B E L E I D S N O T A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B E L E I D S N O T A"

Transcriptie

1 B E L E I D S N O T A STAD LIER NIS - code : GROTE MARKT 57, 2500 LIER 00: Algemene financiering Gemeentesecretaris : Katleen Janssens Financieel beheerder : Bart Luyckx Strategische doelstelling nr. 001: Algemene financiering Beleidsdoelstelling nr : Algemene financiering Actieplan nr Belastingen geïnd door de hogere overheid Actie nr Belastingen geind door de hogere overheid 0020/ , ,83 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0020/ , ,84 Aanvullende belasting op de personenbelasting 0020/ , ,27 Aanvullende belasting op motorrijtuigen Totaal 0, ,94 Saldo ,94 Actieplan nr Lokale belastingen Actie nr Lokale belastingen 0020/ ,00 0,00 Leegstandsheffing 0020/ , ,00 Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken 0020/ , ,00 Belasting op valse alarmmeldingen 0020/ , ,00 Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksel s 0020/ , ,00 Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing 0020/ ,00 750,00 Belasting op ontgraving 0020/ ,00 500,00 Belasting op sluikstorten 0020/ , ,00 Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen 0020/ , ,00 Andere belastingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen 0020/ , ,00 Belasting op drijfkracht 0020/ , ,00 Belasting op taxidiensten 0020/ , ,00 Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude achtergelaten voertuigen, materialen 0020/ , ,00 Belasting op reclameborden 0020/ , ,00 Belasting op lichtreclames 0020/ , ,00 Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk 0020/ , ,00 Andere belastingen 0020/ , ,00 Belasting op dansgelegenheden 0020/ , ,00 Belasting op plaatsrecht markten 0020/ , ,00 Belasting op gelegenheidsinrichtingen 0020/ , ,00 Belasting op frituurkramen 0020/ , ,00 Belasting op benzine-, olie- persdrukpompen 0020/ , ,00 Belasting op uitstallingen 0020/ , ,00 Belasting op inname openbaar domein voor bouwen of verbouwen 0020/ , ,00 Algemene gemeentebelasting Totaal 0, ,00 Saldo ,00 Actieplan nr Transacties in verband met de openbare schuld (leningen) 1/148

2 Actie nr Intrestlasten van leningen ten laste van de stad 0040/ ,00 0,00 Leningen ten laste van de gemeente Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Periodieke kapitaalsaflossingen van leningen ten laste van de stad 0040/ ,00 0,00 Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Nieuw aan te gane leningen ten laste van de stad 0040/ , ,00 Leningen ten laste van het bestuur Totaal 0, ,00 Saldo ,00 Actie nr Leningen ten laste van derden Betreft: Doorgeeflening Lierse Lening Lierse Renteloze lening 't Spui Renteloze lening VPGM Lening Lyra Lening De Lijn Leasingvergoeding LPL 0040/ ,00 0,00 Aflossingen van van leningen ten laste van andere derden 0040/ , ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan privéondernemingen die binnen het jaar vervallen 0040/ , ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan gezinnen en verenigingen die binnen het jaar vervallen 0040/ , ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheidsinstellingen die binnen het jaar vervallen 0040/ , ,00 Periodieke aflossingen ten laste van derden 0040/ ,00 0,00 Leningen ten laste van andere derden 0040/ , ,00 Intresten op toegestane leningen op meer dan één jaar 0040/ ,00 0,00 Andere derden.. Terugvordering van derden van financiele kosten van leningen te hunnen laste. Totaal , ,00 Saldo ,00 Actieplan nr Overige algemene financiering Actie nr Gemeentefonds 0010/ , ,00 Gemeentefonds Totaal 0, ,00 Saldo ,00 Actie nr Elia compensatie 0010/ , ,00 Bijdragen hogere overheden voor algemene doeleinden Totaal 0, ,00 Saldo ,00 2/148

3 Actie nr Deelnemingen IKA 0030/ , ,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen Totaal 0, ,00 Saldo ,00 Actie nr Financiële aangelegenheden Administratieve kosten Debet en credit intresten Roerende voorheffing 0030/ ,00 0,00 Kosten financieel beheer 0030/ ,00 0,00 Roerende voorheffing 0050/ ,00 0,00 Belastingen en taksen op onroerende goederen 0030/ ,00 0,00 Rekeningen bij Dexia 0030/ ,00 0,00 Andere rekeningen 0030/ ,00 0,00 Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten 0030/ , ,00 Creditintresten op rekeningen-courant GKB 0030/ , ,00 Creditintresten op termijnrekeningen GKB 0030/ , ,00 Creditintresten op andere rekeningen-courant Totaal , ,00 Saldo ,00 Actie nr Verkopen patrimonium Verkoop Fortuin EUR Verkoop Kunsthumaniora EUR Pettendonk 35 voor EUR Gassite / , ,00 Andere gebouwen: verkopen (overdracht van 2011). 0050/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden (publicaties en schattingsverslagen) Totaal 1.500, ,00 Saldo ,00 Actie nr Vergoeding voor derving OV 0090/ , ,00 Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing Totaal 0, ,00 Saldo 4.515,00 Actieplan nr Ondersteunende middelen en andere kosten Actie nr Onwaarde op niet-geinde erkende vorderingen 0020/ ,00 0,00 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 0020/ ,00 0,00 Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde rechten exploitatie Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr erelonen en inningskosten 0020/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0020/ ,01 0,00 Inningskosten APB Totaal ,01 0,00 Saldo ,01 3/148

4 Actie nr Vergoeding leegstand/verkrotting 0090/ , ,00 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven Totaal 0, ,00 Saldo 3.000,00 4/148

5 01: Algemeen bestuur Strategische doelstelling nr. 002: De werking van de algemene en ondersteunende diensten is performant en kwaliteitsgericht. Beleidsdoelstelling nr : Het HR-beleid recruteert medewerkers met de juiste kwalificaties en competenties en is gericht op resultaten en ontwikkeling. Actieplan nr De stad Lier werft gemotiveerde, competente medewerkers aan op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier. Actie nr De personeeelsdienst ontwikkelt een efficiënte wervingsstrategie zodat de stad Lier zich profileert als een aantrekkelijke werkgever. employer branding; verhogen en verbeteren van info aan kandidaten; nazorg aan niet geselecteerde kandidaten; verruimen wervingskanalen 0112/ ,00 0,00 Kosten voor het inrichten van examens Totaal 2.700,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De stad geeft voldoende tewerkstellingskansen aan specifieke doelgroepen. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De stad organiseert en optimaliseert de selecties met het doel kwaliteitsvolle en efficiënte selectietrajecten uit te werken. kosten selecties: publicatie, vergoeding jury; aanstellen van een deskundige en diverse examenjury 0112/ ,00 0,00 Kosten voor het inrichten van examens Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Het competentiemanagement wordt verder geïmplementeerd in de organisatie. functiebeschrijvingen vervolledigen en actualiseren; 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De stad biedt stages en werkervaringsplaatsen aan studenten en werklozen aan om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen (sociale tewerkstelling) 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad begeleidt de medewerkers en leidinggevenden bij de ontwikkeling van hun competenties om de performantie van de medewerkers te verhogen en de organisatiedoelstellingen te bereiken. Actie nr Er is een algemeen opleidingsplan gebaseerd op de individuele opleidingsplannen van de werknemers, gelinkt aan het evaluatieproces (POP en PAP) en aan de organisatiedoelstellingen. 0112/ 0,00 0,00 5/148

6 Actie nr Personeeelsleden volgen opleidingen op basis van een catalogus met standaardopleidingen, die periodiek wordt heraangepast, rekening houdend met het opleidingsplan en de noden opleidingen 1700: Inovant 0112/ ,00 0,00 Andere administratiekosten 0112/ ,00 0,00 Kosten voor beroepsopleiding van personeel Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Sensibilisering van de leidinggevenden tot betrokkenheid en responsabilisering bij de ontwikkeling van hun medewerkers middels informatiesessies. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Opnemen van verantwoordelijkheid door leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de Return on Investment (ROI) en voor de opleidingsbudgetten van hun dienst. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Onderzoeken van de mogelijkheden van talentmanagement om het huidig potentieel en de huidige talenten in kaart te brengen en deze in de organisatie te kunnen inzetten. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Ontwikkelen van een nieuw evaluatiesysteem (ontwikkelcirkels) 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Opleiden van medewerkers tot het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken via informatie, sensibilisering en vorming. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Opnemen van de verantwoordelijkheid door leidinggevenden voor de ontwikkeling van hun medewerkers door het voeren van gesprekken op vastgelegde momenten. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Geven van doorgroeikansen aan personeelsleden naar een andere job of om aan jobrotatie te doen in functie van de noden van de organisatie en hun talenten. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad biedt haar personeelsleden stimuli om zich te blijven engageren en inzetten voor hun stad (retentiebeleid): behouden van de competente medewerkers + verminderen personeelsverloop. 6/148

7 Actie nr Het geven van een nieuw élan aan de onthaaldag voor nieuwe personeelsleden waarop ze de kans krijgen om de stad te leren kennen. 0112/ ,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal 450,00 0,00 Saldo -450,00 Actie nr Houden van exitgesprekken met personeelsleden die de stad verlaten zodat met de conclusies hiervan nieuwe acties kunnen worden ondernomen. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Belonen van personeelsleden voor (jarenlange) inzet voor de stad. 0112/ ,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Stimuleren van oudere personeelsleden om zich te blijven inzetten voor de stad. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Personeelsleden kunnen voordelig gebruik maken van een aantal dienstverleningsproducten. bib, bko, lcc, Waterprels 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Aanbieden van stimuli aan de medewerkers door in te zetten op een aantal elementen zoals verhouding werk/privé, flexibele werkuren en regimes. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Uitdrukkelijk en positief aandacht geven aan de loopbaanontwikkeling van medewerkers. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad streeft ernaar de ondersteunende diensten van stad en OCMW meer te laten samenwerken teneinde de efficiëntie te verhogen en schaalvoordelen te genereren. Actie nr De personeelsdiensten van stad en OCMW kopen gezamenlijk eenzelfde HR-softwarepakket aan (2012) / 4500 onderhoud (2013) 0112/ ,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Actieplan nr De stad trekt vrijwilligers aan om zich in te zetten voor de stadorganisatie en de medemens. 7/148

8 Actie nr Formuleren van een duidelijk aanbod en overzicht van de mogelijke vrijwilligerstaken aan de stad. 0112/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 200,00 0,00 Saldo -200,00 Actie nr Waarderen van de vrijwilligers voor de vrijwillige inzet : toelage voor receptie en repr kost week van de vrijwilliger feest van de vrijwilliger 0112/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0112/ ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad Lier voorziet de nodige middelen om de doelstelling van het HR-beleid te realiseren. Actie nr Lonen en wedden 0112/ ,00 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Werkingsmiddelen 0112/ 0,00 0,00 8/148

9 Beleidsdoelstelling nr : Naast de uitbouw van een efficiënte personeelsadministratie zorgen diverse maatregelen voor welzijn op de werkvloer, collegialiteit en individueel welzijn van de medewerkers. Actieplan nr De loonadministratie en loonverwerking van het stadpersoneel gebeurt op een efficiënte en effectieve wijze. Actie nr Betalen van de wedden, resp. maaltijdcheques gebeurt voor het einde van de maand resp voor de 10e vd maand. 0112/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0112/ ,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0112/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen voor ander nietvastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Tussenkomst in vakbondspremies 0112/ , ,00 Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen Totaal , ,00 Saldo ,00 Actie nr Personeelsleden registreren hun werktijden via een electronische tijdresgistratie in functie van een correcte berekening van hun loon. Zie ICT 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Herbekijken van de functionaliteiten van het tijdsregistratiesysteem samen met het OCMW. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad richt een fysiek en digitaal loket (self service) in ten behoeve van de personeelsleden teneinde de dienstverlening aan het personeel te verbeteren en te optimaliseren. Actie nr Tijdig en correct behandelen van administratieve formaliteiten voor het personeel. Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Oplijsten van de meest voorkomende vragen en plaatsen op intranet. Rgelmatig actualisern van deze info. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Organiseren van een front- en backoffice op de personeelsdienst. Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 9/148

10 Actie nr Organiseren van jaarlijkse informatiesessies zodat de kennis van de personeelsleden qua personeelsreglementering wordt opgefrist. Persioneelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad stimuleert de leidinggevenden een partner te zijn van de personeelsdienst teneinde samen de personeelsverantwoordelijkheid te dragen. Actie nr De leidinggevenden gebruiken de computerprogramma' s (tijdsregistratie) optimaal. Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De leidinggevenden volgen mee de contracten op van hun personeel via het nieuwe HRprogramma (samen met OCMW). Personeelsinzet 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De leidinggevenden worden regelmatig geïnformeerd en gesensibiliseerd mbt hun takenpakket / wetgeving / vorming. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad neemt preventieve maatregelen teneinde het ziekteverzuim van het stadspersoneel te verminderen. Actie nr Regelmatig onder aandacht brengen van de eglementering rond het aangeven van ziekteafwezigheid. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Volgen van opleidingen door de medewerkers met betrekking tot het aannemen van de juiste houding, til- en heftechnieken. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Samen met de preventie-adviseur zetten campagnes medewerkers aan op een gezondere manier te leven (anti-rook, meer fruit, meer beweging). 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Een flexibel uurrooster laat toe werk en privé-tijd beter op mekaar af te stemmen. 0112/ 0,00 0,00 10/148

11 Actie nr Bij langere afwezigheid (x maand) neemt de leidinggevende tweewekelijks contact op met de zieke. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad neemt curatieve maatregelen teneinde het ziekteverzuim van het stadspersoneel te verminderen. Actie nr Het niet opvolgen van de reglementen leidt tot een schriftelijke waarschuwing, bij herhaling gevolgd door een disciplinaire actie. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Bij werknemers met een verzuimindex groter dan 300, wordt een controle-arts gestuurd kost controle geneesheer 0112/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 8.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Bij vermoeden van misbruik (bv. bij regelmatig verzuimpatroon of afwezigheden tijdens schoolvakanties) wordt de controle-arts gestuurd. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Na elke (lange) afwezigheid voert de leidinggevende een kort gesprek met medewerker (ondersteunend). 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Bij een verzuimindex groter dan 300 voert de leidinggevende bij hervatting werk een formeel gesprek met neerslag in het functioneringsdossier. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De mogelijkheden tot flexibele werkhervatting zorgen voor een snellere terugkeer en inschakeling van medewerkers. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr De mogelijkheid tot snellere jobrotatie vermindert het ziekteverzuim. 0112/ 0,00 0,00 11/148

12 Actie nr Aanpassingen aan de werkplek (ism preventie-adviseur) zorgt voor het sneller hervatten van het werk. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie teneinde de interne communicatie te verhogen en te verbeteren. Actie nr Intranet krijgt een nieuwe uitstraling zowel inhoudelijk als lay-outmatig. 0112/ ,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal 7.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Constant up-to-date houden van intranet. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Het personeelsblad wordt 2-wekelijks bezorgd aan de personeelsleden, hetzij per mail hetzij op papier. 0112/ 0,00 0,00 Actie nr Digitale prikborden bevatten informatie van zowel werkgever als werknemer en vakbond / ,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal 5.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Medewerkers kennen en gebruiken de mogelijkheden om met de leidinggevenden en collega's te communiceren. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad zorgt voor een aangename, veilige en gezonde werkomgeving voor de personeelsleden teneinde het colllectief en individueel welzijn te verhogen. Actie nr De personeelsvereniging (VONK) en de stad organiseren een aantal evenementen om teamgeest en betrokkenheid te creëren. Lier in team: Verloren maandag: 100 Sinterklaas: 3000 speculoos: 2500 teambuilding per dienst: 4200 gezinsdag: 9000 nieuwjaarsreceptie: ancienniteit: 2000 kerstfeest: 8000 paasattractie: 1000 totaal: / ,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 12/148

13 Actie nr Stimuleren van het duurzaam woon-werk verkeer / ,00 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor ander niet-vastbenoemd personeel Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Concretiseren van de gedragscode via informatie en sensibilisering. 0112/ ,00 0,00 Andere administratiekosten Actie nr De preventieadviseur adviseert en begeleidt de stad bij het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving = kost preventieadviseur via IGEMO / aanpassen werkplek = aanvulling EHBO-koffers 0112/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0112/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor expertises Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Organiseren van periodiek onderzoek en onderzoek op vraag bij de arbeidsgeneesheer; organiseren gratis griepinenting arbeidsgeneeskunde 0112/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Begeleiden en/of ondersteunen van personeelsleden bij belangrijke individuele gebeurtenissen : premies trouw/ kind 1.100: publicatie overlijdensberichten personeelsleden 0112/ ,00 0,00 Drukwerk 0112/ ,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal 3.500,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Stimuleren van personeelsleden om gezond te leven en te sporten gratis zwemmen, fitness bij politie, ambtenarensportdag, antirookcampagne fruit of andere / ,00 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten Totaal 6.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Gratis ter beschikking stellen van koffie, thee, water en soep. 0112/ ,00 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 13/148

14 Actie nr Informeren van de personeelsleden via sensibiliseringsacties over correct gebruik van materiaal/materieel in functie van hun welzijn. 0112/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad Lier voorziet de nodige middelen om de doelstellingen van de personeelsadministratie te realiseren. Actie nr Lonen en wedden 0112/ ,00 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0112/ ,00 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Werkingsmiddelen departement HR 0112/ ,00 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0112/ ,00 0,00 Bureelbenodigdheden 0112/ ,00 0,00 Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel 0112/ ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel Totaal 6.850,00 0,00 Saldo ,00 14/148

15 Beleidsdoelstelling nr : Lier is een leefbare stad met oog voor diversiteit. Actieplan nr De stad Lier stimuleert en organiseert inspraak door oude en nieuwe Vlamingen om het maatschappelijk draagvlak voor het beleid te verhogen. Actie nr Ondersteunen van een diversiteitsraad die min. 1 x /jaar gepland, uitgevoerd en geëvalueerd wordt. 0190/ ,00 0,00 Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen Totaal 2.500,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad Lier organiseert en ondersteunt laagdrempelige initiatieven om wederzijds begrip en dialoog te bevorderen. Actie nr Plannen, uitvoeren en evalueren van een vormingsreeks rond religie en diversiteit (Dar el salaam). kosten sprekers, drankjes / ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr Organiseren van een wereldmarkt Kosten animatie, artiesten, decoratiemateriaal. 0190/ ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. Totaal 3.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Aanbieden inhoudelijke en logistieke ondersteuning ifv de organisatie van het offerfeest (huur container slachtafval + verwerking afval) (ereloon dierenarts) ondersteuning onder voorwaarde: korting voor Lierenaars 1500 inkomsten terugbetaling verwerking slachtafval inkomsten verkoop slachtvergunningen 0190/ ,00 0,00 Huur technische benodigdheden 0190/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 0190/ ,00 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 0190/ , ,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen Totaal 3.950, ,00 Saldo ,00 Actie nr Opstarten en onderhouden van een vrijwilligerspool waarmee vormingsactiviteiten rond diversiteit kunnen begeleid worden. 0190/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actie nr Ondersteunen van de organisatie van een 'multiculturele wandeling'. procesbegeleiding 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actie nr Inspelen op ondersteuningsvragen van derdenorganisaties en verenigingen m.b.t. diversiteitsactiviteiten. ondersteuning bij activiteiten, (vb suikerfeest, opendeurdag) 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 15/148

16 Actie nr Ondersteuning en begeleiding m.b.t. de activiteiten inzake wijkwerking vanuit de stad Lier ifv. een divers bereik. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad Lier speelt actief in op signalen van discriminatie en verhoogt zo het samenleven in diversiteit. Actie nr Oprichten van een lokaal meldpunt discriminatie. promo: folders, banners, / ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr De stad Lier organiseert sensibiliseringsinitiatieven om de kennis rond huwelijksmigratie te verbeteren. Actie nr Verspreiden van informatie rond huwelijksmigratie aan de relevante doelgroepen. 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr De stad Lier zet samenwerkingsinitiatieven tussen het reguliere aanbod en de integratiesector op om een divers bereik van het cultuur- jeugd- en sportaanbod van de stad te verhogen. Actie nr Begeleiding van allochtone verenigingen om de participatie aan adviesraden van cultuur, sport en jeugd te verhogen en/of te onderhouden. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr Begeleiding van allochtone verenigingen om een diverse deelname aan acties vanuit jeugd, cultuur en sport te verhogen. 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr De stad Lier zorgt voor een versterking van de competenties van haar medewerkers in de positieve omgang met diversiteit in de bevolking, verlaagt de structurele drempels in het aanbod en verhoogt zodoende de toegankelijkheid van de dienstverlening. Actie nr Opstarten, uitvoeren en evalueren van een traject samen met een stadsdienst ifv. verhoging van de toegankelijkheid van het aanbod. 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr De stad Lier ondersteunt een lokaal taalbeleid dat de kennis van de Nederlandse taal door anderstaligen moet verhogen. Actie nr Organiseren en evalueren tolkenpool. bedrag van 2000 naar 3000 gezien toenemend succes (infomenten, vergoeding tolkprestaties, promo,..) 0190/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst Totaal 3.000,00 0,00 Saldo ,00 16/148

17 Actie nr Evalueren van het Nederlandse taalaanbod in samenwerking met de relevante partners ifv. verbetering van het aanbod. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad Lier bouwt een lokaal inburgeringsbeleid uit om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. Actie nr Afspraken maken en uitvoeren met alle relevante partners ifv. acties ter verbetering van het inburgeringbeleid. geen budgetten, afhankelijk van afspraken kan budgetvraag volgen. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr Opstarten van een project rond inburgeringcoaches waardoor nieuwkomers ondersteund worden in de inburgering 5000 indien goedkeuring Vlaamse overheid; indien niet: / ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0190/ , ,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen Totaal 5.000, ,00 Actieplan nr De stad Lier bouwt een evenwichtig extern communicatiebeleid inzake de beeldvorming, het beleid en het aanbod rond diversiteit uit, om het maatschappelijk draagvlak voor diversiteit te bevorderen. Actie nr Opmaken en uitvoeren van een actieplan i.f.v. een meer evenwichtige beeldvorming. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr Opmaken en uitvoeren van een extern communicatieplan inzake diversiteit. algemene folder 0190/ ,00 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actieplan nr De stad Lier vernieuwt de orgaisatiestructuur en verhoogt het ambtelijk en bestuurlijk draagvlak voor diversiteit. Actie nr Opmaken van een intern gedragen visie rond de aanpak en strategie van een slagkrachtig diversiteitsbeleid. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr Doorvoeren van aanpassingen in de organisatiestructuur ifv. een meer slagkrachtig diversiteitbeleid. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad Lier werkt een kwaliteitsbeleid uit en verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening. 17/148

18 Actie nr Opmaken van een geactualiseerd kwaliteithandboek. 0190/ 0,00 0,00 Actie nr Opmaken en uitvoeren van een kwaliteitsplanning. 0190/ 0,00 0,00 Actieplan nr De stad Lier voorziet voldoende middelen om de doelstellingen rond diversiteit te realiseren. Actie nr Lonen en wedden / ,90 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel / ,42 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel / ,52 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel / ,27 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen / , ,00 Andere subsidies van de hogere overheden (diversiteitsambtenaar) Totaal , ,00 Saldo ,89 Actieplan nr De stad Lier ondersteunt en faciliteert de werkingen van de diverse erediensten op haar grondgebied zowel financieel als logistiek. Actie nr De diverse erediensten op het grondgebied van Lier kunnen rekenen op een toelage van de stad. 0790/ ,00 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen 0790/ ,00 0,00 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen. Verzekeringspremie St.- Gummarus en H. Familie / Bijdrage in werkingskosten CKB + kosten Reliogiosoft / Bijdrage in werkingskosten andere KF 0790/ ,00 0,00 Eenmalige bijdrage aan andere overheidsinstellingen voor gebouwen. Investeringstoelage kerkfabrieken. Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De stad vangt kleine aanpassingswerken aan de gebouwen voor erediensten op. Onderhoud Beiaard en geluidsinstallatie St- Gummarus: Onderhoud trommel en torenuurwerk St-Gummarus: 3345 Onderhoud en controle daken St-Gummarus: / ,00 0,00 Prestaties gebouwen Totaal 9.096,00 0,00 Saldo ,00 18/148

19 Beleidsdoelstelling nr : De inkomsten en uitgaven van de stad worden bewaakt in functie van een evenwichtig beleid terwijl de dienstverlening naar de bevolking toe vereenvoudigt. Actieplan nr De stad neemt zijn verantwoordelijkheid op en verzekert mensen en patrimonium voldoende, terwijl de uitgaven voor de verzekeringen zorgvuldig bewaakt worden. Actie nr De burgerlijke aansprakelijkheid van de stad is voldoende verzekerd / ,00 0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz, / , ,00 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen Totaal , ,00 Saldo ,00 Actie nr De onroerende goederen, eigendom van de stad, zijn voldoende verzekerd / ,00 0,00 Verzekering onroerende goederen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Het wagenpark van de stad is voldoende verzekerd / ,00 0,00 Verzekering voertuigen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De werknemers, mandatarissen en gelijkgestelden van de stad worden voldoende verzekerd tegen arbeidsongevallen 0111/ ,00 0,00 Verzekeringen van arbeidsongevallen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De werknemers die langer dan één jaar tewerkgesteld zijn bij de stad en de hiermee gelijkgestelden krijgen een degelijke hospitalisatieverzekering 0111/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad Lier zorgt voor voldoende middelen om de inkomsten en uitgaven van de stad te bewaken in functie van een evenwichtig financieel beleid Actie nr Voorzien van lonen en wedden 0111/ ,26 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0111/ ,04 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0111/ ,24 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0111/ ,96 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen Totaal ,50 0,00 Saldo ,50 Actie nr Voorzien werkingsmiddelen departement financiën 0111/ ,00 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0111/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0111/ ,00 0,00 Andere administratiekosten 0111/ ,00 0,00 Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel. Kms in opdracht 0111/ ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 19/148

20 0111/ ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten Totaal 5.800,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad participeert in verscheidene intercommunales en ontvangt hiervoor inkomsten via dividenden en retributies Actie nr Financiële tegemoetkoming voor geleverde prestaties PIDPA 0630/ , ,36 Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen Totaal 0, ,36 Saldo ,36 Actie nr Ontvangen dividend gas 0650/ , ,39 Rechtstreekse prestaties. Retributieregelement IVEKA 0650/ , ,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen Totaal 0, ,39 Saldo ,39 Actie nr Ontvangen dividend elektriciteit 0640/ , ,51 Rechtstreekse prestaties. Retributiereglement IVEKA 0640/ , ,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen Totaal 0, ,51 Saldo ,51 Actieplan nr De stad zorgt voor een aangepast gebouw voor de financiële dienst. Actie nr Gebruik gebouw F. Van Cauwenberghstraat 0111/ ,00 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad Lier doet beroep op extern advies voor opmaak van de rekening. Actie nr Inschakelen van een consultancybureau. 0111/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst Totaal 8.000,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De stad zorgt voor een efficiënte boekhoudkundige verwerking van de inkomsten en uitgaven Actie nr Voorzien van de nodige boekhoudsoftware 0111/ ,00 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Inschakelen van een deurwaarder 0111/ ,00 0,00 Procedure- en vervolgingskosten Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 20/148

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497 Bankrekening BE03

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 PROVINCIE ARRONDISSEMENT : Leuven : Vlaams Brabant Blz : 1 01 BESTUUR : Glabbeek N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 Algemene

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n)

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n) Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening bestuur: gemeente: REKENING: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overschot/tekort Overschot/tekort exploitatie code ontvangsten code uitgaven code

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Informatievergadering 21/09/2016 1 Begrotingsopmaak 2017: timing Vr 19/08/2016 Do 23/08/2016 Wo 07/09/2016 Wo 21/09/2016 Vr 28/10/2016 Financieel adviescomité Bespreking begrotingscommissie

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Aftrekbare kosten éénmanszaak

Aftrekbare kosten éénmanszaak Aftrekbare kosten éénmanszaak Ann Verhoeven Accountant Inkomsten Inkomsten Alle inkomsten m.b.t. beroepsactiviteit Erelonen Achterstallige erelonen Recuperatie verzekeringen Financiële opbrengsten Meerwaarde

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Reglement inzake vervreemding van roerende goederen

Reglement inzake vervreemding van roerende goederen 24/11/10 Reglement inzake vervreemding van roerende goederen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2006 Bekendgemaakt op 26 januari 2006 Artikel 1 Dit besluit regelt de vervreemding van de roerende

Nadere informatie

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SINT - AGATHA - BERCHEM Tel. : 02/464.04.11 - Fax : 02/464.04.91 e-mail : phanuise@1082berchem.irisnet.be BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR Gemeenteraad 19/12/ Gemeente Sint

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel U= Uitgevoerd / L= Lopend / C= Opgeheven (cancelled) = Geen antwoord beleid (NoResponsBeleid) rood' = prioritair Beleidsdoelstelling plan 1 WERKEN AAN EEN BETER WELZIJN IN ONZE GEMEENTE (prioritair) AP-133.

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bachelor in een technische richting Ervaring als leidinggevende in een technische/logistieke omgeving

FUNCTIEPROFIEL. Bachelor in een technische richting Ervaring als leidinggevende in een technische/logistieke omgeving Functie: Verantwoordelijke technische dienst FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het aansturen, coördineren en opvolgen van de technische dienst over de vier

Nadere informatie

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN OPZ-overeenkomst 2011 Operationele prezone Noord-Limburg Provincie : Limburg Centrumgemeente:Lommel Verantwoordelijke coördinator: Jan Jorissen DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN -----------------------

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Naar een nieuwe dienstverlening. Hilde Rekkers, departementshoofd samenleving Lore Van den Bergh, stadswinkelmanager

Naar een nieuwe dienstverlening. Hilde Rekkers, departementshoofd samenleving Lore Van den Bergh, stadswinkelmanager Naar een nieuwe dienstverlening Hilde Rekkers, departementshoofd samenleving Lore Van den Bergh, stadswinkelmanager Het begin Afdeling burgerzaken: cijfers en feiten Departement samenleving Aantal medewerkers:

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

INHOUD. Een nieuw instrument: onthaalfiche Toekomst: Evaluatiemomenten onthaalbeleid & bijsturing Onthaalbrochure

INHOUD. Een nieuw instrument: onthaalfiche Toekomst: Evaluatiemomenten onthaalbeleid & bijsturing Onthaalbrochure ONTHAALBELEID INHOUD Waarom een onthaalbeleid? Historiek en klemtoon onthaalbeleid Sociaal Huis Oostende Verschillende onderdelen onthaal door de personeelsdienst Individueel onthaal 1e en 2e vormingsdag

Nadere informatie

Directie Uitrusting Jaaractieplan 2016

Directie Uitrusting Jaaractieplan 2016 Directie Uitrusting Jaaractieplan 2016 Domeinen actieplan directie uitrusting Directie Uitrusting Kol. F. Gardin Kpt. M. De Langhe Aankoop rollend en nietrollend materiaal Onderhoud rollend en niet-rollend

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden:

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden: Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: coördinator BKO Functiefamilie: teamleiders Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: kinderopvang Subdienst: Code: Doel van de entiteit In afwachting van

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000 Installaties, machines en uitrusting 2.776,11 230009

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT BEGROTING 2012 2013 2014 ON: 0422.145.285 I Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief n 700000 Lidgelden 100.414,00 110.000,00

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. FUNCTIEBESCHRIJVING Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. Alle voorwaarden realiseren om te voldoen aan de normen van K&G inzake inclusieve opvang. I

Beleidsnota 2014. Alle voorwaarden realiseren om te voldoen aan de normen van K&G inzake inclusieve opvang. I Mens Vanuit de rol van de kinderopvang is kwaliteit de mate waarin ons BO erin slaagt om de economische, de pedagogische en sociale functies van de kinderopvang met elkaar te verzoenen en te realiseren,

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

INHOUD Keuze van het systeem Vergoedingen in natura 60 INHOUD

INHOUD Keuze van het systeem Vergoedingen in natura 60 INHOUD INHOUD 1 Organisatie en werking 9 1. Inleiding 11 2. De kerkfabriek en de kerkraad 11 3. Het centraal kerkbestuur 25 4. Installatie en verkiezingen van de leden van de kerkraad 36 4.1. Aanstellen van de

Nadere informatie