Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015"

Transcriptie

1 De schoolleiding is als volgt georganiseerd: OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT Rector: De heer W.A. van den Bosch MBA Directeur Praktijkonderwijs : De heer R.G. Boers mail: Adjunct directeur Praktijkonderwijs : De heer D.A. Smits mail : Overig personeel Praktijkonderwijs : Onderbouw coördinator: Mw. E. Richel (RIC) Bovenbouw coördinator: Mw. E. ter Weele (WEE) Docenten: Beeldende Vorming 1p Textiel 3p Mw. B. Terstappen (TES) Mw. B. Terstappen(TES) Verzorging/Consumptief1p/2p Hr. S. Trautmann (TRA) Lichamelijke oefening Hr R. Slaa (SLA) Techniek 1p Mw. E. de Ruiter (RUI) Metaal 2p/3p/4p/5p Hr. E. van Hagen (HAG) Bouw/hout 2p/3p /4p/5p Hr. E. van Hagen (HAG) Consumptief/HMW 3p/4p Hr. B. Vissers (VIE) HMW 5p Hr. S. Priem (PRI) Verzorging 4p/5p Mw. A. Roode (ROD) PDT (Detail) Mw. R. Suiker( SUE) ATC/PVZ 4p/5p Mw. A. Roode (ROD) Omgangskunde Hr. M. Erciyes (ERC) Informatiekunde Hr. P. Koogje (KOO) Ondersteuning 5p/6p Mw. E. ter Weele (WEE) Onderwijs Ondersteunend: Maatschappelijk werk Hr. R. Rietdijk (RIE) Zorgcoördinator Hr. R. Rietdijk (RIE) Psycholoog Mw. C. de le Cluse (CLU) Administratie zorg Mw. T. Schokker (SCO) Administratie Mw. C. Ende (END) Conciërge Hr. L. Eekhout (EEK) ATC/Interne Stage Hr. H. van der Burgh(BUR) Groen/Interne Stage Mw. S. Sint (SIN) Onderwijsassistent Mw. N. Kluijt (KLT) Klassen assistent Mw. E. Starmans(STA) Arbeidsdeskundige Hr. E. Andree (AND) OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT 16 Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar Van Bleyswijckstraat RT Delft tel:

2 18. Ongeoorloofd afwezig zijn INHOUDSOPGAVE Indien een leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt dit genoteerd en zal worden door gegeven aan de leerplicht ambtenaar. 19. Schorsing Brief van de directeur praktijkonderwijs 3 1. Algemene informatie 4 2. Belangrijke data 4 3. Lestijden 5 3. Lessentabel 6 4. Pasfoto s/schoolpasjes 7 5. Schema afhalen lesrooster Het bestellen van boeken 8 7. Tegemoetkoming studiekosten 8 8. Door de leerlingen aan te schaffen schoolbenodigdheden 9 9. Kluishuur Rookbeleid Bijdragen cursusjaar Reglement ouderbijdrage Overzicht schoolkosten Regels en afspraken binnen de school Ziek melden Te laat komen Afwezigheid leerling Ongeoorloofd afwezig zijn Schorsing Contact met de mentor 15 Schoolleiding, personeel praktijkonderwijs 16 Dokters en tandarts bezoeken dienen zoveel mogelijk buiten de lestijden te worden afgesproken. Mocht dat niet lukken, dan dient de leerling een ondertekend briefje van ouders of verzorgers bij de conciërge in te leveren. 2 Een leerling die zich niet aan afspraken houdt, kan worden geschorst. Schorsen gebeurt o.a. bij geweldpleging, buitensporig verbaal geweld, diefstal. Indien een leerling is geschorst, worden ouders /verzorgers middels een brief op de hoogte gebracht. De leerling kan pas weer toegelaten worden in de school, als er een gesprek heeft plaats gevonden met ouders/verzorgers en de leerling. Na een schorsing krijgt een leerling een blokrooster ( werken op school van 8-16 uur) 20. Contact met de mentor Indien een ouder/verzorger met de mentor wil spreken,kan men een afspraak maken. Telefonisch of via mail Klassen en mentoren praktijkonderwijs schooljaar Klas mentor (afkorting) 1pa Mw. E. Richel (RIC) 1pb Mw. R. Suiker (SUE) 2pa Hr. M. Erciyes (ERC) 2pb Mw. K. Vermeulen (VEK) 3/4pa Mw. E. van Laak (LAK) 3pb Mw. M.Toussain (TOU) 4pb Mw. P.Verhagen (VEH) 4pc Mw. S. Lander (LAD) 5/6pa Mw. S. Ouddouche (OUD) 5pb Mw. K. Remmers (REM) 15

3 14. Regels en afspraken binnen de school Iedereen wil zich graag prettig en veilig voelen in de school. Daarom - toont iedereen respect voor elkaar - is iedereen vriendelijk tegen elkaar - past iedereen goed op alle spullen Pestprotocol Op de praktijkschool is een pestprotocol,; hierin staan afspraken over de omgang met elkaar. Dit wordt door de mentoren in alle klassen besproken. Ouders en leerlingen ondertekenen het pestprotocol. Je hebt rechten op school, o.a. - recht op goed onderwijs - recht op goede begeleiding - recht op regelmatige informatie over je vorderingen En je hebt plichten op school - als leerling ben je verplicht alle lessen van je klas te volgen - ieder leerling is verplicht om zijn/haar schoolpasje bij zich te hebben - in de school praten we Nederlands - in de school zijn geen jassen en petten, die doe je bij binnen komst in je kluisje. - in de klas en op de gangen zijn telefoons en mp3/4 spelers uit en niet zichtbaar - snoepen, eten en drinken mag alleen in de aula en op het plein. - indien je een tussenuur hebt en in de pauzes, blijf je in de school, in de aula of op het plein - je loopt met je fiets of bromfiets in de fietsenstalling en zet hem in een rek - In de aula en op het plein gooien we afval in de afvalbakken - Iedere klas heeft iedere week auladienst en ruimt de aula op 15. Ziekmelden Als een leerling ziek is, meldt een ouder of verzorger dit telefonisch ( ) aan de school voor 9 uur. 16. Te laat komen Indien een leerling te laat komt, meldt hij of zij zich bij de conciërge. Bij veelvuldig ongeoorloofd te laat komen volgen er sancties. 17. Afwezigheid van de leerling Dokters en tandarts bezoeken dienen zoveel mogelijk buiten de lestijden te worden afgesproken. Mocht dat niet lukken, dan dient de leerling een ondertekend briefje van ouders of verzorgers bij de conciërge in te leveren. 14 Geachte ouders/verzorgers, Delft, juli 2014 In schooljaar gaat de praktijkschool van het Grotius College verhuizen. In het kader van de ontwikkelingen in het spoorzone gebied en door de geplande nieuwbouw van SC Delfland moet ons schoolgebouw gesloopt worden. Volgens de planning gaan wij tegen de kerst vakantie verhuizen naar de Aart vd Leeuwlaan. Wij zullen daar onze intrek nemen in de voormalige basisschool van de Horizon, uiteraard is het gebouw aangepast aan de eisen van een praktijkschool. Starten we 1 september dus nog op de van Bleijswijckstraat, vanaf januari 2015 gaan wij verder op de Aart vd Leeuwlaan. praktische zaken Bereikbaarheid ouders/verzorgers Het komt regelmatig voor dat ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn. Het is voor ons belangrijk u rechtstreeks te kunnen bellen als dat in het belang van uw zoon/dochter nodig is. Wij vragen u daarom (wijzigingen in de) gegevens over uw bereikbaarheid door te geven aan de administratie van de school. Uw kind krijgt tijdens de eerste mentorles een formulier waarop u alle gegevens kunt invullen. Op dit formulier wordt u ook verzocht uw adres in te vullen. Dit adres willen wij graag gebruiken voor de verzending van bijvoorbeeld de nieuwsbrief of een bericht van de mentor van uw kind. Wij verzoeken u dan ook dit formulier volledig in te vullen en mee te geven aan uw zoon of dochter op de eerstvolgende lesdag. Dinsdagmiddag werkmiddag voor de medewerkers Elke week op de dinsdagmiddag tussen en uur vinden er vergaderingen, teambijeenkomsten en werkbesprekingen plaats. Op deze manier proberen wij de lesuitval te beperken en de onderwijstijd zo goed mogelijk te besteden. Schoolgids De schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar op de site van de school geplaatst. De schoolgids bevat de meest belangrijke informatie over wat er in onze scholengemeenschap gebeurt. Informatie via de website Algemene informatie over de school, nieuws, mededelingen van de schoolleiding, roosters, formulieren en regelingen staan op de website van de school Wij raden u aan de site regelmatig te bekijken. Zo blijft u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in de school van uw kind. Namens alle medewerkers van het Grotius College Praktijkonderwijs wens ik u allen een mooie en zonnige zomervakantie toe! Met een vriendelijke groet, R.G. Boers Directeur Praktijkonderwijs 3

4 1.Algemene informatie Geachte ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u, vooruitlopend op de schoolgids die aan het begin van het schooljaar verspreid wordt, alvast informatie die voor u van belang kan zijn. Wanneer u hierover dringende vragen heeft, kunt u deze nog voor de zomervakantie stellen aan: R.G. Boers directeur praktijkonderwijs U kunt ons bereiken tot uiterlijk 18 juli en vanaf 25 augustus a.s. onder Telefoonnummer vervolgens optie 2. Wij wensen uw zoon / dochter een succesvol en fijn schooljaar! R.G. Boers directeur praktijkonderwijs 2. BELANGRIJKE DATA EERSTE SCHOOLWEEK UITREIKING LESROOSTERS. Op maandag 1 september 2014 maken de leerlingen kennis met hun mentor en krijgen zij het lesrooster uitgereikt (schema op blz 7 ) De lessen beginnen op dinsdag 2 september 2014 volgens de aan de leerlingen uitgereikte roosters. VAKANTIEROOSTER Vakantie Vanaf Tot en met Herfstvakantie Maandag Vrijdag Kerstvakantie Maandag Vrijdag Voorjaarsvakantie Maandag Vrijdag Pasen Vrijdag Maandag Koningsdag Maandag Meivakantie Dinsdag Vrijdag Hemelvaart Donderdag Vrijdag Pinksteren Maandag Zomervakantie Maandag Vrijdag OVERZICHT SCHOOLKOSTEN PRAKTIJKONDERWIJS Onderdeel leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 Boekenpakket 0,00 0,00 0,00 Leermiddelenbijdrage * 77,00 77,00 77,00 Reizen en excursies 145,00 145,00 50,00 Kennismakingsweek/schoolkamp 95,00 95,00 Uitvliegdag 25,00 25,00 25,00 Overig ** 25,00 25,00 25,00 Borgsom kluissleutel (contant 15,00 geïnd) Subtotaal 237,00 222,00 127,00 Algemene ouderbijdrage 23,00 23,00 23,00 Ouderbijdrage 20,00 20,00 20,00 Ouderraad 3,00 3,00 3,00 Totaal 260,00 245,00 150,00 Onderdeel leerjaar 4 leerjaar 5 Boekenpakket 0,00 0,00 Leermiddelenbijdrage * 77,00 77,00 Reizen en excursies 50,00 60,00 Uitvliegdag 25,00 35,00 Overig ** 25,00 25,00 Subtotaal 127,00 137,00 vrijwillige ouderbijdrage 23,00 23,00 Ouderbijdrage 20,00 20,00 Ouderraad 3,00 3,00 Totaal 150,00 160,00 *Leermiddelenbijdrage : inclusief 5,00 voor extra huur kluis ** Overig: Sport 10,00 Cultuur 7,50 Talentontwikkeling 7,50 Borgsom kluissleutel retour bij inlevering sleutels aan het eind van de schoolloopbaan: 15,

5 12. Reglement ouderbijdrage Artikel 1 1. Het bestuur van de school heeft, met inachtneming van de in dit Reglement gestelde voorwaarden, een ouderbijdrage ter dekking van de kosten voor extra voorzieningen die niet van overheidswege worden vergoed. 2. De ouderbijdrage wordt, voor elke leerling die in het schooljaar staat ingeschreven aan het Grotius College betaald door de ouder en/of verzorger, belast met het ouderlijk gezag of de voogdij, dan wel door degene die recht heeft op kinderbijslag of die ingevolge de Wet inkomstenbelasting 2001 recht heeft op persoonsgebonden aftrek ter zake van levensonderhoud van kinderen. In alle overige gevallen door de leerling zelf. Artikel 2 1. De ouderbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld op basis van het Reglement Ouderbijdrage. 2. Het bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad voor wat betreft de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. 3. De personeelsgeleding en leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld advies te geven over de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. 4. De hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage worden bij afzonderlijk bestuursbesluit vastgesteld en gepubliceerd in de schoolgids. Artikel 3 1. De ouderbijdrage is vrijwillig. 2. Toelating van een leerling tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van betaling van de ouderbijdrage. 3. Het bestuur en de schoolleiding behouden zich het recht voor in geval van niet betaling van de ouderbijdrage, de leerling uit te sluiten van de extra voorzieningen die met de ouderbijdrage worden betaald. Artikel 4 1. De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar, lopende van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. 2. Voor de leerling die gedurende de loop van een schooljaar tot de school wordt toegelaten of de school verlaat wegens verhuizing naar een andere gemeente, wordt de ouderbijdrage geheven met ingang van de maand van inschrijving, respectievelijk tot het eind van de maand van uitschrijving. Artikel 5 1. De ouderbijdrage dient uiterlijk op de in de toegezonden nota vermelde vervaldag te worden voldaan. Artikel 6 1. Het bestuur kan gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van het in dit reglement bepaalde en van de uit dit Reglement voortvloeiende verplichtingen. 2. Gehele of gedeeltelijke ontheffing kan worden verleend indien het brutogezinsinkomen minder bedraagt dan het bij de aanvang van het schooljaar geldende wettelijk vastgestelde minimumloon vermeerderd met de vakantietoeslag. 3. Een verzoek tot gehele of gedeeltelijk ontheffing dient schriftelijk te worden ingediend bij de financiële administratie van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft 4. De school beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek en stelt de verzoeker schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het besluit. VOORLICHTINGSAVOND De eerste voorlichtingsavond Praktijkonderwijs is woensdag 24 september Tijdens deze voorlichtingsavonden kunt u kennis maken met de mentor van uw kind en krijgt u vooral veel belangrijke praktische informatie. Wij gaan ervan uit dat alle ouders hierbij aanwezig zijn! KENNISMAKINGSDAGEN ONDERBOUW Van 10 september t/m 12 september zullen alle leerlingen van de onderbouw praktijkonderwijs met elkaar kennismaken. Er worden activiteiten georganiseerd in en rond de school. KENNISMAKINGSDAG BOVENBOUW Op 23 september wordt er voor de bovenbouw leerlingen een dag georganiseerd, waar allerlei sportieve activiteiten worden gedaan 3. LESTIJDEN/ LESSENTABEL Over het algemeen beginnen de lessen 's morgens om uur. Leerlingen en docenten moeten 5 minuten eerder bij het lokaal aanwezig zijn. Het einde van de lessen is voor alle klas sen verschillend. De lestijden Praktijkonderwijs zijn als volgt: 1 e lesuur e lesuur Pauze 3 e lesuur e lesuur Pauze 5 e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur Roosterwijzigingen die vooraf bekend zijn, kunt u terugvinden op onze website. 12 5

6 1 e leerjaar 2 e leerjaar theorievakken Uur theorievakken uur Nederlands 6 Nederlands 5 5. Horecamedewerker Rekenen/wiskunde 3 Rekenen/wiskunde 3 Engels 2 Engels 1 Cultuur en maatschappij 3 Cultuur en maatschappij 3 Informatiekunde 2 Informatiekunde 2 Sova* 1 Omgangskunde 1 Lessentabel (e.e.a. in overleg met de praktijkdocent): (onderstaande prijzen zijn richtprijzen!) 4 e en 5e leerjaar: Mentor/ Coach uur 2 Mentor/ Coach uur 2 Praktijkvakken Praktijkvakken Lichamelijke oefening 3 Lichamelijke oefening 2 Beeldende vorming 4 Bouw/hout 2 Verzorging 3 Metaal 2 Algemene techniek 2 Verzorging 2 Consumptief 2 Interne stage 6 Totaal aantal uren 32 Totaal aantal uren 32 3 e leerjaar 4 e leerjaar theorievakken uur theorievakken uur Nederlands 4 Nederlands 3 Rekenen/wiskunde 4 Rekenen/wiskunde 2 Engels 1 Engels 1 Cultuur en maatschappij 2 Cultuur en maatschappij 1 Informatiekunde 2 Informatiekunde 2 Kr8* 1 Kr8* 1 Mentor/ Coach uur 2 Mentor/ Coach uur 2 Praktijkvakken Praktijkvakken Lichamelijke oefening 2 Lichamelijke oefening 2 PBT/ PMT/PCT/Textiel* 4 PBT/ PMT/HMW /PVZ ECN* 4 ATC* 2 Stage 8 Stage 16 Totaal aantal uren 32 Totaal aantal uren 34 5 e leerjaar examenjaar theorievakken uur Praktijkvakken Nederlands 3 Lichamelijke oefening 2 Rekenen/wiskunde 2 4 PBT/ PMT/HMW/PVZ/PDT* Engels 1 Cultuur en maatschappij 1 Stage 16 Informatiekunde 2 Kr8* 2 Mentor/ Coach uur 2 Totaal aantal uren 35 * Verklaring: Sova Sociale vaardigheid training Kr8 Kracht PBT Praktijk Bouw Techniek PMT Praktijk Metaal Techniek PCT Praktijk Consumptieve Techniek Textiel Textiele werkvormen ATC Arbeids Training Centrum PVZ/PDT Praktijk Verzorging/Economie/detailhandel HMW Horeca Medewerker BIJDRAGEN CURSUSJAAR Zoals iedere school voor het voorgezet onderwijs ontvangt het Grotius College subsidie van het ministerie van OC&W. Deze subsidie is bedoeld voor het betalen van de salarissen van het personeel en de kosten van de exploitatie. Echter deze subsidie is niet toereikend om ervoor te zorgen dat wij onze leerlingen kunnen aanbieden wat wij voor goed onderwijs noodzakelijk achten. Om deze reden vraagt het Grotius College, net als alle andere scholen in het voortgezet onderwijs, aan de ouders van alle leerlingen een financiële bijdrage in de extra kosten, de zogenaamde ouderbijdrage. U bent niet verplicht om deze ouderbijdrage te betalen. Wel is het zo dat -in geval de ouderbijdrage of een deel ervan niet wordt betaald- de school de leerling kan uitsluiten van bijbehorende voorziening (excursies, sportactiviteiten, klassenfeest). De ouderbijdrage is opgebouwd uit twee onderdelen, te weten de algemene ouderbijdrage en de leermiddelenbijdrage. De algemene ouderbijdrage is voor het schooljaar vastgesteld op 23,- per leerling. Van deze ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd: sportactiviteiten (bv de schaatsdag) culturele activiteiten (bv museumbezoek) klassenactiviteiten (bv schoolfeest) De leermiddelenbijdrage is voor het schooljaar vastgesteld op 77,- per leerling. Deze ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor extra leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de dure vakken zoals handvaardigheid/tekenen, bewegingsonderwijs,techniek,metaal,atc,textiel,verzorging,bouw -hout,consumptief,groen.reproductiekosten, de schoolgids, het onderhoud van de website. kluisjeshuur Voor de herfstvakantie ontvangen de ouders/verzorgers een factuur voor de ouderbijdrage voor het schooljaar Na afloop van het schooljaar ontvangt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad een financiële verantwoording van de besteding van de ontvangen ouderbijdrage; deze verantwoording wordt ook in de schoolgids gepubliceerd. In het reglement ouderbijdrage kunt u alle rechten en plichten nog eens nalezen. Zoals eerder vermeld bent u wettelijk niet verplicht de ouderbijdrage te betalen, echter ik vertrouw erop dat u de noodzaak ervan inziet en ons zo de mogelijkheid biedt ons onderwijs op een goed niveau aan te bieden. 11

7 vervolg 8. DOOR DE LEERLINGEN AAN TE SCHAFFEN SCHOOLBENODIGDHEDEN 5. Horecamedewerker (e.e.a. in overleg met de praktijkdocent): (onderstaande prijzen zijn richtprijzen!) 4 e en 5e leerjaar: 1 Zwarte Koksbuis 25,70 1 Zwarte Koksbroek 20,25 1 Zwarte Sloof 9,95 1 Zwarte Cap 6,45 Totaal 62,35 6. Praktijkvakken 4e en 5e leerjaar ( PBT,PMT,PVZ) PBT en PMT : veiligheidsschoenen en overal kosten ca. 50,- Bestellen in overleg met de praktijkdocent PVZ: werkkleding in overleg met de praktijkdocent 4. PASFOTO'S / SCHOOLPASJES Graag speciale aandacht voor de schoolpasjes. Voor iedere leerling is het verplicht om je schoolpas bij je te hebben als je op school bent Het schoolpasje van het cursusjaar moet goed bewaard worden, want de nieuwe schoolpas is pas in november klaar. De pasfoto's worden namelijk niet meer aan het begin van het cursusjaar gemaakt, maar begin oktober. Tot 31 december is het de bedoeling dat het oude pasje gebruikt wordt om toegang tot de school, feesten etc. te krijgen Voor de nieuwe brugklassers geldt een andere regeling: zij worden voor het schoolpasje tijdens de kennismakingsdag gefotografeerd en wel op woensdag 9 juli! Voor de hele school komt de fotograaf op 9 september Voor iedereen geldt: ben je afwezig op de dag dat de fotograaf komt, dan zul je zelf voor een pasfoto moeten zorgen. Raakt het pasje in de loop van het jaar kwijt, dan kan er tegen betaling van de aanmaakkosten bij de administratie een nieuwe pas besteld worden. 9. Kluishuur Deze is verplicht op onze locatie. De leerlingen krijgen een kluis. Jassen, petten en andersoortige hoofddeksels zijn niet toegestaan binnen de school en dienen bij het betreden van de school in de kluis te worden gedaan. 5. SCHEMA AFHALEN LESROOSTER , tevens mentorles Maandag 1 september 13.00u 14.00u Klas 1pa ric lok 302 Klas 1pb sue lok 307 Klas 2pa erc lok 308 Klas 2pb vek lok Rookbeleid Onze locatie is voornemens gefaseerd aan te sturen op het predicaat rookvrije school. Dit schooljaar mag er, net als op de stations, uitsluitend nog gerookt worden op het schoolplein bij 2 rookpalen. Volgend schooljaar geldt een algemeen rookverbod voor de onderbouw. Het jaar daarop zal dit gelden voor de hele school! Klas 3/4pa lak lok 207 Klas 3pb tou lok 206 Klas 4pb veh lok 202 Klas 4pc lad lok 208 Klas 5/6pa oud lok 306 Klas 5pb rem lok 305 Alle leerlingen hebben deze les een agenda en een pen nodig 10 7

8 6. HET BESTELLEN VAN BOEKEN Het bestellen van de schoolboeken De schoolboeken voor leerlingen van het Grotius College zijn ondergebracht bij Van Dijk. Ouders dienen zelf de boeken voor het schooljaar voor hun kind(eren) te bestellen. Dat kan via de website van Van Dijk (www.vandijk.nl), maar eventueel ook via een papieren bestelformulier. Bestellen via de site gaat zeer eenvoudig. Na ontvangst van de bestelling bezorgt Van Dijk de boeken bij u thuis. De volgende schoolmiddelen zijn gratis: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken examentrainingen en -bundels eigen lesmateriaal van de school, bijbehorende cd s en/of dvd s de (toegangs)kosten van digitaal lesmateriaal dat de school voorschrijft in één specifiek leerjaar Ondersteunende materialen zoals atlassen, woordenboeken, agenda, Laptop en sportkleding zijn niet gratis, omdat die geen informatiedragers zijn. Ook kunnen die door meerdere kinderen uit een gezin gebruikt worden En ze zijn dus niet persoonsgebonden. U ontvangt dus geen factuur van de school voor de boeken. Van Dijk zal u wel een factuur sturen voor de borg van de boeken. Datum bestellen Let op: u kunt pas vanaf 1 juli a.s. bestellen, omdat op die datum bekend is in welke klas uw kind(eren) geplaatst wordt. 7. TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN Mocht u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in studiekosten en lesgeld (zie hiervoor de voorwaarden in de nog te ontvangen schoolgids) dan kunt u hierover - bij problemen - onze schoolmaatschappelijk werker, de heer R. Rietdijk, raadplegen. U kunt hem via het telefoonnummer van de locatie Van Bleyswijckstraat ( vervolgens optie 2) bereiken. 8. DOOR DE LEERLINGEN AAN TE SCHAFFEN SCHOOLBENODIGDHEDEN Algemeen Wij hechten sterk aan het geven van goed onderwijs! Hiervoor is het noodzakelijk dat de leerlingen, elke les, hun schoolspullen bij zich hebben (leerlingen die hun schoolspullen niet bij zich hebben, krijgen geen toegang tot de les). Uit het oogpunt van veiligheid en hygiëne is het vanzelfsprekend dat wij de leerlingen verplichten bij alle praktijkvakken de voorgeschreven kleding te dragen en de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Zonder de juiste kleding/beschermingsmiddelen hebben de leerlingen geen toegang tot de lessen. Leerlingen van het Praktijkonderwijs die verschillende praktijklessen volgen, gebruiken kleding en beschermingsmiddelen waarvoor gebruikskosten in rekening gebracht zullen worden. De kosten daarvoor zijn op dit moment nog niet duidelijk maar in het nieuwe schooljaar zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden wat deze specifieke kosten zijn. 1. Alle leerlingen dienen zelf zorg te dragen voor een schoolagenda, schrijf benodigdheden, potlood, gum, lijm, schaar en schriften. 2. Aan het kopiëren op school zijn kosten verbonden. Kopiëren kan bij de conciërge: Een zwart-wit kopie kost 0,10 en een kleurenkopie 0,40 Het uitprinten van werkstukken etc. zijn voor kosten van de leerling. Prints of kopieën gemaakt tijdens en in het kader van de lessen of projectweken zijn voor kosten van de school 3. Gymnastiek: Verplicht zijn: extra gymkleren voor tijdens de gymlessen. Leerlingen moeten in ieder geval een extra sportbroek of short en een shirt bij zich hebben voor de gymlessen. Gymnastiekschoenen (geen zwarte zolen of noppen) zijn niet verplicht maar mogen wel. Mocht een leerling geen gymkleren bij zich hebben dan mag hij/zij voor 0,50 gymkleren huren bij de gymdocent. Als de leerling niet wil of kan huren dan moet de gemiste les op een ander moment worden ingehaald. In de periode voor de herfstvakantie en na de meivakantie wordt er bij droog weerbuiten gegymd. Hiervoor moeten leerlingen schoenen bij zich hebben waarop gesport kan worden. Tot slot raden wij aan om alle kleding duidelijk te merken met b.v. de achternaam. 4. Praktijkvakken 2e en 3 e leerjaar ( interne stage,pct,pvz,pbt,pmt) In het 2e en 3e leerjaar wordt gebruikt gemaakt van werkkleding. PBT en PMT : veiligheidsschoenen en overal PCT en PVZ : schort en t-shirt Groen: tuinoveral en tuinschoenen 8 9

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids Rebound 2013-2014

Schoolgids Rebound 2013-2014 Schoolgids Rebound 2013-2014 Welkom Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Welkom... 3 Wat is Rebound?... 4 Hoe bereik je Rebound?... 5 Lesrooster... 8 Beoordeling schoolactiviteiten... 8 Equip... 8 Pauze...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Doe het zo en t gaat goed! Let op, echt, dit moet! En dit mag echt niet! DE INHOUD 1. Informatie... 2 1.1 Schoolregels zijn spelregels

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Schoolgids 2014/2015 Rhenen Schoolgids 2014/2015 Rhenen Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de

Nadere informatie