Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators"

Transcriptie

1 Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators VOOR DE VOLGENDE PULS- GENERATORS: Current Current RF Promote Promote RF

2 2008 St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division. All Rights Reserved. Tenzij anders vermeld, geeft aan dat de naam een handelsmerk is, of onder licentie is, van St. Jude Medical Inc. of een van haar dochterondernemingen.

3 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Menu Tools ?-toets Tools Sessiegegevens Instructies voor het opzoeken van een sessierecord Instructies voor het exporteren van een sessierecord Instructies voor het bekijken van een sessierecord PDF s Voorkeuren Audiovoorkeuren Printervoorkeuren Scherm printen Scherm exporteren Hoofdstuk 2. Hartritmeweergave Hartritmeweergave ECG Markers Bradycardie basisgebeurtenismarkers Tachycardie basisgebeurtenismarkers Markers voor interval en refractaire periode (volledige markers) Markers voor speciale bradycardiegebeurtenissen Markers episode-gebeurtenistrigger Markers voor tachycardiedetectie, -diagnose en -behandeling Markers afgifte tachycardielading Morfologiemarkers Door gebruiker geïnitieerde en Testmarkers Markers voor golfvormkanalen EGM Waveform Control (Golfvormregeling) Instructies voor het instellen van de hartritmeweergave Adjust Display (Weergave aanpassen) ECG-configuratie EGM-configuratie Freeze Capture (Capture bevriezen) Hoofdstuk 3. Scherm FastPath Summary FastPath Summary Waarschuwingen Patiëntgegevens Patiëntgegevens: Elektrode-informatie Trends wissen Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators i

4 Indicaties voor implantatie Opmerking Toetsenbord op het scherm Hoofdstuk 4. Episodes VT/VF Episodes en Andere Episodes Episodegegevens Gegevens ATP-behandeling Gegevens diagnose Statistische gegevens SVT-criteria Episode-boomdiagram Logs & samenvattingen Gegevens SVT-diagnosesamenvatting HV-lading en Gegevens morfologie-template Gegevens behandelingssamenvatting Hoofdstuk 5. Diagnostische gegevens Frequenties Histogram atriale hartfrequentie Gebeurtenissen Geleiding Histogram ventriculaire hartfrequentie AV-intervallen Mode-switch en AT/AF Mode-overschakeling AT/AF-belasting AMS-samenvatting V-frequenties tijdens AMS AMS Log en AT/AF Log AMS-log AT/AF AT/AF-belasting AT/AF-samenvatting AT/AF-log AT/AF-definitie Lichaamsbeweging & activiteit Dagelijke lichaamsbeweging training Totale dagelijkse activiteit Diagnosemiddelen voor lichaamsbeweging & activiteit Doelwit-hartfrequentie Herkalibratie activiteit Hoofdstuk 6. Tests Real-time metingen verwerven Capture & waarneming Capture-test Perform Test Instructies voor een capture-test ii Inhoudsopgave

5 This Session (Deze sessie) Last Session (Laatste sessie) Options (opties) Additional Parameters (Aanvullende parameters) Waarnemingstests Perform Test (Test uitvoeren) Sense Test (Instructies voor waarnemingstest) Deze sessie Laatste sessie Opties Aanvullende parameters AV Delays Batterij en elektroden Gegevens over batterij Lead Impedance Ventricular HV Lead Impedance Capacitor Gegevens over condensatoronderhoud Sensor Automatische drempel resetten QuickOpt timingcyclus-optimalisering QuickOpt -optimalisering: handmatige test uitvoeren QuickOpt -optimalisering: Handmatige test Instructies voor de handmatige QuickOpt -optimaliseringsmeting QuickOpt -optimalisering capture bevriezen Fibber & NIPS Fibber-test Instructies voor een Fibber-test Fibber-testparameters Testen met behulp van de pulsgenerator NIPS-test NIPS-testinstructies NIPS-parameters NIPS-testparameters Pulsamplitude Pulsbreedte V. ondersteuningsfrequentie Tijdelijke stimulatie (Temporary Pacing) Hoofdstuk 7. Bradycardieparameters Bradycardieparameters Basiswerking Mode Ventrikelstimulatie Interventricular Delay Magneetrespons Mode Ventriculaire ruisreversie Mode Episodische stimulatie Sensor Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators iii

6 Drempel Helling Max. sensorfrequentie Reactietijd Hersteltijd Laatste instellingen herstellen Rates Base Rate Rustfrequentie Max Track Rate Hysteresisfrequentie Zoekinterval Cyclustelling :1 Block-frequentie Delays Paced AV Delay Sensed AV Delay Rate Responsive AV Delay Shortest AV Delay Parameter Ventriculaire intrinsieke voorkeur (Ventricular Intrinsic Preference Parameter, VIP ) Negative AV Hysteresis/Search VIP -parameterinstellingen VIP -verlenging Zoekinterval Zoekcycli Capture & waarneming Pulsamplitude Pulsbreedte De parameter AutoSense Gevoeligheid Instellingen van het SenseAbility waarnemingsalgoritme Max Sensitivity Decay Delay Drempelstart Nominale waarden selecteren AutoSense-functie Elektroden Elektrodetype Pulse Configuration Sense Configuration Parameters Elektrodebewaking Elektrodebewaking Ondergrens Bovengrens HVLI Monitoring Lower Limit HVLI Monitoring Upper Limit Refractaire waarden & Blanking PVARP iv Inhoudsopgave

7 Post-Ventricular Atrial Blanking Frequentiegevoelige PVARP/V Ref Kortste PVARP/V Ref Refractaire periode atriale stimulatie Refractaire periode atriale waarneming Refractaire periode ventriculaire stimulatie Refractaire periode ventriculaire waarneming Extra instellingen, PVC & PMT Ventriculaire blanking Ventriculaire veiligheids-standby Aan het licht brengen van aritmie PVC Response PMT Response PMT-detectiefrequentie AT/AF Detection & Response Auto Mode Switch Atriale tachycardiedetectiefrequentie Basisfrequentie automatische mode-omschakeling AF Suppression -algoritme Overdrive-stimulatiecycli Maximum AF Suppression Rate Frequenties & refractaire waarden Hoofdstuk 8. Tachycardieparameters Tachycardieparameters Venster Zone Configuration Zone Configuration Detectiecriteria Detectie-interval/frequentie Aantal intervallen SVT-discriminatie Gegevens SVT-discriminatie SVT-discriminatiemode SVT-discriminatie-time-out Behandeling na time-out SVT-bovengrens SVT-discriminators Frequentiebranch Diagnose Besturing van de Sinus Tach-frequentiebranch SVT-discriminatie in Sinus Tach AV-intervaldelta Venster Morphology Morfologie Morfologie in AF/A Flutter Morfologie in Sinus Tach % overeenkomst (% Match) Template-match-criterium Morfologie aantal matches Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators v

8 Morfologievenstergrootte Automatisch bijwerken van een template Venster Intervalstabiliteit Intervalstabiliteit Stabiliteitsdelta AV-associatiedelta SIH-telling (SIH Count) Venstergrootte intervalstabiliteit Venster Plotselinge start Plotselinge start Startdelta Morfologie-template Instructies voor het verwerven van een morfologie-template Morfologiescores Venster morfologiescoring Morfologiescoring Zonebehandeling VT-behandelings-time-out Timeout-trigger Behandelingen ATP-gegevens ATP-pulsamplitude ATP-pulsbreedte ATP Parameters Aantal bursts Aantal stimuli Stimuli per burst toevoegen Burst-cycluslengte Minimale cycluslengte van een burst Opnieuw aanpasbaar Scanning Scanstap Max. stap Versnelling Versnellingsstap ATP-behandelingsconfiguraties ATP-behandeling Detail A ATP-behandeling Detail B ATP-behandeling Detail C ATP-behandeling Detail D ATP-behandeling Detail E ATP-behandeling Detail F ATP-behandeling Detail G ATP-behandeling Detail H DeFT Response Technology-instellingen (Schokgolfvorm) Golfvorm Golfvorm-mode vi Inhoudsopgave

9 Schokconfiguratie RV-polariteit Golfvorminstellingen VF Shocks (Defib) VT Shocks (CVRT) Tuned Waveform Help Instructies voor Tuned Waveform Help Herdetectie- & post-detectiecriteria VT-herdetectie Sinusritme Post-detectie-interval/frequentie Beschrijving van post-detectie Configuratie 1 Zone Configuratie 2 Zones Configuratie 3 Zones Post-schok-stimulatie Post-schok-mode Post-schok-basisfrequentie Post-schok-pauze Post-schok-duur Pulsamplitude Pulsbreedte Condensatoronderhoud Charge Interval Gedetailleerde beschrijvingen tachycardiebehandeling Zonebeschrijvingen Off Zone Zones Zones Legenda frequentiezones Beschrijving van tachyaritmiedetectie Beschrijving van SVT-discriminatie Gedetailleerde beschrijving van frequentiebranch Gedetailleerde beschrijving van morfologie Gedetailleerde beschrijving van intervalstabiliteit Gedetailleerde beschrijving van plotselinge start Richtlijnen voor het programmeren van SVT-discriminatiecriteria Alleen-ventriculaire SVT-discriminatie Tweekamer SVT-discriminatie Beschrijving van SVT-discriminatie-time-out SVT-discriminatie-time-out in een Monitor Only-zone Beschrijving van tachyaritmiebehandeling Beschrijving van VT-behandelings-time-out VT-behandelings-time-out in een Monitor Only-zone Hoofdstuk 9. Parameters voor patiëntmelding Patiëntmeldingen Triggers voor patiëntmelding Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators vii

10 Afgifte van patiëntmelding Vibratieduur Aantal meldingen Tijd tussen meldingen Beschrijving van patiëntmelding Patiëntmeldingssequentie Dagelijkse metingen van patiëntmeldingen Hoofdstuk 10. Episode-instellingen Episode-instellingen Opgeslagen EGM-configuratie Max. tijdsduur VT/VF EGM Max. tijdsduur VT/VF pre-trigger Kanalen Configuratie Aangepast Episode Triggers Hoofdstuk 11. Aangepaste sets Aangepaste sets Instructies om een Custom Set aan te maken en op te slaan Instructies voor het laden van een aangepaste set Instructies om een aangepaste set te wissen Instructies om een aangepaste set te hernoemen Hoofdstuk 12. Wrap-up overzicht Wrap-up overzicht Gegevens exporteren Trends wissen Diagnostische gegevens wissen Beginwaarden herstellen Hoofdstuk 13. Mode-beschrijvingen DDD DDI DOO VVI VOO AAI AAT AOO Pacing Off Frequentiegevoelige modes Hoofdstuk 14. Aanvullende programmeringsinformatie Technische ondersteuning Ondersteunde tachycardiepulsgenerators Hoofdprogrammeringsvenster RF-telemetriecommunicatie Tachycardie-behandeling inschakelen/uitschakelen viii Inhoudsopgave

11 Selectie van pulsgenerator parameters en instellingen Aanduidingen voor automatische programmering Vooruitblik op veranderingen Starten tijdelijk Printmenu Reports Instellingen FastPath -samenvatting Testresultaatinstellingen Wrap-up -rapportinstellingen Instellingen Bediening in noodgevallen Schok in noodgevallen Instructies voor geven van een Schok in noodgevallen Emergency VVI-instellingen Reset-functie Appendix A. Technische gegevens Current en Current RF pulsgenerators... A-1 Fysieke specificaties a-1 Current pulsgenerators a-1 Current RF pulsgenerators a-2 Configuraties pulsgenerator a-3 Batterijspanning A-3 Tolerantiewaarden werkingsparameters a-4 Röntgen-identificatie A-5 Onderdelen en accessoires a-5 Appendix B. Technische gegevens Promote en Promote RF pulsgenerators. B-1 Fysieke specificaties b-1 Promote pulsgenerators b-1 Promote RF pulsgenerators b-2 Configuraties pulsgenerator b-3 Batterijspanning B-3 Tolerantiewaarden werkingsparameters b-4 Röntgen-identificatie B-5 Onderdelen en accessoires b-5 Appendix C. Gebruiksinformatie voor de arts C-1 Patiëntselectie C-1 Testen bij implantatie c-1 Op pulsgenerator gebaseerde tests uitvoeren c-2 Testen voor ontslag uit het ziekenhuis c-4 Factoren die de levensduur van de pulsgenerator beïnvloeden c-4 Index Index-1 Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators ix

12 x Inhoudsopgave

13 1. MENU TOOLS Inhoud:?-toets (Help) Tools Sessiegegevens. Opent de vensters Session Records en PDFs. Voorkeuren Customer Support (Klantondersteuning). Geeft contactinformatie voor Technische ondersteuningsvertegenwoordigers. Zie tevens Technische ondersteuning. Scherm printen Scherm exporteren?-toets De?-toets opent een venster met contextgevoelige hulp. U kunt de Helpfunctie tevens activeren door Tools > Educational Materials > Help te selecteren. Toegang vanaf: Help -toets TOOLS Het menu Tools geeft toegang tot een aantal tools van de programmer, waaronder: PSA. Opent de PSA-toepassing. Zie de Referentiehandleiding bij de Merlin PCS PSA. (U moet de Current of Promote pulsgeneratorsessie beëindigen voordat u de PSA-toepassing start.) Session Records (Sessiegegevens): - Sessiegegevens. Opent gearchiveerde gegevens. - PDF s. Opent het venster PDFs om rapporten die als PDF s op de harde schijf van de programmer zijn opgeslagen te beheren. Educational Materials: - Help. Opent koppelingen naar de online Help voor alle ondersteunde pulsgenerators. - Demos. Opent pulsgeneratordemonstraties. Maintenance (Onderhoud). Opent hulpprogramma s voor het onderhoud van de programmer (alleen voor gebruik door St. Jude Medical-personeel). Clinical Studies. Opent informatie over studies (alleen voor gebruik door St. Jude Medical-personeel). Voorkeuren. Opent de instellingen van het Merlin PCS. Customer Support (Klantondersteuning). Zie Technische ondersteuning. Scherm printen Scherm exporteren. Exporteert een beeld naar een USB-stick of diskettestation. Toegang vanaf: menu Tools Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators 1-1

14 SESSIEGEGEVENS Zie Instructies voor het opzoeken van een sessierecord, Instructies voor het exporteren van een sessierecord en Instructies voor het bekijken van een sessierecord. Met het venster Session Records (Sessiegegevens) kunt u gegevens van programmeersessies die opgeslagen zijn op de harde schijf van de programmer zoeken, bekijken en exporteren. Elk sessierecord bevat één of meer snapshots van de sessies die zijn vastgelegd tijdens het programmeren, meten en testen. Elk snapshot is een representatie van het programmerscherm, uitgevoerd toen de handeling plaatsvond. De gegevens kunnen geëxporteerd worden naar een extern apparaat of een pc, in een opmaak voor een externe pc-database of voor Merlin.net. Om specifieke sessiegegevens op te halen kunt u de zoekfunctie gebruiken, die de gegevens sorteert op patiëntnaam, patiëntnummer en serienummer van de pulsgenerator (vanuit de Patiëntgegevens-informatie) en het pulsgeneratormodel en de sessiedatum. Aan het begin van elke programmeersessie wordt een nieuw sessierecord gecreëerd. U kunt alle bewerkingen die uitgevoerd zijn tijdens de sessie bekijken tot aan het moment dat de knop Session Records is geselecteerd. U kunt de Session Records-functie openen vanuit het opstartscherm of tijdens een programmeersessie. U kunt een sessierecord ook exporteren zonder het te openen, of een Session Records-sessie starten vanuit het menu Tools. Om dit te doen selecteert u de knop Gegevens exporteren vanuit het Wrap-up overzicht tijdens de programmeersessie. Toegang vanaf: menu Tools > Session Records toets Instructies voor het opzoeken van een sessierecord Een record opzoeken vanuit het venster Sessions Record gaat als volgt: 1. Selecteer Tools > Session Records. 2. Selecteer het pulsgeneratormodel waartoe u toegang wilt. Het venster Session Records wordt geopend. U kunt zoeken op type pulsgeneratormodel, patiëntnaam, patiëntnummer, datumbereik en serienummer van de pulsgenerator. 3. Selecteer een zoekveld en voer de gegevens in. Wanneer u het type pulsgeneratormodel en datumbereik selecteert, verschijnt er een uitrolmenu. Wanneer u een ander veld selecteert, verschijnt er een toetsenbord op het scherm om de gegevens in te voeren. Als een gegevensveld leeg gelaten wordt, controleert de zoekfunctie alle ingevoerde gegevens. De zoektekst let niet op hoofd- of kleine letters. 4. Selecteer de Search-toets. De Session Records die overeenkomen met de Search-criteria verschijnen in de tabel eronder. U kunt de gegevens sorteren door een kolomtitel te selecteren. Instructies voor het exporteren van een sessierecord 1. Na het verkrijgen van een record selecteert u de Export-toets aan de linkerkant van het venster. 2. Selecteer een bestand om te exporteren. 3. Sluit een USB-stick, USB-floppy of een pc die aangesloten is via een 9-pins seriële-naar-usb-kabel aan op een van de USB-poorten op het Merlin PCS. 4. Selecteer de toets Export Selected. 5. Selecteer het type gegevens dat u op wilt slaan. Het bestand dat compatibel is met pc-gegevens is kleiner en bevat alleen gegevens voor pc-databaseprogramma s. Het bestand dat compatibel is met Merlin.net is groter en bevat gedetailleerdere informatie. De programmer herkent aangesloten opslagmedia en vraagt u waarheen u het bestand wilt exporteren. 6. Selecteer de gewenste optie voor het medium en vervolgens de Export-toets. 1-2 Menu Tools

15 Merlin.net-compatibele records worden opgeslagen in een map met de naam Unity. Deze bevat een gecomprimeerd bestand met het modelnummer en serienummer van de pulsgenerator en de sessiedatum. Pc-database-compatibele records worden opgeslagen in een bestand met de naam XXXXXX.log, waarbij XXXXXX het serienummer van de pulsgenerator is. Instructies voor het bekijken van een sessierecord 1. Na het verkrijgen van een record selecteert u de Review-toets aan de linkerkant van het venster. 2. Selecteer het bestand dat u wilt bekijken. Het venster Session Files geeft het pulsgeneratormodel, het serienummer en de datum en tijd van de sessie weer. Het venster geeft tevens alle handelingen weer die zijn uitgevoerd tijdens de sessie, en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd. Elke handeling is een momentopname van alle programmerschermen op dat moment. Selecteer de toets View Most Recent om de laatst uitgevoerde handeling te zien. 3. Selecteer de handeling die u wilt zien, of de toets Most Recent. Het venster Session File wordt geopend, waarin een momentopname van het programmerscherm wordt weergegeven, met de informatie over de pulsgenerator en de sessie in het venster Rhythm Data. U kunt de toetsen aan de rechterkant selecteren om andere schermen te bekijken die zijn vastgelegd tijdens de handeling. U kunt echter geen functies uitvoeren waarvoor communicatie met de pulsgenerator vereist is. Dit zijn onder andere de mogelijkheid om parameterinstellingen te veranderen, tests uit te voeren, diagnostische gegevens bij te werken of te wissen, gegevens van de batterij en de elektrode te lezen, een morfologietemplate te verwerven enz. U kunt de volgende handelingen uitvoeren vanaf het venster Session File: - Alarmen bekijken vanaf het FastPath Summary-venster - Gegevens exporteren vanaf het Wrap-up-venster - Rapporten afdrukken vanaf elk venster - Een sessie beëindigen vanaf een willekeurig venster waarop deze wordt weergegeven - Het sessiebestand afsluiten en een ander sessierecord bekijken. 4. Door het sessiebestand navigeren. Wanneer u klaar bent, selecteert u de toets Select New File (Nieuw bestand selecteren) om verder te gaan met het bekijken van andere sessierecords of de toets End Session om terug te keren naar het venster Session Records. PDF S Telkens wanneer u een Print-toets selecteert om een rapport te creëren, slaat de Merlin PCS-programmer het rapport op als PDF (portable document file) 1. Dit bestand kan worden geëxporteerd naar een flash-station dat aangesloten is op één van de USB-poorten van de programmer. U moet Adobe Acrobat Reader of Adobe Reader op uw pc installeren om de PDF te kunnen bekijken 2. Vanuit het venster PDFs kunt u het volgende doen: Het aantal PDF s op de harde schijf van de programmer controleren dat niet geëxporteerd is. Alle opgeslagen PDF s exporteren. De meest recente PDF s exporteren (die in de laatste actuele sessie of demosessie zijn gecreëerd, inclusief uw huidige sessie). Alle PDF s wissen. Wanneer u één van de Export-toetsen selecteert, verschijnt het scherm Export Data. De bestandsnaamgeving en opslag van de PDF s is als volgt: 1. De programmer creëert geen PDF voor schermbevriezingen die geprint worden vanaf het opstartscherm, de Scherm printen-functie, real-time printen of de Helpfunctie op het scherm. 2. Adobe, Acrobat en Adobe Reader zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators 1-3

16 Alle PDF s worden opgeslagen in een map met de naam PDFs. Naam van de submap: Date of PDF creation Naam van de sub-submap: Patient Name_Model Number_Device Serial Number (gelezen vanuit de patiëntgegevens) Bestandsnaam: Device name_device Model Number_Device Serial Number_Reportname.pdf" Voorbeeld: in de map PDFs bevindt zich een submap met de naam In deze submap bevindt zich een sub-submap met de naam John Smith_PromoteRF_ _ In deze sub-submap zit de PDF met de naam: PromoteRF_ _201399_TestResults.pdf met de testresultaten voor John Smith op 22/03/2008. Het Merlin PCS kan maximaal 30 submappen Date of PDF creation met PDF s opslaan. Als er 30 submappen zijn opgeslagen op de programmer, dan wordt de oudste submap gewist wanneer er een nieuwere submap wordt gecreëerd. Toegang vanaf: menu Tools > Session Records > PDFs VOORKEUREN In het venster Preferences (Voorkeuren) kunt u het volgende voor de programmer instellen: Datum Tijd De taal op het scherm en voor de Helpfunctie Notatie voor datum, tijd en getallen De frequentie van het ECG Notch Filter. De ECG Notch Filter-frequentie reduceert ECG-interferentie die afkomstig is uit de wisselstroomfrequentie van de programmer. Neem contact op met uw plaatselijke instantie voor de frequentie van uw plaatselijke stroomvoorziening. Audiovoorkeuren Printervoorkeuren Toegang vanaf: menu Tools > toets Preferences NB Het is belangrijk om de juiste datum en tijd in te stellen, omdat de diagnostische gegevens, tests en andere functies van de pulsgenerator de datum en tijd van de programmer gebruiken. Audiovoorkeuren Het scherm Audio Preferences (Audiovoorkeuren) twee panelen: General Audio (Algemene audio). Selecteer de On-toets om audio-cues voor programmeractiviteit toe te staan. U kunt ook een volumeniveau selecteren. De Off-toets schakelt alle geluiden uit (behalve Charging Audio). Charging Audio (Audio tijdens opladen). Selecteer de On-toets voor een audio-cue wanneer de condensatoren zich opladen tijdens een programmeersessie. Er is altijd een audio-cue te horen tijdens opladen voor een Schok in noodgevallen, ongeacht de instelling van Charging Audio. Toegang vanaf: menu Tools > toets Preferences > tab Audio 1-4 Menu Tools

17 Printervoorkeuren Telkens wanneer u een Print-toets selecteert om een rapport te creëren, slaat de Merlin PCS-programmer het rapport op als PDF (portable document file) 3. Dit bestand kan worden geëxporteerd naar een flash-station dat aangesloten is op één van de USB-poorten van de programmer. U moet Adobe Acrobat Reader of Adobe Reader op uw pc installeren om de PDF te kunnen bekijken. Selecteer Tools > Session Records > PDF s om het aantal opgeslagen PDF s te bekijken en om PDF s te exporteren of te wissen. Het venster Audio Preferences (Audiovoorkeuren) bestaat uit twee panelen: Selected Printer (Geselecteerde printer). U heeft drie keuzes: - PDF Only (zonder papier). Verzendt rapporten als een PDF (papierloos printen) naar de harde schijf van de programmer zonder papieren documenten. - Internal & PDF. Verzendt het rapport naar de interne printer van de programmer en creëert tegelijkertijd een PDF op de harde schijf. - External & PDF. Verzendt het rapport naar een externe USB-printer en creëert tegelijkertijd een PDF op de harde schijf. Voordat rapporten naar een externe printer kunnen worden verzonden, moet u de externe printer eerst aansluiten op één van de USB-poorten op de programmer. Zie de Merlin PCS Gebruikershandleiding voor meer informatie over het aansluiten van een externe printer. Number of Paper Copies (Aantal papieren exemplaren). Hiermee selecteert u hoeveel rapporten er worden geprint door de interne of externe printer wanneer u op een Print-toets drukt. NB Ondersteunde printers. Het Merlin PCS kan via verschillende laserjetprinters afdrukken. Neem contact op met uw St. Jude Medical-vertegenwoordiger of met de Technische ondersteuning voor een lijst met compatibele printers. Toegang vanaf: menu Tools > Preferences > tab Printer SCHERM PRINTEN De toets Print Screen drukt af wat zichtbaar is op het huidige scherm. Om het beeld naar een externe printer te verzenden gaat u naar het manu Tools > Preferences > tab Printer en selecteert u de toets External. Deze functie creëert geen PDF. Zie voor meer informatie over afdrukken Printmenu. Toegang vanaf: menu Tools > Print Screen toets SCHERM EXPORTEREN Via de toets Export Screen wordt het venster Gegevens exporteren geopend, waarmee u het huidige scherm kunt opslaan als een elektronisch bestand (.png) en kunt verzenden naar een opslagmedium (pc, diskettestation of flash-drive) dat is aangesloten op een van de USB-poorten van de programmer. Het Merlin PCS detecteert alle aangesloten apparaten en vraagt u om een apparaat te selecteren voor ontvangst van de gegevens. Toegang vanaf: menu Tools > Export Screen toets 3. De programmer creëert geen PDF bij real-time printen of wanneer er Session Record-snapshots worden geprint. Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators 1-5

18 1-6 Menu Tools

19 2. HARTRITMEWEERGAVE Inhoud: Hartritmeweergave ECG Markers EGM Waveform Control (Golfvormregeling) Instructies voor het instellen van de hartritmeweergave Adjust Display (Weergave aanpassen) ECG-configuratie EGM-configuratie Freeze Capture (Capture bevriezen) HARTRITMEWEERGAVE In de Rhythm Display (Hartritmeweergave) in het Hoofdprogrammeringsvenster worden maximaal vijf golfvormen (of kanalen) gelijktijdig weergegeven die apart geconfigureerd en aangepast kunnen worden. Door de kanaalregelingstoetsen aan de linkerkant van een golfvorm te selecteren, kunt u de golfvorm verslepen en op een andere plaats neerzetten. U kunt de weergave ook bevriezen of afdrukken in real-time. In het Rhythm Display kunnen drie types golfvormen worden getoond: ECG (elektrocardiogram) Markers EGM (intracardiaal elektrogram) De bedieningen voor het Rhythm Display zijn o.a.: toetsen Channel Control, die de huidige golfvorm aangeven voor elk van de vijf kanalen. Selecteer deze toets om de toetsen voor golfvormregeling te openen. toetsen Waveform Control (Golfvormregeling), die geopend worden vanuit de toetsen Channel Control aan de linkerkant van de weergave. De eerste toets opent het venster ECG of EGM. Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators 2-1

20 toets Adjust Display (Weergave aanpassen) toets Freeze Capture (Capture bevriezen) Zie Instructies voor het instellen van de hartritmeweergave. ECG Het Rhythm Display kan maximaal vijf ECG-golfvormen tegelijk weergeven vanuit zeven mogelijke ECG-vectoren. Er zijn twee manieren om het ECG-display te veranderen: toets Adjust Display (Weergave aanpassen), waarmee u de golfvormbron en -configuratie en het ECG-filter selecteert toetsen Waveform Control (Golfvormregeling), waarmee u de versterking en de golfvormbron in kunt stellen Een gebruikelijke ECG-setup ziet u hieronder in Figuur 2-1. Zie ECG-configuratie. 1. R (Rood) 2. L (Geel) 3. N (Zwart) 4. F (Groen) 5. C (Wit) Figuur 2-1. Kleurcoderingen en de positie van ECG-kabelaansluitingen MARKERS Markers zijn symbolen waarmee behandelingen, gestimuleerde en waargenomen gebeurtenissen, intervallen, refractaire periodes en algoritmeactiviteit worden aangegeven. 2-2 Hartritmeweergave

21 U kunt markers kiezen als één van de vijf kanalen. Markers kunnen worden geconfigureerd als: Basic (Basis). Bradycardie basisgebeurtenismarkers en Tachycardie basisgebeurtenismarkers verschijnen langs een tijdlijn. Full (Volledig). Naast de basisgebeurtenismarkers verschijnen de Markers voor interval en refractaire periode (volledige markers) en de Morfologiemarkers. Er zijn twee manieren om de marker-configuratie te veranderen: Selecteer de toets Adjust Display (Weergave aanpassen) en selecteer de gewenste configuratie. Selecteer de toets Waveform Control (Golfvormregeling) aan de linkerkant van het Rhythm Display en selecteer de gewenste configuratie. De volgende markers verschijnen altijd bij zowel de configuratie Basic als Full: Markers voor speciale bradycardiegebeurtenissen Markers episode-gebeurtenistrigger Markers voor tachycardiedetectie, -diagnose en -behandeling Markers afgifte tachycardielading Morfologiemarkers Door gebruiker geïnitieerde en Testmarkers Markers voor golfvormkanalen Bradycardie basisgebeurtenismarkers Marker Beschrijving Voorbeeld AS AP VS VP Atriale waargenomen gebeurtenis Atriale gestimuleerde gebeurtenis Ventriculaire waargenomen gebeurtenis Ventriculaire gestimuleerde gebeurtenis Als de parameter Ventrikelstimulatie ingesteld is op: RV Only. De VP marker heeft een naar rechts wijzend streepje. LV Only De VP marker heeft een naar links wijzend streepje. Biventricular. De marker is BP. Zie hieronder. BP Biventriculaire gestimuleerde gebeurtenis Als de parameter Ventrikelstimulatie is ingesteld op Biventricular en de parameter Interventricular Delay is ingesteld op: RV First. De BP marker wijst naar rechts. LV First. De BP marker wijst naar links. Simultaneous. Het BP-streepje wijst naar beneden. Tabel 2-1. Bradycardie basisgebeurtenismarkers Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators 2-3

22 Marker Beschrijving Voorbeeld VSP Ventriculaire veiligheids-standby ASt Atriaal getriggerde gebeurtenis Tabel 2-1. Bradycardie basisgebeurtenismarkers (vervolg) Tachycardie basisgebeurtenismarkers Marker Beschrijving Voorbeeld T T1 T2 F X Geregistreerd interval: VT-zone Geregistreerd interval: VT-1 zone Geregistreerd interval: VT-2 zone Geregistreerd interval: VF zone Geregistreerd interval herbevestigd (onderstreept) - Niet-geregistreerd interval (streepje) Return to Sinus Terugkeer naar sinusritme na tachycardiebehandeling Tabel 2-2. Tachycardie basisgebeurtenismarkers Markers voor interval en refractaire periode (volledige markers) De markers voor intervallen en refractaire perioden worden weergegeven in het volgende diagram. Bij Promote pulsgenerators wordt alleen de eerste ventriculaire stimulatiepuls geïdentificeerd door een marker. De locatie van de tweede ventriculaire stimulatiepuls moet berekend worden op basis van de instelling voor Interventricular Delay. 2-4 Hartritmeweergave

23 Refractaire periode (lijn) 914 A-A-interval A-V-interval V-V-interval Absolute refractaire periode (dikkere lijn) Figuur 2-2. Markers voor interval en refractaire periode (volledige markers) Markers voor speciale bradycardiegebeurtenissen Marker Beschrijving Voorbeeld AMS AFx SIR HYS VIP Neg-HYS --> A-Noise of --> V-Noise A-Noise of V-Noise <-- A-Noise of <-- V-Noise AMS is bezig (verschijnt bij iedere ventriculaire gebeurtenis) Werking van AF Suppression algoritme Activiteit van sensor-geïndiceerde frequentie Frequentiehysterese gestart door zoek-timer of waargenomen gebeurtenis VIP -zoekfunctie gestart Negatieve AV-hysterese zoekfunctie gestart Start van de ruisreversiemode Continueren van de ruisreversiemode Verlaten van de ruisreversiemode Tabel 2-3. Markers voor speciale bradycardiegebeurtenissen Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators 2-5

24 Markers episode-gebeurtenistrigger Marker Beschrijving Voorbeeld ->AMS AMS-inschakeling Als een gebeurtenis EGM-opslag triggert, verschijnt er een verticale balk met een AT/AF AT/AF-detectie Trigger -vlag op het triggerpunt. PMT VT/VF PMT-detectie VT/VF-detectie of diagnose Magnet Magneetreversie is bezig Tabel 2-4. Markers episode-gebeurtenistrigger Markers voor tachycardiedetectie, -diagnose en -behandeling Marker Beschrijving Voorbeeld VT VF SVT (Monitor) VT, VT-1, of VT-2 diagnose VF diagnose SVT diagnose VT of VT-1 diagnose in een monitor-only frequentiezone De weergaveformule voor markers voor tachycardiedetectie, -diagnose en -afgifte van behandeling is [Diagnose] [Discriminator] ([Behandeling]). Als de diagnose VF is of als SVT-discriminatie is uitgeschakeld, dan is de weergaveformule voor de markers [Diagnose] ([Behandeling]). < AF/AFL-frequentiezoneclassificatie toegevoegd aan de diagnose = Sinus Tach-frequentiezoneclassificatie toegevoegd aan de diagnose > VT/VF-frequentiezoneclassificatie toegevoegd aan de diagnose Er verschijnen streepjes (---) voor de tijdsduur dat ATP-behandeling bezig is. Er verschijnen sterretjes (***) voor de tijd die de condensatoren nodig hebben om de geprogrammeerde energie/spanning te laden. (ATP---) ATP-behandeling Tabel 2-5. Markers voor tachycardiedetectie, -diagnose en -behandeling 2-6 Hartritmeweergave

25 Marker Beschrijving Voorbeeld (No More Therapies) Verder geen behandelingen beschikbaar VT Timeout VT-behandelings-time-out afgelopen SVT Timeout SVT-discriminatie-time-out afgelopen Bigeminy SVT-diagnose als gevolg van bigeminaal ritme SVT Timeout- Bigeminy SVT-discriminatie-time-out afgelopen maar behandeling wordt onderdrukt als gevolg van bigeminaal ritme Tabel 2-5. Markers voor tachycardiedetectie, -diagnose en -behandeling (vervolg) Markers afgifte tachycardielading Marker Beschrijving Voorbeeld * Bezig met opladen voor afgifte van een schok (HV) Hoogspanningsbehandeling Er verschijnen sterretjes (***) voor de tijd die de condensatoren nodig hebben om de geprogrammeerde energie/spanning te laden. Fibber: DC DC Fibber-inductie Fibber: Shock-T DBT Manual Shock-on-T afgegeven Testen met behulp van de pulsgenerator Schok in noodgevallen afgegeven Tabel 2-6. Markers afgifte tachycardielading Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators 2-7

26 Marker Beschrijving Voorbeeld Schokpictogram (nn) J (nn) V Schok afgegeven Geprogrammeerde energie (in Joules) Geprogrammeerde spanning (in Volts) Tabel 2-6. Markers afgifte tachycardielading (vervolg) Morfologiemarkers Marker Beschrijving Voorbeeld X nn Template niet bijpassend Template-match Morfologiescore De markers voor morfologiescore, template-match en template non-match worden alleen weergegeven bij volledige markers, of als het venster Morphology Template geopend is. Deze markers worden niet weergegeven na een VF-diagnose totdat terugkeer naar sinus is bevestigd. De markers zijn groen als er een potentieel template gescoord is. Tabel 2-7. Morfologiemarkers Door gebruiker geïnitieerde en Testmarkers Marker Beschrijving Voorbeeld Programmed Interrogating Template Programmering van de pulsgenerator Ondervraging van de pulsgenerator Er is een template verworven De marker is een verticale balk met een vlag. Tabel 2-8. Door gebruiker geïnitieerde en Testmarkers 2-8 Hartritmeweergave

27 Marker Beschrijving Voorbeeld Temporary Tijdelijke programmering [Testwaarde] [Testtype] Test gestart [Testtype] Test Ended Test geannuleerd Capture Lost/ Sensing Lost NIPS: Extrasti- muli--- Instelling testparameter Het type test is gestart Het type test is geëindigd Test geannuleerd Capture/waarneming verloren tijdens de test NIPS extrastimuli afgegeven Testwaardemarkers verschijnen telkens wanneer een testparameterinstelling veranderd wordt tijdens een test. NIPS: Burst--- NIPS S1 Burst-stimulatie Er verschijnen streepjes (---) voor de tijdsduur dat de stimulatie bezig is. Fibber: Burst--- Fibber: DC Fibber: Shock-T STIM Fibber Burst-stimulatie DC Fibber-inductie Shock-on-T afgegeven NIPS-, Shock-on-T- of ATP-behandelingsstimulatie Tabel 2-8. Door gebruiker geïnitieerde en Testmarkers (vervolg) Help-handleiding Tachycardiepulsgenerators 2-9

28 Markers voor golfvormkanalen Marker Beschrijving Voorbeeld [New Configuration] De ECG- of EGM-kanaalconfiguratie is veranderd + Gain Een verhoging van de versterkingsinstelling Gain Een verlaging van de versterkingsinstelling Tabel 2-9. Markers voor golfvormkanalen EGM EGM s (intracardiale elektrogrammen) tonen de elektrische activiteit van het hart zoals die wordt waargenomen door de pulsgenerator. De vorm en afmeting van de golfvorm is afhankelijk van de beschikbare EGM-configuratie en de instelling van Gain (Versterking). Het aantal en type van de configuraties is afhankelijk van het type pulsgenerator en de geïmplanteerde elektroden. Het Rhythm Display kan maximaal drie EGM-golfvormen tegelijk weergeven in verschillende configuraties. Selecteer de toets Adjust Display (Weergave aanpassen) om de golfvormbron, configuratie en versterking evenals het ECG-filter te selecteren. WAVEFORM CONTROL (GOLFVORMREGELING) De toetsen Waveform Control aan de linkerkant van het Rhythm Display besturen hoe de golfvorm eruitziet. Om de regelingen te openen, selecteert u één van de toetsen. Een toets toegewezen aan Markers opent drie toetsen. Toetsen toegewezen aan de EGM of ECG openen nog vier toetsen: Figuur 2-3. Toetsen Waveform Control 1 De toets Configuration opent de ECG-configuratie, het venster EGM-configuratie of de selectietoetsen Markers (Basic of Full). 2 Met de toets AutoGain kan de programmer de versterking automatisch instellen. 3 Met de Plus (+)- en Minus (-)-toetsen kunt u de versterking handmatig instellen. Toegang vanaf: Rhythm Display > toets Waveform Control 2-10 Hartritmeweergave

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding Digitale implanteerbare cardioverter defibrillator met cardialeresynchronisatietherapie (VVE-DDDR) ATP During Charging -functie, Ventriculaire waarnemingsrespons-functie, Doorgeleide AF-respons-functie

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

1.1 Beknopte handleiding

1.1 Beknopte handleiding [ Beknopte handleiding Vivo 30/Vivo 40 Software Help v4.01] 1.1 Beknopte handleiding De Vivo 30/40 pc-software is een hulpmiddel bij het werken met de Breas Vivo 30/40 ventilator en bij follow-up na behandeling

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Music Creator Aan de slag

Music Creator Aan de slag Music Creator Aan de slag Informatie in dit document kan zonder voorafgaande mededeling veranderd worden, en vertegenwoordigt geen verbintenissen met Cakewalk, Inc. De in dit document beschreven software

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

Seagate Manager. Gebruikershandleiding. voor het FreeAgent TM -station. Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1

Seagate Manager. Gebruikershandleiding. voor het FreeAgent TM -station. Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1 Seagate Manager Gebruikershandleiding voor het FreeAgent TM -station Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1 Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Divitec Nederland BV 2 Remote Administration System Plus (RASplus) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Overzicht 5 1.1 In deze handleiding.... 5 1.2 Functies in RASplus... 5 1.3 Productinformatie..

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...6 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken Adobe Acrobat Reader 5.1 bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem. Het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

PDS2000. Applicatie Boraciet Opera. Versie 2.0.1. juni 2010. RESON B.V. Stuttgartstraat 42-44 3047 AS Rotterdam The Netherlands

PDS2000. Applicatie Boraciet Opera. Versie 2.0.1. juni 2010. RESON B.V. Stuttgartstraat 42-44 3047 AS Rotterdam The Netherlands Applicatie Boraciet Opera PDS2000 Versie 2.0.1 juni 2010 RESON B.V. Stuttgartstraat 42-44 3047 AS Rotterdam The Netherlands Tel.: +31 (0)10 245 15 00 www.reson.nl Modificatie Registratieblad Rev. Datum

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding Welch Allyn Cardio Control BV Staalweg 50 2612 KK Delft Nederland Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com WACPW/WS/NL Rev. 01 Versie 1.4.4 17 januari

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc.

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc. Juridische opmerkingen Niet-geautoriseerde reproductie van (een gedeelte van) deze handleiding is verboden. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. We kunnen

Nadere informatie

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing Holter Software Systeem Gebruiksaanwijzing ii Expert holtersoftwaresysteem Copyright 2006-2013 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel

Nadere informatie