De leerlingen zijn maandag 6 oktober dus vrij.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De leerlingen zijn maandag 6 oktober dus vrij."

Transcriptie

1 Van Goghlaan JB ROOSENDAAL Tel September 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s) Het schooljaar is inmiddels alweer enkele weken van start en we werken weer toe naar de herfstvakantie. Het wordt langzaamaan al wat kouder en killer buiten, dus denkt u eraan om uw zoon/dochter een jas mee/aan te geven? De klassen zijn goed gestart en zullen de komende periode alleen maar meer vorm gaan krijgen. Met helaas al enkele personele wisselingen door ziekte en zwangerschap, is voor alle klassen duidelijk hoe de personele verdeling eruit ziet. Oudercommissie Op De Fakkel is er een oudercommissie. Zij helpen het team van de school bij allerlei vieringen en activiteiten en komen ongeveer 1x per maand bij elkaar voor overleg. Dit overleg is onder leiding van Anny Voet, klassenassistent van De Fakkel. De oudercommissie kan elk jaar weer extra handen gebruiken, dus denkt u de persoon te zijn die dit kan en wil, geef dit dan door aan de leerkracht van uw zoon/dochter. De leerkracht zorgt ervoor dat uw naam wordt doorgegeven aan Anny en u wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering. Kwaliteitsontwikkeling Op De Fakkel werken wij voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ik wil u hierover graag maandelijks informeren. - A.s. maandag is er een studiedag voor het team die in het teken staat van het pedagogisch handelen op De Fakkel. Gymleerkracht Dennis heeft deze dag een studiebijeenkomst voor alle gymdocenten van Het Driespan. De leerlingen zijn maandag 6 oktober dus vrij. - In het team wordt ook gewerkt aan het nieuwe schoolplan. Het schoolplan is een beleidsdocument m.b.t. de kwaliteit van de school op verschillende gebieden, waaronder onderwijs, maar ook personeelsbeleid. - De leerkrachten die werken met de nieuwe aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen hebben een training gevolgd hoe het meeste uit de leerlingen te kunnen halen. Zij zullen ook een bijeenkomst voor ouders uit de groep organiseren om hen te informeren over het leesproces. - Het gehele team is aan het begin van het schooljaar geschoold over de nieuwe voortgezet technisch leesmethode Estafette. Na afloop van de training zijn de groepen verdeeld en deze zijn inmiddels groepsoverstijgend gestart. U ziet, al vele, vooral positieve, ontwikkelingen in slechts enkele weken. Mochten bepaalde ontwikkelingen vragen opleveren, kunt u hiervoor altijd terecht bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Zij zijn altijd bereid u te woord te staan. Met vriendelijke groet, Natasja Smout Teamleider a.i.

2 Nieuws uit de groepen Groep Geel Groep geel doet het super! De juffen zijn mega trots! We hebben de afgelopen weken al veel geleerd. In groep 6 hebben wij de provincies van Nederland geleerd en in groep 7 hebben wij Scandinavië uitgebreid bestudeerd. We hebben ons verdiept in de kunstenaar Keith Haring, die de eerste was met graffiti tekeningen. Met rekenen zijn we erachter gekomen dat de tafels wel heel erg belangrijk zijn in groep 6. Die moeten dus nog extra geoefend worden. Toetsen hebben we inmiddels ook al gehad, dat valt niet mee! Gelukkig doen we ook leuke dingen zoals een soort speurtocht door de school om te kijken waar de brandblussers en de nooduitgangen zijn. In de week van de veiligheid was dat erg belangrijk omdat er een brandoefening op de agenda stond. Al met al zijn we dus al weer hard aan het werk! Groep Groen De eerste vier weken in groep groen zijn weer even wennen geweest! Nieuwe juf en nieuwe assistent en een aantal nieuwe kinderen. We besteden veel aandacht aan hoe met elkaar om te gaan en vooral aan het respecteren van elkaar! Verder hebben de kinderen al hard gewerkt, en de eerste toetsen zijn al weer afgenomen. We gaan ervoor met elkaar dit schooljaar!! Groep MKD klas We zijn al druk aan het knutselen geweest. We hebben uiltjes gemaakt. We hebben daarvoor geknipt en geplakt maar het leukste was dat de handen onder de verf gesmeerd werden en dat we daarmee de vleugels maakten. Ook hebben we een vis gevouwen...dat viel niet mee. Maar we hebben nu wel een mega groot aquarium in onze gang. Deze week hebben we een slang gekleid. Dat was hard werken want de klei moest gekneed worden en daarna nog uitgerold op de tafel. 's Middags in de kring hebben we de slangen onder elkaar gelegd om te kijken wie de langste en wie de kortste had...erg leuk Groep Rood Wij zijn super trots op Silvan, omdat hij zijn basgitaar had meegenomen.

3 Belangrijke data 30 september Individuele ouderavond 1 oktober 2014 Start Kinderboekenweek 2 oktober 2014 Individuele ouderavond 3 oktober 2014 Groep Roze vrij 6 oktober 2014 Studiedag, leerlingen vrij 13 oktober 2014 Schoolverlaters informatie avond uur 16 oktober 2014 Deelraad uur 20 t/m 24 oktober 2014 Herfstvakantie 27 oktober 2014 Hoofdluiscontrole 31 oktober 2014 Groep Roze vrij Verjaardagen 1 oktober Angelo 4 oktober Juf Bethaniea 5 oktober Dennis M. 6 oktober Anthony 7 oktober Torben 11 oktober Anouar 12 oktober Juf Brigitte 14 oktober Sara 14 oktober Juf Marjolijn 15 oktober Daniel 16 oktober Fleur 17 oktober Youp 19 oktober Romy 20 oktober Marcel 21 oktober Mustapha 22 oktober Davie 24 oktober Joeri 27 oktober Thijmen 31 oktober Juf Sandra de B. Prietpraat - wist je dat je ook koekjes kunt gebruiken als deodorant? Dat ruikt ook lekker! - Mart: "Ik ga mijn achternaam veranderen in' Aardappelman', want dat begint met een A en dan ben ik altijd als eerste aan de beurt." - We hebben een echte koning in het land van Regenboog gehad (Angelo) die zijn onderdanen goed advies gaf bij problemen. Ze kostten wel allemaal veel geld. De oplossing: "Belastingen omhoog!" Juzt Juzt biedt verschillende soorten therapie, individueel, in groepjes of eventueel in ouder-kind verband. De therapieën die zij aanbieden zijn: Speltherapie, Beeldende therapie, Dans- en bewegingstherapie en Psychomotore therapie (PMT). Ouders kunnen zelf hun kind aanmelden bij Juzt. De therapie vindt plaats op een van de Juzt locaties; Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal, Rijsbergen of Oosterhout. Voor meer informatie: of bel Klantenbureau ( ). Voorleesexpress Roosendaal Voorleesexpress Roosendaal: Mocht u in het voorjaar van 2015 behoefte hebben aan begeleiding op gebied van voorlezen? De voorleesexpress Roosendaal biedt u deze ondersteuning. Aanmelding kan tot 1 november Meer informatie:

4 Schoolfruit Rots op: De Fakkel neemt deel aan het gratis EU-Schoolfruitprogramma ! Het EU-Schoolfruitprogramma richt zich op het verhogen van de consumptie van groente en fruit bij kinderen op school. Hiermee legt het programma een basis voor goede voedingsgewoonten in de toekomst. Gratis groente en fruit De leverancier van het schoolfruitprogramma op de Fakkel is "Mijn Schoolfruitmoment". De school ontvangt gedurende maximaal 25 weken drie porties gratis groente en fruit per kind per week. Groente en fruit worden eenmaal per week, op maandag of dinsdag afgeleverd op school. Verdere informatie De school wordt ondersteund met lesmateriaal over groente en fruit om kinderen bewust te maken van het belang van het eten van groente en fruit. Aanvullend is meer informatie te vinden op Deelraad Beste ouders/verzorgers, In het begin van dit schooljaar hebben we een oproepje gedaan voor ouders die graag aan willen sluiten bij de Deelraad. We hebben hier een zeer positieve reactie op gehad, echter zoeken we nog 1 ouder. De Deelraad bestaat uit 3 personeelsleden (Monique Tielen, Gaby Verkouteren en Eugènne van den Broek) en 3 ouders (waarvan momenteel 1 vacature). De Deelraad vergadert ongeveer 10 keer per jaar, op donderdagen van uur en heeft medezeggenschap over allerlei beleidszaken op De Fakkel. Bijvoorbeeld de financiën, het vakantie rooster, het schoolplan, de schoolgids, personele bezetting etc. De Deelraad heeft dus een andere functie dan de Oudercommissie. De Oudercommissie verleent o.a. hand en span diensten bij allerlei vieringen en activiteiten zoals Sint en Pasen, de Deelraad overlegt met name over allerlei zaken die spelen in en om De Fakkel, dus ook bijvoorbeeld over Passend Onderwijs en de bezuinigingen. Erg interessant allemaal en zeer belangrijk om als ouder uw mening hierover te laten horen. Mocht u interesse hebben, of wilt u een keertje (vrijblijvend) aansluiten? Geef dit door aan Monique, Gaby of Eugènne. Alvast bedankt voor uw reactie Monique Tielen Gaby Verkouteren Eugènne van den Broek

5 Cultuureducatie op De Fakkel Ruim leerlingen van 88 basisscholen uit 27 gemeenten in Noord-Brabant zijn dit jaar gestart met een programma om de kwaliteit van cultuureducatie op school te verdiepen en te verbeteren. Men doet dit met behulp van De Cultuur Loper, een instrument om de landelijke doelen op dit terrein te realiseren. Het aantal deelnemende scholen zal de komende tijd zeker verdubbelen. Welke culturele competenties wil de school de leerlingen meegeven? Cultuureducatie is meer dan een leerling een vaardigheid aanleren. Het gaat ook over het prikkelen van de creativiteit, het openstaan voor vernieuwing, het stimuleren van een kritisch denkvermogen en vooral het ontwikkelen van datgene wat men van de 21ste eeuw burger verwacht. Met Cultuur Loper worden scholen geholpen om vanuit hun eigen visie een passend en vooral samenhangend activiteitenprogramma in te richten met doorlopende leerlijnen. De eerste voorloperscholen zijn al met dit traject gestart. De Fakkel behoort tot een van deze scholen en daar zijn wij erg trots op. De aftrap met het team heeft in februari vorig jaar plaatsgevonden. Na een middag samen creatief bezig zijn en ontdekken zijn we gaan kijken wat wij als school willen verbeteren. Voor de zomervakantie hebben de leerlingen van De Fakkel een aantal workshops aangeboden gekregen. Dit was voor veel leerlingen een geslaagde ochtend. Voor ons als school was het een kennismaking met verschillende cultuuraanbieders. We hebben vakdocenten drama van Tiuri op bezoek gehad. De vakdocenten muziek van Muziek in Roosendaal, Rob van Geijn van danstheater school Roosendaal. Anneke Wijn van Creative Consultancy en Bureau voor Beeldende Educatie uit Oudenbosch heeft ook een aantal workshops verzorgd. Na enkele teambijeenkomsten zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij het muziekonderwijs binnen De Fakkel meer willen laten leven. Dit schooljaar zal het team van De Fakkel getraind worden op muzikaal gebied. Na de herfstvakantie start de vakleerkracht muziek op De Fakkel. Ronald van Meer gaat ons tijdens de muzieklessen begeleiden en ondersteunen. Mocht u meer willen weten over de ontwikkelingen binnen het cultuuronderwijs dan kunt u dit vinden op Voor vragen die over de activiteiten op De Fakkel gaan kunt u zich wenden tot Fatima el Hajjioui, ICC-coördinator en Marit van Caam.

6 JES JES (Jij En Scheiden) training CJG Roosendaal organiseert (bij voldoende aanmeldingen) samen met JUZT dit najaar weer een JES training voor kinderen 12-. JES is een training voor kinderen en ouders, die als doel heeft de ontwikkeling van kinderen na een scheiding, zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor de meeste kinderen is een scheiding een ongewenste gebeurtenis in hun leven, waarbij ze te maken krijgen met veel en grote veranderingen, die emoties oproepen. Het meemaken van een scheiding roept bij veel ouders vragen op over de omgang met en opvoeding van hun kinderen. Meedoen aan de JES training kan ouders en kinderen ondersteunen. Voor wie? De JES training is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of gaan scheiden. Er zijn twee versies mogelijk: JES kleuters: 4 t/m 6 jaar JES van 7 t/m 11 jaar Het is noodzakelijk dat beide ouders akkoord gaan met deelname aan de training. Wat houdt de training in? Voor de kinderen: De training voor de kinderen bestaat uit zeven bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Hieraan vooraf vindt een intakegesprek plaats met het kind en de ouder(s). Tijdens de training komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals: hoe is de scheiding gegaan, van je beide ouders mogen houden, emoties, omgaan met twee thuissituaties enz. De kinderen leren vaardigheden in het opkomen voor zichzelf en hoe ze kunnen reageren in voor hun moeilijke situaties. Tijdens de training worden oplossingen gezocht voor zaken die niet goed gaan, zoals je andere ouder missen, je papa en mama die ruzie maken waar je als kind bij bent. Ook wordt er gelet op de fijne dingen die zijn gebleven of die juist zijn ontstaan door de scheiding. Er wordt gewerkt met groepsgesprekken, diverse spelvormen en creatieve opdrachten. Voor de ouders: Parallel aan de training van de kinderen loopt de training voor (één van) de ouders. Deze bestaat uit drie bijeenkomsten. Ouders worden geïnformeerd over het verloop van de training. Zij krijgen informatie over de gebruikte werkvormen, doelstellingen en vaardigheden die aan de kinderen geleerd worden. Er wordt voorlichting gegeven over de ontwikkeling van kinderen en de mogelijke gevolgen van de scheiding op die ontwikkeling. Ouders krijgen handvatten om hun kind(eren) te helpen deze gebeurtenis zo goed mogelijk te verwerken. Uitgangspunten van de training: Het betreft een training waarin aandacht besteed wordt aan het gedragsmatige en de emotionele gevolgen die een scheiding teweeg brengt. Er wordt probleemoplossend gewerkt. Het onderkennen van moeilijkheden is een voorwaarde voor het oplossen daarvan. Er wordt gewerkt met grotendeels actuele situaties. Informatie uit het verleden kan aan de orde komen om de huidige situatie te verhelderen. Doel van de training: - Handreikingen bieden aan kinderen voor verwerking van de scheiding. - Leren omgaan met de nieuwe situatie na de scheiding en de gevolgen daarvan. - Zicht krijgen op mogelijk ontstane irrationele ideeën rondom de scheiding. - Vergroten van de competenties op het gebied van assertiviteit en omgaan met emoties. - Het bevorderen van een goede communicatie tussen ouders en kinderen. - Aanmelden voor deze gratis training kan via Mariëtte Monsieurs van het CJG Roosendaal, haar is voldoende aanmeldingen wordt zo snel mogelijk locatie (in Roosendaal), data en tijdstip bekend gemaakt.

7 Kinderyoga Sansara Wat is kinderyoga? Kinderyoga is "spelen met yoga". Kinderen leren spelenderwijs te ontspannen, bewust te worden, te vertrouwen en te concentreren. Door de oefeningen in spelvorm aan te bieden en door in thema's te werken, sluiten de lessen mooi aan op hun belevingswereld. Waar bestaat een les uit? Yogahoudingen, aandachtsoefeningen, ademhalingsoefeningen, massage, visualiseren (geleide fantasieverhalen), spel, creatieve activiteit (tekenen, kleien, schilderen), zang, dans en kringgesprek. Yoga is niet prestatiegericht. Het plezier dat de kinderen aan elkaar en aan de lessen beleven staat voorop. Voor wie is kinderyoga? Kinderyoga is geschikt voor alle kinderen van 4-13 jaar. De ervaring leert dat kinderen zelf uit de yogalessen halen wat op dat moment past bij hun ontwikkeling. Waarom kinderyoga? Kinderen groeien op in een snelle en veeleisende maatschappij met veel prikkels (tv, computer). Ze hebben een druk sociaal programma en hebben vaak meerdere verplichtingen na schooltijd. De ruimte om te spelen en tot rust te komen wordt hierdoor steeds kleiner. Niet alle kinderen kunnen hier goed mee omgaan. Kinderen hebben een rustpunt nodig en kinderyoga kan hierbij een steuntje in de rug zijn. Kinderyoga vormt een mooie tegenhanger in het kinderleven waarin de nadruk vaak ligt op kennis vergaren, prestaties en competitie. Kinderyoga kan zorgen voor het versterken van: zelfvertrouwen, concentratievermogen, lichaamsbewustzijn, ademhaling en ontspanning, houding en motoriek, luisteren naar jezelf (grenzen stellen) en naar anderen (respect), vertrouwen te hebben in jezelf en in de ander. Locatie lessen: Fysiopraktijk Van Zuilichem/Partners te Roosendaal en Oud-Gastel. Lesdagen: Zaterdag en andere dagen in overleg Voor meer informatie: Sandra Willems:

8

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Naschools Aanbod Pieterskerkhof

Naschools Aanbod Pieterskerkhof Naschools Aanbod Pieterskerkhof Herfst 2012 Kerst 2012 Beste ouders, Hierbij ontvangt u de tweede brochure van het Naschools Aanbod Pieterskerkhof. Diverse instanties bieden hun diensten aan. Het aanbod

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Projectperiode 2010-2013 Den Haag, februari 2013 Nienke van Olphen, MA Allegro Arts 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie