BE-A0516_108959_107655_DUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BE-A0516_108959_107655_DUT"

Transcriptie

1 BE-A0516_108959_107655_DUT Inventaris van het archief overgedragen door de familie Descamps - Reyntjens ( ). Het familiearchief Descamps - Reyntjens,(...) Barco NV en het archief van vakbondsafgevaardigde (... ) Eric Demets / Joachim Derwael m.m.v. Pol T. Descamps. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch.

2 2 Descamps - Reyntjens (Barco) BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF:...9 BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN...11 Deel I: Inventaris van het familiearchief Descamps-Reyntjens...11 Hoofdstuk I: Stukken betreffende de familie Descamps-Reyntjens in het algmeen...11 A. Stukken van familiale aard...11 Stukken betreffende de gronden en eigendommen van de leden van de diverse takken van de families Descamps en Reyntjens, B. Stukken betreffende de rol gespeeld door de familie Descamps-Reyntjens in het algemeen bij Barco NV (en rechtsvoorgangers)...21 Hoofdstuk II: Stukken betreffende afzonderlijke leden van de familie Descamps-Reyntjens..25 A. Stukken betreffende Camiel Descamps...25 Cursussen van Camiel Descamps uit de retorica aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk, Cursussen van Camiel Descamps uit zijn eerste jaar aan het Institut Technique Roubaisien, Agenda's van Camiel Descamps, B. Stukken betreffende Maria-Anna Descamps-Reyntjes...31 Balansen van de NV Cobar Electronic, C. Stukken betreffende Pol T. Descamps...36 I. Algemeen...36 Stukken betreffende lezingen, artikels... geschreven door Pol Descamps en betreffende (pers)artikels waaraan Pol Descamps zijn medewerking verleende, Persknipsels waarin Pol Descamps vermeld wordt, waar een foto van de archiefvormer werd opgenomen en/of waar hij zijn medewerking aan verleende, Stukken betreffende lezingen, artikels... geschreven door Pol Descamps, II. Stukken betreffende Barco NV (en rechtsvoorgangers) en partners/aandeel houders (Acec Nv) Archief betreffende de algemene leiding...44 a. Algemeen...44 Reglementen en procedures...44 Persoonlijke notities en briefwisseling...44 Afschriften van uitgegane brieven van Pol Descamps in het kader van zijn functies binnen Barco, Briefwisseling en persoonlijke verslagen van vergaderingen en telefoongesprekken opgesteld in het kader van zijn functies binnen Barco door Pol Descamps, Registers met persoonlijke aantekeningen gemaakt op de diverse vergaderingen en bezoeken in het kader van de functies binnen Barco, Persoonlijke notities van Pol Descamps en bijhorende stukken opgemaakt tijdens diverse vergaderingen in het kader van zijn functies binnen Barco, Agenda's, maand- en jaarverslagen...51 Agenda's van Pol Descamps bijgehouden in het kader van zijn functies

3 Descamps - Reyntjens (Barco) 3 binnen Cobar Barco Electronic NV, Agenda's van Pol Descamps bijgehouden door zijn secretaresse Rita Lanoo in het kader van zijn functies binnen Cobar Barco Electronic NV, Verslagen inzake de maandelijkse werkzaamheden van Pol Descamps, Jaarverslagen van The Barco Group, Rapporten, persknipsels... verzameld in het kader van de diverse functies binnen BArco NV...54 Stukken betreffende de discussie om tot een uniform glossarium/lexicon te komen in de diverse sectoren in de hoogtechnologische industrie, Persknipsels inzake Barco Industries NV en Barco Electronic NV, b. Bedrijfsstructuur...59 c. Bestuursorganen...60 Algemene leiding...60 Notulen en bijhorende stukken van de vergaderingen van het directiecomité van Cobar Barco Electronic NV, Notulen en bijhorende stukken van de raad van beheer van Cobar Barco Electronic NV, Notulen en bijhorende stukken van de Barco - Management vergaderingen, Notulen van het Kern Management Comité van Barco Industries NV, Afdelingsniveau...63 Notulen en bijhorende stukken van de Labovergaderingen, Notulen en bijhorende stukken van de vergaderingen van het Commercieel Comité, Stukken betreffende het strategisch overleg op de diverse echelons binnen Barco, Notulen en bijhorende stukken van de vergaderingen van het Operationeel Comité, d. Overlegorganen...65 Notulen en bijhorende stukken van de vergaderingen van de Beheerraad- Vennoten en het Overlegcomité, e. Crisis f. Externe betrekkingen...67 Algemeen (lezingen, beurzen, congressen, studiedagen...)...67 Notulen en bijhorende stukken van vergaderingen waaraan Pol Descamps in het kader van zijn functie bij Barco Industries NV deelnam, Reizen...73 Dossier inzake een reis naar Japan door Hugo Vandamme en Luc Vandenbroucke van 17 januari 1984 tot 26 januari 1984, ACEC NV...73 Werkgeversorganisaties...74 Politici en overheidsinstellingen (regionaal, nationaal en Europees)...74 Universiteiten...77 Dossiers inzake projecten van de postuniversitaire opleiding Bedrijfsbeheer aan de Universiteit Gent,

4 4 Descamps - Reyntjens (Barco) Samenwerking met andere bedrijven...77 Notulen en bijhorende stukken van de raad van beheer en het dagelijks bestuur van de VZW Telesenior TeleCommunity Stad Kortrijk, g. Bijzondere gebeurtenissen (vieringen, bezoeken, publicaties...)...79 Dossier inzake het bezoek van burgemeester Jozef De Jaegere aan enkele Kortrijkse bedrijven, onder andere aan Barco Industries NV, op 20 februari 1983, Stukken betreffende de medewerking van Pol Descamps aan het boek "Niches om te zien, de strategische groei van Barco", Archief betreffende het financieel beheer en de boekhouding...82 Balansen van de NV Cobar Electronic, Financiële jaarrapporten van Barco Industries NV, Vertrouwelijke dossiers inzake de te behalen financiële objectieven van Barco Industries NV in het volgende boekjaar ("profitplanboek"), Staten en bijhorende stukken inzake de marketing en verkoop, de productie en organisatie, de techniek, de financiën en de toestellen op zicht van het Video Systems Department, Archief betreffende personeelszaken en vorming van het personeel...85 Stukken betreffende cursussen inzake personeelsbeleid georganiseerd door het Productiviteitscentrum West-Vlaanderen VZW, Personeelsbladen Barco NV en rechtsvoorgangers, Adressenboekjes van de Barco-medewerkers (NV Cobar Barco Electronic), Cursussen van het Barco Training Center, Personeelsblad Barco "Scoop, editie Kortrijk/Kuurne", Personeelsbladen Barco Archief betreffende het commercieel beheer en de strategische planning...92 a. Huisstijl...92 b. Bedrijfsbladen en (reclame)brochures...93 Informatiebrochures betreffende The Barco Group, c. Strategische planning...94 Dossiers inzake een planning op middellange termijn, Notulen en bijhorende stukken van de vergaderingen inzake de strategische planning, Registers van Pol Descamps met persoonlijke aantekeningen gemaakt op de diverse vergaderingen met Hugo Vandamme in het kader van de functie directeur strategische planning, Stukken betreffende de voorbereidingen op de PMT's 16 en 17, Stukken betreffende creatief strategisch management, Stukken betreffende voorbereidende brainstormingen op de PMT's 16, 17 en 18, Vertrouwelijke maandelijkse beleidsrapporten inzake Barco Industries NV opgesteld door de directeur-generaal Hugo Vandamme, december februari Stukken betreffende de opvolging van PMT 17, d. Verkoop Statistieken inzake stockvoorraden, Rapporten inzake de verkoop en de marketing van Barco, zowel productspecifiek als geografisch, e. Distributeurs, klanten en leveranciers...103

5 Descamps - Reyntjens (Barco) 5 Stukken betreffende de samenwerking van Barco Electronic NV met de onderneming LVD Company NV, Archief betreffende het productieproces en de research en development III. Stukken betreffende het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Dossier inzake het lobbyen van Pol Descamps via diverse kanalen voor een functie als extern raadgever/bestuurslid bij Belgacom NV en het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie na de hervorming van de Regie van Telegrafie en Telefonie, IV. Stukken betreffende Creativ vzw V. Stukken betreffende de European Round Table of Industrialists Stukken betreffende de European Round Table of Industrialists, werkgroep "Research and Technology", VI. Stukken betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen VII. Stukken betreffende Open Net vzw Notulen en bijhorende stukken van de werkgroep Infrastructuur bij Open Net VZW, Dossier inzake de studie door Open Net VZW naar de ontwikkeling van een business telecommunicatienetwerk in de regio Kortrijk (Teleregio-Teleport), Notulen en bijhorende stukken van de raad van beheer, het directiecomité en de algemene ledenvergadering van de VZW Open Net - Regionaal Samenwerkingsverband voor Telecommunicatie, Stukken betreffende Open Net VZW gevormd door Pol Descamps in het kader van zijn functie als stichtend (ere-)voorzitter van de VZW, Registers met persoonlijke aantekeningen gemaakt op de diverse bijeenkomsten in het kader van Open Net VZW, Notulen en bijhorende stukken van de vergaderingen van diverse werkgroepen binnen de VZW Open Net, Notulen en bijhorende stukken van de werkgroep Europese Projecten en Internationale Communicatie, VIII. Stukken betreffende de rechtbank van Koophandel Kortrijk Stukken betreffende de Unie der Consulaire Rechters van België, IX. Stukken betreffende de Society of Motion Picture and Television Engineers (en ee Society of Information Display) Stukken betreffende de diverse comités en werk- en studiegroepen binnen de Society of Motion Picture and Television Engineers, SMPTE Journal, X. Stukken betreffende de Stichting Industrie-Universiteit Stukken betreffende de werking en de doelstellingen van de Stichting Industrie- Universiteit, XI. stukken betreffende de Stichting Interieur vzw XII. Stukken betreffende Teletech cv XIII. Stukken betreffende het Terra 2000-Project XIV. Stukken betreffende de rol van Pol Descamps in verenigingen en andere activiteiten Alumni Lovanienses Associatie der Oud-studenten van het Sint-Amandscollege te Kortrijk Belgische Vereniging van Adviseurs voor Buitenlandse Handel Brussels-EU chapter Club of Rome...127

6 6 Descamps - Reyntjens (Barco) 5. Citizens for a convention of the western democracies European Society of Corporate and Strategic Planners Nieuwsbrieven van de European Society of Corporate and Strategic Planners, Ledenlijsten van de European Society of Corporate and Strategic Planners, Eurosis VZW Federatie der Jonge Europese Bedrijfsleiders Groeninge Levensschool Kortrijk VZW Guldensporencomité Harvard Club of Belgium Stukken betreffende het lidmaatschap en de activiteiten van Pol Descamps binnen de Harvard Club of Belgium, Koninklijke Federatie der Belgische Ingenieursverenigingen Koninklijke Unie van Burgerlijke Ingenieurs uit de Katholieke Universiteit Leuven en uit de Université Catholique de Louvain Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging VZW Ledenlijsten van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging VZW, Kring van Reserve-Officieren van Kortrijk en Omliggende Orde van Architecten West-Vlaanderen Orde van den Prince Vereniging der Ingenieurs van de Katholieke Universiteit van Leuven XV. Stukken betreffende het Vrij Technisch Instituut, de Vrije Hogeschool voor Technologie en Informatica Kortrijk en de Provinciale Industriële Hogeschool Notulen en bijhorende stukken van de inrichtende macht van de VZW Vrije Technische Scholen te Kortrijk (en rechtsvoorgangers), XVI. Stukken betreffende werkgeversorganisaties Fabrimetal Notulen en bijhorende stukken van de raad van beheer van Fabrimetal NV, Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) -UNIAPAC a. Quadragesimo-Anno Kring b. UNIAPAC c. Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (West-Vlaanderen) Notulen en bijhorende stukken van vergaderingen binnen het VKW West- Vlaanderen, Notulen en bijhorende stukken van de Werkgroep "Open Sky", Stukken betreffende de werkzaamheden van Pol Descamps binnen het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden West-Vlaanderen, Bestuursledenboekjes VKW West-Vlaanderen, Vlaams Economisch Verbond - VEV Notulen en bijhorende stukken van de raad van beheer van het Vlaams Economisch Verbond, Voka-Kamer van Koophandel Kortrijk a. Jonge Ekonomische Kamer Kortrijk - Jaycees Kortrijk/België Jaarboeken van de Jonge Ekonomische Kamer België, Stukken betreffende de diverse lustrumvieringen van de Jonge Kamer - Jaycees Kortrijk VZW,

7 Descamps - Reyntjens (Barco) 7 b. Promotiecentrum voor Ondernemingen VZW c. VOKA-Kamer van Koophandel Kortrijk Notulen en bijhorende stukken van de raad van beheer van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Kortrijk, XVII. Stukken van persoonlijke aard Zakagenda's van Pol Descamps, D. Stukken betreffende Lieven Descamps Balansen van de NV Cobar Electronic, E. Stukken betreffende Beatrix Descamps Deel II: Inventaris van het archief van vakbondsafgevaardigde Eric Demets Deel III: Documentatie Hoofdstuk I: Documentatie van Camiel Descamps en Maria-Anna Reyntjens La Science et la Vie, Parijs, Hoofdstuk II: Platencollectie Camiel Descamps en Maria-Anna Descamps-Reyntjens Hoofdstuk III: Documentatie van Pol Descamps L'Evolution des relations industrie-université. Perspective d'avenir, Brussel, Stichting Industrie-Universiteit, News Bulletin, Institute of International Education. Fullbright Program Issue, New York, Ondernemen, Brussel, Ons Leven, Leuven, Programma der leergangen, Leuven, Leuvense Universitaire Uitgaven, Radio Bulletin, Bussum (Nederland), Technologie Transfert Express Benelux, Brussel, The Fulbright Tattler, Antwerpen, Hoofdstuk IV: Documentatie van Eric Demets...175

8

9 Descamps - Reyntjens (Barco) 9 Beschrijving van het archief: Beschrijving van het archief: Naam archiefblok: Descamps - Reyntjens (Barco) Periode: Archiefbloknummer: BE-A Omvang: Archiefbewaarplaats: Rijksarchief te Kortrijk Archiefvormers: Descamps, Lieven, Descamps, Beatrix, Demets, Eric, Van Ruymbeke, François Augustin Joseph, BARCO, Descamps-Reyntjens, Maria-Anna, Descamps, Camiel,

10

11 Descamps - Reyntjens (Barco) 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Deel I: Inventaris van het familiearchief Descamps-Reyntjens. Hoofdstuk I: Stukken betreffende de familie Descamps-Reyntjens in het algmeen. DEEL I: INVENTARIS VAN HET FAMILIEARCHIEF DESCAMPS-REYNTJENS. A. Stukken van familiale aard. HOOFDSTUK I: STUKKEN BETREFFENDE DE FAMILIE DESCAMPS- REYNTJENS IN HET ALGMEEN. A. STUKKEN VAN FAMILIALE AARD Kwitantie van de Sint-Michielskerk te Kortrijk voor de begrafenis van de huisvrouw van Cornelius Soisson, stuk Stukken betreffende de gronden en eigendommen van de leden van de diverse takken van de families Descamps en Reyntjens, STUKKEN BETREFFENDE DE GRONDEN EN EIGENDOMMEN VAN DE LEDEN VAN DE DIVERSE TAKKEN VAN DE FAMILIES DESCAMPS EN REYNTJENS, Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire schuldbekentenissen, verdeling van goederen..., omslag 1344 Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire schuldbekentenissen, verdeling van goederen..., omslag 1345 Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire schuldbekentenissen, verdeling van goederen...,

12 12 Descamps - Reyntjens (Barco) omslag 1346 Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire schuldbekentenissen, verdeling van goederen..., omslag 1347 Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire schuldbekentenissen, verdeling van goederen..., omslag 1348 Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire schuldbekentenissen, verdeling van goederen..., omslag 1349 Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire schuldbekentenissen, verdeling van goederen..., omslag 1350 Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire schuldbekentenissen, verdeling van goederen..., omslag 1351 Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire schuldbekentenissen, verdeling van goederen..., omslag 1352 Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire schuldbekentenissen, verdeling van goederen..., omslag 1353 Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire

13 Descamps - Reyntjens (Barco) 13 schuldbekentenissen, verdeling van goederen..., omslag 1354 Notariële akten van leden van de families Descamps en Reyntjens betreffende koopakten, huwelijkscontracten, hypothecaire schuldbekentenissen, verdeling van goederen..., omslag 1106 Doodsprentjes van vrienden en kennissen van de familie Descamps, pak 1107 Doodsprentjes van vrienden en kennissen van de familie Descamps, pak 1109 Doodsbrieven en -prentjes van leden van de diverse takken van de families Descamps en Reyntjens, omslag 1110 Doodsbrieven en -prentjes van leden van de diverse takken van de families Descamps en Reyntjens, omslag 1111 Doodsbrieven en -prentjes van leden van de diverse takken van de families Descamps en Reyntjens, omslag 1112 Doodsbrieven en -prentjes van leden van de diverse takken van de families Descamps en Reyntjens, omslag 1113 Doodsbrieven en -prentjes van leden van de diverse takken van de families Descamps en Reyntjens, omslag 1274 Huwelijksboekje van Franciscus Descamps en Coleta Carette, deel

14 14 Descamps - Reyntjens (Barco) 1256 Stukken betreffende prijzen gewonnen door Jules Descamps op het Sint- Amandscollege te Kortrijk, omslag 1219 Klasfoto van het derde jaar Latijn-Grieks met Jules Descamps aan het Sint- Amandscollege te Kortrijk, stuk 1103 Documentatie en briefwisseling inzake familiefeesten (communies, huwelijken...), pak 1104 Documentatie en briefwisseling inzake familiefeesten (communies, huwelijken...), pak 1367 Inschrijvingsregisters van de leden van de Congregatie van de Derde Orde van Sint-Fransiscus van Assisi te Kortrijk, Inschrijvingsregisters van de leden van de Congregatie van de Derde Orde van Sint-Fransiscus van Assisi te Kortrijk, Briefwisseling tussen verschillende leden van de families Descamps en Reyntjens, pak 1226 Dagboek van Theoduul Reyntjens, Descamps, Camiel, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens,

15 Descamps - Reyntjens (Barco) Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens,

16 16 Descamps - Reyntjens (Barco) Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens,

17 Descamps - Reyntjens (Barco) Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens,

18 18 Descamps - Reyntjens (Barco) 1422 Losse foto's van de families Descamps en Reyntjens, Huwelijksboekje van Jules Descamps en Maria Libbrecht, deel 1184 Postkaarten ingekomen bij Jules Descamps, Camiel Descamps en Maria- Anna Descamps-Reyntjens, omslag 1228 Lidkaart van "De Spaarders van West-Vlaanderen" van Jules Descamps, stuk 1272 Ingekomen brief van Jules Descamps waarin hij wordt opgeroepen om zich te melden als gijzelaar aan het stadhuis te Kortrijk op 19 december stuk 1202 Verweerschrift van Camiel Libbrecht gericht aan zijn werkgever de minister van Onderwijs en opgesteld tijdens zijn gevangenschap te Tongeren, Afschrift 1965 met bijkomende documentatie Doodsprentjes van vrienden en kennissen van de families Descamps en Reyntjens, pak 1432 Glas- en kunststofnegatieven van de familie Reyntjens, [voor 1930] stukken 1124 Stukken betreffende het huwelijk van Camiel Descamps en Maria-Anna Reyntjens en de verloving van Alice Reyntjens met Jozef Versavel, omslag 1373 Huwelijksfoto van Gudula Reyntjens en Elie Timmerman, stuk

19 Descamps - Reyntjens (Barco) Identiteitskaart van Jules Descamps, stuk 1186 Ingekomen postkaarten bij diverse leden van de familie Descamps- Reyntjens, omslag 1115 Ingekomen geboortekaartjes van vrienden en kennissen van de familie Descamps-Reyntjens, pak 1381 Huwelijksfoto's van Jan Reyntjens en Marie-Louise Meyfroodt, stukken 965 Palmares Sint-Amandscollege, schooljaar , Kortrijk, Beyaert, Palmares Sint-Amandscollege, schooljaar , Kortrijk, Beyaert, Palmares Sint-Amandscollege, schooljaar , Kortrijk, Beyaert, Palmares Sint-Amandscollege, schooljaar , Kortrijk, Beyaert, Palmares Sint-Amandscollege, schooljaar , Kortrijk, Beyaert, Palmares Sint-Amandscollege, schooljaar , Kortrijk, Beyaert,

20 20 Descamps - Reyntjens (Barco) 1251 Stukken betreffende Leon Claeys en zijn familie(bedrijf), Doodsbrieven van Elie Timmerman en Gudula Reyntjens, de schoonbroer en de zus van Camiel Descamps, en bijhorende rouwbetuigingen, omslag 1231 Stukken betreffende het voogdijschap over de kinderen van Elie Timmerman en Gudula Reyntjens, de zus van Maria-Anna Descamps-Reyntjens, en betreffende de laatste uren van het leven van Gudula Reyntjens opgetekend door haar broer Robert Reyntjens, omslag 1197 Stukken betreffende de opmaak van de stamboom van de familie Reyntjens en genealogische aantekeningen, Stukken betreffende het overlijden van Gentil Reyntjens, omslag 1232 Doodsbrief van Charles Gaston Robert Reyntjens, stuk 1196 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Descamps, ongedateerd. 1 omslag 1203 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Libbrecht, ongedateerd Foto van Gentil Reyntjens, ongedateerd Foto van Paul Reyntjens, ongedateerd. 1 stuk 1 stuk

21 Descamps - Reyntjens (Barco) Foto van de familie Waelkens-Libbrecht, ongedateerd Foto gemaakt door Jules Descamps van het standbeeld van monseigneur De Haerne op de Grote Markt in Kortrijk, ongedateerd. 1 stuk 1261 Fotoalbums van de familie Descamps-Reyntjens, ongedateerd Fotoalbums van de familie Descamps-Reyntjens, ongedateerd Naamkaartjes en blanco briefpapier van diverse leden van de familie Descamps-Reyntjens, ongedateerd. 1 omslag B. Stukken betreffende de rol gespeeld door de familie Descamps-Reyntjens in het algemeen bij Barco NV (en rechtsvoorgangers). B. STUKKEN BETREFFENDE DE ROL GESPEELD DOOR DE FAMILIE DESCAMPS-REYNTJENS IN HET ALGEMEEN BIJ BARCO NV (EN RECHTSVOORGANGERS). 622 Dossier inzake de borgen bij de banken en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid op de lopende rekeningen en op de persoonlijke bezittingen van de familieleden Descamps-Reyntjens als aandeelhouders van Barco, omslag BARCO, Dossier inzake de borgen bij de banken en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid op de lopende rekeningen en op de persoonlijke bezittingen van de familieleden Descamps-Reyntjens als aandeelhouders van Barco, omslag BARCO, Dossier inzake de borgen bij de banken en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid op de lopende rekeningen en op de persoonlijke bezittingen van de familieleden Descamps-Reyntjens als aandeelhouders van Barco, omslag BARCO,

22 22 Descamps - Reyntjens (Barco) 625 Dossier inzake de borgen bij de banken en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid op de lopende rekeningen en op de persoonlijke bezittingen van de familieleden Descamps-Reyntjens als aandeelhouders van Barco, omslag BARCO, Dossier inzake de borgen bij de banken en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid op de lopende rekeningen en op de persoonlijke bezittingen van de familieleden Descamps-Reyntjens als aandeelhouders van Barco, omslag BARCO, Dossier inzake de borgen bij de banken en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid op de lopende rekeningen en op de persoonlijke bezittingen van de familieleden Descamps-Reyntjens als aandeelhouders van Barco, omslag BARCO, Dossier inzake de borgen bij de banken en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid op de lopende rekeningen en op de persoonlijke bezittingen van de familieleden Descamps-Reyntjens als aandeelhouders van Barco, omslag BARCO, Dossier inzake de borgen bij de banken en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid op de lopende rekeningen en op de persoonlijke bezittingen van de familieleden Descamps-Reyntjens als aandeelhouders van Barco, omslag BARCO, Dossier inzake de borgen bij de banken en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid op de lopende rekeningen en op de persoonlijke bezittingen van de familieleden Descamps-Reyntjens als aandeelhouders van Barco, omslag BARCO, Dossier inzake de borgen bij de banken en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid op de lopende rekeningen en op de persoonlijke bezittingen van de familieleden Descamps-Reyntjens als aandeelhouders

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN UITKOOPBOD OP ALLE 4.282.901 GEWONE AANDELEN UITGEGEVEN DOOR PUNCH TELEMATIX NV (DE VENNOOTSCHAP ) EN NOG NIET

EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN UITKOOPBOD OP ALLE 4.282.901 GEWONE AANDELEN UITGEGEVEN DOOR PUNCH TELEMATIX NV (DE VENNOOTSCHAP ) EN NOG NIET TRIMBLE NAVIGATION LIMITED EEN CORPORATION OPGERICHT NAAR CALIFORNISCH RECHT 935 STEWART DRIVE, SUNNYVALE 94085, CALIFORNIA VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (DE BIEDER ) VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OVERNAMEBOD

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. De ondernemingen. Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael en Dirk Luyten

Hoofdstuk 21. De ondernemingen. Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael en Dirk Luyten Hoofdstuk 21 De ondernemingen Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael en Dirk Luyten 1. Opsporen van bedrijven Vooraleer de soorten ondernemingen en de bronnen afkomstig van bedrijven te behandelen, vestigen

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

'Papieren (met) waarden(n)'

'Papieren (met) waarden(n)' Heemkring Opwijk-Mazenzele Erfgoeddag 22 april 2007 'Waarden Niet te schatten' Tentoonstelling, documentenidentificatie en publicatie 'Papieren (met) waarden(n)' Waarde(n) van Erfgoed Voor de editie 2007

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 ALGEMENE VERGADERING 11 april 2014 In de Hogeschool Universiteit Brussel staan studenten centraal. Zij richt zich op de ontwikkeling van hun talenten, hun persoonlijke groei

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE 1 Inhoud Inleiding en Algemene informatie 3 Structuur van het kapitaal en het aandeelhouderschap 4 Raad van Bestuur 4 Samenstelling 4 Werking 6 Dagelijks beheer 8 Gedragsregels binnen

Nadere informatie

In het Noorden: Vlaanderen en België

In het Noorden: Vlaanderen en België In het Noorden: Vlaanderen en België Algemeen Partnerwerking is de kernactiviteit van CDI-Bwamanda-België. De activiteiten die in Vlaanderen en België georganiseerd worden, staan in functie van deze partnerwerking.

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Kamer van Vastgoed-Experten vzw BEROEPSVERENIGING Opgericht als VZW te Antwerpen op 21-06-2006 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, akten der VZW's dd. 17-09-2006 onder nr. 17617/2002.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2015 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

JAAROVERZICHT EN BELANGRIJKSTE CIJFERS SLIMME MARKETING DIE ZIN GEEFT TIJDLIJN VAN DE DIGITALE REVOLUTIE DIENSTENAANBOD AGENTSCHAPPEN

JAAROVERZICHT EN BELANGRIJKSTE CIJFERS SLIMME MARKETING DIE ZIN GEEFT TIJDLIJN VAN DE DIGITALE REVOLUTIE DIENSTENAANBOD AGENTSCHAPPEN JAAROVERZICHT EN BELANGRIJKSTE CIJFERS SLIMME MARKETING DIE ZIN GEEFT TIJDLIJN VAN DE DIGITALE REVOLUTIE Building brand experiences DIENSTENAANBOD AGENTSCHAPPEN CORPORATE GOVERNANCE BESTUUR EN TOEZICHT

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

Inleiding inventaris NV BBDS.

Inleiding inventaris NV BBDS. Inleiding inventaris NV BBDS. Verantwoording archiefschema en inventarisering. De inventarisatie van het bedrijfsarchief van de NV Bonneterie Bosteels De Smeth, is in twee fasen verlopen. Tijdens een eerste

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ADVIES 13.005 Over het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Nadere informatie