ingeschakeld. Toch blijft een assessment center niet meer dan een hulpmiddel in een rondom de dialoog in een selectieproces. GAC Assessment & Coaching Wij onderscheiden ons in de markt omdat we deelnemers rust, ruimte en persoonlijke aandacht bieden wanneer ze voor een assessment center naar ons bureau komen. We leveren vakwerk en ervaren dat deelnemers in beweging komen na een assessment center. We gaan met de deelnemer een ontwikkelingsgerichte dialoog aan en maken op die manier zijn gedragspatroon zichtbaar. Daarna relateren we onze observaties aan de nieuwe functie. Na jarenlange ervaring geeft GAC Assessment & Coaching niet alleen de geschiktheid of ontwikkeling aan maar maakt ook de match tussen organisatie en deelnemer zichtbaar. En deze laatste is voor een succesvolle uitoefening heel belangrijk. GAC Assessment & Coaching verzorgt ook engelstalige assessments. Eigen Zin september

4 De ervaring van de afdeling KNO Van twee naar één Binnen een academisch ziekenhuis is een nieuwe werkwijze gerealiseerd die met zich meebracht dat binnen een afdeling twee onderdelen bestuurlijk werden samengevoegd. De bereidheid om er een succesvolle samenwerking van te maken was groot. GAC Assessment & Coaching werd gevraagd behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de gewenste samenwerking en inventarisatie van de mogelijke hobbels. In slechts twee bijeenkomsten realiseerden we al veel! Samen werken is een feest Teambuilding In een eerste teambuildingsdag vroegen we het nieuwe bestuur iets te vertellen over zichzelf: inspiratie, belemmeringen, kenmerken, wat boeit in je werk. Daarna spraken we over de gewenste situatie. Aan de hand van concrete vragen brachten we in kaart wat samenwerken, samen doen en samen zijn voor een (afdeling)sbestuur betekent. Naast de sterke kanten van de afdeling benoemden we ook valkuilen. De stap naar ontwikkel- en aandachtspunten was daarna snel gezet. Samenwerking wordt een succes als er vertrouwen is en respect jegens elkaar. Daarnaast wordt ook zichtbaar waar struikelblokken kunnen liggen: wat wordt de ingezette structuur en verantwoordelijkheid nemen versus macht. De behoefte om een gezamenlijke visie en missie te maken is geboren. Innovatie Toegankelijke Zorg Op een tweede bijeenkomst formuleerden we aan de hand van een vragenlijst de visie en de missie van de nieuwe afdeling. De deelnemers gingen met de SWOT analyse aan de slag en al vrij snel kwam er een visie en een missie tot stand. De missie Innovatie Toegankelijke Zorg werd gemakkelijk geboren. Op het einde van de dag kwamen er door vrij openhartige gesprekken met elkaar ook doelstellingen naar voren die meteen werden omgezet in acties. Samen werken bleek een feest. Met een klein steuntje in de rug een mooi geschenk. Terugblik Een jaar na data keken we terug en bleek de euforie hoog omtrent de bereikte resultaten. Doelstellingen worden blijvend aangescherpt of nieuwe worden geformuleerd. Het realiseren van een congres blijkt de kers op de taart te zijn. Nog mooier is te zien hoe vijf mensen in vol vertrouwen en openheid met elkaar zijn gaan werken en daar ook blij mee zijn. GAC Assessment & Coaching kijkt terug op een succesvol begeleidingstraject waarbij respect en vertrouwen wederzijds blijken te zijn. 4 september 2009 Eigen Zin

5 Assessment Center: Een directeur van een zorginstelling belde mij met de vraag een assessment center af te nemen bij een nieuw beoogd leidinggevende binnen de organisatie. De collega s waarmee de betrokkene zou gaan werken, zagen voldoende potentieel in de kandidaat. Vervelend was echter dat in de referenties over de betrokkene negatieve uitlatingen waren gedaan. De benoemingscommissie bemerkte dat dit de eigen beoordelingen tijdens de gesprekken kleurde. Een assessment center zou uitkomst kunnen bieden, zo was de veronderstelling. Weg met de rimpels... Beleving bij de kandidaat In eerste instantie was de kandidaat niet blij met het assessment center. Vragen die speelden waren: Waarom geloven ze me niet, wat is de echte reden voor de organisatie om mij naar een assessment center te sturen en: ik zie het als een rimpel bij mijn aanstelling. De dag was intensief en alles verliep naar wens. Een zichtbare opluchting van de deelnemer toen de beide gesprekken tijdens het assessment center goed waren verlopen. De deelnemer kon zich goed vinden in de bevindingen en conclusies en het rapport werd na toestemming doorgestuurd aan de opdrachtgever c.q. de directeur. Evaluatie De directeur gaf aan blij te zijn met de resultaten van het onderzoek. Niet alleen omdat de eigen bevindingen werden bevestigd maar ook omdat er een schone lei lag. Weg met de rimpels. De deelnemer was meer dan tevreden. De voorgehouden spiegel was een leerzame en een bruikbare. De persoon had zich niet gerealiseerd dat, terug in de praktijk, het leereffect zo groot zou zijn. Samen met de directeur is over de rimpel gesproken en werden plooien naar volle tevredenheid glad gestreken. Beiden kijken met een goed gevoel terug op het assessment center. Eigen Zin september

6 De ervaring van Johan 42 jaar teamleider Wens Als teamleider bij een facilitair bedrijf van een non profitorganisatie ontstond bij mij de wens voor een opleiding. De opleiding diende met name een toegevoegde waarde te geven in mijn werk. Ik ben uitgekomen bij een opleiding Persoonlijke Effectiviteit. Wat me aansprak was dat ik door de opleiding meer inzicht zou krijgen in mijn eigen gedrag maar ook in het gedrag van anderen. Daarbij wilde ik vooral praktisch aan de slag. Ik merkte dat ik in mijn dagelijkse werk beter en sneller wilde kunnen reageren op diverse zaken en dan op de manier zoals ik dat zelf zou willen. 360 graden feedback In de aanloop naar deze opleiding ontstond bij mij de behoefte om mijn doelstelling voor de training verder uit te werken. Ik wilde mijn leerproces effectief op de rails zetten en de vraag wat heb ik te leren goed formuleren. Erica Gasseling gaf me toen het advies om een 360 graden feedback uit te zetten. Wat betekent dit: aan de hand van mijn functieprofiel hebben we een aantal gedragscompetenties gekozen die belangrijk waren voor mijn functie. Een aantal collega s maar ook externen heb ik vervolgens gevraagd om mij op deze gedragscompetenties te beoordelen (schaal 1-5). Ik heb ze het doel van de 360 graden uitgelegd en ze gevraagd zo objectief mogelijk te scoren. Mijn rode draad Ik was verrast dat de mensen graag een bijdrage wilden leveren. Met Erica Gasseling heb ik de resultaten doorgenomen. In een gesprek van 1,5 uur hebben we gezocht naar de rode draad: wat zegt dit nu over mij. We hebben geen discussie gehad over cijfers of over gemiddelden. Geleidelijk aan in het gesprek ontstond bij mij het inzicht wat mijn thema voor de opleiding was. De 360 graden feedback: instrument bij het zoeken naar een ontwikkelthema Resultaat Ik heb mijn thema vervolgens goed uit kunnen leggen aan de trainer tijdens de intake. De 360 graden feedback heeft mij twee dingen gebracht: op de eerste plaats heb ik inzicht gekregen in hoe de collega s naar me keken en op de tweede plaats heb ik mijn eigen ontwikkelthema onder woorden kunnen brengen. Tijdens de training blijf ik me daar nu op focussen. Het werkt erg goed en ik ben blij dat ik voordat ik aan de training ben begonnen deze tussenstap er voor mezelf aan heb toegevoegd. 6

7 Luisteren = een talent = de oorsprong Luisteren In mijn praktijk is een dierbaar haast magisch moment een situatie waarin iemand zegt: Dat ik dat zo goed kan, ik heb daar echt een talent voor. Een van mijn eigen talenten is goed kunnen luisteren en het zal zeker geen toeval zijn dat ik daar nu juist mijn werk van heb gemaakt. Ik ben niet geboren met het talent luisteren en er lag geen briefje in mijn wieg dat ik dat goed zou kunnen. Talent Toch heb ik dat talent ontwikkeld in de omgeving waar ik woonde. In dat grote gezin waar altijd anderen sneller waren dan ik, heb ik leren observeren, kijken, oordelen en leren luisteren. Voor een coachee is het zinvol dat de coach zijn coachee mee terug neemt naar de wereld van het kind: de wereld waar het talenten heeft geleerd die toen zo in een behoefte voorzagen die nuttig waren en die hem hielpen te overleven. De keerzijde kan echter zijn dat talenten van toen als hinderlijk door de omgeving van nu worden ervaren. De oorsprong Ingeborg Bosch schrijf in haar boek Illusies dat heftige emoties en nare gedachten het leven van de mens die we zijn kunnen beheersen. Veel van deze gevoelens en gedachten berusten op illusies omdat ze dingen uit onze kindertijd verdringen. Voor elk kind is waardering van de ouders een belangrijk iets en elk kind zal deze behoefte (later misschien een talent) in een gezin proberen te realiseren. Er ontstaat een probleem als de omgeving waarin je als volwassene woont, werkt of leeft jouw talent niet meer kan of wil ontvangen. Dan is zelfreflectie van belang en kan ik als ervaringsdeskundige zeggen dat een onbewuste overlevingsstrategie als kind destructief kan zijn voor je als volwassene. Persoonlijk hecht ik dan ook veel waarde aan het zoeken naar de oorsprong, de basis en de realiteit van alledag waartegen ik kan/mag zeggen: dat was toen en het heden is verrassend onbelast. Omkering van afweer en niet omkering van gedrag Als in een coachingstraject een coachee zich bewust wordt van de oorsprong van de zichtbare afweer die hij of zij laat zien naar de omgeving, kan er pas gewerkt worden aan het niet langer toelaten van die afweer en het daarbij behorende vaak ineffectieve gedrag. In veel therapieën wordt ander gedrag aangeleerd, versterkt, of gevoed door het te voelen (bijvoorbeeld spreken over de dood van een van de ouders roept blijvend verdriet en huilen op) zonder de oorsprong of het symbool van deze uiting/betekenis te begrijpen. Ik weet waar mijn behoefte aan dienstverlening vandaan komt, de oorsprong en de hoop daarop. Nu alleen nog maar hopen dat ook mijn directe omgeving dit kan waarderen. De vraag is dan wel: heb ik dan een probleem of een omkering nodig? Eigen Zin september

8 Nieuw aanbod: Kies de studie die bij je past! Bijeenkomsten Geweldloze communicatie Wegens succes opnieuw aangeboden Workshop Voor vrouwen door vrouwen Steeds meer jongeren vinden het zoeken naar een passende studie lastig en ingewikkeld. Vragen die daarbij naar voren komen zijn: ik wil veel geld verdienen, welke studie hoort daarbij, ik begin maar met en dan zie ik later wel verder, wat past bij me ; wat wil ik worden ; zal ik maar hetzelfde doen als mijn vader/moeder. Doel van het keuzetraject bij GAC Assessment & Coaching is dat de jongere zicht krijgt op zijn eigen kwaliteiten, zijn ambities, zijn interessegebieden en thema s die voor hem belangrijk zijn NU op dit moment in zijn leven. Bij een deel van de sessies (totaal 2-4) wordt een actieve rol van de ouders verwacht. Kosten: * 400, euro bij alleen een persoonlijkheidstest Big Five, ABIV en PMT (totaal 2 sessies) * 800, euro als een aanvullend motivatieonderzoek behulpzaam kan zijn (totaal 4 sessies) * na de intake vooraf te voldoen Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall B. Rosenberg (1934) is de manier waarop we communiceren - meestal onbedoeld - gewelddadiger dan we beseffen doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Hij laat aan de hand van sprekende voorbeelden zien dat het ook anders kan: helder, direct en met aandacht en respect voor beide partijen. Kortom, de communicatie verloopt ontwapenend en doeltreffend. GAC Assessment & Coaching nodigt belangstellenden uit om samen het (werk)boek van Rosenberg door te nemen. Aan de hand van de verschillende hoofdstukken zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd: samen nemen we de regie. Aantal deelnemers: maximaal 8. Start: zodra de groep vol zit. Kosten: aanschaf van het (werk)boek Tijdsinvestering: 1 dagdeel per maand Locatie: Oosterbeek en elders Het doel van de workshop Voor vrouwen door vrouwen is om een avond te creëren waar iedere deelnemer de mogelijkheid krijgt om zijn verhaal te doen, een probleem aan de orde te stellen, een willekeurig onderwerp aan de orde kan stellen en daar advies op te ontvangen van de andere deelnemers. We werken met zelfonderzoek, kwaliteiten en thema s. Begeleider van deze workshop is Erica Gasseling. De workshop beslaat vijf avonden en het maximum aantal deelnemers is zes. Ter afsluiting bepalen we samen een activiteit, bijvoorbeeld een bezoek aan de bioscoop of een gezellig etentje. Data: 16 september, 15 oktober, 18 november, 14 januari 2010, 18 februari 2010 Tijd: uur Aantal deelnemers: maximaal zes Kosten: 125,- voor vijf avonden Inschrijven en voor meer info: Erica Gasseling GAC Assessment & Coaching Annastraat CG Oosterbeek T F M E W Vanaf heden NOBCO geregistreerd coach Voor mogelijke tegemoetkoming in de kosten: zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Mensen met mogelijkheden

Mensen met mogelijkheden Mensen met mogelijkheden Inspiratieboek voor professionals: dromen, durven en doen Arbeidsparticipatie en mensen met een psychische kwetsbaarheid Leeswijzer Wij hebben niet zomaar een boek willen maken,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Ik twijfel dus ik coach

Ik twijfel dus ik coach 11.6-2. Ik twijfel dus ik coach Spannende momenten uit de coachingpraktijk Dr. E. de Haan Handboek Effectief Opleiden 40/151 juni 2006 11.6-2.01 11.6 LEREN VAN INDIVIDUEN/ WERKBEGELEIDING Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Uw klant als ambassadeur.

Uw klant als ambassadeur. Uw klant als ambassadeur. 1 Inhoud Waarom dit E-book? 3 Inleiding 4 Wat wij anders doen 6 Het programma 9 Van klant tot ambassadeur 13 Leeswijzer 15 Module 1. De verkenning 17 Over regels en voorschriften

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie