B E L E I D S N O T A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B E L E I D S N O T A"

Transcriptie

1 B E L E I D S N O T A STAD LIER NIS - code : GROTE MARKT 57, 2500 LIER 00: Algemene financiering Gemeentesecretaris : Katleen Janssens Financieel beheerder : Bart Luyckx Strategische doelstelling nr. 001: Algemene financiering Beleidsdoelstelling nr : Algemene financiering Actieplan nr Belastingen geïnd door de hogere overheid Actie nr Belastingen geind door de hogere overheid 0020/ , ,83 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0020/ , ,84 Aanvullende belasting op de personenbelasting 0020/ , ,27 Aanvullende belasting op motorrijtuigen Totaal 0, ,94 Saldo ,94 Actieplan nr Lokale belastingen Actie nr Lokale belastingen 0020/ ,00 0,00 Leegstandsheffing 0020/ , ,00 Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken 0020/ , ,00 Belasting op valse alarmmeldingen 0020/ , ,00 Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksel s 0020/ , ,00 Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing 0020/ ,00 750,00 Belasting op ontgraving 0020/ ,00 500,00 Belasting op sluikstorten 0020/ , ,00 Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen 0020/ , ,00 Andere belastingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen 0020/ , ,00 Belasting op drijfkracht 0020/ , ,00 Belasting op taxidiensten 0020/ , ,00 Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude achtergelaten voertuigen, materialen 0020/ , ,00 Belasting op reclameborden 0020/ , ,00 Belasting op lichtreclames 0020/ , ,00 Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk 0020/ , ,00 Andere belastingen 0020/ , ,00 Belasting op dansgelegenheden 0020/ , ,00 Belasting op plaatsrecht markten 0020/ , ,00 Belasting op gelegenheidsinrichtingen 0020/ , ,00 Belasting op frituurkramen 0020/ , ,00 Belasting op benzine-, olie- persdrukpompen 0020/ , ,00 Belasting op uitstallingen 0020/ , ,00 Belasting op inname openbaar domein voor bouwen of verbouwen 0020/ , ,00 Algemene gemeentebelasting Totaal 0, ,00 Saldo ,00 Actieplan nr Transacties in verband met de openbare schuld (leningen) 1/148

2 Actie nr Intrestlasten van leningen ten laste van de stad 0040/ ,00 0,00 Leningen ten laste van de gemeente Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Periodieke kapitaalsaflossingen van leningen ten laste van de stad 0040/ ,00 0,00 Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Nieuw aan te gane leningen ten laste van de stad 0040/ , ,00 Leningen ten laste van het bestuur Totaal 0, ,00 Saldo ,00 Actie nr Leningen ten laste van derden Betreft: Doorgeeflening Lierse Lening Lierse Renteloze lening 't Spui Renteloze lening VPGM Lening Lyra Lening De Lijn Leasingvergoeding LPL 0040/ ,00 0,00 Aflossingen van van leningen ten laste van andere derden 0040/ , ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan privéondernemingen die binnen het jaar vervallen 0040/ , ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan gezinnen en verenigingen die binnen het jaar vervallen 0040/ , ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheidsinstellingen die binnen het jaar vervallen 0040/ , ,00 Periodieke aflossingen ten laste van derden 0040/ ,00 0,00 Leningen ten laste van andere derden 0040/ , ,00 Intresten op toegestane leningen op meer dan één jaar 0040/ ,00 0,00 Andere derden.. Terugvordering van derden van financiele kosten van leningen te hunnen laste. Totaal , ,00 Saldo ,00 Actieplan nr Overige algemene financiering Actie nr Gemeentefonds 0010/ , ,00 Gemeentefonds Totaal 0, ,00 Saldo ,00 Actie nr Elia compensatie 0010/ , ,00 Bijdragen hogere overheden voor algemene doeleinden Totaal 0, ,00 Saldo ,00 2/148

3 Actie nr Deelnemingen IKA 0030/ , ,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen Totaal 0, ,00 Saldo ,00 Actie nr Financiële aangelegenheden Administratieve kosten Debet en credit intresten Roerende voorheffing 0030/ ,00 0,00 Kosten financieel beheer 0030/ ,00 0,00 Roerende voorheffing 0050/ ,00 0,00 Belastingen en taksen op onroerende goederen 0030/ ,00 0,00 Rekeningen bij Dexia 0030/ ,00 0,00 Andere rekeningen 0030/ ,00 0,00 Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten 0030/ , ,00 Creditintresten op rekeningen-courant GKB 0030/ , ,00 Creditintresten op termijnrekeningen GKB 0030/ , ,00 Creditintresten op andere rekeningen-courant Totaal , ,00 Saldo ,00 Actie nr Verkopen patrimonium Verkoop Fortuin EUR Verkoop Kunsthumaniora EUR Pettendonk 35 voor EUR Gassite / , ,00 Andere gebouwen: verkopen (overdracht van 2011). 0050/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden (publicaties en schattingsverslagen) Totaal 1.500, ,00 Saldo ,00 Actie nr Vergoeding voor derving OV 0090/ , ,00 Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing Totaal 0, ,00 Saldo 4.515,00 Actieplan nr Ondersteunende middelen en andere kosten Actie nr Onwaarde op niet-geinde erkende vorderingen 0020/ ,00 0,00 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 0020/ ,00 0,00 Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde rechten exploitatie Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr erelonen en inningskosten 0020/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0020/ ,01 0,00 Inningskosten APB Totaal ,01 0,00 Saldo ,01 3/148

4 Actie nr Vergoeding leegstand/verkrotting 0090/ , ,00 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven Totaal 0, ,00 Saldo 3.000,00 4/148

5 01: Algemeen bestuur Strategische doelstelling nr. 002: De werking van de algemene en ondersteunende diensten is performant en kwaliteitsgericht. Beleidsdoelstelling nr : Het HR-beleid recruteert medewerkers met de juiste kwalificaties en competenties en is gericht op resultaten en ontwikkeling. Actieplan nr De stad Lier werft gemotiveerde, competente medewerkers aan op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier. Actie nr De personeeelsdienst ontwikkelt een efficiënte wervingsstrategie zodat de stad Lier zich profileert als een aantrekkelijke werkgever. employer branding; verhogen en verbeteren van info aan kandidaten; nazorg aan niet geselecteerde kandidaten; verruimen wervingskanalen 0112/ ,00 0,00 Kosten voor het inrichten van examens Totaal 2.700,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De stad geeft voldoende tewerkstellingskansen aan specifieke doelgroepen. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De stad organiseert en optimaliseert de selecties met het doel kwaliteitsvolle en efficiënte selectietrajecten uit te werken. kosten selecties: publicatie, vergoeding jury; aanstellen van een deskundige en diverse examenjury 0112/ ,00 0,00 Kosten voor het inrichten van examens Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Het competentiemanagement wordt verder geïmplementeerd in de organisatie. functiebeschrijvingen vervolledigen en actualiseren; 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De stad biedt stages en werkervaringsplaatsen aan studenten en werklozen aan om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen (sociale tewerkstelling) 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad begeleidt de medewerkers en leidinggevenden bij de ontwikkeling van hun competenties om de performantie van de medewerkers te verhogen en de organisatiedoelstellingen te bereiken. Actie nr Er is een algemeen opleidingsplan gebaseerd op de individuele opleidingsplannen van de werknemers, gelinkt aan het evaluatieproces (POP en PAP) en aan de organisatiedoelstellingen. 0112/ 0,00 0,00 5/148

6 Actie nr Personeeelsleden volgen opleidingen op basis van een catalogus met standaardopleidingen, die periodiek wordt heraangepast, rekening houdend met het opleidingsplan en de noden opleidingen 1700: Inovant 0112/ ,00 0,00 Andere administratiekosten 0112/ ,00 0,00 Kosten voor beroepsopleiding van personeel Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Sensibilisering van de leidinggevenden tot betrokkenheid en responsabilisering bij de ontwikkeling van hun medewerkers middels informatiesessies. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Opnemen van verantwoordelijkheid door leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de Return on Investment (ROI) en voor de opleidingsbudgetten van hun dienst. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Onderzoeken van de mogelijkheden van talentmanagement om het huidig potentieel en de huidige talenten in kaart te brengen en deze in de organisatie te kunnen inzetten. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Ontwikkelen van een nieuw evaluatiesysteem (ontwikkelcirkels) 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Opleiden van medewerkers tot het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken via informatie, sensibilisering en vorming. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Opnemen van de verantwoordelijkheid door leidinggevenden voor de ontwikkeling van hun medewerkers door het voeren van gesprekken op vastgelegde momenten. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Geven van doorgroeikansen aan personeelsleden naar een andere job of om aan jobrotatie te doen in functie van de noden van de organisatie en hun talenten. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad biedt haar personeelsleden stimuli om zich te blijven engageren en inzetten voor hun stad (retentiebeleid): behouden van de competente medewerkers + verminderen personeelsverloop. 6/148

7 Actie nr Het geven van een nieuw élan aan de onthaaldag voor nieuwe personeelsleden waarop ze de kans krijgen om de stad te leren kennen. 0112/ ,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal 450,00 0,00 Saldo -450,00 Actie nr Houden van exitgesprekken met personeelsleden die de stad verlaten zodat met de conclusies hiervan nieuwe acties kunnen worden ondernomen. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Belonen van personeelsleden voor (jarenlange) inzet voor de stad. 0112/ ,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Stimuleren van oudere personeelsleden om zich te blijven inzetten voor de stad. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Personeelsleden kunnen voordelig gebruik maken van een aantal dienstverleningsproducten. bib, bko, lcc, Waterprels 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Aanbieden van stimuli aan de medewerkers door in te zetten op een aantal elementen zoals verhouding werk/privé, flexibele werkuren en regimes. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Uitdrukkelijk en positief aandacht geven aan de loopbaanontwikkeling van medewerkers. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad streeft ernaar de ondersteunende diensten van stad en OCMW meer te laten samenwerken teneinde de efficiëntie te verhogen en schaalvoordelen te genereren. Actie nr De personeelsdiensten van stad en OCMW kopen gezamenlijk eenzelfde HR-softwarepakket aan (2012) / 4500 onderhoud (2013) 0112/ ,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Actieplan nr De stad trekt vrijwilligers aan om zich in te zetten voor de stadorganisatie en de medemens. 7/148

8 Actie nr Formuleren van een duidelijk aanbod en overzicht van de mogelijke vrijwilligerstaken aan de stad. 0112/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 200,00 0,00 Saldo -200,00 Actie nr Waarderen van de vrijwilligers voor de vrijwillige inzet : toelage voor receptie en repr kost week van de vrijwilliger feest van de vrijwilliger 0112/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0112/ ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad Lier voorziet de nodige middelen om de doelstelling van het HR-beleid te realiseren. Actie nr Lonen en wedden 0112/ ,00 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Werkingsmiddelen 0112/ 0,00 0,00 8/148

9 Beleidsdoelstelling nr : Naast de uitbouw van een efficiënte personeelsadministratie zorgen diverse maatregelen voor welzijn op de werkvloer, collegialiteit en individueel welzijn van de medewerkers. Actieplan nr De loonadministratie en loonverwerking van het stadpersoneel gebeurt op een efficiënte en effectieve wijze. Actie nr Betalen van de wedden, resp. maaltijdcheques gebeurt voor het einde van de maand resp voor de 10e vd maand. 0112/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0112/ ,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0112/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen voor ander nietvastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Tussenkomst in vakbondspremies 0112/ , ,00 Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen Totaal , ,00 Saldo ,00 Actie nr Personeelsleden registreren hun werktijden via een electronische tijdresgistratie in functie van een correcte berekening van hun loon. Zie ICT 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Herbekijken van de functionaliteiten van het tijdsregistratiesysteem samen met het OCMW. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad richt een fysiek en digitaal loket (self service) in ten behoeve van de personeelsleden teneinde de dienstverlening aan het personeel te verbeteren en te optimaliseren. Actie nr Tijdig en correct behandelen van administratieve formaliteiten voor het personeel. Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Oplijsten van de meest voorkomende vragen en plaatsen op intranet. Rgelmatig actualisern van deze info. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Organiseren van een front- en backoffice op de personeelsdienst. Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 9/148

10 Actie nr Organiseren van jaarlijkse informatiesessies zodat de kennis van de personeelsleden qua personeelsreglementering wordt opgefrist. Persioneelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad stimuleert de leidinggevenden een partner te zijn van de personeelsdienst teneinde samen de personeelsverantwoordelijkheid te dragen. Actie nr De leidinggevenden gebruiken de computerprogramma' s (tijdsregistratie) optimaal. Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De leidinggevenden volgen mee de contracten op van hun personeel via het nieuwe HRprogramma (samen met OCMW). Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De leidinggevenden worden regelmatig geïnformeerd en gesensibiliseerd mbt hun takenpakket / wetgeving / vorming. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad neemt preventieve maatregelen teneinde het ziekteverzuim van het stadspersoneel te verminderen. Actie nr Regelmatig onder aandacht brengen van de eglementering rond het aangeven van ziekteafwezigheid. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Volgen van opleidingen door de medewerkers met betrekking tot het aannemen van de juiste houding, til- en heftechnieken. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Samen met de preventie-adviseur zetten campagnes medewerkers aan op een gezondere manier te leven (anti-rook, meer fruit, meer beweging). 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Een flexibel uurrooster laat toe werk en privé-tijd beter op mekaar af te stemmen. 0112/ 0,00 0,00 10/148

11 Actie nr Bij langere afwezigheid (x maand) neemt de leidinggevende tweewekelijks contact op met de zieke. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad neemt curatieve maatregelen teneinde het ziekteverzuim van het stadspersoneel te verminderen. Actie nr Het niet opvolgen van de reglementen leidt tot een schriftelijke waarschuwing, bij herhaling gevolgd door een disciplinaire actie. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Bij werknemers met een verzuimindex groter dan 300, wordt een controle-arts gestuurd kost controle geneesheer 0112/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 8.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Bij vermoeden van misbruik (bv. bij regelmatig verzuimpatroon of afwezigheden tijdens schoolvakanties) wordt de controle-arts gestuurd. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Na elke (lange) afwezigheid voert de leidinggevende een kort gesprek met medewerker (ondersteunend). 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Bij een verzuimindex groter dan 300 voert de leidinggevende bij hervatting werk een formeel gesprek met neerslag in het functioneringsdossier. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De mogelijkheden tot flexibele werkhervatting zorgen voor een snellere terugkeer en inschakeling van medewerkers. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De mogelijkheid tot snellere jobrotatie vermindert het ziekteverzuim. 0112/ 0,00 0,00 11/148

12 Actie nr Aanpassingen aan de werkplek (ism preventie-adviseur) zorgt voor het sneller hervatten van het werk. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie teneinde de interne communicatie te verhogen en te verbeteren. Actie nr Intranet krijgt een nieuwe uitstraling zowel inhoudelijk als lay-outmatig. 0112/ ,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal 7.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Constant up-to-date houden van intranet. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Het personeelsblad wordt 2-wekelijks bezorgd aan de personeelsleden, hetzij per mail hetzij op papier. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Digitale prikborden bevatten informatie van zowel werkgever als werknemer en vakbond / ,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal 5.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Medewerkers kennen en gebruiken de mogelijkheden om met de leidinggevenden en collega's te communiceren. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad zorgt voor een aangename, veilige en gezonde werkomgeving voor de personeelsleden teneinde het colllectief en individueel welzijn te verhogen. Actie nr De personeelsvereniging (VONK) en de stad organiseren een aantal evenementen om teamgeest en betrokkenheid te creëren. Lier in team: Verloren maandag: 100 Sinterklaas: 3000 speculoos: 2500 teambuilding per dienst: 4200 gezinsdag: 9000 nieuwjaarsreceptie: ancienniteit: 2000 kerstfeest: 8000 paasattractie: 1000 totaal: / ,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 12/148

13 Actie nr Stimuleren van het duurzaam woon-werk verkeer / ,00 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor ander niet-vastbenoemd personeel Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Concretiseren van de gedragscode via informatie en sensibilisering. 0112/ ,00 0,00 Andere administratiekosten Actie nr De preventieadviseur adviseert en begeleidt de stad bij het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving = kost preventieadviseur via IGEMO / aanpassen werkplek = aanvulling EHBO-koffers 0112/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0112/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor expertises Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Organiseren van periodiek onderzoek en onderzoek op vraag bij de arbeidsgeneesheer; organiseren gratis griepinenting arbeidsgeneeskunde 0112/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Begeleiden en/of ondersteunen van personeelsleden bij belangrijke individuele gebeurtenissen : premies trouw/ kind 1.100: publicatie overlijdensberichten personeelsleden 0112/ ,00 0,00 Drukwerk 0112/ ,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal 3.500,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Stimuleren van personeelsleden om gezond te leven en te sporten gratis zwemmen, fitness bij politie, ambtenarensportdag, antirookcampagne fruit of andere / ,00 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten Totaal 6.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Gratis ter beschikking stellen van koffie, thee, water en soep. 0112/ ,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 13/148

14 Actie nr Informeren van de personeelsleden via sensibiliseringsacties over correct gebruik van materiaal/materieel in functie van hun welzijn. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad Lier voorziet de nodige middelen om de doelstellingen van de personeelsadministratie te realiseren. Actie nr Lonen en wedden 0112/ ,00 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Werkingsmiddelen departement HR 0112/ ,00 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0112/ ,00 0,00 Bureelbenodigdheden 0112/ ,00 0,00 Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel 0112/ ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel Totaal 6.850,00 0,00 Saldo ,00 14/148

15 Beleidsdoelstelling nr : Lier is een leefbare stad met oog voor diversiteit. Actieplan nr De stad Lier stimuleert en organiseert inspraak door oude en nieuwe Vlamingen om het maatschappelijk draagvlak voor het beleid te verhogen. Actie nr Ondersteunen van een diversiteitsraad die min. 1 x /jaar gepland, uitgevoerd en geëvalueerd wordt. 0190/ ,00 0,00 Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen Totaal 2.500,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad Lier organiseert en ondersteunt laagdrempelige initiatieven om wederzijds begrip en dialoog te bevorderen. Actie nr Plannen, uitvoeren en evalueren van een vormingsreeks rond religie en diversiteit (Dar el salaam). kosten sprekers, drankjes / ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr Organiseren van een wereldmarkt Kosten animatie, artiesten, decoratiemateriaal. 0190/ ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. Totaal 3.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Aanbieden inhoudelijke en logistieke ondersteuning ifv de organisatie van het offerfeest (huur container slachtafval + verwerking afval) (ereloon dierenarts) ondersteuning onder voorwaarde: korting voor Lierenaars 1500 inkomsten terugbetaling verwerking slachtafval inkomsten verkoop slachtvergunningen 0190/ ,00 0,00 Huur technische benodigdheden 0190/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 0190/ ,00 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 0190/ , ,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen Totaal 3.950, ,00 Saldo ,00 Actie nr Opstarten en onderhouden van een vrijwilligerspool waarmee vormingsactiviteiten rond diversiteit kunnen begeleid worden. 0190/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actie nr Ondersteunen van de organisatie van een 'multiculturele wandeling'. procesbegeleiding 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actie nr Inspelen op ondersteuningsvragen van derdenorganisaties en verenigingen m.b.t. diversiteitsactiviteiten. ondersteuning bij activiteiten, (vb suikerfeest, opendeurdag) 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 15/148

16 Actie nr Ondersteuning en begeleiding m.b.t. de activiteiten inzake wijkwerking vanuit de stad Lier ifv. een divers bereik. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad Lier speelt actief in op signalen van discriminatie en verhoogt zo het samenleven in diversiteit. Actie nr Oprichten van een lokaal meldpunt discriminatie. promo: folders, banners, / ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr De stad Lier organiseert sensibiliseringsinitiatieven om de kennis rond huwelijksmigratie te verbeteren. Actie nr Verspreiden van informatie rond huwelijksmigratie aan de relevante doelgroepen. 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr De stad Lier zet samenwerkingsinitiatieven tussen het reguliere aanbod en de integratiesector op om een divers bereik van het cultuur- jeugd- en sportaanbod van de stad te verhogen. Actie nr Begeleiding van allochtone verenigingen om de participatie aan adviesraden van cultuur, sport en jeugd te verhogen en/of te onderhouden. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr Begeleiding van allochtone verenigingen om een diverse deelname aan acties vanuit jeugd, cultuur en sport te verhogen. 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr De stad Lier zorgt voor een versterking van de competenties van haar medewerkers in de positieve omgang met diversiteit in de bevolking, verlaagt de structurele drempels in het aanbod en verhoogt zodoende de toegankelijkheid van de dienstverlening. Actie nr Opstarten, uitvoeren en evalueren van een traject samen met een stadsdienst ifv. verhoging van de toegankelijkheid van het aanbod. 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr De stad Lier ondersteunt een lokaal taalbeleid dat de kennis van de Nederlandse taal door anderstaligen moet verhogen. Actie nr Organiseren en evalueren tolkenpool. bedrag van 2000 naar 3000 gezien toenemend succes (infomenten, vergoeding tolkprestaties, promo,..) 0190/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst Totaal 3.000,00 0,00 Saldo ,00 16/148

17 Actie nr Evalueren van het Nederlandse taalaanbod in samenwerking met de relevante partners ifv. verbetering van het aanbod. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad Lier bouwt een lokaal inburgeringsbeleid uit om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. Actie nr Afspraken maken en uitvoeren met alle relevante partners ifv. acties ter verbetering van het inburgeringbeleid. geen budgetten, afhankelijk van afspraken kan budgetvraag volgen. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr Opstarten van een project rond inburgeringcoaches waardoor nieuwkomers ondersteund worden in de inburgering 5000 indien goedkeuring Vlaamse overheid; indien niet: / ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0190/ , ,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen Totaal 5.000, ,00 Actieplan nr De stad Lier bouwt een evenwichtig extern communicatiebeleid inzake de beeldvorming, het beleid en het aanbod rond diversiteit uit, om het maatschappelijk draagvlak voor diversiteit te bevorderen. Actie nr Opmaken en uitvoeren van een actieplan i.f.v. een meer evenwichtige beeldvorming. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr Opmaken en uitvoeren van een extern communicatieplan inzake diversiteit. algemene folder 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr De stad Lier vernieuwt de orgaisatiestructuur en verhoogt het ambtelijk en bestuurlijk draagvlak voor diversiteit. Actie nr Opmaken van een intern gedragen visie rond de aanpak en strategie van een slagkrachtig diversiteitsbeleid. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr Doorvoeren van aanpassingen in de organisatiestructuur ifv. een meer slagkrachtig diversiteitbeleid. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad Lier werkt een kwaliteitsbeleid uit en verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening. 17/148

18 Actie nr Opmaken van een geactualiseerd kwaliteithandboek. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr Opmaken en uitvoeren van een kwaliteitsplanning. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad Lier voorziet voldoende middelen om de doelstellingen rond diversiteit te realiseren. Actie nr Lonen en wedden / ,90 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel / ,42 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel / ,52 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel / ,27 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen / , ,00 Andere subsidies van de hogere overheden (diversiteitsambtenaar) Totaal , ,00 Saldo ,89 Actieplan nr De stad Lier ondersteunt en faciliteert de werkingen van de diverse erediensten op haar grondgebied zowel financieel als logistiek. Actie nr De diverse erediensten op het grondgebied van Lier kunnen rekenen op een toelage van de stad. 0790/ ,00 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen 0790/ ,00 0,00 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen. Verzekeringspremie St.- Gummarus en H. Familie / Bijdrage in werkingskosten CKB + kosten Reliogiosoft / Bijdrage in werkingskosten andere KF 0790/ ,00 0,00 Eenmalige bijdrage aan andere overheidsinstellingen voor gebouwen. Investeringstoelage kerkfabrieken. Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De stad vangt kleine aanpassingswerken aan de gebouwen voor erediensten op. Onderhoud Beiaard en geluidsinstallatie St- Gummarus: Onderhoud trommel en torenuurwerk St-Gummarus: 3345 Onderhoud en controle daken St-Gummarus: / ,00 0,00 Prestaties gebouwen Totaal 9.096,00 0,00 Saldo ,00 18/148

19 Beleidsdoelstelling nr : De inkomsten en uitgaven van de stad worden bewaakt in functie van een evenwichtig beleid terwijl de dienstverlening naar de bevolking toe vereenvoudigt. Actieplan nr De stad neemt zijn verantwoordelijkheid op en verzekert mensen en patrimonium voldoende, terwijl de uitgaven voor de verzekeringen zorgvuldig bewaakt worden. Actie nr De burgerlijke aansprakelijkheid van de stad is voldoende verzekerd / ,00 0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz, / , ,00 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen Totaal , ,00 Saldo ,00 Actie nr De onroerende goederen, eigendom van de stad, zijn voldoende verzekerd / ,00 0,00 Verzekering onroerende goederen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Het wagenpark van de stad is voldoende verzekerd / ,00 0,00 Verzekering voertuigen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De werknemers, mandatarissen en gelijkgestelden van de stad worden voldoende verzekerd tegen arbeidsongevallen 0111/ ,00 0,00 Verzekeringen van arbeidsongevallen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De werknemers die langer dan één jaar tewerkgesteld zijn bij de stad en de hiermee gelijkgestelden krijgen een degelijke hospitalisatieverzekering 0111/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad Lier zorgt voor voldoende middelen om de inkomsten en uitgaven van de stad te bewaken in functie van een evenwichtig financieel beleid Actie nr Voorzien van lonen en wedden 0111/ ,26 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0111/ ,04 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0111/ ,24 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0111/ ,96 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen Totaal ,50 0,00 Saldo ,50 Actie nr Voorzien werkingsmiddelen departement financiën 0111/ ,00 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0111/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0111/ ,00 0,00 Andere administratiekosten 0111/ ,00 0,00 Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel. Kms in opdracht 0111/ ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 19/148

20 0111/ ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten Totaal 5.800,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad participeert in verscheidene intercommunales en ontvangt hiervoor inkomsten via dividenden en retributies Actie nr Financiële tegemoetkoming voor geleverde prestaties PIDPA 0630/ , ,36 Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen Totaal 0, ,36 Saldo ,36 Actie nr Ontvangen dividend gas 0650/ , ,39 Rechtstreekse prestaties. Retributieregelement IVEKA 0650/ , ,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen Totaal 0, ,39 Saldo ,39 Actie nr Ontvangen dividend elektriciteit 0640/ , ,51 Rechtstreekse prestaties. Retributiereglement IVEKA 0640/ , ,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen Totaal 0, ,51 Saldo ,51 Actieplan nr De stad zorgt voor een aangepast gebouw voor de financiële dienst. Actie nr Gebruik gebouw F. Van Cauwenberghstraat 0111/ ,00 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad Lier doet beroep op extern advies voor opmaak van de rekening. Actie nr Inschakelen van een consultancybureau. 0111/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst Totaal 8.000,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad zorgt voor een efficiënte boekhoudkundige verwerking van de inkomsten en uitgaven Actie nr Voorzien van de nodige boekhoudsoftware 0111/ ,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Inschakelen van een deurwaarder 0111/ ,00 0,00 Procedure- en vervolgingskosten Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 20/148

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota Stad Vilvoorde BUDGET 2007 Beleidsnota DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers.... 1 Hoofdstuk 1: De wijkcentra

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019 1 VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015 met langetermijnperspectief 2015-2019 2 MISSIE VAN DE VMSW De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen

Nadere informatie

Het model de aantrekkelijke instelling

Het model de aantrekkelijke instelling Het model de aantrekkelijke instelling De aantrekkelijke instelling wordt gedefinieerd volgens drie gemeenschappelijke krachtlijnen: een gemeenschappelijke opdrachtverklaring die gedeeld wordt door de

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2015

Meerjarenplan 2012-2015 Inhoudsopgave DEEL 1: REGELGEVING... 3 TOEPASSELIJKE REGELGEVING:... 5 DEEL 2: MEERJARENPLANNING O.C.M.W. LOCHRISTI PERIODE 2012-2015... 5 1. Sociaal huis... 7 1.1. Wat?... 7 1.2. Werking?... 7 2. Sociale

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie