Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg? Verslag van de werkconferentie op 21 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg? Verslag van de werkconferentie op 21 november 2014"

Transcriptie

1 Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg? Verslag van de werkconferentie op 21 november 2014

2 Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg? De wetenschap en praktijk dichter bij elkaar brengen. Dat was het doel van de werkconferentie Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg, die 21 november 2014 plaatsvond in gesloten jeugdzorginstelling De Koppeling. Jongeren met ernstige gedragsproblemen stonden centraal op deze dag, waaraan een breed scala aan mensen deelnam, variërend van jeugdbescherming, behandelaars en onderzoekers, tot psychiaters, een kinderrechter en gemeente. Tijdens de werkconferentie presenteerden onderzoekers van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUmc een aantal uitkomsten van zes jaar wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van specifieke kenmerken van jongeren op de behandeluitkomst van een opname in de gesloten jeugdzorg. Onderzoek Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben een grote impact op de maatschappij. Behandeling van deze jongeren is moeizaam en niet voor iedereen effectief. Tot op heden kunnen we niet goed voorspellen welke jongeren wel of niet profiteren van deze gesloten opname, vertelt kinder-en jeugdpsychiater Tijs Jambroes. Waarom lukt behandeling soms wel en soms niet? Dat was de start van onderzoek naar de invloed van neurobiologische en neuropyschologische kenmerken op de uitkomst van een behandeltraject. In het onderzoek keek Jambroes onder andere naar drie verschillende kenmerken. Allereerst de kille en emotieloze trekken; jongeren met deze zogeheten Callous- Unemotional (CU)-trekken vertonen een verminderd gevoel voor emoties van anderen, gaan gemakkelijk over grenzen heen en tonen antisociaal en agressief gedrag. Eerdere studies in andere doelgroepen leverden aanwijzingen op dat zij minder goed reageren op behandeling. Een tweede factor waar Jambroes naar keek is verlaagde afstemming van de neurobiologische stressregulatiesystemen, 2

3 zoals het autonome zenuwstelsel (ANS) en de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPAas). Jongeren met dit kenmerk reageren minder gevoelig op stressvolle situaties zoals stelen of vechten; ze hebben daarom minder reden deze uit de weg te gaan en zoeken dergelijke situaties juist op. Ze zijn weinig gevoelig voor straf. Tot slot keek Jambroes naar neuropsychologische kenmerken, zoals het vermogen tot planning en het maken van denkfouten. Dat hangt samen met controle over het eigen gedrag. Door training nam zowel proactieve als reactieve agressie af binnen de groep De invloed van deze drie kenmerken op de uitkomst van behandeling onderzocht Jambroes in een onderzoeksgroep van zeshonderd jongeren met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar en een gemiddeld IQ van 86; 40 procent had een niet- Westerse achtergrond, 50 procent een psychiatrische gedragsstoornis. Voor en na agressieregulatietraining werd onder andere hun hartslag en cortisolgehalte gemeten en vulden jongeren en begeleiders vragenlijsten in. Door training nam zowel proactieve als reactieve agressie af binnen de groep, concludeert Jambroes. Jambroes over de invloed van CU-trekken. Opvallend is dat bij jongeren met hoge CU-trekken de HPA-as in de loop van de behandeling wel normaliseert Ook jongeren die minder stressgevoelig zijn blijken aanvankelijk meer agressie te vertonen. Een blijvend lage HPA-as leidt daarnaast in beperkte mate tot minder verandering gedurende de behandeling. Opvallend is dat bij jongeren met hoge CU-trekken de HPA-as in de loop van de behandeling wel normaliseert, al is dat nog niet te zien in het gedrag. Gedurende de behandeling neemt de activiteit van het stresssysteem toe, dat betekent dat de onderliggende neurobiologie van CUtrekken mogelijk eerder verandert dan de gedragskenmerken zelf, zegt Jambroes. De mate van deze afname in agressie is afhankelijk van de onderzochte gedragskenmerken, wees het onderzoek uit. Jongeren die hoog scoren op CU-trekken, scoren ook hoog op agressie. De combinatie van een gedragsstoornis met CU-trekken hangt samen met meer agressief gedrag, dan een gedragsstoornis zonder CU-trekken. Daarnaast voorspellen hoge CU-trekken een mindere afname van agressief gedrag gedurende de behandeling, concludeert 3

4 In tegenstelling tot agressieve jongens blijken agressieve meisjes juist een verhoogde stressgevoeligheid te vertonen; ook kampen zij met meer traumaklachten dan jongens. Dat laat zien dat jongens en meisjes van elkaar verschillen, ook op een dergelijk neurobiologisch niveau. Bij cognitieve denkfouten schrijven jongeren succes te veel toe aan zichzelf en falen juist aan de buitenwereld Neuropsychologische kenmerken, tot slot, blijken ook van belangrijke invloed op de afname in agressie. Bij cognitieve denkfouten schrijven jongeren succes te veel toe aan zichzelf en falen juist aan de buitenwereld, legt Jambroes uit. Het verminderen van deze denkfouten leidt tot afname van zowel proactieve als reactieve agressie na de agressieregulatietraining. De uitkomst van het onderzoek biedt implicaties voor de dagelijkse praktijk, de indicatiestelling en de behandeling, vertelt Jambroes. Hij noemt er enkele: We weten nu dat we onderscheid kunnen maken in een aantal subgroepen die verschillend reageren op behandeling en mogelijk een ander soort behandeling nodig hebben. In het huidige behandelaanbod moeten we jongeren met CU-trekken wellicht iets langer opnemen; bij jongeren met verkeerde stressafstelling moeten we meer werken met belonen in plaats van straffen. En we kunnen meer doen met therapie die specifieke denkprocessen beïnvloedt. Nieuwe behandelmethoden moeten mogelijk inzetten op afname van CU-trekken in plaats van afname van agressie. Verkeerde stressafstelling kunnen we wellicht eerst met medicatie, of een stabiliserende gedragstherapie, laten normaliseren, dan worden deze jongeren mogelijk gevoeliger voor therapie. En we hebben nu aanvullende aanwijzingen dat we meisjes en jongens in de gesloten jeugdzorg verschillend dienen te behandelen. 4

5 Panel De experts uit het panel gaven ieder vanuit hun eigen professie hun kijk op de problematiek en de uitkomsten van het onderzoek. Frederique Coelman, directeur van de Koppeling, vindt dat indicatiestelling en diagnostiek bij Jeugdzorg Plus anders moet worden ingericht. Bijvoorbeeld wat betreft het vaststellen van de kenmerken die voorspellend zijn voor de behandeluitkomsten. Ook moeten behandelinterventies gerichter op maat worden ingezet. Het zou goed zijn als medewerkers traumasensitieve hulp kunnen verlenen om problematiek onder meisjes beter te herkennen. En jongeren met een hoge mate CU-trekken hebben een meer individuele aanpak nodig. Suzan Terweij, hoofd behandeling van Transferium, pleit voor een mobiel team dat als een viertrapsraket te werk gaat, via signaleren, diagnostiek, motiveren en behandeling. Het team kan er al op jonge leeftijd worden bijgehaald als er problemen zijn. Het team kan diagnostiek doen voorafgaand aan opname ten aanzien van gedragsstoornissen, en daarmee wellicht opname uitstellen of voorkomen. Behandeling moet inzetten op oorzaken, niet alleen op gedrag. Ook moet behandeling niet alleen gericht zijn op de jongere, maar ook op zijn systeem; niet alleen binnen het gebouw van Jeugdzorg Plus, maar ook daarbuiten. Nathalie Kramp, projectmanager transitie jeugdzorg van de Gemeente Amsterdam, is vooral benieuwd hoe nieuwe kennis kan worden ingezet om kosten te besparen, nu budgetten krimpen. Wat kunnen we concreet doen met alle kennis die voorbij komt, bijvoorbeeld wat betreft verkorte trajecten en aansluiting bij ambulante zorg? Geert van Wesemael houdt zich als GZpsycholoog bij het crisisteam van JBRA en Veilig Thuis Amsterdam voornamelijk bezig met indicatiestelling. Waar ik maar kan, spreek ik me uit tegen gesloten plaatsingen, maar intussen ben ik een grootverbruiker. Bij het indiceren laat ik me niet zozeer leiden door enige diagnose, maar vooral door de mate waarin de jongere concreet in gevaar is. Ik geloof niet in preventief opnemen, wel in systeemgerichte aanpak 5

6 met tegelijkertijd het aanbieden van een goed toekomstperspectief. Kinderrechter van de Amsterdamse rechtbank Rein Odink pleit voor maatwerk. Projecteer algemene kennis niet op individuen, maar maak een concrete vertaling. Lever maatwerk. De wet geeft aan: er moet perspectief zijn, zo snel mogelijk. Opname moet zo kort mogelijk duren. Groepsbehandeling moet je niet verlengen, tenzij maatwerk geboden wordt. Ik onderschrijf het nazorgperspectief: je kan sleutelen wat je wil, als je geen perspectief biedt, werkt het niet. Bas Brown van de ambulante forensische jeugdpsychiatrie van De Bascule stelt dat er meer samenwerking nodig is. In een tijd waarin iedereen moet bezuinigen en de kwaliteit van de zorg onder druk staat, is de oplossing: samenwerking. Binnen onderwijs, jeugdwerkers, psychiatrie. De school is een goede plek daarvoor. Als we beter op elkaar aansluiten, dan is opname misschien niet nodig. En zijn grenzen bereikt, dan moet plaatsing in gesloten jeugdzorg snel kunnen volgen. Eva Mulder, programmaleider van de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd(AWFZJ), is ervan overtuigd dat indeling in subgroepen de indicatiestelling en behandeling ondersteunt. Door te kijken naar kenmerken die van invloed zijn, zie je verschillen tussen profielen en dat zegt iets over hoe passend de behandeling is. Daarnaast: breng in kaart wat je doet en evalueer ook. Dat is de basis voor onderzoek naar wat wel en niet werkt. Tot slot: geef neurobiologische kenmerken een plek in de behandeling; bekijk ze niet op zichzelf, maar plaats ze in het grotere geheel. 6

7 Discussie Een greep uit de aanbevelingen die het resultaat zijn van discussies tussen de deelnemers rondom drie centrale thema s. Thema 1: Wat is er nodig voor een goede indicatiestelling en welke rol kunnen neurobiologische en neuropsychologische kenmerken daarin spelen? Werk meer in profielen en bijbehorende behandelpakketten, pas gericht maatwerk toe en kijk naar de aansluiting van de behandeling Kijk naar de geschiktheid van de groep Achteraf bedenken wat er aan de hand is, is een gemiste kans. Hanteer een systeem om vooraf te bepalen wat de problemen zijn en waar kansen liggen eind van eindeloze trajecten Schakel een mobiel diagnostiek- en indicatieteam met Jeugdzorg Plus-kennis in wanneer plaatsing overwogen wordt, dat andere partijen kan inschakelen voor onderzoek en advies Maak gebruik van de voorwaardelijke machtiging. Hierbij oordeelt de rechter dat opname in principe nodig is, maar volgt nog een paar maanden uitstel voor onderzoek of aanpassing van gedrag, waarmee uiteindelijke opname kan worden voorkomen Laat de Gemeente optreden als regisseur om de zorg van verschillende partijen te coördineren Denk minder instellingsgericht, maar meer in trajecten en ketensamenwerking Pas matched care in plaats van stepped care toe. Plaats expertise zo dicht mogelijk het bij kind in plaats van aan het Biedt perspectief aan jongeren die er al zitten Onderzoek hoe het na behandeling verder gaat met de jongeren, dat kan van belang zijn voor indicatiestelling en therapie 7

8 Bepaal bij indicatiestelling of de jongere een gevaar is voor zichzelf of voor de maatschappij. Behandeling moet meer zijn dan een gedwongen keus. Wat maakt dat hij er echt iets aan heeft? Vergroot de behandeleffectiviteit door eerder te beginnen en meer samen te doen Denk niet in nazorg maar in doorzorg. Gesloten opname is niet de enige echte zorg, maar slechts een module in het traject Beschouw Jeugdzorg Plus als een tankstation waar jongeren kunnen bijtanken en werk daarnaast met andere, creatievere behandelmogelijkheden Zet agressie regulatie training eerder in Filter meer; voor sommigen is Jeugdzorg Plus niet de juiste plek Betrek huidige kennis in de behandeling, zoals kennis van neurobiologische trekken, maar ook kennis over voeding en stress. Wacht niet op meer onderzoek, maar gebruik nu al wat er tot dusverre bekend is en al eerder in het traject Thema 2 en 3: Hoe kan het huidige behandelaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblemen geoptimaliseerd worden op basis van huidige kennis? Welke vernieuwende mogelijkheden zijn er om in de toekomst de behandeling nog beter te laten aansluiten op de kenmerken van de jongeren? Luister beter naar de jongere, er wordt zelden iets aan henzelf gevraagd Doe geen dingen omdat het nu eenmaal de vaste volgorde is. Werk meer samen en wees flexibel om tot nieuwe oplossingen te komen Bied perspectief op gebied van wonen, onderwijs, arbeid en vrije tijd Integreer hupverlening met bijvoorbeeld onderwijs en verslavingszorg; bied behandeling integraal aan met andere activiteiten, de hele dag door Verbeter het leefklimaat intern, bijvoorbeeld door training vakmanschap Maak een profiel van het gezin en pas gezinstherapie toe; betrek ouders bij de behandeling Wees flexibel, door bijvoorbeeld groepsgrootte aan te passen. Kijk ook naar de samenstelling van de groep, past de jongere hierin? 8

9 Laat behandelplannen aansluiten op de uitkomsten van de diagnostiek van specialistische teams; negeer onderzoek niet, maar gebruik het Gebruik creatievere manieren om met jongeren te praten, niet alleen verbaal; kijk ook naar behandelingen die minder verbaal zijn: mindfulness, PMT, serious gaming Pas uitgebreide diagnostiek toe om onderliggende trauma s snel te achterhalen; zet EMDR in als er trauma s zijn Zorg voor een klik tussen mentor en jongere en laat eventueel zelf kiezen Ga vanaf de start ook met het netwerk van de jongere aan de slag Beschouw voeding, medicijnen en oefeningen niet als ondersteunend aan de behandeling; het zijn ingrediënten van de behandeling, zet ze ook als zodanig in Laat slechts een deel van het traject gesloten zijn, denk aan deeltijdopnames en thuisbegeleiding Behandel jongeren met CU-trekken langer door, met TACt Plus Bied alternatieven voor een leefgroep, kijk of de jongere geschikt is voor kleinere leefgroepen of een pleeggezin Tot slot De conferentie bleek een goede uitwisseling tussen de wetenschap en het werkveld. Het is vaak de vraag in hoeverre dat wat je in het werkveld doet, ook ondersteund wordt door de wetenschap, zegt GZ-psycholoog Geert van Wesemael. Die kennis komt vaak vanuit de Verenigde Staten. Nu is er bruikbare kennis van eigen bodem. Uiteindelijke opheffing van de gesloten jeugdzorg is een goed streven, vindt Frederique Coelman van De Koppeling: Ik denk dat het een gezonde ambitie is daar naartoe te werken. Maar niet morgen al. De opbrengst van vandaag scherpt die discussie verder aan. Heel inspirerend. Huidige behandelingen kunnen verder worden aangescherpt met kennis die vandaag aan bod kwam. Er zijn zoveel mogelijkheden en behandelingen. Het is lastig keuzes maken per individu, zegt Bas Brown van de ambulante jeugdzorg. Wat nodig is, is een onderliggende visie. In gezinnen is veel discontinuïteit, jongeren zijn onveilig gehecht. Met die kennis moeten we behandeling en nazorg inrichten. Keuzes maken vanuit het kindperspectief en zijn persoonlijke situatie. En ook: delen met elkaar als hulpverleners. Nathalie Kramp van de Gemeente Amsterdam vraagt zich wel af hoe het geleerde in praktijk kan worden gebracht. Ik hoor veel oplossingen, maar niet hóe je bij die oplossing komt, bijvoorbeeld wat betreft verbetering van het leefklimaat. Susan Terweij van Transferium ziet daartoe veel mogelijkheden: Daar kunnen we mensen op zetten en bijvoorbeeld jongeren matchen met een persoonlijk begeleider. 9

10 Volgens kinderrechter Rein Odink kan de zorg efficiënter en goedkoper door alle nieuwe ideeën die hij vandaag hoort. Als gesloten opname niet nodig blijkt of als er andere oplossingen mogelijk zijn, dan is dat voor iedereen winst. Ideeën voor vervolgonderzoek zijn er volop, maar er is nu ook al veel bruikbare kennis, zegt Eva Mulder van de Academische Werkplaats: Deze conferentie is een soort luilekkerland voor wetenschappers. Ik hoor zoveel nieuwe ideeën. Tegelijkertijd is er ook al veel onderzocht. Onderzoek praktijkgericht inrichten kan op twee manieren. Enerzijds moeten we bepalen wat we al weten en hoe we dat kunnen vertalen naar de praktijk. Anderzijds willen we graag horen vanuit de praktijk wat jullie willen weten, wanneer we nieuw onderzoek gaan doen. Eén ding is in elk geval duidelijk geworden op de conferentie Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg: samenwerking tussen al deze verschillende partijen is belangrijk. Samendoen werkt in de gesloten jeugdzorg. Dat is op deze middag in elk geval goed gelukt! Organisatie: Lucres Nauta-Jansen Tijs Jambroes Arne Popma Frederique Coelman Anita van Breemen-Alma Contact: Tekst: Maartje Kouwen Illustraties: Luuk Poorthuis 10

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

SOVA /AR op Maat Presentatie

SOVA /AR op Maat Presentatie SOVA /AR op Maat Presentatie Doelgroep Sociale Vaardigheden op Maat Jongens en meisjes in de leeftijd van 15-21 jaar Jongeren met probleemgedrag dat o.a. voortkomt uit onvermogen tot zelfstandig en adequaat

Nadere informatie

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Behandeling in de eigen leefomgeving. GezinsFACT Sommige gezinnen komen door een opeenstapeling van negatieve factoren, waaronder het complexe probleemgedrag

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals Inhoudsopgave 1. Wat is de Koppeling? - Problematiek van de doelgroep - Doelstellingen 2. Behandeling en methodiek - Behandeling - Methodiek - Geïndiceerde behandeling van

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK

ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK JEUGDZORG PLUS ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK De Hoenderloo Groep is door de overheid aangewezen als instelling voor gesloten jeugdzorg. Op onze locatie Kop van Deelen behandelen we

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Specialistische GGZ-zorg voor kinderen en jongeren.

Specialistische GGZ-zorg voor kinderen en jongeren. Specialistische GGZ-zorg voor kinderen en jongeren. Polikliniek Almelo Oog voor het kind als geheel. Diagnostiek en behandeling Polikliniek Almelo is een polikliniek voor specialistische GGZ-zorg. Wij

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Neurobiologische achtergronden van agressie

Neurobiologische achtergronden van agressie Neurobiologische achtergronden van agressie Studiedag EFCAP 2010 arne popma vumc, academische afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie 1 2 boodschap om mee naar huis te nemen biologische factoren alleen kunnen

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Tijd voor écht onderzoek!!!

Tijd voor écht onderzoek!!! Tijd voor écht onderzoek!!! Robert Vermeiren, hoogleraar (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC/ VUMC AW Gezin aan Zet / Risicojeugd @robertvermeiren Blogs Kenniscentrum KJP Wie weet wat

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

KIND & jeugd Noord-Limburg

KIND & jeugd Noord-Limburg KIND & jeugd mburg Noord-Li nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren onder

Nadere informatie

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz mr.dr. Lieke van Domburgh Onderzoeker Vumc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie Hoofd afdeling O&O Intermetzo prevalentie problemen: etniciteit en gender (Zwirs 2006)

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

KIND & jeugd Zuidoost Brabant

KIND & jeugd Zuidoost Brabant KIND & jeugd abant r B t s o o Zuid nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

NEDERLANSE SAMENVATTING

NEDERLANSE SAMENVATTING NEDERLANSE SAMENVATTING Inleiding Het doel van deze studie was om individuele verschillen in zelfregulatie te onderzoeken bij jongens met een oppositioneel opstandige gedragstoornis ( ; ODD) of een antisociale

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) is een psychiatrische stoornis die wordt gekenmerkt door een duurzaam patroon van egocentrisme, impulsiviteit en agressiviteit.

Nadere informatie

Divisie Kinderen en Jeugdigen. Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg

Divisie Kinderen en Jeugdigen. Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg Divisie Kinderen en Jeugdigen Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg Mad or Bad? Jongeren met problematiek of problematische jongeren? René Cardynaals 2010 Mikx Sedna (Rita vd Elzen, Odette de Theije)

Nadere informatie

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden?

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden? Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders Wat kan Altra bieden? Problemen & Risico s Beschermende factoren Bouwstenen jeugdhulp van Altra Verlies familie en verlatingsangst Veilige basis, vertrouwen

Nadere informatie

4. Als u bij vraag 3 'Anders' heeft ingevuld, geef dan hier aan, met een korte omschrijving erbij, om welke behandeling/ondersteuning het gaat.

4. Als u bij vraag 3 'Anders' heeft ingevuld, geef dan hier aan, met een korte omschrijving erbij, om welke behandeling/ondersteuning het gaat. Balans Enquête Heeft uw kind recentelijk de diagnose adhd/add gekregen, max. 24 maanden geleden, of zit u nog in een traject voor een diagnose, wilt u dan onderstaande enquête invullen? De uitkomsten van

Nadere informatie

Samenwerken aan de beste jeugdzorg

Samenwerken aan de beste jeugdzorg Onderwijs & jeugdzorg Visie op jeugdzorg in 2015 Samenwerken aan de beste jeugdzorg Hoe ziet de Jeugdzorg eruit in 2015? En hoe kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen en tegelijkertijd zorgen voor een

Nadere informatie

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust - 1 - Inleiding Dit is een informatiefolder voor de klinische module eetstoornissen. In deze folder zullen we je informeren

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie Sophia Kinderziekenhuis U bent doorverwezen naar de combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie om te onderzoeken of u extra hulp kunt gebruiken bij de omgang met uw kind. In deze folder leest u

Nadere informatie

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD WORK SHOPS VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE [ [ [ [ [ DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD 1 WORKSHOP GROEPSBEHANDELING VAN (SEKSUEEL) GEWELDDADIGE FORENSISCH PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

Nadere informatie

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Landelijk Concept Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Specifieke kwetsbare doelgroep (nieuw voor WMO): - MeeleefGezin heed een inhoudelijk Concept ontwikkeld dat expliciet aan het jonge kind (- 0 tot

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X

Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X Hanna Swaab Sophie van Rijn Suus van Rijn Hanna, Sophie en Suus werken op de afdeling orthopedagogiek van de universiteit Leiden en op het Ambulatorium.

Nadere informatie

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Uitnodiging Congres: Het gezin centraal Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Datum: Donderdag 1 oktober 2015 Tijd: Plaats: 09.30-16.00 uur The colour kitchen, Utrecht Project: Gezinsgericht

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 134 Nederlandse samenvatting De inleiding van dit proefschrift beschrijft de noodzaak onderzoek te verrichten naar interpersoonlijk trauma en de gevolgen daarvan bij jongeren in

Nadere informatie

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ)

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Mirte Forrer, Jeugdbescherming Regio Amsterdam Claudia van der Put, Universiteit van Amsterdam Jeugdbescherming Ieder kind veilig GGW FFPS

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Prisma MST-LVB Multi Systeem Therapie Licht Verstandelijk Beperkt Prisma heeft

Nadere informatie

Informatie voor jongeren. Deeltijdbehandeling Radioweg

Informatie voor jongeren. Deeltijdbehandeling Radioweg Informatie voor jongeren Deeltijdbehandeling Radioweg Fornhese Almere, kinder- en jeugdpsychiatrie De deeltijdbehandeling Radioweg is een samenwerkingsproject tussen Fornhese, Nieuw Veldzicht en Eduvier.

Nadere informatie

FACT. FACT Functie Assertive Community Treatment

FACT. FACT Functie Assertive Community Treatment FACT Functie Assertive Community Treatment 1 FACT Functie Assertive Community Treatment Folder voor jongeren Algemene informatie Accare Drenthe/Overijssel maakt deel uit van Accare, een instelling voor

Nadere informatie

(SGL)VB. Open dag RINO groep Utrecht, 24 mei Workshop door Nico Overvest, hoofddocent (SGL)VB

(SGL)VB. Open dag RINO groep Utrecht, 24 mei Workshop door Nico Overvest, hoofddocent (SGL)VB (SGL)VB Open dag RINO groep Utrecht, 24 mei 2014 Workshop door Nico Overvest, hoofddocent (SGL)VB www.linkedin.com/in/nicoovervest Even voorstellen Wie zijn de deelnemers aan de workshop? welke organisaties/

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

behandelaanbod meisjes, dat zich

behandelaanbod meisjes, dat zich BEHANDELAANBOD MEISJES behandelaanbod meisjes De Hoenderloo Groep is specialist in de residentiële behandeling van jongeren met complexe problematiek. Als innovatieve 4 milieusvoorziening combineren we

Nadere informatie

Het gedoe voorbij! Vruchtbare samenwerking binnen de gespecialiseerde ambulante jeugd-ggz en gespecialiseerde jeugdzorg

Het gedoe voorbij! Vruchtbare samenwerking binnen de gespecialiseerde ambulante jeugd-ggz en gespecialiseerde jeugdzorg Het gedoe voorbij! Vruchtbare samenwerking binnen de gespecialiseerde ambulante jeugd-ggz en gespecialiseerde jeugdzorg de Bascule, poli gedragsstoornissen: - Linda Lorier, PMTO-therapeut - Margreet Ooms,

Nadere informatie

De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan)

De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan) De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan) Kinderen op het goede pad houden. SNAP - Stop Nu Ander Plan SNAP (Stop Nu Ander Plan) is een gezinsgericht behandelprogramma voor

Nadere informatie

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Informatie voor verwijzers Via deze folder willen wij u graag nader kennis laten maken met de behandelmogelijkheden van het

Nadere informatie

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker Interventies voor jji en jeugdzorgplus Leonieke Boendermaker 20 mei 2009 Evident? 1. Problemen doelgroep 2. Interventies die leiden tot vermindering problemen 3. Noodzaak goede implementatie 2 Om wat voor

Nadere informatie

Traumasensitief opvoederschap

Traumasensitief opvoederschap Traumasensitief opvoederschap Onderzoek naar vergroten van sensitiviteit van pedagogisch medewerkers, pleeg- en opvoedouder voor traumaervaringen van de kinderen die zij opvoeden en begeleiden Spirit,

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden Prof. dr. Petri Embregts Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt en

Nadere informatie

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta Wie zijn we? Wijzer is het centrum voor ambulante behandeling van Amsta (voorheen DkJ). Wijzer biedt expertise op het gebied van ondersteuning en behandeling

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

WIJZER informatie delen

WIJZER informatie delen WIJZER informatie delen Wat is het goede om te doen voor dit kind? Wat kan ik goed voor mezelf verantwoorden Afwegen juridisch kader: wet- en regelgeving Afwegen beroepsstandaard AW Kindermishandeling

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Gemeenten in de Kop van Noord- Holland Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan

Nadere informatie

De resultaten van het project

De resultaten van het project De resultaten van het project Project (On)Beperkte Opvang Mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen in de Maatschappelijke Opvang Peter van den Broek Landelijk projectleider Agenda Het project De instrumenten

Nadere informatie

Veilig, Sterk & Verder

Veilig, Sterk & Verder MARGREET VISSER & FRANK BUFFING Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: naar een systeemgerichte en gezamenlijke aanpak 17 november 2008 DE WAAG Centrum voor ambulante forensische psychiatrie Oefening

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Van nieuwe kennis praktijk maken

Van nieuwe kennis praktijk maken Van nieuwe kennis praktijk maken UITNODIGING CONGRES Op 20 november organiseren Efcap, ForCA en de Academische Werkplaats Forensische Zorg Jeugd een congres. In de forensische jeugdsector wordt veel wetenschappelijk

Nadere informatie

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS Uitgave Behandelcentum Woodbrookers 2010 Jongens en meisjes die professionele hulp nodig hebben, kunnen terecht bij Behandelcentrum Woodbrookers.

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Samenvatting. Waarom dit rapport?

Samenvatting. Waarom dit rapport? Samenvatting Waarom dit rapport? In dit rapport is geïnventariseerd op welke manier neurowetenschappelijke kennis toegepast kan worden in de jeugdstrafrechtketen. Neurowetenschappelijk onderzoek naar antisociaal

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 13 Wat vindt u in dit boek? 14 Voor wie is dit boek bedoeld? 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 13 Wat vindt u in dit boek? 14 Voor wie is dit boek bedoeld? 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 Wat vindt u in dit boek? 14 Voor wie is dit boek bedoeld? 15 1 Kenmerken van eetstoornissen 17 1 Inleiding 17 2 Criteria voor anorexia nervosa 17 Wat zijn de criteria voor

Nadere informatie

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte NEUROLOGISCHE LEER- EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte Het centrum

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie Multi Systeem Therapie Onder (voorwaardelijke) machtiging van de kinderrechter Een opname-verkortende of opname-vervangende behandeling bij ernstige gedragsproblemen Informatie voor: Ouders, kinderrechters,

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

UITNODIGING 17 NOVEMBER

UITNODIGING 17 NOVEMBER UITNODIGING 17 NOVEMBER Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Wij laten u graag op dinsdag 17 november van 15.00-17.00 uur zien en ervaren wat de werkwijze van ons Behandelcentrum

Nadere informatie

Jongeren en hun verhaal

Jongeren en hun verhaal informatie voor professionals Jongeren en hun verhaal > Jeugdzorg plus in Den Haag Sommige jongeren vertonen zulke grote gedragsproblemen dat zij na een uitspraak van de kinderrechter in een Jeugdzorg

Nadere informatie

Rosalien Wilting Klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Eindhoven. NVA Congres 2013

Rosalien Wilting Klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Eindhoven. NVA Congres 2013 Rosalien Wilting Klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Eindhoven NVA Congres 2013 Autismespectrumstoornissen bij ouderen Rosalien Wilting klinisch psycholoog-psychotherapeut 2 3 Inhoud van mijn

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

De uitvoering van de schorsing en terugplaatsing in de praktijk. Dr. Karin Nijhof, onderzoeker Dhr. Richard Kummeling, trajectregisseur

De uitvoering van de schorsing en terugplaatsing in de praktijk. Dr. Karin Nijhof, onderzoeker Dhr. Richard Kummeling, trajectregisseur De uitvoering van de schorsing en terugplaatsing in de praktijk Dr. Karin Nijhof, onderzoeker Dhr. Richard Kummeling, trajectregisseur TRAJECTZORG Karin Nijhof TRAJECT Traject jeugdzorg plus is een resultaatgericht

Nadere informatie

Temperamentsprofielen bij verslaving

Temperamentsprofielen bij verslaving 17 februari 2017 Temperamentsprofielen bij verslaving Dr Els Santens Psychiater Team Verslavingszorg Inhoud Kader doctoraatsonderzoek Verslaving Gray s Reinforcement Sensitivity Theory (RST) Temperamentsprofielen

Nadere informatie

Wij behandelen mensen poliklinisch, dat betekent dat je naar ons toe komt voor de hulp. Een enkele keer kan het zijn dat wij op huisbezoek komen.

Wij behandelen mensen poliklinisch, dat betekent dat je naar ons toe komt voor de hulp. Een enkele keer kan het zijn dat wij op huisbezoek komen. Wie zijn wij? Het team van AltraCura Behandeling biedt hulp aan mensen met leermoeilijkheden en psychische problemen. Wij willen graag een goede behandeling bieden, daarom onderzoeken wij samen met jou

Nadere informatie

Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS

Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS Dag van de Inhoud Den Haag 28 september 2017 Ante Lemkes, GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist Inleiding Introductie van mezelf, jullie

Nadere informatie

VERBINDING VAN WETENSCHAP EN PRAKTIJK IN DE WIJK. Marjan de Lange 16 mei 2017

VERBINDING VAN WETENSCHAP EN PRAKTIJK IN DE WIJK. Marjan de Lange 16 mei 2017 VERBINDING VAN WETENSCHAP EN PRAKTIJK IN DE WIJK Marjan de Lange 16 mei 2017 KERNELEMENTEN VAN EFFECTIEVE HULP Kernelementen: gemeenschappelijke bestanddelen uit meerdere interventies voor eenzelfde doelgroep

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor jongeren onder 12 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten zijn als volgt: Cliënten van

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

Traumabehandeling Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

Traumabehandeling Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie Traumabehandeling Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie Krijg je (binnenkort) traumabehandeling vanuit zorgprogramma Angst & stemming van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie? Ben je 6 tot 18 jaar? Dan is

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

DISRUPTIEVE GEDRAGSSTOORNISSEN

DISRUPTIEVE GEDRAGSSTOORNISSEN DISRUPTIEVE GEDRAGSSTOORNISSEN Beheersing van emoties en gedrag Rechten van anderen Conflict met maatschappelijke normen en waarden Indeling Gedragsstoornissen in DSM 5 Oppositioneel-Opstandige Stoornis

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Vraag 4 Wat vind jij de meest geschikte houding? Vergelijk je antwoord met dat van je medestudenten. Typ het antwoord in in het antwoordformulier.

Vraag 4 Wat vind jij de meest geschikte houding? Vergelijk je antwoord met dat van je medestudenten. Typ het antwoord in in het antwoordformulier. Open vragen bij Casus Marco Vraag 1 Bekijk scène 1 nogmaals. Wat was jouw eerste reactie op het gedrag van Marco in het gesprek met de medewerker van Bureau HALT? Wat roept zijn gedrag op aan gedachten,

Nadere informatie

De Bascule kijkt verder. Informatiefolder voor verwijzers naar de kinder- en jeugdpsychiatrie

De Bascule kijkt verder. Informatiefolder voor verwijzers naar de kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule kijkt verder Informatiefolder voor verwijzers naar de kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule kijkt verder De Bascule kijkt verder. Niet voor niets. Ingewikkelde psychiatrische problemen laten

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Datum 2 maart 2009 Onderwerp Kamervragen over het veiligheidsbed in justitiële jeugdinrichtingen

Datum 2 maart 2009 Onderwerp Kamervragen over het veiligheidsbed in justitiële jeugdinrichtingen > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

KANSEN VOOR JONGEREN

KANSEN VOOR JONGEREN KANSEN VOOR JONGEREN Liberty (13) Een van mijn hobby s is zingen, dat kan ik best goed. Voetbal vind ik ook leuk. Op het Hoenderloo College volg ik de Arbeidsgerichte Leerweg. Later wil ik sportdocent

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Jeugdzorg, samen onze zorg...een sprong naar een nieuw perspectief. informatie brochure

Jeugdzorg, samen onze zorg...een sprong naar een nieuw perspectief. informatie brochure Jeugdzorg, samen onze zorg......een sprong naar een nieuw perspectief informatie brochure Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (SJSJ) is een multifunctionele organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening

Nadere informatie

SLAAPPROBLEMEN BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET AUTISME. Marjon Meyer GGZ Verpleegkundig Specialist

SLAAPPROBLEMEN BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET AUTISME. Marjon Meyer GGZ Verpleegkundig Specialist SLAAPPROBLEMEN BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET AUTISME Marjon Meyer GGZ Verpleegkundig Specialist Disclosure belangen spreker: geen (potentiële) belangenverstrengeling INDELING Aanleiding Samenhang slaapproblemen

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie