Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December Jaargang 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6"

Transcriptie

1 December Jaargang 6 Inleiding Begin november krijgt het ABC team van Altrecht, gespecialiseerd in jongeren met een psychose, bezoek van Een Vandaag. Trots wordt dit gemeld door voorman Tom van Wel. Wij namen het enthousiaste bericht over voor de website Maar de avond van uitzending was het regeringsprogramma, inclusief blunders, gereed en kregen de trotse bedenkers uitgebreid het woord. Het ABC team werd geschrapt. Later werd het 17 november, maar ook toen was er iets belangrijkers. Waarschijnlijk de Gazastrook. Op het moment van dit schrijven (21 november) is het nog steeds niet uitgezonden. Het zou gisteren worden uitgezonden. De zaak Vaatstra ging voor. We zien wel. Zo verdreef de nieuwe regering als eerste daad een interessant item over jongeren met een psychose en de veelgeprezen aanpak van het ABC team van de tv. Terwijl iedereen het had over koopkrachtplaatjes, puntjeswolken en zorgpremies bleek uit wat achterafzinnetjes dat de eigen bijdrage voor de GGz niet was verdwenen. Wanneer je veel stof op laat waaien door blunders zie je de echte details niet meer. Het Landelijk Platform GGz, dat eerder dit jaar een gerechtelijke procedure wilde starten tegen de overheid over de eigen bijdrage GGz had dit voornemen in de koelkast gezet. Dit omdat er toezeggingen waren, dat deze eigen bijdrage GGz zou verdwijnen. Ook wordt het eerder dit jaar afgesloten bestuurlijk akkoord GGz met voeten getreden door het regeerakkoord. Nu is alsnog besloten de rechter op te zoeken. Wij wensen het Landelijk Platform (dat overigens ook door menige instelling hierin wordt gesteund) veel succes. Wilt u er meer over lezen? U leest de maandelijkse nieuwsbrief van de Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen (kortweg: PPP). De programmagroep is een samenwerkingsverband tussen Lentis/Linis, UMCG/UCP en het RGOc. Programmaleider: Rob Versteden Voorzitter Provinciale Programmagroep: Frank van Es Secretariaat: Barja Hut Adres: Laan Corpus den Hoorn JR Groningen tel Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team Programma Psychose/GGZGRN Redactie nieuwsbrief: Rosemarie de Boer (UCP) Hans Pompe (Ypsilon) Peter Reuvekamp (Anoiksis) Rob Versteden (Lentis) Barja Hut (Lentis) 1

2 Medische geschiktheid voor het rijbewijs, na een psychose. Inhoud: Onderzoek naar medische geschiktheid 1. Geneesmiddelen en medische geschiktheid 2. Psychotische stoornissen en medische geschiktheid 3. Uw aansprakelijkheid bij een ongeval 4. Uw Rijgeschiktheid voor meer info klikt u hier. Psy stopt definitief Het einde van Psy is een feit. GGZ Nederland is gestopt met de uitgave van het tijdschrift Psy en de website Psy.nl. De afgelopen maanden is de mogelijkheid van een doorstart onderzocht door een van de redactieleden. Hierover is echter geen overeenstemming bereikt tussen de partijen. De redactie is gesloten en de functies van de redactieleden zijn vervallen. Vanaf maandag 12 november 2012 zijn zij niet meer bereikbaar op de burelen van Psy. VERWIJZERTJES SAMENWERKING Lentis Linis UMCG Universitair Centrum Psychiatrie Rob Giel Onderzoekcentrum KENNISCENTRA nl CLIËNTEN, PATIËNTEN EN NAASTBETROKKENEN Ypsilon Anoiksis labyrint/in perspectief Tien sleutelfactoren voor herstel Stichting Recovery Nederland Meer weten over psychosen en schizofrenie? Kinderen van ouders met psychiatrische problemen Stichting Nieuw Nabuurschap Maatjesproject van Humanitas ALGEMENE INFO Voor iedereen die psychische problemen heeft of gehad heeft Pandora ONDERZOEK EN WETENSCHAP medscape Richtlijn schizofrenie Nieuwste boek van Mike Slade, 100 ways to recovery. Gratis down te loaden op: ZORGPROGRAMMA PSYCHOTISCHE STOORNISSEN (rapport in werking) 2

3 Brief van Inspectie voor gezondheidszorg gericht aan Raad van Bestuur Lentis. Bouwstenen om bij een langdurig gebruik antipsychotica somatische complicaties te voorkomen. Dit zijn een aantal alinea s uit een brief van de IGZ gericht aan Raad van Bestuur Lentis. Patiënten die langdurig antispychotica gebruiken, lopen grote risico s op somatische gezondheidsproblemen. Goede somatische monitoring en bevordering van een gezonde leefstijl kan de schade beperken. Bewoners in zorginstellingen zijn extra afhankelijk van de instelling om gezond te leven. Bij kwetsbare groepen ligt er een verantwoordelijkheid bij zorgverleners om mensen te ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Een van de speerpunten van de inspectie is preventie effectiever maken. De inspectie heeft daarom een project uitgevoerd over leeftijdsbegeleiding in de zorg. Een van de zes deelprojecten heeft betrekking op de somatische zorg en leefstijlbegeleiding voor intramurale GGz patiënten die langdurig antipsychotica gebruiken. Het levert gezondheidswinst op wanneer GGz-instellingen structureel aandacht besteden aan de gezondheid door somatische screeningen, leefstijlbegeleiding en een omgeving die het mogelijk maakt voor patiënten om gezond te leven. Bouwstenen: De zes onderstaande bouwstenen vormen een kader voor GGz-instellingen om somatische screening en leefstijlbegeleiding structureel te verankeren in de organisatie: 1. Beleid: de GGz-instelling heeft vastgesteld beleid vor de risicoreductie van somatische complicaties (door somatische screening, leefstijlbegeleiding in een gezonde omgeving ). 2. Somatische screening: de GGz-instelling voert systematische somatische screening uit bij risicogroepen (anti psychoticagebruik) volgens een protocol en multidisciplinaire richtlijnen. 3. Voorlichting: de psychiater en/of verpleegkundige (specialist) geeft voorlichting aan patiënten over risico s op somatische comorbiditeit, en geeft voorlichting over leefstijlinterventies. 4. Leefstijlbegeleiding: de psychiater en/of verpleegkundig (specialist) inventariseert samen met de patiënte leefstijldoelen van de patiënt en biedt begeleiding bij de afgesproken meest haalbare interventies. 5. Dossiers: in het dossier van de patiënt staan de specifieke somatische risico s benoemd en zijn follow-up afspraken/wijze van monitoring vastgelegd. 6. Scholing: de GGz-instelling ziet erop toe dat medici, verpleegkundigen en paramedici voldoende geschoold zijn op het gebied van somatische screening en leefstijlbegeleiding. Wat betekent dit? Het is zaak de risico s bij langdurig antipsychoticagebruik te reduceren met een integrale aanpak door alle zes de bouwstenen te implementeren. Vooral bij leefstijlveranderingen is voorbeeldgedrag van zorgverleners essentieel. 3

4 Daarvoor is ook een cultuuromslag binnen GGz-instellingen nodig. Instellingen moeten meer aandacht besteden aan het voorbeeldgedrag van de zorgverleners. Het is van belang de zorgverleners bewust te maken van het effect van voorbeeldgedrag op patiënten en de impact van hun adviezen en voorlichting. GGz-instellingen kunnen met eenvoudige middelen meer aandacht besteden aan een gezonde leefwijze. Omdat de meerderheid van de bezochte GGz-instellingen van de bouwstenen (deels) had geïmplementeerd en bestaande richtlijnen de basis vormen voor de bouwstenen, verwacht de inspectie dat u en alle andere GGz-instellingen in staat zijn de bouwstenen voor 2014 volledig te implementeren. Vanaf 2014 zal de inspectie bij haar (reguliere) toezicht de naleving van de zes bouwstenen toetsten. Tevens toetst de inspectie of GGz-instellingen somatische incidenten systematisch registreren in het VMS, en of de incidenten volgens een vastgestelde methodiek worden geanalyseerd en opgevolgd door toetsbare verbetermaatregelen. Indien nodig treedt de inspectie handhavend op. GGz Nederland onderkent het belang van somatische monitoring en het belang van een gezonde leefstijl om somatische complicaties te voorkomen en zal haar leden informeren over de bouwstenen. Somatische complicaties is een van de onderwerpen van het patiëntveiligheidsprogramma veilige zorg, ieders zorg dat GGz Nederland coördineert. Lotgenotengroep Nabestaan na zelfdoding Met enige regelmaat komt het voor dat iemand er voor kiest om niet verder te leven. Voor de nabestaanden is het moeilijk om iemand te verliezen die zelf een eind gemaakt heeft aan het leven. Bij voldoende aanmeldingen starten we dit najaar weer met een gespreksgroep (geen therapiegroep) voor nabestaanden. In deze gespreksgroep geven we gelegenheid om de vaak tegenstrijdige gevoelens met elkaar te delen. Ook bespreken we vragen rondom het waarom en met betrekking tot schuldgevoelens. Deelnemers zeggen vaak dat ze het belangrijk vonden om op een open manier te kunnen praten over wat hen is overkomen. Om deel te nemen aan de gespreksgroep dienen er ongeveer zes maanden verstreken te zijn sinds de gebeurtenis. Deelname is ook mogelijk als de zelfdoding meerdere jaren geleden heeft plaats gevonden. De groep start zodra er zes aanmeldingen zijn. Locatie: Groningen, maar afhankelijk van de deelnemers kan de gespreksgroep ook elders gehouden worden. Aantal bijeenkomsten: acht, voorafgegaan door een kennismakingsgesprek (individueel). Nabestaanden kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden. Voor meer informatie en aanmelding: Anne Gietema, geestelijk verzorger en projectleider Suïcidepreventieprogramma, telefoon , mail 4

5 Nieuwe E-health functionaris bij het Rob Giel Onderzoekcentrum Lian van der Krieke is sinds oktober 2012 deeltijd aangesteld als trekker van de e-healthlijn van het RGOc. Lian heeft Psychologie, Kunstgeschiedenis en Cultural Analysis gestudeerd in Leiden en Amsterdam ( ). Daarna is ze bij het RGOc gestart met een promotietraject waarin ze onderzoek doet naar e-health toepassingen bij mensen met psychotische aandoeningen, in samenwerking met een promovendus Informatica van de RuG. Dit traject rond ze nu in deeltijd af. In de afgelopen jaren heeft Lian ervaring opgedaan met het ontwikkelen en onderzoeken van e-health toepassingen in diverse projecten. Samen met collega s wil Lian deze ervaring nu inzetten op regionaal niveau. E-health lijn RGOc Voortbouwend op recent e-health onderzoek en e-health initiatieven (zoals het Wegweisproject en RoQua) gaat het Rob Giel Onderzoekcentrum een specifieke e-health lijn opzetten. Het doel is om e-health ontwikkelingen en onderzoek regionaal te bundelen. Als noordelijke RGOc-instellingen kunnen wij: leren van elkaars ervaringen in ontwikkeling en implementatie van e-toepassingen gezamenlijke onderzoeksprojecten opzetten en subsidies aanvragen mogelijk e-health modules uitruilen en daarmee het aanbod verbreden de interoperabiliteit tussen technische systemen bevorderen een interessante gesprekspartner worden van zorgverzekeraars inzake een vergoedingsstelsel van het e-health aanbod onze regionale samenwerking als kracht inzetten De basis van de RGOc e-health lijn moet een regionaal platform zijn, waarin de aangesloten instellingen participeren. Om te kijken of er voldoende draagvlak is voor een dergelijk platform en om in kaart te brengen waar behoeften liggen brengt het e-health team een kennismakingsbezoek aan alle RGOc-instellingen. Het plan is om daarna een aftrap te organiseren waar de e-health contactpersonen van de instellingen met elkaar om tafel gaan. De e-healthlijn wordt getrokken door: Lian van der Krieke, Robert Schoevers, Sjoerd Sytema en Erwin Veermans. Voor meer informatie: Lian van der Krieke, 5

6 Partners in de zorg De consequenties van het regeerakkoord voor de GGz zijn gigantisch. Zo opende Richard Bruggeman, psychiater aan het Universitair Centrum Psychiatrie Groningen, het Phrenos-schizofreniecongres op 22 november De GGz als partner? Mette Lansen, voorzitter van Anoiksis, gooide de knuppel in het hoenderhok. Hoewel ze zelf zei een klein steentje in de vijver te willen zijn, die een grote golf veroorzaakt. De GGz als partner? Daar kan nog wel wat aan gebeuren. Met het tonen van een film van Anoiksis (Roy Gomes) gaf ze de zaal een beeld van een verwarde samenwerking rond een verwarde patiënt. Dat leverde een tragikomisch geheel op, waardoor de herkenning leidde tot veel gelach in de zaal. Patiënten blijven vaak plakken aan een voorziening in plaats van de juiste zorg te krijgen. Dat is volgens haar te wijten aan het onvermogen van hulpverleners om buiten hun eigen, beperkte wereld te kijken. Ze daagde de volgende sprekers uit: Ik ben benieuwd hoe de GGz zich als partner gaat leren opstellen. Haar volledige lezing is hier te bekijken. Keukentafel Annemarie van Bergen, senior adviseur Sociale zorg, Movisie, adviseert de spelers rond de WMO. Op basis van haar ervaring moedigt zij GGzinstellingen nadrukkelijk aan om bij de gemeente op koffievisite te gaan, aan te schuiven aan de keukentafel en vooral in het contact met de gemeente cliënten het woord te geven. Gemeenten willen graag meer weten over de doelgroep waarvoor zij zorg moeten dragen. De GGz moet dan ook proactief contact leggen op verschillende niveaus. Haar volledige lezing is hier te bekijken. Rob Versteden volledige lezing Mette Lansen volledige lezing Annemarie van Bergen Ambulant werken goedkoper De voorzitter van de raad van bestuur van Parnassia, Stephan Valk, ziet de beweging naar voren als een kans. Een kans om ook de mensen te helpen die buiten het bereik van de GGz vielen. Het is opvallend hoezeer ook sprekers op andere symposia (behalve Remmers van Veldhuizen), maar ook vandaag, bijna angstvallig zeggen dat ambulant werken niet goedkoper is. Valk is de enige spreker die zegt dat ambulantisering van de zorg wel degelijk goedkoper is. Hij heeft het zelfs over een prijsdaling in vijf jaar van 22%, mede ook door de elektronische ondersteuningsmiddelen. Hij legt vervolgens vooral de nadruk op een goede samenwerking in de wijk, maar waarschuwt ook: GGz-medewerkers moeten bij hun eigen organisatie blijven werken en niet opgaan in wijkteams. De kracht schuilt volgens hem in het kleinschalig organiseren van de zorg en grootschalig kennis te verwerven. Brein en ervaring Hoogleraar Educational Neuropsychology, Lydia Krabbendam, gaf ons een inzicht over dat we niet zomaar ons brein zijn, maar dat het brein is volgestopt met opgedane ervaringen. Ervaringen die als voorspeller functioneren, waardoor we veel energie kunnen besparen door het gedrag van anderen te voorspellen. En juist op dit vlak schort het bij mensen met een psychotische stoornis. Uit onderzoek blijkt dat hun vertrouwen in de medemens minder is dan bij niet psychotische mensen. 6

7 Dat levert vervolgens tegenspel op uit de omgeving, hetgeen volgens haar dan ook de neerwaartse spiraal verklaart die we zo vaak waarnemen in de relatie met naasten. Elke organisatie is een mijnheer/mevrouw De Rob Giel-lezing werd dit jaar gehouden door emeritus professor Don Linszen. Hij voerde ons terug naar de pioniers van de vroege interventie bij psychosen. Een kleurrijk gezelschap waartussen hij niet misstaan zal hebben. Goldstein, Crow en Falloon, nog enigszins geworteld in de analytische traditie, zijn uiteindelijk de grondleggers van wat in de negentiger jaren een internationale beweging gaat worden. De ontdekking dat de duur van de onbehandelde psychose een voorspeller is voor de prognose drong langzaam door tot de wereld van behandelaars. Hoe langer de duur van een onbehandelde psychose, hoe slechter de prognose. Het heeft dus twintig jaren geduurd aleer deze bevindingen werden omarmd. Nederland loopt nu, volgens Linszen, voorop in de ontwikkeling van de vroegdetectie. Na het illustreren van deze ontwikkelingslijn komt Linszen bij zijn Amsterdamse Vroege Interventie Psychose team: VIP. Kenmerkend aan de opbouw en uitvoering van een VIP team is de betrokkenheid van veel organisaties, zowel maatschappelijk, politiek als uit de zorg. Daardoor werken uit elke organisatie vaste personen mee: Elke organisatie is een mijnheer/mevrouw. Het tweede kenmerk is het woord snel. Iets dat ook speelt bij het ABC-team van Altrecht en onlangs nog op Een Vandaag werd getoond. Snel vinden van jongeren met een risico. Snel behandelen van een psychose. Snel terugleiden naar opleiding of arbeid. De familie wordt er op een zo vroeg mogelijk tijdstip bij betrokken. Er is ook een speciaal trainingsprogramma voor ouders van verslaafde kinderen met een psychose. Geen discussie Het volle middagprogramma leidde ons langs vergelijkbare adviezen over samenwerking met allerlei handige tips. Ambulantisering en afbouw van bedden vereisen partnerschap van de GGz. Op deze dag hoorden wij de voorstanders aan van dit beleid en het is duidelijk na afloop: werken in de wijk en afbouw van bedden staan niet meer ter discussie. Dat is ook wat bevreemdend, al die optimistische verhalen. Als het allemaal zo geweldig is, waarom hebben we het dan niet eerder gedaan? Waarom is dan het aantal bedden zo sterk toegenomen het vorige decennium, zoals Hans Kroon van het Trimbosinstituut ons meldde? Een dag als deze roept veel vragen op en dat moet ook. Want een andere rode draad in deze dag was het regeerakkoord waarin veel verandering wordt aangekondigd, maar waarin ook elk detail ontbreekt. Er klonk vandaag her en der door dat nog de rijksoverheid (de ministers en staatssecretarissen), noch de gemeenten weten wat ze precies moeten doen om het akkoord handen en voeten te geven. Er ontbreekt veel kennis over de doelgroepen van de GGz. Ambtenaren moeten op lokaal niveau bedenken hoe deze doelgroepen te verzorgen. Of zoals Rogier den Uyl zei: Ambtenaren bedenken het wiel opnieuw. Moeten ze nu een eigen mini-awbz bouwen? Moeten ze de vrije markt op? Of kunnen ze beter concessie op wijkniveau aanbesteden? Er is zoveel onduidelijk, dat de bal blijkbaar bij ons als GGz ligt. Het Phrenos-schizofreniecongres Partners in de Zorg vond plaats op 22 november 2012 te Zwolle. 7

8 Onderzoek van de maand Effectievere IRB Effectiever werken aan rehabilitatiedoelen: ontwikkeling en onderzoek naar het gebruik van een modelgetrouwheidsmeting [ , in uitvoering] De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is erop gericht om mensen met langdurige psychiatrische aandoeningen (EPA) te helpen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van rehabilitatiedoelen op het gebied van werk, leren, sociale contacten en wonen. In het onderzoek kwam naar voren dat de IRB meer effectief is dan gebruikelijke zorg bij het werken aan persoonlijke rehabilitatiedoelen en dat de benadering daarnaast ook sociale participatie (in werk, vrijwilligerswerk, scholing) bevordert. Onderzoek en praktijkervaringen wijzen echter uit dat er een kloof is tussen evidentie en praktijk. Het toepassen van nieuwe methoden zakt vaak weg in de hectiek van de dagelijkse praktijk. Veel in de IRB getrainde hulpverleners blijken op den duur de benadering niet of onvoldoende te gebruiken. De ontwikkeling van een fidelity instrument kan hierin verbetering brengen. Om de betrouwbaarheid van de IRB te onderzoeken is een instrument gericht op individuele trajecten van belang. Een dergelijk instrument moet medewerkers bij voorkeur gedurende het doorlopen van een rehabilitatietraject feedback geven zodat bijstelling mogelijk is. Aangenomen wordt dat een betere fidelity ook tot betere resultaten leidt voor cliënten. In het kader van de IRB-RCT is eerder vanuit Stichting Rehabilitatie 92 een IRB betrouwbaarheidsvragenlijst ontwikkeld die steekproefsgewijs is afgenomen bij deelnemende hulpverleners aan de IRB-RCT (Luyten, 2004). Tevens is vanuit Altrecht het model KIK (Kijk op IRB Kwaliteit) ontwikkeld dat gedurende een rehabilitatietraject meet in welke mate de IRB wordt toegepast (Van Wel & Marquenie, 2009) en hulpverleners hierover door middel van een individueel beoordelingscijfer feedback geeft. Met het project zouden we graag willen werken aan de ontwikkeling en toetsing van een IRB fidelity instrument dat de IRB betrouwbaarheidsvragenlijst en KIK integreert. Het nieuwe instrument zou zowel gedurende het rehabilitatieproces feedback moeten geven aan hulpverleners als retrospectief na afronding van het rehabilitatietraject. Interessante vragen zijn of de IRB modelgetrouwheid wordt verhoogd en of dit ook bijdraagt aan uitkomsten voor cliënten. Onderzoeker(s) mw. dr. W. Swildens, mw. dr. J.T. van Busschbach, dr. T. van Wel & F. Marquenie Locatie(s) Promens Care (voorheen o.a. RIBW Drenthe) en Altrecht Willem Arntsz (afdeling ABC voor jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid) Samenwerking Altrecht GGZ, RGOc, Kenniscentrum Phrenos, Boston Center for Psychiatric Rehabilitation, Lectoraat Rehabilitatie Periode Bron 8

9 Aanbod BEL Wijkgericht werken Workshops beeldvorming The Movies and the Mind * is een unieke set van 6 workshops aan de hand van filmfragmenten. De workshops worden aan zowel cliënten als aan hulpverleners aangeboden. Het doel van de workshops is beeldvorming. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar; Beroemde patiënten De psychiater De behandeling Ziektebeelden Gedwongen opname De patiënt Gastlessen voor studenten in het HBO-onderwijs Herstel en beeldvorming bij: Bipolaire stoornis Borderline Schizofrenie Depressie Posttraumatisch stressstoornis Angstklachten Diverse doelgroepen Omgaan met moeilijk benaderbare burgers (Vanuit ervaringsdeskundigheid) ingaan op vragen van partner-organisaties Omgaan met kwetsbare vrijwilligers in non-profitorganisaties (belicht vanuit ervaringsdeskundigheid) Ervaringsdeskundigheid in de praktijk voor partnerorganisaties Taakomschrijving van ervaringswerkers Ervaringsdeskundigen en werknemersvaardigheden Positionering van ervaringswerkers in een team van hulpverleners Ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid Diverse doelgroepen Omgaan met moeilijk benaderbare burgers (Vanuit ervaringsdeskundigheid) ingaan op vragen van partner-organisaties Omgaan met kwetsbare vrijwilligers in non-profitorganisaties (belicht vanuit ervaringsdeskundigheid). Ervaringsdeskundigheid in de praktijk voor partnerorganisaties 9

10 Taakomschrijving van ervaringswerkers Ervaringsdeskundigen en werknemersvaardigheden Positionering van ervaringswerkers in een team van hulpverleners Ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid BEL-aanbod voor Fact teams & Kliniek Methodiekbijeenkomsten (accent op uitwisseling en kennisoverdracht) Ziektebeelden: Depressie; borderline; schizofrenie; posttraumatische stressstoornis ; bipolaire stoornis; ervaringen in de isoleercel; stemmen horen. (ondersteund door PowerPoint presentaties) Herstelgerichte zorg Wat betekent persoonlijk herstel; hoe om te gaan met belemmeringen door medicatiegebruik; bouwen aan sociale contacten; levensstijl (ondersteund door PowerPoint presentatie; evt. filmfragmenten) Workshops beeldvorming (voor teamdagen of scholingsbijeenkomsten) The Movies and the Mind * is een unieke set van 6 workshops aan de hand van filmfragmenten. De workshops worden zowel aan cliënten als aan hulpverleners aangeboden. Het doel van de workshops is beeldvorming. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar: Beroemde patiënten De psychiater De behandeling Ziektebeelden Gedwongen opname De patiënt Medewerking als gastspreker of (co-)trainer (i.o. met hulpverlener) Psycho educatie in klinieken en FACT Vers-training Familie-bijeenkomsten Maatschappelijke oriëntatie in kliniek Health 4 U 10

11 Medewerking als gastspreker of (co-)trainer (i.o. met hulpverlener) Psycho educatie in klinieken en FACT Vers-training Familie-bijeenkomsten Maatschappelijke oriëntatie in kliniek Health 4 U Trainingen voor cliënten met trainers van BEL De training wordt met een hulpverlener van desbetreffende locatie geëvalueerd. Herstellen doe je zelf Bondgenoten schrijven eigen verhaal * Ervaringswerk is de logische aansluiting bij rehabilitatie binnen de langdurige zorg van Lentis. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk eigen keuzes van de cliënt ten behoeve van herstel. Herstelondersteuning is gebaseerd op de talenten en waarden van de cliënt in samenhang met de doelen van het behandelplan. Uitgangspunt bij inzet van ervaringsdeskundigheid is interactie met patiënten en/of hulpverleners. De collectieve ervaring staat hierbij op de voorgrond. BEL Uitnodiging Bureau Ervaringsdeskundigheid Linis Voor medewerkers Van Project naar Implementatie Datum: 13 december Tijd: uur Plaats: personeelsrestaurant Kliniek Groningen Congressen Vrijdag 1 februari 2013: Workshop Cognitieve gedragstherapie bij paranoia (de inschrijving is geopend) Prof. Dr. Daniel Freeman, Dr. Katherine Pugh en Dr. Elissa Myers De sectie Psychosen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) organiseert op vrijdag 1 februari 2013 in Utrecht een workshop van een hele dag over cognitieve therapie bij achterdocht en paranoia. Datum: vrijdag 1 februari 2013 (09:30-18:00) Locatie: Hotel Mitland, Utrecht Voertaal: Engels Deelnemers: Cognitieve gedragstherapeuten die werken met mensen met psychose(-achtige) klachten Kosten: 170,- voor VGCt-leden, 220,- voor niet-leden Accreditatie wordt aangevraagd bij de VGCt en FGzP Inschrijving is geopend. Zie de link hiernaast 11

12 SYMPOSIUM Slotsymposium LIVE ( Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz) is verplaatst van 18 september 2012 naar 3 december Redenen hiervoor zijn met name de late aanmeldingen en de extra tijd die nog nodig is voor de afstemming van de verschillende producten. De locatie blijft ongewijzigd: de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht. Half oktober is het definitieve programma bekend. RGOc symposium dinsdag 11 december 2012 Op dinsdag 11 december is het jaarlijkse RGOc symposium in de Rode Zaal van het UMCG. Op dit symposium staan nieuwe ontwikkelingen in het psychosenonderzoek èn in de ouderenpsychiatrie centraal, zoals het onderzoek naar apathie en de behandeling van negatieve symptomen, en bij ouderenpsychiatrie de nieuwe onderzoekslijn 'frailty' en suïcide. Sprekers zijn André Aleman, Marieke Pijnenborg en Rikus Knegtering over psychosen en Richard Oude Voshaar, Ista Bogers en Lia Verlinde over ouderenpsychiatrie. De toegang is gratis voor alle geïnteresseerden. Kenniscentrum Phrenos Klik hier voor meer informatie en aanmelding over dit symposium Landelijk Symposium: Professioneel omgaan met jonge mensen met Schizofrenie 13 december 2012 Tijd: uur Locatie: Eindhoven Prijs: Euro 270,- (ex. BTW) bij inschrijving voor 1 november 2012 Daarna: Euro 295,- (ex. BTW) Tarief voor voltijdstudenten zonder dienstverband: Euro 75,- (ex. BTW; max.10 plaatsen beschikbaar) Info en inschrijving Woensdag 23 januari 2013 in Leiden Symposium Filosofie van Herstel Het symposium richt zich op de filosofie van herstel en de betekenis van ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie/ggz. Tijd: uur uur Locatie: Aula Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11 Leiden (10 minuten lopen van het station). De inschrijfkosten, incl.lunch 125,00. Gereduceerd tarief voor ervaringsdeskundigen met een smalle beurs. Hier vindt u aanvullende informatie en kunt u zich inschrijven. Accreditatie: Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, NIP, VenVN en Register VS. 12

13 1e PHAMOUS-symposium 31 januari 2013 Donderdagmiddag 31 januari 2013 vindt het 1e PHAMOUS symposium plaats in de Rode Zaal van het UMCG. Op dit symposium zullen PHAMOUS-behandelaars en onderzoekers laten zien dat routine outcome monitoring (ROM) zeer bruikbaar kan zijn in het zorgproces van patiënten met een psychose, waarbij vooral de (ongewenste) effecten van farmacotherapie worden gevolgd. ROM PHAMOUS is aldus een instrument voor de behandelaar om behandeling te faciliteren, maar ook uitstekend bruikbaar voor de patiënt zelf. De toegang tot het symposium is gratis. U kunt zich aanmelden tot 20 januari 2013, via de link. of via de link hiernaast. aanmeld formulier Phrenos Behandeling, rehabilitatie en herstel bij ernstige psychische aandoeningen. Zie ook onder Symposium Symposium Vroeg Psychose. Lentis en het UCP zijn lid van Phrenos Wat Doe Jij? Maak een einde aan buitensluiting van mensen met psychische klachten! Deze oproep gaat van de website uit, een project van Kim Helmus van GGZ Drenthe. Kenniscentrum Phrenos is medeondersteuner van dit initiatief. Om een antistigma toolkit te ontwikkelen gaat Helmus een wereldreis maken en goed werkende projecten in verschillende werelddelen in kaart brengen. Op 9 juni a.s. start haar reis in London, waarna ze achtereenvolgens New York, Chicago, San Francisco, LA, Auckland, Melbourne, Sydney en Tokyo aandoet. Op de site komen nadien de best werkende anti-stigma initiatieven te staan. Hiermee kan iedereen zelf aan de slag om stigma te bestrijden en 'meedoen' te bevorderen! Ypsilon Helpdesk Schizofrenie Sinds april 2012 bieden Mikado, Indigo en Ypsilon een speciale helpdesk voor migranten met cultuursensitieve informatie, ervaringsverhalen en filmpjes over schizofrenie. Familieleden kunnen bovendien voor advies terecht bij de gratis informatielijn van de Mikado Helpdesk. Klik hier voor de Mikado helpdesk Schizofrenie Familieleden spelen een sleutelrol bij een snelle inzet van hulpverlening bij allochtone schizofreniepatiënten. En die snelheid is belangrijk: hoe langer een psychose onbehandeld blijft, hoe slechter het herstel. Daarom is de informatie op de Mikado Helpdesk expliciet op de familie gericht. Voor de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van cultuursensitieve voorlichting en advies over schizofrenie, ontvangt het samenwerkingsverband subsidie van ZonMw, vanuit het programma Zorg voor Beter. Klik hier voor algemene informatie over Mikado Klik hier voor algemene informatie over Indigo Wat Doe Jij Hans Pompe (Ypsilon) Ypsilon 13

14 Voor meer informatie klik hier Anoiksis is een vereniging voor en door mensen met chronische psychose of schizofrenie. De hoofddoelstelling van de vereniging is het faciliteren van lotgenotencontact. Daarnaast doet Anoiksis aan voorlichting en belangenbehartiging. De vereniging wil met zijn activiteiten bewerkstelligen dat Anoiksispatiënten een stem krijgen, dat er eerlijke beeldvorming bestaat rond de diagnose, dat de behandeling volgens de beste inzichten plaatsvindt, dat Anoiksis-patiënten gesteund worden in het zich ontworstelen aan het sociaal isolement en het stigma, dat herstel voorop staat en dat ervaringsdeskundigheid op een goede wijze wordt ingezet. Maar bovenal is Anoiksis een vereniging waarin ervaringen gedeeld, gebundeld en de beste voorbeelden verder uitgedragen worden. Bij Anoiksis is een grote groep vrijwilligers actief, in bestuursfuncties, op kantoor, bij de redactie van ons kwartaalblad Open Geest en de website en als coördinatoren van regiobijeenkomsten en lokale belangenbehartigers. Anoiksis De veelheid aan informatie/voorlichting in de psychiatrie laat men ook doormiddel van filmpjes op de site van Anoiksis zien. Een aanrader om een kijkje te nemen. 14

15 Lotgenotengroep UCP Eens per twee weken is er op dinsdag van tot uur een bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats in het UCP Een Lotgenotengroep voor mensen die een psychose hebben meegemaakt. Waar: FACT Delfzijl Aanmelden bij: secretariaat Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie Telefoon: of via Health 4U Meer weten over Health 4U, klik op deze link Informatie/aanmeldingen Marian Kanon, secretaresse FACT 5 (telefoon ) voor de cliënten die niet bij Lentis/Linis in zorg zijn: Kunt u alleen op verwijzing door uw behandelaar deelnemen aan de groep Health 4U. Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met mw. Monica Beekhuis, management assistente tel: mailadres Psycho-educatie Voor wie De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mogelijk psychotische verschijnselen hebben of hebben gehad. Waar en wanneer De bijeenkomsten zijn elke vrijdagmiddag (m.u.v. van feestdagen) van tot in het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG Klik op deze link voor meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten Werken aan herstel met de cursus Herstellen doe je zelf Voor aanmelding of informatie over de inhoud van de cursus kunt u contact opnemen met de secretaresse, telefoon (ma, woe t/m vrij) van uur, Voor meer informatie klikt u op de onderstaande link: herstellen doe je zelf x.pdf Info Herstellen doe je zelf 15

16 Familieavonden De afdeling Psychosen van het UCP organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor familieleden van patiënten die psychotisch zijn of zijn geweest. U vindt hier meer informatie over deze bijeenkomsten. Klik op deze link voor meer informatie over de familieavonden Voor wie en waarom Psychotische klachten beïnvloeden niet alleen het leven van de patiënt, maar ook dat van de mensen uit zijn omgeving. De psychotische klachten kunnen bij de partner, kinderen, ouders, broers en zussen bijvoorbeeld leiden tot zorg, onzekerheid, spanning en angst. Voorlichting over psychosen en het uitwisselen van ervaringen met anderen, kunnen dan nuttig zijn en steun bieden. De familieavonden kunnen helpen beter met eventuele problemen om te gaan. Tijdens de familieavonden zijn er leden van Ypsilon aanwezig. Dit is de patiëntenvereniging voor familieleden van psychotische patiënten. De leden houden voordrachten en beantwoorden vragen vanuit hun eigen ervaringen. Ook vertellen zij welke activiteiten de vereniging organiseert Koksmaatjes Een kookgroep voor mensen met een psychische aandoening. Voor meer informatie en aanmelding zie ook : koksmaatjes_1 x.pdf PMT Groepen Klik hier voor Overzicht PMT Groepen Stad Groningen of ga naar Voor informatie zijn we te bereiken op de volgende nummers Ria Eising-Meijer Peter v/d Berg: aanwezig maandag t/m donderdag. PMT groepenoverzicht 16

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Werk in behandeling Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Annemarie Kolenberg december 2009 VOORWOORD Verkennend onderzoek In dit project

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2010

Nieuwsbrief najaar 2010 Nieuwsbrief najaar 2010 1 Belangrijke Telefoonnummers Stichting ~ Organisatie van familieleden en direct betrokkenen van psychiatrische patiënten 030-2546803 werkdagen van 10.00-12.30 Advies en Hulplijn:

Nadere informatie

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH Maart/ april 2013 12e Jaargang nummer 103 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland Hoge Gouwe 65 2801 LC Gouda Telefoon: 0182-51 90 60 E-mail: Cliëntenkrant@zogmh.nl Website: www.zogmh.nl Twitter: @zogmh

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Handboek Begeleid Leren

Handboek Begeleid Leren Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen van jongeren met psychische beperkingen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding Lies Korevaar Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen

Nadere informatie

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz Annemieke Hendriksen-Favier, Karla Nijnens en Sonja van Rooijen Handreiking implementatie herstelondersteunende zorg Het gedachtegoed van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid wordt door steeds

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Annemarie Visser MOVISIE mailto:

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Dartmouth IPS Supported Employment Center Dartmouth Psychiatric Research

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Zo gezegd, Zo gedaan?

Zo gezegd, Zo gedaan? Zo gezegd, Zo gedaan? Dinsdag 1 april 2014 Congres ST. Rehabilitatie, 92 Implementatie van individuele rehabilitatie in tijden van verandering Implementatie - Zo gezegd, zo gedaan? Rehabilitatietechnieken

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

Studeren met succes. Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen

Studeren met succes. Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen Studeren met succes Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen Charlotte de Wolff Lies Korevaar Annemarie

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie