COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN"

Transcriptie

1 COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN

2 EEN LEVEN LANG ACTIEF IN DE SPORT! SAMEN VOOR EEN SPORTIEF DEVENTER Gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer streven gezamenlijk naar een Sportief Deventer, waarbij alle inwoners op hun eigen niveau het plezier van sport en bewegen ervaren. Een leven lang actief blijven in de sport; met aandacht voor het opgroeien in de sport tot het op latere leeftijd fit en gezond blijven door sport. Door onder andere de inzet van combinatiefunctionarissen wordt getracht dit doel te bereiken. De combinatiefunctionarissen sluiten aan bij de wensen en behoeften van onze gasten en relaties die waarde hechten aan hoge kwaliteit, veiligheid, comfort en samenwerking. Sportbedrijf Deventer opereert in een dynamische en complexe omgeving. Het organiseren van sport is betekenisvoller geworden doordat de organisatorische omgeving de toenemende maatschappelijke waarde van sport (h)erkent. Hierdoor wordt sport bij de sportvereniging niet meer alleen vóór èn door eigen leden georganiseerd maar heeft sport tevens een sterke relatie met haar omgeving. Daarom is het organiseren in de sport niet alleen interessanter maar ook complexer geworden. De markt is sport gaan zien als instrument en tevens een sector die interessant is om zowel overheidsals commerciële doelen te bewerkstelligen. De laatste decennia is er duidelijk sprake van een accentverschuiving van sport als doel naar sport als middel. Waar voorheen de focus van sportverenigingen vooral intern gericht was, stellen ze zich de laatste jaren steeds meer open voor bredere maatschappelijke doeleinden. Sport vertegenwoordigt waarden die het kabinet hoog in het vaandel heeft staan, zoals op het gebied van preventie & gezondheid, waarden en normen, integratie, jeugdbeleid, onderwijs en veiligheid. De feiten tonen aan dat sporten en bewegen een positief effect heeft op de gezondheid van mensen. Om duurzaam sport- en beweeggedrag te stimuleren dienen we te investeren in het creëren van een veilig sportklimaat. De kwaliteit van (de begeleiding van) het sportaanbod is hierin een vereiste. Het programma Sport en Bewegen in de Buurt vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, stimuleert een actieve en gezonde leefstijl. Het programma berust op een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en stimuleert het aanbod van lokaal maatwerk. Door de inzet van combinatiefuncties in samenwerking met buurtsportcoaches, ontstaan er verbindingen tussen de sectoren sport, onderwijs, welzijn en cultuur waardoor zij het mogelijk maken dat bewoners in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen. LANDELIJKE DOELSTELLINGEN IN DE SPORT: 1. meer mensen sporten (sportparticipatie van 65% naar 75%); 2. mensen sporten vaker (van 50% naar 60% van de bevolking sport minimaal 40 weken per jaar); 3. mensen worden actiever (van 60% naar 70% van de bevolking voldoet aan de combinorm) en; 4. stimulans duurzaam sport- en beweeggedrag (van 29% naar 35% van de bevolking is lid van een sportvereniging of andere sportaanbieder). Deze vier doelen geven richting aan het sportparticipatiebeleid van de Nederlandse sport. Specifiek gericht op combinatiefuncties hebben de volgende doelstellingen raakvlakken met het beleid van het rijk: het aantal brede scholen/integrale kindcentra (IKC) met sport- en cultuuraanbod uitbreiden in het primair en voortgezet onderwijs; ongeveer 10% van de sportverenigingen versterken vanwege hun maatschappelijke functie en ze inzetten voor het onderwijs, de naschoolse opvang en in de wijk; een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rondom scholen stimuleren voor alle leerlingen; de jeugd tot achttien jaar vertrouwd maken met één of meer kunst- en cultuurvormen en jongeren stimuleren tot actieve kunstbeoefening. Sporten vermindert de kans op overgewicht, hart- en vaatziekten en een vroegtijdige dood van mensen. Tevens scheelt het de maatschappij kosten op het gebied van gezondheidszorg.

3 COMBINATIEFUNCTIES IN DEVENTER In de gemeente Deventer zijn momenteel ruim 14 FTE aan combinatiefunctionarissen actief. Dit aantal FTE s wordt verdeeld onder de drie organisaties Raster Groep, Leeuwenkuil Kunstencentrum en Sportbedrijf Deventer waarvan een groot deel van het aantal FTE s wordt ingezet voor sport, bewegen en gezonde leefstijl. OP HET GEBIED VAN SPORT KENT DEVENTER DE VOLGENDE COMBINATIEFUNCTIES: SPORTIEVE VERENIGING EN SPORTIEVE SCHOOL. combinatiefunctionaris Sportieve School welke leerlingen stimuleert deel te nemen aan de introductietrainingen bij de vereniging. De combinatiefunctionaris Sportieve School wordt ingezet om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verhogen. Mogelijk door zelf de gymles te verzorgen, maar vooral ook door groepsleerkrachten te coachen en te ondersteunen met behulp van het online beweegportaal. Het organiseren van naschools sportaanbod op bredescholen, deelname aan programma s als De Ultieme Atleet en het ontwikkelen van innovaties op het gebied van bewegingsonderwijs zoals MobieZ zijn projecten die de combinatiefunctionaris Sportieve School mogelijk maakt. Een combinatiefunctionaris Sportieve Vereniging is actief in sportstimulering en binnen de organisatie van sportverenigingen. Ondersteuning bij het werven van nieuw kader, het aanvragen van een sportimpuls, het organiseren van een sportevenement en het ontwikkelen van jeugdbeleid zijn hierbij van groot belang. In samenwerking met sportverenigingen worden er binnenen naschoolse activiteiten georganiseerd om kinderen op zowel basisscholen als bij sportverenigingen kennis te laten maken met diverse sporten. Deze introductie heeft als doel meer nieuwe lidmaatschappen te werven bij de verenigingen. Voorbeelden van activiteiten zijn clinics en trainingen ter voorbereiding op schoolsporttoernooien. Denk aan het Deventer Tafeltennis Kampioenschap, de Kidsrun van de IJsselloop en het Deventer Schoolvoetbaltoernooi. De combinatiefunctionaris Sportieve Vereniging heeft ook de sportkaart ontwikkeld waarmee kinderen drie keer gratis deel kunnen nemen aan een training bij een sportvereniging en/of sport naar keuze. Hier begint de samenwerking met de Niet alleen in het reguliere basisonderwijs is een combinatiefunctionaris actief, ook binnen het speciaal onderwijs wordt sporten, bewegen en een gezonde leefstijl actief gestimuleerd door middel van de eerder genoemde projecten. Daarnaast wordt SportActief aangeboden. Naschools sporten op woensdagmiddag waarbij kinderen uit het speciaal onderwijs op hun eigen manier een sportieve en educatieve middag beleven. Tevens ondersteunt de combinatiefunctionaris het kader van sportverenigingen door kennis en expertise met betrekking tot kinderen uit het speciaal onderwijs te optimaliseren. Sportbegeleiders kunnen hierdoor deze kinderen goed begeleiden. Al met al opereren combinatiefunctionarissen in een diverse omgeving waarin verbindingen worden gerealiseerd, sportbegeleiders worden gecoacht en innovatieve projecten worden geïmplementeerd met aandacht voor het structurele aspect. DE COMBINATIEFUNCTIE STAAT VOOR KWALITATIEF BEWEGINGSONDERWIJS, VERBINDINGEN REALISEREN, IMPLEMENTATIE VAN PROJECTEN, INNOVEREN EN ONDERSTEUNING.

4 FEITEN EN CIJFERS COMBINATIEFUNCTIONARISSEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS 1 FTE BINNEN 3 SCHOLEN Wekelijkse ondersteuning aan 150 kinderen (228 lessen) binnen het bewegingsonderwijs. Twee keer per week Spelen Samen Regelen aan 95 kinderen. Wekelijkse organisatie en uitvoering motorische remedial teaching (MRT) voor 15 leerlingen. Organisatie en uitvoering SportActief: gemiddeld 52 deelnemers, 33 woensdagmiddagen. Organisatie en uitvoering Sportkaart: 25 kinderen gestroomd naar de sportvereniging. Organisatie 11 clinics i.s.m. lokale verenigingen: 1265 kinderen Deelname 3 externe evenementen: Ultieme Atleet met 20 kinderen, IJsselloop met 15 kinderen en Zwem4daagse met 100 kinderen. Organisatie en uitvoering van 5 sportdagen. Organisatie en uitvoering van sponsorloop met 255 kinderen. Organisatie en uitvoering van samenwerkingsweek: 1e week van schooljaar met 255 kinderen. Begeleiding van 17 studenten Bewegingsagogie (o.a. van Aventus Deventer). COMBINATIEFUNCTIONARISSEN OP SPORTPARKEN 1,4 FTE OP 2 SPORTPARKEN BINNEN 13 SPORTVERENIGINGEN COMBINATIEFUNCTIONARISSEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 4,12 FTE BINNEN 8 BREDESCHOLEN EN 23 BASISSCHOLEN Meer dan 1500 gymlessen verzorgd. Ondersteuning en scholing van 82 leerkrachten om de methode Bewegen Samen Regelen te kunnen toepassen waardoor de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbetert. Ruim 330 naschoolse activiteiten waarbij meer dan 300 kinderen wekelijks spelenderwijs kennis maakten met sport en bewegen. Verbinding gelegd tussen 15 sportverenigingen en de scholen waardoor kinderen actief kennis konden maken met een sport en de sportvereniging. Bijna 800 kinderen hebben actief gespeeld op het schoolplein tijdens pauze middels de methode Spelen Samen Regelen. 10 kinderen hebben MRT gevolgd. Voorbereidingen getroffen op alle scholen tijdens gymlessen en naschoolse activiteiten ten behoeve van de Deventer Schoolsport evenementen. Hierdoor zijn kinderen actief gestimuleerd om deel te nemen aan 12 schoolsportevenementen. Dit heeft o.a. 32 teams extra opgeleverd bij Deventer Schoolvoetbal. Een sportdag verzorgd bij Basisschool De Rivierenwijkschool waarbij 10 lokale sportverenigingen hun aanbod hebben georganiseerd. Sportkaart Deventer Noord bij 9 verenigingen: deelname 111 kinderen. Kaderwervingstraject FC RDC: 57 nieuwe vrijwilligers in diverse functies. Beweegteam Calo studenten: 10 voorbereidingsclinics tafeltennistoernooi DTTC met 95 deelnemers. Deventer Tafeltennis Kampioenschap: 9 voorrondes met 238 deelnemers en 1 finale met 100 deelnemers (i.s.m. DTTC, TTV Swift & Wijk16) Beweegteam Calo studenten: organisatie oefenwedstrijden schoolvoetbal van FC RDC op 4 wedstrijdmiddagen, 26 deelnemers per middag. Beweegteam Calo studenten: organisatie voorbereidingsclinics Kidsrun IJsselloop met 65 deelnemers. Ondersteuning en ontwikkeling 7-7 voetbal bij FC RDC, DVV Sallandia en Sportclub Deventer. Avondcompetitie met 4 teams en ongeveer 40 deelnemers per speelavond. Organisatie clinic meidenvoetbal FC RDC: 25 deelnemers. Ondersteuning sportimpuls bewegende leerlijn op 5 verschillende scholen in de wijken Keizerslanden, Borgele en Zandweerd. Ondersteuning bij aanvraag sportimpuls 7-7 voetbal i.s.m. 7 voetbalverenigingen en reeds gehonoreerd. Organisatie Triathlon Deventer i.s.m. Triami: 101 sporters. Ondersteuning AV Daventria met Dynamiek Deventer: vrouwen hardloopgroep met 13 nieuwe deelnemers. Ondersteuning Pickwick Players bij Schoolsportdagen met rugbyclinics: 324 deelnemers. Ondersteuning Deventer Schoolvoetbal Commissie met toevoeging nieuwe categorie 6/7 jarigen: 27 nieuwe deelnemende teams. Kaderwervingstraject DeVolCo 88: 55 nieuwe vrijwilligers

5 COMBINATIEFUNCTIES IN ACTIE KWALITEIT VAN BEWEGEN: BEWEGEN SAMEN REGELEN Bewegen Samen Regelen biedt scholen een (digitale) methode met activiteiten om te bewegen, sporten en te spelen tijdens en na schooltijd. De methode bestaat uit Bewegen in het Basisonderwijs en Spelen Samen Regelen. Bewegen in het Basisonderwijs is een onderwijsmethode die al jaren met succes in de praktijk wordt gebruikt en is geschreven om op eenvoudige wijze leerlingen te laten gymmen in circuitvorm of in groepjes. Hierdoor ontstaat er een gevarieerd en intensief aanbod per les en verhoogt het de effectieve leer- en beweegtijd. De methode biedt ondersteuning bij implementatie van passend onderwijs en sluit tevens aan op de landelijke doelstelling uit het bestuursakkoord om in 2020 het lesmateriaal digitaal te hanteren. Voor de tussenschoolse en naschoolse opvang is Spelen Samen Regelen ontwikkeld. Dit concept verandert een ongeorganiseerd plein in een overzichtelijk speelplein waar kinderen met plezier, zowel met als naast elkaar, kunnen spelen. In Deventer is de methode Bewegen Samen Regelen destijds uitgerold over alle 48 basisscholen. Door de inzet van de combinatiefunctionarissen wordt er op de 24 scholen waar zij actief zijn, nog daadwerkelijk gebruik gemaakt van deze methode. Spelen Samen Regelen ondersteunt tevens de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs. JOSE ZWERINK, LEERKRACHT BASISSCHOOL ADWAITA Door de combinatiefunctionaris op onze school zijn de gymlessen strakker georganiseerd. We werken met een jaarplanning waarin alle gymlessen en activiteiten van de combinatiefunctionaris op elkaar zijn afgestemd. De gymmethode Bewegen Samen Regelen wordt aangevuld door de combinatiefunctionaris met kennismakingslessen waarin diverse sporten aanbod komen. Hierdoor wordt de diversiteit van sporten en activiteiten tijdens de gymles groter. Doordat de combinatiefunctionaris zelf lessen verzorgt, groepsleerkrachten coacht en de afstemming met verschillende scholen regelt, wordt er kwalitatief gewaarborgd bewegingsonderwijs gegeven. Wanneer deze schakel wegvalt, is de kans groot dat er teruggevallen wordt op oude gewoontes waardoor de kwaliteit van bewegingsonderwijs niet gewaarborgd blijft. BRAM PENNINGS LEERKRACHT OBS DE SCHAKEL Bewegen Samen Regelen zorgt voor een doorgaande lijn op het gebied van gym. De vaardigheden worden aangeleerd aan de hand van de verschillende leerlijnen. Door het werken in verschillende stations en groepjes is er veel variatie en bevorderd dit de zelfstandigheid. De combinatiefunctionaris zorgt voor continuïteit en de drive om de methode te blijven toepassen! SPORTACTIEF SportActief is voor kinderen van 6 tot 16 jaar oud die zich bij de reguliere (G-)sportverenigingen (nog niet) thuis voelen. De speerpunten van SportActief zijn; een veilig klimaat, individuele aandacht en een duidelijke organisatie/structuur. SportActief biedt kinderen in kleine groepen een gevarieerd programma van sport- en beweegactiviteiten aan. SportActief is ontwikkeld voor kinderen in het speciaal onderwijs, kinderen die in het kader van Project Passend Onderwijs regulier onderwijs volgen en kinderen die regulier onderwijs volgen en niet zo goed mee kunnen komen met leeftijdgenootjes en regels en afspraken moeilijk vinden. Kinderen komen direct na school en krijgen eerst de gelegenheid vrij te spelen. Na een gezamenlijk lunch start het sport- en beweegaanbod, gegeven in kleine groepjes. Het effect van SportActief is dat kinderen in contact komen met (G-)sportverenigingen en de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar verenigingen. Ook het plezier krijgen en behouden van bewegen leidt tot het beginnen met bijvoorbeeld zwemlessen. Sinds 8 jaar werkt Anita Ruiter bij Sportbedrijf Deventer waarvan de laatste 2 jaar als combinatiefunctionaris speciaal onderwijs voor de Ambelt en Panta Rhei. Ook ondersteunt Anita de Deventer Sportploeg, een organisatie die verenigingen begeleidt en ondersteunt bij het organiseren van aangepast aanbod en aangepaste begeleiding voor mensen met een geestelijke beperking. Mijn uren als combinatiefunctionaris op de scholen bestaan uit het organiseren van sportclinics in samenwerking met de negen g-sport verenigingen uit Deventer. Daarnaast ondersteun ik de vakleerkrachten in het speciaal onderwijs. Twee maal per jaar organiseren we de G sportkaart, waardoor kinderen 3 weken gratis mee kunnen trainen bij een vereniging naar keuze. Iedere woensdagmiddag organiseer ik SportActief in sporthal De Kroon. Ik vind het belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en dat ze plezier beleven aan bewegen en sporten. Op deze manier kunnen wij samen met de kinderen en ouders kijken wat eventueel Ieder schooljaar nemen wekelijks 59 kinderen op woensdagmiddag deel aan het sport- en beweegprogramma van Sportactief. Jolanda Willemsen, moeder van Romijn van Nijkerken over SportActief; DE ENTHOUSIASME VAN DE COMBINATIEFUNCTIONARIS EN HET PLEZIER WAARMEE MIJN KIND SPORT BELEEFT, IS ONBETAALBAAR. IK VIND HET EEN GOED ALTERNATIEF VOOR KINDEREN EN JONGEREN DIE NIET MEE KUNNEN DOEN MET EEN REGULIERE (SPORT) GROEP, aldus Helma Hofma, moeder Judith. IK VIND HET EEN GOED INITIATIEF. HET BIEDT VEEL VARIATIE VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING. aldus de moeder van Xander Lieftink. ANITA RUITER: KINDEREN HEBBEN HET GEVOEL DAT ZE ERBIJ HOREN EN DAT IS HEEL BELANGRIJK. een geschikte sport is voor het kind om ze vervolgens te begeleiden naar een geschikte vereniging. De lessen worden verzorgt door studenten van CALO Zwolle van de opleiding PMT. Mijn droom is om bij SportActief een koppeling te maken met lichamelijke gehandicapte sporters, zodat op de woensdag middag beperkte kinderen en lichamelijke gehandicapte kinderen samen kunnen sporten.

6 VERBINDINGEN REALISEREN: SPORTLEERBEDRIJF Sportverenigingen die een (maatschappelijke) stageplaats of een studieopdracht hebben voor een scholier of student kunnen Sportleerbedrijf van Sportbedrijf Deventer inschakelen. Sportleerbedrijf vormt de schakel tussen sportvereniging en onderwijsinstelling. De school en de scholier/student zijn hierdoor verzekerd van een erkende stageplaats (gecertificeerd door Callibris en ECABO) en de sportvereniging van een professionele begeleiding van de stagiair. Sportleerbedrijf bestaat uit combinatiefunctionarissen die de wensen en mogelijkheden van de sportvereniging inventariseren, geschikte kandidaten werven om stagevacatures vanuit de sportvereniging in te vullen en vervolgens de studenten begeleiden tijdens de stageperiode. Jaarlijks begeleidt Sportleerbedrijf meer dan 50 studenten/scholieren met diverse achtergronden, grotendeels afkomstig van vaste samenwerkingspartners Aventus, Saxion en Etty Hillesum Lyceum. FRANS DE VRIES SECRETARIS DEVENTER SCHOOLVOETBALCOMMISIE, Door een intensief contact met het Sportleerbedrijf hebben wij in schooljaar verschillende activiteiten kunnen organiseren zoals een circuit van diverse voetbaltechnische activiteiten. Dit met behulp van stagiaires van Sportleerbedrijf. Sinds 2014 is er zelfs een toernooi voor 6 en 7 jarigen. Wanneer de combinatiefunctionaris wegvalt, zullen wij dergelijke evenementen niet meer kunnen realiseren en worden vele doelgroepen uitgesloten van sportparticipatie in de gemeente Deventer. De combinatiefunctionaris geeft toch een andere ingang bij verenigingen en andere partijen dan de leden van de organiserende commissie die nagenoeg meestal zelf afkomstig zijn uit de onderwijswereld. MATHIJS RADEMAKER OUD VOORZITTER VAN DEVINCO Door de samenwerking tussen onze korfbalvereniging en Sportleerbedrijf is het jaarlijks terugkerende schoolkorfbaltoernooi een succesvol evenement. Ook dit jaar hebben de stagiaires van Sportleerbedrijf samen met de vrijwilligers van onze vereniging het schoolkorfbaltoernooi voor ruim 300 kinderen weer succesvol georganiseerd. FRANS DE VRIES: WANNEER DE COMBINATIEFUNCTIONARIS WEGVALT, ZULLEN WIJ DERGELIJKE EVENEMENTEN NIET MEER KUNNEN REALISEREN

7 IN HET NIEUWS

8 PROJECTEN DOOR COMBINATIEFUNCTIONARISSEN IMPLEMENTATIE PROJECTEN: KONINGSSPELEN De tweede editie van Koningsspelen vond plaats op vrijdag 25 april De Koningssportdag vormde het hart van een vrolijke en sportieve dag en werd voorafgegaan door een gezond maar bovenal feestelijk Koningsontbijt. Gemeente Deventer heeft Sportbedrijf Deventer voor het tweede jaar op rij gevraagd om alle scholen binnen de gemeente een progamma aan te bieden. Alle onderdelen zijn georganiseerd door combinatiefunctionarissen van Sportbedrijf Deventer met ondersteuning van Raster Groep en Leeuwenkuil Kunstencentrum. In 2014 hebben 36 van de 48 scholen de duurzame Koningsspelenkist, gevuld met sport- en spelmaterialen en leskaarten speciaal voor leerlingen van groep 1 tot en met 4, afgenomen. Zeker 1850 leerlingen uit groep 5 tot en met 8 hebben deelgenomen aan het programma in Sport- en Belevingcentrum De Scheg. In de middag hebben nog eens 1000 kinderen deelgenomen aan de clinics. In totaal hebben 5173 kinderen actief meegedaan aan de Koningsspelen in Deventer. In samenwerking met locale sportverenigingen zijn er in en rondom De Scheg 15 verschillende en unieke sporten aangeboden. Voor verenigingen werd een uniek platform geboden om kinderen kennis te laten maken met de sportvereniging. Heidi van der Pieterman, bestuurslid SVOD; Door deze goed georganiseerde dag hebben wij als vereniging veel kinderen kennis kunnen laten maken met de sportmogelijkheden binnen de vereniging. We hebben als vereniging zelfs na de Koningsspelen een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen! De onmisbare spin in het web van school, buurt en vereniging is de combinatiefunctionaris. SIMONE SLAG, LEERKRACHT OP BASISSCHOOL DE TINTAAN; DE LOCATIE IS ECHT TOP EN EEN GROTE DIVERSITEIT AAN ACTIVITEITEN, GOED GEREGELD! ULTIEME ATLEET De Ultieme Atleet is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 6 en 7, bestaat uit 5 lessen en wordt elk Olympisch jaar afgesloten met een sportevenement. In de voorbereidende lessen worden door middel van theorie- en praktijklessen de thema s sportverkenning, bewegen, gezondheid en fair play uitgelicht. Het uiteindelijke doel voor de kinderen is om goed voorbereid, als een Ultieme Atleet, het afsluitende evenement te beleven. De deelnemende klassen van Ultieme Atleet krijgen aan het begin van de lessenreeks een Ultieme Atleetkist gevuld met een docentenhandleiding, leskaarten, kwalificatiekaarten en overige lesmaterialen om het lesprogramma in zijn totaliteit te voltooien. In februari 2014 vond het afsluitende evenement Vlammen plaats. In de kranten spreken meerdere kinderen zich uit over de activiteiten. Zo ook Ronan (9) uit groep 7 van basisschool Sint Bernardus. Hij is net van de sneeuwhelling geweest en komt met een grote glimlach tot stilstand, zijn reactie; echt best wel cool en super leuk, vooral omdat je rondjes draait. Leerkracht Bram Pennings van OBS de Schakel: De Ultieme Atleet zorgt voor samenhorigheid en een groepsgevoel. Dit gebeurd aan de hand van een compleet pakket met een thema, in 2014 de Olympische Winterspelen in Sotsji, gekoppeld aan de bestaande sportthema s zoals: verkenning op het gebied van o.a. sport, fairplay en gezondheid. MET EVENTS ZOALS DE ULTIEME ATLEET LEREN KINDEREN OVER GEZOND ETEN, FAIR PLAY EN VERSCHILLENDE SPORTEN. Niels de Vries is sinds augustus 2010 werkzaam voor Sportbedrijf Deventer. Hij vervult de rol van combinatiefunctionaris sport in de wijk Colmschate te Deventer en is verantwoordelijk voor vijf verschillende scholen. Hij is in 2012 afgestudeerd aan het Hanze Instituut voor Sportstudies. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit geven van gymlessen (binnenschool en naschools), coachen en ondersteunen van leerkrachten aan de hand van verschillende methodes en het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende sportprojecten binnen Deventer. Eén van deze projecten is de Ultieme Atleet, welke elk Olympisch jaar plaatsvindt. Binnen dit project maken kinderen in een lessenreeks van vijf lessen kennis met thema s als gezondheid, fairplay en sportverkenning, zowel praktisch als theoretisch. In 2014 hebben hier 615 kinderen, verdeeld over 12 scholen en 26 klassen, aan deelgenomen. Op dit moment vind ik het erg belangrijk om het toepassen van de gymmethode Bewegen Samen Regelen te continueren. Dit zorgt voor structuur en een zo hoog mogelijke beweegtijd. In de toekomst zou ik innoverende sporten (trends) meer willen inzetten tijdens de gymles, of naschools om de kinderen zoveel mogelijk plezier te laten beleven. Een mooi voorbeeld hiervan is freerunning! Trucjes, sprongen, rollen en dat allemaal op verschillende niveaus waarin elk kind een uitdaging kan zoeken. Gaaf! Niels de Vries

9 ONDERSTEUNING: GEZOND IN DEVENTER Sportbedrijf Deventer heeft samen met Gemeente Deventer ten doel gesteld om in het schooljaar ten minste 25 scholen in de gemeente gezond te maken. Dit wil zeggen op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van leerlingen en het team werken. De Gezonde Schoolaanpak is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, versterkt wat er al gebeurt en sluit aan bij wensen en behoeften van de school. niet alleen voor en kan vaak professionele ondersteuning, advies en soms ook financiële ondersteuning krijgen om Gezonde School-activiteiten uit te voeren. Op dit moment zijn er al 6 Gezonde Scholen in Deventer. In het schooljaar zijn 6 ondersteuningssubsidies gehonoreerd. Deze subsidies kunnen de scholen gebruiken voor het beleid op gebied van Gezonde School te schrijven. INNOVATIE: MOBIEZ MobieZ is een product dat bestaat uit vijf materiaalpakketten ter bevordering van de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs. Deze materialen sluiten aan bij de lessen die al gegeven worden en de beleving van de schoolkinderen, geven een extra impuls aan de lessen en zijn een uitbreiding en/of verdieping op het bewegingsonderwijs. Daarnaast bevat MobieZ leskaarten die bij de materialen te gebruiken zijn. Deze leskaarten zijn kant en klaar en digitaal oproepbaar. Hierdoor vergt het minder voorbereidingstijd voor de groepsleerkracht. De leskaarten zijn gemaakt in de stijl van Bewegen Samen Regelen, waar veel scholen in Deventer mee werken. Tijdens de schoolvakanties worden de afzonderlijke materiaalpakketten gewisseld van locatie. Op deze manier is er elke acht weken een nieuw aanbod bewegingsonderwijs op een school! Op dit moment zijn er vijf locaties die gebruik maken van MobieZ en worden er wekelijks 2422 kinderen uitgedaagd met de extra motiverende gymlessen. Niet alleen voor de kinderen, ook de leerkrachten. Esther Jonkman, leerkracht op basisschool De Vijf-er: Begeleiding van de combinatiefunctionaris is voor de leerkrachten én de kinderen een grote toegevoegde waarde. Hierdoor voelt de leerkracht zich zekerder tijdens de gymles en worden er nieuwe ideeën opgedaan. De combinatiefunctionaris is bij ons op school een inspiratie om je als leerkracht echt te verdiepen in de gymlessen, waardoor deze van hogere kwaliteit zijn. Dit willen/kunnen we niet meer missen! De combinatiefunctionaris heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Het gedrag van kinderen tijdens de gymles en activiteiten na schooltijd is een belangrijke graadmeter. Op een Gezonde School wordt deze signalering op een structurele wijze ingezet om te komen tot een effectieve aanpak van beweegproblemen in de groep of bij individuele leerlingen. Het vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. De school krijgt beter zicht op eventuele gezondheidsproblemen en risico s. Daardoor kan de school makkelijker en beter kiezen uit de verschillende initiatieven en projecten die ze krijgt aangereikt. De Gezonde School-aanpak leidt tot een duidelijke visie, structurele inzet en heldere communicatie hierover. Er worden keuzes gemaakt voor een heel schooljaar waarbij educatie, zorg voor individuele leerling en de schoolomgeving (in combinatie) worden aangepakt. Daarmee worden ad hoc keuzes voorkomen en gebruikt de school tijd en financiën efficiënt. De school staat er Marja de Jong, beleidsadviseur bij Kennis en Experticecentrum; Begin september 2014 hebben een aantal partners met de gemeente een overeenkomst getekend om samen te werken in het programma Gezond in Deventer. Dit programma bundelt veel activiteiten die we samen op het gebied van gezondheid uitvoeren in de stad. De GGD treedt op als programmaleider. Met al die activiteiten werken we o.a. samen met Sportbedrijf Deventer om te streven naar fitte en actieve inwoners van de gemeente Deventer. In een overzicht van de alle activiteiten viel me op dat de combinatiefunctionarissen op veel plekken een actieve rol vervullen. Ik heb ze laatst in actie gezien op de Mikado school en de Steenuil, waar ze een rondleiding gaven. Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid van deze professionals en hoe ze sport en bewegen als middel inzetten. Die ochtend merkte ik ook hoe blij de scholen zijn met deze krachten. Door het gebruik van dit aantrekkelijke materiaal en de variatie door het wisselen van de pakketten blijven de groeps- en vakleerkrachten uitgedaagd en gemotiveerd. Het beleven van plezier door bewegend bezig te zijn met elkaar is één van de belangrijke doelen van het bewegingsonderwijs en is de opstap naar een gezonde leefstijl. Door middel van MobieZ worden uitdagende situaties gecreëerd die zorgen dat de kans op succesbeleving groot is. Het kind ervaart vervolgens het plezier in bewegen en gaat ervan genieten. Daardoor beleeft een kind plezier, raakt gemotiveerd en komt tot motorisch leren. Het toekomstbeeld van MobieZ is dat er in het schooljaar drie sets van vijf MobieZ in omloop zijn in de gemeente Deventer. Dat zou betekenen dat er 15 locaties in de gemeente Deventer werken met MobieZ met nog meer kinderen die bewegen met trendsporten. Door MobieZ niet alleen in te zetten bij basis en voortgezet onderwijsinstellingen maar ook bij de (sport) verenigingen en buitenschoolse activiteiten worden meerdere doelgroepen bereikt en gemotiveerd tot beleving in beweging.

10 HET NIEUWE SPORTAANBOD BLEEK EEN SCHOT IN DE ROOS Samen met sportverenigingen op de sportparken ontplooit Tim verschillende activiteiten met als doel dat mensen een leven lang kunnen sporten. Inmiddels is Tim 5 jaar werkzaam bij het Sportbedrijf Deventer als combinatiefunctionaris sportpark en heeft als achtergrond de opleiding HBO Sport & Bewegen (sportmanagement) aan de Calo in Zwolle. Eén van de doelgroepen waar ik met de verenigingen activiteiten voor organiseer, is de basisschooljeugd. Elk jaar organiseer ik met tafeltennisverenigingen DTTC, Wijk16 en TTV Swift het Deventer Tafeltennis Kampioenschap. Kinderen in het basisonderwijs uit de groepen 5 t/m 8 kunnen aan zowel de voorbereidingsclinics als het toernooi zelf deelnemen. Deelnemers werven we vooral via de combinatiefunctionarissen die vanuit het onderwijs actief zijn. Op deze manier vullen wij elkaar uitstekend aan en ontstaat er een mooie samenwerking tussen verenigingen en onderwijs. Als combinatiefunctionaris ben ik niet alleen actief op het gebied van jeugd, ook ouderen hebben mijn aandacht. Afgelopen jaar heb ik in samenwerking met AV Daventria 1906 een hardloopgroep voor vrouwen opgezet. Een groep vrouwen traint op de woensdagochtend in de omgeving van de atletiekbaan op een laagdrempelig niveau. Door de laagdrempeligheid en het feit dat de groep enkel uit vrouwen bestaat, maakt de stap voor allochtone vrouwen om te gaan sporten kleiner. Deze specifieke doelgroep doet in verhouding weinig aan sport. Op deze manier stimuleert AV Daventria 1906 deze vrouwen toch om te gaan sporten en bewegen! Mijn droom is om de sportverenigingen en het onderwijs nog meer samen te laten werken. Hiervoor ga ik komend schooljaar de sportkaart 2.0 uitzetten in Deventer. Een kennismakingsprogramma waarbij kinderen kennismaken met de sporten die verenigingen in Deventer aanbieden. Tim van Beek IN DEVENTER ZIJN OP DIT MOMENT 10 VAN DE 12 SPORTIMPULSEN GERELATEERD AAN EEN COMBINATIEFUNCTIONARIS EN ZIJN ER IN VOOR ,- AAN SUBSIDIES VERSTREKT IN DE GEMEENTE DEVENTER. OOK BIJ DEVINCO, DE KORFBALVERENIGING IN DEVENTER, ZIJN AL MEERDERE SPORTIMPULSEN GESTART MET HULP VAN DE COMBINATIEFUNCTIONARIS. SPORTIMPULSEN De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet, nauwelijks of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. De Sportimpuls heeft als doel om op lokaal niveau hogere en duurzame sport- en beweegdeelname te bewerkstelligen en een structurele verbreding van het lokale sport- en beweegaanbod te realiseren. Aanvragen die gericht zijn op mensen die niet of structureel te weinig sporten en bewegen, die dreigen uit te vallen en waarvoor sporten en bewegen een flinke toegevoegde waarde heeft, komen in aanmerking voor een subsidie vanuit de Sportimpuls. Bij het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten is samenwerken essentieel. Samenwerkingen tussen bijvoorbeeld sport- en beweegaanbieders, sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD en het bedrijfsleven. Door gebruik te maken van elkaars expertises kunnen de gewenste doelgroepen worden bereikt, in beweging worden gebracht en kan er gezorgd worden voor een structureel aanbod. Om een dergelijke samenwerking tot stand te laten komen, is de combinatiefunctionaris van groot belang. De combinatiefunctionaris brengt de verschillende partijen bij elkaar en zorgt voor een prettige samenwerking voor alle betrokken partijen. Paul van Gurp, oud voorzitter FC RDC; De combinatiefunctionaris brengt partijen bij elkaar. Het contact dat wij nu hebben via de combinatiefunctionaris met de scholen (o.a. de sportkaart, de clinics voor de sportimpuls bewegende leerlijn etc.) hebben ongetwijfeld een rol gespeeld bij de naamsbekendheid van onze vereniging. De wijk kent ons en wij kennen de wijk. De contacten met de medeverenigingen van het sportpark zijn geïntensiveerd wat concrete samenwerkingen heeft opgeleverd; de AED, een website, activiteiten op elkaars terrein, gezamenlijke lidmaatschappen en een gezamenlijke sportimpuls. Mathijs Rademaker, oud voorzitter van Devinco: Ik zie de rol van combinatiefunctionaris op drie fronten. Clubs met elkaar en met andere partijen (bv. speeltuinverenigingen en scholen) in verbinding brengen om samen sportactiviteiten te organiseren. De club komt mede daardoor van de eigen accommodatie af. Verder zorgt een combinatiefunctionaris voor praktische ondersteuning bij de opstart / beginperiode van dit soort activiteiten. Hierin is vooral de combinatiefunctionaris actief, waarna een implementatie bij samenwerkende partijen plaatsvindt. Dit helpt de club om de extra stap naar buiten te zetten, omdat het bestaande kader al erg druk is en hier soms nog wat sceptisch over is. Als laatste is een combinatiefunctionaris een echte kennismakelaar.

11 WIST U DAT bredeschool Zwaluwenburg een interscholaire sportdag heeft voor groep 3 t/m 6? er wekelijks 50 kinderen op het schoolplein van De Hagenpoort naschools spelen? combinatiefunctionaris Sanne op verzoek van ouders van L ambiente een workshop Spelen Samen Regelen heeft georganiseerd en nu deze methode nog steeds succesvol draait met vrijwilligers uit de samenleving? Deventer weer een triathlon kent door inzet van combinatiefunctionaris Tim? er 208 kinderen deel hebben genomen aan het Deventer Tafeltennis kampioenschap wat gecoördineerd is door combinatiefunctionaris Tim? 35 nieuwe leden geworven zijn bij TV Slagvaardig doordat combinatiefunctionaris Tim een combinatielidmaatschap heeft weten in te voeren op het sportpark Borgele? er 111 kinderen kennis hebben gemaakt met een sportvereniging via het sportkennismakingsproject Sport ook voor jou? de leerlingen van Panta Rhei het afgelopen seizoen voor het eerst deel hebben genomen aan activiteiten buiten de school(omgeving)? het percentage leerlingen wat op De Linde lid is van een sportvereniging het hoogst is (geworden) van heel Overijssel en Gelderland door de inzet van combinatiefunctionaris Rick? de combinatiefunctionarissen wekelijks 56 studenten van Aventus & Saxion begeleiden waardoor wij projecten kunnen draaien, maar ook een fantastische leeromgeving zijn voor vele studenten uit Deventer? er momenteel 13 allochtone vrouwen hardlopen bij AV Daventria? er 210 kinderen deel hebben genomen aan de clinic schaatsen tijdens de IJsselcup? de lokale netwerkbijeenkomst voor vakdocenten, combinatiefunctionarissen en groepsdocenten inmiddels ook wordt bezocht door collega s uit Apeldoorn? De Steenuil de eerste school in Deventer was met het certificaat gezonde school met aandacht voor Sport, Bewegen en gezonde leefstijl, er inmiddels 9 andere scholen ook hiervoor subsidie hebben ontvangen en 5 scholen al reeds het certificaat hebben ontvangen? combinatiefunctionarissen het afgelopen jaar 3 nieuwe aanvragen hebben ondersteund? Hiervan zijn er 2 gehonoreerd en dit levert de gemeente ,- extra op voor sportstimulering. combinatiefunctionaris Eline ,- binnen heeft gehaald voor basisschool De Rivierenwijk en daarmee een gezond schoolplein gaat realiseren? er door combinatiefunctionaris Rick i.s.m. Sportief Oost Nederland G-schaatsen is opgezet en dit inmiddels al 8 inschrijvingen heeft opgeleverd? Het beweegportaal dit jaar is ontwikkeld van een idee naar een werkend platform? In het schooljaar is er door 3 vakleerkrachten, 7 Combinatiefunctionarissen en 2 groepsleerkrachten lesideeën aangeleverd. Hierdoor staan er nu ongeveer 20 activiteiten op het beweegportaal waarmee het bewegingsonderwijs een extra impuls krijgt. Sportbedrijf Deventer een bijdrage heeft geleverd aan de sportimpuls SportMpower van Eagles4Deventer? Zeker 80 leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben kennis gemaakt met de sporten rugby, beachvolleybal en bootcamp. LIDMAATSCHAP SPORTVERENIGING LEERLINGEN SPECIAAL ONDERWIJS VAN 30% NAAR 63% IS GEGROEID? er in dit schooljaar twee interactieve presentaties gegeven zijn op scholen? Op de Hovenschool is er voor twaalf groepsleerkrachten een korte presentatie (Bewegen Samen Regelen) gegeven om vervolgens 45 minuten lang de gymzaal in te gaan om een les van BSR te laten zien en ervaren. Hetzelfde programma is ook op de Steenuil gegeven voor zes docenten. afgelopen schooljaar op twee scholen in De Vijfhoek en 1 school in de binnenstad de methode geïmplementeerd is met een bereik van 800 kinderen? er in totaal 31 trainers deel hebben genomen aan de themabijeenkomst autisme? Aan ADHD deden 32 trainers mee. er door het werk en de enthousiasme van de combinatiefunctionarissen 6 aangepaste sporten toegevoegd zijn aan het aangepast onderwijs in de afgelopen 6 jaar die stuk voor stuk succesvol zijn? het plezier in sporten vergroot is op de scholen waar combinatiefunctionarissen actief zijn, waardoor er meer kinderen naar sportverenigingen doorstromen? judo populairder is geworden door de judomat en de judopakken in de Mobiez die de combinatiefunctionarissen samen met Nijha ontwikkeld hebben? er jaarlijks ongeveer 100 kinderen extra meelopen met de kidsrun van de IJsselloop, doordat stimulering door en het opgeven via de combinatiefunctionaris zeer succesvol werkt?

12 INNOVATIEF BEWEGINGSONDERWIJS LAAT KINDEREN BETER ONTDEKKEN WAAR ZE GOED IN ZIJN EN WAT ZE LEUK VINDEN.

13 SPORTBEDRIJF DEVENTER Bezoekadres: Hunneperkade 94/7, 7418 BT Deventer Postadres: Postbus 6095, 7401 JB Deventer VOLG ONS OP

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl PRODUCTENBOEK SPORT en BEWEGEN Maastricht Sp rt beweegt de stad www.maastrichtsport.nl VOORWOORD Elke week beleven duizenden Maastrichtenaren het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond

Nadere informatie

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs De PLUS van de open club De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs Colofon Inhoud 4 Inleiding 6 Onderwijs en basketball in Heerenveen

Nadere informatie

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas Colofon Eerste druk, december 2012 2012 Vilans Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing In deze uitgave van Meedoen Alle Jeugd door Sport vindt u een elftal aan voorbeelden hoe sportbonden marketing ingezet hebben om meer

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

De ontwikkeling van een sporttalent

De ontwikkeling van een sporttalent De ontwikkeling van een sporttalent Sandra Ligeon De ontwikkeling van een sporttalent Auteur: Sandra Ligeon Studierichting: Vrijetijdsmanagement Onderwerp: Talentontwikkeling in de sport Docent: Dhr. T.

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Klaar voor de start! Maatschappelijke betekenis van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 door de Achmea High Five Challenge

Klaar voor de start! Maatschappelijke betekenis van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 door de Achmea High Five Challenge 1 Klaar voor de start! Maatschappelijke betekenis van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 door de Achmea High Five Challenge Froukje Smits en Stijn Verhagen 2 Colofon Uitgave: Lectoraat Participatie

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Kader Primair. thema _ De gezonde school

Kader Primair. thema _ De gezonde school jaargang 20 _ nummer 5 _ januari 2015 5 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs thema _ De gezonde school Schoolleider doorslaggevend voor succes Gezonde School-aanpak _ Beweegprofessor

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie