COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN"

Transcriptie

1 COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN

2 EEN LEVEN LANG ACTIEF IN DE SPORT! SAMEN VOOR EEN SPORTIEF DEVENTER Gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer streven gezamenlijk naar een Sportief Deventer, waarbij alle inwoners op hun eigen niveau het plezier van sport en bewegen ervaren. Een leven lang actief blijven in de sport; met aandacht voor het opgroeien in de sport tot het op latere leeftijd fit en gezond blijven door sport. Door onder andere de inzet van combinatiefunctionarissen wordt getracht dit doel te bereiken. De combinatiefunctionarissen sluiten aan bij de wensen en behoeften van onze gasten en relaties die waarde hechten aan hoge kwaliteit, veiligheid, comfort en samenwerking. Sportbedrijf Deventer opereert in een dynamische en complexe omgeving. Het organiseren van sport is betekenisvoller geworden doordat de organisatorische omgeving de toenemende maatschappelijke waarde van sport (h)erkent. Hierdoor wordt sport bij de sportvereniging niet meer alleen vóór èn door eigen leden georganiseerd maar heeft sport tevens een sterke relatie met haar omgeving. Daarom is het organiseren in de sport niet alleen interessanter maar ook complexer geworden. De markt is sport gaan zien als instrument en tevens een sector die interessant is om zowel overheidsals commerciële doelen te bewerkstelligen. De laatste decennia is er duidelijk sprake van een accentverschuiving van sport als doel naar sport als middel. Waar voorheen de focus van sportverenigingen vooral intern gericht was, stellen ze zich de laatste jaren steeds meer open voor bredere maatschappelijke doeleinden. Sport vertegenwoordigt waarden die het kabinet hoog in het vaandel heeft staan, zoals op het gebied van preventie & gezondheid, waarden en normen, integratie, jeugdbeleid, onderwijs en veiligheid. De feiten tonen aan dat sporten en bewegen een positief effect heeft op de gezondheid van mensen. Om duurzaam sport- en beweeggedrag te stimuleren dienen we te investeren in het creëren van een veilig sportklimaat. De kwaliteit van (de begeleiding van) het sportaanbod is hierin een vereiste. Het programma Sport en Bewegen in de Buurt vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, stimuleert een actieve en gezonde leefstijl. Het programma berust op een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en stimuleert het aanbod van lokaal maatwerk. Door de inzet van combinatiefuncties in samenwerking met buurtsportcoaches, ontstaan er verbindingen tussen de sectoren sport, onderwijs, welzijn en cultuur waardoor zij het mogelijk maken dat bewoners in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen. LANDELIJKE DOELSTELLINGEN IN DE SPORT: 1. meer mensen sporten (sportparticipatie van 65% naar 75%); 2. mensen sporten vaker (van 50% naar 60% van de bevolking sport minimaal 40 weken per jaar); 3. mensen worden actiever (van 60% naar 70% van de bevolking voldoet aan de combinorm) en; 4. stimulans duurzaam sport- en beweeggedrag (van 29% naar 35% van de bevolking is lid van een sportvereniging of andere sportaanbieder). Deze vier doelen geven richting aan het sportparticipatiebeleid van de Nederlandse sport. Specifiek gericht op combinatiefuncties hebben de volgende doelstellingen raakvlakken met het beleid van het rijk: het aantal brede scholen/integrale kindcentra (IKC) met sport- en cultuuraanbod uitbreiden in het primair en voortgezet onderwijs; ongeveer 10% van de sportverenigingen versterken vanwege hun maatschappelijke functie en ze inzetten voor het onderwijs, de naschoolse opvang en in de wijk; een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rondom scholen stimuleren voor alle leerlingen; de jeugd tot achttien jaar vertrouwd maken met één of meer kunst- en cultuurvormen en jongeren stimuleren tot actieve kunstbeoefening. Sporten vermindert de kans op overgewicht, hart- en vaatziekten en een vroegtijdige dood van mensen. Tevens scheelt het de maatschappij kosten op het gebied van gezondheidszorg.

3 COMBINATIEFUNCTIES IN DEVENTER In de gemeente Deventer zijn momenteel ruim 14 FTE aan combinatiefunctionarissen actief. Dit aantal FTE s wordt verdeeld onder de drie organisaties Raster Groep, Leeuwenkuil Kunstencentrum en Sportbedrijf Deventer waarvan een groot deel van het aantal FTE s wordt ingezet voor sport, bewegen en gezonde leefstijl. OP HET GEBIED VAN SPORT KENT DEVENTER DE VOLGENDE COMBINATIEFUNCTIES: SPORTIEVE VERENIGING EN SPORTIEVE SCHOOL. combinatiefunctionaris Sportieve School welke leerlingen stimuleert deel te nemen aan de introductietrainingen bij de vereniging. De combinatiefunctionaris Sportieve School wordt ingezet om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verhogen. Mogelijk door zelf de gymles te verzorgen, maar vooral ook door groepsleerkrachten te coachen en te ondersteunen met behulp van het online beweegportaal. Het organiseren van naschools sportaanbod op bredescholen, deelname aan programma s als De Ultieme Atleet en het ontwikkelen van innovaties op het gebied van bewegingsonderwijs zoals MobieZ zijn projecten die de combinatiefunctionaris Sportieve School mogelijk maakt. Een combinatiefunctionaris Sportieve Vereniging is actief in sportstimulering en binnen de organisatie van sportverenigingen. Ondersteuning bij het werven van nieuw kader, het aanvragen van een sportimpuls, het organiseren van een sportevenement en het ontwikkelen van jeugdbeleid zijn hierbij van groot belang. In samenwerking met sportverenigingen worden er binnenen naschoolse activiteiten georganiseerd om kinderen op zowel basisscholen als bij sportverenigingen kennis te laten maken met diverse sporten. Deze introductie heeft als doel meer nieuwe lidmaatschappen te werven bij de verenigingen. Voorbeelden van activiteiten zijn clinics en trainingen ter voorbereiding op schoolsporttoernooien. Denk aan het Deventer Tafeltennis Kampioenschap, de Kidsrun van de IJsselloop en het Deventer Schoolvoetbaltoernooi. De combinatiefunctionaris Sportieve Vereniging heeft ook de sportkaart ontwikkeld waarmee kinderen drie keer gratis deel kunnen nemen aan een training bij een sportvereniging en/of sport naar keuze. Hier begint de samenwerking met de Niet alleen in het reguliere basisonderwijs is een combinatiefunctionaris actief, ook binnen het speciaal onderwijs wordt sporten, bewegen en een gezonde leefstijl actief gestimuleerd door middel van de eerder genoemde projecten. Daarnaast wordt SportActief aangeboden. Naschools sporten op woensdagmiddag waarbij kinderen uit het speciaal onderwijs op hun eigen manier een sportieve en educatieve middag beleven. Tevens ondersteunt de combinatiefunctionaris het kader van sportverenigingen door kennis en expertise met betrekking tot kinderen uit het speciaal onderwijs te optimaliseren. Sportbegeleiders kunnen hierdoor deze kinderen goed begeleiden. Al met al opereren combinatiefunctionarissen in een diverse omgeving waarin verbindingen worden gerealiseerd, sportbegeleiders worden gecoacht en innovatieve projecten worden geïmplementeerd met aandacht voor het structurele aspect. DE COMBINATIEFUNCTIE STAAT VOOR KWALITATIEF BEWEGINGSONDERWIJS, VERBINDINGEN REALISEREN, IMPLEMENTATIE VAN PROJECTEN, INNOVEREN EN ONDERSTEUNING.

4 FEITEN EN CIJFERS COMBINATIEFUNCTIONARISSEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS 1 FTE BINNEN 3 SCHOLEN Wekelijkse ondersteuning aan 150 kinderen (228 lessen) binnen het bewegingsonderwijs. Twee keer per week Spelen Samen Regelen aan 95 kinderen. Wekelijkse organisatie en uitvoering motorische remedial teaching (MRT) voor 15 leerlingen. Organisatie en uitvoering SportActief: gemiddeld 52 deelnemers, 33 woensdagmiddagen. Organisatie en uitvoering Sportkaart: 25 kinderen gestroomd naar de sportvereniging. Organisatie 11 clinics i.s.m. lokale verenigingen: 1265 kinderen Deelname 3 externe evenementen: Ultieme Atleet met 20 kinderen, IJsselloop met 15 kinderen en Zwem4daagse met 100 kinderen. Organisatie en uitvoering van 5 sportdagen. Organisatie en uitvoering van sponsorloop met 255 kinderen. Organisatie en uitvoering van samenwerkingsweek: 1e week van schooljaar met 255 kinderen. Begeleiding van 17 studenten Bewegingsagogie (o.a. van Aventus Deventer). COMBINATIEFUNCTIONARISSEN OP SPORTPARKEN 1,4 FTE OP 2 SPORTPARKEN BINNEN 13 SPORTVERENIGINGEN COMBINATIEFUNCTIONARISSEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 4,12 FTE BINNEN 8 BREDESCHOLEN EN 23 BASISSCHOLEN Meer dan 1500 gymlessen verzorgd. Ondersteuning en scholing van 82 leerkrachten om de methode Bewegen Samen Regelen te kunnen toepassen waardoor de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbetert. Ruim 330 naschoolse activiteiten waarbij meer dan 300 kinderen wekelijks spelenderwijs kennis maakten met sport en bewegen. Verbinding gelegd tussen 15 sportverenigingen en de scholen waardoor kinderen actief kennis konden maken met een sport en de sportvereniging. Bijna 800 kinderen hebben actief gespeeld op het schoolplein tijdens pauze middels de methode Spelen Samen Regelen. 10 kinderen hebben MRT gevolgd. Voorbereidingen getroffen op alle scholen tijdens gymlessen en naschoolse activiteiten ten behoeve van de Deventer Schoolsport evenementen. Hierdoor zijn kinderen actief gestimuleerd om deel te nemen aan 12 schoolsportevenementen. Dit heeft o.a. 32 teams extra opgeleverd bij Deventer Schoolvoetbal. Een sportdag verzorgd bij Basisschool De Rivierenwijkschool waarbij 10 lokale sportverenigingen hun aanbod hebben georganiseerd. Sportkaart Deventer Noord bij 9 verenigingen: deelname 111 kinderen. Kaderwervingstraject FC RDC: 57 nieuwe vrijwilligers in diverse functies. Beweegteam Calo studenten: 10 voorbereidingsclinics tafeltennistoernooi DTTC met 95 deelnemers. Deventer Tafeltennis Kampioenschap: 9 voorrondes met 238 deelnemers en 1 finale met 100 deelnemers (i.s.m. DTTC, TTV Swift & Wijk16) Beweegteam Calo studenten: organisatie oefenwedstrijden schoolvoetbal van FC RDC op 4 wedstrijdmiddagen, 26 deelnemers per middag. Beweegteam Calo studenten: organisatie voorbereidingsclinics Kidsrun IJsselloop met 65 deelnemers. Ondersteuning en ontwikkeling 7-7 voetbal bij FC RDC, DVV Sallandia en Sportclub Deventer. Avondcompetitie met 4 teams en ongeveer 40 deelnemers per speelavond. Organisatie clinic meidenvoetbal FC RDC: 25 deelnemers. Ondersteuning sportimpuls bewegende leerlijn op 5 verschillende scholen in de wijken Keizerslanden, Borgele en Zandweerd. Ondersteuning bij aanvraag sportimpuls 7-7 voetbal i.s.m. 7 voetbalverenigingen en reeds gehonoreerd. Organisatie Triathlon Deventer i.s.m. Triami: 101 sporters. Ondersteuning AV Daventria met Dynamiek Deventer: vrouwen hardloopgroep met 13 nieuwe deelnemers. Ondersteuning Pickwick Players bij Schoolsportdagen met rugbyclinics: 324 deelnemers. Ondersteuning Deventer Schoolvoetbal Commissie met toevoeging nieuwe categorie 6/7 jarigen: 27 nieuwe deelnemende teams. Kaderwervingstraject DeVolCo 88: 55 nieuwe vrijwilligers

5 COMBINATIEFUNCTIES IN ACTIE KWALITEIT VAN BEWEGEN: BEWEGEN SAMEN REGELEN Bewegen Samen Regelen biedt scholen een (digitale) methode met activiteiten om te bewegen, sporten en te spelen tijdens en na schooltijd. De methode bestaat uit Bewegen in het Basisonderwijs en Spelen Samen Regelen. Bewegen in het Basisonderwijs is een onderwijsmethode die al jaren met succes in de praktijk wordt gebruikt en is geschreven om op eenvoudige wijze leerlingen te laten gymmen in circuitvorm of in groepjes. Hierdoor ontstaat er een gevarieerd en intensief aanbod per les en verhoogt het de effectieve leer- en beweegtijd. De methode biedt ondersteuning bij implementatie van passend onderwijs en sluit tevens aan op de landelijke doelstelling uit het bestuursakkoord om in 2020 het lesmateriaal digitaal te hanteren. Voor de tussenschoolse en naschoolse opvang is Spelen Samen Regelen ontwikkeld. Dit concept verandert een ongeorganiseerd plein in een overzichtelijk speelplein waar kinderen met plezier, zowel met als naast elkaar, kunnen spelen. In Deventer is de methode Bewegen Samen Regelen destijds uitgerold over alle 48 basisscholen. Door de inzet van de combinatiefunctionarissen wordt er op de 24 scholen waar zij actief zijn, nog daadwerkelijk gebruik gemaakt van deze methode. Spelen Samen Regelen ondersteunt tevens de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs. JOSE ZWERINK, LEERKRACHT BASISSCHOOL ADWAITA Door de combinatiefunctionaris op onze school zijn de gymlessen strakker georganiseerd. We werken met een jaarplanning waarin alle gymlessen en activiteiten van de combinatiefunctionaris op elkaar zijn afgestemd. De gymmethode Bewegen Samen Regelen wordt aangevuld door de combinatiefunctionaris met kennismakingslessen waarin diverse sporten aanbod komen. Hierdoor wordt de diversiteit van sporten en activiteiten tijdens de gymles groter. Doordat de combinatiefunctionaris zelf lessen verzorgt, groepsleerkrachten coacht en de afstemming met verschillende scholen regelt, wordt er kwalitatief gewaarborgd bewegingsonderwijs gegeven. Wanneer deze schakel wegvalt, is de kans groot dat er teruggevallen wordt op oude gewoontes waardoor de kwaliteit van bewegingsonderwijs niet gewaarborgd blijft. BRAM PENNINGS LEERKRACHT OBS DE SCHAKEL Bewegen Samen Regelen zorgt voor een doorgaande lijn op het gebied van gym. De vaardigheden worden aangeleerd aan de hand van de verschillende leerlijnen. Door het werken in verschillende stations en groepjes is er veel variatie en bevorderd dit de zelfstandigheid. De combinatiefunctionaris zorgt voor continuïteit en de drive om de methode te blijven toepassen! SPORTACTIEF SportActief is voor kinderen van 6 tot 16 jaar oud die zich bij de reguliere (G-)sportverenigingen (nog niet) thuis voelen. De speerpunten van SportActief zijn; een veilig klimaat, individuele aandacht en een duidelijke organisatie/structuur. SportActief biedt kinderen in kleine groepen een gevarieerd programma van sport- en beweegactiviteiten aan. SportActief is ontwikkeld voor kinderen in het speciaal onderwijs, kinderen die in het kader van Project Passend Onderwijs regulier onderwijs volgen en kinderen die regulier onderwijs volgen en niet zo goed mee kunnen komen met leeftijdgenootjes en regels en afspraken moeilijk vinden. Kinderen komen direct na school en krijgen eerst de gelegenheid vrij te spelen. Na een gezamenlijk lunch start het sport- en beweegaanbod, gegeven in kleine groepjes. Het effect van SportActief is dat kinderen in contact komen met (G-)sportverenigingen en de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar verenigingen. Ook het plezier krijgen en behouden van bewegen leidt tot het beginnen met bijvoorbeeld zwemlessen. Sinds 8 jaar werkt Anita Ruiter bij Sportbedrijf Deventer waarvan de laatste 2 jaar als combinatiefunctionaris speciaal onderwijs voor de Ambelt en Panta Rhei. Ook ondersteunt Anita de Deventer Sportploeg, een organisatie die verenigingen begeleidt en ondersteunt bij het organiseren van aangepast aanbod en aangepaste begeleiding voor mensen met een geestelijke beperking. Mijn uren als combinatiefunctionaris op de scholen bestaan uit het organiseren van sportclinics in samenwerking met de negen g-sport verenigingen uit Deventer. Daarnaast ondersteun ik de vakleerkrachten in het speciaal onderwijs. Twee maal per jaar organiseren we de G sportkaart, waardoor kinderen 3 weken gratis mee kunnen trainen bij een vereniging naar keuze. Iedere woensdagmiddag organiseer ik SportActief in sporthal De Kroon. Ik vind het belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en dat ze plezier beleven aan bewegen en sporten. Op deze manier kunnen wij samen met de kinderen en ouders kijken wat eventueel Ieder schooljaar nemen wekelijks 59 kinderen op woensdagmiddag deel aan het sport- en beweegprogramma van Sportactief. Jolanda Willemsen, moeder van Romijn van Nijkerken over SportActief; DE ENTHOUSIASME VAN DE COMBINATIEFUNCTIONARIS EN HET PLEZIER WAARMEE MIJN KIND SPORT BELEEFT, IS ONBETAALBAAR. IK VIND HET EEN GOED ALTERNATIEF VOOR KINDEREN EN JONGEREN DIE NIET MEE KUNNEN DOEN MET EEN REGULIERE (SPORT) GROEP, aldus Helma Hofma, moeder Judith. IK VIND HET EEN GOED INITIATIEF. HET BIEDT VEEL VARIATIE VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING. aldus de moeder van Xander Lieftink. ANITA RUITER: KINDEREN HEBBEN HET GEVOEL DAT ZE ERBIJ HOREN EN DAT IS HEEL BELANGRIJK. een geschikte sport is voor het kind om ze vervolgens te begeleiden naar een geschikte vereniging. De lessen worden verzorgt door studenten van CALO Zwolle van de opleiding PMT. Mijn droom is om bij SportActief een koppeling te maken met lichamelijke gehandicapte sporters, zodat op de woensdag middag beperkte kinderen en lichamelijke gehandicapte kinderen samen kunnen sporten.

6 VERBINDINGEN REALISEREN: SPORTLEERBEDRIJF Sportverenigingen die een (maatschappelijke) stageplaats of een studieopdracht hebben voor een scholier of student kunnen Sportleerbedrijf van Sportbedrijf Deventer inschakelen. Sportleerbedrijf vormt de schakel tussen sportvereniging en onderwijsinstelling. De school en de scholier/student zijn hierdoor verzekerd van een erkende stageplaats (gecertificeerd door Callibris en ECABO) en de sportvereniging van een professionele begeleiding van de stagiair. Sportleerbedrijf bestaat uit combinatiefunctionarissen die de wensen en mogelijkheden van de sportvereniging inventariseren, geschikte kandidaten werven om stagevacatures vanuit de sportvereniging in te vullen en vervolgens de studenten begeleiden tijdens de stageperiode. Jaarlijks begeleidt Sportleerbedrijf meer dan 50 studenten/scholieren met diverse achtergronden, grotendeels afkomstig van vaste samenwerkingspartners Aventus, Saxion en Etty Hillesum Lyceum. FRANS DE VRIES SECRETARIS DEVENTER SCHOOLVOETBALCOMMISIE, Door een intensief contact met het Sportleerbedrijf hebben wij in schooljaar verschillende activiteiten kunnen organiseren zoals een circuit van diverse voetbaltechnische activiteiten. Dit met behulp van stagiaires van Sportleerbedrijf. Sinds 2014 is er zelfs een toernooi voor 6 en 7 jarigen. Wanneer de combinatiefunctionaris wegvalt, zullen wij dergelijke evenementen niet meer kunnen realiseren en worden vele doelgroepen uitgesloten van sportparticipatie in de gemeente Deventer. De combinatiefunctionaris geeft toch een andere ingang bij verenigingen en andere partijen dan de leden van de organiserende commissie die nagenoeg meestal zelf afkomstig zijn uit de onderwijswereld. MATHIJS RADEMAKER OUD VOORZITTER VAN DEVINCO Door de samenwerking tussen onze korfbalvereniging en Sportleerbedrijf is het jaarlijks terugkerende schoolkorfbaltoernooi een succesvol evenement. Ook dit jaar hebben de stagiaires van Sportleerbedrijf samen met de vrijwilligers van onze vereniging het schoolkorfbaltoernooi voor ruim 300 kinderen weer succesvol georganiseerd. FRANS DE VRIES: WANNEER DE COMBINATIEFUNCTIONARIS WEGVALT, ZULLEN WIJ DERGELIJKE EVENEMENTEN NIET MEER KUNNEN REALISEREN

7 IN HET NIEUWS

8 PROJECTEN DOOR COMBINATIEFUNCTIONARISSEN IMPLEMENTATIE PROJECTEN: KONINGSSPELEN De tweede editie van Koningsspelen vond plaats op vrijdag 25 april De Koningssportdag vormde het hart van een vrolijke en sportieve dag en werd voorafgegaan door een gezond maar bovenal feestelijk Koningsontbijt. Gemeente Deventer heeft Sportbedrijf Deventer voor het tweede jaar op rij gevraagd om alle scholen binnen de gemeente een progamma aan te bieden. Alle onderdelen zijn georganiseerd door combinatiefunctionarissen van Sportbedrijf Deventer met ondersteuning van Raster Groep en Leeuwenkuil Kunstencentrum. In 2014 hebben 36 van de 48 scholen de duurzame Koningsspelenkist, gevuld met sport- en spelmaterialen en leskaarten speciaal voor leerlingen van groep 1 tot en met 4, afgenomen. Zeker 1850 leerlingen uit groep 5 tot en met 8 hebben deelgenomen aan het programma in Sport- en Belevingcentrum De Scheg. In de middag hebben nog eens 1000 kinderen deelgenomen aan de clinics. In totaal hebben 5173 kinderen actief meegedaan aan de Koningsspelen in Deventer. In samenwerking met locale sportverenigingen zijn er in en rondom De Scheg 15 verschillende en unieke sporten aangeboden. Voor verenigingen werd een uniek platform geboden om kinderen kennis te laten maken met de sportvereniging. Heidi van der Pieterman, bestuurslid SVOD; Door deze goed georganiseerde dag hebben wij als vereniging veel kinderen kennis kunnen laten maken met de sportmogelijkheden binnen de vereniging. We hebben als vereniging zelfs na de Koningsspelen een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen! De onmisbare spin in het web van school, buurt en vereniging is de combinatiefunctionaris. SIMONE SLAG, LEERKRACHT OP BASISSCHOOL DE TINTAAN; DE LOCATIE IS ECHT TOP EN EEN GROTE DIVERSITEIT AAN ACTIVITEITEN, GOED GEREGELD! ULTIEME ATLEET De Ultieme Atleet is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 6 en 7, bestaat uit 5 lessen en wordt elk Olympisch jaar afgesloten met een sportevenement. In de voorbereidende lessen worden door middel van theorie- en praktijklessen de thema s sportverkenning, bewegen, gezondheid en fair play uitgelicht. Het uiteindelijke doel voor de kinderen is om goed voorbereid, als een Ultieme Atleet, het afsluitende evenement te beleven. De deelnemende klassen van Ultieme Atleet krijgen aan het begin van de lessenreeks een Ultieme Atleetkist gevuld met een docentenhandleiding, leskaarten, kwalificatiekaarten en overige lesmaterialen om het lesprogramma in zijn totaliteit te voltooien. In februari 2014 vond het afsluitende evenement Vlammen plaats. In de kranten spreken meerdere kinderen zich uit over de activiteiten. Zo ook Ronan (9) uit groep 7 van basisschool Sint Bernardus. Hij is net van de sneeuwhelling geweest en komt met een grote glimlach tot stilstand, zijn reactie; echt best wel cool en super leuk, vooral omdat je rondjes draait. Leerkracht Bram Pennings van OBS de Schakel: De Ultieme Atleet zorgt voor samenhorigheid en een groepsgevoel. Dit gebeurd aan de hand van een compleet pakket met een thema, in 2014 de Olympische Winterspelen in Sotsji, gekoppeld aan de bestaande sportthema s zoals: verkenning op het gebied van o.a. sport, fairplay en gezondheid. MET EVENTS ZOALS DE ULTIEME ATLEET LEREN KINDEREN OVER GEZOND ETEN, FAIR PLAY EN VERSCHILLENDE SPORTEN. Niels de Vries is sinds augustus 2010 werkzaam voor Sportbedrijf Deventer. Hij vervult de rol van combinatiefunctionaris sport in de wijk Colmschate te Deventer en is verantwoordelijk voor vijf verschillende scholen. Hij is in 2012 afgestudeerd aan het Hanze Instituut voor Sportstudies. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit geven van gymlessen (binnenschool en naschools), coachen en ondersteunen van leerkrachten aan de hand van verschillende methodes en het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende sportprojecten binnen Deventer. Eén van deze projecten is de Ultieme Atleet, welke elk Olympisch jaar plaatsvindt. Binnen dit project maken kinderen in een lessenreeks van vijf lessen kennis met thema s als gezondheid, fairplay en sportverkenning, zowel praktisch als theoretisch. In 2014 hebben hier 615 kinderen, verdeeld over 12 scholen en 26 klassen, aan deelgenomen. Op dit moment vind ik het erg belangrijk om het toepassen van de gymmethode Bewegen Samen Regelen te continueren. Dit zorgt voor structuur en een zo hoog mogelijke beweegtijd. In de toekomst zou ik innoverende sporten (trends) meer willen inzetten tijdens de gymles, of naschools om de kinderen zoveel mogelijk plezier te laten beleven. Een mooi voorbeeld hiervan is freerunning! Trucjes, sprongen, rollen en dat allemaal op verschillende niveaus waarin elk kind een uitdaging kan zoeken. Gaaf! Niels de Vries

9 ONDERSTEUNING: GEZOND IN DEVENTER Sportbedrijf Deventer heeft samen met Gemeente Deventer ten doel gesteld om in het schooljaar ten minste 25 scholen in de gemeente gezond te maken. Dit wil zeggen op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van leerlingen en het team werken. De Gezonde Schoolaanpak is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, versterkt wat er al gebeurt en sluit aan bij wensen en behoeften van de school. niet alleen voor en kan vaak professionele ondersteuning, advies en soms ook financiële ondersteuning krijgen om Gezonde School-activiteiten uit te voeren. Op dit moment zijn er al 6 Gezonde Scholen in Deventer. In het schooljaar zijn 6 ondersteuningssubsidies gehonoreerd. Deze subsidies kunnen de scholen gebruiken voor het beleid op gebied van Gezonde School te schrijven. INNOVATIE: MOBIEZ MobieZ is een product dat bestaat uit vijf materiaalpakketten ter bevordering van de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs. Deze materialen sluiten aan bij de lessen die al gegeven worden en de beleving van de schoolkinderen, geven een extra impuls aan de lessen en zijn een uitbreiding en/of verdieping op het bewegingsonderwijs. Daarnaast bevat MobieZ leskaarten die bij de materialen te gebruiken zijn. Deze leskaarten zijn kant en klaar en digitaal oproepbaar. Hierdoor vergt het minder voorbereidingstijd voor de groepsleerkracht. De leskaarten zijn gemaakt in de stijl van Bewegen Samen Regelen, waar veel scholen in Deventer mee werken. Tijdens de schoolvakanties worden de afzonderlijke materiaalpakketten gewisseld van locatie. Op deze manier is er elke acht weken een nieuw aanbod bewegingsonderwijs op een school! Op dit moment zijn er vijf locaties die gebruik maken van MobieZ en worden er wekelijks 2422 kinderen uitgedaagd met de extra motiverende gymlessen. Niet alleen voor de kinderen, ook de leerkrachten. Esther Jonkman, leerkracht op basisschool De Vijf-er: Begeleiding van de combinatiefunctionaris is voor de leerkrachten én de kinderen een grote toegevoegde waarde. Hierdoor voelt de leerkracht zich zekerder tijdens de gymles en worden er nieuwe ideeën opgedaan. De combinatiefunctionaris is bij ons op school een inspiratie om je als leerkracht echt te verdiepen in de gymlessen, waardoor deze van hogere kwaliteit zijn. Dit willen/kunnen we niet meer missen! De combinatiefunctionaris heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Het gedrag van kinderen tijdens de gymles en activiteiten na schooltijd is een belangrijke graadmeter. Op een Gezonde School wordt deze signalering op een structurele wijze ingezet om te komen tot een effectieve aanpak van beweegproblemen in de groep of bij individuele leerlingen. Het vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. De school krijgt beter zicht op eventuele gezondheidsproblemen en risico s. Daardoor kan de school makkelijker en beter kiezen uit de verschillende initiatieven en projecten die ze krijgt aangereikt. De Gezonde School-aanpak leidt tot een duidelijke visie, structurele inzet en heldere communicatie hierover. Er worden keuzes gemaakt voor een heel schooljaar waarbij educatie, zorg voor individuele leerling en de schoolomgeving (in combinatie) worden aangepakt. Daarmee worden ad hoc keuzes voorkomen en gebruikt de school tijd en financiën efficiënt. De school staat er Marja de Jong, beleidsadviseur bij Kennis en Experticecentrum; Begin september 2014 hebben een aantal partners met de gemeente een overeenkomst getekend om samen te werken in het programma Gezond in Deventer. Dit programma bundelt veel activiteiten die we samen op het gebied van gezondheid uitvoeren in de stad. De GGD treedt op als programmaleider. Met al die activiteiten werken we o.a. samen met Sportbedrijf Deventer om te streven naar fitte en actieve inwoners van de gemeente Deventer. In een overzicht van de alle activiteiten viel me op dat de combinatiefunctionarissen op veel plekken een actieve rol vervullen. Ik heb ze laatst in actie gezien op de Mikado school en de Steenuil, waar ze een rondleiding gaven. Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid van deze professionals en hoe ze sport en bewegen als middel inzetten. Die ochtend merkte ik ook hoe blij de scholen zijn met deze krachten. Door het gebruik van dit aantrekkelijke materiaal en de variatie door het wisselen van de pakketten blijven de groeps- en vakleerkrachten uitgedaagd en gemotiveerd. Het beleven van plezier door bewegend bezig te zijn met elkaar is één van de belangrijke doelen van het bewegingsonderwijs en is de opstap naar een gezonde leefstijl. Door middel van MobieZ worden uitdagende situaties gecreëerd die zorgen dat de kans op succesbeleving groot is. Het kind ervaart vervolgens het plezier in bewegen en gaat ervan genieten. Daardoor beleeft een kind plezier, raakt gemotiveerd en komt tot motorisch leren. Het toekomstbeeld van MobieZ is dat er in het schooljaar drie sets van vijf MobieZ in omloop zijn in de gemeente Deventer. Dat zou betekenen dat er 15 locaties in de gemeente Deventer werken met MobieZ met nog meer kinderen die bewegen met trendsporten. Door MobieZ niet alleen in te zetten bij basis en voortgezet onderwijsinstellingen maar ook bij de (sport) verenigingen en buitenschoolse activiteiten worden meerdere doelgroepen bereikt en gemotiveerd tot beleving in beweging.

10 HET NIEUWE SPORTAANBOD BLEEK EEN SCHOT IN DE ROOS Samen met sportverenigingen op de sportparken ontplooit Tim verschillende activiteiten met als doel dat mensen een leven lang kunnen sporten. Inmiddels is Tim 5 jaar werkzaam bij het Sportbedrijf Deventer als combinatiefunctionaris sportpark en heeft als achtergrond de opleiding HBO Sport & Bewegen (sportmanagement) aan de Calo in Zwolle. Eén van de doelgroepen waar ik met de verenigingen activiteiten voor organiseer, is de basisschooljeugd. Elk jaar organiseer ik met tafeltennisverenigingen DTTC, Wijk16 en TTV Swift het Deventer Tafeltennis Kampioenschap. Kinderen in het basisonderwijs uit de groepen 5 t/m 8 kunnen aan zowel de voorbereidingsclinics als het toernooi zelf deelnemen. Deelnemers werven we vooral via de combinatiefunctionarissen die vanuit het onderwijs actief zijn. Op deze manier vullen wij elkaar uitstekend aan en ontstaat er een mooie samenwerking tussen verenigingen en onderwijs. Als combinatiefunctionaris ben ik niet alleen actief op het gebied van jeugd, ook ouderen hebben mijn aandacht. Afgelopen jaar heb ik in samenwerking met AV Daventria 1906 een hardloopgroep voor vrouwen opgezet. Een groep vrouwen traint op de woensdagochtend in de omgeving van de atletiekbaan op een laagdrempelig niveau. Door de laagdrempeligheid en het feit dat de groep enkel uit vrouwen bestaat, maakt de stap voor allochtone vrouwen om te gaan sporten kleiner. Deze specifieke doelgroep doet in verhouding weinig aan sport. Op deze manier stimuleert AV Daventria 1906 deze vrouwen toch om te gaan sporten en bewegen! Mijn droom is om de sportverenigingen en het onderwijs nog meer samen te laten werken. Hiervoor ga ik komend schooljaar de sportkaart 2.0 uitzetten in Deventer. Een kennismakingsprogramma waarbij kinderen kennismaken met de sporten die verenigingen in Deventer aanbieden. Tim van Beek IN DEVENTER ZIJN OP DIT MOMENT 10 VAN DE 12 SPORTIMPULSEN GERELATEERD AAN EEN COMBINATIEFUNCTIONARIS EN ZIJN ER IN VOOR ,- AAN SUBSIDIES VERSTREKT IN DE GEMEENTE DEVENTER. OOK BIJ DEVINCO, DE KORFBALVERENIGING IN DEVENTER, ZIJN AL MEERDERE SPORTIMPULSEN GESTART MET HULP VAN DE COMBINATIEFUNCTIONARIS. SPORTIMPULSEN De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet, nauwelijks of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. De Sportimpuls heeft als doel om op lokaal niveau hogere en duurzame sport- en beweegdeelname te bewerkstelligen en een structurele verbreding van het lokale sport- en beweegaanbod te realiseren. Aanvragen die gericht zijn op mensen die niet of structureel te weinig sporten en bewegen, die dreigen uit te vallen en waarvoor sporten en bewegen een flinke toegevoegde waarde heeft, komen in aanmerking voor een subsidie vanuit de Sportimpuls. Bij het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten is samenwerken essentieel. Samenwerkingen tussen bijvoorbeeld sport- en beweegaanbieders, sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD en het bedrijfsleven. Door gebruik te maken van elkaars expertises kunnen de gewenste doelgroepen worden bereikt, in beweging worden gebracht en kan er gezorgd worden voor een structureel aanbod. Om een dergelijke samenwerking tot stand te laten komen, is de combinatiefunctionaris van groot belang. De combinatiefunctionaris brengt de verschillende partijen bij elkaar en zorgt voor een prettige samenwerking voor alle betrokken partijen. Paul van Gurp, oud voorzitter FC RDC; De combinatiefunctionaris brengt partijen bij elkaar. Het contact dat wij nu hebben via de combinatiefunctionaris met de scholen (o.a. de sportkaart, de clinics voor de sportimpuls bewegende leerlijn etc.) hebben ongetwijfeld een rol gespeeld bij de naamsbekendheid van onze vereniging. De wijk kent ons en wij kennen de wijk. De contacten met de medeverenigingen van het sportpark zijn geïntensiveerd wat concrete samenwerkingen heeft opgeleverd; de AED, een website, activiteiten op elkaars terrein, gezamenlijke lidmaatschappen en een gezamenlijke sportimpuls. Mathijs Rademaker, oud voorzitter van Devinco: Ik zie de rol van combinatiefunctionaris op drie fronten. Clubs met elkaar en met andere partijen (bv. speeltuinverenigingen en scholen) in verbinding brengen om samen sportactiviteiten te organiseren. De club komt mede daardoor van de eigen accommodatie af. Verder zorgt een combinatiefunctionaris voor praktische ondersteuning bij de opstart / beginperiode van dit soort activiteiten. Hierin is vooral de combinatiefunctionaris actief, waarna een implementatie bij samenwerkende partijen plaatsvindt. Dit helpt de club om de extra stap naar buiten te zetten, omdat het bestaande kader al erg druk is en hier soms nog wat sceptisch over is. Als laatste is een combinatiefunctionaris een echte kennismakelaar.

11 WIST U DAT bredeschool Zwaluwenburg een interscholaire sportdag heeft voor groep 3 t/m 6? er wekelijks 50 kinderen op het schoolplein van De Hagenpoort naschools spelen? combinatiefunctionaris Sanne op verzoek van ouders van L ambiente een workshop Spelen Samen Regelen heeft georganiseerd en nu deze methode nog steeds succesvol draait met vrijwilligers uit de samenleving? Deventer weer een triathlon kent door inzet van combinatiefunctionaris Tim? er 208 kinderen deel hebben genomen aan het Deventer Tafeltennis kampioenschap wat gecoördineerd is door combinatiefunctionaris Tim? 35 nieuwe leden geworven zijn bij TV Slagvaardig doordat combinatiefunctionaris Tim een combinatielidmaatschap heeft weten in te voeren op het sportpark Borgele? er 111 kinderen kennis hebben gemaakt met een sportvereniging via het sportkennismakingsproject Sport ook voor jou? de leerlingen van Panta Rhei het afgelopen seizoen voor het eerst deel hebben genomen aan activiteiten buiten de school(omgeving)? het percentage leerlingen wat op De Linde lid is van een sportvereniging het hoogst is (geworden) van heel Overijssel en Gelderland door de inzet van combinatiefunctionaris Rick? de combinatiefunctionarissen wekelijks 56 studenten van Aventus & Saxion begeleiden waardoor wij projecten kunnen draaien, maar ook een fantastische leeromgeving zijn voor vele studenten uit Deventer? er momenteel 13 allochtone vrouwen hardlopen bij AV Daventria? er 210 kinderen deel hebben genomen aan de clinic schaatsen tijdens de IJsselcup? de lokale netwerkbijeenkomst voor vakdocenten, combinatiefunctionarissen en groepsdocenten inmiddels ook wordt bezocht door collega s uit Apeldoorn? De Steenuil de eerste school in Deventer was met het certificaat gezonde school met aandacht voor Sport, Bewegen en gezonde leefstijl, er inmiddels 9 andere scholen ook hiervoor subsidie hebben ontvangen en 5 scholen al reeds het certificaat hebben ontvangen? combinatiefunctionarissen het afgelopen jaar 3 nieuwe aanvragen hebben ondersteund? Hiervan zijn er 2 gehonoreerd en dit levert de gemeente ,- extra op voor sportstimulering. combinatiefunctionaris Eline ,- binnen heeft gehaald voor basisschool De Rivierenwijk en daarmee een gezond schoolplein gaat realiseren? er door combinatiefunctionaris Rick i.s.m. Sportief Oost Nederland G-schaatsen is opgezet en dit inmiddels al 8 inschrijvingen heeft opgeleverd? Het beweegportaal dit jaar is ontwikkeld van een idee naar een werkend platform? In het schooljaar is er door 3 vakleerkrachten, 7 Combinatiefunctionarissen en 2 groepsleerkrachten lesideeën aangeleverd. Hierdoor staan er nu ongeveer 20 activiteiten op het beweegportaal waarmee het bewegingsonderwijs een extra impuls krijgt. Sportbedrijf Deventer een bijdrage heeft geleverd aan de sportimpuls SportMpower van Eagles4Deventer? Zeker 80 leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben kennis gemaakt met de sporten rugby, beachvolleybal en bootcamp. LIDMAATSCHAP SPORTVERENIGING LEERLINGEN SPECIAAL ONDERWIJS VAN 30% NAAR 63% IS GEGROEID? er in dit schooljaar twee interactieve presentaties gegeven zijn op scholen? Op de Hovenschool is er voor twaalf groepsleerkrachten een korte presentatie (Bewegen Samen Regelen) gegeven om vervolgens 45 minuten lang de gymzaal in te gaan om een les van BSR te laten zien en ervaren. Hetzelfde programma is ook op de Steenuil gegeven voor zes docenten. afgelopen schooljaar op twee scholen in De Vijfhoek en 1 school in de binnenstad de methode geïmplementeerd is met een bereik van 800 kinderen? er in totaal 31 trainers deel hebben genomen aan de themabijeenkomst autisme? Aan ADHD deden 32 trainers mee. er door het werk en de enthousiasme van de combinatiefunctionarissen 6 aangepaste sporten toegevoegd zijn aan het aangepast onderwijs in de afgelopen 6 jaar die stuk voor stuk succesvol zijn? het plezier in sporten vergroot is op de scholen waar combinatiefunctionarissen actief zijn, waardoor er meer kinderen naar sportverenigingen doorstromen? judo populairder is geworden door de judomat en de judopakken in de Mobiez die de combinatiefunctionarissen samen met Nijha ontwikkeld hebben? er jaarlijks ongeveer 100 kinderen extra meelopen met de kidsrun van de IJsselloop, doordat stimulering door en het opgeven via de combinatiefunctionaris zeer succesvol werkt?

12 INNOVATIEF BEWEGINGSONDERWIJS LAAT KINDEREN BETER ONTDEKKEN WAAR ZE GOED IN ZIJN EN WAT ZE LEUK VINDEN.

13 SPORTBEDRIJF DEVENTER Bezoekadres: Hunneperkade 94/7, 7418 BT Deventer Postadres: Postbus 6095, 7401 JB Deventer VOLG ONS OP

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Inleiding Met het aanstellen van combinatiefunctionarissen wil de overheid de samenwerking versterken tussen onderwijs, sport en cultuur.

Nadere informatie

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân. Samen met de Friese gemeenten, onderwijs

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

Nieuwsbrief Salland Actief Ontdek en doe mee! Iedereen Actief

Nieuwsbrief Salland Actief Ontdek en doe mee! Iedereen Actief Nieuwsbrief Salland Actief Ontdek en doe mee! Iedereen Actief Met gepaste trots presenteren wij u hierbij onze eerste nieuwsbrief aangepast sporten in de regio Salland. ONTDEK EN DOE MEE! Ontdek en doe

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim gebruik van de mogelijkheid om een toelichting te geven zodat het voor de beoordelaar duidelijk

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het Speciaal Onderwijs De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen

Nadere informatie

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 1 Verenigingsversterking CF Omschrijving Doelstelling Resultaten 1.1 s.v. B.S.M. Paul de Bree Duurzaam versterken van sportvereniging

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

MENUK AART SCHO LEN 1

MENUK AART SCHO LEN 1 1 MENUKAART SCHOLEN MENUKAART SCHOLEN Sport is friendship, sport is health, sport is education, sport is life, sport brings the world together. 2 INHOUDSOPGAVE Team... 4 Aanbod van project Leef!... 5 Gymlessen...

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris bij een vereniging

De combinatiefunctionaris bij een vereniging KNSB Verenigingsdag 8 november 2008, Vechtsebanen Utrecht De combinatiefunctionaris bij een vereniging Koen Mühlradt Beleidsadviseur / projectleider Combinatiefuncties Eén werkgever, twee sectoren (onderwijs,

Nadere informatie

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken?

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014 De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Even voorstellen Laurens van Tilburg: lid college van Bestuur van Stichting SchOOL,

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together.

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. MENUKAART SCHOLEN Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. Menukaart Sportstuif Leef! Aanbod Stichting Sportstuif project Leef! A. Het aanbieden

Nadere informatie

Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015

Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015 Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding blz. 3 2. Doelgroep blz. 3 3. Doelstelling blz. 3 4. Omschrijving activiteiten

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Raadsvergadering 27 oktober 2011 Agendanummer 11 Onderwerp: Combinatiefuncties Steenbergen, 20 september 2011 Aan

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Schinnen Eindrapportage 2014 IN CIJFERS

Combinatiefuncties in Schinnen Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Combinatiefuncties in Schinnen Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Registratie Sport en Cultuur in gemeente Schinnen Periode: januari 2014 t/m december 2014 Totaal aantal activiteiten: 661 Totaal aantal : 15.620

Nadere informatie

Buurtsportcoaches in Stein Eindrapportage 2014 IN CIJFERS

Buurtsportcoaches in Stein Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Buurtsportcoaches in Stein Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Registratie Sport in gemeente Stein Periode: januari 2014 t/m december 2014 Totaal aantal activiteiten: 425 Totaal aantal deelnames: 11.691 Aandachtsgebied

Nadere informatie

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt.

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Vignet Bewegen en sport, vo Vragenlijst Bewegen en sport De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Handig om bij de hand te hebben: Vakwerkplan

Nadere informatie

Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging

Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging schooljaar 2015-2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen Middelburg in Beweging pag. 3 1.1 Sportkennismakingsactiviteiten

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Aanbod Middelburg in Beweging. schooljaar

Aanbod Middelburg in Beweging. schooljaar Aanbod Middelburg in Beweging schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten gemeente Middelburg pag. 3 1.1 doelstellingen Middelburg in Beweging 1.2 doelgroepen Hoofdstuk 2 Sportactiviteiten

Nadere informatie

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam Menukaart sport Basisonderwijs Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam De vernieuwde aanpak in sport voor het basisonderwijs van Gemeente Werkendam. Sport, spel en plezier in bewegen! Beste docent,

Nadere informatie

De effecten van combifuncties in het onderwijs

De effecten van combifuncties in het onderwijs De effecten van combifuncties in het onderwijs Peter Gramberg Jessica van der Linden 8 december 2011 Waarom een onderzoek naar de effecten? Combifunctionarissen zijn sinds 2008 o.a. aan de slag gegaan

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Sportaanbod Gelderland voor basisscholen

Sportaanbod Gelderland voor basisscholen Sportaanbod Gelderland voor basisscholen www.geldersesportfederatie.nl/sportaanbod Sportlessen en gezondheidsactiviteiten voor kinderen van alle basisscholen in Gelderland. De paardensportbond KNHS, Atletiekunie,

Nadere informatie

Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3. 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4. 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5

Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3. 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4. 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5 2 INHOUDSOPGAVE Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3 Aanbod: 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5 3. Wijkprogramma s rondom de school

Nadere informatie

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach?

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach? LERENDE NETWERKEN Hoe werkt de cultuurcoach? Ga even staan als Cultuurcoaches Uitkomsten inventarisatie 2016 onder beleidsmedewerkers cultuur en cultuurcoaches Wie hebben gereageerd? 55 cultuurcoaches

Nadere informatie

gemeente Tilburg 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding

gemeente Tilburg 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding Op 10 december 2007 is de landelijke kaderstellende overeenkomst "Bestuurlijke Afspraken Impuls Brede scholen, sport en cultuur"

Nadere informatie

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Investeer in wat werkt Effectief Actief Effectief Actief: samenwerking Erkenning in de praktijk Effectief

Nadere informatie

Nieuwsflits Juli 2015

Nieuwsflits Juli 2015 Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden. Nieuwsflits Juli 2015 Beste Lezers, Het is alweer een jaar geleden dat

Nadere informatie

Combinatiefuncties in de sport. 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging!

Combinatiefuncties in de sport. 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging! Combinatiefuncties in de sport 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging! 1 Combinatiefunctionaris? 2 Inhoud 1. Impuls 'Brede scholen, sport en cultuur 2. Kansen voor de sport 3. Enkele voorbeelden

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

Sport in de gymles: leuk en leerzaam

Sport in de gymles: leuk en leerzaam Sport in de gymles: leuk en leerzaam Presentatie gemeente Gilze en Rijen Landelijke kennisdag combinatiefuncties 9 december 2010 gemeente Gilze en Rijen 1 Even voorstellen: Tobias Spoor Combinatiefunctionaris

Nadere informatie

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD Inleiding Harten voor Sport formuleert regelmatig een beknopt beeld van de wijken/werkgebieden van Utrecht met betrekking tot het sporten en bewegen,

Nadere informatie

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009)

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009) (24 september 2009) Dennis Winne (Sport) en Jan Wieringa (onderwijs) www.middelburg.nl www.combinatiefuncties.nl Het kabinet wil samen met gemeenten, onderwijssector, sportsector en cultuursector tenminste

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 6 Procedure en omvang van

Nadere informatie

Combinatiefuncties voorzien in een behoefte

Combinatiefuncties voorzien in een behoefte Combinatiefuncties voorzien in een behoefte Violette van Empel is senior adviseur bij VBS. E-mail: vvempel@vbs.nl Het kabinet heeft zich eind 2007 samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Nadere informatie

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 School & Voetbal voetbal in het basisonderwijs Voor de groepen Kinderen willen voetballes! Met School & Voetbal wil de KNVB jongens en meisjes van de basisschool op een speelse manier laten kennis Maken

Nadere informatie

voor sport en voor jou!

voor sport en voor jou! voor sport en voor jou! Wat bespreken we vandaag Sportbeleid van Roosendaal o Impuls Brede School, Sport & Cultuur o Uitvoeringsopdracht - Projectgebieden - Sporten voor 50 + - Sporten met beperkingen

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 Nieuwsbrief Sportverenigingen EDITIE 4 april 2014 In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 SG Were Di zoekt samenwerking met sportverenigingen Veel

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Regeling Combinatiefunctie

Regeling Combinatiefunctie Regeling Combinatiefunctie Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur Chantal Dirkes & Jasper Varwijk 3D-carré 14 april 2016 Opzet Wat is de Regeling Combinatiefuncties? De Zaanse invulling: Impuls Onderwijs,

Nadere informatie

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd 01 Lekker Fit! Inhoudsopgave Lekker Fit 1 Tien pijlers 2 01 Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd 3 02 De komst van de gymleraar nieuwe stijl 4 03 Lespakket Lekker Fit! 5 04 Sportlessen als

Nadere informatie

Beschrijving vacatures.

Beschrijving vacatures. Beschrijving vacatures. Allereerst wordt een schets gegeven van de positionering van de beweeg- en cultuurcoaches. De beweeg- en cultuurcoaches zijn werkzaam in twee werkvelden. Werkveld één: in- en ten

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging?

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? Stappenplan voor de vereniging Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? 153 Stappenplan vereniging 154 Inleiding De KNLTB heeft al ruim 25 jaar een schooltennisproject waardoor veel

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Zo was het

Zo was het De Haagse Sporttuin Zo was het Zo was het Zo was het en zo is het nu! en zo is het nu! en zo is het nu! Wat is de HST? Wat is de HST? Multifunctioneel Sportcomplex. Samenwerking Buurt/ Onderwijs/ Sport.

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5 Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 7 Omvang van de subsidie

Nadere informatie

Geslaagde clinic Wandelvoetbal bij v.v. ONI

Geslaagde clinic Wandelvoetbal bij v.v. ONI In de nieuwsbrief Dongen Beweegt! vindt u informatie en achtergronden over sport en bewegen in de gemeente Dongen. De nieuwsbrief verschijnt 8 tot 10 keer per jaar. Geslaagde clinic Wandelvoetbal bij v.v.

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport. Criteria en vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport.

Nadere informatie

Bijlage Special Heroes

Bijlage Special Heroes Bijlage Special Heroes Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Special Heroes, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen:

Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Het vertrekpunt van

Nadere informatie

Club Extra in Apeldoorn. Van lukken naar (bewegings)geluk

Club Extra in Apeldoorn. Van lukken naar (bewegings)geluk Club Extra in Apeldoorn Van lukken naar (bewegings)geluk kennismaking Eén vraag per persoon Wie zijn jullie? Naam >>>>> plaats >>>>> Club Extra locatie Frank Hofland 60 jaar Apeldoorner Lang gewerkt als

Nadere informatie

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN PRESENTATIE SPORT EN BEWEGEN IN DE BUURT SPORTS CONSULTING GROUP Samenvatting Presentatie van de Sport Consulting Group over sport en bewegen in de buurt. Wat zijn de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN

RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt de jaarrapportage 2014 van de sport -, beweeg- en cultuuractiviteiten die door de combinatiefunctionarissen van Ecsplore in Schinnen

Nadere informatie

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 1. Inleiding In 2008 is de gemeente Nijmegen gestart met de inzet van 13,3 fte combinatiefuncties bij Onderwijs, Sport en

Nadere informatie

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008 Combinatiefuncties Impuls brede scholen, sport en cultuur 12 december 2008 Presentatie Marieke Pronk Backer Diks Projectleider Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 12 december 2008 12 december 2008 Sportplan

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Inzet combinatiefunctionarissen. plan van aanpak schooljaar

Inzet combinatiefunctionarissen. plan van aanpak schooljaar Inzet combinatiefunctionarissen plan van aanpak schooljaar 2012-2013 Voorstellen Freek Thoone Combinatiefunctionaris NSA Anita Bergmans Combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs 2 Taken algemeen Combinatiefunctionarissen

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

samen op een Olga Commandeur plein

samen op een Olga Commandeur plein Is een initiatief van: Ga voor meer informatie naar www.yalp.nl /oudereninbeweging " Wist u dat: 200.000 ouderen in Nederland slechts 1 maal per maand bezoek ontvangen van familie?" Olga commandeur Ouderen

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS Programma 19 november Cijfers en criteria Sportimpuls Praktijkvoorbeeld DKC Samen

Nadere informatie

DE START. Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN PROJECTPLAN

DE START. Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN PROJECTPLAN DE START Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN Intern en extern ( vanaf 2013 ) PROJECTPLAN Extern belegd ( januari 2015 )

Nadere informatie

ZDIiM^ 2 2 iüi 20V; J Sc. Onderwerp: Evaluatie naschoolse activiteiten/combinatiefunctionaris. Aan burgemeester en wethouders - 1 / jui m

ZDIiM^ 2 2 iüi 20V; J Sc. Onderwerp: Evaluatie naschoolse activiteiten/combinatiefunctionaris. Aan burgemeester en wethouders - 1 / jui m m GEMEENTE Aan burgemeester en wethouders - 1 / jui m atum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 1 juli 2014 SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen. Bosmans par.: N ingekomen: reg.nr.: A k

Nadere informatie

Sportpunt Houten Alles over sport, vanaf één punt.

Sportpunt Houten Alles over sport, vanaf één punt. Sportpunt Houten Alles over sport, vanaf één punt. Colofon Hoofd- en eindredactie: Kiki Mossink Vormgeving: Kiki Mossink Drukwerk: Van de Ridder Druk & Print, Nijkerk Dit is een uitgave van Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe kan de buurtsportcoach bijdragen aan een succesvol Sportimpuls project? Lerende Netwerken, najaar 2014

Hoe kan de buurtsportcoach bijdragen aan een succesvol Sportimpuls project? Lerende Netwerken, najaar 2014 Hoe kan de buurtsportcoach bijdragen aan een succesvol Sportimpuls project? Lerende Netwerken, najaar 2014 Welkom Programma Janine van Gurp (Breda Actief) & Roland Jansen (NOC NSF) Wat is de Sportimpuls?

Nadere informatie

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen.

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen. Beleidsuitgangspunten Schoolsporttoernooien en Evenementen. Doel. Het doel van dit document is om de beleidsuitgangspunten voor schoolsportactiviteiten vast te leggen om zo de deelname van scholen en leerlingen

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid Aanknopingspunten met bestaand beleid Voorstellen Mera Oosterom Beleidsmedewerker actieprogramma Voeding en Beweging + interim projectleider Combinatiefuncties Inhoud De aanloop Uitgangspunten in Rotterdam

Nadere informatie

Juridische omschrijving 1.

Juridische omschrijving 1. Beslispunten: (korte omschrijving zoals op besluitenlijst vermeld moet worden) Besluit om in te stemmen met de deelname aan de impuls Brede scholen, sport en cultuur. Juridische omschrijving 1. Inleiding

Nadere informatie

ZORG VOOR MEER PLEZIER IN BEWEGEN

ZORG VOOR MEER PLEZIER IN BEWEGEN ACTIEF Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden ZORG VOOR MEER PLEZIER IN BEWEGEN Motoriek, gedrag en gezonde leefstijl Voor kinderen en jongeren die een opstapje nodig hebben

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders

Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders Jaarverslag 2013 Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders De afgelopen jaren heeft de gemeente als gevolg van minder financiële middelen zich op diverse terreinen terug getrokken. Privatisering van

Nadere informatie

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de inzet van Combinatiefuncties. Succesvolle inzet sport- en beweeginterventies

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de inzet van Combinatiefuncties. Succesvolle inzet sport- en beweeginterventies Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de inzet van Combinatiefuncties Succesvolle inzet sport- en beweeginterventies Kor Leegstra: Atlas College Bram Buiting, Marc Zweekhorst: NISB NASB Het Nationaal

Nadere informatie

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Leusden Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Algemene beschrijving Sportkanjerclub De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor

Nadere informatie

Sport en bewegen in Vaals

Sport en bewegen in Vaals Sport en bewegen in Vaals Sport- en beweegprogramma 2015-2020 Van visie naar activiteiten Netwerk Gezond Leven Donderdag 6 november 2014 Waarom een sport- en beweegprogramma? Strategische Visie 2020 Bestuursopdracht

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen. Scholengemeenschap Groenewald Stein. Succes through Learning, Learning through Succes!

Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen. Scholengemeenschap Groenewald Stein. Succes through Learning, Learning through Succes! Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen Scholengemeenschap Groenewald Stein 1 Wie ben ik? René Gröters 51 jaar Leraar L.O. Groenewald Stein Turntrainer/manager Turning Point Sittard Regiotrainer Limburg

Nadere informatie

Combinatiefuncties: een reuzenstap voor sport en onderwijs

Combinatiefuncties: een reuzenstap voor sport en onderwijs Combinatiefuncties: een reuzenstap voor sport en onderwijs Auteur: Jos Kusters Het belang van sport en bewegen voor de fysieke, sociale en mentale ontwikkeling van de jeugd kan niet genoeg worden benadrukt,

Nadere informatie

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie

Projectplan VMBO in Beweging VMBO in Beweging

Projectplan VMBO in Beweging VMBO in Beweging Projectplan VMBO in Beweging 2010 2013 VMBO in Beweging Initiatiefnemer : Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen Projectnaam : VMBO in Beweging School : Sport en Beweegcoördinator : Telefoon : E-mail

Nadere informatie

Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016

Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016 Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Combinatiefuncties: regeling en doelstellingen 2.1 De regeling 3 2.2 Sport- en cultuurcoaches in Breda

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde. November 2012 Tbv de Sportimpuls Sportkanjerclub

Inhoudsopgave. Colofon: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde. November 2012 Tbv de Sportimpuls Sportkanjerclub Inhoudsopgave Samenvatting 3 Doelstelling 5 Doelgroep 6 Strategie 7 Samenwerking 8 Duur en intensiteit 9 Ondersteuning 10 Handleiding 11 Kwaliteitsbewaking 12 Draagvlak 13 Deskundigheid 14 Kosten 15 Colofon:

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie