Bulletin van de Vereniging voor Klinische Psychotherapie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bulletin van de Vereniging voor Klinische Psychotherapie"

Transcriptie

1 Bulletin van de Vereniging voor Klinische Psychotherapie

2 Vereniging voor Klinische Psychotherapie Bulletin 24

3 Bestuur: W.R. Scholte, voorzitter Mw. C. E. Wismeyer, secretaris Dhr. J. van den Berg, penningmeester Dhr. P. W. Deege Dhr. F. M. Huitema Secretariaat: Jiska Scholte, Bilderdijkstraat 1a, 3881 WB Putten, Tel: adres: Redactie van het Bulletin: W. de Waard, Haaghuishof 29, 2352 SW Leiderdorp, Tel: adres: VKP Website: Redactie van de Website: Jiska Scholte adres:

4 Een grotere VKP kan meer doen Werft één of meer leden uit kliniek of uit dagkliniek en uit diverse referentiekaders. Gespecialiseerd lidmaatschap 70 Euro Met merknaam klinisch psychotherapeut, na voltooide opleiding tot klinisch psychotherapeut Gewoon lidmaatschap Psychologen, geregistreerd als psychotherapeut, kunnen het gewoon lidmaatschap aanvragen. Psychiaters zijn geregistreerd als psychotherapeut en kunnen het gewoon lidmaatschap aanvragen. 70 Euro Aspirant lidmaatschap Buitengewoon lidmaatschap Senior lidmaatschap Lidcontribuant Instellingen kunnen lidcontribuant worden. Zij ondersteunen daarmee de VKP en ontvangen het Bulletin en uitnodigingen voor vergaderingen en studiedagen. Dit lidmaatschap is dan naast en niet als vervanging van individuele lidmaatschappen 35 Euro 35 Euro 35 Euro 70 Euro Aanmelding bij het secretariaat van de VKP: Jiska Scholte, Bilderdijkstaraat 1a, 3881 WB Putten, Tel: , adres:

5 Inhoudsopgave 2. Inhoudsopgave 3. Redactioneel 4. Klinische psychotherapie in de provincie Overijssel 11. Focussed Group Therapy for Burned-out Patiënts Verslag van een IAGP congres door M. E. van Aken - van der Meer 15. Landelijke dag van de Vereniging van Medewerkers in voorzieningen voor Psychiatrische Dagbehandelingen (VMPD) Inleiding 16. Traumatisering en Persoonlijkheidsproblematiek: diagnostiek en behandeling Door H.A. Gerritsen 22. De noodzaak van goede diagnostiek van dissociatieve stoornissen in een deeltijdbehandeling; waarom eigenlijk en hoe zien die patiënten er uit Door S. Boon 25. Aandacht voor. 27. Aankondigingen 28. Kenmerken van Klinische Psychotherapie volgens de VKP 28. Referentiekaders in de klinische psychotherapie

6 Redactioneel Het zou logisch geweest zijn als dit Bulletin begon met een verslag van de Hete Hangijzermiddag in November Helaas moet ik u (en mijzelf) teleurstellen. De geluidsapparatuur was matig en mijn gehoor op dat moment slecht zodat ik slechts flarden van het gesprokene heb kunnen opvangen. Ik hoop dat ik in het volgende Bulletin er nog iets van kan weergeven. Het onderwerp van de lezing van Ria Reul: 'En van werken word je bepaald niet slechter' is belangrijk genoeg. Men ziet in de klinische psychotherapie meer en meer dat de van ouds bekende therapieën worden aangevuld met aandacht voor werkhervatting en leren om de vrije tijd goed te besteden en om zelfstandig te leren wonen. Dat zijn immers belangrijke aspecten in het leven die ook meebepalen of iemand zich staande kan houden. In het artikel over klinische psychotherapie in Overijssel gaat het over de deeltijdbehandeling van de Zwolse Poort en onder andere hun aanpak om mensen te leren zelfstandig te wonen. Belangwekkend, evenals hun jaarlijkse kampeertocht in de Ardennen. En de kwaliteit wordt goed in het oog gehouden: alle verpleegkundigen hebben de 'cursus werken met groepen' gedaan evenals de 'training klinische psychotherapie'. Burned-out patiënten zijn niet alleen en niet altijd met directieve therapie weer in het zadel te krijgen. Marja van Aken was bij het IAGP congres in Istanbul en doet verslag van een boeiende workshop over de behandeling van burned-out patiënten met kortdurende klinische psychotherapie. De landelijke dag van de VMPD in December 2004 ging over traumatisering en persoonlijkheidsproblematiek, een onderwerp dat ook van belang is voor de klinische psychotherapie. De lezing van Suzette Boon geeft handvatten hoe dissociatieve patiënten die geen baat kunnen hebben van klinische psycho- therapie te herkennen. In de rubriek Aandacht voor. gaat het vooral over de DBC's die in snel tempo naderbij komen. 1 Januari 2006 is het zover. En in April is er weer een training Klinische Psychotherapie, zoals u in de rubriek Aankondigingen kunt lezen. Mijns inziens belangrijk voor iedereen die de training nog niet heeft gedaan. Wim de Waard.

7 Klinische psychotherapie in de provincie Overijssel Inleiding In de Bulletins 19 en 20 ging het over De Wieke in Enschede. Dit keer was ik in Zwolle. Ik hoorde Jan van de Berg een keer zeggen dat zij iets hadden dat wellicht uniek is in Nederland. Er op af dus. Naar de DKP, de Deeltijd Klinische Psychotherapie van De Zwolse Poort. Zo heet de GGZ West-Overijssel. Maar deze GGZ reikt ook tot aan de oostgrens, want Hardenberg hoort er ook bij. U weet wel, dat dorpje aan de grens met Duitsland. En voor de ouderen, de vroegere inrichting St. Franciscushof in Raalte valt er ook onder. Tegenwoordig ligt het centrum van de activiteiten in Zwolle en daar is dus ook het hoofdgebouw. Een flink gebouw waar zich op de begane grond de acute psychiatrische dagbehandeling bevindt, op de eerste etage basiszorg wordt gegeven en op de tweede etage de DKP is gehuisvest, als een van de specialistische afdelingen van de Zwolse Poort. De Zwolse Poort: de tweede etage, met de lichte stenen, is van de DKP, best groot dus. De DKP is een programma voor de behandeling van persoonlijkheids- problematiek. Samen met de DGT, het protocollaire programma voor mensen met ernstige borderline persoonlijkheidsproblematiek (Linehan dus), en met de afdeling poliklinische nabehandeling vormen zij de afdeling voor Persoonlijkheidsharmonisatie. Dat vind ik een mooi woord. Ik had het in dit verband nog niet eerder gehoord. Maar inderdaad, bij een geslaagde behandeling heeft de patiënt /cliënt een harmonischer persoonlijkheid verworven en harmonischer relaties met de omgeving.

8 Ik sprak daar met Jan van den Berg, onze penningmeester, en met Theo Verhoeven, psychotherapeut en manager zorg van de afdeling persoonlijkheids harmonisatie. De deeltijdbehandeling is ruim 25 jaar geleden in Raalte begonnen als een resocialiserende en stabiliserende afdeling. In 1984 verhuisden zij naar Zwolle en al snel met een psychotherapiegroep gestart. In 1989 werden het stabiliserende/resocialiserende en het psychotherapeutische deel gesplitst en kwam de DKP tot stand. In 1994 verhuisden zij binnen Zwolle en waren zij in hetzelfde gebouw als de RIAGG gehuisvest. In 2003 weer een verhuizing naar de huidige locatie. En een volgende verhuizing (binnen Zwolle) is al weer in de planning. Dit maal naar een definitieve op maat gesneden nieuwbouw. In dat verband heeft Theo een stukje in het wijkblad geschreven om de toekomstige wijkbewoners op de hoogte te stellen en mede om ze gerust te stellen. Hij vergeleek daarin de behandeling met een beroepsopleiding, waar je ook met een groep een lesprogramma bij verschillende docenten volgt. De docent coacht de leerlingen, zet ze aan het werk, en zet ze in gesprek met elkaar. Ze leren een vak en gaan dat vak in de praktijk toepassen. De DKP wordt zodoende wel eens een 'levensschool' genoemd. En omdat een vak leren enkele jaren in beslag neemt is het logisch dat een DKP-behandeling ook meer dan een jaar in beslag neemt. Het bovenstaande illustreert dat zij de nodige aandacht besteden aan de mensen met wie zij te maken hebben. Dat zijn ook de verwijzers. Regelmatig worden er verwijzersbijeenkomsten gehouden en zonodig zoeken zij die ook op. Dat zijn tegenwoordig ook bedrijfsartsen en al eerder studentenpsycho- logen. Opvallend vond ik dat zij ook nog al wat verwijzingen krijgen uit de opnameafdelingen. Dat is lang niet overal zo. En al met al hebben zij voldoende aanmeldingen om op jaarbasis tot een 100% stoelenbezetting te komen. Dat moet ook wil je als afdeling niet in financiële moeilijkheden komen met inkrimping en sluiting als dreigend gevolg. persoonlijkheid verworven en harmonischer relaties met de omgeving. Ik sprak daar met Jan van den Berg, onze Het lijkt mij dan ook een goede zaak dat hun financiële huishouding de laatste jaren voor alle medewerkers transparant is geworden zodat iedereen weet hoe duur alles is en waaraan het geld besteed wordt. En bij voorstellen voor veranderingen komt dan ook veel sneller de financiële haalbaarheid naar voren. De DKP heeft momenteel 25 stoelen. En ongeveer 40 cliënten. Er zijn vier behandelgroepen en een zogenoemde voorwerkgroep. Na een aanmeldingsgesprek komt de cliënt in de voorwerkgroep. De voorwerkgroep komt een dag per week bij elkaar en dient om de anamnese, de samenhang tussen klachten en persoonlijkheidsproblematiek en de indicatie verder duidelijk te krijgen. Het programma van die dag omvat een sociale vaardigheidstraining en interactietraining, een gezamenlijke lunch en een

9 opdrachtenzitting. Het grootste deel van de intake vindt dus plaats in deze groepsvorm. In die periode vindt ook het psychiatrisch onderzoek door de psychiater plaats en wordt bekeken of medicatie wenselijk is of niet. Het biedt de cliënt de mogelijkheid om voor zichzelf helderder te krijgen waar hij aan begint en of hij dat echt wil. Op die dag zijn namelijk ook twee behandel- groepen aan het werk en dus kan hij ook met de cliënten uit die groepen praten, bijvoorbeeld tijdens of na de lunch. Aan het eind van de voorwerkperiode wordt dan in samenspraak besloten of hij/zij aan de behandeling mee gaat doen en zo ja in welke groep. Deze periode duurt maximaal drie maanden. Hun indruk is dat deze werkwijze mede bepaalt dat zij minder drop-outs hebben dan het landelijk gemiddelde. Het team van de DKP; midden voor, geknield Theo Verhoeven, daarachter Jan van den Berg. De vier behandelgroepen hebben ieder een verschillend karakter, maar voor alle groepen geldt dat de behandeling een groepsbehandeling is en dat indivi- duele gesprekken niet plaats vinden, een heel enkele keer een gesprek met een sociotherapeut. Ook geldt voor iedereen dat er elke acht weken een behandelplanbespreking is waarin de voortgang van de behandeling in de groep tezamen met de teamleden wordt besproken. Cliënt en team maken elk half jaar een verslag dat naar de huisarts en een eventuele andere verwijzer wordt gestuurd. Dit gebeurt lang niet overal maar ik denk dat verwijzers dat erg op prijs stellen en dat verwijzers dan eerder denken aan een volgende verwijzing. Iedere groep heeft zijn eigen weekprogramma, maar eenmaal per week op een dag dat alle groepen er zijn is er drie kwartier 'grote groep' waar de teamleden ook present zijn. Daar wordt gesproken over het wel en wee in de DKP, vooral in relationeel opzicht. Belangrijke beslissingen worden daar dus niet genomen.

10 Groep 1 wordt geleid van uit een psychodynamisch referentiekader. Inzicht krijgen en verwerken. Wat zich herhaalt moet herinnerd worden is de slogan. Het is een vijfdaagse groep van 18 tot 25 jarigen, meestal meer meisjes dan jongens. Het gaat er vooral om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te krijgen, waarbij separatie van de ouders en opbouwen van een zelfstandig leven uiteraard een belangrijk onderdeel zijn. Er is tweemaal per week groepspsychotherapie van 5 kwartier door twee psychotherapeuten. Eenmaal per week is er interactietraining waarbij het gaat om vaardigheid te krijgen in de contacten tussen de groepsleden onderling. Bij de sociale vaardigheidstraining, die ook eenmaal per week plaats vindt, gaat het vooral om vaardigheid te krijgen in de contacten met familie, kennissen en dergelijke. Dagelijks is er een kwartier werkbespreking en eenmaal per week een blok sociotherapie. En een blok opdrachtenzitting. Eenmaal per week is er PMT voor de groep apart. Daarnaast is er een blok PMT samen met groep 2. Dit is in een grotere (sport) zaal. En er is nog een blok PMT/bio-energetica. Groep 1,2 en 3 gaan gezamenlijk eenmaal per week zwemmen. Er is eenmaal per week muziektherapie. De psychodynamisch georiënteerde groep heeft toch ook een blok cognitieve gedragstherapie. Een uitgebreid programma dus. Groep 2 wordt eveneens van uit het psychodynamisch referentiekader geleid. Ook dit is een vijfdaagse groep, met deelnemers van 25 tot 45 jaar. Problemen in sociale contacten, werk, niet aankunnen van intieme relaties komen vaak ter sprake. Het programma is grotendeels gelijk aan groep 1. Echter is PMT voor de groep alleen vervangen door 2 blokken pessotherapie. Ook groep 3 wordt van uit het psychodynamisch kader geleid. Het is een driedaagse groep waar vooral twintigers in zitten. Mensen die werk hebben, vrijwilligerswerk doen of een studie volgen die ze parttime kunnen voort- zetten. Hun dagelijkse verwikkelingen kunnen in de therapie aan de orde komen en zij kunnen ander gedrag in de praktijk oefenen. Hun programma omvat tweemaal per week groepspsychotherapie, dagelijks werkbespreking, een blok sociotherapie, PMT in de (sport)zaal, zwemmen, muziektherapie en een blok actuele werkervaring. Groep 4 wordt geleid van uit het referentiekader cognitieve gedragstherapie. Het is een tweedaagse groep. De deelnemers moeten een voldoende dag- invulling en sociale contacten hebben om in de praktijk te oefenen wat zij in de behandeling leren. Verkeerde gedachten en gevoelens moeten een heroriëntatie krijgen. Alles bij elkaar zijn het intensieve programma's. Op sommige dagen wordt er al om 8.15 uur begonnen en eindigt men om uur. De sociotherapeuten hebben allen een cursus 'werken met groepen' gevolgd bij Willem de Haas. Bij hun in dienst treden wordt het volgen van deze cursus afgesproken evenals de simulatietraining klinische psychotherapie.

11 Momenteel onderzoekt het team de mogelijkheid de ideeën van Bateman en Fonagy in het behandelaanbod te integreren. Systeemtherapie. Op indicatie vinden er relatie- en gezinsgesprekken plaats, daarnaast is deel- name aan een poliklinische partnerrelatiegroep mogelijk. Familiedag. Behalve de wekelijkse grote groep is er nog een gebeuren waar iedereen aan meedoet. Dat zijn de familiedagen tweemaal per jaar. Iedere cliënt nodigt twee mensen uit om mee te gaan naar de familiedag. Hetgeen betekent dat er meer dan honderd mensen komen. Een der teamleden geeft dan uitleg over de deeltijdbehandeling, men kan vragen stellen en er is een rondleiding. De familieleden krijgen zo een veel duidelijker beeld van de behandeling wat de communicatie met en het begrip voor de cliënt bevordert. Deze bijeenkomsten worden dan ook door de familieleden zeer op prijs gesteld. Naar de Ardennen. Geen reclame van de Walloniërs maar een jaarlijkse tocht van de groepen 1, 2 en 3. Zo'n 25 cliënten en de teamleden, inclusief de psychotherapeuten, maken in Juni een kampeertocht van een week te voet. En wel met een bepakking van 15 kg. Ze gaan per bus naar de Ardennen en deze bus vervoert elke dag noodzakelijke dingen die niet in de bepakking mee kunnen. De cliënten kunnen niet ongebreideld van alles meenemen; wat zij voor zichzelf nodig hebben moet binnen die 15 kg blijven. En daar komt dus een weegschaal aan te pas. De weken er voor staan dan ook sterk in het teken van deze naderende tocht, zowel praktisch als interactioneel. Dat staat er dan in een kort zinnetje, maar het impliceert heel wat. En tijdens deze tocht maken cliënten en teamleden elkaar op een heel andere manier mee. Het uitgangspunt is dat de groep de hele dag bij elkaar blijft, dus geen vooruitlopers en geen achterblijvers. Op deze wijze wordt de groepscohesie versterkt en de onderlinge concurrentie tussen de groepen gestimuleerd. Aan het eind van iedere dag is er grote groep om op de dag terug te kijken en naar de volgende dag te kijken. In de vier weken er na wordt uiteraard veelvuldig op deze tocht teruggekeken, hetgeen ook heel wat inhoudt. Toen het team begon met deze tochten ging men per fiets. Daar zijn ze van af gestapt omdat het in de bergen soms tot riskante situaties leidde. Dit alles brengt met zich mee dat cliënten in de weken er voor en er na in principe niet met ontslag gaan. Omdat dan vaak de Ardennentocht centraal staat Zou de separatie van de DKP niet voldoende aandacht kunnen krijgen.

12 Een aantal weken na de Ardennentocht, in Juli, is de DKP gedurende drie weken gesloten. Dan zijn er dus geen therapieën. De invulling van deze therapieloze vormt natuurlijk ook weer een belangrijk onderwerp in de behandeling. Twee teamleden zijn in die weken voor de cliënten bereikbaar. Die sluiting heeft ook zijn invloed op ontslagplannen van cliënten. Daar de cliënten hun geplande ontslag twee maanden tevoren in de groep kenbaar moeten maken vereist dat in het voorjaar en de zomer nog al wat planning. En datzelfde geldt ook voor het beginnen met de behandeling. De kamertraining. Uniek in Nederland? Ik heb er in elk geval nog nergens over gehoord. De instelling heeft een woonhuis, een rijtjeshuis in Zwolle gehuurd voor de DKP. Daar kunnen zes mensen wonen. Dus zes bedden. Die gelden voor de betaling als klinische bedden en zijn voor de deeltijd dus een welkome en belangrijke aanvulling van het therapeutisch aanbod. Cliënten kunnen daar maximaal een jaar wonen. In enkele kamers staan twee bedden. Cliënten die het moeilijk vinden om alleen op een kamer te slapen kunnen dus als overgang tijdelijk met iemand anders op een kamer slapen. Zij wonen daar tijdens de DKP-behandeling. En wel door de weeks. In de weekenden wonen zij dus elders, bijvoorbeeld bij hun ouders of op hun eigen adres. Op Vrijdag gaan zij 's morgens het huis uit naar het Vrijdagprogramma en van daar naar hun weekendadres. Op Maandag gaan zij van uit het weekend- adres rechtstreeks naar het Maandagprogramma en komen dus Maandag eind van de middag in hun tijdelijke parttime woning. Zij verzorgen gezamenlijk hun huishouden, stofzuigen, boodschappen doen, koken, de was doen, stofzuigen enz. Zij leren in de maanden dat zij daar wonen dus een aantal essentiële zaken om daarna zelfstandig te kunnen wonen. Maar dat geldt niet alleen binnenshuis. Elke avond na thuiskomst is er sociotherapie. Dat houdt in dat een der sociotherapeuten aanwezig is en met de huisbewoners bespreekt hoe alles loopt en welke plannen zij voor de avond hebben. En met name buitenshuis. In de loop der maanden moeten zij leren contacten buitens- huis te leggen en zich dus niet in huis op te sluiten. Er is daarbij voor hen een verplichting om in dit opzicht initiatieven te nemen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld naar de bioscoop gaan, naar een café gaan, naar een disco gaan, naar een sportvereniging gaan, enz. Zij kunnen dan alleen gaan of met een paar. Het is bijvoorbeeld best spannend om voor het eerst naar een sportvereniging te gaan en wanneer een huisgenoot mee gaat geeft dat veel steun. Een essentieel aspect is natuurlijk ook dat de bewoners in die maanden leren in de groep te leven, met elkaar contact te hebben, lief en leed te delen, intimiteiten en ruzies te hebben en noem maar op. Wie komen hiervoor in aanmerking?

13 - Adolescenten die nog bij hun ouders wonen en dus geen separatie tot stand hebben kunnen brengen. - En eenzame en geïsoleerd levende cliënten. - En cliënten die zich van uit hun persoonlijkheidsproblematiek te vroeg aan een partner hebben gebonden en waarbij deze relatie een hindernis vormt zich verder te ontwikkelen. Daar het een open groep is kunnen de nieuwkomers veel steun hebben en veel leren van degenen die er al maanden zijn. Het is de afspraak dat zij na het afronden van de kamertraining op zichzelf gaan wonen en zij moeten dus tijdig initiatieven nemen om woonruimte te vinden. Ik heb het huis mogen bezoeken en de groep heeft mij gastvrij en open ontvangen. In een samenspraak van ongeveer een uur hebben zij om de beurt verteld over hun leven aldaar, vanuit welke achtergrond zij daar gekomen zijn en wat zij in de loop der maanden geleerd hebben. Een der meisjes vertelde bijvoorbeeld dat zij lid was geworden van een badmintonclub en de eerste keer een der andere groepsleden als steun had kunnen meenemen. Een der jongens was er van uit zijn ouderlijk huis gekomen en daar zijn ouders steeds veel voor hem hadden gedaan stond hij er in het begin met twee linkerhanden. In de loop der maanden was hij een stuk zelfstandiger geworden al moest er nog het een en ander groeien om de stap naar alleen wonen aan te kunnen. Een der bewoonsters was zich aan het voorbereiden om het huis te verlaten. Zij had een kamer in Zwolle gevonden en zou twee weken later de overstap maken. Alle zes waren wel blij dat zij deze mogelijkheid tot groei naar zelfstandig wonen hadden. Bij de rondleiding door het huis viel het mij op dat elke kamer een eigenheid had vooral door de posters en de foto's, en de rommel hier en daar. Van Anneke, de sociotherapeute, hoorde ik dat de sfeer in de groep in de loop der tijd uiteraard wisselend was maar over het algemeen goed was. Deze kamertraining sprak mij erg aan. Dat zou op meer plaatsen mogelijk moeten zijn, dacht ik. Het aantal mensen dat er voor in aanmerking komt moet wel voldoende groot zijn om een volledige bezetting te kunnen garanderen. Poliklinische nabehandeling. Na het afronden van de DKP behandeling zet een groot deel van de cliënten de behandeling voort in een poliklinische groepspsychotherapie of in een van de vier meer op resocialisatie gerichte nazorggroepen of soms in een individuele therapie. Na de deeltijdbehandeling is de behandeling dus niet voltooid maar kan in een minder intensieve vorm voortgezet en voltooid worden. Binnenkort gaat de DKP meedoen aan het STEP-plus onderzoek.

14 Focussed Group Therapy for Burned-out Patients. Marja van Aken-van der Meer, Hoofd behandeling KKP/de Brink/Altrecht-Zeist. IAGP congres, Augustus 2003 in Istanbul. Onder de titel "Focusseerd Group Psychotherapy for Burnout Patiënts" gaven Annika Lindgren en Christer Sandal uit Zweden een boeiende workshop. De enige presentatie over Kortdurende Focale Groepspsychotherapie op dit congres. Geïnspireerd door de zelfpsychologie, de attachmenttheorie en de systeemtheorie en gegrondvest in de psychoanalytische groepspsychotherapie hebben zij een model voor korte termijn groepstherapie ontworpen voor cliënten die aan burn-out leiden. Het model wordt door het Karolinska Instituut in Stockholm in een gerandomiseerde controlestudie geëvalueerd. De kern van hun verhaal is de individuele focus voor elke patiënt. Zij kijken naar de relatie tussen werkstress, de dynamiek van de organisatie, persoonlijke kwetsbaarheid, uitputting en depressie. In de workshop gaan ze lang in op het thema burn-out. Ze noemen het geen burn-out, maar werk gerelateerde depressie. Na een uitleg over de situatie in Zweden ten aanzien van de zorgverzekeringen geven ze een overzicht van de criteria voor een goede werksituatie. Deze zijn: controle over het eigen werk, een gevoel van waarde van het werk dat je doet, sociale steun op de werkplaats, met name van de baas, en de mogelijkheid tot ontwikkeling van professionaliteit. Belangrijk is daarbij dat de waarden van het bedrijf overeen komen met de waarden die je zelf hanteert. Ze geven als indicatie voor burn-out somatische en cognitieve klachten. Als somatische klachten: vermoeidheid, slaapstoornissen, extra pijngevoeligheid, gevoeligheid voor prikkels, spierproblemen, darm- en hartklachten, duizeligheid. Als cognitieve klachten: geheugenproblemen, concentratieproblemen, moeite meerdere prikkels te integreren, lagere stresstolerantie, een"tunnelvisie", extra gevoeligheid voor licht of geluid.

15 Geïnspireerd door de theorie van Maslach zetten ze tegenover elkaar: uitputting versus energie, cynisme tegenover betrokkenheid, ineffectiviteit tegenover effectiviteit. Ten aanzien van de slaapproblemen menen zij dat onderbroken slaap een risicofactor wordt evenals niet in staat zijn om ontspannen naar bed te gaan. Anticipatiestress zorgt voor blijvende alertheid en dus voor slaapproblemen en gebrek aan slaap draagt bij aan uitputting. Zo kan het slaappatroon aangetast worden en zijn er lange periodes van gestoorde slaap. Deze concretisering horend is het begrijpelijk dat ze burn-out als "werkgerelateerde depressie" definiëren. Zij gebruiken een psychodynamisch model dat gefocusseerd is op zelf- waardering en een gedragstherapeutisch model dat gericht is op gedrag. Hun uitgangspunt is dat de cliënt loyaal en ambitieus is, veel verantwoording neemt en dat dit de cliënt niet oplevert wat die er van verwacht. De cliënt gaat harder werken, meer van hetzelfde doen zodat uitputting en depressie optreedt. In de therapie wordt geprobeerd deze cirkel te doorbreken. Als voorbereiding op de groepspsychotherapie zijn er drie bijeenkomsten met de individuele therapeut en de onderzoeker waarbij de angst en de negatieve verwachtingen over groepstherapie uitgebreid besproken worden en men geschreven informatie over de groep krijgt. In het eerste contact met de therapeut worden de kernproblemen geformuleerd aan de hand van de tests die door de onderzoeker zijn afgenomen. Samen maakt men dan een focus. Dit lijkt sterk op de werkwijze van de KKP in Zeist, waar ook aan de hand van intakegegevens en psychologische tests samen met de cliënt een kernprobleem en een therapiefocus wordt geformuleerd. Ook beide tests meten ongeveer hetzelfde, namelijk verbale mogelijkheden, logisch kunnen redeneren, egosterkte, objectrelaties en zelfbeeld. De gedachte achter een individueel focus is om de cliënt zo betrokken mogelijk te krijgen, om het gevoel van slachtofferschap op te heffen en verantwoordelijkheid te laten nemen; en tevens om hoop te indiceren ("het kan anders, jij kan veranderen"). En ook om nieuwsgierigheid en zelfreflectie op te wekken. Immers, zoals hierboven vermeld is, ontwikkelen mensen in moeilijke situaties vaak een tunnelvisie in plaats van dat de noodzakelijke nieuwsgierigheid voor verandering optreedt. Bij de voorbeelden van de foci, die door de therapeut getoond werden, viel het op dat ze niet als ik-boodschappen door de cliënt geformuleerd werden maar als jijboodschappen. Dit leek mij afdoen aan de nagestreefde verantwoordelijkheid.

16 De groep is gesloten en komt gedurende 18 sessies 90 minuten met één therapeut bijeen. Achter de screen zit de onderzoeker. Anders dan bij ons (waarin er bij kortdurende psychodynamische groepen wekelijkse sessies zijn) zijn er tot de 9-de sessie twee groepsbijeenkomsten per week (dit om het proces te versnellen). Daarna is er van 10-de tot de 18-de sessie één sessie per week. Er wordt in het hier en nu en interactioneel gewerkt. Emotionele expressie wordt gestimuleerd en feed back naar elkaar toe aangemoedigd. Veiligheid en steun worden belangrijk geacht en de houding van de therapeut is actief, geïnteresseerd en open. Al deze zaken zijn heel herkenbaar in de manier waarop er ook in Nederland bij kortdurende psychotherapiegroepen gewerkt wordt. Ook in Zweden wordt met een verdeling in fasen gewerkt. De eerste 4 bijeenkomsten zijn gericht op 'hoe werken we, op kennismaking en cohesie'. Aan het eind van die periode vraagt de therapeut of de cliënt het goed vindt dat zijn focus bekend wordt. Dit is anders dan het in Nederland wordt gedaan. Daar stellen de cliënten zich vaak zelfs voor via hun focus. In de discussie die daarover op gang kwam benadrukte de workshopgevers dat het te snel onthullen van een focus het gevolg kan hebben dat er te cognitief en te weinig psychodynamisch met het focus gewerkt wordt. Hun ervaring is dat als het focus later onthuld wordt, de groepsleden hem op een meer geïntegreerde en emotionele manier herkennen. Een interessant uitgangspunt in mijn ogen. De 2-de fase tussen de 5-de en 16-de keer is vooral gericht op interactie. Dit gebeurt doordat zij zich richten op het krijgen van een groepsidentiteit, op vertrouwen in het hier en nu, op feed back gerelateerd aan het focus, op het onderkennen van verschillen, het stimuleren van betekenisvolle communicatie, op reflecteren, intimiteit en een nieuwe manier van contact hebben. De 17-de en 18-de keer is gericht op het kijken naar het werk dat er gedaan is, het toelaten van gevoelens van verlies en op het uiten van verwachtingen ten aanzien van de komende tijd. Ik kreeg de indruk dat er minder dan bij ons aandacht is voor het beleven van het afscheid en verlies. Ook in de workshop was de tijd gelimiteerd en zijn we aan een aantal van de door hen beloofde onderwerpen niet toegekomen. Engel Nieborg en ik, beiden lid van de sector kortdurende groepspsychotherapie van de NVGP, nodigden daarom de presentatrice uit voor een lunch waarbij wij haar verder aan de tand hebben gevoeld over de manier waarop zij de conflictdriehoek gebruiken en hoe ze de attachmenttheorie toepassen. In Nederland gaat de discussie vaak over het feit dat je zo kortdurend niet vanuit de attachmenttheorie kan werken.

17 De Zweden leggen de nadruk op de patronen van hechting die mensen door hun hele leven heen hebben en zij vinden dat dit in de groep heel goed zichtbaar is. Ten aanzien van de conflictdriehoek hebben zij een afkeer van de drifttheorieën en zien verlangens en behoeften vooral als motiverend. Ook hierbij baseren zij zich op Maslach en op Lichtenberg. Verlangens en behoeftes zijn in deze theorie verboden gevoelens evenals de angst voor de affecten die deze verlangens oproepen. Hierdoor ontstaat dan de afweer. Dit doet sterk denken aan de conflictdriehoek van Malan, al benoemden zij dat niet op die manier. We gaan uit elkaar met de afspraak contact te houden. De theorie van Lichtenberg, Basch en Maslach en hun onderzoeksresultaten zijn voor ons interessant en een aanvulling op de hier gehanteerde uitgangspunten. M.F. Basch (1995): Doing brief psychotherapy, New Yorlk, Basic books. J.D. Lichtenberg (1998): Psychoanalysis and motivation, Hillsdale: The Analytic Press. C. Maslach, M. Leitner (1997): The truth abouth burnout, how organisations cause personal stress and what to do about it.

18 Traumatisering en persoonlijkheidsproblematiek Inleiding De landelijke dag van de VMPD was deze keer psychotherapeutisch georiën- teerd. En het onderwerp staat in de belangstelling, gezien de aanwezigheid van zo'n 200 deelnemers. Niet zo veel psychotherapeuten, was mijn indruk, wel veel sociotherapeuten en vaktherapeuten. Frans de Ridder, psycholoog en directeur van de divisie bovenregionaal Altrecht, ging in zijn inleiding vooral in op de organisatorische aspecten die in de nabije toekomst op ons af zullen komen. We krijgen te maken met het systeem van marktwerking. En in 2006 begint het systeem van de DBC's. Termen als zorgmakelaar, zorginkoper, accountmanager gaan hun intrede doen. In 2006 wordt het systeem van zorgkantoren wettelijk verplicht. De maatschappij wil dat we verantwoording afleggen van ons handelen. - In de behandeling moeten we resultaten behalen. - In het onderzoek moet de effectiviteit worden getoetst. - In het onderwijs moeten we kennis delen. Het betekent onder andere dat er meer controle op de rapportage zal komen. Een goede status is dan erg belangrijk. En zonder diagnose zal er geen betaling volgen. De Ridder merkte nog op dat van de tien workshops er geen enkele over kosteneffectiviteit ging. Oftewel, dat leeft nog niet genoeg onder professionals. De maatschappij wil veel zorg, snel gegeven en voor weinig geld. En ik maar denken dat je voor een dubbeltje nooit op de voorste rij kan zitten. Om alle zaken in de toekomst goed te kunnen beheersen maakt Altrecht gebruik van het zogenaamde INK model. Dit behelst een database voor alle aspecten. Belangstellenden kunnen dit bij hem aanvragen.

19 Traumatisering en persoonlijkheidsproblematiek: Diagnostiek en behandeling Samenvatting van de lezing van Ad Gerritsen, beleidspsychiater Brinkveld, Altrecht GGZ Zeist; forensisch psychiater, groepspsychotherapeut, klinisch psychotherapeut en psychoanalyticus i.o. Gerritsen begon met het in herinnering brengen van enkele acute ingrijpende, schokkende gebeurtenissen: twin towers, Vietnamoorlog. En van chronische traumatisering: NOVA toonde 15 december zeer wrange beelden die bij een pedofielennetwerk waren aangetroffen. Een ingrijpende gebeurtenis is een gebeurtenis die een belangrijke invloed heeft op de persoon zonder iets te zeggen over wat die invloed is. Een traumatische gebeurtenis is een gebeurtenis die leidt tot blijvende gevolgen. Of dit ook tot een stoornis leidt hangt af van: - Aard en omvang van het gebeuren. - De leeftijd van de getroffene. - De betekenis die het voor die persoon heeft. - Factoren voorafgaand aan het trauma, zoals genetische aanleg, vroegere ervaringen en persoonlijkheidsstructuur. - Factoren na het trauma zoals opvang en latere trauma's. Hij noemde als voorbeeld een man die voor de tweede wereldoorlog in een disharmonisch gezin opgroeide, in de oorlog traumatische ervaringen had, evenals later in Nederlands-Indië, waar hij als militair was. Hij ontwikkelde een chronisch posttraumatische stressstoornis met depressieve- en somatische klachten. Er zijn een aantal categorieën van traumatische ervaringen te onderscheiden: - Oorlogservaringen in diverse oorlogen; dit geldt ook voor de partners en kinderen. Vluchtelingen, enz. vallen hier ook onder. - Collectieve rampen en ongelukken (denk alleen maar aan de zeebeving in Azië (de W.). - Geweldsmisdrijven in vredestijd, zoals roofovervallen, mishandeling en verkrachting. - Individuele ongelukken bijvoorbeeld in het verkeer. - Vroege traumatisering in de kinderleeftijd. - Hulpverleners van getraumatiseerden, secundaire traumatisering. Vroeger werden deze ervaringen op diverse wijzen benoemd: KZ-syndroom, oorlogsneurose, shell shock, ongevalneurosen. Toen men later de gemeenschappelijke symptomatologie herkende (onder andere het elkaar afwisselen van verwerkings- en vermijdingssymptomen) vatte men deze termen samen als 'stress response syndrome'.

20 Epidemiologie. Van alle mensen die door een schokkende gebeurtenis worden getroffen ontwikkelt 10 % een posttraumatische stressstoornis (PTSS); 6 % van de mannen en 12 % van de vrouwen. Seksueel misbruik op een leeftijd onder de 16 jaar vindt plaats bij 16 % van de vrouwen. Lichamelijke mishandeling vindt plaats bij ruim 3 % van de mannen en bij bijna 5 % van de vrouwen. Verwaarlozing vindt plaats bij ruim 2 % van de mannen en ruim 3 % van de vrouwen. Gevolgen van traumatische ervaringen. Wat betreft specifieke psychopathologie onderscheidt men: 1. De acute stressstoornis. Deze treedt binnen 4 weken na het trauma op. Er is een verhoogde prikkelbaarheid. Er zijn herbelevingen vaak afgewisseld met vermijdingsgedrag Er zijn dissociatieve symptomen als een subjectief gevoel van verdoving, afwezigheid van emotionele reacties; de getroffene leeft als het ware in een waas, het bewustzijn is hierbij enigszins verlaagd. Er is derealisatie en depersonalisatie. Er is een dissociatieve amnesie, waarbij belangrijke aspecten van het trauma niet herinnerd worden. 2. De posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze treedt iets later op. Men onderscheidt een acute vorm, die binnen de 3 maanden na het trauma begint, een chronische vorm, die tussen 3 en 6 maanden na het trauma begint en een verlate vorm, die na meer dan 6 maanden begint. De symptomatologie is in grote trekken dezelfde als bij de acute stressstoornis. 3. De complexe PTSS (DESNOS, disorders of extreme stress not otherwise specified, aldus de DSM). De ICD spreekt van een duurzame persoonlijkheidsverandering na een catastrofale ervaring. Vaak heeft die zich in de kinder- leeftijd afgespeeld. Deze persoonlijkheidsverandering treedt in een aantal aspecten op: a. De affect- en impulsregulatie. Er kan een chronisch depressieve stemming optreden en een gevoel van leegte. Er kan een neiging tot zelfdestructie optreden, zoals automutilatie. Er kunnen aanhoudende suïcidale gedachten optreden. Er kan een sterk onderdrukte woede optreden of juist een overmatig uiten van woede. Hetzelfde geldt voor de seksuele behoefte of drang, met name na een verkrachting. Ook ziet men soms een overmatig risico nemen met een gevoel van onkwetsbaarheid. b. Aandacht of bewustzijn. Er kan depersonalisatie en derealisatie optreden. En een amnesie voor traumatische gebeurtenissen. Er is vaak een preoccupatie met de ervaring van het slachtoffer zijn. Ook kunnen er voorbijgaande dissociatieve episoden zijn.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Inleiding Dit werkstuk gaat over Bordeline-persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline genoemd: Een leven waarin alles van een leien dakje gaat, is eerder uitzondering

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

samen zoeken naar balans

samen zoeken naar balans LANDELIJKE DAG PSYCHISCHE GEZONDHEID, 10 OKTOBER 2006 B orderline B ulletin samen zoeken naar balans Van het ene uiterste in het andere een typisch geval van borderline Sommigen mensen menen precies te

Nadere informatie

Het onderzoek werd uitgevoerd door Esther Kruis, Linda Baan, Ingrid Wijne, Mieke van der Aar, Ester Nass, Dina Rochol en Wim Trijsburg

Het onderzoek werd uitgevoerd door Esther Kruis, Linda Baan, Ingrid Wijne, Mieke van der Aar, Ester Nass, Dina Rochol en Wim Trijsburg Rapport Onderzoek naar het cliëntenoordeel over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen ten behoeve van de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen Onderzoek naar

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

BORDERLINE EN HECHTINGSPROBLEMATIEK Henriët Kornelis. voor vragen en de volledige scriptie: henrietkornelis@hotmail.com

BORDERLINE EN HECHTINGSPROBLEMATIEK Henriët Kornelis. voor vragen en de volledige scriptie: henrietkornelis@hotmail.com BORDERLINE EN HECHTINGSPROBLEMATIEK Henriët Kornelis voor vragen en de volledige scriptie: henrietkornelis@hotmail.com Deze scriptie maak ik: Voor Celine geboren na een ongeplande zwangerschap. Op dit

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2010

Nieuwsbrief najaar 2010 Nieuwsbrief najaar 2010 1 Belangrijke Telefoonnummers Stichting ~ Organisatie van familieleden en direct betrokkenen van psychiatrische patiënten 030-2546803 werkdagen van 10.00-12.30 Advies en Hulplijn:

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Ellie Keizer Schothorstlaan 12, 3207 ZD Spijkenisse Tel: 0181-68 05 23 e-mail: ejkeizer@planet.nl

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Je vak in schema s. Deel 1: Vaktherapie binnen een kader van schematherapie

Je vak in schema s. Deel 1: Vaktherapie binnen een kader van schematherapie Door Judith Blokland-Vos, Greta Günther en Connie van Mook J Je vak in schema s Deel 1: Vaktherapie binnen een kader van schematherapie Schematherapie is erg in opkomst, maar hoe werk je er concreet mee

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

Samen kunnen we het aan

Samen kunnen we het aan Samen kunnen we het aan Het beleid voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG) en bijkomende meervoudige problematiek Aalsmeer, zomer 2008 Werkgroep LVG 1 Ons Tweede Thuis Ons Tweede Thuis

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie