T MENUKAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T MENUKAAR 2013-2014"

Transcriptie

1 MENUKAART

2 Pagina 2 Pagina 15 MENUKAART Met welke vragen kan een beroep worden gedaan op de diensten van Aandacht+? Keuze uit: observatie dossieranalyse gesprek Leerlingen die aangemeld zijn bij het speciaal onderwijs Rapportagevorm: Schriftelijke rapportage met conclusies en advies. Psycho-diagnostisch onderzoek Doel: aanvraag voor indicatie bij het speciaal onderwijs Afnameprocedure: individueel Afhankelijk van de keuze Stichting Aandacht+ Kometenlaan CN Emmeloord Telefoon: Ontwerp en teksten: E. Kok, K. de Bondt stichting Aandacht+ september 2013

3 Pagina 14 Pagina 3 Voorwaarden: - De leerling is gemotiveerd om de training te volgen. - De leerling is bij alle bijeenkomsten aanwezig. Faalangstreductietraining De begeleiding vindt plaats op de school en kan zowel Doel: verminderen binnen als buiten van faalangst de lesuren plaats vinden. Training: groepsgewijs, de groep bestaat uit 8-12 personen. Leerlingen die op het VO zitten en last hebben van faalangst. Werkwijze: Wanneer leerlingen zijn opgegeven voor deze training, volgt een intake gesprek om te bepalen of de leerling baat kan hebben bij deze training en gemotiveerd is. Uitvoering: Op verschillende momenten gedurende het schooljaar wordt een groep gestart, dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Een training heeft gemiddeld 7 bijeenkomsten. Examenvreestraining Doel: verminderen van examenvrees Training: groepsgewijs, de groep bestaat uit 8-12 personen. Inhoudsopgave Inleiding Bladzijde 4 Medewerkers Bladzijde 5 Capaciteitenonderzoek Bladzijde 6 Psychologisch onderzoek Bladzijde 7 Sociaal-emotioneel onderzoek Bladzijde 7 Dyslexieonderzoek Bladzijde 8 Dyscalculieonderzoek Bladzijde 9 Vroege Toets Bladzijde 10 Preventief ambulante begeleiding Bladzijde 10 Rebound Bladzijde 11 Fysieke en mentale weerbaarheidstraining Bladzijde 12 Schoolmaatschappelijk werk Bladzijde 12 Creatieve therapie Bladzijde 13 Examenvreestraining Bladzijde 14 Faalangstreductietraining Bladzijde 14 Voorwaarde: De leerling is gemotiveerd om de training te volgen. En is aanwezig bij alle bijeenkomsten. Leerlingen die op het VO in het examenjaar zitten en last hebben van examenvrees. Werkwijze: Wanneer leerlingen zijn opgegeven voor deze training, volgt een intake gesprek om te bepalen of de leerling baat kan hebben bij deze training. En om te kijken of de leerling gemotiveerd is. Uitvoering: De examenvrees training wordt gegeven van januari tot april. Een training heeft gemiddeld 7 bijeenkomsten.

4 Pagina 4 Pagina 13 Inleiding Taakstelling Het doen van onderzoeken en het geven van preventief ambulante begeleiding en trainingen zijn enkele taken van stichting Aandacht+ om te voorkomen dat leerlingen vroegtijdig de schoolloopbaan afbreken. Voordat een advies gegeven wordt, is het van belang relevante informatie te verzamelen. Aanmelden De scholen van het samenwerkingsverband kunnen de onderzoeken, de preventief ambulante begeleiding of de trainingen aanvragen via de zorgcoördinator van de school. Belangrijk hierbij zijn het vermelden van: -een duidelijke hulpvraag -voornaam, achternaam, klas en geboortedatum. Voor de scholen of instanties buiten het samenwerkingsverband kunnen aanvragen via de website (www.aandachtplus.nl) worden doorgegeven of per Op de website staan ook de telefoonnummers van de medewerkers. Zij kunnen uitgebreide informatie geven. Kosten Voor de scholen van het samenwerkingsverband worden geen kosten in rekening gebracht, aan scholen of instanties buiten het samenwerkingsverband wordt een vergoeding gevraagd. Vooraf worden hierover afspraken gemaakt. Creatieve Therapie Doel: Tekentherapie is een veilige manier om in beeld te brengen wat er van binnen bewust en onbewust leeft. De tekentherapeut helpt de leerling te doorleven wat de beelden die getekend zijn voor de leerling betekenen. Welke emotionele, fysieke en mentale reacties roepen ze op en hoe ga je daar mee om? Op respectvolle wijze wordt de leerling in het bewustzijnsproces dat via de creatieve opdrachten zichtbaar wordt. Vervolgens wordt er gekeken hoe deze beelden verwerkt kunnen worden en kunnen zorgen dat het goed gaat voelen. Voorwaarden: De leerling is gemotiveerd om de Creatieve Therapie te volgen. Leerlingen op het VO die niet lekker in hun zitten en dit met gebruik van hun creativiteit willen veranderen. Werkwijze: Wanneer een leerling door school is opgegeven wordt middels een intakegesprek gekeken of een leerling gemotiveerd is. Na 2 á 3 sessies van 1 uur is duidelijk of tekentherapie een goed middel is om bij deze leerling in te zetten. Tevens is er dan een vrij goed beeld hoe lang het traject ongeveer zal duren en kan het behandelingstraject concreet gemaakt worden. Aan het begin van het traject worden afspraken gemaakt over de maximale duur van het traject dat bekostigd wordt vanuit Stichting AANDACHT+ Uitvoering: De therapie wordt gegeven door Margit Willemsma-Heetebrij. Zij heeft haar eigen praktijk voor tekentherapie, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling, de Zwaan. Inhoud van de therapie: hulpvraag duidelijk vaststellen, werken aan rust/ zelfbewustwording, uiten van gevoelens/assertiviteit, laten groeien van het zelfvertrouwen en concentratie, leren verbanden te leggen, het opheffen van blokkades en het ombuigen van ongewenste gevoelens/gedrag naar wat gewenst is en handvaten geven om dit toe te passen en vast te houden.

5 Pagina 12 Pagina 5 Fysieke en mentale weerbaarheidstraining Doel: leerlingen zowel fysiek als mentaal weerbaarder maken: leren nee zeggen en eigenwaarde ontwikkelen. Training: afhankelijk van de hulpvraag kan de training zowel groepsgewijs als individueel plaatsvinden. Voorwaarden: Programma moet passen bij de problematiek van de leerling en de leerling dient gemotiveerd te zijn. Vooraf wordt een intake-gesprek gehouden. Leerlingen in het VO die moeten leren hun agressie te reguleren. Leerlingen in het VO die weerbaarder moeten worden. Werkwijze: De groepstraining bestaat uit 12 lessen van 100 minuten, met iedere 14 dagen een individueel gesprek. Individuele trainingen worden geheel op maat aangeboden en kunnen variëren van 2 8 sessies. Uitvoering: De training wordt gegeven door George van Veen (Topintervention). Medewerkers Kees de Bondt Directeur Roelie Mol Secretariaat Onderzoeken Lisan Dijkstra Eva-Dine Kok-Klaassen Annie Miedema Diki Elferink Marijn van Wieren-Noorman Rebound/preventief ambulante begeleiding (PAB) Pieter van Eerde PAB/rebound Joke Leenstra rebound Bertineke Peters rebound/pab Schoolmaatschappelijk werk Doel: Leerlingen begeleiden bij het oplossen van problemen die buiten de school liggen, maar waardoor wel een risico is dat zij niet tot schoolprestaties komen. Gesprekken: individueel Leerlingen die door maatschappelijke problemen dreigen vast te lopen bij hun schoolloopbaan. Werkwijze: De mentor of de leerling zelf, kan tijdens het wekelijkse spreekuur advies of begeleiding krijgen. Uitvoering: De uitvoering wordt gedaan door professionele maatschappelijk werkers.

6 Pagina 6 Pagina 11 Capaciteitenonderzoek groepsgewijs Doel: indicatie van de capaciteiten van een leerling Afnameprocedure: groepsgewijs Rebound Doel: terugplaatsing in het regulier onderwijs door middel van training van en begeleiding bij de sociaalemotionele ontwikkeling, werkhouding en leerontwikkeling. Keuze uit: NIO-toets IVO-toets DAT-toets NIO: leerlingen groep 8 t/m klas 3 VO IVO: leerlingen groep 8 (die naar PRO/ VMBO-LWOO gaan), afname januari t/m mei DAT: leerlingen Havo/VWO klas 1 t/m 5 (versie A), leerlingen VMBO (versie B) Rapportagevorm, keuze uit: Uitdraai van de computerverwerking Schriftelijke rapportage met conclusies en advies. Ongeveer 2 uur Capaciteitenonderzoek individueel Doel: indicatie van de capaciteiten van een leerling Afnameprocedure: individueel Voorwaarden: De leerling is gemotiveerd om zijn gedrag te veranderen. Leerlingen in het VO die extra aandacht nodig hebben wat betreft hun sociaalemotionele ontwikkeling en/of werkhouding en/of leerproces. Werkwijze: Wanneer een leerling is aangemeld voor de Rebound wordt door de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) beoordeeld of deze leerling geplaatst kan worden in de Rebound-voorziening. Vervolgens vindt een intake plaats met de ouders en de leerling. Wanneer de leerling gemotiveerd is, kan hij/zij geplaatst worden. Uitvoering - 13 weken met als doel terugplaatsing - begeleiding door twee docenten - de docent krijgt van de mentor van het regulier onderwijs de studiewijzers door van wat een leerling aan schoolwerk moet doen om niet achter te raken. - er vinden tussentijdse evaluaties plaats met ouders en mentor waarin het gedrag van de leerling wordt besproken, dit gebeurt aan de hand van handelingsplannen - bij leerlingen waarbij dat nodig wordt gevonden vindt een psychologisch onderzoek plaats. - locatie in Emmeloord Keuze uit: WISC III SON-R WAIS III WISCIII: leerlingen van 6 tot 17 jaar SON-R: leerlingen van 6 tot 40 jaar, deze test bevat geen verbale onderdelen WAIS III: leerlingen van 16 jaar en ouder Rapportagevorm, keuze uit: Uitdraai van de computerverwerking Schriftelijke rapportage met conclusies en advies Variërend tussen 2 en 3 uur

7 Pagina 10 Pagina 7 Vroege Toets Doel: Aan de hand van cognitieve-, didactische capaciteiten en de sociaal-emotionele ontwikkeling advies geven over plaatsing op het Praktijkonderwijs of het VMBO, eventueel met LWOO. Onderzoeksmiddelen: -Cognitieve capaciteiten: NIO, indien nodig individueel capaciteitenonderzoek, afgenomen door Stichting Aandacht+ -Didactische capaciteiten: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, inzichtelijk rekenen, afgenomen door het basisonderwijs. -Sociaal-emotioneel functioneren: Apeldoornse Vragenlijst (AVL), NPV-J Groep 8 leerlingen van de basisschool waarbij het vermoeden is dat ze in aanmerking komen voor Praktijkonderwijs of LWOO. Psychologisch onderzoek Doel: indicatie krijgen van de mogelijkheden van een leerling op cognitief gebied, van de werkhouding en/of van het sociaal emotioneel gebied. Afnameprocedure: individueel Onderzoeksmiddelen: WISC III of WAIS III Observatie tijdens testafname Vragenlijsten sociaal emotioneel (zie kopje sociaal-emotioneel onderzoek) Gesprek Leerlingen uit het VO, MBO en thuisblijvers waarbij duidelijk in kaart gebracht moet wat de problematiek is en hoe zij hierbij geholpen kunnen worden. Rapportage: Schriftelijke rapportage met conclusie en advies 1 dagdeel Rapportagevorm: Uitgebreide, schriftelijke rapportage met conclusie en advies Ongeveer 3 uur Preventief ambulante begeleiding Doel: Voorkomen dat de leerling vroegtijdig de school verlaat. Middel: Trajectbegeleiding Sociaal-emotioneel onderzoek Doel: inzicht krijgen in het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling. Afnameprocedure: individueel Leerlingen die door verschillende factoeren niet meer mee kunnen komen binnen de school. Werkwijze: Als een leerling door verschillende factoren niet mee kan komen binnen de school kan er preventief ambulante begeleiding aangevraagd worden. De begeleider zet een traject uit waarin de leerling door middel van een stuk maatwerk weer perspectief kan krijgen om mee te draaien binnen de school. Er is continu overleg met alle betrokkenen en wordt er op een constructieve wijze gezocht naar de juiste afstemming. Aanmelden: De leerlingen kunnen via de zorgcoördinator en/of het ZAT aangemeld worden bij Aandacht+. Gebruikte middelen: Gesprek Observatie Vragenlijsten Keuze uit vragenlijsten, op gebied van: Werkhouding Internaliserende problematiek (vb. angst) Externaliserende problematiek (vb. agressief) Zelfbeeld Vragenlijst waar o.a. gebruik van wordt gemaakt: SEV, NPV-J, CBCL/TRF/YSR, PMT-K 2, ZALC, BRIEF Leerlingen uit het VO en MBO met problemen op sociaal-emotioneel gebied en/of werkhouding. Rapportage: Schriftelijke rapportage met conclusie en advies Variërend tussen 1 en 2 uur

8 Pagina 8 Pagina 9 Gebruikte testen/ toetsen: Ortho-didactische toetsen Capaciteitenonderzoek (zie capaciteitenonderzoek) Soms heeft een leerling één van beide onderzoeken al gemaakt en hoeft het maar één deel te maken. Dyslexie-onderzoek Doel: bepalen of er bij een leerling sprake is van dyslexie. Afnameprocedure: groepsgewijs en individueel Voorwaarde: Er moet sprake zijn geweest van extra begeleiding en training op het gebied van lezen/spellen, gedurende een half jaar, waarbij aangetoond kan worden dat er weinig tot geen vooruitgang is. Bij aanmelding door school, dossier aanleveren met de volgende formulieren: Voor leerlingen voortgezet onderwijs geldt: Een door ouders ingevulde vragenlijst (zie website: Een door mentor/ zorgcoördinator ingevulde vragenlijst (zie website) Informatie verkregen uit Dyslexieprotocol VO Gegevens van het basisonderwijs. Dit zijn o.a. de gegevens uit het CITOleerlingvolgsysteem, het onderwijskundig rapport, de handelingsplannen op het gebied van lezen en/of spelling, een kopie van eerdere onderzoeken die relevant zijn voor het dyslexie-onderzoek. Een kopie van de rapporten in het VO Voor leerlingen basisonderwijs geldt: Een door ouders ingevulde vragenlijst (zie website: Een door leerkracht/ib-er ingevulde vragenlijst (zie website) Handelingsplannen en beschrijving van verder geboden hulp (in/buiten de klas) Kopie van andere onderzoeken die relevant zijn voor dyslexie-onderzoek Gegevens uit het Cito leerlingvolgsysteem op de gebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen VO leerlingen waarbij na de screening het vermoeden is dat zij dyslectisch zijn. Groep 8 leerlingen van het bao met een vermoeden van dyslexie. Leerlingen die voor 1 april aangemeld worden, worden voor de zomervakantie getoetst. Rapportage: Geschreven rapportage met conclusie en advies. Ortho-didactische onderzoek, ongeveer 1 uur. Capaciteitenonderzoek, ongeveer 2 uur. Dyscalculie-onderzoek Doel: bepalen of er bij een leerling sprake is van dyslcalculie. Afnameprocedure: groepsgewijs en individueel Gebruikte testen/ toetsen: Diagnostische rekenonderzoek (individueel) Capaciteitenonderzoek DAT (groepsgewijs, zie capaciteitenonderzoek). In sommige gevallen kan het voorkomen dat er een WISC of WAIS wordt afgenomen ipv de DAT. Als een leerling één van beide onderzoeken al gemaakt heeft dan hoeft de leerling maar één deel te maken. Voorwaarde: Er moet sprake zijn geweest van extra begeleiding en training op het gebied van rekenen, waarbij aangetoond kan worden dat er weinig tot geen vooruitgang is. Bij aanmelding door school, dossier aanleveren met de volgende formulieren: Benodigde informatie te verzamelen door de school van Voortgezet Onderwijs: Informatie opvragen bij ouder(s)/verzorger(s): Vragenlijst ouders (te downloaden op Informatie opvragen bij het basisonderwijs: Vragenlijst basisonderwijs (te downloaden op Leerlingvolgsysteem (LVS) voor alle didactische gebieden van groep 3 tot en met groep 8. Bij het onderdeel Rekenen/Wiskunde is het van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de onderdelen Getallen en Bewerkingen en Meten Tijd en Geld. Handelingsplannen waarin staat beschreven wat de inhoud is van de geboden hulp, welke methodes zijn gebruikt en hoe de voortgang is. Overzicht van scores op Entree of Cito-eindtoets Informatie van het voorgezet onderwijs: Vragenlijst VO (informatie van mentor en wiskunde/ economie/ scheikundedocent) De ABC-rekentoets Schoolvaardigheidtoets Hoofdrekenen Cijferlijst voortgezet onderwijs (ook voorgaande leerjaren) Voor leerlingen basisonderwijs geldt: Bij een aanvraag voor een dyscalculie-onderzoek kan telefonisch of via de mail contact worden opgenomen met Stichting Aandacht+. Dan zal worden doorgenomen welke informatie benodigd is om te kunnen beoordelen of een dyscalculie-onderzoek gestart kan worden. VO leerlingen waarbij na de screening het vermoeden is dat zij dyscalculie hebben. Groep 8 leerlingen van het bao met een vermoeden van dyscalculie. Rapportage: Geschreven rapportage met conclusie en advies. Diagnostisch rekenonderzoek, ongeveer 2 uur. Capaciteitenonderzoek (DAT), ongeveer 1,5 uur.

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Onderwijsconcept. Locatie Ede

Onderwijsconcept. Locatie Ede Onderwijsconcept Locatie Ede Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Kenmerken leerlingenpopulatie... 3 1.1 De leerlingen... 3 1.2 Doelgroepen & Deskundigheid... 3 1.3 Scholen van herkomst...

Nadere informatie

Begeleidingsstructuur (V)MBO

Begeleidingsstructuur (V)MBO Begeleidingsstructuur (V)MBO Inhoudsopgave: Pagina 1. Inleiding 1 2. De begeleidingsstructuur 3 3. Uitvoering begeleidingsstructuur 6 3.1 Intake 6 3.2 Informatieoverdracht van VMBO extern naar het MBO

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Zorgplan De Atlant 2012-2015

Zorgplan De Atlant 2012-2015 Zorgplan De Atlant 2012-2015 1 Inhoudsopgave Zorgplan De Atlant Hoofdstuk 1 Zorg in de school/ het Kader Pagina: 7 Hoofdstuk 2 Generiek Zorgaanbod Pagina: 8 2.1 Het Startformulier 2.2 Contacten met Ouders

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie