JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011 Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier DEEL I: Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

2 Inhoudsopgave DEEL I : Leiderschap 1 Missie, visie en waarden 2 Organogram 3 Gemeenschapsgerichte politiezorg 4 Managementsmodel 5 DEEL II : Strategie en Beleid 7 Situering politiezone Vlaamse Ardennen 8 Beleidsorganen 10 Politieraad 10 Politiecollege 12 Zonale Veiligheidsraad 13 Gemeenteraden 14 Zonaal veiligheidsplan Actieplannen Excellente Politiezorg Verkeerszorg Jongeren DEEL III : Management van medewerkers 18 Personeelsbeleid 19 Personeelsformatie 19 Personeelsbezetting 19 Verhoudingen in het personeelsbestand 20 Opleidingen 21 Interne opleidingen / OPAC Externe opleidingen Interne communicatie 22 Mentorschap 23 Welzijnsbeleid 23 Basis Overlegcomité voor politie Arbeidsongevallen Intern Toezicht 25 DEEL IV : Management van middelen 26 Ontvangsten en uitgaven Begrotingsrekening Begrotingswijzigingen Begroting Investeringen Aankopen Gewone Dienst 32 Voertuigen 33 DEEL V : Management van processen 34 Primaire processen en werking basisfunctionaliteiten 35 Kerntaak Onthaal 35 Kerntaak Interventie 36 Kerntaak Wijkwerking 37 Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

3 Kerntaak Lokale Recherche 38 Kerntaak Ordehandhaving 39 Kerntaak politionele slachtofferbejegening 40 Kerntaak Verkeer 41 Ondersteunende functionaliteiten 42 Lokaal Informatie Kruispunt Technisch Beheer Personeel, logistiek en financiën Intern toezicht Beleidsondersteuning DEEL VI : Resultaten bij klanten, leveranciers en partners 44 Inzet openbare orde 45 Afwezigheidstoezicht 45 Technopreventie 46 Aantal dossiers slachtofferbejegening 46 DEEL VII : Resultaten bij medewerkers 47 Vorming 48 Ziekte 48 Preventie en bescherming op het werk 49 Vriendenkring 50 DEEL VIII : Resultaten bij de maatschappij 51 Intern toezicht 52 Briefwisseling 52 DEEL IX : Resultaten bij bestuur en financiers 53 Criminaliteit Verkeer Gerechtelijke werklast Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

4 DEEL I: Leiderschap De manier waarop de leiding van de organisatie de koers bepaalt en deze vertaalt naar de dagdagelijkse werkelijkheid. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

5 Missie, visie en waarden De Missie en Waarden van de Politie Vlaamse Ardennen werd opgesteld onmiddellijk na de politiehervorming. Alle personeelsleden, politieraadsleden en anderen werden hierbij betrokken De Missie en Waarden heeft nog niets van haar kracht verloren!. Probleemaanpakkend Wij willen samenwerken met alle betrokken partners om veiligheids- en leesbaarheidsproblemen aan te pakken en te zoeken naar de beste oplossing. Objectief Wij streven zonder vooroordelen naar optimale tevredenheid van alle medeburgers en overheden. Leefbaarheid Wij willen bijdragen tot een leefbare samenleving door dienstbaarheid tussen de mensen staan en oog hebben voor hun noden en verwachtingen. Informatie Ons korps wil een doorzichtige en professionele organisatie zijn. Wij informeren overheden en medeburgers wat we doen en hoe. Team Teamwork is onze werkwijze. Integer Wij zijn eerlijk, betrouwbaar en onpartijdig. Effectief en Efficiënt Wij willen steeds de beschikbare middelen doeltreffend aanwenden. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

6 Organogram Er zijn drie directies: Dir P&L (directie personeel en logistiek), de Dir Ops (directie operaties) en de Dir Q (directie kwaliteit). De directie P&L staat in voor de ondersteunende processen die moeten toelaten om een optimaal klimaat te creëren teneinde de medewerkers optimaal te laten functioneren. De directie Ops beheert alle primaire processen. De directeur operaties is samen met 2 officieren operaties verantwoordelijk voor het functioneren van de volgende entiteiten: Bureau Planning en Evenementen (BPE), het Lokaal InformatieKruispunt (LIK), Lokale RechercheDienst (LRD), Dienst Maatschappelijke Politiezorg (DMP), Verkeer, 5 wijkteams en 4 teams polyvalente medewerkers. De directie Q is verantwoordelijk voor het sturen van de organisatie: beschikt de organisatie over een veiligheidsplan?, wordt het plan uitgevoerd?, moet er worden bijgestuurd?, Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

7 Gemeenschapsgerichte politiezorg Algemeen De oprichting van de geïntegreerde politie in België in 2001 betekende de invoering van het model van de gemeenschapsgerichte politiezorg, ook wel bekent als het Community Oriented Policing -model. Dit model beoogt een politiedienst die in de samenleving geïntegreerd is en ter beschikking staat van de burgers en andere belanghebbenden. Het model steunt op vijf pijlers die centraal staan in de werking van de hedendaagse politiediensten. Externe oriëntering Externe oriëntering vormt de basispijler en verwijst naar de gedachte van politiedienst die geïntegreerd is in de maatschappij. De politie dient ten dienste te staan van de bevolking en moet zich richten tot haar behoeften en verwachtingen. Dit impliceert tevens dat de politie afhankelijk is van wat er leeft onder de bevolking. Probleemoplossende aanpak Probleemoplossende aanpak betekent dat de politie niet enkel meer reactief optreedt tegen de zichtbare symptomen van onveiligheid, maar zich tevens richt tot de onderliggende problemen. Hierdoor anticipeert de politie op verdere veiligheidsproblemen die eruit voortkomen. Echter, een dergelijke aanpak vereist een brede waaier aan middelen die niet enkel door de politiediensten voorzien kunnen worden. Partners van buitenaf dienen betrokken te worden om een geïntegreerde benadering te verkrijgen. Partnerschap Partnerschap houdt in dat de politie niet langer meer de enige verantwoordelijke voor veiligheid in de samenleving is. Er wordt een ketengerichte aanpak beoogd waarbij de politiediensten slechts één enkele partner zijn in een geïntegreerde aanpak van problemen. Zodoende dienen er partnerschappen uitgewerkt te worden tussen de politiediensten, de parketten, de scholen en tal van andere diensten die hun steentje kunnen bijdragen tot het realiseren van een geïntegreerde samenwerking. Verantwoording Verantwoording verwijst naar het afleggen van rekenschap van de politiediensten over de inzet van capaciteit en middelen voor de aanpak van bepaalde veiligheidsproblemen. Bekwame betrokkenheid Bekwame betrokkenheid legt de verplichting op naar het bekwaam maken van politiemensen en bevolking om op gelijke voet een dialoog te kunnen voeren over de verdere aanpak van veiligheidsproblemen. Iedere pijler is een noodzakelijke voorwaarde voor de gemeenschapsgerichte politiezorg. Het kan niet zijn dat men zich bij de toepassing enkel concentreert op één pijler. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

8 De interactie tussen de vijf pijlers en hun wederzijdse versterking is belangrijker dan iedere pijler op zich. Voor de concrete realisatie van deze keuze is het noodzakelijk dat er een aantal initiatieven genomen worden die het gedachtegoed van gemeenschapsgerichte politiezorg op alle niveaus binnen de geïntegreerde politie verspreiden en integreren in de dagdagelijkse politiewerking. Managementmodel In de ministeriële omzendbrief CP 2 wordt een referentiekader gecreëerd van een organisatieontwikkeling van de Belgische politie. Deze organisatieontwikkeling is gestoeld op het managementmodel EFQM dat zowel in België als in Europa haar nut bewezen heeft, zowel in het bedrijfsleven als bij politiediensten. Het EFQM-model werd herwerkt tot het EFQM-Politie model en bestaat uit negen aandachtsgebieden en een feedbacklus. Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie En Beleid Management van processen Klanten En Leveranciers Bestuur En Financiers Management van middelen Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT verbeteren en vernieuwen Het EFQM-Politie model zorgt ervoor dat de organisatie een kwaliteitsvolle dienstverlening levert, door haar resultaatgericht te laten werken. Om te streven naar een optimale kwaliteit moet de lokale politie voldoen aan de verwachtingen van haar belanghebbenden. Deze belanghebbenden worden weergegeven in de resultaatsgebieden van het model, namelijk: o de klanten en de leveranciers: de dienstenafnemers zoals slachtoffers en verdachten. o de medewerkers: hun verwachtingen ten opzichte van de organisatie zijn belangrijk om hen kwaliteitsvol werk te laten afleveren. o de maatschappij: Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

9 o dit betreft de bevolking van de politiezone in het algemeen. Zij hebben, zonder rechtstreeks contact te zoeken met de politiediensten, ook een groot aantal verwachtingen, zoals bv een veilige schoolomgeving. bestuur en financiers: dit zijn de opdrachtgevers van de politie, die, voornamelijk mee het beleid bepalen. Concreet kunnen dit de burgemeesters zijn, de Procureur des Konings, maar ook bv de federale politie. Hoe kan de politie nu voldoen aan deze verwachtingen? Door te streven naar een optimale kwaliteit van de organisatie en werking van het politiekorps, meer bepaald in de volgende organisatiegebieden: o leiderschap; o strategie en beleid; o management van medewerkers; o management van middelen; o management van processen. Hoe de politie Vlaamse Ardennen deze organisatiegebieden invult, wordt in dit jaarverslag uitgebreid toegelicht. Tot slot richt het model zicht tot het continu verbeteren en vernieuwen. Behaalde resultaten worden kritisch beoordeeld om nog betere resultaten te bereiken. ******************************************************************* Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

10 DEEL II: Strategie en Beleid Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie En Beleid Management van processen Klanten En Leveranciers Bestuur En Financiers Management van middelen Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT verbeteren en vernieuwen De manier waarop organisatie haar missie en visie implementeert door een heldere en op alle belanghebbenden gerichte strategie. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

11 Situering politiezone Vlaamse Ardennen De politiezone Vlaamse Ardennen is een meergemeentezone bestaande uit vijf gemeenten: - Oudenaarde : inwoners 1 ( ) 68,06km² - Kluisbergen : inwoners ( ) 30,38 km² - Kruishoutem : inwoners 46,76 km² - Wortegem-Petegem : inwoners 41,96 km² - Zingem : inwoners ( ) 23,94 km² Totaal aantal inwoners: inwoners (57.677) Totale oppervlakte: 211,10 km² De politiezone Vlaamse Ardennen maakt deel uit van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde met ondermeer de PZ Brakel Zwalm Maarkedal Horebeke, de PZ Ronse, de PZ Zottegem - St Lievens-Houtem en de PZ Geraardsbergen-Lierde. Gerechtelijk Arrondissement Oudenaarde De meergemeentelijke politiezone Vlaamse Ardennen omvat Kluisbergen Kruishoutem Oudenaarde Wortegem-Petegem en Zingem. De politiezone Vlaamse Ardennen situeert zich in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen en grenst ondermeer aan de provincies West- Vlaanderen en Henegouwen. De gemeente Kluisbergen omvat de deelgemeenten Berchem, Ruien, Kwaremont en Zulzeke. De gemeente Kruishoutem omvat de deelgemeenten Kruishoutem (kern), Wannegem-Lede, Nokere en Lozer. 1 Cijfers 31/12/ Cijfers 31/12/2010 Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

12 De stad Oudenaarde omvat de deelgemeenten Oudenaarde, Bevere, Eine, Ename, Nederename, Mullem, Mater, Edelare, Leupegem,Melden, Welden, Volkegem, Heurne en een deel van Ooike. De gemeente Wortegem-Petegem omvat de deelgemeenten Elsegem, Wortegem, Petegem, Moregem en een deel van Ooike.De gemeente Zingem omvat de deelgemeenten Zingem, Ouwegem en Huise. De politiezone Vlaamse Ardennen vormt het centrum van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde. De centrumfunctie van de politiezone laat zich voelen op tal van domeinen, die al dan niet rechtstreeks en in meer of mindere mate, de politiezorg beïnvloeden. In de publieke sector is er de aanwezigheid op het grondgebied van het gerechtshof en een gevangenis. In de semipublieke sector is er, vooral in Oudenaarde, een bijzonder grote schoolgemeenschap. Boven op de tientallen instellingen van basisonderwijs, zijn er een zevental secundaire onderwijsinstellingen, geconcentreerd in het centrum van Oudenaarde. Nog in de semipublieke sector is er op het grondgebied Oudenaarde een algemeen ziekenhuis. In Kruishoutem is een psychiatrisch verzorgingstehuis van de Broeders van Liefde. Op het grondgebied zijn een aantal belangwekkende industriezones (De Bruwaan, Meersbloem, Karreweg Kruishoutem, Ruien-Berchem). De regio Zuid-Oost-Vlaanderen kent een algemene sterke daling van de werkloosheid om reden van de hoogconjunctuur en de grote vraag op de arbeidsmarkt. De daling is echter voor alle categorieën minder sterk dan het Vlaamse gemiddelde. Alleen de dalende jeugdwerkloosheid is iets meer dan het Vlaamse gemiddelde. Over de politiezone Vlaamse Ardennen loopt een deel van de autosnelweg E17. De belangrijkste gewestwegen zijn de N60 (Gent-Valenciennes) en de N8 (Kortrijk-Ninove). Twee belangrijke spoorlijnen lopen door de zone: de lijn Brussel-Kortrijk en de lijn Gent- Ronse, die van regionaal belang is. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

13 Beleidsorganen Politieraad In meergemeentezones, zoals de politiezone Vlaamse Ardennen, worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. ( art. 11, eerste lid, Wet op de Geïntegreerde Politie - WGP). Samenstelling politieraad: De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. Elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad. [ ] De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone zijn van rechtswege lid van de politieraad. (art. 12 WGP). De politieraad van de politiezone Vlaamse Ardennen is bijgevolg als volgt samengesteld: - de burgemeesters van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem- Petegem, Zingem; - 10 gemeenteraadsleden van Oudenaarde; - 2 gemeenteraadsleden van Kluisbergen; - 3 gemeenteraadsleden van Kruishoutem; - 2 gemeenteraadslid van Wortegem-Petegem; - 2 gemeenteraadsleden van Zingem De politieraad is bevoegd voor: - de personeelsformatie, zowel betreffende het operationeel als het administratief en logistiek personeel; - de begroting en middelenallocatie; - in voorkomend geval, de vaststelling van een reglement betreffende de inning van een retributie voor opdrachten van bestuurlijke politie. De politieraden worden gehouden in de vergaderzaal Algemeen van het hoofdbureau Politie Vlaamse Ardennen, Minderbroedersplein 1 te Oudenaarde. De voorzitter is de Heer Marnic De Meulemeester, burgemeester Oudenaarde. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

14 Leden Politieraad (alfabetisch op 31/12/2011): Naam Functie Gemeente ADAM John Raadslid Oudenaarde AELVOET Carlos Raadslid Wortegem-Petegem BLONDEEL Johan Raadslid Oudenaarde BOTTELDOORN Kristof Raadslid Oudenaarde BROWAEYS Peter Raadslid Oudenaarde DE MEULEMEESTER Marnic Voorzitter - Burgemeester Oudenaarde DE POTTER Carine Raadslid Oudenaarde DE TEMMERMAN Katrien Raadslid Oudenaarde DERVEEUW Marleen Raadslid Oudenaarde HUTSEBAUT Kathleen Burgemeester Zingem LAUWERYNS Danny Raadslid Oudenaarde MARTIN Jean-Paul Raadslid Kluisbergen MARYNS Christiane Raadslid Oudenaarde OTTE Dirk Raadslid Zingem PARMENTIER Daniel Raadslid Wortegem-Petegem VAN CAUWENBERGHE Marc Raadslid Kruishoutem VAN DEN ABEELE Linda Raadslid Kluisbergen VAN DER MEEREN Luc Burgemeester Wortegem-Petegem VAN HUFFEL Astrid Raadslid Kruishoutem VAN STEENBRUGGE Andre Raadslid Oudenaarde VERMEULEN Patrick Raadslid Zingem VERZELE Hannelore Raadslid Kruishoutem VERZELE Joop Burgemeester Kruishoutem WILLEQUET Philippe Burgemeester Kluisbergen DUHAMEL Joost TORCK Karlien Korpschef Secretaris Politiezone Samenstelling Politieraad Oudenaarde Kruishoutem Wortegem-Petegem 3 4 Kluisbergen Zingem Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

15 Politiecollege. Naar analogie met de politieraad worden in meergemeentezones de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen betreffende de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door het politiecollege. ( art. 11, tweede lid, Wet op de Geïntegreerde Politie - WGP). In de politiezone Vlaamse Ardennen bestaat het politiecollege uit: - de heer Marnic De Meulemeester ( burgemeester Oudenaarde) tevens Voorzitter; - de heer Philippe Willequet ( burgemeester Kluisbergen); - de heer Joop Verzele ( burgemeester Kruishoutem); - de heer Luc Van Der Meeren ( burgemeester Wortegem-Petegem) - mevrouw Kathleen Hutsebaut ( burgemeester Zingem); - de heer Joost Duhamel ( korpschef Politie Vlaamse Ardennen); - mevrouw Karlien Torck ( secretaris Politie Vlaamse Ardennen). Het politiecollege is het forum waar de beslissingen inzake politie worden besproken en waarin het raam geschetst wordt waarbinnen de politionele / operationele uitvoering dient te geschieden. Onafgezien van de gemeentelijke autonomie en de specifieke desiderata van elke leefgemeenschap wordt getracht over de vijf gemeenten een gelijkwaardige basispolitiezorg te verzekeren. In principe vergadert het politiecollege om de vier weken. De zittingen van het politiecollege vinden plaats in de vergaderzaal Korpschef, hoofdbureau Politie Vlaamse Ardennen, Minderbroedersplein 1 te Oudenaarde. Marnic De Meulemeester Philippe Willequet Joop Verzele Luc Van Der Meeren Kathleen Hutsebaut Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

16 Zonale veiligheidsraad In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg gepleegd wordt tussen de burgemeesters, Procureur des Konings en de korpschef van de politiezone en de bestuurlijke directeur van de federale politie of diens afgevaardigde. ( art. 35 Wet op de Geïntegreerde Politie - WGP). Bovendien kan de zonale veiligheidsraad deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan zijn werkzaamheden. De zonale veiligheidsraad is de ontmoetingsplaats van alle veiligheidspartners van het lokale beleid: de Procureur des Konings, de bestuurlijke directeur-coördinator (Dirco), de gerechtelijke directeur (Dirjud), de korpschef en de burgemeesters. Dit is een zeer belangrijk ontmoetingsforum waar alle lokale protagonisten inzake veiligheid hun beleid op elkaar moeten afstemmen. De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn: - het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan; - het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie; - het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. De zonale veiligheidsraad komt samen wanneer de werking of de gezags- en beleidscyclus van de lokale politie dit vereist met een minimum van tweemaal per jaar. Samenstelling zonale veiligheidsraad (2011): - de heer Marnic De Meulemeester burgemeester Oudenaarde / voorzitter - de heer Philippe Willequet ( burgemeester Kluisbergen); - de heer Joop Verzele ( burgemeester Kruishoutem); - de heer Luc Van Der Meeren ( burgemeester Wortegem-Petegem) - mevrouw Kathleen Hutsebaut ( burgemeester Zingem); - de heer Geert Merchiers, Procureur des Konings Oudenaarde; - de heer Christiaan Drieskens, bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie (Oudenaarde) - de heer Louis Schepens, gerechtelijk directeur van de federale politie (Oudenaarde) - de heer Joost Duhamel ( korpschef Politie Vlaamse Ardenen); Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

17 Gemeenteraden De gemeenteraden zijn sinds de politiehervorming geen rechtstreeks partner meer van de politiezone. Een afvaardiging van elke gemeenteraad maakt deel uit van de politieraad. De gemeenteraadsleden worden in kennis gesteld van het zonaal veiligheidsplan zodat zij het gevoerde beleid kunnen toetsen aan de gemaakte afspraken op lokaal niveau. De mogelijkheid om over politiezaken te debatteren in de verschillende gemeenteraden blijft evident aanwezig. Elk gemeenteraadslid heeft het recht om door de burgemeester geïnformeerd te worden over de wijze waarop die zijn / haar politiebevoegdheden uitoefent. De gemeenteraden keuren de dotatie goed die de gemeente aan de politiezone verleent. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

18 Zonaal veiligheidsplan Het vierjaarlijks zonaal veiligheidsplan ( ZVP ) omvat: 1. de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeesters en de Procuureur des konings, elkeen wat zijn bevoegdheden betreft; 2. de capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de utivoering van de odprachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie; 3. de bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard; De opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die overeenstemmen met een budgettaire tussenkomst van deze gemeente die de overeengekomen dotatie overschrijdt. ( art. 36 Wet op de Geïntegreerde Politie - WGP) In het najaar van 2008 werd een nieuw zonaal veiligheidsplan opgesteld voor een termijn van 4 jaar (beleidsperiode ). Het zonaal veiligheidsplan bevat de prioriteiten en de bijzondere aandachtspunten, zoals bepaald door de zonale veiligheidsraad, en beschrijft de aanpak ervan. Bijkomend worden jaarlijks concrete actieplannen opgemaakt voor de uitvoering van activiteiten die moeten leiden tot het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Actieplannen 2011 Excellente Politiezorg Het is van belang om de afwezigheid van structurele criminaliteits- en veiligheidsfenomenen te hanteren als hefboom om de reguliere werking van de politie VLAAMSE ARDENNEN niet alleen te bewaken/consolideren op een gewenst bodemniveau, maar bovenal te optimaliseren door te streven naar een excellente politiezorg. 3 Ondernomen acties Nieuw organisatiemodel korps In 2011 werd een nieuw organistatiemodel uitgetekend en geïmplementeerd voor de Politie Vlaamse Ardennen waarbij één van de belangrijkste uitgangspunten de excellente politiezorg is. - Opleiding trainer excellente politiezorg Hoofdinspecteur Dirk SPELEERS volgde met succes de opleiding Trainer Excellente Politiezorg en gaf in 2011 verschillende interne opleidingen aan alle personeelsleden rond Excellente Politiezorg. 3 Zonaal Veiligheidsplan Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

19 Verkeerszorg Deze strategische doelstelling wil voornamelijk tegemoet komen aan de duidelijke wens en vraag van de bevolking. Bovendien hebben zowel de federale als de regionale overheden meerdere beleidsdoelstellingen geformuleerd in deze materie. Ondernomen acties Het Verkeersbeleidsplan werd opgesteld en omvat ondermeer: o Preventieve Acties : 4775 u / jaar ( 2,70 % van de totale capaciteit) Schooltoezichten : 1800 u / jaar Basisverkeerszorg : 1575 u / jaar Wijkgebonden verkeerszorg : 1200 u / jaar Pro-actieve acties : 200 u / jaar o Repressieve Acties : 4000 u / jaar ( 2,27 % van de totale capaciteit) Snelheid met onderschepping : 36 u /m Alcohol / drugs :112 u /m Zwaar vervoer : 64 u /m Fietscontroles : 48 u /m Bromfietscontroles :36 u /m Algemene verkeerscontroles: 56 u /m Personenvervoer (taxi, bus) : 30 u /m IBARO:56 u /j Verkeersveilige dag / nacht : 112 u /j o Preventieve / repressieve Acties Ademtesten : 880 per jaar Flitsdiensten : gecontroleerde voertuigen ( bemand) - Vliegende ademtesten o In 2011 werd het systeem van vliegende ademtesten ingevoerd. Dit houdt in dat elke late en nachtdienst minimaal twee bestuurders per dienst een ademtest oplegt. Jongeren Deze strategische doelstelling kadert binnen een toenemende maatschappelijke aandacht voor deze doelgroep. Jongeren zijn een kwetsbare groep, zowel als slachtoffer en als dader; daders worden steeds jonger. Ondernomen acties Qubus-beleid o Hoofdinspecteur Vincent VANDE WALLE werkte een specifiek fuifbeleid uit voor de QUBUS-Oudenaarde. Dit impliceert de nodige risicoanalyses, bepalen inzet personeel, communicatie enz rond de Qubus - Meer acties rond alcohol- en drugsgebruik o Preventieve brief naar de horeca en warenhuizen ivm wetgeving alcohol jongeren. o Gecoördineerde aanpak ism PISAD inzake ondermeer 100-dagen fuif o Intensieve controle(s) op het spijbelen ( PLP 41) - Uitgangsbuurt Markt Oudenaarde o Wijkinspecteur Peter BEKAERT bracht in 2011 de uitgangsbuurt Markt Oudenaarde in kaart : herbergen, uitbaters, problemen, soort Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

20 bezoekers enz teneinde adequater en sneller te kunnen reageren, zowel preventief als repressief. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

21 DEEL III: Management van medewerkers Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie En Beleid Management van processen Klanten En Leveranciers Bestuur En Financiers Management van middelen Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT verbeteren en vernieuwen De manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en waardeert om haar strategie te realiseren. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

22 Personeelsbeleid Personeelsformatie Personeelsleden (31/12/2011) Organiek voorzien 4 Operationeel kader Officierskader 10 6 Middenkader Basiskader Kader Agenten van Politie 5 6 Burgerpersoneel Niveau A 1 1 Niveau B 2 2 Niveau C 8 9 Niveau D 10 5 Totaal Personeelsbezetting Secretariaat van de korpschef Korpschef 1 hoofdcommissaris Directie Operaties Directie P&L Leiding 1 commissaris Personeel 1 commissaris Sector 1 1 commissaris 2 Calog 5 hoofdinspecteurs 38 inspecteurs Logistiek 8 Calog 2 agenten 2 Calog Sector 2 1 commissaris Directie Beleid 5 hoofdinspecteurs 27 inspecteurs Beleid 1 commissaris 3 agenten Lokale Recherche 1 commissaris 1 hoofdinspecteur 6 inspecteurs Evenementencel 2 commissarissen 1 hoofdinspecteur 2 Calog Verkeer 2 hoofdinspecteurs 2 Calog LIK 4 hoofdinspecteurs 4 Calog DMP 1 commissaris 1 hoofdinspecteur 1 Calog 4 Hierbij zijn de gedetacheerden NIET inbegrepen Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

23 Verhoudingen in het personeelsbestand Verdeling naar leeftijd /30 31/40 41/50 51/ Operationeel Burger Verdeling naar geslacht en graad Operationeel Burgerpersoneel CP HINP ÏNP Agenten Niv A Niv B Niv C Niv D Man Vrouw Totaal Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

24 Opleidingen Interne opleidingen / OPAC In totaal werden 2203 uren interne opleidingen ( lesgevers OPAC of gelijkgesteld) gevolgd verspreid over 60 verschillende opleidingen. Zo werden ondermeer gevolgd: - Drugs in 3 D ( aantal : 3 // aantal uren : 72 ) - Integriteitstraining Deontologie ( aantal :10 // aantal uren : 40 ) - Wijkagent ( aantal : 1 // aantal uren : 120 ) - Eerstelijnsverhoortechnieken ( aantal : 1 // aantal uren : 80 ) - Slachtofferbejegenaar ( aantal : 4 // aantal uren : 224 ) Externe opleidingen In totaal werden 880 uren externe opleidingen gevolgd verspreid over 22 verschillende opleidingen. Zo werden ondermeer gevolgd: - Opleiding lokaal toezichthouder, vak geluidshinderbestrijding ( aantal : 2 // aantal uren : 278 ) - Opleiding milieuwet ( aantal : 2 // aantal uren : 96 ) Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

25 Interne communicatie Binnen de politiezone worden een aantal momenten van basisoverleg voorzien, waarbij de dagdagelijkse problemen en/of gebeurtenissen meegedeeld worden teneinde de meeste efficiënte oplossing te bekomen. Zo zijn er ondermeer: - Dagdagelijkse briefing interventieploegen ( ondermeer door Orakel) - dagdagelijks overleg IP-LR-WD; - dagdagelijkse briefing officieren; - tweemaandelijks overleg middenkaders; - tweemaandelijkse teamoverleg; - tweemaandelijks wijkoverleg. Eind 2011 werd gestart met de wekelijkse stuurgroep. Hierin zetelen alle officieren en de niveau A. Binnen de stuurgroep wordt zeer kort op de bal gespeeld naar fenomenen, evenementen, werking, processen en procedures toe. Verder wordt het personeel op de hoogte gehouden van allerlei interessante zaken via (elk personeelslid beschikt over een eigen adres) en via de flashberichten. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

26 Mentorschap In 2011 werden 11 personen stagiairs begeleid: 1 AHinp 7 AInp 1 stagair VDAB 1 stagiair 7e jaar kantoorwerken St Jan Berchmans Avelgem 1 bachelor maatschappelijke veiligheid 2e jaar Katho Kortrijk 1 criminologe - masterproef UGent Elke stagiair kreeg minstens één mentor toegewezen. Welzijnsbeleid Basis Overlegcomité voor politie Bijeenkomst 25/03/2011 De dagorde omvat volgende agendapunten : 1. Goedkeuren en feedback van het verslag van het basisoverlegcomité 26 februari Comité Preventie en bescherming op het werk : a. Overzicht arbeidsongevallen b. Jaarverslag 2009 en jaaractieplan 2010 van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. c. Jaarverslag 2010 en jaaractieplan 2011 van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. d. Verslag van het toezicht op de werkplaatsen dd. 27 juli e. Verslag van de goedkeuring van de schietstand die door het personeel van de PZ wordt gebruikt voor schietoefeningen. Register van onderhoud. f. Risicoanalyse psychosociaal welzijn. Toelichting door Securex. 3. Voorstelling van dhr. Joost Duhamel, hoofdcommissaris van politie en nieuwe korpschef van de politiezone. 4. Bakens voor de toekomst uiteenzetting van de toekomstvisie van de korpschef. 5. Verlofdagen toe te kennen door de korpschef 2011 en Aanpassing interventievoertuigen. 7. Detacheringen. 8. Goedkeuren van de functiebeschrijving en het profiel voor de aanwerving van een commissaris van politie officier operaties. 9. Varia. Bijeenkomst 01/07/2011 De dagorde omvat volgende agendapunten : 1. Politiegeluk? Masterproef sociologie Delphine Schelpe Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

27 2. Relatie tussen training geweldsbeheersing en de arbeidsongevallen 3. Nieuwe telefooncentrale: opname gesprekken + logging van buitengaande gesprekken 4. Alcoholbeleid 5. Actiepunten vorige vergadering: peiling herstelbehoefte securex (Dr De Vriese) globaal actieplan register psychosciale belasting toxische beschermkledij veiligheidshelmen evacuatieplan EHBO verlof door de korpschef toe te kennen organisatiestructuur draaiboek gevangenissen Bijeenkomst 30/09 /2011 De dagorde omvat volgende agendapunten : 1. globaal preventieplan 2. EHBO 3. Nieuwe telefooncentrale - stand van zaken 4. Draaiboek SI 5. Wijziging personeelsformatie 6. Herziening onderhoud gebouwen Arbeidsonvallen Soort Wett. AO Dagen Jaren A P Totaal A P Totaal A P Totaal In 2011 werden in totaal 18 arbeidsongevallen vastgesteld ( 7 niet-politioneel (A) en 11 politioneel (P) 5. Er waren in totaal 7 wettelijke arbeidsongevallen ( gelijk of meer dan 1 dag arbeidsongeschiktheid). Ten gevolge van deze arbeidsongevallen werden in totaal 126 werkelijk verloren kalenderdagen genoteerd. 5 Politioneel : te wijten aan een politionele tussenkomst ( vb vechtpartij, arrestatie, opsluiting enz ) Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

28 Overzicht AO Niet-Politioneel Politioneel Totaal Overzicht Ziektedagen Politioneel Niet-Politioneel Intern toezicht In 2011 waren er in totaal 21 klachten tegen personeelsleden van onze zone. Alle klachten werden grondig onderzocht en er werd, in voorkomend geval, een passend gevolg aan gegeven. TOTAAL 21 Geen eigen personeel 3 Na onderzoek, zonder gevolg 13 Na onderzoek, tuchtmaatregel 1 Nog in behandeling 2 Fout bewezen 1 geen straf 1 evaluatie Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

29 DEEL IV: Management van middelen Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie En Beleid Management van processen Klanten En Leveranciers Bestuur En Financiers Management van middelen Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT verbeteren en vernieuwen De manier waarop vanuit strategie en beleid de beschikbare middelen worden aangewend om de activiteiten van de organisatie effectief en enefficiënt uit te voeren. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

30 Ontvangsten en uitgaven 2011 Begrotingsrekening 2010* Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) ,08 Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) ,05 Begrotingsresultaat (gewone dienst) ,03 Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 7.999,97 Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) ,00 Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst) ,15 Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) ,15 Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) ,00 Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) ,94 Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) ,06 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Vaste activa Vlottende activa Totaal van de activa Eigen vermogen Voorzieningen 0 Schulden Totaal van de passiva RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2010 Exploitatieresultaat Uitzonderlijk resultaat Resultaat van het dienstjaar * goedgekeurd op de politieraad dd 11 oktober 2011 Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

31 Begrotingswijzigingen 2011* De begrotingswijziging nr. 1 gewone dienst van de politiebegroting 2011: Ontvangsten eigen dienstjaar ,75 Uitgaven eigen dienstjaar ,00 Ontvangsten vorige jaren 9.990,00 Uitgaven vorige jaren ,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen ,00 Geraamd resultaat begroting ,25 Geraamd algemeen ,03 begrotingsresultaat vorige jaren Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,78 gewone dienst 2011 De begrotingswijziging nr. 2 buitengewone dienst van de politiebegroting 2011: Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar ,00 Ontvangsten vorige jaren ,00 Uitgaven vorige jaren 0,00 Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen 0,00 Geraamd resultaat begroting ,00 Geraamd algemeen ,00 begrotingsresultaat vorige jaren Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 buitengewone dienst 2011 * goedgekeurd op de politieraad dd 13 december 2011 Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

32 Begroting 2012* Gewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar ,22 Uitgaven eigen dienstjaar ,00 Ontvangsten vorige jaren ,00 Uitgaven vorige jaren ,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen ,00 Geraamd resultaat van het dienstjaar ,78 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,78 van het vorig jaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 gewone dienst 2012 Buitengewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar ,00 Ontvangsten vorige jaren 0,00 Uitgaven vorige jaren 0,00 Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen 0,00 Geraamd resultaat van het 0,00 dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 van het vorig jaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 buitengewone dienst 2012 * goedgekeurd op de politieraad dd 13/12/2011 Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

33 Enkele belangrijke cijfers inzake Ontvangsten Begroting 2010 Begroting 2011 ONTVANGSTEN Rek Federale Sociale Toelage I , , ,00 Federale Sociale Toelage II , , ,00 Federale Basistoelage , , ,00 Fed.Toelage Verkeersveiligheid , , , Dotatie Oudenaarde , , ,00 61,57% 64,50% Dotatie Kluisbergen , , ,11 8,63% 8,52% Dotatie Kruishoutem , , ,05 13,68% 10,80% Dotatie Wortegem- Petegem , , ,42 8,22% 7,75% Dotatie Zingem , , ,12 7,90% 7,43% Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

34 Investeringen 2011 Gebouwen: geen investeringen, enkel verfwerken op de 2 de verdieping, uitgevoerd door de klusjesman van de zone. Voertuigen: geen investeringen in 2011 De commandowagen (omgebouwde mobilhome) werd in gebruik genomen sinds begin Informatica: Hardware / Software STERIA (life-scan) Fotomodule voor uitbreiding van de life-scan. Dient voor het nemen van foto s bij personen waarvan vingerafdrukken worden genomen voor het voeden van de ANG-databank. Hardware ISLP (vervanging Archipol-server + 4 UPS) - Vervanging van de Archipol-server (digitale archivering), - 4 noodvoedingen (UPS) van het switchlokaal en het serverlokaal - Upgrade van het netwerk naar 1000 Mbps door vervanging van de huidige netwerkswitchen + connectie door middel van fiber. Software digitale archivering Omschakeling van de huidige archiveringssoftware EasyOne naar Archipol wegens overname door de firma RICOH. Een bijkomende licentie + installatie v/d software Archipol op het administratief netwerk. Hardware Citrix (upgrades, licenties) - Upgrade firewalls in de Citrix-omgeving voor connectie met camerasysteem Qubus - Upgrade naar Microsoft Exchange Migratie Citrix Access Gateway naar Virtual Appliance - Licenties Windows Server 2008 (GOLP) - HP EVA Assessment Service & Implementation Service + upgrade. 7 Smartphones voor officierenkader en systeembeheerder In het kader van de verbetering van de communicatie in een nieuw social en multimediatijdperk én een optimalisatie van het agendabeheer, evenals de nood om op het terrein via te communiceren, werden 7 iphones aangekocht. Exploitatiemateriaal en uitrusting (niet-verkeer) Aankoop nieuwe telefooncentrale voor de hele politiezone Vervanging van 4 draagbare ASTRID-radioposten 50 individuele handvuurwapens 3 volumeregelbare gehoorbeschermers voor de schietmonitoren 43 telescopische wapenstokken Exploitatiemateriaal en uitrusting VERKEER (gefinancierd met het Verkeersveiligheidsfonds) 1 teltoestel Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

35 10 snelheidsinformatieborden voor de gemeentes 4 fietsgraveertoestellen voor de politieantennes Aankopen Gewone Dienst Uitrusting personeel : Sous-pulls voor motards Transportzakken voor kledij en helm openbare orde (HYCAP) 4 paar motorlaarzen 10 pakketten gemachtigd opzichter (tasjes, fluitje, toortslamp, fluovest, verkeersplaat, driekleurige armband) Nieuwe handschoenen motards 2 GSM s (Salduz en commandowagen) Mes- en steekwerende handschoenen voor alle operationele personeelsleden Verfraaiing en kleine aanpassingen aan gebouwen en voertuigen : Gyprocwanden 2 de verdieping hoofdcommissariaat n.a.v. interne verhuis Inrichting Salduz-consultatielokalen en -verhoorbureau Verfwerken 2de verdieping hoofdcommissariaat Tapijt voor kleedkamers hoofdcommissariaat Kleedkamerbanken en garderobekast Wandasbakken hoofdcommissariaat Matten + kaders schietstand 5 nieuwe matrassen voor in cellencomplex Simbox commandowagen Winterbanden op alle leasingvoertuigen (combi s en wijkvoertuigen) Waterfontein in het Hoofdcommissariaat Bewapening 6 shootboxen patronen oefenmunitie Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

36 Voertuigen Overzicht voertuigenpark PZ Vlaamse Ardennen: 1 Mercedes Sprinter Commandovoertuig eigendom politiezone 8 Mercedes Vito Interventievoertuigen leasingcontract 7 Skoda Roomster Wijkvoertuigen leasingcontract 6 Peugeots 308 Anonieme voertuigen eigendom politiezone 1 Peugeots 307 Anoniem voertuig eigendom politiezone 2 Peugeots Boxer Minibussen eigendom politiezone 4 Motoren BMW Verkeer eigendom politiezone 4 C1 BMW Zware bromfietsen eigendom politiezone 2 kleine bromfietsen eigendom politiezone 5 politiefietsen 3 gewone fietsen Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

37 DEEL V: Management van processen Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie En Beleid Management van processen Klanten En Leveranciers Bestuur En Financiers Management van middelen Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT verbeteren en vernieuwen De manier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt, teneinde haar doelen te realiseren. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

38 Primaire processen en werking basisfunctionaliteiten Het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vastlegging van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren, vertaalt deze minimale dienstverlening in volgende kerntaken: Kerntaak Onthaal De kerntaak Onthaal bestaat uit het te woord staan van de burgers die zich, in persoon of telefonisch of schriftelijk, tot de politiedienst wenden. Dit te woord staan omvat ofwel een onmiddellijk gevolg geven aan de hulpvraag, ofwel wordt er verwezen naar een interne of externe dienst, tot wie de burger zich kan wenden om een oplossing te bekomen voor zijn of haar hulpvraag. Indien de permanente fysieke aanwezigheid van een politieambtenaar in het onthaalpunt niet haalbaar is, moet door middel van technische infrastructurele maatregelen, worden verzekerd dat de burger zich fysiek of telefonisch kan aanbieden en onmiddellijk met een politieambtenaar in contact kan treden. Onthaal Oudenaarde In het hoofdgebouw Oudenaarde wordt een permanent zonaal onthaal ( 24u / 24u ) verzekerd. Bezoekers aan het permanent onthaal te Oudenaarde worden tussen 08 u en 20 u op werkdagen ontvangen door onthaalbedienden. Onthaal andere gemeenten In de gemeenten Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem wordt het onthaal gedaan door de plaatselijke politieambtenaren en dit op vastgestelde tijdstippen. Buiten deze uren kan de bezoeker zich aanmelden in het hoofdgebouw Oudenaarde of wordt automatisch telefonisch doorverbonden met het onthaal Oudenaarde. Gemeente Gegevens Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Oudenaarde Minderbroedersplein 1 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/ / Kluisbergen Stationsstraat / Kruishoutem Waregemsestwg / Wortegem-Petegem Wortegemplein / Zingem Huiseplein / Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

39 Aantal geregistreerde meldingen ten burele: - Oudenaarde : Kluisbergen : Kruishoutem : Wortegem-Petegem : Zingem : 142 Kerntaak Interventie De kerntaak Interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. Als minimale werking- en organisatienorm (nationaal) geldt de inzet van één interventieploeg gedurende 24 u op 24 u, aangevuld met een bijkomende ploeg gedurende 84 u per week. Daarnaast is een officier van bestuurlijke en gerechtelijke politie permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen de kortst mogelijke termijn zijn ( of haar) functie op te nemen. Binnen de politiezone Vlaamse Ardennen staan permanent ( 24 u op 24 u ) twee interventieploegen beschikbaar. Er is ook permanent een hoofdinspecteur beschikbaar. Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen deze twee interventieploegen aangevuld worden met één of meerdere piekploegen. Indien zich onverwachts ernstige problemen voordoen, die op zeer korte termijn een uitzonderlijke hoge personeelsinzet vereisen, werd met de omliggende politiezones protocolakkoorden afgesloten tot bijstand of onderlinge steun. Interventielast in Aantal interventies / tussenkomsten: cijfers CICOV nog niet ontvangen - Aantal opsluitingen in het cellencomplex: 405 o Door PZ Vlaamse Ardennen : 298 o Door andere korpsen : 107 Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

40 Kerntaak Wijkwerking De kerntaak Wijkwerking bestaat uit het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst, die in haar werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving. De wijkwerking is de hoeksteen van een gemeenschapsgerichte politie en neemt als dusdanig een belangrijke in, in de basispolitiezorg. De wijkwerking wordt georganiseerd op basis van de geografische indeling van het grondgebied van de zone, rekening houdend met de lokale omstandigheden en bevolkingsdichtheid. Als minimale werking- en organisatienorm voor de uitvoering van deze kerntaak geldt nationaal: 1 wijkinspecteur per 4000 inwoners. Onze zone telt ongeveer inwoners. Omgerekend naar deze nationale norm betekent dit minimaal 15 wijkinspecteurs. De politiezone Vlaamse Ardennen telt 18 wijkinspecteurs. De politie Vlaamse Ardennen kent ook het systeem van polyvalente medewerkers. Dit zijn inspecteurs die toegewezen zijn aan de wijkwerking ( eerste werkstroom) doch ook nog een (beperkt) aantal interventiebeurten doen ( tweede werkstroom). De politiezone Vlaamse Ardennen heeft 10 polyvalente medewerkers. Ook de agenten van politie zijn geïntegreerd in de wijkwerking. Oudenaarde Kluisbergen Kruishoutem Wortegem- Petegem Officieren 1 1 Zingem Hoofdinspecteur Wijkinspecteur Polyvalenten Agenten De wijkinspecteur heeft diverse en uiteenlopende taken, bij hem ( of haar) kan de burger terecht met al zijn kleine problemen. Wanneer zijn tussenkomst aan de basis geen of onvoldoende resultaat geeft, kan hij de burger(s) doorverwijzen naar de meer gespecialiseerde diensten. De wijkinspecteur voert preventief toezicht uit, bemiddelt in geschillen en wint informatie en inlichtingen in. Daarnaast wordt hij of zij eveneens belast met verkeers- en schooltoezichten, administratieve en gerechtelijke opdrachten en allerhande controles. Aantal wijkinspecteurs Aantal uitgevoerde kantschriften Aantal uren schooltoezicht Oudenaarde Kluisbergen Kruishoutem Wortegem- Petegem Zingem (1000 ) 248 (200) 240 (200) 250 (200) 245 (200) 2205 (1800) Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

41 Aantal uren 6 wijkgebonden verkeerszorg Niet gekend Niet gekend Niet gekend Niet gekend Niet gekend CP ALLAERT Peter HINP DE CUYPER Wim INP DE GROOTE Vic : Lozer, Marolle INP VERBEKE Johan : WannegemLede, Nokere, deel centrum INP GEERAERT Stefaan : Centrum CP ALLAERT Peter HINP GEVAERT Tom INP BAESKENS Annelies : Elsegem, Petegem INP VAN RUMST Patrick : Wortegem, Ooike Moregem CP ALLAERT Peter CP ALLAERT Peter HINP WILLEMS ALAIN INP ROUSSEAU Kathy : Zingem INP VAN HOECKE Guy : Ouwegem, Huise deel Zingem CP DELMOTTE Frederik Linker Oever HINP VERHAEGHE Ronny INP BEKAERT Peter : Centrum Oudenaarde INP MAEBE Patrick : St Jozef, deel Eine INP HEBBELYNCK Denis : Bevere, De Bruwaan/ Coupure INP MEERPOEL Eric : Eine INP DE POTTER Stefaan : Ooike, Mullem, deel Eine Rechter Oever HINP RENAER Mario INP DE CLERCQ Wilfried : Ename, Nederename, Welden INP NOTERMAN Johan : Pamele, Edelare, Volkegem, Ename, Nederename INP VANDENBOSSCHE Geert : Edelare, Leupegem, Melden INP DUPREZ Dana : Mater HINP MOERMAN Guido INP VANDENABEELE Guy : Berchem, Zulzeke INP ANRIJS Jacques : Ruien, Kwaremont Kerntaak Lokale Recherche De lokale recherche voert opdrachten uit van gerechtelijke politie, die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone Vlaamse Ardennen. Zij vervult eveneens sommige gerechtelijke politieopdrachten van federale aard. Haar hoofdtaak bestaat uit: het uitvoeren van opdrachten van het Parket van de Procureur des Konings en van de onderzoeksrechters; 6 In 2011 was er geen sluitend uurregistratiesysteem rond de wijkgebonden verkeerstoezichten. Dit zal er wel zijn Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

42 het garanderen van een recherchepermanentie om zo de officier van dienst en de interventieploegen bij te staan onmiddellijk na de vaststelling van bepaalde misdrijven; het beheersen van bestuurlijke en gerechtelijke informatie; proactief rechercheren. Daarnaast wint de lokale recherche eveneens alle politioneel relevante informatie in over lokale fenomenen. De lokale recherche draagt dus bij tot het beheersen en terugdringen van de voornaamste criminaliteitsproblemen in de zone. Doorgaans betreft het onderzoeken die omwille van hun aard, ernst of omvang langdurig of bovenlokaal ingeschat worden. Als norm werd gesteld dat de dienst lokale recherche minimum 7 % dient uit te maken van het totaal aantal operationele personeelsleden, voor zones kleiner dan 230 personeelsleden. Binnen de politiezone Vlaamse Ardennen bestaat de lokale recherche uit 8 operationele leden, waarbij een onderzoeksploeg van 2 personen continue bereikbaar en terugroepbaar zijn. Samen presteerden zij uren wat 8,36 % van de totale capaciteit betekent. Aantal aanvankelijk pv s: 157 Aantal navolgende pv s: 1236 Aantal opgemaakte RIR s: 249 Onderzoeksdaden: Inzake DIEFSTALLEN: 2874 uren Inzake DRUGS: 1902 uren Inzake ZEDEN: 1164 uren Inzake FINANCIEN : 916 uren Inzake GEWELDSDELICTEN : 783 uren Inzake VERDWIJNINGEN : 396 uren Inzake MENSENHANDEL : 164 uren Voor de PK : 7206 uren Voor de OR : 2422 uren Kerntaak Ordehandhaving De kerntaak handhaving van de openbare orde bestaat erin de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid te vrijwaren en, in voorkomend geval, te herstellen. Een officier van bestuurlijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen de kortste mogelijke tijd zijn functie op te nemen. Meest zichtbaar voor de ordehandhaving is de ordehandhaving op lokaal niveau door de lokale politie bij iedere manifestatie waarop grote volkstoeloop of verkeersdrukte wordt verwacht. Op federaal niveau bestaat de kerntaak ordehandhaving erin dat er bijstand wordt geleverd aan de federale politie, zo nodig buiten de eigen zone, tijdens voetbalwedstrijden, stakingen, popfestivals enz. Eind 2011, binnen het nieuwe organogram politie Vlaamse Ardennen, werd de dienst Planning en Evenementen opgestart. Deze dienst bestaat uit 2 commissarissen, 1 hoofdinspecteur en 2 bedienden. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

43 P&E staan in voor ondermeer : bijhouden van alle evenementen in onze zone; administratieve voorbereiding van evenementen in onze zone; bepalen politionele inzet bij deze evenementen; afleveren van tal van adviezen inzake evenementen waarvoor een vergunning dient afgeleverd te worden. Aantal aangemelde evenementen : 922 Aantal evenementen met EXTRA politie-inzet : 104 Aantal uren EXTRA politie-inzet : 3732,15 uren TOP 3 Feest in het Park Internationale Werktuigendagen Bierfeesten 1024 uren 450,45 uren 292,45 uren Aantal Wielerwedstrijden : uren HYCAP inzet : 1305,71 uren AEROSOL : 136 uren Kerntaak politionele slachtofferbejegening De kerntaak politionele slachtofferbejegening omvat het verschaffen van adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. De lokale politie organiseert zich derwijze dat elke politieambtenaar en agent van politie in staat is deze taak te verschaffen. In geval de lokale politie geconfronteerd wordt met zeer ernstig slachtofferschap mag ze een beroep doen op een gespecialiseerde medewerker, personeelslid van de politiediensten, inzake slachtofferbejegening. Als minimale werking- en organisatienorm geldt een gespecialiseerde medewerker per zone. Bovendien wordt de permanente bereikbaarheid en terugroepbaarheid van dergelijke medewerkers verzekerd, eventueel in samenwerking met andere zones. De dienst maatschappelijke politiezorg (DMP) binnen de politie Vlaamse Ardennen bestaat uit 1 commissaris, 1 hoofdinspecteur (politieassistent) en 1 bediende. DMP wordt bijgestaan door een team van 15 slechtnieuwsmelders. Deze worden ingezet om vooral familie en/of nabestaanden te verwittigen en bij te staan bij zware ongevallen ( verkeersongevallen, zelfdoding, arbeidsongevallen.) In 2011 verzekerden de slechtnieuwsmelders 47 tussenkomsten. Tot het takenpakket van DMP behoort, naast het voorzien in politionele slachtofferbejegening en de coördinatie ervan, ook het uitvoeren van herbezoeken van slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, zelfdoding e.a., in samenspraak met de slechtnieuwsmelder die initieel is tussengekomen. Ook het behartigen van dossiers intrafamiliaal geweld, het uitvoeren gerechtelijke taken met een sociale dimensie, opdrachten binnen de domeinen jeugd en gezin, schoolverzuim, verwaarlozing, horen binnen dit takenpakket. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

44 DMP werkt samen met de wijkwerking (Technisch Preventief Adviseurs) ondermeer inzake opmaak en coördinatie van de beveiligingsadviezen en preventieprojecten, het geven van preventievoordrachten, de coördinatie van het afwezigheids- en vakantietoezicht. - Aantal PV s Intrafamiliaal Geweld : Tussenkomsten slechtnieuwsmelders: 47 - Aantal beveiligingsadviezen : o Oudenaarde : 31 o Kluisbergen : 12 o Kruishoutem : 10 o Wortegem-Petegem : 14 o Zingem : 6 - Vakantietoezicht : 634 aanvragen / 1491 aantal toezichten Kerntaak Verkeer Verkeershandhaving slaat op het geheel van maatregelen en middelen om de naleving van de verkeersregels af te dwingen en te voorkomen dat ze opnieuw worden overtreden. In 2011 startte het Verkeersbeleidsplan In dit plan worden zowel op preventief als op repressief gebied doelstellingen vooropgesteld. Evenwel, omwille van een aantal redenen, werd 2011 beschouwd als een inloop- en sensibiliseringsjaar naar het eigen personeel toe. In 2011 werden 139 bijkomende verkeersacties uitgevoerd, in totaal werden hiervoor 275 personeelsleden ingezet voor in totaal 1690 uren. Hierbij werden 3426 voertuigen gecontroleerd: - Aantal ademtesten A : 38 - Aantal ademtesten P : 77 - Aantal Onmiddellijke Intrekkingen Rijbewijs : 23 - Aantal Onmiddellijke Inningen : 1022 In 2011 werden in totaal 168 uren gepresteerd aan arrondissementele verkeersacties. Er werden voertuigen gecontroleerd bij controles met bemande camera. Hiervan waren er overtredingen en 152 onmiddellijke intrekkingen rijbewijs. Er werden voertuigen gecontroleerd bij controles met onbemande camera. Hiervan waren er 1433 overtredingen en 86 onmiddellijke intrekkingen rijbewijs. Over het ganse jaar door alle acties heen werden in totaal 3417 ademtesten afgenomen ( streefcijfer : 880 ). Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

45 Ondersteunende functionaliteiten Lokaal Informatie Kruispunt Het LIK is een belangrijke schakel in de informatiegestuurde politiezorg : het is deze dienst die de eindcontrole op kwaliteit van de gerechtelijke gegevens moet garanderen. Het gaat van gegevens die van het lokale vlak naar het federale vlak worden overgedragen en de processen-verbaal die naar het parket worden overgemaakt. Het LIK is eveneens verantwoordelijk voor de,verwerking van de in- en uitgaande gerechtelijke briefwisseling. Het LIK coördineert het verzamelen, verspreiden, en interpreteren van operationele informatie op zonaal niveau, ter ondersteuning van het nemen van gefundeerde keuzes door de operationele diensten. Het LIK Vormt op die manier een centraal aanspreekpunt van operationele informatie, zowel intern als extern. Het LIK bestaat uit 4 hoofdinspecteurs ( waarvan 2 functioneel beheerders) en 4 Calog. Technisch Beheer Een systeembeheerder ( Calog ) verzorgt het technische beheer van de hard- en softwareprogramma s. Hij staat ook in voor de ontwikkeling en het beheer van alle informaticasystemen en netwerken eigen aan het korps. Eind 2011 schakelde de politie Vlaamse Ardennen over op een nieuw telefoonsysteem. Personeel, logistiek en financiën 1 officier en 2 Calog staan in voor de personeelsadministratie, het beheer van de personeelsinzet en de comptabiliteit van de prestaties. Zij staan ook in voor de opvolging van de noodzakelijke opleidingen, absenteïsme en allerlei vergoedingen. Het logistiek beheer van de zone wordt uitgevoerd door 6 Calog. Dit omvat ondermeer het beheer van de gebouwen, het wagenpark, korpsmateriaal, kledij, aankoop kantoormateriaal en prijs/kwaliteitsonderzoek voor geplande aankopen. De verantwoordelijke logistiek beheert in nauwe samenwerking met de bijzondere rekenplichtige ook de financiële middelen voor wat betreft de dagelijkse werkingsmiddelen. Zij worden hiervoor bijgestaan door 1 Calog. Intern toezicht 1 officier ( eveneens officier personeel) ondersteunt de korpschef om toe te zien op de kwaliteitsvolle werking van het korps en haar leden en laat klachten onderzoeken nopens haar eigen personeel. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

46 Beleidsondersteuning 1 officier bereidt het jaarverslag en het zonaal veiligheidsplan voor en de daaruit voortvloeiende operationele actieplannen. Hij zorgt tevens voor de implementatie van managementmodellen en principes van procesmatig werken, concepten excellente politiezorg en kwaliteitszorg. Hij is ook verantwoordelijk voor de communicatie, zowel intern als extern. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

47 DEEL VI: Resultaten bij klanten, leveranciers en partners Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie En Beleid Management van processen Klanten En Leveranciers Bestuur En Financiers Management van middelen Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT verbeteren en vernieuwen In welke mate voldoet de organisatie aan de verwachting van de klant en hoe waarderen en ervaren partners en leveranciers de relatie met onze organisatie. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

48 Inzet openbare orde In 2011 werden 922 evenementen aangemeld bij de politie Vlaamse Ardennen. Bij 104 van die evenementen werd extra politiepersoneel ingezet. Bij de overige evenementen was er ofwel toezicht binnen de reguliere werking (wijkinspecteurs) ofwel geen toezicht. Aantal aangemelde evenementen : 922 Aantal evenementen met extra politie-inzet : 104 Aantal uren extra politie-inzet : 3732,15 u TOP 3 Feest in het Park : 1024 u Internationale Werktuigendagen : 450,45 u Bierfeesten : 292,45 u Evenementen Met inzet extra politie Manuren extra politie Oudenaarde ,15 Kluisbergen ,15 Kruishoutem Wortegem-Petegem ,15 Zingem TOTAAL ,15 In 2011 kreeg de Politie Vlaamse Ardennen 67 wielerwedstrijden te verwerken. Hierbij werden 1751 uren gepresteerd. In 2011 leverde de politie Vlaamse Ardennen 1305,71 uren HYCAP. Voor AEROSOL betekende dit 136 uren inzet. Afwezigheidstoezicht Personen die gedurende lange tijd afwezig of op vakantie zijn, kunnen bij de politie afwezigheidstoezicht voor hun woning aanvragen. Gedurende deze periode bezoekt de politie regelmatige deze woningen. 634 aanvragen resulteerden in 1491 bezoeken. Dit is een gemiddelde van 2.35 bezoeken per woning. In 2011 werd een nieuw controlesysteem Afwezigheidstoezicht ingevoerd. De diensten DMP (Dienst Maatschappelijke Politie), de wijkdiensten en interventiediensten werden hiervoor ten volle ingeschakeld. Ook werd een nieuwe applicatie ontwikkeld om zowel de aanvragen als de controles beter te kunnen registreren en opvolgen (met dank aan Joost BRAL). Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

49 Aantal aanvragen 2011 : 634 Aantal uitgevoerde controles : 1491 Technopreventie Het project HERCOSI (hercontactname met slachtoffers van inbraken) contacteert de slachtoffers van een inbraak(poging). Om het vertrouwen tussen overheid en bevolking te verbeteren en te herstellen, is het noodzakelijk dat een woninginbraak ook achteraf wordt opgevolgd. In onze worden alle slachtoffers van een inbraak door de wijkinspecteur gecontacteerd via een thuisbezoek. Het slachtoffer beslist zelf of hij slachtofferbejegening wenst en of er een bezoek van een technopreventiefadviseur noodzakelijk is. Het doel van deze hercontactname is de slachtoffers te helpen bij het oplossen van hun noden en behoeften na de inbraak. Dit kan gaan van een eenvoudig gesprek, een doorverwijzing naar psychologische ondersteuning of technopreventieve adviezen. Hercontactname met slachtoffers van inbraken gebeurt enkel bij inbraken in woningen en niet bij inbraken in bedrijven, voetbalchalets, enz. Het HERCOSI-project tracht het vertrouwen van de burger in de politie te herstellen, de aangiftebereidheid te verhogen, het sociale toezicht in de buurt te stimuleren, het slachtoffer emotionele ondersteuning te verlenen en hem een actieve rol te laten vervullen. Daarnaast verzorgt de politie Vlaamse Ardennen, op vraag van inwoners van de zone (zowel slachtoffers inbraak en niet-slachtoffers inbraak), een technopreventief advies met de nodige aanbevelingen tot beveiliging van de betrokken woning. Aantal herbezoeken bij inbraak : 50 Aantal Technopreventieve adviezen : 75 Aantal dossiers slachtofferbejegening In 2011 waren er 47 tussenkomsten van de slechtnieuwsmelders. Aantal tussenkomsten slechtnieuwsmelders : 47 Zelfdoding + poging : 9 Verkeersongeval : 15 Natuurlijk overlijden : 14 Verdacht overlijden : 2 Arbeidsongeval : 4 Andere : 3 Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

50 DEEL VII: Resultaten bij medewerkers Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie En Beleid Management van processen Klanten En Leveranciers Bestuur En Financiers Management van middelen Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT verbeteren en vernieuwen In hoeverre levert de organisatie een toegevoegde waarde voor de medewerkers, qua verwachtingen, inzet en betrokkenheid. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

51 Vorming Tijdens het werkjaar 2011 werd door het personeel van de zone 82 interne en / of externe opleidingsmodules van kortere of langere duur gevolgd. Dit vertegenwoordigt een investering van 3083 manuren ( ongeveer 2 % van de totale capaciteit). Opleidingsmodules gegeven door eigen personeel zijn hierin niet verrekend ( bv geweldsbeheersing bijkomende opleidingen tijdens teamvergaderingen. Ook allerlei studiedagen, uiteenzettingen enz zijn hierin niet verrekend. De Lokale Recherche volgde een aantal gespecialiseerde opleidingen (1778 u) in 2011 Ziekte In 2011 werden in totaal door alle personeelsleden 2547 ziektedagen opgenomen (inclusief arbeidsongevallen). Afwezigheid om GezondheidsRedenen: 2017 ( 79,19 %) Afwezigheid omwille Arbeidsongeval: 126 ( 4,95 %) Afwezigheid omwille van Disponibiliteit: 88 ( 3,54 %) Afwezigheid omwille van privé-ongeval: 256 ( 10,05 %) Afwezigheid omwille van Verminderde prestaties: 60 ( 2,26 %) Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

52 Analyse van de cijfers: Aantal ziektedagen Aantal personeelsleden Dagen 1 d ,30% 2 d ,16% 3 d ,77% 4 d ,77% 5 d ,10% 6 d ,65% 7 d ,10% > 1 week ,24% > 1 maand ,91% Preventie en bescherming op het werk Tijdens het woon-werkverkeer heeft er zich in 2011 geen enkel ongeval voorgedaan. In 2010 hadden er zich nog 2 dergelijke ongevallen voorgedaan. Op de werkvloer deden zich 18 arbeidsongevallen voor, waarvan 10 zonder en 8 met arbeidsongeschiktheid. Van de 8 met arbeidsongeschiktheid waren er 7 gevallen langer dan 1 dag. 7 arbeidsongevallen zijn veroorzaakt bij aanhoudingen en / of opsluitingen. De totale arbeidsongeschiktheid ten gevolge arbeidsongevallen bedroeg 126 dagen ( 2009 = 301 dagen; 2010 = 708 dagen). Tijdens het werkjaar 2011 is een duidelijke daling merkbaar van het aantal dagen arbeidsongeschiktheid. Om de arbeidsveiligheid in 2011 te verbeteren of te verzekeren werden volgende maatregelen getroffen: - inenting griep ( op vrijwillige basis); - aanvulling verbandkisten; - jaarlijkse controle brandblusapparaten; - verdere uitbouw collectieve en/of persoonlijke beschermingsmiddelen; - verdere uitbouw schietonderricht, wapenstok, gebruik handboeien, overbrengingen enz in samenwerking met Personeel en Schietmonitoren; - opstellen Globaal Actieplan ; - opstellen Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Hoofdgebouw Oudenaarde Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

53 Vriendenkring De Vriendenkring PZ Vlaamse Ardennen organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor collega s, ex-collega s en familieleden. In 2011 werden volgende activiteiten ingericht: - 03/02/2011 : Nieuwjaarsreceptie / Algemene vergadering - 01/04/2011 : Quiz - 13/06/2011 : Wandeling - 30/06/2011 : Zomeraperitief - 07/10/2011 : Paella-avond. De minivoetbalploeg van de PZ Vlaamse Ardennen nam deel aan een aantal tornooien, zoals MIRA, Haacht, Geraardsbergen In het tornooi MIRA werd de PZ Vlaamse Ardennen voor de tweede maal eindwinnaar. Van 05/09/2011 tot en met 09/09/2011 trokken een aantal wielerliefhebbers uit het korps naar Cevennes (Frankrijk) om aldaar elke dag een fietstocht te maken van 100 km. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

54 DEEL VIII: Resultaten bij de maatschappij Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie En Beleid Management van processen Klanten En Leveranciers Bestuur En Financiers Management van middelen Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT verbeteren en vernieuwen Wat hebben de inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen opgeleverd. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

55 Intern toezicht In 2011 ontving de dienst Intern Toezicht 21 klachten tegen politiemensen of het korps in het algemeen. Deze klachten hadden betrekking op de al dan niet vermeende gebrekkige werking van deze personeelsleden zelf of het korps in zijn totaliteit. Deze klachten werden rechtstreeks overgemaakt aan de korpschef of werden aan het korps overgemaakt door het Comité P. Voor iedere klacht werd minstens een informatieopdracht gegeven aan de dienst Intern Toezicht en werd een dossier aangelegd. Briefwisseling Er is geen sluitend systeem binnen de PZ Vlaamse Ardennen tot registratie en opvolging van in- en uitgaande administratieve briefwisseling. Het is de ambitie om in 2012 een dergelijk systeem uit te bouwen. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

56 DEEL IX: Resultaten bij bestuur en financiers Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie En Beleid Management van processen Klanten En Leveranciers Bestuur En Financiers Management van middelen Maatschappij ORGANISATIE RESULTAAT verbeteren en vernieuwen Bestuur en financiers vormen zich een oordeel over de totale prestatie van de organisatie met de nadruk op het behalen van de strategische doelstellingen, het financiële rendement op het geïnvesteerde vermogen en de kwaliteit van het management. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

57 Criminaliteit 2011 In 2011 werden in de zone 3015 misdrijven (exclusief verkeersaangelegenheden) gepleegd ( Bron Criminaliteitsbarometer Federale Politie CGOP / Beleidsgegevens). Elk jaar is er een daling vast te stellen, ten opzichte van 2007 is dit een daling van 26,89 %. Bij opsplitsing per type misdrijf, is vast te stellen dat de daling hoofdzakelijk te wijten is aan een (sterke) vermindering van Misdrijven tegen goederen. Opsplitsing per type misdrijf Misdrijven tegen goederen Misdrijven tegen personen ECOFIN-misdrijven Andere Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

58 Uit verdere analyse van dit type misdrijf blijkt dat de daling bijna uitsluitend te wijten is extreem hoge cijfers in 2007 inzake Wapens en springstoffen.(nieuwe wapenwet). Opsplitsing Type Misdrijven tegen goederen Diefstal en afpersing Beschadiging van eigendom Wapens en springstoffen Milieu Misdrijven tegen de openbare trouw Hormonen en doping Blijkbaar blijft de criminaliteit in Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem de laatste vijf jaren min of meer stabiel. In Oudenaarde is een daling waar te nemen, los van de hoge cijfers in 2007 inzake Wapens en Springstoffen. Misdrijven per gemeente Oudenaarde Kluisbergen Kruishoutem Wortegem-petegem Zingem Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

59 Criminaliteitsoverzicht per gemeente Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

60 Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

61 Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

2. Eedaflegging in handen van de voorzitter van het politiecollege door een nieuw in dienst getreden officier.

2. Eedaflegging in handen van de voorzitter van het politiecollege door een nieuw in dienst getreden officier. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE POLITIERAAD IN ZITTING VAN 11 OKTOBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : MM. Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Katleen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

INHOUD 1 Situering van de politiezone

INHOUD 1 Situering van de politiezone INHOUD 1 Situering van de politiezone 15 1.1. Historiek politiehervorming 17 1.2. Een geïntegreerde politie op 2 niveaus 18 1.2.1. Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie? 19 1.2.1.1. Lokale

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Politieraad 11-10- 2011 Joost Duhamel VOORWOORD Deze opdrachtbrief geldt voor mijn mandaat als korpschef van de politiezone

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012. Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester De Baerdemaeker vervoegen de zitting.

POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012. Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester De Baerdemaeker vervoegen de zitting. Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan, Korpschef,

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Burgemeester-Voorzitter Marcel BELGRADO, Else DE WACHTER - Politiecollegeleden Alain MEERTS -

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Waren aanwezig : Deneyer P.: waarnemend Voorzitter Poelaert K., De

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 18.10.2011

Nadere informatie

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders De schaalvergroting van de Limburgse politiezones: maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 2.1. Doel

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE 14.10.2002 AANWEZIG: Van Hirtum G.: Burgemeester-voorzitter; Peetermans L., Verhaegen

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen AANWEZIG: POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen Pardaen Alain, Voorzitter, Taylor Kenneth, Burgemeester, Maes Gerritjan, Korpschef, Arijs Walter,

Nadere informatie

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters,

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters, Aan de heren provinciegouverneurs Aan mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Commissaris-generaal van de federale politie Aan de Inspecteur-generaal van de

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 04.12.2014 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter Jan Laurys, burgemeester Diest, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven,

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. Omwille van het bezoek aan het CIC en met akkoord van de toezichthoudende overheid en de

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

Het stadsbestuur heeft slechts 1 offerte ontvangen, met name van SPE Luminus PB, BP 47000, Regentlaan 47 te 1000 Brussel.

Het stadsbestuur heeft slechts 1 offerte ontvangen, met name van SPE Luminus PB, BP 47000, Regentlaan 47 te 1000 Brussel. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE POLITIERAAD IN ZITTING VAN 14 JUNI 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : MM. Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Katleen

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00373 Onderwerp: Aanvraag tot wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2016-2017 van de Stad

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 27/03/2017 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 27/03/2017 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 27/03/2017 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Vlaams-Brabant Secundair onderwijs Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HERKO (Ecode

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 7 juni 2006, 19.30 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 22.02.2006 2. Eedaflegging door Kathleen

Nadere informatie

POLITIERAAD 11 februari 2010 Verslag

POLITIERAAD 11 februari 2010 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 11 februari 2010 Verslag Aanwezig: Verontschuldigd: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Marc van den Abeelen (vanaf punt 3), burgemeester; Joost Fillet,

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd.

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd. NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.2.2012 ===================== Aanwezig: F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands - voorzitter E. Van de Veken, K. Van Ranst, S. Pintens, D. Aerts, B. De Schutter, L.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

2017 SV vragen naar. fax

2017 SV vragen naar. fax KB Anke Van dermeersch Grote Markt 1 2000 Antwerpen Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt I, 2000 Antwerpen I. L _j uw bericht van 9 februari 2017 uw

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 21 mei 2014

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 21 mei 2014 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 21 mei 2014 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Voorzitter Jos EMMERECHTS, Edward DE WIT - Politiecollegeleden Veerle LANGBEEN vanaf punt 03, Bert

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 21 mei 2014

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 21 mei 2014 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 21 mei 2014 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Voorzitter Jos EMMERECHTS, Edward DE WIT - Politiecollegeleden

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein BIJLAGE 6 Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen

Nadere informatie

Statutaire betrekking Niveau B Ref n: S 5017 N 12 03

Statutaire betrekking Niveau B Ref n: S 5017 N 12 03 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Limburg HOKT Van incident tot preventieplan! En alles er tussenin. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE MAASMECHELEN (Ecode : 5387

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 POLITIEZONE VOORKEMPEN. 2XL in veiligheid

JAARVERSLAG 2011 POLITIEZONE VOORKEMPEN. 2XL in veiligheid JAARVERSLAG 2011 POLITIEZONE VOORKEMPEN 2XL in veiligheid VOORWOORD Beste lezer, In een jaarverslag wordt uiteraard verslag gedaan. Op het eerste gezicht lijkt deze uitspraak een overbodig pleonasme te

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven De uitgaven stijgen van 9.425.721 EUR naar 9.571.668 EUR. Een verhoging van 145.947

Nadere informatie

Politiezone GAVERS. Organisatienota

Politiezone GAVERS. Organisatienota Politiezone GAVERS Organisatienota Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 5 2 Mission Statement... 6 3 Denkkader... 8 3.1 Gemeenschapsgerichte politiezorg... 8 3.1.1 Pijler 1: Externe oriëntering... 8 3.1.2 Pijler

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5

Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5 Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5 het actieplan Als eindproduct van het doorlopen van het stappenplan voor oorzaakgerichte probleemoplossing bundelt het actieplan op een overzichtelijk,

Nadere informatie