Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015"

Transcriptie

1 De schoolleiding is als volgt georganiseerd: OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT Rector: De heer W.A. van den Bosch MBA Directeur Praktijkonderwijs : De heer R.G. Boers mail: Adjunct directeur Praktijkonderwijs : De heer D.A. Smits mail : Overig personeel Praktijkonderwijs : Onderbouw coördinator: Mw. E. Richel (RIC) Bovenbouw coördinator: Mw. E. ter Weele (WEE) Docenten: Beeldende Vorming 1p Textiel 3p Mw. B. Terstappen (TES) Mw. B. Terstappen(TES) Verzorging/Consumptief1p/2p Hr. S. Trautmann (TRA) Lichamelijke oefening Hr R. Slaa (SLA) Techniek 1p Mw. E. de Ruiter (RUI) Metaal 2p/3p/4p/5p Hr. E. van Hagen (HAG) Bouw/hout 2p/3p /4p/5p Hr. E. van Hagen (HAG) Consumptief/HMW 3p/4p Hr. B. Vissers (VIE) HMW 5p Hr. S. Priem (PRI) Verzorging 4p/5p Mw. A. Roode (ROD) PDT (Detail) Mw. R. Suiker( SUE) ATC/PVZ 4p/5p Mw. A. Roode (ROD) Omgangskunde Hr. M. Erciyes (ERC) Informatiekunde Hr. P. Koogje (KOO) Ondersteuning 5p/6p Mw. E. ter Weele (WEE) Onderwijs Ondersteunend: Maatschappelijk werk Hr. R. Rietdijk (RIE) Zorgcoördinator Hr. R. Rietdijk (RIE) Psycholoog Mw. C. de le Cluse (CLU) Administratie zorg Mw. T. Schokker (SCO) Administratie Mw. C. Ende (END) Conciërge Hr. L. Eekhout (EEK) ATC/Interne Stage Hr. H. van der Burgh(BUR) Groen/Interne Stage Mw. S. Sint (SIN) Onderwijsassistent Mw. N. Kluijt (KLT) Klassen assistent Mw. E. Starmans(STA) Arbeidsdeskundige Hr. E. Andree (AND) OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT 16 Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar Van Bleyswijckstraat RT Delft tel:

2 18. Ongeoorloofd afwezig zijn INHOUDSOPGAVE Indien een leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt dit genoteerd en zal worden door gegeven aan de leerplicht ambtenaar. 19. Schorsing Brief van de directeur praktijkonderwijs 3 1. Algemene informatie 4 2. Belangrijke data 4 3. Lestijden 5 3. Lessentabel 6 4. Pasfoto s/schoolpasjes 7 5. Schema afhalen lesrooster Het bestellen van boeken 8 7. Tegemoetkoming studiekosten 8 8. Door de leerlingen aan te schaffen schoolbenodigdheden 9 9. Kluishuur Rookbeleid Bijdragen cursusjaar Reglement ouderbijdrage Overzicht schoolkosten Regels en afspraken binnen de school Ziek melden Te laat komen Afwezigheid leerling Ongeoorloofd afwezig zijn Schorsing Contact met de mentor 15 Schoolleiding, personeel praktijkonderwijs 16 Dokters en tandarts bezoeken dienen zoveel mogelijk buiten de lestijden te worden afgesproken. Mocht dat niet lukken, dan dient de leerling een ondertekend briefje van ouders of verzorgers bij de conciërge in te leveren. 2 Een leerling die zich niet aan afspraken houdt, kan worden geschorst. Schorsen gebeurt o.a. bij geweldpleging, buitensporig verbaal geweld, diefstal. Indien een leerling is geschorst, worden ouders /verzorgers middels een brief op de hoogte gebracht. De leerling kan pas weer toegelaten worden in de school, als er een gesprek heeft plaats gevonden met ouders/verzorgers en de leerling. Na een schorsing krijgt een leerling een blokrooster ( werken op school van 8-16 uur) 20. Contact met de mentor Indien een ouder/verzorger met de mentor wil spreken,kan men een afspraak maken. Telefonisch of via mail Klassen en mentoren praktijkonderwijs schooljaar Klas mentor (afkorting) 1pa Mw. E. Richel (RIC) 1pb Mw. R. Suiker (SUE) 2pa Hr. M. Erciyes (ERC) 2pb Mw. K. Vermeulen (VEK) 3/4pa Mw. E. van Laak (LAK) 3pb Mw. M.Toussain (TOU) 4pb Mw. P.Verhagen (VEH) 4pc Mw. S. Lander (LAD) 5/6pa Mw. S. Ouddouche (OUD) 5pb Mw. K. Remmers (REM) 15

3 14. Regels en afspraken binnen de school Iedereen wil zich graag prettig en veilig voelen in de school. Daarom - toont iedereen respect voor elkaar - is iedereen vriendelijk tegen elkaar - past iedereen goed op alle spullen Pestprotocol Op de praktijkschool is een pestprotocol,; hierin staan afspraken over de omgang met elkaar. Dit wordt door de mentoren in alle klassen besproken. Ouders en leerlingen ondertekenen het pestprotocol. Je hebt rechten op school, o.a. - recht op goed onderwijs - recht op goede begeleiding - recht op regelmatige informatie over je vorderingen En je hebt plichten op school - als leerling ben je verplicht alle lessen van je klas te volgen - ieder leerling is verplicht om zijn/haar schoolpasje bij zich te hebben - in de school praten we Nederlands - in de school zijn geen jassen en petten, die doe je bij binnen komst in je kluisje. - in de klas en op de gangen zijn telefoons en mp3/4 spelers uit en niet zichtbaar - snoepen, eten en drinken mag alleen in de aula en op het plein. - indien je een tussenuur hebt en in de pauzes, blijf je in de school, in de aula of op het plein - je loopt met je fiets of bromfiets in de fietsenstalling en zet hem in een rek - In de aula en op het plein gooien we afval in de afvalbakken - Iedere klas heeft iedere week auladienst en ruimt de aula op 15. Ziekmelden Als een leerling ziek is, meldt een ouder of verzorger dit telefonisch ( ) aan de school voor 9 uur. 16. Te laat komen Indien een leerling te laat komt, meldt hij of zij zich bij de conciërge. Bij veelvuldig ongeoorloofd te laat komen volgen er sancties. 17. Afwezigheid van de leerling Dokters en tandarts bezoeken dienen zoveel mogelijk buiten de lestijden te worden afgesproken. Mocht dat niet lukken, dan dient de leerling een ondertekend briefje van ouders of verzorgers bij de conciërge in te leveren. 14 Geachte ouders/verzorgers, Delft, juli 2014 In schooljaar gaat de praktijkschool van het Grotius College verhuizen. In het kader van de ontwikkelingen in het spoorzone gebied en door de geplande nieuwbouw van SC Delfland moet ons schoolgebouw gesloopt worden. Volgens de planning gaan wij tegen de kerst vakantie verhuizen naar de Aart vd Leeuwlaan. Wij zullen daar onze intrek nemen in de voormalige basisschool van de Horizon, uiteraard is het gebouw aangepast aan de eisen van een praktijkschool. Starten we 1 september dus nog op de van Bleijswijckstraat, vanaf januari 2015 gaan wij verder op de Aart vd Leeuwlaan. praktische zaken Bereikbaarheid ouders/verzorgers Het komt regelmatig voor dat ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn. Het is voor ons belangrijk u rechtstreeks te kunnen bellen als dat in het belang van uw zoon/dochter nodig is. Wij vragen u daarom (wijzigingen in de) gegevens over uw bereikbaarheid door te geven aan de administratie van de school. Uw kind krijgt tijdens de eerste mentorles een formulier waarop u alle gegevens kunt invullen. Op dit formulier wordt u ook verzocht uw adres in te vullen. Dit adres willen wij graag gebruiken voor de verzending van bijvoorbeeld de nieuwsbrief of een bericht van de mentor van uw kind. Wij verzoeken u dan ook dit formulier volledig in te vullen en mee te geven aan uw zoon of dochter op de eerstvolgende lesdag. Dinsdagmiddag werkmiddag voor de medewerkers Elke week op de dinsdagmiddag tussen en uur vinden er vergaderingen, teambijeenkomsten en werkbesprekingen plaats. Op deze manier proberen wij de lesuitval te beperken en de onderwijstijd zo goed mogelijk te besteden. Schoolgids De schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar op de site van de school geplaatst. De schoolgids bevat de meest belangrijke informatie over wat er in onze scholengemeenschap gebeurt. Informatie via de website Algemene informatie over de school, nieuws, mededelingen van de schoolleiding, roosters, formulieren en regelingen staan op de website van de school Wij raden u aan de site regelmatig te bekijken. Zo blijft u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in de school van uw kind. Namens alle medewerkers van het Grotius College Praktijkonderwijs wens ik u allen een mooie en zonnige zomervakantie toe! Met een vriendelijke groet, R.G. Boers Directeur Praktijkonderwijs 3

4 1.Algemene informatie Geachte ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u, vooruitlopend op de schoolgids die aan het begin van het schooljaar verspreid wordt, alvast informatie die voor u van belang kan zijn. Wanneer u hierover dringende vragen heeft, kunt u deze nog voor de zomervakantie stellen aan: R.G. Boers directeur praktijkonderwijs U kunt ons bereiken tot uiterlijk 18 juli en vanaf 25 augustus a.s. onder Telefoonnummer vervolgens optie 2. Wij wensen uw zoon / dochter een succesvol en fijn schooljaar! R.G. Boers directeur praktijkonderwijs 2. BELANGRIJKE DATA EERSTE SCHOOLWEEK UITREIKING LESROOSTERS. Op maandag 1 september 2014 maken de leerlingen kennis met hun mentor en krijgen zij het lesrooster uitgereikt (schema op blz 7 ) De lessen beginnen op dinsdag 2 september 2014 volgens de aan de leerlingen uitgereikte roosters. VAKANTIEROOSTER Vakantie Vanaf Tot en met Herfstvakantie Maandag Vrijdag Kerstvakantie Maandag Vrijdag Voorjaarsvakantie Maandag Vrijdag Pasen Vrijdag Maandag Koningsdag Maandag Meivakantie Dinsdag Vrijdag Hemelvaart Donderdag Vrijdag Pinksteren Maandag Zomervakantie Maandag Vrijdag OVERZICHT SCHOOLKOSTEN PRAKTIJKONDERWIJS Onderdeel leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 Boekenpakket 0,00 0,00 0,00 Leermiddelenbijdrage * 77,00 77,00 77,00 Reizen en excursies 145,00 145,00 50,00 Kennismakingsweek/schoolkamp 95,00 95,00 Uitvliegdag 25,00 25,00 25,00 Overig ** 25,00 25,00 25,00 Borgsom kluissleutel (contant 15,00 geïnd) Subtotaal 237,00 222,00 127,00 Algemene ouderbijdrage 23,00 23,00 23,00 Ouderbijdrage 20,00 20,00 20,00 Ouderraad 3,00 3,00 3,00 Totaal 260,00 245,00 150,00 Onderdeel leerjaar 4 leerjaar 5 Boekenpakket 0,00 0,00 Leermiddelenbijdrage * 77,00 77,00 Reizen en excursies 50,00 60,00 Uitvliegdag 25,00 35,00 Overig ** 25,00 25,00 Subtotaal 127,00 137,00 vrijwillige ouderbijdrage 23,00 23,00 Ouderbijdrage 20,00 20,00 Ouderraad 3,00 3,00 Totaal 150,00 160,00 *Leermiddelenbijdrage : inclusief 5,00 voor extra huur kluis ** Overig: Sport 10,00 Cultuur 7,50 Talentontwikkeling 7,50 Borgsom kluissleutel retour bij inlevering sleutels aan het eind van de schoolloopbaan: 15,

5 12. Reglement ouderbijdrage Artikel 1 1. Het bestuur van de school heeft, met inachtneming van de in dit Reglement gestelde voorwaarden, een ouderbijdrage ter dekking van de kosten voor extra voorzieningen die niet van overheidswege worden vergoed. 2. De ouderbijdrage wordt, voor elke leerling die in het schooljaar staat ingeschreven aan het Grotius College betaald door de ouder en/of verzorger, belast met het ouderlijk gezag of de voogdij, dan wel door degene die recht heeft op kinderbijslag of die ingevolge de Wet inkomstenbelasting 2001 recht heeft op persoonsgebonden aftrek ter zake van levensonderhoud van kinderen. In alle overige gevallen door de leerling zelf. Artikel 2 1. De ouderbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld op basis van het Reglement Ouderbijdrage. 2. Het bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad voor wat betreft de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. 3. De personeelsgeleding en leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld advies te geven over de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. 4. De hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage worden bij afzonderlijk bestuursbesluit vastgesteld en gepubliceerd in de schoolgids. Artikel 3 1. De ouderbijdrage is vrijwillig. 2. Toelating van een leerling tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van betaling van de ouderbijdrage. 3. Het bestuur en de schoolleiding behouden zich het recht voor in geval van niet betaling van de ouderbijdrage, de leerling uit te sluiten van de extra voorzieningen die met de ouderbijdrage worden betaald. Artikel 4 1. De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar, lopende van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. 2. Voor de leerling die gedurende de loop van een schooljaar tot de school wordt toegelaten of de school verlaat wegens verhuizing naar een andere gemeente, wordt de ouderbijdrage geheven met ingang van de maand van inschrijving, respectievelijk tot het eind van de maand van uitschrijving. Artikel 5 1. De ouderbijdrage dient uiterlijk op de in de toegezonden nota vermelde vervaldag te worden voldaan. Artikel 6 1. Het bestuur kan gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van het in dit reglement bepaalde en van de uit dit Reglement voortvloeiende verplichtingen. 2. Gehele of gedeeltelijke ontheffing kan worden verleend indien het brutogezinsinkomen minder bedraagt dan het bij de aanvang van het schooljaar geldende wettelijk vastgestelde minimumloon vermeerderd met de vakantietoeslag. 3. Een verzoek tot gehele of gedeeltelijk ontheffing dient schriftelijk te worden ingediend bij de financiële administratie van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft 4. De school beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek en stelt de verzoeker schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het besluit. VOORLICHTINGSAVOND De eerste voorlichtingsavond Praktijkonderwijs is woensdag 24 september Tijdens deze voorlichtingsavonden kunt u kennis maken met de mentor van uw kind en krijgt u vooral veel belangrijke praktische informatie. Wij gaan ervan uit dat alle ouders hierbij aanwezig zijn! KENNISMAKINGSDAGEN ONDERBOUW Van 10 september t/m 12 september zullen alle leerlingen van de onderbouw praktijkonderwijs met elkaar kennismaken. Er worden activiteiten georganiseerd in en rond de school. KENNISMAKINGSDAG BOVENBOUW Op 23 september wordt er voor de bovenbouw leerlingen een dag georganiseerd, waar allerlei sportieve activiteiten worden gedaan 3. LESTIJDEN/ LESSENTABEL Over het algemeen beginnen de lessen 's morgens om uur. Leerlingen en docenten moeten 5 minuten eerder bij het lokaal aanwezig zijn. Het einde van de lessen is voor alle klas sen verschillend. De lestijden Praktijkonderwijs zijn als volgt: 1 e lesuur e lesuur Pauze 3 e lesuur e lesuur Pauze 5 e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur Roosterwijzigingen die vooraf bekend zijn, kunt u terugvinden op onze website. 12 5

6 1 e leerjaar 2 e leerjaar theorievakken Uur theorievakken uur Nederlands 6 Nederlands 5 5. Horecamedewerker Rekenen/wiskunde 3 Rekenen/wiskunde 3 Engels 2 Engels 1 Cultuur en maatschappij 3 Cultuur en maatschappij 3 Informatiekunde 2 Informatiekunde 2 Sova* 1 Omgangskunde 1 Lessentabel (e.e.a. in overleg met de praktijkdocent): (onderstaande prijzen zijn richtprijzen!) 4 e en 5e leerjaar: Mentor/ Coach uur 2 Mentor/ Coach uur 2 Praktijkvakken Praktijkvakken Lichamelijke oefening 3 Lichamelijke oefening 2 Beeldende vorming 4 Bouw/hout 2 Verzorging 3 Metaal 2 Algemene techniek 2 Verzorging 2 Consumptief 2 Interne stage 6 Totaal aantal uren 32 Totaal aantal uren 32 3 e leerjaar 4 e leerjaar theorievakken uur theorievakken uur Nederlands 4 Nederlands 3 Rekenen/wiskunde 4 Rekenen/wiskunde 2 Engels 1 Engels 1 Cultuur en maatschappij 2 Cultuur en maatschappij 1 Informatiekunde 2 Informatiekunde 2 Kr8* 1 Kr8* 1 Mentor/ Coach uur 2 Mentor/ Coach uur 2 Praktijkvakken Praktijkvakken Lichamelijke oefening 2 Lichamelijke oefening 2 PBT/ PMT/PCT/Textiel* 4 PBT/ PMT/HMW /PVZ ECN* 4 ATC* 2 Stage 8 Stage 16 Totaal aantal uren 32 Totaal aantal uren 34 5 e leerjaar examenjaar theorievakken uur Praktijkvakken Nederlands 3 Lichamelijke oefening 2 Rekenen/wiskunde 2 4 PBT/ PMT/HMW/PVZ/PDT* Engels 1 Cultuur en maatschappij 1 Stage 16 Informatiekunde 2 Kr8* 2 Mentor/ Coach uur 2 Totaal aantal uren 35 * Verklaring: Sova Sociale vaardigheid training Kr8 Kracht PBT Praktijk Bouw Techniek PMT Praktijk Metaal Techniek PCT Praktijk Consumptieve Techniek Textiel Textiele werkvormen ATC Arbeids Training Centrum PVZ/PDT Praktijk Verzorging/Economie/detailhandel HMW Horeca Medewerker BIJDRAGEN CURSUSJAAR Zoals iedere school voor het voorgezet onderwijs ontvangt het Grotius College subsidie van het ministerie van OC&W. Deze subsidie is bedoeld voor het betalen van de salarissen van het personeel en de kosten van de exploitatie. Echter deze subsidie is niet toereikend om ervoor te zorgen dat wij onze leerlingen kunnen aanbieden wat wij voor goed onderwijs noodzakelijk achten. Om deze reden vraagt het Grotius College, net als alle andere scholen in het voortgezet onderwijs, aan de ouders van alle leerlingen een financiële bijdrage in de extra kosten, de zogenaamde ouderbijdrage. U bent niet verplicht om deze ouderbijdrage te betalen. Wel is het zo dat -in geval de ouderbijdrage of een deel ervan niet wordt betaald- de school de leerling kan uitsluiten van bijbehorende voorziening (excursies, sportactiviteiten, klassenfeest). De ouderbijdrage is opgebouwd uit twee onderdelen, te weten de algemene ouderbijdrage en de leermiddelenbijdrage. De algemene ouderbijdrage is voor het schooljaar vastgesteld op 23,- per leerling. Van deze ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd: sportactiviteiten (bv de schaatsdag) culturele activiteiten (bv museumbezoek) klassenactiviteiten (bv schoolfeest) De leermiddelenbijdrage is voor het schooljaar vastgesteld op 77,- per leerling. Deze ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor extra leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de dure vakken zoals handvaardigheid/tekenen, bewegingsonderwijs,techniek,metaal,atc,textiel,verzorging,bouw -hout,consumptief,groen.reproductiekosten, de schoolgids, het onderhoud van de website. kluisjeshuur Voor de herfstvakantie ontvangen de ouders/verzorgers een factuur voor de ouderbijdrage voor het schooljaar Na afloop van het schooljaar ontvangt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad een financiële verantwoording van de besteding van de ontvangen ouderbijdrage; deze verantwoording wordt ook in de schoolgids gepubliceerd. In het reglement ouderbijdrage kunt u alle rechten en plichten nog eens nalezen. Zoals eerder vermeld bent u wettelijk niet verplicht de ouderbijdrage te betalen, echter ik vertrouw erop dat u de noodzaak ervan inziet en ons zo de mogelijkheid biedt ons onderwijs op een goed niveau aan te bieden. 11

7 vervolg 8. DOOR DE LEERLINGEN AAN TE SCHAFFEN SCHOOLBENODIGDHEDEN 5. Horecamedewerker (e.e.a. in overleg met de praktijkdocent): (onderstaande prijzen zijn richtprijzen!) 4 e en 5e leerjaar: 1 Zwarte Koksbuis 25,70 1 Zwarte Koksbroek 20,25 1 Zwarte Sloof 9,95 1 Zwarte Cap 6,45 Totaal 62,35 6. Praktijkvakken 4e en 5e leerjaar ( PBT,PMT,PVZ) PBT en PMT : veiligheidsschoenen en overal kosten ca. 50,- Bestellen in overleg met de praktijkdocent PVZ: werkkleding in overleg met de praktijkdocent 4. PASFOTO'S / SCHOOLPASJES Graag speciale aandacht voor de schoolpasjes. Voor iedere leerling is het verplicht om je schoolpas bij je te hebben als je op school bent Het schoolpasje van het cursusjaar moet goed bewaard worden, want de nieuwe schoolpas is pas in november klaar. De pasfoto's worden namelijk niet meer aan het begin van het cursusjaar gemaakt, maar begin oktober. Tot 31 december is het de bedoeling dat het oude pasje gebruikt wordt om toegang tot de school, feesten etc. te krijgen Voor de nieuwe brugklassers geldt een andere regeling: zij worden voor het schoolpasje tijdens de kennismakingsdag gefotografeerd en wel op woensdag 9 juli! Voor de hele school komt de fotograaf op 9 september Voor iedereen geldt: ben je afwezig op de dag dat de fotograaf komt, dan zul je zelf voor een pasfoto moeten zorgen. Raakt het pasje in de loop van het jaar kwijt, dan kan er tegen betaling van de aanmaakkosten bij de administratie een nieuwe pas besteld worden. 9. Kluishuur Deze is verplicht op onze locatie. De leerlingen krijgen een kluis. Jassen, petten en andersoortige hoofddeksels zijn niet toegestaan binnen de school en dienen bij het betreden van de school in de kluis te worden gedaan. 5. SCHEMA AFHALEN LESROOSTER , tevens mentorles Maandag 1 september 13.00u 14.00u Klas 1pa ric lok 302 Klas 1pb sue lok 307 Klas 2pa erc lok 308 Klas 2pb vek lok Rookbeleid Onze locatie is voornemens gefaseerd aan te sturen op het predicaat rookvrije school. Dit schooljaar mag er, net als op de stations, uitsluitend nog gerookt worden op het schoolplein bij 2 rookpalen. Volgend schooljaar geldt een algemeen rookverbod voor de onderbouw. Het jaar daarop zal dit gelden voor de hele school! Klas 3/4pa lak lok 207 Klas 3pb tou lok 206 Klas 4pb veh lok 202 Klas 4pc lad lok 208 Klas 5/6pa oud lok 306 Klas 5pb rem lok 305 Alle leerlingen hebben deze les een agenda en een pen nodig 10 7

8 6. HET BESTELLEN VAN BOEKEN Het bestellen van de schoolboeken De schoolboeken voor leerlingen van het Grotius College zijn ondergebracht bij Van Dijk. Ouders dienen zelf de boeken voor het schooljaar voor hun kind(eren) te bestellen. Dat kan via de website van Van Dijk ( maar eventueel ook via een papieren bestelformulier. Bestellen via de site gaat zeer eenvoudig. Na ontvangst van de bestelling bezorgt Van Dijk de boeken bij u thuis. De volgende schoolmiddelen zijn gratis: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken examentrainingen en -bundels eigen lesmateriaal van de school, bijbehorende cd s en/of dvd s de (toegangs)kosten van digitaal lesmateriaal dat de school voorschrijft in één specifiek leerjaar Ondersteunende materialen zoals atlassen, woordenboeken, agenda, Laptop en sportkleding zijn niet gratis, omdat die geen informatiedragers zijn. Ook kunnen die door meerdere kinderen uit een gezin gebruikt worden En ze zijn dus niet persoonsgebonden. U ontvangt dus geen factuur van de school voor de boeken. Van Dijk zal u wel een factuur sturen voor de borg van de boeken. Datum bestellen Let op: u kunt pas vanaf 1 juli a.s. bestellen, omdat op die datum bekend is in welke klas uw kind(eren) geplaatst wordt. 7. TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN Mocht u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in studiekosten en lesgeld (zie hiervoor de voorwaarden in de nog te ontvangen schoolgids) dan kunt u hierover - bij problemen - onze schoolmaatschappelijk werker, de heer R. Rietdijk, raadplegen. U kunt hem via het telefoonnummer van de locatie Van Bleyswijckstraat ( vervolgens optie 2) bereiken. 8. DOOR DE LEERLINGEN AAN TE SCHAFFEN SCHOOLBENODIGDHEDEN Algemeen Wij hechten sterk aan het geven van goed onderwijs! Hiervoor is het noodzakelijk dat de leerlingen, elke les, hun schoolspullen bij zich hebben (leerlingen die hun schoolspullen niet bij zich hebben, krijgen geen toegang tot de les). Uit het oogpunt van veiligheid en hygiëne is het vanzelfsprekend dat wij de leerlingen verplichten bij alle praktijkvakken de voorgeschreven kleding te dragen en de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Zonder de juiste kleding/beschermingsmiddelen hebben de leerlingen geen toegang tot de lessen. Leerlingen van het Praktijkonderwijs die verschillende praktijklessen volgen, gebruiken kleding en beschermingsmiddelen waarvoor gebruikskosten in rekening gebracht zullen worden. De kosten daarvoor zijn op dit moment nog niet duidelijk maar in het nieuwe schooljaar zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden wat deze specifieke kosten zijn. 1. Alle leerlingen dienen zelf zorg te dragen voor een schoolagenda, schrijf benodigdheden, potlood, gum, lijm, schaar en schriften. 2. Aan het kopiëren op school zijn kosten verbonden. Kopiëren kan bij de conciërge: Een zwart-wit kopie kost 0,10 en een kleurenkopie 0,40 Het uitprinten van werkstukken etc. zijn voor kosten van de leerling. Prints of kopieën gemaakt tijdens en in het kader van de lessen of projectweken zijn voor kosten van de school 3. Gymnastiek: Verplicht zijn: extra gymkleren voor tijdens de gymlessen. Leerlingen moeten in ieder geval een extra sportbroek of short en een shirt bij zich hebben voor de gymlessen. Gymnastiekschoenen (geen zwarte zolen of noppen) zijn niet verplicht maar mogen wel. Mocht een leerling geen gymkleren bij zich hebben dan mag hij/zij voor 0,50 gymkleren huren bij de gymdocent. Als de leerling niet wil of kan huren dan moet de gemiste les op een ander moment worden ingehaald. In de periode voor de herfstvakantie en na de meivakantie wordt er bij droog weerbuiten gegymd. Hiervoor moeten leerlingen schoenen bij zich hebben waarop gesport kan worden. Tot slot raden wij aan om alle kleding duidelijk te merken met b.v. de achternaam. 4. Praktijkvakken 2e en 3 e leerjaar ( interne stage,pct,pvz,pbt,pmt) In het 2e en 3e leerjaar wordt gebruikt gemaakt van werkkleding. PBT en PMT : veiligheidsschoenen en overal PCT en PVZ : schort en t-shirt Groen: tuinoveral en tuinschoenen 8 9

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2015 2016

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2015 2016 De schoolleiding is als volgt georganiseerd: OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT Rector: De heer W.A. van den Bosch MBA Directeur Praktijkonderwijs : De heer P. van der Mark mail: p.vandermark@grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Brief van de directie 3. 1. Algemene informatie 4. 2. Belangrijke data 5. 3. Lestijden 8. 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8. 5. Het bestellen van boeken 9

Brief van de directie 3. 1. Algemene informatie 4. 2. Belangrijke data 5. 3. Lestijden 8. 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8. 5. Het bestellen van boeken 9 1 INHOUDSOPGAVE Brief van de directie 3 1. Algemene informatie 4 2. Belangrijke data 5 3. Lestijden 8 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8 5. Het bestellen van boeken 9 6. Tegemoetkoming studiekosten 9 7. Door

Nadere informatie

Brief van de directie 3. 1. Algemene informatie 4. 2. Belangrijke data 5. 3. Lestijden 8. 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8. 5. Het bestellen van boeken 9

Brief van de directie 3. 1. Algemene informatie 4. 2. Belangrijke data 5. 3. Lestijden 8. 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8. 5. Het bestellen van boeken 9 1 INHOUDSOPGAVE Brief van de directie 3 1. Algemene informatie 4 2. Belangrijke data 5 3. Lestijden 8 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8 5. Het bestellen van boeken 9 6. Tegemoetkoming studiekosten - Delftpas

Nadere informatie

Brief van de directie Algemene informatie Belangrijke data Lestijden Pasfoto s / schoolpasjes 8. 5.

Brief van de directie Algemene informatie Belangrijke data Lestijden Pasfoto s / schoolpasjes 8. 5. 1 INHOUDSOPGAVE Brief van de directie 3 1. Algemene informatie 4 2. Belangrijke data 5 3. Lestijden 8 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8 5. Studieboeken 9 6. Tegemoetkoming studiekosten - Delftpas 9 7. Door

Nadere informatie

Brief van de directie Algemene informatie Belangrijke data Lestijden Pasfoto s / schoolpasjes Het bestellen van boeken 9

Brief van de directie Algemene informatie Belangrijke data Lestijden Pasfoto s / schoolpasjes Het bestellen van boeken 9 1 INHOUDSOPGAVE Brief van de directie 3 1. Algemene informatie 4 2. Belangrijke data 5 3. Lestijden 8 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8 5. Het bestellen van boeken 9 6. Tegemoetkoming studiekosten - Delftpas

Nadere informatie

Brief van de directie Algemene informatie Belangrijke data Lestijden Pasfoto s / schoolpasjes Het bestellen van boeken 9

Brief van de directie Algemene informatie Belangrijke data Lestijden Pasfoto s / schoolpasjes Het bestellen van boeken 9 1 INHOUDSOPGAVE Brief van de directie 3 1. Algemene informatie 4 2. Belangrijke data 5 3. Lestijden 8 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8 5. Het bestellen van boeken 9 6. Tegemoetkoming studiekosten - Delftpas

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

Voorwoord 2. Schoolafspraken 3. Door de leerlingen aan te schaffen schoolbenodigdheden 4. Schoolpas 6. Schoolboeken bestellen 7

Voorwoord 2. Schoolafspraken 3. Door de leerlingen aan te schaffen schoolbenodigdheden 4. Schoolpas 6. Schoolboeken bestellen 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Schoolafspraken 3 Door de leerlingen aan te schaffen schoolbenodigdheden 4 Schoolpas 6 Schoolboeken bestellen 7 Bijdragen schooljaar 2012-2013 8 Reglement Ouderbijdrage 9 Uitwisseling/werkweken

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 Geldermalsen, 17 juni 2015 Betreft : belangrijke informatie voor schooljaar 2015-2016 Kenmerk : 15.333/bri-oud/VLI/ksl-sol Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli 2017 Betreft: informatie schooljaar 2017-2018 Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), Met nog een groot deel

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Grotius College. Juniusstraat 8 2625 XZ Delft. mavo havo atheneum gymnasium tweetalig vwo kopklas. Telefoon: 015-8.000.002 WWW.GROTIUSCOLLEGE.

Grotius College. Juniusstraat 8 2625 XZ Delft. mavo havo atheneum gymnasium tweetalig vwo kopklas. Telefoon: 015-8.000.002 WWW.GROTIUSCOLLEGE. Grotius College Juniusstraat 8 2625 XZ Delft mavo havo atheneum gymnasium tweetalig vwo kopklas Telefoon: 015-8.000.002 WWW.GROTIUSCOLLEGE.NL INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Schoolafspraken 3

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn.

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn. Oog voor elkaar! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl Aan de leerlingen die nieuw

Nadere informatie

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de zomervakantie

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE STICHTING BEHEER OUDERGELDEN DOK12

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE STICHTING BEHEER OUDERGELDEN DOK12 REGLEMENT OUDERBIJDRAGE STICHTING BEHEER OUDERGELDEN DOK12 Pagina 1 OUDERBIJDRAGE Artikel 1 De Ouderbijdrage wordt, in geval van ondertekening van de overeenkomst Ouderbijdrage, betaald voor elke leerling

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Nr 10 - Extra uitgave juni 2011 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, De zomervakantie

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Den Haag, juli 2016 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE. Vaststelling CvB: mei 2014. Instemming oudergeleding MR: mei 2014. Ingangsdatum: 1 juni 2014

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE. Vaststelling CvB: mei 2014. Instemming oudergeleding MR: mei 2014. Ingangsdatum: 1 juni 2014 REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Vaststelling CvB: mei 2014 Instemming oudergeleding MR: mei 2014 Ingangsdatum: 1 juni 2014 1 INHOUDSOPGAVE I Inleiding 3 II Algemene bepalingen 4 1. Begrippen III Vrijwillige

Nadere informatie

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2017-2018 Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 5 september 2017 tot en met Vrijdag 8 september 2017 Voor onze nieuwe eersteklassers

Nadere informatie

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013 547 84 72 e-mail

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Atheneum Havo Vmbo. Klas 1 lwoo op de SGL 2014-2015

Atheneum Havo Vmbo. Klas 1 lwoo op de SGL 2014-2015 SCHOLENGEMEENSCHAP LELYSTAD Atheneum Havo Vmbo Postbus 620 8200 AP Lelystad Tel. nr: 0320-221254 E-mail:info@sgl.nl Klas 1 lwoo op de SGL 2014-2015 Michael Kranendonk 4T, 2013 Welkom op de SGL Vandaag

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016 Bredero Mavo Brugklas informatieboekje 2015-2016 bbbbbbbbrbbbbbbrugklad informatieboekje 2015-2016 Voorwoord Welkom nieuwe leerling! Eindelijk is dan zover: je gaat naar de middelbare school. En nog wel

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan INFORMATIEBOEKJE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2016-2017 Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 30 augustus 2016 en Woensdag 31 augustus 2016 Klas 1 heeft op dinsdag 30 en

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1C en 2C Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523 Onderwerp Laatste lesweken en start nieuw schooljaar Geachte

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016.

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Zaandijk, 17 juni 2015 Aan de ouder(s) / verzorger(s) van «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Woonplaats» «Klas» Betreft: Belangrijke data Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste «Roepnaam»,

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland Oud-Beijerland, juli 2013 Welkom op de Willem!! Beste brugklasser en geachte ouder(s)/verzorger(s), Na de zomervakantie ga je naar de CSG Willem van Oranje. Een spannende

Nadere informatie

De jaargids voor het schooljaar 2014-2015 kunt u t.z.t. vinden via een link op de site van de school (www.zwijsencollege.nl).

De jaargids voor het schooljaar 2014-2015 kunt u t.z.t. vinden via een link op de site van de school (www.zwijsencollege.nl). Kennismakingsbijeenkomst Brugklassen Juni 2014 WELKOM Geachte ouder(s)/ verzorger(s), Beste bijna brugklasleerling, Met de kennismakingsmiddag begint het leven op het Zwijsen College al wat dichterbij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen.

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen. afdeling (H)TL Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, Maandag 24 augustus is het zover. Jullie gaan dan starten op een nieuwe school: het Gemini College. In dit boekje vinden jullie informatie die

Nadere informatie

Kennismaking ouders 19 september 2016

Kennismaking ouders 19 september 2016 Kennismaking ouders 19 september 2016 Hartelijk welkom Mentor klas.: Naam Mentor (afkorting) Bereikbaarheid Stuur een e-mail naar @sondervick.nl Ik kijk hier dagelijks op en zal proberen zo snel mogelijk

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Welkom op het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg!

Welkom op het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg! Landgraaf, juni 2016 Aan de nieuwe leerlingen van het eerste leerjaar. Welkom op het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg! Wij weten best, dat het voor jullie een hele overgang is van de

Nadere informatie

De laatste schooldag van het lopende schooljaar is vrijdag 22 juli a.s.. Die dag worden de rapporten uitgereikt.

De laatste schooldag van het lopende schooljaar is vrijdag 22 juli a.s.. Die dag worden de rapporten uitgereikt. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van leerjaar 2 t/m 6 Tilburg, 29 juni 2016 Kenmerk: Onderwerp: Start schooljaar Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), In deze brief vinden jullie/vindt

Nadere informatie

LOCATIE. Praktijkonderwijs AART V.D. LEEUWLAAN 12. Schoolgids 2015-2016

LOCATIE. Praktijkonderwijs AART V.D. LEEUWLAAN 12. Schoolgids 2015-2016 LOCATIE AART V.D. LEEUWLAAN 12 Schoolgids 2015-2016 Aart van der leeuwlaan 12 2624 CT Delft Telefoon: 015-8000001 www.grotiuscollege.nl Praktijkonderwijs Locatie Aart van der Leeuwlaan 12 Schoolgids 2015-2016

Nadere informatie

Grotius College. Juniusstraat 8 2625 XZ Delft. mavo havo atheneum gymnasium tweetalig vwo vrijeschool afdeling mavo/havo/vwo kopklas

Grotius College. Juniusstraat 8 2625 XZ Delft. mavo havo atheneum gymnasium tweetalig vwo vrijeschool afdeling mavo/havo/vwo kopklas Grotius College Juniusstraat 8 2625 XZ Delft mavo havo atheneum gymnasium tweetalig vwo vrijeschool afdeling mavo/havo/vwo kopklas Telefoon: 015-8.000.002 WWW.GROTIUSCOLLEGE.NL INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt.

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt. ouder(s) en / of verzorger(s) van onze leerlingen, Aan de In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013 krijgt uw kind bij de start

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor de leerlingen van de eerste klas basis- en kaderberoepsgerichte leerweg schooljaar 2016-2017 Welkom op het Ostrea Lyceum!

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij:

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Inlichtingen Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Dhr. J. Meester Afdelingshoofd onderbouw jmeester@melanchthon.nl Adres Onderbouw Bovenbouw Melanchthon Kralingen Crooswijksesingel

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Bijeenkomst Nieuwe Brugklassers. Belangrijke informatie in dit boekje!

Bijeenkomst Nieuwe Brugklassers. Belangrijke informatie in dit boekje! Bijeenkomst Nieuwe Brugklassers Belangrijke informatie in dit boekje! 6 (13) juni 2012 Toekomstige bruggers, Hartstikke leuk dat je hier volgend jaar op school komt! We hopen dat je er niet te zenuwachtig

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld Vmbo theoretische leerweg Lisstraat 13 3202 JG SPIJKENISSE T: 0181-614583 E: info.cf@lmc-vo.nl www.cdfmavo.nl Brugklas 2015 / 2016 De school als wereld, de wereld

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders, verzorgers,

Beste leerlingen, ouders, verzorgers, Mini-gids 2014-2015 Beste leerlingen, ouders, verzorgers, Komend schooljaar heeft onze school rond de 500 leerlingen en krijgen we alweer de tweede uitbouw van ons eigen schoolgebouw op Overhoeks. Er is

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2017-2018 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2017-2018. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2016-2017 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Het wordt een bijzonder schooljaar 2016-2017 want de eerste lichting 6 vwo leerlingen doet eindexamen. Dat is best spannend. Wij hebben er vertrouwen

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2017-2018 Hellevoetsluis, juni 2017 Betreft : Schoolkosten leerjaar 2017/2018 Geachte heer/mevrouw, Gefeliciteerd met de toelating van uw zoon/dochter!

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 Gershwinstraat 8 5012 AR Tilburg Telefoon: 013-5313558 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR Juli 2015 SCHOOLEXAMENWEEK Leerjaar 3 HEESCH Aan: Leerlingen leerjaar 3 en hun ouder(s) / verzorger(s). Betreft: Schoolexamenweek

Nadere informatie

STARTINFO leerjaar 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO leerjaar 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO leerjaar 2 en 3 2College Cobbenhagenlyceum 2016 SCHOOLJAAR 2017 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon

Nadere informatie

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2016-2017 2 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennisgemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de zomervakantie

Nadere informatie

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw brugklasboekje Schooljaar 2017-2018 Beste brugklassers, Op maandag 4 september is de vakantie al weer afgelopen en begint voor jullie een nieuwe toekomst op de Bonifatius mavo. We hopen dat jullie je hier

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan Info 2014 2015 Praktijkonderwijs Emmalaan Inhoud pagina Voorwoord 3 College van Bestuur, schoolleiding, sectorleiding 4 Informatie voor ouders/verzorgers 6 Informatie voor leerlingen 11 Postadres Bezoekadres

Nadere informatie

Atheneum Havo Vmbo. Klas 1 op de SGL 2014-2015. Michael Kranendonk 4T

Atheneum Havo Vmbo. Klas 1 op de SGL 2014-2015. Michael Kranendonk 4T SCHOLENGEMEENSCHAP LELYSTAD Atheneum Havo Vmbo Postbus 620 8200 AP Lelystad Tel. nr: 0320-221254 E-mail:info@sgl.nl Klas 1 op de SGL 2014-2015 Michael Kranendonk 4T Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

Aan de leerlingen van de brugklassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, 23 juli 2015. Betreft: start schooljaar 2015-2016

Aan de leerlingen van de brugklassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, 23 juli 2015. Betreft: start schooljaar 2015-2016 Aan de leerlingen van de brugklassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, 23 juli 2015 Betreft: start schooljaar 2015-2016 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), De zomervakantie is inmiddels

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2015-2016 Hellevoetsluis, juni 2015 Betreft : Schoolkosten leerjaar 2015/2016 Geachte heer/mevrouw, Gefeliciteerd met de toelating van uw zoon/dochter!

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders, verzorgers,

Beste leerlingen, ouders, verzorgers, Mini-gids 2013-2014 Beste leerlingen, ouders, verzorgers, In juni 2011 startte het Hyperion Lyceum met veertig leerlingen die een jaar lang les kregen in het schoolgebouw van het Bredero Lyceum aan de

Nadere informatie

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in)

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in) Inschrijfformulier lesseizoen 2012-2013 Naam leerling: Straat + huisnummer: Postcode + plaats: Tel. Thuis: Tel. Mobiel: Mailadres leerling: Mailadres ouders*: Geboortedatum leerling: *Voor leerlingen onder

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO Scholen in het voortgezet onderwijs vragen ouders op verschillende manieren bijdragen voor schoolkosten. Dit maakt het voor ouders en

Nadere informatie