MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20"

Transcriptie

1 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1

2 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen

3 Inhoudsopgave mvo jaarverslag Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting 14 Mn Services; midden in de maatschappij 24 Mn Services; MVO vanuit de kern 34 MVO in onze dienstverlening 50 Onze mensen, ons belangrijkste kapitaal 62 MVO in de interne bedrijfsvoering 70 Mn Services; maatschappelijk betrokken 72 Assurance 74 Begrippenlijst MVO Verslag 20 1

4 Veerkrac Mn Services staat al meer dan zestig jaar midden in de samenleving. Als onderneming van en voor sociale partners is een sterk op de mens en maatschappij gerichte manier van ondernemen voor ons vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Mn Services dan ook geen tijdelijk traject. Het is een organisch proces, dat intrinsiek in ons bedrijf en onze mensen zit. We streven niet naar winstmaximalisatie, maar naar waardecreatie voor onze klanten en stakeholders. Uiteraard vraagt dit om investeringen, maar onze missie is om ervoor te zorgen dat pensioenen voor iederéén toegevoegde waarde hebben. Dat is in onze strategie ingebed. Ik durf dan ook te zeggen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze genen zit. Maar dat neemt niet weg dat we een lerende organisatie zijn. We blijven ons ontwikkelen en dit verslag is een volgende stap in de goede richting. Hierbij verliezen we ons voornaamste doel niet uit het oog: de zorg voor een goede oudedagsvoorziening voor onze klanten. De financiële sector verkeert al enige tijd in zwaar weer. Ook Mn Services heeft een turbulente periode achter de rug, die we als organisatie goed hebben doorstaan. Mn Services heeft veerkracht getoond. Al een aantal jaar investeren wij fors in onze medewerkers. Dat dit beleid zijn vruchten afwerpt, blijkt bijvoorbeeld uit ons ziekteverzuimpercentage. Dat is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Al twee jaar op rij zijn wij uitgeroepen tot Top Werkgever. Wij vinden de balans tussen werk en privé belangrijk. Als organisatie zijn we dan ook nagenoeg volledig gedigitaliseerd en ingericht op de individuele behoeften. Met de verhuizing naar een nieuw kantoorgebouw in Den Haag investeren we verder in onze mensen. De nieuwe locatie maakt nieuwe, flexibele werkvormen 2 Woord vooraf

5 ht mogelijk, zodat een goede balans tussen werk en privé mogelijk is. Als Raad van Bestuur zijn wij trots op ons belangrijkste kapitaal: onze mensen. Uiteraard ben ik ook trots op de presentatie van ons eerste MVO jaarverslag. Hiermee leggen we niet alleen verantwoording af over ons MVO beleid, maar scherpen we ook onze eigen ambities aan op dit terrein. Het verslag is bovendien een mooi startpunt om de dialoog met onze omgeving aan te gaan. Vanuit die omgeving klinkt namelijk een steeds luidere roep om transparantie en daar wil Mn Services gehoor aan geven. Ook dát is voor ons veerkracht. Durven luisteren naar de omgeving, en helder communiceren over producten en diensten, maar ook over de wijze waarop je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Voor een vermogensbeheerder met zo n grote maatschappelijke rol als Mn Services is een louter financiële kijk op beleggingen niet meer van deze tijd. Daarom hebben we ervoor gekozen maatschappelijk verantwoord beleggen zoveel mogelijk te integreren binnen de beleggingscategorieën van vermogensbeheer. Dat is een continu proces. Zo handelen we al een aantal jaar volgens de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties en trekken we op dat gebied samen op met onze opdrachtgevers. Ook op deze wijze laten we zien dat MVO niet op zichzelf staat, maar een intrinsiek gegeven is. Wil het succesvol zijn, dan is het een continu proces, geïncorporeerd in mens en organisatie. Een veerkrachtige organisatie. Ruud Hagendijk, voorzitter van de Raad van Bestuur Rijswijk, 10 mei 2011 MVO Verslag 20 3

6 Over dit verslag Dit is ons eerste Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) jaarverslag. Het verslag laat zien hoe wij ons MVO beleid in 2010 verder hebben opgesteld, vormgegeven en expliciet hebben gemaakt. Het verslag geeft een goed beeld van waar we staan aan het eind van 2010 en welke MVO uitdagingen wij de komende jaren oppakken. Een van de doelstellingen die wij voor ogen hebben is het uitbrengen van een jaarlijks MVO jaarverslag zodat we in de loop der jaren een duidelijk beeld kunnen schetsen van onze voortgang. We onderzoeken hierbij ook de mogelijkheden voor de integratie van ons sociaal jaarverslag, ons financieel jaarverslag en ons MVO jaarverslag. Helder, open en betrouwbaar Ons doel is om helder en open over onze duurzaamheidsprestaties met de buitenwereld te communiceren. Daarom volgen wij in onze verslaglegging de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Daarnaast melden wij ons vrijwillig aan voor de toetsing van ons MVO jaarverslag door de Transparantie benchmark. Door deelname aan deze benchmark krijgen wij zicht op hoe onze transparantie zich verhoudt tot die van andere organisaties en waar er voor ons nog een uitdaging ligt om onze verslaglegging verder te verbeteren. De betrouwbaarheid van onze verslaglegging tonen wij aan door verificatie met behulp van een externe en onafhankelijke auditor. Wij hebben onze externe accountant Deloitte Accountants B.V. gevraagd een beoordelings 4 Over dit verslag

7 opdracht uit te voeren met betrekking tot dit verslag. Wij hebben geen opdracht verleend tot het beoordelen van vergelijkende cijfers. Daarnaast hebben wij Deloitte Accountants B.V. gevraagd het GRI toepassingsniveau te beoordelen. Hiermee voldoet het verslag aan het GRI toepassingsniveau B+. Het assurance rapport van Deloitte Accountants B.V. is opgenomen op pagina Afbakening Dit verslag gaat alleen over Mn Services in Nederland. Naast ons hoofdkantoor in Rijswijk en onze vestiging in Amsterdam hebben wij ook een kantoor in Londen. Dit betreft een verkoopkantoor voor de dienstverlening rondom vermogensbeheer. Het beleid voor vermogensbeheer wordt in Nederland bepaald. De dienstverlening die het kantoor in Londen verkoopt, valt ook onder dit beleid. Het kantoor in Londen heeft slechts zes medewerkers en is daarom voor de hoofdstukken interne bedrijfsvoering en medewerkers buiten beschouwing gelaten. Het Verenigd Koninkrijk betreft een groeimarkt en heeft daarom invloed op ons financiële resultaat zoals beschreven in ons financiële verslag. Hier maken de activiteiten van het kantoor in Londen wel deel van uit. De inhoud van het verslag (materialiteit) De inhoud voor dit verslag is op verschillende manieren tot stand gekomen. In de eerste plaats wilden wij onze stakeholders graag informeren over hoe wij zijn gekomen tot ons MVO beleid en wat wij het afgelopen jaar allemaal in gang hebben gezet. Wij richten ons vooral op die informatie waarvan wij denken dat stakeholders die belangrijk vinden. Om hier een inschatting van te kunnen maken hebben we een aantal stappen gezet. We zijn uitgegaan van de onderwerpen die ISO en het Global Reporting Initiative hanteren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze onderwerpen zijn aangevuld met onderwerpen afkomstig uit een media-analyse. In deze media-analyse is gekeken naar de onderwerpen waarop Mn Services of andere organisaties in de branche zoal worden aangesproken. Eind 2010 is de groslijst van onderwerpen besproken door de MVO projectgroep. Gezamenlijk bepaalden zij welke onderwerpen een hoge prioriteit hebben voor het MVO beleid en het MVO jaarverslag van Mn Services. De prioriteit is bepaald op basis van twee criteria: de significantie van het onderwerp voor Mn Services en de mate van invloed die Mn Services heeft op het onderwerp. MVO Verslag 20 5

8 Voor het bepalen van de significantie zijn de volgende criteria meegewogen: De omvang van het effect op stakeholders en duurzame ontwikkeling. Het mogelijke effect van het ondernemen van actie of het uitblijven ervan. De mate van zorg van stakeholders over het thema. Het effect van een actie in relatie tot de omvang van de benodigde middelen voor de actie. De huidige prestaties van de organisatie in relatie tot bestaande wettelijke eisen, internationale normen en stand der techniek. Voor het bepalen van de mate van invloed is Mn Services opgedeeld in zes invloedsferen: Bedrijfsvoering (inclusief HR), Inkoop, Vermogensbeheer, Pensioenuitvoering, Advies en Maatschappelijk debat. De projectgroep heeft per invloedsfeer een inschatting gemaakt van de mate van invloed. De inhoud van dit verslag is een weerspiegeling van de prioritering die de verschillende onderwerpen in de materialiteitstoets hebben gekregen. Stakeholder betrokkenheid Dit verslag is er voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richten wij ons vooral op onze belangrijkste interne en externe stakeholders. Wij vinden het belangrijk onze stakeholders goed te informeren. Daarom starten wij in 2011 met een meer gestructureerde vorm van stakeholderdialoog over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en over de informatie die zij van ons verwachten. Onze externe stakeholders zullen actiever deel gaan uitmaken van onze materialiteitstoets. Dit eerste verslag vormt hiervoor een goed uitgangspunt. Lezers van dit verslag zijn van harte welkom om hun reactie op dit verslag met ons te delen. Informatieverzameling De informatie voor dit verslag is tot stand gekomen door het aanleveren van data door de verschillende relevante afdelingen. Ieder lid uit de MVO projectgroep was verantwoordelijk voor een of meerdere hoofdstukken en voor de bijbehorende informatieverzameling. Mn Services beschikt nog niet over een specifiek MVO informatiemanagement systeem. Een van de uitdagingen voor de komende jaren is 6 Over dit verslag

9 een dergelijk systeem op orde te krijgen en daarnaast om heldere prestatieindicatoren voor MVO te formuleren. Zo kunnen wij beter sturen op resultaat en deze resultaten ook beter inzichtelijk maken voor onszelf en onze stakeholders. In de bepaling van de CO 2 -footprint zijn de aspecten afval, elektriciteitsverbruik, gasverbruik, reiskilometers en koeling meegenomen. In de bepaling van de hoeveelheid en het verbruik van de voorgenoemde aspecten is gebruikgemaakt van schattingen en extrapolatie. Voor de omrekening naar CO 2 kg equivalenten zijn conversiefactoren van o.a. Defra (http: // archive.defra.gov.uk / environment / business / reporting / conversion-factors.htm) en ippc (http: // / publications_and_data.shtml ) gehanteerd. In het volgende jaarverslag zal de keuze voor de toegepaste conversiefactoren in meer detail worden toegelicht. De financiële informatie in dit verslag is gebaseerd op de informatie in het Mn Services jaarverslag Voor diverse cijfers, bijvoorbeeld in relatie tot onze interne bedrijfsvoering, is gebruikgemaakt van schattingen en aannames. Waar relevant geven wij dit aan in het verslag. Rapportageniveau Op dit verslag is het B+ niveau van de G3-richtlijnen van het Global Reporting Initiative van toepassing. De toetsing hiervan vormt onderdeel van de beoordelingsopdracht aan onze auditor. Zie hiervoor het assurancerapport op pagina Wij hebben de richtlijnen gebruikt zoals die zijn opgesteld voor organisaties in de financiële sector, het zogenaamde Financial Services Sector Supplement. De specifieke indicatoren voor de financiële sector zijn vooral relevant voor het onderdeel Vermogensbeheer. Slechts een enkele is van toepassing voor het onderdeel Pensioenuitvoering. Net zoals dat geldt voor ons MVO beleid en onze MVO prestaties, zijn wij ook op rapportagegebied een lerende organisatie. Met dit eerste verslag hebben wij een stevige basis gelegd. Voor de toekomst streven wij ook naar verdere verbeteringen op rapportagegebied. Zo is voor sommige GRI indicatoren nog onvoldoende informatie beschikbaar. Wij streven naar een A+ niveau in toekomstige verslagen. De volledige GRI-tabel is te vinden op onze website MVO Verslag 20 7

10 Samenvatting Ons primaire doel is het zorgen voor een goede oudedags voorziening in Nederland, nu en in de toekomst. Bij Mn Services geven bijna duizend professionals vorm en inhoud aan het pensioenlandschap van onze opdrachtgevers. Wij voeren de pensioenadministratie uit voor bijna twee miljoen mensen en ruim vijfendertigduizend werkgevers. Ook beheren wij een vermogen van ruim zeventig miljard euro voor diverse pensioenfondsen. Onze grootste opdrachtgevers zijn Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Stichting Bedrijfs pensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koop vaardij). Zij zijn tevens eigenaar van Mn Services. Als betrokken partner denken wij actief en innovatief met de opdrachtgever mee en dragen we proactief oplossingen aan. Al sinds onze oprichting streven we naar waarde creatie voor onze klanten en overige stakeholders, en nadrukkelijk niet naar winst maximalisatie. Dat zullen we ook blijven doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen wij structureel borgen in onze kern processen (pensioenuitvoering en vermogensbeheer), een onderdeel laten zijn van onze interne bedrijfsvoering en dit uitdragen als werkgever. Ook willen wij dit meer expliciet maken. Wij zien 8 Samenvatting

11 onszelf hierin als een lerende organisatie en zullen jaarlijks over onze voortgang rapporteren. De afgelopen periode lag de nadruk vooral intern: duurzaamheid in onze interne bedrijfs voering en ons personeelsbeleid. De komende periode treden wij meer naar buiten en betrekken wij ook onze externe stakeholders meer bij ons MVO beleid. Maatschappelijke invloed en impact De context waarbinnen wij opereren maakt dat wij verschillende rollen hebben binnen verschillende ketens, waarbinnen de invloed die wij kunnen uitoefenen en de mate van onze maatschappelijke impact verschilt. Bij pensioenuitvoering gaat het als top-drie speler in Nederland vooral om het inzetten van onze kennis en ervaring in het maatschappelijk debat rondom een duurzaam en modern pensioenbestel in Nederland. Een bestel waarin collectiviteit en solidariteit kernwaarden blijven, maar dat tegelijkertijd openstaat voor nieuwe economische en maatschappelijke werkelijkheden zoals de stijgende levens verwachting. Met het door ons beheerde vermogen reikt onze invloed verder dan Nederland, omdat wij wereldwijd investeren in verschillende sectoren. Het moment dat duurzaamheid definitief verankerd raakt is dichterbij dan we denken. Als dat gebeurt, heeft dat gevolgen voor hoe bedrijven en consumenten hun beslissingen nemen. Wij werken daarom binnen het mandaat van onze opdrachtgevers aan de verduurzaming van de ondernemingen waarin wij investeren. Daarnaast zijn we zelf werk gever. We hebben invloed op het welzijn van onze medewerkers en moeten proberen in te spelen op een steeds krapper wordende arbeids markt. Ten slotte kijken wij in onze eigen interne bedrijfsvoering naar hoe we onze eigen milieu-impact kunnen beperken en onze invloed in de keten kunnen aanwenden door duurzaam in te kopen. MVO in pensioenuitvoering Mn Services voert pensioenregelingen uit voor diverse fondsen. Wij willen kwalitatief goede diensten leveren tegen markt conforme tarieven. Onderzoek toont aan dat het opbouwen van pensioen in een groot pensioenfonds lagere kosten met zich brengt ten opzichte van andere vormen van pensioenopbouw. Daarnaast zetten wij ons in voor een zo heldere en toegankelijk mogelijke pensioencommunicatie, zodat pensioeninformatie voor iedereen begrijpe lijk is. In het hoofdstuk MVO in onze dienst verlening gaan wij hier dieper op in. MVO Verslag 20 9

12 MVO in Vermogensbeheer Mn Services verzorgt het vermogens beheer van pensioenfondsen en verzekeraars. Hierbij richten we ons op fiduciair management. Dit is een integrale benadering die ervoor zorgt dat alle vermogensbeheer activiteiten goed op elkaar worden afgestemd. Mn Services adviseert over het te voeren verantwoord beleggings beleid en zorgt voor de uitvoering ervan. Wij bepálen dus niet het beleggingsbeleid van verantwoord beleggen, dat gebeurt door de opdrachtgevers. Een vermogen van ruim zeventig miljard euro (ongeveer tien procent van het totale belegde vermogen door pensioenfondsen in Nederland) maakt het beleggingsbeleid tot een van de belang rijkste onderwerpen binnen ons MVO beleid. Wij streven ernaar dit vermogen volledig volgens onze leidende principes te beleggen. De komende jaren willen we dit stap voor stap waarmaken. Met de leidende principes sluiten we aan bij de UN PRI (Principles for Responsible Investment) en andere breed gedragen internationale verdragen. Voor beelden van ons beleid zijn bijvoorbeeld het aangaan van dialoog met ondernemingen die handelen in strijd met het global compact en uitsluitingen van ondernemingen die producten maken die in strijd zijn met de verschillende internationale verdragen. Om onze invloed te vergroten werken wij samen met andere investeerders, bijvoorbeeld rondom klimaat risico s. In het hoofdstuk MVO in onze dienstverlening gaan wij hier dieper op in. Onze mensen, ons belangrijkste kapitaal We willen een inspirerende werkgever zijn die bekend staat om de uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden. Vanuit de visie dat medewerkers het verschil kunnen maken, werken wij er hard aan om hun de kans te bieden dat verschil ook daadwerkelijk te maken. Die gedachte is onder andere vertaald naar goede opleidingsmogelijkheden, een actief vitaliteitsbeleid. Persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan het blijvend boeien en binden van medewerkers. Door een speciaal ontwikkelprogramma en door actief in te spelen op doorstroom van talentvolle medewerkers faciliteert Mn Services de ontwikkeling van haar medewerkers. Mensen die fit zijn, leveren betere prestaties, en voelen zich prettiger en veerkrachtiger. Daarom voeren we een actief gezondheidsbeleid, gericht op vitaliteit van onze medewerkers. We richten ons niet alleen op fysiek welzijn, maar op welzijn in de breedste zin van het woord. Wij willen marktconform en maatschappe lijk verantwoord belonen. Daarnaast willen wij dat ons beloningsbeleid prestaties beloont die een positieve bijdrage leveren aan de waarden van ons bedrijf. Daarom hebben wij in december 2010 veranderingen doorgevoerd in het beloningsbeleid die deze aspecten bevorderen. 10 Samenvatting

13 Onze verhuizing in 2011 en de beperkte parkeermogelijkheden bij onze nieuwe huisvesting waren de directe aanleiding om ons vervoersbeleid opnieuw tegen het licht te houden. Het nieuwe vervoersbeleid is mede gebaseerd op onze MVO ambities en draagt bij aan een verlaging van onze CO 2 -uitstoot, waarbij medewerkers worden uitgedaagd meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. In het hoofdstuk Onze mensen, ons belangrijkste kapitaal gaan wij uitgebreid in op de invulling en resultaten van ons MVO beleid binnen HR. MVO in de interne bedrijfsvoering Mn Services geeft graag het goede voorbeeld door MVO ook onderdeel te maken van haar interne bedrijfsvoering. Bij MVO in de bedrijfsvoering hebben wij twee speerpunten: duurzaamheid in het inkoopproces en het in kaart brengen van onze milieu-impact. Duurzaam inkopen betekent dat we bij onze inkopen voorwaarden stellen aan de duurzaamheid van het product en de bedrijfsvoering van de leverancier. In 2010 hebben we onder meer een gedragscode opgesteld voor leveranciers en een cursus duurzaam inkopen georganiseerd. Op deze manier proberen we verduurzaming in de keten te stimuleren. In 2010 zijn we gestart met het inzichtelijk maken van onze milieu-impact en met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een milieubeleid. Om te beginnen hebben we een CO 2 -footprint gemaakt van onze activiteiten. We streven ernaar onze uitstoot in de komende jaren verder te beperken. Verder streven we ernaar onze ICT te vergroenen bijvoorbeeld door energiezuiniger apparaten te gebruiken. Mn Services verhuist medio september 2011 naar kantoorgebouw de Zilveren Toren te Den Haag. Met behulp van externe experts is onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van het gebouw, duurzame mogelijkheden voor de inrichting en naar duurzame facilitaire processen. Dit zal onze impact op het milieu verminderen. Maatschappelijke Betrokkenheid Mn Services sponsort kennisontwikkeling op het gebied van pensioenvoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn NETSPAR, samen werking binnen het Holland Financial Center en een samenwerkingsverband met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. In 2010 zijn de eerste stappen gezet om ons sponsor- en donatiebeleid te professionaliseren. In 2011 geven wij hier verder handen en voeten aan. MVO Verslag 20 11

14 Mn Services: MVO prestaties en uitdagingen in vogelvlucht MVO Strategie en beleid MVO in dienstverlening Ambitie Verder uitbreiden en extern staven MVO beleid Mn Services Het volledig belegde vermogen beleggen volgens de tien leidende beginselen Belangrijkste resultaten 2010 Opzetten MVO organisatie MVO jaarverslag MVO onderdeel van jaarplannen van de verschillende afdelingen Twee SAS 70-rapporten, voor stem- en uitsluitingsprocessen Goede voortgang in actief aandeelhouderschap Belangrijkste uitdagingen voor 2011 en verder Formuleren heldere MVO doelstellingen en KPI s MVO borging in de organisatie Managementinformatiesystematiek voor MVO MVO stakeholderdialoog ESG integratie in alle asset classes volgens contoleerbare processen Een ruime voldoende op het klanttevredenheidsonderzoek Transparantie over het verantwoorde beleggingsbeleid 12 Samenvatting

15 Medewerkers Interne bedrijfsvoering Maatschappelijke betrokkenheid Een inspirerende werkgever zijn met uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden, aantrekkelijke werkgever zijn Milieu-impact van de interne bedrijfsvoering reduceren en alle inkopen duurzaam Investeren in kennisopbouw Talent Development Programme Nijenrode Verzuimcijfer onder de 4% Top werkgever 2010 Gemiddelde medewerkertevredenheid volgens benchmark financiële sector Opstellen CO 2 -footprint Carbonmanagement tool Opstellen Duurzaam inkoopbeleid Positieve pilot duurzaam inkopen beveiliging Cursus duurzaam inkopen gevolgd Energiezuinige ICT Integreren duurzaamheid in nieuwe huisvesting Sponsoring Pension Premia buffers and business cycles, Universiteit Amsterdam Bijdrage aan China Development Monitor, Nyenrode Samenwerking met Holland Financial Centre Zitting in Partner Council NETSPAR Opstellen beleid voor sponsoring en donaties Diversiteitsbeleid Verdere integratie MVO in HRM beleid en systemen Implementatie van het nieuwe werken en nieuw vervoersbeleid Herhuisvesting Implementatie duurzaam inkoopbeleid Formaliseren en implementeren beleid voor sponsoring en donaties Duurzame inzetbaarheid medewerkers MVO kennis en draagvlak onder medewerkers MVO Verslag 20 13

16 Mn Services; midden in de maatschappij Belangrijke kernwaarden voor ons zijn betrokkenheid, keuzevrijheid, transparantie en innovatie. Deze waarden liggen aan de basis van ons bedrijfsprofiel, en vanuit deze waarden geven wij ook invulling aan ons MVO beleid. 14 Mn Services; midden in de maatschappij

17 Ons profiel Vanuit onze betrokkenheid denken en werken we mee met medewerkers, klanten en sociale partners. Keuzevrijheid betekent dat wij resultaatgericht en op maat assisteren en adviseren, maar dat onze klant kiest. Transparantie is maximaal inzicht. Dat leidt tot optimale efficiency en de sterkste oplossingen. Innovatie houdt in dat wij vanuit onze ervaring, deskundigheid en daadkracht oplossingsgericht vernieuwen. Verbonden met sociale partners Onze kernactiviteiten zijn pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Wij werken voor pensioenfondsen, cao-fondsen en verzekeraars in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onze grootste opdrachtgevers zijn Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Stichting Bedrijfs pensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij). Zij zijn tevens eigenaar van Mn Services. Dat betekent dat we in handen zijn van werkgevers- en werknemers organisaties, maar wél zelfstandig opereren. Dankzij onze verbondenheid met sociale partners begrijpen we wat er maatschappelijk leeft. We delen dezelfde ambities, en faciliteren ze op alle aspecten van pensioenadministratie en vermogens beheer. De band met sociale partners zorgt ervoor dat zowel onze korte termijn als lange termijn doelstellingen met elkaar overeenstemmen. Pensioenuitvoering Mn Services voert de pensioenregelingen uit voor diverse pensioenfondsen en verzekeraars. Als organisatie zijn wij in staat om flexibele oplossingen te bieden. Afhankelijk van de opdrachtgever of de doelgroep levert Mn Services oplossingen op maat. Dagelijks hebben we werkgevers en pensioendeelnemers aan de telefoon. Hierdoor weten we waar de behoeften liggen en hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Onze unit Verzekeringen voert voor verschillende verzekeraars de inkomens verzekeringen uit. Wij werken hiervoor samen met diverse partijen zoals verzekeraars, co-assuradeurs, tussen personen en brancheorganisaties. De teams Klantbeheer, Polisbeheer en Schadebeheer verzorgen het gehele verzekeringsproces: van offertes via acceptatie en polis beheer tot en met berekenen en Wij voeren de pensioenadministratie uit voor bijna mensen en ruim werkgevers en beheren een vermogen van ruim euro voor diverse pensioenfondsen MVO Verslag 20 15

18 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME) Stichting Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) Stichting Administratiekantoor Mn Services III Stichting Administratiekantoor Mn Services II Stichting Administratiekantoor Mn Services I Mn Services N.V. uitkeren van schades inclusief schadelastbeheersing. Mn Services zal naast de risico verzekeringen die we al uitvoeren ook levens verzekeringen als product gaan voeren. Op welke wijze we daaraan invulling gaan geven zal in 2011 vorm moeten krijgen. Onze structuur Mn Services N.V. heeft drie aandeelhouders. Dit zijn drie afzonderlijke stichtingen die de aandelen houden voor Pensioenfonds Metaal & Techniek, Pensioenfonds van de Metalektro en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. Vermogensbeheer Mn Services verzorgt het vermogensbeheer van pensioenfondsen. Bij het vermogensbeheer richt Mn Services zich specifiek op fiduciair management. Fiduciair management is een integrale benadering van vermogens beheer die ervoor zorgt dat alle vermogens beheeractiviteiten optimaal op elkaar worden afgestemd. Van beleids advisering en portefeuille beheer tot het uitvoeren van risicocontroles en de rapportage aan opdrachtgevers en toezichthouders. Wij bedienen de volgende klanten: Zes bedrijfstakpensioenfondsen Zestien ondernemingspensioenfondsen Zes verzekeraars Zes overige klanten waaronder sociale fondsen Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is verantwoor de lijk voor de algemene leiding van Mn Services en eindverantwoordelijk voor de totale prestatie van Mn Services. Zij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. De twee leden van de Raad van Bestuur zijn Rudolf Hagendijk (voorzitter) en Walter Mutsaers. De Raad van Bestuur opereert als een collegiaal bestuur. Dat betekent dat beide leden aanspreekbaar zijn op en verantwoordelijk zijn voor alle onderwerpen en dat zij hun besluiten gezamenlijk nemen. Daarbinnen hebben de leden een portefeuille waarvoor zij in eerste aanleg verantwoordelijk zijn. 16 Mn Services; midden in de maatschappij

19 Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. De algemene vergadering benoemt de leden van de Raad van Bestuur en de commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt hiertoe een schriftelijke voordracht op. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan een lid van de Raad van Bestuur of een commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan. Ook is de Raad van Commissarissen te allen tijde bevoegd een lid van de Raad van Bestuur te schorsen. In 2010 zijn wijzigingen geweest in de Raad van Commissarissen. Op onze website onder over Mn Services staat de meest actuele situatie. Kerncommissies Raad van Commissarissen In 2007 heeft de Raad van Commissarissen twee kerncommissies ingesteld. Dit zijn de Audit- en Risk commissie en de Remuneratie- en Benoemings commissie. De Audit-en Risk commissie legt zich toe op de voorbereiding van besluitvorming van de Raad van Commissarissen op audit, risk en compliance gerelateerde zaken. Hierbij gaat het niet zozeer over controle, als wel over toezicht op de processen. De Remuneratieen Benoemingscommissie legt zich toe op de voorbereiding van besluitvorming van de Raad van Commissarissen op het gebied van remuneratie en (her)benoemingen. Medezeggenschap Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) is een belangrijke gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. De OR vertegenwoordigt de medewerkers van Mn Services en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. De OR heeft medezeggenschap in alle zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van Mn Services. Denk hierbij aan uitdagende thema s als personeel, organisatie, huisvesting, strategie, financiën en Human Resource Management. De afgelopen jaren heeft de OR zich ingezet voor omvangrijke en belangrijke thema s als de transitie van de pensioenadministraties van PME en Bpf Koopvaardij, het Medewerkertevredenheids onderzoek (MTO) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een actueel thema dat het personeel raakt is de nieuwe huisvesting en alles wat hiermee samenhangt. Ook in dit dossier is de OR een belangrijke gesprekspartner. Financieel Beleid Mn Services behoort tot de top-drie pensioen uitvoerders in Nederland en heeft een ambitie om verder te groeien. Niet omdat marktleiderschap een doel is, maar omdat de toenemende complexiteit van markt, maatschappij en regelgeving om Kerncijfers Som der bedrijfsopbrengsten 177,4 mln 137,2 mln 122,2 mln 147,7 mln Som der bedrijfslasten 169,6 mln 135,1 mln 115,1 mln 114,3 mln Resultaat na belastingen 6,6 mln 2,7 mln 6,4 mln 26,8 mln Aantal werknemers per 31 december (in fte en exclusief WAO'ers) Belegd vermogen ultimo jaar 70,7 mld 62,1 mld 55,9 mld 60,9 mld MVO Verslag 20 17

20 een brede en stevige organisatie vragen. Daar komt bij dat onze opdrachtgevers terecht steeds hogere eisen stellen aan hun pensioenbeheerder en fiduciair management. Onze opdracht gevers hebben recht op een stevige kennispartner. Daarnaast bieden continue groei en doorontwikkeling de dynamiek die onze toekomstige en huidige medewerkers mogen verwachten van een werkgever als Mn Services. complexer blijkt. Daarnaast worden toezicht houders steeds strenger en vragen om meer inzicht in de organisatie. Het is de taak van de afdeling Compliance om het hoofd te bieden aan deze ontwikkelingen en te voorkomen dat Mn Services weten regel geving overtreedt en daarmee publiekelijk in opspraak raakt. Het doel daarbij is het voorkomen van aantasting van de integriteit, en financiële, juridische en reputatieschade. Meer informatie over de financiële resultaten en ons financiële beleid en resultaten leest u in ons financiële jaarverslag op onze website. Corporate Governance Corporate governance betekent dat een organisatie bestuurlijk goed is ingericht, en dat zij goed ondernemerschap wil realiseren. Dit behelst integer en transparant handelen, goed bestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht hierop. Corporate governance maakt dat Mn Services goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt. Dit kunnen wij niet alleen. De relatie met de belangrijkste belanghebbenden van de onderneming, de eigenaren, werknemers, afnemers en de samenleving als geheel is hierbij van groot belang. Zij fungeren hierin als klankbord. Compliance Compliance is de onafhankelijke functie die gericht is op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving van wet- en regel geving, interne gedragscodes, waarden en procedures die verband houden met de integriteit van Mn Services. Organisaties moeten aan steeds meer wet- en regelgeving voldoen, die bovendien continu aangepast wordt en steeds Kerntaak: bevorderen integriteit medewerkers Het bevorderen van de integriteit van medewerkers en de organisatie behoort tot de kerntaken van compliance. Met een beheerste en integere bedrijfsvoering willen we zorgen voor een prettig werkklimaat en een goede reputatie. De compliance officers van Mn Services zorgen ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van de op het werkproces van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de reputatieen integriteitsrisico s. Voordat een medewerker in dienst treedt voeren wij een uitvoerige pre-employment screening uit. De twee belangrijkste documenten voor onze compliance zijn het Compliance Charter en onze Gedragscode en Interne Regelingen. Het Compliance Charter bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden van de afdeling compliance. In de Gedragscode en Interne Regelingen zijn de gezamenlijke principes en uitgangspunten voor onze manier van werken vastgelegd. Ook wordt aangegeven hoe onze medewerkers geacht worden om te gaan met klanten, leveranciers, collega s en met de samenleving in het algemeen. Beide documenten zijn beschikbaar op onze website onder Over Mn Services. 18 Mn Services; midden in de maatschappij

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Juni 2014 Inleiding In juni 2013 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, hierna te noemen PFZW of het pensioenfonds,

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Teslin Capital Management BV. Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren

Teslin Capital Management BV. Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren Teslin Capital Management BV Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren Versie november 2014 2 Onze visie: Een onderneming heeft als doel waarde te creëren op de lange termijn, met inachtneming van de belangen

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Dit is Achmea. 9 April 2015 Eindhoven

Dit is Achmea. 9 April 2015 Eindhoven Dit is Achmea 9 April 2015 Eindhoven MVO bij Achmea: gebaseerd op drie pijlers Ons bedrijf Achmea als werkgever en kantoororganisatie Ons werk Achmea als verzekeraar en institutioneel belegger Onze wereld

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VG SABIC IP

Algemene Ledenvergadering VG SABIC IP Algemene Ledenvergadering 15 april 2016 VG SABIC IP Gerard Rutten Algemeen Directeur DPS 2016-000103 In vogelvlucht. 1.DPS even voorstellen 2.Pensioenontwikkelingen in Nederland 2 DSM Pension Services

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen

Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen Delen uitkomsten Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen Patrick Corveleijn DNB Toezicht Pensioenen, 14 November 2016 Agenda Introductie: aanleiding en opzet onderzoek Uitkomsten Algemeen beeld Beleid Risicomanagement

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2014

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars

Gedragscode Verzekeraars Gedragscode Verzekeraars Den Haag, 22 juni 2011 1 1. Inleiding Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van Nederlandse particuliere verzekeraars. Verzekeraars spelen een centrale rol in het

Nadere informatie

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen 14 september 2015 VERD VERD VERD VERD GEWIJZI Vooraf VERD VERD 08 VERD Herziening IORP-richtlijn VERD G 01 02 03 04 05 VERD Toekomst pensioenstelsel Algemeen

Nadere informatie

HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN

HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN INTRODUCTIE Deelnemers geven de pensioenfondsen gemiddeld een 5.9 in 2016, dit is nagenoeg hetzelfde als in 2015. 33% geeft

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Cordares 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Cordares 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 is specialist in pensioenbeheer en inkomensverzekering voor meer dan één miljoen Nederlanders. Met 25 miljard euro vermogen onder beheer, een uitstekend track record en vakkennis opgebouwd sinds 1952,

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. Westblaak 35 ROTTERDAM MVO? Doen wij zo! Datum: 27-01-2015 Inleiding MVO? Natuurlijk! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); werken aan economische

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Speech Bert Boertje,

Speech Bert Boertje, Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank tijdens het congres van het Instituut voor Pensioeneducatie. De Doelen, Rotterdam, 10 december 2015 Dames en Heren,

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Contouren van morgen. Proces van materialiteitsanalyse

Contouren van morgen. Proces van materialiteitsanalyse Contouren van morgen Proces van materialiteitsanalyse Definitie en context Definitie Wat is echt materieel voor een goed begrip van de waardecreatie door een onderneming? Te onderzoeken aan de hand van:

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 1 Agenda Introductie APF Wat is een Algemeen Pensioenfonds? Het nut van een APF Wat zijn de belangrijkste bouwstenen van De Nationale APF?

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord hoe belegt BPL Pensioen Ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid BPL Pensioen wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de

Nadere informatie

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2014. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0)

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2014. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 14 gri tabel op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) 14 Strategie en analyse G4-1 Verklaring management over visie en strategie van duurzame ontwikkeling 2 Voorwoord

Nadere informatie

Visie 2020 Onze belofte aan de deelnemers. Samen bouwen aan goed pensioen

Visie 2020 Onze belofte aan de deelnemers. Samen bouwen aan goed pensioen Visie 2020 Onze belofte aan de deelnemers Samen bouwen aan goed pensioen Inleiding ABP heeft een visie ontwikkeld voor de middellange termijn, de ABP-visie op 2020. Met deze visie willen wij richting geven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel Bestuurlid Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Datum in werking treding 1 juli 2014 Functieprofiel bestuurslid 27022014.docx

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Van Risicomanagement naar Waarde Creatie. Duurzaam Inkopen 3.0

Van Risicomanagement naar Waarde Creatie. Duurzaam Inkopen 3.0 Van Risicomanagement naar Waarde Creatie Duurzaam Inkopen 3.0 Content Wie zijn wij Verdwaald in het woud Duurzaamheid gedefinieerd Drijfveren duurzaamheid Duurzaam inkopen De reis naar waardecreatie FIRmus

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Het doel van de Eerlijke Verzekeringswijzer is om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan te moedigen

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Directie Arbeidszaken Publieke Sector Arbeidsvoorwaarden en Overleg

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie