De ontwikkeling van behandelprogramma s voor de forensische psychiatrie 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ontwikkeling van behandelprogramma s voor de forensische psychiatrie 2"

Transcriptie

1 De ontwikkeling van behandelprogramma s voor de forensische psychiatrie 2 Ruud H.J. Hornsveld (PhD) 1,2 Thijs Kanters (MSc) 1,2 Almar J. Zwets (MSc) 1,3 1 Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden, Poortugaal 2 Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 3 Erasmus Universiteit Rotterdam

2 Inhoud 1. Ontwikkeling en klinische praktijk van behandelprogramma s voor (seksueel) gewelddadige forensisch psychiatrische patenten 2. Implementatie van programma s 3. Eerste resultaten 4. Discussie 5. Rollenspel

3 Behandelprogramma s 1. Ontwikkeling en klinische praktijk van behandelprogramma s voor (seksueel) gewelddadige forensisch psychiatrische patenten

4 AHT Lange versie 2 psychologen + 1 stagiair psychologie 35 wekelijkse bijeenkomsten 35 huiswerkbijeenkomsten 3 vijfwekelijkse terugkombijeenkomsten Doelgroep: Patiënten met een cluster B stoornis

5 AHT Lange versie Woedebeheersing (1 5) Sociale vaardigheden (6 10) Moreel redeneren (11 15) Prosociaal denken (16 20) Karaktervorming (21 25) Prosociaal netwerk (26 30) Houding tegenover vrouwen (31 35) Terugkomstbijeenkomsten (36 38)

6 1. Woedebeheersing Leerdoelen: Gedrag van anderen beter beoordelen Arousalniveau verlagen Consequenties van gedrag onder ogen zien Werkwijze 5G s schema

7 2. Sociale vaardigheden Leerdoelen: Verbeteren en uitbreiden van sociale vaardigheden Werkwijze: Keuze uit lijst met 12 vaardigheden Oefenen van gekozen vaardigheden

8 2. Sociale vaardigheden 1. Contact maken 2. Een situatie beëindigen 3. Een verzoek doen 4. Een verzoek weigeren 5. Reageren op een weigering 6. Kritiek geven 7. Reageren op kritiek 8. Je mening geven 9. Voor jezelf opkomen 10. Iemand een compliment geven 11. Waardering uitspreken over jezelf 12. Reageren op een compliment

9 3. Moreel redeneren Leerdoelen: Prosociale normen en waarden leren Leren oplossen van morele problemen Werkwijze: Voorbeeld probleemsituaties

10 3. Moreel redeneren Jan en Philip delen een kamer in de gevangenis. Ze kunnen steeds beter met elkaar overweg en zijn maatjes geworden. Philip heeft bekend dat hij de laatste tijd tamelijk somber is en erin geslaagd is wat scheermesjes te verzamelen. Jan ziet waar Philip de scheermesjes bewaart. De groepsleider, die van de scheermesjes gehoord heeft, doorzoekt de kamer, maar vindt niets. Dus vraagt de groepsleider aan Jan waar de scheermesjes opgeborgen zijn.

11 3. Moreel redeneren 1) Moet Jan Philip dekken en zeggen dat hij niets weet van scheermesjes? 2) Wat als Philip Jan verteld heeft dat hij van plan is die nacht zijn polsen door te snijden. Zou Jan het dan moeten vertellen? 3) Zou Philip het gevoel hebben dat Jan om hem zou geven als Jan het zou vertellen? 4) Wat als Jan en Philip niet goed met elkaar overweg kunnen en geen vrienden zijn? Wat als Philip een echte lastpost zou zijn? Zou Jan het dan moeten vertellen?

12 4. Prosociaal denken Leerdoelen: Antisociale cognities omzetten in positieve cognities Werkwijze: Je niet verplaatsen in een ander Egocentrisme Bagatelliseren Het ergste veronderstellen Anderen de schuld geven

13 4. Prosociaal denken Na afloop van een verjaardag brengt Wijnand zijn grootouders naar huis. Zodra hij hun voordeur opent ziet hij direct dat er is ingebroken. Het is binnen een enorme bende. Dierbare spullen zijn overal op het parket gegooid, het glasservies ligt in scherven en foto s zijn verscheurd. Alle kasten zijn opengebroken. Een aantal sieraden blijkt te zijn gestolen.

14 4. Prosociaal denken 1) Wat zou Wijnand als eerste moeten doen en waarom? De politie bellen De dader opzoeken 2) Hoe denk je dat de grootouders zich voelen? Heeft iemand wel eens iets van jou gestolen en zo ja, hoe voelde je je toen? 4) Denk jij dat Wijnands grootouders hun sieraden zullen terugkrijgen? Denk je dat de verzekering zal uitkeren? Maakt dat uit? Let uit waarom je dat denkt.

15 5. Karaktervorming Leerdoelen: Bij sociaal gedrag onderscheiden van positieve en negatieve consequenties op korte en lange termijn Werkwijze: Verantwoordelijkheid Dienstbaarheid Respect Samenwerking Eerlijkheid

16 6. Prosociaal netwerk Leerdoelen: Aangaan van prosociale contacten en het beëindigen van antisociale contacten Werkwijze: Kennis maken Afspraak maken Contact verdiepen Iemand informeren over TBS Reageren op een afwijzing

17 7. Houding tegenover vrouwen Leerdoelen: Omgaan met vrouwen in contacten met verschillende niveaus van intimiteit Werkwijze: Behoefte aan intimiteit tonen Reageren op een afwijzing Reageren op een toenadering Contact intensiveren Omgaan met relationele conflicten

18 Behandelprogramma seksueel geweldplegers Opzet Delictscenario (individuele sessies) Psychoeducatie: Informatie over seksualiteit (VRIS; 14 groepsessies) Cognitieve vervormingen + Drama therapie (20 groepsessies) Zelfregulatie vaardigheden + Psychomotorische therapie (20 groepsessies) Boostersessies

19 VRIS (Vriendschap, Relaties, Intimiteit en Seksualiteit) Ontwikkeling van intimiteit en seksualiteit (5 sessies) Geslachtsorganen, voorbehoedsmiddelen, SOA s en seksuele geaardheid (4 sessies) Vriendschap en relaties (2 sessies) Rolverdeling man/vrouw en porno (2 sessies) Seksueel geweld (1 sessie) Evaluatie (1 sessie)

20 Cognitieve vervormingen Vrouwen zijn seksuele wezens Kinderen zijn seksuele wezens Vrouwen zijn onpeilbare vreemden Kinderen zijn geïnteresseerd in seks De mannelijke drift is oncontroleerbaar Slachtoffers lijden geen schade Leven in een vijandige wereld Recht op seks

21 Zelfregulatie vaardigheden Prosociaal netwerk Seksualiteit en intieme relaties Werk en vrijetijdsbesteding Omgaan met hoog risicosituaties

22 Behandelprogramma s 2. Implementatie van programma s

23 Behandelprogramma s Faciliteiten Draaiboek voor behandelaars Werkboek voor patiënten Overdracht van kennis en ervaring Training als co-therapeut in een groep Supervisie en/of training Workshops en/of lezingen Publicaties: artikelen, nieuwe meetinstrumenten, en handleidingen

24 Behandelprogramma s 3. Eerste resultaten

25 OSAB: Observation Scale for Aggressive Behavior Resultaten AHT & PMT Geobserveerd gedrag (OSAB) bij de totale groep (N = 18)

26 Resultaten AHT & PMT Geobserveerd gedrag (OSAB) bij PMT (n = 9) & Sport (n = 9) Voormeting Voormeting Follow-up Follow-up OSAB: Observation Scale for Aggressive Behavior Agressief gedrag (PMT) Agressief Sociaal gedrag (Sport) (PMT) Agressief Sociaal gedrag (Sport)

27 KLS: Kijvelanden Lichamelijke Signalenlijst (Zwets et al., 2009) Resultaten AHT & PMT KLS bij de totale groep (N = 13)

28 Resultaten AHT & PMT KLS bij PMT (n = 4) en Sport (n = 9) Lichamelijk zelfb. (PMT) Stressvolle sit. (PMT) Lich. coping (PMT) Lichamelijk zelfb. (Sport) Stressvolle sit. (Sport) Lich. coping (Sport) 12 Voormeting Follow-up KLS: Kijvelanden Lichamelijke Signalenlijst (Zwets et al., 2009)

29 UCL: Utrechtse Coping Lijst (Schreurs & Van de Willige, 1988) Resultaten AHT & PMT UCL bij de totale groep (N = 8)

30 Resultaten AHT & PMT UCL bij PMT (n = 4) en Sport (n = 4) Voormeting Follow-up Actief aanpakken (PMT) Vermijden (PMT) Gerustst. Gedachten (PMT) Actief aanpakken (Sport) Vermijden (Sport) Gerustst. Gedachten (Sport) UCL: Utrechtse Coping Lijst (Schreurs & Van de Willige, 1988)

31 Resultaten seksueel geweldplegers Kwalitatieve resultaten Kindmisbruikers en verkrachters in één groep Relatie patiënt - behandelaar Rollenspelen Oud gedrag wordt zichtbaar Nieuw gedrag aanleren op het gebied van: - prosociaal netwerk - intieme relaties en seksualiteit - werk en vrijetijdsbesteding - hoog risicosituaties

32 Gedrag en gedragsverandering Twee onderzoeken Halfjaarlijkse metingen van 2003 tot 2011 bij terbeschikkinggestelden met behulp van observatieschaal (OSAB) Vergelijking van scores op zelfrapportage vragenlijsten voor boosheid, voor agressief gedrag en voor problemen met emoties (NAS-PI, AVL en BVAQ) bij klinische patiënten, poliklinische patiënten en normalen

33 Observation Scale for Aggressive Behavior Zes subschalen: Irritatie/Boosheid (5 items) Angst/Somberheid (4 items) Agressief gedrag (10 items) Prosociaal gedrag (12 items) Antecedenten (6 items) Sancties (3 items) Scoring: Gedrag op de afdeling gedurende afgelopen week Observation Scale for Aggressive Behavior (OSAB; Hornsveld e.a., 2007)

34 Scoren van de subschalen Scoren van items: niet = 1, zelden = 2, soms = 3 en vaak = 4 Bereik van subschaal scores: Irritatie/Boosheid: 5-20 Angst/Somberheid: 4-16 Agressief gedrag: Prosociaal gedrag: Antecedenten: 6-24 Sancties: 3-13

35 Gedrag en gedragsverandering Verloop tijdens het eerste jaar, gemeten met de OSAB (n = 236).

36 Gedrag en gedragsverandering Verloop tijdens de eerste twee jaren, gemeten met de OSAB (n = 178).

37 Gedrag en gedragsverandering Verloop tijdens de eerste drie jaren, gemeten met de OSAB (n = 115).

38 Gedrag en gedragsverandering Verloop tijdens de eerste vier jaren, gemeten met de OSAB (n = 69).

39 Gedrag en gedragsverandering Verloop tijdens de eerste vijf jaren, gemeten met de OSAB (n = 25).

40 Frequentieverdeling agressief gedrag na een jaar (n = 236)

41 Frequentieverdeling agressief gedrag na twee jaren (n = 178)

42 Frequentieverdeling agressief gedrag na drie jaren (n = 115)

43 Resultaten Terbeschikkinggestelden veranderen tijdens hun verblijf in de instelling niet wat betreft stemming, agressief gedrag en opgelegde sancties Prosociaal gedrag neemt in beperkte mate toe tijdens het verblijf in de instelling Op elk meetmoment scoort 60% van de patiënten lager dan 16 en 75% lager dan 19 op agressief gedrag Slechts enkele patiënten scoren hoger dan 25 op meerdere metingen achter elkaar

44 Zelfrapportage vragenlijsten Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters e.a., 1996) Novaco Anger Scale-Provocation Inventory (NAS- PI; Novaco, 1994) Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire (BVAQ; Vorst & Bermond, 2001)

45 Comparison of AQ and AQ-SF scores between inpatients (n = 138), outpatients (n = 206), and male students (n = 160) M (SD) Comparisons Inpatients Outpatients Students Inpatients vs. students Outpatients vs. students AQ Total (15.44) (20.26) (16.31) F(2,295) = 4.50 F(2,363) = 12.24* Physical aggression (7.09) (7.66) (7.10) F(2,295) = 2.96 F(2,363) = 9.06* Verbal aggression (2.60) (3.81) (2.90) F(2,295) = 0.87 F(2,363) = 5.76* Anger (4.59) (5.61) (4.74) F(2,295) = 0.65 F(2,363) = 22.06* Hostility (6.65) (6.50) (5.84) F(2,295) = 8.79* F(2,363) = 4.96* AQ-SF Total (7.47) (10.32) (8.41) F(2,295) = 3.09 F(2,363) = 13.29* Physical aggression 8.58 (3.06) 9.31 (3.34) 7.60 (3.09) F(2,295) = 4.09 F(2,363) = 18.48* Verbal aggression 5.96 (2.13) 7.33 (2.90) 6.96 (2.56) F(2,295) = 6.78* F(2,363) = 3.24 Anger Hostility 6.44 (2.68) 8.01 (3.06) 7.35 (2.59) F(2,295) = 5.74* F(2,363) = 13.71* 7.18 (3.01) 8.17 (3.09) 8.52 (3.05) F(2,295) = 7.71* F(2,363) = 8.79* AQ = Aggression Questionnaire; AQ-SF = Aggression Questionnaire Short Form. * p <.01 (one-tailed)

46 Comparison of NAS-PI scores between inpatients (n = 142), outpatients (n = 194), and students (n = 160) M (SD) Comparisons Inpatients Outpatients Students Inpatients vs. students Outpatients vs. students NAS Total (14.02) (17.94) (14.34) F(2,299) = 9.78* F(2,351) = 5.27* Cognitive (4.72) (5.62) (4.68) F(2,299) = 3.74 F(2,351) = 5.26* Arousal (5.11) (6.69) (5.37) F(2,299) = 3.22 F(2,351) = 6.91* Behavior (5.57) (6.98) (5.95) F(2,299) = 20.93* F(2,351) = 2.35 PI (10.97) (15.15) NAS-PI = Novaco Anger Scale-Provocation Inventory (1994 version). * p <.006 (one-tailed).

47 Comparison of BVAQ scores between inpatients (n = 110), outpatients (n = 139), and students (n = 160) M (SD) Inpatients Outpatients Students Inpatients vs. students BVAQ = Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire. * p <.05, ** p <.01. Comparisons Outpatients vs. students BVAQ Total (21.36) (17.79) (16.16) F(2,267) = 4.64* F(2,296) = 4.99** Verbalizing (6.77) (6.83) (5.62) F(2,267) = 3.68* F(2,296) = 4.22* Fantasizing (7.73) (6.49) (5.77) F(2,267) = 15.48** F(2,296) = 7.40** Identifying (7.53) (6.29) (4.86) F(2,267) = 6.70** F(2,296) = 3.44* Emotionalizing (5.32) (4.93) (4.96) F(2,267) = 4.06* F(2,296) = 3.60* Analyzing (7.33) (5.90) (5.43) F(2,267) = 8.16** F(2,296) = 1.82

48 Resultaten Gewelddadige poliklinische patiënten scoren significant hoger dan normalen op agressief gedrag, boosheid en problemen met emoties Terbeschikkinggestelden scoren significant lager dan gewelddadige poliklinische patiënten op agressief gedrag, boosheid en problemen met emoties Terbeschikkinggestelden scoren vergeleken met normalen niet significant hoger op agressief gedrag, boosheid en problemen met emoties

49 Voorlopige conclusie en discussie Consequenties voor risicotaxatie? Consequenties voor behandel- en programmaevaluatie? Kan voor de meeste terbeschikkinggestelden een verblijf van drie jaar gevolgd worden door een intensieve semi-ambulante behandeling?

50 Behandelprogramma s 4. Discussie

51 Behandelprogramma s 5. Rollenspel

52 Contact Ruud Hornsveld Thijs Kanters Almar Zwets

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Niet meer door het lint Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Ben Serkei MOVISIE b.serkei@movisie.nl Ben Serkei is senior adviseur

Nadere informatie

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN 1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN Gedragsproblematieken bij kinderen kunnen onderverdeeld worden in emotionele stoornissen en gedragsstoornissen. Bij de eerste groep ligt de last bij het kind. Bij de tweede

Nadere informatie

NL ATSA: Zicht op Zeden 2015

NL ATSA: Zicht op Zeden 2015 0 NL ATSA: Zicht op Zeden 2015 INHOUDSOPGAVE Opening door de voorzitter van NL-ATSA Wineke Smid 1 Brain Research and Pedophilia: What it Means for Assessment, Treatment and Policy James Cantor 3 Te veel,

Nadere informatie

Pestgedrag; Verschillen de kinderen van de pestrollen in morele emoties en morele cognities?

Pestgedrag; Verschillen de kinderen van de pestrollen in morele emoties en morele cognities? Master Thesis, juli 2011 Master Kinder- en Jeugdpsychologie 2010/2011 Pestgedrag; Verschillen de kinderen van de pestrollen in morele emoties en morele cognities? De verschillen tussen pesters, slachtoffers,

Nadere informatie

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten.

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Doel Het hoofddoel van Head Up is depressieve klachten bij

Nadere informatie

Kanjertraining: theorie en effectiviteit

Kanjertraining: theorie en effectiviteit Kanjertraining: theorie en effectiviteit Lilian Vliek is psycholoog en doet promotieonderzoek naar het effect van kanjertrainingen, Gerard Weide is psycholoog en leerkracht en Kim Schutte is orthopedagoog

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

A5 PST-training na een CVA: (hoe) werkt het? Achtergrond. Overzicht. Gevolgen CVA. Kwaliteit van Leven. Disclosure belangen sprekers

A5 PST-training na een CVA: (hoe) werkt het? Achtergrond. Overzicht. Gevolgen CVA. Kwaliteit van Leven. Disclosure belangen sprekers HersenletselCongres 2014 3 november Disclosure belangen sprekers A5 PSTtraining na een CVA: (hoe) werkt het? (potentiële) belangenverstrengeling Geen De betrokken relaties bij dit project zijn: Sponsoring

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Interventies. Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57

Hoofdstuk 2. Interventies. Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57 Hoofdstuk 2 Interventies Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57 De uitgangsvraag van dit hoofdstuk is: Welk type interventie is het meest effectief voor welke leeftijdsgroep?

Nadere informatie

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen Samen op zoek naar effectieve behandeling van gedragsproblemen bij cliënten met lichte verstandelijke beperkingen: Het consortium LVG en gedragsproblemen Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie,

Nadere informatie

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Lang Leve de Liefde Onderbouw. Werkblad beschrijving interventie

Lang Leve de Liefde Onderbouw. Werkblad beschrijving interventie Lang Leve de Liefde Onderbouw Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Voor meer informatie en contact www.nji.nl/jeugdinterventies centrumgezondleven@rivm.nl www.ncj.nl/onderwerpen/233/erkenningscommissie-interventies

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Psychomotorische gezinstherapie

Psychomotorische gezinstherapie Marco Visser, Jac Maurer en Minny Kramer P Psychomotorische gezinstherapie Een eerste aanzet tot effectonderzoek Zowel psychomotorische als systeemtherapeuten zien bij gezinnen positieve verschuivingen

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen Methodiekbeschrijving CVD Echte Mannen 2 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is CVD Echte Mannen? 5 1. CVD Echte Mannen in vogelvlucht 7 1.1 Waarom met CVD Echte Mannen aan de slag? 7 1.2 De aanleiding: probleem

Nadere informatie

Pestprotocol Prinses Beatrixschool

Pestprotocol Prinses Beatrixschool Pestprotocol Prinses Beatrixschool Jij kunt het 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten 1.1 Wat verstaan wij onder pesten? 1.2 Welke gedragsrollen zien wij? Leerlingvolgsysteem 2.1 SCOL 2.2 Kinderen

Nadere informatie

TRAINERSHANDLEIDING. Fysiek-Mentale Weerbaarheidstraining. voor jongeren

TRAINERSHANDLEIDING. Fysiek-Mentale Weerbaarheidstraining. voor jongeren TRAINERSHANDLEIDING Fysiek-Mentale Weerbaarheidstraining voor jongeren De Fysiek-Mentale Weerbaarheidstraining is ontwikkeld door George van Veen, JongerenNu. Contactpersoon is Lorentz van Veen, JongerenNu,

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Samen leren, samen delen, samen doen

Samen leren, samen delen, samen doen In een groep ontmoet je mensen die hetzelfde meemaken als jij. Je hoeft niets uit te leggen. Samen leren, samen delen, samen doen Cursussen, groepen en voorlichtingen bij U Centraal Administratie Huiselijk

Nadere informatie

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester Psychopathie bij Adolescenten die geplaatst zijn in een Justitiële Jeugdinrichting. De relatie met een gedragsstoornis en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) Sharena Veldhuizen Studentnummer:

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl Geneeskundige en Gezondheidsdienst You vs Soa You vs Soa Evaluatie 2011 www.gggd.utrecht.nl Colofon uitgave Unit Soa GG&GD Gemeente Utrecht Postbus 2423 3500 GK Utrecht 030 286 3333 gggd@utrecht.nl in

Nadere informatie

Een maat om op te bouwen

Een maat om op te bouwen Een maat om op te bouwen Sociale competentie meten voor het basisonderwijs ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van de Rector Magnificus

Nadere informatie

3.1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

3.1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 PREVENTIE G g z - p r e v e n t i e 3 3. 1 G g z - p r e v e n t i e : d e p r e s s i e e n a n g s t 3. 2 G g z - p r e v e n t i e : ( j o n g e ) m a n t e l z o r g e r s e n f a m i l i e l e d e

Nadere informatie

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline 1/8 1/4 Borderline persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline, is een psychische aandoening. De belangrijkste kenmerken zijn sterke wisselingen in zowel

Nadere informatie